HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI"

Átírás

1 HÍRLEVÉL Hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre tarthatnak számot. Szívesen vesszük és várjuk partnereink visszajelzéseit a hírlevéllel kapcsolatban. Tartalom: - I. Pannon Mechatronikai Klaszter tevékenységei - II. Vállalkozás-látogatás a Szınye Kft-nél - III. JÖN!! - IV. Új projektek - V. Ágazati hírek, információk I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI Kedvezı elbírálásban részesült Panel Klaszterfejlesztés címő pályázatunk! Az újév elsı hetei így a pályázat szerzıdésének elıkészítésével teltek. A pályázat keretében a következı feladatokat tervezzük megvalósítani: Vállalkozáslátogatások szervezése kis- és középvállalkozások számára Kutatásfejlesztési projektek elıkészítése Közös kiállítás-látogatások és céglátogatások A klaszteradatbázis továbbfejlesztése Stratégiai tanácsadás a klasztertagok számára Közös klaszterkiadvány készítése. Elkezdtük személyesen felkeresni a klaszter tagjait a klasztertevékenység szokásos éves értékelése, és a 2009-es igények felmérése céljából. Elkészült a 2008-as Évkönyv a Klaszter szakmai tevékenységérıl, rendezvényeirıl, melyet klasztertagjainknak személyesen adunk át. Hatékonyságnövelés céljából kisebb átszervezést hajtottunk végre az irodamenedzsment és folyóiratszolgáltatás terén. 1

2 A korábbi pályázati projektek közül már csak egy projektünk futott, a Baross Pannon Mechatronikai Klaszter Innovációs Program címő projektünk, melynek szakmai záróbeszámolóját januárban készítettük el. Még elbírálás alatt van az októberben beadott újabb Baross pályázat, melynek célja egy akkreditált ipari anyagvizsgáló labor létesítése. II. LÁTOGATÁS A FLEX-MONT KFT-NÉL én személyes látogatást tettünk a Flexmont Kft-nél. A cég Veszprémben található, egyedi géptervezéssel és gépgyártással foglalkozik. Elsısorban félautomata és automata gyártó- illetve szerelı sorokat építenek számos gazdasági szegmens (autóipar, elektronikai ipar, élelmiszeripar, gyógyszeripar, építıanyag ipar, csomagolóanyag ipar) részére. A Flexmont Kft jelentıs gépész és villamos tervezımérnöki kapacitással rendelkezik a gyártó és összeszerelı mőhelyei mellett. Ugyanakkor integrátorként, számos tervezı és gyártó partnert kapcsolnak be tevékenységükbe. Emellett a cég több költségkímélı, automatizált megoldás illetve szolgáltatás kizárólagos képviselıje. A kapcsolatfelvétel célja a klaszter tevékenységének és a tagjainak a bemutatása volt. Továbbá látogatásunk a klaszter válsághelyzethez kapcsolódó tevékenységének egyik eleme is, mely során törekszünk olyan új partnereket illetve tagokat akarunk a klaszter tevékenységébe bevonni, melyek kölcsönös együttmőködést és számos kapcsolódási pontot kínálnak jelenlegi tagvállalkozásaink számára. A megbeszélés óta a Flexmont Kft már konkrét alkatrészgyártási ajánlatkérésekkel fordult néhány klaszter vállalkozás felé, s folyamatban van egy klaszter partneri megállapodás aláírása is. III. JÖN! Személyesen felkeressük a klaszter tagjait a klasztertevékenység szokásos éves értékelése, és a 2009-es igények felmérése céljából áprilisában technológiai fórumot szervezünk (valószínőleg csapágyazás témában) klasztertagjaink és partnereink számara. A fórumokkal kapcsolatos részletes információkat és meghívókat az eddigi gyakorlat szerint a fórumok idıpontja elıtti hetekben küldjük ki, és varjuk a részvételi szándékkal kapcsolatos visszajelzéseket, a szervezés gördülékennyé tétele érdekében. Áprilisban elkezdjük a tapasztalatok megosztására, információk győjtésére, kapcsolatok felvételére használható céglátogatás-sorozatot. A Hungexpon május 19. és 22. között két kiállítást is rendeznek, melyek érdeklıdésre tarthatnak számot. A Gépipar fellegvára jelzıvel illetett Mach-Tech gépgyártástechnológiai és hegesztéstechnikai kiállítással párhuzamosan látogatható az Elektrosalon elektrotechnikai és automatizálási kiállítás. 2

3 IV. ÚJ PROJEKTEK A októberben beadott Baross 2007 pályázatunk elbírálására várunk. A projekt céljául egy akkreditált ipari innovációs központ létesítését, anyagvizsgáló mőszerekkel felszerelt labor létrehozását tőztük ki. FINANSZÍROZÁS V. ÁGAZATI HÍREK, INFORMÁCIÓK Élénk amerikai érdeklıdés a magyar cégekbe való befektetési lehetıségek iránt Az ITD Hungary az Egyesült Államokban elsı ízben rendezett konferenciát hétfın a manhattani Chrysler épületben pénzügyi befektetıknek, akik nem portfóliókba vagy államkötvényekbe, hanem kockázati tıkealapokon keresztül magyar kis- és középvállalatokba fektetnének be. A magyar termelı szektorba pénzügyi befektetıket invitáló konferencia témája az volt, hogy milyen befektetési lehetıségek nyílnak a magyar kis- és középvállalati szektorban a következı 5-10 évben. Egyértelmően látszik, hogy a termelı befektetık a jelenlegi világgazdasági helyzetben igencsak elfogytak. Ezúttal nem konkrét cégeknek kerestek befektetıket, hanem kimondottan olyanokat, akik hisznek a magyar kis- és középvállalatok 5-10 éves jövıjében, és ebbe a szektorba szeretnének invesztálni kockázati alapok révén. Ma mindenki tartózkodik a közvetlen befektetésektıl, mindenki óvatos, vár, hogy kiszámíthatóbbá váljon a világ, még ha alacsonyabb szinten is, mint a válság elıtt, ennek ellenére a tızsdét kerülı befektetık keresik a lehetıségeket. Jelen esetben olyan, cégekhez kerülı, tulajdonrészt jelentı pénzügyi befektetésekrıl van szó, amelyek esetében a befektetık 5-8 évig is bentmaradnak tulajdonosként. Az EBB növeli a KKV-k hitellehetıségeit Az Európai Beruházási Bank (EBB) növeli a kis- és középvállalkozások támogatását. A pénzintézet 30 milliárd eurót tesz elérhetıvé a következı három évben, valamint technikai támogatást nyújt a mikrofinanszírozási intézmények számára. A kölcsönt bankok vehetik majd fel, akik továbbadhatják azt a kisvállalkozásoknak. A gazdaság lelassulása a KKV-kat érintette a leginkább, és a munkahelyek megtartása attól függ, hogy az adott vállalkozás kap-e hitelt a bankoktól. Az Európai Parlament gazdasági és monetáris ügyekkel foglalkozó bizottsága a mikrohitel konstrukciókról szóló konferenciájára hívta meg az EBB elnökét. A tagállamok azt kérték az EBB-tıl, élvezzenek prioritást a KKV-k, ezért került sor az új kölcsönformák kialakítására. A bank már most is 5 és 6 milliárd euró közötti összegben hitelez a KKV-k bankjainak, most pedig azt vállalta, hogy 2008 és 2011 között 30 milliárd eurót fog hitel formájában elérhetıvé tenni ban 8,5 milliárd eurót nyújtott az EU bankjainak, és ebbıl 5 milliárdot az év utolsó negyedévében, amikor a gazdasági válság elkezdett kibontakozni. Az Európai Mikrofinanszírozási Alap felállításának ötlete azonban nem nyert elegendı pénzügyi támogatást a tagállamok részérıl. Ez a szolidaritás hiányának, illetve annak köszönhetı, hogy a kormányok túl szigorú feltételekhez kötnék az általuk nyújtott kölcsönöket. Az új hitelkonstrukció célja nem a bankok likviditásának növelése, hanem az, hogy a pénzintézetek bıvíteni tudják a KKV-knak nyújtott hitelkeretet. A bankok által viselt kockázat csökkentésére az EBB úgy döntött, hogy a vállalkozásoknak nyújtott hitelek esetén, melyek csökkentik a hitelintézetek tıkekövetelményét, átvállalja a kockázat felét. A konferencián részt vettek az EP-képviselık és a nemzeti parlamentek 3

4 delegáltjai is. A szabaddá tett forrást immateriális beruházásokra is fel lehet használni, vagyis kutatásra, terjesztésre és szabadalmak megvásárlására. Ráadásul az EBB technikai segítséget is nyújtana a mikrohitel intézményeknek, hogy segítse a szakmaiság növelését, illetve növelje a nagyobb bankok hitelezési hajlandóságát. Új Magyarország Mikrohitel Az Új Magyarország Mikrohitel program célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyő mikrovállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetıségeinek javításával. Jelenleg a magyar vállalkozások mintegy 80%-a hitel nélkül gazdálkodik, míg a fejlett országokban ez az arány 15-20%. Számos jól fejlıdı mikrovállalkozás mőködik, amelyek hitelképesek lennének, azonban mégsem tudnak bekerülni a banki finanszírozás körébe. Ennek fı oka, hogy a bankrendszer számára a mikrovállalkozások kis összegő hiteligényei nehezen kezelhetık, méretgazdaságossági problémák miatt túl magasak a relatív tranzakciós költségek, illetve a vállalkozások nehezen tudják teljesíteni a bankok biztosítéki elvárásait. A Mikrohitel program keretében az MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet, illetve garancia lehetıséget közvetít szerzıdött pénzügyi közvetítık számára, ily módon visszatérítendı, kedvezı kamatozású forrásokat biztosít a mikrovállalkozások részére, valamint kezességvállalással könnyít a KKV-k felé megfogalmazott fedezeti elvárásokon. A pénzügyi közvetítıknek nyújtott refinanszírozási forrás kamata évi 0,5%, amely a program tapasztalatai alapján késıbb módosulhat. A pénzügyi közvetítıi körbe hitelintézetek és szakosított mikrofinanszírozó szervezetek kerülhetnek be nyílt pályázati eljárásban történı kiválasztást követıen. Az Új Magyaroszág Mikrohitel keretében folyósítható hitelek fıbb feltételei a következık (a részletes feltételek a Közvetítıi szerzıdésekben kerülnek rögzítésre) Hitelfelvevık köre: mikrovállalkozások Hitelösszeg: a) Forgóeszköz hitel esetében maximum 6 millió Ft b) Beruházási hitel esetében maximum 10 millió Ft Hitelcél: tárgyi eszköz beszerzések és egyéb beruházások, bıvítések, ill. kapcsolódó forgóeszköz finanszírozás (a fejlesztés helye Magyarország) Saját erı elvárás: minimum a tervezett fejlesztés 20%-a Futamidı: a) Forgóeszköz hitel esetében maximum 12 hónap b) Beruházási hitel esetében maximum 120 hónap Türelmi idı: max. 2 év beruházási hitel, max. 2 hónap forgóeszköz hitel esetén Pénzügyi közvetítık: a) MVA, fıvárosi és megyei vállalkozásfejlesztési alapítványok, nem hitelintézeti tulajdonú pénzügyi vállalkozások b) Hitelintézetek illetve hitelintézeti tulajdonú pénzügyi vállalkozások A megcélzott mikrohitel-igénylı: 1. mikrovállalkozás, 2. árbevétele maximum 200 millió Ft (vagy induló vállalkozás), 3. tevékenysége nem esik a de minimis korlátozások alá, 4. mindeddig nem tudott bekerülni be a banki finanszírozás körébe (méretgazdaságossági és egyéb okokból), 5. üzleti tervei jól átgondoltak és ígéretesek (=hitelképes), 6. rendelkezik a tervezett fejlesztés min. 20%-ával (önerı) 4

5 Bıvülnek a pályázati lehetıségek a kkv-szektorban A kedvezményes pályázati feltételek és a pályázatok nagyobb keretösszegével igyekeznek növelni a vállalkozók pályázati kedvét. A 2009-ben a korábbinál jóval szélesebb vállalkozói kör juthat hozzá a vissza nem térítendı támogatásokhoz. Számos területen enyhültek a feltételek. Így például a korábbi árbevétel-növekedés vállalása helyett megengedett az árbevétel mérsékelt csökkenése, illetve ezt a feltételt akár ki is válthatják a pályázók azzal, hogy vállalják a projekt befejezését követı második év végéig az alkalmazotti létszám megtartását. A pályázati keretösszegeket is megemelték, és a támogatások 40 százaléka már elılegként is lehívható. A jelentkezési kedv különösen a mezıgazdasági cégek körében nıtt meg; 83 százalékuk nyilatkozott pozitívan EU-pályázat elnyerésének esélyérıl. Erre az lehet a magyarázat, hogy a mezıgazdasági pályázatok elbírálásánál kevesebb gazdaságossági szőrıt alkalmaz a hivatal például nem szükséges önerı és fedezet a támogatáshoz. A K&H pályázati lehetıségekre vonatkozó részindexe szerint a kkv-k mintegy 60 százaléka tervez valamilyen beruházást, ezen belül is elsısorban informatikai fejlesztéseket. A kkv-k több mint negyede találkozott az elmúlt negyedévben cége számára érdekes pályázattal, de 39 százalékuk nagyon nehéznek tartotta a támogatások elérését. Ennek a pályázási folyamat összetettsége és az adminisztrációs munka lehet az oka. Vállalkozásfejlesztés EU-s forrásokból: Pályázatok Teljesk körő pályázati menedzsment rugalmasan, kedvezı feltételekkel: Felmérés készül a kkv-k terheirıl A kis- és közepes vállalkozások adminisztrációs terheinek teljes körérıl készít átfogó felmérést a Deloitte Zrt. a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium. A tárca még szeptemberben írt ki közbeszerzési tendert az államigazgatási szabályozásból fakadó terhek áttekintı vizsgálatáról. A kétfordulós eljárást követıen az összesen 107,4 millió forintos megbízást tartalmazó szerzıdést november elején írták alá. A tanácsadó cégnek egyrészt a vállalkozásokra háruló bürokratikus terhek fıbb elemeit, másrészt specifikusan az adó- és járulékadminisztrációval kapcsolatos terheket és azok költségeit kell felmérnie. A Deloitte-nak emellett valamilyen megoldási javaslattal is elı kell állnia - vagyis az érintett minisztériumok afféle sorvezetıt kapnának arról, hogyan is kell életszerő jogszabályi környezetet teremteni. A felmérés és elemzés jövı tavasszal készül el. Az öt legfontosabb változás a kkv-pályázatokban A kis- és középvállalkozások inspirálása érdekében, a jelenlegi gazdasági környezetet figyelembe véve az idei évben számos könnyítés vár azokra, akik elszánják magukat a pályázásra. Elsısorban az egyszerő eszközbeszerzésre vagy a komplex vállalkozásfejlesztési pályázatokra vonatkozóan a legfontosabb változások a következık. 1. Eltörölték az árbevétel-növekmény vállalásának kötelezettségét, helyette elég a dolgozói létszám megtartását vállalni. 2. A korábbi 25 százalék helyett a gazdaságfejlesztési pályázatoknál 40 százalékra (az egyebekben 35 százalékra) nıtt a felvehetı elıleg összege. 3. Megduplázták a lehívható keretek nagyságát, megemelték a projektenként elnyerhetı összeg nagyságát, valamint arányát az összköltséghez képest (ez akár % is lehet). 4. Gyorsabb elbírálásra számíthatnak a pályázók: egyes kiírásoknál a hiánytalan beadástól számított 15. napon várható a döntés. 5. A projekt már a befogadó nyilatkozat megérkezése elıtt, a pályázat beadásától számítva megkezdhetı. 5

6 KKV-segítı program Zalában A korábbi évekhez hasonlóan talpon maradást segítı programokat biztosít a megye kkvi számára a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. A mikrohitel program segítségével mintegy ezer munkahelyet sikerült létrehozni az elmúlt években. Az álláskeresık egyéni vállalkozásokat, betéti társaságokat tudtak alapítani, önfoglalkoztatóvá váltak, így elkerülték a munkanélküliséget. Az alapítvány 1993 óta közel kétezer mikrohitel szerzıdéskötéssel, 3,5 milliárd forint értékben folyósított hitelt zalai kis- és középvállalkozásoknak. Tavaly közel száz kérelmet bíráltak el, 467 millió forint hitelt hagytak jóvá. Idén országosan nyolcvanmilliárd forint fordítható a mikrohitel programra: ebbıl Zala megye 625 millió forinttal rendelkezik. A keretösszeg 2015-ig helyezhetı ki, a visszatörlesztett összegek pedig ismét felhasználhatók, így várhatóan minden igényt ki tudnak elégíteni. Az Új Magyarország Mikrohitel Program keretében az alapítvány 6,5 százalékos kamattal tud hitelt nyújtani a vállalkozók fejlesztési elképzeléseihez. A hitel futamideje márciustól egy évrıl három évre nıtt. Azok a vállalkozások, amelyek tartozásaik miatt nem felelnek meg a feltételeknek, kilencszázalékos kamatozású hitelre adhatnak be kérelmet. A vállalkozások nemzetközi üzleti kapcsolatait az ötszáz irodával rendelkezı Enterprise Europe Network hálózaton keresztül tudják támogatni. Az európai vállalkozókat segítı program az üzleti, innovációs nemzetközi kapcsolatokat segíti elı, valamint összehangolja a vállalkozók kutatással kapcsolatos tevékenységét. Az elmúlt év nyertes pályázatai közül a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter pályázata különösen említésre méltó. A program célja közös klaszterarculat kidolgozása, a Pannon klaszterbútor továbbfejlesztése, a minıségi klasztertermékek védjegyes minısítése. A programban regionális szakkiállítások és vásárok rendezésére is sor kerül. A határon átnyúló - osztrák, szlovén, horvát és magyar - projekt üzleti környezetre vonatkozó kiadványok készítésével, rendezvények szervezésével segíti elı a zalai vállalkozások üzletfejlesztési lehetıségeit. A kis és középvállalkozások innovációs képességeinek javítására benyújtott regionális pályázatot április végén bírálják el. Ugyancsak a hetekben lesz döntés az INNO tér-pályázatról is. Ennek célja a Nyugat-dunántúli régió innovációs képességének javítása, az innováció életminıségre gyakorolt szerepének megismertetése a lakossággal, diákokkal, hivatalokkal. A kis és középvállalkozók hete alkalmából májusban innovációs konferenciát rendeznek Zalaegerszegen, júliusban pedig a bútoripari vállalkozásoknak szerveznek szakmai tanulmányutat Észak-Olaszországba. A túrán résztvevık a faipari minısítı laboratóriumot, és a technológiai központot is megtekinthetik. MEGÚJULÓ ENERGIA IPAR Új biogázkazánt helyeztek üzembe Miskolcon Az orosz-ukrán gázvita kapcsán immár harmadik esztendeje vált bizonytalanná Európa gázellátása. A kiszolgáltatottság csökkentése, a biztonságos energiaellátás igénye arra ösztönzi az energiaszolgáltató társaságokat, hogy az üzembiztonság érdekében egyre nagyobb mértékben forduljanak az alternatív, valamint a megújuló energiaforrások kiaknázása felé. A kilencvenes években komoly problémát jelentett Miskolc város és a környezı települések kommunális hulladékának szakszerő elhelyezése június 1- jén Miskolcon, a Bogáncs úton bezárt Magyarország legnagyobb kommunális hulladéktelepe, ezt követıen - még 2006-ban - uniós támogatással rekultiválták. A lezárt felszín alatt a szerves anyagok bomlásából biogáz keletkezett, melynek felhasználása mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból elınyös tavaszán a keletkezı biogáz hasznosítására a Miskolci Hıszolgáltató Kft. 197 millió forint vissza nem térítendı támogatást nyert az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezetvédelem és Energia Operatív program keretében. Így a beruházás közel 40%- át az Európai Unió finanszírozza. A beruházás két ütemben valósul meg. Az elsı 6

7 ütemben 2050 méter gázvezeték kiépítése után, a Hejıcsabai lakótelep főtımővében telepítették a biogáz égetésére alkalmas, korszerő égıvel felszerelt kazánt, amelyet január 27-én Káli Sándor polgármester ünnepélyesen üzembe helyezett. A projekt második ütemében a jelenlegi rendszer kiegészül egy villamos-energiatermelésre alkalmas gázmotorral, és a továbbiakban a gázmotorral termelt hıenergia hasznosul a távhıszolgáltatásban. A Hejıcsabai lakótelepen élık körében készített felmérés szerint környezetvédelmi szempontból a lakosság 93%-a, míg a földgáz felhasználás csökkentése szempontjából 100%-a tartotta fontosnak a biogáz felhasználását a távhıszolgáltatásban. A biogáz energia felhasználásának elsıdleges célja, a földgáz energiától való függıség csökkentése, valamint, hogy az olcsó, természeti környezetben megtalálható energia a lakosság életkörülményeit javítsa. A zöldenergia minél nagyobb arányú hasznosítása kedvezıen járul hozzá a tisztább és egészségesebb lakókörnyezethez. VÁLSÁG Még hónapokig tart az ipar mélyrepülése Elemzık szerint csak a második félévtıl lehet számítani a recesszió enyhülésére. Ennek oka, hogy az utóbbi hónapokban számos gyárbezárást és csoportos létszámleépítést jelentettek be. Az ipar jelenleg tapasztalt zsugorodása nem jelenti azt, hogy egész évben ilyen rossz lesz a helyzet, de rövid távon nem lehet javulásra számítani. Néhány hónap múlva azonban, amikor a jelenlegi készletek kifutnak, újra erıre kaphat az ipar, addig azonban körülbelül 20 százalékos termelés-visszaeséssel kell számolni az elızı év azonos idıszakaihoz képest. Az iparra vonatkozó adatokból arra lehet következtetni, hogy a GDP csökkenése 4 százaléknál is nagyobb lesz az elsı negyedévben. Az ipari termelés januárban az elızetes adatok alapján 22,9 százalékkal esett az elızı év azonos idıszakához viszonyítva, munkanaphatástól megtisztítva 21 százalékkal csökkent a KSH pénteki jelentése szerint. Az elızı hónaphoz képest a termelés 2,5 százalékkal emelkedett a szezonálisan és munkanaptényezıvel is kiigazított adatok alapján. A jelenlegi adatokból is egyértelmő, hogy lejtmenetben van az ágazat. Mivel decemberben a válság miatt sok üzemben elırehozták és/vagy meghosszabbították a karácsonyi leállást, nehéz volt megjósolni, hogy januárra hogyan áll vissza a termelés. Az ukrán gáz szállításának januári leállása is szerepet játszik az ipar januári teljesítményében, de Magyarországot ez közel sem érintette olyan mértékben, mint más államokat. 20 százalék körüli visszaesésre lehet számítani a következı hónapokban, a második félévben azonban elkezdıdhet a lassú, elsısorban az autóipar által vezérelt kilábalás az eurózónában. Kérdéses, hogy ez mennyire érezteti majd a hatását Magyarországon, de Csehországban például a Skoda autógyár már február végén vissza tudott térni a rendes munkahétre. Decemberben akár már pozitívba is fordulhat az ipari termelés év/éves adata, ennek elsısorban bázisokai vannak, hiszen a tavaly decemberi bázis annyira gyenge, hogy "könnyő lesz túlszárnyalni". Az elemzı szerint az, hogy 2008 decemberéhez képest 2,5 százalékkal emelkedett januárban az ipari termelés annak köszönhetı, hogy a karácsonyi leállás után nagyjából visszaállt a termelés az azt megelızı szintre. Ha a termelés teljes kapacitással állt volna vissza, akkor decemberhez képest mintegy 15 százalékkal kellett volna bıvülnie az iparnak januárban. Hogyan éljük túl a recessziót? A csökkenı gazdasági teljesítmény miatt nı a munkanélküliség, s csökkenhet a fizetések vásárlóértéke is. Ha a recesszió elhúzódik, a lehangoló depresszió szóval illetjük, amibıl sejthetı, hogy egy hosszabban elnyúló depresszió legalábbis katasztrofális gazdasági-társadalmi hatásokat jelent. Egyes ágazatokat elsıdlegesen érint a válság, más ágazatokat a továbbgyőrőzı hatások befolyásolnak negatívan. Az 7

8 állami alkalmazottak vannak a legnagyobb biztonságban, az állam állítólag nem tervez leépítéseket, viszont komoly reálbér-csökkenéssel kell szembenézniük. Korábban a szakértık az export lassulására és a hitelfeltételek szigorodására számítottak, ezzel szemben majdnem bedılt a forint, tömegesek az elbocsátások, s jól mőködı cégek sem kapnak hitelt. A recesszió és a különösen a depresszió elsı számú szabálya: azok élik túl, akiknek tartalékaik vannak, legyenek azok cégek vagy magánszemélyek. Elsı tennivaló: vésztartalékot kell képezni. A vésztartalékhoz csak a jövedelem elvesztése, vagy nem várt szerencsétlenség esetén szabad nyúlni, s nem szabad például új autó vásárlására költeni. Ám még mindig könnyebb viszonylag kényelmes helyzetben takarékoskodni, mint pénz nélkül lenni, ha beüt a krach. Igaz, "álláskeresési járadék" jár, de csak legfeljebb kilenc hónapig, ha sikerül egy év munkaviszonyt igazolni az elmúlt négy évre nézve. Az összeg szerény egyébként, az elsı 3 hónapban csak a bér 60 százaléka, legfeljebb a minimálbér 120 százaléka (2008-ban 69 ezer forint), utána 6 hónapig már csak a minimálbér 60 százaléka jár. Aki az elmúlt négy évrıl egy egész évet nem, de 200 napot igazolni tud, az kaphat "álláskeresési segélyt", ami a minimálbér 40 százaléka.néhány spórolási ötlet: lehetıleg mindig otthon együnk, ne vásároljunk büfében, ne menjünk étterembe, autó helyett használjunk tömegközlekedést, keressük meg interneten a legolcsóbb biztosításokat ne csak a kötelezınél. Vásároljunk a hipermarketben sajátmárkás termékeket, vegyünk árukat másodkézbıl. A magas kamatú hitelkártya és folyószámlahitelektıl mindenképp igyekezzünk megszabadulni. Egy-két milliót a lakáshitelbıl nem biztos, hogy érdemes elıtörleszteni, inkább növeljük vele a vésztartalékunkat már ha olyan kedvezı helyzetben vagyunk, hogy ilyen lehetıségek között dönthetünk. Próbáljuk meg növelni a jövedelmünket. Ha van szabad szobánk, adjuk ki albérletbe. Ha tehetjük, vállaljunk mellékállást. Mindemellett persze ne vállaljuk túl magunkat, vigyázzunk magunkra, egészségünkre, ırizzünk meg munkakedvünket és munkaképességünket. Próbáljunk meg jövedelem-kiesési biztosítást kötni. Vigyázzunk a munkánkra, s igyekezzünk úgy helyezkedni, ha erre lehetıségünk van, hogy profitábilis projekteken dolgozhassunk így kevesebb az esélyünk, hogy leépítés áldozatául esünk. S persze reménykedjünk, hogy valójában csak egy enyhébb recessziós folyamat lesz Magyarországon. EGYÉB Magyarország 100 csodája: százrészes rádiós sorozat A Radio Q 99.5 bemutatta a mai Magyarország 100 legsikeresebb fejlesztését, találmányát, újítását. Azokat, amelyeket, lehet, hogy ismer már az egész világ, viszont kevesen tudják, hogy a siker hátterében egy magyar fejlesztés áll. A mősor arra is keresi a választ, hogy miként jöttek létre ezek a nagy figyelmet keltı eredmények, milyen utat járt be az ötlet a megvalósításig. Kik segíthetik, és milyen tényezık gátolják ma a magyar fejlesztıket? A mősor szerkesztıi, munkatársai kíváncsiak a motivációkra és a választásokra, az emberi tényezıkre, tehát magára a fejlesztıre, az emberre, a feltalálóra. Bánki Donát, Kandó Kálmán, Neumann János, Puskás Tivadar, Richter Gedeon, Teller Ede Sokszor emlékezünk legendás elıdökre, de kik az utódaik? Melyek a múlt évek legmeghatározóbb és legérdekesebb magyar fejlesztései? Mennyire versenyképes a magyar innováció? Honnan jövünk és hová tartunk? A 100 csoda egy egész éves programsorozat, ma kezdıdik a 100 részes rádiós sorozattal a Budapesten és vonzáskörzetében hallgatható Radio Q 99.5 mősorán; ezzel egyidejőleg internetportál is nyílt. A fejlesztéseket a késıbbiekben önálló televíziós mősor és kiállítás is bemutatja. A programsorozatot gála zárja az év végén. A honlap látogatói pedig eldöntik, melyik fejlesztés nyeri a 100csoda-díjat. 8

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei Érvényes: 2008. január 22-tıl visszavonásig. fı A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program

MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. és a JEREMIE Program Garamvölgyi Balázs vezérigazgató-helyettes 2012. május Az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Magyarországon a JEREMIE Program Forráskezelı

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2009_v2.00) Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI

Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa MIKROHITELEZÉSI GYAKORLATÁNAK TAPASZTALATAI A mikrohitel az a vállalkozásfejlesztési eszköz, amelyik növekedéshez, munkahelyteremtéshez,

Részletesebben

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig.

Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei (2010_v1.00) Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. Az RVA Új Magyarország mikrohitelek általános feltételei () Érvényes: 2010. január 1-tıl visszavonásig. A jogosultak köre: Azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10.

A JEREMIE program. EU pályázatok felül- és alulnézetben. 2007. május 10. A JEREMIE program EU pályázatok felül- és alulnézetben 2007. május 10. JEREMIE Program JEREMIE = Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises Az Európai Bizottság és az EIB/EIF közös kezdeményezése.

Részletesebben

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS

HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS HELYI MIKROHITEL PROGRAM TERMÉK LEÍRÁS 2006. DECEMBER PARTNEREINK: GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM A MAGYAR MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT AZ EURÓPAI MIKROFINANSZÍROZÁSI HÁLÓZAT TAGJA 1 A HELYI MIKROHITEL

Részletesebben

"Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika"

Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika "Tüneti kezelésből tartós gyógymód avagy válságkezelésből növekedésösztönző gazdaságpolitika" Varju László Államtitkár Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY Eszközeink

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS

MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS pilot project N MIKROHITEL PROGRAM I VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PROGRAM LEÍRÁS 2007. FEBRUÁR The project is supported by the European Union EUROPEAN COMISSION The HUNGARIAN MICROFINENCE NETWORK is member of the

Részletesebben

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást?

Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Pályázat, hitel, önerő? Honnan szerezzünk gyorsan olcsó forrást? Előadó: Fehérváry Tamás 2011-10-27 Három termék Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel 50 millió forintig, önerő nélkül Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban

A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban A kamarai hálózat szerepe a KKV-k sikeres forráslehívásának támogatásában a 2014-2020- as programozási időszakban Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna CSMKIK titkár Kamara szerepe köztestületi funkció, kamarai

Részletesebben

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték.

X. Energia Mőhely. Az innovatív vállalkozások finanszírozása. Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték. X. Energia Mőhely Körkép az energetikai gyártásunkról hazai hozzáadott érték Az innovatív vállalkozások finanszírozása Gulyás Olivér 1 Bevezetés - Magyar Bankszövetség - Finanszírozási kérdések általában

Részletesebben

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában

Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Az MFB Zrt. részvétele az épületenergetikai programok megvalósításában Kovács István igazgató 2011. június 27. Az MFB szerepe a magyar gazdaságban Motor a a fejlesztéspolitika és a bankrendszer, a fejlesztéspolitika

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK. Unio Tender Europa Kft. PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Unio Tender Europa Kft. Miről lesz szó? I. Általános szabályok az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázataira vonatkozóan II. III. IV. Célok, tények az ÚSZT-ről Jelenleg nyitva álló

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság

Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István. Siba Ignác, Irányító Hatóság Tőlünk függ minden, csak akarjuk! Széchenyi István Siba Ignác, Irányító Hatóság Új Széchenyi Terv 1. Foglalkoztatás Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés: Stratégia alkotás Kitörési pontok meghatározása

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter 2010. December 8. J Ö V Ő K É P Az autóiparban meghatározó gazdasági erővel bíró, összehangolt, hatékony, széleskörű együttműködésen alapuló, versenyképes, innovatív

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖRKÉP - FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK SOK KICSI SOKRA MEGY? A kkv szektor a magyar gazdaság meghatározó eleme: 1,7 millió bejegyzett vállalkozás, de csak 690 ezer működő, ennek 99,8 %-a

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14.

MFB Napok Bajnai Gordon miniszter október 14. MFB Napok 2008 miniszter 2008. október 14. Nemzetközi pénzügyi válság A hosszú távú hatások egyelőre bizonytalanok Magyarország pénzügyi/gazdasági helyzete stabil Negatív hatások várhatók: Hitelkeretek

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Title. Enterprise Europe Network. Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Title Enterprise Europe Network Sub-title 2010.06.17. Papp Andrea Aida PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Jogi háttér CIP (Competitiveness and

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól

Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól Pénzt a legjobb helyre és a leggyorsabban -2011. február 10. - Az Új Széchenyi Terv pályázati kiírásairól TARTALOM 1. ÚSZT-ről általában 2. Támogatási lehetőségek 3. Kérdések, konkrét projektek ÚSZT-RŐL

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerűsítések, gyorsítások Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Szőkéné Hajduk Andrea Irodavezető A Új Széchenyi Mikrohitel Program célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem,

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap

Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Takarékszövetkezeti Szakmai Nap Benke Ákos vezérigazgató Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009. június 17. Pénzügyi Programok hitelintézetek részvételével MV Zrt. refinanszírozási hitelkeretet

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM

OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM OTP- RVA MIKROHITEL PROGRAM PROGRAM LEÍRÁS SZÉKESFEHÉRVÁR 2007. V1_02 2007. JÚNIUS 1 A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA) alapvetı céljai közé tartozik a térség vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A vidékért kezeskedünk

A vidékért kezeskedünk A vidékért kezeskedünk Sajtóbeszélgetés dr. Herczegh András 2014. november 20. Megtorpanó hitelállomány, növekvő jelentőségű hitelgarancia 165% 161% 145% 139% 125% 105% 85% 100% 105% 100% 95% 99% 92% 114%

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Átalakuló finanszírozás a vállalkozásfejlesztésben

Átalakuló finanszírozás a vállalkozásfejlesztésben Átalakuló finanszírozás a vállalkozásfejlesztésben Budapest, 2013.05.17. Szuromi Zsolt régióvezető 1 A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató

Részletesebben

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HELYI MIKROHITEL KONSTRUKCIÓK TERMÉK ISMERTETİ () Érvényes: 2009. március 2-tıl visszavonásig A kölcsönök pozitív hitelbírálat és megfelelı

Részletesebben

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás. Szolnoki Szabolcs

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás. Szolnoki Szabolcs Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás Szolnoki Szabolcs Rólunk, röviden A szervezetet a Főváros Közgyűlése a budapesti mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott létre

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak

Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Növekedési Hitelprogram agrárvállalkozóknak Vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint - EU-pályázatok, támogatások, finanszírozás konferencia Plajner Ádám Elemző, Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság Magyar

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK

PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK PANNON INNOVÁCIÓS ÉS KREATÍVIPARI KLASZTER PIKK A klaszter menedzsment szervezete a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Nonprofit Kft. Győr Szombathely Zalaegerszeg A Nyugat-dunántúli régióban

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI

HÍRLEVÉL I. PANNON MECHATRONIKAI KLASZTER TEVÉKENYSÉGEI HÍRLEVÉL Havonta készített hírlevelünk célja, hogy tájékoztatást adjunk projektjeink állásáról, új forrásszerzési kísérleteinkrıl, valamint olyan mőszaki és gazdasági információkról, amelyek érdeklıdésre

Részletesebben

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN

Mikro-, kis-, és középvállalkozások aktuális finanszírozási lehetőségei. HaNgsúly a HitelkéPességeN HaNgsúly a HitelkéPességeN 2015 www.glosz.hu HaNgsúly a HitelkéPességeN Növekedési Hitel Program és Növekedési HitelProgram + széchenyi kártya Program exim konstrukciók VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK HitelkéPesség

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál

Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Finanszírozási lehetőségek az UniCredit Banknál Feketéné Fábry Anita, Kisvállalati tanácsadó, UniCredit Bank Hungary Zrt. Veszprém, 2015. november 12. Az első lépés: a cél meghatározása Hiteligénylés előtt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása

A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása 1 A Regionális Fejlesztési Holding bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó cégcsoport. A Magyar Fejlesztési Bank Stratégiai Csoportjának tagja. Az RFH küldetése,

Részletesebben

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére

a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére E lıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 28-án tartandó ülésére Tárgy: Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bıvítés címő pályázat kapcsán projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító

Részletesebben