J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 1/2013. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében március 27. napján a Pénzügyi Bizottság és a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság összevont NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint N A P I R E N D : 1./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek évi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester A16 68/2013.(III.27.) sz. határozat Pénzügyi Bizottság A16 19/2013.(III.27.) sz. határozat Településfejlesztési Bizottság 2./ évi egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása C2 69/2013.(III.27.) sz. határozat Pénzügyi Bizottság C2 20/2013.(III.27.) sz. határozat Településfejlesztési Bizottság 3./ Árajánlat az Egyek, hrsz.: 0827/14, 0827/15 ingatlanok értékesítésére Z1 70/2013.(III.27.) sz. határozat Pénzügyi Bizottság Z1 21/2013.(III.27.) sz. határozat Településfejlesztési Bizottság 4./ Visszafizetési kötelezettség fedezetéről döntés Z1 71/2013.(III.27.) sz. határozat 5./ Tulajdonosi hozzájárulás az étterem tetőfelújítására benyújtandó pályázathoz Z1 72/2013.(III.27.) sz. határozat D7 73/2013.(III.27.) sz. határozat 6./ Beszámoló a Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről Előadó: Széles Szilvia ügyvezető C2 74/2013.(III.27.) sz. határozat 7./ Beszámoló a évi belső ellenőrzésről Előadó: Gyarmat-Tax Kft. C2 75/2013.(III.27.) sz. határozat 8./ Egyebek 1./ Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés D5 76/2013.(III.27.) sz. határozat 2./ Bérleti szerződés elfogadása a víztorony tekintetében D7 77/2013.(III.27.) sz. határozat 3./ Egészségház felújítására megkötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó igényérvényesítés Z1 78/2013.(III.27.) sz. határozat 4./ DOLINA Kft. akadályközlése A15 79/2013.(III.27.) sz. határozat 1/23

2 5./ Újpest Önkormányzatának kérelme tanulók utáni hozzájárulás megfizetésére Z1 80/2013.(III.27.) sz. határozat 6./ Közbeszerzési Szabályzat módosítása D5 81/2013.(III.27.) sz. határozat 7./ évi Közbeszerzési Terv elfogadása D5 82/2013.(III.27.) sz. határozat 8./ Major Imre földbérlet iránti kérelme D7 83/2013.(III.27.) sz. határozat 9./ Egyek 703. hrsz-ú területről döntés Z1 84/2013.(III.27.) sz. határozat D7 85/2013.(III.27.) sz. határozat 10./ Csáki Gyula ingatlan megvételre való felajánlása Z1 86/2013.(III.27.) sz. határozat 11./ Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatban A16 87/2013.(III.27.) sz. határozat 12./ Szabó János lakás vásárlási kérelme D7 88/2013.(III.27.) sz. határozat 13./ Gépjárművásárlásról döntés C8 89/2013.(III.27.) sz. határozat 14./ Közúthasználat feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyása D7 90/2013.(III.27.) sz. határozat Köszönti a Pénzügyi bizottság ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel az 5 fős bizottságból 3 fő jelen van. Ecsedi János és Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Hajduné Holló Katalint a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. A meghívóban szereplő napirendeken túl 3 plusz napirend megtárgyalására érkezett javaslat: 1./Gépjárművásárlásról döntés 2./Közúthasználat feltételeiről szóló megállapodás jóváhagyása 3./Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatban Kéri, hogy aki a javasolt napirendek megtárgyalásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó javaslatot. 2/23

3 Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök: Köszönti a Településfejlesztési Bizottság ülésén megjelenteket, és az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, mivel a 7 fős bizottságból 4 fő jelen van. Antal Attila, Gál-Szalai Erika és Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni az ülésen. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítésével Fiatal Lászlót a jegyzőkönyv vezetésével Fekete Lászlónét bízza meg a bizottság. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. A Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök: Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a bizottság. Napirendek tárgyalása: 1./ Beszámoló Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményeinek évi gazdálkodásáról Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Szóban röviden ismerteti az Egyek Nagyközség Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz készült előterjesztést. Murvai Ferenc bizottsági tag: A 6. oldalon szerepel, hogy az ellátottak pénzbeli juttatásai 100 %-ban, összegszerűen ezer forint összegben realizálódtak. A lakásfenntartási támogatás ezer forint. Normatív módon van a támogatás, de mégis megkérdezi, hogy a közüzemi szolgáltatások megléte feltétel-e ennél támogatásnál, kell-e ezt ellenőrizni vagy csak taxatív módon jár? A helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás összege 32 ezer forint. Mivel rendszeres támogatásról van szó, ezt az összeget kevésnek tartja. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: A helyi lakásfenntartási támogatásnál a 32 ezer forint jó összeg, ez a támogatás 2012-ben megszűnt, és ez még a évről áthúzódó összeg. A normatív lakásfenntartási támogatás összegében azoknak a támogatása is benne van, akiknek a támogatást a közüzemi szolgáltatók részére utalja át az önkormányzat. Viszont akiknek régen állapították meg, azok pénzben kapják a támogatást. Bóta Barbara aljegyző: A normatív lakásfenntartási támogatást a Szociális törvény szabályozza. A törvény szerint kizárólag a család vagyoni és jövedelmi helyzete a meghatározó, a közüzemi számlák meglétét nem kell vizsgálniuk, nem is szabad a törvény által meghatározott feltételeken túl egyéb feltételeket vizsgálniuk. Murvai Ferenc bizottsági tag: A ravatalozó előtetőjének kialakítása Ft összegben történt. Árajánlat érkezésekor is azt mondta, hogy ez nem képvisel akkora értéket. Most sem tudja teljes mértékben elfogadni, 3/23

4 és javasolja, hogy amikor ajánlatok elbírálása kerül sor, jobban nézzék meg az árajánlatokban feltüntetett dolgokat akár bizottsági akár testületi szinten. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ennek volt egy terve, ami bruttó Ft volt, illetve volt egy Ft-os tulajdoni lap, amit ki kellett fizetni, az árajánlat pedig Ft volt. A mai árakat ismerve ő ezt az Ft-ot nem sokallja. Javasolja elfogadni a beszámolót. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 68/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök: Kéri, hogy aki a beszámolót elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 19/2013.(III.27.) sz. határozata: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület elé az Egyek Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök 2./ évi egyszerűsített mérlegbeszámoló elfogadása Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ez ugyanazt tartalmazza, mint a beszámoló, csak ezt egy összevont beszámoló. Ezt jogszabály írja elő, határozattal szokta minden évben elfogadni a testület. 4/23

5 Murvai Ferenc bizottsági tag: Felhívja a figyelmet, hogy a ciklus elején, amikor az önkormányzat külterületi ingatlanjainak bérbeadásáról volt szó, akkor volt egy olyan testületi határozat, hogy pontosítani kell a külterületi ingatlanok tényét, mert annak idején azt vetette fel, hogy az önkormányzati vagyonleltárában, és két bérleti szerződésben nem egyezett meg ezeknek az ingatlanoknak a mérete. Akkor indítványozta, hogy ezt pontosítsák, mert önkormányzati vagyonról van szó, és nem mindegy, hogy 3 esetben 3 féle szám szerepel. Jó lenne, hogy ezek a közeljövőben véglegesen pontosításra kerülnének, jó lenne. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ha jól emlékszik a 6. havi testületi ülésen volt ez az eset, és egy éves határidőt kaptak rá. A vagyon kataszteri kimutatás aktualizálása nem hozzá tartozik, de szerinte dolgoznak rajta azok, akiknek kell. Murvai Ferenc bizottsági tag: Az önkormányzat területén, amikor voltak különböző értéknövelő beruházások, aktualizálva vannak-e ezek a vagyonleltárban. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Minden esetben aktualizálásra kerül a beruházás befejezésekor. Kéri, hogy aki az egyszerűsített mérlegbeszámolót elfogadja és a kiküldött határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 69/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek az Önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján. Javasolja, hogy a Képviselő- Testület rendelje el a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és kérje fel a polgármestert, hogy egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök: Kéri, hogy aki az egyszerűsített mérlegbeszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/23

6 Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 20/2013.(III.27.) sz. határozata: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő- testületnek az Önkormányzat és intézményei évi egyszerűsített beszámolóját és könyvvizsgálói jelentését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvényben foglaltak alapján. Javasolja, hogy a Képviselő- Testület rendelje el a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló közzétételét és kérje fel a polgármestert, hogy egyidejűleg az Állami Számvevőszéknek küldje meg. Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök 3./ Árajánlat az Egyek, hrsz.: 0827/14, 0827/15 ingatlanok értékesítésére A közmunka programhoz kellene egy jó telephely. Több tevékenység van, ami indokolná, hogy olyan telephelye legyen az önkormányzatnak, ahová ezeket a tevékenységeket oda tudnák tenni. Pl. oda tudnák tenni a begyűjtött tűzifákat, a nádbálákat, a különféle szerves hulladékot, amit el akarnak égetni, illetve a megvásárolt gépeket is jó lenne egy tárolóban elhelyezni. A közmunkaprogramban pályáztak arra, hogy építsenek egy tárolót 9,5 millió forintért a Polgármesteri Hivatal udvarára, és úgy néz ki, hogy ez a pályázat nyert. Jó gondolat, hogy ide rakják ezt a tárolót, de ezek a gazdasági tevékenységek nem igazán egy hivatal udvarára valók. Ha tudnának egy olyan telephelyet vásárolni, ahová ezt a 9,5 millió forintot is be tudnák forgatni, azzal szerinte nyerhetne az önkormányzat. Azt gondolja, hogy a munkaügyi központnál jó esélye van annak, hogy elérje, hogy ne a tárolóm épüljön meg, hanem támogassák ennek a megvásárlását. De arra az összegre, amit a telephelyért kérnek, nincs fedezet. Időközben leírta, hogy bruttó 20 millió forintot tudna az önkormányzat ért ajánlani. Ők azt válaszolták, hogy Ft+áfa összegért megvásárolhatja az önkormányzat a komplett telephelyet. Szerinte ez egy jó ár, főleg, ha az áfát vissza tudnák igényelni, akkor teljesen jó ár lenne. Ha Képviselő-testület egyetért vele, és azt szeretné, hogy az aszfaltkeverő telephelyét vásárolják meg, akkor elindul ezen az úton. Azért is gondolja, hogy ez egy jó befektetés lenne, mert ez egy forgalomlépes ingatlan, és nem tartja kizártnak, hogy ha lesz egy kis gazdasági fellendülés, akkor akár magasabb áron az önkormányzat ezt az ingatlan el tudja adni. Illetve ha van egy ilyen telephelye az önkormányzatnak, pályázhatna is a tovább fejlesztésére. Ha megvásárolnák, az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. is oda költözhetne, ott kitűnő iroda és tároló helységek vannak. Oda lehetne tenni a vásárolt zúzott követ, zúzott betont. Most nem látja tisztán, hogy honnan fognak erre fedezetet biztosítani, de ha a szándék meg van mindenkiben, akkor szerinte nem lenne gond. Úgy tudja, hogy a 824/14 hrsz-ú ingatlanon régészeti feltárások vannak előírva, és nem valószínű, hogy az önkormányzat oda valaha is kap építési engedélyt. Tehát azt a területet csak tárolásra lehetne használni. Murvai Ferenc bizottsági tag: 6/23

7 Szerinte a döntés előtt tisztázni kellene, hogy mennyi árbevételnek kell lenni, hogy egyáltalán áfa visszatérítést kérhessen az önkormányzat. Először azt kellene tisztázni, hogy egyáltalán célnak tekintik-e, hogy 22,5 millió+áfa összegért megvásárolják? Vigh József bizottsági tag: Miből lenne megoldva a vételár? A közmunkaprogramban van 9,5 millió forint, a többi fejlesztési célú hitel lenne. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Ha ilyen szándéka lesz a Képviselő-testületnek, akkor be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz a kérelmet, és meg kell indokolni, hogy miért szükséges ez. Mondhatják azt is az eladónak, hogy megvásárolja az önkormányzat, és a fizetés ütemezése úgy történjen, hogy ebben az évben kifizetnek 10 millió forintot, a következő évben szintén 10 milliót, és két év múlva a maradék összeget. Antal László képviselő: Az a hely a tűzoltóság számára is alkalmas lenne. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök: Az önkormányzat számára keressék meg a legkedvezőbb megoldást, ha nincs más lehetőség, akkor próbáljanak a Kormányhivataltól engedélyét kérni felhalmozási célú hitel felvételére. Fiatal László bizottsági tag: Ha megvásárolják, előtte egy környezettanulmányt kérjenek, mert ott veszélyes üzem volt, nehogy talajcserét kelljen csinálni, mert ott veszélyes. Erre figyeljenek oda, mert ha 5 métert ki kell cserélni, annak a költsége kb. 100 millió forint. Írják bele a szerződésbe, hogy per és tehermentes, legyen, és erről nyilatkozzanak. Javasolja, hogy tudják meg, hogy ami jelenleg a telepen van az, az eladási árba bele számít-e. Ha az eladás azon múlik, akkor szerinte lesz környezettanulmány, de ennek ellenére nyilatkozzanak, hogy erre garanciát vállalnak. Antal László képviselő: Javasolja, hogy ha tisztázódnak a dolgok, akkor hozzák vissza a napirendet. Azt mondják ki, hogy egyetértenek a szándékkal, és keressék meg a legoptimálisabb utat az adásvétel lebonyolítására. 7/23

8 Kéri, hogy aki a Polgármester javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Pénzügyi Bizottság 70/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, hrsz.: 0827/14, 0827/15 ingatlanok megvásárlásának szándékával értsen egyet, és keressék meg a legoptimálisabb lehetőséget az adásvétel lebonyolítására. Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök: Kéri, hogy aki a Polgármester javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság 21/2013.(III.27.) sz. határozata: A Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Egyek, hrsz.: 0827/14, 0827/15 ingatlanok megvásárlásának szándékával értsen egyet, és keressék meg a legoptimálisabb lehetőséget az adásvétel lebonyolítására. Felelős: Hajduné Holló Katalin bizottsági elnök 4./ Visszafizetési kötelezettség fedezetéről döntés Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Egyek Nagyközség Önkormányzat évi zárszámadási rendelet 10. számú melléklete tartalmazza az elszámolást az állami támogatások és hozzájárulások, valamint pénzeszközök tekintetébenében. A normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások tekintetében az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége keletkezett Ft összegben, az Áht. 57 (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat kamatot fizet a jogtalanul igényelt előirányzat után, ha az Ávr. 105 (1) bekezdése szerint igényelt feladatmutatóhoz kapcsolódó normatív hozzájárulások és támogatások összege legalább 3%-al meghaladja az önkormányzatot ténylegesen megillető összeget. Ezen kamat összegét a Magyar Államkincstár állapítja meg. A Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül előzetes adatok alapján a kamat összege: Ft lesz. Ezen összegek fedezetéről szükséges a Képviselő Testület döntése, mivel a évi költségvetésben ezen kiadási előirányzatok fedezete nem biztosított. 8/23

9 Készült egy határozati javaslat, amiben nem szerepel a fedezet. Ennek fedezetet kell meghatározni, mert fedezet nélkül nem lehet elutalni a pénzt. Megkérdezi, hogy a kamat mióta ketyeg? Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Tudják, hogy a nyáron intézményátszervezésre került sor, és az iskola a működési engedélyt az utolsó pillanatban kapta meg, és augusztusban a biztonság okáért nem utalták vissza a normatívát, mert nem tudták, hogy mi lesz, és a kamat az óta ketyeg. Szerinte ez egy olyan tétel, amit az ÖNHIKI utódpályázatán tudnak kérni, és joggal hivatkozhatnak rá, hogy ez előre nem látható kiadás volt. Nem hiszi, hogy erre tudnak most megoldást találni. Hajduné Holló Katalin bizottsági tag: Amiről tudtak lemondtak a nyári hónapokban, viszont az intézményi étkeztetés és a tankönyvtámogatás teljes évre szóló normatív támogatás, tehát ebben az esetben a lemondást nem tudták megtenni. A Magyar Államkincstár automatikusan visszavonta a teljes támogatást, és a 8 hónapra eső részt arányosan az októberi statisztikai adatok alapján visszautalta. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Mivel az önkormányzatnak június 30-ig még van működési hitele, javasolja, hogy a fedezet ideiglenesen a működési hitel legyen. Antal László képviselő: Kéri, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a fedezet a működési hitel legyen, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 71/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslatot: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzat évi zárszámadási rendelet 10. számú mellékletében feltüntetett Ft visszafizetési kötelezettség fedezeteként a következőkben felsorolt előirányzatokat nevezi meg: működési célú hitel. A jogtalan igénybevétel miatt fizetendő kamat fedezetét, melynek várható összege: Ft a következő előirányzat biztosítja: működési célú hitel. 9/23

10 5./ Tulajdonosi hozzájárulás az étterem tetőfelújítására benyújtandó pályázathoz 6./ Beszámoló a Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről Előadó: Széles Szilvia ügyvezető Az önkormányzat tavaly átutalt 20 millió forintot a Kft. részére. Megkérdezi, hogy most kb. mennyi a Kft. számlaegyenlege? Széles Szilvia ügyvezető: Kb. 4,5 millió Ft. Azzal nincs gond, hogy most elkezdjék a rendőrség tetejét? Széles Szilvia ügyvezető: Jelenleg nincs, de vagy tetőt csinálnak, vagy nem fizetik a szállítói díjat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a tető készítése építési engedély köteles. A Kft. által fizetendő társasági adót oda lehetne adni látványsport támogatására. Széles Szilvia ügyvezető: Tájékoztatásul elmondja, hogy 5,5 millió forintot elhatároltak az étterem beruházásra, mivel annak a teteje is beázik, azt is meg kell csinálni. Ne önerőből csinálják meg az étterem tetejét, hanem adjanak be rá pályázatot. Ma délelőtt volt egy tájékoztató pályázati lehetőségekről, és 23 millió forintra van lehetőség pályázatot beadni LEADER-nél. Majd felkérik Kótai Csaba főépítészt, hogy csináljon terveket az étterem tetejére. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Amennyiben a pályázatot a Kft. nyújtja be, az önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulást kell kérnie. Napirendre lehet venni, lehet egy tájékoztatás, és akkor egyetért a Képviselő-testület. Kéri, hogy ezt vegyék napirendre. Javasolja, hogy azt bízzák rá a tervezőre, hogy milyen tetőt tervez étteremre. Javasolja, hogy ezt vegyék napirendre. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 10/23

11 Pénzügyi Bizottság 72/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy az alábbi napirendet is megtárgyalja: - Tulajdonosi hozzájárulás az étterem tetőfelújítására benyújtandó pályázathoz Határidő: azonnal Javasolja a bizottság a tulajdonosi hozzájárulást megadni, és az Szöghatár Nonprofit Kft. pedig próbáljon meg pályázni. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 73/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy az Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. pályázatot nyújtson be az étterem tetőfelújítására. Szekeres Zsuzsanna közgazdasági irodavezető: Mérleg szerinti eredmény Ft. Ahhoz, kell a tulajdonos döntése, hogy ezt az összeget mire használja fel a Kft? A Kft. tulajdonosa az önkormányzat, és mivel ilyen nagy összegű az eredmény, a Képviselő-testületnek nem kellene eldönteni, hogy mi legyen az összeggel? Vagy, ha van egy pályázat, és ha olyan a kiírás, akkor lehet, hogy elfogadja önerőként a mérleg szerinti eredményt, ha eredménytartalékba van helyezve. Holnap itt lesz a testületi ülésen Nagy Csaba könyvvizsgáló, és ezt meg lehet tőle kérdezni. A tőketartalékban van Ft, és az eredménytartalék Ft. Ez az összeg miért mínusz még mindig? Szerinte az eredménytartaléknak már nullának kellene lenni. Kéri, hogy holnap ezt is beszéljék meg Nagy Csaba könyvvizsgálóval, hogy az eredménytartalék miért nem nulla. Azt is kérdezzék, meg hogy biztosan kell-e társasági adót fizetnie a Kft-nek. Széles Szilvia ügyvezető: Ezt már Nagy Csaba könyvvizsgáló is látta, és van társasági adófizetési kötelezettségük, ami iparűzési adó fizetési kötelezettséget is fog maga után vonni. Azt is kérdezze meg Nagy Csaba könyvvizsgálótól, hogy a társasági adót oda tudják-e adni a látványsport támogatására? 11/23

12 Javasolja, hogy legyen egy felelős személy, aki figyel a gépkocsik műszaki állapotára. Murvai Ferenc bizottsági tag: A vásárolt szolgáltatás és egyéb költség sorban a tervhez képest több mint fél millió forint a túllépés. Ennek mi volt az oka? Alapbérre Ft van tervezve és Ft a tény. Nem emlékszik, hogy 8-10 fővel változott volna a létszám, hogy annyit engedélyezett volna az önkormányzat. A TB járulék is 700 vagy 800 ezer forinttal nőtt. Hajduné Holló Katalin képviselő: A Kft-nél nincs engedélyezett létszám: Két főt engedélyeztek azokra a munkakörökre, amit ő javasolt. Murvai Ferenc bizottsági tag: Befejezetlen beruházások összege az Ft mit takar? Széles Szilvia ügyvezető: A vásárolt szolgáltatás összege tartalmazza a tavalyi hó eltakarítás, jégmentesítés költségét, és ebben az összegben van benne a szociális tűzifa kiosztásának a költsége. Az alapbérrel kapcsolatban elmondja, hogy a Képviselő-testület megszavazta a 2 embert, de fedezetet nem szavazott hozzá, tehát ez is ebben az összegben jelentkezik. Mivel csökken a létszám, folyamatosan jelentkeznek a túlórák is ebben a körben. Ez az összeg tartalmazza a tavaly januárban és februárban alkalmazott közmunkások bérét is. Széles Szilvia ügyvezető: Illetve augusztus 31-ig a 3 karbantartó készenléti díját is tartalmazza az összeg. Megkérdezi, hogy a Ft hány főnek a bére? Széles Szilvia ügyvezető: Ez 21 ember bére és járuléka volt. Viszont szeptember 1-től az ETKIKI Többcélú Intézmény átvette a takarítókat, október 1-től a biztonsági őrt, és még 1 főt. Tehát addig az időpontig tartalmazza az ő bérüket és járulékukat is. Illetve 1 fő november végén nyugdíjba ment. Összesen 9 fővel csökkent a Kft. létszáma. Összesen 9 fővel csökkent viszont fel lett véve 3 fő. A Kft-nek az is megtakarítást eredményezne, ha 1 főállású takarítót és mellé 1 közmunkást alkalmazna. Széles Szilvia ügyvezető: Úgy gondolja, hogy ez egy olyan bizalmi állás, amire nem célszerű közmunkásokat alkalmazni. Ha a főállású takarító elmegy szabadságra, akkor nem bízhatja ezt a munkát egyedül egy közmunkásra. 12/23

13 A két főállású takarító mellett miért nem lehet egy közmunkás? Széles Szilvia ügyvezető: Ha valamelyikük elmegy szabadságra, és van megbízható közmunkás, annak nincs akadálya, hogy helyettesítse. De az nem oldható meg, hogy csak 1 főállású takarítót és 1 közmunkást alkalmazzon. Mivel több kérdés nincs, kéri, hogy aki egyetért a Szöghatár Kft. beszámolójával, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 74/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Szöghatár Kft évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló beszámolót. 7./ Beszámoló a évi belső ellenőrzésről Előadó: Gyarmat-Tax Kft. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nincs, kéri, hogy aki belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 75/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót. 8./ Egyebek 1./ Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése c. projekt közbeszerzési eljárásával kapcsolatos közbenső döntés Bóta Barbara aljegyző: Meghívásos közbeszerzési eljárásnál mindig szokott közbenső döntés születni az egyes ajánlatok érvényességének megállapításával kapcsolatban. Mivel eddig ezt a kérdést nem szabályozta le egyértelműen a Közbeszerzési Szabályzata, hogy közbenső döntés meghozatalára a Polgármester is jogosult, ezért van itt ez a bizottság és lesz majd a testület 13/23

14 előtt. A döntés arról szól, hogy 3 árajánlat érkezett be, és a 3 árajánlat mindegyike érvényes. Ezt követően kezdi el a bonyolító a 3 céggel a tárgyalásokat. Kéri, hogy aki egyetért a kiküldött határozati javaslattal az kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 76/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot: A Képviselőtestület a polgármester előterjesztésére a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján dönt arról, hogy Bíráló Bizottság szakvéleményének megfelelően a NAP-GYŰJTŐ Kft., a FOTOZOOM Kft. és a TRANZIT PACK Kft. ajánlattevők alkalmasak a közbeszerzés alapján kötendő szerződés teljesítésére és velük szemben kizáró ok nem áll fenn. 2./Bérleti szerződés elfogadása a víztorony tekintetében Eddig minden szolgáltató különféle bérleti díjjal bérelte a víztorony helységét, mint magaslati pontot. A legmagasabb díjat a Vodafone fizeti. Javasolja, hogy a bérleti díj mértéke legyen egységes, és legmagasabb bérleti díjat kérjék a többi szolgáltatótól is. Kéri, hogy aki a Polgármester javaslatával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 77/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a víztorony tekintetében a bérlők részére egységes bérleti díjat állapítson meg. Bérleti díjként annyi összeget határozzanak meg, amennyit a legmagasabb összeget fizető szolgáltató (Vodafon) fizet. 14/23

15 Ezt úgy gondolja, hogy külön állapítsanak meg díjat a mobil szolgáltatóknak és külön az internetszolgáltatóknak, mert az internet szolgáltatással nehéz azt a díjat megszerezni, mint amit a mobilszolgáltatással. 3./Egészségház felújítására megkötött vállalkozási szerződéshez kapcsolódó igényérvényesítés Mindenki megkapta Dr. Szűcs Péter ügyvéd előterjesztését, mely a tartalmát tekintve elég lehangoló. A kötbér alakulásával úgy, ahogy meg van elégedve, mert 2,5 millió forintot kapni fog az önkormányzat. De az elmaradt műszaki tételek miatt úgy, hogy a műszaki átadásátvétel során minőségi kifogást nem terjesztettek elő, jogfenntartó nyilatkozatot nem tettek, azt ott annak idején átvették, el lett fogadva, nagyon nehéz bármivel előjönni. Rejtett hibák nem igazán vannak, mert ezek a hibák annak idején is jól láthatóak voltak. Az óvoda és iskola beruházással kapcsolatban megsürgette Dr. Kovács Tibor ügyvédet, és attól függően, hogy ott milyen állásfoglalást ad, ha valamivel bíztatja az önkormányzatot, akkor a Rózsaép Kft. ügyét is át kellene adni neki. Dr. Szűcs Péter állásfoglalásából azt olvassa ki, hogy az önkormányzat számára nagyon nagy kockázata van a pereskedésnek. Ha bukja a pert az önkormányzat, akkor egyértelműen neki kell fizetni a perköltséget, az alperes perköltségét is, viszont ha nyer az önkormányzat, a megnyert összeget a pályázat kiírójának továbbítani kell. Jelenleg nem látja, hogy az önkormányzat ebből a perből, hogy jön ki nyertesen. Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Több alkalommal mondták, akik a pályázatban részt vettek, hogy nem célszerű a különféle vizsgálatokba bele menni, mert ez egy lezárt pályázat, a támogatásokat maximálisan megkapta az önkormányzat, az ottani ellenőrzések nem tártak fel hibát. Ha viszont itt olyan hiba jön ki, ami miatt visszafizetési kötelezettség keletkezik, az már ezt a ciklust és ezt az önkormányzatot fogja terhelni. Ügyvéd úr összefoglalójából is valóban ez derül ki, hogy bizonytalan az egész táptalaj, amin nyugszik, és kinek keresnek vele pénzt. Egyetlen gond van, hogy az ügyvéd anyagában is le van írva, hogy ő már egy 9 millió forintos hiányt tárt fel. Amikor ezek már fel vannak tárva, vagy egy ilyen úton elindul az önkormányzat, nem biztos benne, hogy félúton azt mondhatja, hogy mégsem megy tovább. Tehát vagy el sem kellett volna kezdeni, amit többször el is mondtak, vagy ha már elindultak, akkor nem lehet megállni. Vagy egyezséget kötni, tehát valami nyomának, lennie kell, ami nem feltétlenül a per. Tehát valami intézkedésnek lennie kell, hogy a feltárt hiányosságot, hogy teszi rendbe a Rózsaép Kft. Annak idején felszólították őket levélben, egy-két hiányosságot kijavítottak, de messze nem mindent. Bóta Barbara aljegyző: Azt is leírta az előterjesztésben az ügyvéd, hogy ha kirendelnek egy független szakértőt, az nem biztos, hogy a Báthori Sándor igazságügyi szakértő által feltárt 9 millió forintos hiányosságot jogosnak fogja találni, lehet, hogy csak 5 milliót, vagy csak 2 milliót fog feltárni. 15/23

16 Javasolja, hogy a Báthori Sándor igazságügyi szakértő által készített szakvéleményt küldjék meg a Rózsaép Kft. részére, hogy pontonként válaszolják meg a felvetett problémákat. Utána tárgyalja újra a Képviselő-testület. Jónak tartja Bóta Barbara aljegyző javaslatát, ettől jobb javaslatot ő sem tud. Antal László képviselő: Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a Báthori Sándor igazságügyi szakértő által készített szakvéleményt küldjék meg a Rózsaép Kft. részére, hogy pontonként válaszolják meg a felvetett problémákat, és utána tárgyalja újra a Képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 78/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Báthori Sándor igazságügy szakértő által készített szakvéleményt küldjék meg a Rózsaép Kft. részére, hogy pontonként válaszolják meg a felvetett problémákat. A napirendet ezt követően tárgyalja újra a Képviselő-testület. 4./DOLINA Kft. akadályközlése Bóta Barbara aljegyző: A teljesítési határidő eredetileg március 30 lett volna, az akadályt a határidő lejárta előtt közölték, és a teljesítés határidejét április 19-ig kérik meghosszabbítani. Az önkormányzatnak a munkaügyi központ felé április 15 el kellene számolni az előleggel, és csak úgy tudnak elszámolni, ha addig leszállítják a kazánt és kifizetik. Így viszont ezt nem tudják megtenni. Mivel a DOLINA Kft. ezt a problémát jelezte a Belügyminisztérium felé, bízik benne, hogy a munkaügyi központ hozzájárul, hogy egy hónappal eltolják az előleg elszámolásának határidejét. Ebből nem hiszi, hogy gond lehet, mert a Belügyminisztérium által javasolt a cégtől rendelték meg a kazánt. Antal László képviselő: Kéri, hogy aki hozzájárul a szerződés teljesítésének április 19-re való módosításához, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 79/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a kazánprogram által kiírt március 30. napra szóló teljesítési határidőt a DOLINA Kft. által közölt nem várt akadályok miatt április 19-re módosítsák. 16/23

17 5./Újpest Önkormányzatának kérelme tanulók utáni hozzájárulás megfizetésére Abszolút irreálisnak tartja Újpest Önkormányzatának kérelmet. Javasolja, hogy forráshiány miatt ne támogassák a kérelmet. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 80/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Újpest Önkormányzatának tanulók utáni hozzájárulás megfizetésére irányuló kérelmét forráshiány miatt ne támogassa. 6./Közbeszerzési Szabályzat módosítása Bóta Barbara aljegyző: Korábban a Közbeszerzési Szabályzatban nem volt leszabályozva, hogy a közbenső döntések meghozatalára ki jogosult. Közbenső döntés meghozatalára minden alkalommal szükség lehet az ajánlatok érvényességének megállapításánál, esetleg hiánypótlás értékelésénél. Szerinte ezek nem olyan horderejű kérdések, amiben a Képviselő-testületet feltétlenül össze kell hívni, sokszor csak formalitásról van szó, ezért a Közbeszerzési Szabályzatnak azt a pontját, ahol azt szabályozzák, hogy a végső döntés meghozatalára a Képviselő-testület jogosult, kiegészítette azzal, hogy a közbeszerzési eljárás során felmerülő közbenső döntések meghozatalára a Polgármester jogosult. Illetve a 4. sz. mellékletben módosításra került a közbeszerzési értékhatárokat a évre aktualizálta. Mivel kérdés nincs, kéri, hogy aki a Közbeszerzési Szabályzat módosításával egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Pénzügyi Bizottság 81/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat módosítását. 17/23

18 7./2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadása Bóta Barbara aljegyző: A Közbeszerzési Tervben jelenleg 3 közbeszerzési eljárás lebonyolítása szerepel. Ezek nyertes pályázatok. Az egyik a térfigyelő kamera rendszer kiépítése, a másik a napelemes napkollektoros pályázat, illetve a csapadékvíznél a kivitelezésnek az eljárása. Vannak még folyamatban lévő pályázatok, van, ami benyújtás alatt, van, ami elbírálás alatt van. Ha ezek nyernek, akkor valószínűleg módosítani kell a közbeszerzési tervet. Kéri, hogy aki a Közbeszerzési Tervet elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 82/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a évi Közbeszerzési Tervet. 8./Major Imre földbérlet iránti kérelme 9./Döntés az Egyek 703. hrsz-ú területről Major Imre a Fasor u. és a Tiszafüredi- főcsatorna közötti 703 helyrajzi számú az Önkormányzat tulajdonát képező kivett beépítetlen terület Vágóhíd felőli végét szeretné kibérelni. Javasolja, hogy adják oda neki, legalább nem az önkormányzatnak kell azt a területet kaszáltatni. Antal László képviselő: A terület másik részét Molnár Ignác használja. Ő mennyi bérleti díjat fizet érte? Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Ő térítésmentesen használja. Van egy testületi határozat, ami úgy szól, hogy Molnár Ignác részére a 703 hrsz.-ú belterületi ingatlan használatát térítésmentesen engedélyezi a Képviselőtestület a évben. A terület továbbhasznosítása esetén a bérleti díj megállapítására a Képviselő-testület 2013-ban visszatér. Holló János alpolgármester: Molnár Ignác kérelme is úgy került ide, hogy akkor ő ezeket a használókat körbe járta, és az akkori használók nem tartották rendben. Úgy gondolta, hogy ha odaadják egy olyan használónak, aki rendbe tartja, azzal nem veszítenek. Azt a területet nem célszerű befásítani, mert nem lesz karvastagságú a fa, és ki fogják vágni azon a helyen. Örül, ha van rá jelentkező, és azt gondolja, hogy ott nem igazán kellene érte pénzt kérni, legalább rendbe lenne tartva. 18/23

19 Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Azt is mondhatják, hogy 2013-ra is oda adják bérleti díj nélkül, vagy azt is, hogy határozatlan időre adják oda bérleti díj nélkül. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy napirendre vegyék a döntést az Egyek 703. hrsz-ú területről, kézfelemeléssel jelezze: Pénzügyi Bizottság 83/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság úgy határozott, hogy az alábbi napirendet megtárgyalja: - Döntés az Egyek 703. hrsz-ú területről Határidő: azonnal Javasolja, hogy Major Imrének és Molnár Ignácnak térítésmentesen adják át a földterületet határozatlan időre úgy, hogy 30 napos felmondási idővel bármelyik fél felmondhatja. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: Pénzügyi Bizottság 84/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Major Imre 4069 Egyek, Domb u. 12. szám alatti lakos kérelmében foglaltakat támogassa, és az Egyek, 703 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület kb m 2 - es részét határozatlan időre térítésmentesen adja használatba. Javasolja a bizottság, hogy a használatba adási szerződést 30 napos határidővel bármelyik fél felmondhassa. Pénzügyi Bizottság 85/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Molnár Ignác 4069 Egyek, Tisza út 38. szám alatti lakos részére az Egyek, 703 hrsz.-ú belterületi ingatlant határozatlan időre térítésmentesen adja használatba a Képviselő-testület. Javasolja a bizottság, hogy a használatba adási szerződést 30 napos határidővel bármelyik fél felmondhassa. 19/23

20 10./Csáki Gyula ingatlan megvételre való felajánlása Csepreginé Kocsis Nóra jegyző: Ez egy kettős kérelem. Csáki Gyula nem jelezte, hogy az ingatlan a tulajdonában van, és a jogszabály szerint 5 évre visszamenőleg kivetést ír elő, ha valaki nem vallja be a kommunálisadó fizetési kötelezettségét. Ez részére ez a kivetés meg is történt. Erre vonatkozóan írt neki egy kérelmet, hogy nyugdíjas, beteg és nem tudja kifizetni. Ő erre egy fizetési könnyítést tud neki ajánlani, abban partnerek, hogy részletekben fizesse be. Ez a része már intéződik. Ugyanakkor a kérelemnek van egy olyan része, hogy felajánlaná ezt az ingatlant, az önkormányzatnak, és az önkormányzat mondjon érte egy árat. Esetleg küldjenek neki egy levelet, hogy mondjon egy összeget, hogy mennyit kér az ingatlanért. Ha a részletfizetés ellenére is fenntartja az ingatlan eladási szándékát, akkor mondjon ő egy árat. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Pénzügyi Bizottság 86/2013.(III.27.) sz. határozata: A Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy amennyiben Csáki Gyula az ingatlan eladási szándékát továbbra is fenntartja, kérjék meg, hogy jelölje meg az ingatlan eladási árát. 11./Javaslat a talajterhelési díjjal kapcsolatban Murvai Ferenc bizottsági tag: Az elmúlt évben olyan 130 fő volt érintett a talajterhelési díjban. A talajterhelési díj bevezetése kb éve történt, és akkor a bevezetés évében 40 Ft volt köbméterenként, és évente a fokozatosság elve alapján forinttal nőtt, és 4. év végére érte el a 120 Ft/m3 árat márciusában vagy áprilisában derült ki, hogy a talajterhelési díj tízszeresére emelkedett, vagyis Ft/m3 összegre. Akkor született egy olyan rendelet, hogy a 70 felülieknek 90%o-s kedvezményt ad, a többiek esetében pedig 70%-os kedvezményt ad. Alapvető gond, hogy áprilisban nem lehetett elvárni azt, hogy 1 hónapon belül májusban rákössenek a hálózatra, mert ennek vannak műszaki és anyagi feltételei is. Olyan helyzetek alakultak ki, hogy van olyan adóalany, akinek vezeték meghibásodásból, vagy locsolta a tavalyi aszály idején a zöldövezetét, és m3 vízfogyasztást igazolt a vízmű, mai azt jelentené, hogy 2012-re Ft körüli talajterhelési díjat kellene fizetni. Javasolja, hogy az önkormányzat módosítsa úgy a rendeletét, hogy akik a 2012-ben rákötöttek a szennyvízhálózatra, azokat is illesse meg a 70 éven felüliek kedvezménye. 20/23

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2015. január 27. napján 14:00 órai kezdettel a NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. ÁPRILIS 25. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. április 25-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 237 ~ 102-14/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 102-14/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. augusztus 8.-án 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 176/2011.(VIII.8.) 177/2011.(VIII.8.) 178/2011.(VIII.8.)

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. ÁPRILIS 26. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 26-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása

1./ Önkormányzatok napja alkalmából ünnepi megemlékezés. 2./ Testvérvárosi kapcsolatban részt vett kollégák megajándékozása Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 23-án 9:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. ÜNNEPI ÜLÉS: 1./ Önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag

Hiányzók: Dr. Hegyesi Kálmán bizottsági tag Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria bizottsági tag 4/2011. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. május 10.-én a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési, Kulturális,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. április 22. napján 15:25 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 24. napján 14:00 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 27-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász Péter Stumpf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 18.03 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 2 nyilvántartás 2012. január 12. napon megtartott Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 0128, 0937/1, 0937/2, 0938 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú külterületi utakra vonatkozó hozzájárulást Kemény

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. április 26-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Távolmaradását nem jelezte: Érkezését későbbre jelezte: Tanácskozási joggal részt vett: Meghívottként megjelent: Lakosság részéről megjelent: Gyömrő Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testület 2003. május 12-én megtartott rendes ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozóteremben. Jelen vannak: Gyenes Levente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. SZEPTEMBER 3. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. szeptember 3-án 15:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben