~a~4iic~ BudaDest Markó u Tisztelt Legfobb Ügyészség!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~a~4iic~ BudaDest Markó u. 16 1055. Tisztelt Legfobb Ügyészség!"

Átírás

1 , ~<,J~ -,.- Legfobb Kiemelt Ügyészség Ügyek Osztálya BudaDest Markó u Tisztelt Legfobb Ügyészség! ~a~4iic~ Alulírott Borbély József, mint az Euro Möbel Line Kft "fa"(bács-kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg , székhelye: 6000 Kecskemét, Matkói út 99.) ügyvezeto igazgatója bünteto feljelentést kívánok tenni az alábbiak miatt: Az Euró Möbel Line Bútoripari Kft április 24-én alakult. A cég március lo-én került felszámolás alá, felszámolóként a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Duna Libra Közgazdász Rt-t (1118 Budapest, Holdvilág u. ll.) jelölte ki. A cég felszámolása még nem fejezodött be. 1. Az Euro Möbel Line Kft. által a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaságtói felvett hitellel kapcsolatban az alábbiakat kívánom eloadni és kérem, hogy szíveskedjenek megvizsgálni, hogy az adott esetben a Btk (1) bekezdésébe és a 252. (1) és (2) bekezdéseibe ütközo a gazdálkodó szervezte önálló intézkedésekre jogosult dolgozója által elkövetett vesztegetés buntettének gyanúját elkövette-e Dr. Eros János az MFB Rt. vezérigazgatója, illetve Dr. Budavári Katalin az MBV Rt. akkori vezérigazgatója, továbbá a Btk (1) bekezdésébe ütközo zsarolás buntettének, vagy a Btk ába ütközo kényszerítés buntettének gyanúját Mosnier Zsuzsa (MFB Rt. ügyvezeto igazgatója); Lex Zoltán (MFB Rt. vezérigazgató helyettes) és Vincze András (MBV Rt. ügyvezeto igazgató) segítségével a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság részérol ismeretlen tettes, avagy más buncselekményalapos gyanúja felmerül-e. (BH 2000/238.) Ugyancsak feljelentést teszek Orosz Sándor az MFB Rt. biztonsági igazgatója ellen, aki az üzleti tárgyalásokon jelen volt és ténylegesen beavatkozott az ügymenetbe. Az EURO MÖBEL LINE Kft ben ,-Ft bankhitelért fordult a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársasághoz. Az MFB május 28. napján forint összegu hiteligérvényt adott át a társaság részére, amelyhez kapcsolódóan a folyósítási feltételeket a bank nem teljesítette. Olyan helyzetbe hozva ezzel a kérelmezot, hogy elfogadja a késobbiek során az MFB által felajánlotta azt a hitelkonstrukciót, amely alapján egyértelmu en megállapítható, hogy a bank az ígérvény kiadását követoen olyan idohúzási taktikát alkalmazott, amelynek következtében a hozzáforduló gazdasági társaság vezetése nem hozhatott más döntést, mint amilyen döntésben a pénzintézet szakemberei belekényszerítették oket. A Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság Forint piaci kamatozású tagi kölcsönt nyújtott, mielott még tag lett az EURO MÖBEL LINE Kft. részére október 09. napján, amellyel egyidejuleg megvásárolta az EURO MÖBEL LINE Kft. 51 %-os mértéku üzletrészét forintért, azzal a kikötéssel, hogy Jakab József az üzletrészért kézhez már nem vett vétel árát a vevo nem Jakab Józsefnek fizette ki, hanem az l6

2 EURO MÖBEL LINE Kft. részére. Ugyanezen a napon vagyont terhelo jelzálogszerzodés kerül megkötésre a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság és az EURO MÖBEL LINE Kft. között. A tagi kölcsön szerzodést és a vagyont terhelo jelzálogszerzodést ugyanezen a napon közjegyzoi okiratba foglalták október 10. napján a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság és Jakab József között üzletrész adásvételi eloszerzodés jött létre a forint névértékü 51% os tulajdoni hányadot megtestesíto EURO MÖBEL LINE Kft üzletrészének megvásárlására, azzal, hogy Jakab József október 01. napjáig megkötendo adásvételi szerzodés alapján köteles megvásárolni az üzletrészt, amelynek a vételárát forintban állapították meg. A szerzodés még tartalmazza azt a különös kitételt is, hogy Jakab József az EURO MÖBEL LINE Kft-ben meglévo forint névértékü üzletrészét forint opciós díjért átengedi a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvény társaságnak. Ezen kikötést egy külön szerzodésben újból megerosítik a felek. A szerzodés 5. pontja arra is utal, hogya feltüno értékaránytalanságra vagy a körülmények ben bekövetkezo lényeges változásokra hivatkozással nem támadja meg azt Jakab József. Az eset összes körülményei alapján jogi szakember igénybevétele nélkül is megállapítható, hogy milyen elonytelen szerzodésbe kényszerült a kft tulajdonosa, Jakab József. A jelen esetben - álláspontom szerint - a Bírósági Határozatok évi számának 238. számú eseti döntésében vázolt tényállási elemek megvalósulása látszik fennforogni. A fenti eseti döntés szerint "megvalósítja a gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által elkövetett vesztegetést az a bank-vezérigazgatót, aki a pénzintézethez forduló, kényszerhelyzetben lévo személyeknek nyújtandó hitel engedélyeztetését ahhoz a feltételhez köti, hogy az annak segítségével megvalósított cég vagyonának egy részét ingyenesen vagy jelképesen ellenérték fejében az általa megjelölt gazdálkodó szerv tulajdonába adja." Az általam vázolt magatartás lényegében azonos a bírósági határozatban közzétett esettel, illetoleg annál még súlyosabb is, mivel itt nem csak a cég egy részének a jogellenes megszerzésérol van szó, hanem egyenesen az egész csalárd megszerzésérol. Nyilvánvaló ugyanis, hogy mind a Magyar Fejlesztési Bank Rt., mind pedig a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság döntéshozó vezetoit - élükön a két általam megnevezett vezérigazgatóval - már kezdettol az a szándék vezette, hogyaleírt egyoldalú szerzodések által megszerezzék a teljes tulajdonjogot az EURO MÖBEL LINE Kft. felett. E célból - elore kikalkuláltan - olyan összegü hitel folyósítását fogadtatták el, hogy annak legoptimálisabb felhasználásával sem volt meg a reális lehetosége az ugyancsak általuk diktált szerzodési feltételek teljesítésének, tehát a tagi kölcsön visszafizetésének és az üzletrész vissza vásárlásának. A korábban ismertetett szerzodések megkötése elott, illetve során a kapcsolatot Mosnier Zsuzsával, mint a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Ügyvezeto igazgatójával tartottuk, aki a tárgyalások során a korábban ismertetett és a szerzodésben foglalt és az EURO MÖBEL 2 i

3 LINE Kft. számára elonytelen feltételeket ajánlott fel oly módon, hogy a szerzodésben rögzitett feltételeken kivül más választási lehetoségünk nem volt, az általunk felvázolt lehetoségek elol teljes mértékben elzárkóztak, ezáltal is pszichikai kényszert gyakorolva az EURO MÖBEL LINE Kft. vezetojére és tulajdonosára, hogy a nekünk jogtalan szerzodéseket az általuk diktált feltételekkel aláirjuk. Az ily módon aláírt szerzodések következtében az EURO MÖBEL LINE Kft.-nek kára keletkezett, a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság, amely a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonát képezte, pedig jogtalan haszonhoz jutott a korábban ismertetett szerzodésekben foglaltak szerint. A kényszer hatására aláírt szerzodési feltételek a káron kívül jelentos érdeksérelmet is okoztak az EURO MÖBEL LINE Kft-nek, hiszen a hiteligérvény ellenére nem folyósított hitel miatt a Kft. muködése ellehetetlenült, amely a felszámolási eljárás megindításához vezetett, ugyanis a korábban ismertetett szerzodések alapján megszerzett üzletrészek fejében a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Rt. kötelezettségeinek nem tett eleget. A kényszer hatására aláírt szerzodésekkel kapcsolatban felmerülhet a leírtak alapján a Btk (1) bekezdésében ütközo zsarolás buntettének, vagy a Btk ába ütközo kényszerítés buntettének gyanúja is. A fenti cselekményekkel álláspontom szerint az alábbi buncselekmények elkövetésének alapos gyanúja merül fel. a.) Vesztegetés (un. Agrobankos ügyben hasonló precedens döntés BH /238..sz) b.) Hutlen kezelés: folytatólagosan elkövetett hutlen kezelés közpénzekkel (Azzal, hogy a hiteligérvényt millió Ft - idoben nem teljesítették, az elozoekben az MFB Rt. korábbi menedzsment je által korábban ugyane nnek a Társaságnak kihelyezett 540 millió Ft visszafizetése kérdésessé vált, ezt követoen a mégis csak kihelyezett 200 millió Ft-ot már késon folyósították, ezért az már nem érte el a célját, tehát bankos kifejezéssel élve: jó pénzt dobtak rossz pénz után.) c.) Csalás (a Btk (1) bekezdésében meghatározott és a (6) bekezdés szerint minosülo különösen nagy kárt okozó csalás buntettét) d.) Zsarolás vagy kényszerítés pszichikai formája (a tulajdonossal elfogadtatták szorult helyzetét kihasználva a számára elonytelen finanszírozási konstrukciót, azaz a jogtalan "államosítást"). e.) Bunszövetségben követték el a fenti cselekményeket, mert a fenti szereplok elore kitervelték, hogy az így meg szerzett vállalatot az MBV Rt. privatizációjakor saját maguknak megszerzik. Példa: az MBV Rt. privatizáció, ahol a tender nyertes SAYE Kft-ben december 30-án a fent említett Vineze András 50% tulajdont szerzett, aki egyebekben az MBV Rt. ügyvezeto igazgatója volt október 10 ét is megelozoen. (2005. február 2-án a Népszabadságban nyilatkozva nem tagadta, hogya SAYE Kft-ben lévo tulajdonszerzését megelozoen is részt vett a privatizációs tranzakcióban, ahova pénzügyileg is beszállt.) Kiemelem, hogya ,-Ft-os SAVE Kft május 5-én alakult és már júliusban elnyerte az MBV Rt-re kiírt tendert. MeIlékelem az alábbi okirati bizonyítékokat: 3 ~

4 1. MFB Rt. hiteligérvénye 2. Közjegyzoi okirat tervezet 3. Közjegyzoi okirat elfogadásáról szóló levél 4. Üzletrész adásvételi szerzodés 5. Megállapodás vételi jog biztosítására 6. Üzletrész-adásvételi eloszerzodés 7. Tagi kölcsönszerzodés 8. Vagyont terhelo jelzálogszerzodés 9. Közjegyzoi okirat 10. Cégközlöny január Vincze András tulajdonszerzése a SAYE Kft-ben 11. MBV Rt.-s cikk Vincze András beismero nyilatkozatáról - Népszabadság február 2. számában 12. Dr. Werner Györgyné féle szakértoi vélemény II. Az ÁPV Rt. vonatkozásában ismeretlen tettes ellen teszek feljelentést az alábbi tényállás alapján: Az ÁPV Rt., mint az MBV Rt. tulajdonosa hutlenül kezeive a rábízott vagyont (2003. december 31.-i konszolidált és MBV Rt. éves beszámoló alapján is 4,9 milliárdos jegyzett tokével rendelkezo, a portfolióját illetoen közel 40 társaságban lévo üzletrészt tudhat magáénak) 1,2 milliárd forintért értékesítette egy május 5-én bejegyzett 3 milliós Kft. nek (SAYEKft.). Az a Vincze András állt a SAYE Kft. mögött, aki 2000-tol egészen a privatizációs tranzakcióig az MBV Rt. vezeto tisztségviseloi közé tartozott. A 2004-es tokeleszállítás 993 millió forintra is már vélhetoen a valós érték néhány százalékon történo megszerzését szolgálta. (Bizonyítékok: nyilvános cégadatok forrásból cégkivonat, a társaságban bekövetkezett és közzététel kötelezett változások kivonatai) 1.sz. melléklet. Napi gazdaság december 3-4. pénteki száma - Nem kelt el a Hollóházi porcelán focím alatt (aláhúzott rész idézett: "Az ÁPv úgy döntött, hogya SAYE Kft. 1,2 milliárd forintos ajánlatával megnyerte a Magyar -Befektetési és vagyonkezelo Rt.-re kiírt pályázatot.") 2.sz. melléklet: Cégkivonat - SAYE Kft.-rol nyilvános adatbázisból 3. sz. melléklet: Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgáltató cégadatok másolata az MBV Rt.-roI2004. december 13. napján 4.sz. melléklet: az MBV Rt. éves beszámolója Az Euro Möbel Line Kft "fa" tulajdonosi illetve hitelezoi érdekköre joghátrányt szenved az által, hogy a tulajdonosi háttér felelosség esetleges lehívásának lehetosége megszunik a volt állami tulajdonból való kikerüléssei, ezért indítványoztam a privatizációs ügylet eredeti állapotra történo visszarendezését, a privatizációs szerzodések felbontását az MBV Rt. eladásának vonatkozásában, illetve a folyamatban lévo polgári peres eljárások jogeros végzéséig megfelelo biztosítékrendszer biztosítását az esetleges kárigény kielégíthetosége érdekében. Biztosítási intézkedésként az ügy rendezéséig bunügyi zár alá venni az MBV Rt-t, annak érdekeltségeit, a SAYE Kft-t, EURO MÖBEL LINE Kft-t, az MBV Rt, mint alperes, 4 %

5 valamint az EURO MÖBEL LINE Kft. "fa", mint felperes, valamint Jakab József az EURO MÖBEL LINE Kft. magántulajdonosa, mint beavatkozó között a Fovárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma elott folyó polgári peres eljárás jogeros befejezéséig vagy peren kívüli megállapodásáig. 5. sz. melléklet: Jakab József beavatkozást kéro beadványa a Fovárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumához. 6. sz. melléklet: A beavatkozás elfogadásáról szóló bírósági határozat. Nyomozás elrendelése esetén biztosítási intézkedésként indítványozom bunügyi zár alá venni az MBV Rt.-t annak érdekeltségeit, különösen a SAVE Kft-t, valamint az EURO MÖBEL LINE Kft. "fa"-t. Ill. Feljelentést teszek továbbá az MBV Rt. menedzsment je, mint ismeretlen tettes ellen, valamint Vincze András, mint az MBV Rt. ügyvezeto igazgatója ellen az MBV Rt. törvénytelen privatizációjának körülményei vel kapcsolatban, valamint a SAVE Kft. privatizációs tulajdonszerzése vonatkozásában. Vincze András, mint az MBV Rt. ügyvezeto igazgafója részt vett az EURO MÖBEL LINE Kft. megszerzésére irányuló tranzakcióban (II. pontban leírtak szerint). Ezen túlmenoen saját és érdekköre részére elokészítette az MBV Rt. privatizációját. Az MBV Rt. státuszából adódóan jogosulatlan elonyhöz juthatott a belso információi alapján, s vélhetoen úgy vezényelte le az eladandó vállalat portfolió és vagyon összerendezését valóságos értékének elfedését, ahogy azt a saját érdeke megkívánta, megtévesztve ezzel az esetleges más tenderre való érdeklodoket, pályázókat. Valószínusítheto, hogya fenti tranzakcióval Vincze András megvalósította a benfentes kereskedelem szintén Btk-ba ütközo cselekményét. Bizonyítékok: nyilvános cégadatok forrásból cégkivonat, a társaságban bekövetkezett és közzététel kötelezett változások kivonatai. l.sz. melléklet. Napi gazdaság december 3-4. pénteki száma - Nem kelt el a Hollóházi porcelán focím alatt (aláhúzott rész idézett: "Az ÁPv úgy döntött, hogya SAVE Kft. 1,2 milliárd forintos ajánlatával megnyerte a Magyar -Befektetési és vagyonkezelo Rt.-re kiírt pályázatot. ") 2.sz. melléklet: Cégkivonat - SAVE Kft.-rol nyilvános adatbázisból 3.sz. melléklet: Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgáltató cégadatok másolata az MBV Rt.-rol december 13. napján 4.sz. melléklet: az MBV Rt. éves beszámolója 5.sz. melléklet: MBV Rt.-s cikk Vincze András beismero nyilatkozatáról Népszabadság február 2. számában 6.sz. melléklet: Cégközlöny január Vincze András tulajdonszerzése a SAVE Kft -ben 5 4

6 IV. Kérem, hogy szíveskedjenek megvizsgál ni dr. Vass Krisztinának, a SAYE Kft. ügyvezetöjének a büntetöjogi felelösségét az MBV Rt. törvénytelen privatizációjának körülményeivel kapcsolatban, valamint azt, hogy nevezett bünrészes-e Vincze Andrással. Bizonyítékok: nyilvános cégadatok forrásból cégkivonat, a társaságban bekövetkezett és közzététel kötelezett változások kivonatai. l.sz. melléklet: SAYE Kft. cégkivonata 2.sz. mellékelt: asa YE Kft-ben bekövetkezett változások kivonatai v. Ugyancsak feljelentést teszek a Duna Libra Közgazdász Rt., mint az Euro Möbel Line Kft. "fa" felszámolója Kovács Zoltán vezérigazgató, valamint Rozsnyai István, mint felszámoló biztos ellen a Btk ba ütközö büncselekmény miatt a veszteséges gazdálkodással, a felszámoló által kibocsátott közbensö mérleg adatai alapján az Euro Möbel Line Kft. "fa" tekintetében. (l.számú mellékletként csatolva a korábban az Euro Möbel Line Kft. felszámolásával kapcsolatban született büntetö feljelentések, az ügyben érintetté vált Kossuth Holding vezetö tisztségviselöje Dr. Magyari József ellen; Hunyadi Rt.-töl Tóth Ferenc; Duna Libra Közgazdász Rt. -töl Kovács Zoltán és Rozsnyai István ellen, és az ügyben keletkezett, a felszámoló Duna Libra Közgazdász Rt. felmentésévei kapcsolatos cégbírósági beadványok, határozatok, végzések. (A feljelentés elkészítéséhez közbensö mérleg és a mérleg elfogadhatóságát megkérdöjelezö kérdéssor mellékelve. - 2.sz. melléklet). A felszámoló cégek vonatkozásában az alábbi összefüggésekre kívánok rámutatni: A Kossuth Holding Rt. három magánszemély tulajdonában van dr. Magyari József, Váradi Zoltán, Hetczman Béla, 1/3-1/3-1/3 arányban tulajdonosok - jóllehet, hogy ök csak hivatalosan Felügyelö Bizottsági tagok. A társaság irányításában a legnagyobb befolyással dr. Magyari József rendelkezik. Ez az érdekkör három "stróman" céggel rendelkezik: Hunyadi Rt., Novum Rt., Duna Libra Rt. A Kossuth Holdingban az MBV Rt.-nek is volt üzletrésze, mint ahogy az Euro Möbel Line Kft.-ben, valamint Wallis, Hajdú-BÉT, Globex, stb-ben is - amennyiben a Kossuth Holding és a Duna Libra Rt. között bizonyítást nyer a háttér tulajdonosi kapcsolat, úgy hivatalosan is összeférhetetlen a Cstv. 27.1A.. (4.) bek. alapján a Duna Libra Rt., mint felszámoló az Euro Möbel Line Kft. felszámolása esetében, mivel az Euro Möbel Line Kft. tartozott az MBV Rt.-nek a felszámolást kezdö idöpontjában. A áprilisában SZKIV Glória Rt. felszámolására a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke, dr. Varga Miklós cégbíró a Hunyadi Rt.-t jelölte ki. Akijelölést megelözöen folytattam tárgyalást dr. Magyari József és Tóth Ferenc urakkal, ahol dr. Magyari József kijelentette, hogy Tóth Ferenc az o "strómanja" a Hunyadi Rt.-ben, ezáltal a Hunyadi Rt. az o befolyása alatt van, viszont látszólag nem az ö saját cége, ezért ha a Hunyadi Rt. végzi a felszámolást és nem a Kossuth Rt., akkor öt külsö erök nem tudják más döntésre kényszeríteni, mint amit ö az eredeti megbízónak ígért. i 6

7 SZKIV Glória eszközeit, azaz a gyár ingatlanait és berendezéseit, készleteit az Euro Möbel Line Kft. kivásárolta a felszámolásból. Ezt követoen egy éven belül az Euro Möbel Line Kft. is felszámolásra került, ahol ismét a dr. Magyari József érdekkörébol jelölte ki a Bács Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke, dr. Varga Miklós cégbíró a Duna Libra Rt.-t felszámoló céget, itt Kovács Zoltán vezérigazgató volt dr. Magyari József érdekkörének "strómanja". A fent felsorolt felszámoló cégek és a tulajdonos magánszemélyek közötti összefuggések kint vannak a köztudatban, a cégbírák, a bankárok és más felszámoló és felszámolt cégek vezetoi és tulajdonosai által is így tudott és ismert összefuggések jóllehet, hogy a nyilvánosság elott ezt a fentiek közül csak kevesen vagy senki nem vállalja, de nyomozati eszközökkel utólag is bizonyítható a sok ráutaló magatartás, tények pl.: telefonhívás listák vizsgálat alapján. A dr. Magyari József - féle felszámolói érdekkörnek az utóbbi idoben történt felszámolásaik közül leginkább megkérdojelezheto felszámolása a Hajdú-BÉT, amit szintén a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnök dr. Varga Miklós jogerosített egy vasárnapi napon (forrás: sajtó). A Bács-Kiskun Megyei Rendorfokapitányságon az Euro Möbel Line Kft., valamit aszkiv Glória Rt. felszámolásaival összefuggésben büntetoeljárás volt folyamatban Tóth Ferenc, dr. Magyari József és Kovács Zoltán gyanúsítottakkal szemben jelenleg az ügy vádemelési szakban van. Rozsnyai István felszámoló biztossal szemben pótmagánvád alapján folyik büntetoeljárás a Kecskeméti Városi Bíróság elott. A bünteto feljelentésekre azért került sor, mert a felszámoló hitelezoi egyezség létrehozásában nem muködött együtt, valamint áron alul hirdette meg az ügyvezeto és a tulajdonos figyelmeztetése ellenére a cég eszközeit elvonva ezzel a hitelezok tartozásaink a fedezetét, s végzi ezt, ma is annak ellenére, hogya felmentése iránti eljárás és a bünteto eljárások is folyamatban vannak, tehát a Duna Libra Rt. és Rozsnyai István felszámoló biztos a legitimáció teljes hiányában már nem hozhatna stratégiai döntéseket, nem bocsáthatta volna el a létszámot és nem folytathatná az értékesítést. A Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke dr. Varga Miklós cégbíró július IS-én a Duna Libra Rt. felszámolót az Euro Möbel Line Kft. fa. vonatkozásában elso fokon felmentette hivatalából összeférhetetlenség miatt, amit a harmadik felszámoló biztos is bejelentett, majd a felszámoló fellebbezését követoen a Szegedi Ítélotábla az elso fokon eljáró Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke dr. Varga Miklós cégbíró által elkövetett eljárási hibára való hivatkozással hatályon kívül helyezte és ugyanezt a bíróságot a felmentési kéreime alapján indult eljárás megismétlésére új határozat hozatalára utasította október 27-én. A cégbíró az új elso fokú eljárást mind a mai napig nem folytatta le, helyette jó elore bejelentve betegállományba, majd azt követoen nyugállományba vonul (forrás: sajtó). Ide illik Gyurcsány Ferenc Magyarország Miniszterelnöke azon nyilatkozata, miszerint a felszámoló cégek nem reorganizálták a rájuk bízott vállalatokat, hanem helyette a saját vagyonukat növelték sok milliárdosra - ezért lehet dr. Magyari Józsefnek érdekeltsége pl. a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetben. l.sz. melléklet: Büntetofeljelentések 2.sz. melléklet: Közbenso mérleg és az arra tett észrevételeim 7 ~

8 3. sz. melléklet: Szukített cégmutató az MBV Rt. más cégekben lévo érdekeltségeirol 4.sz. melléklet: Amit a felszámolóról tudni kell címu írásunk VI. Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megvizsgálni azt is, hogy az alábbi tényállás alapján dr. Medgyesy Péter - volt miniszterelnök -, Gyurcsán Ferenc - jelenlegi miniszterelnök - és Draskovics Tibor, mint volt kabinet fonök és mint jelenlegi pénzügyminiszter, dr. Burány Sándor volt munkaügyi miniszter követtek-e el buncselekményt a feljelentési kötelezettségük elmulasztása miatt. A fenti személyek ugyanis tájékoztatva lettek s minden kétséget kizáróan tudomást szereztek az MFB Rt. és az MBV Rt. vezeto tisztségviseloi által az Euro Möbel Line Kft.-vel kapcsolatos pénzügyi folyamatokról, a Kft-vel szemben elkövetett törvénysértések vonatkozásában. (Bizonyítékok: Euro Möbel Line Kft. ügyvezeto fentiekhez írt levelek, kérelmek és beadványok, a tényállást bizonyító mellékletekkel együtt, ahol ez nincs ott tanuk. ) A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakra kívánok még rámutatni: A Magyar Fejlesztési Bank május 28-án 200 millió Ft-ról szóló hiteligérvényt bocsátott ki az Euro Möbel Line Kft. részére. A kormányváltást követoen az MFB Rt. vezérigazgatóját menesztették és erre való hivatkozással a szerzodéskötést felfüggesztették azzal, hogya korábban kihelyezett 540 millió Ft hitel felhasználását le kell ellenorizni. Ez a bank által kijelölt külso társaság által megtört ént, folyósítási javaslattal zárult (forrás: Miklecné Juhász Borbála MFB Rt-s munkatárs szóbeli tájékoztatása alapján). Ennek eredményeként a hitel szerzodést közjegyzoi okiratba foglalták és azt az Euro Möbel Line Kft. részére elfogadásra megküldték, elfogadása megtörtént, június 13-án vissza lett igazolva. Ezzel a hiteligérvényben szereplo szerzodéskötési feltétel teljesült. Ennek ellenére az MFB Rt. nem tett eleget a szerzodéskötési kötelezettségének. Az Euro Möbel Line Kft. menedzsment je több alkalommal folytatott személyes konzultációt a pénzintézet vezetoivel, ami a banki kötelezettségvállalás ellenére sem járt eredménnyel, ezért az Euro Möbel Line Kft. vezetoje Dr. Medgyesy Péter Úrhoz, Magyarország akkori miniszterelnök fordult. Ezt követoen az MFB Rt. ügyvezeto igazgatója arról tájékoztatta az Euro Möbel Line Kft. ügyvezetojét, hogy a bank vezetése a miniszterelnök úrral egyeztetve van megoldás a hitel folyósítására, ami a következo: Az MFB Rt. 1OO%-ostulajdonában lévo MBV Rt. az Euro Möbel Line Kft. -ben többségi tulajdont szerez és a tulajdonszerzést követoen tesz lehetoség a hitel folyósítására. Az MFB Rt. cenzúra bizottságának döntése alapján az MBV Rt. elkészítette és bemutatta az Euro Möbel Line Kft. tulajdonosának és ügyvezetojének a szerzodéstervezeteket (üzletrész adásvételi szerzodés a cég 51%-nak névértéken történo megvásárlására, a maradék üzletrész 49%-ra vonatkozó opciós szerzodés a banknak a javára looo.-ftellenében, tagi kölcsön szerzodés, vagyont terhelo jelzálogszerzodés). A tagi kölcsönszerzodésbol kitunt, hogy az csak 173 millió Ft folyósítását tartalmazza, szemben a hiteligérvényben szereplo 200 millió Ft-tal, ezt a cég tulajdonosa és ügyvezetoje szóvá tette, amikor is közölték, hogy a tulajdonosnak az üzletrészért kapott 27 millió Ft-ot a társaság rendelkezésére kell bocsátani fedezet nélkül és ez az ajánlatuk és ezzel egészül ki a hiteligérvény. Az ügyvezeto és a tulajdonos - más választásuk nem lévén - az MFB Rt. által okozott kényszer helyzet miatt a fenti ajánlatott elfogadta, ezáltal az akkori miniszterelnök úr 8 dd

9 közremuködésével az Euro Möbel Line Kft. 510/0-át lényegében visszaállamosították október lo-én. (Az EU csatlakozás elott egy évvel!) Az MBV Rt., mint új többségi tulajdonos tulajdonba kerülését követo passzív magatartása rövid ido alatt, azaz március 10-re elvezetett a társaság felszámolásának jogeros elrendeléséhez. Az Euro Möbel Line Kft. a felszámolás megkezdését követoen folytatta a termelést és a munkahelyek megorzése és cég talpra állítása érdekében az adós társaság menedzsment je október 22-én ismét a miniszterelnökhöz fordult, feltárva, hogy a segítségével létrejött konstrukció a cég tönkretételéhez vezetett és kérte a segítségét az ügy végleges megoldásához. Válaszlevelében Draskovics Tibor kabinetfónök az MFB Rt.-hez irányította a társaságot. Az MFB Rt. vezetoi és az Euro Möbel Line Kft. vezetoi közötti kabinetfónök által javasolt találkozó botrányosra sikerült az MFB rt. vezetoinek passzív, elutasító és cinikus magatartása miatt. Ezért március 4-én ismét levélben fordultunk a Miniszterelnök Úrhoz, majd a kecskeméti lakossági fórumon a cég ügyvezetoje és a miniszterelnök közötti személyes megbeszélés értelemében újabb levél keletkezett, amiben ismét rögzítve lett a kft-vel szemben történt jogtalan törvénysérto eljárás és a cég rehabilitációjára vonatkozó igény, amely levelet, a levélben foglaltakkal egyetértve támogatólag aláírt a Bács-Kiskun Megyei Közgyulés elnöke, Kecskemét MSZP városi pártelnök, valamint az MSZP Vállalkozói tagozatának társelnöke. Ezt megelozoen a Kecskemét Városi MSZP pártelnökén keresztül Kovács Lászlóhoz és az MSZP legfelso vezetéséhez tényfeltáró és segítségkéro levelet jutattunk el december II-én. Ezen is túlmenoen május 3-án ugyanebbe!! a témában a Pénzügy miniszterhez és a Munkaügyi miniszterhez is levelet írtunk. A cég vezetoje személyes tárgyalásokat folytatott további lakossági ás pártfórumokon Szili Katalinnal, Gyurcsány Ferenccel, Draskovics Tiborral, Jánosi Györggyel, Lendvai Ildikóval, Horn Gyulával és több szocialista párti parlamenti képviselovel. Kovács László pártelnök a titkárnojén és a kecskeméti vársoi pártelnökön keresztül, valamint Szili Katalin személyi titkárán keresztül Puch László MSZP pénztárnokhoz irányított, hogy o fogja rendezni az ügyet. Többszöri személyes találkozó ellenére sem történt semmi, holott minden vezeto megértésérol biztosított, turhetetlennek nevezeték az MFB Rt. vezetoinek, köztük Eros János vezérigazgató eljárását, többen azt nyilatkozták, hogy tudják, hogy igazam van és hiába értenek velem egyet, ok kicsik ahhoz, hogy gátat szabjanak a legfelsobb körök gátlástalan vagyonszerzési akcióiknak. I.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél (2002. szept. 25.) 2.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél (2003. október 22.) 3.sz. melléklet: A dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrhoz október 22-én küldött levelünkre aláírásával január 14-én kapott válaszlevél Draskovics Tibor kabinet fónök 4.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél (2004. március 4.) 5.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél és annak mellékletei (2004. április IS.) A levél mellékleteinek tartalomjegyzéke 1. MFB rt. hiteligérvénye 2. Közjegyzoi okirat tervezet 3. Közjegyzoi okirat elfogadásáról szóló levél 9 ~

10 4. Üzletrész adásvételi szerzodés 5. Megállapodás vételi jog biztosítására 6. Üzletrész-adásvételi eloszerzodés 7. Tagi kölcsönszerzodés 8. Vagyonterhelo jelzálog 9. Közjegyzoi okirat 10. Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél ( ) ll. Draskovics Tibor levele 12. Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél ( ) 13. Szakértoi vélemény 14. Az ügy kronológiája, egyezségi ajánlat 6. sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levélre kapott válaszlevél. 7.sz. melléklet: Draskovics Tibor Pénzügyminiszterhez küldött levél május 3-án írt levél 8.sz. melléklet: Dr. Burány Sándor Munkaügyi miniszterhez május 3-án írt levél 9.sz. melléklet: Dr. Burány Sándor Munkaügyi miniszterhez írt levélre kapott válaszlevél Dr. Székely Judit aláírásával 10. sz. melléklet: Dr. Brúszel László MSZP Kecskemét Városi Pártelnök Úrnak küldött levél (2003. december 11.) 11. sz. melléklet: Kovács László MSZP Pártelnök Úrnak küldött levél (2004. március 4.) 12. sz. melléklet: Dr. Balogh László Bács-Kiskun Megyei Közgyulés Elnök Úrnak küldött levél (2004. április 7.) 13. sz. melléklet: Lendvai IldikótóI kapott levél (2004. június 25.) Tisztelt Legfobb Ügyészség! A jelen feljelentést azért is küldtem a T. Legfobb Ügyészséghez, mert a feljelentésekben foglalt összefüggések és nevek, valamint a kapcsolódó buncselekmények kivizsgálása álláspontom szerint azt indokolja, hogy a legmagasabb szintu nyomozó hatóság vizsgálja ki az ügyet és hozzon a feljelentés tárgyában döntést, kikerülve ezzel az esetleges elfogultság kérdéskörét is. Kecskemét, február 15. Tisztelettel: :~ ;Zr /} U/YI~ I Borbély József feljelento 10

Tisztelt Fovárosi Bíróság!

Tisztelt Fovárosi Bíróság! ~ ~noo~.~ If. Fovárosi BÍrósáu b Budapest I\1arkó u. 27. 1055 Tisztelt Fovárosi Bíróság! Alulírott dr. Lippai László ügyvéd, mint Borbély József feljelento jogi képviseloje, Borbély József által 2005.

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s

Tisztelt Nyomozó Főügyészség! A csatolt közokiratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján. f e l j e l e n t é s Tiszta Energiával Magyarországért Párt Nyilvántartási szám: 2850 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1. Budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2. www.tempopart.hu www.tempohirek.com/news.php E-mail:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. - a továbbiakban a felek együttes említése esetén: Szerződő Felek között a mai napon és helyen az alábbi feltételek mellett: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről (székhely: 1042 Budapest, István út 14., statisztikai számjele: 15504005-7511-321-01, adószáma: 15504005-2-41, képviseli: dr. Derce Tamás polgármester), mint

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Acélárugyár Zrt. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés

Árverési Hirdetmény. nyilvános árverés Árverési Hirdetmény A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) TRIS Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Keszau-Solder-Serec-L Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-077793, székhely: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58.., levelezési cím: 1125 Budapest, Istenhegyi út 58..), mint a(z) HU-CO Kft.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 05. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. december 15... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye

HITELKÉRELEM HUF. HUF Önerő mértéke. Önerő mértéke HUF. Beruházás célja. Beruházás megvalósulási helye HITELKÉRELEM 1. Az igényelt finanszírozás adatai Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási Hitel Új Széchenyi Forgóeszköz Hitel Egyéb Igényelt kölcsön Igényelt kölcsön Igényelt

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) Terra Zebra Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Közgyűlésének 1/2004. számú határozata 1/2004. számú határozata A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően a következő személyeket jelölte ki a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak: Sasinszki Ágnes Boris Mihály Szepesi János Arago Befektetési

Részletesebben

Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról

Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról !" Tájékoztató a Holcim Hungária Zrt. és a Magyar Cement Kft. között folyamatban lev Eszköz-per jelenlegi állásáról 1. 1988. november 1-én a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló Cement és

Részletesebben

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére

2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Hamulyák Közalapítvány tartozásainak rendezése

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) GAUDIUM CAPITAL Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-171607, székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10.., levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 8-10..), mint a(z) Sky Realty

Részletesebben

Deviza alapú CSALÁS 7-9

Deviza alapú CSALÁS 7-9 Deviza alapú CSALÁS 7-9 Személyi felelősség Oksági összefüggés Példaszámítások Személyi felelősség Törvényi előírás: 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 45. és 46. Banki üzemi profit növekedéséért kapott személyre

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2006. 04. 07-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Helyszín: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet)

Mellékeljük az Értékelő Bizottság által felvett jegyzőkönyvet és az emlékeztetőt. (3-4. számú melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. október 7. napján tartandó Kt. ülésre! Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási ügyintéző Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság

VÉGZÉS. Korlátolt felelosségu társaság. 2/001 Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.OS-09-01956S/4 szám VÉGZÉS A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság a(z) Magyar Szárnyak Pilóta Iskola Szolgáltató Korlátolt Felelosségu

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 5. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2013-2014. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 5. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - .. Nyíregyháza Megyei Jogú Város POLGÁRMESTERE 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: +3642524-500 Fax: +36 42 524-501 E-maii: POLGARMESTER@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: GAZD/14-1/2016. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, vagyonértékelés stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével

Részletesebben

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

Hírlevél. 201 2. február 1. START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 201 2. február 1 Hírlevél 2012. február Hírlevél 201 2. február 2 TULAJDONOSI VAGY ÜGYVEZETŐI KEZESSÉGVÁLLALÁS, MINT LEHETSÉGES PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK A 4/2011 Kormányrendelet lehetővé tette, hogy

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS AZ MVM PARTNER ZRT.-NEK ÉS AZ MFGK ZRT.- NEK A MAL ZRT. F.A. -VAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖVETLÉSEI ÉRTÉKESÍTÉSE TÁRGYÁBAN

AJÁNLATI FELHÍVÁS AZ MVM PARTNER ZRT.-NEK ÉS AZ MFGK ZRT.- NEK A MAL ZRT. F.A. -VAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖVETLÉSEI ÉRTÉKESÍTÉSE TÁRGYÁBAN AJÁNLATI FELHÍVÁS AZ MVM PARTNER ZRT.-NEK ÉS AZ MFGK ZRT.- NEK A MAL ZRT. F.A. -VAL SZEMBEN FENNÁLLÓ KÖVETLÉSEI ÉRTÉKESÍTÉSE TÁRGYÁBAN Az MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Enying Város Polgármestere

Enying Város Polgármestere Enying Város Polgármestere 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 E l ı t e r j e s z t é s Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 2010. szeptember 03-i rendkívüli ülésére Tisztelt

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 13. napján tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: X-137/81.162/2014. sz. határozat: Tárgy: A DVTK Futball Akadémia létrehozásával kapcsolatban

Részletesebben

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hallgatóság!

Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hallgatóság! Új kihívások a pénzügyi szektorban, a pénzügyi visszaélések visszaszorítása és megelőzése, közös fellépés Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hallgatóság! A cím rendkívül összetett és, ha a bíróság jogalkalmazói

Részletesebben

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok Hivatkozási szám: BK-057/2008 Rendkívüli tájékoztatás Az OTP Bank Nyrt. 2007. évre vonatkozó Összefoglaló jelentése (a 2001. évi CXX. törvény 53. -a

Részletesebben

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax:

VERSENYTANÁCS Budapest, Alkotmány u Fax: VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj 164/2004/24. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. v.a. I. rendű;

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) CUNAJ Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG FELSZÁMOLÁS PÁLYÁZATI BIZTOSÍTÉK ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG A jogszabály alapján fizetendő pályázati biztosíték utólagos átminősítése csak a szerződő felek egymás közötti viszonyában bír jelentőséggel,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE MIK: 1018-33/100/2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Melléklet: (2 db) - térképmásolat - közgyűlési határozat Zárt ülés Javaslat a Miskolc, Aulich utcai beépítetlen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2000. március 29-én tartott soronkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 2000-2001. évi szennyvízcsatorna fejlesztési forrás módosítása - A

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez

P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P Siófok Város Önkormányzat által a helyi civil szervezeteknek nyújtható támogatások igénybevételéhez A beérkezés dátuma: (Pályázatot személyesen leadni a Siófoki Közös Önkormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója )

KIEGÉSZÍTÉS. a 15. számú napirendi ponthoz. (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) KIEGÉSZÍTÉS a 15. számú napirendi ponthoz (A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. I-III. negyedéves beszámolója ) Tisztelt Közgyűlés! A 15. sz. napirendi ponthoz az alábbi kiegészítést

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS

Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Új napirendi pont 30. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Az ÖKO-DOMBÓ Kft. folyószámlahitel

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437

AutósTárs jogvédelmi. kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16437 Tartalomjegyzék AutósTárs jogvédelmi kiegészítő biztosítás különös feltételei (GJBK)... 3 I.

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a jelen útmutatóhoz mellékelt dokumentumok, ill. a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (cégiratok, főkönyvi kivonat, tulajdoni lap,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló

JEGYZŐKÖNYV. A közgyűlés helyszíne: Verseg-Fenyőharaszt Kastélyszálló JEGYZŐKÖNYV a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.) 2003. április 23-i évi rendes, megismételt közgyűléséről A közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 4. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 4. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ANY BIZTONSÁGI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. - 99- Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 5-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez

TÁJÉKOZTATÓ. - a Közgyűléshez NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524-500; FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:VAGY /447/2016 Ügyintéző:Havasiné

Részletesebben

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről

Tárcrv : Tájékoztatás nyomozás megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Z/JZ/M/2J009. Budapest, MMAz BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE ^ ^ ^ ^ ^ j / Tárcrv : Tájékoztatás

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója (Feltételek) valamint a Genertel Jogvédelmi Biztosítás feltételei (GJBF) Társaságunk az ISVAP (a pénzügyi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Tóparti Lakópark Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Tizek Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-729062, székhely: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4.., levelezési cím: 1211 Budapest,, Rézmű utca 2.-4..), mint a(z) AUTÓ-BRILL Kereskedelmi és

Részletesebben

Dr. Varga Miklós kecskeméti bíró ügyvéd fia, telefonon hívja a felszámoló cégeket vezető / irányító / tulajdonló dr.

Dr. Varga Miklós kecskeméti bíró ügyvéd fia, telefonon hívja a felszámoló cégeket vezető / irányító / tulajdonló dr. Időpont Esemény Megjegyzés 1. 2002.09.03-03.06.21. Dr. Bárándy Péter igazságügy-miniszter titkos információgyűjtést engedélyez A lehallgatásokat a Nemzetbiztonsági szakszolgálat végezte 2. 2002.09.26.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester. Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2012. június 21. J a v a s l a t a MaNDA program Ózd városában történő megvalósításra kiírásra kerülő TIOP 1.2.1.B pályázathoz szükséges önerő önkormányzati biztosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 44. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás üzletrészének megvásárlása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei:

2. A határidőn túl érkező pályázatok nem kerülnek elbírálásra. 3. A pályázatok érvényességi feltételei: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 1. A pályázók az ajánlatukat a www.jogazdabank.hu honlapról letölthető dokumentumok alapján (tulajdoni lap, stb.), továbbá a vagyontárgyak az informatikai eszközök kivételével - megtekintést

Részletesebben

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv b) pontja, a, valamint 119. (1) bekezdése alapján hozta meg.

AJÁNLÁST. A Pénzügyi Békéltető Testület döntését az MNB tv b) pontja, a, valamint 119. (1) bekezdése alapján hozta meg. A-PBT-A-28/2014. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület a B.L. kérelmező (xxx; a továbbiakban: Kérelmező) ABC Bank (yyy; a továbbiakban: Pénzügyi Szolgáltató) ellen benyújtott kérelmére indult, xxx ügyszám

Részletesebben

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z

a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z 1. S Z Á M Ú M Ó D O S Í T Á S a f e n t i s z e r z ő d é s a z o n o s í t ó v a l r e n d e l k e z ő k ö l c s ö n s z e r z ő d é s h e z A jelen szerződésmódosítás (a továbbiakban: Szerződésmódosítás)

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Insolvent Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-163235, székhely: 1115 Budapest, Ildikó utca 21.., levelezési cím: 1115 Budapest, Ildikó utca 21..), mint a(z) Gyömrő-House Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.

A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került. Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága Cg.17-09-010232/6 V É G Z É S A Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága a(z) Ezüsthársfa Zártkörűen Működő Részvénytársaság cég(ek)ből átalakulással létrehozott Remedia Patika

Részletesebben

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815

PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest, Irma u. 8. Alapítva: 1989. október 23. Tel + Fax: 36-1-285-5815 AGRIA Ba-Mat Kft. fa tulajdonosai Székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 51-53. Telephely: 1201 Budapest, Irma u. 8. Adósz.: 12018705-2-42 Alapítva: 1993. július 01. PEPSZOLG KFT. TULAJDONOSAI 1201 Budapest,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai

A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság 2005. május 24. napján megtartásra került éves rendes közgyulésének határozatai 1/2005. számú határozata A Budapesti Értéktozsde Részvénytársaság Közgyulése az

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. január 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezeléséről 2013. IV. negyedévben Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Csapó Ágnes ügyvezető BUDAPEST PRIV-INVEST Kft. Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában (Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére)

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL

AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL AZ EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Bokor u. 1-3-5., Cg. 01-10-043483)

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésére. Dr. Viszlói Tamás ügyvéd

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésére. Dr. Viszlói Tamás ügyvéd Budakalász Város Polgármestere 96/2015. (VI.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Tájékoztató

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. december hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Javaslat bérlakás építési városi program előkészítésére A közgyűlés 24 igen, egyhangú

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01 10 045451 cégjegyzékszámú EMEF Első Magyar Egyen és

Részletesebben

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai

1/2007. Büntető jogegységi határozat. kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának kritériumai Hatályos - 1/2007. Büntető jogegységi határozat - kábítószerrel visszaélés bűncselekménye megvalósulásának 1. oldal kritériumai 1/2007. Büntető jogegységi határozat kábítószerrel visszaélés bűncselekménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) ÁZSIÓ Kft. (cégjegyzékszám: 15-09-060370, székhely: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3.., levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. út 3..), mint a(z) Szántó 21 Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: től A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS Hatályos: 2016.10.12-től Átdolgozta: Dr. Szilasi András, Somogyi Attila A kiadmány hiteléül: P.H. Such György elnök Dömötör Róbert a Versenybírósági

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 165/2010.(VI.29.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. június 29-i rendes ülésére Tárgy: Készítette: Egyeztetve: Ellenőrizte: Tájékoztató

Részletesebben