~a~4iic~ BudaDest Markó u Tisztelt Legfobb Ügyészség!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~a~4iic~ BudaDest Markó u. 16 1055. Tisztelt Legfobb Ügyészség!"

Átírás

1 , ~<,J~ -,.- Legfobb Kiemelt Ügyészség Ügyek Osztálya BudaDest Markó u Tisztelt Legfobb Ügyészség! ~a~4iic~ Alulírott Borbély József, mint az Euro Möbel Line Kft "fa"(bács-kiskun Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg , székhelye: 6000 Kecskemét, Matkói út 99.) ügyvezeto igazgatója bünteto feljelentést kívánok tenni az alábbiak miatt: Az Euró Möbel Line Bútoripari Kft április 24-én alakult. A cég március lo-én került felszámolás alá, felszámolóként a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Duna Libra Közgazdász Rt-t (1118 Budapest, Holdvilág u. ll.) jelölte ki. A cég felszámolása még nem fejezodött be. 1. Az Euro Möbel Line Kft. által a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaságtói felvett hitellel kapcsolatban az alábbiakat kívánom eloadni és kérem, hogy szíveskedjenek megvizsgálni, hogy az adott esetben a Btk (1) bekezdésébe és a 252. (1) és (2) bekezdéseibe ütközo a gazdálkodó szervezte önálló intézkedésekre jogosult dolgozója által elkövetett vesztegetés buntettének gyanúját elkövette-e Dr. Eros János az MFB Rt. vezérigazgatója, illetve Dr. Budavári Katalin az MBV Rt. akkori vezérigazgatója, továbbá a Btk (1) bekezdésébe ütközo zsarolás buntettének, vagy a Btk ába ütközo kényszerítés buntettének gyanúját Mosnier Zsuzsa (MFB Rt. ügyvezeto igazgatója); Lex Zoltán (MFB Rt. vezérigazgató helyettes) és Vincze András (MBV Rt. ügyvezeto igazgató) segítségével a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság részérol ismeretlen tettes, avagy más buncselekményalapos gyanúja felmerül-e. (BH 2000/238.) Ugyancsak feljelentést teszek Orosz Sándor az MFB Rt. biztonsági igazgatója ellen, aki az üzleti tárgyalásokon jelen volt és ténylegesen beavatkozott az ügymenetbe. Az EURO MÖBEL LINE Kft ben ,-Ft bankhitelért fordult a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársasághoz. Az MFB május 28. napján forint összegu hiteligérvényt adott át a társaság részére, amelyhez kapcsolódóan a folyósítási feltételeket a bank nem teljesítette. Olyan helyzetbe hozva ezzel a kérelmezot, hogy elfogadja a késobbiek során az MFB által felajánlotta azt a hitelkonstrukciót, amely alapján egyértelmu en megállapítható, hogy a bank az ígérvény kiadását követoen olyan idohúzási taktikát alkalmazott, amelynek következtében a hozzáforduló gazdasági társaság vezetése nem hozhatott más döntést, mint amilyen döntésben a pénzintézet szakemberei belekényszerítették oket. A Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság Forint piaci kamatozású tagi kölcsönt nyújtott, mielott még tag lett az EURO MÖBEL LINE Kft. részére október 09. napján, amellyel egyidejuleg megvásárolta az EURO MÖBEL LINE Kft. 51 %-os mértéku üzletrészét forintért, azzal a kikötéssel, hogy Jakab József az üzletrészért kézhez már nem vett vétel árát a vevo nem Jakab Józsefnek fizette ki, hanem az l6

2 EURO MÖBEL LINE Kft. részére. Ugyanezen a napon vagyont terhelo jelzálogszerzodés kerül megkötésre a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság és az EURO MÖBEL LINE Kft. között. A tagi kölcsön szerzodést és a vagyont terhelo jelzálogszerzodést ugyanezen a napon közjegyzoi okiratba foglalták október 10. napján a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság és Jakab József között üzletrész adásvételi eloszerzodés jött létre a forint névértékü 51% os tulajdoni hányadot megtestesíto EURO MÖBEL LINE Kft üzletrészének megvásárlására, azzal, hogy Jakab József október 01. napjáig megkötendo adásvételi szerzodés alapján köteles megvásárolni az üzletrészt, amelynek a vételárát forintban állapították meg. A szerzodés még tartalmazza azt a különös kitételt is, hogy Jakab József az EURO MÖBEL LINE Kft-ben meglévo forint névértékü üzletrészét forint opciós díjért átengedi a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvény társaságnak. Ezen kikötést egy külön szerzodésben újból megerosítik a felek. A szerzodés 5. pontja arra is utal, hogya feltüno értékaránytalanságra vagy a körülmények ben bekövetkezo lényeges változásokra hivatkozással nem támadja meg azt Jakab József. Az eset összes körülményei alapján jogi szakember igénybevétele nélkül is megállapítható, hogy milyen elonytelen szerzodésbe kényszerült a kft tulajdonosa, Jakab József. A jelen esetben - álláspontom szerint - a Bírósági Határozatok évi számának 238. számú eseti döntésében vázolt tényállási elemek megvalósulása látszik fennforogni. A fenti eseti döntés szerint "megvalósítja a gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre jogosult dolgozója által elkövetett vesztegetést az a bank-vezérigazgatót, aki a pénzintézethez forduló, kényszerhelyzetben lévo személyeknek nyújtandó hitel engedélyeztetését ahhoz a feltételhez köti, hogy az annak segítségével megvalósított cég vagyonának egy részét ingyenesen vagy jelképesen ellenérték fejében az általa megjelölt gazdálkodó szerv tulajdonába adja." Az általam vázolt magatartás lényegében azonos a bírósági határozatban közzétett esettel, illetoleg annál még súlyosabb is, mivel itt nem csak a cég egy részének a jogellenes megszerzésérol van szó, hanem egyenesen az egész csalárd megszerzésérol. Nyilvánvaló ugyanis, hogy mind a Magyar Fejlesztési Bank Rt., mind pedig a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság döntéshozó vezetoit - élükön a két általam megnevezett vezérigazgatóval - már kezdettol az a szándék vezette, hogyaleírt egyoldalú szerzodések által megszerezzék a teljes tulajdonjogot az EURO MÖBEL LINE Kft. felett. E célból - elore kikalkuláltan - olyan összegü hitel folyósítását fogadtatták el, hogy annak legoptimálisabb felhasználásával sem volt meg a reális lehetosége az ugyancsak általuk diktált szerzodési feltételek teljesítésének, tehát a tagi kölcsön visszafizetésének és az üzletrész vissza vásárlásának. A korábban ismertetett szerzodések megkötése elott, illetve során a kapcsolatot Mosnier Zsuzsával, mint a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Ügyvezeto igazgatójával tartottuk, aki a tárgyalások során a korábban ismertetett és a szerzodésben foglalt és az EURO MÖBEL 2 i

3 LINE Kft. számára elonytelen feltételeket ajánlott fel oly módon, hogy a szerzodésben rögzitett feltételeken kivül más választási lehetoségünk nem volt, az általunk felvázolt lehetoségek elol teljes mértékben elzárkóztak, ezáltal is pszichikai kényszert gyakorolva az EURO MÖBEL LINE Kft. vezetojére és tulajdonosára, hogy a nekünk jogtalan szerzodéseket az általuk diktált feltételekkel aláirjuk. Az ily módon aláírt szerzodések következtében az EURO MÖBEL LINE Kft.-nek kára keletkezett, a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Részvénytársaság, amely a Magyar Fejlesztési Bank Rt. tulajdonát képezte, pedig jogtalan haszonhoz jutott a korábban ismertetett szerzodésekben foglaltak szerint. A kényszer hatására aláírt szerzodési feltételek a káron kívül jelentos érdeksérelmet is okoztak az EURO MÖBEL LINE Kft-nek, hiszen a hiteligérvény ellenére nem folyósított hitel miatt a Kft. muködése ellehetetlenült, amely a felszámolási eljárás megindításához vezetett, ugyanis a korábban ismertetett szerzodések alapján megszerzett üzletrészek fejében a Magyar Befektetési és Vagyonkezelo Rt. kötelezettségeinek nem tett eleget. A kényszer hatására aláírt szerzodésekkel kapcsolatban felmerülhet a leírtak alapján a Btk (1) bekezdésében ütközo zsarolás buntettének, vagy a Btk ába ütközo kényszerítés buntettének gyanúja is. A fenti cselekményekkel álláspontom szerint az alábbi buncselekmények elkövetésének alapos gyanúja merül fel. a.) Vesztegetés (un. Agrobankos ügyben hasonló precedens döntés BH /238..sz) b.) Hutlen kezelés: folytatólagosan elkövetett hutlen kezelés közpénzekkel (Azzal, hogy a hiteligérvényt millió Ft - idoben nem teljesítették, az elozoekben az MFB Rt. korábbi menedzsment je által korábban ugyane nnek a Társaságnak kihelyezett 540 millió Ft visszafizetése kérdésessé vált, ezt követoen a mégis csak kihelyezett 200 millió Ft-ot már késon folyósították, ezért az már nem érte el a célját, tehát bankos kifejezéssel élve: jó pénzt dobtak rossz pénz után.) c.) Csalás (a Btk (1) bekezdésében meghatározott és a (6) bekezdés szerint minosülo különösen nagy kárt okozó csalás buntettét) d.) Zsarolás vagy kényszerítés pszichikai formája (a tulajdonossal elfogadtatták szorult helyzetét kihasználva a számára elonytelen finanszírozási konstrukciót, azaz a jogtalan "államosítást"). e.) Bunszövetségben követték el a fenti cselekményeket, mert a fenti szereplok elore kitervelték, hogy az így meg szerzett vállalatot az MBV Rt. privatizációjakor saját maguknak megszerzik. Példa: az MBV Rt. privatizáció, ahol a tender nyertes SAYE Kft-ben december 30-án a fent említett Vineze András 50% tulajdont szerzett, aki egyebekben az MBV Rt. ügyvezeto igazgatója volt október 10 ét is megelozoen. (2005. február 2-án a Népszabadságban nyilatkozva nem tagadta, hogya SAYE Kft-ben lévo tulajdonszerzését megelozoen is részt vett a privatizációs tranzakcióban, ahova pénzügyileg is beszállt.) Kiemelem, hogya ,-Ft-os SAVE Kft május 5-én alakult és már júliusban elnyerte az MBV Rt-re kiírt tendert. MeIlékelem az alábbi okirati bizonyítékokat: 3 ~

4 1. MFB Rt. hiteligérvénye 2. Közjegyzoi okirat tervezet 3. Közjegyzoi okirat elfogadásáról szóló levél 4. Üzletrész adásvételi szerzodés 5. Megállapodás vételi jog biztosítására 6. Üzletrész-adásvételi eloszerzodés 7. Tagi kölcsönszerzodés 8. Vagyont terhelo jelzálogszerzodés 9. Közjegyzoi okirat 10. Cégközlöny január Vincze András tulajdonszerzése a SAYE Kft-ben 11. MBV Rt.-s cikk Vincze András beismero nyilatkozatáról - Népszabadság február 2. számában 12. Dr. Werner Györgyné féle szakértoi vélemény II. Az ÁPV Rt. vonatkozásában ismeretlen tettes ellen teszek feljelentést az alábbi tényállás alapján: Az ÁPV Rt., mint az MBV Rt. tulajdonosa hutlenül kezeive a rábízott vagyont (2003. december 31.-i konszolidált és MBV Rt. éves beszámoló alapján is 4,9 milliárdos jegyzett tokével rendelkezo, a portfolióját illetoen közel 40 társaságban lévo üzletrészt tudhat magáénak) 1,2 milliárd forintért értékesítette egy május 5-én bejegyzett 3 milliós Kft. nek (SAYEKft.). Az a Vincze András állt a SAYE Kft. mögött, aki 2000-tol egészen a privatizációs tranzakcióig az MBV Rt. vezeto tisztségviseloi közé tartozott. A 2004-es tokeleszállítás 993 millió forintra is már vélhetoen a valós érték néhány százalékon történo megszerzését szolgálta. (Bizonyítékok: nyilvános cégadatok forrásból cégkivonat, a társaságban bekövetkezett és közzététel kötelezett változások kivonatai) 1.sz. melléklet. Napi gazdaság december 3-4. pénteki száma - Nem kelt el a Hollóházi porcelán focím alatt (aláhúzott rész idézett: "Az ÁPv úgy döntött, hogya SAYE Kft. 1,2 milliárd forintos ajánlatával megnyerte a Magyar -Befektetési és vagyonkezelo Rt.-re kiírt pályázatot.") 2.sz. melléklet: Cégkivonat - SAYE Kft.-rol nyilvános adatbázisból 3. sz. melléklet: Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgáltató cégadatok másolata az MBV Rt.-roI2004. december 13. napján 4.sz. melléklet: az MBV Rt. éves beszámolója Az Euro Möbel Line Kft "fa" tulajdonosi illetve hitelezoi érdekköre joghátrányt szenved az által, hogy a tulajdonosi háttér felelosség esetleges lehívásának lehetosége megszunik a volt állami tulajdonból való kikerüléssei, ezért indítványoztam a privatizációs ügylet eredeti állapotra történo visszarendezését, a privatizációs szerzodések felbontását az MBV Rt. eladásának vonatkozásában, illetve a folyamatban lévo polgári peres eljárások jogeros végzéséig megfelelo biztosítékrendszer biztosítását az esetleges kárigény kielégíthetosége érdekében. Biztosítási intézkedésként az ügy rendezéséig bunügyi zár alá venni az MBV Rt-t, annak érdekeltségeit, a SAYE Kft-t, EURO MÖBEL LINE Kft-t, az MBV Rt, mint alperes, 4 %

5 valamint az EURO MÖBEL LINE Kft. "fa", mint felperes, valamint Jakab József az EURO MÖBEL LINE Kft. magántulajdonosa, mint beavatkozó között a Fovárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma elott folyó polgári peres eljárás jogeros befejezéséig vagy peren kívüli megállapodásáig. 5. sz. melléklet: Jakab József beavatkozást kéro beadványa a Fovárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumához. 6. sz. melléklet: A beavatkozás elfogadásáról szóló bírósági határozat. Nyomozás elrendelése esetén biztosítási intézkedésként indítványozom bunügyi zár alá venni az MBV Rt.-t annak érdekeltségeit, különösen a SAVE Kft-t, valamint az EURO MÖBEL LINE Kft. "fa"-t. Ill. Feljelentést teszek továbbá az MBV Rt. menedzsment je, mint ismeretlen tettes ellen, valamint Vincze András, mint az MBV Rt. ügyvezeto igazgatója ellen az MBV Rt. törvénytelen privatizációjának körülményei vel kapcsolatban, valamint a SAVE Kft. privatizációs tulajdonszerzése vonatkozásában. Vincze András, mint az MBV Rt. ügyvezeto igazgafója részt vett az EURO MÖBEL LINE Kft. megszerzésére irányuló tranzakcióban (II. pontban leírtak szerint). Ezen túlmenoen saját és érdekköre részére elokészítette az MBV Rt. privatizációját. Az MBV Rt. státuszából adódóan jogosulatlan elonyhöz juthatott a belso információi alapján, s vélhetoen úgy vezényelte le az eladandó vállalat portfolió és vagyon összerendezését valóságos értékének elfedését, ahogy azt a saját érdeke megkívánta, megtévesztve ezzel az esetleges más tenderre való érdeklodoket, pályázókat. Valószínusítheto, hogya fenti tranzakcióval Vincze András megvalósította a benfentes kereskedelem szintén Btk-ba ütközo cselekményét. Bizonyítékok: nyilvános cégadatok forrásból cégkivonat, a társaságban bekövetkezett és közzététel kötelezett változások kivonatai. l.sz. melléklet. Napi gazdaság december 3-4. pénteki száma - Nem kelt el a Hollóházi porcelán focím alatt (aláhúzott rész idézett: "Az ÁPv úgy döntött, hogya SAVE Kft. 1,2 milliárd forintos ajánlatával megnyerte a Magyar -Befektetési és vagyonkezelo Rt.-re kiírt pályázatot. ") 2.sz. melléklet: Cégkivonat - SAVE Kft.-rol nyilvános adatbázisból 3.sz. melléklet: Igazságügyi Minisztérium cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgáltató cégadatok másolata az MBV Rt.-rol december 13. napján 4.sz. melléklet: az MBV Rt. éves beszámolója 5.sz. melléklet: MBV Rt.-s cikk Vincze András beismero nyilatkozatáról Népszabadság február 2. számában 6.sz. melléklet: Cégközlöny január Vincze András tulajdonszerzése a SAVE Kft -ben 5 4

6 IV. Kérem, hogy szíveskedjenek megvizsgál ni dr. Vass Krisztinának, a SAYE Kft. ügyvezetöjének a büntetöjogi felelösségét az MBV Rt. törvénytelen privatizációjának körülményeivel kapcsolatban, valamint azt, hogy nevezett bünrészes-e Vincze Andrással. Bizonyítékok: nyilvános cégadatok forrásból cégkivonat, a társaságban bekövetkezett és közzététel kötelezett változások kivonatai. l.sz. melléklet: SAYE Kft. cégkivonata 2.sz. mellékelt: asa YE Kft-ben bekövetkezett változások kivonatai v. Ugyancsak feljelentést teszek a Duna Libra Közgazdász Rt., mint az Euro Möbel Line Kft. "fa" felszámolója Kovács Zoltán vezérigazgató, valamint Rozsnyai István, mint felszámoló biztos ellen a Btk ba ütközö büncselekmény miatt a veszteséges gazdálkodással, a felszámoló által kibocsátott közbensö mérleg adatai alapján az Euro Möbel Line Kft. "fa" tekintetében. (l.számú mellékletként csatolva a korábban az Euro Möbel Line Kft. felszámolásával kapcsolatban született büntetö feljelentések, az ügyben érintetté vált Kossuth Holding vezetö tisztségviselöje Dr. Magyari József ellen; Hunyadi Rt.-töl Tóth Ferenc; Duna Libra Közgazdász Rt. -töl Kovács Zoltán és Rozsnyai István ellen, és az ügyben keletkezett, a felszámoló Duna Libra Közgazdász Rt. felmentésévei kapcsolatos cégbírósági beadványok, határozatok, végzések. (A feljelentés elkészítéséhez közbensö mérleg és a mérleg elfogadhatóságát megkérdöjelezö kérdéssor mellékelve. - 2.sz. melléklet). A felszámoló cégek vonatkozásában az alábbi összefüggésekre kívánok rámutatni: A Kossuth Holding Rt. három magánszemély tulajdonában van dr. Magyari József, Váradi Zoltán, Hetczman Béla, 1/3-1/3-1/3 arányban tulajdonosok - jóllehet, hogy ök csak hivatalosan Felügyelö Bizottsági tagok. A társaság irányításában a legnagyobb befolyással dr. Magyari József rendelkezik. Ez az érdekkör három "stróman" céggel rendelkezik: Hunyadi Rt., Novum Rt., Duna Libra Rt. A Kossuth Holdingban az MBV Rt.-nek is volt üzletrésze, mint ahogy az Euro Möbel Line Kft.-ben, valamint Wallis, Hajdú-BÉT, Globex, stb-ben is - amennyiben a Kossuth Holding és a Duna Libra Rt. között bizonyítást nyer a háttér tulajdonosi kapcsolat, úgy hivatalosan is összeférhetetlen a Cstv. 27.1A.. (4.) bek. alapján a Duna Libra Rt., mint felszámoló az Euro Möbel Line Kft. felszámolása esetében, mivel az Euro Möbel Line Kft. tartozott az MBV Rt.-nek a felszámolást kezdö idöpontjában. A áprilisában SZKIV Glória Rt. felszámolására a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke, dr. Varga Miklós cégbíró a Hunyadi Rt.-t jelölte ki. Akijelölést megelözöen folytattam tárgyalást dr. Magyari József és Tóth Ferenc urakkal, ahol dr. Magyari József kijelentette, hogy Tóth Ferenc az o "strómanja" a Hunyadi Rt.-ben, ezáltal a Hunyadi Rt. az o befolyása alatt van, viszont látszólag nem az ö saját cége, ezért ha a Hunyadi Rt. végzi a felszámolást és nem a Kossuth Rt., akkor öt külsö erök nem tudják más döntésre kényszeríteni, mint amit ö az eredeti megbízónak ígért. i 6

7 SZKIV Glória eszközeit, azaz a gyár ingatlanait és berendezéseit, készleteit az Euro Möbel Line Kft. kivásárolta a felszámolásból. Ezt követoen egy éven belül az Euro Möbel Line Kft. is felszámolásra került, ahol ismét a dr. Magyari József érdekkörébol jelölte ki a Bács Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke, dr. Varga Miklós cégbíró a Duna Libra Rt.-t felszámoló céget, itt Kovács Zoltán vezérigazgató volt dr. Magyari József érdekkörének "strómanja". A fent felsorolt felszámoló cégek és a tulajdonos magánszemélyek közötti összefuggések kint vannak a köztudatban, a cégbírák, a bankárok és más felszámoló és felszámolt cégek vezetoi és tulajdonosai által is így tudott és ismert összefuggések jóllehet, hogy a nyilvánosság elott ezt a fentiek közül csak kevesen vagy senki nem vállalja, de nyomozati eszközökkel utólag is bizonyítható a sok ráutaló magatartás, tények pl.: telefonhívás listák vizsgálat alapján. A dr. Magyari József - féle felszámolói érdekkörnek az utóbbi idoben történt felszámolásaik közül leginkább megkérdojelezheto felszámolása a Hajdú-BÉT, amit szintén a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnök dr. Varga Miklós jogerosített egy vasárnapi napon (forrás: sajtó). A Bács-Kiskun Megyei Rendorfokapitányságon az Euro Möbel Line Kft., valamit aszkiv Glória Rt. felszámolásaival összefuggésben büntetoeljárás volt folyamatban Tóth Ferenc, dr. Magyari József és Kovács Zoltán gyanúsítottakkal szemben jelenleg az ügy vádemelési szakban van. Rozsnyai István felszámoló biztossal szemben pótmagánvád alapján folyik büntetoeljárás a Kecskeméti Városi Bíróság elott. A bünteto feljelentésekre azért került sor, mert a felszámoló hitelezoi egyezség létrehozásában nem muködött együtt, valamint áron alul hirdette meg az ügyvezeto és a tulajdonos figyelmeztetése ellenére a cég eszközeit elvonva ezzel a hitelezok tartozásaink a fedezetét, s végzi ezt, ma is annak ellenére, hogya felmentése iránti eljárás és a bünteto eljárások is folyamatban vannak, tehát a Duna Libra Rt. és Rozsnyai István felszámoló biztos a legitimáció teljes hiányában már nem hozhatna stratégiai döntéseket, nem bocsáthatta volna el a létszámot és nem folytathatná az értékesítést. A Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke dr. Varga Miklós cégbíró július IS-én a Duna Libra Rt. felszámolót az Euro Möbel Line Kft. fa. vonatkozásában elso fokon felmentette hivatalából összeférhetetlenség miatt, amit a harmadik felszámoló biztos is bejelentett, majd a felszámoló fellebbezését követoen a Szegedi Ítélotábla az elso fokon eljáró Bács-Kiskun Megyei Cégbíróság elnöke dr. Varga Miklós cégbíró által elkövetett eljárási hibára való hivatkozással hatályon kívül helyezte és ugyanezt a bíróságot a felmentési kéreime alapján indult eljárás megismétlésére új határozat hozatalára utasította október 27-én. A cégbíró az új elso fokú eljárást mind a mai napig nem folytatta le, helyette jó elore bejelentve betegállományba, majd azt követoen nyugállományba vonul (forrás: sajtó). Ide illik Gyurcsány Ferenc Magyarország Miniszterelnöke azon nyilatkozata, miszerint a felszámoló cégek nem reorganizálták a rájuk bízott vállalatokat, hanem helyette a saját vagyonukat növelték sok milliárdosra - ezért lehet dr. Magyari Józsefnek érdekeltsége pl. a Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetben. l.sz. melléklet: Büntetofeljelentések 2.sz. melléklet: Közbenso mérleg és az arra tett észrevételeim 7 ~

8 3. sz. melléklet: Szukített cégmutató az MBV Rt. más cégekben lévo érdekeltségeirol 4.sz. melléklet: Amit a felszámolóról tudni kell címu írásunk VI. Kérem továbbá, hogy szíveskedjenek megvizsgálni azt is, hogy az alábbi tényállás alapján dr. Medgyesy Péter - volt miniszterelnök -, Gyurcsán Ferenc - jelenlegi miniszterelnök - és Draskovics Tibor, mint volt kabinet fonök és mint jelenlegi pénzügyminiszter, dr. Burány Sándor volt munkaügyi miniszter követtek-e el buncselekményt a feljelentési kötelezettségük elmulasztása miatt. A fenti személyek ugyanis tájékoztatva lettek s minden kétséget kizáróan tudomást szereztek az MFB Rt. és az MBV Rt. vezeto tisztségviseloi által az Euro Möbel Line Kft.-vel kapcsolatos pénzügyi folyamatokról, a Kft-vel szemben elkövetett törvénysértések vonatkozásában. (Bizonyítékok: Euro Möbel Line Kft. ügyvezeto fentiekhez írt levelek, kérelmek és beadványok, a tényállást bizonyító mellékletekkel együtt, ahol ez nincs ott tanuk. ) A fentiekkel kapcsolatban az alábbiakra kívánok még rámutatni: A Magyar Fejlesztési Bank május 28-án 200 millió Ft-ról szóló hiteligérvényt bocsátott ki az Euro Möbel Line Kft. részére. A kormányváltást követoen az MFB Rt. vezérigazgatóját menesztették és erre való hivatkozással a szerzodéskötést felfüggesztették azzal, hogya korábban kihelyezett 540 millió Ft hitel felhasználását le kell ellenorizni. Ez a bank által kijelölt külso társaság által megtört ént, folyósítási javaslattal zárult (forrás: Miklecné Juhász Borbála MFB Rt-s munkatárs szóbeli tájékoztatása alapján). Ennek eredményeként a hitel szerzodést közjegyzoi okiratba foglalták és azt az Euro Möbel Line Kft. részére elfogadásra megküldték, elfogadása megtörtént, június 13-án vissza lett igazolva. Ezzel a hiteligérvényben szereplo szerzodéskötési feltétel teljesült. Ennek ellenére az MFB Rt. nem tett eleget a szerzodéskötési kötelezettségének. Az Euro Möbel Line Kft. menedzsment je több alkalommal folytatott személyes konzultációt a pénzintézet vezetoivel, ami a banki kötelezettségvállalás ellenére sem járt eredménnyel, ezért az Euro Möbel Line Kft. vezetoje Dr. Medgyesy Péter Úrhoz, Magyarország akkori miniszterelnök fordult. Ezt követoen az MFB Rt. ügyvezeto igazgatója arról tájékoztatta az Euro Möbel Line Kft. ügyvezetojét, hogy a bank vezetése a miniszterelnök úrral egyeztetve van megoldás a hitel folyósítására, ami a következo: Az MFB Rt. 1OO%-ostulajdonában lévo MBV Rt. az Euro Möbel Line Kft. -ben többségi tulajdont szerez és a tulajdonszerzést követoen tesz lehetoség a hitel folyósítására. Az MFB Rt. cenzúra bizottságának döntése alapján az MBV Rt. elkészítette és bemutatta az Euro Möbel Line Kft. tulajdonosának és ügyvezetojének a szerzodéstervezeteket (üzletrész adásvételi szerzodés a cég 51%-nak névértéken történo megvásárlására, a maradék üzletrész 49%-ra vonatkozó opciós szerzodés a banknak a javára looo.-ftellenében, tagi kölcsön szerzodés, vagyont terhelo jelzálogszerzodés). A tagi kölcsönszerzodésbol kitunt, hogy az csak 173 millió Ft folyósítását tartalmazza, szemben a hiteligérvényben szereplo 200 millió Ft-tal, ezt a cég tulajdonosa és ügyvezetoje szóvá tette, amikor is közölték, hogy a tulajdonosnak az üzletrészért kapott 27 millió Ft-ot a társaság rendelkezésére kell bocsátani fedezet nélkül és ez az ajánlatuk és ezzel egészül ki a hiteligérvény. Az ügyvezeto és a tulajdonos - más választásuk nem lévén - az MFB Rt. által okozott kényszer helyzet miatt a fenti ajánlatott elfogadta, ezáltal az akkori miniszterelnök úr 8 dd

9 közremuködésével az Euro Möbel Line Kft. 510/0-át lényegében visszaállamosították október lo-én. (Az EU csatlakozás elott egy évvel!) Az MBV Rt., mint új többségi tulajdonos tulajdonba kerülését követo passzív magatartása rövid ido alatt, azaz március 10-re elvezetett a társaság felszámolásának jogeros elrendeléséhez. Az Euro Möbel Line Kft. a felszámolás megkezdését követoen folytatta a termelést és a munkahelyek megorzése és cég talpra állítása érdekében az adós társaság menedzsment je október 22-én ismét a miniszterelnökhöz fordult, feltárva, hogy a segítségével létrejött konstrukció a cég tönkretételéhez vezetett és kérte a segítségét az ügy végleges megoldásához. Válaszlevelében Draskovics Tibor kabinetfónök az MFB Rt.-hez irányította a társaságot. Az MFB Rt. vezetoi és az Euro Möbel Line Kft. vezetoi közötti kabinetfónök által javasolt találkozó botrányosra sikerült az MFB rt. vezetoinek passzív, elutasító és cinikus magatartása miatt. Ezért március 4-én ismét levélben fordultunk a Miniszterelnök Úrhoz, majd a kecskeméti lakossági fórumon a cég ügyvezetoje és a miniszterelnök közötti személyes megbeszélés értelemében újabb levél keletkezett, amiben ismét rögzítve lett a kft-vel szemben történt jogtalan törvénysérto eljárás és a cég rehabilitációjára vonatkozó igény, amely levelet, a levélben foglaltakkal egyetértve támogatólag aláírt a Bács-Kiskun Megyei Közgyulés elnöke, Kecskemét MSZP városi pártelnök, valamint az MSZP Vállalkozói tagozatának társelnöke. Ezt megelozoen a Kecskemét Városi MSZP pártelnökén keresztül Kovács Lászlóhoz és az MSZP legfelso vezetéséhez tényfeltáró és segítségkéro levelet jutattunk el december II-én. Ezen is túlmenoen május 3-án ugyanebbe!! a témában a Pénzügy miniszterhez és a Munkaügyi miniszterhez is levelet írtunk. A cég vezetoje személyes tárgyalásokat folytatott további lakossági ás pártfórumokon Szili Katalinnal, Gyurcsány Ferenccel, Draskovics Tiborral, Jánosi Györggyel, Lendvai Ildikóval, Horn Gyulával és több szocialista párti parlamenti képviselovel. Kovács László pártelnök a titkárnojén és a kecskeméti vársoi pártelnökön keresztül, valamint Szili Katalin személyi titkárán keresztül Puch László MSZP pénztárnokhoz irányított, hogy o fogja rendezni az ügyet. Többszöri személyes találkozó ellenére sem történt semmi, holott minden vezeto megértésérol biztosított, turhetetlennek nevezeték az MFB Rt. vezetoinek, köztük Eros János vezérigazgató eljárását, többen azt nyilatkozták, hogy tudják, hogy igazam van és hiába értenek velem egyet, ok kicsik ahhoz, hogy gátat szabjanak a legfelsobb körök gátlástalan vagyonszerzési akcióiknak. I.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél (2002. szept. 25.) 2.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél (2003. október 22.) 3.sz. melléklet: A dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrhoz október 22-én küldött levelünkre aláírásával január 14-én kapott válaszlevél Draskovics Tibor kabinet fónök 4.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél (2004. március 4.) 5.sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél és annak mellékletei (2004. április IS.) A levél mellékleteinek tartalomjegyzéke 1. MFB rt. hiteligérvénye 2. Közjegyzoi okirat tervezet 3. Közjegyzoi okirat elfogadásáról szóló levél 9 ~

10 4. Üzletrész adásvételi szerzodés 5. Megállapodás vételi jog biztosítására 6. Üzletrész-adásvételi eloszerzodés 7. Tagi kölcsönszerzodés 8. Vagyonterhelo jelzálog 9. Közjegyzoi okirat 10. Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél ( ) ll. Draskovics Tibor levele 12. Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levél ( ) 13. Szakértoi vélemény 14. Az ügy kronológiája, egyezségi ajánlat 6. sz. melléklet: Dr. Medgyesi Péter Miniszterelnök Úrnak küldött levélre kapott válaszlevél. 7.sz. melléklet: Draskovics Tibor Pénzügyminiszterhez küldött levél május 3-án írt levél 8.sz. melléklet: Dr. Burány Sándor Munkaügyi miniszterhez május 3-án írt levél 9.sz. melléklet: Dr. Burány Sándor Munkaügyi miniszterhez írt levélre kapott válaszlevél Dr. Székely Judit aláírásával 10. sz. melléklet: Dr. Brúszel László MSZP Kecskemét Városi Pártelnök Úrnak küldött levél (2003. december 11.) 11. sz. melléklet: Kovács László MSZP Pártelnök Úrnak küldött levél (2004. március 4.) 12. sz. melléklet: Dr. Balogh László Bács-Kiskun Megyei Közgyulés Elnök Úrnak küldött levél (2004. április 7.) 13. sz. melléklet: Lendvai IldikótóI kapott levél (2004. június 25.) Tisztelt Legfobb Ügyészség! A jelen feljelentést azért is küldtem a T. Legfobb Ügyészséghez, mert a feljelentésekben foglalt összefüggések és nevek, valamint a kapcsolódó buncselekmények kivizsgálása álláspontom szerint azt indokolja, hogy a legmagasabb szintu nyomozó hatóság vizsgálja ki az ügyet és hozzon a feljelentés tárgyában döntést, kikerülve ezzel az esetleges elfogultság kérdéskörét is. Kecskemét, február 15. Tisztelettel: :~ ;Zr /} U/YI~ I Borbély József feljelento 10

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT

MEGYEI FÓÜGYÉSZSÉG,.KECSKEMÉT Zuchlag-ügy margójára 2007. szeptember 10-én még nem sejtettem, hogy mit is takar a Zuchlag-ügy, ezért ezen a napon bátorkodtam Dr. Szabó Ferenc Bács-Kiskun Megyei foügyészhelyettes úrhoz beadványt intézni,

Részletesebben

Igazságügyi könyvszakértői vélemény

Igazságügyi könyvszakértői vélemény Ügyszám: 18.B. 703/2007/281. Kirendelő bíróság: Fővárosi Bíróság Igazságügyi könyvszakértői vélemény a Balázs László és 11 társa ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette és más

Részletesebben

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL

A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL A JOGI SZEMÉLYEK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI ÁLTAL ELKÖVETETT HŰTLEN KEZELÉS EGYES KÉRDÉSEI AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRE IS FIGYELEMMEL Mohai Máté 1. Bevezetés A 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SZEREPLŐINEK BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE

AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SZEREPLŐINEK BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE Gyirán Zoltán AZ ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS SZEREPLŐINEK BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE Az elmúlt tizennyolc évben hatvanhat települési önkormányzattal szemben hetven adósságrendezési eljárás indult

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014

KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014 KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 2014-1 - K Ö Z G YŰ Y L É S BEMUTATKOZÁS 2014. május 10. Az egyesületet WWM lizing névvel 1996.február 12.-én alapították meg. Az egyesület mai neve: 2004. 03.25.-től. A Fővárosi Bíróságon

Részletesebben

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 07. 07./

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 07. 07./ Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen,

Részletesebben

A-PBT-A-47/2013. Ajánlás

A-PBT-A-47/2013. Ajánlás A-PBT-A-47/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület V. és T. ÜI (xxx, eljáró ügyvéd: dr. V.P.) által képviselt G.T-nek és V.M.A-nak (yyy, a továbbiakban együtt: Kérelmező) a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest,

Részletesebben

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./

KÉRDÉSEK és VÁLASZOK /készült: 2015.04.29. Utolsó frissítés: 2015. 05. 05./ Fontos megjegyzés: Tanácsadó Irodánk az elektronikus leveleiben, közzétett dokumentumaiban található összefoglaló információkat, értelmezéseket, véleményt, a kérdésekre adott válaszokat, stb. térítésmentesen,

Részletesebben

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján

dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Ferenczy Réka: A deviza alapú kölcsönről szóló szerződés végrehajtási záradékolásának problematikája

Részletesebben

Dr.Huszty András. Dr. Huszty András életútja az interneten található források alapján.

Dr.Huszty András. Dr. Huszty András életútja az interneten található források alapján. Dr.Huszty András A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért, valamint a 2010. évi Világkiállításon való részvételért felelős miniszterelnöki megbízott Dr. Huszty András életútja az interneten

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2010. évi tevékenységéről 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS KORMÁNYZATI ELLENŐRZÉSI HIVATAL Iktatószám: 23-463/578/2014. ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok intézményrendszerének és a Finanszírozási Mechanizmusokból, továbbá a Finanszírozási

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

ECTÜVE 2011.05.24 jegyzőkönyv

ECTÜVE 2011.05.24 jegyzőkönyv 19 7/2011/231 JEGYZŐKÖNYV ECTÜVE 2011.05.24 jegyzőkönyv Készült a 2011. 05. 24 én 10.00 órakor megtartott a Heves Megyei Közgyűlés Előző Ciklus Tisztázatlan Ügyeit Vizsgáló Eseti Bizottsága ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter *

A cégtemetők. adó- és büntetőjogi vonatkozásai. Darai Péter * A cégtemetők adó- és büntetőjogi vonatkozásai Darai Péter * agyarországon elsősorban a vállalkozás szabadságának köszönhetően a gazdasági társaságok száma több százezres nagyságrendű, ezért a gazdasági

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban

2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1. Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013. február 5. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 1 Ügyvédi feladatok és okiratok a fizetésképtelenségi eljárásokban 2013.April.28. Előadó: dr. Mihály Katalin ügyvéd 2 Az előadás felépítése I. Rész Általános

Részletesebben

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!)

Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y. (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Gyula Szabó Katalin: A S U Z U K I - Ü G Y (Kézirat) Budapest, 2002. december 31. (A mű szerzői jogvédelem alatt áll!) Dr. Kovács Szabó: A Suzuki ügy 2 Írta és szerkesztette: Dr. Kovács Gyula

Részletesebben

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13.

7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. 2015.02.09. (hétfő) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA 7. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2015.02.09.-02.13. Debreceni Ítélőtábla F.M.L. + 6 fő Sikkasztás bűntette 2015.02.09. 09:00 Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék

Részletesebben

2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SUEZ ENVIRONNEMENT SA PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között

2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SUEZ ENVIRONNEMENT SA PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között 2013 április 26. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és SUEZ ENVIRONNEMENT SA és PÉCSI VÍZMŰVEKET MŰKÖDTETŐ ÉS VAGYONKEZELŐ ZRT. között MEGSZÜNTETÉSI ÉS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a Befektetési Megállapodásokból

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4.

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. tájékoztatója Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június 17. Felhívjuk

Részletesebben

2012. július-augusztus

2012. július-augusztus dr. Horányi-Hohl Gábor: A közjegyzői közokirat záradékának a törlése a Vht. 211. (2) bekezdése alapján dr. Balogh Zsigmond: Felmondás, ténytanúsítás, végrehajtás dr. Anka Márton Tibor: A közjegyzői végrehajtási

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT.

MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. MAGYAR CEMENT MÉSZ- ÉS CEMENTIPARI KFT. 2531 Tokod, Kossuth Lajos út 132. Telefon: +36(30) 949-1502 Fax: +36(1) 305-4029 Tájékoztató a Holcim konszern vállalatok és a Magyar Cement Kft. között folyamatban

Részletesebben

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Előzetes szerződéses feltételek megállapításához (ELŐZETES TERM SHEET) INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ Szigorúan Bizalmas a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) mint Befektető a. Társaság a Társaságot

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24.

4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 1 / 58 4. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK 2014.01.20-01.24. 2014.01.20. (HÉTFŐ) DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA Debreceni Ítélőtábla T. K. + 10 fő Adócsalás bűntette 2014.01.20 09:00 Az elsőfokon eljárt Debreceni

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

3.számú melléklet. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS

3.számú melléklet. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 3.számú melléklet SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. és PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZVÉNY ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS 124625 JELEN ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS (a "RASZ") az Aláírás Napján jött létre az alábbi felek

Részletesebben