J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 5-én órakor, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Varga Péter polgármester Vári Miklós alpolgármester Sajtos László jegyző Bálintné Siprikó Zsuzsanna, Langó Imre, Langó Zsolt, Mátó Lajos és Vajda László települési képviselők Tanácskozási joggal meghívott: Faragó Erzsébet bizottsági tag, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, intézményvezető Apátfalvi Bíbic Óvoda, Sókiné Kubinyi Éva gazdasági vezető, Pipis Gábor műszaki előadó Varga Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm Apátfalva Község Képviselő-testületét a rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, hiányzik Mátó Lajos és Vajda László települési képviselő. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. A mai rendkívüli képviselő-testületi ülésnek négy napirendi pontja van. Aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfeltétellel szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a napirendet 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 145/2012. (09.05.) Kt. h. Tárgy: A szeptember 5-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadása 1.) Kerékpárút építés a 43-as főút mentén című pályázat finanszírozásához szükséges önerő kiegészítése Előadó: Varga Péter polgármester 2.) Apátfalva településen található bontott építési anyag aprítása Előadó: Varga Péter polgármester 3.) Apátfalva csapadékvíz elvezető rendszerének felmérése Előadó: Varga Péter polgármester 4.) ÖNHIKI pályázat évi II. üteme Előadó: Varga Péter polgármester

2 Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 4.) Irattár 1. NAPIRENDI PONT Varga Péter polgármester: Az első határozati javaslat Kerékpárút építés a 43-as számú főút mentén című pályázat finanszírozásához szükséges önerő kiegészítéséről szól. A 43-as főút külterületén kerékpárutat szeretnénk építeni Makóval közösen. Az ajánlatok már beérkeztek, az 5 árajánlatnak a hiánypótlása megtörtént. A közbeszerzési szakértő jelezte, hogy hiánypótlási szakasz lezárult, legolcsóbb ajánlatott tevő cég a Baranya Aszfalt Kft. is hiánypótolt, szerződésre alkalmas, eredményt lehet hirdetni, és később a szerződést meg lehet vele kötni. (Mátó Lajos és Vajda László települési képviselők megérkeztek az ülésterembe.) Varga Péter polgármester: A képviselő-testület úgy döntött, hogy szeretné a kerékpárutat megépíteni, és a szükséges önerői biztosítja hozzá. A most kiosztott határozati javaslat arról szól, hogy a 30 millió forint önerőt ki kell egészíteni ,-Ft-al. Én szerettem volna, hogy ha a képviselő-testületi döntést megelőzi az eredményhirdetés. Kérdésem az, hogy továbbra is úgy gondolja a képviselő-testület, hogy építsük meg a kerékpárutat, ha úgy gondoljuk, akkor ezt az összeget biztosítani kell, és a nyertes ajánlattevőt ki tudja hirdetni a közbeszerző. Van még egy kiegészítés, amiről szót kell ejteni. A kerékpárutat akkor tudjuk megépíteni, ha támogatással érintett fordított Áfa összegére hitelt veszünk fel. Ez várhatóan 60 millió forintot jelent. A hitellel kapcsolatosan a tárgyalások már folynak, a tegnapi nap folyamán kiküldtük az indikatív ajánlattételi felhívásokat, de nem 60 millió forintra, hanem 30 millió forintra. Ennek két oka van, egyrészt úgy ítéljük meg, hogy nem szükséges a 60 millió forintot egybe felvenni, mert lehet, hogy a végén szükség lesz még egy hitelnek a felvételére. A takarékszövetkezet jelezte, hogy a 60 millió forintot csak társ takarékszövetkezet bevonásával tudná jelen pillanatban az önkormányzat részére biztosítani. Valószín, hogy a társ takarékszövetkezet a ráeső részre pótfedezetet kérne tőlünk. A takarékszövetkezet azt javasolta, hogy ezt gondoljuk meg, ha csak lehet, ezt kerüljük el, hogy társ takarékszövetkezetet keljen bevonni. Kérték, számoljuk újra, hogy biztosan kell-e egyben a 60 millió forintos hitel, vagy tudjuk bontani. A számítást elvégeztük, idén maximum 30 millió forint hitelre lenne szükség, a projekt elkezdéséhez. Nekünk érdekünk, hogy a hitel összegét minél kisebbre csökkentsük. Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de a hitelfelvételhez igen és szeretnék erről is beszélni. A csatorna beruházás kapcsán, az eredeti pénzügyi ütemterv szerint úgy lett tervezve, hogy az Áfa finanszírozására 200 millió forint forgóhitelt, valamint a beruházás nem elszámolható és egyéb költségeire 560 millió forint hitelt kell felvenni. Az 560 millió forint hitel felvétele nem szükséges teljes mértékben, azért, mert Makó és a községek kértek és kaptak is támogatást az államtól, de nem kaptuk meg a teljes összeget. Makó kevesebbet kapott, mint ami neki kellett volna, a környező települések viszont megkapták a szükséges összeget. Makónak ezért hitelt kell felvenni. A hitelt csak a társulás tudja felvenni, ennek a közbeszerzése lezajlott. A 2

3 Magyar Fejlesztési Bank nyújtotta Makónak a 150 millió forint hitelt, a 200 millió forintot rulírozó hitelt pedig Makónak a számlakezelője, a Raiffeisen Bank nyújtja. A mi szempontunkból érdekes, hogy kezességet kell vállalni. Ez egy 2011-es törvényi kötelezettség, nem elég, hogy Makó a fejlesztési hitelhez biztosított ingatlanfedezetet és pótfedezetet, hanem még kezességet is kell vállalni. Ez azt jelenti, hogy a Társulás önkormányzatainak az érdekeltség arányában kiszámított összegre kezességet kell vállalni. A projekttel pénzügyileg nincsen különösebb gond, egyrészt a 200 millió forint Áfa hitelt visszakapjuk, visszafizetjük, nagy valószínűség szerint nem lesz arra szükség, hogy kezesként az önkormányzat teljesítsen bármit is. Ugyan ez a helyzet a beruházási hitel esetében is. Nagyjából 41 millió forint kezességvállalást jelent. A kezességvállalásra ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint a hitel felvételére. A mi helyzetünkben megfontolandó, hogy mit tegyünk. Az eredeti terv az volt, hogy minden önkormányzat 150 millió forintra vállaljon kezességet, ez mindenkinél kiverte a biztosítékot. Nem egyszerű ez a 41 millió forint sem, de valószínű, hogy ezt nem fogjuk tudni elkerülni, sőt biztos is, hogy nem tudjuk elkerülni. Apátfalvának az éves törlesztési korlátja, amennyit hiteltörlesztésre fordíthat 11 millió forint. Van 50 millió forintunk, ami éven belüli hitel, lesz a 30 millió forint, ami szintén éven belüli, meg még ez a 41 millió forint hitelünk. Az éven belüli hiteleinket nagyon hosszú időre kellene prolongálni, számításaim szerint 20 évre, ha mi benne akarunk maradni a 11 millió forintos éves törlesztésben. Ez abban az esetben szükséges, ha valamiért nem tudjuk elszámolni az IKSZT pályázatunkat, a kerékpárút pályázatunkat, és mind a két hitel után a kezességnek helyt kell állni. Az 50 millió forint hitel, amit az IKSZT pályázatra felveszünk a támogatás már egyenesen a Takarékszövetkezethez megy. A beruházás rendben folyik, a vállalkozó papírjai rendben vannak. Ugyan ez a helyzet a 30 millió forint esetében, - kerékpárút 100 %-ban támogatott beruházásról van szó. A hitelszerződésnek a fedezete a támogatási szerződés. A visszaigényelt pénzt egyből viszi a bank. Fontosnak tartottam, hogy erről tájékoztassam a képviselő-társaimat. Én úgy gondolom, hogy nem vállalunk elvtelen kockázatot, se az IKSZT hitellel, se a kerékpárút hitellel. A kezességvállalással nem tudunk mit kezdeni, azt kénytelenek vagyunk bevállalni. Ha minden nagyon rosszul alakulna, a hiteleinket meg tudjuk úgy hosszabbítani - mind a két esetben fejlesztési hitelről van szó -, hogy ez a bizonyos évi 11 millió forintos hitel visszafizetési korláton belül maradjunk. A Társulásnak a holnapi napon lesz ülése, ahol a kezességvállalást meg fogjuk beszélni. Amikor még 176 millió forintról volt szó a két hitel esetében, azt egyik önkormányzat sem tudta volna megszavazni, ennek a 40 millió forintnak sem örülök, de ezt már nem látom annyira kockázatosnak. A társulási ülésen sok minden el fog hangzani, de az biztos nem, hogy nem kell kezességet vállalni. Az NFÜ ragaszkodik ahhoz, hogy a 150 millió forint az önkormányzatok között érdekeltségarányosan kerüljön elosztásra. A nyertes pályázó ősszel már dolgozni szeretne. Igyekszünk úgy intézni az egyéb elszámolásainkat, hogy lehetőség szerint ne kelljen a kerékpárútra hitelt felvenni, de ez függ attól, hogy mikor kapjuk meg a számlát, mikor tudunk elszámolni, mikor kapjuk meg az irányító hatóságtól a pénzünket. Az elmondottak kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Mátó Lajos települési képviselő: Az elmondottakból nekem az derül ki, hogy nem föltétlen jelent nagy kockázatot, ha ezeket a hiteleket felvállaljuk. A kerékpárút építése régóta húzódik, mindig azzal tettülkfélre, ha most nem is, de valamikor épüljön meg. Én úgy gondolom, hogy most pillanatnyi körülmények között lehet belelő valami, belátható időn belül elkezdhető. Én ezt az elképzelést támogatom. Varga Péter polgármester: További kérdés, észrevétel van-e? 3

4 A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 146/2012. (09.05.) Kt. h. Tárgy: Kerékpárút építés a 43-as főút mentén című pályázat finanszírozásához szükséges önerő kiegészítése 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kerékpárút építés a 43-as főút mentén című pályázat finanszírozásához szükséges önerő kiegészítésére Ft-ot biztosít Apátfalva Község Önkormányzatának évi költségvetésének, a lakó és nem lakó épületek építése szakfeladat terhére 2.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Varga Pétert, Apátfalva Község polgármesterét a pályázat sikeres lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 4.) Sókiné Kubinyi Éva gazdasági vezető 5.) Pipis Gábor műszaki előadó 6.) Irattár 2. NAPIRENDI PONT Varga Péter polgármester: A következő határozati javaslat a bontott építési anyag aprításáról szól. Évek óta gyűjtögetjük a betont a Kölcsey utca végén. A csatornakivitelező is oda hordja a betont. Ezt a betontörmeléket össze kell törni. Amíg csak nekünk volt csak ott kövünk, 2.500,-Ft-ért vállalták az összetörést. A gépek ideszállításának a díját ,-Ft - megosztjuk az OMS-sel, mivel a szennyvízcsatornások is oda hordják a betont. A Fehér és Fehér Kft ,-Ft + 27 %-os Áfára adott ajánlatot. A környéken Budapesten és Kecskeméten vannak ilyen betontörő vállalatok. Az 1.900,-Ft-os ár az jó ár, általában ,-Ft-ért szokták vállalni ezt a munkát. A töretés közel 1 millió forintba kerül. Egyenlőre nem lehet megbecsülni, hogy mekkora a törmelék mennyisége. Amikor megtörték, akkor kell fizetni. Hétfőn jönne a kőtörő. Ezt a követ azért gyűjtjük, hogy a későbbiekben kőzúzalékos 4

5 utat építsünk. Ha a törmelék 400 m 3 körül lenne, akkor az Újfaluban a Szellő és a Szabadság utcában az utat meg tudnánk csinálni. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 147/2012. (09.05.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva településen található bontott építési anyag aprítása 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Fehér és Fehér Kft-t (5900 Orosháza Szőlő krt.9.) hogy az árajánlatában meghatározott egységárért (1.900,- Ft/m3 + 27% ÁFA) végezze el az Apátfalván található cca m3 bontott építési anyag (tégla, beton) aprítását. Az összeg kifizetése a 2012 évi költségvetésének, a lakó és nem lakó épületek építése szakfeladat terhére történik. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fehér és Fehér Kft-vel a megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 4.) Sókiné Kubinyi Éva gazdasági vezető 5.) Pipis Gábor műszaki előadó 6.) Irattár 3. NAPIRENDI PONT Varga Péter polgármester: Következik a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási határozati javaslata. Az ATIKÖVIZIG-től kaptunk egy levelet, hogy október 30-ig el kell készíteni Apátfalva északi településrészére - Újfalu - vonatkozó csapadékvíz elvezető rendszer állapottervét, valamint a település teljes rendszerére vonatkozó üzemeltetési szabályzatot. A tervek a TIMÁ-nál vannak. A Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat először ,- Ft + Áfa-ért vállalta volna a tervek elkészítését. Hosszas alkudozás után végül ,-Ft + Áfa összegért vállalta ezeknek a terveknek az elkészítését. A déli településrészre részben 5

6 pályázat útján már elkészítettük a csapadék elvezető rendszer állapottervét. Ha az északi településrészre is nem készítjük el, a hatóságtól büntetésre számíthatunk. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? A határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 148/2012. (09.05.) Kt. h. Tárgy: Apátfalva csapadékvíz elvezető rendszerének felmérése 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulatot (6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. u. 17.), hogy az árajánlatában meghatározott vállalási összegért ( Ft + ÁFA) készítse el Apátfalva északi településrészre vonatkozó csapadékvíz elvezető rendszer állapottervét, valamint a település teljes rendszerére vonatkozó üzemeltetési szabályzatát. Az összeg kifizetése a 2012 évi költségvetésének, a lakó és nem lakó épületek építése szakfeladat terhére történik. 2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulattal való megbízási szerződés megkötésére. Határidő: azonnal A határozatról értesítést kap: 4.) Sókiné Kubinyi Éva gazdasági vezető 5.) Pipis Gábor műszaki előadó 6.) Irattár 4. NAPIRENDI PONT Varga Péter polgármester: Következik a /2012-es előterjesztés: ÖNHIKI pályázat évi II. üteme. 6

7 Szeptember 10-ig kell beadni az ÖNHIKI pályázat évi II. ütemét. Az ÖNHIKI beadására három időpont van, de csak kétszer lehet beadni egy évben. Egyszer már beadtuk és kaptunk 4.3 millió forintot. Ahhoz, hogy a pályázatot be tudjuk adni, a határozati javaslatot el kell fogadni. A pályázatot beadjuk, igényünket hátha méltányolják. Az előterjesztéssel és határozati javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e? Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! Megállapítom, hogy a képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, és a következő határozatot hozta: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 149/2012. (09.05.) Kt. h. Tárgy: ÖNHIKI pályázat évi II. üteme 1.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII Törvény 6. sz. melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2.) Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: a.) A helyi önkormányzat lakosságszáma az 1000 főt meghaladja (3214 fő). b.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és évben ilyen jogcímen e Ft összegű bevételt tervez. c.) Az önkormányzat a évi módosított költségvetési rendeletét e Ft összegű működési célú hiánnyal fogadta el. d.) Az önkormányzat az ÖTV. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. e.) Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 50. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. Határidő: szeptember 10. A határozatról értesítés kap: 4.) Sókiné Kubinyi Éva gazdaságvezető 5.) Irattár 7

8 Varga Péter polgármester: Köszönöm a megjelentést, a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárom. - K.m.f. - Varga Péter polgármester Sajtos László jegyző 8

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 3-án, a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 133/2011.(IX.14.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok térképi

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 43-49 Interpellációk, kérdések Előadó:

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. április 28-án megtartott rendes, nyilvános ülésének J E

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 24-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2008. szeptember 04.-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-96/2010. J E G Y Z Õ K Ö N

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 59/2015.

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van: Vargyas Diána jegyző. 76/2010. (X.22.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van: Vargyas Diána jegyző. 76/2010. (X.22.) Kth. sz. határozat Ügyszám: 23-40/2010. Jegyzőkönyv Készült: 2010. október 22-én 9.00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők.

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők. J e g y z ő k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 11. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan távol: Városháza

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2014. 08. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-53/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben