J E G Y ZŐKÖNYV. Meghívottként részt vesz: MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében: Dr. Losó József, Dr. Losó Adrienn, Losó Viktor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Meghívottként részt vesz: MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében: Dr. Losó József, Dr. Losó Adrienn, Losó Viktor"

Átírás

1 819

2 820 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én (szerdán) órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterme Jelen vannak:, Diószegi Antal alpolgármester, Balázsi Zoltán képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Tamás Gábor képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia aljegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház igazgató, Váncsodi János műszaki ellenőr Meghívottként részt vesz: MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében: Dr. Losó József, Dr. Losó Adrienn, Losó Viktor Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testületülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 képviselő van jelen. Pércsi Imre és Szabóné Bernáth Róza képviselők távol maradásukat előre jelezték. Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármester és Péter Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Javasolta, hogy 9. számú napirendként tárgyalják meg az Első világháború centenárium emlékestjére és konferenciájára érkező vendégek elszállásolására a Szabadidő Központ faházainak térítésmentes igénybevételére irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított napirend-tervezetet. módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató a Kállay tájház és közösségi színtér kialakításának munkálatairól Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy Váncsodi János műszaki ellenőr fontosnak tartotta tájékoztatni a képviselőket a kialakítás eddigi munkálatairól. Ismertette a

3 821 tájékoztatóban foglaltakat. A mellékletben csatolt fényképekből láthatták, hogy a bontási munkálatok már befejeződtek. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót t u d o m á s u l v e t t e. 2. számú napirend: Előterjesztés Kállay tájház és közösségi színtér kialakítására megnyert támogatási összeg kiegészítésére Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a beruházás megvalósításához 15 millió forint áll rendelkezésükre, de a kivitelezővel és a megrendelővel történt egyeztetéseket követően világossá vált, hogy az épület teljes felújításához még 1,5 millió forintra lesz szükség. Elavult a villany és a fűtési rendszer, viszont jelentősebb problémát okozz a nyílászárók cseréje, amely nélkül az épület műszaki átadása nem történhet meg. Mivel ez az összeg nem pályázat által finanszírozott, hanem az önkormányzat által nyújtott támogatás, ezért javasolta, hogy ne a Szélrózsa Hagyományőrző egyesületnek fizessék ki ezen összeget, hanem az önkormányzathoz benyújtott számlák kerüljenek megtérítésre, így a tényleges összeg kerül megfizetésre. Balázsi Zoltán (képviselő): Megkérdezte, hogy az alapszigetelés megtörtént-e, mivel a szóban forgó épület régi. Ismertette a következményeket e munkafolyamat kihagyása esetén. Péter Imre (képviselő): Megkérdezte, milyen fűtési rendszer lesz kiépítve a Kállay tájházban? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Váncsodi János műszaki ellenőrt a kérdés megválaszolásásra. Váncsodi János (műszaki ellenőr): Válaszában elmondta, hogy az utólagos talajszigetelés megtörtént. Kiemelte, hogy szűkös anyagi keret áll rendelkezésükre, ezért mérlegelniük kellett mely munkafolyamatok szükségesek és melyek azok, amiket más pályázatok révén is megoldhatnak. A tetőszerkezet javítása csak ott lesz kivitelezve, ahol muszáj, a későbbiekben ez más pályázatokból is megvalósítható. Úgy gondolja, hogy nem ilyen tetőfedéssel rendelkezett az épület, mivel ez szabálytalan, de egy kisebb beruházással a későbbiekben megoldható. A tervek alapján központi gázfűtési rendszer lesz kiépítve. A funkcióknak megfelelően alakítanak ki egy kiállító termet elől és egy közösségi részt hátul. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékeztetőül elmondta, hogy az épületben volt cserépkályha is, ami visszaépítésre kerül a táncteremben. Péter Imre (képviselő): Javasolta, hogy ne közös központi fűtés legyen. A kiállító terem konvektor beszerelése megfelelőbb lenne, mivel alkalmanként lesz használva. Így nem termelne felesleges költségeket. Váncsodi János (műszaki ellenőr): Elmondta, hogy a tervek szerint a két helyiségben a fűtést majd külön-külön lehet szabályozni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy a közösségi rész folyamatosan, míg a múzeumi rész rendezvények alkalmával és igény szerint lesz használatba véve. Váncsodi János (műszaki ellenőr): Kifejtette egyetértését a polgármester számlázással kapcsolatos javaslatával kapcsolatban, de mivel ez egy építési beruházás, így a kivitelezővel is szerződést kell kötni. Az elektronikus építés naplónál lehet egy kis probléma, mivel nem az

4 822 építtető kéri meg a kivitelezőt, hanem a tulajdonos kéri meg ezekre a plusz munkákra, de még ennek utána néz. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Reményeit fejezte ki a tekintettben, hogy a számlafizetés ily módon történő megoldása és az elektronikus építési naplóval kapcsolatos probléma megoldható lesz. Kérte a műszaki ellenőrt, hogy ezzel kapcsolatban jelezzen vissza, hogy ha szükséges, akkor módosítani tudják a határozatot. Összegezte az eddig elhangzottakat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 149/2014. (XI.10.) Kt. számú Kállay tájház és közösségi színtér kialakítására megnyert támogatási összeg kiegészítésére az önkormányzat a Kállay tájház és közösségi színtér kialakítását a évi költségvetéséből - a költségvetési tartalék terhére millió Ft összeggel támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az új nyílászárók 1.5 millió Ft összegű megrendeléséről, és cseréjéről. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella 3. számú napirend: Előterjesztés a MIRELITE MIRSA Zrt. kérelmének elbírálására Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében megjelenteket: Dr. Losó József igazgatósági elnököt, Dr. Losó Adrienn igazgatót és Losó Viktor igazgatót. Felkérte Dr. Losó Józsefet, hogy ismertesse vállalkozásukat. Dr. Losó József (igazgatósági elnök): Köszöntötte a megjelenteket. Beszámolt a vállalat fejlődéséről és működéséről, valamint a vállalat telephelyeiről. Ismertette az általuk gyártott termékeket. Tájékoztatásul elmondta, hogy céljuk a technológiai fejlődés és a terjeszkedés. Elmondta, hogy megvizsgáltak sok települést, de a választásuk Földesre esett. Hangsúlyozta, hogy választásuk legfőbb szempontja a polgármester asszony személye és hozzáállása volt. Úgy gondolja, hogy az élelmiszeripar egy fejlődő és jó stratégiai ágazat, így a községnek remek lehetőségnek számít, mivel a vevői elvárások és igények egyre inkább nőnek. Kiemelte, hogy a gyár megépülésével munkahelyet teremtenek, és biztos piacot tudnak kiépíteni. Elmondta, hogy állandó munkahelyet biztosítanának 50 főnek, míg nyári és őszi

5 823 időszakra további 150 főt tudnak majd foglalkoztatni. Emellett a környezetben lévő agrárgazdaságoknak biztos piacot nyújthatnak. Kijelentette, hogy a gyár megnyitását megelőzően a helyi lakosságból jelentkező embereket betanítás céljából az Albertirsán működő gyárban foglalkoztatnák, hogy itt már képzet emberekkel induljon el a termelés. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy az előzetes tárgyalások folyamán Diószegi Antal alpolgármesterrel minden szükséges információt igazgatósági elnök úr rendelkezésére bocsájtottak. Miután megszületett a döntés hogy Földes községben valósul meg ez a beruházás előterjesztették a képviselők számára. Kifejezte ehhez fűződő reményeit és összegezte az eddig elhangzottakat. Javasolta, hogy a MIRELITE MIRSA Zrt. kérelmét támogassák. Péter Imre (képviselő): Emlékeztetőül elmondta, hogy a rendszerváltás után is volt egy hasonló projekt, ami sajnálatos módon nem valósult meg. A projekthez kiépített 15 hektár területű gyümölcsöst sem tudták hasznosítani. Nagyszerűnek tartja, hogy Földes mellett döntöttek. Támogatja a projekt megvalósítását. Balázsi Zoltán (képviselő): Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy a Képviselőtestület nyitott az ilyen lehetőségekre. Megemlítette, hogy az egész országban problémát jelent a munkanélküliség, ebből kifolyólag úgy gondolja ez a beruházás nagy lehetőségnek számít a községnek. Támogatja a beruházás megvalósítását. Dr. Tamás Gábor (képviselő): Elmondta, hogy ez a munkahely teremtés megakadályozza a község leépülését. A cég lehetőséget kínál a falu fejlesztésére, így az új munkalehetőség maradásra bírhatja a fiatal lakosságot is. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy egy szándéknyilatkozat elfogadásáról van most szó. Kiemelte, hogy a Sport utcánál lévő területet ajánlották fel, ennek a területnek az átsorolása folyamatban van, az ezzel kapcsolatos előkészületek megtörténtek. Kérte a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a tárgyalások folytatásával Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester és Balázsi Zoltán Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét bízzák meg. Péter Imre (képviselő): Felhívta a figyelmet arra, hogy egy hónap múlva választás, így javasolja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal vegyen rész az előkészítő munkálatokban. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összefoglalta az eddig elhangzottakat. Szavazásra bocsátotta Péter Imre képviselő javaslatát. módosító javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: 150/2014. (XI.10.) Kt. számú a MIRELITE MIRSA Zrt. kérelmének elbírálására a MIRELIT MIRSA Zrt. (Albertirsa, Baross u. 78., cégjegyzékszám: adószám: ) képviseletében Dr. Losó József igazgatósági elnök által, élelmiszer

6 824 feldolgozó üzem létesítése céljából önkormányzati tulajdonban lévő terület biztosítására irányuló k é r e l m é t t á m o g a t j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy kérelmezőknek ajánlják fel a Sport utcában lévő m 2 nagyságú 1486, 1478, 1814,1816 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen ingatlanterületet, és a tárgyalások eredményéről tájékoztassák a képviselőtestületet. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella 4. számú napirend: Előterjesztés a KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban pályázati konstrukcióban a Földes Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával elnevezésű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lezárására Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékezetül elmondta, hogy a képviselő-testület a /2014. (VIII.19.) Kt. számú határozatában döntött a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításáról, ajánlattételi dokumentációról és a meghívandó cégekről. A kiválasztott cégek részére a bonyolítással megbízott Tenderz Kft-t az ajánlattételi felhívást és dokumentációt megküldte. A szeptember 5-ei határidőig egy ajánlat érkezett. A mai nap folyamán lezajlott bíráló bizottsági ülésen a bizottság érvényesnek találta az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát. A bíráló bizottság tagjai: Schidlik Zoltán, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető és Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó volt. Tájékoztatásul elmondta, hogy ezek a pályázatok 100%-ban támogatottak, ezért fontos a szeptember 22-ei határidő, amikor is már teljes pályázatott nyújthat be az önkormányzat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Elmondta, hogy a közbeszerzési törvény szerint a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell meghozni döntését. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a képviselők nevük elhangzása után a határozat-tervezet elfogadásáról igen vagy nem szavazatukról nyilatkozzanak. Péter Imre: igen, Dr. Tamás Gábor: igen, Balázsi Zoltán: igen, Diószegi Antal: igen, Jeneiné Dr. Egri Izabella: igen. név szerinti szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot:

7 /2014. (IX.10.) Kt. számú a KEOP /F. pályázati konstrukcióban a Földes Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás eredményességéről, nyertesének kijelöléséről a Földes Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című, KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárásban, - a döntés előkészítő javaslatnak megfelelően: 1. a NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola u. 3. TT/1.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek n y i l v á n í t j a, 2. a NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(4025 Debrecen, Iskola u. 3. TT/1.) ajánlattevőt nettó ,-Ft összegű ajánlata alapján az eljárás nyertesének n y i l v á n í t j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően az eljárás nyertesével kösse meg a kivitelezésre irányuló feltételes vállalkozói szerződést. Határidő: azonnal Felelős: 5. számú napirend: Előterjesztés A termálvíz-sótartalom hasznosításának megalapozása térségi együttműködés keretében Földesen projekt pénzügyi bonyolításához szükséges támogatás-előfinanszírozó hitel felvételére Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékezetül elmondta, hogy a Képviselő-testület a 161/2013.(XI.13.) számú határozatában döntött az önkormányzat tulajdonában lévő K-29 hévízkút sótartalmának kinyerését és annak hasznosítását célzó beruházás megvalósításáról. Az MVH támogatási határozata alapján az önkormányzat Ft támogatásra jogosult, de ezt az összeget előre meg kell finanszírozni, amelyet az önkormányzat költségvetése nem tesz lehetővé. Elmondta, hogy a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet biztosítana az önkormányzat számára 44 millió forint kölcsönt ingatlan fedezet nélkül. Úgy gondolja, hogy az ajánlat kedvező az önkormányzat számára, ennek segítségével megvalósulhat ez a beruházás. Balázsi Zoltán (képviselő): Megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő 12 havi futamidő nem kevés? Amennyiben nem kapjuk meg a támogatást időben, a kamat mértéke nőni fog hasonlóan, mint a piaci beruházásnál. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy a beruházás rövid

8 826 időtartamú és még az idén meg kell valósulnia. Emlékeztetőül elmondta, hogy a piac beruházásnál az volt a gond, hogy az elszámolástól egy félév várakozási idő volt a támogatás megérkezéséig, ez ebben az esetben is igaz lehet. Azért választották a 12 havi futamidőt, hogy ezen időszakban biztosítva legyünk az elszámolás jóváhagyásáig. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 152/2014. (IX.10.) számú A termálvíz-sótartalom hasznosításának megalapozása térségi együttműködés keretében Földesen projekt pénzügyi bonyolításához szükséges támogatáselőfinanszírozó hitel felvételéről Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatási keretből A termálvíz-sótartalom hasznosításának megalapozása térségi együttműködés keretében Földesen projekt pénzügyi bonyolításához támogatás-előfinanszírozó hitel felvételét határozza el. A támogatás-előfinanszírozó hitel összegét Ft-ban határozza meg. A hitel futamideje: max. 12 hónap nyilatkozik, hogy a kölcsön felvételéhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján a kormány engedélye nem szükséges. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás-előfinanszírozó hitelt a lehívandó támogatások segítségével megfizeti, a hitel járulékos költségeit a futamidő alatti költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Ft összegű hitel felvételéről szóló szerződésnek a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezettel történő aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 6. számú napirend: Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a Földes, Bocskai u. 2. szám alatti, hrsz. alatt felvett 935 m 2 alapterületű beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanról van szó. A jelenlegi bérlő, Bondár Imre kérelmezte az ingatlan megvásárlását. Az ingatlanszakértő szakvéleménye elkészült, amelyben 420 ezer forint+áfa összegben határozta meg az ingatlan értékét.

9 827 Péter Imre (képviselő): Javasolta, hogy ne értékesítsék az ingatlant és vegyék le napirendről az előterjesztést. Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia (aljegyző): Tájékoztatásul elmondta, hogy van még egy pályázó, Bojtor Anikó, aki már korábban pályázott az ingatlanra. Péter Imre (képviselő): Javasolta, hogy a bérleti szerződés lejártával hirdessék meg, hogy más pályázók számára is lehetőséget biztosítsanak, mivel az egy ideális terület állattartás szempontjából. Elmondta, hogy sokkal értékesebbnek tartja az ingatlant attól az összegtől, amennyire az ingatlanszakértő értékelte. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend levételére irányuló javaslatot. javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: 153/2014. (IX.10.) számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálásáról a Földes, Bocskai u. 2. szám alatt lévő hrsz. alatt felvett 935 m 2 alapterületű beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására irányuló előterjesztés megtárgyalását leveszi napirendről. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az ingatlan bérleti szerződésének lejártát követően az ingatlan megvásárlására irányuló kérelmet terjessze újra a Képviselő-testület elé. Határidő: december 31. Felelős: 7. számú napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium meghirdette évre is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyben önkormányzatunk az előző években folyamatosan részt vett. Az önkormányzat az eddigi években így támogatta a felsőoktatásban résztvevő diákokat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.

10 828 határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 154/2014.(IX. 10.) számú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatalakozását h a t á r o z z a e l. A 2014/2015. tanévben 5 fő pályázót támogat Ft/hó összeggel. U t a s í t j a a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2014.október 01. Felelős: 8. számú napirend: Tájékoztató az óvodai álláshelyek alakulásáról Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte az óvodavezetőt. Ismertette az előterjesztésben leírtakat. Elmondta, hogy a finanszírozás tekintetében át kell csoportosítani, de az elfogadott költségvetési rendeletben a létszámkeretbe beleilleszkedik az előterjesztésben feltüntettet 21 fő. Reményeit fejezte ki a tekintettben, hogy a nyelvvizsga követelménynek eleget tesznek a kollegák, így a kinevezések megtörténhetnek. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót t u d o m á s u l v e t t e. 9. számú napirend: Előterjesztés az I. világháború centenárium emlékestjére és konferenciájára érkező vendégek elszállásolására a Szabadidő Központ faházainak térítésmentes igénybevételére Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy Péter Imre a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnökeként nyújtott be kérelmet. Felkérte Péter Imre elnök urat ismertesse kérelmét. Péter Imre (társaság elnöke): Elmondta, hogy kétnapos rendezvénnyel kívánnak megemlékezni az I. világháború kitörésének századik évfordulójára. Ismertette a rendezvény programját, előadóit és a résztvevőket. Azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy a vendégek elszállásolásához biztosítsa térítésmentesen a Szabadidő központ faházait. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy az I. világháborús emlékműre a hiányozó nevek felvésésének költsége 50 ezer forint, melyet az önkormányzat finanszíroz,

11 829 illetve a start munkaprogram keretében cserekereskedelem révén Szerep település ad 1 darab sertést, mely az étkeztetésben nyújt támogatást. A határozat-tervezet elfogadásával a képviselő-testület térítésmentesen biztosítja a szállást az ideérkező vendégek számára a Szabadidőközpont faházaiban, aminek a bérleti díja Ft lenne. Kiemelte, hogy ettől függetlenül az önkormányzatnak kötelezettsége megfizetni a Ft ÁFA összeget. Megjegyezte, hogy közel 250 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a megemlékezés megrendezését. Tájékoztatásul elmondta, hogy a községháza előtti járdaszakasz felújítás alatt van, ami a rendezvényig elkészül, így is szebbé téve a szobor körüli területet. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 155/2014.(IX. 10.) számú az Első világháború centenárium emlékestjére és konferenciájára érkező vendégek elszállásolására a Szabadidő Központ faházainak térítésmentes igénybevételéről a szeptember között megrendezésre kerülő A CSUCSAI FRONT Karácsony Sándor, a XX századi magyar pedagógia kiemelkedő tudósának útja a tizennégyes háborútól a magyar békéig című emlékest és konferencia résztvevőinek elszállásolása érdekében a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő faházait t é r í t é s m e n t e s e n b i z t o s í t j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a szervezőket és a szabadidőközpont vezetőjét. Határidő: értelemszerűen Felelős: Péter Imre (képviselő): Megköszönte a képviselő-testület támogatását és ezúton is meghívta a képviselőket a rendezvényre. Tájékoztatóul elmondta, hogy szórólap formájában megküldik a lakosság részére is a meghívót, melynek a hátoldalán az emlékharang ismételt felhívása is szerepel majd a kivitelezés sikeres megvalósítása érdekében. Balázsi Zoltán (képviselő): Megkérdezte, hogy mennyi összeg áll rendelkezésére az emlékharang számláján, illetve van-e esély arra, hogy halottak napjára elkészüljön az emlékharang? Péter Imre (képviselő): Válaszában elmondta, hogy Ft került eddig befizetésre. A fennmaradó összeget az önkormányzat nem tudja kipótolni, ezért a képviselő-testület úgy

12 830

13 831

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2052- /2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Szélrózsa

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-10/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-11/2014 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a termálvíz-sótartalom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. ÁPRILIS 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2011. ÁPRILIS 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1056-3/2011. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Községi Sport

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester 938 939 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 6-án (hétfőn) 15 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 4/2016. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 24. 1 TARTALOMJEGYZÉK 24/2016.(IV.6.)

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. augusztus 25-én az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5219-4/2016. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 30-án tartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza a : 87/2014.(VII.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. szeptember 10. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 4-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Iktatószám: P-498-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2013. február 06. napján 15:00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak

18/2014. A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 18/2014 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott, hangfelvétellel rögzített ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó).

Jegyzőkönyv. Ülés helye: Ágasegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (Ágasegyháza, Szent István tér 1. szám 2. ajtó). Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 7/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 47-../2017. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző

JEGYZŐKÖNYV. Bartalos Sándorné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Rózsa Marianna képviselő Dr. Micheller Gyöngyi aljegyző JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2012. március 22. napján 15.30 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Igazoltan távol: Polgárdi Város

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata testületének 2013. március 14-én 17 00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 412/30/2013. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel./Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. június 19-én 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1949-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 1-jén 8,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 15 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. április 2-án 17 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 97 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. szeptember 8-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-7/2013. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-14/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 25-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Madaras község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6456 Madaras, Báthori u. 1. Tel: 79/458-144 Fax: 79/458-084 phmadaras@enternet.hu 17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Madaras község Önkormányzatának

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 12-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-2/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. február 12-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án 14 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 298-20 /2014. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes,

Részletesebben