J E G Y ZŐKÖNYV. Meghívottként részt vesz: MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében: Dr. Losó József, Dr. Losó Adrienn, Losó Viktor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Meghívottként részt vesz: MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében: Dr. Losó József, Dr. Losó Adrienn, Losó Viktor"

Átírás

1 819

2 820 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-én (szerdán) órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterme Jelen vannak:, Diószegi Antal alpolgármester, Balázsi Zoltán képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Tamás Gábor képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia aljegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház igazgató, Váncsodi János műszaki ellenőr Meghívottként részt vesz: MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében: Dr. Losó József, Dr. Losó Adrienn, Losó Viktor Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testületülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 képviselő van jelen. Pércsi Imre és Szabóné Bernáth Róza képviselők távol maradásukat előre jelezték. Javaslatot tett Diószegi Antal alpolgármester és Péter Imre képviselő jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Javasolta, hogy 9. számú napirendként tárgyalják meg az Első világháború centenárium emlékestjére és konferenciájára érkező vendégek elszállásolására a Szabadidő Központ faházainak térítésmentes igénybevételére irányuló előterjesztést. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított napirend-tervezetet. módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató a Kállay tájház és közösségi színtér kialakításának munkálatairól Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy Váncsodi János műszaki ellenőr fontosnak tartotta tájékoztatni a képviselőket a kialakítás eddigi munkálatairól. Ismertette a

3 821 tájékoztatóban foglaltakat. A mellékletben csatolt fényképekből láthatták, hogy a bontási munkálatok már befejeződtek. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót t u d o m á s u l v e t t e. 2. számú napirend: Előterjesztés Kállay tájház és közösségi színtér kialakítására megnyert támogatási összeg kiegészítésére Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a beruházás megvalósításához 15 millió forint áll rendelkezésükre, de a kivitelezővel és a megrendelővel történt egyeztetéseket követően világossá vált, hogy az épület teljes felújításához még 1,5 millió forintra lesz szükség. Elavult a villany és a fűtési rendszer, viszont jelentősebb problémát okozz a nyílászárók cseréje, amely nélkül az épület műszaki átadása nem történhet meg. Mivel ez az összeg nem pályázat által finanszírozott, hanem az önkormányzat által nyújtott támogatás, ezért javasolta, hogy ne a Szélrózsa Hagyományőrző egyesületnek fizessék ki ezen összeget, hanem az önkormányzathoz benyújtott számlák kerüljenek megtérítésre, így a tényleges összeg kerül megfizetésre. Balázsi Zoltán (képviselő): Megkérdezte, hogy az alapszigetelés megtörtént-e, mivel a szóban forgó épület régi. Ismertette a következményeket e munkafolyamat kihagyása esetén. Péter Imre (képviselő): Megkérdezte, milyen fűtési rendszer lesz kiépítve a Kállay tájházban? Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte Váncsodi János műszaki ellenőrt a kérdés megválaszolásásra. Váncsodi János (műszaki ellenőr): Válaszában elmondta, hogy az utólagos talajszigetelés megtörtént. Kiemelte, hogy szűkös anyagi keret áll rendelkezésükre, ezért mérlegelniük kellett mely munkafolyamatok szükségesek és melyek azok, amiket más pályázatok révén is megoldhatnak. A tetőszerkezet javítása csak ott lesz kivitelezve, ahol muszáj, a későbbiekben ez más pályázatokból is megvalósítható. Úgy gondolja, hogy nem ilyen tetőfedéssel rendelkezett az épület, mivel ez szabálytalan, de egy kisebb beruházással a későbbiekben megoldható. A tervek alapján központi gázfűtési rendszer lesz kiépítve. A funkcióknak megfelelően alakítanak ki egy kiállító termet elől és egy közösségi részt hátul. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékeztetőül elmondta, hogy az épületben volt cserépkályha is, ami visszaépítésre kerül a táncteremben. Péter Imre (képviselő): Javasolta, hogy ne közös központi fűtés legyen. A kiállító terem konvektor beszerelése megfelelőbb lenne, mivel alkalmanként lesz használva. Így nem termelne felesleges költségeket. Váncsodi János (műszaki ellenőr): Elmondta, hogy a tervek szerint a két helyiségben a fűtést majd külön-külön lehet szabályozni. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Tájékoztatásul elmondta, hogy a közösségi rész folyamatosan, míg a múzeumi rész rendezvények alkalmával és igény szerint lesz használatba véve. Váncsodi János (műszaki ellenőr): Kifejtette egyetértését a polgármester számlázással kapcsolatos javaslatával kapcsolatban, de mivel ez egy építési beruházás, így a kivitelezővel is szerződést kell kötni. Az elektronikus építés naplónál lehet egy kis probléma, mivel nem az

4 822 építtető kéri meg a kivitelezőt, hanem a tulajdonos kéri meg ezekre a plusz munkákra, de még ennek utána néz. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Reményeit fejezte ki a tekintettben, hogy a számlafizetés ily módon történő megoldása és az elektronikus építési naplóval kapcsolatos probléma megoldható lesz. Kérte a műszaki ellenőrt, hogy ezzel kapcsolatban jelezzen vissza, hogy ha szükséges, akkor módosítani tudják a határozatot. Összegezte az eddig elhangzottakat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 149/2014. (XI.10.) Kt. számú Kállay tájház és közösségi színtér kialakítására megnyert támogatási összeg kiegészítésére az önkormányzat a Kállay tájház és közösségi színtér kialakítását a évi költségvetéséből - a költségvetési tartalék terhére millió Ft összeggel támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az új nyílászárók 1.5 millió Ft összegű megrendeléséről, és cseréjéről. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella 3. számú napirend: Előterjesztés a MIRELITE MIRSA Zrt. kérelmének elbírálására Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a MIRELITE MIRSA Zrt. képviseletében megjelenteket: Dr. Losó József igazgatósági elnököt, Dr. Losó Adrienn igazgatót és Losó Viktor igazgatót. Felkérte Dr. Losó Józsefet, hogy ismertesse vállalkozásukat. Dr. Losó József (igazgatósági elnök): Köszöntötte a megjelenteket. Beszámolt a vállalat fejlődéséről és működéséről, valamint a vállalat telephelyeiről. Ismertette az általuk gyártott termékeket. Tájékoztatásul elmondta, hogy céljuk a technológiai fejlődés és a terjeszkedés. Elmondta, hogy megvizsgáltak sok települést, de a választásuk Földesre esett. Hangsúlyozta, hogy választásuk legfőbb szempontja a polgármester asszony személye és hozzáállása volt. Úgy gondolja, hogy az élelmiszeripar egy fejlődő és jó stratégiai ágazat, így a községnek remek lehetőségnek számít, mivel a vevői elvárások és igények egyre inkább nőnek. Kiemelte, hogy a gyár megépülésével munkahelyet teremtenek, és biztos piacot tudnak kiépíteni. Elmondta, hogy állandó munkahelyet biztosítanának 50 főnek, míg nyári és őszi

5 823 időszakra további 150 főt tudnak majd foglalkoztatni. Emellett a környezetben lévő agrárgazdaságoknak biztos piacot nyújthatnak. Kijelentette, hogy a gyár megnyitását megelőzően a helyi lakosságból jelentkező embereket betanítás céljából az Albertirsán működő gyárban foglalkoztatnák, hogy itt már képzet emberekkel induljon el a termelés. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy az előzetes tárgyalások folyamán Diószegi Antal alpolgármesterrel minden szükséges információt igazgatósági elnök úr rendelkezésére bocsájtottak. Miután megszületett a döntés hogy Földes községben valósul meg ez a beruházás előterjesztették a képviselők számára. Kifejezte ehhez fűződő reményeit és összegezte az eddig elhangzottakat. Javasolta, hogy a MIRELITE MIRSA Zrt. kérelmét támogassák. Péter Imre (képviselő): Emlékeztetőül elmondta, hogy a rendszerváltás után is volt egy hasonló projekt, ami sajnálatos módon nem valósult meg. A projekthez kiépített 15 hektár területű gyümölcsöst sem tudták hasznosítani. Nagyszerűnek tartja, hogy Földes mellett döntöttek. Támogatja a projekt megvalósítását. Balázsi Zoltán (képviselő): Megköszönte a tájékoztatást. Elmondta, hogy a Képviselőtestület nyitott az ilyen lehetőségekre. Megemlítette, hogy az egész országban problémát jelent a munkanélküliség, ebből kifolyólag úgy gondolja ez a beruházás nagy lehetőségnek számít a községnek. Támogatja a beruházás megvalósítását. Dr. Tamás Gábor (képviselő): Elmondta, hogy ez a munkahely teremtés megakadályozza a község leépülését. A cég lehetőséget kínál a falu fejlesztésére, így az új munkalehetőség maradásra bírhatja a fiatal lakosságot is. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy egy szándéknyilatkozat elfogadásáról van most szó. Kiemelte, hogy a Sport utcánál lévő területet ajánlották fel, ennek a területnek az átsorolása folyamatban van, az ezzel kapcsolatos előkészületek megtörténtek. Kérte a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a tárgyalások folytatásával Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester és Balázsi Zoltán Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét bízzák meg. Péter Imre (képviselő): Felhívta a figyelmet arra, hogy egy hónap múlva választás, így javasolja, hogy a képviselő-testület teljes létszámmal vegyen rész az előkészítő munkálatokban. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Összefoglalta az eddig elhangzottakat. Szavazásra bocsátotta Péter Imre képviselő javaslatát. módosító javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: 150/2014. (XI.10.) Kt. számú a MIRELITE MIRSA Zrt. kérelmének elbírálására a MIRELIT MIRSA Zrt. (Albertirsa, Baross u. 78., cégjegyzékszám: adószám: ) képviseletében Dr. Losó József igazgatósági elnök által, élelmiszer

6 824 feldolgozó üzem létesítése céljából önkormányzati tulajdonban lévő terület biztosítására irányuló k é r e l m é t t á m o g a t j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy kérelmezőknek ajánlják fel a Sport utcában lévő m 2 nagyságú 1486, 1478, 1814,1816 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen ingatlanterületet, és a tárgyalások eredményéről tájékoztassák a képviselőtestületet. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella 4. számú napirend: Előterjesztés a KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban pályázati konstrukcióban a Földes Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával elnevezésű pályázat feltételes közbeszerzési eljárásának lezárására Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékezetül elmondta, hogy a képviselő-testület a /2014. (VIII.19.) Kt. számú határozatában döntött a feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolításáról, ajánlattételi dokumentációról és a meghívandó cégekről. A kiválasztott cégek részére a bonyolítással megbízott Tenderz Kft-t az ajánlattételi felhívást és dokumentációt megküldte. A szeptember 5-ei határidőig egy ajánlat érkezett. A mai nap folyamán lezajlott bíráló bizottsági ülésen a bizottság érvényesnek találta az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát. A bíráló bizottság tagjai: Schidlik Zoltán, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető és Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó volt. Tájékoztatásul elmondta, hogy ezek a pályázatok 100%-ban támogatottak, ezért fontos a szeptember 22-ei határidő, amikor is már teljes pályázatott nyújthat be az önkormányzat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Elmondta, hogy a közbeszerzési törvény szerint a Képviselő-testületnek név szerinti szavazással kell meghozni döntését. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a képviselők nevük elhangzása után a határozat-tervezet elfogadásáról igen vagy nem szavazatukról nyilatkozzanak. Péter Imre: igen, Dr. Tamás Gábor: igen, Balázsi Zoltán: igen, Diószegi Antal: igen, Jeneiné Dr. Egri Izabella: igen. név szerinti szavazással 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot:

7 /2014. (IX.10.) Kt. számú a KEOP /F. pályázati konstrukcióban a Földes Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával elnevezésű pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás eredményességéről, nyertesének kijelöléséről a Földes Nagyközség Önkormányzat intézményeinek épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával című, KEOP /F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban elnevezésű pályázati konstrukcióhoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárásban, - a döntés előkészítő javaslatnak megfelelően: 1. a NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola u. 3. TT/1.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek n y i l v á n í t j a, 2. a NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(4025 Debrecen, Iskola u. 3. TT/1.) ajánlattevőt nettó ,-Ft összegű ajánlata alapján az eljárás nyertesének n y i l v á n í t j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntésének megfelelően az eljárás nyertesével kösse meg a kivitelezésre irányuló feltételes vállalkozói szerződést. Határidő: azonnal Felelős: 5. számú napirend: Előterjesztés A termálvíz-sótartalom hasznosításának megalapozása térségi együttműködés keretében Földesen projekt pénzügyi bonyolításához szükséges támogatás-előfinanszírozó hitel felvételére Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Emlékezetül elmondta, hogy a Képviselő-testület a 161/2013.(XI.13.) számú határozatában döntött az önkormányzat tulajdonában lévő K-29 hévízkút sótartalmának kinyerését és annak hasznosítását célzó beruházás megvalósításáról. Az MVH támogatási határozata alapján az önkormányzat Ft támogatásra jogosult, de ezt az összeget előre meg kell finanszírozni, amelyet az önkormányzat költségvetése nem tesz lehetővé. Elmondta, hogy a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet biztosítana az önkormányzat számára 44 millió forint kölcsönt ingatlan fedezet nélkül. Úgy gondolja, hogy az ajánlat kedvező az önkormányzat számára, ennek segítségével megvalósulhat ez a beruházás. Balázsi Zoltán (képviselő): Megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő 12 havi futamidő nem kevés? Amennyiben nem kapjuk meg a támogatást időben, a kamat mértéke nőni fog hasonlóan, mint a piaci beruházásnál. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Válaszában elmondta, hogy a beruházás rövid

8 826 időtartamú és még az idén meg kell valósulnia. Emlékeztetőül elmondta, hogy a piac beruházásnál az volt a gond, hogy az elszámolástól egy félév várakozási idő volt a támogatás megérkezéséig, ez ebben az esetben is igaz lehet. Azért választották a 12 havi futamidőt, hogy ezen időszakban biztosítva legyünk az elszámolás jóváhagyásáig. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 152/2014. (IX.10.) számú A termálvíz-sótartalom hasznosításának megalapozása térségi együttműködés keretében Földesen projekt pénzügyi bonyolításához szükséges támogatáselőfinanszírozó hitel felvételéről Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatási keretből A termálvíz-sótartalom hasznosításának megalapozása térségi együttműködés keretében Földesen projekt pénzügyi bonyolításához támogatás-előfinanszírozó hitel felvételét határozza el. A támogatás-előfinanszírozó hitel összegét Ft-ban határozza meg. A hitel futamideje: max. 12 hónap nyilatkozik, hogy a kölcsön felvételéhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény alapján a kormány engedélye nem szükséges. kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás-előfinanszírozó hitelt a lehívandó támogatások segítségével megfizeti, a hitel járulékos költségeit a futamidő alatti költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a Ft összegű hitel felvételéről szóló szerződésnek a Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezettel történő aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné dr. Egri Izabella polgármester 6. számú napirend: Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy a Földes, Bocskai u. 2. szám alatti, hrsz. alatt felvett 935 m 2 alapterületű beépítetlen területként nyilvántartott ingatlanról van szó. A jelenlegi bérlő, Bondár Imre kérelmezte az ingatlan megvásárlását. Az ingatlanszakértő szakvéleménye elkészült, amelyben 420 ezer forint+áfa összegben határozta meg az ingatlan értékét.

9 827 Péter Imre (képviselő): Javasolta, hogy ne értékesítsék az ingatlant és vegyék le napirendről az előterjesztést. Csépányi-Fürjesné Tóth Terézia (aljegyző): Tájékoztatásul elmondta, hogy van még egy pályázó, Bojtor Anikó, aki már korábban pályázott az ingatlanra. Péter Imre (képviselő): Javasolta, hogy a bérleti szerződés lejártával hirdessék meg, hogy más pályázók számára is lehetőséget biztosítsanak, mivel az egy ideális terület állattartás szempontjából. Elmondta, hogy sokkal értékesebbnek tartja az ingatlant attól az összegtől, amennyire az ingatlanszakértő értékelte. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a napirend levételére irányuló javaslatot. javaslatot és meghozta az alábbi határozatot: 153/2014. (IX.10.) számú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálásáról a Földes, Bocskai u. 2. szám alatt lévő hrsz. alatt felvett 935 m 2 alapterületű beépítetlen területként nyilvántartott ingatlan megvásárlására irányuló kérelem elbírálására irányuló előterjesztés megtárgyalását leveszi napirendről. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy az ingatlan bérleti szerződésének lejártát követően az ingatlan megvásárlására irányuló kérelmet terjessze újra a Képviselő-testület elé. Határidő: december 31. Felelős: 7. számú napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium meghirdette évre is a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, melyben önkormányzatunk az előző években folyamatosan részt vett. Az önkormányzat az eddigi években így támogatta a felsőoktatásban résztvevő diákokat. Javasolta a határozat-tervezet elfogadását. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet.

10 828 határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 154/2014.(IX. 10.) számú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról A évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatalakozását h a t á r o z z a e l. A 2014/2015. tanévben 5 fő pályázót támogat Ft/hó összeggel. U t a s í t j a a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2014.október 01. Felelős: 8. számú napirend: Tájékoztató az óvodai álláshelyek alakulásáról Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte az óvodavezetőt. Ismertette az előterjesztésben leírtakat. Elmondta, hogy a finanszírozás tekintetében át kell csoportosítani, de az elfogadott költségvetési rendeletben a létszámkeretbe beleilleszkedik az előterjesztésben feltüntettet 21 fő. Reményeit fejezte ki a tekintettben, hogy a nyelvvizsga követelménynek eleget tesznek a kollegák, így a kinevezések megtörténhetnek. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót t u d o m á s u l v e t t e. 9. számú napirend: Előterjesztés az I. világháború centenárium emlékestjére és konferenciájára érkező vendégek elszállásolására a Szabadidő Központ faházainak térítésmentes igénybevételére Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy Péter Imre a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnökeként nyújtott be kérelmet. Felkérte Péter Imre elnök urat ismertesse kérelmét. Péter Imre (társaság elnöke): Elmondta, hogy kétnapos rendezvénnyel kívánnak megemlékezni az I. világháború kitörésének századik évfordulójára. Ismertette a rendezvény programját, előadóit és a résztvevőket. Azzal a kéréssel fordul a képviselő-testülethez, hogy a vendégek elszállásolásához biztosítsa térítésmentesen a Szabadidő központ faházait. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Elmondta, hogy az I. világháborús emlékműre a hiányozó nevek felvésésének költsége 50 ezer forint, melyet az önkormányzat finanszíroz,

11 829 illetve a start munkaprogram keretében cserekereskedelem révén Szerep település ad 1 darab sertést, mely az étkeztetésben nyújt támogatást. A határozat-tervezet elfogadásával a képviselő-testület térítésmentesen biztosítja a szállást az ideérkező vendégek számára a Szabadidőközpont faházaiban, aminek a bérleti díja Ft lenne. Kiemelte, hogy ettől függetlenül az önkormányzatnak kötelezettsége megfizetni a Ft ÁFA összeget. Megjegyezte, hogy közel 250 ezer forinttal támogatja az önkormányzat a megemlékezés megrendezését. Tájékoztatásul elmondta, hogy a községháza előtti járdaszakasz felújítás alatt van, ami a rendezvényig elkészül, így is szebbé téve a szobor körüli területet. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a határozat-tervezetet. határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot: 155/2014.(IX. 10.) számú az Első világháború centenárium emlékestjére és konferenciájára érkező vendégek elszállásolására a Szabadidő Központ faházainak térítésmentes igénybevételéről a szeptember között megrendezésre kerülő A CSUCSAI FRONT Karácsony Sándor, a XX századi magyar pedagógia kiemelkedő tudósának útja a tizennégyes háborútól a magyar békéig című emlékest és konferencia résztvevőinek elszállásolása érdekében a Földesi Szabadidőközpont és Strandfürdő faházait t é r í t é s m e n t e s e n b i z t o s í t j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a szervezőket és a szabadidőközpont vezetőjét. Határidő: értelemszerűen Felelős: Péter Imre (képviselő): Megköszönte a képviselő-testület támogatását és ezúton is meghívta a képviselőket a rendezvényre. Tájékoztatóul elmondta, hogy szórólap formájában megküldik a lakosság részére is a meghívót, melynek a hátoldalán az emlékharang ismételt felhívása is szerepel majd a kivitelezés sikeres megvalósítása érdekében. Balázsi Zoltán (képviselő): Megkérdezte, hogy mennyi összeg áll rendelkezésére az emlékharang számláján, illetve van-e esély arra, hogy halottak napjára elkészüljön az emlékharang? Péter Imre (képviselő): Válaszában elmondta, hogy Ft került eddig befizetésre. A fennmaradó összeget az önkormányzat nem tudja kipótolni, ezért a képviselő-testület úgy

12 830

13 831

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 879-3/2011. 1. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZŐKÖNYV 2015. január 21-én megtartott nyílt üléséről 1. Visegrád és Környéke Turisztikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 4-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete

Készült: 2 példányban példány. a.) jegyzőkönyve. b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata. c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete 231 13/2012.sz. Készült: 2 példányban példány 2012. augusztus 27-én 14. 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 74-83/2012.(VIII.27.) határozata c.) 6/2012.(IX.04.) rendelete Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dozmat Község képviselő-testületének 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén DOZMAT KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSE JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 11-én megtartott testületi ülésén Helye: Dozmati Faluház Jelen vannak: Horváth Ádám Csongor polgármester, Dankovics Norbert képviselő,

Részletesebben

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T

( Az ülés egyben közmeghallgatás is! ) a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50. c.) rendeletei: 4 8. T Á R G Y S O R O Z A T 89 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. február 27-én (szerdán) 15 30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve a.) tárgysorozata b.) határozatai: 34 50.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet

1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-36/2008. 287-296/2008. sz. határozat 301-320/2008. sz. határozat 24-26/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: Dr. Szerencsés

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:122-11 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 223-32/2013. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 431-14/2008. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. SZEPTEMBER 25-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,

Részletesebben

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. 19/2008. számú 2008. szeptember 10-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E (185-191/2008. (IX.10.) sz. Kth.) 17-18/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. december

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. február 20.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben