ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉVES BESZÁMOLÓ 2013."

Átírás

1 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: Cg.: ÉVES BESZÁMOLÓ Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1

2 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 8 Költségnemek KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása Számviteli politika Számviteli változások és hatásuk Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő- pénzügyi kötelezettségek II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok Általános előírások szerinti bemutatások Tételes bemutatások a mérleghez III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Általános előírások szerinti kiegészítések Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz IV. Tájékoztató rész Általános információk Tételes tájékoztató V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések ) Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás ) Értékvesztés alakulása ) Betét biztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel ) A hátrasorolt eszközök bemutatása ) A hátrasorolt kötelezettség bemutatása ) Kiemelt mérlegtételek esedékesség szerint ) A mérleg eszköztételeiben szereplő, tőzsdén jegyzett értékpapírok ) A nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításainak költség nemenkénti bontása ) Meg nem képzett céltartalék, el nem számolt értékvesztés (Hpt.5.sz.mell.) ) Függővé tett kamat és más tételek bemutatása ) A saját és idegen tulajdonú értékpapírok állomány adatai: Az immateriális javak részletezése (fajtánként) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok (fajtánként) Készletek leltára I. Záradék:... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1.sz. mell. CASH FLOW KIMUTATÁS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 2

3 MÉRLEG KSH: Cg.: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú /A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látra szóló 0 08 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebből:- kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben 18 - elszámolóházzal szemben 19 c) befektetési szolgáltatásból 20 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 21 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz elszámolóházzal szemben 23 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 28 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 29 ab) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 31 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 32 b) befektetési szolgáltatásból Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 34 -egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk.-al szemben 35 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köv. 36 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 37 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyf.sz.köv. 38 bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel szembeni követelés 3

4 39 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 0 0 a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott 42 értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) aa) forgatási célú 44 ab) befektetési célú 45 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú 47 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib visszavásárolt saját kibocsátású 50 bb) befektetési célú 51 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 53 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete Részvények és más változó hozamú értékpapírok a) részvények, részesedések forgatási célra 56 Ebből:- kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. által kib. 58 b) változó hozamú értékpapírok ba) forgatási célú 60 bb) befektetési célú 61 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési különbözete Részvények, részesedések befektetési célra a) részvények, részesedések befektetési célra Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 67 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban a) részvények, részesedések befektetési célra 0 70 Ebből: -hitelintézetekben lévő részesedés 71 b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítés 72 Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés Immateriális javak a) immateriális javak b) immateriális javak értékhelyesbítése Tárgyi eszközök a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök aa) ingatlanok ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek ac) beruházások 0 81 ad) beruházásra adott előlegek 0 82 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi e ba) ingatlanok 84 bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 0 85 bc) beruházások 86 bd) beruházásra adott előlegek 4

5 87 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése Saját részvények Egyéb eszközök a) készletek b) egyéb követelések Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 93 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelés 94 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete /B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete Aktív időbeli elhatárolások a) bevételek aktív időbeli elhatárolása b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása c) halasztott ráfordítások 100 Eszközök összesen Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.a)+3.ba)+3.c)+4.aa)+4.b)+5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba) a 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb) a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 7/A, 12/A és a 12/B tételek előbbi altételekhez, illetve tételhez kapcsolódó értékei] F O R R Á S O K (PASSZÍVÁK ) Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látra szóló 03 b) meghatározott időre lekötött ba) éven belüli lejáratú 05 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 06 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben 08 - elszámolóházzal szemben 09 bb) éven túli lejáratú Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 11 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz MNB-vel szemben 13 - elszámolóházzal szemben 14 c) befektetési szolgáltatásból 15 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 16 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemb elszámolóházzal szemben 18 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19 2.Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek aa) látra szóló ab) éven belüli lejáratú ac) éven túli lejáratú b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látra szóló Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 27 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 5

6 28 bb) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 30 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 31 bc) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 33 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 34 c) befektetési szolgáltatásból Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 36 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 37 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó köt. 38 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó k. 39 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő, ügyfelekkel szembeni kötelezettség cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, központi szerződő féllel 40 szembeni kötelezettség 41 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 43 3.Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú 46 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 47 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 48 ab) éven túli lejáratú 49 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 50 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 51 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ba) éven belüli lejáratú 53 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 54 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 55 bb) éven túli lejáratú 0 56 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 57 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 58 c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Tpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok ca) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 61 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz. 62 cb) éven túli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 64 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalakozással sz Egyéb kötelezettségek a) éven belüli lejáratú Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 68 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 0 70 b) éven túli lejáratú 71 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 72 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz. 73 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 6

7 76 b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása c) halasztott bevételek Céltartalékok a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80 b) kockázati céltartalék függő és jövőbeni kötelezettségekre c) általános kockázati céltartalék d) egyéb céltartalék Hátrasorolt kötelezettségek a) alárendelt kölcsöntőke 0 85 Ebből: -kapcsolt vállalkozással szemben 86 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 87 b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 88 c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 0 89 Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 90 - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással sz Jegyzett tőke Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) Tőketartalék a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) 96 b) egyéb Általános tartalék Eredménytartalék (+,-) Lekötött tartalék Értékelési tartalék a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka b) valós értékelés értékelési tartaléka Mérleg szerinti eredmény (+,-) Források összesen Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c)+1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+4/A] HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc)+3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] SAJÁT TŐKE ( , ,-15) Kelt: Újszász,2014. március 6. a vállalkozás vezetője 7

8 EREDMÉNYKIMUTATÁS KSH: Cg.: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2012.év 2013.év a. b. c. d Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 05. b) egyéb kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 11. KAMATKÜLÖNBÖZET (1-2) Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből (osztalék, részesedés) b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből (osztalék,részesedés) 15. c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 20. b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 21. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett (fizetendő) jutalék- és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 27. b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)

9 28. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Pénzügyi műveletek nettó eredménye [6.a)-6.b)+6.c)-6.d)] a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól értékelési különbözet 35. b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak értékelési különbözet c) befektetési szolgáltatás bevételeiből (kereskedési tevékenység 39. bevétele) 40. Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása értékelési különbözet d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység 44. ráfordításai) 45. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak forgatási célú értékpapírok értékvesztése értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 53. b) egyéb bevételek Ebből: - kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól készletek értékvesztésének visszaírása Általános igazgatási költségek a) személyi jellegű ráfordítások aa) bérköltség ab) személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek 63. ac) bérjárulékok Ebből: - társadalombiztosítási költségek = nyugdíjjal kapcsolatos költségek b) egyéb igazgatási költségek (anyagjellegű ráfordítások) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási 79 9

10 70. Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak 72. b) egyéb ráfordítások Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak készletek értékvesztése 11. Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 77. a) értékvesztés követelések után b) kockázati céltartalékképzés a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre a) értékvesztés visszaírása követelések után b) kockázati céltartalékképzés felhasználása a függő és biztos 81. (jövőbeni) kötelezettségekre /A. Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke 13. Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban 84. való részvények, részesedések után Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye Ebből: - PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [ ,-6+7.b) b) ] NEM PÉNZÜGYI ÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS EREDMÉNYE [7.a) - 10.a)] Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (16-17) Adózás előtti eredmény (+,-15+,-18) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (+,-19-20) Általános tartalékképzés, felhasználás (+,-) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék és részesedés Ebből: - kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak Mérleg szerinti eredmény (+,-21-/ ) Kelt: Újszász, március 6. a vállalkozás vezetője 10

11 Költségnemek KÖLTSÉGNEMEK S.sz. Megnevezés 2012.év 2013.év 01. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke 05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke I. Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok II. Személyi jellegű ráfordítások III. Értékcsökkenési leírás * I.-II.-III. Összesen

12 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra kötelezett. 1 Az éves beszámolót Lázár Imréné (szn.: Viola Veronika ; lakcím: 5052 Újszász, Kolozsvári krt. 29.) elnök-ügyvezető, aki pénzügyi szakon számon regisztrált, könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult állította össze. I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 A beszámolót készítő vállalkozás megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet A vállalakozás bejegyzés szerinti országa A vállalakozás székhelye A vállalakozás jogi formája A beszámoló egy vállalkozásra, vagy vállalkozások csoportjára vonatkozik: Alkalmazottak létszáma (2013.évi átlagos statisztikai létszám fő): A beszámoló pénzneme: A beszámolóban közölt adatok számításának nagyságrendje A mérleg fordulónapja és a beszámolási időszak: Magyarország 5052 Újszász, Erkel F. u 2/a. Szövetkezeti hitelintézet Egy vállalkozásra 50 Fő HUF Ezer forint, ha ettől eltérő, az jelezve december A takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: PSZÁF) által engedélyezett következő főbb tevékenységeket és kapcsolódó szolgáltatásokat végzi: Egyéb monetáris közvetítés Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenység 1 Az Sztv. 88..(8) bek. szerinti közlés 2 Az Sztv 88. (1), 89. (5) szerint 12

13 A Szövetkezeti Hitelintézet részére engedélyezett pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységek Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz saját tőkét meghaladó mértékű nyilvánosságtól történő elfogadása, Pénzkölcsön nyújtása, - ide nem értve a faktorálást, forfetírozást, Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, Váltóval, illetőleg csekkel kizárólag saját számlára történő kereskedelmi tevékenység Pénzügyi szolgáltatás közvetítése Pénzváltási tevékenység Engedélyszám: 60/1999. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Az Europay nemzetközi használatú bankkártya forgalmazás pénzügyi szolgáltatás közvetítése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt megbízása alapján Engedélyszám: I-1280/2001. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Kezesség és bankgarancia vállalása Engedélyszám: E-I-45/2006. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Követelések megvásárlása, megelőlegezése ( faktoring ügylet ) Engedélyszám: E-I-40/2006. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása ezen belül belföldi használatú, forint alapú Kölyökkártya pénzügyi szolgáltatás végzése a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízása alapján Engedélyszám: E-I-53/2007. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása ezen belül bankkártya forgalmazás kiemelt közvetítőként a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízása alapján Engedélyszám: EN-I-725/2010. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Bszt. szerinti függő ügynöki tevékenység Engedélyszám: nem engedélyköteles, nyilvántartásba vételi levél alapján. Tevékenység megnevezése az engedélyező határozatban: Biztosítás közvetítői tevékenység Engedélyszám: nem engedélyköteles, nyilvántartásba vételi levél alapján. A takarékszövetkezet tevékenységét elsősorban természetes személyek körében fejti ki. A tevékenység központja 5052 Újszász, Erkel F. u. 2/a. sz. alatt van. 13

14 Kirendeltségek bemutatása: 5051 Zagyvarékas, Szabadság tér Szászberek, Kossuth u. 197/a Szolnok, Lovas István út Szolnok, Kossuth L. u Újszász, Erkel F. u. 2/a Abony, Szilágyi E. út Cegléd, Árpád út 21-21/a Tószeg, Rákóczi u. 33/a 5092 Tiszavárkony, Endre király út Tiszajenő, Vasút u A takarékszövetkezetet 7 fős Igazgatóság és 5 fős Felügyelő Bizottság irányítja. A Takarékszövetkezet tulajdonosi szerkezetének bemutatása: Megnevezés 2012.XII XII.31. Fő Részjegy EFt Fő Részjegy EFt Jogi személy természetes személy tagok Összesen: A Szövetkezeti Hitelintézet tagja lehet minden nagykorú természetes személy, továbbá bármely belföldi és külföldi jogi személy is. A jogi személyek száma nem haladhatja meg a tagok számának 1/3-át. A 14. életévét betöltött kiskorú személy belépéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A tagsági jogviszony a felvételről szóló határozat meghozatalának időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, ha a tag a részjegy összegét a Szövetkezeti Hitelintézet részére befizette. A tagfelvételről az igazgatóság dönt a felvételi kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén. Egy részjegy értéke Ft és egy tag legfeljebb 400 darab részjegyet vásárolhat. A Takarékszövetkezet kapcsolt vállalkozásainak bemutatása: 3 Nemleges. Egyéb részesedési viszonyban levő vállalkozás: Nemleges. 3 Sztv. 89. (1)a) alapján 14

15 A kötelező számviteli szabályzatok a Takarékszövetkezetnél: 4 Megnevezés Igazgatósági határozat száma Utolsó módosítás dátuma Eszközök és források értékelési szabályzata 43/ Leltározási és leltárkészítési szabályzat 36/ Pénz-és értékkezelési szabályzat 113/ Számlavezetésre vonatkozó 6/ Betét és takaréklevél ügyviteli eljárásrend 1/ Befektetési szabályzat 4/ Értékvesztés és céltartalék-képzési szabályzat 2013.dec.31-től Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztés-elszámolási-, és Céltartalékképzési Szabályzat 4/ Kockázatvállalási szabályzat 4/ Ügyfél- partnerminősítési szabályzat 20/ Fedezetértékelési szabályzat 4/ Szigorú számadású bizonylatok szabályzata 3/ A fenti szabályzatok közül jelentős hatással van a Monitoring -, Eszközértékelési -, Értékvesztés-elszámolási -, és Céltartalékképzési Szabályzat, Fedezetértékelési Szabályzat, valamint az Ügyfél-, partnerminősítési szabályzat, melynek főbb elemeit a számviteli politika keretében ismertettük. Az eszközök, források és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzatát az Igazgatóság ei határozatával módosította január 1-ei hatályba lépéssel. A Takarékbank Zrt. T/20/2013. körlevele alapján a szabályzatokban foglalt értékelési eljárásokat már a üzleti évről szóló éves beszámoló összeállítása során alkalmazni kell. Az eszköz, forrás és mérlegen kívüli tételek értékelési szabályzata kiterjed valamennyi eszközre, forrásra és mérlegen kívüli tételre, de a Széchenyi Kártya Programban foglaltaknak megfelelően nem tartalmazza azokat a részletes előírásokat, amelyeket a sajátos értékelés és a kockázati szempontok miatt a Monitoring -, Eszközértékelési -, Értékvesztéselszámolási és Céltartalékképzési Szabályzat határoz meg. A Fizetési számla szabályzat módosítására az inkasszók kezelésére vonatkozó pontosítás miatt került sor. A Befektetési szabályzat módosítására a évi CXXXV. tv. 19 (2) bekezdés b) pontja alapján: a befektetési döntések meghozatala során érvényes döntési hatáskörök rendelkezéseinek kiegészítése azzal, hogy július 12. napjától a Takarékszövetkezet csak az Integrációs Szervezet hozzájárulásával jogosult a szavatoló tőke 5%-a feletti döntést hozni. A szavatoló tőke 5%-a feletti döntést követően a Takarékszövetkezet az előterjesztést jóváhagyása végett megküldi az Integrációs Szervezetnek. A szabályzat jelenleg nem hatályos, a Takarékbank Zrt-nek 90 napja van az észrevételezésre. A Kockázatvállalási szabályzat módosítását az ügyfélcsoportok szabályozásának kiegészítése és a munkabér fogalmának módosítása indokolta. Meghatározásra kerültek továbbá a jövedelemként nem elfogadható juttatások. Az Ügyfél-partner minősítési szabályzat a Széchenyi kártya termékek minősítését szabályozó táblát változtatta. 4 Sztv. 88. (3), 250/2000.(XII.24.) Korm.r. 15

16 2. Számviteli politika A takarékszövetkezet a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény a továbbiakban: Szt.- érvényes számviteli politikával rendelkezik. A Számviteli Politika 87/2013 (12.19.) Igazgatósági határozattal került elfogadásra január 1-jei hatályba lépéssel, azzal, hogy a szabályzatban foglalt értékelési eljárásokat a üzleti évről szóló éves beszámoló összeállítása során alkalmazni kell. Tekintettel arra, hogy a többször módosított 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet továbbiakban: Szkr.) - részletesen meghatározza a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló-készítési és könyvvezetési sajátosságait - így a takarékszövetkezetnek önálló mozgástere a sajátos számviteli megoldások alkalmazására korlátozott. A takarékszövetkezet az Szkr. értelmében az 1.sz. melléklete szerinti mérlegből, a 2.sz. melléklete szerinti eredmény-kimutatásból álló éves beszámolót, valamit az általános szabályok szerint üzleti jelentést köteles készíteni. A mérlegkészítés időpontja: január 31. Az üzleti év 2013.január 1-től december 31-ig tart. A zárlati munkák gyakorisága, mélysége a következő: A havonkénti könyvviteli zárlat keretében történik a főkönyvi számlák egyeztetése, rendelkezése. A záró kimutatást, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanap végéig kell elkészíteni. A lényeges, a jelentős, a nem lényeges, a nem jelentős, kategóriák minősítési szempontjait és konkrét értékeit az alábbiak szerint határoztuk meg: A jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (elejétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérlegfőöszeg 2%-a nem haladja meg az 1 mft-ot, akkor az 1 mft. A megbízható és valós összképet lényegesen befolyásoló hiba mértéket ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken). A költségek elszámolására kizárólag a költség-nemek számlaosztályt alkalmazza a takarékszövetkezet. A számviteli politikában meghatározásra került az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenése megállapításának módja, ami lineáris, időarányos és alapja a hasznos élettartam végén várható maradvány értékkel csökkentett bekerülési érték. Az értékcsökkenés elszámolása havonta történik. Az immateriális javak közül, a vagyoni jogok és a szellemi termékek leírásának idejét minden esetben a beszerzéskor határozza meg a takarékszövetkezet. A Szt. 80. (2) bek. alapján biztosított lehetőséggel élve a takarékszövetkezet a 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket használatbavételkor egy összegben költségként elszámolja. A takarékszövetkezet a vásárolt készleteket a mérlegben az utolsó beszerzési áron értékeli. Az értékpapírok besorolását a forgóeszközök vagy a befektetett eszközök közé a beszerzés céljától függően az analitikus nyilvántartásban történő minősítéssel határozza meg a szövetkezet. A 397/2007. (XII.27.) Korm. r. 6. -a, illetve a 250/2000. (XII.24) Korm. r. 7.sz. melléklet előírásainak figyelembevételével a takarékszövetkezet módosította az Eszköz-forrás értékelési szabályzatát és meghatározta az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. 16

17 Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások negyedévente kerülnek elszámolásra. Az ezer Ft és azt meg nem haladó lakossági, valamint a ezer Ft és azt meg nem haladó vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál egyszerűsített minősítési eljárást a késedelem időtartamához kötődőenalkalmaz. A fenti összeg határt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül összetett szempontok alapján minősíti a takarékszövetkezet. Ez alól kivételt képez a folyószámlahitel keret le nem hívott része, ami egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozik. A befektetések minősítése negyedévente történik. A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerűsített minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendő kategóriában 10 %, átlag alatti kategóriában 20 %, kétes követeléseknél 50 %, a rossz minősítésű kintlévőségeknél pedig 100 %. A fenti szabályokat november 30-ig alkalmazta a Takarékszövetkezet. A január 1-től hatályos, de december 31.-ére kötelezően alkalmazandó a Takarékbank Zrt által kiadott 89/2013.(12.19.).sz.Ig. határozattal beiktatott Monitoring- Eszközértékelési- Értékvesztés-elszámolási- és Céltartalék képzési Szabályzat határozza meg az egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének új szabályait. Az eszközök minősítése alapján az értékvesztések és a visszaírások havonta kerülnek elszámolásra. Az 5.000eFt és azt meg nem haladó lakossági, valamint a 7.000eFt és az azt meg nem haladó vállalkozói, önkormányzati és egyéb követelések besorolásánál a csoportos egyszerűsített minősítési eljárást alkalmazzuk az alábbiak szerint: A 5.000eFt és az azt meg nem haladó lakossági valamint a 7.000eFt és az azt meg nem haladó vállalkozói követelések beszámításánál a szabályzat K.7. sz. mellékletében foglalt csoportos egyszerűsített minősítés és értékvesztés elszámolás alapján az elsődleges minősítési szempont a késedelem időtartama. Itt a minősítési kategóriákhoz tartozó késedelmek és értékvesztés %-ok a következők: Lakossági egyedi összeghatárt meg nem haladó ügyletek esetében: 0-30 napos késedelemig Problémamentes minősítés 0% napos késedelemig Különfigyelendő minősítés 5% napos késedelemig Átlag alatti minősítés 20% napos késedelemig Kétes minősítés 50% 366- naptól Rossz minősítés 90% A vállalkozói egyedi összeghatárt meg nem haladó ügyletek esetében: 0-15 napos késedelemig Problémamentes minősítés 0% napos késedelemig Különfigyelendő minősítés 5% napos késedelemig Átlag alatti minősítés 20% napos késedelemig Kétes minősítés 50% 366- naptól Rossz minősítés 90% A fenti összeg határt meghaladó követeléseket, valamint a hitelintézetnél elhelyezett bankközi betéteket, a befektetési és forgatási célú értékpapírokat, a vagyoni érdekeltségeket, a mérlegen kívüli kötelezettségeket összeghatártól függetlenül egyedi szempontok alapján minősíti a takarékszövetkezet. Az egyedi minősítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg a takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát., a bruttó könyvszerinti érték %-ban: külön figyelendő kategóriában 1-10%, átlag alatti kategóriában: 11-30% kétes kategóriában 31-70%, - rossz kategóriában %. 17

18 Megváltozott a fedezetek elfogadható korrigált hitelfedezeti értéke a nem lakóépületek korábban fedezetként figyelembe vehető értéke legfeljebb a piaci érték 70%-a volt, ez 50%-ra csökkent, a termőföld figyelembe vehető értéke 70%-ról 80%-ra nőtt. A mérleg fordulónapjáig megszolgált, esedékes, mérlegkészítésig be nem folyt, valamint a mérleg fordulónapján megszolgált, mérlegkészítés időpontjáig nem esedékes minősített kamatok és kamatjellegű jutalékok függővé tételre kerülnek. A takarékszövetkezet nem alkalmazza Szt. 58..(5) bekezdés szerinti a piaci értéken történő értékelést. A Takarékszövetkezet számviteli politikájában rögzített döntése szerint nem alkalmazza a valós értéken történő értékelés szabályait Szövetkezetünk él az általános kockázati céltartalék képzéssel, amelynek a mértéke a CAB2 (R.W.A.) mutató 1,25%-a. Az általános kockázati céltartalék ei összege a módosított évi CXII. trv. 234/Q.. valamint a évi LIX trv. 4/C. -a alapján átvezetésre került az eredménytartalékba. 3. Számviteli változások és hatásuk A takarékszövetkezet az előző (2012.) évhez viszonyítva számviteli politikáját, számbavételi eljárásait, értékelési módszereit (értékvesztés, céltartalék képzés) jogszabály és szabályozói módosítások miatt változtatta. A fentiek eredményre, mérlegtételekre gyakorolt hatását jelentősnek ítéljük meg, a hatásokat a kiegészítő melléklet megfelelő részében bemutatjuk. 4. Változások a számviteli becslésekben (8.IAS 30. bek) A számviteli becslések változásának természete és összege, nem volt jelentős ezért nem számszerűsítettük. 5. Az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák eredményre, vagyonra gyakorolt hatása Jelentős összegű hibát nem tártunk fel az év során. 6. Vagyoni, pénzügyi helyzet és a évi jövedelmezőség alakulása A takarékszövetkezet mérleg-főösszege eft-ról eft-al nőtt, így eft került kimutatásra én. Ebből: a saját tőke csökkenése: eft a kötelezettség növekedése: eft az átmenő passzívák csökkenése eft a céltartalék csökkenése: eft Megállapítható, hogy a változás döntő részben a kötelezettség növekedésének eredménye. A takarékszövetkezet üzleti lehetőségei tovább szűkültek, ennek ellenére kamatpolitikája rugalmas kiszolgálásának köszönhetően az ügyfelektől származó források csekély mértékben bővültek. A saját tőke csökkenése a Monitoring-, Eszközértékelési-, Értékvesztéselszámolási-, Céltartalékképzési Szabályzat változás következtében képzett eft értékvesztés képzésből ered, amely eft általános tartalék felhasználást indukált. Az általános kockázatai céltartalék ( eft) az eredménytartalékba került átvezetésre. 18

19 a. Az eszközállomány és összetételének alakulása A főbb eszközcsoportok állománya a mérleg-főösszeghez viszonyítva az alábbiak szerint alakult: 1.Tábla Egyes eszközcsoportok állománya és mérleg-főösszeghez viszonyított aránya Az eszközállomány alakulása, szerkezete M e g n e v e z é s 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1. Pénzeszközök ,9% ,1% -1,8% 2. Állampapírok ,1% ,2% 8,1% 3.Hitelintézetekkel szembeni köv ,2% ,3% 3,1% 4. Ügyfelekkel szembeni köv.-ek ,1% ,3% -8,9% 5. Egyéb értékpapírok, részv.,részes ,1% ,2% 0,1% 6. Immateriális javak ,2% ,1% -0,1% 7. Tárgyi eszközök ,2% ,1% -0,1% 8. Saját részv.,egyéb eszközök ,4% ,6% 0,2% 9. Aktív időbeli elhatárolások ,8% ,2% -0,6% E S Z K Ö Z Ö K % % xx A takarékszövetkezet jövedelmezősége szempontjából kedvezőtlenül alakult az eszközállomány összetétele, mivel 8,9 %-al csökkent a magasabb hozammal bíró ügyfelekkel szembeni követelések aránya. Ennek oka elsősorban a hitelfolyósítás csökkenése. A mérsékelt hitelfolyósítás következtében az eszközeink összetétele a Takarékszövetkezet számára kevésbé jövedelmezőbb állampapírok, illetve hitelintézetekkel szembeni követelések felé tolódtak el. Az előbbi aránya 8,1%-al, míg az utóbbi 3,1%-al növekedett. Az ügyfelekkel szembeni követelés 2013.év végén eft volt, melyet a mérlegben csökkentett a eft-os értékvesztés állomány. Ez az eszközcsoport az előző évihez viszonyítva eft-al csökkent nettó értéken, s így aránya a mérleg-főösszeghez viszonyítva 39,3 % lett. 19

20 2.Tábla Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések megoszlása Hitelint.-el és ügyfelekkel szembeni követelések szerkezetének alakulása M E G N E V E Z É S 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni látra % 2.) Hitelintézetekkel szembeni pü.i éb ,9% ,7% 7,8% 3.) Hitelintézetekk szembeni pü.i ét. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 4.) Hitelintézetekkel szembeni bef. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 5.) Ügyfelekkel szembeni pü.i éb ,8% ,0% -1,8% 6.) Ügyfelekkel szembeni pü.i ét ,2% ,3% -5,9% 7.) Ügyfelekkel szembeni bef.i 0 0,0% 0 0,0% 0,0% MÉRLEG 3,+4.SORA ÖSSZ xx A fentieket szemlélteti a következő diagram: A hitelintézetekkel szembeni követelések 7,8 %-al növekedtek, amely eft-os növekmény két részből tevődött össze: - a szabad pénzeszközök lekötése rövid lejáratú lekötött betétként a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél ( eft) - valamint az Invest betét e Ft-os csökkenése miatt. Az éven belüli ügyfelekkel szembeni követelések részaránya 1,8 %-al csökkent, a ki nem használt folyószámla hitelek miatt, az éven túli követelések aránya, pedig 51,2 %-ról 45,3 %- ra csökkent. Az állomány 70%-át a lakossági hitelek teszik ki évben a kereslet hiánya miatt eft-ot folyósított a Takarékszövetkezet, szemben az előző évi EFt-al. A folyósítások 11%-át a mezőgazdasági, 60%-át a vállalkozói hitelek képezték. Népszerűek voltak az EU támogatás megelőlegezések és a Széchenyi kártya konstrukció termékei. Keresett volt az NHP keretében kis- és közepes vállalkozások keretében kihelyezett eft kölcsön, amelyet jegybanki forrásból 2,5%-os kamat megfizetése mellett lehetett igénybe venni. Az önkormányzati adósságkonszolidáció kapcsán eft került kiváltásra. A Magatartási kódex és a felelős hitelezésről szóló kormányrendelet előírásait betartva kerültek a kölcsönök kihelyezésre. 20

21 b. Az eszközállomány minősége A Hpt 86. előírása és a takarékszövetkezet szabályzata alapján minősített eszközállomány 5 a takarékszövetkezetnél 2013.XII.31.-én eft volt, eft-al több az előző évinél. Az állomány 51,97%-át a hitelek képezik, a megoszlás 8,34%-al csökkent. Az egyéb követelések eft-ról eft-ra csökkentek. A többi minősített eszköztétel megoszlása növekedett, hasonlóan a mérlegen kívüli tételekhez. 3.Tábla Portfolió elemzés minősítés (bruttó) Portfolió-minősítés elemzés (bruttó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- Problémamentes ,3% ,6% 2,3% Külön figyelendő ,7% ,0% -5,7% Átlag alatti ,7% ,3% 1,6% Kétes ,5% ,6% -3,9% Rossz ,8% ,6% 5,8% Mindössz.(mérleg+mérl.kiv.) , ,0 xx Portfolió elemzés minősítés (netto) Portfolió-minősítés elemzés (nettó) Megnevezés 2012.XII.31. Mo.% 2013.XII.31. Mo.% Elt.+.- Problémamentes ,5% ,8% 4,3% Külön figyíelendő ,2% ,5% -5,7% Átlag alatti ,6% ,1% 1,6% Kétes ,6% ,0% -1,7% Rossz ,2% ,6% 1,5% Mindössz. (mérlegt.+mérl.k.) , ,0 xx Portfolió átlagosztályzata bruttó sz. 4,35 4,26 A táblázatból kitűnik, hogy a hitelek portfolió minősége romlott. A problémamentes (továbbiakban: PM) állomány 47,8%-ról 41,0%-ra csökkent. A különfigyelendő (továbbiakban: KF) állomány csökkenése 2,7%. A PM minősítés csökkenésének oka a Monitoring Szabályzatban foglalt azon minősítési, értékelési elv, mely szerint PM kategóriába jelzáloghitel esetén akkor lehet sorolni a követelést, ha egyszerre, egy időben több feltétel teljesül (Monitoring Szabályzat ). Az itt felsorolt feltételek közül mivel a Takarékszövetkezetnél nem volt előírás a közokiratba foglalás- így jelentős jelzáloghitel állomány- (jól fizető, megfelelő fedezettel rendelkező- a hitel fedezeti értéke a kockázatvállalás összegét meghaladja, de nem éri el a kétszeresét) került a PM kategóriából a KF kategóriába. A PM és KF minősítésű követelés állomány csökkenésének oka még az ügyfelek fizetési hajlandóságának sajnálatos romlása is. Ugyanakkor a csökkenés oka az is ezen kategóriáknál, hogy jelentős eft KF kategóriába sorolt önkormányzati hitel az állami adósságkonszolidáció kapcsán kiegyenlítésre került. A PM állományból törlesztéssel, teljes visszafizetéssel megtérült állományt nem tudtuk a csökkenés mértékének megfelelően pótolni, hiszen 2013-ban jóval alacsonyabb volt az új folyósítás, mint a megelőző évben. Az átlag alatti állomány növekedése az ügyfelek fizetési készségének romlását mutatja. A kétes és rossz minősítésű követelés állomány a 90 napon túli késedelmes tételeket takarja. A kétes 5 PSZÁF portfolió táblázat 21

22 kategóriában a napig késett hitelek, a rossz kategóriában az éven túli késedelemmel rendelkezők kerülnek. Ez utóbbi kategória jelentős növekedésének oka, hogy a Takarékszövetkezet eddigi gyakorlata alapján a rossz kategóriába a végrehajtásra adott vagy felszámolás alatt lévő követeléseit minősítette. A PSZÁF 14/2012(XII.13).sz. ajánlása alapján azoknak a nehéz helyzetben lévő adósoknak, akik rendszeresen teljesítenek, lehetőséget adva a hiteleik törlesztésére, a kétes minősítési kategóriában maradhattak. Az új Monitoring Szabályzat alapján azonban valamennyi éven túli késedelemmel rendelkező követelést rossz minősítésű kategóriába kellett sorolni. Az értékpapírok minősítése problémamentes, állományuk nőtt, hasonlóan a részesedésekhez. A követelés fejében átvett készletek eft-al növekedtek, a növekmény problémamentes minősítésű. A mérlegen kívüli tételek esetében a problémamentes tételek növekedtek. A folyószámlahitel keretek ki nem használt része miatt növekedett az átlag alatti mérlegen kívüli állomány 330 eft-ról eft-ra. A táblázatból megállapítható, hogy az összes minősített állomány átlagosan 4,26% osztályzatot kapott volna. Ez az érték mértékében az előző évi 4,35-hez viszonyítva 0,09-el csökkent. c. Források összetételének alakulása A takarékszövetkezet forrásait elemezve megállapítható, hogy az idegen források emelkedtek, a saját források 9,3%-al csökkentek. 4./A Tábla Az idegen és saját forrás megoszlása A források két nagy csoportjának alakulása Megnevezés Mo Mo. Elt. Saját források ,2% ,2% -1,0% Idegen források ,8% ,8% 1,0% F O R R Á S O K ,0% ,0% 0,0% Az NHP miatt 1,2 %-al növekedett a hitelintézetekkel szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek aránya, szemben a saját forrás arányával, ahol 1,0 % csökkenés mértéke. 22

23 4./B Tábla A saját tőke üzleti éven belüli változása Saját tőke üzleti évi változása Megnevezés Változás Növekedés Csökkenés Jegyzett tőke - Jegyzett tőke leszállítás Ebből: leányvállalati Tőketartalék Általános tartalék + Általános tartalék képzés Eredménytartalék + Előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetése Lekötött tartalék + Lekötött tartalék képzés Értékelési tartalék + Vagyon értékelés Mérleg szerinti eredmény + Tárgyévi mérleg szerinti eredmény, - Előző évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke A jegyzett tőke 1 eft-al történő csökkenése öt kilépő és négy belépő taghoz kapcsolódik. Az általános tartalékból felhasználásra került eft, a üzleti évi negatív adózott eredményének ellentételezésére. Az eredménytartalék az előző évi mérleg szerinti eredmény és az általános kockázati céltartalék ( eft) összegével növekedett. 5.Tábla Az idegen források összetételének alakulása A kötelezettségek szerkezetének alakulása Megnevezés 2012.XII.31. Mo XII.31. Mo. Elt.+,- 1.) Hitelintézetekkel szembeni röv. 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 2.) Ügyfelekkel szembeni rövid ,9% ,8% -2,2% 3.) Egyéb rövid ,8% ,9% 1,0% Rövid lejáratú kötelezettségek ,8% ,7% -1,1% 4.) Hitelintézetekkel sz. hosszú 0 0,0% ,2% 1,2% 5.) Ügyfelekkel szembeni hosszú ,2% ,1% -0,1% 6.) Egyéb hosszú 100 0,0% 0 0,0% 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek ,2% ,3% 1,1% K Ö T E L E Z E T T S É G EK xx A hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek az NHP-s hitelekkel összefüggésben az MTB Zrt. felé fennálló kötelezettségből erednek. Az idegen források között meghatározó az ügyfelekkel szembeni kötelezettség (87,9%), amely e Ft-al nőtt. A növekedés elsősorban annak köszönhető, hogy a kedvezőtlen külső körülmények ellenére, továbbra is sikerült megőrizni a betételhelyezők bizalmát. A kötelezettségek szektor szerinti megoszlása jelentős mértékben nem változott, 83,5% továbbra is lakossági betét, azonban növekedést inkább a vállalkozói szféra azon belül is a nem pénzügyi (130,4%) és a nonprofit 23

24 (172,9%) szektor ért el. Lakossági termékeink közül preferált a számla mellé lekötött betét, amelynél lehetőség van a 10 mft feletti lekötésénél egyedi kamatot ajánlani. A szektorra most különösen jellemző kiélezett versenyhelyzet miatt pl.: állami költségvetés által kínált diszkontkincstárjegyek szövetkezetünk lakossági ügyfeleket veszített. A források lejárati idő szerinti összetétele jelentősen nem változott. Pénzügyi instrumentumok állománya IAS 32 Megnevezés Változás I. Pénzügyi eszközök % a) Készpénz % b)szerződésben foglalt jog arra, hogy egy másik gazdálkodótól pénzeszközhöz, vagy más pénügyi eszközhöz lehessen jutni % c) szerződésben foglalt jog arra, hogy potenciálisan kedvező körülmények között pénzügyi instrumokat cseréljenek el egy másik gazdálkodóval d) Egy másik gazdálkodó tőkeinstrumentuma % II. Pénzügyi kötelezettség (szerződéses kötelem) % a) Pénzeszköznek vagy egyéb pénzügyi eszköznek egy másik gazdálkodó részére történő átadására % b) Pénzügyi instrumentumoknak egy másik gazdálkodóval történő cseréjére potenciálisan kedvező körülmények között d. Tőkemegfelelés-ICAAP 6 A Takarékszövetkezet ban nem módosította tőkekövetelmény számítási módszerét. A belső tőkekövetelmény számítás (ICAAP) olyan eljárás, amely biztosítja azt, hogy mind a felügyeleti, mind az irányítási funkciót ellátó vezető testületek megfelelően azonosítsák, mérjék, összesítsék és monitorozzák a Takarékszövetkezet kockázatait, a Takarékszövetkezet kockázati profiljának megfelelő tőkét tartson, megfelelő kockázatkezelési rendszert működtessen és azt folyamatosan fejlessze. A Takarékszövetkezet 2012-ben megkapott SREP adatszolgáltatás felülvizsgálata alapján a tevékenységhez szükséges tőkekövetelmény, a mindenkori szabályozói tőkeszükséglet 134 százalékában került megállapításra. 6 inter Capital Adequacy Assesment- tőkemegfelelés belső értékelési folyamata 24

25 6.tábla Tőkekövetelmény alakulása MNBkód Megnevezés előző év tárgyév Index/eltérés CAB211 Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény % CAB212 IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye 0 0 Összes tőkekövetelmény hitelezési és partner CAB21 kockázatokra % CAB22 Elszámolási kockázat tőkekövetelménye 0 0 CAB23 Tőkekövetelmény: pozíció, devizaárfolyam, árú kockázatokra 0 0 CAB24 Működési kockázat tőkekövetelménye % CAB26 Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény 0 0 CAB2 Tőkekövetelmény minimális szintje % Felügyeleti felülvizsgálat hatása (SREP) % Belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) hatása % Összes tőkekövetelmény Sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény szerkezete Tőkekövetelmény előző év tárgy év Index Előző év Tárgy év Teljes é. kitettség Átl.súly% Teljes é. kitettség Átl.súly% 1CS_1 Kp.i kormánynal sz. kitettség % % % 2CS_1 Reg.korm.-Önkorm % ,7% ,8% 6CS_1 Hitelint.-bef.i vállalkozás % ,6% ,4% 7CS_1 Vállalkozással sz % ,7% ,2% 8CS_1 Lakossággal sz % ,5% ,4% 9CS_1 Ingatlannal fedezett % ,0% ,6% 10CS_1 Késedelmes tételek % ,8% ,6% 15CS_1 Egyéb % ,1% ,1% Összesen: % ,5% ,7% A táblázatból kitűnik, hogy az összes mérleg és mérlegen kívüli- kockázati kitettség eredeti értéke 2,8 %-al emelkedett, míg a kockázatokkal súlyozott kitettségi érték 14,5 %-al csökkent. A csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy a regionális és helyi önkormányzatokkal szemben fennálló kitettségek értéke jelentősen, mintegy 65,7 %-al csökkent az állami adósságkonszolidáció miatt. Illetve, hogy szövetkezetünk a 2013-as évben a hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szemben fennálló kitettségek közül a eft értékű MTB Zrt.-nél elhelyezett Invest éven túli lekötött betétünket, a H-EN-I-566/2013 MNB határozat alapján 0 %-os kedvezményes kategóriába sorolhatjt. Mindezek mellett nőtt az ingatlannal fedezett kitettségeinknél a kedvezőbb 35%-os súly alá eső elismerhető fedezetek aránya is. A mérlegtételek átlagos kockázati súlya 28,7 %. 25

26 7.Tábla Szavatoló tőke számítás és a fizetőképességi mutató A szavatoló tőke elemeinek alakulása S.sz. Megnevezés 2012.XII XII.31. Index% 01 Jegyzett tőke (3A111) % 02 Tőketartalék (3A112) % 03 Eredménytartalék % 04 Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon % 05 Általános tartalék % 06 Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig % 07 Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve % 08 Jegyzett, be nem fizetett tőke (3A121) 0 0 0% 09 Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével % 10 Kockázati céltartalék -ÁKC kiv.- és értékvesztés hiánya % 11 ALAPVETŐ TŐKE % 12 Alárendelt kölcsöntőke % 13 Értékelési tartalék (számviteli) % 14 Járulékos tőkelemek csökkentése 3A2132, 3A % 15 JÁRULÉKOS TŐKE % 16 Levonások előtti szavatoló tőke 3A % 17 Tőkemódosítás a PIBB miatt 3A41 csökkentő t % 18 Limit túllépések tőkekövetelménye 3A % 19 Egyéb korrekciók +, % 20 SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) % 21 Fizetőképességi mutató-tmm 18,68% 17,58% -0,01 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap 14,10% 12,40% -0,02 A takarékszövetkezet tőke-megfelelési mutatója 17,58 %, az előírt 8 %-al szemben. A Takarékszövetkezet szavatoló tőkéje e Ft-al csökkent, eredmény ágon nem tudtuk a szavatoló tőkét növelni. A szövetkezetünk által el megképzett általános kockázati céltartalék átvezetésre került az eredménytartalékba, mely így eft-al növekedett. Ugyanakkor a 2013-as évben bekövetkezett kedvezőtlen hatások, miatt kénytelenek voltunk a negatív adózott eredmény ellentételezésére eft általános tartalékot felhasználni, így mind a saját tőke, mind a szavatoló tőke csökkent. Az idei évben eft volt az immateriális javak állománya, melyek a szavatoló tőkéből levonásra került. A korlátozások alapjául szolgáló összes alapvető és járulékos tőke tovább csökkent egy nagykockázati ügyfellel szembeni limittúllépés miatt, amelynek összege eft volt. e. Jövedelmezőség Szövetkezetünk adózás előtti nyeresége eft, ami eft-al kevesebb, mint a évi. A nyereség csökkenése az alábbi főbb tényezőkre vezethető vissza: 26

27 s.sz. 8.tábla Az eredmény alakulását befolyásoló tényezők Tényező megnevezése A tényező hatása az eredményre 01 Kamatkülönbözet alakulása Bevételek értékpapírokból Kapott jutalék- és díjbevételek Fizetett jutalék- és díjráfordítások Pénzügyi műveletek nettó eredménye Egyéb bevételek Pénzügyi és bef. szolg. fedzete Általános igazgatási költségek a -Ebből: szem.i jellegű ráford Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Értékvesztés és céltartalékképzés MKT-re Értékvesztés visszaírása /A Általános KC képzés felhasználás különbözete Értékvesztés egyéb részesed Értékvesztés visszaírása egyéb rész Pénzügyi és befektetési szolg. eredm alakul Nem pénzügyi és bef.i szolg. eredm Szokásos üzleti tev. Eredménye Rendkívüli eredmény 0 19 ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY A kamatkülönbözet 8,1 %-al csökkent, ez elsősorban a jegybanki alapkamat csökkenésével magyarázható, ugyanakkor a lakossági portfólió minősége is romlott a korábbi évekhez képest. A kapott kamatok és a fizetett kamatok is csökkentek. A kapott kamatok kisebb arányban (83,1%) csökkentek, mint a fizetett kamatok (70,9%), ez eredményezte a kamatkülönbözetünk szinten tartását. A kapott jutalék és díjbevételünk eft-al növekedett a bázis időszakhoz mérten. A növekmény oka elsősorban a tranzakciós illeték tovább terhelésének köszönhető. Ez az adónem az év folyamán került bevezetésre, így a terveinkben nem szerepelt ráfordításként. A 2 ezrelékes mértéket augusztusában a 3 ezrelék váltotta fel, majd kivetésre került egy egyszeri befizetés, amely további eft-al növelte ráfordításainkat. A keletkezett eft illeték ráfordításból eft-ot a kormányzati tiltás következtében nem tudtunk tovább hárítani, amely csökkentette a tárgyévi eredményt. 27

28 Jogcím / időszak Különbözet Jutalék és díjeredmény Tranzakciós alap illeték Összes tranzakciós illeték (alap, pótló) Az egyéb ráfordítások kiugró változása az említett tranzakciós illeték bevezetéséből ered (az illeték továbbterhelése a pénzforgalmi jutalékbevételek között realizálódott, míg a megfizetett illeték az egyéb ráfordításokat növelte). A hitelintézeti járadék eft-al, a pénzügyi szervezetek különadója eft-al növelte az egyéb ráfordításainkat. A hitelintézeti tevékenységből eredően eft káreseményünk keletkezett, amelyből munkavállalói befizetésként 195 eft térült meg. A különböző tagdíjak, Felügyeleti, OBA, OTIVA és SZHISZ mintegy eft-ot tettek ki. Az egyéb bevételeink növekedését a GOP és TÁMOP pályázatokból elnyert eft támogatás okozta. Az általános igazgatási költségek köszönhetően a tudatos költséggazdálkodásnak eft-al kedvezőbben alakultak, mint 2012-ben. Szövetkezetünk a megnövekedett külső terhek eredménykiesését az általános igazgatási költségeken belül a személyi jellegű kifizetések szűkítésével kompenzálta decemberében új szabályozás lépett érvénybe szövetkezetünknél, melynek következtében a rossz minősítési kategóriába sorolható hitel kapcsán további értékvesztés képzés ( eft ) vált szükségessé. A céltartalékok között a 2012-ben felszámolói kártérítésre megképzett eft felszabadult, óvatosságból a munkaügyi perekre eft céltartalék került megképzésre. A fentebb említett okokra visszavezethető a eft-al alacsonyabb adózás előtti eredmény. Kamatjövedelem változás elemzése Megnevzés Kamatbevétel változása az előző évhez képest ebből: kamatozó eszközök növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatkiadás változása az előző évhez képest ebből: kamatköteles források növekedése miatt kamatszint változása miatt Kamatjövedelem változás: A hitelezésből származó kamatbevételeink 17,3%-al, az állampapír üzletágból származó kamatbevételünk 8,0 %-al, a bankközi betétekből eredő kamatjövedelmünk, pedig 27,4 %-al csökkent, a már fentebb részletezett okok miatt. 28

29 A bevétel megoszlása üzletágak szerint Üzletág Előző év Mo.% Tárgy év Mo.:% Hitel % % Állampapírok % % Bankközi betétek % % Egyéb % % Jutalékos bevételek % % Összesen % % Kamatozó eszközök átlagos állománya Átlagos kamatbevétel 11% 9% Kamatköteles források átlagos állomány Átlagos kamatráfordítás 5% 3% A bevételek 52 %-a hitelezésből származik, ez az arány 5%-al csökkent, növekedni a tranzakciós illeték áthárításából eredően a jutalékos bevételeink aránya tudott jelentősebb mértékben, mintegy 8 %-al, köszönhetően A bankközi betétek bevételének 1 %-os csökkenési aránya a csökkenő jegybanki alapkamat következménye. Az állampapírból származó bevételek arányában nem változtak, azonban összegszerűen csökkenést mutatnak a kedvezőtlenebb lekötési lehetőségek miatt. Mind az átlagos kamatbevételünk, mind az átlagos kamatráfordításunk a külső hatásoknak következtében csökkent. 9.tábla Jövedelmezőségi mutatószámok adatok:%-ban Jövedelmezőségi mutatószámok S.sz. Megnevezés Me. Előző év Tárgyév Eltérés+,- Jövedelmezőségi mutatók 1 Bevételarányos nyereség % 6,3% -7,9% -14,2% 2 Eszközarányos bevétel % 12,0% 11,1% -0,8% 3 Eszközarányos nyereség % 0,8% -0,9% -1,6% 4 Saját tőke arányos nyereség % 8,0% -9,8% -17,7% A bevételarányos eredmény 14,2 %-ponttal csökkent, míg az eszközarányos bevétel 0,8 %- ponttal. A tőkearányos eredmény 17,7 %-ponttal romlott a fentiek következtében. f. Likviditás évben a takarékszövetkezet tartalékolási kötelezettségét az alábbiak szerint teljesítette. A tartalékköteles források 100 %-át készpénzben és számlapénzben kellett elhelyezni. 29

30 10.Tábla Kötelező jegybanki tartalék teljesítése A pénzeszközök alakulását az alábbi diagrammal szemléltetjük: 3.sz. diagram 7. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetet jelentősen érintő a beszámolóban meg nem jelenő- pénzügyi kötelezettségek Nemleges! 30

31 II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítő adatok 1. Általános előírások szerinti bemutatások a. Össze nem hasonlítható adatok a mérlegben A mérlegsorok tartalma az előző évhez viszonyítva nem változott. b. Tételátrendezések helyei A mérlegben saját elhatározásból tételátrendezés nem történt, a főkönyvi kivonat alapján a korábbi év gyakorlatának megfelelően történt a mérleg összeállítása. c. Értékelési eljárás megváltoztatásából származó eltérések Az előző évhez viszonyítva az ügyfelekkel szembeni követelések és az általános kockázati céltartalék értékelése változott, amelyet a III.1.c pont és V.2. pontok keretében kerülnek ismertetésre. 2. Tételes bemutatások a mérleghez a. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 11.tábla a. Imateriális javak, tárgyi eszközök állományának alakulása (Szt.91 d.) Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok Műsz.i b Ber.-ok Beruh.i el. 1. Bruttó érték Nyító Növekedés ebből átsorolás 0 Csökkenés ebből átsorolás 0 Záró Halmozott écs. (ber.i el.-nél értékvesztés) Nyító Növekedés Csökkenés Záró Tárgyévi écs Nettó érték Nyító Növekedés Csökkenés Záró Az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket érintő átsorolás nem történt. 31

32 b. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenések alakulása Megnevezés 12.sz.tábla b.elszámolt értékcsökkenési leírás részletezése Immat.jav. Ingatlanok Műsz.i ber Beruházások 1. Terv szerinti össz a) lineáris b)degresszív c)telj.ar. d)egyéb (kis.é) Terven felüli écs. 3. TFÉCS. visszaírása 4. Elszámolt t.évi écs c. Befektetett pénzügyi eszközök alakulása S.sz. Megnevezés Részvények (e Ft) Egyéb pénzügyi befektetések (e Ft) Kötvények (e Ft) Összesen (e Ft) 1. Nyitó mérleg szerinti érték Befektetések az év folyamán (vásárlás, ajándékozás, stb.) 2. -érték időpont érték időpont Forgóeszközből átsorolt Befektetett eszközből átsorolás Értékesítés érték időpont Záró érték Pénzügyi befektetéseink között többségi vagy befolyásoló részesedés nincs. Befektetett pénzügyi eszközökben jelentős változások történtek ei állapotunkhoz képest üzleti évünkben az OTSZ-től ajándékozási jogcímen megszereztünk (kaptunk) Ft névértékű 667 db Takarékban Zrt. által korábban kibocsátott A sorozatú törzsrészvényt, amelyek piaci ára: eft. Továbbá az új integrációs szervezet (SZHISZ) létrejötte miatti új törvényi előírásoknak megfelelően meg kellett válnunk 2 db B sorozatú elsőbbségi részvényünktől (könyv szerint érték: Ft, vételár: Ft, árfolyam 32

33 nyereség: Ft), amelyért kaptunk Ft névértékű, Ft-os piaci áron 1 db C sorozatú szavazatelsőbbségi részvényt. Így a Takarékbank Zrt. által kibocsátott összes részvényeink: db, Ft, könyv szerinti értéke: Ft. Az alábbi részvényekkel rendelkezünk: - Takarékbank Zrt.: e Ft - Garantiqa Hitelgarancia Zrt: e Ft - Banküzlet Zrt: 100 e Ft Összesen: e Ft d. Egyéb követelések Mérleg eszköz 12.b. Egyéb követelések Ezer Ft-ban Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg Tárgyévi társasági adó Megelőlegezett lakásép.kedv.elszám.számla Széchenyi kártyahitel tám.elszám.számla Egyéb kam.tám.elszám.számla IG1 GIRO-ba indított tételek Belföldi vevők Egyéb követelések lakossággal szemben Muváll.ált.fizetendő kárt-ből szárm.köv Munkabér előleg Részjegytőke évközi változása Bankkártya elszámolási számla HG Rt elszámolási számla Egyéb pü-i elszám.aktív elszám.szla 508 e. Egyéb kötelezettségek Összesen Mérleg forrás 4.a. Egyéb kötelezettségek Ezer Ft-ban Főkönyvi számlaszám Megnevezés Összeg Magán-lakásép.tám.-val kapcs.elszámolás Takarékbank értékpapír forgalmazás elszámolás IG1 GIRO-ba indított tételek Tárgyévi társasági adó Munkaviszonyból származó SZJA elszámolás Lakossági betétek kamatadója Munkáltatót terhelő SZJA Tranzakciós illeték Szakképzési hozzájárulás

34 46136 Hitelintézeti járadék Cégautó adó Fizetendő ÁFA Szociális hozzájárulás adó Iparűzési adó Kamatjövedelmet terhelő EHO elszámolás Belföldi szállítók Munkáltatói hitelek elszámolási technikai számla MNYP-i tagdíj és nyugdíjjárulék Egészségbiztosítási- és munkaerőpiac. jár Százalékos EHO egyéb kifizetések után Alaprészjegy kifizetendő osztaléka Részjegytőke évközi változása Egyéb pénzügyi szolg.passzív elszámolási számla Biztosító elszámolási számla Pénzügyi lízinggel kapcs. elszámolás Rendelkezésre tartott összegek Kölcsöntúlfizetés elszámolási számla 949 f. Egyéb a mérlegtételekhez kapcsolódó tételes kiegészítés Az értékhelyesbítés lehetőségével nem élünk (Sztv. 49. ). A céltartalék-képzést az V.2. pontban ismertetjük. Összesen Az aktív és passzív időbeli elhatárolások összetevői és ezek időbeli alakulásának a bemutatása: hiv. Megnevezés Eltérés +, Kam.bev.akt.id.elhat. I Kam.bev.akt.id.elhat. II Egyéb bev. Aktív I Egyéb bev. Aktív II Folyó szla kam.bev.akt.id.elhat Éven belüli kamat Éven túli kamat Rossz minősítésű kamat a. Összsen bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek aktív időbeli elhatárolása b. Összesen Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat c. Összesen halasztott ráfordítások a. Összesen bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek passzív időbeli elhatárolása Ráfordítások passzív időbeli elhatárolása ,42914,42523 Takaréklevél kamatok b. Összesen Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat Halasztott bev. Passz. Időb. Elh. Hitelint. Sz Halasztott bev. Passz. Időb. Elh. Önkorm Sz Halasztott bev. Passz. Időb. Elh. Hézt.seg.nonprof. Sz c. Összesen halasztott bevételek

35 A portfólió romlás és a kamatvágások következtében csökkentek a kamatbevételek és ráfordítások időbeli elhatárolása üzleti évben nem vezettünk át a lekötött tartalékba összeget. g.) A hosszú lejáratú kötelezettségekből a rövid lejáratúba átrendezett tételek összege Nemleges. h) A zálogjoggal, és hasonló jogokkal biztosított kötelezettségek Nemleges. i) A környezetvédelemmel kapcsolatos kiegészítések A környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyi eszközök bemutatása: nemleges Környezetre káros anyagok készlete: nemleges Környezetvédelemmel kapcsolatos céltartalék képzés nem volt Környezetvédelemmel kapcsolatosan költséget nem kellett elszámolni III. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Általános előírások szerinti kiegészítések a. Az eredmény-kimutatásban az össze nem hasonlítható adatok tételes megjelölése Az eredmény-kimutatás sorai tartalmilag nem változtak az előző évhez viszonyítva, az összehasonlíthatóság biztosított. b. Az eredmény-kimutatásban a tételátrendezések helyeinek megjelölése Az eredmény-kimutatásban saját döntés alapján tételátrendezés nem történt. c. Az eredmény-kimutatásban az értékelési eljárások megváltoztatás oka, hatása: Eredmény-kimutatást érintő - értékelési eljárásból fakadó változás: A tényleges értékvesztés a Takarékszövetkezetnél december 31.-én: e Ft. Az új Monitoring és Eszközértékelési Szabály hatása nélkül a képzett értékvesztés (továbbiakban: ÉV): e Ft lett volna. A minősítési kategóriánkénti ÉV változások a következők: A KF kategóriához kapcsolódó ÉV csökkenés: Az Átlagalatti kategóriához kacsolódó ÉV csökkenés: A kétes kategóriában is csökkent az ÉV: A rossz kategóriában: Összesen: - Szabályozó változás hatása: e Ft eft eft eFt eft eft A rossz kategória növekménye az új Monitoring szabályzat változásából ered, amely szerint 35

36 valamennyi éven túli késedelemmel rendelkező állományt rossz kategóriába kell sorolni, szemben az eddigi elvekkel, amely szerint csak a végrehajtásra adott és felszámolás alatt álló ügyfeleket minősítette rossz kategóriába. 2. Tételesen előírt kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz a. A rendkívüli bevételek és ráfordítások jogcímeinek részletes bemutatása A rendkívüli bevételek és ráfordításokban változás nem történt. A kapott támogatások bemutatása: 7 Jogcím, év GOP : Vállalati folyamatmenedzsment fejlesztés TÁMOP B-11 : Képzések Kapott összeg (Ft) Folyósított összeg (Ft) 2013-ban elszámolt (Ft) b. Valutában elszámolt bevétel Ft összege Nemleges. c. A pénzügyi szervezetek különadója 8 és a hitelintézeti járadék bemutatása A pénzügyi szervezetek különadó bemutatása: év Adóalap Mérlegfőösszeg (2009.évi) Bankközi hitelből követelés Hitelintézeti kötvény 0 Hitelintézeti részvény Egyéb Csökkentő tételek össz: Módosított mérlegfőösszeg Pénzügyi szervezetek különadója A visszatérítendő támogatást is be kell mutatni (kötelezettség) évi LIX.tv. 36

37 A 2006.évi LIX. törvény alapján a Takarékszövetkezet a járadékfizetési kötelezettségét az alábbiakban állapította meg: ( ) Fkvi.szla Állami kamattámogatásaal érintett hitel kamatbevétel számlák Bevétel eft J.sz.váll. Széchenyi kártyahitel kamat J.sz.váll. agrár Széchenyi kártyahitel kamat K.váll.széchenyi kártyahitel kamat Egyéni váll.széchenyi kártyahitel kamat Egyéni.váll. agrár Széchenyi kártyahitel kamat Megelőlegzett lakásépítési kedvezmény Lakosság lakáscélú egyéb hitelek kamat Összesen: %-a, mint járadék a számlán elszámolva d. A kapcsolt felekkel lebonyolított lényeges ügyletek bemutatása, ha nem a szokásos piaci feltételek szerint jöttek létre 9 Nemleges. e. A társasági adóalapot módosító tételek A társasági adó megállapítása során jelentkező adóalap korrekciós tételek a következők: Társasági adóalapot módosító tételek Adózás előtti eredmény Adóalapot növelő tételek 1. Céltartalék képzés Értékcsökkenési leírás Adóalapot növelő tételek összesen: Adóalapot csökkentő tételek 2. Céltartalék felszabadítás Értékcsökkenési leírás Osztalék 145 Adóalapot csökkentő tételek összesen: Adóalap: H) Jövedelem-(nyereség-)minimum adóalap megállapítása 42. Összes bevétel Összes bevételt csökkentő tételek együttes összege Összes bevételt nővelő tételek együttes összege Korrigált összes bevétel Jövedelem-(nyereség-)minimum adóalap megállapítása (2%) A Takarékszövetkezet a jövedelem-(nyereség-)minimum adóalap után állapítja meg a társasági adó fizetési kötelezettségét. 9 Szvt. 89. (6) 37

38 f) A hitelintézeti különadó bemutatása A hitelintézetek különadójának bemutatása: Hiv:1329 Megnevezés Ezer Ft 01-02/34 Adózás előtti eredmény /35 Adózás előtti eredményt növelő tétel /36 Adóalap /37 Különadó fizetési kötelezettség /38 A Tksz. Kjtv.4/A. (6)a) fiz.ő különadó /39 A pü.i sz.különadójának módosított ö /40 Rendelkezés a pü.i sz. különadó összegének módosításaként jelentkező adótúlfizetés összegéről 0 g) A hitelintézeti hozzájárulás bemutatása Sorszám Megnevezés Összeg (e Ft) 1. A Kjtv. 4/C. (3) bekezdése szerint kiszámított összeg (adóalap) Számított adó (19%) Fizetendő adó IV. Tájékoztató rész 1. Általános információk a) Szövetkezetünk tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak. A tárgyévet illető tagsági díjat teljes egészében befizettük. b) Tagjai vagyunk tól a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezetének (az OTIVA tagság megszűnt én) c) A takarékszövetkezetnél többségi, vagy befolyásoló részesedés nincs. 2. Tételes tájékoztató a). Munkavállalók adatai 14.tábla S.sz. Állománycsoport Átlagos Személyi jellegű statisztikai Bérköltség egyéb kifizetés létszám (e Ft) (e Ft) (fő) 01. Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidős fizikai Részmunkaidős szellemi Részmunkaidős fizikai Foglalkoztatott nyugdíjas Állományon kívüliek Összesen:

39 b). Mérlegen kívüli pénzügyi kötelezettségek (Sztv. 90. (3)c, (4) A takarékszövetkezet eft bankgaranciát vállalt és eft összegű folyószámla hitelkeretet biztosított, amelyet a mérleg forduló napján nem vettek igénybe, de bármikor igénybe vehetik, a szerződés fennállásának ideje alatt. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 201. Függő kötelezettségek Opciós ügyletek 02. Garanciavállalás Kezességvállalás 04. Visszavonható készenléti (standby) hitellevél 05.Visszavonhatatlan hitellevelek és az akkredetivek 06. A hitelszerződés alapján még igénybevehető keretösszeg A harmadik fél tartozásaiért biztosítékként szolgáló, a mérlegben nem szereplő vagyontárgyak 08. Nem valódi penziós ügyletek 09. Hiteligérvények 10. Kötelezettsségvállalásra vonatkozó igérvények 11. A forint- vagy devizaértékre szóló, a névérték összegében a lejáratig fennálló váltókezességvállalás 12. A továbbforgatott, eladott vagy az MNB-nél viszontleszámítoltatott váltó 13. A hitelintézettel mint váltóforgatmányossal szemben támasztott megtérítési igény 14. Egyéb (váltón kívüli) piacképes forgatható pénzokmányokon alapuló pénzkövetelések, amelyen a pénzügyi intézménnyel szemben megtérítési igény érvényesíthető 15. A le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek 16. A hozamra, illetve a tőke megóvására vonatkozó ígéretek 17. A befektetési alapkezelők és a befektetési szolgáltatók által a hozamra, illetve a tőke megóvására tett ígéretek után vállalt garancia 18. Egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek [(Tv. 3. (8) 14.] 202. Jövőbeni kötelezettségek Határidős adásvételi ügyletek 02. A swap ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek 03. Egyéb eszközre vonatkozó biztos (jövőbeni) kötelezettségek [Tv. 3. (8) 15.p.)g 203. Mérlegen kívüli követelések A mérlegben nem szereplő azon megállapodások és pénzügyi kihatásai, (kockázatok, előnyök), amelyek lényegesek a pénzügyi helyzet bemutatása szempontjából: Nemleges. 39

40 c). Az éves beszámolót aláírni köteles személy(ek) adatai 10 Név Lakóhely Lázár Imréné 5052 Újszász, Kolozsvári krt. 29. d. A vezető tisztségviselők, igazgatóság és FB tagjainak folyósított kölcsön, előlegek, a 2013.év után esedékes járandóságok összege Megnevezés Éves járandóság (e Ft) Előleg (e Ft) Kölcsön (e Ft) Vezető tisztségviselők Felügyelő Bizottság Igazgatóság Megnevezés Nevükben vállalt garanciák (e Ft) Kamat (e Ft) Egyéb feltételek a kockázatvállalásban (e Ft) Vezető tisztségviselők Felügyelő Bizottság Igazgatóság Megnevezés Nyugdíjfizetési kötelezettség (e Ft) Korábbi vezető tisztségviselők 0 Korábbi FB tagok 0 Korábbi igazgatósági tagok 0 g) A könyvvizsgáló díjazása Az éves beszámolót Born Valéria Mária (TAK-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság) könyvvizsgáló (kamarai tagsági szám: ) vizsgálta felül. A könyvvizsgálótársaság által felszámított díjak: (éves szinten, az üzleti évhez kapcsolódóan) A könyvvizsgálat díja (Ft) Ft + ÁFA Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatások díja (Ft) 0 Adótanácsadás díja (Ft) 0 Nem könyvvizsgálói szolgáltatások díja (Ft) 0 Összesen (Ft): Ft + ÁFA j) A mérlegre és mérlegen kívüli tételekre jelentős hatást gyakorló megállapodások bemutatása - Kockázatokat hordozó megállapodások: Nemleges. 10 Sztv. 89. (4)d) 40

41 - Jelentős előnyöket hordozó megállapodások: Nemleges. V. Sajátos hitelintézeti kiegészítések 11 1.)A Takarékszövetkezet az alapvető pénzügyi szolgáltatásokon kívül volumenében jelentős - tevékenységeket nem végez. 2.) Tárgyévi céltartalék-képzés és felhasználás A tárgyévi céltartalékképzés és felhasználás(25. 2.) S.sz. Megnevezés Nyító Képzés Felszabadítás Felhasználás Átvez.eredmtart. Záró 01 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre KC. Függő és biztos jövőbeni 02 kötelezetts Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék Céltartalékok Ebből: kapcsolt vállalkozásra A függő és biztos jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék (az igénybe nem vett, de bármikor esetlegesen felhasználható folyószámlánk hitelkeret miatt) e Ft-al növekedett. Az általános kockázati céltartalék ei összege ( eft) törvényi rendelkezések alapján átvezetésre került az eredménytartalékba (2013. évi tényleges képzés: eft, felhasználás: eft). Az egyéb céltartalék tekintetében visszaírásra került egy korábbi felszámolásból eredően a felszámoló által kért kártérítési igénye (9.338 eft), míg a folyamatban lévő munkaügyi perekre eft céltartalék került megképzésre. 3) Értékvesztés alakulása Értékvesztés alakulása (Korm.r pont) Ssz. Megnevezés Nyító Növekedés Csökkenés Záró 01 Hitelintézetekkel szembeni követelés 0 02 Ügyfelekkel szembeni követelés Pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés 0 04 Halasztott fizetéssel eladott értékpapírok, részesedések, követelések miatti köv Értékpapírok, részesedések forg.i célra 0 06 Értékpapírok, részesedések bef.i célra 0 07 Követelés fejében átvett eszköz (készlet) a ebből: átvett értékpapírok 08 Egyéb követelés 0 09 ÉRTÉKVESZTÉS összesen: A hivatkozások a 250/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 25. sorszámai. A fel nem sorolt tételek a takarékszövetkezetre nem vonatkoznak. 41

42 Az ügyfelekkel szembeni követelések arányához képest jelentős mértékben nőtt az értékvesztés állomány (28,9%). Az év folyamán eft-ot képeztünk, a felszabadítás és a felhasználás eft volt. A követelés fejében átvett ingatlanok értékvesztése nem változott. Az értékvesztés alakulásának Előző időszak Tárgyidőszak elemzése Minősített mérlegtételek Bruttó Nettó ÉV. Kulcs Bruttó Nettó ÉV. Kulcs kulcshatás összesen Problémamentes ,0% ,0% Külön figyelendő ,3% ,9% Átlag alatti ,0% ,1% Kétes ,3% ,7% Rossz ,2% ,7% Összesen ,0% ,4% Az ügyfelekkel szembeni követelések 11,4%-al csökkentek eFt-ról Ft-ra ugyanakkor az értékvesztés állomány 29,6%-al eft-al nőtt a beszámolási év alatt. Ennek oka részben az ügyfelek fizetőkészségének, fizetőképességének tudható be sajnos, másrészt az új szabályok alkalmazása során előírt többlet értékvesztés képzés következménye: A december 9-13 között lezajlott átvilágítási státuszriport megállapításai is a decemberi minősítés során kerültek realizálásra. Minősítési kategóriánként az eltérést a következő tényezők idézték elő: Problémamentes kategóriába a hitelállomány eft-al csökkent. Ennek oka a már előzőleg is jelzett a Takarékszövetkezet számára új minősítési szempont- miszerint a közokirat hiánya miatt nem lehet PM kategóriába sorolni az egyébként jól fizető, megfelelő fedezettel rendelkező jelzálog hiteles ügyfeleket. Ez a Takarékszövetkezetnél mintegy eft-os állományt jelent, ami KF 1%-ba került át. Ugyanakkor a KF kategóriából mintegy eft kisösszegű folyószámla hitel került PM minősítésbe, ami eddig a KF 10%-ban volt. Az átlag alatti kategóriába sorolt hitelállomány eft-al növekedett, melyben a már jelzett nagy ügyfél eft-os állományán kívül további fizetőképesség romlás miatt történt változás, itt az ÉV eft-.al nőtt az állománynövekedéssel összefüggésben. A kétes kategóriába sorolt hitelállomány eft-al csökkent, melynek oka hogy ebből a kategóriából az új Szabályzat szerinti minősítés miatt az éven túli elmaradással rendelkezők valamennyien a rossz minősítési kategóriába kerültek. Takarékszövetkezetnél az eddigi gyakorlat szerint csak a végrehajtásra adott és Fa lévő ügyleteket minősítettük rossz kategóriába. A kétes kategóriához elszámolt ÉV eft-al csökkent az állomány csökkenéssel egyidejűleg. A rossz minősítésű hitel állomány eft-al, kategóriához tartozó ÉV eft-al növekedett az előző év azonos időszakához képest. A kategória jelentős változásának oka részben a fizetési kötelezettségek folyamatos romlása, valamint az előzőekben vázolt minősítési elv módosulás, miszerint valamennyi éven túli késedelemmel rendelkező hitel rossz minősítésű lett. A december 9-13 között lezajlott átvilágítási státuszriport megállapításai a decemberi minősítés során realizálásra kerültek. 42

43 4.) A mérleg fordulónapján fennálló, a Hpt ának (1) bekezdése szerint nagy kockázatvállalásnak minősülő eszköztételek: 12 5.) Betét biztosítási alapokban és intézményvédelmi alapokban való részvétel S.sz. Alap/intézmény megnevezése Hozzájárulás az alaphoz (eft) 01. Országos Betétbiztosítási Alap OTIVA SZHISZ ) A hátrasorolt eszközök bemutatása Nemleges. 7.) A hátrasorolt kötelezettség bemutatása Nemleges. 8.) Kiemelt mérlegtételek esedékesség szerint Hiv. Megnevezés 3 hónapon belül esedékes 3 hó-n túl - 1 éven belül esedékes 1 éven túl - 5 éven belül esedékes 5 éven túl esedékes Összesen E3b. Hitelint.el sz.i egyéb köv.pü.i E4a. Ügyfelekkel sz.i köv. pü.i sz F1b. Hit.int.el sz.i köt. Lekötött köt F2ab. Ügyf.sz.i köt. Éven belüli lej F2ac. Takarékbetét éven túli lej F2bb. Ügyf. Egyéb köt. Éven b F2bc. Ügyf.köt.pü.i szolg.ét F7. Hátrasorolt kötelezettség 0 12 az 575/2013/EU rendelet szerinti 43

44 9.) Saját eszköz terhére adott zálog-, és ahhoz hasonló jogok Nemleges 10.) Valódi penziós ügyletek bemutatása Nemleges. 11.) A mérleg eszköztételeiben szereplő, tőzsdén jegyzett értékpapírok Nemleges. 12.) Külföldi pénznemre szóló eszközök, források bemutatása: Nemleges. 13.) Még le nem zárt határidős, opciós, swap ügyletek: nemleges! Nemleges. 14.) A nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításainak költség nemenkénti bontása Nemleges. 15.) Meg nem képzett céltartalék 13, el nem számolt értékvesztés (Hpt.5.sz.mell.) Nemleges. 16.) Cash -flow kimutatás ( A ) : Mellékleve! 17.) Függővé tett kamat és más tételek bemutatása ) EXIM Bank Rt.-ot érintő tájékoztatások Nemleges. 20.) Megbízásra végzett befektetési szolgáltatási tevékenységet a takarékszövetkezet nem végez. Nemleges. 13 az 575/2013/EU rendelet szerinti 44

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális BANK ZRT 7800 Siklós, Felszabadulás u.46-48. Cg.: 02-10-060351 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2. A beszámolót készítő vállalkozás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.- ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. 2011. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet 211. évi mérlegbeszámolójához 1 I. Általános rész 1. A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót készítő vállalkozás Kiszombor és Vidéke megnevezése:

Részletesebben

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET BÜKKALJA TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013.ÉVI HITELINTÉZETI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Bogács, 2014. január. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet Hitelintézeti Éves beszámolóját köteles közzétenni,

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012.

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 2012. ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ZIRC JÓZSEF A. u.4.. Cg.: 19-02-000398 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVES BESZÁMOLÓ Szeged, 2014. március 10. Statisztikai számjel: 1 0 0 4 3 9 9 0-6 4 1 9-1 2 2-0 6 PARTISCUM XI Takarékszövetkezet 2013. december 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA A vállalkozás

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. I. Általános rész 1. Bevezető A Takarékszövetkezet a jogelőd Rum és Vidéke Takarékszövetkezet, a Gyöngyösmelléke Takarékszövetkezet, valamint

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hajós, 2015. március 04. Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet www.hajositakarek.hu www.takarekbank.hu 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.12.31 Hatvan, 2014. március 25. Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Fain Lászlóné elnök ügyvezető főkönyvelő 1. A Takarékszövetkezet adatai, tevékenysége A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szendrő és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 3752 Szendrő, Hősök tere 2. sz. Cg.: 05-02-000281 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Üzleti jelentés... MAGYAR

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet

KSH: 10046319-6512-122-19. Cg.: 19-02-000338. Forrás Takarékszövetkezet KSH: 10046319-6512-122-19 Cg.: 19-02-000338 Forrás Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben