Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének január 28-án tartandó nyilvános üiésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének 2011. január 28-án tartandó nyilvános üiésére"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYElJGÚ VÁRS ÖNKRMÁNYZAT KÖZGYűLÉSÉNEK PÉNZÜGYI, GAZDASÁGIÉS VÁRSFEJLESZTÉSIBIZTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: VI 351/201 I Előadó: Petrvszki Zltán Mell.: szakértői vélemény Hiv. sz: Pstacím: 5601 Pf II2. Telefn: (66) /2/22 Telefax: (66) NYILVÁNS ÜLÉS napirendje A döntéshzatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Körös Vlán Zrt évi veszteségkiegyenlítése Előkészítő: Vársüzemeltetési sztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Vársfejlesztési Bizttság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyülésének január 28-án tartandó nyilváns üiésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyülése nvember 19-i üiésén tárgyalta a Körös Vlán Zrt évi veszteségkiegyenlitése vnatkzásában megküldött anyagt. A tárgyalás eredményeként a Közgyűlés az 512/2010. (XI. 19.) közgy. határzatában felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Vársfejlesztési Bizttságt, hgy hzzn létre önkrmányzati képviselők bevnásával egy munkacsprtt, amely munkacsprt flytassn egyeztető tárgyalást a Körös Vlán Zrt. vezetésével a évi önkrmányzati többlettámgatás mértékére vnatkzóan. A munkacsprt könyvvizsgáló bevnásával leflytatta az egyeztető tárgyaláskat, és az alábbi megállapításkat tette: 1. A könyvvizsgáló általleflytattt vizsgálat eredményeként megállapítható, hgy a Körös Vlán Zrt. számviteli és cntrlling rendszerének teljes adatfeldlgzása számítógépes prgram alapján zárt rendszerben történik, és a bevételek, illetve költségek szándéks eltérítése nem tapasztalható. 2. A Körös Vlán Zrt. által működtetett helyi autóbusz közlekedés bevételkiesése az alábbi tételekből tevődik össze: - utasszámcsökkenés ( között 33%), - állami nrmatív támgatás csökkenése, - tanuló/nyugdíjas bérletek utáni fgyasztói árkiegészítés évi szinten tartása, - általáns frgalmi adó emelés kmpenzálásának elmaradása. 3. A Megyei Jgú Vársk Szövetségétől kaptt adatk alapján kitűnik, hgy a Körös Vlán Zrt. más vlán társaságkhz visznyítttan jó költséghatéknysággal működteti a

2 2 helyi járati autóbuszkat, tvábbá, hgy a más önknnányzatk által adtt működési támgatás mértéke nagyban különbözik és tartalmilag nem összehasiilítható, mivel nagyságrendjűk fiigg az alkalmaztt jegyáraktól, az utasszámtól, a ráfrdításk nagyságrendjétől és az egyéb bevételektől. A fenti tények alapján - amely a bevétel elmaradása miatt az önknnányzat és az állam közti felelősség megsztására utal - a munkacsprt a Kőrös Vlán Zrt. által kért évre vnatkzó bruttó ,- Ft működési támgatás kiegészítés helyett ,- Ft támgatás kifizetését javaslja. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hgy a határzati javaslatt elfgadni szíveskedjen. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Vársüzemeltetési sztály, Pénzügyi és Gazdasági sztály. HATÁRZATI JAVASLAT: 1. Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önknnányzat Közgyűlése a helyi autóbusz közlekedés működtetése kapcsán a hatályban lévő szerződésben fglaltaknak megfelelően a évi költségvetésben bruttó ,- Ft működési támgatást biztsít a Körös Vlán Autóbuszközlekedési Zrt. részére. 2. Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önknnányzat Közgyűlése a KörÖs Vlán Zrt. gazdálkdásában a helyi autóbusz közlekedés működtetése kapcsán keletkező évi működési hiány kmpenzálására az 1. pntban szereplő támgatási összegen túlmenően tvábbi ,- Ft többlettámgatást biztsít. A Körös Vlán Zrt. részére jóváhagytt többlet működési támgatásról szóló megállapdás aláírására a közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula plgármestert. Felelős: Vantara Gyula plgármester Határidő: március Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önknnányzat Közgyűlése a évre vnatkzó többlettámgatási igény megtérítésével kapcslatsan a évi tényadatk (utasszám alakulása, gázlajár alakulása, állami nnnatíva nagyságrendje) ismeretében, januárj ában hz döntést. Felelős: Vantara Gyula plgármester Határidő: január 31. Békéscsaba, január 20. Ellenjegyzés: Jgi:. ~/ Pénzügyi: :.

3 Szakértői vélemény a KÖRÖS VLÁN Autóbuszközlekedési ZRT (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) által Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzatáhz küldött (5600 Békéscsaba, Szent Isván tér 7.) működési támgatási kéreimének elbírálásáhz Békéscsaba, január 14. Készítette: Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgáló, igazságügyi adó-, járulék- és könyvszakértő

4 Tartalmjegyzék I. Előzmények n. Megállapításk 3. ldal 5. ldal In. Következtetések 14. ldal Mellékletek: l-től 9-ig srszámzva 2

5 I. Előzmények 1. A KÖRÖS VLÁN Autóbuszközlekedési ZRT (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.) mint Szlgáltató és Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.) mint Megrendelő, december 20-án keltezett és jgszerűen aláírt "KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS"-t, melynek érvényessége január l-től december 31-ig, határztt időre vnatkzik. A szerződés tárgya: Békéscsaba várs közigazgatási határain belül, menetrend szerinti helyi közfrgalmi autóbusz-közlekedési hálózat működtetése. A közszlgáltatási feladatk ellátásának pénzügyi feltételeiben a díjalkalmazást, a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjainak képzési elvét a költségalapú árképzésben határzták meg. A Szlgáltató díjtarifára vnatkzó előterjesztését, a Megrendelő az évi LXXXVII. tv-ben fglaltak szerint hzza meg döntését. A szerződés általáns feltételei (19. pnt) arra is adnak lehetőséget, hgy: "...Amennyiben a megrendelő közgyűlése által elfgadtt tarifák, fgyasztói árkiegészítések és az állami nrmatív támgatás nem biztsítja a szlgáltató közszlgáltatási feladatának teljesítése költségeinek és egy méltánys nyereségnek a fedezetét, a megrendelő működési támgatást nyújt..." 2. A Szlgáltató KÖRÖS VLÁN ZRT nvemberben és decemberben küldött leveleiben - a már jóváhagytt és átutalt eft-n felül - tvábbi eft bruttó összegű önkrmányzati támgatást kért. Amennyiben Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata az újabb kérelmet teljesíti, akkr a működési támgatás bruttó összege: évben ( eft eft) együttesen eft-ra módsul. 3. A Szlgáltató január B-án kelt levelében utalt arra is, hgy a évi gazdálkdására vnatkzó várható tényszámai alapján, előzetes számításkat végeztek évre is. Az önkrmányzattól kért tvábbi működési támgatás szükségességét a következőkkel indklta: "... Mivel a gazdálkdás feltételei az előrejelzések szerint a jövő évben nem fgnak javulni, elengedhetetlen a helyi közszlgáltatási autóbusz-közlekedési tevékenység fmanszírzásában az önkrmányzat váltzatlan pénzügyi szerepvállalása. 3

6 2011. évre a Körös Vlán ZRT a bevételek tvábbi reálértékű csökkenésével kalkulál. Ez a már elfgadtt 3,9%-s tarifa emelkedés mellett prgnsztizált mintegy 3%-s utasszám csökkenés következménye. A jelenlegi infrmációink alapján a fgyasztói árkiegészítés számításának váltzatlan szerkezetével és mértékével, valamint az állami nrmatív támgatás váltzatlan mértékével kell számlni. A évi bázis adatkhz képest a költségek terén kismértékü emelkedést szerepeltetjük terveinkben. Jelenlegi infrmációink szerint 20U-ben bruttó eft (nettó eft) önkrmányzati működési támgatás biztsitása látszik szükségesnek a helyi tevékenység null-szaldós eredményének biztsításáhz. A Körös Vlán ZRT el tudja fgadni, hgy a képviselő-testület a januári testületi ülésén a évivel megegyező, bruttó eft (nettó eft) önkrmányzati támgatás előleg jóváhagyásáról határzzn és a tvábbi támgatás mértékéről a 20 ll-es év zárása után szülessen döntés. Megjegyezzük, hgy a jövő évre vnatkzóan jelenleg még a bevételek és költségek között még több kckázattal kell számlnunk. Ilyenek bevétel ldaln a tervezett 3%-s utasszám csökkenés, a fgyasztói árkiegészítés, az állami nrmatív támgatás vlumene és költség ldaln pedig elsősrban az éves üzemanyag átlagár..." 4. Közszlgáltatási szerződés 21. pntjában fglaltak alapján: "... A Szlgáltató köteles belső számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni a jelen közszlgáltatási szerződéshez kapcslódó eszközökről és frráskról, bevételekről és ráfrdításkról a külön jgszabály alapján meghatárztt számviteli plitikában rögzített, az átcsprtsítás lehetőségét kizáró elszámlási rendnek megfelelően. Az elfgadtt Számviteli Plitikát a Szlgáltató köteles a Megrendelőnek - kérésére - rendelkezésre bcsátani. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hgy az egyes tételek érintett tevékenységhez való hzzárendelésének módszere egyértelmű legyen..." 5. A KÖRÖS VLÁN ZRT működési támgatási kéreimének elbírálásáhz, illetve Békéscsaba Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Testületének megalapztt döntéséhez, vált szükségessé az előző (4.) pntban fglalt eszközök és frrásk, illetve bevételek és költségek / ráfrdításk, számviteli nyilvántartásainak és elszámlásainak felülvizsgálata. 6. Megbízási szerződés alapján elvégeztem a számviteli nyilvántartásk és elszámlásk vizsgálatát. Megállapításaimat a II. fejezetben részletezem. 4

7 7. A feladatm elvégzéséhez széleskörű és haszns szóbeli, illetve írásbeli infrmációt kaptam a Békéscsaba Megyei Jgú Várs Plgármesteri Hivatala Vársüzemeltetési sztály, tvábbá a Pénzügyi és Gazdasági sztály vezetőitől, valamint munkatársaiktól. 8. A KÖRÖS VLÁN ZRT vezérigazgatójával és szakhelyetteseivel, a többszöri személyes megbeszéléseinken kaptt infrmációk és a kaptt dkumentációk (l.sz. melléklet) segítették vizsgálati feladatm elvégzését. II. Megállapításk 1. A KÖRÖS VLÁN ZRT elkészítette és átadta a évi C. sz. - a számviteire vnatkzó - törvény 14. (4) és (5) bekezdéseiben fglaltak szerint elkészített Számviteli Plitikáját, az Önköltség-számítási Szabályzatát. Vizsgálatmban azt kellett megállapítani, hgy a számviteli plitikában rögzített szabálykat az eszközök és frrásk, a bevételek és költségek / ráfrdításk nyilvántartását, elszámlását betarttták-e. Ellenőrizni kellett az önköltség-számítási szabályzatban fglaltak betartását is. Arra is figyelemmel kellett lennem, hgy az önköltségi kategóriák hgyan kerülnek a számviteli nyilvántartáskba. 2. A rendelkezésemre álló és évek Éves beszámlói mellett, a működési támgatási kérelem mellé csatlt eredmény-elszámlási táblázatkat áttanulmányztam. 3. Vizsgáltam az önköltség-számítás és eredmény-elszámlás módszereit, önköltség, bevétel és eredménykategóriák szabályzatának tartaimát. Az önköltség-számítás és eredmény-elszámlás módszeri azkat a számítási eljáráskat jelentik, amelyek alapján a termék, tevékenység, szlgáltatás közvetlen, szűkített, üzemi és teljes önköltségének, illetőleg eredményességének kiszámítása történik. A számítási módszerek a különböző önköltség és eredmény kategóriákban, illetőleg tárgykörben másk lehetnek. E fejezetben a részvénytársaságnál alkalmaztt önköltség, bevétel és eredmény kategóriákat, illetőleg az azkn belül alkalmaztt módszerek láthatóak. Önköltség kategóriák: - közvetlen önköltség, ezen belül eltérő tartalmmal: 5

8 autóbuszk, autóbuszvezetők, mint erőfrrásk közvetlen költségei, ráfrdításai autóbusz-közlekedési tevékenységek közvetlen önköltsége - tvábbi tevékenységek közvetlen önköltsége - karbantartási teljesítmény tarifa szűkített önköltség, illetőleg vnali gazdaságssági számításknál prfil önköltség, üzemi tevékenységi önköltség teljes önköltség Bevételi kategóriák: nettó árbevétel, ezen belül: autóbusz-közlekedési tevékenység árkiegészítés nélküli autóbusz-közlekedési elsődleges járati nettó árbevétele árkiegészítés nélkül autóbusz-közlekedési egyéb nettó árbevételek autóbusz-közlekedési tevékenység egyéb nettó árbevételei - autóbusz-közlekedés fgyasztói árkiegészítés - tvábbi tevékenységek nettó árbevétele egyéb bevételek pénzügyi műveletek bevételei rendkivüli bevételek Számviteli eredmény-elszámlási kategóriák: - számviteli fedezet (értékesítés bruttó eredménye) - üzemi tevékenység eredménye - szkáss vállalkzási eredmény - adózás előtti eredmény -mérleg szerinti eredmény Vnali gazdaságssági számításk eredményességi kategóriák: - veszteséges vnal - prfil fedezetet termelő vnal - rt. szintű fedezetet termelő vnal - null szaldós vnal - nyereséges vnal Egyéb eredmény-elszámlási kategóriák: - krrigált számviteli fedezet 4. Önköltség kategóriák a) Közvetlen önköltség 6

9 Az egyes tevékenységekhez tételesen közvetlenül vagy szrsan kapcslódó közvetlen paramétereken keresztül hzzárendelhető költségeket, illetőleg azk teljesítmény egységre vetített értékét jelentik. A számviteli törvény szerinti frgalmi költségeljárással készülő eredmény-kimutatásban ez a költségkategória a közvetlen költségeknek felel meg (közvetlen önköltség + eladtt áruk beszerzési értéke + közvetített szlgáltatásk) b) Autóbuszk, autóbuszvezetők, mint erőfrrásk közvetlen költségei, ráfrdításai A jellemzően végzett tevékenység szerint az autóbuszk és autóbuszvezetők munkaszervezési és gazdálkdási szempntból telephelyekhez rendeltek. Ennek a költségkategóriának az a célja, hgy az erőfrrás-gazdálkdás számára adjn minél részletesebb infrmációkat, tvábbá hgy megalapzza az erőfrrásknak a tevékenységek által történő igénybevételéhez kötődő költség felsztáskat, valamint a vnali, járati kalkulációs, gazdaságssági számításkat. Az autóbusz-költséghelyeken nyilvántarttt költségek, ráfrdításk felsztásra kerülnek azkra a rendelésekre (cntrlling-rendelések), amelyekre az adtt autóbusz adtt hónapban a frgalmi mdul nyilvántartásai szerint kilméter teljesítményt adtt le. Az autóbuszk, illetőleg az autóbuszvezetők erőfrrás alapú költségeinek, ráfrdításainak részletes (költségnemi csprtnként történő) kimutatására szlgál az ún. típuskalkuláció, illetőleg autóbuszvezetői költségkalkuláció. c) Autóbusz-közlekedési tevékenységek közvetlen önköltsége Az autóbusz-közlekedési tevékenységek közvetlen önköltsége a vnali és különjárati rendelésekre közvetlenül könyvelt költségekből és közvetített szlgáltatáskból, tvábbá az autóbusz-közlekedési közvetlen erőfrrásk költségeinek a tevékenységhez besrlt C-rendelésekre történő felsztásával kerül meghatárzásra. Az autóbusz-közlekedési tevékenységek önköltségének meghatárzásának elemi szintje a vnali, különjárati C-rendelés, amelynek aznsítóját a vnalszám és a tevékenységeket is megkülönböztető ún. tevékenységi telephely kód kmbinációja, illetőleg a különjárati pzíciószám határzza meg. d) Tvábbi tevékenységek közvetlen önköltsége Ide tartznak a tvábbi értékesítési tevékenységeknél, illetőleg a saj át vállalkzásban végzett tevékenységekhez, valamint az egyéb önköltségszámítási tárgykörökhöz, külön megjeleníteni kivánt C-rendelésekhez, illetőleg költséghelyekhez kapcslódóan, közvetlenül köthető módn felmerülő költségek. A C-rendelések, költséghelyek, illetőleg azk 7

10 csprtjai kerülnek hzzárendelésre a kalkulációs egységhez. e) Karbantartási teljesítmény tarifa A kiszlgáló karbantartási tevékenységet végző szervezeti egységek, mint közvetett jellegű erőfrrásk költségeinek a leadtt teljesítményhez közvetlenül köthető részét a tevékenységeknél, költséghelyeknél közvetlen jelleggel indklt megjeleníteni. A kapcsló adminisztrációs munkaráfrdítás igényt, a részvénytársaság működési sajátsságait, a végzett tevékenységgel kapcslats alapvető elváráskat is mérlegelve a részvénytársaság úgy döntött, hgy az időráfrdítástól jellemzően függő karbantartási költségek egy jól körülhatárlt részét (bérköltség, tb-járulékk, munkaadói járulék) az igénybe vevő tevékenységekhez (C-rendelésekhez), költséghelyekhez a leadtt munkaidő arányában, karbantartási teljesítmény tarifa alkalmazásával rendeli hzzá és egyben ezzel az összeggel bruttó módn (az eredeti terheléseket IS kimutathatóan) tehermentesíti a teljesítményt leadó költséghelyet. A karbantartási teljesítmény tarifa meghatárzásának módját külön szabályzzák. Az önköltség-számítás szempntjából karbantartási teljesítmény-költség (vagy karbantartási óraköltség) egyszerű pótlékló kalkulációval (a percben kifejezett időfelhasználás arányában) kerül közvetlen könyvelésre. 5. Szűkített önköltség A szűkített, az üzemi tevékenységi és a teljes önköltség kategóriákat csak a helyi és helyközi autóbusz-közlekedési tevékenységek, valamint a tvábbi értékesítési tevékenységek tárgykörben alkalmazza a részvénytársaság. A szűkített önköltség tartalma: a közvetlen önköltség megnövelve az üzemi általáns és frgalmi általáns - együttesen a számviteli törvény szerinti értékesítési, frgalmazási költségek - értékével, illetőleg annak a termékre, tevékenységre, szlgáltatásra vetített értékével. Az üzemi általáns költségek ('61' és '63' kezdem és a műszaki területhez srlt jármű költséghely számlák) vetítése a szlgáltatásnál (C-rendelés) kimutattt karbantartási teljesítmény (időráfrdítás és karbantartási teljesítmény tarifa) egyszerűpótlékló kalkulációval történik. A frgalmi általáns költségek ('64' kezdem és a frgalmi területhez srlt jármű költséghely számlák) egy része közvetlen hzzárendeléssel kerülnek kimutatásra a településenkénti helyi közlekedési tevékenységeket reprezentáló (közszlgáltatási szerződésekre), illetőleg a kizárólag a helyközi közszlgáltatási szerződéshez egyértelműen kötődő költségek nyilvántartására szlgáló költséghelyeken, amelyek felsztásra kerülnek a kapcslódó vnali Crendelések között. A frgalmi általáns költségek tvábbi részei a 8

11 tevékenységeket telephelyi, illetőleg társasági szinten közösen szlgáló erőfrrásk, funkciók költségeiként az elemzések és felsztásk szempntjaira is tekintettel megnyittt költséghelyeken kerülnek nyilvántartásra. Ezekről a tevékenységi összes kilméter teljesítmény arányában, a területi és funkcinális elvet is figyelembe véve kerülnek felsztásra a vnali C-rendelésekközött. 6. Üzemi tevékenységi önköltség Tartalma: a szűkitett önköltség növelve az igazgatási költségekkel, az egyéb általáns költségekkel és az egyéb ráfrdításkkal, amely így a tevékenység összeg üzemi (értékesítési) költségét adja. A számviteli törvény eredménykimutatási kategóriáival fgalmazva: a közvetlen költségek, a közvetett költségek és az egyéb ráfrdításk összege. Az igazgatási költségek ('67' kezdetű és a közpnthz srlt jármű költséghely számlák) és az egyéb általáns költségek ('68' kezdetű költséghely számlák) felsztással kerülnekhzzárendelésre a tevékenységekhez. Az egyéb ráfrdításk ('86' kezdetű főkönyvi számlák) tevékenységhez rendelése az alábbi módn történik: az autóbusz vagy autóbuszvezetői költséghelyekre könyvelt ráfrdításk a közvetlen költségek km teljesítmény alapú felsztásával kerülnek a vnali C-rendelésekre a fentieken kivüli - fel nem sztandó tételnek nem minősülő - egyéb ráfrdításk a nettó árbevétel arányában felsztásra kerülnek a fedezeti Crendelések (tevékenységek) között. 7. Teljes önköltség Tartalma: az üzemi tevékenységi önköltség növelve a pénzügyi műveletek hzzárendelt, illetőleg felszttt ráfrdításaival ('87' kezdetű főkönyvi számlák), tvábbá a tevékenységhez rendelt, illetőleg felszttt rendkívüli ráfrdításkkal ('88' kezdetű főkönyviszámlák). Az autóbusz vagyautóbuszvezetőkhöz rendelt rendkívüli ráfrdításkat a vnatkzó költséghelyeken, ahnnan km teljesítmény alapú felsztással kerülnek a vnali C-rendelésekre. A közszlgáltatási szerződésekhez köthető tételeket a kapcslódó C-rendeléseken kell kimutatni, ahnnan a bevétel felsztási ciklusk keretében kerülnek a vnali C-rendelésekre. A pénzügyi műveletek ráfrdításai és a rendkívüli ráfrdításk fel nem srlt - és fel nem sztandónak nem minősülő - tételei a nettó árbevétel arányában felsztásra kerülnek a fedezeti C-rendelések között. 9

12 8. Bevétel kategóriák a) Nettó árbevétel A nettó árbevétel számviteli tartalma a szt.-hez, illetőleg a részvénytársaság arra épülő számlarendjéhez igazdik, jelen szabályzás a nettó árbevétel üzleti tartalmával fglalkzik. A nettó árbevétel a 9-es főkönyvi számlák és a fedezeti C-rendelések kmbinációjaként kerül hzzárendelésre a tevékenységekhez. Ezek lyan mélységű megbntttsággal rendelkeznek, amely biztsítja, hgy a nettó árbevételek túlnymó részt közvetlenül kapcslódhassanak a tevékenységekhez. A nettó árbevételek egy része az autóbuszkhz kötődően kerülhet pntsan elszámlásra. Ezek a bevételek az autóbusz futásteljesítményének arányában menetrend szerinti vnali Crendelésekre kerülnek elszámlásra. A menetrend szerinti autóbuszközlekedés egészéhez kötődően - egy gyűjtő C-rendelésen - elszámlt bevételek a vnali C-rendeléseken megjelenő elsődleges autóbuszközlekedési nettó árbevétel arányában felsztásra kerülnek a vnali rendelések között. Az autóbusz-állmásk bérleti díja ingatlan bérbeadási szlgáltatásként a helyközi közszlgáltatási tevékenységhez rendelt bevételként jelenik meg. b) Autóbusz-közlekedési tevékenység árkiegészítés nélküli nettó árbevétele Tartalma: az autóbusz-közlekedési és a közvetlenül kapcslódó szlgáltatásk nettó árbevételét fglalja magában. c) Autóbusz-közlekedés fgyasztói árkiegészítés nettó árbevétele Tartalma: az autóbusz-közlekedési szlgáltatáskhz kapcslódó, a vnatkzó törvény és rendeletek alapján számíttt, illetőleg határzat szerint rendelkezésre álló összeg. A fgyasztói árkiegészítés tevékenységhez történő hzzárendelését a számításának alapjául szlgáló teljesítmények (nettó árbevétel, bérlet, jegy darabszám), illetőleg az ingyenes utazáskhz kapcslódó árkiegészítés esetében a határzat alapjául szlgáló adatközlés határzza meg. d) Tvábbi tevékenységek nettó árbevétele Tartalma: az autóbusz-közlekedési tevékenységen kivüli tevékenységek nettó árbevétele tételesen kerül hzzárendelésre a tevékenységhez, a kapcslódó C-rendelésekre történő közvetlen elszámlás révén. A teljesítmény egységekre vetített kimutatásra alkalmi elemzések esetében kerül sr. e) Egyéb bevétel Az egyéb bevételek számviteli tartaimát szintén a számviteli törvény, illetőleg arra épülve a részvénytársaság számlarendje határzza meg. i) Pénzügyi műveletek bevételei 10

13 A számviteli törvény, illetőleg arra épülve a részvénytársaság számlarendje által meghatárztt számviteli tartalmú, - fel nem sztandónak minősített tételeken kívüli - pénzügyi műveleti bevételek a nettó árbevétel arányában felsztásra kerülnek a fedezeti C-rendelések között. g) Rendkívüli bevételek A rendkívüli bevételek számviteli tartaimát ugyancsak a számviteli törvény, illetőleg az arra épülő részvénytársasági számlarend határzza meg: autóbuszhz, autóbusz-állmáshz köthető rendkívüli bevétel (pl. autóbusz beszerzéshez, autóbusz-állmás reknstrukcióhz kaptt fejlesztési célú támgatás), amely a rendszámnként, illetőleg tevékenységi telephelyenként megnyittt C-rendelésekre kerül lekönyvelésre; a rendszámkról a rendszám kilméter teljesítményének arányában, a tevékenységi telephelyhez tartzó rendelésről az elsődleges nettó árbevétel arányában kerül felsztásra, az autóbuszvezető révén vagy más egyértelmű módn a tevékenységet reprezentáló C-rendelésekre könyvelhető tételek, amelyek az autóbuszközlekedési gyűjtő C-rendelésekről felsztásra kerülnek a vnalakra az elsődleges nettó árbevétel arányában, a tvábbi tevékenységek esetében pedig maradnak a C-rendelésen, az autóbusz beszerzési célkn kívüli fejlesztési célú támgatásk alapján elszámlt rendkívüli bevételek a helyi és a belióldi menetrend szerinti helyközi autóbusz-közlekedési vnali C-rendelések között kerülnek felsztásra a nettó árbevétel arányában, a tvábbi rendkívüli bevételek egy közpnti C-rendelés aznsítóra kerülnek, ahnnan a nettó árbevétel arányában megsztásra kerülnek a fedezeti C-rendelések között. 9. Számviteli eredmény-elszámlási kategóriák a) Számviteli fedezet (értékesítés bruttó eredménye) Az értékesítési tevékenységre vnatkzó frgalmi költség-eljárással készülő eredmény-kimutatás kapcsán értelmezhető fgalm. Tartalma: a nettó árbevétel és a tevékenységi közvetlen költségek különbözete. b) Üzemi tevékenység eredmény Az eredmény-kimutatás frmájától függően kétféle módn határzható meg, de számszaki értéke mindkét esetben azns. A frgalmi költség-eljárással készülő eredmény-kimutatásban a számítása: + nettó árbevétel +egyéb bevétel - üzemi tevékenységi önköltség 11

14 - Az összköltség eljárással készülő eredmény-kimutatásban a számítása: + nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmények (számlarendben szabályztt) + egyéb bevételek - összes termelési ráfrdítás (számlarendben szabályztt költségnemenkénti ráfrdításk és az egyéb ráfrdításk összege). c) Szkáss vállalkzási eredmény Számítása a következő: + üzemi tevékenység eredménye + pénzügyi műveletek bevétele - pénzügyi műveletek ráfrdításai d) Adózás előtti eredmény Számítása a következő: + szkáss vállalkzási eredmény + rendkívüli bevételek - rendkivüli ráfrdításk vagy más módn számlva: + üzemi tevékenység eredménye + pénzügyi műveletek bevétele + rendkívüli bevételek - pénzügyi műveletek ráfrdításai - rendkivüli ráfrdításk e) Mérleg szerinti eredmény A mérleg készítéséhez kapcslódó kategória, amelynek tevékenységekhez rendelését a tevékenységi mérlegek készítésének szabályzása tartalmazza. 10. A gazdasági eseményekről - a számviteli törvény 165., 166. és ában fglaltak szerint biznylatt (alapbiznylatt) állítanak ki, amelyek alaki, tartalmi és tvábbi kezelési (pl. adatrögzítési és kntírzási) követelményeknek megfelelnek. Az adatrögzítés és elszámlás a számviteli plitika és a számlarend szabályainak megfelelnek. A kialakíttt SAPRl3 és a TRAFFIC rendszer a főkönyvi és analitikus mduljai kapcslódnak. Így az adatfeldlgzás, számítógépes zárt rendszerben történik. ll. Feladatm megldásáhz szúrópróba-jellegű vizsgálatt végeztem úgy, hgy év március havi adatfeldlgzásából kiemeltem Békéscsaba vársra vnatkzó elszámláskat (5. sz. melléklet). A biznylatk követelményeinek betartására a 6/a, 6/b és a 61c. mellékletek 12

15 adnak infrmációt. A évre vnatkzó éves árkiegészítés analitikája és a törvény szövegét a 7. sz. melléklet tartalmazza. 12. A gazdálkdás feltételeinek váltzásait, ennek következményeit 20 l. és 20ll. évekre vnatkzóan, a január B-án kelt levelében, a SZLGÁLTATÓ részletezi. (8. sz. melléklet) 13. A Céginfrmációs Irda adataiból került összeállításra, 20 VLÁN ZRT, 2007., és évekre vnatkzó Mérleg és Eredmény-kimutatásainak fntsabb adatai, melyeta 9/a, 9/b, 91c és 9/d mellékleteitartalmaznak. 14. A KÖRÖS VLÁN ZRT számviteli elszámlási és adóbevallási, illetve adóbefizetési feladatainak teljesítésére a következőket állapítttam meg. a) Az APEH KiemeIt Adózók Igazgatósága és évekre vnatkzóan valamennyi adónemre és költségvetési támgatásra terjedően vizsgálatt végzett. A vizsgálatra vnatkzó határzat alapján 559 eft adókülönbözetet 245 eft késedelmi pótlékt és 20 eft mulasztási bírságt állapíttt meg Az adóbírság kiszabásától kivételesen eltekintett. Az adóvizsgálat alapján fizetett összegek a ZRT méretéhez visznyítva jelentéktelenek. b) Az APEH Közpnti Hivatal Felülellenőrzési Fősztály évben, a és évekre vnatkzó, ellenőrzéssellezárt időszakra ismételt ellenőrzést tarttt. Vizsgálata alapján az eredeti ellenőrzés megállapításait jóváhagyta. Újabb megállapítást nem tett egyik adónemre, illetve a számviteli rendre és biznylati fegyelemre vnatkzóan sem. A felülellenőrzés következtében az adózó terhére sem adóbírság, sem pedig késedelmi pótlékalap nem keletkezett. Így az adózó terhére adóbírságt, illetve késedelmi pótlékt nem állapíttt meg. c) Fgyasztói árkiegészítési igényre van lehetősége a ZRT-nek. Ezt 10 naps "gyakríttt" igénybevétellel érvényesíti. Ez azt jelenti, hgy a felülvizsgált és jóváhagytt árkiegészítési igényt az APEH csak abban az esetben utalja ki az igénylő részére, ha semmiféle köztartzása nincs. 13

16 III. Következtetések 1. A személyszállításteljes rendszere (vasút, közút, stb.) adtt történeti flyamatk következménye. A szabályzás és az érdekeltségi rendszerének felülvizsgálata és módsítása napjainkban (is) szükségszerűvé vált. Közszlgáltatási feladatkat kell ellátni a meglévő szervezete1rnek úgy, hgy annak bevétel/költség összefüggései, a tevékenység és annak gazdasági eredményessége - az esetek nagy részében - nincsenek szrsan összehanglva. Közpnti költségvetési és helyi önkrmányzati támgatásk rendszeres, vagy esetijelleggel segítik a veszteségeket csökkenteni. 2. A KÖRÖS VLÁN ZRT ,2007.,2008.,2009. és években - a közpnti nrmatíván felül - évenként különböző összegű (30 és 100 millió Ft között) Békéscsaba Megye Jgú Vársától önkrmányzati többlettámgatást kaptt. A 3. sz. mellékletben látható, hgy az rszágban a megyei jgú vársk milyen összegű működési (vagy fejlesztési) támgatást adtak - az állami nrmatíva összegén felül az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállításra. (Az adatk a Megyei Jgú Vársk Szövetsége felméréséből származnak.) 3. A közszlgáltatást végző KÖRÖS VLÁN ZRT számvitelének és cntrlling rendszerének - szúrópróba jellegű - felülvizsgálatával, az nem vlt megállapítható, hgy a bevételek, illetve költségek / ráfrdításk vársk közötti elszámlását szándéksan (valamilyen érdek alapján) eltérítenék. A költségek a felmerűlés szerint (költséghelyek vagy költségviselők) kerülnek elszámlásra. A közvetett költségeket pedig km teljesítmény és nettó árbevétel alapján számlják el. A bevételek elszámlása is hasnló szabályzttsággal - a számviteli plitika, a cntrlling szabálya, illetve az önköltség-számítási szabályzatban fglaltaknak megfelelően - történik. A számviteli és a cntrlling flyamatk, teljes adatfeldlgzása, számítógépes prgram alapján zárt rendszerben történik. Egyedi beavatkzásra a prgram fegyelme és rendszere nem ad lehetőséget. 14

17 4. A KÖRÖS VLÁN ZRT évre vnatkzó eft azaz Hannincnégymillió-hármszázhetvenötezer frint tvábbi támgatás kéreimének összege - cntrlling rendszere alapján - indklt. a számvitel elszámlásai és a A évre vnatkzó eft azaz Hatvankilencmillió-nylcszáznégyezer frint támgatási előleg kéreime - a csatlt tervszámai alapján - indkltnak tekinthető. A támgatásk összege a számviteli nyilvántartásai és a cntrlling alapján indklt. A január l-től december 31-ig érvényes "KÖZSZLGÁLTATÁSI SZERZÖDÉS" alapján pedig jgszerűnek tekinthető. Békéscsaba, január 14. KRlzsAN MIKLÓS bejem'lt',; knl~''''';zsáfó ké'3Gsaba. Bqóirhál, sétanv 13 a M:::Igy~~ Kunywizsgail Kamara '. tag5agl tq8z0lványanak száma c:pilis 1. tl () Krizsán Miklós bejegyzett könyvvizsgál', igazságügyi adó-, járulékés könyvszakértő Mellékletek: l-től 9-ig srszámzva 15

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum

SAP Implementáció Magas-szintű követelmény definíciós dokumentum. Magas-szintű SAP követelmény definíciós dokumentum Magas-szintű SAP követelmény definíciós dkumentum Tartalm 1. Dkumentum kntrl...4 2. Az SAP reimplementáció célja, összefglalása...5 2.1 A reimplementáció célja, scpe-ja...5 2.2 A reimplementációs prjekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés KÜM/783-10/2012/ Adm. Vállalkzási szerződés amely létrejött egyrészről Magyarrszág Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rakpart 47.; pstai cím: 1394 Budapest, 62. Pf. 423.; képviseli: Misvicz Tibr,

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere 0 _.-"(' )'lj.számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testülete részére a KÖKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 2013. évi üzleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B

GOP-2010-2.1.1/B KMOP-2010-1.2.1/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram és a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés mikr-, kis- és középvállalkzásk számára c. pályázati

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4

10xONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.4. 10xONE V3.4 10xONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.4 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.4 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190.

DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. 1 DÉL-PEST MEGYEI VÍZIKÖZMŰ SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2360 Gyál, Kőrösi út 190. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 01. 01. 2 Tartalm I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A Közgyűlés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv

Jászfényszaru Város Önkormányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT. Végleges Akcióterületi Terv Jászfényszaru Várs Önkrmányzata SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS LAKOSSÁGI INTEGRÁCIÓ JÁSZFÉNYSZARU FEJLŐDÉSÉÉRT Végleges Akcióterületi Terv Győriné dr. Czeglédi Márta plgármester dr. Gócza Tamás helyettes

Részletesebben

JELENTÉS. a központi költségvetési szerveknél az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon ellenőrzéséről. 1994. június 210.

JELENTÉS. a központi költségvetési szerveknél az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon ellenőrzéséről. 1994. június 210. JELENTÉS a közpnti költségvetési szerveknél az alapítványknak juttattt állami pénzek és vagyn ellenőrzéséről 1994. június 2. A vizsgálatt vezette: Klssváry György igazgatóhelyettes A vizsgálatt végezték:

Részletesebben

Műszaki dokumentáció

Műszaki dokumentáció Integrált utastájékztatási, frgalmirányítási kmplex (hardver és szftver) rendszer bevezetése a Körös Vlán Zrt.-nél, követő szlgáltatáskkal DAOP-3.2.1/A-09-2009-0010 2013 Műszaki dkumentáció Készült: 2013.

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben