Fűszerpaprika Nonprofit Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fűszerpaprika Nonprofit Kft."

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Fűszerpaprika Nonprofit Kft Kalocsa, Obermayer tér 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET január december 31. Kelt: Budapest,

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása A társaság bemutatása A számviteli politika bemutatása Az elszámolás alapja A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése Adósonként együttesen kisösszegű követelés A valuta és deviza tételek értékelése Fajlagosan kis értékű készlet A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Az értékvesztés elszámolásának módja Céltartalék képzés rendszere A társaság által alkalmazott Számviteli Politika tárgyévi módosítása A társaság a tárgyévben számviteli politikáját nem módosította, azonban a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. döntése alapján a beszámolót a üzleti évről i nappal készítette el a korábbi, a tárgyévet követő március 1. helyett I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása A Társaság vagyoni helyzetének értékelése A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság mérlegének elemzése Eszközök Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Tartós részesedések összetétele Egyéb tartósan adott kölcsön összetétele Forgóeszközök elemzése Készletek Sajáttermelésű készletek összetevőinek bemutatása Követelések elemzése Vevők Egyéb követelések összetétele Értékpapírok Értékvesztés mérlegtételenkénti alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív időbeli elhatárolások... 32

3 2. A Társaság mérlegének elemzése Források Saját tőke elemzése Lekötött tartalék összetevői Céltartalékok elemzése Kötelezettségek elemzése Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése Passzív időbeli elhatárolások elemzése II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Üzemi eredmény összetevői Értékesítés nettó árbevételének elemzése Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek összetétele Költségek Költségek költségnemenkénti összetétele Értékesítési költségek Egyéb ráfordítások összetétele Pénzügyi műveletek eredményének összetétele Adózás Társasági adó Egyéb adó A mérleg szerinti eredmény levezetése III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Személyi jellegű tájékoztatás Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal folytatott tranzakciók Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek Ellenőrzések Mérleg fordulónapját követő események bemutatása Egyéb tájékoztatás IV. CASHFLOW KIMUTATÁS V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. Immateriális javak bruttónettó értékének alakulása Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Tárgyi eszközök bruttónettó értékének alakulása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. Eredménykimutatás részletezése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. Kimutatása a év során kapott támogatásokról Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7. Kimutatás a költségvetési támogatások évi felhasználásáról Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

4 8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról Hiba! A könyvjelző nem létezik. 9. Kimutatás a évi vagyon felhasználásáról... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 10. Kimutatása az értékvesztés évi alakulásáról.. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 11. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek év során nyújtott juttatásokról... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása 1. A társaság bemutatása Neve: Fűszerpaprika KutatóFejlesztő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Fűszerpaprika Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság ) Székhelye: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Telephelyei: 6300 Kalocsa, Bátyai út 54. Fióktelepei: 6728 SzegedÖthalom, Külterület 7. Cégjegyzék száma: KSH jelzőszáma: Adószáma: Alapító: Magyar Állam Alapítás időpontja, rövid bemutása:a Magyar Állam képviseletében a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló törvény értelmében az állami vagyon felügyeletéréért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg.: ) útján látja el. A társaság tulajdonosa(i): A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Állam A társaság képviseletére jogosult személyek: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Timár Zoltán (an.: Böngyik Etelka) Születési ideje: 1981/04/ Makó, Váradi utca 29. Bakos Gábor (an.: Mészáros Gabriella) Születési ideje: 1984/03/ Kalocsa, Kishalas sor 3. 3

5 Hernádi Károlyné (an.: Szűcs Margit) Születési ideje: 1960/08/ Géderlak, Kossuth L utca 15. A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért felelős személy(ek)adatai: a társaság könyvvezetését a HSSC Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 70.) látja el, regisztrált mérlegképes könyvelő: Kovács Csabáné, regisztrációs szám:

6 A társaság tevékenységei: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Fűszer, aroma, narkotikus, gyógynövény termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Vetési célú magfeldolgozás Fűszer, ételízesítő gyártása Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Raktározás, tárolás Műszaki vizsgálat, elemzés Jegyzett tőke: Forint A társaság adottságainak, piaci helyzetének bemutatása Piaci környezet: A fűszerpaprika vetőmag forgalom tekintetében piacvezetőnek számít a Nonprofit Kft. A hazai fűszerpaprika vetőmag kereskedelemben jelenleg kb fajta szerepel, ezek közül a Kft. tulajdonában lévő fajták száma 21 darab. A konkurens vállalatnak jelenleg a Szegedi Paprika Zrt. tekinthető, azonban ott már új fajta előállítása nem folyik, csak meglévő fajtáik közül 34 fajtából állítanak elő vetőmagot. A csípős fűszerpaprika piacán a Kft. fajtái az egyeduralkodók, más cég nagyon minimális mennyiséggel van jelen, és árban jelentősen drágábbak. Termékek, szolgáltatások: fűszerpaprika vetőmag széles fajtaválasztékban fűszerpaprika őrlemény fűszerpaprika készítmények (chili szószok, gulyáskrémek stb.) vetőmag előállítás bérszárítás magtisztítás mezőgazdasági bérmunka laboratóriumi vizsgálatok Piaci trendek felvázolása: A hazai fűszerpaprika ágazat 20 évvel ezelőtt az őrlemény ágazattal teljesen megegyezett. Az Uniós csatlakozást követően megerősödött a fűszerpaprika nyers készítmények (szószok, krémek, pulpok) szerepe, a hazai termőterület 3540 %át fedi le. Az őrlemény ágazat folyamatos csökkenése tapasztalható, jellemző az import féltermék és őrlemény használata a nagyvállalatok részéről. A hazai fűszerpaprika őrlemény igényt 2030 %ban tudja fedezni a hazai termelés. Jellemző az őrlemény ágazatra a kistermelői előállítás, melynek zöme hivatalos engedélyek nélkül, az adózást megkerülve kerül forgalomba. Elismerésre került a Szegedi és Kalocsai fűszerpaprika Uniós oltalma, eredetvédelme, azonban piaci szempontból ez még nem jelent növekedést, piaci elismertsége szinte nincs. 5

7 Az elkövetkező években bővülés jelenlegi körülmények között nem várható a hazai fűszerpaprika ágazatban. Néhány év szükséges ahhoz, hogy a fogyasztók egyértelmű különbségeket tudjanak tenni egyes termékek között, és a jó minőségű hazai fűszerpaprika termékek választásával a hazai ágazat bővüljön. Hosszú távú kormányzati stratégiaként szerepel a hazai fogyasztás hazai termelésből való ellátása. 6

8 2. A számviteli politika bemutatása 2.1. Az elszámolás alapja A beszámoló formája a könyvvezetés rendszere és alkalmazott szabályzatok A Társaság a Számviteli törvény előírásai alapján működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről éves beszámoló készítésére kötelezett. Az éves beszámoló részét képezi a közhasznúsági melléklet, amely a 350/2011. (12.30.) Korm.rend. 12 (1.) bekezdése szerint készül. A társaság a évi C. tv. előírásainak megfelelően saját számviteli politikájában szabályzataiban, írásban rögzítette adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtását meghatározó módszereket és eszközöket. Így többek között azt, hogy mit tekint az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül mit és milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. A társaság vagyonában, gazdasági tevékenységében bekövetkezett változásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint számolja el és mutatja ki a könyveiben. Számviteli mérlegét a törvény 89. ainak előírásai szerint annak 1.sz. melléklet A változata, eredménykimutatását a törvény 2.sz. melléklete szerint, összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változata szerint készíti el január 1től. A társaság működési formájából eredően közhasznú eredménykimutatást is készít a vállalkozási és közhasznú tevékenységek bevételei és ráfordításai, valamint a tevékenységek eredményeinek elkülönített kimutatása érdekében. Nyilvántartásaiban elkülönítetten vezeti a közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételeit, költségeit, ráfordításait. Az éves zárás fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év február 28. (a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV ZRT döntése alapján) Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Tímár Zoltán, 6900 Makó, Váradi u. 29. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság könyvvizsgálója: Papp József (an.: Zsögönrácz Mária) 2310 Szigetszentmiklós, Szabó utca 22/A. A könyvvizsgálatért felelős cég megnevezésre: SZÁM ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH KFT. HU1095 Budapest, Mester utca em. A/1. Az éves beszámolót készítette: Kovács Csabáné regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: ). Az éves beszámoló a formai követelményeknek megfelelően magyar nyelven készül, az összegek ezer Forintban szerepelnek, tartalmazza az előző időszak adatait is. A társaság nem készít összevont, konszolidált beszámolót. 7

9 A Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól a Számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, mely biztosítja a gazdasági műveletek folyamatos rögzítését, a számviteli elvek betartását, és a társaság pénzügyigazdasági helyzetéről valós kép kialakítását teszi lehetővé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi előírások figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem előtt tartásával került kialakításra. A Társaság költségeit az 5. számlaosztályban költségnemenként számolja el kizárólagosan. A közvetlen és általános költségeket költségnemenként és tevékenységenként munkaszámokon tartja nyilván. Ezzel biztosítja a cél szerinti és a vállalkozási tevékenység költségeinek elkülönítését. Az 58. számlacsoportban a saját teljesítmények értékét tevékenységek szerinti bontásban mutatja ki. Az évközi folyamatos információ biztosítása érdekében a Társaság havonta főkönyvi kivonatot készít. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költséghaszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaságnak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy alakította ki, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenően a kiegészítő melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét oly módon tovább részletezett, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrásértékelési szabályzatát, illetve számlarendjét. A beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályzatok: Számviteli politika Számlarend Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Pénzkezelési szabályzat A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl további tagolást nem tartalmaz. Az arab számmal jelzett tételek egyegy csoporton belül nem kerülnek összevonásra, illetve nem kerülnek elhagyásra azok az arab számmal jelzett sorok, amelyben sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel adat. 8

10 2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése A társaság az önellenőrzések és az ellenőrzések során az elmúlt időszak adataiban megállapított hibákat akkor tekinti jelentősnek, ha azok együttes összege előjeltől függetlenül éves szinten a saját tőke összegének 2%át eléri. Ebben az esetben a mérleg közbülső oszlopában is ki kell mutatni az önellenőrzés, ellenőrzés eredményét. A valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a hiba mértéke a feltérést megelőző év mérlegében a saját tőke értékét legalább 20%ban befolyásolja. Ilyen összegű hiba előfordulása esetén a kiegészítő mellékletben részletesen elemezni kell a hiba keletkezésének okát, a vállalkozás eredményére gyakorolt hatásait, adó és személyi vonzatait, és a helyrehozatal módját és hatásait Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése Az alapítás, átszervezés költségeinek aktiválásával kapcsolatos szabályokat a társaság számviteli politikája és értékelési szabályzata tartalmazza. Társaságunk sem a tárgyévben, sem a tárgyévet megelőző évben nem aktivált ilyen jellegű költségeket Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése A kutatásfejlesztés eredményeként saját vagy kölcsön forrásból létrejött és aktivált teljesítmények értékét, a fejlesztés befejezéséig nyilvántartásba vett fejlesztési költségeket nyilvántartási áron, szűkített önköltségen értékeli társaságunk Adósonként együttesen kisösszegű követelés Vevők, adósok egyedi minősítése alapján akkor számolunk el értékvesztést, ha a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis 1 éven túli és meghaladja a 100 eftot. A kis összegű, 100 eft alatti követelések esetében a vevők, adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50%ban határozzuk meg A valuta és deviza tételek értékelése A mérlegben a valuta pénztárban lévő valutakészletet, a deviza számlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló és minősített követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB középárfolyamon átszámított forintértékben mutatja ki a társaság. Nem jegyzett valuta esetén a szabad piaci árfolyamot kell figyelembe venni. A mérleg fordulónapi értékelést el kell végezni, és ha az ebből adódó különbözetek jelentősnek minősülnek, a követelés összegének 10%át elérik, a könyvelésben helyesbíteni kell. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek fordulónapi értékelésekor megállapított, összevontan jelentősnek számító árfolyam különbözetet előjeltől függetlenül a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy ráfordításaként kell elszámolni. 9

11 Fajlagosan kis értékű készlet Az értékvesztés megállapítása során fajlagosan kis értékű készleteknek minősül az a készlet, amelyeknél a nyilvántartáson való keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét. Ezeknél a készleteknél az értékvesztés elszámolása a könyv szerinti érték arányában történik A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása A számviteli törvény vonatkozó előírásait alkalmazva az eszközöket rendeltetésük, hasznos élettartamuk alapján befektetett eszközök, vagy forgóeszközök közé soroljuk. A befektetett eszközök azok az eszközök, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják: immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök körét foglalja magába. A forgóeszközök körébe azokat az eszközöket soroljuk, amelyek a tevékenységet nem tartósan, egy évnél rövidebb ideig szolgálják: készletek, rövid lejáratú követelések, értékpapírok, aktív időbeli elhatárolások és a pénzeszközök tartoznak ide. Az egyedi besorolást minden esetben a használatbavételkor, aktiváláskor el kell végezni és a mérleg készítése során felül kell vizsgálni. A nem rendeltetésszerűen használt tárgyi eszközöket a forgóeszközök közé kell átsorolni. A vásárolt készletekről és a saját termelésű készletekről évközben egyedi nyilvántartást vezet a társaság, melyben a mennyiségi és értékbeli adatokat és az azokban beállt változásokat folyamatosan, hézagmentesen rögzíti. Források közé a saját tőke elemein kívül a rövid és hosszúlejáratú kötelezettségeket, passzív időbeli elhatárolásokat soroljuk. Az alkalmazott értékelési alapelveket és eljárásokat az értékelési szabályzatban rögzítettük. A tárgyév előállítású saját termelésű készleteket a társaság tervezett önköltségen vételezi be, amely megegyezik az előző évi utókalkulációval készített tényleges önköltséggel, ezt év közben utókalkulációval tényleges szűkített önköltségre helyesbíti. A közhasznú tevékenység által bevételezésre kerülő nyers termést, törzs és szuperelit vetőmagokat szintén az előző évi utókalkulációval készített tényleges önköltséggel megegyező tervezett önköltségen vesszük készletre és évközben a tényleges önköltségre utókalkulációval módosítjuk. Az eszközök beszerzési költségét a Szv.tv ban foglaltaknak megfelelően állapítjuk meg. A tárgyi eszköz üzembe helyezésig el nem számolt (ki nem számlázott) egyéb költségeivel, ha azok értéke az aktiváláskori érték 1%át nem haladják meg, a nyilvántartási értéket nem módosítjuk, a különbözetet általános költségként elszámoljuk. 10

12 A kísérleti fejlesztés közvetlen költségeinek aktiválása a fajtafenntartó, illetve az új fajta előállító tevékenység ráfordításainak arányában történik. A társasági a Szv.tv. értélmében a már létrehozott és államilag elismert köztermesztésben lévő növényfajták (fűszerpaprika) leromlását megakadályozandó, javítást célzó, időszakonként szükségszerűvé váló, fajtafenntartási tevékenységként elszámolt saját teljesítmények értékét kísérleti fejlesztés címén aktiválja. A ráfordítások értékét a kutatás analitikus nyilvántartása alapján nemesítés és a fajtafenntartás összes költségéből költségigény alapú felosztással kell az egyes fajtákra felosztani. Az eredményt nem hozó (jégverés, elfagyás) ráfordítások értékét aktivált saját teljesítmények között nem lehet figyelembe venni. Társaságunk a Szv.tv. 14 (7) bekezdés értelmében önköltség számítási szabályzatot nem készít. A társaság a kiemelt ingatlanok esetében évente él a piaci értéken való értékeléssel. A változást akkor minősíti jelentősnek, ha a könyv szerinti érték 10%át meghaladja. A társaság a valuta és devizakészlet, a külföldi pénzértékre szóló követelés és kötelezettség forintértékének meghatározásakor az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át forintra Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése A tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök bekerülési (aktiválási) értéke csökkentve a hasznos időtartam végén várható maradványértékkel. Az értékcsökkenés elszámolása a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és az elhasználódási idő/hasznos időtartam/ alapján évenként (éven belül havonta) lineárisan történik. Az elhasználódási időt az üzleti vagy cégérték, befejezett kísérleti fejlesztés, valamint alapítás, átszervezés aktivált értéke kivételével az üzemeltető (termelés irányító, gazdasági vezető) állapítja meg. A megállapított elhasználódási időt és az alapján számított amortizációs kulcsot az aktiválási (üzembe helyezési) jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A tervezett leírási kulcs megváltoztatható, ha a megállapításkori körülmények lényegesen megváltoztak. A hasznos időtartamot immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél használatbavételkor, aktiváláskor egyedileg, években kell meghatározni. A társaság az amortizációs költség évek közti elosztásánál nem veszi figyelembe a használattal összefüggő egyéb költségeket. 11

13 A maradványérték megállapítása az alábbiak szerint történik: Eszköz Maradványérték (%) Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok, szoftverek 0 Szellemi termékek 0 Tárgyi eszközök: Épületek 10 Építmények 10 Termelő gépek 10 Járművek 20 Műszerek 0 Számítástechnikai eszközök 0 Egyéb gépek, berendezések 10 Az immateriális javaknál szellemi termékként aktivált államilag elismer új növényfajtát 10 éven belül kell leírni. A befejezetlen kísérleti fejlesztésnél értékcsökkenést nem számolunk el. A 100 eft egyedi beszerzési érték alatti, kis összegű tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket egyidejű nyilvántartásba vétel mellett teljes egészében egyösszegű terv szerinti értékcsökkenésként kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést a rendeltetésnek megfelelően már nem használható, tartósan csökkent értékű, hiányzó, megrongálódott szellemi termék vagy tárgyi eszköz esetében számolunk el. A terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél akkor is, ha értékük tartósan (1 éven túl) a piaci érték 80%a alá esik Az értékvesztés elszámolásának módja Az alábbiakban bemutatásra kerül a: Befektetések, értékpapírok Készletek Követelések értékelésére, az értékvesztés elszámolásának belső szabályozottsága Befektetések, értékpapírok A részesedéseket értékvesztésekkel csökkentett és visszaírásokkal növelt könyv szerinti, illetve vételi áron kell értékelni. A mérlegkészítés időpontjáig megismert adatok birtokában akkor számolunk el értékvesztést, ha az alapított vállalat: egy éven túl veszteséges saját tőkéjének összege csökken csődeljárás alá került Az adott kölcsönöket és hosszú lejáratú bankbetéteket nyilvántartási értékben kell a mérlegben szerepeltetni mindaddig, amíg az adott kölcsönnél, bankbetétnél a megtérülés nem kétséges. Ellenkező esetben értékvesztést kell elszámolni. A befektetett pénzügyi eszközöket az óvatosság elvéből adódóan felértékelni nem lehet. 12

14 A készletek értékelése, minősítése és értékvesztése A készletek fogalomkörébe tartozó vagyoni eszközök csoportosítását, analitikus nyilvántartásuk elveit, értékelésüket, a készletekkel összefüggő gazdasági műveletek könyvviteli számlaösszefüggéseit a Számlarendben a 2. számlaosztály magyarázata tartalmazza. A szállítóktól beszerzett készleteket a szállító által megküldött számla alapján beszerzési értéken kell nyilvántartásba venni. A beszerzési értékbe tartozó tételeket a számviteli törvény, a Számlarend és az Értékelési szabályzat részletesen meghatározza. A saját termelésű készletek értékelése közvetlen önköltségen történik. Amennyiben a piaci (eladási) ár a mérlegkészítés időpontjára a nyilvántartási ár alá esik, úgy értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztést a kiváltó ok felmerülésekor el kell számolni. Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési értéket. A vásárolt készleteket a Szv.tv ban foglaltak szerint bekerülési értéken kell értékelni. A szállítási költség akkor lehet része az árnak, ha az megfelelő mutatók segítségével hozzárendelhető. A vásárolt készletek bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve saját termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét az előzőekben foglaltakon túlmenően csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak, illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének csökkenését a különbözetnek értékvesztésként történő elszámolásával ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. Az évközben mennyiségi és értékbeli nyilvántartásban nem szereplő készletek év végi leltározott mennyiségét a leltározáskor, de legfeljebb az eredeti beszerzési áron kell a leltárban értékelni. A társaságra vonatkozó konkrét szabályokat az értékelési szabályzat tartalmazza eszközcsoportonként. A követelések értékelése, minősítése és értékvesztése A követeléseket (pénzügyi követeléseket is) az elfogadott, az elismert összegben, illetve már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírásával növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A vevőköveteléseket a mérlegben az áfa értékével növelten kell szerepeltetni. Az értékvesztést egyéb ráfordítások között, annak visszaírását az egyéb bevételek között kell kimutatni. A mérlegben az egyéb követelést a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken, illetve a már elszámolt értévesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 13

15 A mérlegben a követelést a könyv szerinti értéken addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon (a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással, eszközátadással) nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészben behajthatatlan követelést devizakövetelés esetén a devizajogszabályok előírásainak megtartásával legkésőbb a mérlegkészítéskor a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a számviteli politika szerint. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét. A külföldi pénzértékre szóló követelést az Szv.tv. 65 (2) bekezdés szerint az MNB által közzétett hivatalos deviza középárfolyamon kell kimutatni. Nem jegyzett valuta esetén a szabad piaci árfolyamot kell figyelembe venni. A mérleg fordulónapi értékelést el kell végezni, és ha az ebből adódó különbözetek jelentősnek minősülnek, a követelés összegének 10%át elérik, a könyvelésben helyesbíteni kell. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek fordulónapi értékelésekor megállapított, összevontan jelentősnek számító árfolyam különbözetet előjeltől függetlenül a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy ráfordításaként kell elszámolni. Az egyéb követeléseket az alapbizonylatok (szerződés, adóbevallás, bírósági határozatok, stb) a könyvekben szereplő nyilvántartási értékével való egyeztetés és esetleges helyesbítések az értékvesztés és annak visszaírása utáni nyilvántartási értéken kell a mérlegben szerepeltetni Céltartalék képzés rendszere A céltartalékot a társaság a számviteli politikájában és a Szv.tv. 41 a szerint kell megképezni és a mérlegben kimutatni. A Társasági céltartalékot képez végkielégítésre korengedményes nyugdíjra egyéb szerződéses kötelezettségekre, melyek múltbeli ügyletekből származnak és a mérleg készítésekor összegük pontosan nem ismeretes, de bizonyosan felmerülnek. jövőbeni költségekre, melyek várhatóan felmerülnek és nem szokásos üzletmenet részét képezik A társaság által alkalmazott Számviteli Politika tárgyévi módosítása 14

16 A társaság a tárgyévben számviteli politikáját nem módosította, azonban a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. döntése alapján a beszámolót a üzleti évről i nappal készítette el a korábbi, a tárgyévet követő március 1. helyett. 15

17 I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása Mutatószámok segítségével a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az eszközök összetételének, a saját tőke és kötelezettségek, a likviditás és fizetőképesség valamint a jövedelmezőség alakulásának elemzése és értékelése. 1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Változás (%) á ő Tőkeerősség (%) % á ö ö é Kötelezettségek aránya (%) % á ö Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%) Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%) Befektetett eszközök fedezete (%) Saját tőke növekedésének mértéke I. (%) Saját tőke növekedésének mértéke II. (%) % % % % ö ö ö Eszköz igényességi mutató 1,17 1,26 107% á ő Tárgyi eszközök használhatósági foka (%) Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%) ú á ú ö. á ö ö á ú ö. á ö á ő ö ö é é ő é é á ő á ö ö ó é é á ö ö ó é é á é á á é é á ö ö ó é é 0,67 0,55 82% 0,03 0,00 0% Eszközök forgási sebessége É é í é ó á é 0,21 0,21 101% ö ö ö Tárgyi eszközök forgási É é í é ó á é 0,44 0,47 106% sebessége á ö ö Készletek forgási sebessége É é í é ó á é 1,32 1,22 93% é Saját tőke forgási sebessége É é í é ó á é 0,25 0,27 108% á ő 16

18 A vagyoni helyzet rövid értékelése: A vagyoni helyzetre vonatkozó mutatók megállapítható, hogy a társaságnál a üzleti év során nem történt számottevő változás az előző üzleti évhez képest nem történt. A társaság tőkeerőssége továbbra is kielégítő, illetve saját tőkéjéből továbbra is finanszírozni tudja befektetett eszközeit. A saját tőkén belüli növekedést az ingatlanokhoz kapcsolódó értékhelyesbítés okozta. 2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése Adósságállományra vonatkozó mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Változás (%) ö é Hitelfedezeti mutató (%) % ö á ú ö. ó á á á Adósságállomány arány (%) 0 0 ó á á á á ó Adósságszolgálati fedezeti mutató Adósságállomány fedezettsége (%) ő Átlagos vevő futamidő (nap) 43,73 36,84 84% 1 é é í é ó á. Átlagos szállító futamidő (nap) Vevői/szállítói állomány aránya (%) ó é É é ö. ú. ö é ö. é á ő ó á á á á í ó 1 ű á. ő á í ó 143,87 157,46 109% % A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Kedvezőtlen, hogy a hitelfedezeti mutató előző évhez képest csökkent, pozitívum azonban az átlagos vevő futamidő csökkenése. Ugyan a szállító futamidő növekedést mutat, azonban ezt elsősorban a társaság átmeneti likviditási problémái okozták, mely jórészt a szezonális értékesítésnek tudható be. 17

19 Likviditási mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Változás (%) ó ö ö Likviditási mutató I. 1,82 2,04 112% ö á ú ö. ó ö ö é Likviditási mutató II. 0,41 0,60 147% ö á ú ö. Likviditási mutató III. é ö ö É é í ö á ú ö. 0,03 0, % Likviditási mutató IV. é ö ö ö á ú ö. 0,03 0, % Ü é á ó EBITDA fedezet I , %. á.. ~. EBITDA fedezet II , % Megállapítható, hogy a társasági likviditási helyzete kielégítő, mutatatói teljesítik az elvárt mértéket. További pozitívum, hogy a társaság likviditási helyzete előző évhez képest is javult. 3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (%) Tőke arányos üzemi eredmény (%) Sajáttőke arányos adózott eredmény (ROE) (%) Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%) Befektetés megtérülése (ROI) (%) 1 főre jutó adózás előtti eredmény (E Ft) 1 főre jutó adózott eredmény (E Ft) Bérarányos jövedelmezőség (%) Élőmunkaráfordítás arányos jövedelmezőség (%) Ü é é é É é í é óá. ó é É é í é ó á. Ü é é é á ő ó é á ő ó é ö ö ö ó é É é í é ó á. é é á ő á ú. ö. ó á ő é Á. é á ó é Á. é á ó á ő é é ö é ó á ő é é ű á í á Változás (%) 2,65 0,81 30% 1,46 0,36 25% 0,65 0,22 33% 0,36 0,10 27% 0,31 0,08 25% 1,46 0,36 25% 0,36 0,10 27% 65,13 16,57 25% 0,00 16,57 3,34 0,92 27% 2,25 0,65 29% 18

20 Összességében elmondható, hogy a társaság jövedelmezőségi mutatói jelentősen (átlagosan 30%kal) csökkentek, mely elsősorban a társaság tárgyévi eredménycsökkenésével függ össze. Bár a társaság értékesítés nettó érbevétele több mint 10 millió Fttal nőtt, az árbevételarányos üzemi eredmény jelentősen csökkent (2,65%ról 0,81%ra) az előző évhez képest, melyet elsősorban az aktivált saját teljesítmények csökkenésének tudható be. Az árbevételarányos adózott eredmény tekintetében minimális a változás, tekintettel arra, hogy a társaság adózott eredménye 1 millió Fttal csökkent csak. A ROE mutató csökkenését két tényező okozza: a saját tőke növekedése mellett a társaság adózott eredménye csökkent 1millió Fttal. 19

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23476905862257201 Cégjegyzék száma: 0109967344 Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámoló Kelt: Budapest, 2013. április 17. Statisztikai

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rivalda Stúdió Közh.Nonp. Kft 1055 Budapest Stollár Béla utca 12/C KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2016. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. A beszámoló

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Magyar Asztronautikai Társaság. Kiegészítő melléklet a évi egyszerűsített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A Magyar Asztronautikai Társaság (a továbbiakban Társaság"), melynek székhelye 1044 Budapest, Ipari Park utca 10. főtevékenységként szakmai érdekképviseletet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben