Fűszerpaprika Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fűszerpaprika Nonprofit Kft."

Átírás

1 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Fűszerpaprika Nonprofit Kft Kalocsa, Obermayer tér 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET január december 31. Kelt: Budapest,

2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása A társaság bemutatása A számviteli politika bemutatása Az elszámolás alapja A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése Adósonként együttesen kisösszegű követelés A valuta és deviza tételek értékelése Fajlagosan kis értékű készlet A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése Az értékvesztés elszámolásának módja Céltartalék képzés rendszere A társaság által alkalmazott Számviteli Politika tárgyévi módosítása A társaság a tárgyévben számviteli politikáját nem módosította, azonban a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. döntése alapján a beszámolót a üzleti évről i nappal készítette el a korábbi, a tárgyévet követő március 1. helyett I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása A Társaság vagyoni helyzetének értékelése A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A Társaság mérlegének elemzése Eszközök Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Tartós részesedések összetétele Egyéb tartósan adott kölcsön összetétele Forgóeszközök elemzése Készletek Sajáttermelésű készletek összetevőinek bemutatása Követelések elemzése Vevők Egyéb követelések összetétele Értékpapírok Értékvesztés mérlegtételenkénti alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív időbeli elhatárolások... 32

3 2. A Társaság mérlegének elemzése Források Saját tőke elemzése Lekötött tartalék összetevői Céltartalékok elemzése Kötelezettségek elemzése Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése Passzív időbeli elhatárolások elemzése II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az Üzemi eredmény összetevői Értékesítés nettó árbevételének elemzése Aktivált saját teljesítmények értékének elemzése Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek összetétele Költségek Költségek költségnemenkénti összetétele Értékesítési költségek Egyéb ráfordítások összetétele Pénzügyi műveletek eredményének összetétele Adózás Társasági adó Egyéb adó A mérleg szerinti eredmény levezetése III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Személyi jellegű tájékoztatás Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal folytatott tranzakciók Kötelezettségvállalások és függő kötelezettségek Ellenőrzések Mérleg fordulónapját követő események bemutatása Egyéb tájékoztatás IV. CASHFLOW KIMUTATÁS V. KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. Immateriális javak bruttónettó értékének alakulása Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Tárgyi eszközök bruttónettó értékének alakulása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 3. Eredménykimutatás részletezése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 4. Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 5. Nonprofit gazdasági társaságok költségeinek és ráfordításainak alakulása... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 6. Kimutatása a év során kapott támogatásokról Hiba! A könyvjelző nem létezik. 7. Kimutatás a költségvetési támogatások évi felhasználásáról Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

4 8. Kimutatás a tárgyévi cél szerinti juttatásokról Hiba! A könyvjelző nem létezik. 9. Kimutatás a évi vagyon felhasználásáról... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 10. Kimutatása az értékvesztés évi alakulásáról.. Hiba! A könyvjelző nem létezik. 11. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek év során nyújtott juttatásokról... Hiba! A könyvjelző nem létezik. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása 1. A társaság bemutatása Neve: Fűszerpaprika KutatóFejlesztő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: Fűszerpaprika Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság ) Székhelye: 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. Telephelyei: 6300 Kalocsa, Bátyai út 54. Fióktelepei: 6728 SzegedÖthalom, Külterület 7. Cégjegyzék száma: KSH jelzőszáma: Adószáma: Alapító: Magyar Állam Alapítás időpontja, rövid bemutása:a Magyar Állam képviseletében a tulajdonosi jogokat az állami vagyonról szóló törvény értelmében az állami vagyon felügyeletéréért felelős miniszter gyakorolja, aki e feladatát a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cg.: ) útján látja el. A társaság tulajdonosa(i): A tulajdonosi jogok gyakorlója: Magyar Állam A társaság képviseletére jogosult személyek: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság Timár Zoltán (an.: Böngyik Etelka) Születési ideje: 1981/04/ Makó, Váradi utca 29. Bakos Gábor (an.: Mészáros Gabriella) Születési ideje: 1984/03/ Kalocsa, Kishalas sor 3. 3

5 Hernádi Károlyné (an.: Szűcs Margit) Születési ideje: 1960/08/ Géderlak, Kossuth L utca 15. A könyvvezetésért és a beszámoló készítéséért felelős személy(ek)adatai: a társaság könyvvezetését a HSSC Kft. (1117 Budapest, Fehérvári út 70.) látja el, regisztrált mérlegképes könyvelő: Kovács Csabáné, regisztrációs szám:

6 A társaság tevékenységei: Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés Fűszer, aroma, narkotikus, gyógynövény termesztése Növényi szaporítóanyag termesztése Vetési célú magfeldolgozás Fűszer, ételízesítő gyártása Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Raktározás, tárolás Műszaki vizsgálat, elemzés Jegyzett tőke: Forint A társaság adottságainak, piaci helyzetének bemutatása Piaci környezet: A fűszerpaprika vetőmag forgalom tekintetében piacvezetőnek számít a Nonprofit Kft. A hazai fűszerpaprika vetőmag kereskedelemben jelenleg kb fajta szerepel, ezek közül a Kft. tulajdonában lévő fajták száma 21 darab. A konkurens vállalatnak jelenleg a Szegedi Paprika Zrt. tekinthető, azonban ott már új fajta előállítása nem folyik, csak meglévő fajtáik közül 34 fajtából állítanak elő vetőmagot. A csípős fűszerpaprika piacán a Kft. fajtái az egyeduralkodók, más cég nagyon minimális mennyiséggel van jelen, és árban jelentősen drágábbak. Termékek, szolgáltatások: fűszerpaprika vetőmag széles fajtaválasztékban fűszerpaprika őrlemény fűszerpaprika készítmények (chili szószok, gulyáskrémek stb.) vetőmag előállítás bérszárítás magtisztítás mezőgazdasági bérmunka laboratóriumi vizsgálatok Piaci trendek felvázolása: A hazai fűszerpaprika ágazat 20 évvel ezelőtt az őrlemény ágazattal teljesen megegyezett. Az Uniós csatlakozást követően megerősödött a fűszerpaprika nyers készítmények (szószok, krémek, pulpok) szerepe, a hazai termőterület 3540 %át fedi le. Az őrlemény ágazat folyamatos csökkenése tapasztalható, jellemző az import féltermék és őrlemény használata a nagyvállalatok részéről. A hazai fűszerpaprika őrlemény igényt 2030 %ban tudja fedezni a hazai termelés. Jellemző az őrlemény ágazatra a kistermelői előállítás, melynek zöme hivatalos engedélyek nélkül, az adózást megkerülve kerül forgalomba. Elismerésre került a Szegedi és Kalocsai fűszerpaprika Uniós oltalma, eredetvédelme, azonban piaci szempontból ez még nem jelent növekedést, piaci elismertsége szinte nincs. 5

7 Az elkövetkező években bővülés jelenlegi körülmények között nem várható a hazai fűszerpaprika ágazatban. Néhány év szükséges ahhoz, hogy a fogyasztók egyértelmű különbségeket tudjanak tenni egyes termékek között, és a jó minőségű hazai fűszerpaprika termékek választásával a hazai ágazat bővüljön. Hosszú távú kormányzati stratégiaként szerepel a hazai fogyasztás hazai termelésből való ellátása. 6

8 2. A számviteli politika bemutatása 2.1. Az elszámolás alapja A beszámoló formája a könyvvezetés rendszere és alkalmazott szabályzatok A Társaság a Számviteli törvény előírásai alapján működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről éves beszámoló készítésére kötelezett. Az éves beszámoló részét képezi a közhasznúsági melléklet, amely a 350/2011. (12.30.) Korm.rend. 12 (1.) bekezdése szerint készül. A társaság a évi C. tv. előírásainak megfelelően saját számviteli politikájában szabályzataiban, írásban rögzítette adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő, a törvény végrehajtását meghatározó módszereket és eszközöket. Így többek között azt, hogy mit tekint az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, továbbá a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül mit és milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz. A társaság vagyonában, gazdasági tevékenységében bekövetkezett változásokat a kettős könyvvitel szabályai szerint számolja el és mutatja ki a könyveiben. Számviteli mérlegét a törvény 89. ainak előírásai szerint annak 1.sz. melléklet A változata, eredménykimutatását a törvény 2.sz. melléklete szerint, összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változata szerint készíti el január 1től. A társaság működési formájából eredően közhasznú eredménykimutatást is készít a vállalkozási és közhasznú tevékenységek bevételei és ráfordításai, valamint a tevékenységek eredményeinek elkülönített kimutatása érdekében. Nyilvántartásaiban elkülönítetten vezeti a közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételeit, költségeit, ráfordításait. Az éves zárás fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés időpontja: tárgyévet követő év február 28. (a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV ZRT döntése alapján) Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Tímár Zoltán, 6900 Makó, Váradi u. 29. A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság könyvvizsgálója: Papp József (an.: Zsögönrácz Mária) 2310 Szigetszentmiklós, Szabó utca 22/A. A könyvvizsgálatért felelős cég megnevezésre: SZÁM ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ CÉH KFT. HU1095 Budapest, Mester utca em. A/1. Az éves beszámolót készítette: Kovács Csabáné regisztrált mérlegképes könyvelő (regisztrációs száma: ). Az éves beszámoló a formai követelményeknek megfelelően magyar nyelven készül, az összegek ezer Forintban szerepelnek, tartalmazza az előző időszak adatait is. A társaság nem készít összevont, konszolidált beszámolót. 7

9 A Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól a Számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, mely biztosítja a gazdasági műveletek folyamatos rögzítését, a számviteli elvek betartását, és a társaság pénzügyigazdasági helyzetéről valós kép kialakítását teszi lehetővé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi előírások figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem előtt tartásával került kialakításra. A Társaság költségeit az 5. számlaosztályban költségnemenként számolja el kizárólagosan. A közvetlen és általános költségeket költségnemenként és tevékenységenként munkaszámokon tartja nyilván. Ezzel biztosítja a cél szerinti és a vállalkozási tevékenység költségeinek elkülönítését. Az 58. számlacsoportban a saját teljesítmények értékét tevékenységek szerinti bontásban mutatja ki. Az évközi folyamatos információ biztosítása érdekében a Társaság havonta főkönyvi kivonatot készít. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéből kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az időbeli elhatárolás, a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költséghaszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. A Társaságnak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait úgy alakította ki, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenően a kiegészítő melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége érdekében a nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét oly módon tovább részletezett, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrásértékelési szabályzatát, illetve számlarendjét. A beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályzatok: Számviteli politika Számlarend Értékelési szabályzat Leltározási szabályzat Pénzkezelési szabályzat A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl további tagolást nem tartalmaz. Az arab számmal jelzett tételek egyegy csoporton belül nem kerülnek összevonásra, illetve nem kerülnek elhagyásra azok az arab számmal jelzett sorok, amelyben sem a tárgyévben, sem az előző évben nem szerepel adat. 8

10 2.2. A számviteli politikában meghatározott kritériumok ismertetése Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt hiba, hibahatás minősítése A társaság az önellenőrzések és az ellenőrzések során az elmúlt időszak adataiban megállapított hibákat akkor tekinti jelentősnek, ha azok együttes összege előjeltől függetlenül éves szinten a saját tőke összegének 2%át eléri. Ebben az esetben a mérleg közbülső oszlopában is ki kell mutatni az önellenőrzés, ellenőrzés eredményét. A valós képet lényegesen befolyásoló hibának tekintjük, ha a hiba mértéke a feltérést megelőző év mérlegében a saját tőke értékét legalább 20%ban befolyásolja. Ilyen összegű hiba előfordulása esetén a kiegészítő mellékletben részletesen elemezni kell a hiba keletkezésének okát, a vállalkozás eredményére gyakorolt hatásait, adó és személyi vonzatait, és a helyrehozatal módját és hatásait Alapítás, átszervezés költségeinek minősítése Az alapítás, átszervezés költségeinek aktiválásával kapcsolatos szabályokat a társaság számviteli politikája és értékelési szabályzata tartalmazza. Társaságunk sem a tárgyévben, sem a tárgyévet megelőző évben nem aktivált ilyen jellegű költségeket Kutatás, kísérleti fejlesztés költségeinek minősítése A kutatásfejlesztés eredményeként saját vagy kölcsön forrásból létrejött és aktivált teljesítmények értékét, a fejlesztés befejezéséig nyilvántartásba vett fejlesztési költségeket nyilvántartási áron, szűkített önköltségen értékeli társaságunk Adósonként együttesen kisösszegű követelés Vevők, adósok egyedi minősítése alapján akkor számolunk el értékvesztést, ha a különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű, vagyis 1 éven túli és meghaladja a 100 eftot. A kis összegű, 100 eft alatti követelések esetében a vevők, adósok együttes minősítése alapján az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba vételi értékének 50%ban határozzuk meg A valuta és deviza tételek értékelése A mérlegben a valuta pénztárban lévő valutakészletet, a deviza számlán lévő devizát, továbbá a külföldi pénzértékre szóló és minősített követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB középárfolyamon átszámított forintértékben mutatja ki a társaság. Nem jegyzett valuta esetén a szabad piaci árfolyamot kell figyelembe venni. A mérleg fordulónapi értékelést el kell végezni, és ha az ebből adódó különbözetek jelentősnek minősülnek, a követelés összegének 10%át elérik, a könyvelésben helyesbíteni kell. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek fordulónapi értékelésekor megállapított, összevontan jelentősnek számító árfolyam különbözetet előjeltől függetlenül a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy ráfordításaként kell elszámolni. 9

11 Fajlagosan kis értékű készlet Az értékvesztés megállapítása során fajlagosan kis értékű készleteknek minősül az a készlet, amelyeknél a nyilvántartáson való keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét. Ezeknél a készleteknél az értékvesztés elszámolása a könyv szerinti érték arányában történik A piaci értéken történő értékelés elveinek ismertetése A társaság által választott főbb értékelési szabályok bemutatása A számviteli törvény vonatkozó előírásait alkalmazva az eszközöket rendeltetésük, hasznos élettartamuk alapján befektetett eszközök, vagy forgóeszközök közé soroljuk. A befektetett eszközök azok az eszközök, amelyeknek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják: immateriális javak, tárgyi eszközök és befektetett pénzügyi eszközök körét foglalja magába. A forgóeszközök körébe azokat az eszközöket soroljuk, amelyek a tevékenységet nem tartósan, egy évnél rövidebb ideig szolgálják: készletek, rövid lejáratú követelések, értékpapírok, aktív időbeli elhatárolások és a pénzeszközök tartoznak ide. Az egyedi besorolást minden esetben a használatbavételkor, aktiváláskor el kell végezni és a mérleg készítése során felül kell vizsgálni. A nem rendeltetésszerűen használt tárgyi eszközöket a forgóeszközök közé kell átsorolni. A vásárolt készletekről és a saját termelésű készletekről évközben egyedi nyilvántartást vezet a társaság, melyben a mennyiségi és értékbeli adatokat és az azokban beállt változásokat folyamatosan, hézagmentesen rögzíti. Források közé a saját tőke elemein kívül a rövid és hosszúlejáratú kötelezettségeket, passzív időbeli elhatárolásokat soroljuk. Az alkalmazott értékelési alapelveket és eljárásokat az értékelési szabályzatban rögzítettük. A tárgyév előállítású saját termelésű készleteket a társaság tervezett önköltségen vételezi be, amely megegyezik az előző évi utókalkulációval készített tényleges önköltséggel, ezt év közben utókalkulációval tényleges szűkített önköltségre helyesbíti. A közhasznú tevékenység által bevételezésre kerülő nyers termést, törzs és szuperelit vetőmagokat szintén az előző évi utókalkulációval készített tényleges önköltséggel megegyező tervezett önköltségen vesszük készletre és évközben a tényleges önköltségre utókalkulációval módosítjuk. Az eszközök beszerzési költségét a Szv.tv ban foglaltaknak megfelelően állapítjuk meg. A tárgyi eszköz üzembe helyezésig el nem számolt (ki nem számlázott) egyéb költségeivel, ha azok értéke az aktiváláskori érték 1%át nem haladják meg, a nyilvántartási értéket nem módosítjuk, a különbözetet általános költségként elszámoljuk. 10

12 A kísérleti fejlesztés közvetlen költségeinek aktiválása a fajtafenntartó, illetve az új fajta előállító tevékenység ráfordításainak arányában történik. A társasági a Szv.tv. értélmében a már létrehozott és államilag elismert köztermesztésben lévő növényfajták (fűszerpaprika) leromlását megakadályozandó, javítást célzó, időszakonként szükségszerűvé váló, fajtafenntartási tevékenységként elszámolt saját teljesítmények értékét kísérleti fejlesztés címén aktiválja. A ráfordítások értékét a kutatás analitikus nyilvántartása alapján nemesítés és a fajtafenntartás összes költségéből költségigény alapú felosztással kell az egyes fajtákra felosztani. Az eredményt nem hozó (jégverés, elfagyás) ráfordítások értékét aktivált saját teljesítmények között nem lehet figyelembe venni. Társaságunk a Szv.tv. 14 (7) bekezdés értelmében önköltség számítási szabályzatot nem készít. A társaság a kiemelt ingatlanok esetében évente él a piaci értéken való értékeléssel. A változást akkor minősíti jelentősnek, ha a könyv szerinti érték 10%át meghaladja. A társaság a valuta és devizakészlet, a külföldi pénzértékre szóló követelés és kötelezettség forintértékének meghatározásakor az MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számítja át forintra Az éves beszámoló összeállítása során alkalmazott értékelések és amortizációs politika ismertetése A tervezett értékcsökkenési leírás elszámolásának alapja az immateriális javak és a tárgyi eszközök bekerülési (aktiválási) értéke csökkentve a hasznos időtartam végén várható maradványértékkel. Az értékcsökkenés elszámolása a maradványértékkel csökkentett bruttó érték és az elhasználódási idő/hasznos időtartam/ alapján évenként (éven belül havonta) lineárisan történik. Az elhasználódási időt az üzleti vagy cégérték, befejezett kísérleti fejlesztés, valamint alapítás, átszervezés aktivált értéke kivételével az üzemeltető (termelés irányító, gazdasági vezető) állapítja meg. A megállapított elhasználódási időt és az alapján számított amortizációs kulcsot az aktiválási (üzembe helyezési) jegyzőkönyvbe kell rögzíteni. A tervezett leírási kulcs megváltoztatható, ha a megállapításkori körülmények lényegesen megváltoztak. A hasznos időtartamot immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél használatbavételkor, aktiváláskor egyedileg, években kell meghatározni. A társaság az amortizációs költség évek közti elosztásánál nem veszi figyelembe a használattal összefüggő egyéb költségeket. 11

13 A maradványérték megállapítása az alábbiak szerint történik: Eszköz Maradványérték (%) Immateriális javak: Vagyoni értékű jogok, szoftverek 0 Szellemi termékek 0 Tárgyi eszközök: Épületek 10 Építmények 10 Termelő gépek 10 Járművek 20 Műszerek 0 Számítástechnikai eszközök 0 Egyéb gépek, berendezések 10 Az immateriális javaknál szellemi termékként aktivált államilag elismer új növényfajtát 10 éven belül kell leírni. A befejezetlen kísérleti fejlesztésnél értékcsökkenést nem számolunk el. A 100 eft egyedi beszerzési érték alatti, kis összegű tárgyi eszközöket, vagyoni értékű jogokat és szellemi termékeket egyidejű nyilvántartásba vétel mellett teljes egészében egyösszegű terv szerinti értékcsökkenésként kell elszámolni. Terven felüli értékcsökkenést a rendeltetésnek megfelelően már nem használható, tartósan csökkent értékű, hiányzó, megrongálódott szellemi termék vagy tárgyi eszköz esetében számolunk el. A terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni az immateriális javaknál és tárgyi eszközöknél akkor is, ha értékük tartósan (1 éven túl) a piaci érték 80%a alá esik Az értékvesztés elszámolásának módja Az alábbiakban bemutatásra kerül a: Befektetések, értékpapírok Készletek Követelések értékelésére, az értékvesztés elszámolásának belső szabályozottsága Befektetések, értékpapírok A részesedéseket értékvesztésekkel csökkentett és visszaírásokkal növelt könyv szerinti, illetve vételi áron kell értékelni. A mérlegkészítés időpontjáig megismert adatok birtokában akkor számolunk el értékvesztést, ha az alapított vállalat: egy éven túl veszteséges saját tőkéjének összege csökken csődeljárás alá került Az adott kölcsönöket és hosszú lejáratú bankbetéteket nyilvántartási értékben kell a mérlegben szerepeltetni mindaddig, amíg az adott kölcsönnél, bankbetétnél a megtérülés nem kétséges. Ellenkező esetben értékvesztést kell elszámolni. A befektetett pénzügyi eszközöket az óvatosság elvéből adódóan felértékelni nem lehet. 12

14 A készletek értékelése, minősítése és értékvesztése A készletek fogalomkörébe tartozó vagyoni eszközök csoportosítását, analitikus nyilvántartásuk elveit, értékelésüket, a készletekkel összefüggő gazdasági műveletek könyvviteli számlaösszefüggéseit a Számlarendben a 2. számlaosztály magyarázata tartalmazza. A szállítóktól beszerzett készleteket a szállító által megküldött számla alapján beszerzési értéken kell nyilvántartásba venni. A beszerzési értékbe tartozó tételeket a számviteli törvény, a Számlarend és az Értékelési szabályzat részletesen meghatározza. A saját termelésű készletek értékelése közvetlen önköltségen történik. Amennyiben a piaci (eladási) ár a mérlegkészítés időpontjára a nyilvántartási ár alá esik, úgy értékvesztést kell elszámolni. Az értékvesztést a kiváltó ok felmerülésekor el kell számolni. Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a bekerülési értéket. A vásárolt készleteket a Szv.tv ban foglaltak szerint bekerülési értéken kell értékelni. A szállítási költség akkor lehet része az árnak, ha az megfelelő mutatók segítségével hozzárendelhető. A vásárolt készletek bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve saját termelésű készlet bekerülési (előállítási) értékét az előzőekben foglaltakon túlmenően csökkentetten kell a mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak, illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének csökkenését a különbözetnek értékvesztésként történő elszámolásával ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci értéken (legalább haszonanyag áron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben. Az évközben mennyiségi és értékbeli nyilvántartásban nem szereplő készletek év végi leltározott mennyiségét a leltározáskor, de legfeljebb az eredeti beszerzési áron kell a leltárban értékelni. A társaságra vonatkozó konkrét szabályokat az értékelési szabályzat tartalmazza eszközcsoportonként. A követelések értékelése, minősítése és értékvesztése A követeléseket (pénzügyi követeléseket is) az elfogadott, az elismert összegben, illetve már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírásával növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni. A vevőköveteléseket a mérlegben az áfa értékével növelten kell szerepeltetni. Az értékvesztést egyéb ráfordítások között, annak visszaírását az egyéb bevételek között kell kimutatni. A mérlegben az egyéb követelést a járó, az igényelt, a fizetett összegben, az átvett értéken, illetve a már elszámolt értévesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt, könyv szerinti értéken kell kimutatni. 13

15 A mérlegben a követelést a könyv szerinti értéken addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon (a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással, eszközátadással) nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan követelésként le nem írták. A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészben behajthatatlan követelést devizakövetelés esetén a devizajogszabályok előírásainak megtartásával legkésőbb a mérlegkészítéskor a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni a számviteli politika szerint. Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a nyilvántartásba vételi értékét. A külföldi pénzértékre szóló követelést az Szv.tv. 65 (2) bekezdés szerint az MNB által közzétett hivatalos deviza középárfolyamon kell kimutatni. Nem jegyzett valuta esetén a szabad piaci árfolyamot kell figyelembe venni. A mérleg fordulónapi értékelést el kell végezni, és ha az ebből adódó különbözetek jelentősnek minősülnek, a követelés összegének 10%át elérik, a könyvelésben helyesbíteni kell. A külföldi pénzértékre szóló eszközök, kötelezettségek fordulónapi értékelésekor megállapított, összevontan jelentősnek számító árfolyam különbözetet előjeltől függetlenül a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, vagy ráfordításaként kell elszámolni. Az egyéb követeléseket az alapbizonylatok (szerződés, adóbevallás, bírósági határozatok, stb) a könyvekben szereplő nyilvántartási értékével való egyeztetés és esetleges helyesbítések az értékvesztés és annak visszaírása utáni nyilvántartási értéken kell a mérlegben szerepeltetni Céltartalék képzés rendszere A céltartalékot a társaság a számviteli politikájában és a Szv.tv. 41 a szerint kell megképezni és a mérlegben kimutatni. A Társasági céltartalékot képez végkielégítésre korengedményes nyugdíjra egyéb szerződéses kötelezettségekre, melyek múltbeli ügyletekből származnak és a mérleg készítésekor összegük pontosan nem ismeretes, de bizonyosan felmerülnek. jövőbeni költségekre, melyek várhatóan felmerülnek és nem szokásos üzletmenet részét képezik A társaság által alkalmazott Számviteli Politika tárgyévi módosítása 14

16 A társaság a tárgyévben számviteli politikáját nem módosította, azonban a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. döntése alapján a beszámolót a üzleti évről i nappal készítette el a korábbi, a tárgyévet követő március 1. helyett. 15

17 I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása Mutatószámok segítségével a Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének, az eszközök összetételének, a saját tőke és kötelezettségek, a likviditás és fizetőképesség valamint a jövedelmezőség alakulásának elemzése és értékelése. 1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Változás (%) á ő Tőkeerősség (%) % á ö ö é Kötelezettségek aránya (%) % á ö Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%) Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%) Befektetett eszközök fedezete (%) Saját tőke növekedésének mértéke I. (%) Saját tőke növekedésének mértéke II. (%) % % % % ö ö ö Eszköz igényességi mutató 1,17 1,26 107% á ő Tárgyi eszközök használhatósági foka (%) Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%) ú á ú ö. á ö ö á ú ö. á ö á ő ö ö é é ő é é á ő á ö ö ó é é á ö ö ó é é á é á á é é á ö ö ó é é 0,67 0,55 82% 0,03 0,00 0% Eszközök forgási sebessége É é í é ó á é 0,21 0,21 101% ö ö ö Tárgyi eszközök forgási É é í é ó á é 0,44 0,47 106% sebessége á ö ö Készletek forgási sebessége É é í é ó á é 1,32 1,22 93% é Saját tőke forgási sebessége É é í é ó á é 0,25 0,27 108% á ő 16

18 A vagyoni helyzet rövid értékelése: A vagyoni helyzetre vonatkozó mutatók megállapítható, hogy a társaságnál a üzleti év során nem történt számottevő változás az előző üzleti évhez képest nem történt. A társaság tőkeerőssége továbbra is kielégítő, illetve saját tőkéjéből továbbra is finanszírozni tudja befektetett eszközeit. A saját tőkén belüli növekedést az ingatlanokhoz kapcsolódó értékhelyesbítés okozta. 2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése Adósságállományra vonatkozó mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Változás (%) ö é Hitelfedezeti mutató (%) % ö á ú ö. ó á á á Adósságállomány arány (%) 0 0 ó á á á á ó Adósságszolgálati fedezeti mutató Adósságállomány fedezettsége (%) ő Átlagos vevő futamidő (nap) 43,73 36,84 84% 1 é é í é ó á. Átlagos szállító futamidő (nap) Vevői/szállítói állomány aránya (%) ó é É é ö. ú. ö é ö. é á ő ó á á á á í ó 1 ű á. ő á í ó 143,87 157,46 109% % A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Kedvezőtlen, hogy a hitelfedezeti mutató előző évhez képest csökkent, pozitívum azonban az átlagos vevő futamidő csökkenése. Ugyan a szállító futamidő növekedést mutat, azonban ezt elsősorban a társaság átmeneti likviditási problémái okozták, mely jórészt a szezonális értékesítésnek tudható be. 17

19 Likviditási mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Változás (%) ó ö ö Likviditási mutató I. 1,82 2,04 112% ö á ú ö. ó ö ö é Likviditási mutató II. 0,41 0,60 147% ö á ú ö. Likviditási mutató III. é ö ö É é í ö á ú ö. 0,03 0, % Likviditási mutató IV. é ö ö ö á ú ö. 0,03 0, % Ü é á ó EBITDA fedezet I , %. á.. ~. EBITDA fedezet II , % Megállapítható, hogy a társasági likviditási helyzete kielégítő, mutatatói teljesítik az elvárt mértéket. További pozitívum, hogy a társaság likviditási helyzete előző évhez képest is javult. 3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása Előző év Tárgy év Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (%) Tőke arányos üzemi eredmény (%) Sajáttőke arányos adózott eredmény (ROE) (%) Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%) Befektetés megtérülése (ROI) (%) 1 főre jutó adózás előtti eredmény (E Ft) 1 főre jutó adózott eredmény (E Ft) Bérarányos jövedelmezőség (%) Élőmunkaráfordítás arányos jövedelmezőség (%) Ü é é é É é í é óá. ó é É é í é ó á. Ü é é é á ő ó é á ő ó é ö ö ö ó é É é í é ó á. é é á ő á ú. ö. ó á ő é Á. é á ó é Á. é á ó á ő é é ö é ó á ő é é ű á í á Változás (%) 2,65 0,81 30% 1,46 0,36 25% 0,65 0,22 33% 0,36 0,10 27% 0,31 0,08 25% 1,46 0,36 25% 0,36 0,10 27% 65,13 16,57 25% 0,00 16,57 3,34 0,92 27% 2,25 0,65 29% 18

20 Összességében elmondható, hogy a társaság jövedelmezőségi mutatói jelentősen (átlagosan 30%kal) csökkentek, mely elsősorban a társaság tárgyévi eredménycsökkenésével függ össze. Bár a társaság értékesítés nettó érbevétele több mint 10 millió Fttal nőtt, az árbevételarányos üzemi eredmény jelentősen csökkent (2,65%ról 0,81%ra) az előző évhez képest, melyet elsősorban az aktivált saját teljesítmények csökkenésének tudható be. Az árbevételarányos adózott eredmény tekintetében minimális a változás, tekintettel arra, hogy a társaság adózott eredménye 1 millió Fttal csökkent csak. A ROE mutató csökkenését két tényező okozza: a saját tőke növekedése mellett a társaság adózott eredménye csökkent 1millió Fttal. 19

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A vállalkozás ismertetése... 4 2. Számviteli politika bemutatása...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET II. fejezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Hatvani Volán Zrt. 2012. évi gazdálkodásáról Hatvan, 2013. május 17. Hatvani Volán Zrt. Kiegészítő melléklet 2012. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. A. A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz Tartalomjegyzék 1. Általános rész 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása 3. oldal 1.2. Számviteli politika ismertetése 5.

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

0 Kiegészítő melléklet a 2010. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 3. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0

Statisztikai számjele: 24282112244211401. I. Értékesítés nettó árbevétele 58 831 298 956. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 Egyszerősített éves beszámoló "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2013.12.31 Nemzeti MAL-A Alumíniumtermelı Zrt Cégjegyzék száma: 01-10-047706 Statisztikai számjele: 24282112244211401 eft-ban tételsz. tétel megnevezése

Részletesebben

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika

... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika ... (társaság neve)... (adószám) Számviteli politika Érvényes:...-tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A számviteli politika célja...4 2. Társaság bemutatása...5 3. Alkalmazott számviteli alapelvek...6

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök

SZÁMVITELI POLITIKA. Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte: Ügyvezető elnök SZÁMVITELI POLITIKA Kelt: Komló, 2013. március 11. Érvényben: Komló, 2013. március 11. Érvénybe helyezte:. Ügyvezető elnök 2 Az egyesület aktuális beazonosításához szükséges adatokat a cégtörzs tartalmazza,

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 7 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515a vállalkozás

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért

Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért Adószám: 18452646-2-06 Statisztikai számjel:18452646-0129-569-06 az Erdészeti Oktatásért 6721 Szeged, József Attila sgt. 26. SZÁMVITELI POLITIKA Eszközök és források értékelési szabályzata Eszközök és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben