A évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése"

Átírás

1 Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: A évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Általános tájékoztató Az Ötv. 90. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A évi költségvetési koncepció kialakításánál a központi költségvetés tervezetében, a jogszabályokban foglaltakra tekintettel az önkormányzat érdekeit, feladatait és lehetőségeit vettük figyelembe. A globális és ezen belül az európai piacokon látható, hogy továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a piacokra a világválság harmadik szakaszának, a pénzügyi- és a reálgazdasági válság után jelentkező adósságválságnak a fejleményei. Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az európai Unió vélhetően még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani az államadósságának növekedését. Az euróválság magyarországi hatásainak kivédése érdekében a költségvetés hiányát 3 % alatt kell tartani. A évi költségvetési törvényjavaslat kiadási oldalának összeállításakor a Kormány a bürokrácia további csökkentését és takarékossági intézkedések bevezetését határozta el. Bevételi oldalon az adórendszer további arányosítása a cél, illetve az adócsalási kiskapuk bezárásával a költségvetés bevételi oldalának többletével is próbálják a hiányt csökkenteni. Az euróválság zónától való elrugaszkodás érdekében a Kormány öt célt tűzött ki: - ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, - be kell zárni az adócsalási kiskapukat, - legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start munka program keretében, - lábra kell állítani a nyugdíjkasszát (erősítik a NAV ellenőrzési tevékenységét),

2 2 - lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza helyzetének rendezése érdekében. A foglalkoztatás bővülésével várható, hogy növekszik a vállalatok tőkeigénye, a termelő ágazatokban ezért számottevő beruházási aktivitás prognosztizálható. A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása. A költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5 %-os GDP növekedéssel számoltak. A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika. A belső kereslet vonatkozásában javulást prognosztizálnak, mely alapjául szolgál a verseny szférában foglalkoztatottak számának növekedése, illetve az adórendszer átalakításának pozitív jövedelmi és keresleti hatása. A évi költségvetési törvényjavaslat tárgyalása folyamán számos reformintézkedés bevezetése merült fel, mely érinti az Önkormányzat működését, gazdálkodását is: 1.) Nyugdíjtörvény módosítása: december 31-től előrehozott és korengedményes nyugdíj nem állapítható meg. A 40 éves jogviszonnyal rendelkezők nők rendes öregségi nyugdíjba vonulási lehetősége megmarad. 2.) Tervezik az államigazgatási hatáskörök, ügyek egy részének (például okmányirodai és hatósági ügyek) járási rendszerbe történő átszervezését (2013. januártól vagy akár már júliusától). 3.) Tervezés alatt van az általános iskolák államosítása január 1-től vagy 2012 szeptemberétől. Az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása jelentős mértékű létszámleépítéssel járhat. Az inflációs ráta átlagos mértékét évre 3,8 % körül becsülik év vonatkozásában 4,2 %-ot irányoz elő a költségvetési törvényjavaslat.

3 3 Fontos központi cél, hogy részletes és megalapozott tervezés mellett a költségvetés betartásának erősítését szolgáló eszköz- és szabályrendszer kerüljön kialakításra, s a közvagyon megvédését és a korrupció visszaszorítását biztosító garanciális elemek épüljenek be a közpénzek elköltésének folyamatába. A évi költségvetéshez kapcsolódó központi döntések többsége még nem ismeretes. A tervezetek a következő főbb változásokat tartalmazzák: 1.) A normatív állami támogatásokat tartalmazó költségvetési törvény 3. számú mellékletéből átkerülnek a 8. számú mellékletbe a normatív kötött támogatások közé az alábbi jogcímek: - bölcsődei, óvodai, iskolai intézményi étkeztetés támogatása, - tanulók ingyenes tankönyv támogatása, - szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása, Ezen jogcímek támogatási mértéke nem változik. A normatív kötött támogatássá változtatás oka, hogy ezen jogcímekről tételes elszámolást akarnak készíttetni. Az a cél, hogy arra a feladatra kerüljön biztosan elköltésre a támogatás összege, amire szánták. 2.) Csökkent néhány normatíva fajlagos mértéke: - pedagógus továbbképzés támogatása ,- Ft/főről 6.300,- Ft-ra - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9.400,- Ft/főről 1.640,- Ft-ra. E két területen a kötelező továbbképzést jogszabály írja elő. Nem lesz egyszerű a jóval kevesebb összegből teljesíteni az előírást. Néhány intézménynél már a 2012 évi koncepció kialakításánál önkormányzati támogatás kiegészítésre van szükség, mivel az állami támogatás még az utiköltséget is alig fedezi. 3.) Egyetlen normatíva fajlagos összege nőtt: - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai: 2.769,- Ft/lakosról Ft-ra. 4.) A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek Az aktuális költségvetési törvény tervezet ezen bekezdése már nem tartalmazza azt, hogy az Önkormányzatokat az állandó lakhely szerinti személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó SZJA-ból 8 %-os részesedés marad meg.

4 4 A költségvetési törvény 4. számú melléklete a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódása mérséklésének szabályozását tartalmazza, mely SZJA részesedést kiváltó támogatássá válik. 5.) A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kistérségi támogatások A 2011 év 4 hónapjára felemelt fajlagos összeg 2012.év 4 hónapjára visszacsökkentek a évi 8 hónapra meghatározott szintre. 6.) A közszférában nem emelkednek az illetmények. Az adójóváírás fokozatos szűkítését bérkompenzációval tervezik ellensúlyozni, melynek szabályai jelen pillanatban még nem ismertek, ezért nem kerültek tervezésre a évi koncepció összeállítása során. 7.) Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami támogatásai mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul át. 8.) A szociális ellátások rendszerének átalakítását tervezik, hogy jobban ösztönözzön a munkavállalásra. Közfoglalkoztatási rendszer Jelenleg nincs bővebb információnk, hogy a évben bevezetett közfoglalkoztatási rendszer milyen mértékű átalakítására lehet számítani. Sajnos az ez évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 4 órás közfoglalkoztatás nem hozta meg az elvárt eredményt. A munkavállalók munkára való ösztönzésére, a helyes munkavállalói magatartás kialakítására, a munka megfelelő elvégzésére nem ad ez az idő megfelelő keretet. Nagyon sok probléma volt minden intézményünkben ezen foglalkoztatotti körrel. Sok a táppénzes napok száma, a munkaidő kihasználás nem megfelelő az érintettek nagy része vagy nem tud vagy nem akar dolgozni. A hosszú távú közfoglalkoztatottak eredményessége, munkához való hozzáállása, aktivitása jóval pozitívabb képet mutat. Több fórumon is jelzéssel éltünk arra vonatkozóan, hogy a 4 órás közfoglalkoztatás negatív tapasztalatai miatt újból a 8 órás foglalkoztatást részesítsék előnyben. A Kormány célja, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló un. pénzbeli szociális juttatások előirányzat a jelenleginél célzottabban kerüljön elosztásra ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt. Cél, hogy hatékonyabban segítsék a valós gondokkal, magasabb segélyezetti létszámmal (ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat.

5 5 Adó- és járulék változások Az ÁFA 25 %-os általános mértékét 27 %-ra emelik évtől valamennyi jövedelem tekintetében az alkalmazható személyi jövedelemadó mértéke 16 %. Az adójóváírás intézményét megszüntetik. A Ft alatti jövedelmek esetében a szuperbruttósítás eltörlését, a fölötte lévő jövedelmek esetében részleges kivezetését javasolják. A reprezentáció és üzleti ajándékozás SZJA mentessége megszűnik, a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után 16 %-os mértékű adót kell fizetni, illetve 27 % járulék fizetési kötelezettség is fennáll. A munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére kerül sor től változik a nem pénzbeli, illetőleg béren kívüli juttatások adózása: - eltörlik a 18 ezer Ft-ig kedvezményesebben adózott étkezési utalványt forintot meg nem haladó mértékű, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány juttatásának lehetősége maradt meg ebben az adózási formában. - A Széchenyi Pihenő Kártya bevezetését tervezik, melynek részei: Szálláshely kártya számla 225 ezer Ft-ig Vendéglátás kártya számla 150 ezer Ft-ig Szabadidő kártya számla 75 ezer Ft-ig A saját gépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegében un. általános személygépkocsi normaköltség 9 -Ft-os mértéke 15 Ft-ra emelkedik. A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik. Új adónem kerül bevezetésre a baleseti adó. Az állami kiadások csökkentése céljából a évi költségvetés koncepció szintű összeállításakor a következő előírások figyelembe vételére került sor: - a cafetéria juttatás 2012-ben a köztisztviselőknél legfeljebb Ft/fő összeggel tervezhető, - a külső személyi juttatásokat a minimális mértékre kell csökkenteni. Felül kell vizsgálni a megbízási szerződéseket.

6 6 - a szellemi tevékenység végzésére (számlás foglalkoztatás) előirányzat csak indokolt esetben tervezhető. - Ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék. - A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás, a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás feltétlenül indokolttá teszi, hogy a közfeladatok ellátása során az állam minden szerve törekedjen az indokolatlan kiszervezések mellőzésére. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését segítő támogatás a 2011 évihez hasonlóan működési és feladatalapú támogatásból finanszírozódik majd a év folyamán. A figyelembe vett lakosságszám 6072 fő, 27 fővel kevesebb mint az előző évben. A gépjárműadó 100 %-ban az önkormányzatoknál marad, a termőföld bérbeadásból származó jövedelemmel együtt. Ezzel utóbbival azonban nem igen számolhatunk ezt mutatják a évi adatok is. Minden tekintetben jól látható, hogy nagy változások várhatóak az önkormányzatok működésében, finanszírozásában. A évi költségvetés készítése előtt fokozottan kell vizsgálni az olyan megtakarítási lehetőségeket, amelyek átmeneti kiadás többlettel nem járnak annak érdekében, hogy a gazdálkodás zavartalansága biztosítható legyen. A központi bérintézkedések valójában nem ismeretesek, még a minimál bér emelése is tárgyalás alatt áll. A médiából lehetett értesülni arról, hogy az NGM a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT) a minimálbér ,- forintra, valamint a garantált bérminimum ,- forintra emelését javasolja, emellett a versenyszférára vonatkozóan 5 %-os béremelési ajánlást tesz. Több mint négy év óta központi béremelés nem történt a közszférában, ez nem kis nettóbér feszültséget kelt pl. a közfoglalkoztatottakhoz képest, hiszen más a munkaintenzitás és felelősségvállalás, az elvárás jogosan, de a minimálbér közeli, vagy arra kiegészített alkalmazott is a megélhetéséért küzd.

7 7 A központi bérintézkedések hiányában csak remélhetjük, hogy évben mérsékelt reálbér csökkenés várható e területen. A költségvetés tervezett adatainak ismeretében előzetes bevételi és kiadási számítást végeztünk, amelyek tájékoztató jellegűek, változtatásukra központilag sor kerülhet figyelembe véve, hogy a Parlament most tárgyalja azokat. Egyre inkább az valószínűsíthető, hogy a kötelező alapfeladatok biztosítása, az önkormányzati működőképesség fenntartása érdekében a feladatok újragondolására lesz szükség. A számítások során olyan egyeztetéseket végeztünk el, amelyek nem elsősorban az intézményi igényekre, hanem a évi 10 havi tapasztalati adatokra, jogszabályok által meghatározott kötelezően ellátandó feladatokra, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések jövő évi kihatásaira épülnek. Azon bevételi elemeket, amelyek változtatásához testületi döntés szükséges, az idei évi adatokat vettük figyelembe. Éppen ezért ezen számításokat a bizottságok által javasolt, a Képviselő-testületi koncepcióban elfogadandó gazdasági tartalmú döntések befolyásolhatják. A gazdasági adatok elemzése konkrét pénzügyi helyzet ismeretében lesz célszerű. Összefoglalva azonban megállapítható - a jelenlegi információk és rendelkezésre álló adatok figyelembevételével -, hogy az Önkormányzat évi költségvetése 58 millió Ft-os működési hiányt mutat. Ez komoly helyzetet teremt, mivel felhalmozási és felújítási kiadások nem kerültek tervezésre (a Lieder kultúrpark pályázat önrészét kivéve, de a közbeszerzés folyamatban van, ezért azt biztosítani kell) és koncepció szintjén egyeztettük az önkormányzati intézmények kiadási előirányzat számait. Gyakorlatilag elemi költségvetés szintjéhez viszonyítva túl nagy a hiány összege évben csak az elkerülhetetlen feladatok megoldását lehet célul tűzni a bevételek szorításában annak érdekében, hogy ne legyen szükség működési hitel felvételére. A továbbiakban is elengedhetetlen, hogy a költségvetés végrehajtásában érintettek rendkívül takarékos felhasználással és körültekintően lássák el feladataikat, mert csak így lehet a működés folyamatosságát évközben biztosítani. Az idei évről átnyúló feladatokat a pénzmaradványi lehetőségek ismeretében tudjuk meghatározni. Az már most prognosztizálható, hogy az egyensúly megteremtése nagy gondot jelent és pályázati, illetve ennek előkészítési fedezet tervezhetőségével nem igen számolhatunk. Céltartalékba az alábbiak kerültek betervezésre:

8 8 - A vízi közmű bérleti díjból várható bevétel HKA-ra elkülönített összege. A évi költségvetési koncepció és gazdasági program kialakításához a következő területeken indokolt bizottsági állásfoglalás: Bevételek vonatkozásában: 1.) Helyi adózásban kíván-e más adónemet is bevezetni az önkormányzat? Az iparűzési adó 2 %-os mértéke 2012-ben nem módosítható. Azt még nem tudjuk, hogy adóinkat érinti-e negatívan a gazdasági környezet módosulása. Az építményadónál a valorizációs szint 1.580,8 Ft/m2, a magánszemélyek kommunális adójánál ,7 Ft/lakóingatlan. Ehhez viszonyítva településünkön az építményadó mértéke 900 Ft/m2, a kommunális adó 90,-Ft/m2, amely átlagosan 6.750,-Ft/lakóingatlan adónak felel meg. Helyi adó ügyekben legkésőbb a decemberi ülésen kell a helyi rendeleteket elfogadni ahhoz, hogy kihirdethető és januártól bevezethető legyen. Mérlegelni kell azonban azt is, hogy jelen gazdasági környezetben milyen hatása lenne az adóemelésnek. Az önkormányzati fizetőképesség fenntartása se kis felelősség. 2.) Bérleti bevételek meghatározásához ki kell még az idén alakítani: a.) A lakbérek és kapcsolódó szolgáltatások mértékét. A lakbéreket 2011.január 01-től emelte a Képviselő-testület. Az önkormányzat 13 szolgálati lakással rendelkezik. A lakásokat önkormányzati, rendőrségi alkalmazottak, bérből és fizetésből élők használják. Jelenleg a lakások lakbére: komfortos lakás esetén 135 Ft/m2, összkomfortos lakás esetén 145 Ft/m2. b.) Helyiségek, garázsok, raktárak bérleti díjának mértékét is meg kellene határozni, amely szintén piaci alapokon működtethető. Megfontolásra ajánljuk, hogy évben az emelés nagyságrendje az a.) és b.) pontokat érintően az inflációnál (4,2 %) nagyobb ne legyen. c.) A közterület-használati díjak felülvizsgálatát ez évben is el kell végezni, az üzleti igénybevételek esetében azonos feltételeket kell teremteni.

9 9 d.) A köztemető szolgáltatási díjak mértékét szintén meg kell vizsgálni, az esetleges változtatásokról - a december folyamán - a döntést meg kell hozni. 3.) Oktatási feladatok ellátása a.) Az óvodai feladatokat 6+3 csoportban biztosítjuk. A gyermeklétszám állandósult, kihasználtság megfelelő. A Süni Napköziotthonos Óvoda október 1- i létszáma 124 fő, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda október 1-i létszáma 71 fő szeptember 1-től a gyermekek bölcsődei ellátása biztosított, a férőhelyek száma 14. A bölcsődei ellátás nem kötelező alapfeladatunk. b.) Általános iskolai oktatás területén nagy változások várhatóak szeptemberétől, vagy legkésőbb januárjától állami feladattá válik. A részletszabályok, feltételek még nem ismertek, ezért 12 hónap került tervezésre. Jelenleg a két iskolában és a Süni Óvodában is a német kisebbségi oktatás folyamatosan működik. A Rákóczi Ferenc Általános iskolában 2011.X.l-én a tanuló létszám 245 fő az Ady Endre Általános Iskolában 164 fő. c.) A különleges gondozás keretébe tartozó gyógypedagógiai oktatás gyermeklétszám folyamatos csökkenésével számolhatunk. Az intézménynek többlettámogatást jelent, hogy integrált oktatás keretében (többlet konduktív órák biztosításával) a szakvéleménnyel rendelkező gyermekek tanítása megoldható A október 1-i gyógypedagógiai létszám 8 fő. d.) A Művészetoktatási Intézmény az Ady Endre Általános Iskola tagintézményeként működik. A zeneművészeti tanulói létszám 57 fő, a képző művészeti tanulói létszám 18 fő október 1-én. A tervezett normatívák tükrében jelentős önkormányzati forrás kiegészítésre lehet szükség. A nem alapfeladat ellátása ugyanakkor jó kereteket teremt a gyermekek művészeti adottságainak fejlesztésére, hozzájárul szabadidejük hasznos eltöltéséhez

10 10 4.) A szociális és gyermekvédelmi rendeletben kerül megállapításra az élelmezés díja, amely kihat az idősek és a gyermekek étkeztetésére. A megfizethető normaemelést és díjemelést javaslunk az óvodák számítása szerint. A döntést az óvodai térítési díjak esetében a december hó folyamán javasoljuk meghozni. A szociális térítési díjak esetében március hóig ad lehetőséget a jogszabály (célszerű lenne a költségvetés elfogadásával egyidejűleg). 5.) A közfoglalkoztatás tekintetében javasoljuk, hogy a hatályba helyezett jogszabályok, illetve a pályázati kiírások ismeretében a január hó folyamán kerüljön sor a képviselő-testületi döntésre. Jelenleg a évi szabályok szerint kerültek tervezésre a várható foglalkoztatás költségei. 6.) Az önkormányzat tulajdonában lévő részvények jelenleg a következők: Bakonykarszt részvény: ,-Ft Hulladékgazd konz. részvény Ft összesen: ,-Ft Kiadások vonatkozásában: 1.) Költségvetési szervek működési kiadásaira célszerű meghatározni a következőket: a.) Kiadási előirányzatok évhez képest a többlet állami támogatáshoz, saját bevételhez, konkrét többletfeladathoz kapcsolódóan növekedjenek. b.) Az ellátandó feladatokat ismét át kell tekinteni, az intézményi bejárásokat javasoljuk januárban - a műszaki ellenőrrel közösen - a bizottságok által elvégezni. c.) Az intézményi működési kiadásoknál indokolt az alap előirányzat elemzése, szerkezeti változások, szintre hozás áttekintése. d.) Az intézményvezetőkkel a jegyző a feladatellátás jogszabályokhoz történő indokoltságát a Kincstár vezetője által - szintén januárban egyezteti. A koncepció készítésének időszakában ezek egy része megbeszélésre került, így nagyságrendi csökkenést a felülvizsgálat vélhetően nem jelent. 2.) A támogatási feladatoknál meg kell határozni:

11 11 a.) b.) A közösségi támogatások, ezen belül a sporttámogatások elveit, nagyságát, feltételeit. Az eddigi bevételi ismeretek alapján se lenne túl szerencsés a támogatások csökkentése. A Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtandó támogatási elveket, támogatás nagyságát is meg kell határozni. Mindkét kisebbség támogatási feltételeit azonosan kell kialakítani. Önkormányzati támogatásuk a kezdetektől, így évben is 300 ezer Ft volt. A kisebbségek ugyanakkor nem pénzbeli támogatásban is részesülnek, hiszen pl. a Kultúrházban egy-egy helyiséget ingyen, bérmentve felmerülő költségtérítés nélkül használnak és a hivatalban bonyolított ügymenetből eredő ráfordítás sincs áthárítva. Rendezvényeikhez a helyiségeket szintén térítés nélkül biztosítjuk az Ötv. szerint. Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása egymástól független. c.) A szociális támogatás kialakítása összefügg a bevételeknél leírtakkal, ezért azokat a szociális törvény rendelkezéseihez igazodóan kell kialakítani. 3.) Felújításokat koncepció szinten nem terveztünk. A pénzmaradvány felújítási, felhalmozási maradványát ha a költségvetés egyensúlyi helyzete egyáltalán lehetővé teszi - ezen célra lehet kijelölni. A felújítási igényekről a évi koncepció kialakításánál nem javasolunk döntést hozni. Várhatóan egész évben csak az azonnali intézkedést igénylő feladatokat vehetjük számba. 4.) Felhalmozási, beruházási feladatok meghatározása szintén a pénzeszközök szorításában alakítható. Felhalmozási kiadásként egyedül a Lieder Kultúrpark pályázat önrésze került tervezésre. Kiemelten kell figyelembe venni az alapellátás intézményrendszerének korszerűsítésének pályázati előkészítését annak érdekében, hogy az önkormányzati ráfordítások hosszabb távon finanszírozhatók legyenek. 5.) Hitel visszafizetés

12 novemberében járt volna le a Környezetvédelmi Rehabilitációs Program Japánhitel öszszegének törlesztése. Berhida Város Önkormányzatának hitelállomány összege június 30-i állapot szerint ,- Ft, melyből a Papkeszi Község Önkormányzatát érintő rész ,- Ft. Az adósság elengedése tárgyában Talabér Márta országgyűlési képviselő, Várpalota város polgármestere javaslatot terjesztett be a kormány elé. Az előterjesztés összeállításában a Pénzügyi Iroda is részt vett. A képviselőasszony előterjesztésének köszönhetően november 3-án a várpalotai Polgármesteri Hivatal tanácstermében a miniszterelnök-helyettes sajtótájékoztatót tartott, melyben bejelentette, hogy elengedésre kerül a hét települést érintő 3,5 milliárd forintos adósságállomány. E jó hírnek köszönhetően Berhida Város Önkormányzata nem fog rendelkezni hitelállománnyal. 6.) Összegzés Javasoljuk az önkormányzati feladatok rangsorolásánál figyelembe venni azt, hogy jelenleg sok a bizonytalanság, a évi költségvetés eredeti számadatainak elfogadásakor várhatóan az előzőekben leírtak következtében - a működtetési kiadásokra sem lesz elégséges keret. A konkrét számadatok ismerete nélkül csak koncepcionálisan lehet dönteni. Hiánnyal nem lehet tervezni a költségvetést, illetve a hiányt valamilyen bevétellel ha mással nem, akkor hitellel le kell fedni. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján pénzmaradványból várhatóan lefedhető lesz a hiány összege. Óvatosan, körültekintően kell gazdálkodni, hiszen a tartalékot csak egyszer lehet elkölteni. A tartalék, a saját bevételek felhasználási üteme határozza meg az évközi bevételi mozgásteret, az elérhető kamatbevétel nagyságát. Az előzetes adatok szerint évben szerényebb pénzügyi lehetőségekkel és feladat megoldásokkal tudunk számolni. A jövő évi költségvetés kialakítását teljes körű központi információ hiányában várhatóan januárban tudjuk elvégezni. A most kialakított koncepció alapján indul meg a tervező munka, mindezek további bizottsági előkészítést, testületi részdöntést igényelnek a költségvetési rendelet- tervezet kidolgozásához.

13 13 A koncepció táblázati számadatai tájékoztató jellegűek, azokat elfogadni nem kell! Ugyanakkor ebből már megállapítható, hogy a jövő évünk feszített pénzügyi helyzetet teremt és ezek ismeretében kell közösen kialakítanunk a túlélés lehetőségeit. Kérjük, hogy a évi költségvetési koncepció kialakításához, a jövő évi költségvetés tervezéséhez a javaslatokat szíveskedjenek megtenni. Berhida, november 7. Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012.

Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére. Tét Város Önkormányzatának 2012. Előterjesztés Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. február 22-én megtartandó ülésére 2012. évi költségvetés Tét Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.. értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciójára Előterjesztő: Tóth József polgármester Készítette: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

Általános gazdasági helyzet

Általános gazdasági helyzet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára

J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára J A V A S L A T Ózd város 2011. évi költségvetésének koncepciójára Előterjesztő: Polgármester Készítette: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 A költségvetési koncepció a jövő évben várhatóan rendelkezésre

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata

Szentes Város Önkormányzata Szentes Város Önkormányzata Készült: 2009. november hónapban - 2 - SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Képviselő-testülete 2009. november 27- i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2010.

Részletesebben

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, 2011. november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi:

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2010. évi költségvetés ¾ éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL ELŐTERJESZTÉS PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL A koncepciót az önkormányzat valamennyi bizottsága megtárgyalja Az államháztartásról szóló 2011. évi CCV. törvény 24.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2011. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2011. évi költségvetési terv kialakításához E L Ő T E R J E S Z T É S a 2011. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! A módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 68-69. -ai alapján készítette el a jegyző a 2011. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor

M E G H Í V Ó. 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay Károly u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre

Részletesebben

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Az Áht. 71.. szerint, a jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-éig terjeszti a Képviselő-testület elé. Tisztelt Képviselő-testület! Balassagyarmat Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendelettervezete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 71.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére. Tárgy: Pápa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciója PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 150. 8500 PÁPA, Fő u. 5. T el: 89 /324-5 85 Fax: 89/515-083 E-ma il: polgar mester @ p apa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. november 14-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére Tárgy: 2015. évi költségvetési koncepció Helyben Tisztelt Képviselő-testület! A következő évre vonatkozó költségvetési koncepció elkészítésére és képviselő-testület

Részletesebben

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918

Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-225/ 2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármestere U-25431-4/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2011.

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2011. NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA 2011. Gazdálkodási csoport 191/2010. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozattal elfogadva Nagymaros Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Orgovány Nagyközség Polgármesterétől T/87/2013. E l ő t e r j e s z t é s a Képviselőtestület 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: Orgovány Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i ülése számú napirendi pontja A Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója Előadó: dr. Puskás Imre, a Közgyűlés

Részletesebben

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt.

Önkormányzatunk 2012. december 31-i záró pénzkészlete 47,380,-Ft, bankszámlaegyenlege: 11.804.119,-Ft volt. ELŐTERJESZTÉS Lovászpatona Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-i ülésére, az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójáról 1. napirend Tisztelt Képviselő-testület! Lovászpatona

Részletesebben