A évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése"

Átírás

1 Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Berhida, Veszprémi u Tel.: 88/ Fax: A évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Általános tájékoztató Az Ötv. 90. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A évi költségvetési koncepció kialakításánál a központi költségvetés tervezetében, a jogszabályokban foglaltakra tekintettel az önkormányzat érdekeit, feladatait és lehetőségeit vettük figyelembe. A globális és ezen belül az európai piacokon látható, hogy továbbra is visszafogó hatást fejtenek ki a piacokra a világválság harmadik szakaszának, a pénzügyi- és a reálgazdasági válság után jelentkező adósságválságnak a fejleményei. Az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági fejleményei azt bizonyítják, hogy az európai Unió vélhetően még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz. Az elhúzódó válságot alapvetően az okozza, hogy az országok jelentős része nem tudja megállítani az államadósságának növekedését. Az euróválság magyarországi hatásainak kivédése érdekében a költségvetés hiányát 3 % alatt kell tartani. A évi költségvetési törvényjavaslat kiadási oldalának összeállításakor a Kormány a bürokrácia további csökkentését és takarékossági intézkedések bevezetését határozta el. Bevételi oldalon az adórendszer további arányosítása a cél, illetve az adócsalási kiskapuk bezárásával a költségvetés bevételi oldalának többletével is próbálják a hiányt csökkenteni. Az euróválság zónától való elrugaszkodás érdekében a Kormány öt célt tűzött ki: - ki kell teljesíteni az arányos adórendszert, - be kell zárni az adócsalási kiskapukat, - legalább 200 ezer embernek munkát kell adni a Start munka program keretében, - lábra kell állítani a nyugdíjkasszát (erősítik a NAV ellenőrzési tevékenységét),

2 2 - lépéseket kell tenni az egészségügyi kassza helyzetének rendezése érdekében. A foglalkoztatás bővülésével várható, hogy növekszik a vállalatok tőkeigénye, a termelő ágazatokban ezért számottevő beruházási aktivitás prognosztizálható. A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus gazdasági növekedés megalapozása. A költségvetés sarokszámainak tervezéséhez 1,5 %-os GDP növekedéssel számoltak. A középtávú költségvetés-politika törekvése a közpénzek mainál hatékonyabb és a magánérdekkel szemben a közérdeket szolgáló felhasználása, a pazarlás megszüntetése, az állam által nyújtott szolgáltatások magasabb színvonalának biztosítása, az igazságos közteherviselés és az esélyteremtő, szolidáris szociálpolitika. A belső kereslet vonatkozásában javulást prognosztizálnak, mely alapjául szolgál a verseny szférában foglalkoztatottak számának növekedése, illetve az adórendszer átalakításának pozitív jövedelmi és keresleti hatása. A évi költségvetési törvényjavaslat tárgyalása folyamán számos reformintézkedés bevezetése merült fel, mely érinti az Önkormányzat működését, gazdálkodását is: 1.) Nyugdíjtörvény módosítása: december 31-től előrehozott és korengedményes nyugdíj nem állapítható meg. A 40 éves jogviszonnyal rendelkezők nők rendes öregségi nyugdíjba vonulási lehetősége megmarad. 2.) Tervezik az államigazgatási hatáskörök, ügyek egy részének (például okmányirodai és hatósági ügyek) járási rendszerbe történő átszervezését (2013. januártól vagy akár már júliusától). 3.) Tervezés alatt van az általános iskolák államosítása január 1-től vagy 2012 szeptemberétől. Az önkormányzatok átszervezése és a központi igazgatás racionalizálása jelentős mértékű létszámleépítéssel járhat. Az inflációs ráta átlagos mértékét évre 3,8 % körül becsülik év vonatkozásában 4,2 %-ot irányoz elő a költségvetési törvényjavaslat.

3 3 Fontos központi cél, hogy részletes és megalapozott tervezés mellett a költségvetés betartásának erősítését szolgáló eszköz- és szabályrendszer kerüljön kialakításra, s a közvagyon megvédését és a korrupció visszaszorítását biztosító garanciális elemek épüljenek be a közpénzek elköltésének folyamatába. A évi költségvetéshez kapcsolódó központi döntések többsége még nem ismeretes. A tervezetek a következő főbb változásokat tartalmazzák: 1.) A normatív állami támogatásokat tartalmazó költségvetési törvény 3. számú mellékletéből átkerülnek a 8. számú mellékletbe a normatív kötött támogatások közé az alábbi jogcímek: - bölcsődei, óvodai, iskolai intézményi étkeztetés támogatása, - tanulók ingyenes tankönyv támogatása, - szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása, Ezen jogcímek támogatási mértéke nem változik. A normatív kötött támogatássá változtatás oka, hogy ezen jogcímekről tételes elszámolást akarnak készíttetni. Az a cél, hogy arra a feladatra kerüljön biztosan elköltésre a támogatás összege, amire szánták. 2.) Csökkent néhány normatíva fajlagos mértéke: - pedagógus továbbképzés támogatása ,- Ft/főről 6.300,- Ft-ra - szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 9.400,- Ft/főről 1.640,- Ft-ra. E két területen a kötelező továbbképzést jogszabály írja elő. Nem lesz egyszerű a jóval kevesebb összegből teljesíteni az előírást. Néhány intézménynél már a 2012 évi koncepció kialakításánál önkormányzati támogatás kiegészítésre van szükség, mivel az állami támogatás még az utiköltséget is alig fedezi. 3.) Egyetlen normatíva fajlagos összege nőtt: - települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai: 2.769,- Ft/lakosról Ft-ra. 4.) A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek Az aktuális költségvetési törvény tervezet ezen bekezdése már nem tartalmazza azt, hogy az Önkormányzatokat az állandó lakhely szerinti személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Megállapítható, hogy a helyi önkormányzatok átengedett személyi jövedelemadó részesedése javarészt megszűnik, a helyben maradó SZJA-ból 8 %-os részesedés marad meg.

4 4 A költségvetési törvény 4. számú melléklete a települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódása mérséklésének szabályozását tartalmazza, mely SZJA részesedést kiváltó támogatássá válik. 5.) A költségvetési törvény 8. számú melléklete szerinti kistérségi támogatások A 2011 év 4 hónapjára felemelt fajlagos összeg 2012.év 4 hónapjára visszacsökkentek a évi 8 hónapra meghatározott szintre. 6.) A közszférában nem emelkednek az illetmények. Az adójóváírás fokozatos szűkítését bérkompenzációval tervezik ellensúlyozni, melynek szabályai jelen pillanatban még nem ismertek, ezért nem kerültek tervezésre a évi koncepció összeállítása során. 7.) Csökkennek az ártámogatások: a gyógyszerkassza állami támogatásai mérséklődnek. A korábbi gáz- és távhőtámogatás kibővített lakásfenntartási támogatássá alakul át. 8.) A szociális ellátások rendszerének átalakítását tervezik, hogy jobban ösztönözzön a munkavállalásra. Közfoglalkoztatási rendszer Jelenleg nincs bővebb információnk, hogy a évben bevezetett közfoglalkoztatási rendszer milyen mértékű átalakítására lehet számítani. Sajnos az ez évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 4 órás közfoglalkoztatás nem hozta meg az elvárt eredményt. A munkavállalók munkára való ösztönzésére, a helyes munkavállalói magatartás kialakítására, a munka megfelelő elvégzésére nem ad ez az idő megfelelő keretet. Nagyon sok probléma volt minden intézményünkben ezen foglalkoztatotti körrel. Sok a táppénzes napok száma, a munkaidő kihasználás nem megfelelő az érintettek nagy része vagy nem tud vagy nem akar dolgozni. A hosszú távú közfoglalkoztatottak eredményessége, munkához való hozzáállása, aktivitása jóval pozitívabb képet mutat. Több fórumon is jelzéssel éltünk arra vonatkozóan, hogy a 4 órás közfoglalkoztatás negatív tapasztalatai miatt újból a 8 órás foglalkoztatást részesítsék előnyben. A Kormány célja, hogy az önkormányzati segélyezéshez hozzájáruló un. pénzbeli szociális juttatások előirányzat a jelenleginél célzottabban kerüljön elosztásra ben valamennyi településen biztosítja majd a normatív segélyekhez nyújtandó önrészt. Cél, hogy hatékonyabban segítsék a valós gondokkal, magasabb segélyezetti létszámmal (ezáltal több kiadással) sújtott önkormányzatokat.

5 5 Adó- és járulék változások Az ÁFA 25 %-os általános mértékét 27 %-ra emelik évtől valamennyi jövedelem tekintetében az alkalmazható személyi jövedelemadó mértéke 16 %. Az adójóváírás intézményét megszüntetik. A Ft alatti jövedelmek esetében a szuperbruttósítás eltörlését, a fölötte lévő jövedelmek esetében részleges kivezetését javasolják. A reprezentáció és üzleti ajándékozás SZJA mentessége megszűnik, a kifizetőnek a juttatás értéke 1,19-szerese után 16 %-os mértékű adót kell fizetni, illetve 27 % járulék fizetési kötelezettség is fennáll. A munkavállalói járulék 1 százalékpontos emelésére kerül sor től változik a nem pénzbeli, illetőleg béren kívüli juttatások adózása: - eltörlik a 18 ezer Ft-ig kedvezményesebben adózott étkezési utalványt forintot meg nem haladó mértékű, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány juttatásának lehetősége maradt meg ebben az adózási formában. - A Széchenyi Pihenő Kártya bevezetését tervezik, melynek részei: Szálláshely kártya számla 225 ezer Ft-ig Vendéglátás kártya számla 150 ezer Ft-ig Szabadidő kártya számla 75 ezer Ft-ig A saját gépkocsi használata miatt fizetett költségtérítés összegében un. általános személygépkocsi normaköltség 9 -Ft-os mértéke 15 Ft-ra emelkedik. A cégautóadó köteles gépkocsik adóztatása is a jármű korának és hajtómotorjának teljesítménye függvényében történik. Új adónem kerül bevezetésre a baleseti adó. Az állami kiadások csökkentése céljából a évi költségvetés koncepció szintű összeállításakor a következő előírások figyelembe vételére került sor: - a cafetéria juttatás 2012-ben a köztisztviselőknél legfeljebb Ft/fő összeggel tervezhető, - a külső személyi juttatásokat a minimális mértékre kell csökkenteni. Felül kell vizsgálni a megbízási szerződéseket.

6 6 - a szellemi tevékenység végzésére (számlás foglalkoztatás) előirányzat csak indokolt esetben tervezhető. - Ésszerű takarékosság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni az egyes kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat annak érdekében, hogy a megtervezett előirányzat a megfelelő helyekre koncentrálódjék. - A költségtakarékos költségvetési gazdálkodás, a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás feltétlenül indokolttá teszi, hogy a közfeladatok ellátása során az állam minden szerve törekedjen az indokolatlan kiszervezések mellőzésére. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működését segítő támogatás a 2011 évihez hasonlóan működési és feladatalapú támogatásból finanszírozódik majd a év folyamán. A figyelembe vett lakosságszám 6072 fő, 27 fővel kevesebb mint az előző évben. A gépjárműadó 100 %-ban az önkormányzatoknál marad, a termőföld bérbeadásból származó jövedelemmel együtt. Ezzel utóbbival azonban nem igen számolhatunk ezt mutatják a évi adatok is. Minden tekintetben jól látható, hogy nagy változások várhatóak az önkormányzatok működésében, finanszírozásában. A évi költségvetés készítése előtt fokozottan kell vizsgálni az olyan megtakarítási lehetőségeket, amelyek átmeneti kiadás többlettel nem járnak annak érdekében, hogy a gazdálkodás zavartalansága biztosítható legyen. A központi bérintézkedések valójában nem ismeretesek, még a minimál bér emelése is tárgyalás alatt áll. A médiából lehetett értesülni arról, hogy az NGM a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (NGTT) a minimálbér ,- forintra, valamint a garantált bérminimum ,- forintra emelését javasolja, emellett a versenyszférára vonatkozóan 5 %-os béremelési ajánlást tesz. Több mint négy év óta központi béremelés nem történt a közszférában, ez nem kis nettóbér feszültséget kelt pl. a közfoglalkoztatottakhoz képest, hiszen más a munkaintenzitás és felelősségvállalás, az elvárás jogosan, de a minimálbér közeli, vagy arra kiegészített alkalmazott is a megélhetéséért küzd.

7 7 A központi bérintézkedések hiányában csak remélhetjük, hogy évben mérsékelt reálbér csökkenés várható e területen. A költségvetés tervezett adatainak ismeretében előzetes bevételi és kiadási számítást végeztünk, amelyek tájékoztató jellegűek, változtatásukra központilag sor kerülhet figyelembe véve, hogy a Parlament most tárgyalja azokat. Egyre inkább az valószínűsíthető, hogy a kötelező alapfeladatok biztosítása, az önkormányzati működőképesség fenntartása érdekében a feladatok újragondolására lesz szükség. A számítások során olyan egyeztetéseket végeztünk el, amelyek nem elsősorban az intézményi igényekre, hanem a évi 10 havi tapasztalati adatokra, jogszabályok által meghatározott kötelezően ellátandó feladatokra, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések jövő évi kihatásaira épülnek. Azon bevételi elemeket, amelyek változtatásához testületi döntés szükséges, az idei évi adatokat vettük figyelembe. Éppen ezért ezen számításokat a bizottságok által javasolt, a Képviselő-testületi koncepcióban elfogadandó gazdasági tartalmú döntések befolyásolhatják. A gazdasági adatok elemzése konkrét pénzügyi helyzet ismeretében lesz célszerű. Összefoglalva azonban megállapítható - a jelenlegi információk és rendelkezésre álló adatok figyelembevételével -, hogy az Önkormányzat évi költségvetése 58 millió Ft-os működési hiányt mutat. Ez komoly helyzetet teremt, mivel felhalmozási és felújítási kiadások nem kerültek tervezésre (a Lieder kultúrpark pályázat önrészét kivéve, de a közbeszerzés folyamatban van, ezért azt biztosítani kell) és koncepció szintjén egyeztettük az önkormányzati intézmények kiadási előirányzat számait. Gyakorlatilag elemi költségvetés szintjéhez viszonyítva túl nagy a hiány összege évben csak az elkerülhetetlen feladatok megoldását lehet célul tűzni a bevételek szorításában annak érdekében, hogy ne legyen szükség működési hitel felvételére. A továbbiakban is elengedhetetlen, hogy a költségvetés végrehajtásában érintettek rendkívül takarékos felhasználással és körültekintően lássák el feladataikat, mert csak így lehet a működés folyamatosságát évközben biztosítani. Az idei évről átnyúló feladatokat a pénzmaradványi lehetőségek ismeretében tudjuk meghatározni. Az már most prognosztizálható, hogy az egyensúly megteremtése nagy gondot jelent és pályázati, illetve ennek előkészítési fedezet tervezhetőségével nem igen számolhatunk. Céltartalékba az alábbiak kerültek betervezésre:

8 8 - A vízi közmű bérleti díjból várható bevétel HKA-ra elkülönített összege. A évi költségvetési koncepció és gazdasági program kialakításához a következő területeken indokolt bizottsági állásfoglalás: Bevételek vonatkozásában: 1.) Helyi adózásban kíván-e más adónemet is bevezetni az önkormányzat? Az iparűzési adó 2 %-os mértéke 2012-ben nem módosítható. Azt még nem tudjuk, hogy adóinkat érinti-e negatívan a gazdasági környezet módosulása. Az építményadónál a valorizációs szint 1.580,8 Ft/m2, a magánszemélyek kommunális adójánál ,7 Ft/lakóingatlan. Ehhez viszonyítva településünkön az építményadó mértéke 900 Ft/m2, a kommunális adó 90,-Ft/m2, amely átlagosan 6.750,-Ft/lakóingatlan adónak felel meg. Helyi adó ügyekben legkésőbb a decemberi ülésen kell a helyi rendeleteket elfogadni ahhoz, hogy kihirdethető és januártól bevezethető legyen. Mérlegelni kell azonban azt is, hogy jelen gazdasági környezetben milyen hatása lenne az adóemelésnek. Az önkormányzati fizetőképesség fenntartása se kis felelősség. 2.) Bérleti bevételek meghatározásához ki kell még az idén alakítani: a.) A lakbérek és kapcsolódó szolgáltatások mértékét. A lakbéreket 2011.január 01-től emelte a Képviselő-testület. Az önkormányzat 13 szolgálati lakással rendelkezik. A lakásokat önkormányzati, rendőrségi alkalmazottak, bérből és fizetésből élők használják. Jelenleg a lakások lakbére: komfortos lakás esetén 135 Ft/m2, összkomfortos lakás esetén 145 Ft/m2. b.) Helyiségek, garázsok, raktárak bérleti díjának mértékét is meg kellene határozni, amely szintén piaci alapokon működtethető. Megfontolásra ajánljuk, hogy évben az emelés nagyságrendje az a.) és b.) pontokat érintően az inflációnál (4,2 %) nagyobb ne legyen. c.) A közterület-használati díjak felülvizsgálatát ez évben is el kell végezni, az üzleti igénybevételek esetében azonos feltételeket kell teremteni.

9 9 d.) A köztemető szolgáltatási díjak mértékét szintén meg kell vizsgálni, az esetleges változtatásokról - a december folyamán - a döntést meg kell hozni. 3.) Oktatási feladatok ellátása a.) Az óvodai feladatokat 6+3 csoportban biztosítjuk. A gyermeklétszám állandósult, kihasználtság megfelelő. A Süni Napköziotthonos Óvoda október 1- i létszáma 124 fő, a Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda október 1-i létszáma 71 fő szeptember 1-től a gyermekek bölcsődei ellátása biztosított, a férőhelyek száma 14. A bölcsődei ellátás nem kötelező alapfeladatunk. b.) Általános iskolai oktatás területén nagy változások várhatóak szeptemberétől, vagy legkésőbb januárjától állami feladattá válik. A részletszabályok, feltételek még nem ismertek, ezért 12 hónap került tervezésre. Jelenleg a két iskolában és a Süni Óvodában is a német kisebbségi oktatás folyamatosan működik. A Rákóczi Ferenc Általános iskolában 2011.X.l-én a tanuló létszám 245 fő az Ady Endre Általános Iskolában 164 fő. c.) A különleges gondozás keretébe tartozó gyógypedagógiai oktatás gyermeklétszám folyamatos csökkenésével számolhatunk. Az intézménynek többlettámogatást jelent, hogy integrált oktatás keretében (többlet konduktív órák biztosításával) a szakvéleménnyel rendelkező gyermekek tanítása megoldható A október 1-i gyógypedagógiai létszám 8 fő. d.) A Művészetoktatási Intézmény az Ady Endre Általános Iskola tagintézményeként működik. A zeneművészeti tanulói létszám 57 fő, a képző művészeti tanulói létszám 18 fő október 1-én. A tervezett normatívák tükrében jelentős önkormányzati forrás kiegészítésre lehet szükség. A nem alapfeladat ellátása ugyanakkor jó kereteket teremt a gyermekek művészeti adottságainak fejlesztésére, hozzájárul szabadidejük hasznos eltöltéséhez

10 10 4.) A szociális és gyermekvédelmi rendeletben kerül megállapításra az élelmezés díja, amely kihat az idősek és a gyermekek étkeztetésére. A megfizethető normaemelést és díjemelést javaslunk az óvodák számítása szerint. A döntést az óvodai térítési díjak esetében a december hó folyamán javasoljuk meghozni. A szociális térítési díjak esetében március hóig ad lehetőséget a jogszabály (célszerű lenne a költségvetés elfogadásával egyidejűleg). 5.) A közfoglalkoztatás tekintetében javasoljuk, hogy a hatályba helyezett jogszabályok, illetve a pályázati kiírások ismeretében a január hó folyamán kerüljön sor a képviselő-testületi döntésre. Jelenleg a évi szabályok szerint kerültek tervezésre a várható foglalkoztatás költségei. 6.) Az önkormányzat tulajdonában lévő részvények jelenleg a következők: Bakonykarszt részvény: ,-Ft Hulladékgazd konz. részvény Ft összesen: ,-Ft Kiadások vonatkozásában: 1.) Költségvetési szervek működési kiadásaira célszerű meghatározni a következőket: a.) Kiadási előirányzatok évhez képest a többlet állami támogatáshoz, saját bevételhez, konkrét többletfeladathoz kapcsolódóan növekedjenek. b.) Az ellátandó feladatokat ismét át kell tekinteni, az intézményi bejárásokat javasoljuk januárban - a műszaki ellenőrrel közösen - a bizottságok által elvégezni. c.) Az intézményi működési kiadásoknál indokolt az alap előirányzat elemzése, szerkezeti változások, szintre hozás áttekintése. d.) Az intézményvezetőkkel a jegyző a feladatellátás jogszabályokhoz történő indokoltságát a Kincstár vezetője által - szintén januárban egyezteti. A koncepció készítésének időszakában ezek egy része megbeszélésre került, így nagyságrendi csökkenést a felülvizsgálat vélhetően nem jelent. 2.) A támogatási feladatoknál meg kell határozni:

11 11 a.) b.) A közösségi támogatások, ezen belül a sporttámogatások elveit, nagyságát, feltételeit. Az eddigi bevételi ismeretek alapján se lenne túl szerencsés a támogatások csökkentése. A Kisebbségi Önkormányzatoknak nyújtandó támogatási elveket, támogatás nagyságát is meg kell határozni. Mindkét kisebbség támogatási feltételeit azonosan kell kialakítani. Önkormányzati támogatásuk a kezdetektől, így évben is 300 ezer Ft volt. A kisebbségek ugyanakkor nem pénzbeli támogatásban is részesülnek, hiszen pl. a Kultúrházban egy-egy helyiséget ingyen, bérmentve felmerülő költségtérítés nélkül használnak és a hivatalban bonyolított ügymenetből eredő ráfordítás sincs áthárítva. Rendezvényeikhez a helyiségeket szintén térítés nélkül biztosítjuk az Ötv. szerint. Az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodása egymástól független. c.) A szociális támogatás kialakítása összefügg a bevételeknél leírtakkal, ezért azokat a szociális törvény rendelkezéseihez igazodóan kell kialakítani. 3.) Felújításokat koncepció szinten nem terveztünk. A pénzmaradvány felújítási, felhalmozási maradványát ha a költségvetés egyensúlyi helyzete egyáltalán lehetővé teszi - ezen célra lehet kijelölni. A felújítási igényekről a évi koncepció kialakításánál nem javasolunk döntést hozni. Várhatóan egész évben csak az azonnali intézkedést igénylő feladatokat vehetjük számba. 4.) Felhalmozási, beruházási feladatok meghatározása szintén a pénzeszközök szorításában alakítható. Felhalmozási kiadásként egyedül a Lieder Kultúrpark pályázat önrésze került tervezésre. Kiemelten kell figyelembe venni az alapellátás intézményrendszerének korszerűsítésének pályázati előkészítését annak érdekében, hogy az önkormányzati ráfordítások hosszabb távon finanszírozhatók legyenek. 5.) Hitel visszafizetés

12 novemberében járt volna le a Környezetvédelmi Rehabilitációs Program Japánhitel öszszegének törlesztése. Berhida Város Önkormányzatának hitelállomány összege június 30-i állapot szerint ,- Ft, melyből a Papkeszi Község Önkormányzatát érintő rész ,- Ft. Az adósság elengedése tárgyában Talabér Márta országgyűlési képviselő, Várpalota város polgármestere javaslatot terjesztett be a kormány elé. Az előterjesztés összeállításában a Pénzügyi Iroda is részt vett. A képviselőasszony előterjesztésének köszönhetően november 3-án a várpalotai Polgármesteri Hivatal tanácstermében a miniszterelnök-helyettes sajtótájékoztatót tartott, melyben bejelentette, hogy elengedésre kerül a hét települést érintő 3,5 milliárd forintos adósságállomány. E jó hírnek köszönhetően Berhida Város Önkormányzata nem fog rendelkezni hitelállománnyal. 6.) Összegzés Javasoljuk az önkormányzati feladatok rangsorolásánál figyelembe venni azt, hogy jelenleg sok a bizonytalanság, a évi költségvetés eredeti számadatainak elfogadásakor várhatóan az előzőekben leírtak következtében - a működtetési kiadásokra sem lesz elégséges keret. A konkrét számadatok ismerete nélkül csak koncepcionálisan lehet dönteni. Hiánnyal nem lehet tervezni a költségvetést, illetve a hiányt valamilyen bevétellel ha mással nem, akkor hitellel le kell fedni. A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján pénzmaradványból várhatóan lefedhető lesz a hiány összege. Óvatosan, körültekintően kell gazdálkodni, hiszen a tartalékot csak egyszer lehet elkölteni. A tartalék, a saját bevételek felhasználási üteme határozza meg az évközi bevételi mozgásteret, az elérhető kamatbevétel nagyságát. Az előzetes adatok szerint évben szerényebb pénzügyi lehetőségekkel és feladat megoldásokkal tudunk számolni. A jövő évi költségvetés kialakítását teljes körű központi információ hiányában várhatóan januárban tudjuk elvégezni. A most kialakított koncepció alapján indul meg a tervező munka, mindezek további bizottsági előkészítést, testületi részdöntést igényelnek a költségvetési rendelet- tervezet kidolgozásához.

13 13 A koncepció táblázati számadatai tájékoztató jellegűek, azokat elfogadni nem kell! Ugyanakkor ebből már megállapítható, hogy a jövő évünk feszített pénzügyi helyzetet teremt és ezek ismeretében kell közösen kialakítanunk a túlélés lehetőségeit. Kérjük, hogy a évi költségvetési koncepció kialakításához, a jövő évi költségvetés tervezéséhez a javaslatokat szíveskedjenek megtenni. Berhida, november 7. Pergő Margit polgármester Dr. Cseh Tamás jegyző

A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Részletesebben

A 2010. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

A 2010. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 A 2010. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Részletesebben

A évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

A évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 A 2009. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója

Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Pereszteg Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési tervkoncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az 1992. évi XXXVIII. Tv. 70.. értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2010. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 60-8/2014. Tisztelt Képviselőtestület! E L ŐTERJ E SZT É S az önkormányzat 2014. évi költségvetésére

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 44.205/2012. Javaslat fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány biztosítására egyes önkormányzati intézmények dolgozói részére Tisztelt

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 2013. február 12-ei ülésre Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előadó: Készítette: Balassa Balázs polgármester Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat évi költségvetésének megállapításához

ELŐTERJESZTÉS. Hejőbába Községi Önkormányzat évi költségvetésének megállapításához ELŐTERJESZTÉS Hejőbába Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításához Tisztelt Képviselő testület! Hejőbába község költségvetésének elkészítéséhez a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ;

Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/ ; Tiszaderzs Községi Önkormányzat Polgármestere 5243 Tiszaderzs, Fő út 19. Tel.: 59/535-354; e-mail: hivatal@phderzs.t-online.hu ELŐTERJESZTÉS az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára Tisztelt

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a évi költségvetési tervről

TÁJÉKOZTATÓ a évi költségvetési tervről Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 TÁJÉKOZTATÓ a 2013. évi költségvetési tervről Az Ötv. 90. (1) bekezdése

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról

Előterjesztés a évi költségvetés módosításáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a 2013. évi költségvetés módosításáról A III. negyedév teljesítés,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben.

állapítja meg az 1.sz melléklet szerint, melyből a Kisebbségi Önkormányzaté 888.000 Ft. A 4. számú melléklet szerinti részletezettségben. Jánoshida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009.(II.12) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározásáról szóló 3./2008.(II.14.) sz. rendeletének módosítására 1..

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

SZJA, Cafeteria

SZJA, Cafeteria SZJA, Cafeteria 2016-2017 2016. évi változások A személyi jövedelemadó mértéke 16%-ról 15%-ra csökkent Családi adókedvezmény: 2016-tól 4 év alatt fokozatosan duplájára (10.000 Ftról 20.000 Ft-ra) nő Első

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

1. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015. (III.13.) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Tiszasas Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza.

2. A Rendelet 2. -ában megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. és 2. sz. melléklete tartalmazza. Nagyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.5.)sz. önkormányzati rendelet módosításáról Nagyér

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2009. (II. 27.) r e n d e l e t e. a évi költségvetésről

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2009. (II. 27.) r e n d e l e t e. a évi költségvetésről BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2009. (II. 27.) r e n d e l e t e a 2009. évi költségvetésről Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 1990.évi LXV.tv.91..-a, valamint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról a 2013. október 29-ei Képviselő-testületi

Részletesebben

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2011. (II.25.) r e n d e l e t e. a 2011. évi költségvetésről

BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2/2011. (II.25.) r e n d e l e t e. a 2011. évi költségvetésről BERHIDA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2011. (II.25.) r e n d e l e t e a 2011. évi költségvetésről Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a módosított 1990.évi LXV.tv.91..-a, valamint

Részletesebben

Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására

Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Berhida Város Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés 2012. évi költségvetés előirányzat módosítására Az

Részletesebben

Indokolás Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez

Indokolás Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez Indokolás Eplény Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletéhez Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány ebben az évben 2011. október 24-én terjesztette az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére

Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 4-i rendkívüli együttes ülésére 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város, Szakcs, Lápafő és Várong Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-i rendkívüli együttes ülésére Tárgy: A Dombóvári

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése. 58 486 600 Üdülőhelyi feladatok támogatása 553 025 Zalaapáti Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás 164 008 879 10 689 364 175 382 710 12 600 834 Közös Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2011. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2011. évi költségvetési terv kialakításához E L Ő T E R J E S Z T É S a 2011. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! A módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 68-69. -ai alapján készítette el a jegyző a 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 27-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2014. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2014.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

a Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 29-én tartandó ülésére.

a Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 29-én tartandó ülésére. Gyugy Község Önkormányzat Polgármestere 8692 Gyugy, Fő u. 19. Szám: /2011. E l ő t e r j e s z t é s a Gyugy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 29-én tartandó ülésére. N a p i r e n

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírásokat az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet az államháztartás

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2014. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben megváltoztak az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Szám: 105-140 /2016. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 24. napján tartandó rendkívüli ülésére Előterjesztés tárgya: A Nemesvámosi Közös Önkormányzati

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése

LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2015. évi költségvetési tervezet. előterjesztése LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. évi költségvetési tervezet előterjesztése Tisztelt Képviselő-testület! 2013. évben változtak meg az önkormányzatok gazdálkodási folyamatai, szervezeti rendszerei. A helyi

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 24-én tartandó együttes ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 24-én tartandó együttes ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat és Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24-én tartandó együttes ülésére Tárgy: A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II. 26.) rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökhatvan Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat évi költségvetéséről 1 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. november 30.-án tartandó ülésére

a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. november 30.-án tartandó ülésére Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2.sz. Szám 8723 /2011. E L Ő T E R J E SZ T É S a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. november

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje

A rendelet hatálya. A költségvetés rendje PARÁD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2010. (III. 18.) rendelete a Nagyközség 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) rendelet módosítása Egységes szerkezetben Az önkormányzat

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelet indokolása. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelet indokolása. az Önkormányzat évi költségvetéséről Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelet indokolása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő testület! A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben