Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft évi beszámolójához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2011. évi beszámolójához"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet A Transzin Kft évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai: Vlaszák Géza és id.vlaszák Géza belföldi magánszemélyek. Jelenlegi törzstőke e Ft. Működési formáját tekintve korlátolt felelősségű társaság. A Társaság tevékenységi köre: Biztosítást kiegészítő tevékenység, szoftverkészítés, -szaktanácsadás, mérnöki tevékenység, tanácsadás, műszaki vizsgálat, elemzés. Üzletpolitikáját tekintve hosszú távú kiegyensúlyozott üzletmenetre törekszik. A Társaság alapvető céljának tekinti a piac magas színvonalú kiszolgálását. A vállalkozásnak befektetése más vállalkozásban nincs. A cég ügyvezetője: Vlaszák Géza Lakcíme: 1038 Budapest, Puszta u. 1/a 2. A számviteli politika fő vonásai A Társaság hosszú távon megalapozott, kiegyensúlyozott üzletvitelre törekszik. Ez tükröződik számviteli politikájában is. A Társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja , a mérlegkészítés időpontja Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a i mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására. Az értékcsökkenés elszámolására a Társaság lineáris módszert választott a tárgyi eszközök és az immateriális javak tekintetében. A leírási kulcsokat a társasági adó törvényben előírt kulcsok szerint határozta meg. Az értékelés alapja a beszerzési érték. A Társaság nem készít saját előállítású tárgyi eszközt. Az 100e Ft egyedi

2 beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközöket a használatba vételkor egy összegben értékcsökkenési leírásként elszámolja. Terven felüli értékcsökkenési leírásra akkor kerül sor, ha az adott eszköz erkölcsileg elavul, forgalmi értéke jelentősen csökken. Az eredmény meghatározásának módjára A típusú összköltség eljárású eredménykimutatási formát választott, és ennek megfelelően alakította ki belső nyilvántartásait, analitikáit és számlarendjét, valamint ezek kapcsolódási pontjait. A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítése során nem tért el. A társaság könyvelését a Leitner+Leitner Kft. (1027 Budapest, Kapás utca 6-12., Adószám: ) végzi az Apollo program felhasználásával. A beszámoló összeállítását Wojuteczkyné Kálmán Veronika főkönyvelő (cím: 1171 Bp., Fuvaros u. 12.regisztrációs szám: ) irányítja és felügyeli. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bemutatása ÉVBEN A BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA Adatok e Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Évközi növ. Évközi csökk Átsorolás Záró érték Immateriális javak 0 0 Tárgyi eszközök Megnevezés Immateriális javak Tárgyi eszközök AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ALAKULÁSA ÉVBEN Adatok e Ft-ban Terv szerinti Nyitó érték Lineáris 100e alatti Értékesítés Kivezetés Záró érték A tárgyi eszközök nettó értéke a fordulónapon: e Ft.

3 2. Egyéb mérlegsorok tartalma 1. Készletek A Társaság készleteit az eladásra vásárolt áruk alkotják, melyek értéke én 0 e Ft. 2. Követelések Követelések között került kimutatásra a vevői tartozások összege ( e Ft), az áfa túlfizetés (686 e Ft), és az egyéb követelések értéke (3 E Ft). A követelések összege: e Ft. 3. Pénzeszközök A bankszámla a bankkivonatok záró egyenlegével egyeztetetten került könyvelésre. A pénzeszközöket alkotják: pénztár: e Ft, bank: e Ft. 4. Aktív időbeli elhatárolás A cégnek aktív időbeli elhatárolása én e Ft. A költségek, ráfordítások elhatárolásának értéke 30 e Ft, amely biztosítási díj, e Ft pedig évre vonatkozó árbevétel elhatárolása.

4 5. Saját tőke A Társaság jegyzett tőkéje megegyezik a társasági szerződésben foglalt e Ft tőkével. A társaság saját tőkéje én : e Ft 6. Hosszú lejáratú kötelezettségek A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége én a személygépkocsi vásárláshoz felvett hitel: 398 e Ft. 7. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitel: Adó kötelezettség: Szállítók Tagi kölcsön Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 611 e Ft 238 e Ft e Ft e Ft e Ft 8. Passzív időbeli elhatárolások A Társaságnál én passzív időbeli elhatárolásként 22 e Ft került kimutatásra, ami a decemberi telefondíj elhatárolt összege. III. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Az anyagjellegü ráfordítások részletezése: Anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatás: Egyéb szolgáltatás: Eladott áruk besz.ért.: Közv.szolg ért.: e Ft e Ft 416 e Ft 0 e Ft 0 e Ft Az igénybe vett szolgáltatások között bérleti díjak 960 e Ft, személygépkocsi költségei 154 e Ft, oktatás, továbbképzés költsége 289 e Ft, utazási és szállásköltség 10 e Ft, posta, internet szolgáltatás 24 e Ft, telefonköltség 356 e Ft, könyvelési díj e Ft, jogi szolgáltatás 7 e Ft, valamint egyéb szolgáltatási költség eft került kimutatásra. Az egyéb szolgáltatások közül 4 eft illeték, 120 eft bankköltség és 292 e Ft biztosítási díj lett kimutatva.

5 2. A személyi jellegű ráfordítások részletezése: Bérköltség: Személy jellegű egyéb kifizetések: Bérjárulékok: e Ft 328 e Ft 840 e Ft Az egyéb ráfordítások között szerepel iparűzési adó 495 e Ft, a gépjárműadó 45 e Ft, cégautóadó 135 e Ft, pótlék, bírság 80 e Ft, és az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítások 1 eft. 3. A Társasági adó megállapítása Adózás előtti eredmény: Adóalap csökkentő tételek: Adótörvény szerinti értékcsökkenés: Adóalap növelő tételek: Számviteli tv szerinti écs: Váll. Tevékenységgel nem összefüggő ktg. Bírság, adóbírság Adóalap: Adó: Adó : Adózott eredmény: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 71 e Ft 80 e Ft e Ft 503 e Ft 503 e Ft e Ft IV. Tájékoztató kiegészítések 1. Állományi adatok A társaságnak alkalmazottainak száma: 1 fő. A tulajdonos ügyvezetői munkaviszonyban látta el teendőit, emellett tagi jövedelem felvételére is jogosult. A évben fizetett bérköltség és tagi jövedelem összege: e Ft. A vállalkozásnál felügyelőbizottság nincs. A társaság tagjai előleget, kölcsönt nem vettek fel.

6 V. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása A mutatók %-ban A mutató megnevezése Tőkearányos eredmény Számítása Előző év Tárgyév Üzemi eredmény Saját tőke Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Összes eszköz Tőkeellátottság Saját tőke Összes forrás Kötelezettségek Források aránya Saját tőke Árbevétel arányos jövedelmezőség Eszközarányos jövedelmezőség Vagyonarányos jövedelmezőség Adózás előtti eredmény Nettó árbev+összes bev (egyéb,pü,rendív.) Adózás előtti eredmény Összes eszközök értéke Adózás előtti eredmény Saját tőke 59,43 47,88 20,25 19,61 34,07 40,96 193,48 143,94 20,41 19,96 20,14 18,82 59,12 45,95 Keltezés: 2012.május 24. (a vállalkozás vezetője (képviselője)

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2005. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ JAVÍTOTT Budapest, 2006. november 30. vállalkozás vezetője (képviselője) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Készült: Szekszárd, 2013. március 22. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2006 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SÁRKÖZ-VÍZ Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. Készült: Szekszárd, 2014. április 30. 1 I._Általános kiegészítés A vállalkozás bemutatása A SÁRKÖZ-VÍZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE

RSM DTM Audit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE Az RSM DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a Társaság ) Kozma Attila Mihály és az RSM DTM Hungary Zrt alapította február 18-án DTM Audit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-9319-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Budapest, 2012. április

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve:

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. ÉV. 1. Általános bemutatás. A vállalkozás rövidített neve: 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: A vállalkozás rövidített neve: A vállalkozás alakulásának kelte: HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyrt. HUMET Nyrt. 1996. április 30. A cégbejegyzés

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete

Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete Csákvári Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 8083 Csákvár, Vöröskapu u. 14. Adószám: 22608912-2-07 Cg. 07-09-018111 Egyszerűsített Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. év Csákvár,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben