ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam január 29. TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. TARTALOM"

Átírás

1 2. szám 125. évfolyam január 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 4/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól... 5/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű külső kommunikáció elveiről... 6/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói ideiglenes külföldi kiküldetésének rendjéről szóló 54/2009. (VIII. 14. MÁV Ért. 24.) vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról... 1/2010 (I. 29. MÁV Ért. 2.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 7/2008. (MÁV. Ért. 8.) pénzügyi irányítás portfólió kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás hatályon kívül helyezéséről... Helyesbítés A 15/2009. (X. 09. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH Utasítás 5. pontjának helyesbítése... Oldal Utasítások 4/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. által kötött szerződések kontrolling, számviteli és pénzügyi feltételeinek biztosítása, továbbá a pénzügyi, számviteli, adó- és illetékjogszabályok betartásának biztosítása és a számviteli-pénzügyi-kontrolling szempontok érvényesítése a szerződéskötések folyamán. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás szervezeti hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. minden szerződéskötésre jogosult szervezeti egységére, valamint a szerződéskötésre jogosult szervezetek részére pénzügyiszámviteli szolgáltatást nyújtó egységekre és a Kontrolling Igazgatóságra. A szerződések előterjesztője felelős a szerződések megfelelő előkészítéséért, a szignót adók kötelesek az engedélyezés során a leírt módon, felelősséggel eljárni. 2.2 Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed: a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás alapján történő minden szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra.

2 42 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám Az utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki: a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződésekre és munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyok szerződéseire; a követelések behajtására, melyre külön belső szabályzat vonatkozik (MÁV Rt. követelések behajtásáról szóló 87/2002. (MÁV Ért. 52.) Pg. Sz. F. számú utasítás). Nem kell az engedélyeztetési eljárást lefolytatni: hitelszerződésekre, kivéve az eszközbeszerzéshez kapcsolódó hitelszerződése-ket, amelyeknél a számviteli jóváhagyás megszerzése kötelező; betéti szerződésekre; pénzügyi szignó tekintetében minden olyan szerződésre, amelyre a TPF a konkrét esetet figyelembe véve az érintettekkel történő konzultációt követően indokolt írásbeli felmentést ad. A számviteli és pénzügyi jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni a MÁV Zrt. pénzügyi-számviteli szervezeti egységei által kötött szerződésekre, azonban a kontrolling jóváhagyási eljárást le kell folytatni. Az engedélyezési eljárást le kell folytatni, ha a fizetési feltételek meghatározása az UIC 300-as döntvényei, illetve az OSzZsD Nemzetközi vasúti árufuvarozási és személyszállítási Leszámolási Szabályzata alapján történik. Ezekben az esetekben az utasítás fizetési feltételekre vonatkozó elvei nyilvánvalóan nem alkalmazandók. A közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokat a évi CXXIX. törvény (a közbeszerzésekről) és a vonatkozó belső MÁV Zrt. külön utasítás alapján kell betartani a évi XXIV. törvény (a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról üvegzseb törvény ), az 1132/2009. (VIII. 7.) Kormányhatározat (a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről) és az ehhez kapcsolódóan kiadott K-9092/2009. számú elnökvezérigazgatói rendelkezés figyelembevételével. A szerződéskötő szervezet felelős azért, hogy ezt figyelemmel kísérje. A szerződések lényeges elemeiben történő kedvezőtlen változás, szerződésmódosítás (különösen az ár, mennyiség, szállítási és/vagy fizetési ütemezés tekintetében) esetén a módosítás tárgyévi hatásait mérlegelni kell. Amenynyiben a szerződésmódosítás a teljesítmény egység tárgyévi költségfelhasználására várhatóan az engedélyezettől eltérő hatással lesz az ár változásakor, illetve az opció lehívásakor, beruházási szerződéseknél minden esetben a jóváhagyási eljárást le kell folytatni, az alábbiak szerint: az árat és a szállítási és/vagy naptári fizetési ütemezést érintő változások esetében a kontrolling jóváhagyási eljárást le kell folytatni, de a számviteli és pénzügyi jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni; a szerződés jellegét, ill. a szerződés tárgyát, a fizetés, elszámolás módját vagy a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket érintő módosítás esetén, a számviteli jóváhagyási eljárást le kell folytatni, de a kontrolling és a pénzügyi jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni; a fizetési határidőket (a számla kézhezvételétől számítva hány banki napra történik a fizetés) érintő, a MÁV Zrt. számára kedvezőtlen változások esetében a pénzügyi jóváhagyási eljárást le kell folytatni, de a kontrolling és számviteli jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni. 2.3 Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás a közzététel napján lép hatályba. Az utasítás hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre, illetve azokra a szerződésekre, amelyek jóváhagyási eljárása már a hatálybalépés előtt megkezdődött, az utasítás nem vonatkozik (nem kell a megváltozott követelmények szerint újraszerződni vagy szerződést módosítani, sem a felülvizsgálatot újra lefolytatni). 2.4 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Szállítói szerződés: Jelen utasításban szállítói szerződésnek tekintendőek azok a szerződések, amelyekben a MÁV Zrt. a lebonyolítandó áru- és/vagy szolgáltatásforgalom érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut/szolgáltatást átveszi/igénybe veszi, azok ellenértékét megfizeti. Az árut/szolgáltatást átadó/nyújtó szerződéses fél pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott megrendelés tárgyát a kikötött időpontban vagy időszakban és a szerződésben meghatározott módon/formában a MÁV Zrt.-nek átadja/elvégezze. 3.2 Vevőszerződés: Jelen utasításban vevőszerződésnek tekintendőek azok a szerződések, amelyekben a MÁV Zrt. a lebonyolítandó áru- és/vagy szolgáltatásforgalom érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott megrendelés tárgyát a kikötött időpontban vagy időszakban és a szerződésben meghatározott módon/formában átadja/elvégzi. Az árut/szolgáltatást átvevő/igénybevevő szerződéses fél pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a MÁV Zrt.-től megrendelt árut/ szolgáltatást átveszi/igénybeveszi, azok ellenértékét a MÁV Zrt.-nek megfizeti. 3.3 Alkalmazott rövidítések Döntési és Hatásköri Lista: DHL Főkönyvelőség: Fők. Funkcionális Kontrolling: FK

3 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 43 Jogi Igazgatóság: JI Kontrolling Igazgatóság: KI Kontrolling szervezet: KSz Költségviselő szervezet: KVSz Működési és Szervezeti Szabályzat: MSzSz Portfolió-kezelési általános vezérigazgató helyettes: PÁVIGH Számviteli Főosztály: SzF Számviteli-pénzügyi szervezet: SzPSz Szerződéskötő szervezet: SzSz Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály: TPF 4.0 AZ UTASĺTÁS LEĺRÁSA 4.1 Főbb szereplők, azok feladatai és felelősségük Szerződéskötő szervezet (SzSz) SzSz-nek minősülnek a következők: A MÁV Zrt.-n belül mindazon szervezet, amelynek szerződéskötésre a DHL szerint jogosultsága van, és amely tevékenységéből adódóan a vevőkkel és a szállítókkal (szolgáltatások, termékek, ingatlanok eladására, vételére, használati jogának megszerzésére vagy átengedésére) olyan szerződéses kapcsolatot létesíthet, amelyből a MÁV Zrt.-nek követelése, illetve tartozása keletkezik. Feladata a szerződéskötés folyamatában: az igény pontos meghatározása; a szerződő fél kiválasztása; egyeztetés; a szerződéstervezet elkészítése, vagy a szerződő fél szerződéstervezetének véleményezése; a szerződés értékhatárokba sorolása, a jóváhagyási eljárás eldöntése; a szerződéstervezet üzleti szempontból történő felülvizsgálata; a szerződéstervezet MÁV Zrt.-n belüli véleményeztetése, és a szignók beszerzése; a szerződés megkötése; a szerződő felek által eredeti aláírt szerződés megküldése a JI-ra nyilvántartásbavétel céljából; azon szerződések esetében, melyeknél a GIR rendszerben történő rögzítés kötelező, az illetékes szervezet részére történő megküldés. Felelőssége: A szerződés megkötése a MÁV üzleti érdekei érvényesítésének szem előtt tartásával, a szerződés menedzselése, a teljesítés szerződés szerinti megvalósulásának figyelemmel kísérése, beleértve a teljesítésigazolás kiadását is. Mindemellett az SzSz a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás pontjában foglaltak alapján köteles a szerződés egy példányát (mellékleteit is), illetve annak módosításait megküldeni a JI részére, amely felelős az érvényben lévő szerződések központi nyilvántartásáért Költségviselő szervezet (KVSz) KVSz-nek minősül a MÁV Zrt.-n belül az a szervezet, akinél a szerződésből eredően kötelezettség keletkezik, és erre a kötelezettségre jóváhagyott üzleti terve fedezetet nyújt. Feladata a szerződéskötés folyamatában az SzSz felkérése alapján: az igény pontos meghatározása az SzSz felé; közreműködik a szerződő fél kiválasztásában; részt vesz az egyeztetési folyamatban a szerződés jellegétől függően a tárgyalásokon, illetve írásbeli véleménynyilvánítás formájában; részt vesz a szerződéstervezet elkészítésében, vagy a szerződő fél szerződéstervezetének értékelésében. Felelőssége: A Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlapon (1. számú melléklet) aláírásával igazolja, hogy üzleti tervében a szerződésből származó kötelezettségvállalás szerepel. A Közbeszerzési Törvényben, illetve a DHL-ben meghatározott értékhatárok betarthatósága miatt előfordulhat, hogy az SzSz és a KVSz különválik egymástól Kontrolling szervezet (KSz) A MÁV Zrt. szignózásra jogosult kontrolling szervezetei: Kontrolling Igazgatóság Funkcionális Kontrolling a funkcionális szervezetek által megkötni tervezett szerződések tekintetében o Belső Ellenőrzési Főosztály o Stratégiai Igazgatóság o Kommunikációs Igazgatóság o Jogi Igazgatóság o Pénzügyi Igazgatóság o Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság o EBK Osztály o Biztonsági Igazgatóság o Infokommunikációs Igazgatóság o Társasági Szolgáltatás Igazgatóság o Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling a Humánerőforrás Igazgatóság által megkötni tervezett szerződések tekintetében Pályavasúti Operatív Kontrolling a Pályavasúti Üzletág által megkötni tervezett szerződések tekintetében Beruházás és Projekt Kontrolling a beruházásokhoz kapcsolódó tervezett beszerzési szerződések tekintetében (a forrásgazda ellenjegyzésével együtt) Feladata: a szerződéstervezetek felülvizsgálata abból a szempontból, hogy a szerződésből eredő kötelezettségvállalásra a szerződéskötő, illetve költségviselő szervezet

4 44 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám jóváhagyott üzleti terve fedezetet nyújt-e. A vevő szerződéseknél annak vizsgálata, hogy a ráfordítás és a teljesítésből származó bevétel összhangja biztosított-e. Felelőssége: A kontrolling jóváhagyó aláírásával igazolja a szerződés jóváhagyott üzleti tervvel való összhangját, tervszerűségét. A kontrolling szignó megadásának részletes feltételeit jelen utasítás pontja, a jóváhagyás értékhatárait az 5. számú melléklet tartalmazza Számviteli-pénzügyi szervezet (SzPSz) Számviteli-pénzügyi szervezetnek minősülnek a következők: Főkönyvelőségek Számviteli Főosztály Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály Feladata: A számviteli és pénzügyi szempontból történő felülvizsgálat. A felülvizsgálat rendje ,- Ft értékhatárt meghaladó szerződések esetében kettéválik, a jóváhagyást számviteli szempontból az SzF, pénzügyi szempontból a TPF szolgáltatja. A felülvizsgálatra ,- és ,- Ft értékhatár között a Főkönyvelőség jogosult, ,- Ft értékhatárig pedig az SzSz saját hatáskörben járhat el. Kivételt képeznek a keretátadási szerződések, melyek számviteli szempontú felülvizsgálatát összeghatárra tekintet nélkül a Számviteli Főosztály látja el. A Főkönyvelőség illetékességét az 5/2006. (MÁV Ért. 4.) PVH számú utasítás alapján kell meghatározni, amely a számviteli szolgáltatás átszervezése miatt bekövetkező pénzügyi és számviteli folyamatváltozásokról rendelkezik. Felelőssége: A pénzügyi-számviteli szervezet aláírásával igazolja, hogy a szerződés a pénzügyi feltételeknek megfelel, a szerződés számviteli-adózási szempontból a szerződéskötéskor hatályos jogszabályoknak és a MÁV Zrt. belső szabályozásának megfelel Jogi szervezet (JSz) A mindenkor hatályos MSzSz szerinti jogi szervezet, az abban meghatározott feladat-, felelősség- és hatáskörrel. A jogi szignó kiadásának feltételrendszerét a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás pontja szabályozza. 4.2 A kontrolling, a számviteli és a pénzügyi szignó megadása A kontrolling, a számviteli és a pénzügyi szignó megadására jogosultak A kontrolling, a számviteli és pénzügyi szignó megadására a pontban meghatározott szervezetek vezetői jogosultak. A kontrolling, számviteli és pénzügyi szignó megadására jogosult felelősséget vállal a szerződés kontrolling, számviteli és pénzügyi szempontból történő szakmai felülvizsgálatáért, de az üzleti szempontból történő felülvizsgálatért nem. Az üzleti szempontból történő felülvizsgálat az SzSz kizárólagos hatásköre. A kontrolling, számviteli és pénzügyi szignó megadása azt jelenti, hogy a szerződés kontrolling, számviteli, ill. pénzügyi szempontból megfelelő. Nem jelenti azt, hogy az egyéb (pl.: üzleti) feltételekkel a KSz vagy az SzPSz egyetért A szignók érvényességi kellékei A kontrolling szignó akkor érvényes, ha a szignó megadására jogosult személy a szerződést ügyiratban kísérő Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlapot (1. számú melléklet), illetve a Vevőszerződést (értékesítési szerződést) kísérő adatlapot (2. számú melléklet) ellátta aláírásával. Amennyiben az aláírás nem olvasható, úgy az aláíró személy nevét olvashatóan is fel kell tüntetni a szerződéseket kísérő adatlapokon. A számviteli és a pénzügyi szignó akkor érvényes, ha a szignó megadására jogosult személy: a szerződés minden oldalának bal alsó sarkában elhelyezi aláírását (szerződésenként elegendő egy példányt szignózni), vagy a szerződést ügyiratban kísérő Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlapot (1. számú melléklet), illetve Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlapot (2. számú melléklet) ellátta aláírásával Időrendi sorrend A szerződéssel kapcsolatos valamennyi ügydarabot ügyiratba kell helyezni. Az ügyiratot a szerződéskötő szervezet fekteti fel. Az ügyirat kezelésére a MÁV Zrt. Ügyviteli utasítás szabályait kell alkalmazni. A jóváhagyások sorrendjét az ügyiratban lévő Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlap (1. számú melléklet), illetve Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlap (2. számú melléklet) tartalmazza. A kontrolling szignót adó kontrolling szervezet valamennyi szerződéstervezetet felveszi nyilvántartásába, az

5 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 45 SzSz, illetve a KVSz várható ráfordításainak és bevételeinek számbavétele céljából. Ez a nyilvántartás ad alapot a további kontrolling szignó megadásához, valamint a teljesítés után beérkező kötelezettség számlák felülvizsgálatához, illetve a számlázáshoz készített adatlapok felülvizsgálatára is. Az SzSz a folyamatot a szerződés tervezett aláírása előtt legalább annyi idővel köteles elindítani, hogy a szignót adó szervezetek a szerződést felül tudják vizsgálni. Erre vonatkozóan a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás tartalmazza a részletes szabályozást. A kontrolling szervezet és a SzPSz szignót utólagosan nem ad. A kontrolling, számviteli és pénzügyi felülvizsgálatra szervezetenként munkanap áll rendelkezésre postázási idő nélkül, amennyiben a szervezeti egységek előzetesen ben továbbítják a szignózandó szerződéstervezetet. Sürgősség esetén a szerződéstervezetet az SzSz a szignót adó szervezetek részére az álláspontjának kialakítása érdekében elektronikus úton is megküldheti és/ vagy személyes egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezetek részvételével. Az ilyen gyorsítás azonban nem mentesíti az SzSz-t az alól, hogy a szignót ügyirati formában is megszerezze. Amennyiben az SzSz az ügyiratban jelölt meg elektronikus postai címet ( címet), akkor az ügymenet gyorsítása érdekében a szignót adó szervezet az ügyiratba helyezett betétlap szkennelt változatát elektronikus úton megküldi az SzSz részére. A szignót adó szervezet köteles az anyagot továbbküldeni a következő szignót adó szervezetnek (és nem vissza az előterjesztőhöz) Értékhatárok meghatározásának részletes szabályai A jóváhagyási limiteknél, illetve a jelen utasításban szereplő bármely értékhatár tekintetében az adott szerződés egy évre számított ellenszolgáltatásának összegét kell figyelembe venni, szignó előzetes kérése vagy típusszerződés esetén az egy évre számított ellenszolgáltatás várható összegét kell figyelembe venni. Az összegek levonható ÁFA nélkül értendők, a devizaösszegek a jóváhagyási eljárás indításának napján érvényes MNB devizaárfolyamon számítandók forintra. Amennyiben a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás szerinti típusszerződés esetén a várható ellenszolgáltatás összege nem határozható meg pontosan, a szerződéskötő szervezet becslése alapján meghatározott összeg szerinti, az 5. és 6. számú mellékletben szereplő jóváhagyási kategóriába kell besorolni a szerződést. Amennyiben az így kötendő szerződések összege a jóváhagyott kategória maximális értékhatárát meghaladná, úgy új jóváhagyási eljárást kell lefolytatni a szignót a magasabb kategóriában megadni jogosult szervezeteknél. A MÁV Értesítőben a szerződéskötések rendjéről szóló utasítás rendelkezéseinek megfelelően közzétett típusszerződések esetében csak olyan típusszerződés jelenhet meg, melyre előzetesen a számviteli-pénzügyi szignó kiadásra került A kontrolling szignó megadásának feltételei Szállítói (beszerzési) szerződés esetén A szerződés a KVSz jóváhagyott költségkeretén belül, anyagbeszerzés esetén a készlet terv beszerzési tervkeretén, illetve beruházás esetén a tervezett beruházási kereten és rendelkezésre álló beruházási forráson belül megvalósítható. Több évre szóló szerződések esetén a szerződés értéke az előre láthatóan tervezhető keretek mértékét nem haladja meg, beruházások esetében pedig az adott projektre engedélyezett keretet, illetve a rendelkezésre álló beruházási forrást nem haladhatja meg a szerződéses kötelezettség. Beruházási szerződések esetében a kontrolling szignó megadásának feltételei: 1. A szerződéstervezet szerinti munka a beruházási tervben szerepel, beruházási jelzőszámmal és jóváhagyott okmánnyal rendelkezik (a jóváhagyott okmány feltételtől a KI vezetőjének egyedi engedélyére el lehet tekinteni). 2. A projekt beruházási forrása rendelkezésre áll. 3. A beruházási projekt szerződéskötést követő szerződésessel lekötött állománya a rendelkezésre álló beruházási forrást nem haladja meg. (Szerződéses állománynak kell tekinteni valamennyi, a projektre elszámolandó tételt, ideértve pl. a BKSzE által a projekt érdekében megrendelt, beszerzett eszközöket és a saját kivitelezéshez beszerzett készleteket is) Vevőszerződés (értékesítési szerződés) esetén A kontrolling szervezethez nyilvántartásbavétel céljából kell megküldeni a vevőszerződéseket, a várható bevételek előzetes kontrollja céljából. A megkötött, aláírt vevőszerződést a KI nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásbavételt a Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlapon (2. számú melléklet) szignójával jelzi. Az SzSz felelőssége, hogy a tervezett bevétellel a tervezett ráfordítás megtérüljön Jogosultsági szintek A KI vezetője az Ft alatti szerződések kontrolling szignóval való ellátásának jogát az alábbiak szerint határozza meg:

6 46 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám A pályavasutat érintő szerződések esetében a KI Pályavasút Operatív Kontrolling vezetője. A humánerőforrás szervezetet érintő szerződések esetében a KI Humánerőforrás Kontrolling szervezet vezetője. A funkcionális szervezeteket érintő szerződések esetében a KI Funkcionális Kontrolling szervezet vezetője. Beruházási szerződések esetében a KI Beruházás és Projekt Kontrolling vezetője. A KI Pályavasút Operatív Kontrolling szervezet vezetője Ft-os nettó szerződési érték alatt felelőssége megtartásával delegálhatja a területi kontrolling egységek vezetőinek a hatáskörükbe utalt területre vonatkozóan a szerződéstervezet kontrolling szempontból történő jóváhagyását, külön megbízás alapján. Amennyiben a szerződés megkötésével az adott tervsoron túllépés keletkezne a jogosult kontrolling vezetők az elemi sorok között átcsoportosításra engedélyt adhatnak a szerződést kötő szervezet részére. A főcsoportok közötti, illetve szervezetek közötti átcsoportosítás engedélyezésére kizárólag a KI vezetője jogosult A számviteli szignó megadásának feltételei Feltételek: A szerződéses partner azonosító adatainak.feltüntetése. Szállítói szerződések esetében rögzíteni kell a MÁV Zrt. központi számlázási címét. Számlát csak a Számviteli szervezet Könyvelési részleg Bejövő számla osztály fogadhat be. Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , levelezési címe: 1426 Budapest, Pf. 24. A szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása számviteli szempontból (pl.: el kell különíteni a karbantartási és a beruházási tevékenységet, a szolgáltatásnyújtást, ill. a termékértékesítést vagy meg kell különböztetni a pénzügyi lízinget a bérleti jogviszonytól). Tárgyi eszköz értékesítése tárgyú szerződéseket tartalmazó ügyiratban az SzSz köteles elhelyezni az értékesítendő eszközök tételes, leltári számot tartalmazó listáját. Amenynyiben az értékesítendő eszköz területi kiterjedésével több helyrajzi számot érint, egyértelműen meg kell határozni az érintett helyrajzi számokat, valamint az értékesítést követően kialakuló tulajdoni helyzetet (marad-e osztatlan közös tulajdon). A szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, hogy előleg fizetése történik-e, ha igen, akkor mikor (a még nem teljesített termékértékesítést, ill. szolgáltatásnyújtást megelőzően fizetett összegek). Részteljesítés esetén egyértelműen meg kell határozni a részteljesítések feltételeit, valamint számszaki összegét, mivel ez szolgál a részszámlák kiállításának alapjául. A szerződésszerű teljesítés feltételeinek (teljesítésigazolás), valamint a számlázási és fizetési feltételek egyértelmű rögzítése. A szerződésekben rögzíteni kell, hogy a MÁV Zrt. szállítói számlát csak a vevő MÁV-szervezet által aláírt teljesítésigazolással együtt fogad be. Az időszakosan elszámolandó szolgáltatások esetén a Felek közötti elszámolási időszak rögzítése. A gazdaságilag nem független szerződéses partner esetén az ellenérték és a szokásos piaci ár viszonyáról szóló kijelentő nyilatkozat megléte a szerződésben. A nyilatkozatot az ellenértékre vonatkoztatva az alábbi két opcióból kiválasztva kell megtenni. a) A szerződésben meghatározott ellenérték nem tér el aránytalan mértékben a szokásos piaci ártól b) A szerződésben meghatározott ellenérték eltér aránytalan mértékben a szokásos piaci ártól. Az ellenérték aránytalanul magas / alacsony a szokásos piaci árhoz képest. A szállítót az adólevonási jog nem egészben / egészben illeti meg. A megrendelőt az adólevonási jog nem egészben / egészben illeti meg. A szerződés mellé csatolandó a 4/2009. (MÁV Ért. 5.) PÁVIGH. számú utasítás a kapcsolt vállalkozások és nem független felek között alkalmazott árak nyilvántartási és adózási követelményeiről szóló utasítás szerinti 3. és 4. számú mellékletei. Építési-szerelési és egyéb szerelési tárgyú szerződésben nyilatkozat szükséges, hogy a szerződés tárgya építési hatósági engedély köteles-e. Építési szerződéseknél a külső kivitelezővel kötött szerződésben rögzíteni kell a 15/2009. (MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. számú utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról alapján hogy a beruházás után terheli-e nemzeti kulturális járulékfizetési kötelezettség a MÁV Zrt.-t, illetve a külső kivitelezőt A pénzügyi szignó megadásának kötelező feltételei Szállítói (beszerzési) szerződés esetén Feltételek: Fizetési esedékesség: amennyiben a szállító a teljesítéssel egyidejűleg kiállítja és átadja a MÁV Zrt. részére a számlát, akkor a teljesítés napjától számított legalább 30 naptári nap; amennyiben a számla kiállítására a teljesítést követően kerül sor, a számla kézhezvételétől számított legalább 30 naptári nap. Minden körülmények között törekedni kell a MÁV Zrt. számára kedvezőbb fizetési határidők kikötésére, ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor jogszabály más, kötelező fizetési határidőt állapít meg. Nincs előlegfizetés a MÁV Zrt. részéről;

7 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 47 A MÁV Zrt. által fizetett késedelmi kamat: o forint esetében a jegybanki alapkamathoz kötött és maximum a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű; o deviza esetében az 1 havi EURIBOR-hoz kötött, és mértéke maximum 1 havi EURIBOR + 2% p.a. Engedményezésre vonatkozóan a szerződésbe be kell kerülnie a következő kitételnek: A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen MÁV Zrt.-vel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.. A MÁV Zrt.- vel szerződő fél által az SzSz-hez benyújtott engedményezéshez, faktoráláshoz vagy zálogjoggal történő megterheléshez történő hozzájárulás iránti kérelmet az SzSz szakmai állásfoglalásával együtt továbbítja a TPF részére. Az írásos jóváhagyásról a TPF értesíti az illetékes Főkönyvelőséget a szükséges könyvelés elvégzése érdekében. A hitelbiztosítékként történő engedményezés tényéről úgyszintén a TPF értesíti az illetékes Főkönyvelőséget a szükséges könyvelés elvégzése érdekében. A szállítói szerződéshez a megfelelő aláírásokkal ellátott, kitöltött kísérő adatlap csatolása megtörtént (1. számú melléklet). Fizetési mód: átutalás vagy kompenzáció. A fizetési kötelezettségek összegszerűen és a fizetési határidőt illetően egyértelműen meghatározottak. A MÁV Zrt. nem ad fizetési biztosítékot. Egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelhetik a MÁV Zrt.-t. KI szignó megléte (értékhatártól függően). A számviteli szignó megléte (értékhatártól függően). Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem áll fenn, az értékhatártól függően hatáskörileg illetékes szignót adó szervezet dönt az elfogadhatóságról. Kivétel ez alól a kontrolling és a számviteli szignó megléte, melyek nélkül pénzügyi szignó semmilyen esetben sem adható. Az SzSz-nek minden esetben tételesen indokolnia kell, hogy az adott feltétel a partnerrel szemben miért nem érvényesíthető Ft értékhatárig az eltérések okait elegendő az ügyiratban rögzíteni Ft értékhatártól pénzügyi szignóra bocsátással egyidejűleg kell az SzSz-nek az értékhatár szerint illetékes pénzügyi szignót adó szervezet részére az ügyiratban részletesen indokolnia, hogy miért nem tudta érvényesíteni az adott feltételt a partnerrel szemben Ft és 50 millió Ft közötti szerződéses összeg esetén, amennyiben az adott kötelező feltételtől történő eltérést az illetékes Fők. méltánylandónak tartja, azt az ügyiratban jelzi a TPF osztályvezető felé, aki az indokok alapján kizárólag az adott feltétel tekintetében egyedi felmentést adhat a Fők. részére, hogy ezt követően a Fők. a pénzügyi szignót megadhassa. Amennyiben a TPF osztályvezető az ilyen jóváhagyást megtagadja, a Fők. a pénzügyi szignót nem adhatja meg. Amennyiben az utasítástól eltérő feltételt jogszabály írja elő, annak tényét az ügyiratban rögzíteni kell, de egyedi felmentést nem kell kérni Vevőszerződés (értékesítési szerződés) esetén Feltételek: Fizetési esedékesség: maximum a számla kézhezvételétől számított 8 banki nap, kivéve, ha jogszabály más határidőt ír elő. (Ha a vevő egyben szállítói kapcsolatban is áll, akkor ugyanaz a fizetési esedékesség kiköthető.) A partnernek nincs a MÁV Zrt.-vel szemben 30 napon túli lejárt tartozása. Fizetési mód: átutalás vagy kompenzáció. A fizetési kötelezettségek összegszerűen és a fizetési határidőt illetően egyértelműen meghatározottak. 10 millió Ft értékhatár feletti szerződés esetében az SzSz-nek vevőminősítést kell végeznie. A vevőminősítést a típusszerződések esetében is szerződésenként el kell végezni. A vevőminősítés kötelező elemeit a 3.a. számú melléklet írja le, a vevőminősítést (3.b. vagy 3.c. számú melléklet) csatolni kell az ügyiratban. A vevőminősítés nem vonatkozik a MÁV Zrt. többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és az állami szervezetekre. Amennyiben a vevői követelés befolyása biztosított, akkor a vevőminősítést az SzSz-nek nem kell elvégeznie. Ilyen esetek lehetnek például ha a szállítói kapcsolatból eredő kötelezettségeink nyújtanak fedezetet, vagy ha a MÁV Zrt. bankgaranciát, egyéb biztosítékot kap, vagy a MÁV Zrt. a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vevőminősítés elhagyását azonban minden esetben az ügyiratban indokolni kell. Az SzSz vezetője aláírta a Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlapot (2. sz. melléklet), amely ügyiratban kíséri a szerződést. A MÁV Zrt. által kapott késedelmi kamat: forint esetében minimum a Ptk. 301/A. szerinti, amennyiben ennél magasabb, akkor a jegybanki alapkamathoz kötött mértékű; deviza esetében az 1 havi EURIBOR-hoz kötött és mértéke minimum 1 havi EURIBOR + 2% p.a. Egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelhetik a MÁV Zrt.-t. A számviteli szignó megléte (értékhatártól függően). Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem áll fenn, az értékhatártól függően hatáskörileg illetékes szignót adó szervezet dönt az elfogadhatóságról. Kivétel ez alól a kontrolling és számviteli szignó megléte, mely nélkül pénzügyi szignó semmilyen esetben sem adható. Az SzSz-nek minden esetben tételesen indokolnia kell, hogy az adott feltétel a partnerrel szemben miért nem érvényesíthető Ft értékhatárig az eltérések okait elegendő az ügyiratban rögzíteni Ft értékhatártól pénzügyi szignóra bocsátással egyidejűleg kell az SzSz-nek az értékhatár szerint illetékes pénzügyi szignót adó szervezet részére az ügyiratban részletesen indokolnia, hogy miért nem tudta érvényesíteni az adott feltételt a partnerrel szemben Ft és 50 millió Ft közötti szerződéses összeg esetén, amennyiben az adott kötelező feltételtől történő eltérést az illetékes Fők. méltánylandó-

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM.

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. TARTALOM. 29. szám 122. évfolyam 2007. augusztus 31. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 21/2007. (VIII. 31. MÁV Ért. 29.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 17. szám 127. évfolyam 2012. július 27. Utasítások 37/2012. (VII. 27. MÁV Ért. 17.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2012.II. félévi - 2013.I. félévi működtetéséről

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

Gazdálkodási Szabályzata

Gazdálkodási Szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Gazdálkodási Szabályzata Budapest 2015.04.23. TARTALOM I. FEJEZET A GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA... 4 1. A gazdálkodási szabályzat célja, hatálya... 4 2. A szabályzat jogszabályi

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÁS ÉVE: 1991 ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 Az Üzletszabályzatot jóváhagyta a Kuratórium a 77/2008. XII. 16. számú határozata. Az Igénylő Lapok,az Útmutató és az

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KA-VOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. augusztus 27. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Típus szerződés száma: PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 Megjegyzés: jelen típus szerződés csak akkor alkalmazható, ha a releváns szabályozásokon túlmenően a PETR_T_04_KARB_KIVITEL_20140315 számú FEDLAP-on

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia...

TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 Az útmutató hatálya... 3 A biztosítéknyújtási kötelezettség általános szabályai... 4 Bankgarancia... A támogatások igénybevétele során nyújtandó biztosítékok a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázati felhívások tekintetében 2013. március 1. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Belügyminisztérium személyügyi hírei 5760 A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei 5760 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. augusztus 7., kedd 34. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 20/2012. (VIII. 7.) NGM utasítás a Magyar Államkincstár Szervezeti és

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 17-től Elfogadta: a 7/1-2/2014. sz. Ig. határozat Módosította: a 29/1-9/2014. sz. Ig. határozat

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2010. január 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: Start Tőkegarancia Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától

UniCredit Leasing Hungary Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2012. május 2. napjától . ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. május 2. napjától TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. Az Üzletszabályzat személyi, tárgyi hatálya... 3 2. Az Ügyfél fogalma... 3 3. Képviselet, azonosítás,

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben