ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam január 29. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 2. szám 125. évfolyam 2010. január 29. TARTALOM"

Átírás

1 2. szám 125. évfolyam január 29. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Oldal Utasítások 4/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól... 5/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. külső kommunikációs tevékenységéről és a csoportszintű külső kommunikáció elveiről... 6/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói ideiglenes külföldi kiküldetésének rendjéről szóló 54/2009. (VIII. 14. MÁV Ért. 24.) vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról... 1/2010 (I. 29. MÁV Ért. 2.) PÁVIGH számú portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a 7/2008. (MÁV. Ért. 8.) pénzügyi irányítás portfólió kezelési általános vezérigazgató-helyettesi utasítás hatályon kívül helyezéséről... Helyesbítés A 15/2009. (X. 09. MÁV Ért. 30.) PÁVIGH Utasítás 5. pontjának helyesbítése... Oldal Utasítások 4/2010. (I. 29. MÁV Ért. 2.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA A MÁV Zrt. által kötött szerződések kontrolling, számviteli és pénzügyi feltételeinek biztosítása, továbbá a pénzügyi, számviteli, adó- és illetékjogszabályok betartásának biztosítása és a számviteli-pénzügyi-kontrolling szempontok érvényesítése a szerződéskötések folyamán. 2.0 HATÁLY ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁRO- ZÁSA 2.1 Az utasítás szervezeti hatálya Az utasítás hatálya kiterjed a MÁV Zrt. minden szerződéskötésre jogosult szervezeti egységére, valamint a szerződéskötésre jogosult szervezetek részére pénzügyiszámviteli szolgáltatást nyújtó egységekre és a Kontrolling Igazgatóságra. A szerződések előterjesztője felelős a szerződések megfelelő előkészítéséért, a szignót adók kötelesek az engedélyezés során a leírt módon, felelősséggel eljárni. 2.2 Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed: a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás alapján történő minden szerződéskötésre, vagy kötelezettségvállalásra.

2 42 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám Az utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki: a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó szerződésekre és munka végzésére irányuló egyéb jogviszonyok szerződéseire; a követelések behajtására, melyre külön belső szabályzat vonatkozik (MÁV Rt. követelések behajtásáról szóló 87/2002. (MÁV Ért. 52.) Pg. Sz. F. számú utasítás). Nem kell az engedélyeztetési eljárást lefolytatni: hitelszerződésekre, kivéve az eszközbeszerzéshez kapcsolódó hitelszerződése-ket, amelyeknél a számviteli jóváhagyás megszerzése kötelező; betéti szerződésekre; pénzügyi szignó tekintetében minden olyan szerződésre, amelyre a TPF a konkrét esetet figyelembe véve az érintettekkel történő konzultációt követően indokolt írásbeli felmentést ad. A számviteli és pénzügyi jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni a MÁV Zrt. pénzügyi-számviteli szervezeti egységei által kötött szerződésekre, azonban a kontrolling jóváhagyási eljárást le kell folytatni. Az engedélyezési eljárást le kell folytatni, ha a fizetési feltételek meghatározása az UIC 300-as döntvényei, illetve az OSzZsD Nemzetközi vasúti árufuvarozási és személyszállítási Leszámolási Szabályzata alapján történik. Ezekben az esetekben az utasítás fizetési feltételekre vonatkozó elvei nyilvánvalóan nem alkalmazandók. A közbeszerzéssel kapcsolatos szabályokat a évi CXXIX. törvény (a közbeszerzésekről) és a vonatkozó belső MÁV Zrt. külön utasítás alapján kell betartani a évi XXIV. törvény (a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról üvegzseb törvény ), az 1132/2009. (VIII. 7.) Kormányhatározat (a jelentős értékű közbeszerzések megindításának egyes kérdéseiről) és az ehhez kapcsolódóan kiadott K-9092/2009. számú elnökvezérigazgatói rendelkezés figyelembevételével. A szerződéskötő szervezet felelős azért, hogy ezt figyelemmel kísérje. A szerződések lényeges elemeiben történő kedvezőtlen változás, szerződésmódosítás (különösen az ár, mennyiség, szállítási és/vagy fizetési ütemezés tekintetében) esetén a módosítás tárgyévi hatásait mérlegelni kell. Amenynyiben a szerződésmódosítás a teljesítmény egység tárgyévi költségfelhasználására várhatóan az engedélyezettől eltérő hatással lesz az ár változásakor, illetve az opció lehívásakor, beruházási szerződéseknél minden esetben a jóváhagyási eljárást le kell folytatni, az alábbiak szerint: az árat és a szállítási és/vagy naptári fizetési ütemezést érintő változások esetében a kontrolling jóváhagyási eljárást le kell folytatni, de a számviteli és pénzügyi jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni; a szerződés jellegét, ill. a szerződés tárgyát, a fizetés, elszámolás módját vagy a kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket érintő módosítás esetén, a számviteli jóváhagyási eljárást le kell folytatni, de a kontrolling és a pénzügyi jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni; a fizetési határidőket (a számla kézhezvételétől számítva hány banki napra történik a fizetés) érintő, a MÁV Zrt. számára kedvezőtlen változások esetében a pénzügyi jóváhagyási eljárást le kell folytatni, de a kontrolling és számviteli jóváhagyási eljárást nem kell lefolytatni. 2.3 Az utasítás időbeli hatálya Az utasítás a közzététel napján lép hatályba. Az utasítás hatálybalépése előtt megkötött szerződésekre, illetve azokra a szerződésekre, amelyek jóváhagyási eljárása már a hatálybalépés előtt megkezdődött, az utasítás nem vonatkozik (nem kell a megváltozott követelmények szerint újraszerződni vagy szerződést módosítani, sem a felülvizsgálatot újra lefolytatni). 2.4 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Portfolió-kezelési általános vezérigazgató-helyettes a felelős. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 3.1 Szállítói szerződés: Jelen utasításban szállítói szerződésnek tekintendőek azok a szerződések, amelyekben a MÁV Zrt. a lebonyolítandó áru- és/vagy szolgáltatásforgalom érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut/szolgáltatást átveszi/igénybe veszi, azok ellenértékét megfizeti. Az árut/szolgáltatást átadó/nyújtó szerződéses fél pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott megrendelés tárgyát a kikötött időpontban vagy időszakban és a szerződésben meghatározott módon/formában a MÁV Zrt.-nek átadja/elvégezze. 3.2 Vevőszerződés: Jelen utasításban vevőszerződésnek tekintendőek azok a szerződések, amelyekben a MÁV Zrt. a lebonyolítandó áru- és/vagy szolgáltatásforgalom érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott megrendelés tárgyát a kikötött időpontban vagy időszakban és a szerződésben meghatározott módon/formában átadja/elvégzi. Az árut/szolgáltatást átvevő/igénybevevő szerződéses fél pedig kötelezettséget vállal arra, hogy a MÁV Zrt.-től megrendelt árut/ szolgáltatást átveszi/igénybeveszi, azok ellenértékét a MÁV Zrt.-nek megfizeti. 3.3 Alkalmazott rövidítések Döntési és Hatásköri Lista: DHL Főkönyvelőség: Fők. Funkcionális Kontrolling: FK

3 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 43 Jogi Igazgatóság: JI Kontrolling Igazgatóság: KI Kontrolling szervezet: KSz Költségviselő szervezet: KVSz Működési és Szervezeti Szabályzat: MSzSz Portfolió-kezelési általános vezérigazgató helyettes: PÁVIGH Számviteli Főosztály: SzF Számviteli-pénzügyi szervezet: SzPSz Szerződéskötő szervezet: SzSz Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály: TPF 4.0 AZ UTASĺTÁS LEĺRÁSA 4.1 Főbb szereplők, azok feladatai és felelősségük Szerződéskötő szervezet (SzSz) SzSz-nek minősülnek a következők: A MÁV Zrt.-n belül mindazon szervezet, amelynek szerződéskötésre a DHL szerint jogosultsága van, és amely tevékenységéből adódóan a vevőkkel és a szállítókkal (szolgáltatások, termékek, ingatlanok eladására, vételére, használati jogának megszerzésére vagy átengedésére) olyan szerződéses kapcsolatot létesíthet, amelyből a MÁV Zrt.-nek követelése, illetve tartozása keletkezik. Feladata a szerződéskötés folyamatában: az igény pontos meghatározása; a szerződő fél kiválasztása; egyeztetés; a szerződéstervezet elkészítése, vagy a szerződő fél szerződéstervezetének véleményezése; a szerződés értékhatárokba sorolása, a jóváhagyási eljárás eldöntése; a szerződéstervezet üzleti szempontból történő felülvizsgálata; a szerződéstervezet MÁV Zrt.-n belüli véleményeztetése, és a szignók beszerzése; a szerződés megkötése; a szerződő felek által eredeti aláírt szerződés megküldése a JI-ra nyilvántartásbavétel céljából; azon szerződések esetében, melyeknél a GIR rendszerben történő rögzítés kötelező, az illetékes szervezet részére történő megküldés. Felelőssége: A szerződés megkötése a MÁV üzleti érdekei érvényesítésének szem előtt tartásával, a szerződés menedzselése, a teljesítés szerződés szerinti megvalósulásának figyelemmel kísérése, beleértve a teljesítésigazolás kiadását is. Mindemellett az SzSz a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás pontjában foglaltak alapján köteles a szerződés egy példányát (mellékleteit is), illetve annak módosításait megküldeni a JI részére, amely felelős az érvényben lévő szerződések központi nyilvántartásáért Költségviselő szervezet (KVSz) KVSz-nek minősül a MÁV Zrt.-n belül az a szervezet, akinél a szerződésből eredően kötelezettség keletkezik, és erre a kötelezettségre jóváhagyott üzleti terve fedezetet nyújt. Feladata a szerződéskötés folyamatában az SzSz felkérése alapján: az igény pontos meghatározása az SzSz felé; közreműködik a szerződő fél kiválasztásában; részt vesz az egyeztetési folyamatban a szerződés jellegétől függően a tárgyalásokon, illetve írásbeli véleménynyilvánítás formájában; részt vesz a szerződéstervezet elkészítésében, vagy a szerződő fél szerződéstervezetének értékelésében. Felelőssége: A Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlapon (1. számú melléklet) aláírásával igazolja, hogy üzleti tervében a szerződésből származó kötelezettségvállalás szerepel. A Közbeszerzési Törvényben, illetve a DHL-ben meghatározott értékhatárok betarthatósága miatt előfordulhat, hogy az SzSz és a KVSz különválik egymástól Kontrolling szervezet (KSz) A MÁV Zrt. szignózásra jogosult kontrolling szervezetei: Kontrolling Igazgatóság Funkcionális Kontrolling a funkcionális szervezetek által megkötni tervezett szerződések tekintetében o Belső Ellenőrzési Főosztály o Stratégiai Igazgatóság o Kommunikációs Igazgatóság o Jogi Igazgatóság o Pénzügyi Igazgatóság o Portfólió-gazdálkodási Igazgatóság o EBK Osztály o Biztonsági Igazgatóság o Infokommunikációs Igazgatóság o Társasági Szolgáltatás Igazgatóság o Ingatlangazdálkodási Igazgatóság Humánerőforrás Kontrolling a Humánerőforrás Igazgatóság által megkötni tervezett szerződések tekintetében Pályavasúti Operatív Kontrolling a Pályavasúti Üzletág által megkötni tervezett szerződések tekintetében Beruházás és Projekt Kontrolling a beruházásokhoz kapcsolódó tervezett beszerzési szerződések tekintetében (a forrásgazda ellenjegyzésével együtt) Feladata: a szerződéstervezetek felülvizsgálata abból a szempontból, hogy a szerződésből eredő kötelezettségvállalásra a szerződéskötő, illetve költségviselő szervezet

4 44 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám jóváhagyott üzleti terve fedezetet nyújt-e. A vevő szerződéseknél annak vizsgálata, hogy a ráfordítás és a teljesítésből származó bevétel összhangja biztosított-e. Felelőssége: A kontrolling jóváhagyó aláírásával igazolja a szerződés jóváhagyott üzleti tervvel való összhangját, tervszerűségét. A kontrolling szignó megadásának részletes feltételeit jelen utasítás pontja, a jóváhagyás értékhatárait az 5. számú melléklet tartalmazza Számviteli-pénzügyi szervezet (SzPSz) Számviteli-pénzügyi szervezetnek minősülnek a következők: Főkönyvelőségek Számviteli Főosztály Treasury és Pénzgazdálkodási Főosztály Feladata: A számviteli és pénzügyi szempontból történő felülvizsgálat. A felülvizsgálat rendje ,- Ft értékhatárt meghaladó szerződések esetében kettéválik, a jóváhagyást számviteli szempontból az SzF, pénzügyi szempontból a TPF szolgáltatja. A felülvizsgálatra ,- és ,- Ft értékhatár között a Főkönyvelőség jogosult, ,- Ft értékhatárig pedig az SzSz saját hatáskörben járhat el. Kivételt képeznek a keretátadási szerződések, melyek számviteli szempontú felülvizsgálatát összeghatárra tekintet nélkül a Számviteli Főosztály látja el. A Főkönyvelőség illetékességét az 5/2006. (MÁV Ért. 4.) PVH számú utasítás alapján kell meghatározni, amely a számviteli szolgáltatás átszervezése miatt bekövetkező pénzügyi és számviteli folyamatváltozásokról rendelkezik. Felelőssége: A pénzügyi-számviteli szervezet aláírásával igazolja, hogy a szerződés a pénzügyi feltételeknek megfelel, a szerződés számviteli-adózási szempontból a szerződéskötéskor hatályos jogszabályoknak és a MÁV Zrt. belső szabályozásának megfelel Jogi szervezet (JSz) A mindenkor hatályos MSzSz szerinti jogi szervezet, az abban meghatározott feladat-, felelősség- és hatáskörrel. A jogi szignó kiadásának feltételrendszerét a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás pontja szabályozza. 4.2 A kontrolling, a számviteli és a pénzügyi szignó megadása A kontrolling, a számviteli és a pénzügyi szignó megadására jogosultak A kontrolling, a számviteli és pénzügyi szignó megadására a pontban meghatározott szervezetek vezetői jogosultak. A kontrolling, számviteli és pénzügyi szignó megadására jogosult felelősséget vállal a szerződés kontrolling, számviteli és pénzügyi szempontból történő szakmai felülvizsgálatáért, de az üzleti szempontból történő felülvizsgálatért nem. Az üzleti szempontból történő felülvizsgálat az SzSz kizárólagos hatásköre. A kontrolling, számviteli és pénzügyi szignó megadása azt jelenti, hogy a szerződés kontrolling, számviteli, ill. pénzügyi szempontból megfelelő. Nem jelenti azt, hogy az egyéb (pl.: üzleti) feltételekkel a KSz vagy az SzPSz egyetért A szignók érvényességi kellékei A kontrolling szignó akkor érvényes, ha a szignó megadására jogosult személy a szerződést ügyiratban kísérő Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlapot (1. számú melléklet), illetve a Vevőszerződést (értékesítési szerződést) kísérő adatlapot (2. számú melléklet) ellátta aláírásával. Amennyiben az aláírás nem olvasható, úgy az aláíró személy nevét olvashatóan is fel kell tüntetni a szerződéseket kísérő adatlapokon. A számviteli és a pénzügyi szignó akkor érvényes, ha a szignó megadására jogosult személy: a szerződés minden oldalának bal alsó sarkában elhelyezi aláírását (szerződésenként elegendő egy példányt szignózni), vagy a szerződést ügyiratban kísérő Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlapot (1. számú melléklet), illetve Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlapot (2. számú melléklet) ellátta aláírásával Időrendi sorrend A szerződéssel kapcsolatos valamennyi ügydarabot ügyiratba kell helyezni. Az ügyiratot a szerződéskötő szervezet fekteti fel. Az ügyirat kezelésére a MÁV Zrt. Ügyviteli utasítás szabályait kell alkalmazni. A jóváhagyások sorrendjét az ügyiratban lévő Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlap (1. számú melléklet), illetve Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlap (2. számú melléklet) tartalmazza. A kontrolling szignót adó kontrolling szervezet valamennyi szerződéstervezetet felveszi nyilvántartásába, az

5 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 45 SzSz, illetve a KVSz várható ráfordításainak és bevételeinek számbavétele céljából. Ez a nyilvántartás ad alapot a további kontrolling szignó megadásához, valamint a teljesítés után beérkező kötelezettség számlák felülvizsgálatához, illetve a számlázáshoz készített adatlapok felülvizsgálatára is. Az SzSz a folyamatot a szerződés tervezett aláírása előtt legalább annyi idővel köteles elindítani, hogy a szignót adó szervezetek a szerződést felül tudják vizsgálni. Erre vonatkozóan a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás tartalmazza a részletes szabályozást. A kontrolling szervezet és a SzPSz szignót utólagosan nem ad. A kontrolling, számviteli és pénzügyi felülvizsgálatra szervezetenként munkanap áll rendelkezésre postázási idő nélkül, amennyiben a szervezeti egységek előzetesen ben továbbítják a szignózandó szerződéstervezetet. Sürgősség esetén a szerződéstervezetet az SzSz a szignót adó szervezetek részére az álláspontjának kialakítása érdekében elektronikus úton is megküldheti és/ vagy személyes egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezetek részvételével. Az ilyen gyorsítás azonban nem mentesíti az SzSz-t az alól, hogy a szignót ügyirati formában is megszerezze. Amennyiben az SzSz az ügyiratban jelölt meg elektronikus postai címet ( címet), akkor az ügymenet gyorsítása érdekében a szignót adó szervezet az ügyiratba helyezett betétlap szkennelt változatát elektronikus úton megküldi az SzSz részére. A szignót adó szervezet köteles az anyagot továbbküldeni a következő szignót adó szervezetnek (és nem vissza az előterjesztőhöz) Értékhatárok meghatározásának részletes szabályai A jóváhagyási limiteknél, illetve a jelen utasításban szereplő bármely értékhatár tekintetében az adott szerződés egy évre számított ellenszolgáltatásának összegét kell figyelembe venni, szignó előzetes kérése vagy típusszerződés esetén az egy évre számított ellenszolgáltatás várható összegét kell figyelembe venni. Az összegek levonható ÁFA nélkül értendők, a devizaösszegek a jóváhagyási eljárás indításának napján érvényes MNB devizaárfolyamon számítandók forintra. Amennyiben a szerződéskötések rendjéről szóló 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú utasítás szerinti típusszerződés esetén a várható ellenszolgáltatás összege nem határozható meg pontosan, a szerződéskötő szervezet becslése alapján meghatározott összeg szerinti, az 5. és 6. számú mellékletben szereplő jóváhagyási kategóriába kell besorolni a szerződést. Amennyiben az így kötendő szerződések összege a jóváhagyott kategória maximális értékhatárát meghaladná, úgy új jóváhagyási eljárást kell lefolytatni a szignót a magasabb kategóriában megadni jogosult szervezeteknél. A MÁV Értesítőben a szerződéskötések rendjéről szóló utasítás rendelkezéseinek megfelelően közzétett típusszerződések esetében csak olyan típusszerződés jelenhet meg, melyre előzetesen a számviteli-pénzügyi szignó kiadásra került A kontrolling szignó megadásának feltételei Szállítói (beszerzési) szerződés esetén A szerződés a KVSz jóváhagyott költségkeretén belül, anyagbeszerzés esetén a készlet terv beszerzési tervkeretén, illetve beruházás esetén a tervezett beruházási kereten és rendelkezésre álló beruházási forráson belül megvalósítható. Több évre szóló szerződések esetén a szerződés értéke az előre láthatóan tervezhető keretek mértékét nem haladja meg, beruházások esetében pedig az adott projektre engedélyezett keretet, illetve a rendelkezésre álló beruházási forrást nem haladhatja meg a szerződéses kötelezettség. Beruházási szerződések esetében a kontrolling szignó megadásának feltételei: 1. A szerződéstervezet szerinti munka a beruházási tervben szerepel, beruházási jelzőszámmal és jóváhagyott okmánnyal rendelkezik (a jóváhagyott okmány feltételtől a KI vezetőjének egyedi engedélyére el lehet tekinteni). 2. A projekt beruházási forrása rendelkezésre áll. 3. A beruházási projekt szerződéskötést követő szerződésessel lekötött állománya a rendelkezésre álló beruházási forrást nem haladja meg. (Szerződéses állománynak kell tekinteni valamennyi, a projektre elszámolandó tételt, ideértve pl. a BKSzE által a projekt érdekében megrendelt, beszerzett eszközöket és a saját kivitelezéshez beszerzett készleteket is) Vevőszerződés (értékesítési szerződés) esetén A kontrolling szervezethez nyilvántartásbavétel céljából kell megküldeni a vevőszerződéseket, a várható bevételek előzetes kontrollja céljából. A megkötött, aláírt vevőszerződést a KI nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásbavételt a Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlapon (2. számú melléklet) szignójával jelzi. Az SzSz felelőssége, hogy a tervezett bevétellel a tervezett ráfordítás megtérüljön Jogosultsági szintek A KI vezetője az Ft alatti szerződések kontrolling szignóval való ellátásának jogát az alábbiak szerint határozza meg:

6 46 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám A pályavasutat érintő szerződések esetében a KI Pályavasút Operatív Kontrolling vezetője. A humánerőforrás szervezetet érintő szerződések esetében a KI Humánerőforrás Kontrolling szervezet vezetője. A funkcionális szervezeteket érintő szerződések esetében a KI Funkcionális Kontrolling szervezet vezetője. Beruházási szerződések esetében a KI Beruházás és Projekt Kontrolling vezetője. A KI Pályavasút Operatív Kontrolling szervezet vezetője Ft-os nettó szerződési érték alatt felelőssége megtartásával delegálhatja a területi kontrolling egységek vezetőinek a hatáskörükbe utalt területre vonatkozóan a szerződéstervezet kontrolling szempontból történő jóváhagyását, külön megbízás alapján. Amennyiben a szerződés megkötésével az adott tervsoron túllépés keletkezne a jogosult kontrolling vezetők az elemi sorok között átcsoportosításra engedélyt adhatnak a szerződést kötő szervezet részére. A főcsoportok közötti, illetve szervezetek közötti átcsoportosítás engedélyezésére kizárólag a KI vezetője jogosult A számviteli szignó megadásának feltételei Feltételek: A szerződéses partner azonosító adatainak.feltüntetése. Szállítói szerződések esetében rögzíteni kell a MÁV Zrt. központi számlázási címét. Számlát csak a Számviteli szervezet Könyvelési részleg Bejövő számla osztály fogadhat be. Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt , levelezési címe: 1426 Budapest, Pf. 24. A szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása számviteli szempontból (pl.: el kell különíteni a karbantartási és a beruházási tevékenységet, a szolgáltatásnyújtást, ill. a termékértékesítést vagy meg kell különböztetni a pénzügyi lízinget a bérleti jogviszonytól). Tárgyi eszköz értékesítése tárgyú szerződéseket tartalmazó ügyiratban az SzSz köteles elhelyezni az értékesítendő eszközök tételes, leltári számot tartalmazó listáját. Amenynyiben az értékesítendő eszköz területi kiterjedésével több helyrajzi számot érint, egyértelműen meg kell határozni az érintett helyrajzi számokat, valamint az értékesítést követően kialakuló tulajdoni helyzetet (marad-e osztatlan közös tulajdon). A szerződésben egyértelműen rögzíteni kell, hogy előleg fizetése történik-e, ha igen, akkor mikor (a még nem teljesített termékértékesítést, ill. szolgáltatásnyújtást megelőzően fizetett összegek). Részteljesítés esetén egyértelműen meg kell határozni a részteljesítések feltételeit, valamint számszaki összegét, mivel ez szolgál a részszámlák kiállításának alapjául. A szerződésszerű teljesítés feltételeinek (teljesítésigazolás), valamint a számlázási és fizetési feltételek egyértelmű rögzítése. A szerződésekben rögzíteni kell, hogy a MÁV Zrt. szállítói számlát csak a vevő MÁV-szervezet által aláírt teljesítésigazolással együtt fogad be. Az időszakosan elszámolandó szolgáltatások esetén a Felek közötti elszámolási időszak rögzítése. A gazdaságilag nem független szerződéses partner esetén az ellenérték és a szokásos piaci ár viszonyáról szóló kijelentő nyilatkozat megléte a szerződésben. A nyilatkozatot az ellenértékre vonatkoztatva az alábbi két opcióból kiválasztva kell megtenni. a) A szerződésben meghatározott ellenérték nem tér el aránytalan mértékben a szokásos piaci ártól b) A szerződésben meghatározott ellenérték eltér aránytalan mértékben a szokásos piaci ártól. Az ellenérték aránytalanul magas / alacsony a szokásos piaci árhoz képest. A szállítót az adólevonási jog nem egészben / egészben illeti meg. A megrendelőt az adólevonási jog nem egészben / egészben illeti meg. A szerződés mellé csatolandó a 4/2009. (MÁV Ért. 5.) PÁVIGH. számú utasítás a kapcsolt vállalkozások és nem független felek között alkalmazott árak nyilvántartási és adózási követelményeiről szóló utasítás szerinti 3. és 4. számú mellékletei. Építési-szerelési és egyéb szerelési tárgyú szerződésben nyilatkozat szükséges, hogy a szerződés tárgya építési hatósági engedély köteles-e. Építési szerződéseknél a külső kivitelezővel kötött szerződésben rögzíteni kell a 15/2009. (MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. számú utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról alapján hogy a beruházás után terheli-e nemzeti kulturális járulékfizetési kötelezettség a MÁV Zrt.-t, illetve a külső kivitelezőt A pénzügyi szignó megadásának kötelező feltételei Szállítói (beszerzési) szerződés esetén Feltételek: Fizetési esedékesség: amennyiben a szállító a teljesítéssel egyidejűleg kiállítja és átadja a MÁV Zrt. részére a számlát, akkor a teljesítés napjától számított legalább 30 naptári nap; amennyiben a számla kiállítására a teljesítést követően kerül sor, a számla kézhezvételétől számított legalább 30 naptári nap. Minden körülmények között törekedni kell a MÁV Zrt. számára kedvezőbb fizetési határidők kikötésére, ez alól kivételt képeznek azon esetek, amikor jogszabály más, kötelező fizetési határidőt állapít meg. Nincs előlegfizetés a MÁV Zrt. részéről;

7 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 47 A MÁV Zrt. által fizetett késedelmi kamat: o forint esetében a jegybanki alapkamathoz kötött és maximum a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű; o deviza esetében az 1 havi EURIBOR-hoz kötött, és mértéke maximum 1 havi EURIBOR + 2% p.a. Engedményezésre vonatkozóan a szerződésbe be kell kerülnie a következő kitételnek: A MÁV Zrt.-vel szembeni bármilyen követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen MÁV Zrt.-vel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges.. A MÁV Zrt.- vel szerződő fél által az SzSz-hez benyújtott engedményezéshez, faktoráláshoz vagy zálogjoggal történő megterheléshez történő hozzájárulás iránti kérelmet az SzSz szakmai állásfoglalásával együtt továbbítja a TPF részére. Az írásos jóváhagyásról a TPF értesíti az illetékes Főkönyvelőséget a szükséges könyvelés elvégzése érdekében. A hitelbiztosítékként történő engedményezés tényéről úgyszintén a TPF értesíti az illetékes Főkönyvelőséget a szükséges könyvelés elvégzése érdekében. A szállítói szerződéshez a megfelelő aláírásokkal ellátott, kitöltött kísérő adatlap csatolása megtörtént (1. számú melléklet). Fizetési mód: átutalás vagy kompenzáció. A fizetési kötelezettségek összegszerűen és a fizetési határidőt illetően egyértelműen meghatározottak. A MÁV Zrt. nem ad fizetési biztosítékot. Egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelhetik a MÁV Zrt.-t. KI szignó megléte (értékhatártól függően). A számviteli szignó megléte (értékhatártól függően). Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem áll fenn, az értékhatártól függően hatáskörileg illetékes szignót adó szervezet dönt az elfogadhatóságról. Kivétel ez alól a kontrolling és a számviteli szignó megléte, melyek nélkül pénzügyi szignó semmilyen esetben sem adható. Az SzSz-nek minden esetben tételesen indokolnia kell, hogy az adott feltétel a partnerrel szemben miért nem érvényesíthető Ft értékhatárig az eltérések okait elegendő az ügyiratban rögzíteni Ft értékhatártól pénzügyi szignóra bocsátással egyidejűleg kell az SzSz-nek az értékhatár szerint illetékes pénzügyi szignót adó szervezet részére az ügyiratban részletesen indokolnia, hogy miért nem tudta érvényesíteni az adott feltételt a partnerrel szemben Ft és 50 millió Ft közötti szerződéses összeg esetén, amennyiben az adott kötelező feltételtől történő eltérést az illetékes Fők. méltánylandónak tartja, azt az ügyiratban jelzi a TPF osztályvezető felé, aki az indokok alapján kizárólag az adott feltétel tekintetében egyedi felmentést adhat a Fők. részére, hogy ezt követően a Fők. a pénzügyi szignót megadhassa. Amennyiben a TPF osztályvezető az ilyen jóváhagyást megtagadja, a Fők. a pénzügyi szignót nem adhatja meg. Amennyiben az utasítástól eltérő feltételt jogszabály írja elő, annak tényét az ügyiratban rögzíteni kell, de egyedi felmentést nem kell kérni Vevőszerződés (értékesítési szerződés) esetén Feltételek: Fizetési esedékesség: maximum a számla kézhezvételétől számított 8 banki nap, kivéve, ha jogszabály más határidőt ír elő. (Ha a vevő egyben szállítói kapcsolatban is áll, akkor ugyanaz a fizetési esedékesség kiköthető.) A partnernek nincs a MÁV Zrt.-vel szemben 30 napon túli lejárt tartozása. Fizetési mód: átutalás vagy kompenzáció. A fizetési kötelezettségek összegszerűen és a fizetési határidőt illetően egyértelműen meghatározottak. 10 millió Ft értékhatár feletti szerződés esetében az SzSz-nek vevőminősítést kell végeznie. A vevőminősítést a típusszerződések esetében is szerződésenként el kell végezni. A vevőminősítés kötelező elemeit a 3.a. számú melléklet írja le, a vevőminősítést (3.b. vagy 3.c. számú melléklet) csatolni kell az ügyiratban. A vevőminősítés nem vonatkozik a MÁV Zrt. többségi tulajdonában álló gazdasági társaságokra és az állami szervezetekre. Amennyiben a vevői követelés befolyása biztosított, akkor a vevőminősítést az SzSz-nek nem kell elvégeznie. Ilyen esetek lehetnek például ha a szállítói kapcsolatból eredő kötelezettségeink nyújtanak fedezetet, vagy ha a MÁV Zrt. bankgaranciát, egyéb biztosítékot kap, vagy a MÁV Zrt. a tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A vevőminősítés elhagyását azonban minden esetben az ügyiratban indokolni kell. Az SzSz vezetője aláírta a Vevőszerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlapot (2. sz. melléklet), amely ügyiratban kíséri a szerződést. A MÁV Zrt. által kapott késedelmi kamat: forint esetében minimum a Ptk. 301/A. szerinti, amennyiben ennél magasabb, akkor a jegybanki alapkamathoz kötött mértékű; deviza esetében az 1 havi EURIBOR-hoz kötött és mértéke minimum 1 havi EURIBOR + 2% p.a. Egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelhetik a MÁV Zrt.-t. A számviteli szignó megléte (értékhatártól függően). Amennyiben a fenti feltételek bármelyike nem áll fenn, az értékhatártól függően hatáskörileg illetékes szignót adó szervezet dönt az elfogadhatóságról. Kivétel ez alól a kontrolling és számviteli szignó megléte, mely nélkül pénzügyi szignó semmilyen esetben sem adható. Az SzSz-nek minden esetben tételesen indokolnia kell, hogy az adott feltétel a partnerrel szemben miért nem érvényesíthető Ft értékhatárig az eltérések okait elegendő az ügyiratban rögzíteni Ft értékhatártól pénzügyi szignóra bocsátással egyidejűleg kell az SzSz-nek az értékhatár szerint illetékes pénzügyi szignót adó szervezet részére az ügyiratban részletesen indokolnia, hogy miért nem tudta érvényesíteni az adott feltételt a partnerrel szemben Ft és 50 millió Ft közötti szerződéses összeg esetén, amennyiben az adott kötelező feltételtől történő eltérést az illetékes Fők. méltánylandó-

8 48 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám nak tartja, azt az ügyiratban jelzi a TPF osztályvezető felé, aki az indokok alapján kizárólag az adott feltétel tekintetében egyedi felmentést ad a Fők. részére, hogy ezt követően a Fők. a pénzügyi szignót megadhassa. Amenynyiben a TPF osztályvezető az ilyen jóváhagyást megtagadja, a Fők. a pénzügyi szignót nem adhatja meg. Amennyiben az utasítástól eltérő feltételt jogszabály írja elő, annak tényét az ügyiratban rögzíteni kell, de egyedi felmentést nem kell kérni. A jelen bekezdés rendelkezései ingatlanbérlet esetén ha a MÁV Zrt. a bérbeadó a 6. számú mellékletben meghatározott 5-50 millió Ft-os értékhatárok között alkalmazandók Közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződések késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései A fenti és pontok késedelmi kamatra vonatkozó rendelkezései a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésekben az alábbi eltérésekkel alkalmazandók a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 306/A. (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján: Szállítói szerződések (beszerzési szerződések) esetén mind a forintban, mind a devizában történő fizetés esetén a szerződésbe a következő kitételnek kell bekerülnie: Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. 301/A. (3) bekezdése szerinti feltételekkel MÁV csoporttagok között kötött szerződések A versenysemlegesség fenntartása mellett, ugyanakkor az átlátható és hatékony csoportszintű szerződéses kapcsolati rendszer kialakítása érdekében a MÁV csoporttagok (a MÁV Zrt. azon leányvállalatai, amelyekben a MÁV Zrt. a Gt. szerint befolyásoló részesedéssel rendelkezik) között megkötött szerződések esetében a fenti és pontok rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: fizetési esedékesség: mind vevői, mind szállítói szerződések esetében a számla kézhezvételétől számított 30 naptári nap; a MÁV csoporttagok által másik MÁV csoporttagnak fizetett késedelmi kamat: forint esetében a Ptk. 301/A. (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetendő a Ptk. 301/A. (3) bekezdése szerinti feltételekkel. Azon szerződések esetében, ahol a versenysemlegesség fenntartása érdekében a MÁV csoporttagokkal és a MÁV csoporton kívüli partnerekkel azonos feltételek mellett szükséges a szerződést megkötni (pl. hálózat-hozzáférési szerződések), ott az SzSz-nek a TPF közreműködésével egyedileg kell kialakítani a valamennyi partner felé egységesen alkalmazandó fizetési és vevőminősítési feltételeket Speciális esetek Az írásbeli megrendeléssel és visszaigazolással létrejött szerződések Ezt az eljárást csak nettó 200 ezer Ft-ig terjedő szerződéseknél lehet alkalmazni. Amennyiben nem készpénzes ügyletről van szó, ezeknél a szerződéseknél is értelemszerűen alkalmazandók a 4.2.6, és pontban leírt szempontok. A számviteli és pénzügyi szempontok betartásáért ebben az esetben az SzSz a felelős ,- Ft alatti kontrolling szignó megadására vonatkozó kötelezettséget a jogosult kontrolling szervezet vezetője szabályozza (lásd 6. számú melléklet). Amennyiben a szerződések kontrolling szignózási eljárás alá kerülnek, ezeket a szerződéseket is fel kell vezetni a saját szerződésnyilvántartásba. Az SzSz-nek törekednie kell arra, hogy a készpénzes ügyleteket elkerülje, ilyen szerződéseket az értékhatár szerinti jóváhagyó szervezet csak a B 3-as Kézipénztári Utasítás és a 62/2009 (MÁV Ért. 26.) VIG. számú vezérigazgató utasítás (a vállalati üzleti bankkártya igényléséről és használatáról) szerinti jogcímeken engedélyezhet Közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződések A közbeszerzési eljárási folyamatban a kontrolling, a számviteli és a pénzügyi szignó beszerzésének kötelezettsége az ajánlati kiírás, dokumentáció részeként megjelenő szerződéstervezetre vonatkozik. A közbeszerzési eljárást bonyolító SzSz köteles a KVSz-től a költségek fedezetére vonatkozó nyilatkozatot beszerezni a szerződést kísérő adatlapon. Nem szükséges a kontrolling, a számviteli és a pénzügyi szignó újbóli megszerzése a szerződéskötő felelőssége mellett, amennyiben a szerződés az ajánlati kiírás mellékletét képező szerződéstervezet szerint kerül megkötésre. Módosítási igény esetén az ajánlati kötöttség beállta előtt egyeztetés lehetséges az SzPSz-szel abban az esetben is, ha nem vesz részt az Értékelő Bizottságban az SzPSz képviselője Vis maior esetek Azonnali intézkedést igénylő, indokolt esetekben (vis maior), amikor a kontrolling jóváhagyási eljárás lefolytatására nincs idő, a szerződés megkötésére, szolgáltatás igénybevételére az eljárás lefolytatása nélkül is van lehetőség. Ekkor a szerződéskötő, a megrendelő felelős azért, hogy a szerződés a jelen utasításban meghatározott kontrolling követelményeknek megfeleljen. Ekkor az eljárás-

9 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 49 rend szerinti jóváhagyó haladéktalanul (a lehető legrövidebb időn belül) köteles tájékoztatást adni a KI illetékes kontrolling szervezetének, és az így megvalósult kötelezettségvállalást a következő, rendes eljárás során már be kell építeni a tény, ill. várható adatok közé A szerződést biztosító jogintézmények és az egyéb pénzügyi biztosítékok esetén követendő eljárás A szerződést biztosító jogintézmények, pénzügyi biztosítékok alkalmazásánál döntő szempontként kell figyelembe venni, hogy azok erősítsék, és ne gátolják a MÁV Zrt. üzleti érdekeinek érvényesítését. A választás fő elve, hogy a pénzügyi biztosíték a fogadó és a nyújtó fél számára is az adott lehetőségen belül olyan legyen, amely a legkisebb költségráfordítás mellett a legbiztonságosabb fedezetet nyújtja. A szerződést biztosító jogintézmények és egyéb pénzügyi biztosítékok a 4. számú mellékletben vannak felsorolva. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁ- LYON KĺVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Hivatkozások 22/2007. (MÁV Ért. 29.) VIG. számú vezérigazgatói utasítás a szerződéskötések rendjéről 64/2009. (MÁV Ért. 27.) VIG. számú utasítás a MÁV Zrt. kinnlévőségének kezeléséről évi C. törvény a számvitelről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről MÁV Zrt. hatályos Működési és Szervezeti Szabályzata, valamint Döntési és Hatásköri Listája 17/2008. (MÁV Ért. 12.) VIG. számú utasítás a MÁV Zrt. Értékelési Szabályzatáról 4/2009. (MÁV Ért. 5.) PÁVIGH. számú általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a kapcsolt vállalkozások és a nem független felek között alkalmazott árak nyilvántartási és adózási követelményeiről 4/2009. (MÁV Ért. 34.) EVIG. számú utasítás a beruházás, felújítás, karbantartás elhatárolásáról 9/2009. (MÁV Ért. 4.) VIG. számú utasítás az ingatlanok bérbeadásának rendjéről 1/2005. (MÁV Ért. 1.) VIG. számú utasítás a közbeszerzések végrehajtásáról a MÁV Rt. területén és az azt módosító utasítások 62/2009. (MÁV Ért. 26.) VIG. számú utasítás a vállalati üzleti bankkártya igényléséről és használatáról 15/2009. (MÁV Ért. 30.) PÁVIGH. számú utasítás a MÁV Zrt. adószabályzatáról 5/2006. (MÁV Ért. 4.) PVH. számú utasítás a számviteli szolgáltatás átszervezése miatt bekövetkező pénzügyi és számviteli folyamatváltozásokról 5.2 Megszüntetések Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló 26/2006. (MÁV Ért. 25.) ÁVIGH. számú utasítás, valamint az azt módosító 24/2007. (MÁV Ért. 31.) VIG. számú utasítást. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Az utasítás 2.3 pontja szabályozza jelen utasítás hatályba léptetését. 7.0 MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Szállítói szerződést (beszerzési szerződést) kísérő adatlap 2. számú melléklet: Vevőszerződést (értékesítési szerződést) kísérő adatlap 3. számú melléklet: Vevőminősítés 4. számú melléklet: Szerződést biztosító jogintézmények, és egyéb pénzügyi biztosítékok 5. számú melléklet: Kontrolling szignó jóváhagyási szintjei 6. számú melléklet: A számviteli és pénzügyi szignó jóváhagyási szintjei Andrási Miklós s. k. elnök-vezérigazgató

10 50 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám 1. számú melléklet Szállítói szerződést (beszerzési szerződés) kísérő adatlap Szerződéskötő szervezet tölti ki (DHL szerint): Ügyirat száma: Szerződéskötő szervezet szolgálati hely kódja: Szerződéskötő szervezet neve: Partner neve: Szerződés tárgya (röviden): Szerződés összege évenkénti bontásban (X+ÁFA% formátumban): A Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik: igen nem Költségviselő szervezet szolgálati hely kódja: UTK szám: Jogosult kontrolling szervezet megjelölése: Jogosult számviteli szervezet megjelölése: Jogosult pénzügyi szervezet megjelölése: Egyéb várható tételek: Szerződéskötő szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: Beruházási szerződés esetében: Forrásgazda aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: Ha a szerződéskötő szervezet és a költségviselő szervezet nem azonos: Költségviselő szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó) Dátum:

11 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 51 Kontrolling szervezet tölti ki évenkénti és tervsor szerinti bontásban (6. sz. melléklet szerint): 1. Teljesítmény egység neve/kódja: 2. Tervsor megnevezése: 3. Az érintett tervsor eredeti terve: 4. Korrigált terv: 5. Elszámolt tényfelhasználás: 6. Számlázott, de nem feladott tételek: 7. A tranzakció hatása (ütemezés részletezése az 1. sz. melléklet függelékében): 7/a. Már megkötött szerződések értéke: 8. További rögzített kötelezettségvállalás: 9. További, nem rögzített kötelezettségvállalás: 10. Maradványösszeg: 11. Egyéb várható tételek: 12. Becsült éves maradványösszeg: (Maradványösszeg (+) / Túllépés (-)) A szerződés keretfelhasználás szempontjából rendben? (Igen/Nem*): Kontrolling szignót adó szervezet vezetőjének aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: *Ha nem, külön betétlapon indoklást ír a KI Számviteli szignót adó szervezet tölti ki: A szerződés számviteli-adózási szempontból rendben? (Igen / Nem*): A számviteli szignót adó szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó)**: Dátum: *Ha nem, külön betétlapon indoklást ír a számviteli szignót adó szervezet. ** Ha a Fők. a jogosult, ezen a helyen igazolja megfelelőséget számviteli szempontból. Pénzügyi szignót adó szervezet tölti ki (7. sz. melléklet szerint): A szerződés pénzügyileg rendben? (Igen / Nem*): A pénzügyi szignót adó szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó)**: Dátum: *Ha nem, külön betétlapon indoklást ír a pénzügyi szignót adó szervezet. ** Ha a Fők. a jogosult, ezen a helyen igazolja megfelelőséget pénzügyi szempontból. Jogi szignót adó szervezet tölti ki: A szerződés jogi szempontból rendben van? (Igen / Nem*): A jogi szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: *Ha nem, a jogi igazgatóság külön betétlapot ír az indoklásról.

12 52 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám 1. Teljesítmény egység neve/kódja Kitöltési útmutató (az 1. számú melléklet kontrolling részéhez) Szolgáltatási szerződés esetén Költségviselő szervezet (KVSz) Lásd Tervsor megnevezése Az érintett költséghelyi beszámoló érintett tervsorának megnevezése, az COGNOS költséghelyi beszámoló struktúrája szerint * 3. Az érintett tervsor eredeti terve Az érintett tervsor * eredeti, jóváhagyott, éves terve 4. Korrigált terv Az érintett tervsor eredeti, jóváhagyott, éves terve + engedélyezett többlet adott tervsort érintő értéke + más tervsoron kigazdálkodni tervezett összeg (tervsor megjelöléssel) 5. Elszámolt tényfelhasználás 6. Számlázott, de nem feladott tételek 7. Tranzakció hatása (az ütemezés részletezése a jelen melléklet függelékében) 7/a. Már megkötött szerződések értéke 8 További rögzített köt. váll. 9. További nem rögzített köt. váll. 10. Maradványösszeg (a tényfelhasználással és az ismert kötelezettség-vállalásokkal) Adott költségsor tényidőszaki felhasználásának aktuális értéke (GIR Főkönyvi modul) A Főkönyvben még nem szereplő, de számlázott tételek (GIR SKK alapján**) A szerződéskötés becsült tárgyévi hatása az adott költségsor felhasználására Anyagbeszerzés BKSzE Az érintett készlet tervsor száma, megnevezése Az érintett készlet tervsor éves tervértéke Az érintett készlet, ill. beruházási tervsor korrigált éves tervértéke Beruházás Forrásgazda Projekt megnevezése, az érintett beruházási tervsor száma (beruházási jelzőszám) Projekt utolsó módosított okmány szerinti összes terv ráfordítása Projekt utolsó módosított okmány szerinti összes terv ráfordításából forrással rendelkező érték - A projektre elszámolt tényfelhasználás (összes számlázott érték) - - Szerződés tervezet értékének hatása - Már megkötött szerződések értéke A rögzített szerződések tárgyévet terhelő, még fel nem használt értéke (GIR SKK alapján**) A korában kötött, nem rögzített szerződések tárgyévben még várható értéke Tranzakció hatása a projektre A projektre megkötött összes szerződés értéke - A projektre megkötött szerződések évre jutó öszszes értéke (a tranzakció éves hatásával) 4-( ) 4-7-7/a 4-7-7/a

13 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője Egyéb várható tételek pl. év végéig várható (az előző sorokon nem szereplő) szerződéskötések, készpénzes vásárlások hatásai, havaria jellegű tételek becsült értéke 12. Becsült éves maradványösszeg * A mindenkor hatályos kontrolling utasítás szerint ** Szolgáltatás beszerzések ellenőrzése SKK alapján

14 54 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám Függelék az 1.sz. melléklethez I. Projekt beruházásoknál a tervezett szerződéskötést megelőző szerződéses állományának pénzügyi ütemezése ( ) II. Szerződés szerinti pénzügyi ütem (7) I+II. Cash-flow összesen dec. 31-ig január december I. név IV. név

15 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője számú melléklet Vevő szerződést (értékesítési szerződés) kísérő adatlap Szerződéskötő szervezet tölti ki (DHL szerint): Ügyirat száma: Szerződéskötő szervezet szolgálati hely kódja: Szerződéskötő szervezet neve: Partner neve: Szerződés tárgya (röviden): Szerződés összege évenkénti bontásban (X+ÁFA% formátumban): Vevő MÁV Zrt.-vel szembeni lejárt tartozása: van,.. Ft nincs Jogosult kontrolling szervezet megjelölése: Jogosult számviteli szervezet megjelölése: Jogosult pénzügyi szervezet megjelölése: Szerződéskötő szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: Kontrolling szignót adó szervezet tölti ki: A szerződést a kontrolling szervezet nyilvántartásba vette. A kontrolling szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: Számviteli szignót adó szervezet tölti ki: A szerződés számviteli-adózási szempontból rendben? (Igen / Nem*): A számviteli szignót adó szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó)**: Dátum: *Ha nem, külön betétlapon indoklást ír a számviteli szignót adó szervezet. ** Ha a Fők. a jogosult, ezen a helyen igazolja megfelelőséget számviteli szempontból. Pénzügyi szignót adó szervezet tölti ki (7. Sz. melléklet szerint): A szerződés pénzügyileg rendben? (Igen / Nem*): A pénzügyi szignót adó szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó)**: Dátum: *Ha nem, külön betétlapon indoklást ír a pénzügyi szignót adó szervezet. ** Ha a Fők. a jogosult, ezen a helyen igazolja megfelelőséget pénzügyi szempontból. Jogi szignót adó szervezet tölti ki: A szerződés jogi szempontból rendben van? (Igen / Nem*): A jogi szervezet jogosultjának aláírása (nyomtatott és szignó): Dátum: *Ha nem, a jogi igazgatóság külön betétlapot ír az indoklásról.

16 56 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám 3.a. melléklet: Vevőminősítés: A szabályok szöveges leírása A vevőminősítést 10 millió Ft feletti szerződések esetén kell az alábbiak alapján elvégezni. A vevőminősítést a szerződéskötő szervezet végzi el. A 12 hónapnál hosszabb szerződések esetében a vevőminősítést 12 havonta meg kell ismételni, amely a szerződéskötő szervezet feladata. A vevő elfogadhatóságának felelőssége a szerződéskötő szervezetet terheli, így kellő körültekintéssel kell eljárnia, amikor szerződést köt, és a SzSz felelőssége, hogy a vevőminősítéshez minden adatot beszerezzen, ami a minősítéshez szükséges. A vevő megfelelő azonosítása is a szerződéskötő szervezet feladata. A vevő minősítésekor minden esetben ki kell tölteni a 3.b. mellékletben lévő Vevőminősítő adatlap -ot. Ha a vevő a IV. Egyéb esetek pontban leírt típusba sorolható, akkor a 3.c. mellékletben lévő Egyéb vevők minősítése című adatlap kitöltése után lehet a minősítést elvégezni, és a döntést (elfogadható vevő, vagy nem) meghozni. A mérlegek bekérésekor alapvető szabály: Elsősorban az utolsó 3 auditált mérleget kell bekérni. Ha a társaság nem auditál, de megfelelő bizalmi kapcsolat van a SzSz és a partner között, akkor az utolsó 3 főkönyvelő által és/ vagy első számú vezető által aláírt mérleget kell bekérni. Ha nincs auditált mérleg, vagy bizalmi kapcsolat, akkor a cégbírósági adatokat, céginformációt (pl. cégkivonatot, illetve szükség esetén egyéb adatokat) kell beszereznie a szerződéskötő szervezetnek. I. A vevőket 4 kategóriába soroljuk: 1. Automatikusan elfogadott vevő (biztosítékok nélkül) 2. Minősített vevő, ahol a fedezet elégséges 3. Egyéb vevők 4. Elutasított vevő II. Automatikusan elfogadott vevők (biztosíték nélkül) esetei 1. Multinacionális nagyvállalat, vagy annak magyarországi leánya, amennyiben: saját tőkéje nagyobb, mint 2 milliárd Ft, és nyereséges az elmúlt évben, és saját tőkéje nem kisebb, mint jegyzett tőkéje, és legalább 3 éve üzleti évet lezárt, és a szerződéses érték nem nagyobb, mint az előző éves árbevételének egy tizede, és a fizetési szokásai ismertek a MÁV számára, és a fizetés tekintetében fegyelmezettnek tűnik, vagy: 2. Más vállalat, amennyiben: saját tőkéje nagyobb, mint a jegyzett tőkéje, és saját tőkéje nagyobb, mint 200 millió Ft, és az elmúlt 3 évben létezett, és nyereséges volt, és az elmúlt 3 évben nem romlott fokozatosan a profit tendenciája, és a szerződés összege nem haladja meg előző éves árbevételének egy tizedét, és az elmúlt 3 éves mérlegbeszámolóját elküldte, és eladósodottsága (hosszú lejáratú kötelezettségek / hosszú lejáratú kötelezettségek + saját tőke) 40% alatt van, és likviditási mutatója (forgóeszközállomány / rövid lejáratú kötelezettségek) eléri legalább a 100%-t a fizetési szokásai ismertek a MÁV számára, és a fizetés tekintetében fegyelmezettnek megbízhatónak tűnik, vagy: 2. A magyar tőzsdére bevezetett cégek III. Minősített vevő, ahol a fedezet elégséges Elfogadható a vevő, amennyiben: 3 éves mérlegbeszámolóját megküldte, és saját tőkéje nem csökkent a jegyzet tőkéje alá, és a fizetési szokásai ismertek a MÁV számára, és a fizetés tekintetében fegyelmezettnek megbízhatónak tűnik, és megfelelő biztosítékot kínál fel Biztosítékként elfogadható: készpénz, bankgarancia, a II. pontban felsorolt vevők inkasszós kezességvállalása, értékbecslő által 12 hónapon belül beértékelt ingatlan közokiratba foglalt jelzálogszerződéssel, az értékbecslésben lévő piaci érték 80%-án, állampapír, magyar tőzsdére bevezetett részvény elfogadás kori piaci értéke 60%-án. IV. Egyéb esetek Minden más esetben a vevőt a 3.c. mellékletben kitöltött minősítő lap alapján kell jóváhagyni.

17 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője b. melléklet Az elvégzett feladatokat pipával kell jelölni Vevőminősítő adatlap (10 millió Ft-os szerződéses érték felett) SzSz tölti ki! Melyik kategóriába tartozik a vevő az elvégzett minősítések alapján? (szerződő szervezet tölti ki, x-szel jelölve): Multinacionális nagyvállalat, vagy annak magyarországi leánya, a II.1. pontban* leírt feltételek teljesülésével Magyar tőzsdére bevezetett cég Más vállalat, amelyre igaz a II.2. pontban* leírt feltételek mindegyike Minősített vevő, amelyre igaz a III. pontban* leírt feltételek mindegyike Egyéb* (ekkor a 3.c. melléklet** is kitöltendő). A vevő elfogadásáról szóló döntés: (bekarikázni) Elfogadható vevőként a fenti vevő?: NEM IGEN Szerződéskötő szervezet aláírója (nyomtatott, szignó):. Dátum: * a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló ----/2009. ( MÁV Ért. ) VIGH számú utasítás 3.a. számú melléklete szerint vizsgálandó ** a szerződések számviteli, pénzügyi és kontrolling felülvizsgálatának, valamint a szerződést biztosító jogintézmények, biztosítékok elfogadásának szabályairól szóló../2009. (. MÁV Ért...) VIGH számú utasítás 3.c. számú melléklete szerinti, Egyéb vevők minősítése megnevezésű adatlap

18 58 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám 3.c. melléklet SzSz tölti ki! Egyéb vevők minősítése Mérlegbeszámoló főbb adatai: Az elkért utolsó három éves hiteles mérlegbeszámoló alapján kell kitölteni. A mérlegek bekérésekor alapvető szabály: Elsősorban az utolsó 3 auditált mérleget kell bekérni. Ha a társaság nem auditál, de megfelelő bizalmi kapcsolat van a SzSz és a partner között, akkor az utolsó 3 főkönyvelő által és/vagy első számú vezető által aláírt mérleget kell bekérni. Ha nincs auditált mérleg, vagy bizalmi kapcsolat, akkor a cégbírósági adatokat kell bekérnie a szerződéskötő szervezetnek. Összes pénzeszköz Összes eszköz Jegyzett tőke Saját tőke Összes kötelezettség Mérleg-főösszeg Árbevétel Üzemi eredmény Adózás előtti eredmény Mérleg szerinti eredmény T-3. év T-2. év T-1. év Cégbírósági adatok Cégalapítás éve: Jegyzett tőke: Legfrissebb módosított jegyzett tőke: A társaság tulajdonosai tulajdonarányokkal: A társaság fő tevékenysége: Cégjegyzésre jogosult: Cégtörténet a MÁV-val: A MÁV-val hány éve áll kapcsolatban a cég?: Volt-e 3 éven belül valamilyen komoly fizetési probléma a céggel? (szöveges rövid leírás):

19 2. szám A MÁV Zrt. Értesítője 59 Referenciák: Banki referenciák leírása: A partner menedzsmentje és tulajdonosai (magánszemély esetén a partner): Tulajdonosok (partner) nevei, illetve a vezetők nevei: Ki a kontakt személy velük a MÁV Zrt. részéről? A fedezet / biztosíték leírása, amit a MÁV kap: A vevő elfogadásáról szóló döntés: (bekarikázni) Elfogadható vevőként a fenti vevő?: NEM IGEN Jogkör szerinti szerződéskötő szervezet aláírója (nyomtatott, szignó):. Dátum:

20 60 A MÁV Zrt. Értesítője 2. szám 4. számú melléklet A szerződést biztosító jogintézmények, és egyéb pénzügyi biztosítékok fajtái, fogalma: 1. A foglaló A szerződés megkötésekor a kötelezettségvállalás jeléül foglalót lehet adni. A szerződés megkötésekor átadott pénzösszeget, vagy más dolgot csak akkor lehet foglalónak tekinteni, ha ez a rendeltetése a szerződésből kétségtelenül kitűnik A teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, illetve a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A túlzott mértékű foglalót a bíróság mérsékelheti. A foglaló Áfa tv. szempontjából ellenértékbe beszámító összeg előlegnek minősül, számla kiállítási kötelezettséggel jár, az átvétel ill. a banki jóváírás napjával. Egyebekben a foglalóra a Ptk ai az irányadók. 2. A bankgarancia A bank arra vonatkozó kötelezettségvállalása, hogy meghatározott feltételek, így különösen bizonyos események beállta, vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. Lényeges tartalmi követelménye, hogy első felszólításra jogviszony vizsgálata nélkül ígér fizetést. Általánosan érvényesülő elv, hogy a bank csak hitelképes személyekért, vagy szervezetekért vállal garanciát. A garanciavállalást a bank viszont-biztosítékhoz kötheti. (Pl. pénzeszközök elkülönítése, óvadék, más által vállalt kezesség.) Az alábbi bankgarancia fajták alkalmazására kerülhet sor import, export, valamint belföldi ügyletek biztosítása esetén.: Importőrért vállalt garanciák/kezesség: Vételár-garancia/kezesség Keretgarancia (folyamatos vételár átutalás teljesítést biztosít) Váltóbeváltást ígérő garancia (nagyobb gépek, beruházási javak hitelre történő vásárlásakor) Akkreditív nyitását ígérő garancia (gépek, berendezések elkészültéig az akkreditív nyitást elhalasztják) Import bizományi raktár garancia (külföldi exportőr bizományi raktárt létesít belföldi vállalat közreműködésével) Aktív bérmunkaügyletek miatti garancia (a bérmunkára behozott áruk ellenértékére, hogy az árut visszakapja) Jóteljesítési garancia (jótállási kötelezettségek megfelelő, időbeni elvégzésének biztosítéka) Exportőrért vállalt garancia: Bánatpénzpótló garancia (tender-garancia) Előleg-visszafizetési garancia (nagyobb értékű gépexport, beruházási javak exportjánál) Üzleti biztosíték/teljesítési garancia (a nem szerződésszerű teljesítésből eredő kár fedezetére) Késedelmi kötbér fizetését ígérő garancia (késedelmes szállítás esetére). Belföldi partnerért vállalt bankgarancia: Vételár-garancia Előleg-visszafizetési garancia Jóteljesítési garancia Kötbérgarancia Bánatpénzpótló garancia (tender-garancia) Keretgarancia 3. A jogvesztés kikötése A szerződő felek írásbeli megállapodása arról, hogy a szerződésszegésért felelős fél elveszít valamely jogot, vagy kedvezményt, amely egyébként őt a szerződés alapján megilletné. Leggyakoribb formája a részletfizetési lehetőség, vagy az adott árengedmény elvesztése, illetve az adott árengedmény kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége. 4. A zálogjog Zálogjog szerződéssel alapítható, de jogszabály, vagy hatósági határozat alapján is keletkezhet. Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott, vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból törvény eltérő rendelkezése hiányában más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Bírósági úton nem érvényesíthető követelés zálogjoggal biztosítása semmis. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál. Kiterjed a kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is Zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog, átruházható jog, vagy követelés, vagyon, vagyonrész.

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/7. SZÁM TARTALOM 2016/7. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 5/2016. (II. 18. MÁV-START Ért. 7.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

2015/27. SZÁM TARTALOM

2015/27. SZÁM TARTALOM 2015/27. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 31/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 27.) sz. vezérigazgatói utasítás a típusszerződések alkalmazásáról szóló 36/2014. (III. 20. MÁV-START Ért. 17.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2010/5. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2010/5. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2010/5. SZÁM TARTALOM Oldal Utasítások 11/2010. (V. 14. MÁV-START Ért. 5.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatási szerződéssel összefüggő havi jelentésszolgálati kötelezettségekről

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539

H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ évi 23. szám 3539 H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2012. évi 23. szám 3539 A vidékfejlesztési miniszter 10/2012. (V. 31.) VM utasítása a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek,

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP

FAKTORING KÉRELEM ADATLAP Az adatokat a fent jelzett fordulónapi adatok szerint, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték jelölését is. I. Általános adatok A Társaság neve:

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara BESZERZÉSI ÉS VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZATA 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A Szabályzat célja a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2016/6. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2016/6. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal 1/2016. (II. 17. MÁV-START Ért. 6.) sz. gazdasági igazgatói munkautasítás az idegen személyek által a gördülő állományban okozott közúti károk KGFB terhére

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK)

HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) www.magnetbank.hu HITELKÉRELEM (TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOKNAK) A Társaság adatai Név : Cím : Adószám : Cégjegyzék sz.: Telefon : Fax : Cégvezető : Bankszla számok: A kért hitel: Összege : Célja : Lejárata :

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. június 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT BESZERZÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2015. 03.02 1 E L Ő S Z Ó Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII:31) kormányrendelet 13. (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések

A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések A teljesítésigazolásra, illetve számlabefogadásra vonatkozó egyedi kikötések BGYH ZRt. számlabefogadási rend Partnereinknek a számlájukat a központi levelezési címre kell megküldeniük: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek

Új Széchenyi Hitelprogram. Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Új Széchenyi Hitelprogram Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója az ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228

Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273228-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Építési munkák 2013/S 157-273228 Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016. Metróvonalak áramátalakítóiban telepített szünetmentes berendezések karbantartása és hibajavítása 24 órán belüli kiszállással történő rendelkezésre állással e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 19. szám 126. évfolyam 2011. szeptember 30. Utasítások 38/2011. (IX. 30. MÁV Ért. 19.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a vevőminősítésre és kinnlévőség-kezelésre a nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatot

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Apor Vilmos Katolikus Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának V.3.6. számú melléklete Beszerzési szabályzat 2013. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szenátusa a főiskolai eszközigényekkel kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás, amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban: Támogató) (cím: 1052 Budapest,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ "Tájgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése a Beregben és benne a Beregi árvízszint csökkentő tározó területén" tárgyú projekt vízi létesítmények rekonstrukciója, építése FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása

Részletesebben

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére

OE-RH-/2013 Budapest, május 14. 2/2013. Rektori Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére OE-RH-/2013 Budapest, 2013. május 14. 2/2013. i Utasítás Az Óbudai Egyetem tantermeinek és egyéb helyiségeinek igénybevételére Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek Hirdetmény Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a vállalati ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött

Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében. Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében Együttműködési Megállapodás minta, amely létrejött Ügyiratszám: FPH / - /2014 egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, mint támogató (továbbiakban:

Részletesebben

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés. Komplex szakmai vizsga Írásbeli vizsgatevékenysége javítási-értékelési útmutató NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÜK szám: /2015. MK/HU KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ Érvényességi idő: 2015. március 17. 08 óra Minősítő neve: Mészáros László Beosztása: főosztályvezető Készült: 1 eredeti és fm.

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet)

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július l.-től. (tervezet) Jóváhagyta Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben