Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. július"

Átírás

1 A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM július Pannon Jogász Napok Kedvezmény hétvégén Pályázatot nyertek Köztünk élnek Kenyai futókkal edzettek 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal Az Opel kezet fogott az oktatással A jövő szakmunkásait együtt képzik a III. Béla szakképző iskolával A szentgotthárdi Opel gyár nemcsak a munkahelyteremtésből, hanem az oktatásból is részt vállal a határszéli városban. Közel egy éve szorosan együttműködik az a közös munkacsoport, amely előkészítette, miként kapcsolódhat a szakmai képzéshez, a gyakorlati oktatáshoz az Opel. Intenzívebbé teszik a walldürni kapcsolatokat Vas megyéből Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke, Marton Ferenc elnökhelyettes, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere és Keresztes István, Jánosháza polgármestere vezetésével információszerzés céljából 13 tagú delegáció járt Neckar- Odenwald járásban. Nagyon átfogó és változatos programon vettek részt a járási partnerkapcsolat, illetve Szentgotthárd város és a zarándokhely Walldürn testvérvárosi kapcsolata keretében. Csütörtökön a delegáció Walldürnbe látogatott, ahol Markus Günther polgármester vezetésével városnézésen vettek részt, és megtekintették a templomot. Ezt követően a tanácsháza polgármesteri termében találkoztak a frakcióvezetőkkel, a hivatalok vezetőivel. Folytatás az 5. oldalon A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanárai között eddig is voltak mérnökök, s az iskola profiljában találhatók olyan szakmák, amelyeket hasznosítani tudnak az épülő új autógyárban. A városi önkormányzat ezért tartotta fontosnak, hogy a tanév végén A szakképzés jövője, különös tekintettel az ipari park fejlesztéseire című előterjesztést megtárgyalja. Huszár Gábor polgármester elmondta, az újjáformálódó oktatás a korábbi huszonöt helyett már százhuszonöt olyan szakmával számol, ahol a duális képzés megvalósítható, az elképzeléseket támogatják a kamarák, s Szentgotthárd mindent megtesz azért, hogy egyik központja lehessen ennek a képzési formának. Elképzeléseihez kitűnő partnerre talált az Opel gyárban, de hosszabb távon az ipari park többi cégével is szeretne megállapodásokat kötni. A hetvenes-nyolcvanas években már volt rá példa, hogy a gyakorlati oktatást erősítették, nincs új a nap alatt, az a cél, hogy piacképes szakmákkal vértezzük fel a fiatalokat. Németországi testvérvárosunkban Walldürnben járva, láthattuk náluk is a kamarákkal összefogva, a leendő munkahelyeken ismerkednek a gyakorlattal a diákok. Kardosné, Kovács Márta a pénzügyi bizottság vezetője megerősítette, mennyire fontos, hogy a mai világban gyorsan válaszoljanak a kihívásokra. Az Opel és a III. Béla szakképző munkacsoportja rövid idő alatt megtalálta, hogyan lehet majd együtt dolgozni. Folytatás a 2. oldalon Városrészrõl városrészre Szentgotthárd-Rábafüzes: a hienz kultúra őrzője Sorozatot indítunk Szentgotthárd városrészeiről. Mivel hatvanöt éve telepítették ki a rábafüzesi németeket, elsőként ezt az egykori falut mutatjuk be. A várostól alig két kilométerre fekvő Rábafüzesre lámpás kereszteződéssel jutunk be. Hosszú főutcáján már nem torlódnak kamionok, a környék első benzinkútját régen betemették. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Szentgotthárd Az Opel kezet fogott Folytatás az 1. oldalról az oktatással A jövő szakmunkásait együtt képzik a III. Béla szakképző iskolával Javasolta, hogy a Vörösmarty Gimnázium vezetői is keressék meg a gyárat, ajánlják fel a gimnázium szolgáltatásait. Bedics Sándor a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója beszámolójában hangsúlyozta, az iskola szeretne rugalmasan alkalmazkodni a munkaerő piachoz és meszszemenően figyelembe veszik, hogy a városban és kistérségében, de még Körmenden és az őrségi kistérségben is milyen elvárásoknak kellene megfelelni. Olyan versenyképes szakmával rendelkező fiatalokat szeretnének pályára állítani, akik idehaza és külföldön is megállják a helyüket. Tavaly október óta, hetente-kéthetente találkoztak az iskola és az Opel szakemberei, hogy kidolgozzák, miként valósítható meg a közös szakképzés, a tárgyi adottságok megteremtése mellett a tananyag fejlesztéséről is együttgondolkodnak (az önkormányzat teljes erőbedobással állt ki az ügy mellett). Gépészeti, elektronikai, elektrotechnikai szakmacsoportok képzése van napirenden. Sokat nyomott a latban, hogy középfokon például CNC-forgácsolókat, géplakatosokat már eddig is oktattak s az érettségire épülő szakmák közül gépipari mérnökasszisztens képzés is létezik már az iskolában. A leendő Opel gyárban találhatnak majd munkát az elektronikai gép-gyártósori, gépkezelői szakmunkások, a gépi forgácsolók, elektrolakatos- és villamossági szerelők, a mechatronikai műszerész- és villanyszerelők. Az érettségire épülő, 4+2 éves képzéssel szükség szerint indítanak mechatronikai műszerész, automatikai műszerész, gépipari minőségellenőr, automatikai technikus, mechatronikai technikus képzést. A felnőttképzés folytatódik és az iskolavezetés reményei szerint, bővülhet, a gépipari mérnökasszisztensek mellett mechatronikai mérnökasszisztensek is kaphatnak oklevelet. A mérnökasszisztens képzésbe bekapcsolódott a Nyugat-magyarországi Egyetem is. Bedics Sándor elmondta, az oktatás bővítéséhez területre, épületekre, laboratóriumi eszközökre is szükségük lesz. Az iskolában már eddig is dolgozó tanárok jórészt meg tudják oldani az új feladatokat, de foglalkoztatnak külső óraadókat is. A Vasi TISZK által benyújtott TIOP-os pályázaton 50 milliós támogatást nyertek eszközfejlesztésre. Az Opelben már épül a tanműhely és a laboratórium (közös beruházás), decemberre elkészül. A szentgotthárdi önkormányzat június végi közgyűlésén határozatot fogadott el arról, hogy félévente beszámoltatják a III. Béla Szakképző és Kollégium igazgatóját, miként alakul a szakképzés ügye a városban. (t. m.) Legközelebb augusztusban Lapunk legközelebbi száma augusztus közepén jelenik meg, keresse postaládájában. Friss híreket, közleményeket olvashat a város hivatalos honlapján a Szentgotthard.hu-n, megjelenés után itt is megtalálja a Szentgotthárd című önkormányzati újságot. Impresszum JÚLIUS Hirdetmény Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület 157/2011. számú határozat 2. és 3. pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon (Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap) meghirdeti. A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: bruttó Ft/hó. A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel. A pályázat beérkezésének határideje augusztus 15. A pályázatok elbírálásának határideje: augusztusi testületi ülés. A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. A képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. Eredménytelen pályázat esetén a képviselőtestület új pályázatot írhat ki. * * * Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselőtestület 189/2011. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m 2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást újra értékesíti. Értékesítésre vonatkozó feltételek: Az eladási ár Ft, amely ÁFA mentes. Pályázatok beérkezési határideje: 2011.augusztus 15. A pályázatok elbírálásának határideje a augusztusi testületi ülés. Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5%-a a bánatpénz Az értékesítés további feltételei a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), az eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok menüpontban megtekinthetők. * * * Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodán, illetve a 94/ es, vagy a 94/ as telefonszámon kérhető. A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja Felelős szerkesztő: Treiber Mária Felelős kiadó: Szentgotthárdi Önkormányzat Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely Terjesztés: Savaria Post

3 2011. JÚLIUS Szentgotthárd Pannon Jogász Napok: 3 médiahatalom és jogállami korlátai A magyar, osztrák és szlovén jogásztársadalom színe-java vett részt a XX. Pannon Jogász Napokon május közepén Szentgotthárdon. A három napos szimpóziumot a Gotth art Hotelben tartották, közel háromszázan fogadták el a meghívást. Dr. Spitz János a Magyar Jogász Egylet vasi szervezetének vezetője köszöntötte az illusztris vendégeket, köztük dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkárt, dr. Beatrix Carl osztrák igazságügyi minisztert, dr. Baka Andrást a legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökét, dr. Bánáti Jánost a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. Röviden összefoglalta, hogyan szélesedett a határ menti térségben élő jogásztársadalom kapcsolatrendszere, s hogyan alakult ki az a hagyomány, hogy kétévente más-más országban rendezett szakmai konferenciákon vitatnak meg aktuális kérdéseket, hiszen a jog nem ér véget az országhatároknál. Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke azt emelte ki köszöntőjében, hogy különösen aktuális témát választottak a jogászok, hiszen hazánkban és Szlovéniában nemrégen fogadták el a médiatörvényt, Ausztriában még alakítják az új jogszabályokat. Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere egy történetileg is érdekes város képét vázolta fel a hallgatóságnak. A ciszter templom romjain felépült magtárszínház, az 1664-es szentgotthárdi csata emlékei, az ország harmadik legnagyobb barokk temploma és kolostora, az ország első polgári gimnáziuma és a korábbi világhírű üzemek, kaszagyár, selyemgyár és 1992 óta az Opel autógyár köthető a hármas határ városaként is emlegetett Szentgotthárdhoz. A polgármester örömét fejezte, ki, hogy a nemrégen nyitott fürdő és szálloda adhatott otthont a XX. Pannon Jogász Napoknak. Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár az új alkotmány egyik mondatával kezdte megnyitó beszédét: az emberi méltóság sérthetetlen. Ez olyan alapjog, amit nem írhat fölül semmi, elsőbbséget élvez még egy másik fontos alapjoggal a véleménynyilvánítás szabadságával szemben is. Magyarországon több tucat új jogszabály születik, átalakul, megújul a jogrendszer, most jó jogásznak lenni.(a szimpózium második napján hatszemközti megbeszélést tartott a három szomszédos ország igazságszolgáltatási vezetője családjogi, európai igazságügyi valamint bírósági igazgatási ügyekről). Dr. Baka András a Legfelsőbb Bíróság elnöke a tájékoztatás és információ szabadságáról a bírósági szervezetek és a sajtó kapcsolatáról tartott előadást. Európai jogi tapasztalatai is azt mondatják, hogy finoman szólva a bíróságok és a sajtó kapcsolata nem kiegyensúlyozott, sok a lemaradás, nem informálnak eléggé a bírósági honlapok, nem elég hatékony a bírósági szóvivői rendszer. Pedig a felek kölcsönösen egymásra vannak utalva. A hiteles és megbízható tájékoztatásra mindenkinek szüksége van. A közvéleménynek, az ítéletre váró állampolgárnak, és a bíróságnak is. Hiszen a bíróságok munkájának megítélése azon is múlik, milyen színvonalon tájékoztatnak róla. Az együttműködés segítése elől nem zárkózhat el az igazságszolgáltatás tárgyalótermen belül és kívül. Dr. Baka András továbbra is kiállt amellett, hogy bíró ne nyilatkozzon, az ítélet magáért beszél (az ügyvédek és ügyészek közül van aki sokszor használja a nyilvánosságot). A Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint tarthatatlan, hogy az európai országok közül nálunk élvezik a legnagyobb szabadságot a tárgyalótermi közvetítések. A vakuk villogása, a kamerák elvonják a figyelmet. (A főbíró látott olyat, hogy az operatőr a bírói pulpitus előtt fekve filmezett ). Európa számos országában korlátozzák a tv-felvételeket, a nyilvánosság eszközeinek használatát, mégse csorbulnak az információ szabadságához fűződő jogok. A bíró legfőbb feladata a szakszerű ítélkezés és nem a tárgyalótermi tömegjelenetek megfékezése. A konferencia résztvevői az Őrségbe is ellátogattak. Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület 191/2011. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos módon ismételten meghirdeti. A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó Ft/m 2 /hó + ÁFA. Hirdetmény A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel. A pályázat beérkezésének határideje augusztus15. A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak költségeit. Az átalakítást legkésőbb március 31-ig el kell végezni. Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki Irodával a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek! A bérbeadás további feltételei a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), az eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok menüpontban megtekinthetők. Bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodán, illetve a 94/ es, vagy a 94/ as telefonszámon.

4 4 Szentgotthárd Városrészrõl városrészre Szentgotthárd-Rábafüzes: a hienz kultúra őrzője Folytatás az 1. oldalról Pórul jártak azok a befektetők, akik a turistákra, átutazókra számítva a határfelőli oldalon kis kék házikókat húztak fel. Az elkerülő út kicselezte őket. Magyarország schengeni csatlakozása óta, üresen kong a határátkelő, a betontömeggel nehéz valami értelmeset kezdeni. Félbehagyott építkezés nyomát látjuk az egykor szebb napokat átélt Camping vendéglőnél. A városrész főutcáján a régi házak az ötvenes-hatvanas éveket idézik. Három-négy kicsi kocsma, két bolt nyújt szolgáltatást. A városrész legöregebb épülete az 1791-ben épült Jacsó-, korábbi Joszt-ház és az 1892-ben épült régi iskola. Beszélgetőtársaim Unger Magdolna nyugdíjas iskolaigazgatóhelyettes és Paukovits Helmut a Szentgotthárd-Rábafüzes Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, azt mondogatják, az igazán szép házak, most a mellékutcákban épülnek, a Fő utca tekintélye mintha megkopott volna. A faluról az első bejegyzések 1150-re tehetők, habár kutatások szerint, az itt élők nyelve és kultúrája korábbra, egészen Nagy Károlyig vezethető vissza, amikor ősbajor frank törzsek telepedtek meg a környéken. A németek második hulláma Gizella királynéval érkezhetett, majd az 1600-as években a Batthyányak uralma idején az volt a szokás, ha meghalt a jobbágy családfő akkor az egész családnak el kellett költözni, és helyükre Lotharingiából hívtak más családokat. A rábafüzesi földeket Zichyek, Erdődyek is birtokolták, a faluban mindig németek laktak, akik a hienz nyelvet és kultúrát őrizték. (Valószínű Heinz alattvalói lehettek, innen származhat az elnevezés). Külön érdekesség, hogy az utóbbi években a német kutatók, ha az ősi kultúrát keresik, ma is Szentgotthárd környékére jönnek, ugyanis saját földrajzi környezetében már eltűnt ez a hienz nyelvjárás, fölmorzsolódtak a régi népszokások, elhallgattak a dalok, elfelejtődtek a hagyományok. A burgenlandi Oberschützenben megkísérlik visszahozni, feleleveníteni ezt a nyelvjárást és kultúrát. Rábafüzes lakossága súlyos veszteséget szenvedett a két világháborúban, majd a németajkú lakosság 1946-os kitelepítésekor május 26-án egyes források szerint 968 embert űztek el otthonából, majd között hortobágyi kényszerlakhelyre toloncoltak újabb családokat. A határ közelsége miatt 1956-ban is sokan elhagyták ezt a történelem által megtépázott ősi földet ben még 1213 lakosa volt a falunak, 1949-ben 911 (a németek helyére magyarok jöttek), 1960-ban 576, 2001-ben 398. Az 1969-es közigazgatási átszervezések (megszűntették a szentgotthárdi járást) után, ban csatolták Szentgotthárdhoz Rábafüzest. Paukovits Helmut szerint, attól kezdve könyvelhetik a veszteségüket. Szinte egy szuszra sorolja: bezárt az iskola, óvoda, posta, rossz a közlekedés. A felső tagozatos diákok 1985-től jártak Szentgotthárdra, az alsó tagozat a Széchenyi iskola tagiskolájaként még működött majd pár éve ezt is bezárták. A gyerekek a német nemzetiségi és a két tannyelvű osztályban gyakorolhatták anyanyelvüket, tanulhattak népismeretet. A nemzetiségi oktatásnak is köszönhető, hogy nem halt ki a hienz nyelvjárás. A gyerekeket kell megfogni, ha azt akarjuk, hogy megőrződjön a nyelvünk és kultúránk. Kinyílt a határ, felértékelődött a nyelvtudás mondja Unger Magdolna. A német kisebbség élénk életet él a városrészen, számos programot (gyereknap, májusfa kitáncolás, olvasótábor, nemzetiségi nap) szerveznek minden évben. (Május végén a hagyományos Heimattreffen-nek is ők voltak a házigazdái, a szentgotthárdi Civil Alapból kaptak hozzá támogatást). A nyugdíjas iskolaigazgató-helyettes vezeti a Rábafüzesi Német Aszszonykórust, amely idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, két CD-jük is megjelent már. A Rábafüzesért Egyesület, a német kisebbségi önkormányzat és a városi könyvtár fiókkönyvtára közösen szervezi a közösségi életet. Jó, vagy rossz a városhoz tartozni? A kisebbségi önkormányzat elnöke szerint, a 90-es években utat, járdát építettek, vizet vezettek, volt jó is. A mostani pályázatoknál inkább hátrányba kerültek. A füzesiek kihasználják az osztrák határ közelségét, sokan átjárnak dolgozni. A határszél vonzza a betelepülőket is. Hevesből, Borsodból, Tolnából, Mezőkövesdről, Budapestről érkeztek családok. S itt a magyar oldalon építkezett három família, ők meg Ausztriából tértek már vissza. Beszélgetőtársaim is meglepődtek, amikor kérésemre összeszámolták a rábafüzesi származású diplomásokat (20-30). Állatorvos, vegyészmérnök, mikrobiológus, tanár, közgazdász, gyógyszerész, gépészmérnök és még atomfizikus is akad köztük. Bíztató és örömteli, hogy manapság hatvannégy gyerek otthona Szentgotthárd-Rábafüzes. Az óvodásokat Rönökre, vagy Szentgotthárdra viszik. (Hienz olvasótábort tartottak a gyerekeknek július elején, képünk a német helytörténeti múzeumban készült). Treiber Mária JÚLIUS Kedvezmény hétvégén is június 11-től a szentgotthárdi fürdőben is megkezdődött a nyári szezon. Ettől a naptól kezdve a szentgotthárdi lakosok már hétvégén is 50% kedvezménnyel látogathatják a fürdőt. Azaz a hét minden napján sőt az ünnepnapokon is fél áron válthatják meg jegyeiket. A felnőttek 3300 Ft helyett 1650 Ft-ot, a gyermekek 1800 Ft helyett 900 Ft-ot fizetnek az egész napos fürdőbelépőért. A kedvezmény ezen kívül a négy órás és az esti belépőkre is érvényes. Ennek egyetlen feltétele az érvényes lakcímkártya, ami igazolja, hogy tulajdonosa Szentgotthárdon él. A hétvégi gotthárdi kedvezmény augusztus 31-ig érvényes. Pályázat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Gotthárd- Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására. Pályázati feltételek és további információ: Keresünk mezőgazdasági tapasztalattal rendelkező telefonos értékesítőt, agrárelektronikai termékek értékesítésére, jó német nyelvtudással, Szentgotthárdon és környékén. Jelentkezni az alábbi osztrák címen lehet németül:

5 2011. JÚLIUS Szentgotthárd 5 Intenzívebbé teszik a walldürni kapcsolatokat Folytatás az 1. oldalról Szentgotthárd és Walldürn kapcsolatának történetében sok érdemi és mozgalmas találkozó zajlott már le a két város polgárai között, számos felejthetetlen pillanattal. A testvérvárosi kapcsolat mindenek előtt egymás kölcsönös megismerésére, megértésére, személyes kapcsolatok, barátságok kialakítására, a népek közötti békés kapcsolatok biztosítására jött létre. Ezt a testvérvárosi kapcsolatot a partnervárosok helyi politikusai indították el, a polgármesterek írták alá a szerződést, de igazi tartalmat csak Szentgotthárd és Walldürn lakosai adhatnak e dokumentumnak azzal, hogy fenntartják a kapcsolatokat, meglátogatják egymást és ápolják e határon túli barátságot. Ez Európa egyesülése praktikus értelemben. Huszár Gábor, Szentgotthárd újonnan megválasztott polgármestere nagyon örült annak, hogy hivatali idejének már első évében Walldürn városába látogathatott, ahol nagyon barátságos fogadtatásban részesült. Polgármesteri ciklusa alatt azon fog fáradozni, hogy a jövőben a testvérvárosi kapcsolatok még intenzívebbek, még élénkebbek legyenek. A magyar delegáció Arany Könyvbe történő bejegyzése után dr. Achim Brötel tartományfőnök üdvözlő beszédében méltatta a partnerkapcsolatok kezdetét. Neckar- Odenwald járás és Vas megye kapcsolata 1997-ben, Szentgotthárd és Walldürn kapcsolata 2005-ben jött létre. Dr. Achim Brötel köszönetet mondott Markus Günther és Huszár Gábor polgármestereknek a kapcsolat felélénkítéséért és elmélyítéséért. Reméli, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat példaképül szolgál Neunkirchen és Sitke, illetve Neckargerach és Jánosháza, testvér-települési kapcsolatának. A járás részéről arra törekednek, hogy sok új ötlet, projekt járuljon hozzá a partnerkapcsolatok bővítéséhez, intenzívebbé tételéhez. Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyűlésének elnöke úgy nyilatkozott, hogy el van ragadtatva a járásban és Walldürnben tapasztalt szívélyes fogadtatástól. Lutz Herfel idegenvezető város- és templomvezetése mély benyomást tett rá. Forrás: Fränkische Nachrichten Fordította: Czuczainé Skaper Hilda Röviddel a polgármesteri találkozót követően Resinger Richárd alpolgármester és Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke élvezhette néhány napig a walldürniek vendégszeretetét. A delegáció a német kisváros turistacsalogató rendezvényeinek kulisszatitkaiba nyerhetett betekintést a Blumen- und Lichterfest Virágok és fények ünnepén keresztül. Ezen kívül megbeszéléseket folytattak a két város lehetséges idegenforgalmi, kereskedelmi és kulturális együttműködéséről. A megbeszélésnek már eredményei is látszanak, hiszen a találkozót követően egy walldürni utazási iroda kereste meg a városvezetést egy őszi szentgotthárdi kirándulás szervezésével kapcsolatban. Pályázatot nyertek: energiaváros lehet Szentgotthárd Szentgotthárd a svájci Luzernhez hasonlóan az energiaváros cím elnyerésére törekszik. A város polgármestere Huszár Gábor és alpolgármestere dr. Reisinger Richárd részt vett a pályázat előkészítésében, a szerződést Svájcban írták alá. A Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoporttól megtudtuk, az önkormányzat a Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapra (TPPA) benyújtott pályázata sikeres, 18 millió forintos támogatást kapnak, az önrész kétmillió forint. A svájci partner Luzern városa, amely nemrégen a Philips-díjat is elnyerte. A Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt célja, hogy a testvérvárosi kapcsolat kiépítése mellett, megismerjék a luzerni energiaváros modellt, a város energiatakarékos működtetésének, a fenntartható fejlődés elősegítésének lehetőségeit, az ezt szolgáló eredményeket és tapasztalatokat. A programok: workshop Luzernben és Szentgotthárdon, az energiavárossá válás lépéseinek megismerése a gyakorlatban, helyi szakértők segítségével tanulmányút során. Legyen Szentgotthárd energiaváros! - címmel workshop és kampány a városban a programról a helyi intézményeknek, cégeknek, iskoláknak és a lakosságnak. Energiaváros stratégia és tervek kerülnek kidolgozásra a svájci szakértői csoporttal közösen. A program része, hogy a Ligetben energiatakarékos LED parkvilágítást fognak kiépíteni részben a projekttel nyert pénzből, részben a Philips Magyarország Kft. támogatásával. A III. Béla Szakképző Iskolában a Luzerni Főiskola (HSLU) CEESARiHomLab-jának munkatársai által fejlesztett Energia Hatékonysági Vizualizációs Eszköz is bemutatásra és telepítésre kerül. Svájci programelemként a Luzerni Főiskola laborjának munkatársai az Energia Hatékonysági Vizuális Eszközhöz kapcsolódó kommunikációs kampányt tartanak Luzernben. A program végéhez közeledve energia auditort is bevonnak a svájci csoportba, majd a jövő évben konferenciával zárják a projektet. Európai uniós pályázatokon a farkasfai ivóvíz minőségének javítására 27 millió forintot, parlagfű-mentesítésre forintot nyert az önkormányzat az elmúlt időszakban.

6 6 Szentgotthárd JÚLIUS KÖZTÜNK ÉLNEK A szentgotthárdi Vörös János lakatosmester úgymond békebeli szakember. Szakmai hitvallása a minőségi munka, a megbízhatóság és a tisztesség. Erős a kötödése a városhoz, nem véletlenül vállalt több térítésmentes munkát az önkormányzatnak, az egyháznak. Az eredeti végzettségem mezőgazdasági gépész, de sorra szereztem egyéb szakmákat is: a géplakatost, vasesztergályost, a hegesztői minősítőt, az autóvillamossági szerelőt és elvégeztem a gépipari technikumot, valamint a marketing szakot is. Úgy érzem, az életpályám igazolta ennek szükségességét, hiszen nagy hasznát veszem a széleskörű szakmai tudásnak. Anyai ágon nagyapám kovácsmester volt, nála, Kondorfán töltöttem a gyermekkorom nagy részét, így elleshettem tőle a szakmai fortélyokat. Akkoriban persze nem tetszett ez a lekötöttség, most már hálát adok nagyapám szigorúságáért és követeléséért emlékszik a múltra városszéli, rábakethelyi műhelyében ben kezdett géplakatos kisipari vállalkozásba. Ez elég jól ment, bőven volt megrendelés, hiszen sok vállalat létezett, köztük a legtöbb munkát a szentgotthárdi kaszagyár adta. A rendszerváltás után leépítették, privatizálták az állami cégeket, így ben profilt váltott, s áttért a kovácsoltvas termékek gyártására. Ma már ez adja munkájának kilencven százalékát. A jól képzett iparosok felveszik a versenyt bárkivel Kovácsmester nagyapjától leste el a szakmát Minden vállalkozónak érdeke, hogy időben tudjon alkalmazkodni, profilt váltani, ehhez persze figyelnie kell a piaci viszonyokat vallja. Nem elég kovácsolni, kell hozzá fantázia, kreativitás is. Nagyapám megtanította, hogyan lehet egyes motívumokat összhangba hozni. A kovácsoltvas termékek egyre jobban felfutottak, s most már minden vasszerkezettel kapcsolatos munkát el tudok vállalni. A mester azt is elmondja, szerencse, hogy Szentgotthárd határszéli település, mert a megrendelések többségét Ausztriából kapja. Sokan megfordulnak ugyan műhelyében Magyarországról is, de itt még kicsi a fizetőképesség. Munkatársaival készítenek egyebek mellett kerti bútorokat, kerítést, kaput, lépcsőkorlátot is. Arra igen odafigyelnek, hogy ne csináljanak két egyforma kaput, kerítést, legfeljebb a megrendelő engedélyével. Persze ebben a szakmában is van tisztességtelen, üzletrontó konkurencia is. A kontárok pedig sokszor ugyanazt a pénzt kérik el, mint a rendes mesterek. A múlt rendszerben nem volt nagyobb gond a géppark beszerzése, manapság azonban egy kisvállalkozónak igen komoly teher a beruházás, a fejlesztés. Egyre több a megszorítás, egyre nehezebb lépést tartani az igényekkel. Pedig a magyar vállalkozók is versenyképesek tudnának lenni. A hajdani szigorú szakképzésben részesült iparosok szakmailag felveszik a versenyt bármelyik külföldivel állítja a nagytapasztalatú szakember. Vörös János erősen kötődik lakóhelyéhez, nem véletlen, hogy több térítésmentes munkát is vállalt már. Elkészítette a farkasfai templomban a kórushoz vezető lépcső vasszerkezetét, a kethelyi plébánián lépcsőt épített és vasszerkezeti munkákat végzett, a polgármesteri hivatal bejáratánál az üveges hirdetőtábla kovácsoltvas része szintén az ő keze munkáját dicséri, de nevéhez fűződik a 3,5 méter átmérőjű adventi koszorú kovácsoltvas keretének gyártása is. A vasipari szakmunkák mestere a vásárokon való részvételt elengedhetetlennek tartja. Nem könynyű ugyan kigazdálkodni a helypénzt, a költségeket, de hosszabb távon hasznot hoz, szükség van rá. Több éven át bemutatkozott a szombathelyi vásárokon, első magyar kiállítója volt az oberwarti (felsőőri) építőipari szakvásárnak, ahol most is minden évben jelen van. Ausztriában nagy sikert aratnak a nálunk még újdonságnak számító alumínium kerítések. Lendvai Emil Szentgotthárdi Történelmi Napok Szentgotthárdon kilencedik éve július utolsó hétvégéjén tartják a Szentgotthárdi Történelmi Napok háromnapos rendezvénysorozatát. A július közötti rendezvény részletes tervét a Pannon Kapu Kulturális Egyesület készítette el, az önkormányzat júniusi ülésén egymillió forintot szavazott meg a programokra. Az idén is hagyományos és már jól bevált műsorokat ajánlanak az érdeklődőknek. Jelmezes felvonulással kezdődnek a programok, ahol megelevenedik a reneszánsz és barokk kor világa. Lesz íjászbemutató-és verseny, a kicsiket játszóházzal és gyermekkoncerttel csalogatják. Hagyományőrző együttesek táborait ismerhetjük meg, valamint népművészeti vásár várja a látogatókat, ahol kézművesek árulják portékáikat. A rendezvény keretein belül Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót is tartanak, ahol a helyi fúvósok mellett fellép Letenye és Körmend város zenekara, és Szlovéniából, Ausztriából érkező zenekarok is. A három nap alatt sport rendezvényekre is hívják az érdeklődőket. Hagyományosan meghirdették a Szentgotthárdi Csata emlékfutást több korosztály számára, illetve szervezés alatt van a Homokfoci bajnokság is. A rendezvény tervezett költségvetése összesen forinttal számol. A szükséges összeg két tételből áll össze: City Cooperation 24 város szövetsége pályázatából: Ft, és az önkormányzat költségvetésében elkülönített egymillió forintos keretből. Kedves Szentgotthárdiak! Tisztelt leendõ számlálóbiztosok! a népszámlálás éve is lesz, melynek előkészítő munkái már folynak. A népszámlálás helyi vezetője a népszámlálási felelős, aki a település jegyzője, Dr. Dancsecs Zsolt. Az ő munkáját segíti a népszámlálási előadó, Dr. Csanaki Eszter aljegyző. Szentgotthárd város területén előreláthatólag 34 számlálókörzet lesz, ehhez 34 számlálóbiztost és további tartalék számlálóbiztosokat keresünk. Szentgotthárd város internetes portálján: hu, valamint a Polgármesteri Hivatal földszintjén található hirdető táblán kihelyezett tájékoztatóból információt kaphatnak a népszámlálás szervezeti rendszeréről, az adat felvétel rendjéről, a számlálóbiztosok kiválasztási szempontjairól, az oktatásukról, a díjazásukról. A tájékoztató 4.számú melléklete tartalmazza a számlálóbiztos feladatainak tételes felsorolását, az 5.számú melléklet a jelentkezési lapot. Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezzenek számlálóbiztosi teendők ellátásra. A jelentkezési lapot kérjük Dr. Csanaki Eszter aljegyzőhöz eljuttatni június 22-én óráig a Polgármesteri Hivatal fsz. 9.számú irodájába, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére-szentgotthárd, Széll K.tér 11. További információ kérhető: vagy a 94/ as telefonszámon. Köszönjük, hogy jelentkezésükkel hozzájárulnak a népszámlálási feladatok végrehajtásához! Szentgotthárd, július 7. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

7 2011. JÚLIUS Szentgotthárd 7 Kick-Box utánpótlás Magyar Bajnokság Az idei évben hagyományosan a Duna parti Esztergom városa adott otthont az Utánpótlás Magyar Bajnokságnak. 34 klub 232 versenyzője 5 tatamin küzdött az érmekért. Mivel a verseny győztese automatikus indulási jogot kap a szeptemberi Európa Bajnokságra, ezért minden klub a legjobb összeállításban érkezett a megmérettetésre. A szentgotthárdi Skorpiósok négyen indulhattak a versenyen. A csapatból az ide évben szinte mindenki kor és súlycsoportot váltott, ezért várható volt, hogy nem tudja a csapat a tavalyi sikert megismételni, amikor három válogatott helyet tudtak szerezni. Titokban persze bíztak abban, hogy sikerül néhány érmet elcsípniük. Sikerült is, méghozzá az ezüst mellé bronzból egyszerre négyet is. Utánpótlás Magyar Bajnokság 2011: Bronzérmet szerzett: Kulcsár Márió (SZOI-VMG) Cadett II. 47 kg Semi Contact küzdelmi ág Kulcsár Márió (SZOI-VMG) Cadett II. 47 kg Light Contact Mráz István (III. Béla SzKI) Junior 69 kg Semi Contact Nagy Gergő (SZOI-VMG) Junior 74 kg Semi Contact Ezüstérmet szerzett: Császár Levente (SZOI- VMG) Cadett II. 52 kg Semi Contact 4 versenyző 5 érem az OB termése, ami idén szép eredménynek számít, de jövőre ezeket a bronzokat szeretnék aranyra váltani. Az Országos Bajnoksággal lezárult a versenyidőszak. A sportolók számára most rövid pihenő következik, majd július16-tól a balatonlellei edzőtáborban kezdik meg a jövő szezonra történő felkészülést. Kenyai futókkal edzettek A VOSSEN-Szentgotthárd Futószakosztály júniusban a városi sportpályán, szép napsütéses időben, közös edzést tartott a Run2gether öt kenyai futójával. A kenyai futókat a jó kapcsolatoknak köszönhetően sikerült átcsábítani Loipersdorfból, ahol több hétig tartózkodnak, és innen járnak rangos osztrák utcai futóversenyekre. A fekete bőrű futók már az érkezéskor nagy feltűnést keltettek. Az edzésen csaknem 20 magyar és kenyai futó vett részt, hét évestől hatvan évesig. Az edzést Isaac Toroitich Kosgei vezényelte le, aki mellesleg méteren 28 perc 20 másodperces, nemzetközileg is nagyon jó idővel rendelkezik. A jó hangulatú edzés 70 percig tartott, és mindenki teljesíteni tudta. Woki Zoltán szakosztályvezetőtől megtudtuk, hogy a szakosztály 2005-ben alakult nagyjából 25 fővel, köztük nők, férfiak egyaránt megtalálhatók gyermekkortól az idős korig. A futás iránt Cégalapítás Szerződések Ingatlanügyek Peres ügyek Végrehajtások érdeklődő helyieket tömöríti ez a szakosztály. Már korábban is rendszeresen járt 8-15 fő futóversenyekre Vas és Zala megyében, valamint Ausztriában és Szlovéniában, ők alkotják a magot. Főként az osztrákok szerveznek sok kilométeres utcai futóversenyt, amelyekre nevezni MI N Ő S É G I KÖ N Y V E L Ő K KL U B J A EGYESÜLET TAGJA Egyéni és társas vállalkozások könyvvezetése, bérszámfejtés, tb-ügyintézés. Adóbevallás-, mérlegkészítés, adótanácsadás. KM Control Könyvelő Bt, 9970 Szentgotthárd, Kossuth L. u. 20. Tel./fax: 94/ , VÁLASSZA A MINŐSÉGET A KONTÁR KÖNYVELŐK HELYETT! lehet. A fiatalok között felnőtt egy 3-4 tagú tehetséges csapat, melynek tagjai a korábbi években megyei és országos bajnokságban is eredményesen szerepeltek. A futószakosztályt évi 50 ezer forinttal támogatja az önkormányzat, a többi pénz nagyrészt szponzoroktól jön össze. A szakosztályi élet része az általuk szervezett, és egyre népszerűbb Szentgotthárdi Csata Emlékfutás, amelyre idén július 30-án kerül sor. A kenyai futókkal az osztrák futóversenyeken találkozott. Ők profi versenyzők, akik elsősorban pénzdíjas versenyeken vesznek részt. Sikerült velük jó kapcsolatot kialakítani, ennek eredményeként átruccantak Szentgotthárdra egy hírverési célú bemutató edzésre, amiért egyébként sok pénzt kellene fizetni. Tetõfelújítás, tetõjavítás, új tetõszerkezetek, cserepezés, bádogos munkák készítése. Könnyûszerkezetes és gerendaházak gyártása, építése. Faburkolási munkák. Állványozás saját állványrendszerrel. Kulcsrakész kivitelezés anyaggal, munkával. Németh Faházépítő KKT Szentgotthárd Vakarcs Kálmán u /30/ /30/

8 8 Szentgotthárd RÁBAFÜZES ÖMV BENZINKÚT Tel.: NYITVA TARTÁS: HIRDETÉS /4-ed oldal Külső-belső mosás 2000 Ft A Szentgotthárd újságba hirdetésfelvétel a lenti elérhetőségeken! Számítógép szerviz Számítógép, alkatrészek notebookok forgalmazása Irodai papíráru, irodaszer, létesítményüzemeltetési kellékek forgalmazása Toner, tintapatron forgalmazás Biztoságtechnikai eszközök forgalmazása (kamera, riasztó) 9970 Szentgotthárd Kossuth L. u JÚLIUS FALUsI LAKÓHÁZ eladó Máriaújfalu közepén, patakkal, óriási fenyőkkel övezett 1000 m 2 -es telken. A felújított épület lakóterülete 65 m 2 (2 szoba, étkező, konyha, fürdő), a gazdasági rész (pajta garázs, istálló) 110 m 2. Eredeti cserépkályha és őrségi kemence valamint teljes bútorozás mellett központi fűtés (cirkó), az udvaron fáskamra és barbeque. A padlástéri bevilágító ablakok bővítési lehetőséget kínálnak. Beköltözhető: jén. Tehermentes, ár: 11 millió Ft Telefon: +36/70/ Márvány, gránit síremlékek készítése Síremlékek tisztítása, javítása, felújítása Helyszíni betű vésés Ingyenes helyszíni felmérés, szaktanácsadás, árajánlat Óriási szín- és formaválaszték, akár egyedi kérések megvalósításával HIRDETÉS 1/4-ed oldal Düfa nanotechnológiás német lazúrok 7 év garanciával 40 színben, vizes és oldószeres változatban 1410 Ft-tól (0,75 l) Festék-tapéta-hőszigetelés-vakolatokragasztástechnika- parafa-autófesték Nyitva tartás: H-P SZ Sztg. Deák F. út 17/C tel.: Egyes gránit síremlékek: Ft-tól HIRDETÉS Kettes gránit 1/4-ed síremlékek: oldal Ft-tól Áraink tartalmazzák a járólapos alapot, a betű, illetve a motívum vésését, 1 db vázát és 1 db mécsestartót. Az idei évben folyamatosan megújuló akciókkal várjuk minden kedves leendő ügyfelünket! Ajánlatkérés hétfőtől szombatig, 8-18 óráig a következő elérhetőségeken: Telefon: ,

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 10. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2012. január 25-i ülésére Tárgy : Szentgotthárdi 3206.hrsz-ú ingatlan értékesítése Tisztelt Képviselőtestület! A Képviselőtestület 294/2011. számú határozata alapján ismételten

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 24-i ülésére TARTALOMMUTATÓ. Turisztikai fejlesztési projekttervek. 2. A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 206. évi munkaterve. 3. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 205. évi munkájáról szóló beszámoló. 4.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. augusztus 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2013. augusztus 28-án 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. i Közös Önkormányzati Hivatal 645-173/2013. szám 173/2013. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a nyílt napirendek közé a -Máriaújfalu városrészen szennyvízcsatorna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: Zirc, Fáy A. u. 4/B. I. em. 6. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása és bérbeadása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Önkormányzati tulajdonú lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása.

Katafa Község Helyi Esélyegyenlőségi programjának megtárgyalása. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-13/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. július 4-én (kedden) 8.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

XIII. ÉVFOLYAM 28. SZÁM DECEMBER SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL

XIII. ÉVFOLYAM 28. SZÁM DECEMBER SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK: 267/2016. (XII. 01.) Beszámoló Szentgotthárd város 2016. évi 3. Energiaracionalizálási Programterve

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc, Köztársaság u. 7/D. III. em. 9. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás felújítása,

Részletesebben

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS A Képviselőtestület 2014. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére

Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával kapcsolatos feladatok ellátására, a helyi TV működtetésére Pásztói Polgármesteri Hivatal 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-155 Fax: (06-32) 460-918 Szám: 1-46/2015. A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a Pásztói Hírlap kiadásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Döntés önkormányzati ingatlanok bérleményként történő hasznosításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő Alcsútdoboz Szabadság u.

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL

A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61727/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A TIOP 3.1.1 PÁLYÁZAT ÖNRÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL ÉS A PROJEKTMENEDZSMENT PÁLYÁZTATÁSÁRÓL Előterjeszt

Részletesebben

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés

Előterjesztés: Nyílt ülés X X. Zárt ülés Előterjesztés: Címe: a Kunszentmárton Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1/h. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Titán Sport

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására

civil és sportszervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/13 Fax: (06-32) 460-918 Szám :1-21/2016 A javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT civil és

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader.

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / 06-27-370-890 / borzsony.duna@gmail.com / www.borzsonyleader. Emlékeztető Tárgy: ECOSYAL program Francia delegáció projektlátogatásai Időpont: 2014. augusztus 27 28. Helyszín: BDIVE területe 2014. áprilisától a Börzsöny Duna Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület bekapcsolódott

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata - ZÁRT ülésen hozott. Lakáscélú támogatási kérelem 298/2012. (XI.28.) önkormányzati határozata Lakáscélú támogatási kérelem Mezőkövesd város Képviselő-testülete a lakáscélú támogatások iránt benyújtott kérelmeket megtárgyalta, és az alábbi döntést hozza:

Részletesebben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben

Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek. fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Informatikai és elektronikai szakmák tananyagelemeinek fejlesztése a CSEPEL TISZK-ben Szakmai beszámoló Időpont: 2012.03.17 2012.03.27. Helyszín: Rzeszów, Lengyelország Látogatásunk célja: lengyel partnereink

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Szeretem, mert Vasból van

Szeretem, mert Vasból van VAS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1. Vas megyei Általános Iskolák részére Tárgy: Versenykiírás Iktatószám: 2-45/2013 Székhelyén Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Pedagógusok!

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak

Előterjesztés I. Előzmények támogatásra alkalmasnak Előterjesztés "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.2/B kódszámú Pest megyei településközpontok fejlesztése integrált településfejlesztés Pest Megyében című pályázattal összefüggő kérdésekről I. Előzmények

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-27/2012. Száma: 881-27/2012. 199/2012.(VII.31.) KT. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. f.a. egyszerűsített éves beszámolóját

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól

Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Előterjesztés: Címe: a Kunszentmártoni HÍR-LAP önkormányzati újság szerkesztői és nyomdai feladatairól Testületi ülés dátuma: 2017. január 26. Készítés ideje: 2017. január 16. Készítette: Herczeg Renáta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Mudis Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-920370, székhely: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.., levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre út 19..), mint a(z) OLIMPET Kft. f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET Bemutatkozunk Az egyesület 2010 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül tudják űzni ezt a sportot.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március hó 20. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 6. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére. Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő - testület 2007. február 22.-i ülésére 32. Napirendi pont Tárgy: Juhászné Varga Éva bérlakás megvásárlására irányuló kérelme Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Nyilvános Pályázati Felhívás

Nyilvános Pályázati Felhívás Nyilvános Pályázati Felhívás Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2017. (I.31.) önkormányzati határozata alapján (2028 Pilismarót, Rákóczi F. u. 15.) nyilvános pályázat útján történő

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

K I V O N A T. 1/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 1/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-1/2015. szám A Képviselő-testület 2014. január 28-án 9.02 órakor megtartott nyílt ülésének 1/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem veszi fel a nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. június 16-án tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2012. április 25-én 14.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. 1 1161-79/2012. szám 79/2012. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi a napirendek közé,,a Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme a TÁMOP 3.2.13-12/1 pályázaton

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Munkaerő-piaci konferencia

Munkaerő-piaci konferencia 2016. DECEMBER 05-09. Munkaerő-piaci konferencia Szekszárd, 2016. december 06. Az intézmény bemutatása Az intézmény megnevezése: Szekszárdi Szakképzési Centrum Székhelye: 7100 Szekszárd, Széchenyi u.

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben