Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. július"

Átírás

1 A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 3. SZÁM július Pannon Jogász Napok Kedvezmény hétvégén Pályázatot nyertek Köztünk élnek Kenyai futókkal edzettek 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal Az Opel kezet fogott az oktatással A jövő szakmunkásait együtt képzik a III. Béla szakképző iskolával A szentgotthárdi Opel gyár nemcsak a munkahelyteremtésből, hanem az oktatásból is részt vállal a határszéli városban. Közel egy éve szorosan együttműködik az a közös munkacsoport, amely előkészítette, miként kapcsolódhat a szakmai képzéshez, a gyakorlati oktatáshoz az Opel. Intenzívebbé teszik a walldürni kapcsolatokat Vas megyéből Kovács Ferenc, a megyei közgyűlés elnöke, Marton Ferenc elnökhelyettes, Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere és Keresztes István, Jánosháza polgármestere vezetésével információszerzés céljából 13 tagú delegáció járt Neckar- Odenwald járásban. Nagyon átfogó és változatos programon vettek részt a járási partnerkapcsolat, illetve Szentgotthárd város és a zarándokhely Walldürn testvérvárosi kapcsolata keretében. Csütörtökön a delegáció Walldürnbe látogatott, ahol Markus Günther polgármester vezetésével városnézésen vettek részt, és megtekintették a templomot. Ezt követően a tanácsháza polgármesteri termében találkoztak a frakcióvezetőkkel, a hivatalok vezetőivel. Folytatás az 5. oldalon A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium tanárai között eddig is voltak mérnökök, s az iskola profiljában találhatók olyan szakmák, amelyeket hasznosítani tudnak az épülő új autógyárban. A városi önkormányzat ezért tartotta fontosnak, hogy a tanév végén A szakképzés jövője, különös tekintettel az ipari park fejlesztéseire című előterjesztést megtárgyalja. Huszár Gábor polgármester elmondta, az újjáformálódó oktatás a korábbi huszonöt helyett már százhuszonöt olyan szakmával számol, ahol a duális képzés megvalósítható, az elképzeléseket támogatják a kamarák, s Szentgotthárd mindent megtesz azért, hogy egyik központja lehessen ennek a képzési formának. Elképzeléseihez kitűnő partnerre talált az Opel gyárban, de hosszabb távon az ipari park többi cégével is szeretne megállapodásokat kötni. A hetvenes-nyolcvanas években már volt rá példa, hogy a gyakorlati oktatást erősítették, nincs új a nap alatt, az a cél, hogy piacképes szakmákkal vértezzük fel a fiatalokat. Németországi testvérvárosunkban Walldürnben járva, láthattuk náluk is a kamarákkal összefogva, a leendő munkahelyeken ismerkednek a gyakorlattal a diákok. Kardosné, Kovács Márta a pénzügyi bizottság vezetője megerősítette, mennyire fontos, hogy a mai világban gyorsan válaszoljanak a kihívásokra. Az Opel és a III. Béla szakképző munkacsoportja rövid idő alatt megtalálta, hogyan lehet majd együtt dolgozni. Folytatás a 2. oldalon Városrészrõl városrészre Szentgotthárd-Rábafüzes: a hienz kultúra őrzője Sorozatot indítunk Szentgotthárd városrészeiről. Mivel hatvanöt éve telepítették ki a rábafüzesi németeket, elsőként ezt az egykori falut mutatjuk be. A várostól alig két kilométerre fekvő Rábafüzesre lámpás kereszteződéssel jutunk be. Hosszú főutcáján már nem torlódnak kamionok, a környék első benzinkútját régen betemették. Folytatás a 4. oldalon

2 2 Szentgotthárd Az Opel kezet fogott Folytatás az 1. oldalról az oktatással A jövő szakmunkásait együtt képzik a III. Béla szakképző iskolával Javasolta, hogy a Vörösmarty Gimnázium vezetői is keressék meg a gyárat, ajánlják fel a gimnázium szolgáltatásait. Bedics Sándor a III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója beszámolójában hangsúlyozta, az iskola szeretne rugalmasan alkalmazkodni a munkaerő piachoz és meszszemenően figyelembe veszik, hogy a városban és kistérségében, de még Körmenden és az őrségi kistérségben is milyen elvárásoknak kellene megfelelni. Olyan versenyképes szakmával rendelkező fiatalokat szeretnének pályára állítani, akik idehaza és külföldön is megállják a helyüket. Tavaly október óta, hetente-kéthetente találkoztak az iskola és az Opel szakemberei, hogy kidolgozzák, miként valósítható meg a közös szakképzés, a tárgyi adottságok megteremtése mellett a tananyag fejlesztéséről is együttgondolkodnak (az önkormányzat teljes erőbedobással állt ki az ügy mellett). Gépészeti, elektronikai, elektrotechnikai szakmacsoportok képzése van napirenden. Sokat nyomott a latban, hogy középfokon például CNC-forgácsolókat, géplakatosokat már eddig is oktattak s az érettségire épülő szakmák közül gépipari mérnökasszisztens képzés is létezik már az iskolában. A leendő Opel gyárban találhatnak majd munkát az elektronikai gép-gyártósori, gépkezelői szakmunkások, a gépi forgácsolók, elektrolakatos- és villamossági szerelők, a mechatronikai műszerész- és villanyszerelők. Az érettségire épülő, 4+2 éves képzéssel szükség szerint indítanak mechatronikai műszerész, automatikai műszerész, gépipari minőségellenőr, automatikai technikus, mechatronikai technikus képzést. A felnőttképzés folytatódik és az iskolavezetés reményei szerint, bővülhet, a gépipari mérnökasszisztensek mellett mechatronikai mérnökasszisztensek is kaphatnak oklevelet. A mérnökasszisztens képzésbe bekapcsolódott a Nyugat-magyarországi Egyetem is. Bedics Sándor elmondta, az oktatás bővítéséhez területre, épületekre, laboratóriumi eszközökre is szükségük lesz. Az iskolában már eddig is dolgozó tanárok jórészt meg tudják oldani az új feladatokat, de foglalkoztatnak külső óraadókat is. A Vasi TISZK által benyújtott TIOP-os pályázaton 50 milliós támogatást nyertek eszközfejlesztésre. Az Opelben már épül a tanműhely és a laboratórium (közös beruházás), decemberre elkészül. A szentgotthárdi önkormányzat június végi közgyűlésén határozatot fogadott el arról, hogy félévente beszámoltatják a III. Béla Szakképző és Kollégium igazgatóját, miként alakul a szakképzés ügye a városban. (t. m.) Legközelebb augusztusban Lapunk legközelebbi száma augusztus közepén jelenik meg, keresse postaládájában. Friss híreket, közleményeket olvashat a város hivatalos honlapján a Szentgotthard.hu-n, megjelenés után itt is megtalálja a Szentgotthárd című önkormányzati újságot. Impresszum JÚLIUS Hirdetmény Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület 157/2011. számú határozat 2. és 3. pontja alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3. sz. alatti, 1386/A/16 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiséget bérbeadásra a helyben szokásos módon (Városi TV, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája, helyi honlap) meghirdeti. A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: bruttó Ft/hó. A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel. A pályázat beérkezésének határideje augusztus 15. A pályázatok elbírálásának határideje: augusztusi testületi ülés. A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. A képviselőtestület a legjobb ajánlattevő javára dönt. Amennyiben a legjobb ajánlattevővel a szerződéskötés nem valósul meg, úgy a soron következő ajánlattevővel történik meg a szerződéskötés, amennyiben ajánlata eléri a meghirdetett minimum közölt bérleti díjat. A bérleti ajánlatot forintra megnevesítve kérjük benyújtani. A pályázónak vállalnia kell a 3 havi bérleti díjnak megfelelő óvadék megfizetését is a bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg. Eredménytelen pályázat esetén a képviselőtestület új pályázatot írhat ki. * * * Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselőtestület 189/2011. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 18. III/22. sz. alatti, 1359/2/A/23 hrsz-ú, 51 m 2 alapterületű, 2 szobás komfortos lakást újra értékesíti. Értékesítésre vonatkozó feltételek: Az eladási ár Ft, amely ÁFA mentes. Pályázatok beérkezési határideje: 2011.augusztus 15. A pályázatok elbírálásának határideje a augusztusi testületi ülés. Az ajánlatokat konkrét összeg (forint) megjelölésével kell megadni. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan bruttó árának 5%-a a bánatpénz Az értékesítés további feltételei a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), az eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok menüpontban megtekinthetők. * * * Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodán, illetve a 94/ es, vagy a 94/ as telefonszámon kérhető. A Szentgotthárdi Önkormányzat lapja Felelős szerkesztő: Treiber Mária Felelős kiadó: Szentgotthárdi Önkormányzat Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11. Nyomdai előkészítés, nyomtatás: 2A Reklámstúdió Kft., Szombathely Terjesztés: Savaria Post

3 2011. JÚLIUS Szentgotthárd Pannon Jogász Napok: 3 médiahatalom és jogállami korlátai A magyar, osztrák és szlovén jogásztársadalom színe-java vett részt a XX. Pannon Jogász Napokon május közepén Szentgotthárdon. A három napos szimpóziumot a Gotth art Hotelben tartották, közel háromszázan fogadták el a meghívást. Dr. Spitz János a Magyar Jogász Egylet vasi szervezetének vezetője köszöntötte az illusztris vendégeket, köztük dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkárt, dr. Beatrix Carl osztrák igazságügyi minisztert, dr. Baka Andrást a legfelsőbb Bíróság és az OIT elnökét, dr. Bánáti Jánost a Magyar Ügyvédi Kamara elnökét. Röviden összefoglalta, hogyan szélesedett a határ menti térségben élő jogásztársadalom kapcsolatrendszere, s hogyan alakult ki az a hagyomány, hogy kétévente más-más országban rendezett szakmai konferenciákon vitatnak meg aktuális kérdéseket, hiszen a jog nem ér véget az országhatároknál. Marton Ferenc a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke azt emelte ki köszöntőjében, hogy különösen aktuális témát választottak a jogászok, hiszen hazánkban és Szlovéniában nemrégen fogadták el a médiatörvényt, Ausztriában még alakítják az új jogszabályokat. Huszár Gábor Szentgotthárd polgármestere egy történetileg is érdekes város képét vázolta fel a hallgatóságnak. A ciszter templom romjain felépült magtárszínház, az 1664-es szentgotthárdi csata emlékei, az ország harmadik legnagyobb barokk temploma és kolostora, az ország első polgári gimnáziuma és a korábbi világhírű üzemek, kaszagyár, selyemgyár és 1992 óta az Opel autógyár köthető a hármas határ városaként is emlegetett Szentgotthárdhoz. A polgármester örömét fejezte, ki, hogy a nemrégen nyitott fürdő és szálloda adhatott otthont a XX. Pannon Jogász Napoknak. Dr. Répássy Róbert igazságügyért felelős államtitkár az új alkotmány egyik mondatával kezdte megnyitó beszédét: az emberi méltóság sérthetetlen. Ez olyan alapjog, amit nem írhat fölül semmi, elsőbbséget élvez még egy másik fontos alapjoggal a véleménynyilvánítás szabadságával szemben is. Magyarországon több tucat új jogszabály születik, átalakul, megújul a jogrendszer, most jó jogásznak lenni.(a szimpózium második napján hatszemközti megbeszélést tartott a három szomszédos ország igazságszolgáltatási vezetője családjogi, európai igazságügyi valamint bírósági igazgatási ügyekről). Dr. Baka András a Legfelsőbb Bíróság elnöke a tájékoztatás és információ szabadságáról a bírósági szervezetek és a sajtó kapcsolatáról tartott előadást. Európai jogi tapasztalatai is azt mondatják, hogy finoman szólva a bíróságok és a sajtó kapcsolata nem kiegyensúlyozott, sok a lemaradás, nem informálnak eléggé a bírósági honlapok, nem elég hatékony a bírósági szóvivői rendszer. Pedig a felek kölcsönösen egymásra vannak utalva. A hiteles és megbízható tájékoztatásra mindenkinek szüksége van. A közvéleménynek, az ítéletre váró állampolgárnak, és a bíróságnak is. Hiszen a bíróságok munkájának megítélése azon is múlik, milyen színvonalon tájékoztatnak róla. Az együttműködés segítése elől nem zárkózhat el az igazságszolgáltatás tárgyalótermen belül és kívül. Dr. Baka András továbbra is kiállt amellett, hogy bíró ne nyilatkozzon, az ítélet magáért beszél (az ügyvédek és ügyészek közül van aki sokszor használja a nyilvánosságot). A Legfelsőbb Bíróság elnöke szerint tarthatatlan, hogy az európai országok közül nálunk élvezik a legnagyobb szabadságot a tárgyalótermi közvetítések. A vakuk villogása, a kamerák elvonják a figyelmet. (A főbíró látott olyat, hogy az operatőr a bírói pulpitus előtt fekve filmezett ). Európa számos országában korlátozzák a tv-felvételeket, a nyilvánosság eszközeinek használatát, mégse csorbulnak az információ szabadságához fűződő jogok. A bíró legfőbb feladata a szakszerű ítélkezés és nem a tárgyalótermi tömegjelenetek megfékezése. A konferencia résztvevői az Őrségbe is ellátogattak. Szentgotthárd Város Önkormányzata a Képviselő-testület 191/2011. számú határozata alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé: Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kizárólagos tulajdonában lévő Szentgotthárd, Széll K. tér 15. fszt. 1. szám alatti, 29/A/2 hrsz-ú, 2 szobás 83 m2 alapterületű komfortos lakást üzlethelyiség céljára, bérbeadásra a helyben szokásos módon ismételten meghirdeti. A pályázatra a kiinduló minimum bérleti díj: nettó Ft/m 2 /hó + ÁFA. Hirdetmény A bérlet időtartama határozatlan 3 havi felmondási határidővel. A pályázat beérkezésének határideje augusztus15. A pályázatnak tartalmaznia kell a helyiségben folytatandó tevékenységet. A pályázónak vállalnia kell a lakás üzlethelyiséggé történő átalakítását és viselni annak költségeit. Az átalakítást legkésőbb március 31-ig el kell végezni. Az átalakítás költségei a bérleti díjba beszámításra kerülnek. Továbbá felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az üzletté alakítás feltételeiről a Műszaki Irodával a pályázatuk benyújtása előtt egyeztetni szíveskedjenek! A bérbeadás további feltételei a Szentgotthárdi Polgármesteri Hivatal honlapján (www.hivatal.szentgotthard.hu), az eladó, bérbeadó önkormányzati ingatlanok menüpontban megtekinthetők. Bővebb felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodán, illetve a 94/ es, vagy a 94/ as telefonszámon.

4 4 Szentgotthárd Városrészrõl városrészre Szentgotthárd-Rábafüzes: a hienz kultúra őrzője Folytatás az 1. oldalról Pórul jártak azok a befektetők, akik a turistákra, átutazókra számítva a határfelőli oldalon kis kék házikókat húztak fel. Az elkerülő út kicselezte őket. Magyarország schengeni csatlakozása óta, üresen kong a határátkelő, a betontömeggel nehéz valami értelmeset kezdeni. Félbehagyott építkezés nyomát látjuk az egykor szebb napokat átélt Camping vendéglőnél. A városrész főutcáján a régi házak az ötvenes-hatvanas éveket idézik. Három-négy kicsi kocsma, két bolt nyújt szolgáltatást. A városrész legöregebb épülete az 1791-ben épült Jacsó-, korábbi Joszt-ház és az 1892-ben épült régi iskola. Beszélgetőtársaim Unger Magdolna nyugdíjas iskolaigazgatóhelyettes és Paukovits Helmut a Szentgotthárd-Rábafüzes Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, azt mondogatják, az igazán szép házak, most a mellékutcákban épülnek, a Fő utca tekintélye mintha megkopott volna. A faluról az első bejegyzések 1150-re tehetők, habár kutatások szerint, az itt élők nyelve és kultúrája korábbra, egészen Nagy Károlyig vezethető vissza, amikor ősbajor frank törzsek telepedtek meg a környéken. A németek második hulláma Gizella királynéval érkezhetett, majd az 1600-as években a Batthyányak uralma idején az volt a szokás, ha meghalt a jobbágy családfő akkor az egész családnak el kellett költözni, és helyükre Lotharingiából hívtak más családokat. A rábafüzesi földeket Zichyek, Erdődyek is birtokolták, a faluban mindig németek laktak, akik a hienz nyelvet és kultúrát őrizték. (Valószínű Heinz alattvalói lehettek, innen származhat az elnevezés). Külön érdekesség, hogy az utóbbi években a német kutatók, ha az ősi kultúrát keresik, ma is Szentgotthárd környékére jönnek, ugyanis saját földrajzi környezetében már eltűnt ez a hienz nyelvjárás, fölmorzsolódtak a régi népszokások, elhallgattak a dalok, elfelejtődtek a hagyományok. A burgenlandi Oberschützenben megkísérlik visszahozni, feleleveníteni ezt a nyelvjárást és kultúrát. Rábafüzes lakossága súlyos veszteséget szenvedett a két világháborúban, majd a németajkú lakosság 1946-os kitelepítésekor május 26-án egyes források szerint 968 embert űztek el otthonából, majd között hortobágyi kényszerlakhelyre toloncoltak újabb családokat. A határ közelsége miatt 1956-ban is sokan elhagyták ezt a történelem által megtépázott ősi földet ben még 1213 lakosa volt a falunak, 1949-ben 911 (a németek helyére magyarok jöttek), 1960-ban 576, 2001-ben 398. Az 1969-es közigazgatási átszervezések (megszűntették a szentgotthárdi járást) után, ban csatolták Szentgotthárdhoz Rábafüzest. Paukovits Helmut szerint, attól kezdve könyvelhetik a veszteségüket. Szinte egy szuszra sorolja: bezárt az iskola, óvoda, posta, rossz a közlekedés. A felső tagozatos diákok 1985-től jártak Szentgotthárdra, az alsó tagozat a Széchenyi iskola tagiskolájaként még működött majd pár éve ezt is bezárták. A gyerekek a német nemzetiségi és a két tannyelvű osztályban gyakorolhatták anyanyelvüket, tanulhattak népismeretet. A nemzetiségi oktatásnak is köszönhető, hogy nem halt ki a hienz nyelvjárás. A gyerekeket kell megfogni, ha azt akarjuk, hogy megőrződjön a nyelvünk és kultúránk. Kinyílt a határ, felértékelődött a nyelvtudás mondja Unger Magdolna. A német kisebbség élénk életet él a városrészen, számos programot (gyereknap, májusfa kitáncolás, olvasótábor, nemzetiségi nap) szerveznek minden évben. (Május végén a hagyományos Heimattreffen-nek is ők voltak a házigazdái, a szentgotthárdi Civil Alapból kaptak hozzá támogatást). A nyugdíjas iskolaigazgató-helyettes vezeti a Rábafüzesi Német Aszszonykórust, amely idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, két CD-jük is megjelent már. A Rábafüzesért Egyesület, a német kisebbségi önkormányzat és a városi könyvtár fiókkönyvtára közösen szervezi a közösségi életet. Jó, vagy rossz a városhoz tartozni? A kisebbségi önkormányzat elnöke szerint, a 90-es években utat, járdát építettek, vizet vezettek, volt jó is. A mostani pályázatoknál inkább hátrányba kerültek. A füzesiek kihasználják az osztrák határ közelségét, sokan átjárnak dolgozni. A határszél vonzza a betelepülőket is. Hevesből, Borsodból, Tolnából, Mezőkövesdről, Budapestről érkeztek családok. S itt a magyar oldalon építkezett három família, ők meg Ausztriából tértek már vissza. Beszélgetőtársaim is meglepődtek, amikor kérésemre összeszámolták a rábafüzesi származású diplomásokat (20-30). Állatorvos, vegyészmérnök, mikrobiológus, tanár, közgazdász, gyógyszerész, gépészmérnök és még atomfizikus is akad köztük. Bíztató és örömteli, hogy manapság hatvannégy gyerek otthona Szentgotthárd-Rábafüzes. Az óvodásokat Rönökre, vagy Szentgotthárdra viszik. (Hienz olvasótábort tartottak a gyerekeknek július elején, képünk a német helytörténeti múzeumban készült). Treiber Mária JÚLIUS Kedvezmény hétvégén is június 11-től a szentgotthárdi fürdőben is megkezdődött a nyári szezon. Ettől a naptól kezdve a szentgotthárdi lakosok már hétvégén is 50% kedvezménnyel látogathatják a fürdőt. Azaz a hét minden napján sőt az ünnepnapokon is fél áron válthatják meg jegyeiket. A felnőttek 3300 Ft helyett 1650 Ft-ot, a gyermekek 1800 Ft helyett 900 Ft-ot fizetnek az egész napos fürdőbelépőért. A kedvezmény ezen kívül a négy órás és az esti belépőkre is érvényes. Ennek egyetlen feltétele az érvényes lakcímkártya, ami igazolja, hogy tulajdonosa Szentgotthárdon él. A hétvégi gotthárdi kedvezmény augusztus 31-ig érvényes. Pályázat Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet a tulajdonában lévő Gotthárd- Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátására. Pályázati feltételek és további információ: Keresünk mezőgazdasági tapasztalattal rendelkező telefonos értékesítőt, agrárelektronikai termékek értékesítésére, jó német nyelvtudással, Szentgotthárdon és környékén. Jelentkezni az alábbi osztrák címen lehet németül:

5 2011. JÚLIUS Szentgotthárd 5 Intenzívebbé teszik a walldürni kapcsolatokat Folytatás az 1. oldalról Szentgotthárd és Walldürn kapcsolatának történetében sok érdemi és mozgalmas találkozó zajlott már le a két város polgárai között, számos felejthetetlen pillanattal. A testvérvárosi kapcsolat mindenek előtt egymás kölcsönös megismerésére, megértésére, személyes kapcsolatok, barátságok kialakítására, a népek közötti békés kapcsolatok biztosítására jött létre. Ezt a testvérvárosi kapcsolatot a partnervárosok helyi politikusai indították el, a polgármesterek írták alá a szerződést, de igazi tartalmat csak Szentgotthárd és Walldürn lakosai adhatnak e dokumentumnak azzal, hogy fenntartják a kapcsolatokat, meglátogatják egymást és ápolják e határon túli barátságot. Ez Európa egyesülése praktikus értelemben. Huszár Gábor, Szentgotthárd újonnan megválasztott polgármestere nagyon örült annak, hogy hivatali idejének már első évében Walldürn városába látogathatott, ahol nagyon barátságos fogadtatásban részesült. Polgármesteri ciklusa alatt azon fog fáradozni, hogy a jövőben a testvérvárosi kapcsolatok még intenzívebbek, még élénkebbek legyenek. A magyar delegáció Arany Könyvbe történő bejegyzése után dr. Achim Brötel tartományfőnök üdvözlő beszédében méltatta a partnerkapcsolatok kezdetét. Neckar- Odenwald járás és Vas megye kapcsolata 1997-ben, Szentgotthárd és Walldürn kapcsolata 2005-ben jött létre. Dr. Achim Brötel köszönetet mondott Markus Günther és Huszár Gábor polgármestereknek a kapcsolat felélénkítéséért és elmélyítéséért. Reméli, hogy ez a testvérvárosi kapcsolat példaképül szolgál Neunkirchen és Sitke, illetve Neckargerach és Jánosháza, testvér-települési kapcsolatának. A járás részéről arra törekednek, hogy sok új ötlet, projekt járuljon hozzá a partnerkapcsolatok bővítéséhez, intenzívebbé tételéhez. Kovács Ferenc, Vas Megye Közgyűlésének elnöke úgy nyilatkozott, hogy el van ragadtatva a járásban és Walldürnben tapasztalt szívélyes fogadtatástól. Lutz Herfel idegenvezető város- és templomvezetése mély benyomást tett rá. Forrás: Fränkische Nachrichten Fordította: Czuczainé Skaper Hilda Röviddel a polgármesteri találkozót követően Resinger Richárd alpolgármester és Kiss Éva, a Pannon Kapu Kulturális Egyesület elnöke élvezhette néhány napig a walldürniek vendégszeretetét. A delegáció a német kisváros turistacsalogató rendezvényeinek kulisszatitkaiba nyerhetett betekintést a Blumen- und Lichterfest Virágok és fények ünnepén keresztül. Ezen kívül megbeszéléseket folytattak a két város lehetséges idegenforgalmi, kereskedelmi és kulturális együttműködéséről. A megbeszélésnek már eredményei is látszanak, hiszen a találkozót követően egy walldürni utazási iroda kereste meg a városvezetést egy őszi szentgotthárdi kirándulás szervezésével kapcsolatban. Pályázatot nyertek: energiaváros lehet Szentgotthárd Szentgotthárd a svájci Luzernhez hasonlóan az energiaváros cím elnyerésére törekszik. A város polgármestere Huszár Gábor és alpolgármestere dr. Reisinger Richárd részt vett a pályázat előkészítésében, a szerződést Svájcban írták alá. A Városfejlesztési és Pályázatkezelő Csoporttól megtudtuk, az önkormányzat a Svájci-Magyar Együttműködési Program által társfinanszírozott Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alapra (TPPA) benyújtott pályázata sikeres, 18 millió forintos támogatást kapnak, az önrész kétmillió forint. A svájci partner Luzern városa, amely nemrégen a Philips-díjat is elnyerte. A Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt célja, hogy a testvérvárosi kapcsolat kiépítése mellett, megismerjék a luzerni energiaváros modellt, a város energiatakarékos működtetésének, a fenntartható fejlődés elősegítésének lehetőségeit, az ezt szolgáló eredményeket és tapasztalatokat. A programok: workshop Luzernben és Szentgotthárdon, az energiavárossá válás lépéseinek megismerése a gyakorlatban, helyi szakértők segítségével tanulmányút során. Legyen Szentgotthárd energiaváros! - címmel workshop és kampány a városban a programról a helyi intézményeknek, cégeknek, iskoláknak és a lakosságnak. Energiaváros stratégia és tervek kerülnek kidolgozásra a svájci szakértői csoporttal közösen. A program része, hogy a Ligetben energiatakarékos LED parkvilágítást fognak kiépíteni részben a projekttel nyert pénzből, részben a Philips Magyarország Kft. támogatásával. A III. Béla Szakképző Iskolában a Luzerni Főiskola (HSLU) CEESARiHomLab-jának munkatársai által fejlesztett Energia Hatékonysági Vizualizációs Eszköz is bemutatásra és telepítésre kerül. Svájci programelemként a Luzerni Főiskola laborjának munkatársai az Energia Hatékonysági Vizuális Eszközhöz kapcsolódó kommunikációs kampányt tartanak Luzernben. A program végéhez közeledve energia auditort is bevonnak a svájci csoportba, majd a jövő évben konferenciával zárják a projektet. Európai uniós pályázatokon a farkasfai ivóvíz minőségének javítására 27 millió forintot, parlagfű-mentesítésre forintot nyert az önkormányzat az elmúlt időszakban.

6 6 Szentgotthárd JÚLIUS KÖZTÜNK ÉLNEK A szentgotthárdi Vörös János lakatosmester úgymond békebeli szakember. Szakmai hitvallása a minőségi munka, a megbízhatóság és a tisztesség. Erős a kötödése a városhoz, nem véletlenül vállalt több térítésmentes munkát az önkormányzatnak, az egyháznak. Az eredeti végzettségem mezőgazdasági gépész, de sorra szereztem egyéb szakmákat is: a géplakatost, vasesztergályost, a hegesztői minősítőt, az autóvillamossági szerelőt és elvégeztem a gépipari technikumot, valamint a marketing szakot is. Úgy érzem, az életpályám igazolta ennek szükségességét, hiszen nagy hasznát veszem a széleskörű szakmai tudásnak. Anyai ágon nagyapám kovácsmester volt, nála, Kondorfán töltöttem a gyermekkorom nagy részét, így elleshettem tőle a szakmai fortélyokat. Akkoriban persze nem tetszett ez a lekötöttség, most már hálát adok nagyapám szigorúságáért és követeléséért emlékszik a múltra városszéli, rábakethelyi műhelyében ben kezdett géplakatos kisipari vállalkozásba. Ez elég jól ment, bőven volt megrendelés, hiszen sok vállalat létezett, köztük a legtöbb munkát a szentgotthárdi kaszagyár adta. A rendszerváltás után leépítették, privatizálták az állami cégeket, így ben profilt váltott, s áttért a kovácsoltvas termékek gyártására. Ma már ez adja munkájának kilencven százalékát. A jól képzett iparosok felveszik a versenyt bárkivel Kovácsmester nagyapjától leste el a szakmát Minden vállalkozónak érdeke, hogy időben tudjon alkalmazkodni, profilt váltani, ehhez persze figyelnie kell a piaci viszonyokat vallja. Nem elég kovácsolni, kell hozzá fantázia, kreativitás is. Nagyapám megtanította, hogyan lehet egyes motívumokat összhangba hozni. A kovácsoltvas termékek egyre jobban felfutottak, s most már minden vasszerkezettel kapcsolatos munkát el tudok vállalni. A mester azt is elmondja, szerencse, hogy Szentgotthárd határszéli település, mert a megrendelések többségét Ausztriából kapja. Sokan megfordulnak ugyan műhelyében Magyarországról is, de itt még kicsi a fizetőképesség. Munkatársaival készítenek egyebek mellett kerti bútorokat, kerítést, kaput, lépcsőkorlátot is. Arra igen odafigyelnek, hogy ne csináljanak két egyforma kaput, kerítést, legfeljebb a megrendelő engedélyével. Persze ebben a szakmában is van tisztességtelen, üzletrontó konkurencia is. A kontárok pedig sokszor ugyanazt a pénzt kérik el, mint a rendes mesterek. A múlt rendszerben nem volt nagyobb gond a géppark beszerzése, manapság azonban egy kisvállalkozónak igen komoly teher a beruházás, a fejlesztés. Egyre több a megszorítás, egyre nehezebb lépést tartani az igényekkel. Pedig a magyar vállalkozók is versenyképesek tudnának lenni. A hajdani szigorú szakképzésben részesült iparosok szakmailag felveszik a versenyt bármelyik külföldivel állítja a nagytapasztalatú szakember. Vörös János erősen kötődik lakóhelyéhez, nem véletlen, hogy több térítésmentes munkát is vállalt már. Elkészítette a farkasfai templomban a kórushoz vezető lépcső vasszerkezetét, a kethelyi plébánián lépcsőt épített és vasszerkezeti munkákat végzett, a polgármesteri hivatal bejáratánál az üveges hirdetőtábla kovácsoltvas része szintén az ő keze munkáját dicséri, de nevéhez fűződik a 3,5 méter átmérőjű adventi koszorú kovácsoltvas keretének gyártása is. A vasipari szakmunkák mestere a vásárokon való részvételt elengedhetetlennek tartja. Nem könynyű ugyan kigazdálkodni a helypénzt, a költségeket, de hosszabb távon hasznot hoz, szükség van rá. Több éven át bemutatkozott a szombathelyi vásárokon, első magyar kiállítója volt az oberwarti (felsőőri) építőipari szakvásárnak, ahol most is minden évben jelen van. Ausztriában nagy sikert aratnak a nálunk még újdonságnak számító alumínium kerítések. Lendvai Emil Szentgotthárdi Történelmi Napok Szentgotthárdon kilencedik éve július utolsó hétvégéjén tartják a Szentgotthárdi Történelmi Napok háromnapos rendezvénysorozatát. A július közötti rendezvény részletes tervét a Pannon Kapu Kulturális Egyesület készítette el, az önkormányzat júniusi ülésén egymillió forintot szavazott meg a programokra. Az idén is hagyományos és már jól bevált műsorokat ajánlanak az érdeklődőknek. Jelmezes felvonulással kezdődnek a programok, ahol megelevenedik a reneszánsz és barokk kor világa. Lesz íjászbemutató-és verseny, a kicsiket játszóházzal és gyermekkoncerttel csalogatják. Hagyományőrző együttesek táborait ismerhetjük meg, valamint népművészeti vásár várja a látogatókat, ahol kézművesek árulják portékáikat. A rendezvény keretein belül Nemzetközi Fúvószenekari Találkozót is tartanak, ahol a helyi fúvósok mellett fellép Letenye és Körmend város zenekara, és Szlovéniából, Ausztriából érkező zenekarok is. A három nap alatt sport rendezvényekre is hívják az érdeklődőket. Hagyományosan meghirdették a Szentgotthárdi Csata emlékfutást több korosztály számára, illetve szervezés alatt van a Homokfoci bajnokság is. A rendezvény tervezett költségvetése összesen forinttal számol. A szükséges összeg két tételből áll össze: City Cooperation 24 város szövetsége pályázatából: Ft, és az önkormányzat költségvetésében elkülönített egymillió forintos keretből. Kedves Szentgotthárdiak! Tisztelt leendõ számlálóbiztosok! a népszámlálás éve is lesz, melynek előkészítő munkái már folynak. A népszámlálás helyi vezetője a népszámlálási felelős, aki a település jegyzője, Dr. Dancsecs Zsolt. Az ő munkáját segíti a népszámlálási előadó, Dr. Csanaki Eszter aljegyző. Szentgotthárd város területén előreláthatólag 34 számlálókörzet lesz, ehhez 34 számlálóbiztost és további tartalék számlálóbiztosokat keresünk. Szentgotthárd város internetes portálján: hu, valamint a Polgármesteri Hivatal földszintjén található hirdető táblán kihelyezett tájékoztatóból információt kaphatnak a népszámlálás szervezeti rendszeréről, az adat felvétel rendjéről, a számlálóbiztosok kiválasztási szempontjairól, az oktatásukról, a díjazásukról. A tájékoztató 4.számú melléklete tartalmazza a számlálóbiztos feladatainak tételes felsorolását, az 5.számú melléklet a jelentkezési lapot. Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltésével jelentkezzenek számlálóbiztosi teendők ellátásra. A jelentkezési lapot kérjük Dr. Csanaki Eszter aljegyzőhöz eljuttatni június 22-én óráig a Polgármesteri Hivatal fsz. 9.számú irodájába, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal címére-szentgotthárd, Széll K.tér 11. További információ kérhető: vagy a 94/ as telefonszámon. Köszönjük, hogy jelentkezésükkel hozzájárulnak a népszámlálási feladatok végrehajtásához! Szentgotthárd, július 7. Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd. Adventi áhítat és hangverseny KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS!

Szentgotthárd. Adventi áhítat és hangverseny KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS! A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd II. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2012. december Pályaválasztási vásár 2. oldal Mérlegen két esztendő 3. oldal Költségvetési koncepció 5. oldal A

Részletesebben

Szentgotthárd. Moziműsor. Sport 4. oldal. 5. oldal

Szentgotthárd. Moziműsor. Sport 4. oldal. 5. oldal A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd IV. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december Elismerésben részesült Kisfilm a városról Moziműsor Önkormányzati ülés Sport 4. oldal 5. oldal 5.

Részletesebben

Szentgotthárd. Új motorgeneráció. Sport 4. oldal. 7. oldal. Oktatás, munkahelyteremtés, összefogtak a térség fejlesztésére

Szentgotthárd. Új motorgeneráció. Sport 4. oldal. 7. oldal. Oktatás, munkahelyteremtés, összefogtak a térség fejlesztésére A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2013. február Pályázat Magyar kultúra napja Új motorgeneráció Miniszteri találkozó Sport 4. oldal 5. oldal 7. oldal

Részletesebben

Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. augusztus

Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. augusztus A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. augusztus Nyári csobbanások A telekadóról Tájékoztatás Köztünk élnek Emlékfutás 2. oldal 4. oldal 5. oldal

Részletesebben

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. június

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. június A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2015. június Öt osztály ballagott Kitüntetéseket adtak át Standor Tibor kiállítása Testvérvárosi találkozó Sport

Részletesebben

Szentgotthárd. Villámsújtotta hivatal. Készülnek a rajtra 3. oldal. 7. oldal

Szentgotthárd. Villámsújtotta hivatal. Készülnek a rajtra 3. oldal. 7. oldal A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd II. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Megkezdődött a tanév Új képzés indul Villámsújtotta hivatal Önkormányzati ülés Készülnek a rajtra 3. oldal 6. oldal

Részletesebben

Szentgotthárd. Nemzetközi Visegrádi Alap. Sport 4. oldal. 7. oldal

Szentgotthárd. Nemzetközi Visegrádi Alap. Sport 4. oldal. 7. oldal A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd III. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. április Állami kitüntetést kapott Újabb befektetőt várnak Nemzetközi Visegrádi Alap Vasútfejlesztés Sport

Részletesebben

Szentgotthárd. Önkormányzati hírek. Lezárult az alapszakasz 4. oldal. 5. oldal

Szentgotthárd. Önkormányzati hírek. Lezárult az alapszakasz 4. oldal. 5. oldal A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd III. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2013. január Bejegyezték a szervezetet Tanárnőt díjaztak Önkormányzati hírek Danke nein! Lezárult az alapszakasz

Részletesebben

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. március

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. március A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2015. március Levegőtisztaság Szlovén Kultúra Napja Szalagavató ünnepségek Moziműsor Sportélet-beszámoló 5. oldal

Részletesebben

Szentgotthárd. 1Úton Zarándoknap. Újra Európa-bajnok 4. oldal. 6. oldal. Szentmise, kenyérszegés, kitüntetések átadása

Szentgotthárd. 1Úton Zarándoknap. Újra Európa-bajnok 4. oldal. 6. oldal. Szentmise, kenyérszegés, kitüntetések átadása A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd IV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2014. szeptember A vasútmodell szerelmese Főépítész-konferencia 1Úton Zarándoknap Pert nyert az alpolgármester Újra

Részletesebben

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. január Diákoknak segítettek Húszéves a kamara Új háziorvos keletről Vatikáni Múzeum 3D-ben Moziműsor 3. oldal

Részletesebben

Makó és Térsége. A makói résztvevõk emlékezete. Vállalkozói adatbázis készül. Dombormû tiszteleg a makói születésû médiacézár elõtt

Makó és Térsége. A makói résztvevõk emlékezete. Vállalkozói adatbázis készül. Dombormû tiszteleg a makói születésû médiacézár elõtt Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. november 3. II. évfolyam 43. szám A makói résztvevõk emlékezete Az elmúlt hét csütörtökén, október 26-án az 50 évvel ezelõtti

Részletesebben

Együtt sokkal messzebbre juthatunk

Együtt sokkal messzebbre juthatunk SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. FEBRUÁR 8. Kezdődik a Kertvárosban a csapadékcsatorna kiépítése Pályázati támogatásból valósul meg a háromszázmilliós beruházás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szentgotthárd 289-16/2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt

Részletesebben

monitor Emlékezzünk a következő napokban is! Két kórház, egy vezető Még az idén elkezdődik 2010. október 27. xviii/19.

monitor Emlékezzünk a következő napokban is! Két kórház, egy vezető Még az idén elkezdődik 2010. október 27. xviii/19. Balatoni major uniós támogatásból Keszthelyen 4. oldal Álommunka a javából! monitor 2010. október 27. xviii/19. www.monitormagazin.hu Emlékezzünk a következő napokban is! 7. oldal 11. oldal Fekete György,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 11: 50 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 11: 50 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 502-16/2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án 11: 50 órakor megtartott

Részletesebben

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. február

Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. február A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Szentgotthárd V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. február 100 éve alapították Auschwitz Album Önkormányzati ülés Valentin-nap a moziban Sport 5. oldal 6. oldal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. március 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése. Beszámoló a 2012. év tapasztalatairól és az elvégzett feladatokról. A 2013. évre

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIV. évfolyam, 2014. december. Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XXIV. évfolyam, 2014. december Tisztelt Olvasó! Kedves Mezőberényiek! Még két adventi gyertyagyújtás Megint itt a december, a semmivel össze nem téveszthető

Részletesebben

Hírek. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Püspökladányi. Közmunkára épülő, zöldségtermelő tevékenységről tárgyalt Dombi Imréné alpolgármester

Hírek. Legyen béke, szabadság és egyetértés! Püspökladányi. Közmunkára épülő, zöldségtermelő tevékenységről tárgyalt Dombi Imréné alpolgármester Püspökladányi Hírek A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXII. évfolyam 8. szám 2011. május 4. Ingyenes Legyen béke, szabadság és egyetértés! Történelmi pillanatokat élünk. Idén tavasszal nem csak a természet újult

Részletesebben

Nem baj, ha már a spájzban vannak

Nem baj, ha már a spájzban vannak Zalakaros város lapja XVII. évfolyam 6. szám Nem baj, ha már a spájzban vannak OROSZ VENDÉGEKET IS VÁR ZALAKAROS Az oroszok már a spájzban vannak ki ne emlékezne a Tizedes meg a többiek címû film klasszikus,

Részletesebben

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8.

Kanizsa. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? Március 15. (csütörtök) XXIV. évfolyam 9. szám 2012. március 8. Mennyit fogyaszt az Ön háza, lakása? 2012. január 1-tõl már használt lakás adás-vételénél is KÖTELEZÕ ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! Kiváncsi rá, hogy energiapazarló rendszerét hogyan lehet jelentõsen hatékonyabbá

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXVII. évfolyam 10. szám 2015. március 19. Borongós idõben, ünnepi térzenével vette kezdetét az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából szervezett

Részletesebben

Pedagógusnap. Minden oktatási intézményben megünnepelték. a köszöntések mellett számos tanár és tanító vehetett át különböző elismerést. /3.

Pedagógusnap. Minden oktatási intézményben megünnepelték. a köszöntések mellett számos tanár és tanító vehetett át különböző elismerést. /3. Orvos igazgató Tóthné dr. Hudivók Hajnalka lett a tiszaújvárosi rendelőintézet orvos igazgatója. Posztját június elsejétől tölti be. /3. oldal Pedagógusnap Minden oktatási intézményben megünnepelték a

Részletesebben

Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások

Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások Az új feladatot kihívásnak tekinti, s egyébként is úgy gondolja, hogy a változások mindig új szemszögből próbálják meg az embert. Jó napot, mi újság? kérdeztük Sarkadi Ferencet, a paksi katasztrófavédelmi

Részletesebben

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8.

Közhírré tétetik! KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Fontos dolgok vannak születőben. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. XX. évfolyam, 2012. szeptember 8. 7. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Mit jelent Önnek a kun származás? Kunok II. Világtalálkozója ( 2-3. oldal ) Isten,

Részletesebben

V. SZERENCS TRIATLON. A fejedelem. 85 millió. Elsősök. További részletek a 10-11. oldalon. hazatért. az iskolapadban. Szerencsnek

V. SZERENCS TRIATLON. A fejedelem. 85 millió. Elsősök. További részletek a 10-11. oldalon. hazatért. az iskolapadban. Szerencsnek Szerencsi V. SZERENCS TRIATLON HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 13. szám 2013. szeptember 13. További részletek a 10-11.

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben