A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség"

Átírás

1 A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA "NATO Beszállításra Alkalmas" és "Minősített NATO Beszállításra Alkalmas" Határozatok megszerzésére A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség (HM FLÜ, 1135 Budapest, Lehel u ) közzéteszi az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a jogosultság megszerzésével kapcsolatos eljárás szabályairól és az eljáró szervezetről szóló módosított 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendeletnek megfelelően a NATO Beszállításra Alkalmas és Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozatok megszerzésére vonatkozó, ig érvényes feltételeket tartalmazó pályázati dokumentációt: Általános feltételek: 1. A pályázaton magyarországi belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek vehetnek részt. 2. A pályázatra olyan polgári és védelmi ipari, valamint szolgáltató tevékenységben közvetlenül érdekelt gazdálkodó szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek a fenti határozatok megszerzése érdekében vállalják a Magyar Köztársaság és a NATO szakmai és gazdasági, valamint biztonsági követelményeinek teljesítését. 3. A Pályázó, NATO Beszállításra Alkalmas és a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozatok megszerzésével jogosultságot szerez arra, hogy az elért iparbiztonsági ellenőrzési szintnek megfelelő minősítésű, a NATO-szervek és tagországok beleértve hazánkat is által kibocsátott NATO-pályázatokon részt vehessenek. A megfelelés igazolását a HM FLÜ továbbítja a NATO, illetve NATO-országok felé. 4. A pályázat kiírója nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy jelen pályáztatás során elnyert Határozat sem szállítói megrendelést sem tender megnyerést nem jelent. Az eredményes Pályázó kizárólag az előzőekben részletezett NATO-pályázatokon való indulásra szerez jogosultságot. 5. A NATO szervezetek (pl. NAMSA, ACO) általában un. Szállító Listát is vezetnek. Az eredményes Pályázónak erre a Szállító Listára történő felvétele az adott NATO szervezet jelentkezési rendje szerint történik. A Szállítói Listára történő felvételhez a megfelelés igazolását a HM FLÜ továbbítja az érintett NATO szervezethez. 6. A Pályázat feltétel rendszerét tartalmazó Pályázati dokumentáció a NATO Beszállítói Információs Honlap -ról letölthető, melynek elérhető: címen. A pályázattal kapcsolatos további információk

2 a Honlap kapcsolat menüpontjában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén kérhetőek. A Pályázati dokumentáció díja Ft + áfa (25%). A Pályázati dokumentáció díját azon szervezeteknek kell megfizetniük, amelyek a Pályázati dokumentációban meghatározott pályázati feltételeket elfogadják, és a pályázataikat a Pályázati dokumentáció I. fejezete 7. pontjában rögzített feltételeknek megfelelően, a benyújtási határidőn belül a HM FLÜ-höz eljuttatják. 7. A pályázók a kérdéseiket, észrevételeiket, véleményeiket a fenti Honlapon tehetik meg, illetve a válaszokat is ott kapják meg, figyelembe véve a feldolgozáshoz szükséges időt. 2

3 PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ AZ ÉSZAK-ATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, VALAMINT TAGÁLLAMAI ÁLTAL KIÍRÁSRA KERÜLŐ PÁLYÁZATOKON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES HATÁROZAT MEGSZERZÉSÉRE től ig TARTALOM I. BEMUTATÁS, ÉS A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK CÉLJA 2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA 3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK 5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NEM JOGOSULTAK 6. A PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI 7. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK II. SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BEMUTATÁS III. ADATLAP A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETRŐL IV. NYILATKOZAT V. ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK 3

4 I. BEVEZETÉS, ÉS A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 1. AZ ÉRTÉKELÉSI ELJÁRÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK CÉLJA Az értékelési eljárás feltételrendszerének célja meghatározni a NATO Beszállításra Alkalmas, illetőleg a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozatok megszerzésére kibocsátott pályázattal (a továbbiakban: pályázat), a pályázóval és az értékelési eljárással kapcsolatos elvárásokat. Ennek megfelelően ebben a dokumentációban a módosított 164/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján a pályázatra történő jelentkezés és a megszerzett minősítési szint megtartásának feltételei (a továbbiakban: Feltételrendszer) és a kapcsolódó tájékoztató található meg. 2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA A Pályázati felhívás célja egy olyan szakmai és gazdasági, valamint biztonsági követelményeknek megfelelő gazdálkodó szervezeti kör kialakítása, aminek tagjai jogosultak az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, valamint tagországai által kiírásra kerülő pályázatokon (a továbbiakban: NATO-pályázat) való részvételre. 3. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Magyarországnak a NATO Biztonsági Beruházási Programjában történő részvételéről szóló 2154/1999. (VII. 8.) Korm. határozat alapján a Magyar Köztársaság részt vesz a NATO Biztonsági Beruházási Programjában, így a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek is jogosultak az ennek keretében meghirdetett, valamint egyéb NATO-pályázatokon való részvételre, ha a Magyar Köztársaság és a NATO által támasztott szakmai, gazdasági és biztonsági követelményeknek megfelelnek. A beérkezett pályázatokat az Értékelő bizottság (amely a pályázók gazdálkodási tevékenysége szerinti minisztériumok, valamint a Pénzügyminisztérium képviselőiből áll) dolgozza fel. Az Értékelő bizottság állásfoglalása és a tárcaközi Biztonsági Beruházási Bizottság (BBB) javaslata alapján a követelményeknek megfelelt pályázó számára a Honvédelmi Miniszter NATO Beszállításra Alkalmas határozatot ad ki. A szakmai és gazdasági alkalmasságot megállapító NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági vizsgálatok elvégzéséhez szükséges hozzájárulást tartalmazó, a III. fejezetben szereplő nyilatkozat és a teljesen kitöltött adatlap megküldésével bármikor írásban kérelmezheti iparbiztonsági ellenőrzését is, amely a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat kiadásának feltétele. A Biztonsági Beruházási Bizottság Titkárságához (HM FLÜ, 1885 Budapest, Pf. 25. a továbbiakban: Titkárság) címzett kérelemben meg kell jelölni azt a NATO titokvédelmi minősítési szintet, melyhez a gazdálkodó szervezet hozzá kíván jutni, illetve azt, hogy kíván-e NATO Nyilvántartó Helyiséget kialakítani. A minősítési szintekhez tartozó követelményekről a gazdálkodó szervezet megkeresésére a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (NBF) ad felvilágosítást. 4

5 A Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkező gazdálkodó szervezet részt vehet az iparbiztonsági ellenőrzés minősítési szintjének megfelelően olyan NATO-pályázaton, amely NATO NEM MINŐSÍTETT szintnél magasabb minősítésű adatokhoz való hozzáférést foglal magában. Az NBF a biztonsági követelményeknek való megfelelést (amikor a gazdálkodó szervezetnél kialakításra kerültek a NATO minősítési fokozatoknak megfelelő minősített információk kezelésének, továbbításának, tárolásának személyi, fizikai és eljárásbeli feltételei) a Telephely Biztonsági Tanúsítvánnyal igazolja. A fenti követelmények érvényesek mind a fő-, mind az alvállalkozói szerep vállalása esetén. A biztonsági vizsgálatok elvégzésének jogi alapját és követelményeinek leírását a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény, a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló évi LXXXV. törvény, az NBF részletes feladatairól és működési rendjéről, valamint az iparbiztonsági ellenőrzések részletes szabályairól szóló 180/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet, továbbá a nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített, valamint a korlátozottan megismerhető adat védelméről szóló 179/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet adja meg. A pályázók szakmai és gazdasági, valamint biztonsági megfelelőségét a Honvédelmi Miniszter Határozatában tanúsítja. A NATO Beszállításra Alkalmas Határozat kiadásának alapja a Biztonsági Beruházási Bizottsági javaslata, amelyet a Bizottság Pályázat Értékelő bizottság állásfoglalása alapján alakít ki. A Minősített NATO Beszállításra Alkalmas Határozat, az NBF által kiadott Telephely Biztonsági Tanúsítvány alapján készül. A NATO Beszállításra Alkalmas, illetőleg a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas Határozat érvénye a Pályázó azon tevékenységé(ei)re terjed ki, amelyekre a pályázat benyújtásakor érvényes ISO és AQAP 1 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal és legalább hároméves folyamatos szakmai referenciákkal rendelkezik. A Pályáztató fenntartja a jogát arra, hogy ISO illetve az AQAP Minőségbiztosítási tanúsítványokat helyszíni auditálással is ellenőrizhesse. Amennyiben a cég a tevékenységi körét, ISO és/vagy AQAP minősítését módosítja, az éves adatszolgáltatás keretében kérheti új határozat kiadását az új ISO és/vagy AQAP minősítés, és a hároméves szakmai referencia, a tevékenységi kör változását tartalmazó cégbírósági cégmásolat benyújtásával. A Honvédelmi Miniszter által hozott határozatot a Titkárság a gazdálkodó szervezetnek 10 munkanapon belül kézbesíti. A NATO-pályázatokra történő jelentkezési szándékot a Titkárságra kell bejelenteni. A Titkárság a NATO Beszállításra Alkalmas és a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozattal rendelkező gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban szereplő gazdálkodó szervezetek aktuális jegyzékét a Titkárság változás esetén, de évente legalább egy alkalommal megküldi a NATO, valamint a NATO-tagállamok érintett szervezeteinek. A megszerzett Határozatot a pályázó más pályázatokon, az adott pályázat érdekében felhasználhatja. Ha más pályázaton kíván a gazdálkodó szervezet indulni, 1 Az AQAP tanúsítvány meglétét a módosított 164/2002 sz. Korm. rend 2009.október 1-én hatályba lépett módosítása teszi szükségessé 5

6 kérheti a Titkárságon a gazdálkodási tevékenységére megszerzett határozat meglétére vonatkozó igazolás kiállítását. A Pályázó számára a NATO-pályázatokra történő jelentkezés lehetősége az érvényes határozat hatályán belül folyamatosan fennáll. Az eredményes pályázattal megszerzett Határozat érvényességének folyamatos fenntartásához, az szükséges, hogy a gazdálkodó szervezet eleget tegyen a minden év május 31. napjáig esedékes éves adatszolgáltatási kötelezettségének. Az éves adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó felhívás minden év január első munkanapjától elérhető a NATO Beszállító Információs Honlapon (www.natotender.gov.hu) Az adatszolgáltatás alapvetően az alábbi témaköröket érinti: A számvitelről szóló hatályos törvény előírása szerinti előző évi mérleg (eszközök és források), valamint eredmény kimutatás kitöltött táblázatai. Tájékoztatás a gazdálkodó szervezet által korábban kitöltött adatlap tartalmát, valamint a minősített telephelyek, illetőleg személyek körét érintő változásokról. Tájékoztatás a tevékenységi, köztartozási kört érintő, valamint a gazdálkodó szervezet működését lényegesen befolyásoló egyéb változásokról. Érvényes ISO és AQAP minősítés magyar nyelvű másolata. A gazdálkodó szervezetek a Titkársághoz benyújtott értesítéssel kötelesek tájékoztatni Bizottságot az ellenük indított csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás megindításáról majd azok lezárásáról, a minősített telephelyek változásáról, valamint a minősített személyek körében történő változásról. Az értesítést a felsorolt események megkezdésétől számított 10 napon belül kell megtenni. A fentiek szerinti tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a határozat visszavonását vonja maga után. Azok gazdálkodó szervezetek, amelyek az értékelési szempontoknak nem feleltek meg, illetve Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat megszerzésének kezdeményezése esetén az NBF a Telephely Biztonsági Tanúsítvány kiadását megtagadta, a hiányosságok kiküszöbölését követően ismételten pályázhatnak. 4. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK ben Pályázatot azok a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek nyújthatnak be, amelyek: nem állnak csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt; nincs 60 napon túli adó-, vám- vagy adók módjára behajtható köztartozásuk; rendelkeznek a tevékenységükre vonatkozó ISO és AQAP minőségbiztosítási tanúsítvánnyal; a pályázat kiírását megelőzően legalább három évben a pályázatban megjelölt, és az ISO és AQAP minősítésükben szereplő tevékenységi körökben ténylegesen működő tevékenységet folytattak. 6

7 5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NEM JOGOSULTAK Azon gazdálkodó szervezet nem jogosult pályázni, amely korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban, cégminősítési eljárásban vagy NATO-tenderen az általa a valóságnak megfelelően ismert, de ettől eltérően közölt adatot (a továbbiakban hamis adat), és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását az Értékelő bizottság vagy a bizottsági határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerősen és végrehajtható határozatával megállapította; üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban, illetve jogerős és végrehajtandó versenyfelügyeleti határozatban vagy versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős végrehajtható ítéletben a tisztességtelen piaci magatartás és a verseny korlátozás tilalmáról szóló törvény 11. -a (2) bekezdésének e) pontjával kapcsolatban megállapított jogszabálysértést követett el; korábbi öt évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárás alapján, vagy NATO-pályázaton vállalt kötelezettségének megszegését jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat megállapította. 6. A PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI A pályázatnak az alábbi részeket kell tartalmaznia: kérelem, melyben meg kell jelölni azt a NATO titokvédelmi minősítési szintet, melyhez a gazdálkodó szervezet hozzá kíván jutni, illetve azt, hogy kíván-e NATO Nyilvántartó Helyiséget kialakítani. Amennyiben a gazdálkodó szervezet a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozatot is meg kívánja szerezni, ezt kérjük, itt jelezze; szöveges Szakmai és gazdasági bemutatás a csatolt mellékletekkel; pontosan kitöltött Adatlap a gazdálkodó szervezetről; (csak az 1. pont kitöltése, a teljes Adatlapot csak a NATO Beszállításra Alkalmas határozat birtokában a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat igénylésekor kell kitölteni); a gazdálkodó szervezet vezetői által cégszerűen aláírt Általános nyilatkozat; tanúsítvány a gazdálkodási tevékenységre vonatkozó érvényes ISO és AQAP minőségbiztosításról, idegen nyelvű tanúsítvány esetén annak hitelesített magyar nyelvű fordításával. A pályázatot az összes melléklettel együtt 1 eredeti és 2 másolati példányban (A4 formátumú nyomtatásban, minden oldalt sorszámozva és a pályázatra jelentkező által felhatalmazott személy eredeti aláírásával ellátva, a fenti bekezdés szerinti sorrendben fűzve) kell a Titkárságra (HM FLÜ, 1885 Budapest Pf 25.) postai úton megküldeni, NATO BESZÁLLÍTÓI PÁLYÁZAT 2010 jeligével. A pályázók a benyújtandó pályázat elkészítésével, benyújtásával kapcsolatos és a kapcsolódó okmányokban meghatározottakra vonatkozó észrevételeiket, kérdéseiket a NATO Beszállítói Információs Honlapon (www.natotender.gov.hu) tehetik fel, illetve a válaszokat is ott kapják meg. 7

8 7. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pályázati dokumentáció díja Ft + áfa (25%). A Pályázati dokumentáció díját azon szervezeteknek kell megfizetniük, amelyek a Pályázati dokumentációban meghatározott pályázati feltételeket elfogadják, és a pályázataikat a benyújtási határidőn belül a Titkárságra megküldik. A Pályázati dokumentáció díját gazdálkodó szervezetenként kell minden egyes pályázat benyújtásáig átutalni a Magyar Államkincstár számlaszámra. A közlemény rovatban feltüntetendő az adószám és a NATO PÁLYÁZAT 2010 szöveg. A pályázat elfogadásának feltétele az átutalás jóváírása a megadott bankszámlán. A jóváírást követően a Pályázati dokumentáció díjáról számla kerül kiállításra. További átvételi feltétel a IV. nyilatkozat a évi Pályázati dokumentáció megvásárlásáról hiánytalan kitöltése. Egy pályázatban gazdálkodó szervezetenként több gazdálkodási tevékenységi kör is megjelölhető, amelyek vonatkozásában a pályázó az általa megjelölt minősítést meg kívánja szerezni. Olyan tevékenységre nem lehet minősítést kérni, amelyre vonatkozó érvényes ISO és AQAP minősítéssel és legalább három éves referenciával nem rendelkezik! A pályázatok benyújtása folyamatos. A pályázatok postára adásának legkésőbbi határideje november 30. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik. A beérkezett pályázatok tartalmi áttekintését követően hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre a Titkárság kéri fel a pályázót. A pályázó a hiánypótlást egy alkalommal a pályázat átvételét követő 22 munkanapon belül önállóan is végrehajthatja. Ezen túl a pályázónak újólag kell a pályázatra jelentkeznie és a pályázati költségeket fedező aktuális teljes díjat befizetnie. A jelenleg szabott követelmények és bekért adatok a szakmai és gazdasági értékelés elkészítéséhez szükséges. A pályázók által szolgáltatott, az értékelési eljárás során nyert adatokat a kiíró üzleti titokként kezeli. Azokat csak az értékelési eljárásban résztvevők ismerhetik meg. Az adatok nem használhatók fel nyilvános publikációkban és nem kerülhetnek illetéktelenek kezébe. 8

9 II. SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BEMUTATÁS (Csatolt mellékletekkel csak arra a tevékenységre vonatkozóan, amelyre a határozatot kéri, amelyre ISO és AQAP - tanúsítvánnyal és 3 éves referenciával is rendelkezik.) A pályázó mutassa be szakmai és gazdasági tevékenységét szöveges indoklással és csatolja a hivatkozott hivatalos dokumentumok másolatait a pályázatra jelentkező vagy által felhatalmazott személy eredeti aláírásával ellátott. A szöveges indoklás térjen ki az alábbiakra: A Pályázó gazdálkodási tevékenységének megoszlása és annak bemutatása: részletezve gyártó-, fejlesztő-, kivitelező-, tervező- és szolgáltató kapacitásait és azok nagyságát, előállított termékeit, főbb partnereit és külpiaci kapcsolatait. A Pályázó tevékenysége során használt eljárások, berendezések, eszközök műszaki és technológiai színvonala. A Pályázó tevékenységének területfejlesztésre (foglalkoztatottságra) gyakorolt hatása. A tevékenység során alkalmazott környezettudatos eljárások, környezetvédelmi előírásoknak való megfelelőség, referenciák. Az Pályázó által alkalmazott minőségbiztosítási rendszerek és azok tanúsítványai. A Pályázó részvétel hazai és nemzetközi tendereken, versenytárgyalásokon. A Pályázó korábbi katonai, illetőleg a gazdálkodó szervezet tevékenységi köre szerinti minisztérium részére végzett beszállítás. A Pályázó szakmai elismertsége illetve alkalmazotti állománya által szerzett oklevelek, díjak. A Pályázó infrastrukturális feltételei (épület- és területállomány, szállítás, a környezetvédelmi előírásokkal való összhang, energiatakarékosság). A Pályázó és alkalmazottainak angol nyelvismerete, a nyelvet ismerők száma, beosztása és nyelvismeretük szintje. A Pályázó piaci helyzet (pozíciók) bemutatása (nagysága és változásai a tárgyévet megelőző 3 évben), referenciák. (Csak arra a tevékenységre, melyre a határozatot kéri.) Csatolandó a Pályázó aktuális cégmásolata (30 napnál nem régebbi). A cégmásolat a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény 3. (3) bekezdésének megfelelő cégirat. (Cégmásolat helyett cégkivonat nem fogadható el!) A Pályázó verseny- és exportképessége, értékesítési lehetőségei. A Pályázó pénzügyi helyzete, fizetőképessége. A Pályázó csatolja a számvitelről szóló évi C. törvény 8., 9., 10. alapján az előző két év mérlegét (eszközök, források), valamint az eredménykimutatás kitöltött táblázatait. Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek pályázatukat május 31. előtt nyújtják be, a 2006, és

10 évi mérleget és eredménykimutatást csatolják be. A május 31. után jelentkező pályázóknak a 2007, és évi mérleget és eredménykimutatást kell benyújtaniuk. 10

11 III. ADATLAP A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETRŐL A rovatokat cégek esetében a cégadatokkal, a többi pályázó esetében az értelmezhető rovatokat a megfelelő adatokkal cég helyett gazdálkodó szervezet megjelölést értve kell kitölteni. CÉGADATLAP (a kitöltéskor érvényes cégbírósági bejegyzéssel megegyezően) 1. ÁLTALÁNOS ADATOK a. KSH törzsszám (adószám): b. Cégjegyzés száma CG: c. A pályázó cég cégszerű megnevezése (teljes és rövidített név) magyar: angol: d. A számlakezelő pénzintézetek: Neve: Címe: Számlaszáma: Neve: Címe: Számlaszáma: Neve: Címe: Számlaszáma: Neve: Címe: Számlaszáma: Megjegyzés: Több pénzintézet esetén a felsorolást külön mellékletben kell megadni! e. A cégalapítás időpontja: év hó nap f. Alapító tagok felsorolása: tul. hányad: tul. hányad: tul. hányad: 11

12 tul. hányad: tul. hányad: Megjegyzés: Több alapító esetén a felsorolást külön mellékletben kell megadni! g. Jelenlegi tulajdonosi szerkezet felsorolása: tul. hányad: tul. hányad: tul. hányad: tul. hányad: tul. hányad: Megjegyzés: Több tulajdonos esetén a felsorolás külön mellékletben kell megadni! h. A pályázó érdekeltsége más cégekben: részesedés: részesedés: részesedés: részesedés: i. Azon TEÁOR-kódjai és azok megnevezése, amelyekre ISO és AQAP tanúsítvánnyal rendelkezik és amelyre a határozatot kéri: j. A cég székhelyének címadatai: Postai címe: Megye: 12

13 Irányító szám: Helység: Utca, út, tér szám: Postafiók irányítószáma: Postafiók száma: k. A cég telephelyei: Postai címe: Megye: Irányító szám: Helység: Utca, út, tér szám: Postafiók irányítószáma: Postafiók száma: l. A cég fióktelepei: Megnevezés: Cím: Megnevezés: Cím: Megnevezés: Cím: m. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást adó: Neve: Beosztása: Telefon: Fax: 13

14 2. A PÁLYÁZÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETŐJE ÉS TESTÜLETEI (Csak a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat igénylésekor töltendő ki 2 példányban.) a. A vezető neve és beosztása Vállalati telefonszáma: Faxszáma: b. Vezető testület tagjai c. Felügyelő bizottság 14

15 d. Könyvvizsgáló e. Biztonsági megbízott f. Ügyviteli megbízott Megjegyzés: Amennyiben a felsoroltak közül valaki rendelkezik személyi nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, annak szintjét, érvényességi idejét, a végrehajtó nemzetbiztonsági szolgálatot (NbH, IH, KBH, KFH és NbSZ) is fel kell tüntetni. 15

16 3. A PÁLYÁZÓ SZÉKHELYÉNEK ÉS TELEPHELYEINEK ŐRZÉSVÉDELMI HELYZETE (Csak a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat igénylésekor töltendő ki.) a. Fizikai védelem: b. Elektronikus védelem: c. Okmány- és dokumentumvédelem: d. Egyéb, a pályázó által fontosnak ítélt és a biztonsági ellenőrzést elősegítő közlések: Megjegyzés: a cégadatlap számítógépes kitöltése során a sorok szükség szerint bővíthetők, illetve az üresek törlendők. 16

17 4. NYILATKOZAT A CÉGADATLAP KITÖLTÉSÉRŐL (Csak a Minősített NATO Beszállításra Alkalmas határozat igénylésekor töltendő ki.) A cégadatlapon feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, magam és a pályázó gazdálkodó szervezet ügyvezetése nevében hozzájárulok, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvényben és a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló évi LXXXV. törvényben meghatározott biztonsági ellenőrzés keretében a pályázó gazdálkodó szervezetet érintő adatokat gyűjtsenek. Kelt:, év hó nap. P.H. a pályázó cégszerű aláírása 17

18 IV. NYILATKOZAT a évi Pályázati dokumentáció megvásárlásáról Gazdálkodó szervezet megnevezése: Telephely: * Irsz.: Cím: Levelezési * Irsz.: Cím: Bank megnevezése: Bankszámla száma: - - Adószám: - - Dokumentáció díja (nettó + áfa = bruttó): Banki terhelés időpontja: HM FLÜ ügyintéző (tel):** = Ft * Aláhúzással kérjük feltüntetni, hogy mely címre kerüljön postázásra a számla. ** A HM FLÜ tölti ki. Cég: Ph. Budapest, hó n A fenti adatok a valóságnak megfelelnek! (aláírás) A jóváírást követően a fenti adatoknak megfelelő számla kerül kiállításra. A számla továbbítása postai úton, ajánlottként történik. 18

19 V. ÁLTALÁNOS NYILATKOZATOK A gazdálkodó szervezet vezetői büntetőjogi felelősségünk tudatában az alábbiak szerint nyilatkozunk: 1. Kijelentjük, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek. 2. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezetnek 60 napon túli köztartozása nincs. 3. Kijelentjük, hogy csőd-, illetve felszámolási, végelszámolási eljárás alatt nem áll az általunk vezetett gazdálkodó szervezet. 4. Kijelentjük, hogy három évnél nem régebben közbeszerzési eljárásból, cégminősítési eljárásból, illetve NATO-tenderből hamis adatközlés miatt az általunk vezetett gazdálkodó szervezetet nem zárták ki. 5. Kijelentjük, hogy üzletviteli körében öt évnél nem régebben meghozott jogerős bírósági ítéletben a számviteli renddel vagy bizonylatadási kötelezettséggel kapcsolatban megállapított jogszabálysértést az általunk vezetett gazdálkodó szervezet nem követett el. 6. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet korábbi öt évnél nem régebbi közbeszerzési eljárás alapján vagy NATO-tenderen vállalt szerződéses kötelezettségeit teljesítette, szerződésszegést jogerős államigazgatási, illetve bírósági határozat nem állapított meg. 7. Tudomásul vesszük, hogy azonnali bejelentési kötelezettségünk van a Titkárság felé, ha az általunk vezetett gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás indul; ha a cégadatlap tartalmában, a minősített telephely, valamint a minősített személyek körében változás áll be; ha közbeszerzési eljárásból vagy NATO-tenderből hamis adatszolgáltatás miatt kizárnak, jogerős bírósági határozatban a számviteli rend vagy bizonylatadási kötelezettség elmulasztása miatt, illetve szerződésszegésben elmarasztalnak. 8. Kijelentjük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezetnek az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs. 9. Hozzájárulunk ahhoz, hogy a pályázat értékelési periódusában az illetékesek az általunk vezetett gazdálkodó szervezet telephelyein vizsgálatot folytassanak, amelyhez minden segítséget megadunk. 10. Az általunk vezetett gazdálkodó szervezet sikeres minősítése után az előírt adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségnek eleget teszünk. 11. Tudomásul vesszük, hogy az általunk vezetett gazdálkodó szervezet nyilvános adatai (a cég neve, címe, tevékenységi köre, elérhetősége és minősítési szintje) a NATO Beszállítói Információs Honlapon megjelennek. Kelt.,. év. hó. nap. P.H. a pályázó cégszerű aláírása 19

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Az Orvos,- és Egészségtudományi Centrum 2010-2014. évi US GAAP szerinti könyvvizsgálata és a DEOEC-nek

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER

tárgyú tárgyalásos, közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatási közbeszerzési eljáráshoz 2011. DECEMBER MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ ÚTHÁLÓZAT VÉDELMI SZOFTVER RENDSZER KIFEJLESZTÉSE ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ MÉRŐÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT RENDSZÁMFELISMERŐ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló,

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Főkert Nonprofit Zrt. 1073 Budapest, Dob u. 90. sz. Ára: Ingyenes! AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. A Főkert Nonprofit Zrt. részére gyűjtőtartályos

Részletesebben

Részvételi dokumentáció

Részvételi dokumentáció Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma 1027 Budapest, Bem rkp. 47. Részvételi dokumentáció a Szállítási szerződés a Külügyminisztérium tevékenységi körébe tartozó hatósági eljárások elektronikus támogatásához

Részletesebben

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető.

4.. (1) A lakóépületek energiatakarékos felújítása e rendelet szempontjából a homlokzatok, födémek utólagos hőszigetelésére igényelhető. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011(V.27.) Önkormányzati rendelete a lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról (egységes szerkezetben a módosítására szolgáló 5/2013.(V.10.)

Részletesebben

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK...

1. A 3 2. A 3 3. A 3 4. A 4 5. 5 6. A 6 7. A 7 8. A 7 9. A 8 10. A 8 11. A 10 12. A 12 13. A 12 14. A 15 15. 16 MELLÉKLETEK... TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázat kiírója... 3 2. A pályázat célja... 3 3. A pályázók köre... 3 4. A pályázható tárgyi feltételek fejlesztésének köre... 4 5. Pályázati prioritás... 5 6. A pályázható támogatás

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA

A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG ÚTMUTATÓJA 2014. május 16. 2014 57 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.)

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai hátterének. (Kódszám: GVOP-2005-2.1.1.) Tartalomjegyzék I. A támogatás célja...3 II. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke...3 III. A támogatott pályázatok várható száma...3 IV. Pályázók köre (Támogatásra jogosultak)...3 V. Támogatás

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft.

ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT Kft. MINŐSÍTÉSI SZABÁLYZAT Az iparosított technológiával épült lakóházak és társasházak szakkivitelezői kiválasztási rendszeréről BUDAPEST 2012. január

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben