Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam"

Átírás

1 388/1.1/x A növények külső és belső felépítése Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve 1/11. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai). A virág, virágzat (fogalma, részei). A termés (fogalma, valódi és áltermés). A sejt részei: élő részek (citoplazma, színtestek, sejtmag), élettelen részek (sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok). A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium), állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek). A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés). Ismeri és megnevezi a növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) részeit, típusait, módosulásait. Megérti a növényi szervek működését, feladatait. Jellemzi a növényeket külső megjelenésük alapján. Jellemzi a növények belső felépítését (sejtek, szövetek, szervek részei, típusai). Értelmezi a növénytani alapfogalmakat. 388/1.2/x A növények életjelenségei 8 óra 388/1.3/x Növényrendszertan 8 óra 388/1.4/x Környezettan 6 óra Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (aerob, anaerob légzés). Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás). A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés). A növények szaporodása: ivaros (virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, termésérés), ivartalan (természetes szaporító képletek, inda, sarj, fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó). Kertészeti szaporítási módok. Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató). A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan. A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők. Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok. A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember), élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj). A természetvédelem jelentősége, védett fajok fogalma. Mérgező és allergiát kiváltó növények a kertészetben. Ismeri a növény fejlődési fázisait (mag, csírázás, vegetatív fejlődés, generatív fejlődés). Megérti a növények életjelenségeinek összefüggéseit (anyagcsere, növekedés, fejlődés, mozgás). Ismeri a fontosabb növénycsoportok rendszertani jellemzőit. Alkalmazni tudja a fontosabb rendszertani kategóriákat (család, nemzetség, faj, fajta). Megérti és jellemzi a növény és a környezete közötti kölcsönhatásokat. 1 /

2 Termesztési ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 388/2.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételei A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Felismeri a kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezéseket, termesztőedényeket, építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - kertészeti szerszámokat, tudja felhasználási tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.). lehetőségeiket. Ismeri a termesztőberendezések, 388/2.2/x Éghajlattan 12 óra 388/2.3/x Talajtan 388/2.4/x Talajművelés 10 óra 388/2.5/x Trágyázás 10 óra 388/2.6/x Öntözés 10 óra A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők. Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés. Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok osztályozása, makroklíma, mikroklíma éghajlatot jellemző főbb értékek. Magyarország éghajlata, agrometeorológiája. A talaj képződése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-levegő, hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás). A talajok osztályozása. A talaj-tulajdonságok vizsgálata. Kertészeti földnemek, közegek. A talajművelés célja és alapelvei. Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata. Talajművelési rendszerek kialakítása. A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák) és műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák) jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolásuk. A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, környezetvédelmi vonatkozásai. Az öntözés jelentősége. Az öntözés célja: vízpótló-, kelesztő-, frissítő-, párásító-, nedvességtároló-, talajátmosó-, trágyázó-, beiszapoló-, színező- és fagy elleni öntözés. Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége. Öntözési módok: felületi-, esőszerű-, altalaj- és csepegtető öntözés. Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, idénynorma, egyéb építmények szakszerű használatát. Ismeri hazánk éghajlati és talajadottságait. Értelmezi az éghajlati és talajtani alapfogalmakat. Ismeri a talajok kialakulását, tulajdonságait, a főbb talajtípusokat és talajvizsgálati módszereket, műszereket. Megérti a talajélet és a talaj termékenységének összefüggéseit, fenntartásának lehetőségeit. Megérti a talaj termelékenységét befolyásoló tényezőket. Jellemzi a kertészeti földnemeket, közegeket. Ismeri a talajművelés célját, idejét, módjait. Megérti a talajművelést befolyásoló tényezőket. Megérti a talajvédelmi szempontok figyelembe vételével a talajművelő eszközök talajszerkezetre gyakorolt hatását, okszerű megválasztását. Meg tudja választani a talajművelési eljárásokat. Ismeri trágyázás célját, idejét, módjait. Megérti a tápanyag-gazdálkodás jelentőségét. Megérti a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a tápanyag szerepét és a tápanyag-utánpótlás összefüggéseit. Meg tudja választani a szükséges tápanyagmennyiség megállapításának módjait, technikáját. Meg tudja választani a trágyázási módokat, azok anyagait, eszközeit. Jellemzi a kertészetben használatos trágyaféleségeket. Ismeri az öntözés célját, idejét, módjait. Megérti az öntözés szerepét, jelentőségét, hatásait, technológiáját, a talajvédelmi szempontokat. Meg tudja választani az öntözési módokat és azok eszközeit. 2 /

3 öntözési forduló). A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata. Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái. A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei. Növényvédő szerek ismerete, csoportosítása, felhasználása, tárolása. A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés. A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben. Komplex és integrált növényvédelem. 388/2.7/x Növényvédelem 12 óra Ismeri a legfontosabb kórokozókat, kártevőket, gyomokat és az ellenük való védekezés módjait. Jellemzi a komplex és integrált növényvédelem módjait, eljárásait. Megérti a megelőző és rendszeres növényvédelem közötti különbségeket. Megérti a növényvédelmi előrejelzés jelentőségét. Megérti a növényvédelem és a környezetvédelem kapcsolatát, a kölcsönhatások magyarázatát az életközösségben. Jellemzi a környezetkímélő növényvédelem módjait. 3 /

4 388/4.1/x Anyagismeret Műszaki ismeretek Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk. Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz. Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg, fólia, műanyagok. Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk. 388/4.2/x A műszaki ábrázolás alapjai 12 óra 388/4.3/x Gépelemek szerkezeti egységek 6 óra 388/4.4/x Belsőégésű motorok 12 óra 388/4.5/x Az erőgépek szerkezeti felépítése 10 óra 388/4.6/x Villanymotorok 2 óra A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, méretarányok. Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése. Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet. Méretjelölés, méretháló. Gépészeti működési vázlat. Építészeti rajz. Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések. Csapágyak feladata, fajtái, karbantartása. Tengelykapcsolók: súrlódásos, biztonsági, kardántengelyek. Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás). Az áttétel. Mozgást átalakító hajtóművek (bütykös, forgattyús). Szivattyúk: dugattyús-, membrán-, centrifugál-, fogaskerékszivattyú. Hidraulikus munkahengerek. A négyütemű Ottó-motor szerkezete, működése. A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése. A kétütemű motorok. Az Ottómotor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása. Az elemi karburátor működése, a hidegindítás. A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a hidegindítás. A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása. A motorok kenési módjai, a nyomóolajozás működése, karbantartása. Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék). A teljesítményleadó-tengely, a függesztő-szerkezet, a vonószerkezet. A járószerkezet és a kormányzás. A fékszerkezetek feladata, fajtái, működése, karbantartása. A járművek elektromos berendezései. Az akkumulátor működése, karbantartása. Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, karbantartása. A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái. A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája. Ismeri a gépek legfontosabb szerkezeti anyagainak tulajdonságait, felhasználási módjukat. Megérti az üzemanyagok, kenőanyagok, tüzelőanyagok alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságait, gazdaságos felhasználását. Ismeri az ábrázolás és a méretmegadás szabályait, a műszaki vázlat értelmezését. Ismeri gépészetben alkalmazott legfontosabb oldható és oldhatatlan kötéseket. Ismeri a belsőégésű motorok szerkezetét, működését. Megérti az erőgépek, belső égésű motorok felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. Ismeri az erőgépek szerkezeti részeit. Ismeri az erőgépek erőátviteli berendezéseit. Ismeri az erőgépek elektromos berendezéseit. Ismeri a villanymotorok működését. 388/4.7/x A termesztés, növényápolás gépei 26 óra A talajművelő gépek. Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása. A boronák fajtái, működése. A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása. A lazítók és a hengerek. A talajmarók. Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása. A hígtrágya kijuttatás. A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (röpítőtárcsás, pneumatikus). A Ismeri a talajművelés, trágyázás, öntözés, növényvédelem gépeinek használatát. Megérti a kertészeti gépek felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. 4 /

5 növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok. Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése. A porozógépek, csávázók. Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos). A permetezőgépek automatikái. Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai. Permetlé összetétel számítása. A traktoros és teherautós szállítás általános eszközei. Traktoros és önjáró homlokrakodók, gémes rakodók. Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire. Az öntözési módok (felületi-, esőztető-, mikro-, csepegtető öntözés) stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik. Tápanyag-utánpótlás öntözéssel. A tereprendezés gépei. A melioráció fogalma, fő feladatai, a terület előkészítése, bozótirtás. Földnyesők, földtolók, földgyaluk, talajlazítók, talajtömörítők. Csatornakészítés gépei: rotációs csatornanyitók, profilkotró. Kisrakodók, kotrógépek. 5 /

6 388/1.1/x Munkavédelmi szabályozás és felügyelet 2 óra Munkavállalói ismeretek Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A munkavédelem fogalma és feladatai. Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, - feladata. A munkavédelmi törvény, jogszabályok. Biztonsági szabályzatok. A munkavédelem helyi szabályai. Gépkönyv, használati- és kezelési utasítás. Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás. Műveleti munkahelyi utasítás. Szabványok a munkavédelemben. A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei. Szabványok alkalmazása. A munkavédelem szervezetei. Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi szervek. 388/1.2/x Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 2 óra 388/1.3/x Balesetek balesetelhárítás 5 óra 388/1.4/x A munkavégzés jellegzetességei 2 óra 388/1.5/x Munkaegészségtan A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. A balesetek típusai, jellegzetes okai. Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. Baleseti ellátás, rehabilitáció. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Munkahelyi magatartás. Biztonsági berendezések, védőburkolatok. Biztonsági szín- és alakjelek. Rendszeres ellenőrzés, karbantartás. Anyagmozgatás általános szabályai. Anyagtárolás általános szabályai. Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai. A laikus elsősegélynyújtó alapvető feladatai. Az első ellátás nyújtása. A veszélyes behatás megszakítása. A sérült biztonságba helyezése. Sérülések csoportosítása, ellátásuk. A légzés és vérkeringés fenntartása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. Az elsősegélynyújtás eszközei. A munkák csoportosítása. Az ember energiaszükséglete. A fizikai munka energiaszükséglete. Alap-, munka- és szabadidős tevékenységi energia. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. A fáradás fizikai és pszichikai módon. A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-pihenőidő összhangja. Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat. Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, berendezésének általános követelményei. Telepítés elrendezés (tájolás). Domborzati viszonyok. Talajviszonyok. Közművesítés. Ismeri a munkavédelem célját, feladatait. Megérti a munkavédelmi oktatás jelentőségét, fontosságát. Ismeri a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit. Ismeri a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályait. Ismeri a teendőket baleset esetén. Megérti a baleset és a munkabaleset közötti különbségeket, azok eltérő jogi következményeit. Alkalmazni tudja az alapvető elsősegély-nyújtási módokat. Ismeri a munkák felosztását, a munka energiaszükségletét. Megérti a munkateljesítményt befolyásoló tényezőket. Ismeri a munkahely kialakításának szempontjait. Ismeri az általános munka-egészségtani szabályokat zárt és szabad területen. Megérti a munkabiztonság és az alkoholfogyasztás összefüggéseit. 6 /

7 Úthálózat. Uralkodó szélirány. Tömbös és pavilonos rendszer. Munkahelyi klíma. Hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség. Légszennyezettség. Légzésvédők fajtái és használata. Munkahelyek világítása. Természetes és mesterséges világítás. Színdinamikai kérdések. A munkahely színezésének élettani, lélektani hatása, hatása a munkateljesítményre. Üzemi létesítmények. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei. Zaj- és rezgéshatás. Mérgezések, fertőzések. A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei. Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos). Egészségügyi könyv. Nők- és fiatalkorúak védelme. Védőeszközök. Védőital. Szervezési intézkedések. Az ergonómia fogalma és feladata. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából. 388/1.6/x Munkalélektan 2 óra 388/1.7/x A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 5 óra 388/1.8/x Tűz- és robbanásvédelem A munkalélektan fogalma és feladata. Alapfogalmak. Munkabiztonság pszichikai háttere. Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség. A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés. Az alkoholos, és egyéb befolyásoltság. Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai. A villamos áram élettani hatása. Villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai. Szabad vezeték közelében végzett munkák. Villámvédelem, villámhárító berendezések. A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. Biztonságos eszközhasználat. Munkagépek felszerelése, használata. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége. Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei. Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése. Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezéskor. Áru- és vagyonvédelem. Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak. Tűzveszélyességi osztályok. Éghetőség, tűzállóság. Tűzvédelmi jogszabályok. Irányító szervek, tűzoltóságok. Az üzemi tűzvédelmi feladatok. Tűzvédelmi oktatás. Tűzriadó-terv. Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai. Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése. Tűzoltó anyagok, eszközök és készülékek. Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (széndioxid). Tűzoltó eszközök és készülékek. Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai. Megérti a balesetek bekövetkezésének lélektani okait. Ismeri a villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásait, megszegésük következményeit. Ismeri a tűzvédelmi alapfogalmakat, a tűzveszélyességi osztályokat, a teendőket tűz esetén. Ismeri a tűz- és robbanásveszély megelőzésének módszereit. Meg tudja választani a tűz oltásához szükséges eszközöket, anyagokat. 388/1.9/x Környezetvédelem A környezetvédelem fogalma és feladatai. A környezetvédelem jogi Ismeri a környezetvédelem törvényi szabályozását, 7 /

8 szabályozása, szervezetek. A különböző környezet- és a környezetvédelem területeit. Ismeri a kertészek természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a vadakról környezetvédelmi lehetőségeit és kötelességeit. stb. szóló) törvények. A minisztérium és a hatóságok. Megérti a környezetvédelem jelentőségét. Környezetvédelmi feladatok. A talajvédelem: sík-és dombvidéki. Talajerózió, defláció. A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása. A víz védelme. A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek. Tisztított szennyvíz elhelyezése. A levegő tisztaságának védelme. A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának lehetőségei. Az erdők és a vadak védelme. Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Hulladékok. A hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai. A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságolás. 388/1.10/x Természetvédelem 2 óra 388/1.11/x Munkajogi ismeretek A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban. Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok. A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén. Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során. Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata. Munkajogi fogalmak. Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. Ismeri a kertészeti termesztésben előforduló védett növényeket. Megérti a természetvédelem jelentőségét. Ismeri a munkaviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos előírásokat, a szerződéskötés szabályait. 388/1.1/x Egynyári dísznövények 32 óra Dísznövénytermesztés Elméleti óraszám: 180, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Az egynyári dísznövények fogalma, jelentősége. Az egynyári dísznövények csoportosítása szaporítási mód (magvetéssel, dugványozással), tenyészidő (palántanevelést igénylő, állandó helyre vetendő) és felhasználási mód szerint (kiültetés, vágott virág, szárazkötészet). Az egynyári dísznövények termesztéstechnológiája. Az egynyári dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, felhasználás). 388/1.2/x Kétnyári dísznövények 8 óra A kétnyári dísznövények fogalma, jelentősége. A kétnyári dísznövények csoportosítása szaporítási mód (magvetéssel, dugványozással), tenyészidő (hosszú tenyészidejű, rövid tenyészidejű) és felhasználási mód szerint (kiültetés, vágott virág). A kétnyári dísznövények termesztéstechnológiája. A kétnyári Ismeri az egynyári dísznövények csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi az egynyári dísznövények külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja az egynyári dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az egynyári dísznövények általános és speciális ápolási munkáit. Ismeri a kétnyári dísznövények csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. 8 /

9 dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, felhasználás). Jellemzi a kétnyári dísznövények külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja a kétnyári dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, a kétnyári dísznövények általános és 388/1.3/x Évelő dísznövények 50 óra 388/3.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése Az évelő dísznövények fogalma, jelentősége. Az évelő dísznövények csoportosítása igény, szaporítási mód, virágzási idő, virágszín, felhasználási mód szerint. Az évelő dísznövények termesztéstechnológiája: szaporítás, speciális nevelési, ápolási munkák. Az évelő dísznövények ismertetése (jellemzés, termesztés, igény, felhasználás). Termesztési gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, csoportbontásban speciális ápolási munkáit. Ismeri az évelő dísznövények csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi az évelő dísznövények külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja az évelő dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az évelő dísznövények általános és speciális ápolási munkáit. A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Ismeri a kertészeti termesztésben előforduló (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Anyagok, eszközök felismerése 80% termesztőberendezéseket, kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - építményeket, termesztőedényeket, kertészeti tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) szerszámokat. megismerése. 388/3.2/x Éghajlattani gyakorlatok 388/3.3/x Talajtani gyakorlatok 388/3.4/x Trágyázási gyakorlatok A meteorológiai mérőház. A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmérő, száraznedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő). A csapadékmérés eszközei. A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni-, mélységi talajhőmérők). A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő). A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás). Talajminta-vétel (szelvényminta, átlagminta). Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra. Egyszerű talajvizsgálatok (ph-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom). Szervestrágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szervestrágyák, komposzttrágyák). Műtrágyák ismerete (egyszerű-, összetett-, kevert-, és mikroelem trágyák). Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Műszerek felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Talajminták felismerése 50% Talajminták elemzése 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Trágyák, műtrágyák felismerése 70% Használni tudja a meteorológiai eszközöket. El tudja végezni a talajmintavételt, az egyszerű talajvizsgálatokat. Ismeri a legfontosabb szerves és műtrágyákat. 388/3.5/x Növényvédelmi Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Felismeri a legfontosabb kór- és kárképeket, 9 /

10 gyakorlatok 19 óra kártevők kártételének felismerése (kór- és kárképek). Kertészeti Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% gyomnövényeket. Ismeri a legfontosabb kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése. Kór- és kárképek, gyomok felismerése 50% növényvédő szereket. 388/5.1/x Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata Műszaki gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 126, csoportbontásban A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Karbantartja a kézi szerszámokat. gyakorlása. A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága. Anyagok, eszközök felismerése 70% Kötésmódok (oldható, nem oldható). Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása. 388/5.2/x Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 388/5.3/x Motorok szerkezete, működtetése 21 óra 388/5.4/x Erőgépek szerkezete, működtetése 28 óra 388/5.5/x Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 388/5.6/x Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 388/5.7/x A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 42 óra A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk. Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése. Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, valamint a levegőszűrő fő részei, működése, karbantartása. Hidegindítások, indítások gyakorlása. A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása. Üzemanyagok, kenőanyagok. Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a járművön. Az erőátvitel egységei. A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés. Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása. A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok). Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése. A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei. A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás. A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása. A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése. Motoros kisgépek kezelése. A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák). Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása. A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, szabályozása, karbantartása. Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős permetezők. Vontatott porozó. Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Gépelemek, szerkezeti egységek felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Motorok működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Erőgépek működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Villanymotorok működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Erő- és munkagépek összekapcsolása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása 30% Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Végre tudja hajtani az erő- és munkagépek összekapcsolását. Ismeri a motorok főbb szerkezeti részeit. Ismeri az erőgépek szerkezeti felépítését. Üzemelteti, karbantartja, és vezetni tudja a megfelelő erőgépet. Működteti a járművillamossági berendezéseket. Elvégzi a traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolását illetve szétkapcsolását. Elvégezi a kertészeti kisgépek és erőgépek napi karbantartását. Be tudja állítani a szerves- és műtrágyaszórás gépeit. Be tudja állítani, és üzemeltetni tudja a talajművelés gépeit, a háti, a háti motoros és a vontatott permetezőgépeket. Működtetni tudja az öntözőberendezéseket. 10 /

11 motoros. Szórófejek, cseppnagyság jelentősége. Környezetvédelmi, karbantartási feladatok. Permetlé összetétel számítás. Permetezőgépek automatikái. A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása. A billenthető pótkocsik üzemeltetése. Traktoros és önjáró homlokrakodók. Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása. Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények. Elektromos és gázüzemű rakodók. Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek). Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása. Öntözési automatika. A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása. 388/2.1/x Egynyári dísznövények ismerete 388/2.2/x Kétnyári dísznövények ismerete Dísznövénytermesztés gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 324, csoportbontásban A növények felismerése. A tudományos név (kettős nevezéktan) Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Felismeri és megnevezi a növényismereti megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium Növényfelismerés 50% jegyzékben megjelölt egynyári dísznövényeket. készítése. 388/2.3/x Évelő dísznövények ismerete 21 óra 388/2.4/x Szakmai számítások szabadföldi dísznövénytermesztésből 388/2.5/x Lágyszárú szabadföldi növények magvetése 28 óra 388/2.6/x Lágyszárú szabadföldi növények dugványozása A növények felismerése. A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium készítése. A növények felismerése. A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium készítése. A szabadföldi dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások gyakorlása, pl. tenyészterület kiszámítása, szükséges vetőmag vagy palántamennyiség kiszámolása, várható hozam becslése stb. Maggyűjtés, magbeszerzés módjai. Szaporítóláda, szaporítótálca földkeverék előkészítése, láda/ szaporítótálca töltés. Magvetések különböző módon, takarás, beöntözés, jeltáblázás. Magvetés ápolási munkái (csírázásig, csírázás után). Magvetés állandó helyre: ágyás előkészítés, vetőbarázdák meghúzása, vetés szórva, szemenként. Jeltáblázás, magtakarás, beöntözés. Ápolási munkák: öntözés, talajlazítás, gyomtalanítás, kikelt magvetés ápolási munkái. Egyelés (helyes tőszám beállítása). Egynyáriak dugványozása: anyanövények meghajtatása (öntözés, ráfűtés, tápanyag-utánpótlás). Szaporítóközeg, láda/ szaporítótálca előkészítése, dugványszedés, dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, jeltáblázás, láda elhelyezése, árnyékolás. Gyökereztetés. Évelők dugványozása: a dugványozás időpontjának meghatározása. Szaporítóközeg készítése, szaporító láda/ szaporítótálca előkészítése, dugványszedés, dugványvágás. Eldugványozás, beöntözés, Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Növényfelismerés 50% Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Növényfelismerés 50% Számítási feladat megoldása 100% Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt kétnyári dísznövényeket. Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt évelő dísznövényeket. Ki tudja számítani az alapvető szakmai számítási feladatokat. Önállóan elvégzi a magvetést, és az ápolási munkákat. Önállóan elvégzi a dugványozást, és a növényápolási munkákat. 11 /

12 jeltáblázás. Gyökereztetés. Felszedés, tőosztás végrehajtása, gyökér, lombozat kurtítása. Önállóan elvégzi a tőosztást, és az ápolási Vermelés. Kiültetés végrehajtása, beöntözés. Ápolási munkák: munkákat. gyomtalanítás, talajlazítás, szükség szerint öntözés. Takarás érett trágyával, komposzttal stb. 388/2.7/x Lágyszárú szabadföldi növények tőosztása 388/2.8/x Lágyszárú szabadföldi növények tűzdelése 21 óra 388/2.9/x Lágyszárú szabadföldi növények nevelése ápolása 388/2.10/x Lágyszárú szabadföldi növények palántaültetése 388/2.11/x Lágyszárú szabadföldi növények átültetése, gondozása 388/2.12/x Lágyszárú szabadföldi növények szedése, áruelőkészítése 15 óra Láda/ szaporítótálca és föld előkészítése, láda/ szaporítótálca töltés, sorok kijelölése, magoncok kiszedése, tűzdelés. Beöntözés, jeltáblázás, tűzdelés ápolási munkái. Egy- és kétnyáriak: föld és cserép előkészítése, munkaasztal célszerű elrendezése. Palánta kiszedése a ládából/ szaporítótálcából, cserepezés. Kirakás, beöntözés, ápolási munkák. Hagymás évelők nevelése: talajlazítás, gyomtalanítás, idegenelés, fejelés. Fagyérzékeny évelők őszi felszedése, téli tárolása, tavaszi ültetése. Ágyás előkészítés, sor- és tőtáv kijelölése, palánta kiszedése, szállítása. Kiültetés ültetőfával (szálas palánta), ültető kanállal, beöntözés. Ápolási munkák: öntözés, gyomtalanítás, talajlazítás. Föld és cserép előkészítése, munkaasztal célszerű elrendezése. Palánta kiszedése a ládából, cserepezés. Kirakás, beöntözés, ápolási munkák. Egynyári palánták: edzés. Válogatás, osztályozás, csomagolás Hagymás évelők hagymatermesztése: felszedés kézzel, gépi felszedés megtekintése. Tisztítás, osztályozás kézzel, gépi tisztítás osztályozás megtekintése. Tárolás. Önállóan elvégzi a tűzdelést és a növényápolási munkákat. Önállóan elvégzi a szabadföldi dísznövények növényápolási munkáit.. Önállóan elvégzi a palánták kiültetését, és a növényápolási munkákat. Irányítás mellett elvégzi a szabadföldi palántaágy készítését. Önállóan elvégzi a cserepezést, átcserepezést, és az ápolási munkákat. Önállóan elvégzi a lágyszárú szabadföldi növények szedését, áru-előkészítését, tárolását. 12 /

13 2/12. évfolyam Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Elméleti óraszám: 108, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 388/1.1/x Vállalkozási alapfogalmak 2 óra Szükségletek fogalma, hierarchiája. Gazdaság, gazdálkodás. Termelés, termelési tényezők. Termelési eszközök. Az információ fontossága. Az információk forrásai. Ismeri a legfontosabb vállalkozási, gazdálkodási, kereskedelmi alapfogalmakat. Megérti a szükségletek hiearchiáját. 388/1.2/x Vállalkozások létrehozása 6 óra 388/1.3/x Vállalkozások működtetése 388/1.4/x Vállalkozások átszervezése, megszüntetése 2 óra Vállalkozási formák csoportosítása, jellemzői. Cégnyilvántartás, cégfelügyelet, kamarai tagság. Pénzintézetek, hitelek, hitelezés. Pályázatok készítése. Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás Ismeri a legfontosabb vállalkozási formákat, a cégalapítás lépéseit. Fel tudja mérni a vállalkozás beindításához, a társaság működésének megkezdéséhez szükséges feladatokat. Alkalmazni tudja a bankválasztás szempontjait, a hitel- és támogatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat magán-, kis- és középvállalkozások esetén. Ismeri a csődeljárással, felszámolási eljárással, végelszámolással kapcsolatos feladatokat. 388/1.5/x Vállalkozáspszichológia Személyiség és típusai. A vállalkozás emberi tényezői. Kommunikáció a partnerekkel való kapcsolattartásban. Ismeri a személyiségtípusokat, az alapvető kommunikációs technikákat. 388/1.6/x Jogi alapismeretek 6 óra 388/1.7/x Gazdálkodási alapismeretek 6 óra 388/1.8/x Piac Általános jogi ismeretek: jog, jogszabály, jogforrás, jogrendszer tagozódása. Tulajdonjog. Kötelmi jog; a szerződés, a szerződés biztosítékai, szerződés fajták. Üzleti etika és versenytörvény. Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. A vállalkozások eredménye. Az áruk árai, a szolgáltatások díja, árképzés. Árbevétel, árréstömeg, az árréstömeg növekedésének módszerei. Költség fogalma, költségfajták, költséggazdálkodás, fedezeti pont. Eredmény fogalma, nagyságát meghatározó tényezők. Nyereség felhasználása. Árugazdaság, piac, piac elemei Ismeri az alapvető munkavállalói és munkáltatói jogokat, kötelességeket, az érdekvédelem rendszerét. Értelmezni tudja a vállalkozás létesítéséhez, működtetéséhez szükséges fontosabb jogi ismereteket. Alkalmazni tudja a szerződéskötés szabályait. Ismeri a költség fogalmát, a költségfajtákat. Megérti az árképzés, az árrés-tömeg növelésének módszereit, a fedezeti pont lényegét. Ismeri az árugazdaság, piac, piac elemeit. 388/1.9/x Adózás, járulékfizetési kötelezettség Adó és adójogi fogalmak. Adók csoportosítása. Adózás rendje. Ismeri az adóztatás általános jellemzőit, az adó típusait, az adózás rendjét. 13 /

14 388/1.10/x Számvitel 388/1.11/x Üzleti terv Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Egyszeres könyvvitel. Kettős könyvvitel. Könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások. Üzleti terv elkészítésének lépései. Üzleti terv felépítése. Ismeri a számviteli alapelveket, a bizonylatok tartalmi és formai követelményeit. Megérti a könyvvezetés fontosságát a vállalkozásban. Át tudja tekinteni a vállalkozás során felmerülő könyvelési, számlázási és bizonylatolási eljárásokat, forgalmazási teendőket, adminisztrációs ügyvitelt. El tudja készíteni egy szakmához kapcsolódó vállalkozás üzleti tervének vázlatát. 388/1.12/x Marketing 388/1.13/x Vezetési és szervezési ismeretek 12 óra 388/1.14/x Agrártámogatások rendszere 2 óra 388/1.1/x Az áruforgalom lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei 388/1.2/x Árubeszerzés 6 óra Marketing fogalma, jelentősége, tartalma. Fogyasztói, vásárlói magatartás. Piackutatás, piac szegmentálása. Marketing mix elemei: termék (szolgáltatás), ár, kereskedelmi csatornák, kommunikáció: reklám, vásárlásösztönzés, PR. A vezetés fontosabb fogalmai. A vezetés szerepe és jelentősége a gazdaságban, társadalomban, az Európai Unió közösségében. A vezetési szervezet. A vezetés feladatai. A vezetői szervezet tagozódása. Vezetési rendszerek. A vezetési funkciók. A vezetési módok csoportosítása. A vezetési stílusok. A vezetői beállítottság. A vezetés emberi tényezői. A vezető felkészültsége. A vezetői innováció, személyi alkalmasság, pszichológiai felkészültség. A vezető ösztönző tevékenysége. Az ember és munka kapcsolata. A munkatársak és a vezetők kapcsolata. A vezetői hatékonyság mérhető és nem mérhető mutatói. A vezető megítélésének objektív és szubjektív jellemzői. Természeti folyamatok, gazdasági folyamatok. A munkafolyamatok, a munka elemzése, a munka mérése, a munka díjazása, a munkaidő felosztása, a munkanapfelvétel. EU-s támogatások Közös Agrárpolitika (KAP): közvetlen támogatások, export támogatások, vidékfejlesztési támogatások. Strukturális Alapok jelentősége, finanszírozása, nemzeti támogatások. FVM Értesítőben és a Magyar Közlönyben pályázati megjelentetés. Személyi feltételek: kereskedelmi munkakörök, kereskedőkkel szemben támasztott követelmények (szaktudás, személyiségvonások, magatartás, külső megjelenés). Tárgyi feltételek: kereskedelmi egységek épülete, berendezései. Gépek, eszközök szerepe az áruforgalom lebonyolításában. Áru fogalma. Árubeszerzés, beszerzési döntések. Ismeri a marketing jelentőségét, szerepét a vállalkozásokban. Ismeri a piackutatás módszereit. Ismeri a vezetés szervezeti formáit, tagozódását, a döntési folyamat szakaszait, a vezetés módját, módszereit, a vezetés emberi tényezőit, a vezetési stílusokat. Megérti a kertészeti termesztés tervezési, szervezési és gazdaságossági szempontjait. Ismeri az agrártámogatás rendszerét. Tájékozott a támogatási lehetőségekben, a pályázati források tekintetében. Ismeri az értékesítés szervezeti formáit, személyi és tárgyi feltételeit. Ismeri az eladóval szemben támasztott követelményeket. Megérti az áruforgalom folyamatát. 14 /

15 Raktározás: áruk elhelyezése, árukezelés, áru védelme. Leltár, Át tudja tekinteni a leltározás folyamatát. leltározás. 388/1.3/x Készletezés 10 óra 388/1.4/x Értékesítés 12 óra Értékesítés: áruk előkészítése értékesítésre, az értékesítés folyamata, értékesítési módok. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Értelmezni tudja az értékesítéssel, szállítással kapcsolatos jogi ismereteket. Megérti a bizonylatok és számlák kezelésének szabályait. Műszaki ismeretek 388/3.1/x Termesztőberendezések műszaki létesítményei 12 óra Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A növényházak feladata, fajtái, szerkezete. A növényházak fűtése (melegvíz-, forróvíz,- gőz-, termál-, talaj-, levegőfűtés), a fűtésszabályozás alapjai. Tüzelési módok, kazánok (gáz- és olajkazán, szilárdtüzelésű kazánok), a fűtőberendezések automatizálása. A növényházak vízellátása, alkalmazott öntözési módok, tápoldatozás, automatizálási lehetőségek, környezetbarát zárt rendszerek. Világítás, árnyékolás, szén-dioxid pótlás. Növényházak automatizált, számítógépes üzemeltetése. Talajfertőtlenítés, gőzölés. A komposztkészítés, cserepezés gépei. 388/3.2/x A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök 20 óra A dísznövénytermesztésben használatos speciális gépek, eszközök (cserepezőgépek, kitermelőgépek stb.). Ismeri a termesztőberendezések, egyéb építmények szakszerű használatát. Alkalmazni tudja a termesztőberendezésben található gépeket, műszereket. Ismeri a szaporítóanyag előállítás és telepítés gépeinek felépítését, a kertészeti kisgépek jellemzőit, működésüket. Alkalmazni tudja a munkagépek beállításának, üzemeltetésének, karbantartásának teendőit. Kiválasztja a célnak megfelelő anyagokat, eszközöket, gépeket a munka- és környezetvédelmi előírások figyelembevételével. 15 /

16 388/1.1/x Díszfaiskola létesítése és felszerelése Dísznövénytermesztés Elméleti óraszám: 180, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A díszfák és díszcserjék fogalma, jelentősége. A díszfák és Ismeri a fásszárú dísznövények csoportosítását, díszcserjék csoportosítási szempontjai: szárnövekedés, lombozat, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos díszítőérték, felhasználás szerint. A díszfaiskola létesítésének megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, feltételei (természeti és közgazdasági feltételek). A faiskola forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti felosztása, felszerelése, kisegítő részei. Faiskolai nyilvántartások. igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. EU-s direktívák, növényútlevél, szabadalmi jogok, természetvédelmi Ismeri a előírásokat a faiskolai termesztés előírások. A faiskolai termelés és értékesítés kapcsolatrendszere nyilvántartásával kapcsolatban. (értékesítési csatornák, faiskolai lerakat). 388/1.2/x Fásszárú növények szaporítása 10 óra 388/1.3/x Fásszárú növények nevelése, ápolása 6 óra Az ivaros szaporítás technológiai folyamata: mag begyűjtése, tisztítása, tárolása, magvetés helye, ideje, módja, ápolási munkák, átültetés nevelőtáblába. Ivartalan szaporítási módok technológiai folyamatai: gyökereztetéses szaporítási módok (dugványozás, bujtás), növényi részek összenövesztésével történő szaporításmódok (oltás, szemzés), természetes szaporító-képletek leválasztásával történő szaporítások (sarjak), mikroszaporítás. Szabadföldi földlabdás, vagy szabadgyökerű növényanyag előállítása. Konténeres növényanyag előállítása. Továbbnevelt és koros fák nevelése. A faiskola növényvédelme. Alkalmazni tudja a fásszárú dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az általános és speciális ápolási munkákat. Alkalmazni tudja a fásszárú dísznövények szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az általános és speciális ápolási munkákat. 388/1.4/x Fásszárú növények kitermelése, áru-előkészítése 2 óra Jeltáblázás. Lelevelezés. Kitermelés géppel vagy kézzel. Osztályozás, vermelés, csomagolás. Ismeri a faiskolai kitermeléssel kapcsolatos szabványokat, előírásokat. Alkalmazni tudja a fásszárú dísznövények kitermelési munkálatait. 388/1.5/x Lombhullató díszfák 2 388/1.6/x Lombhullató díszcserjék 2 A lombhullató díszfák fogalma, jelentősége. A lombhullató díszfák csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, törzs, lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, utcasorfa, sövény, virágkötészet). A lombhullató díszfák ismertetése. A lombhullató díszcserjék fogalma, jelentősége. A lombhullató díszcserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, bujtás, oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, sövény, sziklakert, talajtakarás, virágkötészet). Lombhullató díszcserjék ismertetése. A kerti rózsa fajtacsoportjai, felhasználási lehetőségei, termesztéstechnológiája. Ismeri a lombhullató díszfák csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi a lombhullató díszfák külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja a lombhullató díszfák szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, a lombhullató díszfák általános és speciális ápolási munkáit. Ismeri a lombhullató díszcserjék csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi a lombhullató díszcserjék külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb 16 /

17 módját. Alkalmazni tudja a lombhullató díszcserjék szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, a lombhullató díszcserjék általános és speciális ápolási munkáit. 388/1.7/x Kúszó cserjék 388/1.8/x Fenyőfélék 388/1.9/x Örökzöld lomblevelű dísznövények 8 óra A kúszó cserjék fogalma, jelentősége. A kúszó cserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, bujtás, oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (felfuttatás házfalra, pergolára, kerti rácsra, talajtakarás, virágkötészet). A kúszó cserjék ismertetése. A nyitvatermők fogalma, jelentősége. A nyitvatermők csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, hajtás, toboz), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, szemzés), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, sövény, sziklakert, virágkötészet). A fenyőfélék ismertetése. Az örökzöld lomblevelű díszcserjék fogalma, jelentősége. Az örökzöld lomblevelű díszcserjék csoportosítása: díszítőérték szerint (habitus, lombozat, virág, termés), szaporításmód szerint (magvetés, dugványozás, oltás, szemzés, sarjakkal), felhasználás szerint (kiültetés parkba szoliterként vagy csoportosan, sövény, sziklakert, virágkötészet). Az örökzöld lomblevelű díszcserjék ismertetése. Ismeri a kúszó díszcserjék csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi a kúszó díszcserjék külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja a kúszó díszcserjék szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, a kúszó díszcserjék általános és speciális ápolási munkáit. Ismeri a fenyőfélék csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi a fenyőfélék külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja a fenyőfélék szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, fenyőfélék általános és speciális ápolási munkáit. Ismeri az örökzöld lomblevelű díszcserjék csoportosítását, felhasználását, környezeti igényeit, tudományos megnevezését, felhasználás szerinti előkészítését, forgalmazását. Megérti a származás, a környezeti igény és a termesztéstechnológia összefüggéseit. Jellemzi az örökzöld lomblevelű díszcserjék külső felépítését. Kiválasztja az adott növényhez a szaporítás, nevelés, ápolás legalkalmasabb módját. Alkalmazni tudja az örökzöld lomblevelű díszcserjék szaporításának módjait, szaporítási eljárásait, az örökzöld lomblevelű díszcserjék általános és speciális ápolási munkáit. 17 /

18 388/2.1/x A vállalkozások beindításával kapcsolatos gyakorlati teendők Vállalkozási és kereskedelmi gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 126, csoportbontásban Egyéni vállalkozás: vállalkozási igazolvány igénylése, hatósági Csoportos helyzetgyakorlat 20% engedélyek beszerzése, APEH, TB bejelentési kötelezettség Társas Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% vállalkozások: szerződések (társasági szerződés, alapító okirat,, alapszabály), bejegyzési kérelem, aláírási címpéldány, apport részletezése. 388/2.2/x Hitelkérelem iratai pályázatok készítése 388/2.3/x Munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos iratok kezelése 388/2.4/x Gazdálkodás ügyviteli nyomtatványai 388/2.5/x Árképzés, árazás 388/2.6/x Üzleti terv készítése 388/2.7/x Marketing a vállalkozásban 15 óra 388/2.1/x A kereskedelmi vállalkozások legfontosabb bizonylatainak kezelése 20 óra 388/2.2/x Áruforgalmi feladatok Hitelkérelem iratai: biztosítékok, nyilatkozatok, eredmény kimutatás, pénzügyi terv minta, hitel szerződés. Pályázat készítés: pályázati minta (vállalkozás indításához, eszközbeszerzéshez, beruházáshoz). Iratok. Álláskereső technikák. Munkaszerződés, üzemorvosi vizsgálat, munkaköri leírás. Munkaviszony megszűntetése: rendes felmondás, rendkívüli felmondás, felmondási idő, végkielégítés. Munka törvénykönyv tanulmányozása. Könyvvitel módjai: egyszeres könyvvitel bevételi nyilvántartás, bevételi és költségnyilvántartás, pénztárkönyv, naplófőkönyv, kettős könyvvitel nyomtatványai. Könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások: részletező nyilvántartások. Számítógépes nyilvántartás. Zárlati munkák, beszámoló készítés, egyszerűsített mérleg. Értékcsökkenési leírás. Árrés számítás. ÁFA számítás. Árazás végrehajtása. Saját előállítású termék költségszámítása. Az üzleti terv felépítése, üzleti terv minta. Részletes kidolgozása: bevezető oldal, összefoglalás, tevékenységi kör elemzés, termelési terv, szervezeti terv. Piackutatás módszerei: kérdőív szerkesztés. Reklámanyag készítése a vállalkozásról. Arculattervezés tartalmi jegyei: értékesítési hely, mint vállalkozás valós helyzete, létszámgazdálkodás, termékek, szolgáltatások, stílus, alkalmazottak felkészültsége stb. Arculattervezés formai jegyei: a vállalkozást azonosító jelképrendszer (elnevezés, embléma, színvilág, levelezés, bútorzat stb.). Számlák: egyszerűsített számlák, nyilvántartásuk. Szállítólevél, bevételi, kiadási bizonylatok kitöltése. Pénztárbizonylatok, pénztárgép kezelése. Számítógépes számlaadás (felhasználói program). Számviteli bizonylatok javítása. Árubeszerzési, készletnyilvántartási, raktározási, értékesítési feladatok. Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Ismeri a társaság beindításával kapcsolatos iratokat (társasági szerződés, bt. Bejegyzési kérelme, aláírási címpéldány, apport részletezése). Ismeri a hitelkérelemhez szükséges iratokat (hitelbiztosítékok, nyilatkozatok, vállalkozási eredmény kimutatás, pénzügyi terv minta). Ismeri a munkaviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos leggyakrabban használt iratokat (munkaszerződés, felmondás, munkaviszony megszüntetése). Ismeri a gazdálkodás ügyviteli nyomtatványainak használatát. Ismeri az elszámolási kötelezettség jelentőségét. Ismeri az árkialakítás és az árazás szabályait. El tudja készíteni az üzleti tervet. Ismeri a piackutatás módszereit, az arculattervezés tartalmi és formai jegyeit. Elvégzi a bizonylatok kiállítását. 388/2.3/x A leltározás Leltározási szabályzat megismerése. Leltározás nyilvántartásai: Csoportos helyzetgyakorlat 20% El végzi a leltározást. Ismeri a bolt helyiségeit, berendezési tárgyait, gépeit, munkaeszközeit. Ismeri a bolt beszerzési forrásait, szállító partnereit, illetve az e munkafolyamathoz kapcsolódó bizonylatokat. Ismeri az optimális készletezés jelentőségét. 18 /

19 munkafolyamata leltárfelvételi jegy és ív, leltározási jegyzőkönyv, selejtezési jegyzőkönyv. Leltáreredmény kiszámítása, árváltozási leltár számítása. Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% 388/2.4/x Kereskedelmi számítási feladatok Számítási feladatok: kereskedelmi nyilvántartások adatai, árak, árrések, adótartalmak kiszámítása. Csoportos helyzetgyakorlat 20% Információk feladattal vezetett rendszerezése 80% Elvégzi a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai számításokat. 388/3.1/x Számítógép használata a vállalkozásokban 20 óra Informatika Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 72, Gyakorlati óraszám: 0, csoportbontásban Számítógépes számlaadás. Általános célú, valamint egyedi, saját Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% szakterületén alkalmas szoftverek használata. 388/3.2/x Számítógép használata az adminisztráció elvégzésében 30 óra 388/3.3/x Internet használata a vállalkozásokban 22 óra 388/4.1/x Termesztőberendezések műszaki létesítményeinek megismerése A vállalkozások adminisztrációjának elvégzése számítógépes segítséggel. Adatbázis kezelés. Szövegszerkesztés. Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% Használni tudja szakmai feladatai megoldásában a személyi számítógépet és az általános célú, valamint az egyedi, saját szakterületén alkalmas szoftvereket (pl. ügyviteli munkát segítő programok). Használni tudja szakmai feladatai megoldásában a személyi számítógépet és az általános célú, valamint az egyedi, saját szakterületén alkalmas szoftvereket. Tud információt keresni, megjeleníteni egyszerű adatbázisban. Önállóan tud dokumentumot tervezni és megszerkeszteni. Az Internet felhasználása a vállalkozásokban. Információk feladattal vezetett rendszerezése 100% Ismeri a számítógépes telekommunikációs eszközöket, elektronikus levelezési fajtákat, használni tudja valamelyik levelezési megoldást. Műszaki gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90, csoportbontásban A növényházaknál, fóliaházaknál használatos anyagok, szerkezetek Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 50% Működteti a termesztőberendezések fűtő-, ismerete. Fóliaház létesítés végrehajtása. A növényházak Anyagok, eszközök felismerése 50% szellőző-, öntöző-, árnyékoló-, világító fűtőberendezései, szellőztetése, a szellőztetők működtetése, berendezéseit. Irányítás mellett elvégzi a fóliaház karbantartása. A növényházak öntözése, az öntözőberendezések létesítését. összeszerelése, üzemeltetése, karbantartása, az öntöző automaták működtetése. Árnyékoló berendezések, világítás, szén-dioxid pótlás. A növényházak automatikái. A növényházak karbantartása, korrózióvédelme. Komposztálók, cserepezők gépei. 388/4.2/x A dísznövénytermesztésben használatos erő- és munkagépek eszközök működtetése 28 óra A dísznövénytermesztésben használatos erő- és munkagépek, eszközök működtetése Gépek üzemeltetése 100% Működteti a dísznövénytermesztésben használatos erő- és munkagépeket, eszközöket. 19 /

20 A dísznövénytermesztésben használatos talajművelő gépek, Gépek üzemeltetése 100% Működteti a dísznövénytermesztésben használatos eszközök működtetése talajművelő gépeket, eszközöket. 388/4.3/x A dísznövénytermesztésben használatos talajművelő gépek eszközök működtetése 28 óra 388/4.4/x A dísznövénytermesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépek eszközök működtetése 388/4.5/x A dísznövénytermesztésben használatos öntözőberendezések, gépek, eszközök működtetése 388/4.6/x A dísznövénytermesztésben használatos növényvédelmi gépek, eszközök működtetése 388/2.1/x Lombhullató díszfák növényismerete 8 óra 388/2.2/x Lombhullató díszcserjék növényismerete A dísznövénytermesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépek, eszközök működtetése A dísznövénytermesztésben használatos öntözőberendezések, gépek, eszközök működtetése A dísznövénytermesztésben használatos növényvédelmi gépek, eszközök működtetése Gépek üzemeltetése 100% Gépek üzemeltetése 100% Gépek üzemeltetése 100% Dísznövénytermesztés gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 252, csoportbontásban Működteti a dísznövénytermesztésben használatos tápanyag-utánpótló gépeket, eszközöket. Működteti a dísznövénytermesztésben használatos öntözőberendezések, gépeket, eszközöket. Működteti a dísznövénytermesztésben használatos növényvédelmi gépeket, eszközöket. Növény felismerése, megnevezése. A tudományos név (kettős Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Felismeri és megnevezi a növényismereti nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növényfelismerés 50% jegyzékben megjelölt lombhullató díszfákat. Növénygyűjtés, herbárium készítése. 8 óra 388/2.3/x Kúszó cserjék növényismerete 2 óra 388/2.4/x Fenyőfélék növényismerete 6 óra 388/2.5/x Örökzöld lomblevelűek növényismerete 3 óra 388/2.6/x Szakmai számítások a fásszárú dísznövénytermesztésből Növény felismerése, megnevezése. A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium készítése. Növény felismerése, megnevezése. A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium készítése. Növény felismerése, megnevezése. A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium készítése. Növény felismerése, megnevezése. A tudományos név (kettős nevezéktan) megtanulása, a helyes kiejtés elsajátítása. Növénygyűjtés, herbárium készítése. A fásszárú dísznövények termesztésével kapcsolatos szakmai számítások gyakorlása, pl. szükséges vetőmag vagy csemetemennyiség kiszámolása, várható hozam, %-os veszteségek számítása stb. Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Növényfelismerés 50% Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Növényfelismerés 50% Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Növényfelismerés 50% Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 50% Növényfelismerés 50% Számítási feladat megoldása 100% Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt lombhullató díszcserjéket. Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt kúszó cserjéket. Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt fenyőféléket. Felismeri és megnevezi a növényismereti jegyzékben megjelölt örökzöld lomblevelű díszcserjéket. Ki tudja számítani az alapvető szakmai számítási feladatokat. 388/2.7/x Faiskolai üzem Faiskola beosztása, részei. Termesztő berendezések, konténeres Tapasztalatok helyi ismertetése szóban 100% Ismeri a faiskola beosztását, részeit. Alkalmazni 20 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A kertészet és parképítés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Helyi Szakmai Program

Helyi Szakmai Program Helyi Szakmai Program Mezőgazdaság szakmacsoport Parkgondozó szakma OKJ száma: 54 622 01 0100 21 01 A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM

Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT PARKGONDOZÓ

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A kertészet és parképítés ágazati

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

HELYI SZAKMAI PROGRAM

HELYI SZAKMAI PROGRAM Kerti munkás helyi szakmai program HELYI SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport Kerti munkás szakma OKJ száma: 31 622 01 0100 21 04 A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN 44. Az R. Melléklet KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki: I. RÉSZLETES

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Információtartalom vázlata: Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Parkgondozó OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Parkgondozó OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Parkgondozó OKJ azonosító: 21 622 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, száma és megnevezése

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, száma és megnevezése a az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, száma és megnevezése száma és megnevezése 1 2 V. 3 1. 2. 4 5 6 7 VI. 8 előkészítő évfolyam

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nagykálló Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja című, ÉAOP-5.1.1/A-12 kódszámú városrehabilitációs

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam

Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam 405/1.1/x2220-06 A növények külső és belső felépítése Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve 1/13. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0,

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján!

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján! Szakmai ismeretek A gyakorlati vizsga során előállított és készítési/gyártási helyzetbe szerelt készülékkel vagy szerszámelemmel kapcsolatosan az alábbiakat kell megválaszolni: a) Ismertesse az előállított

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Négyféle asszociáció Fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Két

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136

tananyag elem száma szabadsáv 309/1.1/0004-06 16 309/1.2/0004-06 16 309/2.0/0008-06 309/2.1/0008-06 136 136 A szakképesítés megnevezése: Ruházati eladó szakma OKJ (Országos Képzési Jegyzék) : 31 341 01 0010 31 05 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés Elmélet:30% Gyakorlat: 70%

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A gazdasági tevékenység lényege és területei. A kereskedelem feladatai és formái. A kereskedelem szerepe és kapcsolatrendszere a nemzetgazdaságban. 2. A piac fogalma.

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai gyakorlat tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás. Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam 1 Osztályozó és javítóvizsga rendje: Megnevezés: szakmacsoportos alapozó oktatás Osztály: szakiskola, 9-10 évfolyam Tantárgyak: Kereskedelem általános ismeretei Kereskedelmi alapgyakorlat A vizsga szerkezete:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV a 34 622 01 DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 2013. SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV a 34 622 01 DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési helyi

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

Információtartalom vázlata

Információtartalom vázlata 1. Ön azt a feladatot kapta munkahelyén, hogy mutassa be tanuló társainak, hogyan épül fel a korszerű logisztikai rendszer, és melyek a feladatai. Miről fog beszélni? Információtartalom vázlata - logisztika

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3142-10/2 dott energiaátalakító-berendezés szerkezeti felépítése, biztonságtechnikai követelmények

Részletesebben

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44

Építési kisgépkezelő Kőműves 4 2/44 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy

A azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Működtetés szabályai tantárgy 1. 1. A 10025-12 azonosító számú, A kereskedelmi egység működtetése

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 2 Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1. A szükségletek fogalma, csoportosítása A szükségletek és a gazdálkodás kapcsolata 2. A kereslet fogalma, a keresletet befolyásoló tényezők A kínálat fogalma,

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

Általános laboráns Laboratóriumi technikus

Általános laboráns Laboratóriumi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 059706 Közlekedésépítő közös feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése

Információtartalom vázlata: Mezőgazdasági hulladékok definíciója. Folyékony, szilárd, iszapszerű mezőgazdasági hulladékok ismertetése 1. Jellemezze és csoportosítsa a mezőgazdasági hulladékokat és melléktermékeket eredet és hasznosítási lehetőségek szempontjából, illetve vázolja fel talajra, felszíni-, felszín alatti vizekre és levegőre

Részletesebben

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00. Szakképesítések köre:

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ. 2. A szakképesítés OKJ-ban szereplő és egyéb adatai. A szakképesítés azonosító száma: 33 622 01 1000 00 00. Szakképesítések köre: I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

Közútkezelő Közútkezelő Útfenntartó Közútkezelő

Közútkezelő Közútkezelő Útfenntartó Közútkezelő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit!

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 1. A. Foglalja össze a vízminőség fogalmát, ismertesse a vízminőségi osztályokat! 1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 2. A. Beszéljen az ivóvízminőségre

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához?

- Milyen információk szükségesek a marketing döntések megalapozásához? 1. - A kereskedelem helye, szerepe a nemzetgazdaságban, kapcsolata a többi nemzetgazdasági ággal. A privatizáció lényege, célja, folyamata. A kereskedelmi privatizáció jellegzetességei, problémái. - A

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia.

A szóbeli vizsgához a képzőintézménynek számítógépről kell gondoskodnia. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben