Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest November 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Külgazdasági stratégia és szomszédaink. Budapest 2010. November 4."

Átírás

1 Külgazdasági stratégia és szomszédaink Budapest November 4.

2 A külgazdasági stratégia főbb meghatározó kérdései, feladatai Az áru-és szolgáltatás export növelése. A kereskedelempolitika fő kérdése tehát: kivel kereskedjünk, milyen súlypontokat alakítsunk ki? Az export növelés fontos feltétele a termelésbővítés, amelyhez beruházásokra, tőkére, külföldi működőtőkérevan szükség. Milyen módon tudjuk ösztönözni a működőtőke beáramlást? Milyen külgazdasági érdekérvényesítési lehetőségeink vannak? Hogyan tudjuk ezeket felhasználni stratégiai céljaink elérése érdekében? A külgazdasági eszköz-és intézmény rendszer az EU csatlakozás után átalakult. Megfelel-e a jelenlegi intézményrendszer az átalakuló külgazdasági stratégiának? Az exportösztönzés multilaterális megállapodásokban (GATT/WTO, OECD) kodifikált eszközei milyen mozgásteret adnak a gazdaságirányításnak? Milyen eszközök maradtak nemzeti hatáskörben, hogyan tudjuk ezeket saját érdekünkben jól felhasználni?

3 A magyar külgazdasági stratégia súlypontképzési elvei Meg kell próbálni növelni az értékesítést azon régiókban, ahol jelentős a magyar kereskedelmi passzívum. További erőfeszítéseket kell tenni azon országokban, ahol jelenleg is aktívum van. Célszerű a magasabb növekedési ütemű országokkal építeni a kapcsolatokat, abban a reményben, hogy gyors növekedésük húzóerőt jelent a kapcsolatainkban. Új piacokat kell találni (fejleszteni) az EU külkapcsolati megállapodásainak figyelembe vételével. A lehetőségek felmérése után ki kell használni a szabadkereskedelmi és preferenciális megállapodások adta lehetőségeket. Bővíteni, javítani kell a kapcsolatokat azon európai országokkal, amelyek közép-hosszú távon az EU tagjaivá válhatnak. Ez rövid távon is előnyös lehet, de közép-hosszú távon a már piacon levő szereplőknek feltétlenül jó lesz.

4 A magyar külgazdasági stratégia prioritásai Európai Unió egységes belső piac Balkán (mint régió) Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna) Ázsia néhány országa (Kína, Japán, Dél- Korea, India) Észak-Amerika (USA)

5 Magyarország külkereskedelme (Mrd EUR)

6 Kapcsolataink történetisége Osztrák_Magyar Monarchia szoros gazdasági kapcsolat A két világháború között Magyarország és szomszédai között a kapcsolat feszültséggel teli 1949 után a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok színtere a KGST

7 Kapcsolataink történetisége ig KGST dominancia, de ez sugaras integráció volt szomszédokkal alacsony szintű kapcsolat A szomszédok súlya a külkereskedelmünkben kb. 12% De ebből Ausztria 7-8% fontos konvertibilis partner (termelési eszköz, fogyasztási cikk beszerzés)

8 Kapcsolataink történetisége tól KKEu-i regionális integráció CEFTA amely kereskedelemteremtő, és terelő hatással is bír Nő a szomszéd országok súlya a külker-ben De: negatív a külkereskedelmi mérleg 2003-ra a szomszédok súlya 17%-ra nő De: ennek fele Ausztria, másik fele a többi szomszéd

9 Kapcsolataink történetisége től aktív a mérleg a szomszédokkal De: eleinte a forgalom dinamikája a szomszédokkal alacsonyabb, mint néhány fejlett EU taggal (GB, F, Holl), ill. néhány EU-n kívüli országgal (Kína, Oroszország) 2006-tól újra nő a szomszédok súlya, nagyobb lesz, mint korábban volt Fontos partnerszerkezeti változás: Ausztria súlya csökken, míg Románia és Szlovákia növeli forgalmát

10 Magyar külkereskedelmi forgalom, és ebből a szomszédok (Mrd EUR)

11 Magyarország és szomszédaiközötti kereskedelem (Mrd EUR)

12 Kapcsolataink történetisége 4. Főbb változások az exportban: 1. Összkivitelünk20-21%-a a szomszéd országokba irányul 2. Minden szomszéd súlya meghaladja az 1%- ot 3. Románia válik a legfontosabb exportpartnerré (csak Németország előzi meg) 4. Szlovákiába is többet exportálunk mint Ausztriába

13 Export a szomszéd országokba

14 Kapcsolataink történetisége 5. Főbb változások az importban: 1. Az importban a szomszédok súlya kb. 15% 2. A legfontosabb importpartner továbbra is Ausztria, de súlya csökkenő tendenciájú 3. Szlovákia és Románia dinamikusabban növeli hazánkba irányuló forgalmát 4. A többi szomszéd nem éri el az 1%-ot!

15 Import a szomszéd országokból

16 A külföldön befektetett magyar működő tőke állománya

17 A magyar tőke területi megoszlása Az ezredfordulóig a tőke mozgások kb. felefele arányban irányultak a szomszédos országokba, és az EU-ba 2001 után a tőkemozgás fő célterületévé a környező kelet-közép-európai országok váltak: Szlovákia, Horvátország, Románia, Szerbia, Ukrajna, (a nyelvi, kulturális, történelmi gyökerek fontossága) De fontos irány Bulgária, Macedónia, Montenegró, Oroszország

18 A magyar tőkeexport potenciális előnyei A magyar gazdaságpolitika támogatja a hazai cégek regionális nemzetközi vállalattá válását, mert a terjeszkedés intenzívebbé teszi a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatokat, lehetővé teszi a magyar kivitel növelését. A célországok piacai közvetlenül elérhetővé válnak az üzleti pozíciók javulásával. A hazai költségszint növekedés a termelés kihelyezésre kényszeríti a vállalatokat, és a magas bérigényű termelést alacsonyabb bérszínvonalú országba helyezik át. Ez versenyképességet javít. Új piaci lehetőségek nyílnak meg (értékesítés növelés), és a hatékonysági, tőkemegtérülési mutatók is javulnak. A határokon átnyúló vállalatközi kooperáció fejlesztése mindkét oldal szereplőinek segítség. Javítja a határainkon túl élő magyar nemzetiség gazdasági lehetőségeit is. A KKV-k számára növekedési lehetőséget biztosít (pl. a határmenti együttműködések keretében).

19 Miért éppen a szomszéd-országok? Mert megfelel az elveknek: - Az elmúlt években komoly kereskedelmi mérleg aktívumunk volt az országokkal - Gazdasági növekedésük üteme meghaladja a magyart - 4 ország EU tagállam, 3 potenciális EU tag - A nem EU-tagok közül kettőnek (Horvátország, Szerbia) van szabadkereskedelmi megállapodása a közösséggel - Ukrajna a legnagyobb szomszédunk, nagy piaci lehetőséggel

20 A szomszéd országokban rejlő lehetőségek Export Összhangban áll az exportdiverzifikációs célokkal Magyar áruexport átrendeződik (az export növekedésének dinamikája az EU15-ben csökken, az EU-n kívül és főleg a balkáni régióban növekszik) Olyan területek ahol új és tartós pozíciókat lehet szerezni Kis és közepes vállalkozások egy részének a szomszédos országok jelentik az elérhető külső piacot Tőkekivitel A kis-és középvállalkozások számára: a környező országok /500 km/ Hazai nagyvállalatok számára: elsődlegesen Közép és Kelet- Európa (hangsúlyosan Dél-kelet Európa) felvásárlások, regionális multivá alakulás. Lehetséges egyéb befektetési terep: a földrajzilag távolabb eső országok:oroszország és a volt szovjet tagállamok, illetve Délkelet-Ázsia (különösen Kína, India és az ún. kistigrisek).

21 A szomszéd országokban rejlő lehetőségek Piac ismerete Hasonló kultúra és infrastruktúra A privatizációs lehetőségek ismerete A magyar tőkekivitel egy jelentős része itt összpontosul A korábbi CEFTA tagság adta lehetőségek Különös figyelem Délkelet Európának EU csatlakozási törekvések Szerbia-Oroszország szabadkereskedelmi megállapodás (út az orosz piacra) Törökország-Szerbia szabadkereskedelmi egyezmény

22 Balkáni régió és Ukrajna által kínált lehetőségek Alacsony költségszint, alacsony bérszínvonal Magas munkanélküliség Relatíve képzett munkások Dinamikusan javuló gazdasági környezet Folyamatosan növekvő kereskedelem és tőkekivitel Piac (CEFTA, orosz piac) Privatizációs lehetőségek Befektetés ösztönző intézkedések Nyitottság, egyenlő elbánás a külföldiekkel is Külföldi tulajdon védelme Reformok (kedvezményes adókulcsok: társasági adó alacsony szintje, cégalapítás egyszerűsödése) Privatizációs lehetőségek a térségben

23 A fő irányok összegzése Gazdasági célok Magyar export dinamizálása Tőkekihelyezés Privatizációban való részvétel Infrastrukturális fejlesztésekbe való bekapcsolódás: Magyarország a nemzetközi útvonalak metszéspontjában Uniós források bevonása közös projektekhez A határon átnyúló együttműködés erősítése Politikai célok A régióhoz kapcsolódó politikai és gazdasági kockázat csökkent az elmúlt időben Nyugat Európa a Balkán felé fordult A balkáni országok és Ukrajna euro atlanti integrációjának előmozdítása: Magyarország közvetítő lehet ebben Magyar részvétellel működő integrációs együttműködések

24 A szomszéd országok növekvő lehetőségeket kínálnak a magyar fejlődésnek A jelen kapcsolatokban esetenként a múlt visszatérésének lehetünk tanúi: a korábbi kapcsolatok újraélednek, a zavaró hatások csökkennek. A múlt öröksége azonban negatív hatásokat is tartalmazhat. A történelmi megbékélés, a kölcsönös megismerés és megértés a gazdasági és politikai kapcsolatokban a jövő záloga.

25 - Köszönöm a figyelmet

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA

A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA MAJOROS PÁL* A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIA A nemzetgazdaságok fejlődése elképzelhetetlen a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, a világméretűvé váló nemzetközi munkamegosztásban való részvétel nélkül, mert

Részletesebben

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT Külgazdasági Stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 I. Bevezető... 4 II. Helyzetelemzés... 6 1. Világgazdasági környezet... 6 2. A magyar külkereskedelem jellemzői...

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Készült a területfejlesztési politika megújításáról, az új Országos Területfejlesztési és az új Országos Fejlesztési Koncepció

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007.I- III. ÚJ LEHETŐSÉGEK, ÚJ FORRÁSOK A BEFEKTETŐK ELŐTT KONFERENCIA Nagyvárad, 2008. április 4. Magyar tőkekivitel alakulása (millió euró) 1998-2007. 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 582,4 810,1

Részletesebben

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével

M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével MAGYARORSZÁG DÉLKELET-EURÓPAI KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA I. A térség helye a magyar külkapcsolatok összefüggéseiben M agyarország az elõzõ évtized végén, az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésével és

Részletesebben

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA

A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOK NÖVEKEDÉSI LEHETŐSÉGEI ÉS HATÁSA A MAGYAR GAZDASÁGRA, VÁLLALATI SZEKTORRA Nemzeti Fejlesztési Hivatal részére 2004. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az elmúlt évtizedben Magyarország és

Részletesebben

Összefoglaló a lengyel gazdasági élet és a magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok néhány eleméről

Összefoglaló a lengyel gazdasági élet és a magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok néhány eleméről Magyar Köztársaság Nagykövetsége Kereskedelmi Osztály Wydział Handlowy Ambasady Republiki Węgierskiej Összefoglaló a lengyel gazdasági élet és a magyar-lengyel gazdasági kapcsolatok néhány eleméről 2005.

Részletesebben

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4.

Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. Miért Románia? Nagyvárad, 2008.április 4. A két ország gazdasági kapcsolatainak alapjai A gazdasági kapcsolatok rendezettek: 1998-tól 2004-ig a CEFTA, azt követően az EU szabályozása hatályos, 2007 január

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5.

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 3. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul

Kulcskérdések: A népsűrűség hasonló az EU-átlaghoz A korösszetétel kedvezőtlen alakulása A belföldi vándorlás elsősorban az elővárosokba irányul I. HELYZETELEMZÉS 1. TÁRSADALMI-GAZDASÁGI HELYZETKÉP 1.1. FÖLDRAJZI HELYZET Magyarország közepesen fejlett közép-európai ország, 2000-ben a vásárlóerő paritáson számolt egy főre jutó GDP-je az EU átlag

Részletesebben

H/13094. számú. Országgyűlési Határozati Javaslat. a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról

H/13094. számú. Országgyűlési Határozati Javaslat. a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/13094. számú Országgyűlési Határozati Javaslat a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter

Részletesebben

MAGYAR KÜLPOLITIKA AZ UNIÓS ELNÖKSÉG UTÁN

MAGYAR KÜLPOLITIKA AZ UNIÓS ELNÖKSÉG UTÁN 2011 MAGYAR KÜLPOLITIKA AZ UNIÓS ELNÖKSÉG UTÁN Ministry of Foreign Affairs of Hungary I. Kiinduló pontok 3 Értékelvű külpolitikánk 3 Helyzetünk a világban 5 Prioritásaink 8 II. Ágazati szemlélet 10 Gazdasági

Részletesebben

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái

A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Világgazdasági Kutatóintézet A biztonság gazdasági vonatkozásai, a mozgástér perspektívái Gazdasági növekedés és politikai stabilitás (termelésbiztonság) Vitaanyag 2007. január Keretfeltételek Több sikeres

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI POLITIKA - AUSZTRIA ÉS MAGYARORSZÁG

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN A MAGYAR IPAR LEHETŐSÉGEI ÉS KIHÍVÁSAI A XXI. SZÁZADBAN ÁROP 1.1.19-2012-2012-0011 Hatásvizsgálatok és stratégiák készítése az NGM kompetenciájába tartozó szakpolitikai területeken Iparpolitika Készítette:

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2005/5

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2005/5 ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓKÖZPONT ELEMZÉSEK 2005/5 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar multinacionális cégek terjeszkedése és a magyar külpolitika A magyar multinacionális cégek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

Múlt és jövő: tanulságok Közép-Európa számára Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország kapcsán

Múlt és jövő: tanulságok Közép-Európa számára Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország kapcsán Tanulmány Múlt és jövő: tanulságok Közép-Európa számára Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország kapcsán A tanulmány elkészítését támogatták: 2003. november Economist Corporate Network Az Economist

Részletesebben

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok

1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok 1.5.2 A határmenti együttműködést támogató közösségi programok A alulról jövő kezdeményezésként indult határmenti együttműködés a nyolcvanas évek közepére az Európai Unió hivatalos politikájává emelkedett.

Részletesebben

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői

A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Világgazdasági Kutatóintézet A sikeres EU-tagság integrációs (belső) tényezői Külföldi tőkeberuházások az EU-ból és az EU-n kívülről, a magyar tőke külső mozgástere Vitaanyag 2007. január A magyar társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS 2008. november 6., 14.00 órától

Kultúraközi párbeszéd az üzleti világban NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS 2008. november 6., 14.00 órától SZEKCIÓPROGRAM Helyszín: Budapest, XVI. ker., Diósy Lajos u. 22-24. Északi szárny, I. emelet, 36. terem Szekcióvezető: DR. MAJOROS PÁL főiskolai tanár 14.00 DR. FÓRIS GYÖRGY, Bruxinfo sprl., igazgató EU-elnökség

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TŐKEKIHELYEZÉSE A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 3 A TAGJELÖLT ORSZÁGOK TAVALY JÓL TELJESÍTETTEK KITEKINTÉS 2005-RE 6

MAGYARORSZÁG TŐKEKIHELYEZÉSE A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 3 A TAGJELÖLT ORSZÁGOK TAVALY JÓL TELJESÍTETTEK KITEKINTÉS 2005-RE 6 ICEG EC - Corvinus Balkán Monitor, 2005/1. 2 TARTALOM MAGYARORSZÁG TŐKEKIHELYEZÉSE A DÉLKELET-EURÓPAI ORSZÁGOKBAN 3 A TAGJELÖLT ORSZÁGOK TAVALY JÓL TELJESÍTETTEK KITEKINTÉS 2005-RE 6 KILÁTÁSOK 2005-RE

Részletesebben

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok

A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok MIKESY ÁLMOS A magyarországi mikro-, kis- és középvállalatok nemzetköziesedése és a külföldi értékesítést nehezítő akadályok Egy vállalati felmérés tanulságai A tanulmány a Külgazdaság, LVII. évfolyam,

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A VEGYIPARRA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN

AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A VEGYIPARRA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN AZ EU CSATLAKOZÁS VÁRHATÓ HATÁSAI A VEGYIPARRA A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN BUDAPEST 2003. MÁJUS Ez az összefoglaló 1 a négy országról (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) 2 készült tanulmányok

Részletesebben

IPARÁGAINK VERSENYKÉPESSÉGE A 90-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN. - a Versenyképesség az iparágak szintjén c. projekt zárótanulmánya

IPARÁGAINK VERSENYKÉPESSÉGE A 90-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN. - a Versenyképesség az iparágak szintjén c. projekt zárótanulmánya ZÁRÓTANULMÁNYOK CZAKÓ ERZSÉBET IPARÁGAINK VERSENYKÉPESSÉGE A 90-ES ÉVEK ELSŐ FELÉBEN - a Versenyképesség az iparágak szintjén c. projekt zárótanulmánya A tanulmánysorozat PZ7. BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben