Leader G10 Hírlevél 2012/szeptember/5sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Leader G10 Hírlevél 2012/szeptember/5sz."

Átírás

1 Leader G10 Hírlevél 2012/szeptember/5sz. G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Meghosszabbitotta az 1/2012 szessziót amely lett megnyitva és a projektek leadhatóak oráig. A kiválasztási felhívások és a megnyitott intézkedéshez szükséges dokumentumok letölthetőek a GAL G10 honlapjáról amely az INTÉZKEDÉSEK alatt található

2 Jogi hivatkozások EURÓPAI JOGSZABÁLYOK Az Európai Bizottság 679 sz. modosított rendelete (2011 julius 14), a Bizottság 1974/ 2006/EK rendeletéről az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/ 2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról Az Európai Bizottság 1250 sz. rendelete (2009 november 30) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK rendelet módosításáról Az Európai Bizottság 1217 sz. rendelete (2009 november 30) a mezőgazdasági számviteli adatok hálozatának létrehozásáról figyelembe véve a jövedelmet és a mezőgazdasági kitermelés tevékenységét az Európai Bizottságban. Az Európai Bizottság 1200 sz. rendelete (2009 november 30) a számosállategység-együtthatók és a jellemzők meghatározása tekintetében a mezőgazdasági üzemek szerkezetére vonatkozó felmérésekről és a mezőgazdasági termelési módszereket vizsgáló felmérésről szóló 1166/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról. Az Európai Bizottság 479 sz. rendelete (2008 április 28) a borpiac közös szervezéséről. Az Európai Bizottság 1182 sz. rendelete (2007 szeptember 26) a gyümölcs- és zöldségágazatban vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról. Az Európai Bizottság 1974 sz. rendelete (2006 december 15) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról. Az Európai Bizottság 1975 sz. rendelete (2006 december 7) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról Az Európai Bizottság 883 sz. rendelete (2006 junius 21) a számlavezetésről a kifizető ügynökségek által, adóságigazoló nyilatkozatokról és az EMGA és az EMVA kiadások visszatérítésének feltételeiről. 2

3 Jogi hivatkozások NEMZETI JOGSZABÁLYOK 54 sz. határozat (2012 március 13) a minimis program támogatásáról Gazdasági tevékenységek támogatása a vidéki gazdaság változatossá tételének és az életminőség javításának érdekében a vidéki térségekben, jováhagyva a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériem 567/2008 határozata által 284 sz. határozat (2011 december 15) a garancia prémiumának jováhagyásáról, melyet es évben alkalmazódik a mezőgazdasági garanciaalap keretén belül sz. határozat (2012 március 13) a metodologiai normák jováhagyására vonatkozó osztályozási bizonyítványok, turisztikai engedélyek és szabadalmak a projektekre vonatkozó Kiválasztó és Fellebező Bizottság müködési rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Programból (NVFP). 28 sz. határozat (2011 január 31). 147 sz. határozat (2010 február 16) a jó mezőgazdasági és környezeti feltételek jováhagyásáról Romániában. 79 sz. Sürgöségi Kormány Határozat (SKH) 2009 junius 24 az NVFP alapok felszívódására ösztönző intézkedésekről a vidéki területek felújítása és fejlesztése érdekében. 74 sz. SKH (2009 junius 17) a közöségi alapok kezeléséről. 19 sz. SKH 2009 március 07 egyes intézkedésekről a közbeszerzés jogszabályain belül. 44 sz. SKH (2008 május 16) az engedélyezett magánszemélyek, egyéni vállalkozások és családi vállalkozások gazdasági tevékenységéről. 636 sz. SKH (2008 május 12) a módszertani normák jóváhagyásáról a turistafogadás szerkezeteinek besorolásával kapcsolatban 224 sz. Kormány Határozat (KH) (2008 május 5) általános kereteinek létrehozására vonatkozó EMVA által társfinanszírozott intézkedések végrehajtásáról az NVFP keretén belül sz. KH (2008 január 9) a közberuházásokra vonatkozó műszaki- gazdasági dokumentumok tartalmának jováhagyásáról. Ordinul MADR nr. 700 sz. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium (MVFM) (2007 augusztus 22) a módszertani normák alkalmazásának jóváhagyására vonatkozó 31 sz. KH-t (2007 augusztus 1) 355 sz. KH 2007 május 10 a hátrányos helyzetű hegyvidéki területekről 2006 november 22-es módszertani normák a 2006 szeptember 6 SKH alkalmazásáról 925 sz. KH (2006 julius 19) a rendelkezési normák alkalmazásának jováhagyásáról közbeszerzési szerződések sajátosságairól 34/2006 sz. SKH a közbeszerzési szerződések, a közművesítési munkálatok koncessziós szerződések és szolgátási koncessziós szerződések sajátosságairól.. 3

4 NEMZETI JOGSZABÁLYOK Jogi hivatkozások 34 sz. SKH (2006 április 19) a közbeszerzési szerződések, a közművesítési munkálatok koncessziós szerződések és szolgátási koncessziós szerződések sajátosságairól. 85 sz. törvény (2006 április 5) a fizetésképtelenség eljárásáról 338 sz. törvény (2005 november 29) 37/2005 sz. KH elfogadásáról a termelói csoportok müködésének elismeréséről, mezőgazdasági és erdészeti termékek forgalmazásának érdekében 37 sz. SKH (2005 julius 14) a termelői csoportok müködésének elismeréséről, mezőgazdasági és erdészeti termékek forgalmazásának érdekében 1 sz. törvény (2005 február 21) az együttmüködés szervezéséről és müködéséről 566 sz. törvény (2004 december 9) a mezőgazdasági együttmüködésről 346 sz. törvény (2004 julius 14) a kis-és középvállalkozások létrehozásának és fejlesztésének ösztönzéséről 200 sz. törvény (2004 május 25) az oklevelek és szakmai képesítések, szabályozott foglalkozások elismeréséről Romániában 1059 sz. KH (2001 oktober 25) személyek kinevezéséről a saját pénzügyi ellenőrzésre 317 sz. törvény (2001 junius 18) az éves finanszírozási megállapodás megerősítéséről 26 sz. KH (2000 január 30) az egyesületekről és alapítványokról 215 sz. törvény (2001 április 23) a helyi közigazgatásról 32 sz. SKH (1997 junius 16) a vállalkozásokról 31 sz. törvény (1990 november 16) (ÚJRA KÖZZÉTETT) a vállalkozásokról KÜLÖNLEGES JOGSZABÁLYOK BERUHÁZÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI ÉLELMISZERIPARBA 46 sz. KH (1991 január 17) a részvénytársaságok létrehozásáról, a zöldség és gyümölcsre szakosodott vállálkozások átszervezése által 784 sz. KH (1996 szeptember 10) az élelmiszerek címkézéséről szóló módszertani normák jóváhagyásáról 833 sz. KH (1998 november 19) 84/1998 sz törvény rendelet alkalmazásának jováhagyásáról a védjegyekről és földrajzi megjelölésekről 984 sz. KH (2005 augusztus 25) az egészségügyi és állategészségügyi kihágásokról és élelmiszer biztonságról 1022 sz. KH (2002 szeptember 10) a szolgáltatásokról és termékekről, amelyek veszélyeztethetik az életet, az egészségről, a biztonságról és a környezetvédelemről 15 sz. törvény ( 1990 augusztus 7) az állami gazdasági egység átszervezéséről mint kereskedelmi vállalkozások 4

5 Leírás GYERGYÓHOLLÓ Holló Hargita megyében a Beszterce Hegység és a Gyergyói Havasok között terül el a Kis Beszterce völgyében, Beszterce mellékágánál. Hollósarkától délre Holló gerince emelkedik ki 1173 m magasra és Hollótól délre a Korhány hegység, északra pedig a Égett Butka csúcsa magasodik 1385 m magasra. Dél-keletre közvetlenül szomszédos Tölgyessel, nyugatra Borszékkel valamint észak-keletre Bilborral. A vízrajzhálozata a Kis-Beszterce folyó és annak mellékágazataiból tevődik össze: nyugatra Nagy-Bor Pataka, északra Savului pataka, Argintăria Satului pataka és Baraszó pataka, délről pedig Holló pataka. A község Hollóból és Hollósarkából tevődik össze. Összterülete 140,49 km². Népessége 1,601 fő, amelyből személy román, 171 személy magyar népsűrűsége 11.4 fő/km² Holló és Hollósarka a DN15-ös uton helyezkednek el, mely összeköti Marosvásárhelyt, Maroshévízt és Bákót. A vasút a nemzetközi útat követi, amely majd Kis-Beszterce völgyében észak fele tér, Szálka Völgy felé (174B megyei út mentén). Ezen az útvonalon Bélborba lehet elérni (18 km hosszu erdei út). 5

6 Turisztikai információ GYERGYÓHOLLÓ A lakósság fő tevékenysége: fafeldolgozás,kereskedelem, állattenyésztés (kedvezőek a feltételek a legelőknek és a kaszálóknak), földművelés ( a területek egy kis része szántóföld), haltenyésztés ( Hollón 6 halastó müködik), méhészet. Holló egy részének vízerőmű szolgáltatja az áramot. A község csatlakozik egy csatornahálózatra, amely a közösségi központot szolgálja, valamint müködik egy Katasztrófa Védelem. 2 általános iskolát és 1 gimnáziumot látogathatnak a diákok A község környékén található: Butka Szikla; Nárcisz Mező folyamatban van a rezervátummá nyilvánítása; A község határában több ásványvízforrás buzog fel. Így a Komárnyik alatt két forrás, a Hian, Borvíz, Poiana Noua, Preluctutii, Varariei, Petrenilor (ez utóbbi három Ó- Polyánból), Prisacani (3 forrás), Pântecului (Pocladu vagy Halas-patak), Vaides és Paltinului-patakok forrásai. Az osztrák-magyar monarchia által épitett alagutak; A községben talaálható: A Román Hősök Temetője az Első Világ Háborúból (az ortodox egyház kertjében található, Hollósarkán, amely 40 sírhelyet tartalmaz) Az Első Világháborus Román Hősök Emlékműve (egy 1930-ban emelt obeliszk Holló templomkertjében) Az emlékmű első oldalára 60 elesett katona neve van felírva és ezredeik, amelyben szolgáltak. Az éghajlat hűvös, az átlag éves hőmérséklet 4 C fok, bő csapadékkal, kb. 800 ml évente. Jelentősebb vízfolyások: északról Baraszó-, Savului- és Argintariapatakok, délről Holló pataka. Holló régebb Tölgyeshez tartozott ben a falu határában ólombányászat folyt. 6

7 Turisztikai lehetőségek GYERGYÓHOLLÓ Borszék mészkő formátumu Kerekszék travertin kőfejtők, borvízforrások, sípálya Bélbor: borvíz mocsár (Dobreanu pataka), Nyírfa rezervátum (Betula nana) az Oroszok patakánál, Bélbori Fatemplom "Sf. Nicolae" (1790), Orosz Út Tölgyes: Fatemplom (1790) ahol az I. Világháborus hősök temetője is található; Vörös Kő rezervátum (1215 m) - siklórepülés, hegymászás, kilátó; Runcului Kőve (1425 m); Komárnyik Fennsík; Tölgy rezervátum a Komárnyik hegyen. Útvonalak A Kis-Beszterce (Bistricioara), majd annak jobb oldali mellékvölgyében, a Szálka-völgyében (Valea Seaca) és a Tiblesu-völgyben a Kis-Cibles csúcs (1668 m) közelíthető meg, illetve ettől keletre lévő Fehér-tető (1587 m - Albia). Alternatív összekötő útvonal a nyugati gerinc felé a Beszterce-havasok legmagasabb csúcsa felé a Budak hegységhez, piros háromszöggel jelölt útvonal: Indul Hollósarka Kis-Beszterce Völgye Szálka Völgye - Valea Seacă - Runculeț Völgy- Priszlop Nyereg és onnan megy tovább Stârca-hegység csúcsa - Dârda menedékhely (1564 m) Grințieș csúcs. Borszéki havasok. 7

8 A következő számból: Tölgyes bemutatása ADMINISZTRATÍV SZEMÉLYZET Laczkó Zsolt Adminisztratív felelős Tel: Portik Cseres Ildikó Teréz Könyvelő Tel: Székely Monika Titkárnő Tel: Csata Emőke Technikai felős Tel: Tájékoztató adatok az 1-es sz. szesszióban leadott Finanszírozási Kérelmekről Hogy napirenden legyen, kérjük kövesse a honlapját Colceriu Laura Területi tanácsadó Tel: Bajkó Ferenc Területi tanácsadó Tel: Szilágyi Alajos Területi tanácsadó Tel: Web: Yahoo ID: galgiurgeu Skype: g10gal Facebook: GAL G10 Ez az anyag nem tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját EUROPAI UNIÓ által finanszirozott projekt, Országos Vidékfejlesztési program , LEADER tengely. Finanszírozási szerződeés szám. C / A szerződés értéke ,2 Euro amiből az Európai Unió és a Román Koemány hozzájárulása ,2

Leader G10 Hírlevél 2013/február/10. szám

Leader G10 Hírlevél 2013/február/10. szám Leader G10 Hírlevél 2013/február/10. szám G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Bejelenti a 413-312 INTÉZKEDÉS meghosszabbítását a szesszió

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE

A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE A MAGYARORSZÁGI LEADER+ PROGRAM ISMERTETÉSE 1. Célok és előzmények Az Európai Unió LEADER+ programja 2004-ben indult Magyarországon. Elsődleges célja a helyi közösségek aktivizálása önmaguk és a vidékfejlesztés

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. április 2014/3. szám Tartalom 1. Fiatal gazda pályázat 2014... 1 2. Fiatal gazda rendelet módosítások... 2 3. Bemutató üzemek... 2 4. Egységes kérelem 2014... 3 5. Képzés

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter

Dr. Fazekas Sándor s. k., vidékfejlesztési miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 51. szám 4871 módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek, b) a 73/2009/EK tanácsi

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA

A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA 1. oldal 1. fejezet Bevezetés A BIZOTTSÁG (2014/C 204/01) INFORMÁCIÓJA az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós iránymutatások, 2014-2020 1 I. RÉSZ KÖZÖS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Hírlevél 2015. február

Hírlevél 2015. február Hírlevél 2015. február Kötelezö az e-monitoring adatszolgáltatás 2015-ben is! 2.o Pályázóink figyelmébe! Rendeletek módosításai 3.o Újra indul a kifizetési kérelmek beadási idöszaka 5.o Aktuális kifizetési

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

Budapest, 2015. január

Budapest, 2015. január MINISZTERELNÖKSÉG /2015. TERVEZET A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdés rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült: 2015. január ELŐTERJESZTÉS az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013

A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 A vidékfejlesztés lehetősége: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 1 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1974/2006/EK

Részletesebben

GREEN MOUNTAIN A Zöld Hegyi Területek Fenntartható Fejlődési Modellje: Existing Situation Analysis (ESA) Jelenleg Fennálló Helyzet Elemzés jelentés

GREEN MOUNTAIN A Zöld Hegyi Területek Fenntartható Fejlődési Modellje: Existing Situation Analysis (ESA) Jelenleg Fennálló Helyzet Elemzés jelentés GREEN MOUNTAIN A Zöld Hegyi Területek Fenntartható Fejlődési Modellje: Existing Situation Analysis (ESA) Jelenleg Fennálló Helyzet Elemzés jelentés 1 INDEX BEVEZETÉS 4 1 ROMÁNIA ESA jelentése 5 1.1 A TERÜLET

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: 2017.06.22 Érvényes: 2017.06.22

Részletesebben

Budapest, 2015. február

Budapest, 2015. február MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/3412. számú törvényjavaslat egyes agrártámogatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest, 2015. február 2015. évi törvény egyes

Részletesebben

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám

1999.08.13. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 213. szám AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1999. július 12-i 1784/1999/EK RENDELETE az Európai Szociális Alapról * AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája...

4. A Bakonyalja Helyi Akciócsoport pályázati felhívása... 21 Részletes támogatási jogcímek. 5. A programban kedvezményezett települések listája... TARTALOMJEGYZÉK 1. Az Európai Unió LEADER+ programjának ismertetése... 4 1.1. A LEADER-ről általában... 4 1.2. A LEADER három szakasza... 4 1.3. A LEADER program hét alapelve... 5 1.4. A LEADER programok

Részletesebben

Pályázati Útmutató a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 2010. június 10-én megjelent második pályázati felhívásához CCI szám: 2007 CB16 IPO 003 A jelen, magyar

Részletesebben

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium PROGRAM-KIEGÉSZÍTŐ DOKUMENTUM (PKD) AGRÁR- és VIDÉKFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (2004-2006) (24. változat) Budapest 2005. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet

29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet 29/2007. (X. 16.) ÖTM rendelet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Fejlesztés Operatív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira

Részletesebben

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 3. Célkitűzés Európai Területi Együttműködés Operatív Program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 CCI SZÁM: 2007CB163PO053 2010. március 02. változat A Bizottság 2007. december

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram

Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram Útmutató Versenyképességet javító konstrukciók Belföldi forgóeszköz finanszírozási hitelprogram 1. Az útmutató célja Jelen Útmutató a Magyar Export-Import Bank Zrt. (EXIM) Belföldi forgóeszköz finanszírozási

Részletesebben

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén

Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén Szerkesztette: Gályász József Debrecen 2006 1 Vidékfejlesztési esettanulmányok a magyar román határ mentén A kiadvány a Vidékfejlesztési esettanulmányok

Részletesebben

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 298 E/127 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA(2006)0229 A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalkozások

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2014. január 2014/1. szám Tartalom 1. Méhészeti támogatások... 1 2. Anyajuh és anyakecske de minimis támogatás... 2 3. Fiatal erdők állományneveléséhez nyújtott támogatás... 3

Részletesebben