International Youth Camp, Nagykovácsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "International Youth Camp, 2011. Nagykovácsi"

Átírás

1 AUGUSZTUS Ld. részletes program International Youth Camp, Nagykovácsi Csupán a kezdés elôtti utolsó pillanatban értesültem a Nagykovácsiban rendezett Nemzetközi Ifjúsági Táborról, de nem bántam meg, hogy elnéztem a megnyitóra. Testvérfalvaink, azaz Rudy, Bolatice, Linum és Stompfa fiataljai elôször jöttek ide, hogy pár napig élvezzék a vendégszeretetünket. Nem teljes értékû táborlakóként csak néhány programra tudtam eljönni, de így is szövôdtek barátságok közöttünk. Budapesti és helyi városnézés, kirándulás, még rendhagyó színjátszás is volt a programban, legtöbbször a környezetvédelem témája köré csoportosítva. Azt hiszem egy ilyen tábornak csak elônyei lehetnek, a társaság sokoldalú és érdekes volt, a programok változatosak, gyakorolhattuk a nyelveket, a csapat pedig jól összeszokott a végére. A németek és csehek már jól ismerték egymást, de szívesen bevettek minket is, leginkább arra panaszkodtak, hogy mi nem alszunk velük, a Kastélyban. A záróünnepségen fát ültettünk emlékbe, aztán Parázs koncerten tomboltunk, lampiont engedtünk fel, majd fájó búcsút vettünk egymástól. Augusztusban Linumban folytatódik az ismerkedés, sajnos én arról már lemaradtam. A szervezôk dicséretes munkát végeztek, remélem jövôre tovább mélyíthetjük Nagykovácsi diplomáciai kapcsolatait. Havlik Márton KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönetünk Mindazoknak, akik a Nemzetközi Ifjúsági Találkozó létrejöttében és sikerében idejüket és energiájukat nem sajnálva bármilyen módon támogatták a rendezvényt: Rézpatkó Néptáncegyüttes, Parázs zenekar, Nagykovácsi Polgármesteri Hivatala, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Bencsik Mónika, Nagy Enikô, Mile Zsuzsa, Beregovits László, Anka Emese, Verebélyi Zita, Budai család, Kiss Regina, Szûcs Gusztáv, Faragó Tamás, Üsztöke Lél, Pataki Nándor, Szalai András, Csorba Ágnes, Telek Andrea, Baráth Gábor, Pozsonyi Réka és családja, Erdélyi Zoltán, Környezet a Gyermekekért Alapítvány, Alapítvány Nagykovácsiért, Szent Sebestyén Gyógyszertár, a REC Környezetvédelmi Központ, Zozy Bt, Muflon Itató, Hús és Grill, Csernus Zöldség-Gyümölcs, Ludwig és Mentesi Kft. A kastéy kertjében A BÁZIS Ifjúsági Alapítvány önkénteseinek sokszor 24 órás munkája nélkül nem jöhetett volna létre a tábor gazdag programja és a külföldi valamint a magyar gyerekek nem térhettek volna haza felejthetetlen élményekkel. Abban bízunk, hogy a legnehezebb lépés, azaz az elsô lépés megtétele után szép hagyományként él tovább ez a kezdeményezés, amely a testvértelepülések és Nagykovácsi fiataljainak lehetôséget biztosít a találkozásra, kitárja elôttük a világ kapuját, megtanulnak külföldiekkel idegen nyelven kommunikálni, növekszik önbizalmuk, javul fellépésük és szülôföldünk jó hírét viszik saját országuk településeire. BÁZIS Alapítvány nevében Mészáros Ildikó és a tábor többi szervezôje: Bernáth Dénes, Illés Gabriella, Tóth Luca, Pataki Ildikó

2 Tájékoztató a Képviselô-testület júliusi munkájáról Tovább a kijárt úton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a település fôutcájának Kossuth Lajos utca köztérépítészeti rendezésére hallgatói ötletpályázatot hirdet. A pályázati kiírás és a szükséges dokumentumok a dokumentumok/foutcapalyazat linken érhetôk el. Beadási határidô: október 24. Amint arról korábban már hírt adtunk a fôtérhez hasonlóan a fôutca kastély és templomtér közötti szakaszának felújítására hallgatói ötletpályázatot írtunk ki, így a fenti felhívást tettük közre településünk és különbözô szakmai honlapokon, továbbá értesítettük az érintett egyetemeket. Reméljük, hogy néhány év múlva a Kossuth Lajos utca is meg tud majd újulni, és ehhez hasznos ötleteket nyerünk az építész, tájépítész hallgatók munkáiból, melyeket az ôsz folyamán az öregiskolában is ki fogunk állítani. Györgyi Zoltán fôépítész Július 14-én és július 22-én a Közbeszerzési Bizottság majd ugyanezeken a napokon a Képviselô-testület is tartott rendkívüli ülést. Megkezdôdtek az újabb beruházásaink (Általános Iskola hôszigetelési és nyílászárók cseréje, Forrás utca, Rózsa utca és Rózsa köz, Vértes utca és Kökörcsin utca felszíni vízrendezési és ehhez kapcsolódó Forrás utcai útépítési munkálatok) kivitelezései. Mindkét projekt vonatkozásában a munkálatok megkezdését követôen olyan elôre nem látható, kiegészítô munkák elvégzése merült fel, amely miatt további testületi döntések váltak szükségessé. A beruházások felelôs mûszaki vezetôi részletes tájékoztatást adtak a Közbeszerzési Bizottság részére a szükségszerû kiegészítô munkákról, aminek következtében a közbeszerzési jogász iránymutatásai alapján a Képviselô-testület úgy döntött, hogy a beruházások megvalósulása érdekében hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít. Ezen eljárások a Közbeszerzési Törvény elôírásai alapján kötelezôek is, illetve ajánlattételre a kivitelezéssel megbízott, korábbi nyertes pályázót tudta meghívni a testület. Ennek megfelelôen a Közbeszerzési Bizottság javaslatára az Általános Iskolai beruházás vonatkozásában a kiegészítô építési beruházás vonatkozásában a Jánosik és Társai Kft., a felszíni vízrendezés módosított kivitelezési munkálatok elvégzésére vonatkozóan pedig a Hajdú és Társa Kft-t kérte fel a testület ajánlattételre. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés az Általános Iskolai beruházásnál megtörtént. A Jánosik és Társai Kft.-vel az eredeti szerzôdésmódosításra kerül, illetve ezzel egyidejûleg az új eljárás vonatkozásában egy újabb szerzôdés kerül megkötésre. A szerzôdés módosítása és az új szerzôdés alapján a költségvetésben a projekttel kapcsolatosan tervezett összköltség nem változik, így költségvetés módosításra egyenlôre nem volt szükség. Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási határain belül kijelölt szilárd burkolatú utak javításával a Puhi-Tárnok Kft-t, földutak javításának vonatkozásában a 4-ÉPV Kft.-t, mint legjobb ajánlattevôket nyilvánította nyertes ajánlattevôknek a testület az e tárgyban lezajlott közbeszerzési eljárás során. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata októberében a Pelikán Kft.-vel elkészítette a Sport utca Antónia utca szennyvízcsatorna rekonstrukciójára vonatkozó kiviteli terveket, amely jogerôs vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. A Sport utca teljes hosszán szükséges a vízbekötések cseréje, valamint két rövid szakaszon a szennyvízcsatorna rekonstrukciója. Az Önkormányzat meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le a fenti feladatok elvégzésére, a Víziközmû Kft. közremûködésével, amelyre négy közmûvek kivitelezésében jártas céget hívott meg. A Közbeszerzési Bizottság eljárást lezáró javaslata alapján a Képviselô-testület elsô helyen a Bodkô Kft.-t, második helyen a Deponátor Kft.-t, mint legjobb ajánlattevôket nyilvánította ki nyertesnek. A július 14-ei rendkívüli testületi ülésen Reindl Gyula képviselôi esküt tett és átvette megbízólevelét, majd rögtön meg is kezdte képviselôi munkáját! Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a személyi változások miatt szükséges volt módosítani. Az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökévé Diószeghy Tünde képviselôt, új tagjává Reindl Gyula képviselôt választotta meg a testület. A Képviselô-testület várhatóan augusztusban szükség szerint rendkívüli ülés mellett 25-én tartja munkaterv szerinti ülését. Mindenkinek további szép nyarat kívánok! Dékány Angella alpolgármester FÔUTCA KÖZTÉRÉPÍTÉSZETI HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZATA Fôtér a pályázat elôtt 2007-ben......és a felújítás után 2010-ben A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalról egy kicsit másképp A köztisztviselôk napját 1997 óta ünneplik Magyarországon minden év július 1-jén ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselôi törvény. Július 1-je 2001 óta munkaszüneti nap a köztisztviselôk számára. A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban a hagyományokhoz híven e napon köszöntjük virággal és kedves szóval azokat a kollegákat, akik kerek évfordulót ünnepelve 10, 15, 20, 25 éve vagy ennél régebb óta már hivatalunk dolgozói. Idén elôször a kiemelkedô szakmai munka elismerése képen 6 kollega részesült jegyzôi dicséretben (aljegyzôi mivoltomban, de jegyzôi jogkörben eljárva): Dr. Halmosi Odett, Hársvölgyiné Kamarás Zita, Baráthné Nagy Judit, Dervalics Lászlóné, Képes Imréné és Nagy László. A hivatalban jelenleg 25 fô köztisztviselô és 3 fô fizikai állományú személyzet dolgozik. Az átlagéletkor 44 év. 13 fô rendelkezik felsôfokú végzettséggel, melybôl 6 fô másoddiplomát is magáénak tudhat. Átlagosan naponta ügyfelet fogadunk és látunk el információkkal személyes ügyintézése kapcsán ügyfélfogadási idôben, további közel száz megkeresést bonyolítunk telefonos segítséggel. A legtöbb kérdés az adózás, a közterület-használat, a közterület felügyelet terén merül fel, ezt követi az út- és közmûvek, az építési ügyek, valamint a lakcímváltozások és a szociális ügyek. Jelentôs dolgunk akad a birtokháborítással és a szomszédvitákkal is. A magam részérôl az ügyfélbarát ügyintézés lényeges elemének tartom az ügyfél kellô tájékoztatását, az udvarias, szakszerû ügyintézést, a polgári jogi jogintézmények alkalmazását az eljárásokban: például egyezség kísérlete a birtokháborítási-, szabálysértési-, vagy egyéb ügyek vonatkozásában is. Sokan meglepôdnek ezen, hogy eddig ezt a hivatal miért is nem alkalmazta. Én azt vallom, ha a cél az, hogy a településünkön rend legyen minden tekintetben, akkor a rendcsinálást itt kell elkezdeni a hivatalban. Nekünk kell jó példával elôl járni a tekintetben, hogy nyomon követjük, majd betartjuk és betartatjuk a jogszabályokat, határidôre elvégezzük a feladatainkat, idôben értesítjük a lakosságot a teendôikrôl, a várható eseményekrôl, stb. Tisztában vagyok azzal, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Épp ezért van szükségünk az Önök, azaz a lakosság támogatására is. Észrevételeikkel, javaslataikkal, de még a panaszbeadványokkal, esetlegesen azok ismételt jelzésével is tudják ezt a megkezdett folyamatot segíteni. Tudniuk kell azt is, hogy egy ügy sokszor azért akad el, mert az ügyfél levele nem kereste jelzéssel visszajön a hivatalba. Sokan úgy gondolják a hivatal egy fajta mumus. Tévedés, nekünk nem célunk, hogy büntessünk! Mint fentebb hivatkoztam a jogszabályok betartására, betartatására törekszünk, legyen az adófizetési kötelezettség, vagy csendrendelet betartása, közterület foglalás vagy gaz- és gyommentesítési szabályok érvényre juttatása. Ennek reményében számítunk továbbra is az Önök együttmûködésére. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô AUGUSZTUS

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária / 103 mellék Jegyzôi jogkörben eljár: Tóthné Pataki Csilla aljegyzô Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Tisztelt Adózók! A szeptember 15-ével esedékes második félévi fizetési kötelezettségeikrôl augusztus hónapban egyenlegközlô levélben tájékoztatjuk Önöket. Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell eljuttatniuk. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kollegáinkat: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Nagy László /115 mellék iparûzési adó, behajtás Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett Kovács Györgyné 128 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Dr. Simon Barbara 120 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kis-Tóth Annamária 103 mellék Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy az évszaknak megfelelôen, ház körüli munkák egy sarkalatos pontja a gépekkel végzett zajos munkák kérdése. A tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén fúrnak-faragnak, így sokak nyugalma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt. Idézném az ide vonatkozó a 3/2002. (II.14.).sz. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének rendeletét: 15. (1) A község belterületén belül tilos hétköznap óráig, szombaton órától hétfô 7.00 óráig: - akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj okozása, - erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, - zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép, stb.) végzése. A fentebb idézet helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén szombaton és vasárnap is. Egy másik jelenleg is aktuális probléma a gazos-gyomos területek állapota. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének 55/2003. (XII.15.) sz. rendelete a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. II.14.) sz. rendeletének módosításáról 18/A. (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége. (7) Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az ingatlan használója, illetve kezelôje köteles a tulajdonában, használatában illetve kezelésében lévô területet a virágzó parlagfûtôl mentesíteni. (8) A parlagfû irtásáról az idôjárástól függô gyakorisággal virágzás elôtt kell gondoskodni, elsôsorban mechanikai módszerekkel. (10) Az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezô) köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan elôtti közterületen lévô járdaszakasz, a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gyommentesítésérôl. Községünkben a közterületek, ezen belül a zöldfelületek, az ingatlanon lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható. Lényeges eleme a karbantartásnak a nyílt vízelvezetô árkok tisztántartása, ami azt jelenti, hogy az ingatlan elôtt a tulajdonosnak hordalékoktól növényzettôl mentesen kell tartania, hogy a csapadékvíz átfolyása akadálymentes legyen. A félreértések elkerülése végett tehát nem csak a kaszálást kell elvégezni, hanem az ingatlannal határos árkok rendbetételét is. A fenti munkák elvégzése érdekében kérek minden érintettet, hogy az idevonatkozó fenti rendeletet szíveskedjen betartani. A folyamatos ellenôrzések alkalmával megállapított szabálysértések alkalmanként Ft-ig pénzbírsággal, vagy Ft-ig helyszíni bírsággal büntethetôek. A gazos elhanyagolt területek ellenôrzése közterületeken és az ingatlanokon belül május 15. után folyamatosan történik egészen a vegetációs idôszak végéig. A büntetés kiszabása az elhanyagolt területek aktuális állapota alapján történik. A helyszínen megállapítottakról a késôbbi vitás kérdések elkerülése végett mindig fényképfelvételek is készülnek. Amennyiben az ellenôrzés és a bírság kiszabása után történik meg az ingatlan és környékének a rendbetétele, nem áll módunkban ezt a büntetést eltörölni. A befizetés elmaradása után szabálysértési feljelentés készül. Ebben az eljárásban hozott határozat ellen élhet kifogással az érintett ingatlantulajdonos. Tájékoztatnám a gépkocsival közlekedôket, hogy a megállni tilos tábla és az alatta lévô kiegészítô tábla utasítását, mely szerint az útpadkán sem szabad várakozni figyelembe vennék a Kossuth Lajos utcában. A közlekedés zavartalansága érdekében vegyék igénybe a kialakított parkolókat, még abban az esetben is, ha némi gyaloglással jár az üzletek megközelítése. Véleményem szerint olcsóbb, mint a mostantól kiszabásra kerülô büntetéseket kifizetni. Végül, de nem utolsó sorban szeretném ismételten tájékoztatni az építtetôket-építkezôket. Településünkön súlykorlátozásos közlekedési táblák vannak kihelyezve, kivéve engedély kiegészítô táblákkal ellátva. A táblák hatálya alatt csak a Hivatalunknál kiváltott engedéllyel közlekedhetnek szabályosan a nagytömegû gépjármûvek. Kérném az építtetôket, hogy tájékoztassák a szállítókat arról, hogy milyen szabályok érvényesek a községbe való bejövetelkor, majd megegyezés szerint váltsanak rendszám és össztömeg tonna alapján megfelelô engedélyt. Megértésüket és segítségüket elôre is megköszönve! Erôs Kálmán közterület-felügyelô Zárójelentés a tüdôszûrésrôl A tüdôszûrésnek napjainkban is fontos szerepet tulajdonítanak a szakorvosok, mivel sok esetben fény derülhet olyan daganatos folyamatra, amellyel a páciens még nem fordult volna orvoshoz. A TBC-n kívül más légzôszervi betegségek felfedezésére is sor kerülhet a tüdôszûrés során (COPD, asthma, emphysema, daganatok). Tekintettel arra, hogy Budapest az ország tuberkulózissal legfertôzöttebb területei közé tartozik, valamint a speciális adottságokra (agglomeráció, ingázás, betelepülés stb.) fontos, hogy Pest megyében is történjenek szûrések AUGUSZTUS 3

4 Nagykovácsi Nagyközségben a tüdôszûrés június között lezajlott. Örvendetes, hogy a 2010-es évhez képest emelkedett a tüdôszûrésen résztvevô lakosok száma. A megtartott ajánlott tüdôszûrés számszerû eredménye az alábbiak szerint alakult: Megjelentek száma : évben: fô évben: fô év eleje óta a Napos Oldal Szociális Központ Családsegítô Szolgálata elindította Nagykovácsiban az álláskeresô klubot. Az Álláskeresô Klub helye a Nagykovácsi Faluházban található és kétheti rendszerességgel várja a munkanélküliek jelentkezését, foglalkoztatásuk elôsegítése érdekében. A klub az álláshirdetésekhez történô hozzájutás mellett az önéletrajzírással kapcsolatosan is, valamint szükség esetén egyéni álláskeresési tanácsadással is segíti klienseit. Az Álláskeresô klub a Nagykovácsi Faluházban, minden második hétfôn óráig mûködik. Az Álláskeresô Klub a következô napokon várja az álláskeresôket augusztus 10., 24. napokon Kiss Orsolya családgondozó a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára is segítséget nyújt Kiss Orsolya családgondozó telefonszáma: Önkormányzati Osztály Ferencz Andrásné szociális ügyintézô Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Önkormányzatunkat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerûsítése címû KEOP-5.3.0/A/ jelû pályázatán közel 103 millió Ft támogatásra érdemesnek ítélték. Az építési munkák elvégzésére közbeszerzés útján került kiválasztásra a kivitelezést végzô Jánosik Kft. és június 20-án a munkaterület átadás-átvétele megtörtént, így a munkálatok el is kezdôdtek. Az építési munkák befejezési határideje augusztus 19., addig az Iskola környéki lakosok türelmét kéri az Önkormányzat. A felújítás során az Iskola külsô homlokzati hôszigetelô rendszert kap, az épületek közötti folyosók, valamint a tornacsarnok tetôszigetelése fel lesz újítva. Az öreg épület és a tornacsarnok nyílászárói modern, a kor követelményeinek megfelelô nyílászárókra lesznek cserélve, valamint a másik két épület üvegezése is cserélve lesz. Az Önkormányzat a támogatáshoz szükséges önerôn túl saját forrásból lecseréli a már balesetveszélyessé vált tornatermi sportpadlót. A munkálatok befejeztével egy esztétikus, a jelen kor energetikai követelményeinek megfelelô Általános Iskolája lesz Nagykovácsinak. Sümegi Zoltán településmérnök * * * ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS Tisztelt Lakosok! júliusában megkezdôdött a Forrás utca és a Vértes utca felszíni vízelvezetô rendszerének kiépítése, mely az augusztus hónap folyamán folytatódik a Rózsa utca és a Kökörcsin utca csapadékvíz elvezetô rendszerének kiépítésével. Augusztus 1-tôl ezek mellett megkezdôdik a Forrás utca meleg aszfaltos útépítése is, mely az eddigieknél nagyobb forgalmi korlátozásokkal jár, így több kerülôút is ki lesz jelölve az autóforgalom számára. Alapvetôen a Forrás utcából nyíló utcákat a Gémeskút utcáról lehet majd megközelíteni a Rába, Sajó, Duna, Tisza, Szilva és Barack utcán keresztül. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyen közel 80 millió Ft összegû támogatást nyert. Ennek köszönhetôen megépülhet a fenti négy utca csapadékvíz elvezetô rendszere. A Forrás utca útépítése a vízelvezetô rendszer kiépítése mellett, augusztus elejétôl kezdôdik meg. Az útépítés költségét az Önkormányzat teljes egészében saját forrásból fedezi. A Forrás utca összesen 540 m hosszon teljes útpályaszerkezettel, meleg aszfaltos burkolattal, a Cseresznye utcáig gyalogos járdával együtt épül meg. A szükséges forgalmi korlátozásokról, útlezárásokról, kerülôutakról a Tisztelt lakosok külön értesítést kapnak és az érintett utcákban terelô táblák segítik a közlekedést. A munkálatok elôreláthatólag szeptember közepéig tartanak. Kérjük szíves megértésüket és türelmüket. Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék; Tóthné Halász Hedvig 116 mellék; Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn.) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. Hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-, idézések, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog bejegyzések, stb.) Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla aljegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék - Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: Antónia utca - ÚTLEZÁRÁS Tisztelt Lakosok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Antónia utcában és a Sport utcában július 25-én csatorna építési munkálatok kezdôdtek, így az utcák több szakaszban lezárásra kerülnek. Elsô szakaszban július augusztus 5. között teljes szélességben lezárásra kerül az Antónia utca. A munkák a Kossuth Lajos utca felôli oldalon kezdôdnek meg. Polgármesteri Hivatal és az Antónia ABC a munkavégzés alatt gyalogosan folyamatosan megközelíthetô. Második szakaszban augusztus 5-e után az Antónia utca Sport utca felôli szakasza került lezárásra, majd a Sport utca Antónia u. és Bánya u. közötti szakasza. Az útlezárás elôreláthatóan augusztus végéig tart, ezt követôen a Sport utca teljes hosszán az ivóvíz bekötések cseréjének munkái kezdôdnek meg, ez csak ideiglenes forgalomkorlátozásokkal jár. Polgármesteri Hivatal AUGUSZTUS

5 ÖKO TÁBORI HÍREK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁS AZ ISKOLÁBAN Sokan csodálkozva állnak meg az iskola elôtt, mellett, megállnak ismerôsök, ismeretlenek és elismeréssel bólogatnak az egyre látványosabban szépülô épület láttán. Valóban látványos a megújulás, hiszen a június 20-án történt munkaterület átadás napján már álltak az állványok, rohamosan érkeztek az új ablakok, egyre nagyobb területet vettek birtokba az építôk. A munkálatok valójában már az elmúlt év ôszén megkezdôdtek a kazánok cseréjével, így nyugodtan vághattunk neki a télnek az új, energiatakarékos fûtést biztosító berendezésekkel. A munka dandárja azonban ezen a nyárelôn kezdôdött a teljes épület külsô hôszigetelésével, az ablakok cseréjével. Ma már új színben pompázik az épület, elkezdôdött a tornaterem felújítása, az emeleti tantermek belsô hôszigetelése, a teljes vízelvezetés megépítése az épület körül. Megfeszített munka folyik kint és bent, naponta látványos dolgok készülnek el. A felsorolt munkákon kívül kiemelésre került a földszinti tanterem színpadszerkezete, amely az elmúlt évek hatalmas esôzései után megtelt vízzel, amit a felette lévô padozat magába szívott és kellemetlen dohos szagot árasztott. Ez a tanterem is megújulva várja kis lakóit a következô tanévtôl. Az öreg épület régi technika tantermében egy új tornaszoba kerül kialakításra, ôsztôl helyet biztosítva a testnevelés és gyógytestnevelés órák számára. Az elnyert pályázati összeg nem fedezte volna ezeket a munkálatokat, az önkormányzat saját erôforrásait felhasználva végezteti el a szükségessé váló felújításokat, hiszen fontos számára, hogy az ide járó gyermekek esztétikus, kellemes környezetben tölthessék iskolás éveiket. Az építkezés már egy hónapja folyik, a kivitelezést végzô Jánosik és Társai Kft. az ütemtervnek megfelelôen, folyamatos mûszaki ellenôri és fôépítészi felügyelettel végzi munkáját. A hátralévô egy hónapban még megfeszített tempóra lesz szükségük, hogy a tervezett augusztus 19-i határidôre minden elkészüljön, majd elkezdôdhessen a nagytakarítás, és tanévkezdésre minden a helyére kerüljön. A mindennapi munkát látva erre meg van az esély! Szeptember 1-jén, a tanévnyitón biztosan nagy örömmel vehetjük birtokunkba megszépült iskolánkat, köszönetet mondva akkor mindenkinek, akik mindent megtettek a Nagykovácsi Iskoláért, az Iskolásokért! Dér Zsuzsanna igazgató Tankönyvárusítás: 1-2. évfolyam augusztus 25. csütörtök 9-11-ig és ig 3-4. évfolyam augusztus 26. péntek 9-11-ig és ig 5-6. évfolyam augusztus 29. hétfô 9-11-ig és ig 7-8. évfolyam augusztus 30. kedd 9-11-ig és ig A tankönyvárusítás az 1. emeleti könyvtárban lesz. Menza és napközi befizetés: Augusztus 25-én csütörtök 9-17 óráig Augusztus 26-án péntek 9-17 óráig Augusztus 29-én hétfô 9-17 óráig Dér Zsuzsanna igazgató Kedves olvasó tudja Ön, hogy hol található a Szarka vár magasba nyúló lakótornya, járt már az ódon terméskô falak között? A Nagykovácsi iskola táborozó tanulói már látták Solymár várát, sôt az odavezetô út csobogó patakját, a Rózsika forrás halkan csurdogáló vízfolyását és néhány zubogó vízesést is. Nemcsak látták, hanem a patakon gátat építettek és papírcsónakokat is úsztattak a vizén. Ez csak egy volt a sok érdekes program közül, amin az Ökotábor tagjai részt vehettek. Idén június végén 34 gyermekkel és 5 pedagógussal jártuk a természetet. Hallgattuk a Budakeszi Vadaspark sakáljainak visítását, lestük a vidám mókusok ugrándozását és figyeltük a holló incselkedését. A Planetáriumban csodaszép utazást tettünk az Univerzumban, megnéztük a galaxisokat és megtudtuk mibôl lesz a fekete lyuk és a fehér törpe. Mindezek mellett az idôjárás is nekünk kedvezett, így a Békás tó élôvilágát és Nagykovácsi természeti értékeit is megtekinthettük. A hét végére kellemesen elfáradva, de új élményekkel gazdagodva kezdhettük el a nyári vakációt. Köszönet a szervezô pedagógusoknak: Bokor Rózsa Balássyné Angeli Tímea Balássy Dávid Bertalanné Boros Kinga Sz. Erdôszegi Klára AUGUSZTUS 5

6 Szeretettel adjuk közre azokat a meséket, melyeket iskolánk tanulói írtak a meghirdetett meseíró versenyre. Reméljük kellemes nyári olvasmányként szolgál a 3. és 4. évfolyamos tanulók gyôztes meséje. Kojnokné Kovács Éva a verseny szervezôje A legboldogabb karácsonyom Sziasztok! Én Móka kutya vagyok. Most elmesélem nektek a második karácsonyom történetét. Az egész úgy kezdôdött, hogy karácsony éjjelén a házamban üldögéltem. A gazdi házából szép zene hallatszott ki. Odafutottam a teraszajtóhoz és bekukucskáltam rajta. Láttam amint a gazdáim színes papírba csomagolt dobozokat bontanak ki. Egyikbôl egy labda kerül elô, másikból egy baba, de volt olyan is, amelyikben autó rejtôzött. Visszamentem a házamba. Egyszer csak kopog valaki. Mentem az ajtóhoz hogy kinyissam. Alex, a testvérem állt az ajtóban, kezében színes papírba csomagolt dobozzal. Bejött, leült a kanapéra és így szólt: Szia Móka! Boldog karácsonyt! Nézd mit hoztam Neked! azzal átnyújtott egy színes csomagot. Elkezdtem kibontani a csomagot, és mire kibontottam, Alex már a konyhámban volt. Éppen az ajándékát kereste. A kis csibész, mindig kitalálja, hogy hova dugom el az ajándékát! A csomagomban egy új nyakörv volt. Ez a felirat állt rajta: Boldog karácsonyt bátyus! De csak ekkor vettem észre, hogy a nyakörv szakadt! Alex, te szakítottad el a nyakörvet? kérdeztem. Nem. Miért, elszakadt? mondta Alex. El. Sajnos el. válaszoltam. Ó, de kár! Pedig olyan szép volt! sajnálkozott Alex. Most te bontsd ki az ajándékodat! szóltam. Ó, Móka! De hiszen ez egy doboz csalifali! A kedvenc jutalom falatkám! Köszönöm! hálálkodott Alex. Áh, semmiség. Én is köszönöm a te ajándékodat. Akár elszakadt, akár nem. válaszoltam. Gyere Móka együk meg együtt a csali-falit! mondta Alex. Te vagy a legjobb kutya tesó. Feleltem. Na jó, most menjünk inkább a karácsonyfához énekelni. folytatta Alex. Elénekeltük a Csendes éj kutya változatát (amit Sir Süti a legnagyobb kutya ugatott meg). Este aztán hangok ütötték meg a fülünket. Kikukucskáltam az ajtón, és láttam, amint a gazdi a rokonaitól búcsúzkodik. Talán nekem is mennem kellene. mondta Alex. Igen, már késôre jár. válaszoltam. Boldog karácsonyt még egyszer! köszönt el végül Alex. Neked is boldog karácsonyt! Így telt az én legboldogabb karácsonyom, mert nem az számít, hogy milyen ajándékot kaptam, hanem az, hogy együtt ünnepelhettem a testvéremmel. Kisida Júlia 3.b Ôsi ellenségek? Volt egyszer egy fiatal oroszlán, Bozontnak hívták. Azért hívták Bozontnak, mert nagyon sokat kódorgott, és mindig bozontos lett mire hazaért. Egyszer, ahogy csavargott, egy furcsa hangra lett figyelmes. Elindult a hang irányába. Ilyen keserves vonyítást még soha életében nem hallott. Éppen azon tûnôdött, hogy vajon merre keresse a hang gazdáját, amikor szembe jött vele Zsiráf Eugén. Bozont tudta, hogy Eugén volt a zsiráfok között a legnépszerûbb. Minden zsiráf vele akart barátkozni. Bozont azt gondolta, ha valaki, Eugén tudja mi lehet ez a lárma. Ezért megkérdezte tôle honnan jön ez a fülsértô ricsaj. Nem tudom merrôl jön ez a zaj, de nem is érdekel. Bozont ment tovább a hang irányába. Elhatározta, hogy csak azért is utána jár a dolognak. A zaj csak nem akart abbamaradni. Egyszer csak szembe jött vele Zebra Zsolt. Egyébként is jó képû volt, de most különösen jól nézett ki. Zsoltnak sok barátja volt, és mindig tudta mi folyik a környéken. Hallod ezt a keserves vonyítást? kérdezte Bozont. Hallom, de én mással vagyok elfoglalva. válaszolta Zsolt, aztán tovább kocogott. Ebben a pillanatban Bozont egy lyuk széléhez ért. Nagyon kíváncsi volt, ezért belenézett. A fülébe hasított megint a lyuk mélyérôl a fülsértô vinnyogás. Egy kapálódzó szôrpamacsot látott. Emlékezett Bozont, mamája hogyan vitte ôt kölyök korában. Óvatosan megfogta a fogaival a nyakánál levô bôrt, és finomankihúzta a lyukból. A szôrpamacs megszólalt: Köszönöm, hogy kimentettél. Engem Hiéna Marcsinak hívnak. Éppen a Szavanna Buliba tartottam, de már el is ment a kedvem, ezért hazamegyek. Gyere, inkább mutasd meg, hol van ez a Szavanna Buli! mondta Bozont. Marcsi beleegyezett. Mancson fogva el is indultak. Hamar odaértek. Fergeteges zene szólt. Erre a szép zenére Marcsi és Bozont elkezdtek táncolni. Egész este együtt mulattak. Zsiráf Eugén és Zebra Zsolt csak tátott szájjal figyelték ôket. Marcsi és Bozont örökre barátok maradtak. Ôk nem tudták, hogy a hiéna és az oroszlán ôsi ellenségek. Madácsi Dorottya 4.a k KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Fôtér tavaszi nagytakarításában való közremûködésért köszönet a Bázis Ifjúsági Alapítványnak és a Bánya utcai építôanyag kereskedés tulajdonosainak Finna Dórának, Gyarmati Gábornak. Dékány Angella alpolgármester 20 éves a Waldorf Óvoda Még ma is tisztán emlékszem az óvodámra és 72 között a Pamut Textil Mûvek Óvodája nem volt vidám látvány. Emlékszem az udvarra, a vas mászókákra, a nagy kopott betonmedencére amiben mindig koszos volt a víz és amiben nyáron kötelezô jelleggel fürödni kellett. Felrémlenek a széthajtható vaságyak is, amin minden délután csendes pihenô alatt feküdtünk. Egyetlen délután sem aludtam a három év alatt. Mindig az járt a fejemben, hogy milyen jó lenne, ha rögtön ebéd után hazavinne az anyukám. A délelôttök még elszaladtak, de a délutánok nagyon hosszúra nyúltak. A legjobban azt szerettem volna, ha az óvó nénik nem találkoznak a szüleimmel. Soha nem hallottam, de tudtam, hogy amikor egy-két szót váltanak, akkor mondják el, milyen rossz gyerek vagyok, milyen gazságokat követtem el aznap. De akárhogy erôltetem az agyam, nem emlékszem egyetlen óvó nénire, egyetlen gyerekre sem. Nem emlékszem egyetlen dalra vagy mesére amit ott tanultam. Most viszont látok egy másik óvodát. Olyan óvodát látok amelyik helyére tette, begyógyította a gyerekkori emlékeimet. Láttam, hogyan kezdôdött az Óvoda élete a Puskin utcában, egy kicsi szobában és konyhában. Olyan volt mint egy kis odu, menedékház az erdô közepén, ahol a kis manók kedvükre összegyûlhetnek. Ma is hallom a malom hangját, ahogy az óvónôk ôrlik a lisztet, látom magam elôtt a gyerekeket, ahogy a nagy fateknôben dagasztják a tésztát. És nem felejtem el azokat a reggeleket, amikor a kislányom énekelve ment az Oviba. Emlékszem az óvoda új épületére. Arra, amikor nagykalapáccsal, vésôvel vertük le a csempét, bontottuk a járólapokat, a hatalmas porra, a nevetésre, mindenkire, aki ott volt. Az anyukákra akik varrták a függönyöket, takarították az épületet. Láttam azt a folyamatot, ahogy átalakult az az idegen épület, a kert és hogyan lett belôle igazi szerethetô ovi. Emlékszem a szülôtársakra, és szinte az összes gyerekre. És az Óvó nénikre. Akik összefogták, és életet adtak ennek a közösségnek. Talán pontosan nem is tudják, hány család életét formálták az ottani események, ünnepek. Hogy soha addig olyan szépen nem ünnepeltük meg a nagy ünnepeinket mint akkor. Hogyan változott meg az Adventi készülôdés, a Karácsony, hogyan újult meg a Húsvét, Pünkösd ünnepe, és hogyan lépett elô a feledésbôl Szent Márton és a többi régen elfelejtett magyar vallási ünnep. Ma is fejbôl tudom a mindennapi búcsú imát, és ma is minden étkezés elôtt azt az asztali áldást mondjuk, amit az Óvodában tanultak a gyerekeim. És végül látom, hogyan emlékeznek vissza ôk az Óvodára, két-három-négy év után. Elég csak bemennem a szobájukba. Ott lógnak a gyapjú pillangók a plafonról, a falon pedig ott díszelegnek az angyalposta által hozott képeslapok. Néha még hallom, ahogy éneklik a régi énekeket, szavalják kicsit átköltve a verseket. A múltkor tejbegrízt kértek reggelire. Együnk az ovis kanállal kiáltotta az egyik, és fél percen belül, a kézzel hímzett, vászonzsákocskákból elôkerültek az óvónôk által kézzel faragott fakanalak AUGUSZTUS

7 A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Augusztus óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla Augusztus óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Augusztus óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Szeptember óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Solynóczki Katalin Szeptember óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Koltay Angéla Dr. Sorbán András augusztus ig Dr. Koltay Angéla augusztus ig szabadságon lesz. A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! Születésnapi köszöntô HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Budakeszi orvosi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! Augusztus 8 26-ig dr. Jakab Erika szabadságon lesz. Az aktuálisan rendelô doktornô saját rendelési idejében várja a szabadságon lévô orvos betegeit is! Pénteki napokon a szabadságok idején óráig van rendelés. Egy hosszú élet munkája eredményei elismerést és tiszteletet érdemelnek, amelynek meg kell nyilvánulnia a társadalom a közösségek részérôl. A Magyar Köztársaság Kormánya az Idôsügyi Tanács kezdeményezésére a szépkorúak iránti megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott a szépkorúak jubileumi köszöntésérôl. A 90 éven felülieket köszönti a kormány, amelyhez jubileumi okirat és juttatás jár. Nagykovácsiban csaknem minden évben köszönthetünk szépkorúakat. Idén nyáron két kedves hölgyet ünnepeltünk. Sándor Miklósné született Kovács Emerencia és Homonnai Mártonné született Forgács Mária ünnepelte 90. születésnapi évfordulóját. Emi nénihez hosszú évek óta, Marika nénihez és családjához gyermekkorom óta személyes kapcsolat fûz. Különösen nagy öröm számomra hogy az önkormányzat nevében én köszönthettem ôket születésnapjuk alkalmából. A pezsgôs koccintás közben megnézegettük a régi családi képeket, amelyek visszatükrözték két hosszú szép házasság pillanatait. Nagyon ritka szerencséje mindkettôjük életének hogy évtizedeket élhettek le szeretetben párjukkal, gyermekeikkel és unokáikkal. Én biztos vagyok abban, hogy harmónia, humor és jó társ a záloga a hosszú életnek. Ékes bizonyítéka ennek, hogy régen nevettem szépkorú házaspárokkal ilyen jóízût. Természetesen nem maradt el a tisztes udvarlás sem, amelybôl még az unkakorú felköszöntônek is jutott. Az eltelt évekhez szívbôl gratulálok! Az elkövetkezôkhöz nagyon jó egészséget kívánok szeretettel! Dékány Angella Kívánom neked a csend szépségét, a napfény dicsôségét, a sötétség rejtelmét, a láng hatalmát a víz és a föld higgadt erejét a levegô édességét és a szeretetet, amely ott található minden dolgok gyökerében. Az élet csodáját kívánom neked! VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT Kossuth Lajos utca 64. Rendelô telefonszáma: Hétfô: Farkasné Gaál Gabriella védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Kedd: Csecsemô tanácsadás: Szerda: Farkasné Tóth Eszter Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Csütörtök: Pálné Szondy Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati oldalalak elôzô számait megnézheti a oldalon az Aktuális Önkormányzati Hírek/Böngészôben megjelent hírek menüpont alatt Anyakönyvi hírek Újszülöttek Mátyás, Dániel, Milán, Gergely, Tétény, Luca Legyetek üdvözölve! Halottaink Csernus Istvánné (85) sz.: Balogh Margit Erzsébet ( ) Babos Ferencné (83) sz.: Craveró Mária ( ) Bagarus György István (60) ( ) Nagy Béla (59) ( ) özv. Deme Kálmánné (86) sz.: Ragó Klára ( ) Pintér József (62) ( ) Horváth Domonkos (79) ( ) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik Nagy Miklósné Édesanyánkat utolsó útjára elkísérték. Megköszönve, akik énekükkel az Atya segítségére voltak. Mindenkinek, akik részvétükkel osztoztak fájdalmunkban. Családja AUGUSZTUS 7

8 KIÉ ITT A TÉR? II. FEJEZET Dékány Angella alpolgármester asszonnyal folytatott beszélgetéseink, illetve az elôzô havi újságban megjelent cikke arra késztettek, hogy folytassam a témát: Kié itt a tér. Persze történtek közben olyan esemé-nyek is, melyek nem hagynak nyugodni. Nagyon szeretem a településünket, azokat az embereket, akikkel együtt élünk itt a mi Nagykovácsinkban. Persze szokták mondani, hogy az ember csak a barátait választhatja, de nem válogathatja meg a családtagjait, rokonait ôket az élet ajándékozza, így vagyunk mi is ajándék egymásnak ebben a faluközösségben! És még a legjobb családokban is elôfordul néha vita, egyebek. Jó magam könnyen felbosszantható vagyok, mondhatjuk úgy is, hogy vehemens a természetem és higgyék el nekem 9 év szolgálat tapasztalatai sem elegendôk ahhoz, hogy a kedves lakosok olyan helyzettel ne tudjanak szembe állítani, amire egyszerûen nem lehet felkészülni és akkor bizony, ahogy szintén szokták mondani ki térek a hitembôl. El kell még mondanom, hogy nem vagyok híve az internet világának, mert a közvetlen kapcsolatot többre tartom, de a XXI. században sajnos gyakran nincs más választásunk. Mivel a net az egyik leggyorsabb hírforrás, ezért a hivatalban is figyelemmel kísérik a kollégák némelyik közvetítô oldalt. Így értesültünk megdöbbenve egy hírportálról, hogy az önkormányzat támogatásával, civil kezdeményezéssel egy önkormányzati tulajdonú jelenleg elhanyagolt terület kerül rendbetételre, sôt pénzgyûjtés indítanak a szervezôk és kerítés épül az önkormányzati területen, röviden ezt tartom fontosnak kiemelni a hírbôl. A hivatali kollégák hozzám jöttek kérdôre vonva, hogy hol vannak erre vonatkozóan a testületi döntések, illetve én - mint a település felelôs vezetôje mit tudok a kezdeményezésrôl?! Az elsô döbbenet után gyorsan összegyûjtöttük a szükséges információkat a kezdeményezésre vonatkozóan és meghallgattuk azokat az érintett szervezôket, akik felhívással fordultak a lakosokhoz a terület hasznosítására vonatkozóan. Ez az ügy néhány napra felzaklatott engem és alpolgármester asszonyt is (aki mindig mellé áll a civilek kezdeményezte ügyeknek) azokat nem kevésbé, akik jó ötletnek szánták ezt a kezdeményezést és a hivatalban találták magukat jegyzôkönyv felvételen. Itt térnék vissza a fôcímhez, vagyis Kié itt a tér?! A jó szándékú lakosok hogyan is aktivizálhatják magukat a településen? Az ügy kapcsán sok régi emlék is elôjött. Nem egy esetben fordult elô, hogy a frissen Nagykovácsiba került fiatal apukák befejezve az építkezést, sportolni vágytak és (nem a természetjárásra, vagy a tájfutásra gondoltak, se nem a terepbringázásra, ami adott hanem valami egészen másra) megbeszélésre jöttek hozzám, hogy rendbe tennék az iskola hátsó udvarát, nagy összefogásról, sok dolgos kézrôl és anyagi felajánlásról esett szó, azután soha többé nem jöttek..és az iskolaudvaron sem alakult ki a számukra is megfelelô sportpálya. Azóta is az önkormányzat van számon kérve idôrôl-idôre, hogy tegye rendbe! A játszóterek ügye is újra és újra napirenden van, mert az meg nem olyan, mint a II. kerületi játszóterek (egyáltalán nem trendi, és mindig hiányos valamelyik játszóeszköz, az igazsághoz persze az is hozzátartozik, hogy nem 30 millió forintba került és az éves karbantartásra sem kell évi 10 millió forint), ebben az ügyben is van gyakran komoly egyeztetés az elszánt anyukákkal, hogy fel kell újítani a játszótereket és azt összefogással meg lehet tenni! És ez így igaz is, mert összefogással készült és szépül évrôl évre a Zsíros-hegyen a Csillagfürt játszótér is, ehhez az önkormányzat a területet adta, illetve a civilek pályázataihoz a támogató nyilatkozatokat, illetve minimális anyagi támogatást is nyújtottunk. Az elmúlt évek alatt minden évben szintén örökzöld téma a közösségi fentiektôl eltérô, egyéb közösségi terek kialakítása. Meg is lett az Öregiskola egy részének a felújítása, a fôtér is elkészült, de ez sem elég, mert már újabb elégedetlen hangokat hallani, hogy a másik szárnya az Öregiskola épületének miért nem készül?! Bennem felmerül a kérdés, hogy miért is van szükség arra, hogy újabb-és újabb közösségi színterek kerüljenek lekerítésre? A cikk elején említett eset kapcsán az is ki derült, hogy néhány szomszéd csak szalonnasütô helyet szeretne, illetve egy kis játszóteret, ahol közös bulikat lehet tartani stb És én még mindig értetlenül álltam az ügy elôtt! Nem csak azért, mert vannak, akik a polgármester nevét is felhasználva (tudta nélkül) akarnak pénzt gyûjteni egy nemes célra, amit sütés-fôzés közben kitaláltak, amit egy köztulajdonú területre álmodtak meg anélkül, hogy szükségét érezték volna, hogy ezt az önkormányzatnál (de elég csak a hivatalba bejönni) egyeztessék, úgy gyûjteni építôanyagra, hogy se, terv se engedély, se semmi, csak a tettvágy! Be kell látni valóban nagyon másként gondolkodunk az élet dolgairól, és feltételezni szükséges, hogy jó szándék vezérli alapvetôen az embereket! És el is hiszem, hogy egy baráti társaság jó szándékkal kitalálja, hogy a környezetét rendezni szeretné, mert hát szép a saját háza és a saját kertje, de a szemközti rendezetlen terült zavarja! Az nagyon jó dolog, hogy az emberek képesek az összefogásra és túl látnak a saját házuk tájékán! De miért is kell mindehhez 600 m 2 -es terültet elkeríteni?! Miért érzik ezt a késztetést?! Miért is nem lehet, a kerítéssel nem határolt területeket rendben tartani, vagy nem teleszórni szeméttel?! Miért csak az úgynevezett sajátunk a fontos, a cél?! A közösségünk vagyona ami a miénk is miért nem kap kellô tiszteletet és védelmet mindannyinktól?! Az önkormányzat által kezdeményezett, szervezett akciókban miért vesznek részt kevesebben?! A civilszervezetek miért tudnak csak koordináció mellett, vagy hosszú tárgyalások eredményeként együtt mûködni?! Sok kérdés marad megválaszolatlanul! De tudnánk segíteni a tettvággyal megáldott embereknek, ha cél keresnek! Az iskolát az önkormányzat a falu anyagi erejéhez mérten próbálja felújítani, de az épületen kívüli kert és tereprendezés ebben nem lesz, ezért várjuk a szíves dolgos kezeket a jövô tavaszra lehet erôsíteni, lehet szervezkedni, tervezni és összefogással alkotni! A Száva utcai óvoda kertjét az oda járó gyermekek szülei összefogásával és az önkormányzat segítségével az elmúlt nyáron újjá varázsolták, lehet a Dózsa György utcai óvoda kertjérôl is meséset álmodni, szervezni, tervezni és megvalósítani összefogással! Több helyen árválkodnak, leamortizált játszóterek a településen, akinek elég az otthoni kerti munkából szintén jelentkezhet ezen terek rendbetételére és gyûjthetnek pénzt új játszóeszközökre, persze mindezt az önkormányzattal egyeztetve. A falunkon csordogál keresztül az ördögárok patak, szívesen várunk jelentkezôket a belterületi szakaszon a tisztításra, patakpart rendezésére! Lehet füvet nyírni a fôutcán a Mária szobor környékén is és szépen rendben tartani, nem csak az ott lakónak, mert az is közös értékünk! És persze a meglévô szép új dolgainkra lehet vigyázni, a fôtérre, az új utakra, járdákra, árkokra, mindezt együtt és nem csak bejelentett panasz formájában várni, hogy az önkormányzat megoldja, mert ugyanis az önkormányzat mi vagyunk mindannyian. Persze azt tudomásul kell venni, hogy vannak akik felelôsség mellett döntésre jogosultak és ezt sem szabadna egy közösségen belül figyelmen kívül hagyni, mert egymást tiszteletéhez ez is hozzátartozik! Mindig vannak jó példák és mi itt Nagykovácsiban szerencsések vagyunk, mert tapasztalatom szerint nagyon jó közösségben élhetünk, nagyon szép helyen. A hibás lépésekbôl pedig tanulni szükséges mindenkinek! A gondolatsort most azzal zárom, hogy KÖSZÖNETET MONDOK az önkormányzat nevében Kópházi Jánosnak, aki kiköltözött hozzánk Nagykovácsiba, és amikor a helyi hírekbôl hallotta, hogy a fôtér környékén a kamerarendszer kiépítése és beüzemelése végre megvalósul, úgy rögtön felkereste a hivatalban illetékes kollégát azzal, hogy a cége felajánl további kamerákat a településünknek! Felvette a kapcsolatot az arra illetékes szakemberekkel és mindezért nem várt még köszönetet sem, mert természetesnek tartotta, amit tett! Meghatott komolyan ez a szép gesztus, mert az elmúlt években már ezzel a témával kapcsolatban is volt rossz tapasztalat. Jártak a hivatalban mások is, hogy ôk ezt meg azt tudják hozni és szervezni és mindezt persze felajánlásból, azután a végén, amikor a tettekre került volna a sor, rögtön kérték az adójóváírást, vagy az ingyen felajánlás mégis az önkormányzat számára pénzbe került volna! Azt tartom követendô példának, hogy valaki figyelemmel kísérve az önkormányzat munkáját, a településén történô eseményeket, ha van szabad kapacitása és lehetôsége a segítségre (önzetlenül) azt jelzi felénk a hivatalban, vagy valamelyik képviselônek és csatlakozik ezzel is a közös önkormányzáshoz! Kívánok további szép nyarat minden kedves lakosnak! Folyik a plébánia épületének felújítása Bencsik Mónika polgármester AUGUSZTUS

9 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: NYÁRI NYITVA TARTÁS: Augusztus 1-tôl szeptember 4-ig Hétfô Kedd 9 13 Szerda zárva Csütörtök Péntek 9 13 Szombat zárva Nyitás szeptember 5-én az ÚJ NYITVA TARTÁS szerint: Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat zárva Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangos könyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt érdeklôdôket is várja a könyvtárban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Geo, Heti válasz, Kerti Kalendárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetbúvár, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Süni. A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt Trianoni Szemle címû folyóirat megtekinthetô a könyvtárban. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Felnôtteknek ajánljuk: Essex, Karen: Athéné elrablása Müller, Heta: Szívjószág Nagy Bandó András: Vár rád Toscana O Connor, Joseph: A Tenger Csillaga Pilcher, Rosamunde: Más szemmel Vonnegut, Kur: Idôomlás Gyermekeknek ajánljuk: Asher, Jay: Tizenhárom okom volt Cöster, Annette: Két póni dupla öröm Fietzek, Petra: Szerencséd volt kicsi delfin Lányok nagy könyve Stilton, Geronimo: Bajuszokra vigyázni, itt jön Egeróni! Stilton, Geronimo: Csonkamancsú miau kastélya Vagány fiúk könyve HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon: és ben: címen is meghosszabbítunk. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN a könyvtár katalógus fül alatt. A könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD-ROM, hangoskönyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés ideje. Devecsery László: Nyári este Minden muzsikál! Csodaszép, csodaszép! Ágak közt a fészek pelyhes menedék. Virágok kelyhében tündérek ülnek, s csendesen nékünk, nékünk hegedülnek. Minden kedves Olvasónknak és Látogatónknak kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk! Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtáros FOTÓPÁLYÁZAT Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az én Nagykovácsim Településünk hónapról hónapra nyílt fotópályázatot hirdet. Az Anyukák klubja június 20-án tartotta az évadzáró összejövetelét. Szeptembertôl ismét minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor találkozunk, jó olvasást addig is! Szeptember 12-én Wass Albert: Funtineli boszorkány I-III. kötet. Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek lányokkal, asszonyokkal könyvekrôl, filmekrôl és minden másról is persze! A Klubvezetô: Tóth Luca ( ) szeptember 17-én órától CIVIL NAP az Európai Önkéntesség Évéhez kapcsolódva Helyszín: Öregiskola kertje Idén újra megrendezzük a Civil napot, melyen a Nagykovácsiban mûködô civil szervezetek mutatkoznak be. Délelôtt népi játszótérrel, népi körhintával, a Brémai muzsikusokkal várjuk a gyerekeket, miközben szüleik az önkéntesség jelentôségérôl hallhatnak elôadást, megismerhetik Nagykovácsi egyesületeit, alapítványait, a civil élet rejtelmeit. Délután papírsárkány készítés és röptetés, este koncertek várják az Öregiskolába látogatókat. A rendezvényen a Nagykovácsi Waldorf Óvoda életébôl összeállított kiállítás tekinthetô meg, az óvoda fennállásának 20. évfordulója alkalmából. Várjuk a civil szervezetek jelentkezését! Pataki Ildikó: A pályázat célja: a 2012 Nagykovácsi naptár elkészítése a zsûri által kiválasztott alkotásokból. A pályázat feltételei: egy pályázó maximum 13 pályamûvet nyújthat be, a felvételek fekvô elrendezésûek lehetnek; digitális formátumban elektronikus adathordozón; zárt borítékban, a pályázat címének feltüntetésével név nélkül; a pályázó neve és elérhetôsége külön belsô lezárt borítékban szerepeljen; a csomagoláson és az adathordozón semmiféle utalás nem lehet a pályázó személyére, ellenkezô esetben a pályázó kizárását vonja maga után. A pályamûvek beadásának határideje: október 20. A pályázó pályázatának benyújtásával feltétel nélküli és térítésmentességi hozzájárulását adja a évi Nagykovácsi naptárban történô alkotások megjelenéséhez. A pályázat díjazása: A zsûri által kiválasztott legjobb 13 alkotást megjelentetjük a 2012-es Nagykovácsi naptárban. A kiválasztott 13 fénykép alkotói tiszteletpéldányt kapnak a naptárból. A pályázati anyagból 2012 januárban kiállítást rendezünk az Öregiskolában. A pályázati mûvek leadhatók az Öregiskolában a könyvtár nyitva tartási idejében: Nagykovácsi, Kossuth Lajos út AUGUSZTUS 9

10 Megszálottak útközben A V4-es multimédiás kiadvány bemutatója Krosnóban A Böngészô elôzô számában tudósítottuk a Tisztelt Olvasót a Megszállottak címû kiadvány sikeres bemutatójáról, amire külföldi és hazai partnereink, vendégeink részvételével Visegrádon került sor június 17-én. Dr. W adys aw Witalisz rektorhelyettese (State Higher Vocational School Krosno) a búcsúzáskor meghívta alapítványunkat, hogy röviden mutassuk be a sikeres V4-es projektet Lengyelországban. A meghívást örömmel elfogadtuk és július 27-én indultunk útnak Gerevich Ágnessel (PPKE Kommunikáció és Média Intézet) és Kovács Tamással (Angol Intézet), hogy eleget tegyünk a felkérésnek. Ágnes egyik oszlopos tagja annak a kis csapatnak, akik korábban elkészítették a magyarországi interjúkat. Tamás pedig a fordításokat készítette társaival együtt. *** Elutazásunk elôtt természetesen elolvastuk a legalapvetôbb tudnivalókat Krosnoról az interneten. Két érdekes területen is volt, van kapcsolat Krosno és hazán között. Ballasi Bálint Balassi Bálint ( ) életének négy évtizedébôl nyolc esztendôt töltött Lengyelországban. Ebbôl nyolc hónapot a Krosnótól néhány kilométerre található Kamieniec várában családjával együtt, amikor Magyarországról menekülni kényszerült. A vár falán emléktábla ôrzi ennek emlékét. A tokaji bor Robert Wojciech Portius skót származású protestáns volt, aki vallása miatt menekült Lengyel- 10 országba a XVII. század elsô felében. Borkereskedelmi központját a Dél-Lengyelországi Krosno városában építette fel. A tokaji bor kereskedelme vagyonos emberré tette, ô pedig városát gyarapította vagyonával, jótékony építkezéseivel. Krosnónak több magyar partnervárosai is van: Sárospatak, Sátoraljaújhely, Zalaegerszeg. Képek a Nagykovácsi Nemzetközi Ifjúsági Tábor programjaiból (cikk az elsô oldalon) A Parlamentben Krosno fôtere A hajóállomáson A Migration and Narration LLP Erasmus Intensive Programme 2011 elnevezésû két hetes program sok országból érkezô résztvevôinek (tanárok, diákok) július 28-án tartottunk egy rövid bemutatót a Megszállottakról. U.i.: Amíg a fiatalok társaikkal töltötték a kora, és késô esti órákat, addig én meghívónkkal, dr. Witalisszal folytattam megbeszélést további együttmûködési lehetôségekrôl. Bízunk abban, hogy a tervekrôl, illetve azok sikeres megvalósításáról tájékoztathatjuk Önöket a következô hónapokban. SzA Szentendrén AUGUSZTUS

11 Gróf Tisza István történelmi alakja, idézetei alapján (a júlliusi szám folytatása) Tisza és a világháború Tisza Istvánt a történetírás és a közvélemény is közismerten a 67-es, azaz a kiegyezést elfogadó, sôt pártoló táborba sorolja. Baloldali kritikusai általában maradiságát is azzal vélik igazolni, hogy a dualista rendszerû Osztrák-Magyar Monarchia berendezkedésének szerintük történelmileg szükségszerû reformját Tisza megakadályozta. Lényegesen kevesebbet tud azonban a közvélemény Tisza indítékairól. Tisza István ugyanis nem azért állt ki a Monarchia mûködésének alapelvei és annak intézményrendszere mellett, nem azért állt ellene a reformoknak, mert elvakultan Habsburg-hû, a nemzet függetlenségét semmibe vevô ember volt, hanem épp azért, mert ô ellenzékével szemben belátta, hogy a történelmi Magyarország fennmaradása és területi épsége a Monarchia európai nagyhatalmi státusától függ. Soha, senkit nem igazolt olyan fájdalmasan a történelem, mint Tiszát, hiszen halála után pár hónappal már semmi sem volt a történelmi Magyarországból, és az úgynevezett független Magyarországról melyrôl a Tiszát gyûlölô függetlenségi politikusok ábrándoztak kiderült, hogy egyet jelent a trianoni csonka hazával. Tisza István, mivel reálpolitikus volt, Széchényi és Deák ôszinte és értô híve, mindezt elôre látta, és ettôl a tragédiától kívánta megvédeni nemzetét, hazáját. Tisza pontosan látta, hogy a Monarchia legyengítése, szétverése és felosztása orosz birodalmi érdek, mely lehetôvé teszi majd a gyenge középeurópai és balkáni utódállamok feletti orosz dominanciát. A történelem furcsa fintora, hogy az Orosz Birodalom 1917-es összeomlása és a bolsevik forradalmat követô polgárháború csak 1945-ben, Közép- Európa szovjet megszállásakor engedte megvalósulni ezt a víziót, gyökere azonban a Monarchia szétverésében rejlik, mely hatalmi vákuumot okozva a régióban, kiszolgáltatta azt a német és orosz nagyhatalmi érdekeknek. Akár azt is bátran állíthatjuk, hogy Tisza István nagypolitikai tevékenysége és Winston Churchill késôbbi brit miniszterelnök emlékirataiban megfogalmazott véleménye a Monarchia szükségességérôl tökéletesen megegyezett. Az orosz nagyhatalom támogatását élvezô balkáni államok Monarchiaellenes aknamunkáját alaposan felmérve Tisza nem akarta a világháborút. Tudta, hogy Magyarország egy nagy háborúval nyerni nem tud legfeljebb újabb nemzetiségi területeket csatolnak hozzá, elveszthet viszont mindent, amikor a vereség után a gyôztesek kezébe kerül sorsunk. A szarajevói merénylet után tehát a magyar nemzeti érdekek miatt nem akarta a mindenki más számára évek óta nyilvánvalóan közeledô világháború kirobbantását. Érdemes feltenni a kérdést: ma vajon mely magyar államférfi ha egyáltalán lenne ilyen merne a nagyhatalmak akaratával szembefordulni, és lenne képes feltartóztatni legalább két hétre egy készülô világháborút? Az a tény, hogy erre egy magyar politikus képes volt, mutatja azt az erôt, amelyet a közös Monarchia képviselt, és amelyet nemhogy Magyarország, de a régió sem képes azóta felmutatni. A hadba lépés elkerülhetetlenségérôl melyet egyébként a késôbb következetesen háborúellenesként beállított Károlyi Mihály és csapata akkor zajosan ünnepelt a magyar parlamentben Tiszát csak az gyôzte meg, hogy a stratégiai elemzések szerint a központi hatalmak (és így Magyarország) esélye a katonai gyôzelemre az elôbb vagy utóbb mindenképpen kirobbanó háborúban évrôl évre kisebb lesz a gyors orosz fegyverkezési program és a németek átmeneti technikai fölénye miatt. Ez a mai történettudomány állásával egybecsengô korabeli politikai elemzés egy lényeges ponton volt hibás: a központi hatalmak 1914-es kezdéssel sem voltak képesek a katonai gyôzelem kivívására, ez azonban véleményünk szerint nem Tisza István felelôssége. Úgy véljük, hogy a háborús ôrületben Tisza István volt az egyetlen magyar politikus, akit egy pillanatra sem öntött el a háborús lelkesedés, aki a háború 4 éve alatt -ellenzékével ellentétben pontosan tisztában volt a küzdelem magyar nemzeti szempontból sorsfordító jellegével. Nem az ô felelôssége, hogy a sorsdöntô pillanatban a kormányzás helyett politikai merénylôivel kellett szembenéznie, és el nem követett bûnökért méltatlan halált halnia. ÁLLÁSFOGLALÁS Gróf Tisza Istvánra mi úgy tekintünk, mint hazánk és nemzetünk kiemelkedô nagyságú államférfijára. Olyan emberre, aki legnagyobb királyaink és politikusaink nyomába lépett, méltó módon képviselte hazáját és nemzetét. Olyan ember volt, akire méltán lehet büszke minden olyan magyar és európai polgár, aki hisz a szabadságban és a demokráciában. Jelképszerû a sorsa, hiszen azokban az órákban gyilkolták meg, amikor úgynevezett forradalom tüntette el az akkori természetesen nem teljes és nem tökéletes jogállamiság és demokrácia minden maradványát. Tiszáról sajnos még mindig az a közvélekedés, melyet ellenfelei alakítottak ki az elmúlt évszázadban. Ôk azok, akik számára a Monarchia Magyarországa egy félgyarmati státusban tengôdô, elnyomott ország volt, holott hazánk Mátyás király uralkodása óta soha olyan gyorsan, olyan rövid idô alatt, olyan sokat, olyan látványosan nem fejlôdött, mind gazdasági, mind politikai, mind kulturális téren. Számunkra Tisza személye testesíti meg a boldog békeidôket hazánkban. Ô volt az, aki meg akarta ôrizni vívmányainkat, aki egyedüli európai politikusként kiállt a világháború ellen, majd amikor két heti ellenállás után végül engedett, önmaga is kivette részét a frontszolgálatból. Azt is egyértelmûvé szeretnénk tenni, hogy Tisza Istvánt nem gondoljuk tévedhetetlen embernek, politikusnak. Neki is mint minden más embernek voltak hibái, tévedései. Ám hibás döntései sem homályosíthatják el azt a tényt, hogy utolsó leheletéig hazája érdekében, nemzetéért küzdött. Hitéért, meggyôzôdéséért vállalta a mártírhalált is. Nem futamodott meg Budapestrôl, holott többször is kapott figyelmeztetést: hamarosan éltére törnek. Vállalta élete minden jó vagy rossz döntését, tiszta volt a lelkiismerete, és így nézett szembe a halállal. Úgy ítéljük meg, ha mártír miniszterelnökeinknek szobra, örökmécsese áll fôvárosunkban, akkor gróf Tisza István is kiérdemli, hogy az egyszer már felállított szobra újra méltó helyre kerüljön. Egyesületünk egyik legfôbb törekvése, hogy a geszti Tisza-kúria helyreállítása mellett egykori szobrát is újra felavathassuk majd Budapesten. Tisza István Baráti Társaság Nagykovácsi gr. Tisza István Nemzeti Kör Tisza Család Geszti Köre Az én pódiumom A mi pódiumunk Egy éve indult útjára... TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: Saubermacher HÁZTARTÁSI HULLADÉKZSÁKOK kaphatók a FESTÉKBOLTBAN is Nagykovácsi, Kossuth L. u. 73. Tel.: Nyitva: H P: 7 17; Szo: 7 12 A Kossuth L. u. 14. szám alatti Latin kert kertészet díjmentesen átveszi a leszûrt és tiszta, zárt üveg vagy mûanyag edénybe gyûjtött háztartási fáradt olajat Nagykovácsi Sport Egyesület: A tavaly szeptemberében megtartott bemutató után dr. Rigó Péter a következô mondatokkal fejezte be az elsô pódiumról szóló írását: És ezek után a kérdés, lesz-e folytatás? Attila által idézett történettel felelve (melyben a tudósokat arra kérték, hogy próbálják a világ összes bölcsességét egyetlen szóba tömörítve összefoglalni)... TALÁN Úgy történt, ahogy az ötletgazdák: dr. Solymosi Péter és Szomolányi Attila, talán mások is, titokban remélték. Az ötlet, sorozat ismertté, elfogadottá, kedveltté vált. Azóta minden hónapban felült/ek/ valaki/k/ a pódiumra, és mesélt/ek/ az érdeklôdôknek errôl, arról. A kép igen színes köszönet a vállalkozóknak, meghívottaknak. Köszönet illeti ôket, hiszen jelentôsen hozzájárultak ahhoz, hogy a kezdeményezés sikeres. Köszönet illeti a törzsvendégeket, az alkalmi érdeklôdôket is. (A részleteket most nem ismételjük meg, hiszen a havi beszámolók mindig megjelentek a Böngészôben, az Interneten. Egy még hiányzik, amely Bayer Ilona közszolganôrôl szól. Egy nap az is olvasható lesz.) Szeptembertôl a következô pódiumokat tervezzük: Az élet sörrel anélkül Dr. Solymosi Péter és Majoros Árpád. Ideje: szeptember 12-én kor. Hétköznapok Észak-Thaiföldön Teveli Judit. Ideje: október 10-e. Perczel András biokémikus, egyetemi tanár, a Boyai díj kitüntetettje novemberben lesz vendégünk. Millisits Máté Podmaniczky-díjjal kitüntetett mûvészettörténész pedig decemberben mesél nekünk karácsonyról és harangokról. Várjuk régi és új barátainkat, az érdeklôdôket, és az új elôadókat a következô pódiumokon. U.i. Dr.: Rigó Péter gondolatával kezdtem. Engedjék meg, hogy az ô gondolatával fejezzem be soraimat:... érdemes a mai elbizonytalanító, atomizálódó, rohanó világban a hagyományokat, élményeket személyesen átadni, azaz ilyen összejöveteleknek idôt szentelni. SzA AUGUSZTUS 11

12

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 9-én megtartott rendkívüli testületi ülésen Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 8.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 25.-én, 12.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Gerõfi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

JEGYZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi utca 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-5/2016.NY. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. április 20-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. napirendi pont E - 172 Előterjesztő: Bencsik Mónika Polgármester Előterjesztést készítette: dr. Halmosi-Rokaj Odett Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Pénzügyi Bizottság Mellékletek: terembérleti

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Állami támogatások 2011 ÖSSZESEN: 479.457 Normatív hozzájárulás 233.857 SZJA 168.301

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 49/2014 Tárgy: Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 1. számú módosításáról Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester Előadó neve:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2012. április 19. Előterjesztő: Dr. Balogh László képviselő Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző Melléklet: Együttműködési megállapodás tervezet Véleményezi:

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 10/2014/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚLIUS 02-ÁN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 52/2014. (VII. 02.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon:

Igazgató asszony tájékoztatott arról, hogy a kapott támogatást a kerületünkben működő könyvtár számára használták fel, a következő módon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1CJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII.-X.-XIV.-XV.-XVI.-XVII. kerületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: -3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. május 26-án (csütörtök) 13.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Állandó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg

- 2 - (2) Belterület: a település közigazgatási területének jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő beépített, illetőleg Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről Lajosmizse Város Önkormányzatának

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. június 29. (hétfő)

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi munkájáról és 2014. évi terveiről JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án 17,30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásán a Petőfi Rendezvény-és Faluházban. Jelen vannak: Kovács

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2oo8. október 13-i nyílt ülésén hozott határozatai: 420/2008. (X. 13.) határozat elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal a módosítással, hogy a 6. napirend megvitatását

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és az alábbi határozatot meghozni: Határozat Ásotthalom Község Önkormányzata Polgármesterétő l 21/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt. szám: 32- /2008. Véleményező bizottság: PTB, TVMB Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Nonprofit Kft. értékesítésére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 18.-án, órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 18.-án, 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Fülöp Attila Héninger

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 04-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 10/2013 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2013. április 11-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT

TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT TARTOZÁSOK KEZELÉSE SZABÁLYZAT Abasár 2016 PREAMBULUM Abasár Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel, az államháztartás

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 7/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 14-én 10.00 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Az ülés helye: Jelen voltak: Városháza emeleti nagyterme. (Csatolt jelenléti ív alapján!) Horváth Richárd

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 15-én megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 22-i ülésére Tárgy: Karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő:

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 8/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 25. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben