S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S TUDIA CAROLIENSIA 2005. 4. SZÁM 105 111."

Átírás

1 S TUDIA CAROLIENSIA SZÁM KALMÁR JÁNOS SPANYOL GAZDASÁGI ÖRÖKSÉG A HABSBURG MONARCHIÁBAN A 18. SZÁZAD ELEJÉN A Spanyolországhoz fűződő kapcsolatnak a 16. század óta azt követően, hogy 1516-ban I./V. Károly által a Habsburg-család megszerezte a spanyol korona országai feletti uralmat kiemelkedő szerep jutott a bécsi udvarban. Ez eleinte a század folyamán mindenekelőtt dinasztikus politikai tervekben, öszszehangolt diplomáciai lépések megtételében ill. katonai segítségnyújtásban nyilvánult meg. 1 A 18. század elején azután az addigi viszony jóval közvetlenebbé vált. A spanyol örökösödési háborút ( /14) megelőzően, miután 1700-ban gyermektelenül halt meg (Habsburg) II. Károly spanyol király, rokonsági alapra hivatkozva a francia uralkodóház mellett az osztrák Habsburgok is igényt jelentettek be a család spanyol ágának örökségére. Bécs jelöltje az ottani trónra I. Lipót császár ( ) ifjabbik fia, az 1685-ben született Károly főherceg volt, akit 1703-ban a császárvárosban spanyol királlyá nyilvánítottak és aki ezt követően el is indult az Ibériai-félszigetre, hogy elfoglalja ottani örökségét, kiszorítva onnan a Versailles-ban 1701-ben szintén spanyol uralkodóvá proklamált riválisát, a már a helyszínen tartózkodó Bourbon-dinasztia tagját, Anjou hercegét, V. Fülöpöt. Károly főherceg saját fegyveres erején kívül az őt támogató és jelentős hadiflottával is rendelkező angol ill. holland szövetségeseire számított a spanyol trónért folytatott küzdelme során. 2 Csakhogy 1711-ben, bátyjának, I. Józsefnek fiú utód hátrahagyása nélkül váratlanul bekövetkezett halála nyomán egyszeriben Károly vált valamennyi osztrák habsburg koronaterület örökösévé is, s komoly esélye volt arra, hogy német római császárnak is megválasztják (ami még ugyanazon évben be is következett). Mindez a roppant kiterjedésű birodalom szinte pártalanul nagy hatalom kialakulásának lehetőségét hordozta magában. Ettől tartva a spanyol trónigényét addig anyagilag és katonailag egyaránt támogató Anglia és a Németalföldi Egyesült Tartományok egyszeriben elpártoltak tőle. A magára maradt, s időközben VI. Károly néven császárrá koronázott uralkodónak ezután már kevés reménye maradt hispániai trónigényének érvényesítésére, annál is inkább, mert szeptemberében fel kellett kerekedjen onnan Bécs felé. Igaz, hogy egyelőre hátrahagyta Barcelonában a helytar- 1 Mindezeket a kulturális vonatkozásokkal együtt röviden áttekinti Opll, Ferdinand Rudolf, Karl: Spanien und Österreich. Wien, Az előzményekre és az örökösödési háború körülményeire ld. Kamen, Henry: The War of Succession in Spain, London, ill. Francis, David: The First Peninsular War London, 1975.

2 106 K ALMÁR J ÁNOS tói jogokkal felruházott feleségét, hogy a nevében kormányozzon, de az ban Utrechtben megkötött nemzetközi békeszerződés a spanyol monarchiát riválisának, V. Fülöpnek rendelte, annak csak bizonyos koronatartományait juttatván VI. Károly kezére. Az utóbbiak közé tartozott mindenekelőtt az addigi Spanyol Németalföld (amely ettől kezdve 1790-ig az Osztrák Németalföld nevet viseli majd), a Milánói Hercegség, valamint a Nápolyi Királyság Szardíniával együtt, mely utóbbit 1720-ban elcserélik majd Szicíliáért, hogy azután erről a Nápolyi Királyság egészével együtt VI. Károly 1735-ben némi kárpótlás ellenében kénytelen legyen lemondani Spanyolország javára. Az utrechti békeszerződés értelmében VI. Károlynak 1713-ban immár teljes mértékben ki kellett vonulnia az Ibériai-félszigetről, azaz a feleségét, barcelonai udvartartását és ott tartózkodó helyőrségét is Bécsbe kellett hozatnia. A spanyolországi trónigényét támogató főként katalán hívei közül sokan már 1711-ben eltávoztak vele együtt, s még többen indultak útnak két év múlva, Erzsébet Krisztina császárné kíséretében. A katalóniai Habsburg-pártiak zöme viszont 1713 nyarától kezdve Barcelonában az ottani városvezetés irányításával folytatandó fegyveres ellenállás mellett döntve igyekezett megakadályozni az új uralkodó, V. Fülöp seregének benyomulását. Fülöp trónra lépésével ugyanis a korábbinál is súlyosabb kasztíliai alárendelődés fenyegetett egy francia-típusú abszolutisztikus kormányzás miatt. 3 A város egészen szeptember11-ig képes volt ellenállni a túlerőnek. 4 Kapitulációját egyrészt véres leszámolás követte, másrészt Aragóniához hasonlóan, ahol minderre már 1707-ben sor került re Katalónia és Valencia politikai, közigazgatási és igazságszolgáltatási intézményeit megszüntették, s a spanyol nyelvet tették kizárólagossá a hivatali életben. 6 A retorziók és birtokelkobzások miatt az ottani Habsburg-pártiak közül sokan kerestek menedéket VI. Károly országaiban. A befolyásosabbak a bécsi udvarban igyekeztek boldogulni, ahol az uralkodó 1713 decemberében létrehozta az utrechti békekötés nyomán kezére került spanyol koronaterületek központi igazgatását végző ún. Legfelsőbb Spanyol Tanácsot, melynek tagjai közé és hivatalnoki karába javarészt onnan érkezett emigránsok kerültek. 7 Ilyen módon bizonyos mértékig legalábbis időlegesen restaurálódott Bécsben az uralkodó 3 Albareda i Salvadó, Joaquim: Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta ( ). Barcelona 1993; García Cárcel, Ricardo: Felipe V y los españoles. Barcelona, (Ensayo/Historia 4), Az erre vonatkozó bőséges szakirodalmat is feltüntetik a téma legújabb feldolgozásai. Ld. Albareda, Joaquim: La Guerra de Successió i l Onze de Setembre. Barcelona, (Història de Catalunya 5), ill. Torras i Ribé, Josep M.: Felip V contra Catalunya. Testimonis d una repressió sistemàtica ( ). Barcelona 2005 (Col.lecció Bofarull 8). 5 Dedieu, Jean-Pierre: L Espagne de 1492 à Paris, Erről legrészletesebben Mercader i Riba, Joan: Felip V i Catalunya. Barcelona, León Sanz, Virginia: Origen del Consejo Supremo de España en Viena in: Hispania 52/180 (1992),

3 SPANYOL GAZDASÁGI ÖRÖKSÉG A HABSBURG MONARCHIÁBAN 107 korábban elveszített spanyol királysága. A császári székvároshoz közeli, Duna menti klosterneuburgi kolostor kibővítésének terve az Escorial mintájára, az ott kialakított ún. császártermekkel szintén ebből az időből származik. 8 VI. Károly spanyol, olasz és németalföldi alattvalói számára Bécsben ún. Spanyol Kórházat alapított. 9 A korábban Spanyolországhoz tartozó, de 1713-ban onnan különválasztott és VI. Károlynak juttatott területek birtoklása gazdasági tekintetben is olyan újszerű esélyt kínált, amilyennel az addig kizárólag Közép-Európa felé forduló Habsburg Monarchia korábban nem rendelkezett: felvillantotta a tengeri kereskedelem lehetőségét. Ennek azonban egyelőre csak igen szerény mértékben voltak meg a feltételei. A madridi Nemzeti Történeti Levéltár Károly osztrák főherceg című fondjában található egy valószínűleg 1713-ból származó francia nyelvű tengeri kereskedelmi tervezet másolata, 10 melynek szerzője a capitano di mare e guerra (azaz hadiflotta kapitány) címmel büszkélkedő, touloni születésű Joseph de Saint Hilaire báró 11 volt, akit még 1712-ben Eleonóra Magdolna, I. Lipót császár özvegye ajánlott hajóparancsnoki beosztásra Philipp Heinrich von Hessen-Darmstadt őrgrófnak, 12 a Nápolyi Királyság katonai parancsnokának. Saint Hilaire báró kalandos életű férfiúnak tűnik. Bécsi tartózkodása idején arra ajánlkozott VI. Károly császárnak, hogy felgyújtja az ellenséges hatalom, a francia király (XIV. Lajos) Toulonban horgonyzó hadiflottáját. Az uralkodónak megtetszett az ötlet és Genovába küldte ottani követéhez, Juan Francisco Uceda herceghez, 13 aki kevéssel utóbb a bécsi Spanyol Tanács főkincstárnoka lett. 14 Saint Hilaire szorgalmasan tevékenykedett ott, miközben a terve végrehajtásához alkalmas pillanatra várt. Csakhogy az már nem következett el, mert március 14-én a Habsburg uralkodó is csatlakozott az utrechti megállapodáshoz augusztusában a báró elhagyta Genovát és uralkodói utasítás alapján Nápolyba távozott unokaöccse és egy ifjú velencei hajadon társaságában. Valamilyen okból talán a titkos írású levelei miatt azonban gyanú ébredt iránta, mert szeptember 9-én kelt császári utasítás alapján Nápolyban útitársaival 8 Opll Rudolf, Uo., Archivo Histórico Nacional [Madrid] Sección IX: Papeles de Estado (Fondo del Archiduque Carlos de Austria), Legajo 8700 (a továbbiakban: AHN Secc. IX, Leg. 8700): Reflexions sérieuses pour le service de l Auguste Maison d Autriche que le Baron de St. Hilaire se donne l honneur de porter à la connoissance /folioszám nélkül/. 11 Uo., aláírás és dátum nélküli olasz nyelvű kézirat /folioszám nélkül/. 12 Uo., németül, november 16-ról Bécsből datálva /folioszám nélkül/. 13 Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder seit dem Westfälischen Frieden (1648). Hg. Bittner, Ludwig Groß, Lothar, Bd. I. Berlin, Benedikt, Heinrich: Das Königreich Neapel unter Kaiser Karl VI. Wien Leipzig, Konferenzen und Verträge. Vertrags-Ploetz, II/3. Bearb. Rönnefarth, Helmuth K. Freiburg Würzburg,

4 108 K ALMÁR J ÁNOS együtt letartóztatták, s pert indítottak ellene. A Castelnuovóban tartották fogva. Ügyében a bécsi udvarban is intézkedtek február 14-én a VI. Károly nevében kiadott utasítás értelmében továbbra is letartóztatásban kellett maradnia, mindaddig, amíg nem születik ítélet az ügyében. Ezt azonban nem várta meg április 2-án éjféltájban arra hivatkozva, hogy levegőzni kíván német őrzője társaságában elhagyta a celláját, majd az állítólag bennfelejtett dohányáért visszaküldte az őrt, s eközben megszökött. 16 További sorsáról nem tudunk. Arról viszont igen, hogy nem ez volt az első összeütközése a törvénnyel: 1713 júliusát megelőzően Milánóban tizenöt napra letartóztatták, amikor is neki nyújtott kölcsönöknek köszönhetően nyerte vissza a szabadságát. 17 Saint Hilaire báró szökéssel végződő kalandját megelőzően a császár számára készített tengeri kereskedelmi javaslata az alábbiakat tartalmazza: Minden nagy uralkodó számára fontos egy tengeri flotta, mert csak azoknak van tekintélyük, akik ilyennel büszkélkedhetnek. Ennek segítségével elejét lehetne venni annak, hogy a franciák megvessék a lábukat Itáliában. Mindez persze sok pénzbe kerül, már csak azért is, mert a Habsburg Monarchia területén sehol nem építenek hajót. A legcsekélyebb anyagi ráfordítással Hollandiában lehetne készíttetni ágyúval felszerelt, hat hónapos tengeri útra elegendő élelmiszerrel feltölthető hajókat, évente legfeljebb húsz darabot, egyenként mintegy forintért. (Nápolyban ez kb. a háromszorosába kerülne.) A Hollandiában gyártott hajók előállítási helyükről ottani áruféleségekkel megrakottan úszhatnának le az Adriai-tengerre, útba ejtve Lisszabont, Genovát és Livornót. Az általuk szállított javak útközben történő értékesítése nyomán a hajóépítési költségnek legalább egyharmada megtérülne. Különösen azért ajánlja az uralkodó figyelmébe Saint Hilaire báró ezt a megoldást, mert szerinte sem Nápolyban, sem Friuliban nem tudnak 80 ágyús hajót gyártani, arról nem is beszélve, hogy egyenként legalább forintba kerülnének, továbbá legkevesebb két évbe telne, míg akár egyetlen is vízre kerülhetne. Eközben pedig a Velencei Köztársaság és Franciaország mindent elkövetne azért, hogy megakadályozza a császár adriai terveinek megvalósulását. Hajóskapitányokat a máltai német lovagok közül kellene szerződtetni, hiszen ők értenek a navigáláshoz, s ez a rend az 1700 óta eltelt idő alatt már négy darab 60 ágyús hajót építtetett Toulonban. Matrózokat Mallorcán, Szardínián ill. a Nápolyi Királyság területén lehetne toborozni, vagy akár Flandriában, ahol tengerésztiszteket is fel lehetne fogadni. Az előbbi helyszínekről származókat a Rajna partjára javasolja szállíttatni, hogy ott behajózhassák őket, s vízi úton juthassanak el Hollandiába. 16 Ld. a 11. sz. jegyzetet. 17 AHN Secc. IX, Leg. 8700: Giuseppe Antonio Mariano torinói születésű piemontei lovag, Stefano Santi torinói születésű és ottani lakos, valamint Amadeo Grosjean genfi kereskedő július 5-ről Genovából datált Saint Hilaire-t igazoló levelei /folioszám nélkül/.

5 SPANYOL GAZDASÁGI ÖRÖKSÉG A HABSBURG MONARCHIÁBAN 109 Mihelyt a kívánt flotta a császár kikötőibe érkezik, földrajzi és a hajózási ismeretek tanítása céljából akadémia alapítását szorgalmazza a tervezet szerzője, továbbá egy fiatal önkéntesekből rekrutált ún. Tengerészeti Gárda felállítását, melynek tagjai hadihajókon teljesítenének szolgálatot. Saint Hilaire báró felajánlja, hogy elhozatja Franciaországból az e mesterség oktatására legalkalmasabb szakembereket. A kikötőkben a tengeri kereskedelemmel kapcsolatban felmerülő polgári peres ill. a bűnügyek elbírálása érdekében Admiralitási Hivatalnak nevezett bíróságok felállítását sürgeti. Az uralkodói udvarban pedig egy ún. Nagy Tengerészeti Tanács nevű külön testület megszervezését látja indokoltnak, amelyhez az előbbiek döntései lennének fellebbezhetők. A tengerészeti jogot az általa legjobbnak tartott francia 18 alapján tartaná érdemesnek megismertetni a császár alattvalóival. A kereskedelmi forgalom fellendítése érdekében a livornói mintájára szabad kikötő létesítését javasolja, amely tíz éven át vámmentes lenne. A létesítendő hajójavító műhelyek működtetését Hollandiából hozott szakmunkásokkal véli megoldhatónak, melyek számára Triesztet látja a legalkalmasabb helyszínnek. E város forgalmának felvirágoztatása céljából a kereskedők és manufaktúratulajdonosok számára a kikötő erődítési és esedékes javítási munkálatainak költségét fedező bérleti díj ellenében elengedhetetlennek tartja megfelelő nagyságú területek biztosítását, hogy ott házakat és raktárakat emeltethessenek. A fellendülő forgalom a későbbiekben lehetővé teheti, hogy idővel a császár már majd a saját országaiban építtethessen hajókat. A tervezet készítője úgy véli, hogy ha már egyszer az uralkodó átengedni kényszerült Spanyolországot a riválisának, legalább néhány, a spanyolok által birtokolt Karib-tengeri szigetet szerezzen meg: Kubát, Santo Domingót, vagy Puerto Ricót. Ezek a szigetek ugyanis közel esnek az amerikai szárazföldhöz, főleg Mexikóhoz, és nagyszerű kikötőik vannak (mindenekelőtt Havanna), melyek birtoklása évi millió forintos nyereséget biztosíthatna. Ráadásul azokat a császárhű spanyol és olasz alattvalókat lehetne odatelepíteni, akiket jelenleg a bécsi udvar tart el nekik folyósított évjáradékkal. 19 Bűnözőket is foglalkoztathatnának az ottani bányákban. E szigeteken helyőrségi feladatokat ellátó katonákat lehetne toborozni. Igaz ugyan, hogy Kubában nincsenek bányák, viszont sok dohány terem, s folyói gazdagok aranyban. Ráadásul erdőkben is bővelkedik, ami kedvez a hajóépítésnek. Santo Domingo-szigete, melynek egyik része francia, a másik spanyol érdekeltség, cukorban, dohányban, bíbortetűben és indigóban gazdag. Puerto Ricónak ugyanezek a kincsei. 18 Bizonyára a Jean-Baptiste Colbert minisztersége idején, 1681-ben kodifikált tengeri jogról lehet szó, melyet 1689-ben a haditengerészetre vonatkozó rendelettel egészítettek ki. V. ö. Huez de Lemps, Christian: Océans et mers in: Dictionnaire de l Ancien Régime. Royaume de France XVIe XVIIIe siècle. Dir. Bély, Lucien. Paris, Erről újabban és legrészletesebben Alcoberro, Agustí: L exili austriacista ( ), vol. II. Barcelona, (Textos i Documents 36),

6 110 K ALMÁR J ÁNOS A báró szerint a Cádizban hajóra rakott áruk többsége itáliai eredetű, melyeket a genovai, livornói és velencei kereskedők saját költségükön visznek oda. Ezért feltételezhető, hogy ha a császár a karibi-szigetek valamelyikét megszerezné és Itáliában, valamint az Adrián kikötőket létesítene ill. hajókat szerelne fel, akkor a kereskedők nem Cádizba szállítanák az áruikat ahol magas közvetítési díjat kell fizetniük, s még a be- és kilépésnél is illetéket szednek tőlük, hanem a császár alkalmazottaihoz. Ugyanakkor nem engedhető meg a rakomány elkobzásának terhe mellett, hogy idegen hajók is részt vegyenek a szállításban. Ezzel szemben a saját kereskedők eladási forgalmának növelése érdekében lehetővé kell tenni, hogy idegen amerikai forgalmazók is vásárolhassanak a szigetekre vitt árukból. Saint Hilaire báró a csáktornyai borok 20 minőségét nagyjából az Andalúzia határvidékén lévő Jerés de la Fronteraiakhoz 21 találta hasonlatosaknak. Szerinte a magyar borok egyébként is lényegében a spanyolországi lusenaiakra 22 emlékeztetnek (bécsi tartózkodása idején kóstolt magyar borokat). Úgy tudja, hogy Amerikában is ez a két spanyol bor a legkedveltebb, mert nagy mennyiségben szállítanak oda azokat. Szerinte amennyiben a császár megszerezné e szigeteket az ő alattvalói is forgalmazhatnának nemcsak bort, hanem magyar gabonaféléket is, mely utóbbiakat az ezekben hiányt szenvedő vidékekre, pl. Genovába, Barcelonába, Valencia tartományba és Portugáliába vihetnék. Szerinte az indiaihoz hasonló minőségű sziléziai vásznat is jelentős haszonnal lehetne forgalmazni a különböző kikötővárosokban. Szerzőnk azzal zárja javaslatait, hogy mindezen elképzelések megvalósítása elképzelhetetlen az uralkodó komoly anyagi áldozatvállalása nélkül. Mégis úgy gondolja, hogy a várható haszon megéri a ráfordítást. Állítja, hogy csak azoknak a hatalmaknak van tekintélyük, amelyek tengeri létesítményekkel is rendelkeznek. Ráadásul mint mondja a tenger szeszélyességével együtt is lenyűgöző, s mindenkor összeköttetést biztosított az emberek között, amely kapcsolat hozzájárult a művészetek és a tudományok fejlődéséhez. A tenger nyújtotta természeti szépség nélkül sem a pompát, sem a nagyszerűséget nem ismerhetnénk. A navigációt tartja az emberi szorgalom legnemesebb eredményének. Azzal is érvel, hogy csak hadiflotta birtokában lehet megakadályozni a franciák itáliai térnyerését. Úgy gondolja, hogy javaslatai megvalósítását előmozdíthatja a császárnak a kincstári ügyek rendbetételére irányuló szándéka, 23 melynek ér- 20 Ezek jelentőségét mutatja az ottani szőlőművesek számára a Zrínyiek által adott kiváltságnak utóbb a király által történt megerősítése. Ld. Feyér Piroska: A szőlő- és bortermelés Magyarországon (1848-ig). Budapest, Andalúziában, három mérföldnyire Cádiztól. 22 Lusenát vagy Luzenát nem tudtam azonosítani. 23 Az e vonatkozású részletekre ld. Holl, Brigitte: Hofkammerpräsident Gundaker Thomas Graf Starhemberg und die österreichische Finanzpolitik der Barockzeit ( ). Wien, (Archiv für österreichische Geschichte, Bd. 132), főként

7 SPANYOL GAZDASÁGI ÖRÖKSÉG A HABSBURG MONARCHIÁBAN 111 dekében számba kellene vétetnie a tartományaitól várható összegeket. A báró számításai szerint VI. Károlynak évi 300 millió forintnyi jövedelme lehet, ami meghaladja elődeiét, azaz néhai apjáét és bátyjáét. Mindenesetre egy, valamenynyi országára és tartományára kiterjedő pontos felmérés szükséges lenne az 1700-ban kirobbant fegyveres konfliktus a spanyol örökösödési háború nyomán szétzilálódott pénzügyek rendbetételéhez. Saint Hilaire tervezetét félretették, aminek nyilván nemcsak a szerzője iránt megingott bizalom volt az oka. A hosszas diplomáciai erőfeszítések nyomán végül mégiscsak lezárult az évtizedes nemzetközi konfliktus, s a formálódó béke a magára maradt császár számára nem tette lehetővé a területszerzést, legkevésbé már csak hadiflotta híján is az oly távoli karibi térségben. Más, később és némileg eltérő külpolitikai helyzet közepette keletkezett, de szintúgy kalandor elképzelések is hasonló sorsra jutottak. 24 Sőt, a már az előző században is működő és változatlanul virágzó Ostendei Kereskedőtársaság tevékenységét is megszüntetni kényszerült a császár 1731-ben, trónja leányági örökölhetőségének nemzetközi elfogadtatása érekében. 25 Ám addigra az 1719-ben Fiumével együtt szabad kikötői státust kapott Triesztet már lényegesen kibővítették és korszerűsítették, úgy, hogy alkalmassá vált az 1725-ben Spanyolország és a Habsburg Monarchia között létrejött békeszerződés nyomán megkötött kereskedelmi egyezményben rejlő lehetőségek kiaknázására, amelyek az előbbi ország kikötőinek az utóbbi alattvalói előtt való megnyitásából fakadtak. Így azután, ha a tengerentúli forgalomba nem is tudtak közvetlenül bekapcsolódni e közép-európai hatalom kereskedői, a Velence által ellenőrzött Adriáról mégiscsak sikerült kijutniuk, hiszen megnyílt előttük a Földközi-tenger nyugati medencéje, s ez lehetővé tette számukra akár az óceánon túlról származó áruk forgalmazását, még ha ez az ő esetükben csupán azok közvetett úton való beszerzését jelentette is. 24 Két, az 1730-as évek elejéről származó tervezet bemutatását ld. Kalmár János: Seehandelspläne über Triest aus der Regierungszeit Karls VI. in: Sous le signe des Lumières. Articles rédigés á l occasion du VIIe Congrès International des Lumières. Dir. H. Balázs, Éva. Budapest, Huisman, Michel: La Belgique commerciale sous l empereur Charles VI. La Compagnie d Ostende. Bruxelles, 1902.

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család

A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család ÖSSZEFOGLALÁSOK A Habsburg- és a Habsburg-Lotharingia-család Karl Vocelka osztrák történészprofesszor, a Bécsi Egyetem Történeti Intézetének elnöke ismert a magyar szakmai közönség számára. Az elmúlt két

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század)

A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra Egyén, közösség, társadalom Népesség, település, életmód A VÁROSOK SZÜLETÉSE ÉS A RENDISÉG KIALAKULÁSA (11-13. század) Városok A mezőgazdaság fejlődésével és

Részletesebben

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM

KATONAI JOGI ÉS HADIJOGI SZEMLE 2014/1. SZÁM Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelmi igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig, különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre A katasztrófák elleni védelem mai tartalmának, szervezetének

Részletesebben

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák

Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon. Tevékenységformák Az osztályozóvizsga anyaga történelem tantárgyból a 10. évfolyamon Tevékenységformák Ismeretszerzési és feldolgozási képességek Írott források elemzése: az egyes szövegek forrásértékének megállapítása

Részletesebben

UTAZÁSI INFORMÁCIÓK Mediterranean Tall Ships Regatta 2013

UTAZÁSI INFORMÁCIÓK Mediterranean Tall Ships Regatta 2013 UTAZÁSI INFORMÁCIÓK Mediterranean Tall Ships Regatta 2013 SKRADIN Skradin ACI Marina a horvát tengerpart közép-dalmácia régiójában, Sibeniktől néhány kilométerre található kis marina. Könnyen elérhető,

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

A Dawes-terv (1924.04.09.)

A Dawes-terv (1924.04.09.) A Dawes-terv (1924.04.09.) A német márka növekvő elértéktelenedése miatt Németország 1922-ben már képtelen volt a jóvátételek teljesítésére, és november 14-ei jegyzékében 3 4 évi moratóriumot kért. Az

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei

Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA. Doktori (PhD) értekezés tézisei Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola KOVÁCS ZSUZSA SZENT VILMA MAGYAR KIRÁLYNÉ LEGENDÁJA Doktori (PhD) értekezés tézisei Témavezető: Szörényi László az MTA doktora Bregano 2010 I. A

Részletesebben

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE

ROYAL CARIBBEAN CRUISE LINE Gyermekek ingyen Utazni jó, pláne, ha együtt a család! Hogy semmi jóról ne kelljen lemondani, a Royal Caribbean International és idén már a Celebrity Cruises is kifejezetten a gyermekes családoknak szóló

Részletesebben

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével

Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével Ismerkedés a kontinensekkel és az ott élő emberek kultúrájával, életével diákmelléklet ÉN ÉS A VILÁG 5. évfolyam 111 D1 Történetek a Földről Vasco da Gama A XIV XV. századi Európába sokféle kereskedelmi

Részletesebben

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig

SZERZŐI ISMERTETŐ A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig SZERZŐI ISMERTETŐ Isabella Dal Fabbro A katonák szerepe a magyarság kép alakulásában az észak-itáliai lakosság körében a IX.-től a XIX. századig című doktori (PhD) értekezéséről Dolgozatomban azt vizsgálom,

Részletesebben

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN

FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN Petőfi-pályázat 2013 Történelem FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK A XVI-XVIII. SZÁZADBAN 1) Ismert és ismeretlen felfedezők Kire ismersz rá? Portugál herceg, támogatott minden felfedező utat, bár ő maga ritkán szállt

Részletesebben

Figyelem! A Costa Diadema, a Földközi-tenger királynője vízre száll!! Ismerkedjen meg a hajótársaság új zászlóshajójával!

Figyelem! A Costa Diadema, a Földközi-tenger királynője vízre száll!! Ismerkedjen meg a hajótársaság új zászlóshajójával! Mediterrán illatok - savonai indulással 7 éj Figyelem! A Costa Diadema, a Földközi-tenger királynője vízre száll!! Ismerkedjen meg a hajótársaság új zászlóshajójával! időpontok Costa Diadema - a flotta

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

A MONARCHIA HADITENGERÉSZETI POLITIKÁJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK AZ I. VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ IDŐSZAKBAN

A MONARCHIA HADITENGERÉSZETI POLITIKÁJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK AZ I. VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ IDŐSZAKBAN Solymos András A MONARCHIA HADITENGERÉSZETI POLITIKÁJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK AZ I. VILÁGHÁBORÚT MEGELŐZŐ IDŐSZAKBAN Rezümé: A szerző ismerteti az antant és a hármas szövetség tengerészetének haditerveit,

Részletesebben

AZ MSC SPLENDIDA hajóval Indulási időpont: december Genova (Olaszország) Tengeren 3. Katakolon (Törökország) 09:00 14:00 4. Pireu

AZ MSC SPLENDIDA hajóval Indulási időpont: december Genova (Olaszország) Tengeren 3. Katakolon (Törökország) 09:00 14:00 4. Pireu HAJÓÚT : KANÁRI-SZIGETEK AZ MSC FANTASIA hajóval Indulási időpont: 2009. december 11. Nap 1. Genova (Olaszország) 17.00 2. Barcelona (Spanyolország) 13:00 19:00 3. Gibraltár (Egyesült Királyság) 22:00

Részletesebben

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése

1/a melléklet. Mindentudó : Egy egyszerű eszköz. Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése Mindentudó : Egy egyszerű eszköz 1/a melléklet Téma: Az újkor kezdetén Feladat: Miről beszélek? Mondd egy szóval! Az Újvilág őslakóinak elnevezése A király uralkodik, de nem kormányoz. A katolikus megújuláshoz

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13.

Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. Javítókulcs 10. évfolyam 1. forduló 2015.01.13. A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető részeit, az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük. Az itemek már nem bonthatók fel részteljesítményekre,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből

A kisebbségvédelem története. Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből A kisebbségvédelem története Dokumentumok a kisebbségvédelem tárgyköréből Az ember, mint védendő alapérték Emberi jogok Kisebbségvédelem Kettősség, eltérő fejlődés, közösségek jogai, emberi jogok Történet

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2012/2013 MEGYEI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

'ÚTITÁRSA INGYEN!' AKCIÓ. Hajóút neve Éj Hajó Indulási kikötő Minimum ár. 11 Costa Pacifica Civitavecchia 1. fő: 319 eurótól/fő 2.

'ÚTITÁRSA INGYEN!' AKCIÓ. Hajóút neve Éj Hajó Indulási kikötő Minimum ár. 11 Costa Pacifica Civitavecchia 1. fő: 319 eurótól/fő 2. Izgalmas ősz-kezdés a Costával: ÚTITÁRSA INGYEN! Hat izgalmas mediterrán Costa-útvonalon a kétágyas kabinok most különleges, dupla kedvezménnyel foglalhatók: az első fő kedvezményes részvételi díja mellett

Részletesebben

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora

Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora Királynők a házban (2016) A Szegedi SZC Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája komplex történelem csapatversenyének feladatsora 1. Melyik királynőre igazak az alábbi állítások? Írd az állítások betűjelét

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

ténelemkönyvekbe, és végül a nagyhatalmak osztozkodásával ért véget, legnagyobb bánatára az osztrákoknak. Annak ellenére, hogy ettől függetlenül a

ténelemkönyvekbe, és végül a nagyhatalmak osztozkodásával ért véget, legnagyobb bánatára az osztrákoknak. Annak ellenére, hogy ettől függetlenül a Egyszer volt, hol nem volt, még ha az Óperenciás-tengeren nem is túl, de mindenféleképpen annak közelében, élt egy igen nagy remények elé néző főherceg, Károly Ferenc József Vencel Baltazár Johann Anton

Részletesebben

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM

2013/2 S/Y FEMME FATALE PROGRAM SHIPS REGAT TA 2013 A S/Y Femme Fatale 2013. szeptember 4-én indul a Mediterranean Tall Ships Regattára. Az Adiáról Barcelonába hajózunk, majd a Regatta után La Speziából Máltára vitorlázunk. S.A.L.T.

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny

II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny II. Rákóczi Ferenc Irodalmi és Műveltségi csapatverseny iskolai forduló FELADATLAP 2014. április I. feladat Keresztrejtvény 1 2 3 Á S 4 5 6 7 8 R 9 O 10 A 11 12 13 14 15 A 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Turisztikai forgalom Kibocsátó régió Befogadó régió Átmeneti régió Turisztikai forgalom szerkezete Fı ismérv: turisták származási helye Pl. Románia. 2004/ben 6,6 mil. turista: Európa 6,3 mil. Amerika 0,13

Részletesebben

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban

A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban DOI: 10.18427/iri-2016-0056 A kormányzó és a trón. Alkotmányos szerepvállalás vagy dinasztikus tervek a Horthy családban Olasz Lajos Szegedi Tudományegyetem JGYPK olasz@jgypk.szte.hu Az elvesztett háború,

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

Időrend, programok 13:00-17:30. Kerületi diákolimpia döntő - távolugrás 17:30-19:30. Nemzetközi férfi távolugró verseny

Időrend, programok 13:00-17:30. Kerületi diákolimpia döntő - távolugrás 17:30-19:30. Nemzetközi férfi távolugró verseny Időrend, programok 13:00-17:30 17:30-19:30 Kerületi diákolimpia döntő - távolugrás Nemzetközi férfi távolugró verseny Az esemény házigazdája: Hajdú B. István 2 Köszöntő Tisztelt Hegyvidéki Polgárok! Mondhatni

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI / TÁRSADALMI TERÉRE HATÓ GEOGRÁFIAI TÉNYEZŐK Csizmadia Gábor 1 Bevezetés Az értékelés tárgya a Dél-Dunántúli régió / társadalmi terére hogyan hat a földrajzi környezet?

Részletesebben

Ma a Kossuth Lajos utca térségében épp ott a legalacsonyabb az ingatlanok értéke, ahol a legnagyobb a gépjármű forgalom. Ld. az 1. mellékletet!

Ma a Kossuth Lajos utca térségében épp ott a legalacsonyabb az ingatlanok értéke, ahol a legnagyobb a gépjármű forgalom. Ld. az 1. mellékletet! Tarlós István főpolgármester Fővárosi Önkormányzat Budapest Budapest, 2012. április 27. Tisztelt Főpolgármester Úr! Budapest büszkesége lehetne a belvárost keresztülszelő Kossuth Lajos utca. Sajnos ma

Részletesebben

A vesztfáliai béke SZKA_210_15

A vesztfáliai béke SZKA_210_15 A vesztfáliai béke SZKA_210_15 TANULÓI A VESZTFÁLIAI BÉKE 10. ÉVFOLYAM 173 15/1 ORSZÁGKÁRTYÁK Lengyelország Lengyelország Lengyelország Hollandia Portugália Hollandia Erdély Hollandia Csehország Hollandia

Részletesebben

ERASMUS Tanulmányi beszámoló. Madrid, Spanyolország Universidad Rey Juan Carlos 2012/2013 II. félév

ERASMUS Tanulmányi beszámoló. Madrid, Spanyolország Universidad Rey Juan Carlos 2012/2013 II. félév ERASMUS Tanulmányi beszámoló Madrid, Spanyolország Universidad Rey Juan Carlos 2012/2013 II. félév Ottenberger Csilla műszaki menedzser ottenberger.csilla@gmail.com 1 Utazás előtti teendők Én már a kiutazásom

Részletesebben

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711

Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 A kuruc kor zenéje Rákóczi-szabadságharc: 1703-1711 1699-re Magyarország felszabadul a török uralom alól ebben a magyar államnak szinte egyáltalán nincs szerepe > a békekötés feltételeit a Habsburgok diktálják

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Tájékoztatások és közlemények

Tájékoztatások és közlemények Az Európai Unió Hivatalos Lapja ISSN 1725-518X C 83 Magyar nyelvű kiadás Tájékoztatások és közlemények 53. évfolyam 2010. március 30. Közleményszám Tartalom Oldal 2010/C 83/01 Az Európai Unióról szóló

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN RÁDULY JÁNOS A KÉT KIRÁLYGYERMEK BALLADAMOTÍVUMAI EGY KIBÉDI NÉPMESÉBEN 1. 1865-ben jelent meg első ízben a Fővárosi Lapokban Kriza János egyik legkiválóbb munkatársának, Gálfi Sándornak a balladagyűjtése

Részletesebben

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé

Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé Szőnyei Tamás: Félúton Haydn felé 2009-ben emlékezik meg a világ a zeneszerző halálának kétszázadik évfordulójáról. Négy évünk van, hogy a fertődi Esterházy-kastélyt, ahol élete legtermékenyebb évtizedeit

Részletesebben

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás

A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 2013. 2. szám 87 Mihóné dr. Leitner Judit KECSKEMÉTI VÁROSI BÍRÓSÁG TITKÁRA (KECSKEMÉT) A bűncselekményből eredő vagyon elvonása Vagyonelkobzás 1. Bevezetés Kezdetben csak bizonyos deliktumokra korlátozódott

Részletesebben

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor

liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor liliom és holló MEGYEI TÖRTÉNELEM VERSENY 6-7-8. ÉVFOLYAMOS TANULÓK RÉSZÉRE 1. FORDULÓ Az Anjou-kor I. FORDULÓ Név:... Cím:.. Iskola, évfolyam:.. E-mail cím:... 1. Az ország főpapjai, bárói, nemesei és

Részletesebben

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas

www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas Az autonómia alapvetõ kérdései Ruth Lapidoth: Autonomy Flexibile Solutions to Ethnic Conflicts United States Institute

Részletesebben

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. -

PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I F R A N Y Ó R E M I G I U S F E L S É G S É R T É S I PERE. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1977. - A T A T A I FRANYÓ REMIGIUS FELSÉGSÉRTÉSI P E R E. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS

ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS ORSZÁGOS TÖRTÉNELEM TANTÁRGYI VERSENY 2015/2016 ISKOLAI FORDULÓ JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ ÉS JAVÍTÓKULCS A feladatok legkisebb, önállóan értékelhető elemeit, azaz az itemeket a magyar ABC kisbetűivel jelöltük.

Részletesebben

Telefonica Európa Nagydíj

Telefonica Európa Nagydíj Telefonica Európa Nagydíj 2009. augusztus 21 23 Spanyolország Spanyolország, hivatalosan Spanyol Királyság független állam Dél-Európában, illetve Északés Nyugat-Afrikában (a hozzá tartozó Ceuta és Melilla

Részletesebben

A Szülői Tanács 2011. február 23-i ülésének jegyzőkönyve

A Szülői Tanács 2011. február 23-i ülésének jegyzőkönyve A Szülői Tanács 2011. február 23-i ülésének jegyzőkönyve Kezdés: 19:00 óra Helyszín: Az iskola (DSB) zeneterme Jegyzőkönyvvezető: Anne Vizi Jelenléti ív kitöltve 1. Megnyitó Otto Graf elnök köszönti a

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

2015. július 11., 18., 25., augusztus 1., 8., 15., 22., 29., szeptember 5., 12. 19., 26., október 3., 10., 17., 24., 31., november 7., 14., 21.

2015. július 11., 18., 25., augusztus 1., 8., 15., 22., 29., szeptember 5., 12. 19., 26., október 3., 10., 17., 24., 31., november 7., 14., 21. Costa Diadema - a flotta új gyöngyszeme! 2015. július 11., 18., 25., augusztus 1., 8., 15., 22., 29., szeptember 5., 12. 19., 26., október 3., 10., 17., 24., 31., november 7., 14., 21. Útvonal Savona (Olaszország)

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára)

Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Műveltség és társadalmi szerepek: az arisztokrácia változó társadalmi szerepei Kora újkori szekció (Papp Klára) Orosz István (Debreceni Egyetem, Magyarország) Szőlőbirtokos arisztokraták Tokaj-Hegyalján

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

Széchenyi és Budapest

Széchenyi és Budapest Közös Dolgaink rendezvénysorozat 2010. szeptember 22. Széchenyi emlékére Széchenyi és Budapest Dr. Berényi János tud. tanácsadó Széchenyi és Pest-Buda 1826-ban Pestre költözik, 1829-ben polgárjogot

Részletesebben

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION

MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION MAGYAR AFRIKA TÁRSASÁG AFRICAN-HUNGARIAN UNION AHU MAGYAR AFRIKA-TUDÁS TÁR AHU HUNGARIAN AFRICA-KNOWLEDGE DATABASE ------------------------------------------------------------------------------------ KUN

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS A TENGER

MAGYARORSZÁG ÉS A TENGER MAGYARORSZÁG ÉS A TENGER GÁBOR MIKLÓS 2015 0 Fél évszázaddal ezel tt kezembe került egy több mint százoldalas kandidátusi disszertáció, a szokás szerint fekete műb rbe kötve. Kézzel szedett aranybetűs

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

T/11741. számú. törvényjavaslat

T/11741. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11741. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.)

A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.) SZAMOSI LÓRÁNT A felvilágosodás (Ulrich Im Hof: A felvilágosodás Európája c. könyve alapján.) A. A háttér A felvilágosodást kiteljesedésének századában, a XVIII. században a fénnyel azonosították. Az ész,

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

historia romani ii. SZKA 212_15

historia romani ii. SZKA 212_15 historia romani ii. SZKA 212_15 tanulói historia romani ii. 12. ÉVFOLYAM 209 15/1 Három alapfogalom Fogalomkártyák 210 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK tanulói 15/2 Identitástervezés Szövegkártyák

Részletesebben

HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM MADRID. Magyar hangja: KOVÁTS KRISZTA. CD-melléklet

HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM MADRID. Magyar hangja: KOVÁTS KRISZTA. CD-melléklet HANGOS ÚTIKÖNYV KEDVENC VÁROSOM MADRID S A J Á T I D E G E N V E Z E T Ô V E L Magyar hangja: KOVÁTS KRISZTA CD-melléklet KOSSUTH KIADÓ, 2010 3 KEDVES MADRIDI ÚTITÁRSAIM! A világ bármely városába szívesen

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben