! " # $% & # ' ! " ( (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "! " # $% & # ' ! " ( ("

Átírás

1 ! " # $% & # '! " ( ( # Ers Ferenc: Checkpoint Sigmund avagy a Freud-szcenáriók Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a pszichoanalitikus legendán. Bp., 1987.; Jean-Paul Sartre: Freud. Bp., 1987.; Halász László (szerk.): A freudizmus. Bp., /1. 11 Fügedi Erik: A Szent István jubileum Glatz Ferenc, Kardos József (szerk.): Szent István és kora. Bp., 1988.; Kristó Gyula (szerk.): Az államalapító. Bp., 1988.; Török József (szerk.): Emlékkönyv Szent István halálának 900. évfordulójára. Reprint. Bp., 1988.; Bogyay Tamás: Stephanus rex. Bp., /1. 4 Geréby György: Esztétika a középkorban Redl Károly: Az égi és a földi széprl. Források a késantik és a középkori esztétika történetéhez. Bp., /1. 57 Orthmayr Imre: Az eszméiben él társadalom Peter Winch: A társadalomtudomány eszméje és viszonya a filozófiához. Bp., /1. 35 Rév István: "Az ember végül..." Berend T. Iván: A magyar gazdasági reform útja. Bp., /1. 20 Rugási Gyula: Vezekl tudomány Lackó Miklós: Korszellem és tudomány Bp., /1. 27 Szcs Jen: Magyar és európai lovagi kultúra Kurcz Ágnes: A magyarországi lovagi kultúra a században. Bp., /1. 43 Takács Imre: Feldarabolt id Magyarországi mvészet körül. I II. Szerk. Marosi Ern. Bp., (A magyarországi mvészet története 2. Fszerk. Aradi Nóra) 1989/1. 51 Vági Gábor: Híres mesterségem címere: P Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Bp., /1. 63 % ' Csicskó Mária: Bibliográfia a magyar 1956-tal foglalkozó 1989-ben megjelent könyvekrl 1989/1. 93 Niedermüller Péter: A néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás elméleti dilemmái 1989/1. 79 Perczel István: Hagyomány, kereszténység és gnószticizmus. Hamvas Béla istenfogalmának forrásai 1989/1. 69 Pet Iván: A közelmúlt története mint bestseller 1989/1. 87

2 Ágoston Gábor: Hegyi Klára, Zimányi Vera: Az oszmán birodalom Európában. Bp., / Bácskai Vera: Rácz István: Városlakó nemesek az Alföldön között. Bp., / Berend Nóra: R. W. Southern: A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Bp., / Buzinkay Géza: Dénes Iván Zoltán: Közüggyé emelt kiváltságrzés. A magyar konzervatívok szerepe és értékvilága az 1840-es években. Bp., / Fried István: Ferenczi László: A remény zuhatagja. Bp., / Gajáry István: Eperjessy Géza: A szabad királyi városok kézmvesipara a reformkori Magyarországon. Bp., / Gergely András: Idegen kezek. (A magyar irodalom gyöngyszemei) Szerk. Szántó György Tibor. Bp., / Hanák Péter: Heiszler Vilmos, Szakács Margit, Vörös Károly: Photo Habsburg. Frigyes fherceg és családja. Bp., / Hiller István: Bene Sándor, Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan. Bp., / Horváth M. Tamás: Varga Csaba: Politikum és logikum a jogban. A jog társadalomelmélete felé. Bp., / Horváth Pál: Nyíri Tamás: Alapvet etika. Bp., / Jankovics József: Bornemissza Anna megbvöltetése. Boszorkányok Erdély politikai küzdelmeiben Közread. Herner János. Bp. Szeged, / Kilián István: Kecskeméti Gábor (szerk.): Magyar nyelv halotti beszédek a XVII. századból. Bp., 1988.; Szabó Péter: A végtisztesség. A fúri gyászszertartás mint látvány. Bp., / Klaniczay Gábor: Gustav Henningsen: A boszorkányok ügyvédje. A baszk boszorkányság és a spanyol inkvizíció ( ). Bp., / Kövér György: Bácskai Vera: A vállalkozók elfutárai. Nagykereskedk a reformkori Pesten. Bp., / Laki Mihály: Kornai János: Régi és új ellentmondások és dilemmák. Bp., / Neményi Mária: Szalai Júlia, Vajda Ágnes: A "szociális" és "egészségügyi" ellátás határán. Bp., / Pirnát Antal: Martinkó András: Az Ómagyar Mária-siralom hazai és európai tükörben. Bevezetés és vázlat. Bp., /1. 99 Ritter Andrea: Bruno Bettelheim: A végs határ. Bp., / Sárközy Péter: Pál József: A neoklasszicizmus poétikája. Bp., / Szabó Dániel: Ger András: Az elsöpr kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Bp., / Tóth István György: Philippe Ariès: Gyermek, család, halál. Bp., / ' # " Berend T. Iván fbb munkái a magyar gazdaság 1945 utáni történetérl 1989/1. 22 Sigmund Freud magyarul megjelent (és nem megjelent) mveinek bibliográfiája (Ers Ferenc) 1989/1. 14.

3 Hamvas Béla közelmúltban megjelent mvei és néhány meg nem jelent mve 1989/1. 72 Hankiss Elemér könyvei 1989/1. 66 Kurcz Ágnes mvei (mfordítások) 1989/1. 46 Szcs Jen mvei 1989/1. 47 )! " ( ( * + Bánki Ágnes: [Levél Lányi Andráshoz / BUKSZ, 1990/2./] 1990/ Barabás Jen: Válaszút vagy útveszt. Észrevételek Niedermüller Péter cikkéhez. [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 3 Fehér M. István: A Lét és id magyar kiadásához 1990/ Fejt Ferenc: Perczel Istvánnak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Gombár Csaba: Levél Vági Gábornak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 3 Kajtár Mária: Hozzászólás a Magris-kérdéshez [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ László Ruth: Tisztelt Szerkesztség! 1990/ Modor Ádám: Kedves BUKSZ! [Csicskó Mária és Pet Iván cikkéhez, BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 5 Nagy Ildikó: A Lét és id magyar kiadásához 1990/ Szak Péter Otmár: Megjegyzések Bali János szemléjéhez [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ Szántó György Tibor: Gergely Andrásnak [BUKSZ, 1989/1.] 1990/1. 5 Vargyas Zoltán: [Levél Lányi Andráshoz, /BUKSZ, 1990/2./] 1990/3. 275, László Ruth: Reflexió. [Perczel István "Hagyomány, kereszténység és gnoszticizmus" c. cikkére, BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Perczel István: Hit, ismeret, hagyomány. Válasz László Ruth reflexióira 1990/ Sárkány Mihály: Vágyak és választások. Újabb észrevételek Niedermüller Péter "A néprajztudomány válaszútjai avagy a kultúrakutatás dilemmái" c. írásához [BUKSZ, 1989/1.] 1990/ Szil Péter: Kövessük-e a svéd (pornó)modellt? Lányi András írásához [BUKSZ, 1990/2.] 1990/ # Békés Vera: Zeusz szamara, avagy a nyelvfilozófia Kelemen János: Nyelv és történetiség a klasszikus német filozófiában. Bp., / Bence György: Az értelmiség útja a Tervhivatalig Konrád György, Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz. Esszé. Bp., /1. 24 Bene Sándor: Vonzások és választások Bethlen Miklós levelei, S. a. r. Jankovics József. Bp., /2. 176

4 Bíró Yvette: Balázs Béla, és akiknek kell Joseph Zsuffa: Béla Balázs, the Man and the Artist. Berkeley/Los Angeles/London, /1. 57 Dalos György: Heym, avagy a német kérdés Stefan Heym: Öt nap júniusban. Bp., / Deák István: A felfoghatatlan Holocaust Arno J. Mayer: Why did the Heavens not Darken? The Final Solution in History; Malvina Graf: The Kraków Ghetto and the Plaszów Camp remembered; Frieda Frome: Some Dare to Dream. Frieda Frome's Escape from Lithuania; Zofia S. Kubar: Double Identity. A Memoir; Stefan Korbonski: The Jew and the Poles in World War II; Wanda Póltawska: And I am Afraid of My Dreams; Eva Schloss: Eva's Story. A Survivor's Tale by the Stepsister of Anne Frank; Len Crome: Unbroken. Resistance and Survival in the Concentration Camps; Alan Adelson, Robert Lapides (szerk.): Lódz Ghetto. Inside a Community under Siege; Micheel R. Marrus: The Holocaust in History; François Furet (szerk.): Unanswered Questions. Nazi Germany and the Genocide of the Jews; Zygmunt Bauman: Modernity and the Holocaust 1990/ Dobszay László: Hibák könyve Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-century Hungary. Bp., / Erdélyi Ágnes: Gondolatok és történelmek Robin G. Collingwood: A történelem eszméje. Bp., 1987.; Georg G. Iggers: A német historizmus. A német történelemfelfogás Herdertl napjainkig. Bp., /1. 61 Ers Ferenc: Mérei fényében és árnyékában Mérei Ferenc: Társ és csoport. Tanulmányok a genetikus szociálpszichológia körébl. Bp., 1989.; Mérei Ferenc: Freud fényében és árnyékában. Bp., 1989.; Mérei Ferenc: A pszichológiai labirintus. Fondorlatok és kerül utak a lelki életben. Bp., / Fehér Márta: Tény és való Tény és való. Tudományelméleti írások. Szerk. Salat Levente. Bucureti, / Fischer György: A szociológia alkonya? Csepeli György, Örkény Antal: Az alkony. A mai magyar értelmiség ideológiai-politikai optikája a '80-as évek végén. Bp., / Forgács Éva: A kritika mint malkotás Perneczky Géza: A korszak mint malkotás. Bp., 1988.; Perneczky Géza: Picasso Picasso után. Bp., /1. 16 Galicza Péter: Vegyük komolyan? Thomas Mann, Kerényi Károly: Beszélgetések levélben. Bp., /1. 41 Gyáni Gábor: Új lexikon, avitt szócikkekkel Akadémiai Kislexikon. Els kötet A K. Bp., / Kocziszky Éva: Csak a gondolkodó létezik Martin Heidegger: Lét és id. Bp., / Komoróczy Géza: Tartalmában strukturalista, formájában nemzeti Mitológiai enciklopédia, I II. Fszerk. Sz. A. Tokarev, szerk. Hoppál Mihály. Bp., / Kovács András: Az ijeszt végkövetkeztetés Randolph L. Braham: A magyar Holocaust. Bp., /1. 74 Kovács M. Mária: Forradalom náthával? Timothy Garton Ash: We the people... The Revolution of '89 Witnessed in Warsaw, Budapest, Berlin and Prague. Cambridge, / Lányi Kamilla: Látomás és indulat a közgazdasági tanokban Kornai János: Indulatos röpirat a gazdasági átmenet ügyében. Bp., / Miskolczy Ambrus: Kelet és Nyugat között Neagu Djuvara: Le pays roumain entre Orient et Occident. Le pricipautées danubiennes au début du XIXe siècle. Paris, /1. 80

5 Nagy András: Veszélyes híd Greskovits Béla, Borszéki Zsuzsa, Palócz Éva: Hidak de hová? Magyarország és a világkiállítás. Bp., / Niedermüller Péter: Az antropológia haszna: egy közép-európai példa Bíró Zoltán és mások: Néphagyományok új környezetben. [Bukarest,] 1987.; Rostás Zoltán (szerk.): Hát ide figyelj édes fiam... Esszék az ifjúságkutatás körébl. H. n ; [Tematikus öszeállítások a Tett folyóiratban, ]; K. A. M. Füzetek, 1 2./ / Pócs Éva: Mágiáról mindenkinek mindenki a mágiáról? Makra Sándor: A mágia. Bp., 1988.; Magyar László András: Bevezetés a kísértettanba. Bp., 1989.; Kurt Seligmann: Mágia és okkultizmus az európai gondolkodásban. Bp., 1987.; Paracelsus: Paragranum. Az igazi gyógyítás oszlopai. Bp., 1990.; Fónagy Iván: A mágia és a titkos tudományok története. Bp., 1943/1989.; Hans Biedermann: A mágikus mvészetek zseblexikona. Bp., / Poszler György: Irodalomtörténet és regénypoétika Szegedy Maszák Mihály: Kemény Zsigmond. Bp., /1. 69 Rainer M. János: Ötvenhat feltámadt forrásai Irodalom és politika. Literatúra, 1989/1 2.; 1956 sajtója október 23. november. 4. Összegyjt. Nagy Ern. Bp., 1989.; 1956 a sajtó tükrében október 22. november 5. Vál. Izsák Lajos, Szabó József. Bp., 1989.; A forradalom hangja. Magyarországi rádióadások október 23. november 9. Összeáll. Varga László, szerk. Kenedi János. Bp., 1989.; Napról napra sajtója. Október 23. november 4. Válogatás. Vál. Szalay Hanna. Bp., 1989.; Ómolnár Miklós: 12 nap, amely október 23. november 4. Események, emlékek, dokumentumok. Bp., 1989.; Egy népfelkelés dokumentumai, Szerk. Korányi G. Tamás. Bp., 1989.; Titkos jelentések, október 23. november 4. Vál. Geréb Sándor. Bp., 1989.; 1956 októbere Szabolcs-Szatmár megyében. Dokumentumok. Szerk. Vida István. Vál. Németh Péterné. Nyíregyháza, / Szente Zoltán: A moralizmus és az egalitarizmus határai Kis János: Vannak-e emberi jogaink? Bp., 1986/Párizs, / Szummer Csaba: Jung, a nagy idutazó Carl Gustav Jung: Emlékek, álmok, gondolatok. Bp., 1987.; Carl Gustav Jung: A lélektani típusok általános leírása. Bp., /1. 49 Takács Albert: Jogelmélet és ideológiakritika Hans Kelsen: Tiszta Jogtan. Bp., / Tallár Ferenc: Európa vagy Közép-Európa? Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában. Bp., / Vajda Júlia: Tettesek és áldozatok George Eisen: Árnyak játékai. Gyermekek a Holocaustban. Bp., 1990.; Primo Levi: Akik odavesztek és akik megmenekültek. Bp., / Wessely Anna: Uralom és önuralom Norbert Elias: A civilizáció folyamata. Szociogenetikus és pszichogenetikus vizsgálódások. Bp., /1. 6 Zemplényi Ferenc: Trubadúrok és katharok Zoltán Falvy: Mediterranean culture and troubadour music. Bp., /1. 30 % ' Bezeczky Gábor: Egy lexikon-szócikk bibliográfiájához 1990/ Dávidházi Péter: A magyar anglisztika és új követe [Takács Péter "T. S. Eliot and the Language of Poetry" c. könyve /Bp., 1989/ kapcsán] 1990/4. 477

6 Kelemen János: Tudományelmélet: programok és módszerek [Bertalan László /szerk./: Magyarázat, megértés, elrejelzés. Bp., kapcsán] 1990/ Lányi András: "Fnök, akarja az ondót?" Pornó a standokon 1990/ Leo Strauss: A bölcselet szociológiája [Ford., jegyz. Lánczi András] 1990/ Leo Strauss: Üldöztetés és az írás mvészete [Ford., bev. Lánczi András] 1990/ Marosi Ern: Interdiszciplinaritás a mvészettörténetben 1990/1. 85 Odorics Ferenc: A strukturalizmus és a konstruktivizmus között 1990/1. 93 Schütz István: Új tézisek a román etnogenezisrl [Gottfried Schramm "Frühe Schicksale der Rumänen. Acht Thesen zur Lokalisierung der lateinischen Kontinuität in Südosteuropa" c. tanulmányáról] 1990/ Sinkó Katalin: A Munkácsy-kérdés a mvészettörténetben [Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus trilógiája. Bp., kapcsán] 1990/ Tverdota György: József Attila kultuszának kezdetei 1990/1. 98 Vági Gábor: Településfejlesztés és "reform" 1990/ Bak János: Aron Jakovlevics Gurevics: A középkori népi kultúra. Bp., / Bali János: Nikolaus Harnoncourt: A beszédszer zene. Utak egy új zeneértés felé. Bp., / Bibó István: Géza Hajós: Romantische Gärten der Aufklärung. Englische Landschaftskultur des XVIII. Jahrhunderts in und im Wien. Wien/Köln, / Bodor Péter: Hernádi Miklós: Kisbets történelem. A mindennapi élet elméletéhez. Bp., / Borsányi György: Sipos Péter: Legális és illegális munkásmozgalom ( ). Bp., / Csalog Zsolt: Kbányai János: Magyar siratófal. [Bp.,] / D. Lrincz József: Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék. Bp., / Diószegi István: Somogyi Éva: Ferenc József. Bp., / Ers Ferenc: Hódi Sándor: Táj és lélek. Újvidék, / Fülöp Márta: Dan Greenburg, Marcia Jacobs: Hogyan legyünk boldogtalanok. Bp., 1989.; Paul Watzlawik: A helyzet reménytelen, de nem súlyos. Bp., / Galasi Péter: Fazekas Károly, Köll János: Munkaerpiac tkepiac nélkül. Bp., / Gervai Judit: Desmond Morris: A csupasz majom. Bp., / Gyáni Gábor: Hanák Péter: A Kert és a Mhely. Bp., / Hajdu Tibor: István Deák: Beyond Nationalism. A Social and Political History of the Habsburg Officer Corps, New York/Oxford, / Halmos Károly: Jürgen Kocka (hg.): Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Vergleich. München, / Hárs Ágnes: Kormos Imre, Munkácsy Ferenc: Foglalkoztatáspolitika válságos helyzetben. (Ózdi tanulságok) Bp., / Heckenast Gusztáv: Papp-Váry Árpád, Hrenkó Pál: Magyarország régi térképeken. Bp., /4. 489

7 Hermann Róbert: Erddy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Bp., / Hermann Róbert: Görgey contra Kossuth. S. a. r. Pusztaszeri László. Bp., / Horváth M. Tamás: Sajó András: Társadalmi-jogi változás. A társadalmi változás jogszociológiája. Bp., / Inzelt Annamária: Lengyel György: Vállalkozók, bankárok, kereskedk. (A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század els felében) Bp., / Jankovics József: Rákóczi László naplója. [S. a. r.] Horn Ildikó, utószó R. Várkonyi Ágnes. Bp., / Kapás István: Erich Fromm, Daisetz Teitaro Suzuki: Zen-buddhizmus és pszichoanalízis. Bp., / Kerényi Ferenc: Protestáns iskoladrámák 1 2. S. a. r. Varga Imre. Bp., / Kerny Terézia: Török Gyöngyi: A Jánosréti Szent Miklós-foltár a Magyar Nemzeti Galériában. Bp., / Kósa László: Balassa Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Bp., / Köll János: Haraszti Miklós: Darabbér. Bp., / Kövér György: Lev Trockij: Életem. Bp., / Kulcsár Szabó Ern: A hermeneutika elmélete. Auerbach, Palmer, Ricoeur, Hirsch, Szondi, Frye, Kermode. Szöveggyjtemény. Szerk. Fabiny Tibor. Szeged, / L. Nagy Zsuzsa: Raffay Ern: Trianon titkai, avagy hogyan bántak el országunkkal... Bp., / Lackó Mihály: Kardos Sándor, Jávor István, Kováts Albert, Kenedi János, Pet Iván, Vági Gábor: "Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van". Bp., [1989] 1990/ Laki Mihály: A Kék Szalag Bizottság gazdasági programjavaslata. Bp., / Lányi Kamilla: Magyar statisztikai zsebkönyv. Bp., / Marianna D. Birnbaum: Claudio Magris: A Habsburg-mítosz az osztrák irodalomban. Részletek. Bp., / Mazsu János: Kovács István Gábor: Kis magyar kalendáriumtörténet 1880-ig. A magyar kalendáriumok történeti és mveldés-szociológiai vizsgálata. Bp., / Miskolczy Ambrus: Raoul orban: Fantasma imperiului ungar i Casa Europei. "Maghiaromania" in doctrina ungarismului. Bucureti, / Nagy Sz. Péter: Thomka Beáta: Esszéterek, regényterek. Újvidék, / Németh S. Katalin: Benk József levelezése. Szerk. Szabó György, Tarnai Andor. Bp., / Niedermüller Péter: Kósa László: A magyar néprajz tudománytörténete. Bp., / Örkény Antal: Angelusz Róbert: Félig-meddig. Reformgondolkodás és reformellenesség. Bp., / Pet Katalin: Füredi János: A rózsat is ideges. Bp., / Pintér Márta Zsuzsanna: Minorita iskoladrámák. S. a. r. Kilián István. Bp., /1. 125

8 Pléh Csaba: Joseph F. Forgas: A társas érintkezés pszichológiája. Bp., / Pléh Csaba: T. A. Sebeok, J. Umiker-Sebeok: Ismeri a módszereimet? Avagy: a mesterdetektív logikája. Bp., / Rév Ilona: A Golden Age. Art and Society in Hungary Vál. Éri Gyöngyi, Jobbágyi Zsuzsa. [Bp./London/Miami, é. n.] 1990/ Rév István: Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához. Szerk. Nyír András. Bp., / Romsics Ignác: Hajdu Tibor: Közép-Európa forradalma Bp., / Ruzsa Ágnes: Pomogáts Béla: Irodalmunk szabadságharca. Egy esztend irodalmi élete. Bp., / Sajó András: Max Weber: A politika mint hivatás. Bp., / Sisa József: Magyarországi zsinagógák. Fszerk. Ger László. Bp., / Szabó Dániel, Kiss József: Jónás Károly (összeáll.): Pártpanoptikum. 35 választás, 256 párt Magyarországon Bp., / Szabó Judit: Ungvárszki Ágnes: Gazdaságpolitikai ciklusok Magyarországon Bp., / Szabó Péter: Hélinand de Froidmont: A halál versei. Bp., / Szakács Béla Zsolt: Willibald Sauerländer: A naumburgi donátorszobrok. Beszámoló és kérdések. Bp., / Szamuely László A Petfi Kör vitái hiteles jegyzkönyvek alapján. I. Két közgazdasági vita. Szerk. Hegedüs B. András, Rainer M. János. Bp., / Szilassy Zoltán: Richard Gilman: A dekadencia (avagy egy jelz különös élete). Bp., / Sznyi György Endre: Gömöri György: Angol-magyar kapcsolatok a XVI XVII. században. Bp., / Takács Géza: Zsolnai József, Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? Bp., / Takács Péter: Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességrl. A gazdaságról. Bp., / Vajda Zsuzsanna: Hegedüs T. András, Forray R. Katalin: Az újjáépítés gyermekei a konszolidáció gyermekei. Bp., / Végh János: Jan Białostocki: Bruegel: Keresztel Szent János prédikációja. Bp., / Vikár György: Sigmund Freud: Önéletrajzi írások. Bp., / Zentai Mária: Fekete Sándor: Petfi evangéliuma. A költ és a francia forradalmak. Bp., / Zimányi Vera: Maksay Ferenc (szerk., bev.): Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén. Bp., / #. Barna Imre: Könyvek Kapilláriában 1990/ Bukta Zsuzsa: Könyvgyjtés, ritkaságok, aukciók Magyarországon 1990/ Bukta Zsuzsanna: Budapesti könyvaukciók 1990/ F. Nagy Angéla: Kuriózum vagy praktikum? 1990/ Lakner Judit: Liber, európai könyvszemle 1990/4. 516

9 Lakner Judit: The New York Review of Books [1990. július 19.] 1990/ Lakner Judit: The New York Review of Books [1990. május 17.] 1990/ Nádasdy Ádám: Mise természetesebb 1990/ Nádasdy Ádám: Valahol 1990/ Ruzsa Ágnes: Regio. Kisebbségtudományi szemle 1990/ ' # " Balázs Béla halála után kötetben megjelent mvei 1990/1. 58 Csepeli György könyvei 1990/ T. S. Eliot mvei magyarul 1990/ Az Európa Könyvkiadó (Bp.) Írók világa c. sorozatának anglisztikai tárgyú kötetei 1990/ Falvy Zoltán könyvei 1990/1. 36 Stefan Heym könyveibl 1990/ Carl Gustav Jung magyarul megjelent mvei 1990/1. 54 Kelemen János könyvei 1990/ Kerényi Károly újabban Magyarországon kiadott munkái 1990/1. 44 Kis János könyvei 1990/ Konrád György könyvei 1990/1. 26 Kornai János könyvei 1990/ Mérei Ferenc könyvei 1990/ Perneczky Géza könyvei 1990/1. 18 A szegedi szemiotikusok könyvei 1990/1. 97 Szegedy-Maszák Mihály könyvei 1990/1. 70 Szelényi Iván könyvei 1990/1. 27 Takács Ferenc könyvei 1990/ A Társadalomtudományi Könyvtár c. sorozatban (Gondolat, Bp.) megjelent történelemelméleti tárgyú mvek 1990/1. 62 Vági Gábor írásainak bibliográfiája 1990/ Vajda Mihály könyveibl 1990/ Válogatás a magyar anglisztikából 1990/ Vjacseszlav V. Ivanov írásai magyarul 1990/ /! " ( ( + Buda Béla: Bodor Péter ismertetéséhez [BUKSZ, 1990/4.] 1991/1. 3 Harmat Pál: John Lukacs és a magyar lélek [Litván György bírálatához, 1991/1.] 1991/ Huoranszki Ferenc: Tisztelt Tamás Gáspár Miklós! 1991/ Tamás Gáspár Miklós: Levél a szerkeszthöz 1991/ Tverdota György: Levél Ruzsa Ágnesnek [Ruzsa Ágnes ismertetéséhez, 1990/4.] 1991/2. 148

10 , Barabás András: Magyarul van-e a 2x2=5? Kontra Miklós "A terepmunkás dilemmái" c. írásáról (BUKSZ, 1991/3.) 1991/ Gyáni Gábor: Érvek az elkanyarodás ellen. Reflexiók Pach Zsigmond Pál "A középkelet-európai régió az újkor kezdetén" c. írására (BUKSZ, 1991/3.) 1991/ Magyari Vincze Enikó: Hogyan beszéljünk magunkról? [Reflexiók Nagy Olga "A tájékozatlanság és részrehajlás buktatói" c. írásának mögöttes tartalmáról /BUKSZ, 1991/1./] 1991/ Nagy Olga: A tájékozatlanság és részrehajlás buktatói. [Niedermüller Péter "Az antropológia haszna: egy közép-európai példa" c. írásához /BUKSZ, 1990/3./] 1991/1. 8 # András Sándor: Az értelmezés értelme Filozófiai hermeneutika. (Szöveggyjtemény. Karl-Otto Apel, Rudolf Bultmann, Wilhelm Dilthey, Hans- Georg Gadamer, Jürgen Habermas, Wolfhart Pannenberg, Friedrich Schleiermacher. Bp., 1990.; Bacsó Béla: A megértés mvészete a mvészet megértése. Bp., / Benda Gyula, Bácskai Vera, Faragó Tamás: A Negyedik kötet társadalomképe Magyarország története 4/ Fszerk. Ember Gyz, Heckenast Gusztáv. Bp., / Bodnár M. István: Sztasziótész, ú, ho [Az Ógörög-magyar szótár. Bp., egy címszaváról] 1991/ Csaba László: Kórbonctani jelentés a lengyel szocializmusról Mizsei Kálmán: Lengyelország. Válságok, reformpótlékok és reformok. Bp., / Fehér Ferenc: A lukácsi esztétika dekonstrukciója Radnóti Sándor: "Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., / Fényi Tibor: Nem tudták, de tették [Az els politikai ökológiai könyvek Magyarországon] 1991/ Forgács Éva: mától kezdve így volt? Hatvanas évek. Összeáll., szerk. Beke László és mások. Bp., / Gábor Eszter: Ki mit csinált, és mit ki csinált? Moravánszky Ákos: Építészet az Osztrák Magyar Monarchiában. Bp., 1988.; Sármány Ilona: Historizáló építészet az Osztrák Magyar Monarchiában. Bp., 1990.; Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete. Bp., / Gulácsi Gábor: Vági Gábor településkutatói pályája Vági Gábor: Magunk, Uraim. (Válogatott írások településekrl, tanácsokról, önkormányzatokról) Bp., / Hahner Péter: Új(?) segédkönyvek a történelemtanítás szolgálatában Szabolcs Ottó, Závodszky Géza (szerk.): Ki kicsoda a történelemben? Bp., 1990.; Markó László (szerk.): Általános történelmi fogalomgyjtemény. Bp., 1990.; Korszer történelem érettségizknek és felvételizknek. [az IKVA kiadó sorozata] Bp., / Huoranszki Ferenc: Téveszme-történeti kalandozások Isaiah Berlin: Négy esszé a szabadságról. Bp., /1. 64 Kálmán C. György: Petfi (S. János) hazahozatala Szemiotikai szövegtan. 1. A szövegtani kutatás néhány alapkérdése. Szerk. Petfi S. János, Békési Imre. Szeged,

11 1990.; Petfi S. János: Szöveg, szövegtan, melemzés. Textológiai tanulmányok. Bp., /1. 57 Kende Péter: Jászi Oszkár hazatér Jászi Oszkár válogatott levelei. Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János. Bp., 1991.; Jászi Oszkár publicisztikája. Válogatás. Összeáll., jegyz. Litván György, Varga F. János. Bp., 1982.; A Habsburg-monarchia felbomlása. Bp., 1983.; A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Bp., 1986.; A Monarchia jövje. A dualizmus bukása és a Dunai Egyesült Államok. Bp., 1988.; Magyar kálvária magyar feltámadás. A két forradalom értelme, jelentsége és tanulságai. Bp., 1989.; A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. Válogatás politikaelméleti írásaiból. Szerk. Gyurgyák János, Kövér Szilárd. Bp., / Klaniczay Gábor: Foucault és büntetése; Gángó Gábor: Észrevételek a fordításról; Gyáni Gábor, Pajkossy Gábor: Jegyzetek a jegyzetekrl Michel Foucault: Felügyelet és büntetés. A börtön története. Bp., /1. 20 Klaniczay Gábor: Kalandozás Európában Engel Pál: Beilleszkedés Európába. A kezdetektl 1440-ig. Bp., / Kovács András Bálint: Mvészet és tömegkultúra: fogalom és realitás Radnóti Sándor: "Tisztelt közönség, kulcsot te találj..." Bp., / Kulcsár Szabó Ern: A kultúrkritikától az etnikumvédelemig Németh László: Sorskérdések. Bp., / L. Nagy Zsuzsa: A Horthy-jelenség Horthy Miklós: Emlékirataim. Bp., / Lányi Gusztáv: Erikson és a pszichohistória Erik H. Erikson: A fiatal Luther és más írások. Bp., 1991.; Botond Ágnes: Pszichohistória avagy a lélek történetiségének tudománya. Bp., / Litván György: Naprakész századforduló John Lukacs: Budapest A Historical Portrait of a City and its Culture. New York, /1. 52 Miskolczy Ambrus: A kontinuitás-vita historikuma Elemér Illyés: Ethnic Continuity in the Carpatho-Danubian Areas. New York, / Perneczky Géza: Kísérlet egy legenda racionalizálására György Péter, Pataki Gábor: Az Európai Iskola és az Elvont Mvészek Csoportja. Bp., / Petcz György: Közgazdasági elmélet, gazdasági reform George J. Stigler: Piac és állami szabályozás. Bp., /1. 46 Pór Péter: "Szóld a szavadat és törj szét"! I. Friedrich Nietzsche versei. Utószó: Németh G. Béla. Bp., 1989.; Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. Tanulmány: Pók Lajos. Bp., /1. 12 Pór Péter: "Szóld a szavadat és törj szét"! II. Friedrich Nietzsche versei. Utószó: Németh G. Béla. Bp., 1989.; Friedrich Nietzsche: Im-ígyen szóla Zarathustra. Tanulmány: Pók Lajos. Bp., 1988.; Friedrich Nietzsche: Ifjúkori görög tárgyú írások. Vál., utószó: Tatár György. Bp., 1988., Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Ford., bev. Tatár György. Bp., / R. Várkonyi Ágnes: A második lépés Endrei Walter: Patyolat és posztó. Bp., / Rév István: Provinzpolitik Esterházy Péter: Az elefántcsonttoronyból. Bp., / Sajó Tamás: Ami a képbe belefér (és ami nem) Kunt, Ern (hg./szerk.): Bild-Kunde Vols-Kunde / Kép-hagyomány nép-hagyomány. Miskolc, /1. 37 Szil Péter: Az érintés irodalma Clare Maxwell-Hudson: Masszázs. Bp., 1990.; Palágyi Jolanda: Gyógyító zónák. Talp- és tenyérmasszázs. Bp., 1990.; Franz Wagner: Reflexzóna-masszázs mindenkinek. Bp., 1989.; Franz Wagner:

12 Akupresszúra otthon. Bp., 1990.; Renate Zauner: A hátfájdalmak természetes gyógymódja. Bp., / Sznyi György Endre: A posztmodern Hamletre várva Roland Mushat Frye: The Renaissance Hamlet. Issues and Responses in Princeton, 1984.; Arthur McGee: The Elizabethan Hamlet. New Haven/London, 1987.; Linda Kay Hoff: Hamlet's Choice. 'Hamlet' a Reformation Allegory. Lewiston/Queenston, 1988.; Kéry László: Talán álmodni. Hamlet tanulmányok. Bp., / Vekerdi László: "A nemzeti mvészet tudományáról" Sub Minervae nationis praesidio. Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdéskörébl Németh Lajos 60. születésnapjára. Bp., / Wessely Anna: Pillanatképek sub specie aeternitatis Georg Simmel: A kacérság lélektana. Bp., 1990.; Georg Simmel: Velence, Firenze, Róma. Mvészetelméleti írások. Bp., / Zentai Mária: Se túl, se innen Dávidházi Péter: "Isten másodszülöttje". A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Bp., / % ' A. Sajti Enik: "Az elmúlni nem akaró múlt": Délvidék / Burke, Peter: A mvészet társadalomtörténete vagy a képek története 1991/ Érdi Péter: Posztmodern természet(?)tudomány 1991/ Karády Viktor: Zsidóság a jelenkori Közép-Európában 1991/1. 86 Kontra Miklós: A terepmunkás dilemmái 1991/ Kovács M. Mária: Hányadik gabonaszem? Maier és a német történészek 1991/ Láttuk-e, hogy jön? Egy konferencia hozzászólásaiból [Bence György, Rév István, Bak János, Andorka Rudolf, Laki Mihály, Kovács András hozzászólásai] 1991/1. 74 Maier, Charles S.: A német történelem mint esettanulmány. 1991/ Pach Zsigmond Pál: A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén 1991/ Peth Sándor: Jogtudós a diktatúrában [Vilmos Holczhauser: Konsens und Konflikt. Die Begriffe des Politischen bei Carl Schmitt. Berlin, kapcsán] 1991/ Pléh Csaba: Szükséglet vagy divat: a megismeréstudományról 1991/ Schmitt, Jean-Claude: Megírható-e a középkor vallástörténete? 1991/ Szentesi Edit: Szabadban tárolt követek [Váradi ktöredékek Szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyjteményébl. Szerk. Kerny Terézia. Bp., kapcsán] 1991/ Angi János, Papp Imre: Perry Anderson: Az abszolutista állam. Bp., / Arató Ottó dr. Alfred Adler: Emberismeret. Gyakorlati individuálpszichológia. Bp., / Babits Antal: Zohár. A ragyogás könyve. Vál., ford. Bíró Dániel, Réti Péter. Bp., / Erényi Tibor: Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. A "Huszadik Század" társadalomszemlélete ( ). Bp., /4. 490

13 Ers Ferenc: ["Új" Freud-könyvek régi micsodák] Sigmund Freud: Totem és tabu. Bp., 1990.; Sigmund Freud: Pszichoanalízis. Öt eladás 1909-ben, a worcesteri Clark Universityn. Bp., 1991.; Sigmund Freud: A halálösztön és az életösztönök. Bp., 1991.; Sigmund Freud: Egy illúzió jövje. Bp., 1991.; Sigmund Freud: Az svalami és az én. Bp., / Fürstner Gabriella: Koltai Tamás: Az ember tragédiája a színpadon. Bp., / Greskovits Béla: Hieronymi Ottó: A magyar gazdaság megújulása nyugati szemmel. Bp., / György Péter: F.I.L.M. A magyar avantgarde film története. Szerk. Peternák Miklós. Bp., 1991.; Filmkultúra Vál. Bíró Yvette, szerk. Zoltán Vince. Bp., / Hafner Zoltán: Bogyay Katalin (szerk.): In memoriam Pilinszky. Bp., / Hahner Péter: Paweł Jasienica: Elmélkedés a polgárháborúról. Bp., / Harmat Pál: Jean Boisson: A rózsaszín háromszög. A homoszexuálisok deportálása ( ). Bp., / Hárs Ágnes: Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. Bp., 1989.; Gyekiczky Tamás (szerk.): Munkanélküliség. Megoldások és terápiák. Bp., / Karátson Endre: Jolanta Jastrzbska: Personnages tragiques et grotesques dans la litérature hongroise contemporaine. Amsterdam/Atlanta, / Kende Tamás: L. Szemjonova: Erkölcsök és szokások Nagy Péter birodalmában. Bp., / Kenyeres János: Mario D. Feny: Literature and political change. Budapest, Philadelphia, / Kiss Olga: Staar Gyula: A megélt matematika. Beszélgetések. Bp., / Kósa László: Hetven év. A romániai magyarság története Szerk. Diószegi László, R. Süle Andrea. Bp., / Laki Mihály: Lengyel László: Micsoda év! 1991/ Lakner Judit: Bachman [Gábor], Rajk [László], Peternák [Miklós]: Ravatal Catafalque. H. é. n. 1991/1. 96 Lányi Kamilla: Krösi Gábor, Mátyás László: Gyakorlati ökonometria. Bp., / Lukács Péter: Vajda Zsuzsa: Embergyermek gyermekember. Bp., / Major Iván: Olivier Blanchard, Rudiger Dornbusch, Paul Krugman, Richard Layard, Lawrence Summers: Reform in Eastern Europe. Cambridge, Mass., / Peth Sándor: Hérodotosz: A görög-perzsa háború. Bp., / Pet Katalin: Töttösy Ern: Téboly. H. é. n. 1991/ Pléh Csaba: Ers Ferenc, Karafiáth Judit (szerk.): Irodalom és pszichoanalízis. Helikon Világirodalmi Figyel, 36/ / Radnóti Sándor: Edgar Wind: Mvészet és anarchia. Bp., / Rákos Péter: Rónay László: Márai Sándor. Bp., / Ruzsa György: Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Bp., / Síklaki István: György Gergely: Free Word Order and Discourse Interpretation. Bp., /4. 486

14 Sisa József: The Gardens of Europe. Ed. Penelope Hobhouse et al. London, / Szak Péter Otmár: Robert C. Bachmann: Karajan. Megjegyzések egy karrierhez. Bp., / Szak Péter Otmár: Szabados György, Váczi Tamás: A zene ketts természet fénye. Bp., / Szarka László: Baka András: Eötvös Józseftl Jászi Oszkárig. A magyar nemzetiségi politikai gondolkodás változásai. Bp., / Szilasi László: Nagy Miklós: Virrasztók. Bp., / Szummer Csaba: Elizabeth R. Valentine: Fogalmak és nézpontok a pszichológiában. Bp., / Templom Katalin: Viktor E. Frankl:... mégis mondj Igent az Életre! Bp., 1988.; Alfried Längle: Értelmesen élni. Bp., / Tóth István György: Richard van Dülmen: A rettenet színháza. Ítélkezési gyakorlat és büntetrituálék a kora újkorban. Bp., / Tkéczki László: Tudomány, kultúra, mveldés. Gróf Klebelsberg Kuno válogatott beszédei és írásai ( ). Vál., utószó, jegyz. Glatz Ferenc. Bp., / Türei Sándor: Liska Tibor: Antioroszlán. Bp., / Vajda Júlia: Mér László: Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Bp., / Vajda Zsuzsanna: Bálint Alice: A gyermekszoba pszichológiája. Bp., 1990.; Marie Winn: Gyerekek gyermekkor nélkül. Bp., /1. 99 Várkonyi Gábor: "Vitéz-e avagy ájtatos?" I. Batthyány Ádám saját kez bnlajstroma s "némely fontos kicsiség". Köread. Szilasi László. Bp., / Vince Péter: Voszka Éva: Tulajdon-reform. Bp., / Voigt Vilmos: Nyelvünk a Duna-tájon. Szerk. Balázs János. Bp., / #. [A szerk.:] Budapest Review of Books. English Supplement 1991/ B. Nagy Anikó: Színházi msorfüzetek a múlt évadban (és azeltt) 1991/ Csaplár Vilmos: A csodavárástól még nem következik be maga a csoda. [Beszélgetés Urbán Tamással, a Pannon Könyvkiadó igazgatójával] 1991/ Forgách András: Színház 1991/ Kálmán C. György: TLS 1991/ Konrád György: Mit tud a leveli béka? (Eine kleine Dankrede) 1991/ Kövendy Katalin: Indice 1991/ Krasztev Péter: Izbor 1991/ Lakner Judit: Lettre Internationale 1991/ Lakner Judit: Simon Wiesenthal: Az igazság malmai... Emlékezések. Bp., / Lepenies, Wolf: Nem vagyunk legyzött ország. Van-e valami az NDK tudományában, amit át lehet menteni egy új világba? 1991/ Nádasdy Ádám: Hol a gyehenna mostanában? 1991/ Nádasdy Ádám: Pártállam és szénmonoxid. 1991/ Nádasdy Tamás: A pontosság és a gúny 1991/ Nádasdy Tamás: És az Ön lelkével 1991/1. 137

15 Sarkadi Borbála: Ex Libris. Lengyel és kelet-európai könyvszemle. 1991/ Takáts József: A vándorévek folyóiratai. Nappali Ház, Pompeji 1991/ Veress Anna: Békakirály és társai 1991/ ' # " 0 "1 2 3 A Délvidékrl [ ] szóló szakirodalomból 1991/ Endrei Walter könyvei 1991/ Engel Pál könyvei 1991/ Az Európai Iskola Körének kiadványai 1991/ Michel Foucault könyvei 1991/1. 22 Írások ktöredékekrl 1991/ A Korszer történelem érettségizknek és felvételizknek (IKVA, Bp.) kötetei 1991/ A "Magyarország története" 4. kötetének naptára. Összeáll. Heckenast Gusztáv 1991/ Charles S. Maier könyvei 1991/ [A megismeréstudomány magyar nyelv szakirodalma] 1991/ Georg Simmel korábban magyarra fordított írásai 1991/ Radnóti Sándor könyvei 1991/ Újabb publikációk Németh Lászlóról. [Válogatás, ] Összeáll. R. Takács Olga 1991/ Válogatás a Horthy-irodalomból 1991/ ! " ( ( ) + Kálmán C. György: Levél a szerkeszthöz [Kiss Szabolcs bírálatához, BUKSZ, 1992/2.] 1992/ Kardos Daróczy Gábor: Noch dazu. Nádasdy Ádám "A pontosság és a gúny" c. írásáról [BUKSZ, 1991/2.] 1992/ Kardos Daróczy Gábor: Pontatlan liberalizmus? [A Kardos Daróczy Nádasdy levélváltás kapcsán, BUKSZ 1992/2.] 1992/ Kis János: Levél a szerkeszthöz [George P. Fletcher bírálatához, BUKSZ, 1992/3.] 1992/ Tóth Elek Illés: Levél a szerkeszthöz [Borbély Gábor és Geréby György bírálatához, BUKSZ, 1992/2.] 1992/3. 281, Hanák Péter: Kezdjük újra a régió-vitát? Pach Zsigmond Pál "A közép-kelet-európai régió az újkor kezdetén" c. írásáról [BUKSZ, 1991/3.] 1992/1. 6 Klima Gyula: Az Angyali Metafizika ördögi buktatói. Válasz Borbély Gábor és Geréby György bírálatára [BUKSZ, 1992/2.] 1992/ Kontra Miklós: Sebváltós bicikli. Barabás András "Magyarul van-e a 2x2=5?" c. írásáról [BUKSZ, 1991/4.] 1992/1. 4

16 Pach Zsigmond Pál: Érvek az elkanyarodás mellett. [Válasz Gyáni Gábornak /BUKSZ, 1991/4./ és Hanák Péternek /BUKSZ, 1992/1./] 1992/ Takács András: Merre még a hajnal? Hozzászólás a néprajz- és antropológiavitához (BUKSZ, ) 1992/ # Agárdi Péter: Az érzéki csábítás vége? Haraszti Miklós: A cenzúra esztétikája. Bp., / Bak János: Mértéktartó Mátyás-megemlékezések Decreta Regni Hungariae. Gesetze und Verordnungen Ungarns Ed. Gy. Bónis et al. Bp., 1989.; Fenyvesi László: Katonahistóriák Mátyás király korából. Bp., 1990.; Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula, V. Molnár László. Bp., 1990.; E. Kovács Péter: Matthias Corvinus. Bp., 1990.; Mátyás király Szerk. Barta Gábor. Bp., 1990.; Mátyás, az igazságos. Vál., utószó Kriza Ildikó. Bp., 1990.; Rózsa Feuer-Tóth: Art and Humanism in the Age of Matthias Corvinus. Bp., 1990.; Teke Zsuzsa: Mátyás, a gyzhetetlen király. Bp. [1990.]; Gróf Zrínyi Miklós: Mátyás király életérl való elmélkedések. Bp., /1. 42 Bezeczky Gábor: A stílus nyomában Kemény Gábor: Szindbád nyomában. Krúdy Gyula a kortársak között. Bp., / Bíró Gáspár: Bibó a nemzeti önrendelkezésrl Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntbíráskodás. [In:] Válogatott tanulmányok, IV. Bp., / Borbély Gábor, Geréby György: Az Angyali Metafizika magyarul Aquinói Szent Tamás: A létezrl és a lényegrl. Ford., kommentár: Klima Gyula. Bp., / Comisso, Ellen: Demokrácia és piac Adam Przeworski: Democracy and the Market. Cambridge, / Endreffy Zoltán: Az abortuszról Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Bp., / Fletcher, George P.: Lehetséges-e überhaupt abortuszelmélet? Kis János: Az abortuszról. Érvek és ellenérvek. Bp., / Fodor András: Humánpopuláció és nemzet Czeizel Endre: A magyarság genetikája. Debrecen, [1991] 1992/ Fülemile Ágnes: Minden erdélyi nemzetnek igaz és hû öltözéke Régi erdélyi viseletek. Viseletkódex a XVII. századból. Elszó: Jankovics József, tanulmány: Galavics Géza, R. Várkonyi Ágnes. Bp., / Fülöp Márta: Bálint Mihály és a gyógyítás csodája Bálint Mihály: Az orvos, a betege és a betegség. Bp., 1990.; David H. Malan: Egyéni dinamikus pszichoterápia. Bp., [1991]; Pszichoterápiás esettanulmányok. Szerk. Füredi János. Bp., / Galántai Zoltán, Széky János: Pierre Larousse magyarországi kalandjai Magyar Larousse. Enciklopédikus szótár I. kötet. Paris, 1979./Bp., /1. 12 Gyapay László: Philologia facta est quae philosophia fuit Kölcsey Ferenc levelezése. Válogatás. S. a. r. Szabó G. Zoltán. Bp., 1990.; Remény s emlékezet. Tanulmányok Kölcsey Ferencrl. Szerk. Taxner-Tóth Ern, G. Merva Mária. Bp. Fehérgyarmat, 1990.; A mag kikél. Eladások Kölcsey Ferencrl. Szerk.: Taxner- Tóth Ern. Bp. Fehérgyarmat, [1991] 1992/2. 204

17 Harmat Pál: Mit nekünk Hekuba! Pléh Csaba: Pszichológiatörténet. A modern pszichológia kialakulása. Bp., 1992.; Arató Ottó, Kiss György: Az individuálpszichológia és hatása Magyarországon. Bp., 1991.; Kiss György (szerk.): Tanulmányok a magyar pszichológia történetébl. Bp., / Hoppál Mihály: Etno-allegória vagy ál-etnográfia Carlos Castaneda: Don Juan tanításai. A tudás megszerzésének jaki módja. Bp., / Kassai Ilona: Út a nyelvhez esély az életre Réger Zita: Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció nyelvi hátrány. Bp., /1. 36 Kiss Szabolcs: Kiáltvány vagy tudománytörténet? Kálmán C. György: Az irodalom mint beszédaktus. Bp., / Kövér György: A magyar gazdaságtörténet-írás régi útjai John Komlos: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac. Ausztria Magyarország gazdasági fejldése a tizenkilencedik században. Bp., / Lábady Tamás: Rendhagyó recenzió egy nem szokványos könyvrl Tamás Lajos: A lízingszerzdés kézikönyve. Bp., / Lefort, Claude: A demokrácia ébredése Keleten Miklós Molnár: La démocratie se lève a l Est. Société civile et communisme en Europe de l Est: Pologne et Hongrie. Paris, / Marosi Ern: Kubler az id formájáról George Kubler: Az id formája. Megjegyzések a tárgyak történetérl. Bp., / Mihályi Péter: Magyar privatizálás Matolcsy György (írta, szerk.): Lábadozásunk évei. A magyar privatizáció. Bp., /1. 48 Miskolczy Ambrus: Harc a fülekért [Tallózás Erdély és Románia történetének újabb irodalmában /James Niessen, Katherine Verdery, Carol Iancu, Beate Walter, William Oldson és Leon Volovici könyveirl/] 1992/ Neumann László: Gyermekkora gyermekkorunk Kemény István: Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. Bp., / Orthmayr Imre: Hayek-mozaik Friedrich A. Hayek: Út a szolgasághoz. Bp., / Paczolay Péter: Machiavelli: A megunhatatlan rejtély Machiavelli: A Fejedelem. Vál., ford., bev. Juhász Vilmos. Bp., 1991.; Nagy Frigyes: Antimachiavelli. Vál., ford., bev. Juhász Vilmos. Bp., 1991.; T. B. Macaulay: Machiavelli. Bp., /1. 62 Pála Károly: Kivesézett klasszikusok Szörényi László (sorozatszerk.): Matúra klasszikusok Bp., / Perczel István: Üdvözülhet-e a sátán? Az Atyák bölcsessége. Ford. Baán István. Bp., /1. 21 Rainer M. János: Krónikák és kútfk, 1956 Filep Tibor: A debreceni forradalom, október. Tizenkét nap krónikája. Debrecen, 1990.; Erdélyi Iván és mások: Gyr-Sopron megyeiek emlékeznek az 1956-os forradalomra. Bp., 1991.; Ungváry Rudolf: Utána néma csönd. A miskolci egyetem 1956-os diákparlamentjének története. Bp., 1991.; Izsák Lajos és mások (szerk.): 1956 plakátjai és röplapjai október 22. november 5. Bp., / Szántay Antal: Testmagasság és ipari forradalom John Komlos: Nutrition and Economic Development in the Eighteenth-Century Habsburg Monarchy. An Anthropometric History. Princeton, / Szilágyi Márton: Bakaduma Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára ( ). Debrecen, 1991.; Kis Tamás: Bakaduma. A magyar katonai szleng szótára. Bp., /4. 428

18 Takács Péter: Fuite en avant Heller Ágnes: Az igazságosságon túl. Bp., /1. 54 Vermes Gábor: Budapest, Philadelphia John Lukacs: Budapest, A város és kultúrája. Bp., /1. 30 % ' Arató, András: Töprengések a kelet-európai forradalomról [D. Chirot, R. Dahrendorf, J. Elster, F. Furet, J. Habermas, Heller Ágnes, E. Nolte, C. Offe és U. Preuss írásairól] 1992/ Balog Iván: Varázstalanítható-e az antiszemitizmus? 1992/ Bence György: Átmenet és átmentés a humán tudományban 1992/ Burke, Peter: Antropológusok és történészek. Megjegyzések egy kapcsolat történetérl 1992/ Cs. Gyímesi Éva: A drámaíró történelem [A Makkai Sándor-vitáról, a Nem lehet c. dokumentumkötet (Bp., 1989.) kapcsán] 1992/ Csongor Anna, Szuhay Péter: Cigány kultúra, cigánykutatások 1992/ Deák István: Az egy és a sok [Aleksa Djilas "The Contested Country. Yugoslav Unity and the Communist Revolution " c. könyvérl] 1992/1. 76 Dolinszky Miklós: A személytelenség mint prekoncepció. A zenévé váló gesztus 1992/ Gyáni Gábor: A makro- és mikrotörténet vitája 1992/ Horkay Hörcher Ferenc: Történetírás és erkölcsi ítélkezés. Az Acton Creighton levélváltás 1992/ Kampis György: Egy biológiai hermeneutika felé [Melléklet: Az ELMOHA workshopról] 1992/ Kovács András: Szóról szóra 1992/1. 88 Lvei Pál: Jubileumi és tartományi kiállítások Ausztriában 1992/ Marosi Ern: A kép mint tárgy. Néhány újabb mvészettörténeti könyvrl [H. Belting, A. Dülberg, D. Jansen, J. K. Eberlein könyveirl] 1992/ Szamuely László: Szociális piacgazdaság versus jóléti állam? 1992/1. 83 Turán Tamás: Minden zsidó címe 1992/1. 70 " # Erdélyi Ágnes: A megváltó Oroszország. Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból. Bp., 1992.; Márkus György: Kultúra és modernitás. Hermeneutikai kísérletek. Bp., / Angelusz Róbert: Szabó Ildikó: Az ember államosítása. Politikai szocializáció Magyarországon. Bp., /1. 99 Berényi Gábor: Dr. Székács István: Pszichoanalízis és természettudomány. H. n., / Buzinkay Géza: Kútfalvy Oszkár: Újságpaloták. Bp., / Csillag István: Sárközy Tamás: A privatizáció joga Magyarországon. Indulat nélküli elmélkedés. Bp., / Dusnoki József: Carlo Ginzburg: A sajt és a kukacok. Egy XVI. századi molnár világképe. Bp., /4. 504

19 Forgács Éva: Kállai Ern: Új magyar piktúra. Bp. Leipzig, 1926./Bp., / Gergely György: Zvi Gora: The Unconscious and its Narratives. Bp., / Gyáni Gábor: Julianna Puskás (ed.): Overseas Migration from East-Central and Southeastern Europe Bp., / Hahner Péter: Madaras Éva, Papp Imre (szerk.): Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen, / Hermann Róbert: Ezernyolczszáznegyvennyolcz. Az 1848/49-iki magyar szabadságharcz története képekben. Szerk. Jókai Mór és mások. Elszó: Csorba László. Bp., / Kendeffy Gábor: Seneca: De ira. A haragról. Pécs, / Kerny Terézia: Elisabeth: Königin von Ungarn/Erzsébet, a magyarok királynéja. Wien/Köln/Weimar, /1. 97 Klaniczay Gábor: Peter Burke: A népi kultúra a kora újkori Európában. Bp., / L. Nagy Zsuzsa: Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Bp., / Meszerics Tamás: Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Bp., / Radnai Anikó, Pomázi István: Ernst F. Schumacher: A kicsi szép. Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról. Bp., / Rátfay Attila: Zsolnai László: Másként gazdálkodás. Bp., / Ruzsa Ferenc: Veronica Ions: Indiai mitológia. Bp., / Sipos Péter: Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Bp., / Sz. Jónás Ilona: Jacobus de Voragine: Legenda Aurea. Bp., / Szarvas Zsuzsa: Magyar néphagyomány európai néphagyomány. Szerk. Balázs Géza. Bp./Debrecen, / Tomka Béla: Botos János: A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank története. Bp., / Urbán Aladár: Ian W. Roberts: Nicholas I and the Russian Intervention in Hungary. London, / Vajda Zsuzsa: Thomas Gordon: P.E.T. A szüli eredményesség tanulása. Bp., 1990./1991.; Thomas Gordon: A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T.-módszer. Bp., 1989./ / Voigt Vilmos: Keszeg Vilmos: A folklór határán. A népi írásbeliség verses mfajai Aranyosszéken. Bukarest, / #. Bartholy Eszter: Önkultúra. Életmód-irodalomról, "how to..." irodalomról általában 1992/ Beney Zsuzsa: A Teremt megszólítása 1992/ Dalos György: Egy mezei újságíró feljegyzései. Címadás a magyar sajtóban 1992/ Dalos Rimma: A megvédett hit 1992/ Grendel Lajos: Kalligram. Folyóirat a rendszerváltás határán 1992/ Gyáni Gábor: Human Affairs 1992/4. 518

20 György Péter: Magyarország nem lesz, hanem volt [Magyarország- és Budapestalbumokról] 1992/ Hampshire, Stuart: Húszéves az Index on Censorship 1992/ Konrád György: Sabbatai Zevi Messiás? Szélhámos? Mvész? 1992/ Lakner Judit: Kolumbusz-év, / Lakner Judit: The Higher 1992/ Nádasdy Ádám: A fogoly neve, avagy kétéves a BUKSZ 1992/ Nádasdy Ádám: Good appetite és Zaturek 1992/ Nádasdy Ádám: Hajrá Ausztria! 1992/ Nádasdy Ádám: Válasz Kardos Daróczy Gábornak 1992/ Pásztor Péter: London Review of Books 1992/ Rothman, Tony: A megrabolt olvasó 1992/ ' ' ' # " Ruzsa Ágnes (összeáll.): Fontos könyvek. A BUKSZ válogatott bibliográfiája, / ' # " Az antiszemitizmus legújabb magyar nyelv irodalmából és a magyarul meg nem jelent fontos könyvekrl 1992/ Bálint Mihály munkásságából 1992/ A beszédaktus-elmélet magyar nyelv irodalma 1992/ Carlos Castaneda mvei 1992/ Czeizel Endre könyvei 1992/ Heller Ágnes könyvei 1992/1. 56 John Komlos könyvei 1992/ John Lukacs könyvei 1992/1. 32 Makkai Sándor tudományos munkásságából 1992/ Molnár Miklós könyvei 1992/ Pszichológiatörténeti irodalom magyarul 1992/ Tájékoztató az Aquinói Szent Tamás-irodalomról 1992/ Válogatás ausztriai kiállítási katalógusokból 1992/ Válogatás a közelmúltban megjelent történetiinterjú-kötetekbl 1992/1. 90 Válogatás a szociolingvisztikai irodalomból 1992/ ! " ( ( / + Barna Imre: Kedves Gábor! [Klaniczay Gábor írásához, BUKSZ, 1993/3.] 1993/ Bodnár Judit, Böröcz József: A racionális terminológiaválasztásról [Hadas Miklós írásához, BUKSZ, 1993/2.] 1993/ Fletcher, George P.: Levél a BUKSZ fszerkesztjéhez [Kis János levelére, BUKSZ, 1992/4.] 1993/2. 135

Budapesti Könyvszemle BUKSZ. 1. évfolyam 1989. Bírálat

Budapesti Könyvszemle BUKSZ. 1. évfolyam 1989. Bírálat Budapesti Könyvszemle BUKSZ 1. évfolyam 1989 Bírálat Erős Ferenc: Checkpoint Sigmund avagy a Freud-szcenáriók Frank J. Sulloway: Freud, a lélek biológusa. Túl a pszichoanalitikus legendán. Bp., 1987.;

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 7, 9, 8, 5,5 6, 4,5 5,5 4, 66,5 6. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 5, 6,5 9, 7, 5,5 6,5 4,5 6, 3,5 63, 8. 3. MTK Budapest

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 4,, 7-. 2. A. Láng MKKE 5, 6,, 7-. 3. MTK Budapest III 9,5 7, 6,5 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 3, 3-4. 5. Törekvés SE 8, 5,

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor

PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor PUBLIKÁCIÓS LISTA Dr. Valuch Tibor I. Könyv 1. Külföldön idegen nyelven 1. Gábor Gyáni -György Kövér -Tibor Valuch: Social History of Hungary from the Reform Era to the End of the Twentieth Century. Budapest-New

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

VI.Szigetköz Minimaraton

VI.Szigetköz Minimaraton 2009.05.03. Táv : 16 km Abszolút eredmények 1. 33. Major József 1979 0:52:57 2. 10. Garami Árpád 1966 0:55:22 3. 71. Görözdi Máté 1983 0:57:34 4. 153. Sándor Csaba 1985 0:58:58 5. 6. Varga Csaba 1965 0:59:51

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 8,5 4,5 9, 3. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 5, 8,5 4-5. 3. Mattolda SSC II 3,5 4, 5,5 3,. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8,, 28,5. 5. Törekvés

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév

TÖRTÉNELEM osztatlan tanárképzés, 2016/17. II. félév I. ÉVFOLYAM (83 FŐ) BTTR212OMA Görög történelem 2 koll. 3 Forisek Péter H. 12-14 XII BTTR213OMA Római történelem 2 koll. 3 Szabó Edit Sze. 12-14 XII 2 gyj. 2 Forisek Péter-Bacsa K. 10-12 406 Az ókor nagy

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 4, 4,5 -. 2. A. Láng MKKE 5, 6, 3,5 4,5 -. 3. MTK Budapest III 8,5 9,5 7, 25, 2. 4. HÜSI SC II 8, 5, 6, 9, 4-5. 5.

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

- eredmények - 5. osztály

- eredmények - 5. osztály 5. osztály N o Név Felkészítı tanár 17. Keresztes Dániel Hatvani Márton 4. Kotormán Dóra Torma Evelin 12. Kollárik Kálmán Gábor Viktor 3. Szeles Dávid Szögi László 13. Sisák Tamás Kovács Dezdemona 11.

Részletesebben

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés

Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye. Tanuló neve Évfolyam Kategória Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Várkonyi Zsombor 6 1 Veres Sándor Matematika 6.és 8. évfolyamon verseny eredménye Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvő Virág Levente 6 1 Szeıkéné Tanai Éva Óbudai Harrer Pál 2 1 Lengyel Balázs

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM

KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA futónaptár.hu 10 KM KTF TRAIL, RÉSZLETES EREDMÉNYLISTA 2016. futónaptár.hu 10 KM Összesített eredmények: Helyezés Név Rajtszám Teljesítés ideje 1. Varga József 322 00:40:43 00:00:00 2. Hajduska Balázs 320 00:44:22 00:03:39

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola

Judo Eredménye. Kategória (súlycsoport) Tanuló neve. Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol Magyar Két Tanítási Nyelvő Általános Iskola Judo Eredménye Tanuló neve Barczikay Eszter lány kg Burda Linett lány kg Szabó Krisztina lány 8 kg Dobrik Viktória lány 6 kg Fekete Henrietta lány kg Bálint Anna lány 6 kg Vanolik Szonja lány 6 kg Radnai

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor

1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő. Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor 1999-ben végzett 12. a Gépjárműtechnikai szerelő-autószerelő Igazgató: Alföldi Ferenc Osztályfőnök: Ilyés Gábor Idézet: Hiszünk benne, hogy sokkal jobb szembenézni a valósággal, bármilyen ijesztő legyen

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben

Légpisztoly 20, serdülő fiú csapatok OB Nyíregyházi PLE Bodnár Géza Leszkoven Dániel Kósa Dávid Hód PLE Molnár Ben Serdülők Országos Bajnoksága Budapest, Mexikói út - 2005. december 10. Légpisztoly 20, serdülő lányok 1 Herendi Réka 1992 Pécs VLK 73 69 142 2 Fedor Zsófia 1993 Nyíregyházi PLE 69 71 140 3 Mokos Nikoletta

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János

1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő. Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János 1994-ben végzett IV. a Gépjárműtechnikai szerelő Igazgató: Németi Lajos Osztályfőnök: Komiszár János Idézet: Élj az idővel hát: fürgén elindulnak az évek, s nem jön olyan jó több, mint ami már oda van

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. BEAC III 6, 4,5,5 8-. 2. Sárkány DSE II 6, 7,5 3,5 3. 3. Mattolda SSC II 4, 5,5 9,5-2. 4. Aquaréna KSC III 9,5 8, 7,5. 5. Törekvés SE 7,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM

TOUR DE VELENCEI-TÓ 2016 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55KM NŐI ABSZOLÚT 1 632 Ringelhann Fanni Felnőtt 1:31:54 2 637 Péteri Niké U19 1:34:48 3 682 Pribisán Brigitta Felnőtt 1:40:36 4 635 Budai Katalin Master 1:40:37 5 560 Molcsan Eleonora Master 1:40:39 6 617

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye

Levelező Matematika Verseny. 7. évfolyam eredménye NÉV ÉVF. ISKOLA Levelező Matematika Verseny 7. évfolyam eredménye 1.forduló (56 pont) 2.forduló (62 pont) 3.forduló (51 pont) 4.forduló (49 pont) össz.pont 1. Barti Fanni 7. Géza Fejedelem Általános Iskola,

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai * 1. számú függelék Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének tagjai N é v Lakcím ASBÓTH ENDRE 4025 Db. Simonffy u. 13. BAGOLYNÉ DR. RINYU ILONA 4032 Debrecen, Károli G. u. 192. DR. BÁKONYI LÁSZLÓ 4031

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2013. M I N I L Á N Y I II I V VI ( legjobb 5 ) 150 Engi Zselyke 50 50 50 150 47 Fliszár Enikő 47 47 M I N I F I Ú I II I V VI ( legjobb 5 ) 241 Kis Dániel 50 44 47 50 50 241 194 Lipusz Bendegúz 50 50 47 47

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények

Töprengő matematika verseny 2017 eredmények Töprengő matematika verseny 2017 eredmények 2. évfolyam Helyezés Név Pontszám 1. Szörényi Zalán 25 pont Diósgyőri-Református Általános Felkészítő tanár: Fojtánné Miszkusz Szilvia 2. Gnándt Gergő 23 pont

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása

2014/15-ös tanév, II. félév. 4. Rendi szervezkedés, kuruc mozgalom; az ország török uralom alóli felszabadítása TEMATIKA ÉS IRODALOMJEGYZÉK A Magyarország története II., valamint a Magyarország történelem és társadalomismerete a XX. században c. tanegységekhez (TAB 1106, TAB 2112) 2014/15-ös tanév, II. félév Témakörök

Részletesebben

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT

V. TOUR DE VELENCEI-TÓ 2015 VELENCEI-TÓ MINI MARATON 55 VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT VELENCEI-TÓ MINI MARATON NŐI ABSZOLÚT 1 844 Ispán Laura Felnőtt 01:39:07.1 2 942 Köllő Zsuzsanna Felnőtt 01:39:09.0 3 915 Ódor Klára Master 01:39:29.0 4 805 Bordás Eszter Master 01:45:30.6 5 802 Czeczei

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babeș Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Történeti Intézet 1.4 Szakterület történelem

Részletesebben

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap

Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra május 13, vasárnap Veresegyházi Futóverseny és Gyalogtúra 2012. május 13, vasárnap 500 m abszolút 1 38 1:38.0 Csák Máté F 2004-2005 1 2 62 1:38.1 Lévay Rozi N 2006-1 3 73 1:38.9 Ring Dóra N 2004-2005 1 4 72 1:39.8 Ring Máté

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012

Esztergomi SC. Komarom-Esztergom County Team Ch. 1st Devision R 1-7 First Class 2011/2012 Esztergomi SC 1. Esztergomi SC Játékhely: Szentgyörgymező Olvasókör Esztergom,Andrássy út 23. Csapatvezető: Tóth Gyula 1 FM 23201 Horvath Mario 00.00.1971 SVK 14900912 2316 2 8901 Burghardt Jozsef 00.00.1969

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2016. febrár 8. és február 22. között kiírt KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZAT Ssz. Név 1. Bakos Zoltán 2. Bakos Zoltán 3. Bakos Zoltán 4. Bakos Zoltán 5. Balog Csaba 6. Balog Csaba 7. Balog

Részletesebben

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló:

Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: Spider Boulder Kupa 2012 I. forduló: 1. Farkas Tamás 4313,179 2. Kucsera Bálint 2345,124 3. Zengő Márk 1445,124 4. Komjáti Zoltán 1382,624 5. Lupis Dániel 1345,124 6. Kovács Gergely 1215,957 7. Róth Barnabás

Részletesebben

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás

A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás A IV. osztály góllövőlistája 30 forduló után - végeredmény H. NÉV CSAPAT GÓLOK SZÁMA 1 Suki István Team Zero 42 2 Csordás Ádám FIDO 39 3 Begala Tamás Welding 34 4 Boldog Péter Nesztor Autó 30 4 Nagy Csaba

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny

XVI. RELAX HOTEL - OPEL DI-FER KUPA 2010.01.10. Kreischberg Hivatalos Magyar Kupa verseny Mini I. 2005-2006 lány 1 Maróty Mikolt 2005 Körte SE 30,56 Mini I. 2005-2006 fiú 1 Tóth Gellért 2005 Freestyle 27,40 2 Dottore Marco 2005 Bp. Síisk. 51. 39,10 3 Pintér Brúnó 2005 Freestyle 40,03 Mini II.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben