Csemegi Csemegi Károly ERASMUS Női GÁSPÁRNÉ DÁVID Guzmics Kazinczy Pannonhalma elnevezés HEINE Wekerle Sándor urnak dedikált példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csemegi Csemegi Károly ERASMUS Női GÁSPÁRNÉ DÁVID Guzmics Kazinczy Pannonhalma elnevezés HEINE Wekerle Sándor urnak dedikált példány"

Átírás

1 33. árverés, április Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum tertium conclusis, compilatae. Claudiopoli, Michael Szentyel Veresegyhazi. 3 sztl. lev. 250 l. 13 sztl. lev. 265 mm. A II. Rákóczi György által elkészíttetetett Approbatae constitutiones regni Transylvaniae " elnevezést viselő gyűjtemény az től évi országgyűlésig megalkotott erdélyi törvények rendezett foglalatát adta. Folytatása, a "Compilatae Constitutiones..." ( ) lásd 62. sz. tételünket és az Articuli Novellares ugyanezt az utat járta ( ), vagyis megalkotói nem a jogági rendezés megoldását választották, hanem a teljes erdélyi törvényi jog egyfajta szelektáló elvek szerinti rendszerbe foglalását. E gyűjtemények bőven tartalmaztak büntetőjogi normákat, de önálló bűntető kodifikációról természetesen szó sem volt. RMK I A mű első kiadása Váradon jelent meg Szenci Kertesz Ábrahám nyomdájában 1653-ban. Példányunk a 2. kiadás. Modern félbőr-kötésben. Gondosan restaurált példány, korhű, igényes színvonalon ,- Nem kelt el BENEDEK Elek Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése. Széchy Gyula szövegrajzaival. 5 kötet. 2. kiadás. Bp Athenaeum. 5 db. 200 mm. Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, szép sorozat, ritka, megbecsült és szeretett gyűjtemény , ,- 62. Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Nonum conclusis, excerptae. Claudiopoli (Kolozsvár), Michaelem Szentyel Veres-egyházi. 3 sztl. lev. 100 l. 5 sztl. lev. 265 mm. A mű (a címlapot és az előszót kivéve) magyar nyelven íródott. Első kiadása: Kolozsvár 1669, megegyező impresszumadatokkal, példányunk 2. kiad., 1695-ben Misztótfalusi is kiadta. Erdélyi törvények gyűjteménye: Előzménye az Approbata közötti időszak feldolgozása, lásd 10. tételünket. A mű ajánlása Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek szól. Első fejezete (1-5 l.) egyházi törvényekről, második fejezete (6-118 l.) az Erdélyben honos világi törvényekről értekezik. Későbbi, korhű félbőr-kötésben, gondosan restaurált példány. Nagyon ritka! RMK I ,- Nem kelt el

2 69. [Csemegi-kódex] Törvényjavaslat. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről. Közzéteszi a Magyar Királyi Igazságügyi Ministerium. 1-2 köt. Bp M. Kir. Egyet. Könyvnyomda. 1 sztl. lev. 117 l. 302 l. (Indokok.) 22 l. (Első függelék a halálbüntetésről.) 62 l. (Második függelék a határozott idejű szabadságbüntetésről.) 47 l. (Harmadik függelék.) ; 550 l. (II. rész. Indokok.) Az első modern magyar büntető törvénykönyv az évi V. törvénycikk e művön alapult. A szakirodalom a kodifikátora, Csemegi Károly után Csemegi-kódexnek nevezi. A kódex a börtönügy szabályozását is tartalmazta, oly módon, hogy a büntetési rendszerről szóló fejezetébe vette fel a szabadságvesztés büntetésre és annak végrehajtására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket. Fűzve, kiadói borítóban, jó példány, Báró Radvánszky Béla könyvtárából. Ritka jogtörténeti dokumentum! , , ERASMUS, [Desiderius] Roterdamus DIVI HIERONYMI EPIstolae tres. ab Erasmo Roterodamo recognitae, cuius & argumentis & scholijs oppidoq[ue] elega[n]tibus sunt illustratae. Prima ad Heliodor[um], quae eremiticae vitae foelicitatem decantat. Secunda ad Heliodor[um]m, de miseria & breuitate huius vitae. Tertia ad Rusticum, quae in primis nos admonet, suspectar[um] foeminar[um] consuetudinem esse vitandam. (Köln, 1518). [Gymnich]. 48 sztl. lev. 209 mm. Sajnos a Giij és Giiij ívjelű (33-34.) levelek későbbi, üres, merített papírral lettek belekötve. Későbbi, egyszerű, de archaizáló karton-kötésben , , Női színes portréfotó, 1880 körüli. Az ismeretlen hölgy képe két rétegű fotóeljárással készült, a szakirodalom chromotípiának nevezi. Mérete: 400 X 330 mm. Díszes fakeretben (560 X 480 mm.), a kép is szép állapotban ,- Nem kelt el GÁSPÁRNÉ DÁVID Margit A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek. [1-2. köt.] [1. köt.] Renaissance - barok - rokokó. [2. köt.] Bp. ( !), Pantheon. 254 l. 1 sztl. lev. 3 t. (színes); 254 l. 1 sztl. lev. 4 t. (színes), 232 mm. Rendkívül gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal. Száz példány a legfinomabb famentes csontpapiron készült. Ezek a 47 és a 45. sz. példányok. Kiadói, bordázott, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, az eredeti borítók bekötve. A hozzájuk tartozó karton tékákban , , Guzmics Izidór és Kazinczy Ferencz közti levelezés 1822-től 1831-ig. Közli Gulyás Elek. Esztergom, Horák Egyed. 3 sztl. lev. 282 l. 233 mm. A Pannonhalma elnevezés Kazinczy Ferenc ( ) és barátja Guzmics Izidor bencés szerzetes levelezéséből vált közismertté. A bencés szerzetes nevezte először Pannonhalmának a Szent Márton-hegyi apátságot. Az erről szóló levélváltás is megtalálható kötetünkben. (1824. április ) Kiadói, kissé kopott félvászon-kötésben, könyvtári duplum ,- Nem kelt el HEINE, [Heinrich] Dalok könyve. Ford. és bev. Endrődi Sándor. Thumann Pál rajzaival. Bp. é. n. Athenaeum. 4 sztl. lev. XVI, 189 l. 12 t. 245 mm. Szövegközti rajzokkal. A fordító által Wekerle Sándor urnak, Magyarország miniszterelnökének dedikált példány! Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, kissé kopottas példány , ,-

3 KARÁCSONYI János Békésvármegye története. I III. kötet. Magyarország ezredéves fennállásának ünnepére Békésvármegye törvényhatósági bizottságának megbízásából írta Karácsonyi János. (I. könyv: Békésvármegye általános története. II III. könyv: Különös rész. Az egyes városok, községek, továbbá a birtokos és nemes családok története.) (Gyula), Békésvármegye Közönsége (Dobay János könyvnyomdája). 1 t. (címkép, kromolitográfia), VIII. 522 l. 1 sztl. lev. 35 t. (ebből egy kromolitográfia, egy kihajtható, 2 dupla oldalas), 2 térkép (ebből egy színes, kihajtható). ; 352 l. 50 t. ; 264 l. 6 genealógiai táblázat (dupla oldalas), 1 térkép (színes, kihajtható). Minden kötet szövegközti képekkel és ábrákkal is illusztrált. Példányunk genealógiai táblái sűrűn jegyzetelve. Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó példány, nagyon ritka. 255 mm , , KARINTHY Frigyes Így láttátok ti. A háborús irodalom karikaturája. Első kiadás. Bp Dick Manó. 212 l. 2 sztl lev. 195 mm. Ascher Oszkárnak testvéri szeretettel dedikált példány! Korabeli egészvászon-kötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva , , KARINTHY Frigyes Krisztus vagy Barabbás. (Háború és béke). Bp., [1928], Athenaeum, Dick. 156 l.182 mm. Hegedüs Gézának aki Krisztust kiáltott s reméljük, nem hiába dedikált példány! E kötet hányatott sorsáról Hegedüs Géza A tegnap alkonya. (Bp Szépirodalmi.) c. írásában számol be. Lásd: Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben , , KÁRPÁTI György PETERDI Pál Három testőr Ausztráliában. (Bp.) Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 187 l. 2 sztl. lev. 10 t. 188 mm. Kárpáti György által dedikált példány! A kötetet aláírták: Grosics Gyula, Papp Laci és Peterdi Pál! (Tehát mindannyian!!!) Fűzve, kiadói borítóban , , KEMPELEN Béla Magyar nemes családok köt. Bp Grill. 11 db. 233 mm. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, bár a 11. kötet kopottabb, ritka szép állapotú sorozat , ,-

4 264. Autogram gyűjtemény Turchányi István író (tulajdonosi névbejegyzésével és ex-librisével) 100 lapos emlékkönyve 1932 május 29.-iki beköszöntővel November 23-ára már 100 kedves ajánlás, köszöntő került az albumba a kortárshoz, írótárshoz, a korszak hírességeitől. Szívós gyűjtőmunka és kapcsolati tőke eredménye egyetlen emlékkönyvben. Ami a gyűjtemény értékét külön emeli, hogy a dedikálások zöme nagyrészt egész oldalas, soros írás. Ime a szinte teljes (81 név) lista: ĺrók: Scherz Ede (rádiós), Kosztolányi Dezső (Csak hús vagyok, csak csont vagyok c. ötsoros versével), Koroda Pál, Móricz Pál, Erdélyi József (Igazán c. versével), Sajó Sándor, Lakatos László, Kéky Lajos, Feleki Sándor, Zilahy Lajos, Babay József, Szép Ernő (Bagdad híme, Bagdad álma kezdetű költeményével), Pethő Sándor, Stella Adorján, Gyallay Domokos, Szentimrei Jenő, Berde Mária, Lőrinczy György, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Papp Jenő, Kiss Menyhért, Mohácsi Jenő, Vándor Kálmán, Vályi Nagy Géza, Dallos Sándor, Somogyvári Gyula, Csengery Imre, Mariay Ödön. Festők, szobrászok: Glatz Oszkár, Walleshausen Zsigmond, Edvi Illés Ödön, Köpeczi-Bócz István, Marinetti, Nemes Mihály. Zenészek: Kazacsay Tibor, Fényes Szabolcs, Dohnányi Ernő, Huszka Jenő, Mailáth József, Stefániai Imre, Koudela Géza, Eisemann Mihály, Reményi Béla, Buday Dénes, Csajághy Gyula, Kókai Rezső, Bányay Aladár, Kuthy György, Lehár Ferenc. Operaénekesek: Báthy Anna, P. Tóth Erzsi, Rosner Kálmán, Maleczky Oszkár, Sziklai Jóska, Eugen Stepat, Palló Imre. Színészek: Ónodi Ákos, Harmath Imre, Uray Tivadar, Abonyi Géza, Petheő Attila, Dohnányi-Galafrés Elza, Pethes Sándor, Sugár Károly, Kürthy György, Váradi Aranka, Lehotay Árpád, Rátkay Márton, Vaszary Piri, Politikusok, papok: Kállay Miklós, Ravasz László. Tudósok: Cholnoky Jenő, Massányi Ernő, Barabás Béla. Sportolók, pilóták: Machán Tibor, Piller György, Énekes István, Halassy Olivér, Magyar Sándor, Bánhidi Antal. Korabeli, kopottas egészvászon-kötésben, melynek a gerince hiányzik. 194 mm , , KOHL, J.[ohann] G.[eorg] Die Donau von ihrem Ursprunge bis Pesth. Triest, Österreichischer Lloyd. 1 t. (acélmetszetű díszcímlap) VIII. 314 l. 27 t. (acélmetszetű látkép) + 1 térkép (acélmetszet). Egyetlen kiadás. Pozsony, Buda-Pest, Visegrád, Esztergom, Dévény, Bécs, Leopoldsberg, Klosterneuburg, Greifenstein, Dürnstein, Stein und Krems, Melk, Persenbeug, Grein, Mauthausen, Linz, Aschach, Engelhardtszell, Passau, Straubing, Regensburg és Ulm nagy méretű, rendkívül finom kidolgozású, acélmetszetű látképével, melyek Rudolf Alt festményei után készültek. Nebehay-W Korabeli egészvászon-kötésben. Jó példány, ritka könyv. 324 mm , ,-

5 LENCSÉS J(ózsef) Antal Az okos csudafi, vagy tapasztalt köztanácsadó mindennemü állapot számára. Gazdaság-mesterségi tapasztalatok tára, mellyben a gyakorlati kézműség-, házi gazdaság-, egészség- és keresetesméret készítményei foglaltatnak: a művészet, fényelgés és kereskedés tárgyai. Szerkeztette - -. I-VI. füzet [egybekötve]. Pesten, Wigand Ottó. (Landerer ny.). X, 86 l. ; 92 l. 2 sztl. lev. ; 1 sztl. lev. VI. 88 l. ; 96 l. ; 88 l. 3 sztl. lev. ; 92 l. 2 sztl. lev. 200 mm. A sorozatból összesen ez a hat füzet jelent meg. Kompletten nagyon ritka! Egy 1846-os egyházi schematizmus egészbőr-kötésébe amatőr módon belebarkácsolva. Könyvtári duplum , , Magyarország első könyvhete emlékére. Hat bibliofil kötet. (Bp. 1929), Genius. KOSZTOLÁNYI Dezső: Nero a véres költő. 2. kiad. 1 t. (színes). 2 sztl. lev. 257 l. (39/50. sz.) KŐRŐS Andor: Forgószél. 1 t. (színes). 479 l. (18/50. sz.) MIKLÓS Jenő: Madárka. Bev. Kállay Miklós. 1 t. (színes). 3 sztl. lev. 152 l. (11/50. sz.) PÜNKÖSTI Andor: Bárczay Bella a szeretőm. 1 t. (színes). 144 l. (47/50. sz.) RAB Gusztáv: Mocsárláz. 1 t. (színes). 3 sztl. lev. 228 l. 2 sztl. lev. (21/50. sz.) ZSOLT Béla: Házassággal végződik. 1 t. (színes). 2 sztl. lev.393 l. 1 sztl. lev. (37/50. sz.) Mindegyik kötet Székács Zoltánné Dick Margit számára aláírt példány, kézzel számozva! Dúsan aranyozott bibliofil, kiadói, bordó egészbőr-kötésben (Végh Gusztáv terv.), mindegyik kötet nagyon szép állapotban. A Rab Gusztáv kötése kék.) 192 mm , ,- (Metszet) 372. [BÁNFFY Miklós] MYLL, Ben Fresques et frasques. 21 lapos karikatúra-gyűjtemény, komplett! [Budapest, Rózsavölgyi]. 2 sztl. lev. 21 t. (335 X 243 mm.) Bánffy huszonegy darabból álló torzképcsarnokának címe, Fresques et Frasques lefordíthatatlan szójáték, mely a falfestmények komolyságát a gúnnyal kapcsolja össze, s így a politika torz vonásaira, sőt romlottságára irányítja a figyelmet. Köztudott, hogy a genovai értekezlet magyar résztvevői, Bethlen és Bánffy, a két erdélyi főnemes, nagyon nehéz feladatra vállalkoztak. Egyfelől Magyarország külpolitikai elszigeteltségét óhajtották megszüntetni, másrészt a kisebbségi jogok tiszteletben tartására próbálták rávenni az európai országokat Részlet Szegedy-Maszák Mihály Bánffy Miklós a karikaturista című írásából (Helikon XVII. évfolyam, 2006) Megjelent 500 példányban, ez a XXI. számú. Kiadói, kissé kopott félvászonmappában , ,-

6 (Metszet) 374. GARA Arnold: Magyar Parnassus. (Bp.) Szerző kiadása. 31 tábla. A monumentális munka a neves rézkarcoló és könyvillusztrátor tizennégy neves író-költő egy-egy verséhez készített, sajátkezűleg szignált és képaláírással ellátott rézkarcait tartalmazza. Az írók: Ady Endre, Babits Mihály, Füst Milán, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Ignotus, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kemény Simon, Kosztolányi Dezső, Nagy Zoltán, Szép Ernő, Tóth Árpád és Turcsányi Elek. Az első levélen a kötéstábla középdíszének rézkarca látható. alatta a kolofon olvasható, amelyet a művész sajátkezűleg, ceruzával írt. Ennek tanúsága szerint az összesen 250 példányból ez a 37-es számot viseli. A hátoldalon a művész egy sajátkezű vázlata (Karinthy illusztráció, vegyes technika) van felragasztva (ezt csak az első 110 példányhoz csatolták). Ezt követi a címlap, majd Lyka Károly kézírásos bevezetője olvasható rézbe karcolva. A főrészben a költők egy-egy autográf kéziratának és arcképének rézkarca, valamint az ahhoz tartozó kép található, a szerzők szerinti betűrendben. Minden tábla autográf képaláírással és szignóval ellátva. A komplett album tizenöt író-költőt tartalmaz!!! Példányunkból sajnos hiányzik Somlyó Zoltán kézirata és az ahhoz tartozó kép! Lásd Központi Ant. 103/59. tételét. Aranyozott gerincű, kiadói félvászon-kötésben. Az első kötéstáblán ovális, aranyozott középdísszel. Szép példány. 480 mm , ,- (Metszet) 379. PÓLYA Tibor ( , festőművész, grafikus) Nyolc darab irredenta, eredeti tusrajza. Komplett!!! Mindegyik lap szignált, a művész autográf, ceruzás javításaival kiegészítve. A rajzok a Magyar Nemzeti Szövetség számára készültek 1920-ban, képes levelezőlap sokszorosítása céljából. A lapok elrendezése: A tussal kihúzott kereten belül maga a kép (290 X 182 mm.), a képmezőben alul kiemelve a "Population", tizedre lebontott százalékos arányban. Alul-felül tussal írt segélykérő felhívás: Magyar towns under foreign rule. Les villes magyares sous la domination ètrangère. [Magyar városok idegen uralom alatt.] (Marosvásárhely csak francia nyelvű címet kapott.) 1. Brassó. 2. Kassa. 3. Kolozsvár. 4. Maros Vásárhely. 5. Pécs. 6. Pozsony 7. Temesvár. 8. Ungvár. Az Ungvár (utolsó) lapon a mester részletes utasítást adott a kiadó számára, hogy mit s hogyan csináljanak. Ezen a rajzon derül ki, hogy összesen nyolc lapot készített - ezt a nyolcat. Mindegyik lap kitűnő állapotban, paszpartuzva (510 X 385 mm.). Veress Endre történész hagyatékából , ,- 379

7 MIKSZÁTH Kálmán A jó palócok. (Tizenöt apró történet.) Negyedik kiadás. Bihari Sándor, Karlovszky Bertalan, Margittay Tihamér, Neogrády Antal, Roskovics Ignác és Vágó Pál színnyomatú aquarell-képeivel. Budapest, [1890.] Légrády Testvérek. 3 sztl. lev. 96 l. 15 t. (kromolitográfia, előtte védő hártyapapír). 357 X 280 mm. Festett-aranyozott, illusztrált, kiadói egészvászon kötésben, körben aranyozott élmetszéssel, szép példány , , NAGY Géza - NEMES Mihály A magyar viseletek története. Rajzolta és festette Nemes Mihály, szövegét írta - -. Bp Franklin Társ. 1 t. (díszcímlap), XXXIX t. (színes), 71 t. (fekete-fehér) XLVII, 240 l. 1 sztl. lev. 354 mm. Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben, szép példány , , AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA írásban és képben. Rudolf trónörökös kezdeményezéséből és közreműködésével köt. Teljes, magyar nyelvű sorozat. Bp., M. Kir. Államnyomda. 21 db. Szövegközti és egészoldalas képekkel gazdagon illusztrálva. Kötése majdnem hibátlan: A 16. kötet gerincénél, felül, az első táblánál kis beszakadás. Dúsan aranyozott, festett, kiadói, piros egészvászon kötésben, nagyon szép állapotban ,-

8 445. RÉVAI nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája köt. (teljes). Bp Révai Testvérek. 21 db. Szövegközti képekkel, önálló táblákkal és térképekkel rendkívül gazdagon illusztált. Kötetenként kb oldalas munka. Munkatársainak száma 877 (Révay Mór János szerint). Az alapmű 19 kötet, a kötetek pótlások és kiegészítések. A 13.kötethez mellékelve: [Nagy]Magyarország térképe, terv. Kogutowicz Károly. 248 mm. Kiadói, fekete, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, egységesen szép állapotban , , SCHUBERT, Gotthilf Heinrich Naturgeschichte des Tierreichs für Schule und Haus. I. Teil: Naturgeschichte der Säugetiere. II. Teil: Naturgeschichte der Vögel. III. Teil: Naturgeschichte der Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten, Krebse, Würmer, Weichtiere, Stachelhäuter, Pflanzentiere und Urtiere. 91 Großfoliotafeln mit über 850 naturgetreuen Abbildungen und 120 Seiten erläuterndem Text nebst zahlreichen Holzschnitten 8. gänzlich neu bearbeitete Aufl. Esslingen - München, o. J. Schreiber. VIII. 1 sztl. lev. 22 l. 30 t. (kettős) ; 1 sztl. lev. 22 l. 30 t. (kettős); 1 sztl. lev. 76 l. 30 t. (kettős) IX. 327 mm. Hozzá tartozik: SCHUBERT, Gotthilf Heinrich Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem Linnéschen System. 54 fein kolorierte Doppelfoliotafeln mit über 650 naturgetreuen Abbildungen und 77 Seiten erläuterndem Text. Bearb. von Moritz Willkomm. 4. verm. Aufl. Esslingen - München, o. J. Schreiber. 4 sztl. lev. VII, 77 l. 54 t. (kettős) Hozzá tartozik: Naturgeschichte des Mineralreichs für Schule und Haus Teil. 1. Teil. Mineralogie. Text von A.[dolf] Kenngott. 4. verb. Aufl. 2. Teil. Geologie und Paläontologie. Text von Fr.[iedrich] Rolle. Eßlingen und München, o. J. Schreiber. 6 sztl. lev. 74 l. 24 t. (színes) ; 40 l. 4 sztl. lev. 18 t. (színes, kettős), 327 mm. Mindhárom kötet illusztrált, kiadói félvászon-kötésben , , SZABÓ Dezső - - művei kötet. Komplett! Csodálatos élet 1-2. Egyenes úton. Az elsodort falu 1-3. Jaj. Elbeszélések. Nincs menekvés. Mesék a kacagó emberről. Napló és elbeszélések. Ölj és egyéb elbeszélések. Panasz. (Tanulmányok.) Segítség 1-3. Tanulmányok és jegyzetek. Bp. [1926.] Genius. 15 db. 182 mm. Kiadói, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, egységes jó állapotú sorozat , , SZEKÉR Aloysius Joáchim Alajos) Magyar Robinson vagy is Ujvári és Miskei Magyar Vitézeknek viszontagságai és azoknak e Világ külömb-féle részeiben történt tsodálatos esetei. Egy eredeti költeményes igazság, melly A gyönyörködtető történetnek elől beszíllése mellett külöm-féle dolgoknak esmíretire vezet. 1-2 könyv. Komplett! Pest, Hartleben. 1 sztl. lev. XII. 202 l. ; VIII l. A második kötet címlapja fénymásolat. Az első magyar robinzonád, szerzője ciszterci szerzetes volt. A mű második kötete rendkívül ritka, a kézikönyvek jelentős része (Petrik, György Lajos) meg sem említi. Mivel az első könyv címlapján nincs kötetjelzés, sokáig önálló műnek gondolhatták. Központi 101/231. Modern papírkötésben (180 mm.) és korabeli félbőr-kötésben (175 mm.) Szüry: 4227., Drescher: 460. (Csak az I. kötetet említik!) , ,-

9 A Szepesmegyei Történelmi Társulat milleniumi kiadványai 5 kötet. Lőcse, Reiss J. T. 238 mm. 1. DEMKÓ Kálmán: Bevezetés és a Szepesmegyei Történelmi Társulat 12 évi működésének ismertetése sztl. lev. 284 l. 2. SVÁBY Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története l. 12 t. 3. HRADSZKY József: A szepesi Tíz-lándzsások széke vagy a Kisvármegye története l. 4. PIRHALLA Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig VIII. 585 l. 5. DEMKÓ Kálmán: Lőcse története Jog,- mű és művelődéstörténeti rész. I. köt. Unicus! lev, VII. 516 l. 2 lev. 22 t. 1 kih. t. 1 kétoldalas t. 2 kétoldalas helyszínrajz. A teljes sorozat hat kötetben teljes, sajnos a 6. (Sváby Frigyes. A Szepesség lakosságának szociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században VII. 116 l.) hiányzik! A 3. kötet kivételével minden kötet belső táblájára ragasztva Radisics Elemér ex-librise. Az 5. kötet kivételével minden kötet eredeti borítója bekötve. Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, becses ritkaság e szinte teljes sorozat , , WILDE, [Oscar] Oszkár A readingi fegyház balladája. Fordította Tóth Árpád. Komjáti Vanyerka Gyula nyolc eredeti rézkarcával. Bp Dante. 83 l. 8 t. (Rézkarcok, melyek Dr. Móricz Miklósné rézkarcnyomó műhelyében készültek.) Készült összesen 200 számozott példányban, ez a 111. kézzel számozva. A 8 rézkarcmellékletet a művész egyenként szignálta. Korabeli félpergamen-kötésben, gerincvignettával. 315 mm , , ZWINGLI, Ulrich ( ) Joh. Oecolampadii dialogus, quo Patrum Sententiam de Coena Domini bona fide explanat. Huldrichi Zuinglii confessio fide ad Carolum V. Imp. Philippi Melanchthonis judicium de controversia coene Domini... Joh. Jacobi Grynoei exomologesis... Basileae, 1590: Typis Conradi Waldkirchii. 8 sztl. lev. 288 l. 162 mm. Zwingli svájci reformátor, a református egyház egyik alapítója. E könyve dialógus az eucharisztiáról: a kenyér és bor egyszerű szimbóluma Jézus halálának, hogy akik arra hittel emlékeznek, kegyelmet kapjanak A 210. laptól a lapszéleken kezdődő beszakadás, egyre növekvő lapsérülés keletkezett, mely a 270. laptól az utolsó 18 oldalon kisebb szöveghiányt is eredményezett. Közepes színvonalon restaurálva. Későbbi, hozzáillő, félpergamen-kötést imitáló papírkötésben , ,-

21. árverés. 2009. április 18.

21. árverés. 2009. április 18. 21. árverés. 2009. április 18. 46. BENKŐ Ferentz (ford.) Werner Ábrahám Urnak a köveknek és értzeknek Külső megesmértető jegyeikről Irott szép, és igen hasznos Könyvetskéje, mellyet, Hazájának, és a Tanuló

Részletesebben

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4.

studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. studio antikvárium 28. árverés 2010. DECEMBER 4. 178. tétel 43. tétel 246. tétel 48. tétel 54. tétel 27. tétel 303. tétel 51. tétel 24., 364., 26., 408., 5., 416., 47., 53., 114., 302., 60. tétel 30.,

Részletesebben

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány

5 57. ÁRVERÉS 6.000, VII.: Szeretném, ha szeretnének. Ötödik kiadás. Számozott példány 1. ACSÁDY IGNÁCZ, DR. Magyarország Budavár visszafoglalása korában. A M. Tört. Társulat által koszorúzott pályamunka. Budapest, év nélk. Franklin. 334 p., 1 sztl. lev. XX. század eleji egészvászon kötésben,

Részletesebben

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával

Árverési szabályzat. a képen vagy a személyes megtekintés alkalmával Árverési szabályzat Az aukciót az Antikkönyv.hu Kft. szervezi. A termékek eladója: Antikkönyv.hu Kft. 1042 Budapest József Attila utca 94. Telefonszám: 06/1-272-0817 Mobil: 06/30-520-6778 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000,

5 69. ÁRVERÉS. Buda, 1834. A Magyar Királyi Egyetem betűivel. 12 p. + 1 t. Kötés nélkül. 18.000, 1. ABILGAARD, PETER CHRISTIAN Pferd- und Vieharzt in einem kleinen Auszuge, oder Handbuch von dem gewöhnlichsten Krankheiten der Pferde, des Horniehes, der Schafe und Schweine, sammt der bequemsten und

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 74. Könyvárverés Kiállítás: 2014. június 11-én (szerdán), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest, VI.

Részletesebben

27. árverés. 2012. április 14.

27. árverés. 2012. április 14. 27. árverés. 2012. április 14. 28. BATSÁNYI János - - versei. Első kötet. (unicus!) Pestenn, 1827. Petrózai Trattner M. 1 t. (metszett címlap), 129 l. 1 sztl. lev. Első kiadás. A szerző verseinek első

Részletesebben

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 28. ÁRVERÉS 2011. OKTÓBER 27. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 4. 17. 25. 32. 41. 47. 55. 61. 82. 28. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2011. október

Részletesebben

A Központi Antikvárium 131. aukciója

A Központi Antikvárium 131. aukciója A Központi Antikvárium 131. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2014. május 26 - június 5. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2014.

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 77. Könyvárverés Kiállítás: 2015. április 9-én (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 62.Könyvárverés Kiállítás: 2010. szeptember 7-én (kedden) 10-től 18 óráig Afrikai-Magyar Egyesület 1132 Budapest, Visegrádi u 9. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), az

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK)

25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 25. ÁRVERÉS 2010. ÁPRILIS 22. CSÜTÖRTÖK 17 ÓRA HOTEL MERCURE KORONA 1053 BUDAPEST, KECSKEMÉTI U. 14. (KÁLVIN TÉR SAROK) 1. 5. 14. 16. 22. 27. 30. 36. 48. II 25. ÁRVERÉS A könyvbemutató ideje: 2010. április

Részletesebben

A Központi Antikvárium 125. aukciója

A Központi Antikvárium 125. aukciója A Központi Antikvárium 125. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2012. november 26 - december 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale:

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház

Abaúj Antikvárium és Aukciósház Abaúj Antikvárium és Aukciósház 6. jogi, jogtörténeti és politikai könyvárverés Kiállítás: 2013. március 13-án (szerdán) az árverés napján 12 től - 17 óráig az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén

Részletesebben

A Központi Antikvárium 127. aukciója

A Központi Antikvárium 127. aukciója A Központi Antikvárium 127. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2013. május 27 - június 6. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2013.

Részletesebben

A Központi Antikvárium 135. aukciója

A Központi Antikvárium 135. aukciója A Központi Antikvárium 135. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2015. május 26 - június 4. hétköznap 10.00-18.00 óráig Budapest V., Múzeum körút 13-15. Árverés / Sale: 2015.

Részletesebben

Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése

Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése Fischer Annie 100 a Bősze Ádám Zenei Antikvárium jubileumi árverése 2014. április 24-én, csütörtökön, 17 órakor, a Bősze Ádám Zenei Antikváriumban 1077 Budapest, Király u. 77. (Bejárat a Csengery utca

Részletesebben

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele

101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 101. tétel I. Ferdinánd címeres levele 86. tétel Missale, 1758. A Központi Antikvárium 117. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás / On view: 2010. november 22 - december 2. hétköznap

Részletesebben

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. június 15. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. Arct. Artur

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA

ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA \Mh ERDÉLYI TUDOMÁNYOS FÜZETEK SZERKESZTI DR. GYÖRGY LAJOS 1939. AZ E. M. E. KIADÁSA 112. SZ. ROMÁNIA MAGYAR IRODALMÁNAK BIBLIOGRÁFIÁJA 1938. EV. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VALENTINY ANTAL Cluj-Kolozsvár Minerva

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1. A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár -a

A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1. A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár -a A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei 1. A Csíki Székely Múzeum Régi Magyar Könyvtár -a A Csíki Székely Múzeum gyűjteményei Colecţiile Muzeului Secuiesc al Ciucului COLlections of the szekler museum of ciuc

Részletesebben

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga

Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga Kosztolányi Dezső napilapokban és folyóiratokban megjelent írásainak jegyzéke 2. Határon túli lapok 1. A bácskai sajtó anyaga 1 Készítette: MTA-ELTE Hálózati Kritikai Szövegkiadás Kutatócsoport Kutatócsoport-vezető:

Részletesebben

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4

MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI VÁZLATOK essays in church history in hungary 2013/3 4 MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG BUDAPEST, 2014 Kiadó Publisher MAGYAR EGYHÁZTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIA MUNKAKÖZÖSSÉG

Részletesebben

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/

A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ A rövidített DMA TARTALMA /8 GB/ Megjegyzés: a teljes DMA tartalomjegyzéke megtalálható honlapunk DMA-rovatában. Ez a 8 gigabájtos ízelítő olyan dokumentumokat tartalmaz főként, melyek nem találhatóak

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben