Csemegi Csemegi Károly ERASMUS Női GÁSPÁRNÉ DÁVID Guzmics Kazinczy Pannonhalma elnevezés HEINE Wekerle Sándor urnak dedikált példány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csemegi Csemegi Károly ERASMUS Női GÁSPÁRNÉ DÁVID Guzmics Kazinczy Pannonhalma elnevezés HEINE Wekerle Sándor urnak dedikált példány"

Átírás

1 33. árverés, április Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum tertium conclusis, compilatae. Claudiopoli, Michael Szentyel Veresegyhazi. 3 sztl. lev. 250 l. 13 sztl. lev. 265 mm. A II. Rákóczi György által elkészíttetetett Approbatae constitutiones regni Transylvaniae " elnevezést viselő gyűjtemény az től évi országgyűlésig megalkotott erdélyi törvények rendezett foglalatát adta. Folytatása, a "Compilatae Constitutiones..." ( ) lásd 62. sz. tételünket és az Articuli Novellares ugyanezt az utat járta ( ), vagyis megalkotói nem a jogági rendezés megoldását választották, hanem a teljes erdélyi törvényi jog egyfajta szelektáló elvek szerinti rendszerbe foglalását. E gyűjtemények bőven tartalmaztak büntetőjogi normákat, de önálló bűntető kodifikációról természetesen szó sem volt. RMK I A mű első kiadása Váradon jelent meg Szenci Kertesz Ábrahám nyomdájában 1653-ban. Példányunk a 2. kiadás. Modern félbőr-kötésben. Gondosan restaurált példány, korhű, igényes színvonalon ,- Nem kelt el BENEDEK Elek Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése. Széchy Gyula szövegrajzaival. 5 kötet. 2. kiadás. Bp Athenaeum. 5 db. 200 mm. Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, szép sorozat, ritka, megbecsült és szeretett gyűjtemény , ,- 62. Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Nonum conclusis, excerptae. Claudiopoli (Kolozsvár), Michaelem Szentyel Veres-egyházi. 3 sztl. lev. 100 l. 5 sztl. lev. 265 mm. A mű (a címlapot és az előszót kivéve) magyar nyelven íródott. Első kiadása: Kolozsvár 1669, megegyező impresszumadatokkal, példányunk 2. kiad., 1695-ben Misztótfalusi is kiadta. Erdélyi törvények gyűjteménye: Előzménye az Approbata közötti időszak feldolgozása, lásd 10. tételünket. A mű ajánlása Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek szól. Első fejezete (1-5 l.) egyházi törvényekről, második fejezete (6-118 l.) az Erdélyben honos világi törvényekről értekezik. Későbbi, korhű félbőr-kötésben, gondosan restaurált példány. Nagyon ritka! RMK I ,- Nem kelt el

2 69. [Csemegi-kódex] Törvényjavaslat. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről. Közzéteszi a Magyar Királyi Igazságügyi Ministerium. 1-2 köt. Bp M. Kir. Egyet. Könyvnyomda. 1 sztl. lev. 117 l. 302 l. (Indokok.) 22 l. (Első függelék a halálbüntetésről.) 62 l. (Második függelék a határozott idejű szabadságbüntetésről.) 47 l. (Harmadik függelék.) ; 550 l. (II. rész. Indokok.) Az első modern magyar büntető törvénykönyv az évi V. törvénycikk e művön alapult. A szakirodalom a kodifikátora, Csemegi Károly után Csemegi-kódexnek nevezi. A kódex a börtönügy szabályozását is tartalmazta, oly módon, hogy a büntetési rendszerről szóló fejezetébe vette fel a szabadságvesztés büntetésre és annak végrehajtására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket. Fűzve, kiadói borítóban, jó példány, Báró Radvánszky Béla könyvtárából. Ritka jogtörténeti dokumentum! , , ERASMUS, [Desiderius] Roterdamus DIVI HIERONYMI EPIstolae tres. ab Erasmo Roterodamo recognitae, cuius & argumentis & scholijs oppidoq[ue] elega[n]tibus sunt illustratae. Prima ad Heliodor[um], quae eremiticae vitae foelicitatem decantat. Secunda ad Heliodor[um]m, de miseria & breuitate huius vitae. Tertia ad Rusticum, quae in primis nos admonet, suspectar[um] foeminar[um] consuetudinem esse vitandam. (Köln, 1518). [Gymnich]. 48 sztl. lev. 209 mm. Sajnos a Giij és Giiij ívjelű (33-34.) levelek későbbi, üres, merített papírral lettek belekötve. Későbbi, egyszerű, de archaizáló karton-kötésben , , Női színes portréfotó, 1880 körüli. Az ismeretlen hölgy képe két rétegű fotóeljárással készült, a szakirodalom chromotípiának nevezi. Mérete: 400 X 330 mm. Díszes fakeretben (560 X 480 mm.), a kép is szép állapotban ,- Nem kelt el GÁSPÁRNÉ DÁVID Margit A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek. [1-2. köt.] [1. köt.] Renaissance - barok - rokokó. [2. köt.] Bp. ( !), Pantheon. 254 l. 1 sztl. lev. 3 t. (színes); 254 l. 1 sztl. lev. 4 t. (színes), 232 mm. Rendkívül gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal. Száz példány a legfinomabb famentes csontpapiron készült. Ezek a 47 és a 45. sz. példányok. Kiadói, bordázott, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, az eredeti borítók bekötve. A hozzájuk tartozó karton tékákban , , Guzmics Izidór és Kazinczy Ferencz közti levelezés 1822-től 1831-ig. Közli Gulyás Elek. Esztergom, Horák Egyed. 3 sztl. lev. 282 l. 233 mm. A Pannonhalma elnevezés Kazinczy Ferenc ( ) és barátja Guzmics Izidor bencés szerzetes levelezéséből vált közismertté. A bencés szerzetes nevezte először Pannonhalmának a Szent Márton-hegyi apátságot. Az erről szóló levélváltás is megtalálható kötetünkben. (1824. április ) Kiadói, kissé kopott félvászon-kötésben, könyvtári duplum ,- Nem kelt el HEINE, [Heinrich] Dalok könyve. Ford. és bev. Endrődi Sándor. Thumann Pál rajzaival. Bp. é. n. Athenaeum. 4 sztl. lev. XVI, 189 l. 12 t. 245 mm. Szövegközti rajzokkal. A fordító által Wekerle Sándor urnak, Magyarország miniszterelnökének dedikált példány! Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, kissé kopottas példány , ,-

3 KARÁCSONYI János Békésvármegye története. I III. kötet. Magyarország ezredéves fennállásának ünnepére Békésvármegye törvényhatósági bizottságának megbízásából írta Karácsonyi János. (I. könyv: Békésvármegye általános története. II III. könyv: Különös rész. Az egyes városok, községek, továbbá a birtokos és nemes családok története.) (Gyula), Békésvármegye Közönsége (Dobay János könyvnyomdája). 1 t. (címkép, kromolitográfia), VIII. 522 l. 1 sztl. lev. 35 t. (ebből egy kromolitográfia, egy kihajtható, 2 dupla oldalas), 2 térkép (ebből egy színes, kihajtható). ; 352 l. 50 t. ; 264 l. 6 genealógiai táblázat (dupla oldalas), 1 térkép (színes, kihajtható). Minden kötet szövegközti képekkel és ábrákkal is illusztrált. Példányunk genealógiai táblái sűrűn jegyzetelve. Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó példány, nagyon ritka. 255 mm , , KARINTHY Frigyes Így láttátok ti. A háborús irodalom karikaturája. Első kiadás. Bp Dick Manó. 212 l. 2 sztl lev. 195 mm. Ascher Oszkárnak testvéri szeretettel dedikált példány! Korabeli egészvászon-kötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva , , KARINTHY Frigyes Krisztus vagy Barabbás. (Háború és béke). Bp., [1928], Athenaeum, Dick. 156 l.182 mm. Hegedüs Gézának aki Krisztust kiáltott s reméljük, nem hiába dedikált példány! E kötet hányatott sorsáról Hegedüs Géza A tegnap alkonya. (Bp Szépirodalmi.) c. írásában számol be. Lásd: Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben , , KÁRPÁTI György PETERDI Pál Három testőr Ausztráliában. (Bp.) Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 187 l. 2 sztl. lev. 10 t. 188 mm. Kárpáti György által dedikált példány! A kötetet aláírták: Grosics Gyula, Papp Laci és Peterdi Pál! (Tehát mindannyian!!!) Fűzve, kiadói borítóban , , KEMPELEN Béla Magyar nemes családok köt. Bp Grill. 11 db. 233 mm. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, bár a 11. kötet kopottabb, ritka szép állapotú sorozat , ,-

4 264. Autogram gyűjtemény Turchányi István író (tulajdonosi névbejegyzésével és ex-librisével) 100 lapos emlékkönyve 1932 május 29.-iki beköszöntővel November 23-ára már 100 kedves ajánlás, köszöntő került az albumba a kortárshoz, írótárshoz, a korszak hírességeitől. Szívós gyűjtőmunka és kapcsolati tőke eredménye egyetlen emlékkönyvben. Ami a gyűjtemény értékét külön emeli, hogy a dedikálások zöme nagyrészt egész oldalas, soros írás. Ime a szinte teljes (81 név) lista: ĺrók: Scherz Ede (rádiós), Kosztolányi Dezső (Csak hús vagyok, csak csont vagyok c. ötsoros versével), Koroda Pál, Móricz Pál, Erdélyi József (Igazán c. versével), Sajó Sándor, Lakatos László, Kéky Lajos, Feleki Sándor, Zilahy Lajos, Babay József, Szép Ernő (Bagdad híme, Bagdad álma kezdetű költeményével), Pethő Sándor, Stella Adorján, Gyallay Domokos, Szentimrei Jenő, Berde Mária, Lőrinczy György, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Papp Jenő, Kiss Menyhért, Mohácsi Jenő, Vándor Kálmán, Vályi Nagy Géza, Dallos Sándor, Somogyvári Gyula, Csengery Imre, Mariay Ödön. Festők, szobrászok: Glatz Oszkár, Walleshausen Zsigmond, Edvi Illés Ödön, Köpeczi-Bócz István, Marinetti, Nemes Mihály. Zenészek: Kazacsay Tibor, Fényes Szabolcs, Dohnányi Ernő, Huszka Jenő, Mailáth József, Stefániai Imre, Koudela Géza, Eisemann Mihály, Reményi Béla, Buday Dénes, Csajághy Gyula, Kókai Rezső, Bányay Aladár, Kuthy György, Lehár Ferenc. Operaénekesek: Báthy Anna, P. Tóth Erzsi, Rosner Kálmán, Maleczky Oszkár, Sziklai Jóska, Eugen Stepat, Palló Imre. Színészek: Ónodi Ákos, Harmath Imre, Uray Tivadar, Abonyi Géza, Petheő Attila, Dohnányi-Galafrés Elza, Pethes Sándor, Sugár Károly, Kürthy György, Váradi Aranka, Lehotay Árpád, Rátkay Márton, Vaszary Piri, Politikusok, papok: Kállay Miklós, Ravasz László. Tudósok: Cholnoky Jenő, Massányi Ernő, Barabás Béla. Sportolók, pilóták: Machán Tibor, Piller György, Énekes István, Halassy Olivér, Magyar Sándor, Bánhidi Antal. Korabeli, kopottas egészvászon-kötésben, melynek a gerince hiányzik. 194 mm , , KOHL, J.[ohann] G.[eorg] Die Donau von ihrem Ursprunge bis Pesth. Triest, Österreichischer Lloyd. 1 t. (acélmetszetű díszcímlap) VIII. 314 l. 27 t. (acélmetszetű látkép) + 1 térkép (acélmetszet). Egyetlen kiadás. Pozsony, Buda-Pest, Visegrád, Esztergom, Dévény, Bécs, Leopoldsberg, Klosterneuburg, Greifenstein, Dürnstein, Stein und Krems, Melk, Persenbeug, Grein, Mauthausen, Linz, Aschach, Engelhardtszell, Passau, Straubing, Regensburg és Ulm nagy méretű, rendkívül finom kidolgozású, acélmetszetű látképével, melyek Rudolf Alt festményei után készültek. Nebehay-W Korabeli egészvászon-kötésben. Jó példány, ritka könyv. 324 mm , ,-

5 LENCSÉS J(ózsef) Antal Az okos csudafi, vagy tapasztalt köztanácsadó mindennemü állapot számára. Gazdaság-mesterségi tapasztalatok tára, mellyben a gyakorlati kézműség-, házi gazdaság-, egészség- és keresetesméret készítményei foglaltatnak: a művészet, fényelgés és kereskedés tárgyai. Szerkeztette - -. I-VI. füzet [egybekötve]. Pesten, Wigand Ottó. (Landerer ny.). X, 86 l. ; 92 l. 2 sztl. lev. ; 1 sztl. lev. VI. 88 l. ; 96 l. ; 88 l. 3 sztl. lev. ; 92 l. 2 sztl. lev. 200 mm. A sorozatból összesen ez a hat füzet jelent meg. Kompletten nagyon ritka! Egy 1846-os egyházi schematizmus egészbőr-kötésébe amatőr módon belebarkácsolva. Könyvtári duplum , , Magyarország első könyvhete emlékére. Hat bibliofil kötet. (Bp. 1929), Genius. KOSZTOLÁNYI Dezső: Nero a véres költő. 2. kiad. 1 t. (színes). 2 sztl. lev. 257 l. (39/50. sz.) KŐRŐS Andor: Forgószél. 1 t. (színes). 479 l. (18/50. sz.) MIKLÓS Jenő: Madárka. Bev. Kállay Miklós. 1 t. (színes). 3 sztl. lev. 152 l. (11/50. sz.) PÜNKÖSTI Andor: Bárczay Bella a szeretőm. 1 t. (színes). 144 l. (47/50. sz.) RAB Gusztáv: Mocsárláz. 1 t. (színes). 3 sztl. lev. 228 l. 2 sztl. lev. (21/50. sz.) ZSOLT Béla: Házassággal végződik. 1 t. (színes). 2 sztl. lev.393 l. 1 sztl. lev. (37/50. sz.) Mindegyik kötet Székács Zoltánné Dick Margit számára aláírt példány, kézzel számozva! Dúsan aranyozott bibliofil, kiadói, bordó egészbőr-kötésben (Végh Gusztáv terv.), mindegyik kötet nagyon szép állapotban. A Rab Gusztáv kötése kék.) 192 mm , ,- (Metszet) 372. [BÁNFFY Miklós] MYLL, Ben Fresques et frasques. 21 lapos karikatúra-gyűjtemény, komplett! [Budapest, Rózsavölgyi]. 2 sztl. lev. 21 t. (335 X 243 mm.) Bánffy huszonegy darabból álló torzképcsarnokának címe, Fresques et Frasques lefordíthatatlan szójáték, mely a falfestmények komolyságát a gúnnyal kapcsolja össze, s így a politika torz vonásaira, sőt romlottságára irányítja a figyelmet. Köztudott, hogy a genovai értekezlet magyar résztvevői, Bethlen és Bánffy, a két erdélyi főnemes, nagyon nehéz feladatra vállalkoztak. Egyfelől Magyarország külpolitikai elszigeteltségét óhajtották megszüntetni, másrészt a kisebbségi jogok tiszteletben tartására próbálták rávenni az európai országokat Részlet Szegedy-Maszák Mihály Bánffy Miklós a karikaturista című írásából (Helikon XVII. évfolyam, 2006) Megjelent 500 példányban, ez a XXI. számú. Kiadói, kissé kopott félvászonmappában , ,-

6 (Metszet) 374. GARA Arnold: Magyar Parnassus. (Bp.) Szerző kiadása. 31 tábla. A monumentális munka a neves rézkarcoló és könyvillusztrátor tizennégy neves író-költő egy-egy verséhez készített, sajátkezűleg szignált és képaláírással ellátott rézkarcait tartalmazza. Az írók: Ady Endre, Babits Mihály, Füst Milán, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Ignotus, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kemény Simon, Kosztolányi Dezső, Nagy Zoltán, Szép Ernő, Tóth Árpád és Turcsányi Elek. Az első levélen a kötéstábla középdíszének rézkarca látható. alatta a kolofon olvasható, amelyet a művész sajátkezűleg, ceruzával írt. Ennek tanúsága szerint az összesen 250 példányból ez a 37-es számot viseli. A hátoldalon a művész egy sajátkezű vázlata (Karinthy illusztráció, vegyes technika) van felragasztva (ezt csak az első 110 példányhoz csatolták). Ezt követi a címlap, majd Lyka Károly kézírásos bevezetője olvasható rézbe karcolva. A főrészben a költők egy-egy autográf kéziratának és arcképének rézkarca, valamint az ahhoz tartozó kép található, a szerzők szerinti betűrendben. Minden tábla autográf képaláírással és szignóval ellátva. A komplett album tizenöt író-költőt tartalmaz!!! Példányunkból sajnos hiányzik Somlyó Zoltán kézirata és az ahhoz tartozó kép! Lásd Központi Ant. 103/59. tételét. Aranyozott gerincű, kiadói félvászon-kötésben. Az első kötéstáblán ovális, aranyozott középdísszel. Szép példány. 480 mm , ,- (Metszet) 379. PÓLYA Tibor ( , festőművész, grafikus) Nyolc darab irredenta, eredeti tusrajza. Komplett!!! Mindegyik lap szignált, a művész autográf, ceruzás javításaival kiegészítve. A rajzok a Magyar Nemzeti Szövetség számára készültek 1920-ban, képes levelezőlap sokszorosítása céljából. A lapok elrendezése: A tussal kihúzott kereten belül maga a kép (290 X 182 mm.), a képmezőben alul kiemelve a "Population", tizedre lebontott százalékos arányban. Alul-felül tussal írt segélykérő felhívás: Magyar towns under foreign rule. Les villes magyares sous la domination ètrangère. [Magyar városok idegen uralom alatt.] (Marosvásárhely csak francia nyelvű címet kapott.) 1. Brassó. 2. Kassa. 3. Kolozsvár. 4. Maros Vásárhely. 5. Pécs. 6. Pozsony 7. Temesvár. 8. Ungvár. Az Ungvár (utolsó) lapon a mester részletes utasítást adott a kiadó számára, hogy mit s hogyan csináljanak. Ezen a rajzon derül ki, hogy összesen nyolc lapot készített - ezt a nyolcat. Mindegyik lap kitűnő állapotban, paszpartuzva (510 X 385 mm.). Veress Endre történész hagyatékából , ,- 379

7 MIKSZÁTH Kálmán A jó palócok. (Tizenöt apró történet.) Negyedik kiadás. Bihari Sándor, Karlovszky Bertalan, Margittay Tihamér, Neogrády Antal, Roskovics Ignác és Vágó Pál színnyomatú aquarell-képeivel. Budapest, [1890.] Légrády Testvérek. 3 sztl. lev. 96 l. 15 t. (kromolitográfia, előtte védő hártyapapír). 357 X 280 mm. Festett-aranyozott, illusztrált, kiadói egészvászon kötésben, körben aranyozott élmetszéssel, szép példány , , NAGY Géza - NEMES Mihály A magyar viseletek története. Rajzolta és festette Nemes Mihály, szövegét írta - -. Bp Franklin Társ. 1 t. (díszcímlap), XXXIX t. (színes), 71 t. (fekete-fehér) XLVII, 240 l. 1 sztl. lev. 354 mm. Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben, szép példány , , AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA írásban és képben. Rudolf trónörökös kezdeményezéséből és közreműködésével köt. Teljes, magyar nyelvű sorozat. Bp., M. Kir. Államnyomda. 21 db. Szövegközti és egészoldalas képekkel gazdagon illusztrálva. Kötése majdnem hibátlan: A 16. kötet gerincénél, felül, az első táblánál kis beszakadás. Dúsan aranyozott, festett, kiadói, piros egészvászon kötésben, nagyon szép állapotban ,-

8 445. RÉVAI nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája köt. (teljes). Bp Révai Testvérek. 21 db. Szövegközti képekkel, önálló táblákkal és térképekkel rendkívül gazdagon illusztált. Kötetenként kb oldalas munka. Munkatársainak száma 877 (Révay Mór János szerint). Az alapmű 19 kötet, a kötetek pótlások és kiegészítések. A 13.kötethez mellékelve: [Nagy]Magyarország térképe, terv. Kogutowicz Károly. 248 mm. Kiadói, fekete, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, egységesen szép állapotban , , SCHUBERT, Gotthilf Heinrich Naturgeschichte des Tierreichs für Schule und Haus. I. Teil: Naturgeschichte der Säugetiere. II. Teil: Naturgeschichte der Vögel. III. Teil: Naturgeschichte der Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten, Krebse, Würmer, Weichtiere, Stachelhäuter, Pflanzentiere und Urtiere. 91 Großfoliotafeln mit über 850 naturgetreuen Abbildungen und 120 Seiten erläuterndem Text nebst zahlreichen Holzschnitten 8. gänzlich neu bearbeitete Aufl. Esslingen - München, o. J. Schreiber. VIII. 1 sztl. lev. 22 l. 30 t. (kettős) ; 1 sztl. lev. 22 l. 30 t. (kettős); 1 sztl. lev. 76 l. 30 t. (kettős) IX. 327 mm. Hozzá tartozik: SCHUBERT, Gotthilf Heinrich Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem Linnéschen System. 54 fein kolorierte Doppelfoliotafeln mit über 650 naturgetreuen Abbildungen und 77 Seiten erläuterndem Text. Bearb. von Moritz Willkomm. 4. verm. Aufl. Esslingen - München, o. J. Schreiber. 4 sztl. lev. VII, 77 l. 54 t. (kettős) Hozzá tartozik: Naturgeschichte des Mineralreichs für Schule und Haus Teil. 1. Teil. Mineralogie. Text von A.[dolf] Kenngott. 4. verb. Aufl. 2. Teil. Geologie und Paläontologie. Text von Fr.[iedrich] Rolle. Eßlingen und München, o. J. Schreiber. 6 sztl. lev. 74 l. 24 t. (színes) ; 40 l. 4 sztl. lev. 18 t. (színes, kettős), 327 mm. Mindhárom kötet illusztrált, kiadói félvászon-kötésben , , SZABÓ Dezső - - művei kötet. Komplett! Csodálatos élet 1-2. Egyenes úton. Az elsodort falu 1-3. Jaj. Elbeszélések. Nincs menekvés. Mesék a kacagó emberről. Napló és elbeszélések. Ölj és egyéb elbeszélések. Panasz. (Tanulmányok.) Segítség 1-3. Tanulmányok és jegyzetek. Bp. [1926.] Genius. 15 db. 182 mm. Kiadói, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, egységes jó állapotú sorozat , , SZEKÉR Aloysius Joáchim Alajos) Magyar Robinson vagy is Ujvári és Miskei Magyar Vitézeknek viszontagságai és azoknak e Világ külömb-féle részeiben történt tsodálatos esetei. Egy eredeti költeményes igazság, melly A gyönyörködtető történetnek elől beszíllése mellett külöm-féle dolgoknak esmíretire vezet. 1-2 könyv. Komplett! Pest, Hartleben. 1 sztl. lev. XII. 202 l. ; VIII l. A második kötet címlapja fénymásolat. Az első magyar robinzonád, szerzője ciszterci szerzetes volt. A mű második kötete rendkívül ritka, a kézikönyvek jelentős része (Petrik, György Lajos) meg sem említi. Mivel az első könyv címlapján nincs kötetjelzés, sokáig önálló műnek gondolhatták. Központi 101/231. Modern papírkötésben (180 mm.) és korabeli félbőr-kötésben (175 mm.) Szüry: 4227., Drescher: 460. (Csak az I. kötetet említik!) , ,-

9 A Szepesmegyei Történelmi Társulat milleniumi kiadványai 5 kötet. Lőcse, Reiss J. T. 238 mm. 1. DEMKÓ Kálmán: Bevezetés és a Szepesmegyei Történelmi Társulat 12 évi működésének ismertetése sztl. lev. 284 l. 2. SVÁBY Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története l. 12 t. 3. HRADSZKY József: A szepesi Tíz-lándzsások széke vagy a Kisvármegye története l. 4. PIRHALLA Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig VIII. 585 l. 5. DEMKÓ Kálmán: Lőcse története Jog,- mű és művelődéstörténeti rész. I. köt. Unicus! lev, VII. 516 l. 2 lev. 22 t. 1 kih. t. 1 kétoldalas t. 2 kétoldalas helyszínrajz. A teljes sorozat hat kötetben teljes, sajnos a 6. (Sváby Frigyes. A Szepesség lakosságának szociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században VII. 116 l.) hiányzik! A 3. kötet kivételével minden kötet belső táblájára ragasztva Radisics Elemér ex-librise. Az 5. kötet kivételével minden kötet eredeti borítója bekötve. Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, becses ritkaság e szinte teljes sorozat , , WILDE, [Oscar] Oszkár A readingi fegyház balladája. Fordította Tóth Árpád. Komjáti Vanyerka Gyula nyolc eredeti rézkarcával. Bp Dante. 83 l. 8 t. (Rézkarcok, melyek Dr. Móricz Miklósné rézkarcnyomó műhelyében készültek.) Készült összesen 200 számozott példányban, ez a 111. kézzel számozva. A 8 rézkarcmellékletet a művész egyenként szignálta. Korabeli félpergamen-kötésben, gerincvignettával. 315 mm , , ZWINGLI, Ulrich ( ) Joh. Oecolampadii dialogus, quo Patrum Sententiam de Coena Domini bona fide explanat. Huldrichi Zuinglii confessio fide ad Carolum V. Imp. Philippi Melanchthonis judicium de controversia coene Domini... Joh. Jacobi Grynoei exomologesis... Basileae, 1590: Typis Conradi Waldkirchii. 8 sztl. lev. 288 l. 162 mm. Zwingli svájci reformátor, a református egyház egyik alapítója. E könyve dialógus az eucharisztiáról: a kenyér és bor egyszerű szimbóluma Jézus halálának, hogy akik arra hittel emlékeznek, kegyelmet kapjanak A 210. laptól a lapszéleken kezdődő beszakadás, egyre növekvő lapsérülés keletkezett, mely a 270. laptól az utolsó 18 oldalon kisebb szöveghiányt is eredményezett. Közepes színvonalon restaurálva. Későbbi, hozzáillő, félpergamen-kötést imitáló papírkötésben , ,-

33. árverés, 2015. április 18.

33. árverés, 2015. április 18. 33. árverés, 2015. április 18. 10. Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 77/2. Batthyány Gyula ( ) Fogat technika: litográfia méretek: 17,5 x 24,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 24. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 77/2. Batthyány Gyula (1887-1959) Fogat

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

35. árverés, 2016. április 16.

35. árverés, 2016. április 16. 35. árverés, 2016. április 16. 40. BETHLEN (Farkas) (Wolfgang) Wolffgang(us) Historia de rebus Transsylvanicis. Tom. 1-6. Cibinii, 1782-1793. Hochmeister. XVI, 628 l. 5 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 566 l.

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3.

49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd technika: fotó, kasírozva méretek: 22,5 x 33,5 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 3. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 49/1. Fotó, 1930 körül Családi díszebéd

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( )

107/1. Aknay János (1949) Ft 107/2. Badacsonyi Sándor (1949) Ft 107/3. Balogh László (1930) Ft 107/4. Barabás Miklós ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00 107/1. Aknay János (1949) A látogató, 1993 technika: színes

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 83/4. Bálint Endre (1914-1986) Kereszt,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés KJB / 2015.09.14. Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.09.14. 1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 Endenich, 1900): Golgota, 1884 (vászon, olaj, 460 x 712 cm,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.07.06. Kulturális Javak Bizottsága 2015. július 6-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.07.06. 1. Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 Kaposvár, 1927): Menetelő francia katonák, 1914 (karton, olaj,

Részletesebben

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 70/3. Olvashatatlan szignó Nógrádverõce,

Részletesebben

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED

ELŐFIZETÉSI ÍV KOROKNAY-NYOMDA, SZEGED 366 Közlemények Magyar Szociográfiai Intézetbe kerültek, amelyet a Fővárosi Könyvtárból végleg távozott Krisztics vezetett. 13 A lemondás a Teleki által felkínált feladatokról, a humaniórák közé való visszavonulás

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. november 8-i ülés Az ülés napirendje 1. A Magyar Televízió Rt. tulajdonában lévő szcenikai gyűjteményhez tartozó Bábtár anyagának védetté nyilvánítása. (A KJB 2007. június

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i ülés Az ülés napirendje 1) Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2016. december 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Telepy Károly (Debrecen, 1828 Budapest, 1906): Vihar a pusztán, 1856 (vászon, olaj, 112,5 x 173 cm, jelezve jobbra lent: Telepÿ

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75.

92/6. Baska József (1935) Szín és forma II., 1977 technika: vászon, olaj, jkl. méretek: 40 x 30 cm kikiáltási ár: Ft leütési ár: 75. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 92/1. Ágh Ajkelin Lajos (1907-1995) Struktúra,

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( )

78/3. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/18. Rau Tibor ( ) Ft Ft 78/21. Aggházy Gyula ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 78/3. Rau Tibor (1934-2000) Ledér lányok,

Részletesebben

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE.

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. V ^ \ ALAMELY ORSZÁG vagy ^O ^ város gazdagságára és műveltfóy )J s^ meglehetős biztosságere ^*-r gal következtethetünk magángyűjteményeinek számából

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport

FODISZ - Labdarúg Országos Bajnokság június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 2016. június 3. - Gödöllő 1. pálya A csoport 1. 2. 3. 4. 5. Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok D csoport Paks Bp. XXI. Alsózsolca Gyömrő Homok Gy D V Pontszám Gólarány Helyezés Paks 6:2 3:2 3:4 6:0

Részletesebben

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN

A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN A TUDÓS, KONYVTARALAPITO KULTÚRAKÖZVETÍTŐ KULTSAR ISTVÁN TATABÁNYA, 2001 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ. AZ UTÓKOR KULTSÁRRÓL Bausz Teodorik: Kultsár István élete és működése 11 Alapi Gyula: Kultsár István 22

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2009. április 8-i ülés Az ülés napirendje 1. Orgona (Mérk, ref. templom, 1908, Op. 204 Cégjelzés: Kerékgyártó István, Debreczen, 1908 204 sz.) védetté nyilvánítása 2. Antimenzion

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK)

A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK MAGYAR IRODALMA. A NYUGAT ÉS KORA OLVASMÁNYLISTA I. ÉVFOLYAM 1. FÉLÉV DOKUMENTUMOK (ÖNÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK) BABITS Mihály, Keresztülkasul az életemen BALÁZS Béla, Napló (1903

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

D jelű pályázat nyertesei

D jelű pályázat nyertesei 1. 37/1358/2012 Pesti Barnabás Élelmiszeripari és 2. 37/1359/2012 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, EGYMI, Diákotthona és Gyermekotthona 200 000 Ft 3. 37/1361/2012 Kozma Lajos

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47.

Körzetleiró lista Szolnok 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. 064. szavazókör, 07. EVK, Szandaszőlősi Ált.Isk., Gorkij u. 47. Ferenczy Károly utca Teljes 168 Festő utca Teljes 11 Gorkij utca 000046 végig Páros 14 Gorkij utca 000057 végig Páratlan 22 Gorkij utca 116666

Részletesebben

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló:

Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Edelrid Boulder Kupa 2013 I. forduló: Név Pontszám 1. Kucsera Bálint 2518,246 2. Komjáti Zoltán 2030,746 3. Kovács Gergely 1948,802 4. Barabás Gábor 1534,913 5. Gyenes Balázs 1459,913 6. Kucsera Lenke

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 73/2. Aknay János (1949) Emlék, 2015 technika:

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. december 8-i ülés Az ülés napirendje 1) Farkas Gábor Farkas: Régi könyvek, új tolvajok kérdések az antikváriumokban felbukkanó, határon túli magyar muzeális könyvtárakból

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. március 3-i ülés Kulturális Javak Kivitele és Visszaszolgáltatása Bizottsága 20. ülés (Brüsszel, 2014.02.28.) 1 LOPOTT TÉRKÉPEK RESTITÚCIÓJA 110 régi térkép (16-18. század)

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje

A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A felvételt nyert tanulók oktatási azonosítója Jeligéje A beküldő általános iskola neve 72158134093 Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola 72171009410 Szent Imre Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00

SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR. Hegedűs Géza Jordán Tamás Kaszás Attila. Arany János Versei Bálint András CD 25.00 HANGOSKÖNYVEK SOROZAT TALKING BOOKS SERIES SZERZŐ CÍM ELŐADÓ TERJEDELE ÁR M Ady Endre József Attila Radnóti Miklós Válogatott versei Hegedűs Géza Jordán Tamás 165 perc Arany Versei Bálint András CD 25.00

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely

Kossuth Staféta Futóverseny 2014 Sárospatak - Sátoraljaújhely * 2001-2002 LÁNY EGYÉNI EREDMÉNYEK * * 2001-2002 FIÚ EGYÉNI EREDMÉNYEK * 1 191 Takács Dániel 56:15 4:42 2 104 Behina Bálint Kazinczy Ferenc Általános Iskola 1:01:08 5:06 3 126 György Zsolt Szent Erzsébet

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII.

Közterület neve tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca XVIII. Ker. Közterület neve Házszám Helyrajzi szám tól ig tól ig XVIII. Aba utca 3 7 XVIII. Aba utca 4 8 XVIII. Abrudbánya utca 9 11 XVIII. Abrudbánya utca 10 10 XVIII. Áchim András utca 3 15 XVIII. Áchim András

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben