Csemegi Csemegi Károly ERASMUS Női GÁSPÁRNÉ DÁVID Guzmics Kazinczy Pannonhalma elnevezés HEINE Wekerle Sándor urnak dedikált példány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csemegi Csemegi Károly ERASMUS Női GÁSPÁRNÉ DÁVID Guzmics Kazinczy Pannonhalma elnevezés HEINE Wekerle Sándor urnak dedikált példány"

Átírás

1 33. árverés, április Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Quinquagesimum tertium conclusis, compilatae. Claudiopoli, Michael Szentyel Veresegyhazi. 3 sztl. lev. 250 l. 13 sztl. lev. 265 mm. A II. Rákóczi György által elkészíttetetett Approbatae constitutiones regni Transylvaniae " elnevezést viselő gyűjtemény az től évi országgyűlésig megalkotott erdélyi törvények rendezett foglalatát adta. Folytatása, a "Compilatae Constitutiones..." ( ) lásd 62. sz. tételünket és az Articuli Novellares ugyanezt az utat járta ( ), vagyis megalkotói nem a jogági rendezés megoldását választották, hanem a teljes erdélyi törvényi jog egyfajta szelektáló elvek szerinti rendszerbe foglalását. E gyűjtemények bőven tartalmaztak büntetőjogi normákat, de önálló bűntető kodifikációról természetesen szó sem volt. RMK I A mű első kiadása Váradon jelent meg Szenci Kertesz Ábrahám nyomdájában 1653-ban. Példányunk a 2. kiadás. Modern félbőr-kötésben. Gondosan restaurált példány, korhű, igényes színvonalon ,- Nem kelt el BENEDEK Elek Magyar mese- és mondavilág. Ezer év meseköltése. Széchy Gyula szövegrajzaival. 5 kötet. 2. kiadás. Bp Athenaeum. 5 db. 200 mm. Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, szép sorozat, ritka, megbecsült és szeretett gyűjtemény , ,- 62. Compilatae Constitutiones Regni Transylvaniae et Partium Hungariae eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Sexcentesimo Quinquagesimo Quarto, ad praesentem huncusque Millesimum Sexcentesimum Nonum conclusis, excerptae. Claudiopoli (Kolozsvár), Michaelem Szentyel Veres-egyházi. 3 sztl. lev. 100 l. 5 sztl. lev. 265 mm. A mű (a címlapot és az előszót kivéve) magyar nyelven íródott. Első kiadása: Kolozsvár 1669, megegyező impresszumadatokkal, példányunk 2. kiad., 1695-ben Misztótfalusi is kiadta. Erdélyi törvények gyűjteménye: Előzménye az Approbata közötti időszak feldolgozása, lásd 10. tételünket. A mű ajánlása Apafi Mihály erdélyi fejedelemnek szól. Első fejezete (1-5 l.) egyházi törvényekről, második fejezete (6-118 l.) az Erdélyben honos világi törvényekről értekezik. Későbbi, korhű félbőr-kötésben, gondosan restaurált példány. Nagyon ritka! RMK I ,- Nem kelt el

2 69. [Csemegi-kódex] Törvényjavaslat. A magyar büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és a vétségekről. Közzéteszi a Magyar Királyi Igazságügyi Ministerium. 1-2 köt. Bp M. Kir. Egyet. Könyvnyomda. 1 sztl. lev. 117 l. 302 l. (Indokok.) 22 l. (Első függelék a halálbüntetésről.) 62 l. (Második függelék a határozott idejű szabadságbüntetésről.) 47 l. (Harmadik függelék.) ; 550 l. (II. rész. Indokok.) Az első modern magyar büntető törvénykönyv az évi V. törvénycikk e művön alapult. A szakirodalom a kodifikátora, Csemegi Károly után Csemegi-kódexnek nevezi. A kódex a börtönügy szabályozását is tartalmazta, oly módon, hogy a büntetési rendszerről szóló fejezetébe vette fel a szabadságvesztés büntetésre és annak végrehajtására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket. Fűzve, kiadói borítóban, jó példány, Báró Radvánszky Béla könyvtárából. Ritka jogtörténeti dokumentum! , , ERASMUS, [Desiderius] Roterdamus DIVI HIERONYMI EPIstolae tres. ab Erasmo Roterodamo recognitae, cuius & argumentis & scholijs oppidoq[ue] elega[n]tibus sunt illustratae. Prima ad Heliodor[um], quae eremiticae vitae foelicitatem decantat. Secunda ad Heliodor[um]m, de miseria & breuitate huius vitae. Tertia ad Rusticum, quae in primis nos admonet, suspectar[um] foeminar[um] consuetudinem esse vitandam. (Köln, 1518). [Gymnich]. 48 sztl. lev. 209 mm. Sajnos a Giij és Giiij ívjelű (33-34.) levelek későbbi, üres, merített papírral lettek belekötve. Későbbi, egyszerű, de archaizáló karton-kötésben , , Női színes portréfotó, 1880 körüli. Az ismeretlen hölgy képe két rétegű fotóeljárással készült, a szakirodalom chromotípiának nevezi. Mérete: 400 X 330 mm. Díszes fakeretben (560 X 480 mm.), a kép is szép állapotban ,- Nem kelt el GÁSPÁRNÉ DÁVID Margit A divat története. Erkölcsök, szokások, viseletek. [1-2. köt.] [1. köt.] Renaissance - barok - rokokó. [2. köt.] Bp. ( !), Pantheon. 254 l. 1 sztl. lev. 3 t. (színes); 254 l. 1 sztl. lev. 4 t. (színes), 232 mm. Rendkívül gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal. Száz példány a legfinomabb famentes csontpapiron készült. Ezek a 47 és a 45. sz. példányok. Kiadói, bordázott, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, az eredeti borítók bekötve. A hozzájuk tartozó karton tékákban , , Guzmics Izidór és Kazinczy Ferencz közti levelezés 1822-től 1831-ig. Közli Gulyás Elek. Esztergom, Horák Egyed. 3 sztl. lev. 282 l. 233 mm. A Pannonhalma elnevezés Kazinczy Ferenc ( ) és barátja Guzmics Izidor bencés szerzetes levelezéséből vált közismertté. A bencés szerzetes nevezte először Pannonhalmának a Szent Márton-hegyi apátságot. Az erről szóló levélváltás is megtalálható kötetünkben. (1824. április ) Kiadói, kissé kopott félvászon-kötésben, könyvtári duplum ,- Nem kelt el HEINE, [Heinrich] Dalok könyve. Ford. és bev. Endrődi Sándor. Thumann Pál rajzaival. Bp. é. n. Athenaeum. 4 sztl. lev. XVI, 189 l. 12 t. 245 mm. Szövegközti rajzokkal. A fordító által Wekerle Sándor urnak, Magyarország miniszterelnökének dedikált példány! Festett, aranyozott, kiadói egészvászon-kötésben, körül aranyozott élmetszéssel, kissé kopottas példány , ,-

3 KARÁCSONYI János Békésvármegye története. I III. kötet. Magyarország ezredéves fennállásának ünnepére Békésvármegye törvényhatósági bizottságának megbízásából írta Karácsonyi János. (I. könyv: Békésvármegye általános története. II III. könyv: Különös rész. Az egyes városok, községek, továbbá a birtokos és nemes családok története.) (Gyula), Békésvármegye Közönsége (Dobay János könyvnyomdája). 1 t. (címkép, kromolitográfia), VIII. 522 l. 1 sztl. lev. 35 t. (ebből egy kromolitográfia, egy kihajtható, 2 dupla oldalas), 2 térkép (ebből egy színes, kihajtható). ; 352 l. 50 t. ; 264 l. 6 genealógiai táblázat (dupla oldalas), 1 térkép (színes, kihajtható). Minden kötet szövegközti képekkel és ábrákkal is illusztrált. Példányunk genealógiai táblái sűrűn jegyzetelve. Egységes, korabeli, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, jó példány, nagyon ritka. 255 mm , , KARINTHY Frigyes Így láttátok ti. A háborús irodalom karikaturája. Első kiadás. Bp Dick Manó. 212 l. 2 sztl lev. 195 mm. Ascher Oszkárnak testvéri szeretettel dedikált példány! Korabeli egészvászon-kötésben, az eredeti borítófedél ráragasztva , , KARINTHY Frigyes Krisztus vagy Barabbás. (Háború és béke). Bp., [1928], Athenaeum, Dick. 156 l.182 mm. Hegedüs Gézának aki Krisztust kiáltott s reméljük, nem hiába dedikált példány! E kötet hányatott sorsáról Hegedüs Géza A tegnap alkonya. (Bp Szépirodalmi.) c. írásában számol be. Lásd: Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben , , KÁRPÁTI György PETERDI Pál Három testőr Ausztráliában. (Bp.) Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó. 187 l. 2 sztl. lev. 10 t. 188 mm. Kárpáti György által dedikált példány! A kötetet aláírták: Grosics Gyula, Papp Laci és Peterdi Pál! (Tehát mindannyian!!!) Fűzve, kiadói borítóban , , KEMPELEN Béla Magyar nemes családok köt. Bp Grill. 11 db. 233 mm. Kiadói, aranyozott egészvászon-kötésben, bár a 11. kötet kopottabb, ritka szép állapotú sorozat , ,-

4 264. Autogram gyűjtemény Turchányi István író (tulajdonosi névbejegyzésével és ex-librisével) 100 lapos emlékkönyve 1932 május 29.-iki beköszöntővel November 23-ára már 100 kedves ajánlás, köszöntő került az albumba a kortárshoz, írótárshoz, a korszak hírességeitől. Szívós gyűjtőmunka és kapcsolati tőke eredménye egyetlen emlékkönyvben. Ami a gyűjtemény értékét külön emeli, hogy a dedikálások zöme nagyrészt egész oldalas, soros írás. Ime a szinte teljes (81 név) lista: ĺrók: Scherz Ede (rádiós), Kosztolányi Dezső (Csak hús vagyok, csak csont vagyok c. ötsoros versével), Koroda Pál, Móricz Pál, Erdélyi József (Igazán c. versével), Sajó Sándor, Lakatos László, Kéky Lajos, Feleki Sándor, Zilahy Lajos, Babay József, Szép Ernő (Bagdad híme, Bagdad álma kezdetű költeményével), Pethő Sándor, Stella Adorján, Gyallay Domokos, Szentimrei Jenő, Berde Mária, Lőrinczy György, Móra Ferenc, Reményik Sándor, Papp Jenő, Kiss Menyhért, Mohácsi Jenő, Vándor Kálmán, Vályi Nagy Géza, Dallos Sándor, Somogyvári Gyula, Csengery Imre, Mariay Ödön. Festők, szobrászok: Glatz Oszkár, Walleshausen Zsigmond, Edvi Illés Ödön, Köpeczi-Bócz István, Marinetti, Nemes Mihály. Zenészek: Kazacsay Tibor, Fényes Szabolcs, Dohnányi Ernő, Huszka Jenő, Mailáth József, Stefániai Imre, Koudela Géza, Eisemann Mihály, Reményi Béla, Buday Dénes, Csajághy Gyula, Kókai Rezső, Bányay Aladár, Kuthy György, Lehár Ferenc. Operaénekesek: Báthy Anna, P. Tóth Erzsi, Rosner Kálmán, Maleczky Oszkár, Sziklai Jóska, Eugen Stepat, Palló Imre. Színészek: Ónodi Ákos, Harmath Imre, Uray Tivadar, Abonyi Géza, Petheő Attila, Dohnányi-Galafrés Elza, Pethes Sándor, Sugár Károly, Kürthy György, Váradi Aranka, Lehotay Árpád, Rátkay Márton, Vaszary Piri, Politikusok, papok: Kállay Miklós, Ravasz László. Tudósok: Cholnoky Jenő, Massányi Ernő, Barabás Béla. Sportolók, pilóták: Machán Tibor, Piller György, Énekes István, Halassy Olivér, Magyar Sándor, Bánhidi Antal. Korabeli, kopottas egészvászon-kötésben, melynek a gerince hiányzik. 194 mm , , KOHL, J.[ohann] G.[eorg] Die Donau von ihrem Ursprunge bis Pesth. Triest, Österreichischer Lloyd. 1 t. (acélmetszetű díszcímlap) VIII. 314 l. 27 t. (acélmetszetű látkép) + 1 térkép (acélmetszet). Egyetlen kiadás. Pozsony, Buda-Pest, Visegrád, Esztergom, Dévény, Bécs, Leopoldsberg, Klosterneuburg, Greifenstein, Dürnstein, Stein und Krems, Melk, Persenbeug, Grein, Mauthausen, Linz, Aschach, Engelhardtszell, Passau, Straubing, Regensburg és Ulm nagy méretű, rendkívül finom kidolgozású, acélmetszetű látképével, melyek Rudolf Alt festményei után készültek. Nebehay-W Korabeli egészvászon-kötésben. Jó példány, ritka könyv. 324 mm , ,-

5 LENCSÉS J(ózsef) Antal Az okos csudafi, vagy tapasztalt köztanácsadó mindennemü állapot számára. Gazdaság-mesterségi tapasztalatok tára, mellyben a gyakorlati kézműség-, házi gazdaság-, egészség- és keresetesméret készítményei foglaltatnak: a művészet, fényelgés és kereskedés tárgyai. Szerkeztette - -. I-VI. füzet [egybekötve]. Pesten, Wigand Ottó. (Landerer ny.). X, 86 l. ; 92 l. 2 sztl. lev. ; 1 sztl. lev. VI. 88 l. ; 96 l. ; 88 l. 3 sztl. lev. ; 92 l. 2 sztl. lev. 200 mm. A sorozatból összesen ez a hat füzet jelent meg. Kompletten nagyon ritka! Egy 1846-os egyházi schematizmus egészbőr-kötésébe amatőr módon belebarkácsolva. Könyvtári duplum , , Magyarország első könyvhete emlékére. Hat bibliofil kötet. (Bp. 1929), Genius. KOSZTOLÁNYI Dezső: Nero a véres költő. 2. kiad. 1 t. (színes). 2 sztl. lev. 257 l. (39/50. sz.) KŐRŐS Andor: Forgószél. 1 t. (színes). 479 l. (18/50. sz.) MIKLÓS Jenő: Madárka. Bev. Kállay Miklós. 1 t. (színes). 3 sztl. lev. 152 l. (11/50. sz.) PÜNKÖSTI Andor: Bárczay Bella a szeretőm. 1 t. (színes). 144 l. (47/50. sz.) RAB Gusztáv: Mocsárláz. 1 t. (színes). 3 sztl. lev. 228 l. 2 sztl. lev. (21/50. sz.) ZSOLT Béla: Házassággal végződik. 1 t. (színes). 2 sztl. lev.393 l. 1 sztl. lev. (37/50. sz.) Mindegyik kötet Székács Zoltánné Dick Margit számára aláírt példány, kézzel számozva! Dúsan aranyozott bibliofil, kiadói, bordó egészbőr-kötésben (Végh Gusztáv terv.), mindegyik kötet nagyon szép állapotban. A Rab Gusztáv kötése kék.) 192 mm , ,- (Metszet) 372. [BÁNFFY Miklós] MYLL, Ben Fresques et frasques. 21 lapos karikatúra-gyűjtemény, komplett! [Budapest, Rózsavölgyi]. 2 sztl. lev. 21 t. (335 X 243 mm.) Bánffy huszonegy darabból álló torzképcsarnokának címe, Fresques et Frasques lefordíthatatlan szójáték, mely a falfestmények komolyságát a gúnnyal kapcsolja össze, s így a politika torz vonásaira, sőt romlottságára irányítja a figyelmet. Köztudott, hogy a genovai értekezlet magyar résztvevői, Bethlen és Bánffy, a két erdélyi főnemes, nagyon nehéz feladatra vállalkoztak. Egyfelől Magyarország külpolitikai elszigeteltségét óhajtották megszüntetni, másrészt a kisebbségi jogok tiszteletben tartására próbálták rávenni az európai országokat Részlet Szegedy-Maszák Mihály Bánffy Miklós a karikaturista című írásából (Helikon XVII. évfolyam, 2006) Megjelent 500 példányban, ez a XXI. számú. Kiadói, kissé kopott félvászonmappában , ,-

6 (Metszet) 374. GARA Arnold: Magyar Parnassus. (Bp.) Szerző kiadása. 31 tábla. A monumentális munka a neves rézkarcoló és könyvillusztrátor tizennégy neves író-költő egy-egy verséhez készített, sajátkezűleg szignált és képaláírással ellátott rézkarcait tartalmazza. Az írók: Ady Endre, Babits Mihály, Füst Milán, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Ignotus, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes, Kemény Simon, Kosztolányi Dezső, Nagy Zoltán, Szép Ernő, Tóth Árpád és Turcsányi Elek. Az első levélen a kötéstábla középdíszének rézkarca látható. alatta a kolofon olvasható, amelyet a művész sajátkezűleg, ceruzával írt. Ennek tanúsága szerint az összesen 250 példányból ez a 37-es számot viseli. A hátoldalon a művész egy sajátkezű vázlata (Karinthy illusztráció, vegyes technika) van felragasztva (ezt csak az első 110 példányhoz csatolták). Ezt követi a címlap, majd Lyka Károly kézírásos bevezetője olvasható rézbe karcolva. A főrészben a költők egy-egy autográf kéziratának és arcképének rézkarca, valamint az ahhoz tartozó kép található, a szerzők szerinti betűrendben. Minden tábla autográf képaláírással és szignóval ellátva. A komplett album tizenöt író-költőt tartalmaz!!! Példányunkból sajnos hiányzik Somlyó Zoltán kézirata és az ahhoz tartozó kép! Lásd Központi Ant. 103/59. tételét. Aranyozott gerincű, kiadói félvászon-kötésben. Az első kötéstáblán ovális, aranyozott középdísszel. Szép példány. 480 mm , ,- (Metszet) 379. PÓLYA Tibor ( , festőművész, grafikus) Nyolc darab irredenta, eredeti tusrajza. Komplett!!! Mindegyik lap szignált, a művész autográf, ceruzás javításaival kiegészítve. A rajzok a Magyar Nemzeti Szövetség számára készültek 1920-ban, képes levelezőlap sokszorosítása céljából. A lapok elrendezése: A tussal kihúzott kereten belül maga a kép (290 X 182 mm.), a képmezőben alul kiemelve a "Population", tizedre lebontott százalékos arányban. Alul-felül tussal írt segélykérő felhívás: Magyar towns under foreign rule. Les villes magyares sous la domination ètrangère. [Magyar városok idegen uralom alatt.] (Marosvásárhely csak francia nyelvű címet kapott.) 1. Brassó. 2. Kassa. 3. Kolozsvár. 4. Maros Vásárhely. 5. Pécs. 6. Pozsony 7. Temesvár. 8. Ungvár. Az Ungvár (utolsó) lapon a mester részletes utasítást adott a kiadó számára, hogy mit s hogyan csináljanak. Ezen a rajzon derül ki, hogy összesen nyolc lapot készített - ezt a nyolcat. Mindegyik lap kitűnő állapotban, paszpartuzva (510 X 385 mm.). Veress Endre történész hagyatékából , ,- 379

7 MIKSZÁTH Kálmán A jó palócok. (Tizenöt apró történet.) Negyedik kiadás. Bihari Sándor, Karlovszky Bertalan, Margittay Tihamér, Neogrády Antal, Roskovics Ignác és Vágó Pál színnyomatú aquarell-képeivel. Budapest, [1890.] Légrády Testvérek. 3 sztl. lev. 96 l. 15 t. (kromolitográfia, előtte védő hártyapapír). 357 X 280 mm. Festett-aranyozott, illusztrált, kiadói egészvászon kötésben, körben aranyozott élmetszéssel, szép példány , , NAGY Géza - NEMES Mihály A magyar viseletek története. Rajzolta és festette Nemes Mihály, szövegét írta - -. Bp Franklin Társ. 1 t. (díszcímlap), XXXIX t. (színes), 71 t. (fekete-fehér) XLVII, 240 l. 1 sztl. lev. 354 mm. Kiadói, festett, aranyozott egészvászon-kötésben, szép példány , , AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA írásban és képben. Rudolf trónörökös kezdeményezéséből és közreműködésével köt. Teljes, magyar nyelvű sorozat. Bp., M. Kir. Államnyomda. 21 db. Szövegközti és egészoldalas képekkel gazdagon illusztrálva. Kötése majdnem hibátlan: A 16. kötet gerincénél, felül, az első táblánál kis beszakadás. Dúsan aranyozott, festett, kiadói, piros egészvászon kötésben, nagyon szép állapotban ,-

8 445. RÉVAI nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája köt. (teljes). Bp Révai Testvérek. 21 db. Szövegközti képekkel, önálló táblákkal és térképekkel rendkívül gazdagon illusztált. Kötetenként kb oldalas munka. Munkatársainak száma 877 (Révay Mór János szerint). Az alapmű 19 kötet, a kötetek pótlások és kiegészítések. A 13.kötethez mellékelve: [Nagy]Magyarország térképe, terv. Kogutowicz Károly. 248 mm. Kiadói, fekete, aranyozott gerincű, bibliofil félbőr-kötésben, egységesen szép állapotban , , SCHUBERT, Gotthilf Heinrich Naturgeschichte des Tierreichs für Schule und Haus. I. Teil: Naturgeschichte der Säugetiere. II. Teil: Naturgeschichte der Vögel. III. Teil: Naturgeschichte der Reptilien, Amphibien, Fische, Insekten, Krebse, Würmer, Weichtiere, Stachelhäuter, Pflanzentiere und Urtiere. 91 Großfoliotafeln mit über 850 naturgetreuen Abbildungen und 120 Seiten erläuterndem Text nebst zahlreichen Holzschnitten 8. gänzlich neu bearbeitete Aufl. Esslingen - München, o. J. Schreiber. VIII. 1 sztl. lev. 22 l. 30 t. (kettős) ; 1 sztl. lev. 22 l. 30 t. (kettős); 1 sztl. lev. 76 l. 30 t. (kettős) IX. 327 mm. Hozzá tartozik: SCHUBERT, Gotthilf Heinrich Naturgeschichte des Pflanzenreichs nach dem Linnéschen System. 54 fein kolorierte Doppelfoliotafeln mit über 650 naturgetreuen Abbildungen und 77 Seiten erläuterndem Text. Bearb. von Moritz Willkomm. 4. verm. Aufl. Esslingen - München, o. J. Schreiber. 4 sztl. lev. VII, 77 l. 54 t. (kettős) Hozzá tartozik: Naturgeschichte des Mineralreichs für Schule und Haus Teil. 1. Teil. Mineralogie. Text von A.[dolf] Kenngott. 4. verb. Aufl. 2. Teil. Geologie und Paläontologie. Text von Fr.[iedrich] Rolle. Eßlingen und München, o. J. Schreiber. 6 sztl. lev. 74 l. 24 t. (színes) ; 40 l. 4 sztl. lev. 18 t. (színes, kettős), 327 mm. Mindhárom kötet illusztrált, kiadói félvászon-kötésben , , SZABÓ Dezső - - művei kötet. Komplett! Csodálatos élet 1-2. Egyenes úton. Az elsodort falu 1-3. Jaj. Elbeszélések. Nincs menekvés. Mesék a kacagó emberről. Napló és elbeszélések. Ölj és egyéb elbeszélések. Panasz. (Tanulmányok.) Segítség 1-3. Tanulmányok és jegyzetek. Bp. [1926.] Genius. 15 db. 182 mm. Kiadói, aranyozott gerincű félbőr-kötésben, egységes jó állapotú sorozat , , SZEKÉR Aloysius Joáchim Alajos) Magyar Robinson vagy is Ujvári és Miskei Magyar Vitézeknek viszontagságai és azoknak e Világ külömb-féle részeiben történt tsodálatos esetei. Egy eredeti költeményes igazság, melly A gyönyörködtető történetnek elől beszíllése mellett külöm-féle dolgoknak esmíretire vezet. 1-2 könyv. Komplett! Pest, Hartleben. 1 sztl. lev. XII. 202 l. ; VIII l. A második kötet címlapja fénymásolat. Az első magyar robinzonád, szerzője ciszterci szerzetes volt. A mű második kötete rendkívül ritka, a kézikönyvek jelentős része (Petrik, György Lajos) meg sem említi. Mivel az első könyv címlapján nincs kötetjelzés, sokáig önálló műnek gondolhatták. Központi 101/231. Modern papírkötésben (180 mm.) és korabeli félbőr-kötésben (175 mm.) Szüry: 4227., Drescher: 460. (Csak az I. kötetet említik!) , ,-

9 A Szepesmegyei Történelmi Társulat milleniumi kiadványai 5 kötet. Lőcse, Reiss J. T. 238 mm. 1. DEMKÓ Kálmán: Bevezetés és a Szepesmegyei Történelmi Társulat 12 évi működésének ismertetése sztl. lev. 284 l. 2. SVÁBY Frigyes: A Lengyelországnak elzálogosított XIII szepesi város története l. 12 t. 3. HRADSZKY József: A szepesi Tíz-lándzsások széke vagy a Kisvármegye története l. 4. PIRHALLA Márton: A szepesi prépostság vázlatos története kezdetétől a püspökség felállításáig VIII. 585 l. 5. DEMKÓ Kálmán: Lőcse története Jog,- mű és művelődéstörténeti rész. I. köt. Unicus! lev, VII. 516 l. 2 lev. 22 t. 1 kih. t. 1 kétoldalas t. 2 kétoldalas helyszínrajz. A teljes sorozat hat kötetben teljes, sajnos a 6. (Sváby Frigyes. A Szepesség lakosságának szociologiai viszonyai a XVIII. és XIX. században VII. 116 l.) hiányzik! A 3. kötet kivételével minden kötet belső táblájára ragasztva Radisics Elemér ex-librise. Az 5. kötet kivételével minden kötet eredeti borítója bekötve. Korabeli, egységes, aranyozott gerincű félvászon-kötésben, becses ritkaság e szinte teljes sorozat , , WILDE, [Oscar] Oszkár A readingi fegyház balladája. Fordította Tóth Árpád. Komjáti Vanyerka Gyula nyolc eredeti rézkarcával. Bp Dante. 83 l. 8 t. (Rézkarcok, melyek Dr. Móricz Miklósné rézkarcnyomó műhelyében készültek.) Készült összesen 200 számozott példányban, ez a 111. kézzel számozva. A 8 rézkarcmellékletet a művész egyenként szignálta. Korabeli félpergamen-kötésben, gerincvignettával. 315 mm , , ZWINGLI, Ulrich ( ) Joh. Oecolampadii dialogus, quo Patrum Sententiam de Coena Domini bona fide explanat. Huldrichi Zuinglii confessio fide ad Carolum V. Imp. Philippi Melanchthonis judicium de controversia coene Domini... Joh. Jacobi Grynoei exomologesis... Basileae, 1590: Typis Conradi Waldkirchii. 8 sztl. lev. 288 l. 162 mm. Zwingli svájci reformátor, a református egyház egyik alapítója. E könyve dialógus az eucharisztiáról: a kenyér és bor egyszerű szimbóluma Jézus halálának, hogy akik arra hittel emlékeznek, kegyelmet kapjanak A 210. laptól a lapszéleken kezdődő beszakadás, egyre növekvő lapsérülés keletkezett, mely a 270. laptól az utolsó 18 oldalon kisebb szöveghiányt is eredményezett. Közepes színvonalon restaurálva. Későbbi, hozzáillő, félpergamen-kötést imitáló papírkötésben , ,-

33. árverés, 2015. április 18.

33. árverés, 2015. április 18. 33. árverés, 2015. április 18. 10. Approbatae Constitutiones Regni Transilvaniae et Partium Hungariae Eidem Annexarum. Ex Articulis ab Anno Millesimo Quingentesimo Quadragesimo, ad praesentem huncusque

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai

II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai II. Az ember tragédiája Athenaeum díszkiadásai 17. A Tragédia első díszkiadása (Budapest, 1887, Athenaeum), (2) + 231 l + 15 t, 34 cm, 15 Zichy Mihály rézmetszetes illusztrációval jelent meg keretdíszes

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés KJB / 2015.06.01. Kulturális Javak Bizottsága 2015. június 1-i ülés Az ülés napirendje 1/2 [első rész: 1-6. napirendi pontok] KJB / 2015.06.01. 1. Kramer, Samuel Theophilus: Huszár József és felesége,

Részletesebben

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó

68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) 8.000 Ft 22.000 Ft 68/4. Mednyánszky László (1852-1919) 20.000 Ft 46.000 Ft 68/6. Olvashatatlan szignó 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 68/3. Edvi Illés Aladár (1870-1958) Gesztenyék,

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

35. árverés, 2016. április 16.

35. árverés, 2016. április 16. 35. árverés, 2016. április 16. 40. BETHLEN (Farkas) (Wolfgang) Wolffgang(us) Historia de rebus Transsylvanicis. Tom. 1-6. Cibinii, 1782-1793. Hochmeister. XVI, 628 l. 5 sztl. lev. ; 2 sztl. lev. 566 l.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2011. január 19-i ülés 1. A KJB 2010. éve KJB / 2009.02.05. A KJB 11 ülést tartott (2007: 11 ülés; 2008: 10 ülés, 2009: 10) A KJB összesen 75 napirendi pontot tárgyalt (2007:

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. szeptember 12-i ülés Az ülés napirendje 1. Franz Schrotzberg (1811-1889): Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5 cm, Védési száma: 63/94.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2010. március 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Csáth Géza [Brenner József] levele Kosztolányi Dezsőhöz. (Földes, 1916. június 13. 4 folio (8 beírt oldal) 214x136 mm. Tintaírás,

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft

65/2. Ismeretlen alkotó Városkép technika: karton, olaj méretek: 33 x 36 cm kikiáltási ár: 7.000 Ft leütési ár: 7.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 65/1. Mérõ István (1873-1938) Tengerparti

Részletesebben

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft

70/21. Váza, retró technika: kerámia méretek: 15,5 x 10 x 23 cm kikiáltási ár: 1.500 Ft leütési ár: 3.600 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 70/3. Olvashatatlan szignó Nógrádverõce,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés KJB / 2015.09.14. Kulturális Javak Bizottsága 2015. szeptember 14-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.09.14. 1. Munkácsy Mihály (Munkács, 1844 Endenich, 1900): Golgota, 1884 (vászon, olaj, 460 x 712 cm,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.07.06. Kulturális Javak Bizottsága 2015. július 6-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2015.07.06. 1. Rippl-Rónai József (Kaposvár, 1861 Kaposvár, 1927): Menetelő francia katonák, 1914 (karton, olaj,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt

DIGITALIZÁLÁSRA JAVASOLT BÜNTETŐJOGI válogatott szakirodalom 1945 előtt Aczél Jenő Az anyagi bünetőjog mai alakjában a törvényhelyek megjelőlésével / összeáll. Aczél Jenő. - Debrecen : Pannónia Ny., 194. - B5/139 8 194 A magyar anyagi büntetőjog hatályos jogszabályai /, Rácz

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2012. július 4-i ülés Az ülés napirendje 1) Ismeretlen osztrák (?) festő, 19. század: Erzsébet királyné (vászon, olaj, 142x108 cm, jelzés nélkül) címen nyilvántartott képzőművészeti

Részletesebben

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft

leütési ár: 16.000 Ft leütési ár: 11.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 61/10. Különbözõ külföldi alkotók 7 mû

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 75/1. Bálint Endre (1914-1986) Ady: Az

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. október 3-i ülés Az ülés napirendje 1. Ligeti Antal (Nagykároly, 1823 Budapest, 1890): Az ifjú Mukácsy Mihály portréja [papír, ceruza, 450x610 mm, jelezve jobbra lent:

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. október 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Dobyaschofsky, Franz Joseph (Bécs, 1818 Bécs, 1867): Jelenet (Egy keresztény mártírnő halála), 1836, Olaj, vászon, 76x100 cm, Jelezve

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2015. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1) Beszámoló a KJB 2014. évi munkájáról (Dr. Buzinkay Péter, a KJB titkára) 2) A Kétséges eredetiségű kulturális javak adatbázisának

Részletesebben

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató

Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató 2014. április 28. Kammerer Ernő (Hékútpuszta/Hékút, Tolna megye 1856. XI. 7. Koppány-Szántó 1920. VIII. 3.) jogász, történész, képviselő,múzeumigazgató Névváltozata Marius Oszkár Budapesti egyetemen jogi

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE.

GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE GLÜCK FRIGYES GYŰJTEMÉNYE. V ^ \ ALAMELY ORSZÁG vagy ^O ^ város gazdagságára és műveltfóy )J s^ meglehetős biztosságere ^*-r gal következtethetünk magángyűjteményeinek számából

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG

Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG Laczkó Sándor A MAGYAR NYELVŰ NIETZSCHE-FORDÍTÁSOK BIBLIOGRÁFIÁJA 1872-TŐL 1994-IG 1891 I. NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm: Így szóla Zarathustra II. 59. [Részlet] (Ford.: Katona Lajos) In: Élet I/1 (1891),

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas u. 8-10. BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY KERÜLETI DÖNTŐ A versenyző neve:.. osztálya:.... Az iskola neve:. Az iskola címe:.

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár kiadványai A korábbi II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kiadványai 60 év a Megyei Könyvtár életéből : könyvtártörténeti kolligátum a II. Rákóczi Ferenc Megyei

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2008.03.12. Kulturális Javak Bizottsága 2008. március 12-i ülés Az ülés napirendje KJB / 2008.03.12. 1. Franz Schrotzberg: Ismeretlen nő (Mária Lujza) képmása, 1846, (Olaj, vászon, 127 cm x 94,5

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Név: ÁLOMPALOTA Ingatlaniroda Korlátolt Felelősségű Egyéni Cég 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 3. Fsz/2. sz. Nyilv.szám: 2010 / 30. A szolgáltató tevékenységi köre:társasházkezelő A szolgáltató cégjegyzék

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2014. március 3-i ülés Kulturális Javak Kivitele és Visszaszolgáltatása Bizottsága 20. ülés (Brüsszel, 2014.02.28.) 1 LOPOTT TÉRKÉPEK RESTITÚCIÓJA 110 régi térkép (16-18. század)

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

A magyarországi közegészségügy története

A magyarországi közegészségügy története A magyarországi közegészségügy története 1770-1944 j Jogalkotás, közegészségügyi intézmények, szakirodalom A kötetet összeállította: KAPRONCZAY KÁROLY Az előszót írta: TOMPA ANNA Sajtó alá rendezte: GAZDA

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( )

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 84/1. Baranszky Emil László ( ) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 84/1. Baranszky Emil László (1877 1941)

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT

MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT MAGYAR BIRKÓZÓ SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ FIÚ IV. KORCSOPORT Dunaújváros, 2014. november 08. 1 2014. ÉVI SZABADFOGÁSÚ BIRKÓZÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ DUNAÚJVÁROS, 2014. 11. 08. IV. KORCSOPORT

Részletesebben

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez

KISNYOMTATVÁNYOK. 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez KISNYOMTATVÁNYOK 644 Benedek Elek-asztaltársaság ajánlása Paál Árpád Székely kulturális autonómiatervéhez Kolozsvár, 1932. 03., soksz., 1 f., 24x16 cm 645 Bevonulási felhívás Székelyudvarhely. 1918. 12.

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága KJB / 2015.10.05. Kulturális Javak Bizottsága 2015. október 5-i ülés Az ülés napirendje 1/2 KJB / 2015.10.05. 1) Ferenczy Károly (Bécs, 1862 Budapest, 1917): Virágok parasztkorsóban, 1911 (vászon, olaj,

Részletesebben

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft

23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika: fa méretek: 61 x 77 cm kikiáltási ár: 10.000 Ft leütési ár: 10.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 23/1. Képkeret belsõ méret: 46 x 61 technika:

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13.

MŰGYŰJTŐK HÁZA 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 43/1. Újra élünk, lengyel film ofszet,

Részletesebben

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11]

Jókai Gyûjtemény. file:///d /jokai.txt[2013.08.21. 12:26:11] Jókai Gyûjtemény "A kényes úrfi s a rongyos baka" / szerk. Mezei Zsolt (2001) "Baráti emlékül-jókai Mór" / összeállította és az elõszót írta E. Csorba Csilla (1981) "Mester Jókai" / szerk. Hansági Ágnes

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2013. június 10-i ülés Az ülés napirendje 1. Bethlen Gábor (Marosillye, 1580 Gyulafehérvár, 1629) erdélyi fejedelem saját kezű aláírásával ellátott latin nyelvű oklevele. Kelt:

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban?

3. Ki az a somogyi költő, akit 70. születésnapja alkalmából 2012. január 19-én köszöntöttek a Takáts Gyula Emlékházban? 4. forduló TOTÓ 1. Hányadik évfordulóját ünnepelte a marcali kórház 2011-ben? a. 50 b. 100 c. 150 2. Milyen címmel rendezett kiállítást a Csiky Gergely Színház 2011 őszén? a. Száz év színház b. 75 év színház

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Kulturális Javak Bizottsága 2007. április 4-i ülés Az ülés napirendje 1. Lotz Károly (Homburg von der Höhe, 1833 Budapest, 1904): Fiatalkori önarckép, 1850 körül (vászon, olaj, 40x34 cm, jelzés nélkül)

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma

Sorszám Pályázattal érintett lakások száma Sorszám Pályázat száma Pályázó Pályázattal érintett lakások száma Pályázott állami támogatás 1 LFP-2009-LA-9-10-04-01 Mosonmagyaróvár, Magyar út 17-21. Társasház 50 3 696 000 Ft 2 LFP-2009-LA-9-10-06-02

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés

Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Kulturális Javak Bizottsága 2011. február 9-i ülés Az ülés napirendje 1. Pontormo, Jacopo (Pontormo, 1494 1557)-nak tulajdonítva: Mária gyermekével, Keresztelő Szent Jánossal és két angyallal, 1523 körül

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rákosliget építőmesterei

Rákosliget építőmesterei Rákosliget építőmesterei Rákosliget épített környezetét alapvetően a munkáslakás építés tervei határozták meg. Ennek lezárulta után kaptak lehetőséget a különböző egyedi tervek, amelyek a nyaralótelep

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ-

MAGASISKOLA. In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- MAGASISKOLA In memóriám Mészöly Miklós NAP KIADÓ- TARTALOM Mészöly Miklós: Elégia. Részlet (In.: Mészöly Miklós: Elégia. Bp., Helikon, 1991.) 5 Mészöly Miklós: Óda az Elégiához (In.: Mészöly Miklós: Elégia.

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

A MÁTYÁS-TEMPLOM TORNYAIBAN

A MÁTYÁS-TEMPLOM TORNYAIBAN A MÁTYÁS-TEMPLOM TORNYAIBAN TALÁLT EMLÉKIRATOK Üzenetek az utókornak Az alkotás befejezése mindig misztikus emelkedettségű pillanat. Érdekes, hogy amikor az értéket alkotó ember átadja művét a közösségnek,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Kulturális Javak Bizottsága

Kulturális Javak Bizottsága Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ Kulturális Javak Bizottsága 2013. március 11-i ülés 1. Beszámoló a KJB 2012. évi tevékenységéről Az ülés napirendje 2. Francesco Rosa

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma 2011. évi (2209/110. sz.) döntése végrehajtásáról Az NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma a 2209/110. sz. alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

6. tétel. Könyvkereskedők, kiadók a 19 században

6. tétel. Könyvkereskedők, kiadók a 19 században A könyvkereskedelem reformkori fejlődését jól illusztrálják a következő adatok: 1811-ben: Pesten még csak 6, Budán 2, Pozsonyban 4, Kassán és Sopronban egy-egy könyvkereskedés volt.1821-ben még mindig

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk,

IRODALOM. emlékei a külföldön és a hazában czímen. A hivatalos jelleg. építési korai czímű. Möller tanulmánya tulajdonképpen nekünk, IRODALOM Magyarország műemlékei. III. kötet. Szerkeszti báró Forster Gyula. Budapest. Franklin-Társulat. 1913. 4-rétű 314 lap. A Műemlékek Országos Bizottságának ez a kiadványa is rendkívül becses tartalommal

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M

FELHÍVÁS. A kötet bolti ára: 9900 Ft Előfizetőknek: 6900 Ft TA R T A L O M FELHÍVÁS Hosszú előkészületek után 2013 májusában a Pécs Története Alapítvány és a pécsi Kronosz Kiadó megjelenteti a Pécs története című nagymonográfia első kötetét, Pécs története az őskortól a püspökség

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI

AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI AZ IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK CÍMLEÍRÁSI ÉS JEGYZETELÉSI ALAPELVEI Az 1997-ben 101. évfolyamát megkezdõ Irodalomtörténeti Közlemények szükségesnek tartja közzétenni és valamennyi szerzõjének és olvasójának

Részletesebben