Atöbb ezer éves keleti kultúrák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Atöbb ezer éves keleti kultúrák"

Átírás

1 Kereskedelmi szerzõdések a Monarchiával Atöbb ezer éves keleti kultúrák életét a 19. század közepétõl felforgatták a nyugati kapitalizmus értékei, amelyek számukra korábban idegenek és elfogadhatatlanok voltak. A nyugati behatolás élharcosa a Brit Birodalom volt. Miután szemet vetett az Indiától keletre fekvõ mesés birodalmakra, bomlasztó és züllesztõ ópiumcsempészetet követõen gyors és kíméletlen háborúban kényszerítette térdre Kínát. Mivel ilyen hatalmas területen lehetetlen kiépíteni a gyarmati adminisztrációt, így érdekeik érvényesítésére a nemzetközi jog másik eszközét, az egyenlõtlen szerzõdést vették igénybe. Nagyhatalmi érdekek A hatalmas keleti területek a Nyugat számára kettõs szerepet töltöttek be. Egyrészt igényelték nyersanyagaikat és azokat a termékeket, amelyeket nagy haszonnal lehetett az európai piacokon értékesíteni. Másrészt felvevõpiacként is fontosak lettek. Ehhez biztosítani kellett, hogy a termékek akadálytalanul áramolhassanak a két ország között (eszközei: az alacsony vámtételek). Elejét kellett venni annak is, hogy egy késõbb szerzõdõ fél elõnyösebb helyzetbe kerülhessen, erre szolgált a legnagyobb kedvezmény kötelezõ megadása. Az ópiumháborúkból ( ) gyõztesen kikerülõ Brit Birodalom több egyenlõtlen szerzõdés elfogadására kényszerítette Kínát. A sort folytatta az Egyesült Államok, Franciaország, Belgium, Norvégia, Svédország és Oroszország is. A szerzõdéskötõk sorában az utolsó európai hatalom az Osztrák Magyar Monarchia volt, amelynek delegációja 1869 augusztusában érkezett Kína partjaihoz. A küldöttség útja innen Japánba vezetett. Az elsõ szerzõdés Japánnal A 19. század középsõ harmadában Indokína, a Maláj-félsziget, a kelet-indiai és csendes-óceáni szigetvilág és Burma államalakulatainak szuverenitását felszámolták a gyarmatosító hatalmak. Kína mellett csak Sziám (a mai Thaiföld) és Japán tarthatta meg állami létét úgy, hogy a rájuk kényszerített egyenlõtlen szerzõdés biztosította a nyugati államok jogi, politikai és gazdasági fölényét. Japán a brit gyarmati terjeszkedés szempontjából másodlagos szerepet játszott Kína mellett. Ugyanakkor föld- Ópiumháborúk Az ópiumot Kínában a Tang-kor (Kr. u ) óta használták orvosságként, de behozatalát az udvar 1729-ben megtiltotta. Ennek ellenére a portugálok, majd egyre nagyobb tételeket szállítva az Angol Kelet-indiai Társaság folytatta a csempészést Indiából. A nyugatiak elõl elzárkózó Kínában ezzel próbálták megvetni a lábukat. Az ópium importjának katasztrofális egészségügyi és gazdasági következményei lettek (az ezüst gyors ütemû kiáramlása, árának emelkedése). Ezért 1839 márciusában Kína ismét betiltotta a behozatalt, és az ország területére becsempészett nagy mennyiségû kábítószert megsemmisítette. Ez robbantotta ki az elsõ ópiumháborút ( ) Anglia és Kína között. Az angolok tagadták, hogy támogatják az ópiumkereskedelmet, hadiflottájuk jelenlétét a kínai vizeken a szabad kereskedelem és az angol alattvalók biztonságának védelmével indokolták. Az angol hadihajók 1841-ben elfoglalták Kantont, megszállták Sanghajt, Csencsiangot és megjelentek Nanking elõtt augusztus 29-én Kína rákényszerült, hogy aláírja a nankingi szerzõdést, amelynek fõbb pontjai: Kína 21 millió dollár jóvátételt fizet; megnyitja öt kikötõjét (Kanton, Fucsou, Ningpo, Amoj, Sanghaj) Anglia hajói elõtt, ahol széles jogkörrel bíró brit konzulok lehetnek jelen; Hongkong szigetét átengedik brit területnek. Az ópiumkereskedelemmel a szerzõdés nem foglalkozott, így folytatódhatott az illegális kereskedés. Rövidesen hasonló jogokat csikartak ki Kínától a franciák és az amerikaiak is. Montauban, francia parancsnok vezetésével szétverik a kínai csapatokat a második ópiumháború idején között került sor a második ópiumháborúra, amelynek eredményeként (tiencsini szerzõdések, 1858) Anglia és Franciaország, majd az USA és Oroszország újabb kikötõket nyittattak meg, és legalizálták az ópiumkereskedelmet is. Megnyílt a Jangce völgye, és a nagyhatalmak jogot kaptak, hogy Pekingbe diplomatákat küldhessenek ban újabb angol francia támadásra került sor, amely Tiencsin és Peking elfoglalásához vezetett. Kína, bár hivatalosan független maradt, kénytelen volt szuverenitásának jelentõs részérõl lemondani a külföldi hatalmak javára. F. I. 16

2 rajzi elhelyezkedésénél fogva megkerülhetetlen tényezõ volt az Egyesült Államok számára. Így 1853-ban az USA csendes-óceáni hadiflottája azzal az utasítással érkezett meg a mai Tokiói-öböl bejáratához, hogy szerzõdéses viszonyt kényszerítsen ki a húzódzkodó japán állami hivatalnokokból.* Az 1854-ben létrejött szerzõdés amerikai konzul delegálásáról rendelkezett. Townsend Harris konzul 1856-ban érkezett meg Japánba, és azonnal megkezdte tárgyalásait egy kereskedelmi szerzõdés lehetõségeirõl. Bár a barbár nyugatiak felbukkanása Japánban mélyreható politikai változások folyamatát indította el, a sógun kormánya hajlott arra, hogy elfogadja az amerikai érvelést. Az utolsó lökés a második ópiumháborút lezáró tiencsini szerzõdések (1858) híre volt. Harris kifejtette az aggodalmaskodó japán hivatalnokoknak, hogy amennyiben nem írják alá a már megfogalmazott megállapodást az Egyesült Államokkal, úgy Nagy-Britannia meg fog jelenni Japán partjainál rettenetes flottájával, és pusztító háborút követõen egy sokkal elõnytelenebb szerzõdést fog a szigetországra kényszeríteni. Japán így 1858-ban megnyitotta kapuit a nyugati hatalmak elõtt. Az elsõ szerzõdés itt is láncreakciót váltott ki, és egymás után jelentkeztek a nyugati hatalmak (Hollandia, Oroszország, Anglia, Franciaország, Portugália, Poroszország, Svájc, Belgium, Olaszország és Dánia) az amerikaiakéhoz hasonló igényeikkel. A külfölddel folytatott kapcsolatok népszerûtlensége és a kialakult gazdasági zûrzavar miatt a Tokugava-sógunátus hatalmi rendszere összeroppant fordulóján az ellenzék legaktívabb fiatal politikusai vették át a hatalmat. A radikális reformok célja: Japán ne juthasson Kína sorsára, és felvehesse a versenyt a nyugati hatalmakkal, elkerülve a félgyarmati státust. A verseny szabályait viszont a Nyugat diktálta. A részvétel egyik feltétele a nyitottság volt. Az új (Meidzsi) * Lásd Kiss Sándor írását e számunkban! (A szerk.) császár 1868 áprilisában közzétett esküjének legfontosabb pontjai azt szorgalmazták, hogy Japán nyitott legyen a világra, tanuljon a külföldtõl. A Monarchia expedíciója 1868 szeptemberében Svédország Norvégia és Spanyolország kötött kereskedelmi szerzõdést Japánnal januárjában a Poroszországgal kötött Az amerikai követ, W. Leonhart és kísérete bevonulása Jokohamába, Japán könyvillusztráció szerzõdés érvényességét kiterjesztették az Északnémet Szövetségre is. Az Osztrák Magyar Monarchia delegációja külpolitikai szempontból kedvezõbb idõpontban nem is érkezhetett volna Kínából Japán partjaihoz, mint 1869 szeptemberében. Ez a korszak azonban a Monarchia történelmének elhúzódó válságát is jelentette. A birodalom dezintegrációjának veszélye csak a magyarokkal történt kiegyezés után szûnt meg, ráadásul ez az idõszak Ausztria számára külpolitikailag kudarcokkal volt tele ben a születõ olasz állam, majd 1866-ban a kialakuló német állam ejtett komoly csorbát az osztrák büszkeségen és nagyhatalmi státuson. Már az 1850-es években felmerült a Monarchia tengerészeti-kereskedelmi köreiben a kelet-ázsiai államokkal való kapcsolatfelvétel gondolata. Az 1868-as költségvetésben szerepelt is egy javaslat (sanghaji és edói konzulátusok létesítése), de elvetették márciusában a kancellár kezdeményezésére a külügyi, a hadügyi és a kereske- 17

3 Osztrák magyar expedíció: Egyiptom, Japán, Peru A Donau fregatt, élén von Wiplinger kapitánnyal és az Erzherzog Friedrich korvett von Pitnert parancsnokkal október 18-án reggel fél nyolckor hajózott ki Triesztbõl. Az expedíció célja kereskedelmi kapcsolatok kialakítása volt. A hajóparancsnokok mellé titkári és kereskedelmi bizottságokat rendeltek. A 13 kereskedelmi szaktudósítóból és diplomatákból álló küldöttségbe 5 magyart delegáltak: Bernáth Géza követségi attasét, Hengelmüller László fõkonzulátusi attasét, Cserey Manó és Kaas Ivor kereskedelmi szaktudósítókat, valamint Xantus Jánost, a neves földrajztudóst. A hajók a Jóreménység fokát megkerülve Szingapúron Anton von Petz expedícióparancsnok keresztül jutottak el Sziámba, ahol május 17-én kötötték meg az elsõ kereskedelmi és hajózási szerzõdést. Ezt követõen a küldöttség három hónapot idõzött Kínában, ahol hasonló szerzõdést kötöttek (1869. szeptember 2.). Szeptember 16-án reggel Japán partjaihoz értek, a kora délutáni órákban befutottak Nagaszaki kikötõjébe, majd október 2-án Jokohamába. Október 6-án a küldöttség Tokióba hajózott. Alexander von Siebold angol követségi tolmács segítségével Petz expedícióparancsnok és segédtisztje, báró Benkõ, valamint a küldöttség többi tagja a japán kormány által rendelkezésükre bocsátott követségi épületben szállt meg. Tiszteletükre elhangzott a császári és királyi himnusz, valamint felvonták a Monarchia lobogóját. Másnap a Tokiói-öböl egyik gyönyörû parkjában lévõ Hama Goten (Hama Rikjú) császári rezidencián formálisan is megkezdõdtek a tárgyalások. Petznek a japán külügyminiszter-helyettessel, Teradzsima Munenorival folytatott megbeszéléseibe bekapcsolódott Szava Nobujosi külügyminiszter is. Párhuzamosan bizottsági tárgyalások is folytak. Az osztrák magyar küldöttséget október 16-án Meidzsi császár is fogadta. Petz admirális német nyelvû beszédét Alexander von Siebold fordította japánra, a császár beszédét pedig a japán tolmács angolra. A fogadáson a császár és császárné, valamint a Monarchia küldöttségének tagjai megajándékozták egymást. A fõ ajándék Ferenc József császár carrarai márványból készített életnagyságú szobra volt, valamint kristályvázák, egy pohárkészlet, egy díszes magyar nyeregszerelvény, osztrák érme- és fotógyûjtemény, a császárné pedig egy csodálatos kivitelû Bösendorfer zongorát kapott. A szerzõdést október 18-án írták alá, a császárt egyik rokona, Komacu herceg képviselte. Ezután Petz visszatért Jokohamába. Innen a hajók útjai kettéváltak. A Donau fregatt november 14-én hagyta el Japánt, és Dél-Amerika felé indult, ahol a kelet-ázsiaihoz hasonló szerzõdéseket kötöttek (Peruval 1870 májusában, Chilével júniusban, Argentínával októberben, Uruguayjal decemberben). A másik hajó pedig az idõközben megnyílt Szuezi-csatornán keresztül visszaindult Európába. SZ. I. delmi miniszter tárgyalásokat folytatott egy expedícióról. A költségek fedezésére Ignaz von Plener kereskedelemügyi miniszter 250 ezer forintot javasolt július 17-én Ferenc József császár és magyar király jóváhagyta a tervet. A felfedezõút vezetését báró Anton von Petz ellentengernagyra bízták. Osztrák magyar közös expedícióról lévén szó, Magyarország vállalta a költségek 30%-át. A magyarok feltétele szerint az út közös lobogó alatt valósult meg így Magyarország tudathatta a keleti világgal önálló államiságát. (Az osztrák magyar közös kereskedelmi lobogó két egyenlõ nagyságú mezõbõl állt, melyek egyikén az osztrák, a másikon a magyar színek szerepeltek, bennük a megfelelõ címerpajzsokkal.) A minta -szerzõdés A kelet-ázsiai kérdésekben a vezetõ szerep a briteké volt, ezért az osztrák magyar diplomácia elõzetesen egyeztetett velük Európában, majd a helyszínen, Tokióban is. Ha az angolok változtatni szerettek volna a saját szerzõdésük szövegén vagy nagyobb elõnyöket szerettek volna elérni, akkor annak a legegyszerûbb módja az volt, hogy egy új szerzõdõ fél szerzõdésébe belefoglalták ezeket az új elemeket, amelyek automatikusan érvényessé váltak a többi hatalomra is. A Japán és az Osztrák Magyar Monarchia között 1869-ben megkötött kereskedelmi és hajózási szerzõdés a legutolsó volt ebben a sorban, így ez a szerzõdés vált az egyenlõtlen szerzõdések legkiérleltebb, végleges változatává. Késõbb mintapéldányként használták. A szerzõdés összesen 24 cikkbõl, 11 határozatból és a vámtarifalistából állt. Kulcsfontosságú volt benne a legnagyobb kedvezmény jogának biztosítása. Evvel a Monarchia elérte, hogy jogilag ne kerüljön versenyhátrányba Japánban a többi rivális európai hatalommal szemben. Szintén nagy jelentõsége volt a konzuli bíráskodás intézményének. Az 5. cikk a polgári ügyek kérdését tisztázza, a 6. cikk a büntetõügyek körében írja elõ a konzuli jogszolgáltatást. Az egyenlõtlen szerzõdések harmadik ismérve, a vámautonómia korlátozása a vámjegyzékben érhetõ tetten. A bevi- 18

4 teli cikkek közül 89 tételt nevesítettek, amelyekre alacsony, kötött vámtételt határoztak meg (pamut, pamutfonal, vászon, különbözõ nyersanyagok), 18 tétel a vámmentes áruk listájára került, köztük a ruhanemûk, nyomtatott könyvek. Külön kategóriát képeztek azok az árucikkek, amelyeknek meghatározott vámtétele (5%) volt. A kiviteli termékek között alacsony, de kötött vámszintje volt 55 terméknek (awabi, halcsont, fa, hosszú metélt, papír, saki [japán bor], tengeri algák, selyembogártojások, selyemgubók stb.). Felsorolták az 5%-kal megvámolandó termékeket (bambusz, faszén stb.) és a vámmentes árukat is. Ez utóbbi kategória mindössze két tételt tartalmazott, de jelentõsége annál nagyobb volt: a vert arany és ezüst vámmentesen áramolhatott ki Japánból. A vámjegyzékben szerepelt a tiltott termékek kategóriája is. Ez Japán hatalmas diplomáciai sikere volt a legelsõ szerzõdés óta. A sógunátus jól ismerte a kínai eseményeket, ezért már az amerikaiakkal folytatott tárgyalásokon kikötötték: a kínai tragédia közvetlen elõidézõje, az ópium nem kerülhet be az országba. Ez a kikötés minden szerzõdésben szerepelt. A kérdés jelentõségét nem lehet túlértékelni. Ez idõ tájt Kínában tetõzött az ópium forgalma, aminek következtében nagy mennyiségben áramlott ki az országból a nemesfém, a közigazgatásban a korrupció óriási méreteket öltött, és a társadalom legszélesebb rétegeit döntötte anyagi és erkölcsi romlásba a kábítószer. Japán ezt elkerülte. A szerzõdés többi pontja a kereskedelmi tevékenység mikéntjét szabályozta. A 3. cikkben meghatározták azokat a kikötõket és városokat, ahol az osztrák magyar kereskedõk lakhattak és tevékenykedhettek. Azt is pontosan leírták, hogy milyen körben mozoghattak szabadon, ez általában a nyitott városok 40 km-es körzetére korlátozódott. A 4. cikk a Japánban tartózkodó osztrák magyar alattvalókat vallásuk szabad gyakorlására jogosította. A letelepedésükre kijelölt területen e célból épületeket is állíthattak. A japán diplomácia sikerét jelentette a 21. cikk. Ez rövid idõn belül lehetõséget biztosított Japán szerzõdésmódosítási igényeinek bejelentéséhez. A Monarchiával kötött megállapodást követõen Japán több egyenlõtlen szerzõdést már nem kötött. A tárgyalások során kiderült: a japán diplomácia nem csupán ellenállni igyekszik a nyugati hatalmaknak, hanem a nemzetközi jog szabályait és normáit elfogadva megpróbál igazodni az új rendhez, és ez szükségképpen Japán szerepének és helyének újraértelmezését is magában hordozta. Az alkalmazkodás lépcsõfokai A 19. század második felében egyremásra érkeztek haza Amerikából és Európából azok az ifjak, akiket a nyugati jogrend tanulmányozására küldött a japán kormány. A féléves amerikai tanulmányúton tartózkodó Itó Hirobumi, Japán késõbbi elsõ miniszterelnöke 1871 márciusában például feljegyzést küldött a kormánynak, melyben beszámolt a védõvámokról folytatott tanulmányairól. Ekkortájt figyelt fel a japán kormány a vegyes bíróságok felállításának a lehetõségére is, ami a nyugati hatalmak Egyiptommal folytatott tárgyalásain merült fel. Sorra születtek a kormánynak szánt feliratok, amelyek kifejtették az egyenlõtlen szerzõdések lényegét, és javaslatokat tettek a szerzõdések revíziójára. Mindez nagyszabású diplomáciai offenzívára késztette a japán kormányt. Ennek viszont elõ- Az Ivakura-misszió Bécsben Az Osztrák Magyar Monarchiába akkreditált elsõ japán követ, Szano Cunetami április 27-én adta át Ferenc József császárnak és apostoli királynak megbízólevelét. Ezt követõen, 1873 júniusában érkezett Bécsbe az Ivakura Tomomi vezette misszió. Ekkor zajlott Japán részvételével a bécsi világkiállítás, ami kedvezõ légkört teremtett a tárgyalásokhoz. Szano küldetésének is a világkiállításon történõ japán megjelenés irányítása, szervezése, valamint Ivakura tárgyalásainak elõkészítése volt a célja. Andrássy Gyula, a Monarchia külügyminisztere június 5-én tisztelgõ látogatáson fogadta Ivakurát, majd a császári és királyi pár a küldöttség tiszteletére díszvacsorát adott a schönbrunni kastélyban. Ivakura Tomomi, a misszió vezetõje Andrássy és Ivakura között a hivatalos tárgyalásokra június 15-én került sor. A japán küldöttség vezetõje felvetette a vámtarifa-egyezmény és a konzuli bíráskodás kérdését. Bécs azonban már korábban egyeztette álláspontját Londonnal és Párizzsal, s a többi európai hatalomhoz hasonlóan elutasította a szerzõdésmódosítást. Andrássy kifejtette, hogy a Monarchia és Japán kapcsolatai kiválóak, és a kormány ezen nem óhajt változtatni. A japán erõfeszítések tehát még hiábavalónak bizonyultak. SZ. I. 19

5 feltétele volt a japán jogrendszer hozzáigazítása az európaihoz, amit elsõsorban francia és német jogászok segítségével oldottak meg szeptemberében kihajózott Jokohamából minden idõk legnépesebb japán diplomáciai küldöttsége. Élén az udvari arisztokrata Ivakura Tomomi állt, s tagja volt a Meidzsi-kormányzat vezetõ tisztségviselõinek színe-java, Itó A kínai japán háború, Korea állandó konfliktus forrásává vált a két ázsiai hatalom, Kína és Japán számára ben az évtizedes hatalmi harc Koreában polgárháborúba torkollott. A lázadás leverésébe Kína beavatkozott, mire Japán is megindította a csapatait. A nagyhatalmak semlegességet vállaltak. A háború 1894 júliusában kezdõdött, és a Nyugat legnagyobb meglepetésére Japán modernizált hadserege könnyedén legyõzte a kínai óriást tavaszára elfoglalták egész Koreát, a Liaotung-félszigetet, Vejhajvej kikötõjét, szétverték a kínai flottát, behatoltak Dél-Mandzsúriába és már Pekinget is veszélyeztették. Kína békére kényszerült: Japán javára lemondott Tajvan szigetérõl, a közelében lévõ Penghu-szigetekrõl és a Mandzsúria déli részén lévõ Liaotung-félszigetrõl, nagy jóvátételt fizetett, elfogadta Korea Kínától való teljes függetlenségét, és ugyanolyan egyenlõtlen diplomáciai és kereskedelmi privilégiumokat adományozott Japánnak, mint amilyeneket a nyugatiak is kicsikartak tõle. Japán túlzott térnyerése felkeltette a nagyhatalmak figyelmét, az aláírt békeszerzõdés pedig kiváltotta Németország, Oroszország és Franciaország egyesült fellépését. Követelték, hogy Japán adja vissza a Liaotung-félszigetet Kínának a béke és Kína egységének megõrzése érdekében. Japánnak ekkor még nem volt más választása. Három évvel ezután ugyanezen hatalmak a Japántól visszakövetelt kínai területeket foglalták el: az oroszok a Liaotung-félszigetet, Nagy-Britannia Vejhajvej kikötõjét. F. I. Kínai küldöttség és orosz tanácsadóik meghódoló pózban Itó Szukejuki japán tengernagy elõtt, Vejhajvej elfoglalása után, november. Japán propagandakép Hirobumi, Ókubo Tosimicsi, Kido Takajosi és több tucat szakértõ. A delegáció céljául tûzték ki, hogy végiglátogatva a világ összes jelentõs fõvárosát, tárgyalásokat folytasson az egyenlõtlen szerzõdések revíziójáról. A népes delegációnak a diplomáciai tárgyalások mellett volt még egy küldetése. Számos szakértõ azért kísérte el a politikusokat, hogy elsõ kézbõl szerezzen információkat a fejlett Nyugat minden vívmányáról. Bárhol, ahol megfordultak, alaposan feltérképezték az adott ország politikai rendszerét, közigazgatását, gazdaságát. Behatóan tanulmányozták a börtönöket, a csatornarendszert, az oktatási intézményeket, a sportlétesítményeket, gyárakat, üzemeket, hivatalokat, egyszóval mindent, amit valamilyen formában meghonosíthatónak véltek hazájukban is a sikeres modernizáció érdekében. Az 1870-es évek végén Japán megkezdte regionális hatalmi politikája alapjainak lerakását ban õ is egyenlõtlen szerzõdést kényszerített Koreára. Amikor a szerzõdések konkrét megfogalmazásai és tételei kerültek szóba a tárgyalásokon, a mintát az Osztrák Magyar Monarchiával megkötött szerzõdés szolgáltatta. Az egyenlõtlen szerzõdések korrekciója Japán létrehozta nyugati típusú törvényrendszerét, alkotmányos állami rendszert épített ki, és az európai államokhoz hasonlóan kabinetrendszerben gyakorolta a végrehajtó hatalmat. Az ország gazdasága is hasonló változásokon esett át, hadserege pedig a legerõsebbnek és a legmodernebbnek számított a térségben. Mindez azonban még mindig nem lett volna elég a jogi emancipációhoz, ehhez a kelet-ázsiai térségben meginduló nagyhatalmi versengés kellett. Az Orosz Birodalom a 19. század utolsó harmadában egyre határozottabban folytatta politikai, katonai és gazdasági térnyerését Kelet-Ázsia északkeleti részén. Nagy-Britanniának sem voltak eszközei megállítására. Mivel az orosz terjeszkedés Tokió számára is fenyegetést jelentett, London és Tokió érdekei találkoztak, és Japán végre alkupozícióba került. London számíthatott Tokióra az orosz terjeszkedéssel szemben, ennek azonban ára volt: a szerzõdésrevízió. A tárgyalások évekig elhúzódtak. Végül röviddel a Koreai-félsziget fölötti hegemóniáért folytatott japán kínai háború kirobbanása elõtt (1894) Londonban John W. 20

6 Kimberley külügyminiszter és Aoki Súzó londoni japán követ aláírta az angol japán revideált kereskedelmi és hajózási szerzõdést. A vámtarifaszabályzat kivételével megszüntették a japán szuverenitást sértõ cikkelyeket. Ezt követõen gyors egymásutánban születtek meg a hasonló új szerzõdések a többi európai hatalommal. Az Osztrák Magyar Monarchia ez alkalommal is az utolsó volt a sorban augusztusában megkezdték a Monarchiával beindítandó tárgyalások elõkészítését. Japán tekintélyét megnövelte, hogy 1896-ban Kínával szemben megnyerte a háborút, és ekkorra érvényes új szerzõdése volt minden nagyhatalommal. Az elhúzódó tárgyalások sikerre vezettek, és december 5-én Bécsben Goluchowski és Takahira aláírták az új kereskedelmi és hajózási szerzõdést. A magyar parlament 1898-ban, XXXII. tc.-ként iktatta törvénybe. Az új szerzõdés a jogszolgáltatás területén egyenlõ jogokat biztosított, ám a vámrendszerben még mindig Japán számára kedvezõtlen díjtételeket szabott meg. Ennek feloldására akkor került sor, amikor Japán a világ legnagyobb megdöbbenésére mind szárazföldön, mind tengeren hatalmas gyõzelmet aratott Oroszország, az Osztrák Magyar Monarchia legrettegettebb ellenfele fölött. Japán ekkor már nem kért, hanem diktált: augusztus 4-én egyoldalúan felbontotta az 1897-es szerzõdést. A modernizációval párhuzamosan Japán egy hosszú emancipációs folyamatnak is a végére ért akkor, amikor október 8-án aláírta a harmadik, egyenrangú kereskedelmi szerzõdését az Osztrák Magyar Monarchiával. Ez azonban már akkor történt, amikor a két állam kapcsolatainak históriája az utolsó éveihez közeledett. Az orosz japán háború, Az Ázsiában tervezett japán terjeszkedés az orosz expanzióba ütközött ban szerzõdésben különítették el a japán és az orosz érdekszférákat: Oroszország elismerte Japán különleges érdekeit Koreában, Japán pedig az orosz érdekeket Mandzsúriában. A vetélkedés azonban már túlnõtt Koreán, a tét a Távol-Kelet vezetõ hatalmi pozíciója volt. Japán nyugati szövetségest keresett magának. Anglia a túlzott orosz térnyerésnek gátat akart szabni, és ehhez megfelelõ partnernek találta Japánt. Így egy 1902-ben megkötött szerzõdéssel jóindulatú semlegességet és a háború elszigetelésére diplomáciai tevékenységet ígért, valamint azt, hogy harmadik hatalom beavatkozása esetén Japán segítségére siet. Ez volt az elsõ egyenrangúnak tekinthetõ katonai szövetség egy nyugati és egy nem nyugati ország között. Japán a háborút 1904 februárjában indította meg. Hadüzenet nélkül rajtaütött Port Arthur erõdjén, majd partra szállt Koreában. Mandzsúriai elõrenyomulás után augusztusban már a Liaotung-félszigeten mértek vereséget az orosz erõkre. A frontokon Japán került fölénybe: Port Arthur erõdje tizenegy hónapi ostrom után kapitulált, a balti hajórajt a Csuzima-szorosban a japán flotta Togo admirális vezetésével megsemmisítette, Mukdennél Nogi tábornokkal az élen arattak döntõ gyõzelmet. A siker a támadások meglepetésszerûségében és gyorsaságában rejlett, de a gyõzelemhez az ellenfél felkészületlensége is kellett. A japán hadsereget az akkori legmodernebb technikával szerelték fel, míg az oroszok túlerejüket nem tudták idõben a csatatérre szállítani. Az utánpótlást a még befejezetlen transzszibériai vasúton próbálták megoldani, sikertelenül. Oroszország katonai erejét tovább gyöngítették az országban fellángolt forradalmi megmozdulások is. Mindezek a sikertelen háború befejezésére ösztönözték szeptember 5-én a New Hampshire-i Portsmouthban megkötötték a békét. A megállapodás értelmében Oroszország elismerte Japán koreai érdekeltségeit, átruházta Japánra a Liaotung-félsziget és az általa Dél-Mandzsúriában épített vasútvonalak bérleti jogát, s kártérítés fejében átengedte Japánnak Szahalin déli felét. F. I. Japán tisztek ünneplése Port Arthur elfoglalása után, 1904 SZERDAHELYI ISTVÁN 21

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22.

MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. MEGOLDÓKULCS EMELT SZINTŰ PRÉ NAP. 2011.01.22. 1. A kenyér és cirkusz politika az ókori Rómában Megszerkesztettség, A diák a római szórakoztatás ír, kiemelve azok a politikában betöltött jelentőségét.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI

A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI A MAKROGAZDASÁGI GI FOLYAMATOK NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSASA I. A világgazdas ggazdaság g fogalma, kialakulása és s fejlődése 2007.11.08. 1 I. A világgazdaság fogalma, kialakulása és fejlődése A nemzetközi

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán -

Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - Az Oszmán Birodalom a XIV-XVI. században 13. sz. vége Turkisztánból, határőrök Kisázsiában szeldzsuk din. kihalása 13o1. I. Oszmán - szultán - önállósodik a szeldzsuk törököktől 1389. Rigómező - balkáni

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán

Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Történelemtanítás a gyakorlatban Látványos számok: diagramok felhasználása a történelemórán Dupcsik Csaba A DIAGRAM MINT DIDAKTIKAI ESZKÖZ A diagramok adatsorokat jelenítenek meg látványos formában. Nem

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

The Military Balance 2011

The Military Balance 2011 KITEKINTÕ 81 Csiki Tamás The Military Balance 2011 A korábbi évekhez hasonlóan a Nemzet és Biztonság továbbra is kiemelt figyelmet szentel azoknak a meghatározó nemzetközi kiadványoknak, amelyek a katonai

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Nagykövetségek March 13.

Nagykövetségek March 13. Nagykövetségek 2007. March 13. Albánia Albán Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Cím: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 55. Telefon: +31 1 326 8905 Algéria Algériai Demokratikus Népi Köztársaság Magyarországi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Merénylet Szarajevóban LEGO

Merénylet Szarajevóban LEGO Merénylet Szarajevóban LEGO Augusztini Krisztián, Dombrovszky Borbála, Kovács-Osváth Apolka Városmajori Gimnázium A cél békés megoldás a szarajevói merénylet okozta helyzetre, és a belső konfliktusokra

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION

TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION TÉNYEK ÉS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL 2016 40 ORSZÁGOS KUTATÁS PERILS OF PERCEPTION 2016 1 ITT TALÁLJÁK AZ IPSOS TÉVHITEK A TÁRSADALOMRÓL? CÍMŰ KUTATÁSÁNAK RIPORTJÁT. AZ EREDMÉNYEKBŐL KIVILÁGLIK, HOGY MENNYIRE

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 2

MagyarOK 1.: munkalapok 2 1. Bemutatkozás munkalap Egészítse ki a szavakat! Maria Fernandes v _. Portugál vagyok. Portugáliában é _. Portói vagyok, de Lisszabonban é _. 54 (Ötvennégy) é _ vagyok. Spanyolul és portugálul b _. Most

Részletesebben

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13

Magyar-arab kapcsolatok. Kovács Viktória Bernadett 13 Magyar-arab kapcsolatok Kovács Viktória Bernadett 13 J. NAGY LÁSZLÓ (2006): Magyarország és az arab térség: kapcsolatok, vélemények, álláspontok, 1947-1975. JATEPress, Szeged. 159 p. Nem is gondolnánk,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

TÖRTÉNELEM JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Történelem középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 5. TÖRTÉNELEM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Útmutató az írásbeli vizsgafeladatok

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE TREND RIPORT 2014 A hazai és nemzetközi szállodaipar teljesítményéről JANUÁR 1 TARTALOM TREND RIPORT... 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 1 RÉSZLETES ELEMZÉSEK... 5 1. HAZAI SZÁLLODAI

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYAR KÖZLÖNY 34. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 10., csütörtök Tartalomjegyzék 2016. évi III. törvény Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE

Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Salát Gergely PPKE BTK 2012 A KÍNAI ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOZÁS RÖVID TÖRTÉNETE Hagyomány: a császári hatalom Elvileg korlátlan ( égi megbízatás ) minden ember nincsenek vele szemben jogok az egész világ

Részletesebben

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok

Jegyzet. Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére. Emberi jogok Jegyzet Az OKJ képzésben részt vevő tanulók részére Emberi jogok Az emberi jogok tantárgy óraszáma 4 tanóra, ezért csak néhány emberi jogi dokumentummal tudunk tanulmányink során megismerkedni. A tanórákon

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Az első világháború (1914 1918)

Az első világháború (1914 1918) SZAMOSI LÓRÁNT Az első világháború (1914 1918) 1. Európa a XX. század elején A XVI. századtól kezdve Európa folyamatosan gyarapodott, s a XIX. század végére már azt hitte, hogy a világ kiválasztott kontinense,

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről

Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről Szerződés a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttműködésről A Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság (a továbbiakban Szerződő Felek), abban

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

T/8341. számú. törvényjavaslat

T/8341. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8341. számú törvényjavaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az Iraki Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodás kihirdetéséről Előadó:

Részletesebben

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/

Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Közgyűlése Tájékoztató a magyar kajak-kenu válogatott olimpiai felkészüléséről /vázlat/ Budapest, 2012. április 4. Készítette: Storcz Botond szövetségi kapitány Helyzetelemzés

Részletesebben

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz

Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Dr. CELLER Tibor A japán császárkultusz Japánnak a történelem során olyan politikai rendszere volt, amelyben mértéktelen politikai ambíció általában nem ütötte fel a fejét. A hatalmi problémák egy lépcsőfokkal

Részletesebben

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN

KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IV. évfolyam, 1. szám, (2009) pp. 49-56. KISEBBSÉGI NYELVHASZNÁLATI JOGOK SZLOVÁKIÁBAN, FINNORSZÁGBAN ÉS DÉL-TIROLBAN MISÁD KATALIN Comenius Egyetem, Pozsony

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus

Feladatsor. 1. Pantheon 2. Forum Romanum 3. Colosseum 4. Circus Maximus .. Feladatsor 1. Az ókor kultúrája Párosítsa a képekhez a meghatározásokat és az építmények nevét! Írja a táblázatba a meghatározások betűjelét, illetve az építmények sorszámát! 1. 2... A Római templom,

Részletesebben

Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása;

Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása; Országpromóció, magyar felsőoktatás népszerűsítése, versenyképességének javítása; FOI-k nemzetköziesítési folyamatainak támogatása: nemzetközi mobilitás ösztönzése, partnerkapcsolatok erősítése, nemzetközi

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században. Horváth Csaba

Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században. Horváth Csaba Bevándorlási válság és annak kezelése a 21. században Horváth Csaba Az előadás szerkezete Migrációs trendek és útvonalak, célországok eltérő stratégiái Kibocsátó területek, átrendeződés a globális népesedési

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Belföldi EMS Gyorsposta

Belföldi EMS Gyorsposta Belföldi EMS Gyorsposta Az EU területére megállapított zónadíjak ÁFA-t tartalmaznak. Az EMS küldemények EU-n kívüli szállításának díja csak a belföldi szakaszra vonatkozólag tartalmaz ÁFA-t. A táblázatban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004

TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 TÖRTÉNELEM B ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK 2004 MEGOLDÁSOK Tesztkérdések:. Drakón 5, 9 Szolón, 3 Peiszisztratosz 4, 0 Kleiszthenész 2, 8 Egyik sem 6, 7 Helyes válaszonként 0,5 2. Uralkodásának jellemzője

Részletesebben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben

Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Változunk és változtatunk: A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szerepe a gyermekvédelemben Szalai Annamária elnök 2010. 09. 21. A 15-24 éves korosztály 84 százaléka rendszeresen internetezik Internetezési

Részletesebben

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé

Világtendenciák. A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé Világtendenciák A 70-es évek végéig a világ szőlőterülete folyamatosan nőtt 10 millió hektár fölé 80-as évek elejétől: túltermelési válság 25 % visszaesés (34% az EU-ban) Asztali bort adó szőlőterületek

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci

d barokk c görög/római g mezopotámiai toronytemplom b román f bizánci A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai TÖRTÉNELEMBŐL I. KÉPAZONOSÍTÁS (5 pont) A képeken különböző korok templomai láthatóak. Válassza

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

A Dawes-terv (1924.04.09.)

A Dawes-terv (1924.04.09.) A Dawes-terv (1924.04.09.) A német márka növekvő elértéktelenedése miatt Németország 1922-ben már képtelen volt a jóvátételek teljesítésére, és november 14-ei jegyzékében 3 4 évi moratóriumot kért. Az

Részletesebben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben

A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben A bőr- és bőrfeldolgozóipar termelése, export és import tevékenységének alakulása 2003. évben VÁRSZEGI ÁRPÁD (Bőr- és Cipőipari Egyesülés) Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a szakma éves tevékenységéről

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A végzetes egyetértés

A végzetes egyetértés A végzetes egyetértés Szuezi-válság és az Ikerkonfliktus - CZÉH TAMÁS; Bevezető Okozhat-e egy pillangó szárnycsapása Brazíliában tornádót Texasban? Edward Lorenz Bár furcsának tűnhet gondolatindító kérdésem

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 1993. december 2. 1994. március 6. WIPO Szerzői Jogi Szerződés (2004. évi XLIX. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló

Részletesebben

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői

A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői A civil szervezetek Európa Uniós és Magyarországi jellemzői Johns Hopkins University 12 országra kiterjedő kutatása Nemzetközi kutató team a Johns Hopkins University Institute for Policy Studies szervezésében

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27.

AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ TÖRTÉNETE 2006.09.27. ELŐZMÉNYEK 1795 KANT 1849 VIKTOR HUGO 1930 ORTEGA Y GASSET 1923 COUDENHOVE-CALERGI 1929-1930 BRIAND 1. VILÁGHÁBORÚ NÉPSZÖVETSÉG 1943 CHURCILL 2. VILÁGHÁBORÚ

Részletesebben