VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE"

Átírás

1 XVI. (XLIV.) évfolyam 3. szám június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Bőle Károlyné megbízásáról a Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának 46/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Tárkányi Tibor megbízásáról a III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatójának 47/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Tobakné Bella Mária megbízásáról a Kisfaludy-Ramassetter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó igazgatójának 48/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Péni Béla megbízásáról a Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának 49/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Dr. Rácz Jenő megbízásáról a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 7/2006. (VI. 20.) rendelet: A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosításáról 8/2006. (VI. 20.) rendelet: A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendelet módosításáról III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 44/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 15-ei ülésének napirendjeiről 50/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről 51/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, valamint a megyei fenntartású közoktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 52/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Megyei fenntartású közművelődési közgyűjteményi intézmények alapító okiratainak módosításáról 53/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye alapító okiratának módosításáról 54/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igényléséről 55/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Utógondozó otthon kialakításáról a Veszprém Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi szakellátórendszerében 56/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Közgyűjteményi intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II. ütem; múzeumi restaurátorközpont kialakítása) terület- és régiófejlesztési célelőirányzathoz tartozó pályázattal megvalósított beruházás beszámoló jelentéséről

2 2 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június /2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott zirci beruházások pénzügyi ütemének módosításáról 58/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott szőci beruházások pénzügyi ütemének módosításáról 59/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A munka-rehabilitációs foglalkoztatás feltételeinek kialakításáról a szociális intézményekben 60/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Az ajkai 2330 hrsz-ú ingatlan átsorolásáról és használatba adásáról 61/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Az ajkai 1572/2 hrsz-ú ingatlan átsorolásáról és használatba adásáról 62/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Döntés alapítványok támogatásáról 63/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Fogszabályozási szakellátás feladatainak átadásáról Balatonfüred Város Önkormányzatának 64/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat bizottságainak és tanácsnokainak beszámolója a megválasztásuk óta végzett tevékenységükről 65/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Döntés a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret című pályázati felhívásra beérkezett pályázatokról (III) 66/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 67/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított Veszprém Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról 68/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított Veszprém megye közoktatásáért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 69/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Dr. Áldozó Tamás interpellációjára adott válasz elfogadásáról 70/2006. (VI.15. ) MÖK határozat: A 140/2000. (XI. 23.) MÖK határozat módosításáról 71/2006. (VI. 15.) MÖK határozat: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) IV. MELLÉKLETEK 7/2006. (VI. 20.) rendelet 1-4. számú mellékletei 8/2006. (VI. 20.) rendelet számú mellékletei 51/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1-9. számú mellékletei 52/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1-4. számú mellékletei 53/2006. (VI. 15.) MÖK határozat melléklete 59/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1-4. számú mellékletei 63/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1-4/b. számú mellékletei V. KÖZLEMÉNY A Balaton Fejlesztési Tanács és az Országos Területfejlesztési Hivatal által évben támogatott projektek

3 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 3 I. SZEMÉLYI RÉSZ 45/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Bőle Károlyné 8100 Várpalota, Bán Aladár u. 18. szám alatti lakost augusztus 16-i hatállyal megbízza a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás augusztus 16-tól augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg augusztus 15. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 46/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tárkányi Tibor 8419 Csesznek, Wathay F. u. 3. szám alatti lakost augusztus 16-i hatállyal megbízza a zirci III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás augusztus 16-tól augusztus 15-ig szól. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg augusztus 15. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 47/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tobakné Bella Mária 8330 Sümeg, Ifjúság u. 23. szám alatti lakost a sümegi Kisfaludy-Ramasetter Iskola igazgatói feladatainak ellátásával augusztus 16-tól öt évre megbízza. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse Sümeg város polgármesterét a szükséges munkajogi intézkedések megtétele érdekében. azonnal Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 48/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Péni Béla 8300 Tapolca, Kazinczy tér 7/B szám alatti lakost a tapolcai Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói feladatainak ellátásával augusztus 1-től öt évre megbízza. Felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a Közgyűlés döntéséről értesítse Tapolca város polgármesterét a szükséges munkajogi intézkedések megtétele érdekében. A Közgyűlés döntése a társulásban résztvevő önkormányzatok egybehangzó döntésével válik érvényessé. azonnal Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

4 4 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június /2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Rácz Jenő, Veszprém, Tummler Henrik utca 6. szám alatti lakost július 1-jei hatállyal határozatlan időre kinevezi a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet állományába, sebész-traumatológus szakorvosi munkakörbe. Ezzel egyidejűleg július 1-jei hatállyal megbízza az intézmény főigazgatói feladatainak ellátásával. A megbízás öt év határozott időre, július 1-jétől június 30-ig szól. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a közgyűlés elnökét, hogy a főigazgatói megbízással kapcsolatban a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg június 30. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke II. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2006. (VI. 20.) rendelete A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről szóló 3/2006. (II. 23.) rendeletet (a továbbiakban rendelet) a következők szerint módosítja: 1. A rendelet 1. (2) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A PÖKK évenkénti nagyságát és megosztását a Veszprém Megyei Önkormányzat éves költségvetése határozza meg. (1) A rendelet 3. -a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) Veszprém megye önkormányzati társulásai 2. (2) A rendelet 3. -a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a) a térségi összefogásban megvalósuló fejlesztések, b) a megye hátrányos helyzetű települései (7/2003. (I.14.) Korm. rendelet), c) a megye településfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségei (64/2004. (IV.5.) Korm. rendelet).

5 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 5 3. (1) A rendelet 4. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A PÖKK terhére támogatható célok: a) önkormányzati infrastruktúra fejlesztések, b) önkormányzati környezetvédelmi fejlesztések, c) épített környezet fejlesztése, műemlékek felújítása, állagvédelme, d) közterületek építészeti színvonalának fejlesztése, e) közszolgáltatások, munkahelyek elérésének biztosítása, f) önkormányzati intézményfejlesztések (középületek építése, felújítása, korszerűsítése), g) önkormányzati fejlesztési célú európai uniós (illetőleg a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó) pályázatok előkészítése. (2) A rendelet 4. -a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Bizottság határozza meg az (1) bekezdésben rögzített célok közti prioritást, továbbá külön pályázatot is kiírhat a hátrányos helyzetű települések számára. 4. (1) A rendelet 5. -a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Egy pályázó egy évben legfeljebb két különböző célú pályázatot nyújthat be, saját forrás kiegészítésre és pályázat előkészítés vagy egyéb megyei önkormányzati támogatásra. A pályázók egy összegű, - a 8. -ban szabályozott megállapodás, illetőleg támogatási szerződésben rögzített ütemezésben kifizetett vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. (2) A rendelet 5. -ának (3) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: a (2) bekezdés a) pontja szerint meghatározott saját forrás összegének maximum 30 %- a, de legfeljebb 15 mft, továbbá a bekezdés a következő c) ponttal egészül ki: c) a pályázatok előkészítése esetében az előkészítés megvalósítására vonatkozó költségvetés maximum 30 %-a, de legfeljebb 15 mft. (3) A rendelet 5. -a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: A (3) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatás nem válthatja ki az illetékes minisztériumi saját forrás kiegészítő pályázaton elnyerhető pénzösszeget. 5. (1) A rendelet 6. -ának (1) bekezdés b) pontja az alábbiak szerint módosul: b) megyei önkormányzati támogatásra a 3. számú melléklet szerinti adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével, mellékelve valamint az alábbi c) ponttal egészül ki: (Pályázni lehet) c) A pályázati előkészítés támogatására a 4. számú melléklet szerinti adatlap pontos és hiánytalan kitöltésével, mellékelve - a terv, a hatástanulmány és a pályázatírás képviselőtestület illetve társulási tanács által elfogadott tételes költségvetését, - a képviselőtestületnek illetve társulási tanácsnak a fejlesztésről és a rendelkezésre álló saját rész vállalásáról szóló határozatának hitelesített kivonatát, - a tervezett fejlesztésnek az európai uniós pályázatokhoz való illeszkedését igazoló dokumentumot illetve az EU-s pályázat elbírálására illetékes hatóságnak az erről szóló nyilatkozatát,

6 6 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június a pályázónak, a pályázatának az országos, a regionális, a megyei és kistérségi területfejlesztési koncepciókhoz, programokhoz való illeszkedésről szóló nyilatkozatát, - a tervezett fejlesztés tartalmának az ismertetését, - a pályázat előkészítés során elvégzendő feladatok leírását és ütemezését megjelölve az egyes előkészítő fázist végző szervezet nevét, címét és jogosultságát. (2) A rendelet 6. -ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: (A pályázatokat) c) A pályázat előkészítés támogatására irányuló pályázatok esetében folyamatosan, de legkésőbb minden év október 30-ig lehet benyújtani. 6. (1) A rendelet 7. (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A rendelkezésre álló összeghez viszonyított túligénylés esetén a bírálatnál a beérkezési sorrend figyelmen kívül hagyható és a támogatás arányosan is kiosztásra kerülhet. (2) A rendelet 7. -ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (Folyamatban lévő fejlesztésnek minősül) a) az uniós, kormányzati és regionális pályázatok esetében az a projekt, amely esetében a teljes bekerülési költség forrásoldala (támogatási és hitel) biztosított, b) a megyei önkormányzati pályázat estében megkezdett kivitelezés (az építési napló megnyitása, illetve a kivitelezési szerződés megkötése), c) a pályázat előkészítés esetén az a munka, amelyre a szerződést már megkötötték. (3) A rendelet 7. -ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép. (7) A Pályázó köteles az uniós, kormányzati és regionális pályázatának elbírálásáról 30 napon belül a Hivatalt értesíteni az elbírálást igazoló dokumentum hitelesített másolati példányának megküldésével. 7. A rendelet 9. -ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: c) A pályázati előkészítő munkák támogatása esetében - az érvényesített és igazolt számlák hitelesített másolatait, - a teljesítési nyilatkozatot, - a Pályázónak a teljes pályázati előkészítő dokumentáció illetve egyes elemének elfogadásáról szóló nyilatkozatát, - a pályázat előkészítő munkára kötött szerződés hitelesített másolatát, - a pályázati dokumentáció egy teljes példányát. 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet módosítása a Területrendezési és Kommunális Bizottság által március 7- én meghirdetett Pályázati felhívását nem érinti. (3) A hátrányos helyzetű települések támogatására a pályázatot ez évben legkésőbb augusztus 31-ig kell kiírni.

7 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 7 (4) A rendelet 1-3. sz. mellékletei helyébe az e rendelet 1-3. számú mellékletei lépnek, továbbá az e rendelet 4. sz. mellékletével egészül ki. Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző Kuti Csaba s.k. megyei közgyűlés elnöke A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (VI. 20.) rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján a Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II.23.) rendeletét a következők szerint módosítja, illetve egészíti ki. (1) A 3. (1) bekezdésben hivatkozott a./ bevételi főösszeg ezer forintra, b./ kiadási főösszeg ezer forintra módosul. hiány ezer forint, melynek fedezete ezer forint felhalmozási célú és ezer forint működési célú hitel. 1. (2) A 4. (1) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyett jelen rendelet 1., a 3. számú melléklet helyett jelen rendelet 2. számú melléklete érvényes. (3) Az 5. (1) bekezdésében hivatkozott 4. számú melléklet helyett jelen rendelet 3. számú melléklete érvényes. A létszám: fő ebből megyei fenntartású intézményekben fő Kórházakban fő (4) Az 5. (2) bekezdésében hivatkozott 5. számú melléklet helyett jelen rendelet 4. számú melléklete érvényes. (5) Az 5. (3) bekezdésben hivatkozott 6/a. számú melléklet helyett jelen rendelet 5. számú melléklete érvényes. (6) Az 5. (4) bekezdésében hivatkozott 6/b számú melléklet helyett jelen rendelet 6. számú melléklete érvényes. (7) Az 5. (5) bekezdésében hivatkozott 6/c. számú melléklet helyett jelen rendelet 7. számú melléklete érvényes. (8) Az 5. (8) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyett jelen rendelet 8. számú melléklete érvényes. (9) Az 5. (7) bekezdésben hivatkozott 6/f. számú melléklet helyett jelen rendelet 9. számú melléklete érvényes. 2. A 6. (2) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyett jelen rendelet 10. számú melléklete érvényes.

8 8 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június (1) A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a 7. (1)-(5) bekezdés alapján átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosításairól szóló tájékoztatást. (2) A 14. kiegészül az alábbi bekezdéssel: Amennyiben a költségvetési szerv az alapító okiratában meghatározottak szerint vállalkozási tevékenységet folytat, akkor érvényesülni kell annak, hogy a folyó évi ebből származó bevétele és az előző évek vállalkozási tartaléka fedezze a folyó évi kiadásokat. Amennyiben ez nem érvényesül, a felügyeleti szerv köteles a tárgyévet követő év május 31-ig intézkedni a veszteséges tevékenység felszámolására, a felelősség megállapítására. (3) A 15. kiegészül az alábbi bekezdéssel: (7) A Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Megyei Kórház részére ezer forint átmeneti pénzeszköz utalásáról gondoskodjon a kórházban végrehajtott létszámcsökkentéssel összefüggő fizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A megelőlegezett összeg fedezetéül az Onkológiai Centrum létesítésének előkészítésére rendelkezésre álló 7. sz. melléklet I.4.pont szerinti előirányzatot jelöli meg. 4. (1) A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a 11. sz. mellékletben kimutatott egyes évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatást. (2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2005. (IX.16.) rendeletében hivatkozott 11. számú melléklet kiegészül jelen rendelet 11. számú mellékletének I. és II. pontjában részletezett közvetett támogatási jogcímekkel. (3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Veszprém, június 15. Kuti Csaba s.k. a Megyei Közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre s.k. megyei főjegyző III. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 44/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 15-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium igazgatójának megbízása Előadó: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 2. III. Béla Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola igazgatójának megbízása Előadó: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából:

9 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 9 Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke 3. A Kisfaludy-Ramasetter Középiskola, Kollégium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Nevelési Tanácsadó igazgatójának megbízása Előadó: A Közoktatási Intézményi Társulási Tanács megbízásából: Major István elnök 4. A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának megbízása Előadó: A Tapolcai Intézményirányító Fenntartó Társulási Tanács megbízásából: Ács János polgármester 5. A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézet főigazgatójának megbízása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 6. A Veszprém megyei települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatait segítő Pályázati Önerő Kiegészítő Keret, valamint megyei pályázati keret létrehozásáról és felhasználásának rendjéről szóló 3/2006. (II. 23.) rendelet módosítása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 7. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2006. (II. 23.) rendeletének módosítása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 8. Megyei fenntartású intézmények alapító okiratának módosítása Előadó: Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság megbízásából: Geipl Miklósné tanácsnok, a bizottság elnöke Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság megbízásából: Porga Gyula tanácsnok, a bizottság elnöke Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság megbízásából: Talabér Márta tanácsnok, a bizottság elnöke 9. Pályázat a közalkalmazotti létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 10. Utógondozó otthon kialakítása a Veszprém Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi szakellátórendszerében Előadó: Pusztai István, a megyei közgyűlés alelnöke 11. Beszámoló a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Rendelőintézetben az önkormányzati biztos tevékenységéről Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke Kató Gábor önkormányzati biztos 12. Közgyűjteményi intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II. ütem; múzeumi restaurátorközpont kialakítása) terület- és régiófejlesztési célelőirányzathoz tartozó pályázattal megvalósított beruházás beszámoló jelentése Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 13. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által támogatott zirci és szőci beruházások pénzügyi ütemének módosítása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

10 10 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június A munka-rehabilitációs foglalkoztatás feltételeinek kialakítása a szociális intézményekben Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 15. Az ajkai 1572/2 és 2330 hrsz-ú ingatlanok átsorolása és használatba adása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 16. Tájékoztató az MTA Veszprémi Területi Bizottsága (VEAB) tevékenységéről Előadó: Dr. Mészáros Ernő, a VEAB elnöke 17. Döntés alapítványok támogatásáról Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 18. Fogszabályozási szakellátás feladatainak átadása Balatonfüred Város Önkormányzatának Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 19. A Veszprém Megyei Önkormányzat bizottságainak és tanácsnokainak beszámolója a megválasztásuk óta végzett tevékenységéről Előadó: A bizottságok elnökei, valamint a megválasztott tanácsnokok 20. Döntés a Pályázati Önerő Kiegészítő Keret című pályázati felhívásra beérkezett pályázatokról Előadó: Területrendezési és Kommunális Bizottság megbízásából: Máhl Ferenc tanácsnok, a bizottság elnöke 21. Veszprém Megyei Önkormányzat által alapított egyes közalapítványok alapító okiratainak módosítása Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 22. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.) a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 23. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2006. április május 29.) Előadó: Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 50/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1. számú mellékletét képező jelentés alapján elfogadja a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézetbe kirendelt önkormányzati biztos február, március, április és május havi tevékenységéről szóló beszámolót. azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

11 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 11 51/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat, a Bartos Sándor Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium, a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola, a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium, a Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium, valamint az Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata módosítását a mellékelt tartalommal és formában elfogadja. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a változásból adódó jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a jogszabályváltozásból eredő szakmanév-változást az intézmények alapító okiratában, külön testületi döntés nélkül, átvezettesse június 30. (1. pont) folyamatosan (2. pont) Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző (1. pont) Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke (2. pont) 52/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. Veszprém Megye Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, a Bakonyi Természettudományi Múzeum, a Veszprém Megyei Levéltár és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratát a mellékelt formában és tartalommal elfogadja. azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 2. Felhatalmazza a Megyei Önkormányzat főjegyzőjét, hogy a változásból adódó szükséges intézkedéseket a hivatalos szervek felé tegye meg június 30. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 53/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a külsővati Idősek Otthona és Módszertani Intézménye alapító okirata módosítását a mellékelt tartalommal és formában elfogadja. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a változásból adódó jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget. azonnal Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 54/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. tv. 5. számú mellékletének 10. pontjában foglaltak alapján a Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújt be a létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri hozzájárulás igénylésére. 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feladatellátás racionális megszervezése érdekében az alábbi létszámcsökkentést, illetve álláshelyek megszüntetését határozta el.

12 12 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június 20. Az önkormányzat neve és címe: A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Felmentettek létszáma: a.) Az intézmény neve és címe: Veszprém Megyei Önkormányzat 8200 Veszprém Megyeház tér fő 4569 fő 63 fő Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Felmentettek létszáma: 147 fő 146 fő 9 fő A Veszprém Megyei Önkormányzat a évi költségvetésében a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók esetében létszámkeretet csak egy főre tervezett, 16 főre már nem tervezett. Egyszeri hozzájárulás összege: Ft b.) Az intézmény neve és címe: Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház-Rendelőintézet 8200 Veszprém, Kórház u. 1. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 1559 fő Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 1530 fő Felmentettek létszáma: 39 fő Egyszeri hozzájárulás összege: Ft c.) Az intézmény neve és címe: Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium 8500 Pápa, Erkel F. u. 39. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: 125 fő Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: 113 fő Felmentettek létszáma: 8 fő Egyszeri hozzájárulás összege: Ft d.) Az intézmény neve és címe: Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Felmentettek létszáma: 94 fő 89 fő 4 fő Egyszeri hozzájárulás összege: e.) Az intézmény neve és címe: Ft Veszprém Megyei Közművelődési Intézet 8200 Veszprém, Vár u. 6. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Felmentettek létszáma: 20 fő 18 fő 2 fő Egyszeri hozzájárulás összege: Ft

13 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 13 f.) Az intézmény neve és címe: Széchényi Ferenc Kertészeti Szakképző Iskola és Kollégium 8230 Balatonfüred, Hősök tere 1. A évi költségvetésben jóváhagyott létszámkeret: Létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám: Felmentettek létszáma: 83 fő 83 fő 1 fő A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletében a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalóra létszámkeretet már nem tervezett. Egyszeri hozzájárulás összege: Ft A Veszprém Megyei Önkormányzat a 63 fős létszámcsökkentésből eredő, összesen Ft összegű kifizetések biztosítására nyújtja be pályázatát. 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat átadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 4. A Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhívja az érintett intézmény vezetőjének figyelmét arra, hogy a pályázattal érintett létszámcsökkentés végleges, a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályváltozásból adódó többletfeladatok ezt szükségessé teszik június 30. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 55/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 1-jei hatállyal a Nyárád, Arany J. u. 52. szám alatti lakásotthont, és a Zirc, Hóvirág u. 69. szám alatti lakásotthont a jelenlegi férőhelyszám megtartása mellett utógondozó otthonná alakítja át. A fentieknek megfelelően a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága státuszainak 146 fős számát a lakásotthonok utógondozó otthonként való további működtetése miatt 6 fővel, 140 főre csökkenti. A közgyűlés felkéri elnökét, a megyei főjegyzőt, valamint az intézmény igazgatóját, hogy a módosítások végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket szeptember 1. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Horváth Lívia igazgató 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága vezetőjét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatallal együttműködve külső férőhelyek kialakítása céljából Veszprémben és Pápán 4-4 fiatal felnőtt elhelyezésére alkalmas egy-egy kétszobás lakásra megfelelő feltételekkel lakásbérleti szerződéseket kössön december 1. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

14 14 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június 20. Horváth Lívia igazgató 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dudar, Kiss I. u. 8. szám alatti családi ház lakásotthonként való működését megszünteti. A fentieknek megfelelően a Veszprém Megyei Lakásotthonok Igazgatósága 140 fős státuszszámát a lakásotthon működésének megszűnése miatt 5 fővel, 135 főre csökkenti. A közgyűlés felkéri elnökét, a megyei főjegyzőt, valamint az intézmény igazgatóját, hogy a módosítások végrehajtása érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket január 1. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Horváth Lívia igazgató 56/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Közgyűlés jóváhagyja a Közművelődési intézmények új elhelyezése (Megyei Levéltár rekonstrukció II. ütem, múzeumi restaurátorközpont kialakítása) TRFC egyedi támogatással megvalósult beruházás lezáró jelentését. 2. Felkéri a Megyei Főjegyzőt, hogy a beruházás teljes üzembe helyezéséről és a támogatóval való elszámolásról gondoskodjon a Hivatal útján július 31. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 57/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Közgyűlés a Közép-dunántúli Regionális Területfejlesztési Tanács támogató 37/2006. (III. 31.) sz. határozatának megfelelően a Zirci Természettudományi Múzeum új elhelyezésével kapcsolatos beruházás ütemezését változatlan műszaki tartalommal módosítja. A módosított ütemezés szerinti költség- és forrástábla az alábbi Költségek (ezer Ft-ban) Megnevezés Összesen Épületek átalakítása, vásárlása Berendezés Egyéb költségek Fejlesztési célra átadott pénzeszköz Vissza nem igényelhető ÁFA Fejlesztés összesen Források (ezer Ft-ban) Megnevezés Összesen Saját forrás összesen TRFC támogatás Források összesen A Megyei Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt a módosított határozat Támogatóhoz történő benyújtására azonnal Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

15 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 15 58/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a szőci Idősek Otthona főépülete tetőszerkezetének felújítására és tetőhéjazatának cseréjére vonatkozó, regionális fejlesztési tanácsi támogatás segítségével megvalósuló beruházásának pénzügyi ütemezését változatlan műszaki tartalommal a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 37/2006. (III. 31.) számú határozata alapján módosítja: A módosított ütemezés szerinti költség- és forrástábla az alábbi Költségek (ezer Ft-ban) Megnevezés Összesen Épület felújítása Vissza nem igényelhető ÁFA Fejlesztés összesen Források (ezer Ft-ban) Megnevezés Összesen Saját forrás összesen TRFC támogatás Források összesen A Megyei Közgyűlés felkéri a Megyei Főjegyzőt a módosított határozat Támogatóhoz történő benyújtására azonnal Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 59/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért azzal, és hozzájárulását adja, hogy a megyei önkormányzat fenntartásában működő dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthonában, a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthonában, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthonában, valamint a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthonában július 1-jétől bevezetésre kerüljön a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 99/D-E. - aiban foglalt új típusú (munka-rehabilitációs célú és fejlesztő-felkészítő) szociális foglalkoztatás. azonnal Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat, mint a támogatásra jogosult szociális intézmények fenntartója, a szakértői bizottság által alkalmasnak minősített személyek után a szociális foglalkoztatási támogatás iránt a szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező intézményei engedélyének jogerőre emelkedését követő 30 napon belül benyújtja igénybejelentését a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Területi igazgatóságához. A Veszprém Megyei Önkormányzat a szociális foglalkoztatási támogatásnak a központi költségvetésből részére történő folyósítását követően, a szociális foglalkoztatási támogatás összegét biztosítja az érintett intézmények részére, amelyek azt csak a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. Rendeletben meghatározott célokra használhatják fel.

16 16 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június 20. A megyei közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a szociális foglalkoztatásban résztvevő intézmények részére, évi saját költségvetésük terhére, a szociális foglalkoztatási támogatás folyósításáig átmenetileg előfinanszírozást biztosítson. az igénybejelentés benyújtására: a foglalkoztatási engedélyek jogerőre emelkedését követő 30 napon belül, de legkésőbb július 15-ig a foglalkoztatási támogatást megelőlegező esetleges átmeneti finanszírozás engedélyezésére legkésőbb: augusztus 31-ig Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 3. A megyei közgyűlés a szociális foglalkoztatási támogatás terhére hozzájárul, hogy a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, valamint a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények igazgatói az intézmények évi költségvetésében engedélyezett létszámon felül az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírtakat figyelembe véve, december 31-ig a szükséges óraszámban, a munka-rehabilitációs célú foglalkoztatásban részt vevő ellátottak számának megfelelő foglalkoztatást segítő személyt alkalmazzanak december 31. Hanich Ferenc igazgató Kustos László igazgató Szabó József igazgató Szántó Ferenc igazgató 4. A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szociális foglalkoztatást szolgáló tárgyi és a személyi feltételek felülvizsgálata érdekében, a megyei önkormányzat intézményeiben ellátottak új rendszerű foglalkoztatásának féléves tapasztalatairól a foglalkoztatásban érintett intézmények vezetőinek bevonásával számoljon be a közgyűlésnek december 31. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző Hanich Ferenc igazgató Kustos László igazgató Szabó József igazgató Szántó Ferenc igazgató 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, valamint a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények alapító okiratainak 5.) Szakfeladatok száma és megnevezése pontját kiegészíti az alábbi számú és megnevezésű szakfeladattal: : Szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek A megyei közgyűlés a dákai Batthyány Ilona Fogyatékosok Otthona, a kamondi Dr. Magyar Károly Pszichiátriai Betegek Otthona, valamint a nyírlaki Pszichiátriai Betegek Otthona intézmények alapító okiratainak 6. pontjából egységesen törli az engedélyezett alkalmazotti létszámot. A megyei közgyűlés a lesencetomaji Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona alapító okiratának 6. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

17 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 17 Nappali szociális ellátás: 10 fő A megyei közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a módosításokat a fent említett intézmények alapító okiratain vezesse át, és azt követően a változásokból adódó jelentéstételi kötelezettségének tegyen eleget. azonnal Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző 60/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ajka, Felsőcsingeri u. 2. szám alatti 2330 hrsz-ú ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja és ingyenesen használati jogot biztosít a Bercsényi Miklós Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (8400 Ajka, Felsőcsingeri u.1.) részére ácsasztalos tanműhely céljára. Utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon. a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő változás érvényesítésére a határozat hozatalt követő 8 nap az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 61/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Ajka, Gyár u. 1. szám alatti 1572/2 hrsz-ú ingatlant a forgalomképes (egyéb) vagyoni körből kivonja egyidejűleg a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe sorolja, és az ingatlan használati jogát a Molnár Gábor Általános Iskola és Speciális Szakiskola (8400 Ajka, Verseny u.18.) részére biztosítja tanműhely céljára. Utasítja a Főjegyzőt, hogy a határozatból eredő változásoknak a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő átvezetéséről gondoskodjon. a vagyonrendelet függelékén és az ingatlankataszterben történő változás érvényesítésére a határozat hozatalt követő 8 nap az ingatlankataszteri változások érvényesítésére Dr. Zsédenyi Imre főjegyző 62/2006. (VI. 15.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok terhére az alábbi alapítványok támogatásáról dönt: 6/a. számú melléklet 15. Képviselői keret képzése előirányzat terhére: Képviselő neve Boros Dénes Támogatott címzettje felhasználás célja összeg ezer forintban Dudari Nyugdíjasok Szociális Támogatású Alapítvány, Dudar - Nyugdíjas programok támogatása 100 Alapítvány a zirci III. Béla Gimnáziumért, Zirc - Az újjáalakított zirci Városházán megrendezendő festő-grafika tagozatos diákok kiállításához képkeretek vásárlása 50

18 18 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június 20. a BULI 91 Közhasznú Alapítvány Zirc július 7-8-án megtartandó család és barátság fesztiválja kulturális rendezvény támogatása 100 Dr. Horváth Balázs Hárskút Fejlődéséért Közalapítvány, Hárskút - Német nemzeti nyelv elsajátításának támogatása, tehetséggondozás, óvoda támogatása 25 Dr. Horváth József Óvodás Gyermekekért Alapítvány, Ajka - Egészségmegőrzés érdekében szervezett program különböző generációk számára 70 Kenézné Berei Györgyi Kovács Zoltán János Porga Gyula Tóth Imre Máhl Ferenc Képviselői keretből összesen: Felsőörsért Közalapítvány, Felsőörs - A település kulturális életének támogatása, Felsőörsi Falunapok és Bornap évi rendezvény 100 Kilátóért Alapítvány, Alsóörs - Képeslap előállítása a kilátóról 60 Óvodás Gyerekekért Alapítvány, Ajka - Egészségmegőrzés érdekében szervezett program különböző generációk számára 80 Veszprém Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány, Veszprém - Csengő 50 Óvodás Gyermekekért Alapítvány, Ajka - Egészségmegőrzés érdekében szervezett program különböző generációk számára 50 Zirci országzászló Alapítvány, Zirc - keresztfelújítás 20 Zirci Apátság Jövőjéért Közhasznú Alapítvány, Zirc - Pákozdi nyári hittantábor támogatása /a. sz. melléklet 10. Megállapodásokon alapuló nemzetközi kapcsolatok előirányzat terhére: Balatonalmádi Néptáncegyüttes Almádiért Közalapítvány, Balatonalmádi - Regionális és határon túli népzene, néptánc és népi iparművész találkozó 40 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány, Balatonfüred - Történelmi és néptánc csoport részvétele az ukrajnai Zelenodojszkban megrendezendő fesztiválon 50 Cholnoky Jazzbalettért Alapítvány Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, Veszprém - EU bajnokság Essenbachnban, nevezési díj 50 6/c. sz. melléklet II. 2, Verseny és tömegsport támogatása előirányzat terhére: Raffel Mihály Iskolatámogató Közalapítvány, Kűlsővat - Általános iskolai sportudvar karbantartása: megfelelő színvonalú futópálya kialakítása ugrógödörhöz stb. 250 Pétfürdő Sportjáért Alapítvány, Pétfürdő

19 2006. június 20. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 19 - Szabadidő sportcentrum tovább bővítése 250 6/c. sz. melléklet II. 4. Ifjúsági közösségek támogatása előirányzat terhére: Balatonalmádi Focisuli Alapítvány, Balatonalmádi - Kalajoki strand homok fociversenyen való részvétel 100 Ők is Emberek Alapítvány, Zirc - Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ Zirc Napközis tábor sérült fiatalok részére 35 Ne Felejts! Közhasznú Alapítvány, Veszprém - Kastélykert Óvoda-Veszprém-Gyulafirátót Barangoló kölyöktábor 40 Balatonkenese Nagyközségért Közalapítvány, Balatonkenese - Kenese Marina-Port Rt. Uszodájában baba- és gyermekúszás 40 Egy kis segítség barátaimtól Alapítvány, Ajka - 2 hetes napközis táborok, strandolás, kirándulás, sportprogramok 30 Vajda Péter lakótelepi Gyermekekért Alapítvány, Pápa - Máltai Játszótér és Játszóház Pápa kézműves foglalkozások, sportprogramok, vetélkedők, filmklubok, zenehallgatás 40 Cirénei Simon Alapítvány, Nagyacsád - Hegyek a Bibliában hegymászás szimbolikusan és valóságosan 30 Raffel Mihály Iskolatámogató Közalapítvány, Külsővat - Az olasz Azzano Decimo partneriskola delegációjának fogadása 67 Zirc Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány, Zirc LET S SPEAKE ART42 nemzetközi ifjúsági fesztivál megrendezése 50 Örök Élet Alapítvány, Várpalota - Vándor Légy Hazádban tábor kulturális vándortábor 40 Bon Bosco Gyermekalapítvány a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért, Kardosrét - fokozottan hátrányos helyezető gyerekek nyári táboroztatása 40 Boldog Jövőnkért Alapítvány Kiemelkedően Közhasznú Szervezet, Egyházaskesző - Egyházaskesző és környéke kulturális, oktatási és sport programok, szabadidős rendezvények szervezése 40 Tótvázsonyért Alapítvány, Tótvázsony - Sportprogramok, ismerkedős játékok, csapatjátékok, kézműves foglalkozások 40 Nagy Gábor Alapítvány, Pápa - Matematikai és biológiai/természetismereti tábor 30 Pápai református Gimnázium Alapítvány, Pápa Szecska tábor az új tanévre beiratkozott diákok és öregdiákok részvételével 40 Paál Gyula Alapítvány, Pápa - Amerikai Angol Tábor 40

20 20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE június 20. Balatoni Mandula Alapítvány, Pápa Szecska tábor az új tanévre beiratkozott diákok és öregdiákok részvételével 40 Veszprém Város Röplabda Sportjáért Alapítvány, Veszprém - A 40. Női röplabda Nemzetközi Balaton Kupa rendezési és a külföldi testvérmegyékből meghívott csapatok költségeinek támogatása 40 6/c. sz. melléklet II. 7. Roma felzárkóztató Program előirányzat terhére Gyermekkultúráért Alapítvány, Veszprém - Roma művészeti tehetséggondozó tábor Magyarpolányban 140 Verbunk Alapítvány, Veszprém - A cigányzene népszerűsítése 170 6/c. számú melléklet V.10. Kiemelt rendezvények, folyóiratok, jelentősebb kiállítások, művészeti alkotások támogatása előirányzat terhére Vers Ünnep Alapítvány, Veszprém - A Vers Ünnepe rendezvény támogatása 300 Mindösszesen: 2677 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a támogatásokról szóló megállapodásokat írja alá július 15. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 63/2006. (VI. 15.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat szerződéses megállapodás keretében átadja Balatonfüred Város Önkormányzatának a fogszabályozási szakellátás feladatát Balatonfüred város és vonzáskörzetében területi ellátási kötelezettséggel. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a fogszabályozási szakellátás feladatának átadása tekintetében Balatonfüred Város Önkormányzatával az előterjesztés 1. számú mellékletét képező feladatátadási megállapodás aláírására. 3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét a fogszabályozási feladat ellátására a dr. Gellén Anita által képviselt Centrum-Dent Bt., a dr. Horváth Tibor által képviselt Alfa-Dentál Bt., valamint dr. Szőcs Ágnes fogszakorvos egészségügyi szolgáltatókkal kötött szerződések, az előterjesztés 2.; 3.; 4. számú mellékletét képező módosításának aláírására pont tekintetében július 1. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke 4. A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az érintett lakosság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Veszprém Megyei Intézete, valamint a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár értesítéséről a Veszprém Megyei Önkormányzat fogszabályozási szakellátásában történt változások tekintetében július 15. Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIX. (XLVII.) évfolyam 3. szám 2009.március 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 6/2009. (III. 27.) rendelet: A Veszprém

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 12. szám 2011. december 30. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 238/2011. (XII. 29.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat aljegyzője

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 23-ai nyílt ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: megállapította, hogy a közgyűlés mellette szavazott 14 fő (Cserna

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 5. szám 2007. november 12. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ 147/2007.

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal

XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOM. Szám Tárgy Oldal XVII. évfolyam 1. szám 2007. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési

JEGYZŐKÖNYV. Távol vannak: Müller Gábor, Szekó József, Székely Gábor, dr. Temesi Erika közgyűlési Szám: 400-10/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18- án 9.00 órára összehívott és a Baranya Megyei Önkormányzat dísztermében (Pécs, Papnövelde u. 5.)

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-43/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja. 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK MEGYEI KÖZLÖNY Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata Közgyűlésének hivatalos lapja 2010. évi 2. szám Győr, 2010. május 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI HÍREK GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

Részletesebben