Hírmondó Csanytelek - Csongrád - Felgyõ - Tömörkény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hírmondó Csanytelek - Csongrád - Felgyõ - Tömörkény"

Átírás

1 Kistérségi Oktatási Hírmondó Csanytelek - Csongrád - Felgyõ - Tömörkény március Farsangi hangulatban Galli János Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Gr. Széchenyi István Általános Iskola Kozmutza Flóra Általános Iskola Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda Pedagógiai Szakszolgálat

2 2 Kistérségi Oktatási Hírmondó március március Kistérségi Oktatási Hírmondó 3 Diákpolgármester választás János Gimnázium 10-dik évfolyamos lépés a DÖK-tagok megismerkedése, a tanulóját választották meg nagy többséggel a különbözõ elképzelések felvázolása és delegáltak, megelõzve Vígh Xéniát a egybehangolása, mely a következõ Hosszú elõkészület után november Bársony István Szakközépiskola, és Zatkó diákönkormányzati gyûlés fõ feladata lesz. 17-én megalakult a Csongrád Városi Diák- Szilvesztert a Sághy Mihály Szakközépönkormányzat a város 3 középiskolájának és iskola diákjait. Alpolgármesternek Sutús Túri-Kis Árpád 5 általános iskolájának képviselõivel. A 16 Ádámot választották meg, a Bokrosi fõs testületbe a város általános- és közép- Általános Iskola tanulóját. A megbízóleveiskolái 2-2 fõ diákot delegáltak. A képviselõk leket Csongrád város polgármestere és már az alakuló ülésen meghatározták, hogy alpolgármestere adta át a vezetõknek februárjában diákpolgármester A diákpolgármesternek megválasztott választást tartanak. A nagy nap február 17- Márton Adrienn az érdeklõdõk kérdésére én érkezett el, ahol 3 diákpolgármester jelölt válaszolva elmondta, hogy a delegáltakat mérettette meg magát nagy létszámú bevonva igyekszik a késõbbiekben érdeklõdõ elõtt a Városi Galéria nagyter- megvalósítani a DÖK fõ célkitûzéseit, mében. melyek között a változatos programok A jelöltek nagyon izgatottak voltak, hiszen szervezése csakúgy szerepel, mint a város elsõ alkalommal rendeztek városunkban iskolái közötti együttmûködés javítása, vagy diákpolgármester választást. Diákpolgár- a helyi kulturális élet fellendítése. A közös mesternek Márton Adriennt, a Batsányi munka eredményessé tételéhez pedig elsõ Magyar Kultúra Napja az ovisokkal A jelentkezõ versenyzõknek az elsõ két kategóriában egy-egy 5 oldalas házi dolgozatot kellett írnia és beküldenie. A január 22-én a Magyar Kultúra Napja képzõmûvészeti kategóriára jelentkezõknek tiszteletére nagycsoportos óvodások vidám délelõttön találkozhattak egymással. A hagyományos délelõttünkön mesedramatizálás, óvodai gyermekdalok, versek, néphagyományõrzõ játékok kerültek elõadásra. A meghívott vendégek, az iskolák részérõl igazgatók, tanítók, tanárok megismerkedhettek a leendõ elsõ osztályosokkal. A Magyar Kultúra Napja Himnusz pályázat pedig vagy egy képet kellett festeni, vagy egy magyar történelmi látnivalót kellett makettként megeleveníteni. Én a 2. kategóriában a történelmi pályázatra neveztem. A munkám során hazánk történelmét az õsmagyarságtól kellett feldolgoznom, ami nagy feladatot jelentett, hiszen majdnem 2000 év esemé- nyeit kellett egy 5 oldalas dolgozatba sû- ríteni. Az eredményhirdetésre január 21-én a makói József Attila Múzeumban került sor, a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepség keretében. Az ünnepség kezdõ hangját Wass Albert verse, a Nagypénteki sirató adta meg Kautzky Armand színmûvész tolmácsolásában. Majd a Megyei Köz- A pályázat a megye általános és középiskolás gyûlés elnöke, Magyar Anna átadta a tanulói számára volt meghirdetve. Makó Csongrád Megye Közmûlelõdéséért díjat. A Város Önkormányzata és a szegedi Rendez- régiónk kulturális életéért végzett áldozatos vényház Kht. több pályázatot is meghir- tevékenységért a 95 éves zoológus, muzeodetett. A Himnusz pályázatra több kate- lógus, Marian Miklós és Farkas Csaba fõlegóriában lehetett nevezni: véltáros vehette át az elismerést. A felnõttek 1: Irodalmi kategória: Mi lesz velünk, kitüntetései után a diákok következtek. A magyarokkal? Himnusz pályázatra érkezett alkotásokat 2: Történelmi kategória: Az õsmagyarságtól jutalmazta meg a Csongrád Megyei Önkornapjaink történelméig mányzat történelmi, irodalmi és képzõ- 3: Képzõmûvészeti kategória: A magyar mûvészeti kategóriákban. szülõföld Az õsmagyarságtól napjaink címû munkáival Nagy Richárd Kistelekrõl a második Magyar Kultúra Napja lett. Nagy örömömre én, Horváth Ádám csongrádi diák érdemeltem ki az elsõ helyet a Bokrosi Mûvelõdési Házban az általános iskolásoknál január 16-án pénteken a Magyar Kul- Az eredményhirdetés után Magyar Anna túra Napja alkalmából Dr. Apró Ferencné pohárköszöntõt mondott a díjazottaknak. kiállítását nyitotta meg Kispálné Fejes Erzsébet. Az ünnepségen színvonalas mûsorral Horváth Ádám 8.a közremûködött a helyi általános iskola gyer- mekközössége. Versekkel, furulyaszóval és a szintetizátor hangjaival tették még színvonalasabbá az ünnepi programot. Ádámné Fábián Brigitta A Delfin Óvodában Nyílt napok a csongrádi óvodákban Az érdeklõdõk betekinthettek óvodánk, gyermekeivel. Az ovisok és bölcsisek közöcsoportunk mindennapjaiba. A délelõtt sen farsangi kalapokat készítettek. Az óvolezárásaként a felmerülõ kérdésekre dások nagy örömmel segítettek a kicsiknek. kaphattak választ a csoport óvó nénieiktõl. A munka végeztével együtt táncoltunk, Kádár Kata verseltünk. A bölcsõdések kíváncsian vették tagintézmény vezetõ A Kincskeresõ Óvodában birtokukba a számukra új játékeszközöket. Óvodánk nagycsoportosai bemutatták a Holle anyó címû mesejelenetet. A kicsik A Bercsényi utcai. Kincskeresõ Óvoda tágra nyílt szemekkel figyelték az elõadást. három csoportjának életébe kapcsolódhat- A látogatás végén kis vendégeink örömmel tak be azok a szülõk és tanítók akik február fogyasztottak süteményt és az üdítõt én részt vettek a nagycsoport és két Mindent összevetve, jó hangulatú, tartalmas vegyes életkorú csoport nyílt napjain. A szép volt ez az összejövetel. számú érdeklõdõ a projekt szemléletû terve- Reméljük, hogy e kis közös délelõtt meg- Óvodánkban febr. 4-én és 6-án nyílt napokat zés és foglalkozás megismerése mellett az el- szervezésével sikerül hagyományt teremtartottunk a szülõk és a leendõ elsõs tanító térõ fejlettségi szinten álló gyermekek diffe- tenünk, és a két intézmény közötti jó nénik részvételével, ahol lehetõségük volt renciált foglalkoztatásából is ízelítõt kaphat- kapcsolat tovább mélyül. betekinteni a nagycsoportosok óvodai életé- tak. A szülõk és tanítók pozitív visszajelzései Gézengúz Óvoda be, a játékba ágyazott fejlesztések menetébe. elismerõ szavai fontos megerõsítés volt nevelõtestülete Örömünkre szolgált, hogy a szülõk és az iskolai nevelõk részérõl is nagy volt az érdeklõdés, így jó alkalom adódott az elsõ találkozásra a gyerekek és a tanító nénik között, valamint a nevelõk közötti szakmai beszélgetésekre, információk cseréjére. A Bökényi Napraforgó Óvodában Január és 29.-én a Pillangó, a Nyuszi és a Süni csoport életébe nyerhettek betekintést az érdeklõdõ szülõk, tanítónõk, az Oktatási Bizottság tagjai, Diószegi Franciska a Humánpolitikai Iroda Vezetõje, Bedõ Tamás Polgármester Úr és Baranyi Lászlóné Igazgatónõnk. A Bokrosi Óvodában Óvodai nyílt napra vártuk a tanító néniket és az iskolába menõ gyermekek szüleit a Bokrosi Napsugár Óvodába február 3-án. számunkra. Köszönjük minden kedves iskolai nevelõnek az irántunk tanúsított érdeklõdését. Bölcsisek a Gézengúz oviban A Széchenyi utcai Gézengúz Óvodában február án közös délelõttöt tartottunk a Kuckó-mackó Bölcsõde kis- Szombati Játszóház a Kipp-Kopp Dohánysori Óvodában A Dohánysoron szeptember óta keressük a lehetõségeket a megújulásra. A szülõk ötleteire és segítségére is támaszkodva az óvó nénik mindent megtesznek az igények kielégítése érdekében. A csoportszobák berendezésével, átrendezésével, az eszközök célszerû bõvítésével az óvoda belsõ képe is sokat változott. Hogy ezt mindenki megtapasztalhassa, és az óvodánkat megismerhesse, kinyitottak szombat délelõttönként! A játszóházba szeretettel várjuk a város minden óvodájából a gyerekeket! A játszóház mûködéséhez segítséget kapunk a Batsányi János Gimnázium és Szakközépiskola pedagógia tagozatos tanulóitól, amit ezúton is szeretnénk megköszönni az iskolának. Az óvodában minden kedden és szombatonként is lovagolnak a gyerekek egy aranyos kis pónilovon Bánfi Attila segítségével. (Ha az idõjárás engedi.) Reméljük, ezek a lehetõségek felkeltették érdeklõdésüket, és benéznek hozzánk a Kipp- Kopp Óvodába, szeretettel várunk minden érdeklõdõt és kíváncsiskodót! (Szülõk)

3 4 Kistérségi Oktatási Hírmondó március március Kistérségi Oktatási Hírmondó 5 Iskolába hívogató - Nyílt napok az általános iskolákban Sokszínû tevékenység a Galli János Alapfokú Mûvészeti Iskolában Kislányom az idén iskolába megy. Nagy Február 11-én nyílt napon mutatkozott be a fejtörést nem okozott, hogy hova menjünk mûvészeti iskola. A délutáni rendezvényen látogatóba, de nagyon nehéz a szülõnek a báb- és színjátszó csoportjaink, furulya- és mai világban a munkahelyével egyeztetni harsona-együttesünk, mazsorett és modern- annak érdekében, hogy ott lehessen gyerme- tánc csapatunk mutatkozott be. Az érdek- kével a nyílt nap minden egyes bemuta- lõdõk a grafika tanszak munkájába is tóóráján. Nekem sikerült. Mivel a kislányom bekapcsolódhattak. Felkészítõ tanárok: imád énekelni, ezért mi a febr. 12-i nyílt Galli Péterné, Ferentzi Katalin, Antal napot választottuk, ahol az a osztály óráit Mónika, Soós Péter, Kratkovszkiné Polgár nézhettük meg. Itt az éneket emelt szinten Abigél és Jovanné Góg Andrea. tanítják. Elérkezett a nap, és nagy várakozással elindultunk iskolába. Az elsõk között érkeztünk. Egy nagyon szép, barátságos, színes osztályterembe léptünk, ahol már a tanító nénik várták az ovisokat és szüleiket. Kedves, mosolygós invitálás után helyet kerestünk magunknak, és csak ámultunk-bámultunk milyen szép Becsengettek. Magyaróra kezdõdött Panni nénivel. Nagyon rugalmasan, reggeli frissítõ tornával összerázta a gyerekeket, és indult az óra. Az ovisok is szerepet kaptak az órában /memóriajáték/, ha ügyesek voltak még A Piroskavárosi Iskolában jutalmat is kaptak. Az óra anyaga ovisokra lefordítva nagyon szuper volt február 9-én és 10-én nyitva állt Észrevétlenül belefolytak az óra anyagáiskolánk kapuja azok elõtt, akik szerettek ba Panni néni nagyon rugalmasan kezelte volna betekintést kapni a nálunk folyó a gyerekeket, ha látta, hogy lankad a figye- oktatásba, illetve szerettek volna megismer- lem, azonnal felrázta õket egy kis mozgással. kedni a leendõ elsõs tanító nénikkel. Nekem, mint szülõnek szimpatikus volt az óra. Az elsõ órákon az ovisok játékos keretek A matematikaóra következett. Kemény között belekóstoltak a kompetencia alapú matek ovis nyelven Zsuzsa néni nagyon oktatásba, melybõl õk csak a játékosságot pörgõs 5 perce után csak lestünk.ez igen!!!! érzékelték. Na de ezután jött az ovisok 45 perce!! A 2. és 3. órán a 2. és 4. osztályban vehettek Babszem Jankó meséjét valami nagyon részt tanítási órákon mindazok, akik ismer- szuper módon Zsuzsa néni matekra fordítva kedni szerettek volna a tanító nénikkel. elõadta, de úgy, hogy az ovisok csak lestek. Minden óra interaktív módon zajlott, Az Én kislányom odáig volt meg vissza. nagyon nagy volt az érdeklõdés. Nagyon tetszett neki. Ja és az ajándék: maga Az óvodások annyira jól érezték magukat, Babszem Jankó! Az iskolások segítségével hogy szívesen lettek volna már iskolások. õk készítették. Összességében egy pörgõs, Majd jövõre! nagyon ovisokra írt matekórát láttunk. Tömörkényen újra állt a bál Szülõi szemmel az Ének-Zenében Farsangoltunk - a sztárfocisták /4. osztály/ - az iskola és a tanulás rabjai /5. osztály/ - Csináljuk a fesztivált! /6. osztály/ - Made in Hungária /7. osztály/ - R-GO /8. osztály/ - Hipp - Hopp Az iskola hagyományaihoz híven idén is megrendezésre került a telet ûzõ farsangi bál a Tömörkény István Általános Iskolában február 15-én kor kezdõdött a /Kovács Erika - Hevesi Zsuzsanna/ rendezvény. Már kialakult szokás, hogy az A jó hangulat mellé finom fánkot, süteményt, egyéni jelmezeseket felváltották az osztály- szendvicset és üdítõt lehetett vásárolni a 7. szintû zenés, jelmezes mûsorok. Ebben az osztályosok büféjében. Az izgalmakat fokozévben is minden osztály készült valamilyen ta a tombola és a zsákbamacska is. Igaz, a telet meglepetéssel, sõt még két nyolcadikos tanu- nem sikerült elûznünk, de nagyon jó hangulaló külön is bemutatta fergeteges tánctudását. tot és színvonalas mûsort biztosítottak a tanulók a vendégeknek és önmaguknak is. Sztárvendégeink voltak: A mûsor videofelvételét megtekinthetik a - a vidám bohócok /1. osztály/ honlapunkon. - az arab sejk udvarhölgyeivel /2. osztály/ Bogdán Mária - a kis fabábu, Pinokkió /3. osztály/ 8. osztályos tanuló Énekóra. Délután 2 óra. Ezt az órát vártuk a legjobban. Iza néni és a gyerekek egy nagyon kerek, igényes ovisokra írt 45 percet ajándékoztak nekünk. Az iskolások tekintetén látszott, hogy nagy szeretettel énekelnek, furulyáznak, és együttmû- ködnek az ovisokkal. Az ovisok pedig na- gyon ügyesen helytálltak Mi szülõk elmondhatjuk, hogy egy szépen felépített énekórán vehettünk részt, és csak bízhatunk abban, hogy a mi gyerekeink is ilyen ügyesek lesznek két év múlva. Egy leendõ 1.a osztályos szülõ Nyílt hét a Szent László Általános Iskolában Iskolánk immáron tizedik éve rendezte meg február elsõ hetében a hagyományos nyílt hetet, amelyen alsó és felsõ tagozatos tanulóink tudásukat, tanítóink, tanáraink pedig módszereiket mutathatták meg a helyi lakosok, de más érdeklõdõ számára is. A rendezvény sikerét mutatja, hogy a 194 idejáró gyermek szülei közül (körülbelül 140 család) mintegy 70 képviseltette magát. Reméljük, hogy az órákon látott változatos módszerek, gyermekbarát légkör mind több érdeklõdõt meggyõzött az intézményben folyó magas színvonalú munkáról. Szabó Ferenc Ilyenek vagyunk farsangkor február 20-án a szülõkkel közösen farsangi bált rendeztünk óvodánkban. A délelõtt folyamán Molnár Imre bûvész elõ- adása varázsolta el a gyermekeket. Óvodánk régi hagyományai közé tartozik, hogy jelmezbe öltözve ûzzük el a telet. Hangszerekkel, lábdobogással, nagy ricsajt keltve kergettük el a hideget, és jelképesen tûzbe dobtuk a kiszebabát. A délelõtt fénypontja volt a zenés, táncos mulatság, ahol kicsik és nagyok vidáman ropták a táncot. Ez a nap mindenki számára jó hangulatban telt el. Gézengúz Óvoda nevelõtestülete Már hagyománnyá vált, hogy minden évben megrendezzük az Ilyenek vagyunk mûsort, hisz ez a 8. éve, hogy a tanulók megmutatják önmagukat, bemutatkoznak az osztályok, ezzel is erõsítve az iskola és az osztályok közösségét. Ezúton is megköszönjük az iskolánkban mûködõ Classic, Múzsa és Alapfokú Mûvészeti Iskoláknak azt a segítséget, amit nyújtottak ahhoz, hogy ez a délután jól sikerüljön. Mûsorunk igen változatos és színvonalas volt, amelyet a nézõk sok-sok tapssal jutalmaztak. Pintér Erika, Piroskavárosi Általános Iskola Alsós farsang a Kossuth-ban Február 19-én rendeztük meg a Kossuth Lajos Általános Iskolában az alsó tagozatosok farsangi mulatságát. A délutáni programot Pap Rita és Bodnár Attila mûsora nyitotta, ahol a gyerekeket tánccal, zenével és tréfás feladatokkal szórakoztatták. A mûsort a jelmezesek hangulatos felvonulása követte, ahol versikével, énekkel, tánccal mutatkoztak be a gyerekek. A legötletesebb jelmezeket lelkes taps fogadta, s az osztályok egy-egy hatalmas tortával vonulhattak vissza tantermeikbe. Itt folytatódott a mulatság tánccal, tombolával, sütivel és konfettivel. A délután végén a jelmezesek kissé fáradtan, de jókedvûen tértek haza kipihenni a nap fáradalmait. Fergeteges farsang a Széchenyiben Iskolánkban február 12-én tartottuk a farsangi karnevált a DÖK rendezésében. Az alaphangulat megteremtésérõl a Galli János Alapfokú Mûvészeti iskola növendékei gondoskodtak, akik modern táncot mutattak be. Az elsõ és második osztályosok egyéni jelmezeinek bemutatása után iskolánk tanári énekkara elõadta idei himnuszát, amely osztatlan sikert aratott. A harmadikosok osztályprodukciójában a strandolás élménye és a fiúk feledhetetlen kán-kán tánca emelte a hangulatot. A negyedikesek jóvoltából újra ízelítõt kaptunk a reneszánsz korból. Majd ezt követõen a Silver táncmûvészeti iskola helyi növendékei igazi farsangi latinos táncot adtak elõ. Az idén sem maradt el a takarító nénik humoros elõadása sem. Az 5. osztály az ötletes egérkés produkcióval készült. A hatodikosok zsidótánccal, míg a hetedikesek sajátos hangvételû divatbemutatóval kényeztették a nagyszámú közönséget. A hangulat csúcspontja a 8. osztályosok mûsora volt. Végzõseink már a nyári szünetrõl ábrándoztak és igazi strandhangulatot varázsoltak a télbe. Ezen a délutánon igazi színházi hangulatban lehetett része a megjelent vendégeknek. Köszönjük a produkciókat! Csüllögné Balogh Judit, DÖK segítõ tanár Farsangi klubnapközi Február 13. péntek volt, de mi nem a babonára gondoltunk. Nagyon vártuk ezt a péntek délutánt, hisz farsangi klubnapközi várt ránk. A tanórák után ebédelésbõl visszajövet rögtön a parkba vettük az irányt. Friss hó hullt, így remek lehetõség nyílt a hócsatára. Megrohamoztuk a barátainkat, és volt, akit meg is fürdettünk. Nagyon élveztük a csatát, a tél örömeit, amit épp búcsúztatni készültünk. Az iskolába csurom vizesen mentünk be, mindenkibõl csöpögött a hólé. Mikor már félig megszáradtunk, lementünk a pincébe, és kezdõdhetett a játékos vetélkedõ február 22-én a Bokrosi Napsugár Óvoda nevelõtestülete és Szülõi Közössége nagyszabású FARSANGI MULATSÁGOT rendezett a Bokrosi Mûvelõdési Házban. Rendezvényünkre nagyon sokan ellátogat- tak. Mûsorral készültek a kiscsoportosok, a nagyok, és meglepetésként felléptek a szülõk és az óvoda dolgozói is. Elõször is csapatokba kellett rendezõdnünk. Tetszõlegesen dönthettük el, kik lesznek a társaink a délután folyamán. Majd kezdõdhetett a játék. Az egyik hatodikos napközis lány ismertetõt tartott a farsangról, a népszokásokról. Jól meg kellett jegyeznünk a hallottakat, mert ebbõl késõbb feladatot kaptunk: totót, kérdéseket. Sok érdekes és játékos feladat várt ránk, ami nekünk nagyon tetszett. Álarcok mögé bújt ötödikeseket, hatodikosokat kellett felismernünk. Volt, aki saját álarcos képét nem ismerte fel; persze sok telitalálat is született. A legviccesebb a lekvároskenyér-evés volt. Volt újságpapíron táncolás, amit párban kellett játszani. Amikor elhangzott, hogy a zsibongóban elrejtettek kis álarcocskákat, mindenki gyülekezni kezdett a pince ajtaja elõtt. Szinte mindenki futott felfelé, és végül ki a zsibongóba. Voltak olyanok, akik találtak, olyanok, akik nem. Persze aki a legtöbbet találta, az jutalmat kapott. Sok finomságot lehetett kapni, nyerni. És végezetül jött a finom uzsonna. Nem is gondoltuk volna, de az elsõ helyen holt verseny lett az eredmény. Harmadik az egyik ötödikes csapat lett. Fiatalabbak lévén külön dicséretben részesültek. Egyszóval, élveztük ezt a délutánt. Reméljük, máskor is ilyen jó lesz a hangulat! Pintér Alexandra, Georgiádes Zoltán 6.a Közös farsang a szülõkkel a Gézengúz oviban Vidám farsang a Bökényi Napraforgó Oviban A farsangi idõszak a vidámság és a mulatozás idõszaka. Régi hagyománya van ennek a mulatságnak az óvodában, amelyen részt vesznek a szülõk, nagyszülõk, rokonok, ismerõsök. Az óvónõk, dajkák a gyermekekkel közösen a vendégek, és egymás szórakoztatására jelmezben, mûsorral, tánccal, kis eszem-iszommal tették vidámabbá a február 20.-i délelõttöt. Szalkainé Mucsi Irén, Óvodapedagógus Farsang a Bokrosi Óvodában

4 6 Kistérségi Oktatási Hírmondó március március Kistérségi Oktatási Hírmondó 7 Ezen a délutánon mindenki nagy örömére sok-sok tombolatárgy talált gazdára. Remek volt a hangulat. Ünnep a Pedagógiai Szakszolgálatnál várakozás elõzte meg. A gyerekek nagyon várták az iskolai ünnepséget, hiszen ezen a délután kedvük szerint jelmezt ölthettek. Köszönjük ezt a szép napot mindazoknak, Kati néni baba-mama csoportja kezdetben Sok szülõ és nagyszülõ is eljött, hogy megteakik eljöttek, és jelenlétükkel színesítették (lelkiismeretes védõnõk bevonásával) a kintse a gyermekek színes jelmezkavalrendezvényünket! Pedagógiai Szakszolgálat részeként a kádját. Ünnepségünket megtisztelte jelengyógypedagógiai/nevelési tanácsadás és létével Gyovai Gáspár alpolgármester úr, korai fejlesztés feladatait volt hivatott ellátni. Dóczi Tamásné Magdika a Klúg Péter Mû- Ma, több mint 5 évvel késõbb, anyukák vészeti Iskola igazgatója, valamint a Humán játszótereken, orvosi rendelõkben, bevásár- Kft. Csongrádi telephelyének vezetõje Kósa lás vagy séta közben adják szájról szájra a Síp Istvánné Marika is. Iskola épületében tartott foglalkozások Az ünnepi köszöntõ után a Klúg Péter Mûhírét. Meló Jánosné, azaz Kati néni kivételes vészeti Iskola növendékeinek Pokolbár c. érzékkel segíti a gyermekek testi-lelki fejlõ- zenés táncos mûsorszáma nyitotta a mulatdését és támogatja a szülõk nevelõ mun- ságot. A kis ördögök igazán jó hangulatot káját a közös játékok révén. Nem volt ez varázsoltak a terembe. Ezután iskolánk másképp február 20-án, pénteken dél- tanulóinak jelmezes bemutatkozása követelõtt sem, amikor e jóideje összetartó, lelkes kezett. Minden osztályból többen beöltözbaba-mama klub megtartotta fergeteges tek, voltak boszorkányok, bohóc, cica, tán- Kádár Kata, tagintézmény vezetõ farsangi buliját, ahol vidám dalokkal, tréfás cos lány, Sandokan, cowboy, Piroska és még Télûzés a Csanyteleki Óvodában mondókákkal, hangszeres zenekísérettel sorolhatnánk. (Pigler-Bagi Hajnalka és Varga Zsuzsanna Az ünnepség fénypontja a játékos feladatok, A Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési közremûködésével), tánccal és hamisítatlan találós kérdések és a tombola volt. Minden Intézménye Csanyteleki Tagóvodájában farsangi fánkkal búcsúztattuk a telet. Erre az gyermek örömmel vett részt a táncverfebruár 20-án tartottuk meg a vidám far- eseményre a szülõk ismét megmutathatták senyben, alma evõ és liszt-fújó versenyben. sanggal egybekötött télûzést. kreatív oldalukat és kézügyességüket, hiszen Az ünnepség végén pedig mivel nem A jeles nap reggelén minden kis óvodásunk Kati néni segedelmével álarcokat és bohó- farsang a farsang fánk nélkül ízletes, finom színesebbnél színesebb és mókásabb jelme- cokat készítettek, a gyermekek pedig az fánkot és szendvicset fogyaszthatott el minzekbe öltözve érkezett az óvodába, hogy otthon megálmodott jelmezüket viselték. A den diák, melyet támogatóinknak köszöndallal, tánccal, mókázással, kolompolással móka és kacagás álarcába bújt ünnep volt ez, hetünk. elûzzük a telet, s várjuk a kikeletet. ahol méltó módon ünnepeltük szemünk A mozgalmas délután elteltével mindenki fényét, a gyermeket. Árkos Eszter szülõ Az óvónénik is jelmezbe öltözve egy vidám dramatizáláson keresztül, Holle anyó országába kalauzolták el a karnevál vendégeit. Holle anyó párnájából a lehullott hópelyhek látványa, a hideg csípõs Telet a farsangi karneválunkra vonzotta. Ám a tavaszt váró versekkel, dalokkal és természetesen -Tavasztündér- segítségével, -akivel közösen a kiszebábot A farsangi hagyománykör utolsó napján ITT A FARSANG is elégettük -sikerült messzire ûznünk a Telet. húshagyókedden (február 24.) a hagyo- A vidám hangulatos délelõtt, gyermekeknek mányoknak megfelelõen iskolánkban a és felnõtteknek egyaránt emlékezetes élmé- Kozmutza Flóra Általános Iskolában is nyekkel zárult. farsangi mulatságot szerveztünk. Az ünnep- Szabóné Pálinkás Györgyi, Óvodapedagógus séget hosszú készülõdés és izgalommal teli Hagyományos jótékonysági bálok élményekben gazdagon térhetett haza. Pótári Tímea tagintézmény-vezetõ megváltoztak a szokások. A tombolát boszorkány és tündér tánca meghozta a báli A 15. Kossuth bál felváltotta a lutri, batyu helyett finom hangulatot. Valentin napján immár 15. alkalommal vacsora, büfé, koktélbár várja a hozzánk A Dominó együttes igen kitett magáért, rendezte meg a Kossuth Lajos Általános látogatókat. szinte szünet nélkül játszotta a talpalávalót. Iskola tantestülete és szülõi munkakö- Idén is szerepeltek iskolánk tanulói. A Silver Az óriási munka, összefogás, a támogatók zössége hagyományos jótékonysági bálját. TSE tagjai standard és latin táncokat adtak segítsége hozzájárult ahhoz, hogy idén is a Rendezvényünk az évek során sokat elõ. Ezután gyermek hastáncosok majd az nehéz gazdasági helyzet dacára megjutalváltozott. Visszaidézzük az elsõ batyusbált, Alföld néptáncosai fogadták igényes mazhassuk tanulóinkat, és olyan eszközöket amikor még vendégeink otthonról (batyu- mûsorukkal a közönséget. Vacsora után a vásárolhassunk, amelyek segítik az oktatóban) hozták magukkal az ételt, italt. Késõbb tantestület tagjaiból álló tánckar fergeteges nevelõ munkát. Az idei, XII. Rómeó-bálra, mint elsõ bálo- voltak elégedve a munkánkkal, sok zók, nagy örömmel készültünk. Segítettünk dicséretet kaptunk. A legkitartóbb vendégek az elõkészületekben, a díszítésben, és a még hajnali négykor is táncoltak. terítésben. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy részt A bált a SzûSzi BaRó quartett nyitotta meg, vehettünk mi is iskolánk jótékonysági melyet igazgatónõ megnyitó beszéde bálján. követett. Majd elõadtunk egy Bécsi kerin- Papp Judit, Túri Szabina, Szin Roland 8.a gõt, melyre már jó ideje készültünk Minden szabad idõnkben, sõt hétvégenként is próbáltunk. A közönségnek is nagyon tetszett a táncunk, olyannyira, hogy vissza is tapsoltak bennünket. Sikerünket köszönjük A Bercsényi Kincskeresõ Óvoda bálja felkészítõ tanárunknak: Szinné Túri Anikó- Óvodánk 13. alkalommal rendezte meg nak. Táncunkat az Allegretto Mazsorett- hagyományos Jótékonysági Bálját, melynek Köszönjük a szülõknek és a támogatóknak csoport követette, amely az elsõ és második legfõbb célja a szülõkkel való szorosabb azt a munkát és erkölcsi, anyagi segítséget, osztályos tanulókból állnak. Polgár Abigél kötetlenebb kapcsolat kiépítése. amely lehetõvé tette, hogy mindenki tanárnõ vezeti ezt a csoportot. A kisebbek Ez az év komoly nehézségeket állított elénk kellemesen érezze magát nálunk. Reméljük, elõadása után a nagyobbak is bemutathatták a kellõ számú vendég toborozásában. hogy a nálunk bálozó emberek elviszik tudásukat. Õk az Allegro Mazsorettcsoport, De a szervezésbe bekapcsolódó szülõk, iskolánk jó hírét, és jövõre ismét együtt Galambosi Gabi néni irányításával. A barátok idõt és fáradságot nem sajnálva tölthetjük a 16. bált. produkciók után következett a vacsora, gyûjtötték a tombolatárgyakat, keresték a Rómeó-bál 2009 melyet a 8. osztályos tanulók szorgalmasan támogatókat. tálaltak. A menü a következõkbõl állt: Mûsorral az óvoda dolgozói mellett a szülõk marhapörkölt burgonyával, galuskával, több látványos, igényes produkcióval késültes tál grillezett húsokkal különféle szültek. körettel és sütemény. A tálalás után mi is Az amatõr produkciókat az Alföld néptánc megkaptuk a jól megérdemelt vacsorát. A együttes mindenki szívét megdobogtató tálak leszedése után kezdõdött a tánc. A szép mûsora ill. Korsós Mónika profi zenérõl a Dominó együttes gondoskodott. A hastáncos elbûvölõ hagyományos egyiptomi táncba mi is bekapcsolódtunk, és együtt hastánca fûszerezte. táncoltunk a vendégekkel, akik különbözõ játékokon vehettek részt: például dallamfelismerés, melynek gyõztesei pezsgõvel gazdagodtak. 10 órakor az Allegro Mazsorettcsoport egy meglepetés produkcióval lépett fel, nagy sikert arattak. Éjfélkor a bál Rómeója és Júliája választására került sor. A tombolasorsolás, melyben mi (nyolcadikosok) örömmel segítettünk, egy órakor kezdõdött. Minden ajándéktárgy gazdára talált. Támogatóinknak, a szülõknek köszönjük a felajánlásokat. Számunkra a bál hajnali kettõkor ért véget. A vendégek meg Sikerek a hangszeres versenyeken Versenyek, vetélkedok Találkozóján Palatinus Nikolett dicséretet gás éger. Ez érdekes év, mert 2 madarat válaszkapott. Felkészítõ tanáraik: Krokavecz tottak az év madarának. De ez nem ijesztett András és Keller János. Gratulálunk! A Tiszavirág vetélkedõ meg bennünket, kicsit több volt a kutatni való. Elérkezett a nagy nap. Nagyon izgultunk. A harmadikos társaink felkészítõ tanára, Erika néni kísért el minket. Nehéz feladatok voltak. Az a feladat tetszett a legjobban, amelyiknél egy állat jellemzõit kellett leírni. Mi a feketerigót kaptuk. Nagyon tetszettek a játékok. Az Activity is jó volt. Rajzolás volt a feladat. Közben játszottunk Esõerdõ játékot is. Eredményhirdetés elõtt megkínáltak minket egy kis uzsonnával. Nagyon izgultunk az eredmény miatt, mert méltó ellenfeleink voltak. Igaz kicsivel, de gyõztünk másodjára is. Már hagyomány városunkban, hogy az Nagyon örültünk az eredménynek. Szép Szép sikereket értek el zeneiskolásaink a Ének-Zenei Általános Iskolában megren- könyvet, matricákat kaptunk megyei hangszeres versenyeken. Decem- dezik a Tiszavirág vetélkedõt. Tavaly is, és Érdekes délután volt. Drukkolunk a berben Szegeden, a megyei fuvolaversenyen most is mi mentünk harmadikos társainkkal. harmadikosoknak, hogy hasonló eredményt Hajdú Bernadett és Papp Judit harmadik A felkészülést már decemberben elkezdtük. érjenek el jövõre is. helyezést ért el, míg februárban Hódmezõ- Lelkesen készültünk. Téma volt a Bükki Nem- Németh Adrienn, Járó Ádám 4. o. vásárhelyen az Ifjú Zongoristák Megyei zeti Park, a kékvércse, a vetési varjú és a méz- Piroskavárosi Általános Iskola

5 8 Kistérségi Oktatási Hírmondó március március Kistérségi Oktatási Hírmondó 9 egy szép kiadvánnyal járult hozzá a Játék az egészségért versenyzõk díjazásához. A Kossuth Lajos Általános Iskola hagyomá- A rendezvényt Fábiánné Dr. Szenczy Ibolya nyaihoz hûen január 29-én is megren- nyitotta meg. A köszöntõ szavak után iskodezte a Játék az egészségért vetélkedõt Pi- lánk szépen olvasó tanulói adtak betekintést peiné Dávid Judit irányításával. A rendezvé- a nagy nyelvmûvelõ életébe és munkásnyen nyolc csapat képviselte iskoláját. Min- ságába, olvastak fel egy verset róla. den csapatban két másodikos és két negye- Ezt követõen mindkét korcsoport számára dikes tanuló vett részt a megmérettetésben. megkezdõdött a verseny. A szabadon vá- E vetélkedõ során nincsenek helyezések, lasztott szövegek felolvasásának magas színminden csapat egyformán kap ajándékot. vonala után sejthetõvé vált, hogy a zsûri- A játékos feladatok, rejtvények, fogászati tagokra nehéz döntés vár. A versenyzõk a TOTO, a találós kérdések megoldása izgal- kötelezõ szöveget is kevés hibával olvasták el, massá tette az ismeretek visszaadását. ezért ez sem tette könnyebbé a zsûri helyzetét. A gyerekek szorongás nélkül, önfeledten Különösen a 7-8. osztályosok elbírálása vettek részt ezen a rendhagyó vetélkedõn. húzódott el, érvek és ellenérvek hangzottak el Kossuth L. Ált. Isk. alsós reál egy-egy versenyzõ mellett vagy ellen. munkaközössége Végül a következõ döntés született: az 5-6. évfolyamban Kazinczy 1. helyezett Nagyistók Edit / Batsányi/ szépkiejtési verseny 2. helyezett Sarusi Fanni (Kossuth) 3. helyezett Horváth Vanda /Batsányi/ a 7-8. évfolyamban szervezõk 1. helyezett: Bali Violetta (Kossuth) 2. helyezett: Dani Zsuzsanna (Kossuth) 3. helyezett Juhász Kitti /Batsányi/ Helyesírási verseny Igen mozgalmas, eseménydús a februári A Dunától keletre esõ megyék országos hónap iskolánk számára. versenyén régiónkat Bali Violetta képviseli A hó eleji nyílt hét sikeres zárása után követmajd Kisújszálláson. kezett a 11-i rendhagyó ének óra. Hetek óta a Kossuth Lajos Ált. Isk. lázasan készülõdünk a 20-án lévõ Zrínyi magyar munkaközössége matematika versenyre és a Bendegúz helyesírási versenyre, valamint a farsangi rendezvényünkre. Mindezek mellett még 18-án 4 Zrínyi Ilona tanulónk részt vett a csongrádi Ének-Zene matematika verseny Általános Iskolában rendezett Simonyi Február 20-án közös helyszínen, a Kossuth Zsigmond helyesírási versenyen. Õk név Lajos Általános Iskolában került megren- szerint: Tóth Flóra /5. osztály/, Répa dezésre az ország legnépszerûbb matema- Rebeka /6. osztály/, Szõke Kitti /7. osztály/ tika versenye. A Zrínyi Ilona matematika és Ürmös Petra /8. osztály/. versenyre 3-8 osztályig, a Gordiusz ver- Legnagyobb örömünkre Tóth Flóra elsõ he- Az idén is, mint minden évben a Kossuth senyre 9-12 osztályig jelentkezhettek a lyezést ért el az 5. osztályosok között, Ür- Lajos Általános Iskola adott otthont a tanulók. A megmérettetés kétfordulós. A mös Petra pedig harmadik lett a 8. osztá- Kazinczy szépkiejtési verseny kistérségi legeredményesebb versenyzõk meghívást lyosok kategóriájában. A diákoknak és felfordulójának. A versenyzõ tanulók magas kapnak az országos döntõre. A tesztjellegû készítõ tanáraiknak /Sebõkné Bencsik Elvira száma miatt a két korcsoport két háromtagú feladatok elsõsorban a logikus gondolkodást és Szabó Ferenc/ is szívbõl gratulálunk! zsûri elõtt két tanteremben versenyzett. mérik és célja a matematika népszerûsítése. Kazinczy Ferenc születésének 250. évfor- A most megrendezett versenyen 71 általános Györgyiné Felföldi Éva dulója alkalmából Szuromi Pálné, a Csong- iskolás és 42 középiskolás tanuló vett részt, és Orosziné Ábel Tünde rád megyei Oktatási Központ munkatársa ami valamivel kevesebb a tavalyi létszámnál. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolánkban, az Ének-Zenei Általános Isko- visszamentünk a gyülekezõhelyre, ahol lában zajlott. A gyülekezõ háromnegyed szendviccsel és meleg teával kínálták meg a kettõkor volt a 8.a termében. Itt Babi néni versenyzõket. Az eredmény kihirdetése tartotta a megnyitót, aztán eligazítást kap- elõtt igazgatónõnk mondott beszédet. Azzal tunk a verseny folytatásáról. biztatta a versenyzõket, hogy ne csügged- A versenyt egy tollbamondással kezdtük. Ez jenek, ha nem érnek el helyezést, hiszen itt nem volt olyan nehéz, mint amire számí- már csak a legjobbak vettek részt. Mindenki tottunk. Tíz percig írtuk. Ezután megkaptuk kapott emléklapot és könyvjelzõt. Az elsõ a feladatlapot, amin negyven percig gondol- három helyezettet minden évfolyamon kodhattunk. A tollbamondásra és a feladat- oklevéllel és könyvvel jutalmazták. lapra csak a sorszámot írhattuk, amit még az A verseny végén sokan örültek az eredményeligazításon húztunk. Körülbelül fél négyig nek, de a többiek sem szomorkodtak. Fél II. 18-án 14 órától rendezték az or- dolgoztunk. A tanárok majdnem háromne- ötkor mehettünk haza. szágban a Simonyi Zsigmond helyesírási gyed órát dolgoztak keményen a feladat- Keller Dorina, Oszvald Regina 6.b verseny II. fordulóját. A területi forduló a mi lapok kijavításán. Míg a javítás zajlott, mi Helyezés Tanuló neve Osztály Iskola Felkészítõ tanár neve 1. Tóth Flóra 5. Szent-László Ált. Isk. Csanytelek Sebõkné Bencsik Elvíra 2. Lévai Boglárka 5. Kossuth Lajos Ált. Isk. Makó Józsefné 3. Cseh Roxána 5. Ének-Zenei Ált. Isk. Kiss Regina Helyezés Tanuló neve Osztály Iskola Felkészítõ tanár neve 1. Keller Dorina 6. Ének-Zenei Ált. Isk. Dr. Józsáné Ötvös Mária 2. Pintér Emma 6. Kossuth Lajos Ált. Isk. Bartók Julianna 3. Jójárt Alexandra 6 Batsányi János Gimnázium Lovas Laura 1. Berkes Bernadett 7. Batsányi János Gimnázium Lovas Laura 2. Kádár Stefánia 7. Ének-Zenei Ált. Isk. Túri Attiláné 3. Surányi Dorina 7. Kossuth Lajos ált. Isk. Makó Józsefné 1. Fehér Gábor 8. Kossuth Lajos Ált. Isk. Bartók Juianna 2. Kádár-Szél Bence 8. Kossuth Lajos Ált. Isk. Bartók Juianna 3. Ürmös Petra 8. Szent-László Ált. Isk. Csanytelek Sebõkné Bencsik Elvíra rendhagyó igés táblázattal gazdagodott. Sok korabeli kézmûvesek egyikeként saját meskedves apró ajándékot kaptunk. A helyezet- terségét képviselte (Bodor Ágnes). A csapat Nyelvi verseny a legjobbaknak Február 6-án délután fél háromkor kezdõ- tek oklevelük mellé értékes könyvjutal- negyedik tagja Mátyás udvari bolondjaként dött a kistérségi általános iskolás tanulók makat és egyéb ajándékokat vihettek haza. szórakoztatta az esküvõn megjelenteket számára megrendezett Language Cup és Az elsõ helyezettek elnyerték a kupát is. (Vikor Vivien) és részt vett az udvari Gehirntraining. Hetedik és nyolcadikos A nyereményeket az Oxford University bolondok versenyén. A feladatok történelmi angolosok, németesek vettek részt a legjob- Press, az MMpublications, a Goethe Intézet és földrajzi ismereteinket is próbára tették. baknak szervezett megmérettetésen. A és a Polgármesteri Hivatal biztosította. Kreativitásunkat pedig egy fantáziatál feladatlapokat két teremben írtuk, persze Bodor Ágnes 7.a elkészítésével mérték. Része volt a versenyangolos csak németes mellett ülhetett. nek a tudomány és festészet ismerete is, de Változatos szövegértési és nyelvtani tudást katonai párviadalon is megmutattuk felkéigénylõ feladatokat oldottunk meg. Szöve- Gyöngyök és gyémántok szültségünket. Végül a 10. helyezést értünk geket egészítettünk ki, mondatokat alkot- el, aminek nagyon örültünk. A nap végére fátunk, kérdeztünk, és válaszoltunk, párosíreneszánsz verseny radtan, de rengeteg élménnyel, sok ismetottunk, stb. Az angolosoknak két magnós rettel gazdagodva indultunk haza. feladatuk is volt. A feladatok megoldására Vida Vivien, egy óra állt rendelkezésünkre. Miután kitöl- Kádár Stefánia töttük a feladatsort, az elsõ emeleten finom szendvicsekkel és teával vártak minket. Jókedvûen beszélgettünk, és tippelgettük, ki hányadik helyezést ér el. Sokan nem várták Utazás Moszkvába! A Kossuth Lajos Általános Iskola tanulója, meg az eredményhirdetést. Nagyon szoros Jéri Tamás 8. a és Szepesi Lilla, az Énekvolt a verseny az élmezõnyben. Zenei Általános Iskola 8. a osztályos tanulója az országos standard bajnoki cím és a Helyezést a következõ tanulók értek el: tíztánc ranglista I. hely megszerzésével nyer- Language Cup: tek jogot a júniusi II-es korcsoport Tíztánc 1. Fehér Gábor 8.o. Világbajnokságára március 28-án Moszk- (Kossuth Lajos Ált. Isk.) Szeptemberben indult egy megyei rene- vában. Szeptember 9-én a Standard Világ- 2. Kádár - Szél Bence 8.o. szánsz verseny Gyöngyök és gyémántok bajnokságon is képviselik hazánkat, ami (Kossuth Lajos Ált. Isk.) Mátyás reneszánsz udvarában címmel. Finnországban kerül megrendezésre. Sok 3. Bodor Ágnes 7.o. (Ének- Zenei Ált. Isk.). Iskolánkból négy csapat nevezett be erre a sikert kívánunk nekik! versenyre, csapatonként négy fõvel. Az elsõ Gehirntraining: fordulóban portrét festettünk, nászaján- 1. Németh Klaudia 8.o. dékot készítettünk, Mátyás és Beatrix eskü- (Gr. Széchenyi I. Ált. Isk.) võjére jóslatot írtunk. Volt zenei és képzõ- 2. Németh Enikõ 8.o. mûvészeti feladatsor is. Elmentünk a (Gr. Széchenyi I. Ált. Isk.) kiskunfélegyházi Reneszánsz Panopti- 3. Túri Anikó 8.o. (Piroskavárosi Ált. Isk.) kumba, ahol a látottakról kellett számot adnunk. A legnehezebb feladat a Mátyás életérõl szóló, díszes kódex készítése volt. Iskolánkból a mi csapatunk, a 7. a (Bodor Ágnes, Kádár Stefánia, Vida Vivien, Vikor Vivien) jutott be a legjobb húsz csapat közé. A második forduló Szegeden került megrendezésre, s ezzel hivatalosak voltunk Mátyás és Beatrix esküvõjére. Erre a fordulóra ismereteinket ki kellett bõvíteni, mondát kellett dramatizálni, amelyben nagyon sokat segített osztályfõnökünk, Márti néni. Egy képzõmûvészeti alkotást is be kellett mutatni (szobor, épület, festmény, ballada). Csapatunk egyik tagja a mûvészetekben Meglepve tapasztaltam, miután megtudtam járatos fõúri család képviselõjeként érkezett helyezésem, hogy az elsõ két helyezett nyol- az esküvõre (Kádár Stefánia). A csapat másocadikos volt. Minden versenyzõ emléklap- dik tagja Mátyás katonájaként kapott meghípal, szótárfüzettel, jegyzettömbbel, tollal, vást (Vida Vivien). Míg a harmadik csapattag

6 10 Kistérségi Oktatási Hírmondó március március Kistérségi Oktatási Hírmondó 11 Az Ének-Zenében Megyezöld Napok Az 5. órában jutalomként hallgathattuk meg a Az alsó tagozatosok a szegedi Fehér-tó madár- Hogyan mentsük meg a Földünket? címû elõ- világáról láttak hallgattak egy diavetítéssel adást. Az elõadás arról szólt, hogy hogyan egybekötött elõadást, mely eléjük tárta a termémentsük meg a Földet, és hogyan takarékos- szetvédelmi terület szépségeit. kodjunk az energiával. Képekkel szemléltette A felsõ tagozatosoknak a környezetvéde- Grönland és a Kilimandzsáró havának olvadá- lemmel kapcsolatosan tartott érdekes elõadást sát. A környezetbarát megoldások is szóba ke- Ábrahám Krisztián, a nemzeti park oktatási rerültek, például a napelemes autó. ferense. Érzékletes példákkal mutatta be tanu- Nyertünk egy hetet a mobil kiállításból is. A lóinknak azokat az információkat, ismereteket, kiállított anyag a zsibongónkban kapott helyet. melyek alátámasztják az emberek környezet- Tanórákon és szakköri foglalkozáson használ- romboló életmódját. Megdöbbentõ hasonlatai, tuk a kiállítás anyagát, ami segített a nemzeti az általa vetített képek gondolkodásra késztet- A Csongrád Megyei Közgyûlés és a Kiskunsági park környezeti értékeinek megismerésében. ték a tanulókat. Nemzeti Park közösen kiadott pályázatán isko- Májusban két alsós osztály a szegedi Fehér-tó- A pályázat zárásaként márciusban még egy lánk is nyert án itt járt Ábrahám hoz, a környezetvédelmi szakkörösök a Csaj- mozgó kiállítást fogad iskolánk. Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti Park Csongrád tóhoz kirándulnak a pályázat keretében. Tisztelettel: Leirer Tibor Bokrosi Ált. Isk. megyei munkatársa, és a jövõ tanévi témahetün- Örömmel tölt el, hogy iskolánk nyert ezen a ket alapozta meg az Energia veled címû elõadá- pályázaton. sával. Ezeken a rendkívüli biológiaórákon évfo- Bodor Ágnes, Vida Vivien, lyamonként vehettünk részt. Az elõadás témája Kádár Tibor, Pecznyik András 7.a a környezetszennyezés megelõzése és az energiapazarlás volt. Ezt szemléletes képekkel és számadatokkal mutatta be. Az órán szó esett ar- Bokroson Iskolánk is pályázott a szegedi Rendezvényról, hogy fölöslegesen használjuk fel a Föld ter- ház, valamint a Kiskunsági Nemzeti Park által mészeti értékeit, miközben sokkal hasznosabb kiírt Megyezöld Napok 2009 pályázatra. A dolgokra is használhatnánk. Sok olyan dolgot a pályázat eredményeképpen környezet-, illetve kukába dobunk, amit újrahasznosíthatnánk, pl.: természetvédelmi elõadásokat tartottak iskoalumíniumüdítõs és PET palack. lánkban a nemzeti park munkatársai. Szakmai munka az óvodákban tüli bemutatással illusztráltam. Megismerhették azon tevékenykedünk, hogy a nevelési-oktatási Delfin Óvoda tantestülete a téli idõjárás-jelentés újszerû formáját, egész- rendszer pedagógiai folyamatainak részterüségvédelem lehetõségeit. A farsangi népszoká- leteit jobbítsuk, kissé megreformáljuk ezt a Szakszolgálatnál 2009.jan.23.-án a Templom u. Delfin óvoda ne- sok felelevenítésével kedveskedtünk a vendég segíti elõ a projekt-módszer. velõtestülete és a Pedagógiai szakszolgálat pe- óvó néniknek kisze-baba táncoltatás, farsangi Gera Edit, óvodapedagógus dagógusai közös továbbképzési napot tartot- seprûs-tánc, vizuális tevékenységek. A legnatak. Az óvodapedagógusok betekintést nyer- gyobb érdeklõdésre számot tartó esemény a A Csongrádi Óvodák Szakmai munkaközöshettek a korai fejlesztés gyakorlati megvalósí- kisze-baba vízbe dobása volt. sége ebben a nevelési évben két munkacsoportásába. A mûhelymunka keretében sor került tot alakított ki. A munkacsoportok feladata, az enyhe látás-, hallás-, és mozgássérült gyer- hogy az óvodák mindennapjaiba betekintést mekek óvodai csoportokba történõ integrá- kapjanak oly módon, hogy miként valósul meg lásának lehetõségeire. Munkaközösségi foglalkozás a projekt tervezés a gyermekek napi tevékenysége során. Minden óvodából vállalkozott egy-egy óvónõ 2009.február 13-án a Napraforgó Óvodában ke- arra, hogy bemutassa csoportjában, hogy ez rült sor a szakmai munkaközösség Szivárvány hogyan valósul meg. csoportjának 2. foglalkozására. Az érdeklõdõ Legutóbb a Bökényi Napraforgó Óvodában óvónõk az óvoda Pillangó csoportjában a Far- jártunk. A következõ foglalkozásunkat február sang-projekt megvalósításába nyertek bete- 26-ra terveztük a Fõ utcai Platánfa óvodába. kintést. A projektet sokrétû, színes, gyakorlati Kádár Katalin, ötletekkel, saját példámon, gyûjtéseimen keresz- A munkaközösségben résztvevõ óvónõkkel Munkaközösség vezetõ Tantestületi tréningek A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása pedagógusok módszertani képzése A szakmai napok sikerét bizonyítják a pályázatot nyújtott be az esélyegyenlõséget, testületi képzések következõ beszámolók. felzárkóztatást segítõ program megvalósí- tanulóbarát osztálytermek kialakítása, fej- Diószegi Franciska tásához. Az integrációs és képesség kibonta- lesztõ eszközök, szakkönyvek beszerzése koztató felkészítés, óvosai fejlesztõ program IPR csoport mûködtetése, egyéni fejlesz- Memóriatechnikák (IPR) szervezésével kapcsolatos pályázaton, tési tervek készítése és tanulási módszerek mint fenntartó forint támogatás- pedagógusok díjazása alkalmazásának lehetõségei ban részesült. A támogatásban részesült közoktatási intéz- Örvendetes, hogy a pályázati összegbõl az általános iskolai mények tagintézményi bontásban az össze- ilyen nagy számban vehettek részt a tréget oktatás és nevelés során a halmozottan hátrányos helyzetû ningen Csongrád város és a kistérség peda- címmel, Petkes Csaba tartott továbbképzést (HHH) gyermekek képességkibontakoz- gógusai. a Piroskavárosi Általános Iskola tantestütatására fordítják: letének, január 16-án és 17-én. Az oktatásban hiányterületnek számító képzés során kitértünk a tanulási részképességek motiváció, auditív és vizuális megfigyelés, koncentráció, lényegkiemelõ és rendszerezõ képesség, emlékezõtehetség fejlesztésére, és megismertünk memóriatechnikákat (10-15 szó elsõ hallásra történõ rögzítése), amelyek a tanulási-tanítási folyamatba beépítve konkrét tanulási módszerré válnak. Mindezeket korszerû tanulásszervezési módszerek segítségével sajátítottuk el, ami segített abban, hogy mi is megtapasztalhattuk ezen technikák hatásait. Az igaz, hogy hétvégén volt a képzés, de nagyon jó hangulatban telt el, mert kipróbálhattunk sok módszert, valamint megerõsítést kaptunk, hogy jó úton haladunk. Pedagógiai tréningen voltunk Változások és programok a tömörkényi óvodában denek maguk helyett. Két kellemes, szimpatikus emberrel ismerkedhettem meg, akik szinte játékos formában vezettek be bennünket az õ kis pedagógiai birodalmukba. Az elsõ alkalommal: Megegyeztünk abban, hogy, és szabályokat alkottunk a három napra vonatkozóan (KETHANÓ szabályok), amit azóta már a saját osztályomban is elhintettem. Sok közösségépítõ, feszültségoldó játékot tanultunk, mint például a Ha elmeyek hozzátok,, Képzeletbeli kosarat töltöttünk meg csupa jó dologgal, ami nagyon ránk fért, hisz a mai világunkban túl sok jó és örömteli esemény nem igazán történik velünk. Próbált Péter kicsit felszabadultabb légkört biztosítani, kialakítani, ami sikerült is, fõleg a közös éneklésekkel. A tréning végére egész kis zenekart hoztunk létre! február ig továbbképzésen voltam kolléganõmmel, Orosziné Ábel Tündével. Pár évvel ezelõtt már olvastam Lázár Péter Kedves- házáról, ezért is tekintettem nagy várakozással a tréning elé. Az órákat két elõadó tartotta. Maga Lázár Pé- ter, és párja, Bordács Margit. Ez már örömteli meglepetés volt számomra, mert azt hittem, hogy más szokáshoz hûen külsõ elõadót kül- A második napon már nem volt nehéz elképzelni a Kedvesház légkörét, mert ahol ilyen rátermett, hatalmas empátiával rendelkezõ emberek a pedagógusok, csak jó foglalkozások lehetnek. A mi érzelemvilágunkhoz is úgy közelített, mint a gyermekhez: sok játékkal, történetek dramatizálásával, és sok-sok dicsérettel. Ez volt az a lépése, ami hatalmas motiváló erõvel hatott ránk. Sajnos ebben a rohanó világban sokszor Kistérségben történt csak arra van idõ, hogy a feladatokat minél gyorsabban megértsük, a feladat elvégzésének a minõsége már vagy mellékes, vagy akkor kap említést, ha rossz az eredmény. Elismerésre soha nincs idõ, még szóbelire sem, a többirõl nem is beszélve! A három nap alatt mindenki egyforma pedagógus volt. Nem volt különbség városi és kistérségi tanár között, és ez annyira felszabadított bennünket, hogy elmondhattuk, nagy kár, hogy vége lett. Már csak abban tudok bízni, hogy a márciusi elõadásokon is találkozhatok ezekkel a kedves kollégákkal, akikkel most szinte baráti kapcsolat alakult ki. Végül szeretném megköszönni a három pályázatot nyert iskolának, hogy mi is itt lehettünk. Nagyon sok új ismerettel gyarapodtunk, amit a mindennapi munkánkba is remekül be tudunk illeszteni. Köszönjük Péter és Margó munkáját! Györgyiné Felföldi Éva és Orosziné Ábel Tünde, Szent László Általános Iskola Tantestületi továbbképzés Petkes Csaba színes, magával ragadó egyéniségével elõször 2008-ban a Tavaszi Továbbképzési Napok alkalmával találkoztunk. Örömmel vettük, hogy lehetõségünk lesz arra, hogy két napos továbbképzés keretében még több új technikával, módszerrel ismerkedjünk meg. A február 6-7-én a Bokrosi Általános Iskola tantestülete sok új vagy már régen ismert, de elfeledett módszerrel találkozott. Az ezt követõ hétfõn a tanárok és a tanítók mindegyike kipróbálta a frissen szerzett ismereteit, amit a gyerekek örömmel vettek. Köszönjük: Petkes Csaba a jó hangulatot, a sok hasznos, gyakorlatban jól alkalmazható módszert. A Bokrosi Általános Iskola tantestülete ték, ahol a szülõk gyermekeikkel együtt hulla- A hónap elején a községi könyvtárban az áltadékból készítettek játéktárgyakat. Rendkívül lános iskola alsó tagozatosaival együtt ünnepelsok és nagyon ötletes munka született. Gratulá- tük a gyermekkönyvhetet. Két óvó nénink több mint 30 évi óvodánkban lunk a résztvevõknek! Azután megszerveztük óvodánkban a vers és eltöltött év után a nyáron nyugdíjba vonult. Õk November 16.-án du. játékvásárt rendeztünk a mesemondó versenyt. Megyeri Istvánné Veronka óvó néni és Váradi Hobla játék nagykereskedés segítségével a Évek óta küldünk a Szolnok COOP-rajzpá- Istvánné Marika óvó néni. Kívánunk tartalmas és szülõk és nagyszülõk számára. lyázatra gyermekmunkákat, melyen ebben az egészséges nyugdíjas éveket. A helyüket a felgyõi November 20.-án versmondó versenyt rendez- évben is különdíjban részesült óvodánk Katica óvodából hozzánk került már sok tapasztalattal tünk a középsõ csoportosaink számára. csoportja. rendelkezõ Bicskei Lászlóné Irénke óvó néni és A versenyben I. helyezést ért el Ürmös Alex- Nagyszabású COOP-Partin vettünk részt a Túri Krisztina kezdõ óvó néni vették át. Az új fel- andra, II. helyezést holtversenyben Bubori Ta- szülõkkel és a gyermekekkel Szolnokon, ahol állású nevelõtestület lendületesen kezdett az új ki- más és Gyarmati Szabolcs, III. helyezettek pedig értékes ajándékokat kaptunk különdíjazottként. hívásoknak. Sok tanácsot és segítséget kapunk Gémes Nikolett és Babcsán Andrea. Márton Erzsébet Zsókától, igazgató asszo- Sajó Pálné Piroska dajka néni már 30 éve dolnyunktól. Köszönet érte! gozik óvodánkban, akit ezúton is szeretettel A szeptemberi hónapunk az új gyermekek be- köszöntünk. Ajándékba a legszebbet, lányászoktatásával és szervezésekkel telt el. éktól kapta, egy gyönyörû unokát! Szeretettel Az elsõ, programunk október 06-án egy szuper gratulálunk, és még szeretnénk sok évet Veled délután volt a felgyõi óvodásokkal közösen, ahol dolgozni Piroska! egy gyermekalapítvány felajánlásaként egész dél- November 27. délutánjára a még csak 2 éves cseután ugráló várazhattak a gyermekek, és arcfes- metéknek és szüleiknek szervezünk egy ismerketést kaptak ajándékba. Az állatok világnapja al- dõ baba mama délutánt, hogy megkönnyítsük kalmából a pálmonostori Kiss tanyára kirándul- számukra a majdani óvodába kerülés idõszakát. tunk autóbusszal, szintén a felgyõi gyermekekkel A program folytatásaként az óvodai Mikulás ünegyütt. A finom kenyérlángos után megismertük nepségre is meghívjuk Õket, ahol a Polgármesteri a tanyai élet szépségeit, megnéztünk és megsimo- Hivatal mikuláscsomagjaiból Õk is részesülnek. gattunk sok fajta állatot, majd mindenki lovagol- Az óvoda dolgozóinak nevében: Megható ünnepség keretében ünnepeltük a hatott. Sok-sok élménnyel, fáradtan tértünk haza. Csatlósné Soós Katalin, tagóvoda-vezetõ Karácsonyt a gyermekekkel községünk Mind a két programunkhoz nagyon sok templomában, ahol a karácsonyi mûsorban segítséget kaptunk gyermekeink szüleitõl. A Felgyõi Óvoda krónikája szerepelt a csongrádi Nagyboldogasszony A Kistérség mindhárom óvodájában megren- December hónapban is több program színesí- Templom kórusa is. dezésre került a Malomparádé nevû kreatív já- tette a Felgyõi Napköziotthonos Óvoda életét. Tisztelettel: Dóczi Sándorné

7 12 Kistérségi Oktatási Hírmondó március Karácsonyi ünnepség Tömörkényen Baba-mama klub a tömörkényi oviban tõségérõl szólt. Verseket olvastak fel a tanulók, melyet az iskolarádión keresztül hallhattunk, s természetesen a Himnusz közös eléneklésével zártunk. Egy órakor kezdõdött a könyvtáravató ün- nepség. A könyv az a tanító, ki minket vesszõ és fenyíték nélkül, szidás és harag nélkül, talár Mint minden évben, 2008-ban is megren november 27.-én a tömörkényi Tömörkény dezésre került a karácsonyi ünnepség, István Napközi Otthonos Óvodába melyre az alsós diákok készültek egy-egy kis meghívtuk a település 2 évét betöltött gyermekeit mûsorral. Elõször az elsõ osztályosok adták és szüleiket. Ilyen találkozót azóta már elõ A három fenyõfa címû mûsorukat. Ezt ötször szerveztünk. Az óvodában a gyermekeket követõen a másodikosok mutatták be Az és szüleiket az óvó nénik és a dajka és pénz nélkül oktat. (Burcy) elkóborolt fenyõfa címû mesedarabjukat. nénik fogadták. Feladata ezen találkozóknak, Ezzel az idézettel ellátott könyvjelzõvel foga- Harmadikosok az Elveszett õzike nyo- hogy megismertessük és megszerettessük az dott bennünket a könyvtár vezetõje, Dr. Jómába eredtek a színdarabjukban. A han- óvodát a családokkal és mi is minél hamarabb zsáné Ötvös Mária tanárnõ, Babi néni. Az isgulatot tovább fokozta az elsõsök és a kapcsolatba kerülhessünk velük. A találkozások kolánkban jelenleg tanító és már nyugdíjas nemásodikosok country tánca, melyet vidám alkalmával játszunk, mondókázunk, éne- velõi, az osztályok képviselõi és mi, a 7.a osz- télapós jelmezük is színesített. A mûsort a kelünk, tornázunk, stb. Nem csak a számukra tály tanulói vettünk részt az ünnepségen. A 7. negyedikesek folytatták A kis bice-bóca rendezett programokat látogathatják, hanem és 8. osztályosok elõadását láthattuk, melyet megható történetével. Ezután 15 perces azokat is, amelyek nyilvánosak, vagy megtudjuk az országos Szépen, helyesen magyarul verszünet következett, és ez idõ alatt a büfében oldani a fogadásukat. A február 16.-i tor- senyre készítettek. Ezt követõen a Gyön- lehetett finomságokat vásárolni, melyeket a názós délutánon meghívtuk a kicsiket és családjukat gyök és gyémántok címû területi reneszánsz nyolcadikosok és szüleik árultak. Az március elsõ napjának délutánjára a versenyen részt vett tanulók elõadták az Okos ünnepséget a versenytáncosok tempera- jótékonysági télûzõ farsangi mulattságunkra. Katica mese dramatizált változatát. mentumos latin tánca folytatta, majd más Csatlósné Soós Katalin, tagóvoda-vezetõ Végül iskolánk igazgatója, Ötvösné Szeri népek karácsonyi szokásaiba pillanthattunk Erzsébet elmondta, hogy másfél éves szorbe a hittanosok mûsora keretében. Az igazi gos munka eredményeként indulhat meg a karácsonyi hangulatot az alsós diákok könyvkölcsönzés, és megköszönte a könyvgyertyás záróképe teremtette meg. tár létrehozásában közremûködõk segítségét. Beszédét Cicero ideillõ szavaival zárta: Szoba könyv nélkül olyan, mint test lélek nélkül. Vikor Vivien 7.a, Ének-Zenei Ált. Isk. Az ünnepségrõl képeket a honlapunkon lehet megtekinteni. Kovács Erika 8. osztályos tanuló Kuckó Mackó és barátai Kuckó Mackó és barátai Címmel koncertet tartott Pap Rita, az ismert énekes a Bökényi Napraforgó Óvodában. Kicsik és nagyok jól szórakoztak, lehetett énekelni, táncolni, vonatozni, tapsolni. A vidám hangulatú mûsor mindenki számára maradandó élményt jelentett. Harangozó Gyuláné, Óvodapedagógus Rendhagyó ének óra február 11-én iskolánkban, a Szent László Általános Iskolában rendhagyó ének óra volt. Az óra címe: Kezdetben vala a ritmus, azaz Az ütõhangszerek fejlõdése. Közremûködtek a Kecskeméti Kodály Iskola és az M. Bodon Pál Zeneiskola zenetanárai Dóbiás Péter vezetésével. A 4 zenetanár egy pergõ, hangulatos elõadás keretében megismerkedtetett bennünket a fa- és fém ütõhangszerekkel, valamint a dobokkal. Könyvtáravató január 22-én volt az iskolai könyvtáravató. A jelentõs esemény jeles ünneppel is társul, hiszen ez a nap egyúttal a magyar kultúra napja is. A Himnusz költõje, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be leghíresebb költeményét, mely nemzeti összetartozásunk jelképe. Az elsõ órában rövid mûsor hangzott el a 6. osztályos tanulók elõadásában, mely a magyar nyelv szépségérõl és a magyarság jelen- IMPRESSZUM Kistérségi Oktatási Hírmondó 2009/1. szám: március Kiadó: Csongrád Város Önkormányzata, Csongrád Kistérség Többcélú Társulás 6640 Csongrád, Kossuth tér 7. Felelõs kiadó: Diószegi Franciska Felelõs szerkesztõ: Túri-Kis Árpád Nyomda: SILBER-Nyomda Kft. Megrendelési szám: CSVÖ 2009/0001. Belsõ terjesztésre.

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja

Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja 2 0 1 1. D E C E M B E R Éle tké pe k A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja Régen volt? Hogy is volt? Események karácsonyig Múlt......és jelen Karácsonyra

Részletesebben

HÍRLAP. Újévi köszöntő

HÍRLAP. Újévi köszöntő Értéket teremtünk Sámsoni HÍRLAP HAJDÚSÁMSON VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA Tisztelt Sámsoniak! Nagy örömömre szolgál, és megtisztelő érzés, hogy újévi köszöntőmet fejezhetem ki a lakosság felé. Új év, új

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl

2007. augusztus 25. Városnap. Európaszerte csillogó mazsorettek Hírek a Csillagfény Téti Majorette Egyesület életébõl Szülõföldem Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 2. szám 2007. nyár Búcsúzunk A 2006-2007-es tanévben két nyolcadik osztály fejezte be általános iskolai tanulmányait a Kisfaludy Károly Általános

Részletesebben

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki.

Bevezető. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Iskolánk az 50. évforduló alkalmából jubileumi évkönyvet adott ki. Bevezető Fogadják szeretettel a 2009/2010-es iskolai évkönyvünket! Iskolánk ebben a tanévben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért.

Bölcsőde Bölcsődénk szerepel az Iránytű szakmai folyóiratban. Farsangi vigassággal búcsúztattuk a telet, pirosba öltöztünk a Dóri Ház lakóiért. ANK H Í R L E V É L 2013/ 2. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Beszámolunk a II. SNI Szépíró verseny megyei döntőjéről. Megtartottuk a Szak alkalmazotti értekezletet. Mi

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a

XXIV. évfolyam 1. szám 2012. január. létrehoz, formál, fenntart. Ma ez a A tartalomból Szociális üdültetési programot indít a kormány >>> 2. oldal OVI-ZSARU >>> 5. oldal Egy téma két felvonásban >>> 7. oldal 80 éve az emberekért, a közösségért >>> 12. oldal XXIV. évfolyam 1.

Részletesebben

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat

Szobi Hírnök. Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Szobi Hírnök XIX. évf. 4-5. szám - 2009. április-május * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Verssel, tánccal köszöntöttük az édesanyákat Még a legridegebb ember szíve is megrezdül Anyák

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

Csongrád országos X...2 A balatoni kirándulásom...3 Reneszánsz tábor Mattyon...4

Csongrád országos X...2 A balatoni kirándulásom...3 Reneszánsz tábor Mattyon...4 III. évfolyam 1. szám ŐSZ 2008 OLVASNIVALÓK Csongrád országos X...2 A balatoni kirándulásom...3 Reneszánsz tábor Mattyon...4 Szeptember Őszi kirándulás a Köröshöz...5 Ózon nap...6 Autómentes nap...7 Hulladékgyűjtés

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám 2011. december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK MÁTYÁS HÍRLEVÉL ORSZÁGOS EREDMÉNYEINK (folyt.) Mohácsi Martin 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 7. Sallai Zoé 3.c Kvalitas Extra szövegfeld. 10. Sándor Barbara 4.b Kvalitas Extra szövegfeld.

Részletesebben

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június Iskolai ballagás Június 13-án került sor az Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására. A búcsúzó ünnepségen sok szülő,

Részletesebben

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1

hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 1 hirmondo2010_12.qxd 2010.12.02. 15:06 Page 2 Gyöngyöstarján Község Önkormányzata Képviselõ-testületének ülésérõl jelentjük Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

MÁTYÁS HÍRLEVÉL AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK Az Értelem Odüsszeiája Országos Kreatív Bajnokság (csapat) Molnár Alexandra 4.b 1. Kovács Natália 4.b 1. Rebek Petra 4.b 1. Krepsz Gabriella 4.b 1. Lőrincz Laura 4.b 1. Minkó Roland

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban

Jánoshidai Híradó. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! XVI. évfolyam 1. szám 2013. március. SZABÓ LŐRINC: Biztató a tavaszban Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 1. szám 2013. március Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk! SZABÓ LŐRINC:

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14)

beköszöntő Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. (Efézus 5,14) 2015. április. Életképek A Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium lapja. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre

Részletesebben

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu

2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a CIVIL KISÉR. www.civilkiser.hu 2008. MÁJUS A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft www.civilkiser.hu CIVIL KISÉR CK Teljes üzemben a Civil Kisér K 2008. május 1-tõl a tervezett funkciókkal teljes üzemben mûködik a www.civilkiser.hu jászkiséri

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA XVIII. évfolyam 6. sz. 2009. június Szent Iván hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA 2009. május elseje óta működik Rendőrőrs Kiskunlacházán. Az

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 201 4. július 1 0. rendkívüli képviselő-testületi ülés. képviselő-testületi ülés ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tiszakürt Község Önkormányzat képviselő testülete meg tárgyalta és elfogadta a szóbeli előterjesztést, Tiszakürt Község Megyei Településfejlesztési Részprogram keretében szereplő projektek

Részletesebben

VONATKERTI NAPLÓ XXIV. évf. 4-5. szám (246-247.) 2014. DEC.-JAN. XXIV. évfolyam 4-5. szám (246-247.)

VONATKERTI NAPLÓ XXIV. évf. 4-5. szám (246-247.) 2014. DEC.-JAN. XXIV. évfolyam 4-5. szám (246-247.) XXIV. évfolyam 4-5. szám (246-247.) Dec.- Jan. 1 Tárogató Leendő elsős osztályfőnökök 1. a osztály: Mészáros Ágnes Mészáros Ágnes vagyok, 1993 óta tanítok, Zsámbékon végeztem tanító szakon. A főiskola

Részletesebben

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december Terítéken a csongrádi ipar

kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december Terítéken a csongrádi ipar Csongrádi Hírek kéthetente megjelenő közéleti magazin I. évfolyam 16. szám 2011. december www.csongrad.hu Terítéken a csongrádi ipar Személyesen ismerkedik városunk vállalkozóival, és azok tevékenységével

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám

Jánoshidai Híradó. XIII. évfolyam 2. szám 2010. június. Grafika: Varga Ádám Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XIII. évfolyam 2. szám 2010. június Arany János: A rab gólya Árva gólya áll magában

Részletesebben

Beszámoló 2010/2011. tanév

Beszámoló 2010/2011. tanév Beszámoló 2010/2011. tanév 0 Magyar-kút ÁMK 2091 Etyek,Magyar utca 2. /Fax: (22) 597 040 (22) 597 041 e-mail: isketyek@mailbox.hu Etyek Község Önkormányzata Tárgy: ÁMK éves beszámoló Képviselő-testület

Részletesebben

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei:

ANK H Í R L E V É L. 2013/ 3. szám. Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: ANK H Í R L E V É L 2013/ 3. szám Tartalom: Intézményi egységek rövid hírei: Intézményvezetés Nagy siker volt a 10. Apáczai Szakmai Napok programsorozata. Bölcsőde Megható Nyugdíjas találkozót tartottunk.

Részletesebben