Akik mertek nagyot álmodni

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akik mertek nagyot álmodni"

Átírás

1 2011. március 17. Közéleti hetilap IX. évfolyam 10. szám Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Ünnepi állománygyûlés Legyen béke, szabadság és egyetértés, ezt akarjuk ma is - fogalmazott Berek Zsolt törzszászlós abban a szónoklatban, mely pénteken délelõtt hangzott el a Bázisrepülõtér ünnepi állománygyûlésén. A programot a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából tartották. A csapatzászló bevonulásával, díszmenettel kezdõdött az ünnepi állománygyûlés. A bázisparancsnok és a vendégek érkezését követõen Berek Zsolt törzszászlós mondott beszédet. Folytatás a 2. oldalon Fejlesztés a csóti iskolában TIOP-pályázat keretében informatikai fejlesztést hajtottak végre a csóti általános iskolában. Az intézmény számítógépparkját újították meg a beruházás keretében, melynek nagyságrendje meghaladta a 12 millió forintot. Március 15-e van, a legmagyarabb ünnep, az a nap, ami leginkább a miénk kezdte ünnepi beszédét dr. Áldozó Tamás polgármester kedden délelõtt az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére rendezett megemlékezésen. A melengetõ tavaszi napsütésben a Március 15. teret zsúfolásig megtöltõ emlékezõk elõtt a szónok így fogalmazott: Március 15-e van, ünnep, és az ünnepben egyszerre az örök kihívás, elébünk állított mérce; mire vittük mai magyarok a nemzet sorsát; jó gazda módjára bántunk-e tehetséggel, büszkeséggel, örökül kapott jószágokkal, vagy inkább ebül, s szétszóratott az építésre kapott erõ a semmibe? Dr. Áldozó Tamás az akkori és a mai pénzügyi válság kapcsán párhuzamot vont a két kor között. Mint mondta, 1848 februárjában pénzügyi válság rengette meg az osztrák birodalmat. Az emberek féltették jövõjüket, nem hitték az államadósság mértékét, a piacok pedig aggódtak. Bõvebben a 2. oldalon - A pályázat keretében informatikai eszközöket kap az iskola. 17 komputert, 7 tantermi csomagot interaktív táblával, egy szervergépet, egy szerverszoftvert, egy ún. szavazócsomagot, valamint a pedagógusok részére egy tízórás továbbképzési lehetõséget az interaktív táblák használatának elsajátítása érdekében. A tervek szerint az eszközök, berendezések áprilisban érkeznek az intézményünkbe, a projektet augusztusban kell lezárnunk - nyilatkozta Kékesi István, Csót polgármestere. Továbbiak a 6. oldalon A 15. agrárexpóra készülnek Húsvét elõtt egy héttel, április között rendezik meg Pápán a Szent György-napi Agrárexpót. A szervezõk idén kisebbfajta jubileumot ünnepelnek, hiszen ez lesz a 15. regionális mezõgazdasági kiállítás és vásár. A helyszín továbbra is a Városi Sportcsarnok és környéke lesz. Közel száz kiállító, szakmai és közönségprogramok -eztígériazideiagrárexpó. A háromnapos rendezvény elsõ napja a borászaté lesz, a második az agrárium aktuális szakmai kérdéseirõl szól, a harmadik napon a megyei vadásznapra várják az érdeklõdõket. A rendezvény fõvédnöke dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Az expó költségvetése millió forint, ebbõl a szakminisztérium 5 millió forintot vállal - hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere és Ebele Ferenc, a Veszprém Megyei Agrárkamara elnöke tartott Veszprémben a kamara székházában. A szakvásárra egy héttel a hódmezõvásárhelyi elõtt kerül sor, így az állatkiállítók nagyobb számban tudnak megjelenni Pápán. Az agrárexpó kísérõrendezvényeként idén is megrendezik a Veszprém megyei palackos borok versenyét, erre a borokon kívül pezsgõket is lehet nevezni. A borverseny eredményhirdetését a nyitónapon tartják. Az agrárexpó ideje alatt a megváltott jegyek kedvezményes belépésre jogosítanak a Várkertfürdõbe.

2 2 Pápa és Vidéke március 17. Ünnepi megemlékezés Akik mertek nagyot álmodni Folytatás az 1. oldalról A birodalom rosszul állt, mert az abszolút hatalom mindig felelõtlen; a birodalom rosszul állt, mert rosszul kormányozták; a birodalom rosszul állt, és ott volt a pillanat a nemzeti lét legnagyobb kérdéseinek megfogalmazására és kimondására, de ott volt a pillanat a válaszokra is. A mai helyzettel kapcsolatban a polgármester hangsúlyozta: A piacok ma is aggódnak, mert az ország rosszul áll. Az ország rosszul áll, mert rosszul kormányozták, és az ország rosszul áll, mert az abszolút hatalom mindig felelõtlen; s apró trükkök százain a becsületet is eljátszva legyen bármilyen harsány is a pest-budai cifra beszédû tirannosz, és veresse és lövesse is a népét, és húzzon akár rácsot maga köré, s bár hazudja el ezt az Areioszpagoszról rikácsoló hamis lelkû bölcs, aki országa ellen tagadni vezényel, ismét itt a pillanat a nemzeti lét legnagyobb kérdéseinek megfogalmazására és kimondására, de itt a pillanat a válaszokra is! A szónok feltette a kérdést: merjünk kicsik lenni, vagy merjünk nagyot álmodni? 1848-ban mertek nagyot álmodni, és nem féltek tenni álmaikért. Ám akkoriban is voltak fontolva haladók, megalkuvók és kicsiknek lenni bátrak. Vajon hol helyezkedtek õk március 15. után, hol a tavaszi hadjárat heteiben, hol Budavár visszavételekor és hol Világos idején? A kérdés kapcsán felvetette: Álmodjunk nemzeti bankot, ahol nem a piacok, hanem a magyar érdek diktál, a magyar gazdaság érdeke, a munkahelyek szaporodása? Álmodjunk közteherviselést, ahol nem dicsõség Luxemburgban, Cipruson és még száz helyen tartani a pénzt, s közben itthon adófizetésrõl prédikálni? Álmodjuk a sajtó szabadságát úgy, hogy közben nem az egykori cenzor oktat európai normákról és szokásokról? Álmodjunk uniót úgy, hogy a felelõsnek nevezett minisztérium Pestrõl nem volt rest kampányt vezényelni magyarnak a magyar ellen úgy, hogy sokan románként, szlovákként neveznek közülünk valót? Vagy álmodjunk uniót úgy, hogy kezet nyújtunk a másik magyarnak, gyûlölködés és irigység nélkül, mert aki ezt vezényelte kitaszítottuk magunk közül. Majd hangsúlyozta, nyújtsunk kezet, és az álomból ébredjünk arra, hogy esküt tettek a magyar alkotmányra az elsõ határon túliak. Dr. Áldozó Tamás úgy fogalmazott, négy éve még azt mondhattuk, Magyarország bennünk van, s határai körülölelnek mindenkit, aki március idusát ünnepének tartja. Ma mindezek felett azt is mondhatjuk, Magyarország igényt tart mindazokra, akik március idusát ünnepüknek tartják. Majd felelevenítette 1848, 1956, 1989 nagy nekirugaszkodásait, hangsúlyozva Kossuth, Széchenyi és a többiek vetésének majd két évtizeddel késõbb érett be a termése, s a rendszerváltozáshoz képest mi is majd húsz évet vajúdtunk a nemes célokért. A pápai történésekkel kapcsolatban a polgármester rámutatott, szerencsések vagyunk, hisz sokat adtunk 1848/49-hez, van mire büszkének lennünk. Itt mindig értelme és különös üzenete van az emlékeket idézõ szavaknak. Végül így fogalmazott: merjünk nagyot álmodni, és legyen hitünk az álmokért mindent megtenni, és merjük Liszt Ferenccel mondani azt követõen: Én is ehhez a régi, erõteljes fajtához tartozom, én is ehhez a betörhetetlen nemzethez tartozom, mely még biztosan jobb napokat lát majd! A megemlékezõ beszédet követõen Csillag-fiak címmel zenés-irodalmi összeállítást láthattak az érdeklõdõk, majd a hagyományokhoz hûen átadták a Pápa Város Önkormányzata által alapított díjakat. Pápa Város Díszoklevelét vehette át a Pápai Ipartestület. Szintén Pápa Város Díszoklevele kitüntetésben részesült Okke Pol, Kampen város nyugalmazott igazgatója, aki hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen. A díszsortüzet követõen az ünnepség résztvevõi elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Március 15. téri szobroknál, majd az MH Pápa-Bázisrepülõtér katonai díszalegységének és a Pápai Huszáregyesület tagjainak díszmenetével ért véget a megemlékezés. Papp Eszter Ünnepi állománygyûlés Folytatás az 1. oldalról március 15-e a mi ünnepünk. A magyaroké volt, és az is marad mindig. Ez az egyetlen ünnepünk, amit semmilyen módon nem tudnak kisajátítani, ahogyan azt néhány más ünnepünkkel megtették. És boldog ünnepünk ez annak ellenére, hogy 1849-ben szabadságharcunk elbukott. Boldog ünnepünk, mert a saját létünkért való küzdelmet, a közös ügyünkért való összefogást jelenti számunkra ban együtt akartunk valamit, és e mögé az akarás mögé egyre többen sorakoztak fel, egyre többen vállalták a döntés kockázatát, egyre többen érezték úgy, hogy ott kell lenniük. Ott, ahol a dolgok történnek - fogalmazott a törzszászlós. A szónoklatot követõen Domonkos Miklós bázisparancsnok körülbelül 30 katonát részesített kitüntetésben, és díszokleveleket is átadott. Az alkalmon a pápai önkormányzatot Bocskay László képviselte. Ünnepi mûsort március 15-e alkalmából a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai adtak. vb Pápa Város Önkormányzatának Városgondnoksága lomtalanítást szervez március 21-én Pápa város területén, március 28-án a környezõ falvakban (Tapolcafõ, Borsosgyõr, Kéttornyúlak). Kérnénk a lakosságot, hogy a lomot úgy helyezzék el az ingatlanuk elõtt, hogy az úttest forgalmát ne zavarja. Elektromos hulladékot ne helyezzenek ki, azok gyûjtésére egy másik idõpontban kerül sor. Szigorúan tilos háztartási hulladékot, építési törmeléket és veszélyes hulladékot kihelyezni. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete elõadást szervez, melynek témája a közbiztonság. Elõadó: a Pápai Rendõrkapitányság illetékes vezetõje. Idõpont: március 21., hétfõ 15 óra. Helyszín: Pedagógus Mûvelõdési Ház Pápa, Fõ u. 2. Minden érdeklõdõt tisztelettel hívunk és várunk!

3 2011. március 17. Pápa és Vidéke 3 Negyvenen építették a kerítést és a lépcsõket - A mai napon a legnagyobb feladat a kerítés építés és a tanösvény lépcsõjének az elkészítése lesz nyilatkozta lapunknak Horváth Endre, a Tapolcafõi Kertbarát Kör elnöke. Meghirdettük a kertbarát körben és a faluban is, hogy akinek a szíve diktálja és tud, az jöjjön segíteni. Nagy örömmel mondhatom, hogy a felhívásra negyvenen jöttek el, gépekkel, ásóval, lapáttal érkeztek, így megkezdõdhetett a dúcok leásása, a kerítés kihúzása és az ösvény lépcsõjének az építése. Szerencsére jó idõ van, szeretnénk kihasználni a tavaszi napsütést. A Tapolca-tanösvény hatszáz méter hosszú lesz, a tapolcafõi református templom mellett indul és a Tapolca-patak mentén egészen a Csáky hídig tart. Március 12-én a kõmûves és ács szakemberek a templom oldalánál biztonságos, könnyen járható falépcsõt Készül a Tapolca-tanösvény 2010 tavaszán négy évtized után ismét a felszínre értek a tapolcafõi református templom szomszédságában található rendkívül bõvizû és kristálytiszta karsztvízforrások, amelyek évszázadokon keresztül jelképei voltak Tapolcafõnek. A település meghatározó civil közössége, a Tapolcafõi Kertbarát Kör tavaly tavasszal elhatározta, hogy tisztán tartják a forrás környékét és a régi patakmedret, sõt a helybéliek egy Tapolca-tanösvény kialakítását is tervbe vették, amelynek kiépítése az elmúlt szombaton folytatódott. készítettek akácpallóból, amelyhez korlát is tartozik. Mivel a karsztvízforrások a Pápai Vízmû területén vannak ide bemenni nem lehet, ezért a domboldal legmagasabb pontján kialakítottak egy pihenõt, ahonnan kiválóan rálátni a forrásra, ahol a víz feltör. A református egyház pedig saját telke használati jogának megosztásával járult hozzá ahhoz, hogy két méter szélességben egy kerítés megépítésével folytatódhasson a tanösvény a Tapolca medréig. - A Tapolca-patak a helybeliek szívügye, lelkiismereti kérdés. Fontos, hogy ezt a hatalmas természeti kincset, ami negyven év után ismét a felszínre jött, megóvjuk. A megépülõ tanösvény segítségével az érdeklõdõk, iskolai csoportok a patak partján biztonságosan végig tudnak sétálni, és szeretnénk rendbe tenni az Örvény-forrás környékét is, ahol reményeink szerint látványtó is kialakítható majd mondta bizakodva Horváth Endre. A serényen dolgozó tapolcafõi közösséget meglátogatta dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, és jelen volt Zsegraics Gyula helyi önkormányzati képviselõ is. A tervek szerint a Tapolca-tanösvény hivatalos átadására a víz világnapján, azaz március 22-én kerül sor. Rács mögött a tettesek Két bûnügy végére is pontot tettek a Pápai Rendõrkapitányság nyomozói a közelmúltban. Elsõként egy betöréses lopássorozat elkövetõit fogták el, majd egy vastolvajt. A nyomozást mindkét esetben a szomszédos megyékben szolgálatot teljesítõ körzeti megbízottakkal való együttmûködés vitte sikerre. B. Sándor március 10-én szabadult elõzetes letartóztatásából, de már a hónap végén betöréses lopássorozatba kezdett. Közel 350 ezer forint értékben vitt el készpénzt, szeszesitalt, dohányárut és édességet az ugodi, a pápateszéri, továbbá a vaszari presszóból. Kezdetben szerencséje volt, ugyanis személye, valamint két fiatalkorú, illetõleg egy éppen csak felnõtt korú unokaöccse sokáig nem került a pápai rendõrök látókörébe. Tapasztalatlan rokonait a 44 éves Bakonyalján lakó férfi különbözõ felállásokban vonta be az általa kitervelt bûncselekményekbe. Utóbbiak általában csak részfeladatokat kaptak. Elsõsorban figyelniük kellett, miközben a nagybácsi elvégezte a munka oroszlánrészét. A bûnelkövetõk háborítatlansága azonban csak látszólagos volt. A KMB-sek, együttmûködve a szomszédos megyében szolgálatot teljesítõ kollégáikkal, végül beazonosították az ismeretlen tetteseket, számolt be lapunknak a részletekrõl Nagy Ákos rendõrfõhadnagy, bûnügyi osztályvezetõ. Hozzátette: B. Sándor utazó bûnözõként a pannonhalmi kistérségben is követett el betöréses lopásokat, ezen bûncselekményeket az illetékes rendõrkapitányságok nyomozzák. A másik eset Bakonyszücs külterületén történt, ahol a volt csontfeldolgozó üzem vasajtóit lopták el úgy, hogy leemelték õket a vaspántról, a hegesztéseket pedig eltörték. Az ajtókat ugyanis korábban összehegesztették egy-két helyen, hogy azokat ne lehessen kinyitni. Az eltulajdonított körülbelül egy tonnás vaskapuk értéke mintegy 70 ezer forint volt. A nyomozás sikeréhez ez alkalommal is hozzájárultak a szomszédos megyében dolgozó körzeti megbízottak, míg a csóti körzeti megbízotti csoportból Fûzfa László törzszászlós és Rák Szilárd zászlós neve érdemel említést, hangsúlyozta a bûnügyi osztályvezetõ. Meleg Andrea Pápai Jókai Kör Köszöntötték a helyi sajtót március 15-én nyomtatták ki a szabad magyar sajtó elsõ termékeit, és 1990 óta ez a nap a magyar sajtó napja. Ez alkalomból a Pápai Jókai Kör kötetlen beszélgetésre hívta a helyi médiumok képviselõit. A programra a kör elnöke, Veszpréminé Turtsányi Valéria invitáltaapápavárositelevízió,apápaésvidéke hetilap, a Pápa-Ma internetes újság és a Napló pápai munkatársait. - Egyesületünk úgy gondolta, hogy március 15-e közeledtével egy kicsit ráirányítja a figyelmet a magyar sajtó napjára, és ennek kapcsán a helyi médiára. Fontos számunkra ez a nap, hiszen március 15-én névadónk, Jókai Mór is rendkívül jelentõs szerepet töltött be, szeretnénk ezt is hangsúlyozni anapkapcsán.civilszervezetként pedig szeretnénk megköszönni a médiumok vezetõinek és munkatársainak azt a munkát, melyet a helyi társadalom érdemi tájékoztatása érdekében kifejtenek. Öröm számunkra, hogy a Jókai Kör programjait, eseményeit a helyi média mindig figyelemmel kíséri - mondta Veszpréminé Turtsányi Valéria. A rendezvényen részt vett dr. Áldozó Tamás polgármester, Rádi Róbert mûvelõdési osztályvetõ, valamint Unger Tamás, Grõber Attila és Erõss Bulcsú önkormányzati képviselõk is. - A mai találkozóval szeretnénk vállalni azt is, hogy megteremtsük a lehetõségét annak, hogy városunk médiaszakemberei és városunk közéleti személyiségei, esetenként pártok vezetõi is, kötetlen módon megtárgyalhassák a helyi nyilvánosság ügyét - tette hozzá a kör elnöke. Veszpréminé Turtsányi Valéria köszöntõjét követõen Válint Magdolna, akör fõtitkára felidézte a március 15-i eseményeket Jókai Mór írásain keresztül. A kötetlen kerekasztal-beszélgetés után a szervezõk fogadással köszönték meg a helyi sajtó munkáját. Varga Bea Lovas felvonulás, koszorúzás, faültetés Nemzeti ünnep Kupon Lovas felvonulással kezdõdött az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójára szervezett megemlékezés Kupon. A település központjában rendezett ünnepi program a Himnusz és a Székely himnusz eléneklésével kezdõdött, majd Portik Levente szavalatát hallgathattuk meg. Ezt követõen Varga Éva, Kup polgármestere mondott ünnepi beszédet, amelyben szólt a magyarság függetlenségi mozgalmáról, a forradalom és szabadságharc eredményeirõl, következményeirõl és a hõsökre való emlékezés fontosságáról. A polgármesteri gondolatok után a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kórusának elõadásában toborzó dalok hangozottak el, majd Portik Péter, a Háromhatár Egyesület elnöke mondott köszöntõt, aki visszaidézte a magyar nemzet sorsfordító pillanatának tartott eseményeket, beszélt az összefogás erejérõl és párhuzamot vont 1848/1849 és az 1956-os forradalom között. Az ünnepi mondatok után Kósa Hajnalka szavalata hangzott el, majd a Háromhatár Kórus dalcsokrával, a Szózat eléneklésével és koszorúzással zárult a mûsor. Kupon ebben az évben a március 15-i programokkal párhuzamosan megpróbáltak hagyományt is teremteni, hiszen a ben született gyermekek tiszteletére faültést szerveztek az egyik legszebb nemzeti ünnepünkön, amelyet jövõre is folytatnak majd.

4 4 Pápa és Vidéke március 17. Constanzában lesz a döntõ Húsz éve versenyeznek A Tarczy Lajos Általános Iskola két tannyelvû tagozatának tanulói román matematika versenyen indultak. Részvételük eredményes volt, így a 12 alsós és felsõs tanuló részt vehet a nyár elejei constanzai döntõn is - adta hírül az intézmény igazgatója. A C-17-es program keretében a Tarczyban tanul egy román gyermek is, Andrei Gavrila, kinek édesanyja matematikatanár. A család a Fekete-tenger partján fekvõ Constanzából jött Pápára. - Az édesanya ott tanított, és rendszeresen indította tanítványait matematikaversenyeken, többek között feladatokat küldött be egy Románia-szerte ismert, matematikai feladatokat publikáló folyóiratnak - mondta Venczel Csaba Evangélikus hittanverseny Hatodik alkalommal rendezték meg a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános iskolában az Országos Evangélikus Hittanverseny megyei döntõjét, melyen két korosztályban összesen 17 csapat mérettetett meg. Gyenge Katalin egyházmegyei ifjúsági referens kérdésünkre elmondta; a megyei fordulón alsós és felsõs korosztályban, négy fõs csapatok versengtek az országos döntõbe jutásért. A gyerekek az egyházmegye különbözõ területeirõl érkeztek; többek között Somlószõlõsrõl, Várpalotáról, Nemesszalókról, Homokbödögérõl, Takácsiról és Pápáról. A házigazdák ez alkalommal három csapattal - két alsós és egy felsõs - képviseltették magukat. Az idei év bibliaversenyének témaköre a szentírásban elõforduló mesterségeket, foglalkozásokat ölelte fel. A gyerekek az elõzetesen megadott igehe- igazgató. Gabriela Gavrila fordításának köszönhetõen kapták meg a magyar és külföldi tarczys gyerekek a matematika feladatokat, õ is küldte vissza a megoldásokat a kiadónak. - A tanév eleje óta küldtek be diákjaink feladatmegoldásokat a folyóiratba, így rendszeresen szerepelnek tanulóink nevei az újságban. Nemcsak magyar gyerekek nevei, hanem külföldi diákjainké is - tette hozzá az igazgató. A Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete látogatást szervez Budapestre a Parlamentbe, március 28-án, hétfõn. Jelentkezni lehet korlátozott számban hétfõ-szerda-péntek 8-11 óráig az Egyesület Irodájában (Pápa, Fõ u. 2.) Tájékoztató Az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola március 24-én, csütörtökön 8:30 órától nyílt napot tart a leendõ 1. osztályosok szüleinek. 8:30-9:00 tanít: Nemeréné Fejes Emília 9:00-9:30 tanít: Hoffmann Tamásné 9:30-10:00 tanít: Telekesi Péter 10:00-10:30 tanít: Jáger Lászlóné Délután 16 órától a gyermekek részére játékos iskola-bemutató lesz, melyre tornacipõt kell hozni. Ezzel egy idõben a szülõk részére az aulában tájékoztatót tartunk az iskoláról. Gabriela Gavrila elmondta, természetesen van különbség a magyar és a román matematikaoktatás között, például a magyar matematikaoktatás sokkal gyakorlatiasabb, ez mindenképpen jó dolog. A közelmúltban nagy öröm érte az iskolát, ugyanis a lap fõszerkesztõje, Ion Tiotioi professzor meghívta a feladatokat beküldõ tarczys diákokat, illetve felkészítõ tanáraikat a verseny döntõjére, melyet június elején tartanak majd Constanzában. Az igazgató elmondta, nagy megtiszteltetés a számukra, s már neki is láttak a többnapos út megszervezésének. Varga Bea lyekbõl készülhettek fel a versenyre. A feladatlap nyolc, különbözõ típusú kérdésbõl állt, melyet ezúttal is az országos egyház által felkért tanárok, hitoktatók állították össze. A csapatoknak nem volt könnyû dolga. Az összetett feladatok és a nehéz témakör alaposan próbára tette tudásukat, számolt be a részletekrõl az ifjúsági referens. A versenyen korosztályonként az elsõ három csapat részesült oklevélben és könyvjutalomban. Ezen kívül a legjobbak egy gravírozott vázát is kaptak jutalmul, lévén 20. alkalommal rendezi meg a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának gyermek- és ifjúsági osztálya az országos hittanversenyt. Mindegyik korcsoportból az elsõ helyezett csapat jutott tovább az országos döntõbe. Az elõzõ évhez megszûntek hasonlóan, idén is a várpalotai gyerekek bizonyultak mindkét kategóriában a legjobbnak. A döntõbe jutott csapatok minden évben tisztességesen helytálltak a végsõ küzdelemben, tette hozzá Gyenge Katalin. Meleg Andrea Felajánlja adója egy százalékát? A statisztika szerint a személyi jövedelemadót megfizetõ állampolgárok több mint 50 százalékban úgy töltik ki adóbevallásukat, hogy nem rendelkeznek adójuk 1 százalékáról. Pedig ez a legegyszerûbb módja annak, hogy a számunkra fontosnak tartott ügy érdekében tegyünk valamit. Többek között hozzájárulhatunk a beteg gyermekek gyógyulásához, kórházak, iskolák, mentõállomások mûködéséhez, vagy négylábú kedvenceink védelméhez. Heti körkérdésünkben, arról tudakozódtunk Önöktõl, felajánlják-e adójuk 1 százalékát. Mezõ Zsolt - Mindig kihasználom ezt a lehetõséget, évek óta a bakonyszûcsi Daganatos Betegek Rehabilitációs Otthonának ajánlom fel az adóm egy százalékát. Nagyon lényegesnek tartom a segítségnyújtás ezen módját. Erre a kis összegre is szükségük van azoknak, akiknek nagyon kevés jut. Amennyiben lehet, tegyünk meg mindent értük! A könyvelõm már tudja, kinek szoktam adni. Dudás Péter -Mindenévbenakórháznak ajánlom fel az 1 százalékot. Ott dolgozom, úgy hiszem, nagy szükség van rá. Múlt csütörtökön tartották az ezévi Gerencsér Attila Helyesírási Versenyt. Az esemény különleges volt, ugyanis 20. alkalommal rendezték meg a magyar nyelvi vetélkedést a pápai és környékbeli iskolások számára. A két évtized alatt több száz gyermek versenyzett ezen a vetélkedõn. A helyesírási versenyt 1992-ben indította útjára Bognár József magyartanár, az akkori Belvárosi Általános Iskola igazgatója, mégpedig azzal a céllal, hogy a város és a városkörnyék legjobb 7. és 8. osztályosai összemérhessék tudásukat. - A rendszerváltás után voltunk, abban az idõben az úttörõ már nem létezett, Az így befolyt összeget, ha jól tudom, mûszerek vásárlására költik, felújításra, vagy a gyerekosztálynak a tanulmányi versenyek, de újak még nem alakultak ki. Egy ûrt éreztünk akkor, azért indítottuk el mi magunk az anyanyelvi vetélkedést - mondta Bognár József. Az indulás utáni második évben a versenyt a nagy szaktudású pápai magyartanárról, Gerencsér Attiláról nevezték el. Gerencsér Attila az Erkel-iskola kiváló magyartanára volt éven át kollégák voltunk. Nagyszerûen ismerte a magyar nyelvet, a helyesírást - fogalmazott a nyugalmazott igazgató -, és nemcsak ismerte, hanem az ismereteket nagyon jól át is tudta adni tanítványainak. Az elsõ versenyünkön Gerencsér Attila volt a zsûri elnöke, és még abban az évben bekövetkezett halála után úgy gondoltam, egy ilyen kiváló magyartanárnak úgy tudunk leginkább emléketállítani,harólanevezzük el a helyesírási versenyt - mondta Bognár József, aki vesznek rajta játékokat. A feleségem sem hagyja ki soha ezt a lehetõséget, õ annak az óvodának ajánlja fel, ahol dolgozik. A kevés is több a semminél, és bizony sokszor sorsok múlnak rajta. Szakácsné Mészáros Erzsébet - Általában fel szoktam ajánlani. Gyermekalapítványoknak, kórházaknak vagy a pápakovácsi általános iskolának, ahol a fiam tanul. hozzátette: 20 év nagy idõ, s az,hogyaversenyilyensokáig fennmaradt, a lelkiismeretes magyartanároknak köszönhetõ, s persze a tehetséges, jó helyesíró gyerekeknek. A nyugalmazott igazgató azt mondta, sajnos mostanában az iskolákban kevesebbet foglalkoznak a magyar nyelvvel, pedig anyanyelvünk ápolása és magas szintû mûvelése elengedhetetlen lenne. - Az általános és középiskolákban legalább olyan rangon kellene lennie a magyar nyelvnek, mint az idegen nyelveknek, ugyanis az utóbbi idõben sajnálatosan az tapasztalható, hogy többet foglalkoznak az oktatási intézményekben az idegen nyelvvel, mint a saját anyanyelvünkkel. Ez a pedagógusok, a tanulók, a szülõk, de leginkább a társadalom feladata is lenne. A magyar nyelvet olyan rangra kell emelni, mint amilyet megérdemel. Ha ez így lesz, akkor a régi idõk visszatérnek, és még több versenyzõ lesz, úgy, mint az elsõ idõkben, amikor diák is részt vett ezen a versenyen - mondta Bognár József. A versengésen indult 11 tanuló közül elsõ helyezést ért el a Weöres-iskolás Kollarics Réka és az Erkel-iskolába járó Hercz Balázs. Varga Bea Az idén még nem készült el a bevallásom, így nem tudom, kinek adom az 1 százalékot. A könyvelõm majd tájékoztat a lehetõségekrõl, de szerintem valamelyik gyermekalapítvány kapja ezúttal is. Nekem két gyermekem van, ezért tartom többek között fontosnak azt, hogy éljek ezzel a lehetõséggel. Bár nem sok pénzrõl van szó, de sok kicsi sokra megy. Meleg Andrea

5 2011. március 17. Pápa és Vidéke 5 Kerpel Péter fotói a könyvtár folyosóján A huszárság emlékezete A huszárság emlékezete címmel nyílt kiállítás Kerpel Péter mûvésztanár fotográfiáiból a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóján március 10-én délután. A tárlat hivatalos megnyitójára a kastélykápolnában került sor, ahol dr. Hermann István, a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Az igazgatói gondolatok után Bolla Kálmán, a Pápai Huszáregyesület elnöke nyitotta meg a fotókiállítást, beszédét egy zsoltárverssel kezdte: Amiket hallottunk és tudunk, mert õseink elmesélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elõl. Elbeszéljük a jövõ nemzedéknek az Úr dicsõ tetteit és erejét, csodáit, melyeket véghezvitt. Tudja meg ezt a jövõ nemzedék, a születendõ fiak, és ha felnõnek, beszéljék el fiaiknak. - Ennél a zsoltárversnél nem lehet jobban és szebben kifejezni azt, amit fontosnak tart az a közösség, aki megálmodta és minden év augusztusában megrendezi a Pápai Történelmi Játékokat és Bajtársi Találkozót fogalmazott beszédében Bolla Kálmán, aki a huszár szó valódi jelentésérõl, tartalmáról, valamint a hazaszeretet és a hiteles értékrend jelentõségérõl is szólt. Fontosnak tartotta aláhúzni, hogy a történelmi játékok kapcsán szervezett bajtársi találkozó emlékezés és tisztelgés a hõsök Jézus szenvedésének, feltámadásának története elõtt. Bolla Kálmán utalt rá, hogy a kezdõ zsoltáridézet azért is aktuális gondolat, mert Kerpel Péter mûvésztanár eddigi munkáinak nagy része a református egyházhoz és a református kollégiumhoz kapcsolódik. Bízunk abban, hogy közös munkánk jó ügyet szolgált, mindenkinek kívánok a képekhez jó szórakozást zárta szavait az egyesület elnöke. Csíksomlyói magyar passió Húsvéthoz közeledvén válik igazán aktuálissá az Evangélium Színház és a Forrás Színház közös produkciójában bemutatott Csíksomlyói magyar passió címû elõadás, amelyet az elmúlt héten a Tarczy és a Bocsor ifjúsági bérletekben, valamint a Vajda felnõtt bérletben láthatott a pápai közönség a JMK színháztermében. A Dörner György fõszereplésével színpadra állított zenés misztériumjáték a középiskolás fiatalok körében is osztatlan sikert aratott. A Pápán is látható elõadást az 1751., és évi Csíksomlyói misztériumok, valamint egy ismeretlen helyrõl származó passiójáték felhasználásával Katona Imre írta színpadra. A különleges szertartásjáték az ember teremtésének, bûnbeesésének és Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának fájdalmasan szép történetét meséli el, emellett az európai színház újjászületésének õsi misztériumába is beavat bennünket. Mindezt az elõadás minimális díszlettel valósítja meg. Pataki András rendezõ a fényekkel alakítja, változtatja, formálja a színpadi teret, a különbözõ stációk pedig a bravúros világítási beállításoknak köszönhetõen életre kelnek, szinte a szemünk elõtt elevenedik meg a bibliai világ. A történeti víziót csak a jelmezek modern kontrasztja töri meg néha, ám a szövegkönyv régies, korhû szóhasználata azonnal visszaránt bennünket az eredeti cselekménybe, amely Szarka Gyula (Ghymes Együttes) zenéjével és Demcsák Ottó balettmûvész koreográfiájával, valamint az élõ Bolla Kálmán után Tóth Kálmán, a Pápai Huszáregyesület alelnöke szólt a Kerpel Péterrel közös munkáról, majd maga az alkotó mûvésztanár is elmondta gondolatait a jelenlévõknek. A programon Dóczi Barna, valamint a Pápai Huszáregyesület zenekara közremûködött. Kerpel Péter ezúttal nem grafikáival, festményeivel, hanem fotóival nyújt mûvészi értéket, alkotásai a múló, szertefoszló pillanatot örökítik meg. Az aktuális történelmi játékok mögött egyéves elõkészítõ munka áll, a rendezvény azonban véget ér, az éves közösségi munkából pedig csak emlékek maradnak. Kerpel Péter fotói megõrzik a csatajelenteket, a kísérõprogramokat vagy éppen a borosüvegen visszatükrözõdõ Nagytemplom képét szereplõknek, rendezõknek, nézõknek és mindazoknak, akik megnézik A huszárság emlékezete címû fotótárlatot a Jókai Mór Városi Könyvtár folyosóján. hangszeres kísérettel (orgona és dob) valóban katartikus élményt nyújt. Az elõadás nagyon hatásos, néha provokatív, sokszor szívbemarkoló és felettébb elgondolkodtató. Elgondolkodtató azért, mert ráébredhetünk arra, hogy kétezer éve létezik olyan forrás, amely akár örömben, akár nehézségek közepette mindenki számára elérhetõ. Csak az a baj, hogy egyre kevesebben keresik, pedig ingyen van és nincs semmilyen káros mellékhatása Programajánló Március 18-tól április 17-ig Matzon Frigyes szobrászmûvész és A. Tóth Sándor tanár, festõmûvész kiállítása látható a Somogyi József Galériában. Március 20-án, vasárnap 17 órától a Szerelmek háza címû finn filmet vetítik az Art moziban (Petõfi mozi). Március 22-én, kedden 19 órakor kezdõdik a JMK színháztermében a L art Pour L art Társulat A három testõr és a Jeti, vagy mi a pék címû elõadása. Jegyek válthatók munkanapokon 9-17 óráig a Tourinform irodában és óráig a JMK jegypénztárában. Március 24-én, csütörtökön, 16 órakor tartja, a Jókai Mór Városi Könyvtár olvasótermében, Ács Bódog könyvbemutatóját a Jókai Kör Egyesület. Az íróval beszélget: Bakody Lászlóné a Jókai Kör alelnöke. Közremûködnek: Müller Kata, a Pápai Református Kollégium TÁNC-LÁNC Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménye tanulója, valamint a Jókai Kör Irodalmi Önképzõköre. Március 26-án, szombaton 16 órakor kezdõdik Weöres Sándor Csalóka Péter címû mesejátéka a Dé-Mol Színjátszó Társulat elõadásában a HEMO elõadótermében. Jegyek 300 forintos áron válthatók az elõadás elõtt. Március 31-én, csütörtökön 19 órakor kezdõdik a JMK színháztermében a Presidance Company a Megasztár táncosainak A magyar világsiker címû táncszínházi elõadása 2 45 percben. Jegyár Ft. Jegyek válthatók munkanapokon óráig a JMK jegypénztárában. Április 8-án, pénteken 15 órakor kezdõdik a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes 30 éves ünnepi mûsora nyilvános fõpróbája a JMK színháztermében. Jegyár 500 Ft. 19 órától ünnepi elõadás. Jegyár Ft. Április 9-én, szombaton 19 órakor kezdõdik a JMK színháztermében a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes 30 éves ünnepi gálamûsora. Jegyár Ft. Helyreszóló jegyek válthatók a JMK jegypénztárában munkanapokon óráig. A KÉSZ Pápai Csoportja szeretettel meghívja önt és kedves családját dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök Vallásos nevelés Katolikus iskolák címû elõadására, melyre március 21-én, hétfõn 18 órakor kerül sor a Szent Anna templomban. Filmvetítés a polgári körben Filmvetítésre várta tagjait és szimpatizánsait a Pápai Polgári Kör márciusi összejövetelén, ahol Koltay Gábor A fehér vértanú címû filmjét nézhették meg az érdeklõdõk. Az alkotás Mindszenty József bíboros az életét mutatta be. A filmvetítés elõtt Rabi István a sajtó kérdésére elmondta, bár 20 éve volt a rendszerváltás, de azóta is elõbukkannak olyan dolgok, melyek homályosak, amiket a mai napig eltitkoltak elõttünk. Legutoljára egy ügynöklistát tettek nyilvánossá, melynek pápai érintettje is van. Láthatjuk, hogy az elõzõ korszak még nincs lezárva és továbbra is nagy közérdeklõdésre tart számot. Ezért mai összejövetelükön egy emblematikus személyiséget ismerhetnek meg a résztvevõk, akinek az élete maga volt a kommunizmus elleni küzdelem, fogalmazott a kör elnöke. Koltay Gábor munkásságát értékelve Rabi István hozzátette, a rendezõ felderíti azokat a személyeket, történéseket, melyeket mély hallgatás övezett az elõzõ rendszerben. Ilyen volt Vass Albert, akirõl alig hallhattunk a rendszerváltás elõtt, vagy a fasisztának beállított volt kormányzó, Horthy Miklós, akinek a történelmi szerepét éppen ideje lenne újjáértékelni. Az összejövetelen Rabi István köszöntötte a résztvevõket, majd egyperces néma felállással tisztelegtek a jelenlévõk nemrég elhunyt tagtársuk, Kajtár Gyula emléke elõtt. Ezt követõen a kör elnöke röviden értékelte az idõközi választások eredményét, majd gratulált dr. Áldozó Tamás polgármesternek, aki szintén eljött a vetítésre. A Pápai Polgári Kör a következõ alkalommal, azaz április 14-én, Nagy Anna kormányszóvivõt látja vendégül. M.A.

6 6 Pápa és Vidéke március 17. Nyolc település borversenye Zsúfolásig megtelt a nagygyimóti mûvelõdési ház a borversenyre. A helyi kertbarátok elnöke nem gondolta, hogy hetvenhat bormintát neveznek megmérettetésre a Gerence környéki települések borosgazdái. A helyi rendezõkön kívül Csót, Béb, Ugod, Vanyola, Lovászpatona, Bakonyszücs és Bakonykoppány szõlõtermelõi képviseltették magukat. A vendéglátók nevében Szaller Zsolt polgármester köszöntötte a résztvevõket. Találóan jegyezte meg: A jó bort harapni kell, nem nyakalni. A benevezett borokat Szakos Csaba lelkész áldotta meg. A színes kultúrmûsor is emelte a hangulatot. A Pannonhalma Sokoróaljai borvidék három kitûnõ borásza, Lengyel István, Deé Géza és Bieder Lajos végezte a nedûk minõsítését. Az anonimitásra jellemzõ volt, hogy csak a borosgazdák, illetve baráti, ismerõsei körei tudták milyen eredményeket értek el. Összesen 7 arany, 33 ezüst és 22 bronz minõsítés után osztották ki a nevezési számok utáni okleveleket. A nagy aranyat a legtöbb pontszámot elért bor kapta. A nagygyimóti Flider Ferencné büszkélkedhetett vele. Szürkebarát borával elnyerte a különdíjat és az azzal járó szép vándorserleget. A pontszámok alapján még tizenketten részesültek különdíjban. A megmérettetés után finom vacsora várta a résztvevõket. A bormintákból is maradt borharapásra. Jó hangulatban zenés, vidám baráti beszélgetéssel ért véget a Gerence környéki települések borversenye. Vörös Imre, ahelyi kertbarátok vezetõje úgy búcsúzott a résztvevõktõl, jövõre is szeretettel várják õket egy nemes vetélkedõre. Tomena György Hirdetmény a bírósági ülnökök választásáról Az Alkotmány 46. (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben. A bíróságok ülnökeinek választása legutóbb 2007-ben került sor, megbízatásuk május 22-én lejár, emiatt szükséges az új választás megtartása. A Magyar Köztársaság elnöke a bírósági ülnökök választását március 7. és április 30. napja közötti idõtartamra tûzte ki. A Pápa Városi Bírósághoz 25 fõ ülnököt és 15 fõ pedagógus ülnököt kell megválasztani. Ezen ülnökök megválasztása a bíróság székhelye szerint illetékes települési, illetve települési kisebbségi önkormányzatok képviselõtestületeinek hatáskörébe tartozik. Fentieken túl a Veszprém Megyei Bírósághoz 26 fõ ülnököt, 5 fõ pedagógus ülnököt, továbbá a Munkaügyi Bírósághoz 30 fõ ülnököt a Veszprém Megyei Közgyûlés választ. Az évi LXVII. tv a alapján az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzatok és a társadalmi szervezetek kivéve a pártokat jelölik. A fiatalkorúak büntetõ ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik. A munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a munkavállalók és munkaadók érdekképviseleti szervei jelölik. A bíróságokra ülnöknek büntetlen elõéletû, választójoggal rendelkezõ, a 30. életévét betöltött, de a 70. életévet el nem ért magyar állampolgár jelölhetõ. A jelöléshez csatolni kell azt a jelölést elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, az ülnökké történõ megválasztására jogosult képviselõtestület, megyei közgyûlés részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja büntetlen elõéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. A jelölést Pápa Város Polgármesteréhez személyesen vagy írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon március 31-ig kell bejelenteni. Az ülnökök megbízásuk idõtartama alatt az Alkotmány 50. (3) bekezdése értelmében nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak. Az országgyûlési képviselõi megbízatás, az önkormányzati képviselõ-testületi tagság politikai tevékenységnek tekintendõ. Nem politikai tevékenység a munkavállalói szakmai, érdekvédelmi szervezetben való részvétel. Az ülnökök jogaira és kötelességeire vonatkozó tájékoztató, a bírósági ülnökké jelölésre szolgáló nyomtatvány és a bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat a Pápa Városi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (8500 Pápa, Fõ u. 12. II. emelet szobák) kérhetõ vagy letölthetõ a internetes oldalról. Az ülnök jelöléssel kapcsolatos bõvebb információ a Polgármesteri Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási idõben, továbbá a 89/ telefonszámon kérhetõ. Pápa város alpolgármestere - Civil diplomám van, agrármérnökként végeztem. A véletlen sodort a rendõri pályára. Megüresedett 1996-ban a kapitányságon az engedélyügyi elõadói hely, és úgy gondoltam szerencsét próbálok. Az egyetemen vizsgáztam többek között vadászat-vadgazdálkodás tantárgyból, így találtam némi kapcsolódást a meghirdetett munkakörhöz. Az engedélyügyi elõadó egyik feladata ugyanis a fegyvertartási engedélyek kiadása a vadászoknak, mondta mosolyogva az õrnagy. Így kerültem a kapitányságra. Munka mellett Hölgy lett az év rendõre Kutscheráné Szalay Viktória õrnagy vehette át az Év pápai rendõre kitüntetõ címet a kapitányság idei évértékelõ állománygyûlésén. Az õrnagy fõelõadóként dolgozik a Pápai Rendõrkapitányságon. Kiváló, lelkiismeretes munkájáért többször kapott már elismerést. végeztem el Budapesten a rendõrtiszti átképzõ iskolát. Egy év után rendõrtiszt lettem. Akkor még nem volt sok elképzelésem arról, milyen is valójában a rendõri munka. Az igazságrendészet pedig nem sorolható abba a klasszikus rendõri feladatkörbe, mely a köztudatban él. Ez egy irodai tevékenység, ahol jogszabályokkal dolgozom. A beérkezett ügyfeleknek adom ki a különbözõ engedélyeket. Igyekszem megkönnyíteni a dolgukat, hiszen a legtöbb esetben nem egyszerû kiigazodni a számtalan nyomtatvány között. Én hagyom Középpontban az önkéntesség A Civil Háló szövetség tagszervezetei közül többen vannak, akik az ifjúsággal foglalkoznak. Õk kezdeményezték, hogy a Civil Szerviz Közösségfejlesztõk Közhasznú Egyesülete hívja életre az Ifjúsági Kerekasztalt, mely együttmûködés reményében párbeszédet kezdeményezett a fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények között. Fájó szívvel tudatjuk, hogy Hauber János erdésztechnikus, ny. faipari mûvezetõ március 15-én hosszú betegség után 78 éves korában elhunyt. Gyászolják: három fia, hat unokája, nõvére, menyei, sógornõje, rokonai s mindazok, akik ismerték és szerették. Drága halottunkat március 18-án pénteken a 3/4 3-as gyászmise után 1/2 4-kor kísérjük utolsó útjára Béb község sírkertjében. A gyászoló család jóvá a vadászok és vagyonõrök fegyvertartási engedélyének a kiadását, késõbb felügyelem azokat. Ellenõrizni kell ugyanis, hogy a vadászok a jogszabályoknak megfelelõen folytatják-e tevékenységüket, valamint a fegyveresek az elõírások alapján tárolják-e és használják-e lõfegyverüket. Részemrõl fõleg adminisztratív jellegû az ellenõrzés, mivel a gyakorlatban a Folytatás az 1. oldalról Az intézményben már 1997-ben kialakítottak egy számítástechnikai szaktantermet és nyelvi labort, melyet ugyancsak egy pályázatnak köszönhetõen korszerû gépekkel szereltek fel. Az Az Ifjúsági Kerekasztal az önkéntesek és az õket fogadók legutóbbi összejövetelét között. azóta eltelt több március 9-én, szerdán tartották a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházépületének emeleti elõadóterében. A beszélgetés alaptémája az önkéntesség, meghívott A rendezvényen elhangzott: a kerekasztal-beszélgetés témája különösen aktuális most, amikor a Nemzeti Erõforrás Minisztériuma oktatásért felelõs állam- vendége Öcsi József, titkársága bejelentette, a Mobilitás Közép-dunántúli 2014-tõl az érettségi vizsga Regionális Ifjúsági elõfeltétele lehet az 50 órás Szolgáltató Iroda vezetõje volt. Palkovicsné Vass Ibolya ifjúsági asszisztens elmondta, az Önkéntesség Európai Éve, melynek kapcsán az egyesület is bekapcsolódott a Veszprém Megyei önkéntes munka teljesítése. A kerekasztal résztvevõi megbeszélték, helyben milyen lehetõségei vannak a diákoknak önkéntes munkák végzésére, készen állnak-e a helyi civil szervezetek az önkéntes diákok fo- Önkéntes Centrum gadására, illetve, hogy lét- munkájába. A cél az, hogy a pápai kistérségben népszerûsítsék rejöhetnek-e közös kezdeményezések, programok az az önkéntességet, önkéntesség népszerûsítérejöhetnek-e felkészítsék a fogadó szervezeteket, és közvetítsenek sére. papp mint egy évtized alatt egy alkalommal önerõbõl felújították a számítógépparkot, melyhez tavaly ugyancsak pályázatból 7 komputert is sikerült beszerezniük. - A mostani fejlesztés eredményeképpen egy idõre megoldódnak az iskola informatikai problémái, sõt nemcsak a székhelyintézményben újulhat meg az informatikai rendszer, hanem a vanyolai tagintézményünkben is. Azt gondolom, hogy a községi iskolákhoz képest tökéletesen fel- közrendvédelmi állomány végzi. Területre csak abban az esetben megyek, ha a személyi-vagyonõröket közterületen ellenõrzöm. A munkám nagyon összetett, és rengeteg adminisztrációs teendõvel jár. A feladatkörömbõl adódóan szoros a kapcsolatom a vadászkamarával, valamint a személyi és vagyonvédelmi kamarával nyilatkozta Kutscheráné Szalay Viktória. - Az elmúlt években a kamara tárgyjutalommal ismerte el a munkámat, illetve a 10 éves szolgálati idõ után járó kitüntetésben részesültem. Az állománygyûlésen igencsak meglepõdtem, mikor meghallottam, hogy engem választottak az év rendõrének 2010-ben. Ha jól tudom, az igazságrendészeten még soha senki nem kapott ilyen kitüntetést, de talán nõként is engem ért elõször ez a megtiszteltetés. A családom örömmel és büszkeséggel fogadta. Úgy gondolom, ez a díj arra is kötelez, hogy a jövõben legalább ugyanígy vagy még jobban végezzem a munkámat fogalmazott Kutscheráné Szalay Viktória õrnagy. Fejlesztés a csóti iskolában szereltek leszünk, s ezt nem csak a számítástechnikaiinformatikai szempontból lehet elmondani, hiszen intézményünk iskolabusszal rendelkezik, van tornatermünk, és az elmúlt években az épület kétharmadát belülrõl sikerült felújítanunk - tette hozzá Kékesi István. A projektnyitón az intézmény informatikatanára, Orbánné Kiss Katalin elmondta, az iskolában negyediktõl nyolcadik osztályig tanulják a gyerekek az informatikát, s a pedagógusok már nagyon várják az új berendezéseket, mert a mostani gépparkjuk elavult, a komputerek lassúak. Azt remélik, hogy az új számítógépekkel hatékonyabb lesz az oktatás és gyorsabbá válik az óramenet is. Varga Bea Anyakönyvi hírek Házasság: Orosz Gábor Bogdán Ildikó, Szalóky Dávid Nagy Edit, Mécs Gábor Béla Orsós Gitta. Születés: Szabó András Molnár Rita Erzsébet: Benedek, Kovács Zoltán Legeza Natália Veronika: Zalán, Hári Szabolcs Nagy Veronika: Ármin, Sárfi Béla Pap Veronika: Bence, Etli Attila Pusztai Diána: Ramóna, Icsó József Scheck Edina: Loretta, Farkasdy Tamás Medek Laura: Szófia, Gõgös Tivadar Szanyi Mónika: Hanna Amira, Katavics Tamás Mihály Dömötör Zsuzsanna: Réka. Halálozás: Ásványi Istvánné sz. Mikhely Ilona, Böröczky Gergely, Péterfalvi József, Takács Vince, Buzás Lajos, Pereznyák Istvánné sz. Horváth Margit, Nagy Irén, Kalmár Dezsõ, Szalai Károly, Rácz István Jánosné sz. Kocsis Margit, Sebestyén Andrásné sz. Figder Ilona, Németh Józsefné sz. Tóth Margit, Õri János, Csiki Árpád, Kiss Gáborné sz. Ferenc Margit, Mayer Károly, Pálfi Péterné sz. Domján Erzsébet.

7 2011. március 17. Pápa és Vidéke 7 Kézilabda Helytálltak a Veszprém ellen Egy döntetlennel két gyõzelemmel 2. helyen végzett a Weöres Sándor Általános Iskola csapata a évesek számára kiírt Unicredit Kupa kézilabda tornán. A tornának helyet adó Weöres-iskola mellett Gyõrbõl a Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Veszprémbõl a Kézilabda Tanoda, Barótról a Gál Mózes Általános Iskola vett részt a tornán. A körmérkõzések során a veszprémiek kiemelkedtek a mezõnybõl, veretlenül nyerték a tornát. A Kézilabda Tanoda ellen a pápaiak megállták a helyüket, szoros mérkõzésen pontot szereztek a hazai kézilabda fellegvárának utánpótlása ellen. A gyõri Kölcsey ellen egy góllal, Barót ellen 3 góllal nyert a Weöres, ez a - veszprémiekhez hasonlóan veretlen - teljesítmény a 2. helyre volt jó. A 3. helyen végeztek a gyõriek egy gyõzelemmel, a 4. helyezett három vereséggel Barót együttese lett. Úszás Egyéni legjobb idõket úsztak Remek eredményeket értek el a Pápai Úszósport Egyesület versenyzõi a II. Pápai Termál Kupa úszóversenyen. A csapatversenyt a PUSE nyerte, 26 arany-, 11 ezüst- és 16 bronzérmet szereztek az egyesület úszói, az igazolt versenyzõk sorra produkálták az egyéni legjobb idõket. A legeredményesebb hazai versenyzõk: Nagy Zsófia és Kun-Szabó Fanni 5-5 aranyéremmel, valamint Szekeres Balázs 4 arany- és 1 ezüstéremmel. A további éremhalmozók: Kertész Réka 4arany-,1 bronz-, Nagy Levente 2 arany-, 1 ezüst-, 1 bronz-, Korbély Dominik 2arany-,1 bronz-, Nagy Rebeka 1 arany-, 3 ezüst-, Rüll Máté 1 arany-, 2 ezüst-, Benecz Fanni 1arany-,1bronz-,Hegyi Patrícia 1ezüst-,3bronz-. Kopf Angéla, Szedlák Dóra és Szedlák Fanni 1-1 ezüst-, Bella Lúcia 3bronz-,Gulyás Erik 2bronz-,Nagy Dániel 2 A kosárlabda diákolimpia megyei döntõjében a III. korcsoport versenyében a Tarczy Lajos Általános Iskola fiú- és lánycsapata is bajnoki címet szerzett, s ezzel az országos elõdöntõbe jutottak. A lányok Balatonkenese ellen olyan csoportmérkõzést játszottak, amely a döntõnek is beillett volna, hiszen az elsõ helyért vívott mérkõzésen már könnyebben nyertek. bronz-, Podányi Gergõ és Rüll Ádám 1-1 bronzéremmel járult hozzá a pápai sikerhez. A II. Pápai Termál Kupán 11 egyesület 200 úszója vett részt. Kosárlabda Két csapatuk megyei bajnok A fiúk imponáló fölénnyel, 20 ponntal nyertek Veszprém ellen, majd Ajka ellen egy már elveszettnek tûnõ mérkõzést hoztak vissza. A csapatok felkészítõje: Cserneczky Attila.

8 8 Pápa és Vidéke március 17. Ötezer nézõ volt a vasi megyeszékhelyen Vereség Szombathelyen Mindig nagy presztízscsata a Haladás és a Lombard Pápa összecsapása a labdarúgásban. A március 12-i szombathelyi találkozót a Lombard várhatta kedvezõbb helyzetbõl, hiszen Bárányos Zsolték hetedikek voltak a bajnoki táblázaton, a Haladás a kiesés elõl menekülve, egy közelmúltbeli edzõcsere után új szakvezetõvel készült a Pápa ellen. A mérkõzésrõl szóló krónikák alapján a Haladás irányította a játékot, több helyzetet is kialakítottak a pápai kapu elõtt, ám vagy a befejezés nem sikerült, vagy Szûcs Lajos tudott bravúrral hárítani. Az elsõ félidõ hajrájában aztán már a Lombard tapasztalt hálóõre is tehetetlen volt, Kenesei Krisztián ugyanis egy szabadrúgást követõen elõnyhöz juttatta a Haladást. A második játékrészben a bakonyaljai csapat már többet birtokolta a labdát, ám igazi lehetõségekig, ziccerekig nem jutottak el Véber György tanítványai, pedig a szakmai igazgató Bali Pétert és Jimenez Quintero-t is pályára küldte. A Haladás így 1-0-ra megnyerte a nyugat-dunántúli presztízstalálkozót, és tovább menekül a kiesõ zónától. A Pápa legközelebb hazai pályán javíthat, hiszen a héten szombaton a negyedik helyezett Kaposvárt fogadja majd a Perutz Stadionban. Labdarúgás NB III. Közel volt a gyõzelem Az NB III. Bakony-csoportjának második felébe tartozó Badacsonytomaj együttesét fogadta a hétvégén a Lombard FC Pápa II. Elõzetesen a Lombard II. trénere, Nagy Mihály azt mondta: nem lesz egyszerû mérkõzés. A találkozót nehezítette a rendkívül erõs szél, amelyben pontos játékról olykor szó sem lehetett. A Badacsonytomaj védekezésre állt be, és kontrázni próbált, ez ellen nehezen boldogultak a hazaiak. Az I. félidõ végén Szabó Zsoltot buktatták, a büntetõt a játékos értékesítette (1-0). Kemény volt a mérkõzés, ez a szünetet követõen sem változott. Az egyik oldalon a Lombard II. bebiztosíthatta volna a gyõzelmet, a vendégek azonban nem adták könnyen magukat, sõt a szabadrúgásokból veszélyesek voltak. A rendes játékidõn túl, a 93. percben Peric-csel szemben szabálytalankodtak, a játékvezetõ azonban továbbengedte a játékot, majd a 16-oson belüli ütközésnél büntetõt ítélt, amit a badacsonytomajiak belõttek. A végeredmény 1-1 lett, a látottaknak Nagy Mihály nem örült. - Nehéz körülmények között zajlott a mérkõzés, és nem is játszottunk jól, de így is meg kellett volna nyernünk a mérkõzést. Ami az utolsó percben történt, az számomra érthetetlen, de ki kell egyenesednünk. A Lombard II. továbbra is az elsõ helyen áll a bajnokságban. Labdarúgás Magyar Kupa Takácsi Mezõlak 1-0 (1-0) G.: Sipõcz A. Lovászpatona Mihályháza 1-5 (1-4) G.: Lukács L. ill. Mezei Cs. (2), Kalmár B., Nagy Gy., Kun-Szabó I. Dáka Malomsok 0-4 (0-1) G.: Ughy I. (2), Potyondi M., Izsa Zs. Gic Pápateszér 1-5 (0-2) G.: Szórádi N. ill. Tóth A. (2), Ilkó S. (2), Knolmajer P. Borsosgyõri ISE Bakonytamási 1-4 (1-2) G.: Tóth Á. ill. Szelencsik P. (2), Eigner Sz., Polcsák G. Pápai Termál FC Kemenesszentpéter 1-5 (0-2) G.: Piszku M. ill. Kovács T. (2), Szalai L., Töreki Zs., Tóth P. Kéttornyúlak Marcaltõ 5-2 (3-0) G.: Pátkai G. (3), Szabó A., Pátkai F. ill. Szabó Zs., Kis Á. Vanyola Nagyacsád 3-4 (2-4) G.: Preiczer K., Szóka T., Horváth B. ill. Tihanyi T. (2), Pajak Á., Lampért Z. Továbbjutott: Takácsi, Mihályháza, Malomsok, Pápateszér, Bakonytamási, Kemenesszentpéter, Kéttornyúlak, Nagyacsád. Úszás Érmek az országos döntõrõl Székesfehérváron rendezték meg az úszó diákolimpia országos döntõjét. A versenyen három pápai vett részt, az úszók két érmet szereztek. Az I. korcsoportosok (1-2. osztályosok) versenyében Kun-Szabó Fanni (Tarczy Lajos Általános Iskola) 50 méter gyorsúszásban és 50 méter hátúszásban ezüstérmet szerzett. Fanni a gyorsúszó számban az országos ranglistavezetõre egy másodpercet vert idejével, korosztályában õ volt az egyetlen lány, aki két versenyszámban is dobogós lett. Szintén az I. korcsoportban Nagy Levente (Szt. István Általános Iskola) is szépen teljesített, õ 50 m gyorson a tizenhetedik, 50 m háton a tizenhatodik lett. A II. korcsoportban Nagy Zsófia (Szt. István Római Katolikus Általános Iskola) erõs mezõnyben 50 m háton a tizenegyedik, 50 m mellen a tizennegyedik helyen végzett. A sportolókat a versenyre Szabó Attila készítette fel. Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Fõ u. 5. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg, és nem küldünk vissza!

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 7382-21/2015. J A V A S L A T bírósági ülnökök választására Tisztelt Közgyűlés! A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI

PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8500 Pápa, Fő u. 12. Telefon: 89/515-000 Fax: 89/313-989, 89/324-859 Kanozsainé dr. Pék Mária jegyző E-mail: hivatal@papa.hu PÁPA VÁROS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 1. ÓVODÁK

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Honismereti Tanulmányi Verseny

Honismereti Tanulmányi Verseny Honismereti Tanulmányi Verseny A háromfordulós versenyben a tanulóknak fordulónként 19 feladatot kellett megoldaniuk egyénileg interneten. A 38 nevezett tanulónk közül 10 diák megoldásai lettek hibátlanok:

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 TELEKOM LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA 2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája

A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája A XIII. Jedlik Ányos Fizikaverseny Országos Döntőjének rövid krónikája 1999-től kezdődően 13. alkalommal rendeztük meg a Jedlik Ányos fizikaversenyt, nyíregyházi országos döntővel. A 13 év alatt kb. 21

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos középiskolai tanulmányi verseny Biológia Tallós Zsófia 12. C 27. hely tanára: Babay-Bognár Krisztina Szép magyar beszéd

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola "Pais anyanyelvi verseny" 2011.03.28. I. korcsoport

Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola Pais anyanyelvi verseny 2011.03.28. I. korcsoport Landorhegyi Általános Iskola,Sportiskola I. korcsoport Kódszám: Név: Iskola neve: Tollbamondás: Teszt: Fogalmazás: Összesen: 1. Varga Dorottya Dózsa Ált. Isk. 13 36 17 66 2. Vigh Dorottya Dózsa Ált. Isk.

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI.

Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő. Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. TERÜLETI TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA i Batthyány Sportiskolai 2015.02.07. Tollaslabda diákolimpia Észak-Magyarországi területi döntő Pest megye, Heves megye Nógrád megye Tollaslabda B kategória II-VI. korcsoport

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben

5. sz melléklet: Tanulmányi versenyek eredményei a 2011/12.tanévben Alsó tagozat 2011. december Adventi feladatok 4 fordulós könyvtári vetélkedő. résztvevők száma: 37 fő, mely 2-3-4. osztályosok vettek részt. Kiemelkedően teljesített, könyvjutalmat kapott 21 tanuló. Helyi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/422-1/2015/I. Tárgy: Bírósági ülnökök választása Üi.: dr. Nemes Adrienn Melléklet: Jelöltek listája Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ

KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ KÉZILABDA RÉSZTVEVŐ CSAPATOK FIÚ Ssz. Megye: Iskola: Település: 1 Bács-Kiskun II Kalocsa és Térsége Általános Iskolája Kalocsa 2 Békés I Békési Kistérségi Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság

XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság XXIV. Felnőtt és Ifjúsági WTF Taekwondo Országos Bajnokság 2014. november 29. BÉKÉSCSABA Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség Lakótelepi

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA Eger, 2015. június 14-16.

2014/2015. TANÉVI DIÁKOLIMPIAI LABDAJÁTÉKOK III. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ A KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA Eger, 2015. június 14-16. RÉSZTVEVŐK LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Tanár neve 1 Baranya I. Kozármislenyi Janikovszky Éva Általános Iskola Kozármisleny Somlai Viktória, Vártokné Szabó Ágnes 2 Budapest I. Zuglói Hajós

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2010-2011 Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora

VERSENYEREDMÉNYEK 2010-2011 Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora VERSENYEREDMÉNYEK 2010-2011 Országos első 10, megyei első 5 és városi első 3 helyezett tanulók névsora Verseny Név Helyezés Felkészítő tanár Bibliai hittanverseny-rajz Balló Dóra 3.a városi I. Cserkuti

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT. Budapest, 2015. január 09. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS VI. KORCSOPORT Budapest, 2015. január 09. 1 2014/2015. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VI. KORCSOPORT Kaposvár, 2015. január 23-25. RÉSZTVEVŐK

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10.

Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT. Pécs, 2015. május 08-10. Baranya Megyei Diáksport Tanács 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY V. KORCSOPORT 1 AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNYE V. KORCSOPORT VÉGEREDMÉNY LEÁNYOK Megye Iskola neve Település Testnevelő, felkészítő

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat

Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat Versenyeredmények a 2013/2014-es tanévben Hatvani Szent István Általános Iskola Iskolai felső tagozat A meghirdetője és a Résztvevő tanuló Elért Időpontja Felkészítő tanár pontos megnevezése neve osztálya

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16.

Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT. Eger, 2015. június 14-16. Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ III. KORCSOPORT Eger, 2015. június 14-16. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

(2015. évi előzetes tervezet)

(2015. évi előzetes tervezet) (2015. évi előzetes tervezet) JANUÁR január 31. U21-es kispályás torna Nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola Nagykőrösi Kinizsi FC FEBRUÁR február 1. U16-os kispályás kupa Nagykőrösi Kossuth Lajos

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola

Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium. 2004 Általános Iskola Helyezés Név Szül.év Iskola IV. korcsoport leány 1. Kovács Kata Magyarországi Németek Általános 2004 Művelődési Központ 2. Mátyus Eszter 2002 Bibó István Gimnázium 3. Gerhák Petra i Széchenyivárosi Arany

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015.

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E.

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. EREDMÉNYEINK 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Felfénylő szavak Szavalóverseny Regionális Döntő Iregszemcse - I. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. - I. helyezés

Részletesebben