J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Szatymaz Község Településszerkezeti Terv módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének október 1. napján, a Sándorfalvi Vadásztársaság Vadászház (Szirtosi iskola) Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének határozataiból /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Településszerkezeti Terv és leírása módosítása /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális beépítési mértékének megváltoztatásról a Helyi Építési Szabályzatban /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési árajánlatok kiválasztása /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Szatymazdakar Rali támogatása /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: hozzájárulás Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület székhelyhasználatához. 7

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület napján megtartott ülésének rendeleteiből 1. 14/2010 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 21/2007. (X.18.) KT rendelet módosításáról / 3. számú melléklet /

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének október 1. napján, a Sándorfalvi Vadásztársaság Vadászház (Szirtosi iskola) Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Gyömbér László Juhász János Kónya László Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Márta Ferenc Rapcsányi Gábor polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Kónya Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a mai ülés csupán egy ünnepélyes összejövetelnek indult, de van néhány téma, amivel nem célszerű megvárni az új testület megalakulását. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja a tárgyalás menetét, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete /

5 1. napirendi pont: Szatymaz Község Településszerkezeti Tervének módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy határozattal a településszerkezeti tervet, majd a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet kell módosítani. Minden érintett hatóságot megkerestek, és szükséges egyeztetések lezajlottak. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki Településszerkezeti Terv módosításával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 164/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Településszerkezeti Terv és leírása módosítása H a t á r o z a t Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta Szatymaz Község Településszerkezeti Terve és leírása módosítását és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti terv alábbi módosításait: - A hatályos tervben Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetben működő nem nyilvános fel- és leszállóhely rendeltetése Kre beépítésre nem szánt repülőtér kategóriába, - a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső területe Mk kertes mezőgazdaságiból Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetbe, - a 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek Mk kertes mezőgazdaságiból Gksz gazdasági-kereskedelmi övezetbe, - a Rózsa és Árpád utca Ady Endre utcától északra fekvő része és a Jókai ill. Széchenyi utca KÖu5 lakóútból KÖu4 gyűjtőút övezeti besorolásba kerül. Határidő: Felelős: polgármester 2

6 Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 14/2010 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 21/2007. (X.18.) KT rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Előterjesztések 2/1. A szatymazi zártkerti ingatlanok beépítési mértékének megváltoztatása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy naponta találkoznak olyan élethelyzetekkel, ahol a jogszabályban meghatározott 3%- os beépítettséget meghaladták. Sem használatbavételi sem fennmaradási engedélyt nem tudnak kiadni ezekben az esetekben. Tudomásul kell venni, hogy a zártkertek funkciója átalakult. Jelenleg sok család állandó lakosként él az ottani épületekben, és szeretne állandó lakcímet is létesíteni. Szatymaz valószínűleg nagyközség lehetne rövid időn belül, ha ezt a helyzetet rendezni tudnák. Mindenképpen azt javasolja, hogy akár ez a testület, akár a következő testület dönt róla, azt minél hamarabb tegyék meg. Hangsúlyozta, hogy olyan emberekről van szó, akik már itt élnek. Dr. Kormányos László polgármester: úgy tudja, az Állami Főépítész ritkán szokta megadni a felmentést. Elmondta, hogy általában ilyen lépések után számolni kell azzal, hogy a lakók közösen fellépnek, és kérik a közvilágítást, közművesítést, útépítést. Mindenképpen megfontoltan kell dönteniük. Rapcsányi Gábor képviselő: elmondta, hogy a túlépítéseket jó lett volna az elején megállítani. Mindemellett nem látja okát a döntés elhalasztásának. 3

7 Makra Sándorné képviselő: elmondta, hogy munkájuk során ők is sok olyan élethelyzettel találkoztak, amikor lakcímet szeretnének az ott lakók, vagy a már meglévő épületüket szeretnék bővíteni. Véleménye szerint is segíteni kellene. Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy a kérdést a következő testület tárgyalja meg. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a beépítési százalékok megváltoztatásával, illetve ennek alapján a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 6 igen szavazattal 5 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 165/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális beépítési mértékének megváltoztatásról a Helyi Építési Szabályzatban H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzat külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális beépítési mértékének megváltoztatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület nem dönt a beépítési mérték megváltoztatásáról illetve a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/2. Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési árajánlatok kiválasztása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 147/2010. (IX.01.) KT határozatával a képviselő -testület arra hatalmazta fel, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására legalább 3 ajánlatot szerezzen be, és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést kösse 4

8 meg. Felkérte a képviselőket, hogy aki jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a legkedvezőbb ajánlat, az EX-ANTE 2002 Kft ajánlata került kiválasztásra, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 166/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési árajánlatok kiválasztása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP /A jelű Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázat közbeszerzési feladataival kapcsolatos szolgáltatás árajánlataira vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a legkedvezőbb ajánlat, az EX-ANTE 2002 Kft Ft +ÁFA ajánlata került kiválasztásra. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/3. Szatymazdakar Rali támogatása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette Farkas Gábor kérelmét. Elmondta, hogy még 200 ezer Ft támogatást kérnének a verseny lebonyolítására. Márta Ferenc képviselő: támogatja a kérelmet. Szeretné megadni a támogatást, hiszen ennek hiányában valószínűleg elmarad a rendezvény. Juhász János képviselő: véleménye szerint tartaniuk kell magukat ahhoz, hogy a költségvetéssel együtt megszavazták a civil szervezeteknek járó támogatást is. 5

9 Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság a támogatás megítélését nem javasolta. Megkérdezte, hogy más hozzászólás, javaslat van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 167/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Szatymazdakar Rali támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazdakar Rali támogatására vonatkozó szóbeli előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a rendezvény lebonyolítására további támogatást nem biztosít. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kérelmező 2/4. Szent Erzsébet Gyermekalapítvány megkeresése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy október 30-án a Szegedi IH Rendezvényközpontban Nejcserés Támadás címmel jótékonysági előadás lesz. Ismertette, hogy a befolyt összeget milyen célokra használják fel. Elmondta, hogy a megrendelőlapokat mindenki átveheti a Hivatalban, akit az előadás érdekel. Elmondta, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalnia a testületnek, ezért a tanácskozás zárt ülés keretében folyik tovább. A képviselő-testület 168/2010. (X.01.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok tárgyalását. 6

10 2/5. Szatymazi Nőegylet kérelme / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a megalakulóban lévő Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület tagjai nagyon lelkesek. Az Egészséghét keretében már szerveznek programot. Elsősorban a Teleház épületét szeretnék székhelyként használni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlant használhatják székhelyként, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 169/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: hozzájárulás Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület székhelyhasználatához H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a megalakulás alatt álló Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület kérelmét, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület az önkormányzat tulajdonában álló Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlant székhelyként használhatja. 2 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 7

11 2/6. Tájékoztatás menetrendváltozásról / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a lakosság igényeire tekintettel a Volán nemrég egy teljesen új menetrendet vezetett be től. Az azóta eltelt idő alatt beérkezett sok panasz miatt úgy tűnt, hogy esetleg vissza kell térni az eredetire. A héten volt a második egyeztető tárgyalás, amire tekintettel 17-én újabb módosításokat vezetnek keresztül a menetrenden. A tárgyalásokból az látszott, hogy a Volán még mindig nyitott arra, hogy esetleg decemberben megint változtasson a menetrenden. Azt sajnos tudomásul kell venni, hogy a belterületnek kedvezőbb menetrendet csak úgy tudnak kialakítani, ha a külterület rosszabbul jár. A panaszokat, észrevételeket el lehet juttatni közvetlenül a Volánnak vagy neki. Kéri a képviselőket, hogy figyeljenek oda a véleményekre, és tájékoztassák a lakosságot a lehetőségekről és az esetleges hozzájuk eljutott panaszokat továbbítsák a hivatal felé. Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, vélemény. Mivel nem volt, az ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 8

12

13 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete október 01. napján. (péntek) órától rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Sándorfalvi Vadásztársaság Vadászház (Szirtosi iskola) Nagyterme Napirendi pontok: 1. Szatymaz Község Településszerkezeti Terv módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, szeptember 27. dr. Kormányos László sk. polgármester

14 Szatymaz Község Jegyzőjétől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ügyiratszám: 663/2010/U1 Tárgy: Szatymaz Község - Településszerkezeti Terve és leírása módosítása Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Településszerkezeti tervének módosítását az alábbiak indokolják: 1. A Kr jelű övezetbe tartozó nem nyilvános fel- és leszállóhely bővítése A hatályos tervben a Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér beépítésre szánt területként szerepel, maximum 10%-os beépíthetőséggel. Ezen övezetben üzemel a nem nyilvános fel- és leszállóhely, melyet tulajdonosai bővíteni akarnak a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső terület megvásárlásával, kiszolgáló épületek (főként szállásépületek) létesítése céljából. A fel- és leszállóhely jelenlegi területét tekintettel a nagyarányú gyepfelületre különleges beépítésre nem szánt repülőtér (Kre) övezetbe javasolja átsorolni a tervező. Az így 2% -ra csökkent beépíthetőség elegendő a későbbi bővítésekhez, ugyanakkor az alacsonyabb beépítési intenzitás hosszútávon kedvez a szomszédos védett területeknek. A bővítésben szereplő új területek a hatályos HÉSZ szerinti Kr övezetbe kerülnek. Feltárásukat a meglévő fel- és leszállóhelyre vezető út biztosítja. 2. A nem nyilvános fel-és leszállópálya melletti, 028/16-os helyrajzi számú telken létesítendő gépjármű vizsgabázis és a környezetében lévő építésjogilag bizonytalan helyzetű ingatlanok rendezése A 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek tulajdonosa gépjármű vizsgabázist tervez kialakítani, ennek érdekében az ingatlanok övezeti besorolása Mk kertes mezőgazdaságiról Gksz gazdasági-kereskedelmire módosul. A terület feltárása a 039 hrsz-ú állami útról a meglévő kapubehajtón történik. A beépítési szabályai megegyeznek a hatályos HÉSZ-ben a Gksz övezetre előírtakkal. 3. A belterületi úthálózaton belül a tervezett lakóterületeket feltáró, gyűjtő funkciót ellátó utak a rendezési tervben is gyűjtőúttá nyilvánítandók (Jókai, Rózsa és Árpád utca ). Az új lakóterületeken induló jelentős mértékű építkezések tették szükségessé a feltárásukat biztosító gyűjtőutak kijelölését. Jelen módosítás alapját útépítési engedélyezési tervek képezik. Kérem a testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

15 Határozati javaslat Szatymaz Község képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Község Településszerkezeti Terve és leírása módosítását és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete elfogadja a településszerkezeti terv alábbi módosításait: - A hatályos tervben Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetben működő nem nyilvános fel- és leszállóhely rendeltetése Kre beépítésre nem szánt repülőtér kategóriába, - a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső területe Mk kertes mezőgazdaságiból Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetbe, - a 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek Mk kertes mezőgazdaságiból Gksz gazdasági-kereskedelmi övezetbe, - a Rózsa és Árpád utca Ady Endre utcától északra fekvő része és a Jókai ill. Széchenyi utca KÖu5 lakóútból KÖu4 gyűjtőút övezeti besorolásba kerül. Szatymaz, szeptember 27. Mákos Istvánné jegyző

16 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének../..(......) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2007.(X.18.) KT rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jo galkotói hatáskörében Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdés és a 16. (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 6. (1) és (3) bekezdéseiben illetve a 13. és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2. és 4. rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Szolnoki Bányakapitányság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Iroda, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Csongrád Megyei Földhivatal, a Bács Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, a Rendőrkapitányság Szeged Közlekedésrendészeti Osztály, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2007.(X.18.) KT. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. (1) bekezdés szerinti tervezési ter ület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános illetve sajátos jellege szerint: a) Lakóterület Lf, Lke, és Lk jelű, b) Településközponti vegyes övezet Vt jelű, c) Gazdasági terület Gip és Gksz jelű, d) Különleges terület Ks, Kv, Kt, Ksz és Kr jelű, (2) A beépítésre nem szánt területek általános illetve sajátos jellege szerint: a) közlekedési és közmű terület KÖu, KÖk jelű, b) zöldterület Zk, Zp, Zt jelű, c) erdőterület Eg, Ev és Et jelű d) mezőgazdasági terület Má1, Má2, Má3, Má4 és Mk jelű,

17 e) vízgazdálkodási terület V jelű f) természetközeli terület Tk jelű g) különleges terület Kb, Km és Kre jelű. 2. A Rendelet 18/b. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Kb különleges bányaterületek, a Km különleges motocross pálya területek és a Kre repülőtér terület különleges beépítésre nem szánt területbe tartoznak. 3. (1) A Rendelet 24. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szabályozási tervben jelölt alábbi területeken a vonatkozó egyéb jogszabályok veendők figyelembe: 1. M: magterület 2. P: pufferzóna 3. Öf: ökológiai folytonos folyosó 4. Öm: ökológiai megszakított folyosó 5. N: Natura 2000 madárvédelmi terület (SPA) (2) A Rendelet 24. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés 1, 2, 4. pontja szerinti területeken fekvő mezőgazdasági övezetek telkein a 17. (3) bekezdés c) pontban foglalt meglévő tanyaudvarok kivételével nem lehet épületet, komposztálót létesíteni és műtrágyázást végezni. Ezeken a részeken birtokközpont (OTÉK bek.) nem alakítható ki. 4. A Rendelet 26. helyébe a következő rendelkezés lép: 26. Az alábbiakban felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek előkerülése várható, a kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek megfelelően kell rájuk alkalmazni. KÖH Koordináták Lh. sz. azonosí tó Név Tkp. sz. X Y Hrsz Jenei-tanya /11, 18 20; 0116; 0117/1; 091/1, Monostori-tanya / Temetődomb /1; 0391; 0379/1, 6; / Jánosszállás-Gróf Árpád földje Vasútállomás-Mezőker Jánosszállás-Katonapart /1, Altay László földje Sándorfalvi műút /1; 015; 026/1; ; 30; 31; 71; 286; 344/1,3,5; 345/2,3,5; 348

18 Makraszéki iskola É /1; 0146/ Szél P. tanya /1, Szél P. tanya II / Balogh-tanya / Kondász-tanyák /8; 0120/2; /4, Kondász-tanyák II / III. körzet 221. tanya /8, Makraszéki iskola /15; 0126; 0127/1 0109/1; 0120/2; Makraszéki iskola D / Makraszéki iskola II / Makraszéki iskola III / Makraszéki iskola IV / Lippai I.-tanya /1, 9, 16, Tank út / Szűcs-tanya / Szunyog-tanya / Tank út II /2; 0113/ Szűcs-tanya II / Tank út III /1; 092; 093/ Karlinger-tanya /1; 0385/1, Lippai-tanya / Lippai-tanya II / Lippai-tanya III / Gombos-tanya /1; 0118; 0119/ Szegedi műút kanyarulata / Neszűrjhegyi-dűlő / Kopasz-tanya / Neszűrjhegyi-dűlő II / Pincegazdaság Belső-Szatymaz / Pincegazdaság II /1, Tóth Andor tanyája / Márta Viktória-tanya Kopasz-tanya II / Neszűrjhegyi-dűlő III / Neszűrjhegyi-dűlő IV / Makraszék / Barát-dűlő /1 47 Tápai-, Csikós-, és Galibatanya / Homoki szőlők /1, 4, Homoki szőlők II /1, 24, Homoki szőlők III /24; 0368; 0369/ Homoki szőlők IV / Egykori Szabadság Tsz / Belső-Szatymaz II /1 54 Szatymaz sándorfalvi határ / Zsikó-semlyék /8; 0354; 0356; / IV. körzet /1

19 57 Szatymaz-Sándorfalvi határ II / Tóth Pál tanyája / Újvári-tanya / Nagy Rudolf tanyája /1; 011; 012/ Jánosszállás / Jánosszállási leágazás /1, 3, 4; ; ; Ádász Sándor földje Kis A.- és Sári L.-tanya /2; ; 1924/2, 4, 14 17; Kovács János tanyája / Lápostói-csatorna IV. körzet / Bárkányi Ferenc tanyája /1, 6; 0338/ Szepesi János tanyája / IV. körzet /1, Vámos-tanya / Szanka-tanya / Szél-tanya /1, 18, 20, Taskovics-tanya / Csongrádi-tanya /1, Szatymazi kisfekete / Szatymazi-kisfekete II /10; 0382/1; Szatymazi kisfekete III / Szatymazi kisfekete IV / Belső-Szatymaz III / Tóth-tanya / Belső-Szatymaz IV /1 0257/1, 9; 0265/1, 16; IV. körzet ; 0269/ I. körzet sz. tanyák / Kávai István tanyája / Egykori Szabadság Tsz II / Vér-tanya / IV. körzet /1, Algyői-főcsatorna /1; 048/4; Kettős-halom / Daru-halom / Vilmaszállás /1; 0232/1; /8, 11 12, Gerla-tanya /7 9; 2800/ Rácz István tanyája /1 95 IV. körzet sz tanyák /1 96 Vilmaszállás, Autós csárda /1; Kormányos István tanyája / Korom János tanyája /1, Varga-tanya ; 0176/1 2; / Tóth-tanya /1

20 Ördögh Pál tanyája /1, 2, III. körzet /1, Fenyvesi-tanya /1, 10 12, 14, Urbán-tanya /1, 4; 0269/1; Szél Ferencné tanyája /1, IV. körzet /1, Szirtos-semlyék /1, Negyedik körzet számú tanyák / IV. körzet /1, IV. körzet 66/a /1; 0203; 0204/ I. homokbánya /1, II. homokbánya / III. homokbánya / CsMD 32.sz. lelőhely 059/9,10, Szatymaz, Papdi-tanya 0189/ Szatymaz-Fehértó 0323/39, Szatymaz Fehértó-I. körzet Szatymaz II Szatymaz III Szatymaz IV Szatymaz V Szatymaz VI Szatymaz VII Zsótér Dezső földje Szatymaz VIII. A Rendelet szabályozási tervi mellékletei (SZ-1, SZ-2) helyébe jelen rendelet szabályozási tervi mellékletei (SZ-1, SZ-2) lépnek. 5. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, ha az építtető számára kedvezőbb. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Étv., az OTÉK és egyéb országos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester sk. jegyző sk.

21 A módosítási ügyek rövid leírása 1. A Kr jelű övezetbe tartozó nem nyilvános fel- és leszállóhely bővítése A hatályos tervben a Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér beépítésre szánt területként szerepel, maximum 10%-os beépíthetőséggel. Ezen övezetben üzemel a nem nyilvános fel- és leszállóhely, melyet tulajdonosai bővíteni akarnak a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső terület megvásárlásával, kiszolgáló épületek (főként szállásépületek) létesítése céljából. A fel- és leszállóhely jelenlegi területét tekintettel a nagyarányú gyepfelületre különleges beépítésre nem szánt repülőtér (Kre) övezetbe javasolja átsorolni a tervező. Az így 2%-ra csökkent beépíthetőség elegendő a későbbi bővítésekhez, ugyanakkor az alacsonyabb beépítési intenzitás hosszútávon kedvez a szomszédos védett területeknek. A bővítésben szereplő új területek a hatályos HÉSZ szerinti Kr övezetbe kerülnek. Feltárásukat a meglévő fel- és leszállóhelyre vezető út biztosítja. 2. A nem nyilvános fel-és leszállópálya melletti, 028/16-os helyrajzi számú telken létesítendő gépjármű vizsgabázis és a környezetében lévő építésjogilag bizonytalan helyzetű ingatlanok rendezése A 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek tulajdonosa gépjármű vizsgabázist tervez kialakítani, ennek érdekében az ingatlanok övezeti besorolása Mk kertes mezőgazdaságiról Gksz gazdaságikereskedelmire módosul. A terület feltárása a 039 hrsz-ú állami útról a meglévő kapubehajtón történik. A beépítési szabályai megegyeznek a hatályos HÉSZ-ben a Gksz övezetre előírtakkal. 3. A belterületi úthálózaton belül a tervezett lakóterületeket feltáró, gyűjtő funkciót ellátó utak a rendezési tervben is gyűjtőúttá nyilvánítandók (Jókai, Rózsa és Árpád utca ). Az új lakóterületeken induló jelentős mértékű építkezések tették szükségessé a feltárásukat biztosító gyűjtőutak kijelölését. Jelen módosítás alapját útépítési engedélyezési tervek képezik.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 10. napján, a Polgármesteri Hivatal Tárgyalótermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Bölcsöde

Részletesebben

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről.

Jegyzőköny. Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jegyzőköny Készült Szatymaz Község Képviselő-testületének 2008. november 26. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető

Előadó: Mákos Istvánné jegyző. tájékoztatója feladatellátásáról. Előadó: Makra Sándorné Feladatellátási Hely vezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. május 19. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény belváros Településrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 30-án megtartott üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester

J e g y z ő k ö n y v. 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. december 12. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. A Képviselőtestület 2013. évi munkatervének elfogadása. Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Tanácskozási joggal jelen vannak:

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Tanácskozási joggal jelen vannak: Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. október 20. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendes nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ü L É S H E L Y E: Eötvös Károly Művelődési Ház üveges terme ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. november 21-én (csütörtök) 16.30 órai kezdettel

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. március 18. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Barna Károly Bódis Margit Juhász János dr. Kónya Ferenc Kónya

Részletesebben

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v 194-6/2013. Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 24-én megtartott üléséről.

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Időpontja: 2012. június 21. (csütörtök) 16:00 óra

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 22-én (csütörtök) 16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben