J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének október 01. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Szatymaz Község Településszerkezeti Terv módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző

2 T a r t a l o m j e g y z é k Szatymaz Község Képviselő-testületének október 1. napján, a Sándorfalvi Vadásztársaság Vadászház (Szirtosi iskola) Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi ülésének határozataiból /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Településszerkezeti Terv és leírása módosítása /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális beépítési mértékének megváltoztatásról a Helyi Építési Szabályzatban /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési árajánlatok kiválasztása /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Szatymazdakar Rali támogatása /2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: hozzájárulás Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület székhelyhasználatához. 7

3 T a r t a l o m j e g y z é k A Képviselő-testület napján megtartott ülésének rendeleteiből 1. 14/2010 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 21/2007. (X.18.) KT rendelet módosításáról / 3. számú melléklet /

4 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének október 1. napján, a Sándorfalvi Vadásztársaság Vadászház (Szirtosi iskola) Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Bódis Margit Gyömbér László Juhász János Kónya László Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Márta Ferenc Rapcsányi Gábor polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Kónya Ferenc képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző /a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a mai ülés csupán egy ünnepélyes összejövetelnek indult, de van néhány téma, amivel nem célszerű megvárni az új testület megalakulását. Megállapította a határozatképességet és ismertette a napirendi pontokat. Felkérte a képviselő-testület tagjait, hogy aki elfogadja a tárgyalás menetét, kézfelemeléssel szavazzon. :A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül a tárgyalás menetét elfogadta: / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete /

5 1. napirendi pont: Szatymaz Község Településszerkezeti Tervének módosítása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy határozattal a településszerkezeti tervet, majd a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet kell módosítani. Minden érintett hatóságot megkerestek, és szükséges egyeztetések lezajlottak. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki Településszerkezeti Terv módosításával kapcsolatos határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 164/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Településszerkezeti Terv és leírása módosítása H a t á r o z a t Szatymaz Község képviselő-testülete megtárgyalta Szatymaz Község Településszerkezeti Terve és leírása módosítását és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti terv alábbi módosításait: - A hatályos tervben Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetben működő nem nyilvános fel- és leszállóhely rendeltetése Kre beépítésre nem szánt repülőtér kategóriába, - a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső területe Mk kertes mezőgazdaságiból Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetbe, - a 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek Mk kertes mezőgazdaságiból Gksz gazdasági-kereskedelmi övezetbe, - a Rózsa és Árpád utca Ady Endre utcától északra fekvő része és a Jókai ill. Széchenyi utca KÖu5 lakóútból KÖu4 gyűjtőút övezeti besorolásba kerül. Határidő: Felelős: polgármester 2

6 Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző Dr. Kormányos László polgármester: felkérte a képviselőket, hogy aki a Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon: :A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 14/2010 ( ) önkormányzati rendelet Szatymaz Község Helyi Építési szabályzatáról szóló 21/2007. (X.18.) KT rendelet módosításáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza. 2. napirendi pont: Előterjesztések 2/1. A szatymazi zártkerti ingatlanok beépítési mértékének megváltoztatása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Kiemelte, hogy naponta találkoznak olyan élethelyzetekkel, ahol a jogszabályban meghatározott 3%- os beépítettséget meghaladták. Sem használatbavételi sem fennmaradási engedélyt nem tudnak kiadni ezekben az esetekben. Tudomásul kell venni, hogy a zártkertek funkciója átalakult. Jelenleg sok család állandó lakosként él az ottani épületekben, és szeretne állandó lakcímet is létesíteni. Szatymaz valószínűleg nagyközség lehetne rövid időn belül, ha ezt a helyzetet rendezni tudnák. Mindenképpen azt javasolja, hogy akár ez a testület, akár a következő testület dönt róla, azt minél hamarabb tegyék meg. Hangsúlyozta, hogy olyan emberekről van szó, akik már itt élnek. Dr. Kormányos László polgármester: úgy tudja, az Állami Főépítész ritkán szokta megadni a felmentést. Elmondta, hogy általában ilyen lépések után számolni kell azzal, hogy a lakók közösen fellépnek, és kérik a közvilágítást, közművesítést, útépítést. Mindenképpen megfontoltan kell dönteniük. Rapcsányi Gábor képviselő: elmondta, hogy a túlépítéseket jó lett volna az elején megállítani. Mindemellett nem látja okát a döntés elhalasztásának. 3

7 Makra Sándorné képviselő: elmondta, hogy munkájuk során ők is sok olyan élethelyzettel találkoztak, amikor lakcímet szeretnének az ott lakók, vagy a már meglévő épületüket szeretnék bővíteni. Véleménye szerint is segíteni kellene. Dr. Kormányos László polgármester: javasolja, hogy a kérdést a következő testület tárgyalja meg. Megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a beépítési százalékok megváltoztatásával, illetve ennek alapján a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 6 igen szavazattal 5 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 165/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális beépítési mértékének megváltoztatásról a Helyi Építési Szabályzatban H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi Építési Szabályzat külterületi kiskertes mezőgazdasági övezetek maximális beépítési mértékének megváltoztatásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület nem dönt a beépítési mérték megváltoztatásáról illetve a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/2. Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési árajánlatok kiválasztása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy 147/2010. (IX.01.) KT határozatával a képviselő -testület arra hatalmazta fel, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatására legalább 3 ajánlatot szerezzen be, és a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést kösse 4

8 meg. Felkérte a képviselőket, hogy aki jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a legkedvezőbb ajánlat, az EX-ANTE 2002 Kft ajánlata került kiválasztásra, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 166/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési árajánlatok kiválasztása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a DAOP /A jelű Belterületi csapadék és belvízelvezetés I. ütem tárgyú pályázat közbeszerzési feladataival kapcsolatos szolgáltatás árajánlataira vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a legkedvezőbb ajánlat, az EX-ANTE 2002 Kft Ft +ÁFA ajánlata került kiválasztásra. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 2/3. Szatymazdakar Rali támogatása / az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: ismertette Farkas Gábor kérelmét. Elmondta, hogy még 200 ezer Ft támogatást kérnének a verseny lebonyolítására. Márta Ferenc képviselő: támogatja a kérelmet. Szeretné megadni a támogatást, hiszen ennek hiányában valószínűleg elmarad a rendezvény. Juhász János képviselő: véleménye szerint tartaniuk kell magukat ahhoz, hogy a költségvetéssel együtt megszavazták a civil szervezeteknek járó támogatást is. 5

9 Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság a támogatás megítélését nem javasolta. Megkérdezte, hogy más hozzászólás, javaslat van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a Pénzügyi és Községfejlesztési Bizottság javaslatával egyet ért, kézfelemeléssel szavazzon: : a képviselő-testület 8 igen szavazattal 3 nem szavazat ellenében az alábbi határozatot hozta: 167/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: Szatymazdakar Rali támogatása H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazdakar Rali támogatására vonatkozó szóbeli előterjesztést, és a következő döntést hozta: A képviselő-testület a rendezvény lebonyolítására további támogatást nem biztosít. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról értesítést kap: 1. Dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3. Kérelmező 2/4. Szent Erzsébet Gyermekalapítvány megkeresése / az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: tájékoztatta a képviselőket arról, hogy október 30-án a Szegedi IH Rendezvényközpontban Nejcserés Támadás címmel jótékonysági előadás lesz. Ismertette, hogy a befolyt összeget milyen célokra használják fel. Elmondta, hogy a megrendelőlapokat mindenki átveheti a Hivatalban, akit az előadás érdekel. Elmondta, hogy a következő napirendi pontot zárt ülés keretében kell tárgyalnia a testületnek, ezért a tanácskozás zárt ülés keretében folyik tovább. A képviselő-testület 168/2010. (X.01.) KT határozatát zárt ülés keretében hozta meg, majd nyilvános ülésen folytatta a napirendi pontok tárgyalását. 6

10 2/5. Szatymazi Nőegylet kérelme / az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. számú melléklete / Dr. Kormányos László polgármester: átadta a szót Mákos Istvánné jegyzőnek. Mákos Istvánné jegyző: ismertette az előterjesztést. Elmondta, hogy a megalakulóban lévő Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület tagjai nagyon lelkesek. Az Egészséghét keretében már szerveznek programot. Elsősorban a Teleház épületét szeretnék székhelyként használni. Dr. Kormányos László polgármester: megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e. Mivel nem volt, felkérte a képviselőket, hogy aki a kiközölt határozati javaslatot elfogadja azzal, hogy a Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlant használhatják székhelyként, kézfelemeléssel szavazzon: : A képviselő-testület 11 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 169/2010. (X.01.) KT határozat Tárgy: hozzájárulás Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület székhelyhasználatához H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a megalakulás alatt álló Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület kérelmét, és az alábbi döntést hozta: 1. A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület az önkormányzat tulajdonában álló Szatymaz II. körzet 115. sz. alatti ingatlant székhelyként használhatja. 2 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 7

11 2/6. Tájékoztatás menetrendváltozásról / szóbeli előterjesztés / Dr. Kormányos László polgármester: elmondta, hogy a lakosság igényeire tekintettel a Volán nemrég egy teljesen új menetrendet vezetett be től. Az azóta eltelt idő alatt beérkezett sok panasz miatt úgy tűnt, hogy esetleg vissza kell térni az eredetire. A héten volt a második egyeztető tárgyalás, amire tekintettel 17-én újabb módosításokat vezetnek keresztül a menetrenden. A tárgyalásokból az látszott, hogy a Volán még mindig nyitott arra, hogy esetleg decemberben megint változtasson a menetrenden. Azt sajnos tudomásul kell venni, hogy a belterületnek kedvezőbb menetrendet csak úgy tudnak kialakítani, ha a külterület rosszabbul jár. A panaszokat, észrevételeket el lehet juttatni közvetlenül a Volánnak vagy neki. Kéri a képviselőket, hogy figyeljenek oda a véleményekre, és tájékoztassák a lakosságot a lehetőségekről és az esetleges hozzájuk eljutott panaszokat továbbítsák a hivatal felé. Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, vélemény. Mivel nem volt, az ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 8

12

13 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u sz. melléklet M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselőtestülete október 01. napján. (péntek) órától rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Sándorfalvi Vadásztársaság Vadászház (Szirtosi iskola) Nagyterme Napirendi pontok: 1. Szatymaz Község Településszerkezeti Terv módosítása Előadó: dr. Kormányos László polgármester 2. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, szeptember 27. dr. Kormányos László sk. polgármester

14 Szatymaz Község Jegyzőjétől 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Ügyiratszám: 663/2010/U1 Tárgy: Szatymaz Község - Településszerkezeti Terve és leírása módosítása Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Településszerkezeti tervének módosítását az alábbiak indokolják: 1. A Kr jelű övezetbe tartozó nem nyilvános fel- és leszállóhely bővítése A hatályos tervben a Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér beépítésre szánt területként szerepel, maximum 10%-os beépíthetőséggel. Ezen övezetben üzemel a nem nyilvános fel- és leszállóhely, melyet tulajdonosai bővíteni akarnak a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső terület megvásárlásával, kiszolgáló épületek (főként szállásépületek) létesítése céljából. A fel- és leszállóhely jelenlegi területét tekintettel a nagyarányú gyepfelületre különleges beépítésre nem szánt repülőtér (Kre) övezetbe javasolja átsorolni a tervező. Az így 2% -ra csökkent beépíthetőség elegendő a későbbi bővítésekhez, ugyanakkor az alacsonyabb beépítési intenzitás hosszútávon kedvez a szomszédos védett területeknek. A bővítésben szereplő új területek a hatályos HÉSZ szerinti Kr övezetbe kerülnek. Feltárásukat a meglévő fel- és leszállóhelyre vezető út biztosítja. 2. A nem nyilvános fel-és leszállópálya melletti, 028/16-os helyrajzi számú telken létesítendő gépjármű vizsgabázis és a környezetében lévő építésjogilag bizonytalan helyzetű ingatlanok rendezése A 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek tulajdonosa gépjármű vizsgabázist tervez kialakítani, ennek érdekében az ingatlanok övezeti besorolása Mk kertes mezőgazdaságiról Gksz gazdasági-kereskedelmire módosul. A terület feltárása a 039 hrsz-ú állami útról a meglévő kapubehajtón történik. A beépítési szabályai megegyeznek a hatályos HÉSZ-ben a Gksz övezetre előírtakkal. 3. A belterületi úthálózaton belül a tervezett lakóterületeket feltáró, gyűjtő funkciót ellátó utak a rendezési tervben is gyűjtőúttá nyilvánítandók (Jókai, Rózsa és Árpád utca ). Az új lakóterületeken induló jelentős mértékű építkezések tették szükségessé a feltárásukat biztosító gyűjtőutak kijelölését. Jelen módosítás alapját útépítési engedélyezési tervek képezik. Kérem a testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését.

15 Határozati javaslat Szatymaz Község képviselőtestülete megtárgyalta Szatymaz Község Településszerkezeti Terve és leírása módosítását és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község képviselőtestülete elfogadja a településszerkezeti terv alábbi módosításait: - A hatályos tervben Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetben működő nem nyilvános fel- és leszállóhely rendeltetése Kre beépítésre nem szánt repülőtér kategóriába, - a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső területe Mk kertes mezőgazdaságiból Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér övezetbe, - a 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek Mk kertes mezőgazdaságiból Gksz gazdasági-kereskedelmi övezetbe, - a Rózsa és Árpád utca Ady Endre utcától északra fekvő része és a Jókai ill. Széchenyi utca KÖu5 lakóútból KÖu4 gyűjtőút övezeti besorolásba kerül. Szatymaz, szeptember 27. Mákos Istvánné jegyző

16 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének../..(......) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2007.(X.18.) KT rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jo galkotói hatáskörében Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) a) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdés és a 16. (1) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 6. (1) és (3) bekezdéseiben illetve a 13. és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2. és 4. rendelkezéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítésze, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, az ÁNTSZ Szegedi, Mórahalomi Kistérségi Intézete, a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatósága, az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, a Szolnoki Bányakapitányság, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szegedi Iroda, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Csongrád Megyei Földhivatal, a Bács Kiskun Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, a Csongrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség, a Rendőrkapitányság Szeged Közlekedésrendészeti Osztály, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatóság, valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Szegedi Iroda véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2007.(X.18.) KT. Rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az 1. (1) bekezdés szerinti tervezési ter ület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területeket foglal magába. Ezen belül a beépítésre szánt területek használatuk általános illetve sajátos jellege szerint: a) Lakóterület Lf, Lke, és Lk jelű, b) Településközponti vegyes övezet Vt jelű, c) Gazdasági terület Gip és Gksz jelű, d) Különleges terület Ks, Kv, Kt, Ksz és Kr jelű, (2) A beépítésre nem szánt területek általános illetve sajátos jellege szerint: a) közlekedési és közmű terület KÖu, KÖk jelű, b) zöldterület Zk, Zp, Zt jelű, c) erdőterület Eg, Ev és Et jelű d) mezőgazdasági terület Má1, Má2, Má3, Má4 és Mk jelű,

17 e) vízgazdálkodási terület V jelű f) természetközeli terület Tk jelű g) különleges terület Kb, Km és Kre jelű. 2. A Rendelet 18/b. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Kb különleges bányaterületek, a Km különleges motocross pálya területek és a Kre repülőtér terület különleges beépítésre nem szánt területbe tartoznak. 3. (1) A Rendelet 24. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A szabályozási tervben jelölt alábbi területeken a vonatkozó egyéb jogszabályok veendők figyelembe: 1. M: magterület 2. P: pufferzóna 3. Öf: ökológiai folytonos folyosó 4. Öm: ökológiai megszakított folyosó 5. N: Natura 2000 madárvédelmi terület (SPA) (2) A Rendelet 24. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az (1) bekezdés 1, 2, 4. pontja szerinti területeken fekvő mezőgazdasági övezetek telkein a 17. (3) bekezdés c) pontban foglalt meglévő tanyaudvarok kivételével nem lehet épületet, komposztálót létesíteni és műtrágyázást végezni. Ezeken a részeken birtokközpont (OTÉK bek.) nem alakítható ki. 4. A Rendelet 26. helyébe a következő rendelkezés lép: 26. Az alábbiakban felsorolt telkeken építési és földmunka során régészeti leletek előkerülése várható, a kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait ennek megfelelően kell rájuk alkalmazni. KÖH Koordináták Lh. sz. azonosí tó Név Tkp. sz. X Y Hrsz Jenei-tanya /11, 18 20; 0116; 0117/1; 091/1, Monostori-tanya / Temetődomb /1; 0391; 0379/1, 6; / Jánosszállás-Gróf Árpád földje Vasútállomás-Mezőker Jánosszállás-Katonapart /1, Altay László földje Sándorfalvi műút /1; 015; 026/1; ; 30; 31; 71; 286; 344/1,3,5; 345/2,3,5; 348

18 Makraszéki iskola É /1; 0146/ Szél P. tanya /1, Szél P. tanya II / Balogh-tanya / Kondász-tanyák /8; 0120/2; /4, Kondász-tanyák II / III. körzet 221. tanya /8, Makraszéki iskola /15; 0126; 0127/1 0109/1; 0120/2; Makraszéki iskola D / Makraszéki iskola II / Makraszéki iskola III / Makraszéki iskola IV / Lippai I.-tanya /1, 9, 16, Tank út / Szűcs-tanya / Szunyog-tanya / Tank út II /2; 0113/ Szűcs-tanya II / Tank út III /1; 092; 093/ Karlinger-tanya /1; 0385/1, Lippai-tanya / Lippai-tanya II / Lippai-tanya III / Gombos-tanya /1; 0118; 0119/ Szegedi műút kanyarulata / Neszűrjhegyi-dűlő / Kopasz-tanya / Neszűrjhegyi-dűlő II / Pincegazdaság Belső-Szatymaz / Pincegazdaság II /1, Tóth Andor tanyája / Márta Viktória-tanya Kopasz-tanya II / Neszűrjhegyi-dűlő III / Neszűrjhegyi-dűlő IV / Makraszék / Barát-dűlő /1 47 Tápai-, Csikós-, és Galibatanya / Homoki szőlők /1, 4, Homoki szőlők II /1, 24, Homoki szőlők III /24; 0368; 0369/ Homoki szőlők IV / Egykori Szabadság Tsz / Belső-Szatymaz II /1 54 Szatymaz sándorfalvi határ / Zsikó-semlyék /8; 0354; 0356; / IV. körzet /1

19 57 Szatymaz-Sándorfalvi határ II / Tóth Pál tanyája / Újvári-tanya / Nagy Rudolf tanyája /1; 011; 012/ Jánosszállás / Jánosszállási leágazás /1, 3, 4; ; ; Ádász Sándor földje Kis A.- és Sári L.-tanya /2; ; 1924/2, 4, 14 17; Kovács János tanyája / Lápostói-csatorna IV. körzet / Bárkányi Ferenc tanyája /1, 6; 0338/ Szepesi János tanyája / IV. körzet /1, Vámos-tanya / Szanka-tanya / Szél-tanya /1, 18, 20, Taskovics-tanya / Csongrádi-tanya /1, Szatymazi kisfekete / Szatymazi-kisfekete II /10; 0382/1; Szatymazi kisfekete III / Szatymazi kisfekete IV / Belső-Szatymaz III / Tóth-tanya / Belső-Szatymaz IV /1 0257/1, 9; 0265/1, 16; IV. körzet ; 0269/ I. körzet sz. tanyák / Kávai István tanyája / Egykori Szabadság Tsz II / Vér-tanya / IV. körzet /1, Algyői-főcsatorna /1; 048/4; Kettős-halom / Daru-halom / Vilmaszállás /1; 0232/1; /8, 11 12, Gerla-tanya /7 9; 2800/ Rácz István tanyája /1 95 IV. körzet sz tanyák /1 96 Vilmaszállás, Autós csárda /1; Kormányos István tanyája / Korom János tanyája /1, Varga-tanya ; 0176/1 2; / Tóth-tanya /1

20 Ördögh Pál tanyája /1, 2, III. körzet /1, Fenyvesi-tanya /1, 10 12, 14, Urbán-tanya /1, 4; 0269/1; Szél Ferencné tanyája /1, IV. körzet /1, Szirtos-semlyék /1, Negyedik körzet számú tanyák / IV. körzet /1, IV. körzet 66/a /1; 0203; 0204/ I. homokbánya /1, II. homokbánya / III. homokbánya / CsMD 32.sz. lelőhely 059/9,10, Szatymaz, Papdi-tanya 0189/ Szatymaz-Fehértó 0323/39, Szatymaz Fehértó-I. körzet Szatymaz II Szatymaz III Szatymaz IV Szatymaz V Szatymaz VI Szatymaz VII Zsótér Dezső földje Szatymaz VIII. A Rendelet szabályozási tervi mellékletei (SZ-1, SZ-2) helyébe jelen rendelet szabályozási tervi mellékletei (SZ-1, SZ-2) lépnek. 5. Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Ezen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, ha az építtető számára kedvezőbb. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Étv., az OTÉK és egyéb országos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester sk. jegyző sk.

21 A módosítási ügyek rövid leírása 1. A Kr jelű övezetbe tartozó nem nyilvános fel- és leszállóhely bővítése A hatályos tervben a Kr különleges mezőgazdasági- és sportrepülőtér beépítésre szánt területként szerepel, maximum 10%-os beépíthetőséggel. Ezen övezetben üzemel a nem nyilvános fel- és leszállóhely, melyet tulajdonosai bővíteni akarnak a 033/2, 033/3 helyrajzi számú telkek és a 033/20 hrsz-ú telek út alrészlettől a fel- és leszállóhely felé eső terület megvásárlásával, kiszolgáló épületek (főként szállásépületek) létesítése céljából. A fel- és leszállóhely jelenlegi területét tekintettel a nagyarányú gyepfelületre különleges beépítésre nem szánt repülőtér (Kre) övezetbe javasolja átsorolni a tervező. Az így 2%-ra csökkent beépíthetőség elegendő a későbbi bővítésekhez, ugyanakkor az alacsonyabb beépítési intenzitás hosszútávon kedvez a szomszédos védett területeknek. A bővítésben szereplő új területek a hatályos HÉSZ szerinti Kr övezetbe kerülnek. Feltárásukat a meglévő fel- és leszállóhelyre vezető út biztosítja. 2. A nem nyilvános fel-és leszállópálya melletti, 028/16-os helyrajzi számú telken létesítendő gépjármű vizsgabázis és a környezetében lévő építésjogilag bizonytalan helyzetű ingatlanok rendezése A 028/7 és 028/16 helyrajzi számú telkek tulajdonosa gépjármű vizsgabázist tervez kialakítani, ennek érdekében az ingatlanok övezeti besorolása Mk kertes mezőgazdaságiról Gksz gazdaságikereskedelmire módosul. A terület feltárása a 039 hrsz-ú állami útról a meglévő kapubehajtón történik. A beépítési szabályai megegyeznek a hatályos HÉSZ-ben a Gksz övezetre előírtakkal. 3. A belterületi úthálózaton belül a tervezett lakóterületeket feltáró, gyűjtő funkciót ellátó utak a rendezési tervben is gyűjtőúttá nyilvánítandók (Jókai, Rózsa és Árpád utca ). Az új lakóterületeken induló jelentős mértékű építkezések tették szükségessé a feltárásukat biztosító gyűjtőutak kijelölését. Jelen módosítás alapját útépítési engedélyezési tervek képezik.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 10. napján, a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban (6762 Sándorfalva, Ady E. u. 7.), Sándorfalva Város Képviselő-testületével

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. október 20. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Belterületi csapadék- és belvíz elvezetés I. ütem közbeszerzés

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS MEGBÍZÓ Balatonalmádi Város Önkormányzata 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. TERVEZŐ Völgyzugoly Műhely Kft. 2083 Solymár, Bimbó u. 20. Tel: 439-04-90,

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 2. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről Napirendi pontok: 1. Közbeszerzési pályázatok eredményének megállapítása Előadó: Bíráló

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 12. szám 2010. május 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 22/2010. (V. 31.) Ö.r. Az Önkormányzat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2009. január 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Balogh Tibor Bodnár János Cseh Béla Dargó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2013.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról szabályozási tervi mellékletekkel /2013.(VII.17.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 306 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2010. október 21. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Ügyiratszám: 01/ /2016.

Ügyiratszám: 01/ /2016. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/350-248 /2016. Tárgy: Döntés központi jogszabályváltozás (OTÉK) által lehetővé tett beépítési százalék növelésével kapcsolatban a Baktói,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

1.. Elővásárlási jog. 2.. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés

1.. Elővásárlási jog. 2.. Kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés KOZÁRMISLENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2003.(XI.13.) Önkormányzati rendelete A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézményekről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET

GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET GYULA TÖBB TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVMÓDOSÍTÁS HÉSZ-T MÓDOSÍTÓ RENDELET Rendelettervezet 2 Gyula Város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete Gyula

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2016. február 16. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Előadó: Mákos Istvánné jegyző

Előadó: Mákos Istvánné jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. június 29. napján, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 386-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben