A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -"

Átírás

1 BADACSONY XX. évfolyam 4. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft április "Szerelmi álmok" Tomaj költõivel - Telt ház a Magyar Költészet Napján - A Mûvelõdési Ház kávéházi hangulatban berendezett elõterében rendezték meg április 9-én József Attila születésnapjára emlékezve a költészet napi irodalmi estet, melynek keretében Harmati Miklós bemutatta legújabb verseskötetét. A szerelmes versektõl kezdve számtalan más témájú költeményét adta ki Harmati Miklós, "Az új napszámoshoz" címû kötetében, melyet a helyszínen dedikált. A háttérben az est meglepés együttese játszik: Salamon Ferenc gitármûvész és Fodor József igazgató szaxofonnal. A kultúra érdekében régen gyûltek össze Badacsonytomajon ennyien - mondta meghatottan köszöntõjében Fodor József igazgató. A mûsor bevezetéseként Harmati Miklós, "Az új napszámoshoz" címû kötetének verseibõl adott elõ néhányat Margittai Elemér és Tóth Mariann, majd kapcsolódva a témához Tass Ildikó, a Magyar Állami Operaház magánékese elénekelte Huszka Jenõ: Erzsébet címû operettjébõl, A rózsám, viruló kis rózsám címû áriát. A Tóth Mariann rendezte rendhagyó összeállításban Kisfaludy Sándor, Jankovics Ferenc szerelemmel kapcsolatos verseit Ali Éva, Major Tünde, Vizkeleti Dóra, Ruzsa Mariann, Farkas Éva, Pusztai János, Szépligeti Mátyás adta elõ. A népdalokat a Nõk a Balatonért Egyesület kórusa, a szólókat, áriákat Tass Ildikó, a Magyar Állami Operaház magánékese tolmácsolta. A "kávéházi randevú" azonban nem ért véget a verseszenés összeállítással, hanem késõ estig folytatódott Salamon Ferenc és Fodor József alkalmi együttesének koncertjével és persze beszélgetéssel. 100 éve született Tatay Sándor Tatay Sándor evangélikus papi család hetedik gyermekeként Bakonytamásiban látta meg a napvilágot május 6-án. Az elemi iskolát szülõfalujában, a középiskolát Pápán és Szarvason végezte ben Sopronba került, ahol teológiát tanult. Ott és akkor jelent meg elsõ regénye: Az eke. Az 1930-as évek elején - a teológiát otthagyva - bekalandozta Nyugat-Európát, amelynek során eljutott Spanyolországba is. Hazatérve a pécsi egyetem bölcsész hallgatója lett. Az 1930-as évek közepén egyik novellájának sikerén fölbuzdulva - mint õ maga írta - elment Budapestre írónak és 1938 között a Kelet Népe c. folyóirat társszerkesztõje. Ezt követõen dolgozott irodában, gyárban, volt könyvkereskedése, könyvkölcsönzõje, de foglalkozott kiadással és grafológiával is. Folytatás a 6. oldalon... A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen - Huszadik alkalommal nyitották meg ünnepélyes keretek között a hajózási szezont Fonyód, Badacsonytomaj és a Bahart Zrt. képviselõi április 10-én, a Keszthely motoros fedélzetén, amelyre a badacsonyi kikötõben léptek fel. Az évszakok a természetben néha csúszhatnak, viszont a tavasz beköszöntének biztos jele, amikor a hajózási szezont megnyitjuk - mondta köszöntõjében a Bahart Zrt. nevében Kapocs Ferenc igazgatóhelyettes. Immár a 164. idényt kezdtük el és szeretnénk a tavalyihoz hasonló sikeres évet zárni, s ennek érdekében alaposan felkészültünk, a fõidényt pedig egy héttel késõbb, csak augusztus 29-én zárjuk, a nyár sikere biztosan nem rajtunk múlik. Legfontosabb eleme kapcsolatunknak a barátság, amely két évtizede töretlen - mondta Krisztin N. László polgármester - most is szinte családi ünnepre készültünk. A Balaton nem elválaszt, hanem összeköti településeinket a hajósok segítségével, s ennek jelentõségét szimbolizálja, hogy a kikötõvel rendelkezõ önkormányzatok tulajdonába került teljes egészében a Bahart Zrt. Mindegyik település turisztikai értéke jóval szegényebb lenne a személyhajózás nélkül. Abban reménykedem, hogy mindentõl függetlenül ez a kapcsolat még sokáig fennmarad és - a húsvéti csekély forgalom ellenére - sok vendég érkezik, sikeres szezont zárunk. Hídvégi József, Fonyód polgármestere megerõsítette a baráti szálak fontosságát, kiemelve az egymásra utaltság, a kölcsönös érdekek mellett a közös célokért történõ együtt gondolkodás és cselekvés jelentõségét. Annak a reményének is hangot adott, hogy belátható idõn belül az új kompjárat is Fotó: Lakatné összekötheti a két települést, még inkább elmélyítve a két város példaértékû kapcsolatát, jószomszédi viszonyát. A köszöntõket követõen a polgármesterek és Kapocs Ferenc közösen dobtak koszorúkat a vízre, a Balaton áldozataira emlékezve. Fonyódon a helyi mûvészeti iskola növendékeibõl alakult fúvószenekar várta az intézményvezetõkbõl, képviselõkbõl álló küldöttséget, majd egy helyi vendéglõben folytatódott a jó hangulatú találkozó. Köszönet az Önkormányzatnak és a Balatoni Hajózási Zrt-nek A hajózási évadnyitó keretében ingyenes sétahajózáson vehettek részt szülõi kísérettel az általános iskola tanulói és az óvodás gyermekek. A hajós kirándulás több mint 150 résztvevõje a borongós, szeles idõjárás ellenére nagyon jól érezte magát.

2 Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (8258 Badacsonytomaj, Fõ út 2.) pályázatot hirdet Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetõi állás betöltésére. A kinevezés határozatlan idõre szól. A munkakör május 17. napjával tölthetõ be. Ellátandó feladatok: Vagyongazdálkodási és beruházási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, az osztály irányítása és vezetése. Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság;- cselekvõképesség; - büntetlen elõélet;- felsõfokú mûszaki végzettség; - B kategóriás jogosítvány; - legalább 5 év szakmai gyakorlat; - vagyonnyilatkozat tétel; - versenyvizsga vagy annak letétele alóli mentesülés igazolása; A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: - Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselõtestülete az óvodai felvétel-elõjegyzés idejét az alábbiak szerint határozta meg: április én óra április 22-én óra Nyílt napokat tartunk április én óra között látogathatóak a gyermekcsoportok. Kérjük, váltópapucsot az érdeklõdõ szülõk hozzanak magukkal. Nagy Lászlóné óvodavezetõ Tisztelt Szálláshely tulajdonos! A szálláshelyek hasznosítására vonatkozó jogszabályi változásról már tájékoztattuk Önt. A jelenleg hatályos a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl szóló 239/2009. (X. 20. ) Kormány rendelet nem tartalmazza a vendégkönyv vezetésének szabályait, ezért az alábbiakra hívom fel a figyelmét: A szálláshely szolgáltatási tevékenység során adófizetési kötelezettség keletkezik helyi adó és az állami adó tekintetében is, ezért az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 44. -ában elõírt nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat kell betartani, amely az alábbiakat tartalmazza: "A jogszabályban elõírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást -ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is- úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenõrzésére alkalmas legyen. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás egységes formátumú legyen és a szállásadókat, ne terhelje a már "megszokott és jól bevált" vendégkönyvtõl eltérõ nyilvántartás vezetése, ezért az továbbra is használható, azzal a kitétellel, hogy azt nem kell sem a megnyitáskor sem pedig évente hitelesíttetni. A vendégkönyv megnevezés helyett, arra javasoljuk rávezetni: "Nyilvántartás a szálláshelyen fogadott vendégekrõl". Tájékoztatásul közlöm, hogy az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 172. (1) bekezdés e.) pontja szerint a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja. A fentiekben leírt tájékoztatóm alapján kérem, hogy az adótörvénynek megfelelõ nyilvántartás vezetésérõl szíveskedjen gondoskodni. Badacsonytomaj, február 19. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ megbízásából Marton Istvánné aljegyzõ Pályázati felhívás egyenértékû (településmérnöki) végzettség. - Vezetõi gyakorlat; - Közigazgatási szakvizsga; - Számítógépes felhasználói ismeretek. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. szabályai alapján illetve megegyezés szerint történik. A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot; - alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentumok másolatait; - erkölcsi bizonyítványt (büntetlen elõélet igazolására) A pályázat benyújtásának határideje: április 30. Helye: Polgármesteri hivatal Badacsonytomaj, Fõ út 2. A pályázat elbírálásának módja: egyéni meghallgatás, munkáltatói döntés. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követõ 15 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gelencsér Ottó jegyzõ nyújt a es telefonszámon. dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés Következõ ülés napirendjei évi munkaterv alapján. Tervezett idõpont április 28. (szerda) - Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl - Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési tervének teljesítése - A Pénzmaradvány felosztására javaslat - Beszámoló a évi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól - A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése - Az elmaradt gázellátás megvalósulása és lehetõségei - Az Intézmények munka és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai, értékelése - Kitüntetések odaítélése (zárt ülés) Eladó ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzata eladásra meghírdeti az alábbi ingatlant: Polgármesteri Hivatali épület és udvar (106/2. és 107. hrsz.; Fõ utca 2.), mely az új hivatali épület megépítésével, április 30-ával kerül kiürítésre. Az alapterülete m2, az irodaépület 460 m2-es. A forgalmi értéke ,-Ft Az ingatlan értékesítése pályázat útján történik, a részletes pályázati kiírás átvehetõ az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán (+36-87/ ) a megjelenéstõl számított 15 napon belül. A pályázaton való részvétel feltétele az alapár 10%-ának pályázati biztosítékként történõ befizetése. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: / , / ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: / , fax: / A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: május 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: / , fax: / Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: / ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: / Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: / es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: / ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: / Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: / Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: / , / Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Minden csütörtökön: ig Elérhetõség: / Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: / Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin / , / Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., / Rendõrség: / ; / Szolgálatot teljesítõ rendõr: / Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: / Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: / Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: / ; Fax: / ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: / Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: / , / Badacsony, Park u. 6. Nyitva tartás: 9-17 óráig (hétfõtõl péntekig) Városi Könyvtár: Tel.: / ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Városi Közösségi Ház: Tel.: / , Fax: / Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA Szegedy Róza Ház: ZÁRVA Tájház: ZÁRVA

3 Megkötötték a Tatay Iskola felújítását végzõ vállalkozóval a megállapodást, milyen "forgatókönyv" szerint zajlik az építkezés? Aktuális kérdésekre válaszol: Krisztin N. László polgármester Az aláírt vállalkozói szerzõdés szerint a munkaterület átadására május 3. napján kerül sor, és augusztus 19. napján a beruházás befejezõdik. Az iskolai tanítást a tanév hátralévõ 22 tanítási napján a Mûvelõdési házban, és a Leszner épületben szerveztük meg, amely programot a Képviselõ-testület, a szülõkkel történõ egyeztetést és elfogadást követõen jóváhagyott. A program keretében az iskola épülete, környezete teljes mértékben megújul, mintegy Forint összegben, aminek eredményeként a felújított intézményben a kompetencián alapuló oktatási rendszer kistérségi módszertani központja jön létre városunkban. Aláírták a Badacsony-hegy új kilátójának megépítésére és a hozzávezetõ utak felújítására elnyert közel százmilliós pályázat támogatói szerzõdését. Ezzel minden akadály elhárult a beruházás útjából? Az aláírás valóban megtörtént, azonban a Nemzeti Vagyonkezelõ Szervezet még nem küldte meg a szükséges dokumentumokat, ezért a közbeszerzési eljárás még nem kerülhetett kiírásra. Rendkívül nehézkes az ügyintézés ebben a bürokratikus szervezetben, de szóbeli tájékoztatásuk alapján úgy tudjuk, hogy már aláírásra került az illetékes vezetõ részérõl a dokumentum, de a jogi osztály még nem hagyta jóvá a döntést. Bízunk abban, hogy a Támogató Szervezet által biztosított újabb 90 nap elég lesz az aláírás megszerzéséhez. Közel tízmillió forintnyi támogatást nyert az önkormányzat az óvoda nyílászáróinak cseréjére. Mikorra várható a munka elvégzése? Aláírtuk a támogatási szerzõdést, a forrás rendelkezésre áll. A pályázatunk 25 millió forintról szólt, de az igénylõk száma háromszoros volt a lehetõségekhez képest, így végül az önrészünk mellé 9,6 millió forintot nyertünk. A pályázatunk önálló egységként kimunkált részét a külsõ ablakok és ajtók cseréjét és a bontási munkák helyreállítását választották ki nyertesként a döntéshozók. Kéregetõk a településen Az áprilisi Képviselõ-testületi ülésen szóba került, hogy jegyzõi engedélyre hivatkozva "adományokat" gyûjtenek egyesek a településen. Megkérdeztük Dr. Gelencsér Ottó jegyzõt, hogy valóban hivatkozhat ilyen engedélyre valaki? Jegyzõ Úr mit javasol az ilyen esetek elkerülésére? A Képviselõ-testület ülésén elmondottakat megerõsítve, tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy semmiféle "engedélyt" nem adok ki adománygyûjtõ szervezetnek, személynek, tekintettel arra, hogy a Jegyzõnek nincs ilyen hatásköre. Alaptalanul hivatkoznak tehát a jegyzõ engedélyére az adománygyûjtõk, fel kell szólítani Õket annak bemutatására. Természetesen nem rendelkezhetnek eredeti aláírással, és eredeti bélyegzõ lenyomattal ellátott "engedéllyel". Ha erõszakos, tolakodó magatartást tanúsítanak, javaslom, hogy szíveskedjenek a rendõrséget értesíteni. A megyében egyébként a 3. legnagyobb összegû támogatást nyertük el. A beruházás terveink szerint a nyári idõszakban kerül megvalósításra. A sportpálya öltözõjének felújítására elnyert pályázati összeget felhasználják-e? Mire lesz elegendõ ez a pénz a felajánlásokkal kiegészítve? Az utolsó bajnoki forduló után szeretnénk elkezdeni a felújítást. A sportegyesületnél a közelmúltban bekövetkezett változások, elsõsorban az anyagi lehetõségek csökkenése átformálta ezt a felújítást is. Az elnyert támogatás, kiegészülve több helyi vállalkozó felajánlásával a meglévõ épület felújítását teszi lehetõvé. A tervezett tetõtér beépítést most nem tudjuk bevállalni. Abban reménykedünk, hogy az elkövetkezõ években is lesznek majd a települési sportot támogató pályázati lehetõségek. Orbán Péter képviselõtársunk vállalta, hogy társadalmi munkában elkészíti az átdolgozott program költségvetését, illetve folyamatosan felügyeli majd a felújítást. Mikor és milyen kiállítással nyílik meg az Egry József Emlékmúzeum? Mikor láthatja a közönség az ajándékba kapott Egry festményeket? A Tájház és a Szegedy Róza Ház mikor lesz látogatható? május 1-jén 17 órakor nyílik meg hivatalosan mindkét múzeum és október 24-ig tartanak nyitva. Jelenleg az elõkészítõ munkálatok folynak, a munkatársakat már felvettük. A Szegedy Róza házban a megszokott kiállítási anyag várja a látogatókat, az Egry József Emlékmúzeumban az Egry hagyaték mellett bemutatjuk az elmúlt idõszakban ajándékba kapott képeket is. Emellett az egész szezonban látható lesz az a Picasso anyag, amelyet ismételten Csikós Nagy Zsuzsanna biztosított a számunkra. Reméljük, hogy nagy lesz az érdeklõdés! Hamarosan kezdõdik a strandszezon, az örsi új fürdõhellyel kapcsolatban vállalta a tulajdonos, hogy május 15-re elkészíti a beruházást. Van-e információjuk arra vonatkozóan, hogy valóban elkészül ilyen rövid idõ alatt az új rész, vagy marad a tavalyi megoldás? A megkötött háromoldalú megállapodás úgy fogalmaz, hogy az örsi strand épületeinek megépítését az idei évre vonatkozóan nem kötelezettségként, hanem lehetõségként vállalta az SCD Holding tulajdonosi körébe tartozó Kft. Az Önkormányzatnak nincs hivatalos tudomása arról, hogy a fejlesztés május 31. napjáig megvalósulna. Az idei és az elkövetkezõ években a strandfürdõ mûködését a megkötött megállapodás rendezi, vagyis amíg nem épül meg a strand infrastruktúrája és a vízhez jutás nem biztosított az elképzelt helyen, addig engedélyezik a évi állapotoknak megfelelõen a terület használatát az eddigi gyakorlatnak megfelelõen. Önkormányzatunk felkészült a fürdõhely mûködtetésére, az elõzõ évinek megfelelõen a Városüzemeltetõ Kft. látja el az üzemeltetési feladatokat. Országgyûlési képviselõ választás A Badacsonytomaji Helyi Választási Iroda, az április 11-i országgyûlési képviselõ választás egyéni választókerület szavazóköri eredményeit az alábbiakban teszi közzé: Választópolgárok száma: 2018 Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1330 Érvényes szavazatok száma: 1313 Érvénytelen szavazatok száma: 15 Érvényes szavazatok száma jelöltenként: - Dobó Zoltán: 201; - Lasztovicza Jenõ: 731; - Lévai József: 335; - Mészáros László: 46 Listás választás szavazóköri eredménye: Érvényes szavazatok száma: 1320 Érvénytelen szavazatok száma: 9 Érvényes szavazatok száma listánként: - Jobbik: 208; - MSZP: 314; - MDF: 32; - FIDESZ- KDNP: 695; - Lehet Más a Politika: 71. Felhívás Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni a badacsonyi Szegedi Róza-ház ürmösfõzõ helyiségét. Az épület kereskedelmi célra bérelhetõ. A részletes pályázati dokumentációt április 20-tól lehet átvenni az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályán. Továbbá meghirdeti településén az alábbi saját tulajdonát képezõ, megüresedett, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek és az üzletek elõtti közterületek meghatározott idejû bérbeadását. Legkisebb bérleti díjak Ft/szezon Badacsonytomaj strand - 2 sz. üzlethelyiség (36, 05 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (41 m2) ,- - 3 sz. üzlethelyiség (43, 61 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (57 m2) Badacsony Felsõ-bazársor - 1 sz. üzlethelyiség (11 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (10 m2) ,- - 2 sz. üzlethelyiség (11 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (10 m2) ,- - 3 sz. üzlethelyiség (11 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (10 m2) ,- A bérleti díj a Képviselõ-testület 311/2007. (XII.10.) számú határozata alapján és a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékének figyelembe vételével került megállapításra. A bérleti díjon felül a rezsi költségek megfizetésének biztosítékaként kauciót kérünk, mely az adott üzlethelyiség elõzõ évben felmerült rezsi költségének figyelembevételével kerül megállapításra. Az üzlethelyiségek kiadása pályázat útján történik, a részletes Pályázati felhívás átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán ügyfélfogadási idõben.(tel: 06 87/ ). A pályázatok beérkezési ideje április 26. Több pályázó esetén a bérleti jog megszerzése licitálással történik. A licit lépcsõ minimum Ft. Krisztin N. László polgármester sk. Jelentõs javulás Örömmel számolhatok be arról, hogy a évi országos méréseken a megelõzõ évinél jobb eredményeket értük el, büszkék vagyunk a tanulók teljesítményére, a felkészítõ pedagógusok lelkiismeretes munkájára, s reméljük, az idei mérési eredmények is hasonlóan kiemelkedõek lesznek. Mivel a 2008/2009-es tanévben az országos mérések iskolánkra kimutatott eredményei az országos átlag alatt maradtak, intézkedési tervet kellett készítenünk a jobb eredmények elérése érdekében. Tantestületünk meghatározta azokat a feladatokat, amelyek segítségével javíthatunk az elért pontszámokon, az intézkedési terv végrehajtása most van folyamatban, a fejlesztõmunka eredménye majd csak a évi országos méréseken lesz tapasztalható. Iskolánk az elmúlt két esztendõben az országos mérések során a következõ eredményeket érte el (2008/2009): Osztály Tantárgy Országos Községi Városi Iskolánk 6.o. matematika 499/ / / /540 6.o. szövegértés 519/ / / /529 8.o. matematika 497/ / / /494 8.o. szövegértés 506/ / / /496 Felhívás! Csizmarik Béláné igazgató Várjuk azoknak a vállalkozóknak, kézmûveseknek, amatõr elõadóknak a jelentkezését, akik Badacsonytomaj városi és turisztikai rendezvényein közremûködni szándékoznak. Érdeklõdni, illetve jelentkezni lehet a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtárban, Fodor József igazgatónál. Elérhetõségek: Tel.: 06-87/

4 "Énekeljetek az úrnak " A térség elsõ egyházzenei kórustalálkozóját március 20- án a tapolcai Tamási Áron Mûvelõdési Központ fogadta be, melyen nyolc énekkar vállalt fellépést, köztük a badacsonytomaji NABE szervezet kórusa is. Az idézett zsoltárt Eizler Csaba kántor választotta mottóul, akinek irányításával részben saját választású mûsoraikat mutatták be a dalkörök, majd rövid szünet A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület által szervezett elõadássorozat keretében március 18-án "Tavaszi délutánok" címmel érdekes elõadás hangzott el a közember részérõl alig ismert diplomáciai munkáról, belsõ ügyekrõl, "huncutságokról", melyek elengedhetetlenek egy eredményes külképviselet munkájában. Az Egyesület az elõadássorozatot oly módon tervezte, hogy minden esetben olyan helyi lakost kér fel az elõadásra, vagy élménybeszámoló megtartására, aki az adott témával valamilyen kapcsolatban áll. Az elsõ elõadásra a Badacsony újságban már bemutatkozó badacsonyörsi lakost, Kárpáti Lajost kérte fel, aki igazán érdekes és relikviákkal tarkított elõadáson keresztül Manó Klub alakult a Városi Közösségi Házban, ahová szeretettel hívjuk és várjuk a 0 és 3 év közötti gyermekeket és szüleiket. A Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának, Fodor Józsefnek a klubbal az a célja, hogy már ilyen kicsi korban a Mûvelõdési Házba szoktassuk a gyerekeket. Az apróságok ezeken az összejöveteleken összeismerkedhetnek, barátkozhatnak, megismerik saját korosztályukat, ezáltal könnyebben tudnak majd beilleszkedni a bölcsõdébe, óvodába. A szülõk pedig olyan ismeretekkel gazdagodhatnak, amiket máshol nem hallanak. Minden páros héten pénteken tíz órától Rompos Patrícia a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanárnõje tart zenés Ringató foglalkozást a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. Páratlan héten péntekenként pedig érdekes, kisgyermekes családokat érintõ elõadásokat tartanak szakemberek. Márciusban Peti Géza tartott elõadást 0 és 3 év közötti gyermekek beszédfejlõdésérõl, majd április 9-én Iskolánk lelkes tanulói Tapolcai Gábor vezetésével örömmel csatlakoztak a 3. Balaton Szuper Maraton Futóversenyhez. A tavat megkerülõ verseny siófokon kezdõdött, mi pedig Fotó: Tatay után valamennyien közösen énekelték az elõre megtanult, Istent dicsõítõ énekkari mûveket. Nagy izgalommal készültek a badacsonytomaji asszonyok és leányok az elsõ komolyabb megmérettetésre, s a Krisztin N. Lászlóné vezetésével folyó szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, vastaps kísérte mûsorukat. Igényes mûveket énekeltek tisztán, szép elõadásmóddal, elegáns megjelenéssel. A sikerhez hozzájárult Vercz Dóra színvonalas zongorajátéka, aki az egyik énekhez saját maga készített átiratot az eredeti gitárkíséret alapján. A "Szívem csendben az úrra figyel" kezdetû dal összkari elõadásának karnagya is a tomaji kórus vezetõje volt, aki bejelentette, hogy jövõre felvállalja a fesztivál folytatásának szervezését, s kórustagjaival együtt szeretettel várja dalos társait a gyönyörû Szent Imre bazalt templomba. Mind a hallgatóság, mind az énekesek felejthetetlen élménnyel gazdagodtak, hisz a közel kétszáz torokból felcsendülõ ének a mennyei világot hozta közelebb. A NABE produkcióért Badacsonytomaj város vezetõi is a helyszínen szurkoltak, majd hazatérve virággal köszöntötték a dalos pacsirtákat. T.M. A diplomácia berkeirõl Manó klub Futással tisztelegtünk mutatta be a külképviseletek munkáját, azok szabályait, érdekességeit és nem egy esetben azokat a "huncutságokat", melyek szükségesek az eredményes munkához. A hallgatóság teljes körû képet kaphatott egy élet munkásságáról és arról az akaratról mely egy gépkocsivezetõt diplomatává érlelt, ahhoz szükséges minden képzettség elsajátításával. Az elõadás kötetlen beszélgetéssel zárult, mely során az elõadó minden, témával kapcsolatos kérdésre közvetlen választ adott. Az Egyesület reméli, hogy további felkéréssel sok helyi lakost tud megismerni egészen más oldalról, fõként a tevékenysége, vagy a kapcsolatainak, érdekes történeteinek elmondásával. Flamis Mihály elnök, Nyugdíjas Egyesület a tapolcai Nevelési Tanácsadó pszichológusa dr. Kovácsné Mozsolányi Melinda a gyermekek pszichés fejlõdésérõl beszélt. A Manó klub következõ vendége Dr. Sövényházi Ilona lesz, aki Homeopátiás orvoslás címmel tart elõadást április 23-án. Deák Ferencné Badacsonytomajon csatlakoztunk a futókhoz, hogy néhány kilométert megtéve, a rendezvény eszmeiségét átérezve, mi is részeseivé váljunk a programnak. Köszönöm név szerint a következõ tanulóknak a részvételét: Nagy Patrik, Samu Adrienn, Péntek Alexandra, Csalló Kristóf, Farkas Dániel, Vadász Attila, Scheiber Liza, Simon Laura, Szõke Márk, Szabó Marcell, Németh Benigna, Tar Kira, Pintér Márton, Szölösi Barbara, Gelencsér Ádám, Dancsok Nikolett, Péntek Patrik, Márkus Alexandra, Hoffman Kristóf, Szalay Gergõ, Hutvágner Gergõ, Tapolcai Gábor, Lakatné Mógor Katalin testnevelõ. A tapolcai egészségnap keretén belül megrendezett futóversenyen (4 km) Vadász Attila 6. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez. Lakatné Mógor Katalin ISK. elnök Szavalóverseny Nemesgulácson kistérségi szavalóversenyen vettünk részt március 30-án, ahol tanulóink: Novák Jázmin 1.o., Jagasits Gvendolin 2.o., Dér Eszter 6.o., Bolf Annabella 7.o., szépen helyt álltak Takács Péter 3. osztályos tanuló pedig elhozta az elsõ díjat. Köszönöm a felkészítõ tanárainknak (Csanádi Józsefné, Farkas Csilla, Tóth Natália) a lelkiismeretes munkát. Köszönöm tanulóinknak a részvételt. Kovácsné Zsebeházy Valéria munkaközösség vezetõ Víz világnapja A Water Care Festivál Kékkúti helyszínén sok érdekes és tanulságos játékkal vártak minket. Elõször sor került a megnyitó ünnepségre, ahol elmagyarázták nekünk, miért is olyan fontos a víz az emberek számára és szembesítették velünk a Föld egyre fogyó vízkészletét. Majd egy játékos feladat következett, amelyen a víz körforgásáról beszéltünk, ezt a folyamatot gyöngyfûzéssel próbáltuk szimbolizálni. Kis szünet után újabb játék következett, el kellett mondani különbözõ foglalkozásoknak a vízzel való kapcsolatát. Majd összegyûltünk a gyár elõtt és közösen próbáltuk utánozni a vihar hangjait. Kézmosás után az üzembe nyertünk betekintést. Megnéztük a palackozó sort, palackfúvót. Elfáradva, de élményekkel gazdagon értünk haza. Kovács Janka 6. osztályos tanuló Fotó: Tatay Úszásoktatás Fotó: Kovácsné Az idei évben is részt vehetett a 4. osztály úszás-oktatáson. Öt alkalommal összesen 10 órában tanulhattuk az úszást az ajkai uszodában. Eleinte a kismedencében gyakoroltunk úszódeszkával, majd amikor már elég ügyesek voltunk oktatóink Orsi néni és Lilla néni felügyeletével átmentünk a nagymedencébe. Boldogan köszöntük meg a lelkes tanítást. Pintér Laura 4. osztályos tanuló. Köszönjük Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és a Badacsony Ifjúságáért Alapítványnak a támogatást, hogy ebben az évben is biztosíthattuk tanulóink számára az úszásoktatást. Csizmarik Béláné igazgató Költészet Napja József Attila Budapesten, április 11-én látta meg a napvilágot. Balatonszárszón hunyt el, december 3- án. XX. századi magyar költõ, a magyar költészet egyik legkiemelkedõbb alakja. Április 11-e József Attila születésnapja, egyben a Magyar Költészet Napja; 1964 óta ünnepeljük. A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola diákjai április 9-én reggel emlékeztek irodalmunk egyik legnagyobb hatású költõjére Takács Péter 3. osztályos, valamint Maczó Lelle, Sírkó Patrícia és Molnár Mátyás 7. osztályos tanulók mûsorának segítségével. Tóth Natália

5 Pontyok a Balatonban Harmincöt mázsa háromnyaras pontyot engedtek a Balatonba a tomaji strand területén április 3-án, - a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület vezetésének jelenlétében -, amelynek jó része a szakemberek megállapítása szerint már jelenleg fogható méretû. Jelentõs és igen ritka eseménynek nevezte a tomaji haltelepítést Mórocz István alpolgármester, amire azért kerülhetett sor, mert a horgászok évek óta panaszkodnak a halhiányról, eddig leginkább a halászok rablógazdálkodását okolva. Puskás István, a Bakony-Balaton Horgász Szövetség választmányi tagja a helyi horgász közgyûlésen szembesült a gondokkal és megszervezte a telepítést - köszönet érte valamennyi horgász és a város nevében. A szállítás során egyetlen hal sem pusztult el, ami az állomány megfelelõ minõségét jelenti. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel közösen döntöttünk a telepítésrõl - tudtuk meg Puskás Istvántól, a Bakony-Balaton Horgász Szövetség választmányi tagjától - a nagyszerû állományt õk biztosították. Emellett két napja mintegy csuka ivadékot már a környéken vízbe engedtünk. Szövetségünk támogatja ezeket a kezdeményezéseket, hiszen nekünk is érdekünk, hogy a horgászok és a horgászok vendégei jól érezzék magukat, Varga László vezérigazgató úr ígérete szerint pedig további pontytelepítés várható ezen a területen. Mesés reggel A mese a hagyományos megfogalmazások szerint olyan történet, amiben olyan népi figurák szerepelnek, mint tündérek, koboldok, manók, szörnyek, óriások, beszélõ állatok és gyakran varázslatok is. A mese ezen klasszikus formájában sokkal inkább az "egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl" fiktív világában játszódik, mint valódi helyszíneken vagy idõben. A gyerekek emiatt szeretik nagyon a meséket. Dr. Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta közvetlenségével alsósaink ebbe a csodálatos világba nyertek betekintést. Meseházikója lakóinak megismerése után beszélgetéssel, találós kérdésekkel járták végig együtt az ismerõs történeteket, meseszereplõket. Végezetül Ildikó két varázslatos mesével zárta foglalkozását. Lányok, fiúk csillogó szemmel köszöntek el tõle, és kérték máskor is jöjjön el hozzájuk. Köszönjük! Farkas Csilla osztályfõnök Fotó: Farkas Zöldágjárás az oviban Óvodánkban a népszokások áthatják mindenapjainkat. Magyar népmesék, mondókák, szólások, közmondások, találós kérdések, népi gyermekjátékok és gyermek néptánc formájában. A as nevelési évtõl hagyományõrzõ játszóház mûködik. A játszóházi foglalkozások a jeles napokhoz kötõdnek. Minden június elsõ hetében kézmûves tábort rendezünk. A es nevelési évtõl szeretnénk színesíteni a palettát, egy már majdnem elfeledett népi gyermekjátékkal, ezért választottuk az innováció témájaként a zöldágjárást. A húsvétvasárnaphoz és más tavaszi vasárnapokhoz kapcsolódó zöldágjárás a tavaszt, a természet megújulását jelképezõ énekes játék. A tél elmúlását, a tavasz eljövetelét ünnepli. A tél elûzésének szertartása egész Európában ismert valamilyen formában. Magyarországon elsõsorban a Dunántúlon, Zala- és Somogy megyében, továbbá a Balaton északi partján volt jellemzõ ez a szertartás. Bizonyos helyeken összekapcsolódott a kiszehajtással, vagy egyéb téltemetõ játékokkal. Városunkban nincs fellelhetõ emléke annak, hogy ez a népszokás honos lett volna, de a környezõ településeken él a mai napig. Egyes falvakban "bujbujócskázásnak", máshol "hajliliomozásnak" nevezik. A lányok, (egyes helyeken a legények is) a falu egyik végén kézfogással sorba állnak. A sor elején ünneplõbe öltözött fiatalok friss zöldágból kaput tartanak. A sor átbújik a kapu alatt, így vonulnak végig a falun. A napot különbözõ hidas játékokkal, párválasztókkal zárják. Az eddigi hagyományainkhoz hasonlóan a zöldágjárást játszóházi keretek között próbáltuk ki. A húsvétot megelõzõ két hétben a mindennapi nevelõmunkánkat áthatotta az ünnepvárás. A kis csoportosok a berzseléssel ismerkedtek, melynek során az óvónõ növényi részek ráhelyezésével díszítette a tojásokat. A középsõ csoportosok a "viaszolás", a nagy csoportosok az "írókázás" technikáját alkalmazzák a tojások díszítésére. Minden tevékenységünket a húsvéti népszokások köré csoportosítottuk. Elérkezett Nagycsütörtök, reggel a gyerekeket a játszóházi eszközök elõkészítésével fogadtuk, így már érkezéskor sejtették, hogy meglepetés vár rájuk. A tízórait követõen egyik óvó néni játékra hívogatta a nagy csoportosokat. A gyermekek az óvónõ vezetésével, kézfogással kivonultak a csoportszobából, és az elõtérben elhelyezett asztaloknál helyet foglaltak. A játszóház vezetõ ismertette a népszokást, és elmondta, hogy az óvó nénik és dadus nénik segítségével hogyan díszíthetik ki a kifújt tojásokat, amelyekkel majd a zöldágat fogják díszíteni. Bemutatta minden asztalnál egy felnõtt a "maratás" technikáját, mely oly módon történik, hogy az elõre megfestett tojásokra ecetbe mártott vékony, kihegyezett pálcikával különbözõ népi motívumokat rajzolnak. A többi eszközzel együtt odakészített hímestojás mintákból is válogathattak, de egyéni kreativitásuknak megfelelõen egyedi motívumokat is kitalálhattak. A tojásdíszítés alatt ismert tavaszi énekeket, és a ráhangolódás napjaiban megismert "zöldágjárásos" dalokat énekelgették. A szülõk segítségével elõzõ napon elkészített zöldágra helyeztük a gyermekekkel a csoportok által díszített tojásokat, majd felöltözünk, és kimentünk az óvoda udvarára. Két édesanya Mezõségi népviseletbe öltözve tartotta a zöldágat, amely alatt átbújt az óvoda apraja - nagyja. Ezután párválasztó dalos körjátékot játszottunk, befejezésként ismét átbújtunk a zöldág kapu alatt. A 2010-es tavasztól kezdõdõen szeretnénk mi is hagyományt teremteni, ezért a fõpróba megtörtént Nagycsütörtökön. Az óvodások nagyon élvezték, az idõjárás is kegyes volt hozzánk. Az apróbb bakik azt mutatták, hogy még van csiszolgatni valónk a koreográfiában, de az a tény, hogy a hagyományok alakulnak, módosulnak, településre formálódnak az idõk folyamán, nem tántorít el bennünket attól, hogy jövõre és azután meg még sokáig így ünnepeljük a természet megújulását. Dr. Gelencsér Ottóné Ifjú képzõmûvészek Az idei tanévben is rendkívül sikeres regionális irodalmi és képzõmûvészeti pályázatot hirdetett meg a Bakonykarszt Víz és Csatornamû ZRT a Víz Világnapjára való megemlékezés kapcsán. A pályázatra a környezõ megyék 54 iskolájából 700 alkotás érkezett be. A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény három elsõ helyezést, három második helyezést, két harmadik helyezést és egy Különdíjat ért el a tanulók által beküldött alkotásokkal. Baranyai Zoltánné Fotó: Baranyai A badacsonytomaji Bodor Anna különdíjat vehett át Zergeboglár Sokak számára ismeretlen világba, a finnugor nyelvrokon udmurt nép múltjába és jelenébe kaptak bepillantást az érdeklõdõk a Collegium Fenno-Ugricum és a Közösségi Ház szervezésében március 25-én lezajlott Zergeboglár és táncház elnevezésû est során. Dr. Prof. Pusztay János meghívásának eleget téve Salánki Zsuzsa, az ELTE finnugor tanszékének munkatársa diaképes elõadásával és a - Göncz Árpád javaslatára létrehozott ösztöndíjjal - Magyarországon tanuló udmurt egyetemisták népdalaikkal, elbeszéléseikkel közelebb hozták világukat tomajhoz. Közeli finnugor nyelvrokonaink kétharmada az Orosz Föderáció tagjának számító, félmilliós lélekszámú önálló Udmurt Köztársaságban él, amelynek fõvárosa Izsevszk. A Moszkvától északra, a Káma fölött egy Dunántúlnyi területen található köztársaság 1,5 milliónyi lakójának kétharmada orosz, tehát az udmurtok kissebségben vannak saját hazájukban. A városiasodás az orosz nyelvhasználat elõretörését hozta magával a hagyományosan földmûvelõ nép életében. Az anyanyelv elvesztése fõként a fiatalok körében számottevõ, megõrzése érdekében komoly küzdelmet folytatnak. Ennek egyik látványos sikerét az idén érték el, ugyanis a Norvég Eurovíziós dalversenyre készülõk között, az orosz elõdöntõben harmadik helyezést ért el az átlag hetvenes korú udmurt énekegyüttes, a Buranavói Nagyik kórusa. Hatalmas népszerûségre tettek szert azzal, hogy vállalva önmagukat, népviseletüket, kultúrájukat mertek modernek is lenni azzal, hogy udmurt nyelven elõadták a Beatles Yesturtday címû számát. A figyelmet ráirányították ezzel nemcsak a saját, hanem a világ számos kis népének gondjára, miszerint hagyományos nyelvük és kultúrájuk elmúlásra van ítélve, ha maguk sem becsülik saját értékeiket. Az udmurt egyetemisták nemcsak bemutatták viseletüket, népdalokat énekeltek, hanem otthonuk ízvilágával is megismertették az érdeklõdõket

6 Kalmár László: 100 éve született Tatay Sándor Folytatás az 1. oldalról... Tatay Sándor 1944 tavaszán, Szõts István Hegyen égõ tüzek c. filmjének a forgatása révén - mint forgatókönyvíró - került Szigligetre, illetve mint lakó a badacsonyi Rodostó turistaházba. Itt aztán jó idõre le is horgonyzott: december 6-án ugyanis feleségül vette a ház gondnoknõjét és a háború után tavaszától - már közösen mûködtették a híres vendéglõt. Takács Gyula, Kossuth-díjas költõ és jó barát írta: "Akkor már megnyílt a turistaház és a Mikesinek szánt számûzetés helye mezei kaszinó lett, mert Sándorékat írók, mûvészek és filmesek látogatták. S a szõlõk között valóságával és reményeivel egy Tatay világkép, egy emberi és irodalmi stílus alakult ki, amely senkire sem formázott. El is kerülte sokáig a hivatalos elismerés, amely még a kritikában is kísértett Igen, mert jócskán különböztek ezek az írások a kötelezõ mintától, a szocreál uniformisától." Vagyis nem volt hajlandó úgy táncolni, ahogyan a hatalom fütyült. A hatalom pedig õvele már 1945-ben "Összeveszett", ezért kellett "számûzetésbe" vonulnia a badacsonyi szõlõk közé. A háborút követõ kényszerû hallgatás után 1953-ban jelent meg a Kinizsi Pál, majd a Puskák és galambok címû, nagy sikerû ifjúsági regénye. Utóbbi rákerült az általános iskolai ajánlott olvasmányok jegyzékére is. Õ pedig otthagyta a turistaházat és az írásaiból élt. Elõzõleg vett egy öreg szõlõt, amelyet kiforgatott, s az "elõjött" rengeteg kõbõl ben - felépítette badacsonyi házát, fenn a sziklák alatt. S mivel Angyalföldön is volt lakása - az évszakoktól függõen - felváltva lakott Pesten, Badacsonyban és a szigligeti Alkotóházban, de Badacsonyban legszívesebben. Most már sûrû egymásutánban jelentek meg a Tatay mûvek: Ének a szõlõhegyrõl, Vulkán, Ház a sziklák alatt, Fehér hintó. Tatay Sándor írói munkásságáról elmondhatjuk, hogy a badacsonyi szõlõmunkások életét õ tárta fel a magyar prózairodalomban. Az "Ének a szõlõhegyrõl" (Pécs, 1956) címû novelláskötetében már badacsonyi ihletésûek is vannak, a "Vulkán" címû kisregény és a "Kelj fel és járj!" (1961) címû novellás kötetében "A tizenharmadik szûz" címû elbeszélés pedig a hegy lakóinak életét eleveníti meg. Ugyancsak a hegylakók életének tragikus konfliktusait mutatja be a "Ház a sziklák alatt" címû novella és a belõle készült film, amely bejárta a fél világot. - És sorolni lehetne a "badacsonyi" írásokat egészen a "Szezon vége" címû utolsó, már a halála után megjelent kötetéig. Tatay Sándor nem csak a hegynek, de az itteni embereknek is egyik legjobb ismerõje volt. A "Gondolatok a Jézus a betániai Lázárral kapcsolatban mondta ezeket a szavakat, akit a negyedik napon feltámasztott a halálból. Lázárnak két testvére volt: Márta és Mária. Márta, amint megtudta, hogy Jézus megérkezett, odafutott hozzá, és így szólt: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!" "Testvéred fel fog támadni" - válaszolta Jézus. Mire Márta: "Tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon." Jézus erre kijelentette: "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre." Jézus meg szeretné értetni, ki is Õ az emberek számára. Nála van a létezõ legértékesebb ajándék, az Élet, amely után vágyakozunk: az Élet, amely nem múlik el. Ha olvastad János evangéliumát, megfigyelhetted, hogy Jézus ezt is mondja: "Amint az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában." (Jn 5,26) S mivel Jézusban ott van az Élet, Õ életet tud adni, hogy fel fog támadni az utolsó napon."jézus azonban csodálatos kijelentésével: "Én vagyok a feltámadás és az élet", megérteti vele, hogy nem kell az eljövendõkre várnia ahhoz, hogy a halottak feltámadásában reméljen. Õ már most, a jelenben is, minden hívõ számára az isteni, elmondhatatlan, soha véget nem érõ örök Élet. Ha Jézus ott van a hívõkben, ha Õ benned él, nem fogsz meghalni. Ez az élet a hívõben a feltámadt Jézus természete szerint mûködik, egészen más tehát, mint az emberi természet. Ez a rendkívüli Élet már benned is ott van, és az utolsó napon fog kiteljesedni, amikor egész lényed feltámad. Állításával Jézus természetesen nem tagadja a fizikai halál létezését. Ez -A badacsonyi évek - Kõkeresztnél" címû írásából vett idézet is errõl tanúskodik: "Különös ellentmondás, hogy ezen a hegyen, mely nyáron át hangos a messzirõl jött idegenektõl, a kis nádas házak és pincék (mert ilyenek is voltak) szinte érintetlenül élték régesrégi életformájukat. Igaz, volt ebben az életben valami finom líraiság. Sehol ennyi nótázó emberrel, ennyi sajátos humorral, ennyi magányos bölcselkedõvel nem találkoztam parasztok között, mint ezen a hegyen, de ennyi pusztító hatásával az alkoholizmusnak sem és kevésszer ennyi szegénységgel, mint ennek az áldott hegynek az oldalain. Csak egyet nem találtam bennük: kisebbségérzetet. Bárminõ urak lehettek is azok annak idején, bizonyos fölénnyel, távolból szemlélték a hegyen bolyongó idegeneket. Jóízû anekdotákat meséltek róluk és ilyen anekdoták újra és újra születnek még ma is, a mostani vendégekrõl is." Tatay Sándor gazdag élményanyagának jó része a badacsonyi szõlõhegybõl, szõlõhegyrõl táplálkozik. Sok érdekes figurája is badacsonyi, s egyik-másik annyira életszerûre sikeredett, hogy például a Vulkán néhány szereplõjében önmagára ismerõ hegylakó bírósággal is fenyegette. Mindig hitelesen, mindig jó ízléssel írt, ezért szívesen olvassák élvezetes, ugyanakkor tanulságos történeteit. Közvetlensége nem csak az írásaiból sugárzik, de õ maga is a legjóravalóbb, a legszeretetreméltóbb emberek közé tartozott. Igazi társasági személyiség volt, s talán a megyében sincs olyan hely, ahová ne fûzte volna szinte családias kapcsolat. Bensõséges viszonyban volt a badacsonytomaji könyvtár munkatársaival is, akik születésének 75. évfordulójára nagyszabású kiállítást rendeztek mûveibõl és életének dokumentumaiból, amelyet aztán több ezren megnéztek a mûvelõdési házban. Tatay Sándor a mûvelõdési ház 1966-ban történt megnyitásától szinte minden évben találkozott itt olvasóival, tisztelõivel tõl itt köszöntötték születésének évfordulóin és itt ünnepelték akkor is, amikor 1991 tavaszán kitüntetések sora után - SZOT-díj, József Attila-díj, Munka Érdemrend (háromszor), Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje, Veszprém megyéért Érdemérem arany fokozata, Badacsonytomajért - megkapta a Kossuth-díjat is. Magas kitüntetésének azonban nem sokáig örülhetett, mert alig kilenc hónap múlva, december 2-án egy budapesti kórházban meghalt. 81 éves volt. Következõ számunkban Kalmár László Tatay Sándorral kapcsolatos összegyûjtött anekdotáit ismerhetik meg. (szerk.) Katolikus üzenet: Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25) mégsem jelenti az igazi Élet elvesztését. A halál tapasztalata, mint minden ember számára, a te számodra is egyedüli, megrázó és talán félelmetes erejû marad, de ezen túl már nem a lét értelmetlenségét, abszurditását, már nem az élet kudarcát, nem a végsõ állomást jelzi. A halál számodra valójában többé nem halál. S hogy mikor fogant meg benned az Élet, a soha el nem múló élet? Amikor megkereszteltek. Bár mint ember halandó vagy, Krisztus halhatatlan Életet adott neked. A keresztségben ugyanis megkaptad a Szentlelket, aki feltámasztotta Jézust. Ahhoz, hogy részesülj ebben a szentségben, a hitedre volt szükség, melyet keresztszüleid vallottak meg a te nevedben. Jézus ugyanis a Lázár feltámasztásáról szóló történetben így szól Mártához: "Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. ( ) Hiszed ezt?" (Jn 11,26) A hit nagyon fontos, elengedhetetlen feltétel: nemcsak abban áll, hogy elfogadod a Krisztus által hirdetett igazságot, hanem, hogy egész lényeddel követed is azt. Ha tehát meg akarod kapni ezt az életet, ki kell mondanod az igenedet Krisztusnak, el kell fogadnod a tanítását, és a szavai, a parancsolatai szerint kell élned. Jézus világosan megmondta: "Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre." (Jn 8,51) Tanítását pedig egyetlen szó foglalja össze: a szeretet. Lehetetlen, hogy ne légy boldog: benned van az Élet! Ebben a húsvéti idõszakban segítsünk egymásnak megvalósítani elhatározásunkat, melyet állandóan meg kell újítanunk: próbáljunk újra és újra meghalni önmagunknak, hogy Krisztus, a Feltámadott már mostantól bennünk élhessen. István atya Könyvajánló Szépirodalom: Albert Gábor: Nekünk senki sem mondott jövendõt; Amis, Martin: Siker; Berde Mária: Földindulás; Bródy Sándor: Két feleség; Hófehérke; Cast, P. C.: Az Éjszaka Háza 1. köt. Megjelölve; Christie, Agatha: Halál a felhõk között; Dick, Philip K.: Csúszkáló valóságok; Dunmore, Helen: Ostrom; Finder, Joseph: Titkos kapcsolat; Giffin, Emily: Zûr van, babám!; Hassel, Sven: Kárhozottak légiója Marton, Kati: A nép ellenségei; McCaig, Donald: Rhett Butler; Móra Ferenc: Hiszek az emberben; Moriarty, Siénad: A földre szállt nagynéni; Rétfalvi Judit Mária: Fátylak; Steel, Danielle: Veszélyes szerelem Gyermek- és szépirodalom: Brezina, Thomas: A hétpecsétes titkok naplója; Nagy Bandó András: Hetvenhét macskajaj; Wass Albert: Tavaszébresztõ cinege Ismeretterjesztõ irodalom: Széchenyi Kinga: Megbélyegzettek: a kitelepítések tragédiája; Móser Zoltán: Névviseletek 3. köt. Raskó István: Honfoglaló gének; Ranschburg Jenõ: A mélységbõl kiáltok: depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülõkorban; Szûcs Gabriella: Autoimmun betegségek; Béres Klára: Cseppben az élet: Béres József életútja; Kriszten György: Gyakorlati fogások a szõlõtermesztésben; Petrovics Emil: Önarckép - álarc nélkül I. II. köt.; Gál Róbert: Délibábos Hortobágyon; Kötelezõ olvasmányok tartalma és elemzése középiskolásoknak ; Vass Judit: Verselemzõ érettségizõknek; Sabra, Martina: Jordánia; Klapka György: Klapka György, az élet koreográfusa A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár felolvasóestet rendez Tatay Sándor író születésének 100. évfordulója alkalmából. Helyszín: Városi könyvtár olvasóterme Idõpont: május 7. (péntek) 18,00-24,00 óra között Telefonon vagy személyesen azok jelentkezését várjuk, akik szívesen olvasnának fel a rendezvényen. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros Gyászhírek: Wallovics Vilmosné sz. Mihályka Julianna (született 1915-ben) elhunyt február 28-án Borka Gyuláné sz. Mesterházy Piroska (született 1924-ben) elhunyt március 4-én Nyugodjanak békében! Polgárõr hírek Az OPSZ felhívására a polgárõrség május 8-ra országos tavaszi szemétgyûjtési, takarítási akciót szervez valamennyi egyesülete részvételével, kérve más civil szervezetek csatlakozását is. A PEB vezetõsége a nyári idegenforgalomra való felkészülés jegyében április 24-én 17 órától a Városi Közösségi Házban továbbképzést tart az egyesület tagsága részére. Kérjük a tagság pontos megjelenését, részvételét. Meghívó A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) április 23-án (pénteken) 18 órakor tartja soros, rendes vezetõségi ülését Badacsonytomajon a Városi Közösségi Házban, melyre tisztelettel meghívom. Napirendi pontok: A hozott határozatok idõarányos teljesítése; A polgárõr szolgálat ellátás tapasztalatainak feldolgozása; Tagfelvétel; Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ és MPSZ Elnökségének intézkedései, tájékoztató, helyi történések és tennivalók); A közrend, közbiztonság helyzete, tájékoztató a PEB tevékenységérõl; A nyári vendégforgalom polgárõr feladatainak elõkészítése; A Balatoni Vízi Polgárõrség együttmûködési (csatlakozási) ajánlata. Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt. Mórocz István elnök

7 Lomtalanítás A Badacsonytomaj VN KFT. és a Remondis Tapolca Kft ben is szervez a lakosság közremûködésével lomtalanítási akciót. Kérjük a lakosságot, hogy ne helyezzék ki az építési törmeléket, veszélyes hulladékot (mikro, számítógép, akkumulátor, hûtõ stb. ) valamint a vashulladékot. A településeken néhány helyen gyûjtõszigeteket jelölünk ki, azon utcák lakosai részére, ahol nem megoldható az ingatlanok elõtt elhelyezett hulladék összegyûjtése. A fenti helyeket táblával jelöljük ki. A lomtalanítás ideje alatt a lim-lomot az ingatlanok elõtti területre kell kihelyezni. Kérjük a lakosságot, hogy lehetõség szerint úgy helyezzék el a hulladékot, hogy az a közlekedést ne zavarja. Mindhárom településrészen április a kihelyezés idõpontja és április én történik a lomok elszállítása. Badacsonytomaj városrész A Badacsonytomajon kijelölt gyûjtõszigetek a következõk: Magyar u. kijelölt pontján; Nagyköz u. 12. Házszámmal szembeni terület; Nagykör u.- Kiskör u. keresztezõdése; Nagykör u. - Iskola u. keresztezõdése; Erdõs u. Palackozó u. keresztezõdése; Erdõs u. kijelölt helyein; Föld u.; Mûvelõdési Ház parkolója: Palackozó u, és a Rózsa köz lakóinak részére; Szõlõhegyi u. - Szidónia u. keresztezõdése ( volt hulladékgyûjtõ helyén ); Ibos Ferenc u. - Szent Donát u. keresztezõdése; Ibos Ferenc u. kijelölt pontjain; Káptalantóti u. - Szénégetõi u. keresztezõdése; Badacsony településrész A Badacsonyban kijelölt gyûjtõszigetek a következõk: Panoráma u. közepe; Radnóti u. eleje és vége; Park u. - Strand u. keresztezõdése; Bogyai Lajos u. közepe; Kisfaludy u. -Radnóti u. keresztezõdése; Kisfaludy u. - Bogyai Lajos u. keresztezõdése; Herczeg F. u-hamvas B. u keresztezõdése; Móricz Zs.út kersztezõdései:vincellér u., Szürkebarát u., Zalai köz, Csabagyöngye u., Pauler Ákos u., Kossuth u.-római u. keresztezõdése A következõ utcák lakói a Római útra helyezhetik ki a hulladékot: Gyurkovics köz, Füge köz, Pöltenberg u., Napsugár u., Szõlõhegyi u., Kápolna u., Helbeck u., Muskotály u. Badacsonyörs településrész A Badacsonyörsön kijelölt gyûjtõszigetek a következõk: Csigáskúti u. eleje (buszmegálló); Csigáskúti u. - Kisörshegyi u. keresztezõdése; Csigáskúti u.-major u. keresztezõdése; Csigáskúti u. kijelölt pontjain; Öreghegyi u. -Hegyalja u. keresztezõdése; Öreghegyi u. kijelölt pontjain; Major u. kijelölt pontjain; Orgona u.- Székelydûlõ keresztezõdése; Orgona u.- Szépkilátó u; Orgona u.- Kiserdõ u. - Vadrózsa u.; Orgona u. Szõlõ u. keresztezõdése; Kiserdõ u. eleje, közepe; Kiserdõ u.- Szabó Ernõné u. keresztezõdése; Szõlõ u. kijelölt pontjain; Virág köz bejárata; Kemping u. kijelölt pontjain; Mandulás u. bekötõ útjainál; Arborétum u.- Kápolnavölgyi u. keresztezõdése; Kápolnavölgyi u. kijelölt pontjain; Hegyalja u. - Szépkilátó u. keresztezõdése; Arborétum u. - Klastrom u. keresztezõdése; Arborétum út eleje; Arborétum u. páratlan fele; Badacsonytomaj Város Önkormányzata Fizetett politikai hirdetés A T.E.T.T. Választási Fórum elérhetõségei: 8258 Badacsonytomaj, P.f. 4 Tel.: 30/ Új parkolási rend Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink! Badacsonytomaj Képviselõ-testülete rendeletében módosította a fizetõ parkolókban fizetendõ díjakat az alábbiak szerint: Óradíj Napidíj Pótdíj A díjosztály 260 Ft Ft Ft B díjosztály 660 Ft Ft Továbbra is lehetõség van a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában bérlet megvásárlására. A bérletek díjai évben az alábbiak: Heti bérlet Havi bérlet Idény bérlet Helyi lakos Ft Ft Helyi közület Ft Ft Nem helyi lakos, közület Ft Ft Ft A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák. A díjköteles idõ a továbbiakban is minden nap április 25-tõl október 31-ig, 8-20 óra között tart. Ügyfeleinknek lehetõségük van a parkoló díjat mobiltelefonnal megváltani. Ennek lehetõségérõl bõvebben a oldalon tájékozódhatnak. Az Ad-hoc mobiltelefonos parkolás menete Badacsonyban: 1. A parkolás megkezdésekor küldje el SMS-ben a rendszámát (nagybetûvel, kötõjel nélkül, pl.: ABC123) saját mobilszolgáltatójának megfelelõen a as telefonszámra. (pl.: T-mobilos ügyfél: / ) 2. Miután elküldte az üzenetet, a parkolási rendszer regisztrálja a rendszámot és kezdeményezi a parkolás elindítását. Az üzenet elküldését követõ pár percen belül SMS-ben visszaigazolják a kérést. Mindig várja meg a parkolás elindításának sikerességét igazoló SMS üzenetet! 3. A parkolás végén küldje el SMS-ben a STOP szót ugyanarra a telefonszámra, melyen a parkolást kezdeményezte. 4. A parkolás lezárásáról SMS érkezik telefonjára. Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármiféle kérdése, észrevétele van, jelezze a Badacsonytomaj VN Kft. felé, vagy látogasson el a honlapunkra. Badacsonytomaj VN Kft. Ferenczy Károly ügyvezetõ Nyílt válasz egy nyílt levélre Alulírott egy gyõri lakos, tehát nem választó és nem választható Badacsonytomaj városában. Ezért kérem a szerkesztõt, hogy alábbi soraimat ne tekintse fizetett politikai hirdetésnek, még akkor se, ha az elõzõ lapszám 5. oldalán ilyen megjelöléssel leadott írásra reagálok. Gondom van mindjárt a cikk minõsítésével. Hogy pénzért jelenhetett meg, ez a laptulajdonos és a szerkesztés magánügye, de az már nem, hogy a tartalma milyen mértékben "politikai". A politika ugyanis eredeti értelmében államtudományt jelent, tehát nem a személyeskedés "tudománya", amit ifj. Lukács László fél-újságoldalas írásában sûrûen gyakorol. Pedig így fejezi be: "Levelemet nem Ön ellen (vagyis Kárpáti Lajos ellen - Cs. A.) írtam, sokkal inkább gondolatébresztõnek szántam közös jövõnk, Badacsonytomaj város és az itt élõk érdekében." Szó szerint azonosulok ezzel magam is - jelen levelem fogadtatásához az olvasó jóindulatát kérve. Legfeljebb azt teszem hozzá, hogy én, mint egy badacsonyörsi nyaraló tulajdonosa 120 kilométerrõl is teljes mértékben szurkolok a település sikeres mûködéséért. És a magam módján teszek is érte. Olyan egyesületnek vagyok az egyik alelnöke, amelynek bizonyára sokkal több tagdíjfizetõje van, mint valamennyi bejegyzett magyar politikai párt badacsonytomaji összes tagjának, együttvéve Igen, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületrõl van szó, amelynek - többek között - az örsi strandért tett erõfeszítései országos visszhangot keltettek. Itt nem részletezendõ az utóbbi idõszak számos örsi megmozdulása, hiszen többségükrõl korrektül ez az újság is beszámolt. Nos, mibõl gondolja tisztelt ifj. Lukács László, hogy egy ilyen aktív csoportosulás Tavaszi nagytakarítás április 22., 24. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A Közútkezelõ Nonprofit Zrt.. által a "Föld napja" alkalmából kezdeményezett környezetvédelmi akció jegyében április 22-én csütörtökön, 24-én szombaton mindhárom településrészen nagytakarítást szervezünk. Kérjük, akiknek fontos, hogy környezetünk szebb és tisztább legyen, jöjjenek el és dolgozzunk együtt! Kérésünk a lakossághoz, intézményekhez, a civil szervezetekhez szól annak érdekében, hogy egészségesebb és szebb környezetben éljünk. A Közútkezelõ Zrt. együttmûködést ajánl fel az országos közúthoz tartozó közterületekrõl (utak, parkolók, út menti területek) a hulladék, elszáradt lágyszárú növényzet összegyûjtésére és elszállítására. A már hagyományosan tervezett munkaterületek Badacsonytomaj városban: Sportpályák és környékük; Óvoda és környéke; Milleniumi Ifjúsági Park; Templomtól a ravatalozóig; Iskola és környéke (Kert. u.); Vasút utca; Történelmi Emlékpark; Római út és csatlakozó útjai; Badacsonyban: 71-es számú fõút mindkét oldala; Badacsony móló; Parkolók; Kõgát; Római út és csatlakozó útjai Badacsonyörsön: (Gyülekezõ: 8,45 órakor a Szent Antal Kápolnánál) Rózsa Büfé környéke; Csónak kikötõ; Milleniumi Emlékpark; Temetõ; Buszmegállók; 71-es számú fõút mellett; Belsõ közutak mentén; Csigáskúti út melletti játszótér; A "Tavaszi nagytakarítás" Április 22-én és 24-én óra között kerül megrendezésre! (Egyes civil szervezetek a fentiekbõl választott egyeztetett idõpontban dolgoznak). Mindenkit szeretettel várunk! Mórocz István alpolgármester, koordinátor óriási többséggel megválasztott elsõ embere nem való helyi képviselõnek? (Elég komolytalan hallomásos epizódnak hat a "magát felvállalni nem merõ" Simonné Visi Erzsébet felemlegetett levélkihordása...) Vagy mibõl feltételezi, hogy a helyi vállalkozók - a város bizonyára legjelentõsebb adófizetõi - rosszat akarnak, ha számukra reményteljes jelöltet keresnek döntési helyzetbe kerülõ személyére? Elnézést a kisiskolás okfejtésért, de ha egy vállalkozónak jobb feltételeket teremtenek, akkor õ többet fejleszt, többet adózik, tehát végsõ soron a város is profitál belõle. Végül milyen alapon prejudikál egy olyan embert (Kárpáti Lajost), aki ha nem is hosszú ideje, de aktívan bekapcsolódott új lakóhelye közéletébe, a BÖÉE munkájába, és mindezek alapján felajánlja szolgálatait a közösségnek. Nem biztos, hogy gunyoros megjegyzés jár ezért, ha valaki egy polgármesterséget fizetés nélkül vállalna el. Ugye, kedves ifj. Lukács László nem azért fogalmazott így fizetett soraiban, mert az önkormányzat vállalatának alkalmazottja? Hogy egy csöppet azért én is személyeskedjek. Tessék abba mindenkinek belenyugodni: a kiteljesedõ hazai demokrácia velejárója, hogy az egyre erõsödõ civil szervezetek - mint az Ön által említett kettõ is - igyekszik részt kérni az adott térség és népesség közös ügyeinek intézésébõl. S hogy ez a szándék aztán milyen sikerrel jár majd, arról fél év múlva úgyis a "demosz", azaz a nép fog dönteni a szavazófülke magányában. Csiszka Antal Miként a (x) jelzi, ez az írás mégis fizetettként jelenik meg a laptulajdonos döntése alapján, mely szerint minden hasonló téma csak íly módon kaphat helyet a Badacsony újságban. (X)

8 Mûsorajánló A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár programjai: Áprilisi rendezvényeink: - Április 22-én órától Elõadás és fotókiállítás a Keresztury házban. Dr. Pusztay János: A borostyánkõpart népe: A lívek - Április 23-án órától A Manó klub keretein belül dr. Sövényházi Ilona, gyermekorvos tart elõadást a Homeopátiás orvoslásról a Közösségi Házban. - Április 30-án órától Ringató foglalkozás a Manó klub keretein belül a Közösségi Házban. Zenés- verses foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek(nagyszüleiknek) a Kodály-elvek alapján. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola Tanára Májusi elõrevetítés: - Május 1. Sport-majális a városi edzõpályán - Május órakor Egry József Emlékmúzeum megnyitása, és egyben Picasso Litográfiáiból kiállítás nyílik. A picasso tárlat a Múzeum teljes nyitvatartási ideje alatt látható lesz! - Május 6-8. Tatay Emléknapok programok: Május órakor Indulás Bakonytamásiba (gyülekezõ az iskola elõtt) óra Irodalmi mûsor Tóth Mariann rendezésében a Keresztury házban Május óra Koszorúzás az Egry József mûvelõdési Ház oldalán elhelyezett emléktáblánál A Tatay Sándor Általános Iskola programjai Május 7.: 9.00 óra irodalmi összeállítás (Egry József Mûv. Ház Színházterme) óra kvízjáték (Színházterem) óra a Tapolcai Musical Színpad emlékmûsora (Színházterem) óra éjfélig tartó felolvasó est Tatay Sándor életmûvébõl a Városi Könyvtár Olvasótermében Május 8.: Tatay Emléknapok badacsonytördemici programjai: óra: Tatay Sándor Emléktúra a Rodostó túristaházhoz óra: Tatay Emlékkiállítás megnyitója az iskola épületben - Május órától Manó klub a Közösségi Házban - Május órakor Elõadás és kiállítás a Keretsztury házban - Május órától Ringató foglalkozás a Manó klub keretein belül a Közösségi Házban. Zenés- verses foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek(nagyszüleiknek) a Kodály-elvek alapján. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola Tanára - Május 16. Ranolder emléktúra órakor találkozó a Kisfaludy ház parkolójában - Május órától Manó klub a Közösségi Házban - Május órától Tánc-dal-fesztivál 2. címû elõadás megtekintése a balatonfüredi Pannon Várszínházban a Mûvelõdési Központ szervezésében - Május 23. Pünkösdi bál Badacsonyban a Dísztéren az S M S együttes közremûködésével - Május 27. Trianontól a Don-kanyarig történeti áttekintés és kamara kiállítás a Magyar Királyi Honvédségtõl címmel kiállítás nyílik a Városi közösségi Házban a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, illetve a tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület közös szervezésében. - Május órától Ringató foglalkozás a Manó klub keretein belül a Közösségi Házban. Zenés- verses foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek(nagyszüleiknek) a Kodály-elvek alapján. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola Tanára - Május 29. "Városunk Napja "városnapi rendezvény a Sportpályán Megvan a Gyõzelem! A Badacsonytomaj NB III-as labdarúgó csapata lejátszotta újabb három bajnoki mérkõzését a Bakony csoportban. Badacsonytomaj-Csesztreg 2:2 (1:0) Közepes színvonalú mérkõzésen a 25 percig emberhátrányban játszó hazaiak megérdemelték volna a gyõzelmet. Jók: Tóbiás, Hegedûs, Csala, Nagy Zs. illetve. Nagy N., Bagó. Csorna-Badacsonytomaj 3:2 (2:1) Török Zoltán: - Gyenge színvonalú mérkõzésen és gyenge játékvezetés mellett megérdemelt hazai gyõzelem született. Badacsonytomaj-Mosonmagyaróvár 1:0 (0:0) Az 55. percben egy elõreívelést Kiss Márton vett le a tizenhatoson belül, majd egy fordulást és egy remek cselt követõen ballal a rövid sarokba lõtt, 1:0. Török Zoltán: - Amit vállaltunk azt maradéktalanul teljesítettük. Az összes mérkõzésen partiban voltunk ellenfeleinkkel, sõt több helyzetet is kidolgoztunk az adott meccseken. A szerencse a mai napig elkerült bennünket, reméljük, hogy ezzel a gyõzelemmel megtört a jég. Bízunk abban, hogy még több gyõzelemnek tudunk örülni a bajnokság végéig. Várjuk szurkolóinkat a mérkõzéseinkre, mert szükségünk van rájuk. A Badacsonytomaji második csapat legutóbbi négy mérkõzését megnyerte, a mérkõzések végeredményei: Lesencetomaj - Badacsonytomaj 3:4; Badacsonytomaj - Tapolca VSE Öregfiúk 4:0; Lesenceistvánd - Badacsonytomaj 3:8; Badacsonytomaj - Hegymagas 9:2 A Badacsonytomaji utánpótlás csapatok eredményei: U-19: Mosonmagyaróvár - Badacsonytomaj 6:0; Badacsonytomaj - Csorna 1:9; Csesztreg - Badacsonytomaj 5:1; Badacsonytomaj - Sárvár 1:4; Badacsonytomaj - Körmend 0:4. U-16: Mosonmagyaróvár - Badacsonytomaj 14:1; Badacsonytomaj - Csorna 0:1; Csesztreg - Badacsonytomaj 4:0; Badacsonytomaj - Sárvár 0:9; Badacsonytomaj - Körmend 1:2. Tapolcai Gábor Fõzõverseny A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár a "Városunk Napja 2010" rendezvényre fõzõversenyt hirdet civil szervezetek, vállalkozók, vállalkozó szellemû csoportok, magánszemélyek számára! Bõvebb felvilágosítást a lent található telefonszámokon kaphatnak! Jelentkezni a Városi Mûvelõdési Központban lehet az alábbi telefonszámon: 06-87/ , 06-20/ Városnapi rajzpályázat A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár rajzpályázatot hirdet "A mi városunk: Badacsonytomaj" címmel Leadási határidõ: április 30. Eredményhirdetésre és a díjak átadására a "Városunk Napja 2010." rendezvényen kerül sor május 29-én Az elkészített rajzokat a Városi Közösségi Házba kérjük a nevelõk által eljuttatni! Kincsünk a Víz A víz világnapja alkalmából március 21-én megtartotta "Víz napi Balcsi-partiját" a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja a Bányász strandon, hogy ezzel is felhívják a figyelmet vízkincsünk védelmének fontosságára. A hölgyek énekkel, verssel, a Balaton koszorúzásával, egy kis vitorláshajó útra bocsátásával tették emlékezetessé az éltetõ elemnek szánt napot. A kellemes tavaszi idõben a családok minden tagja jól érezhette magát, játszva, beszélgetve, napfürdõzve tölthették a délutánt. Víznapi tavasznyitó A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület a Víz világnapja alkalmából az örsi strandon megkoszorúzta a Balatont. A szeles idõjárás ellenére sokan jöttek el március 20-án az elsõ tavaszi rendezvényünkre. A koszorú Vízre bocsátása után baráti beszélgetéssel zártuk a programot. Szóba kerültek többek között a stranddal kapcsolatos fejlemények, illetve az elkövetkezõ idõszak tennivalói. Ennek megfelelõen Egyesületünk felvállalta az Erdészet szakemberével történt egyeztetés után, hogy az örsi hegy szívében található kolostorromhoz vezetõ utat rendbe teszi. Fel kívánjuk tárni a hegyen az elhanyagolt területeket, s azok tulajdonosait megkeressük az ápolt környezet újra alakításáért. Szívesen vesszük azok jelentkezését, akik ezen munkafolyamatokban aktívan közremûködnének. Simonné Visi Erzsébet elnök, BÖÉE Kispályás focitorna A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a Badacsonytomaji Sportegyesület "Badacsonytomaj Bajnok Csapata" címért kétfordulós, kispályás labdarúgó tornát hirdet! Az 1. fordulóra május 1-jén, szombaton, a Sportmajálison, a 2. fordulóra május 29-én, a "Városunk Napja 2010" rendezvényen, 9.00 órától kerül sor Jelentkezni lehet: április 30-ig Tapolcai Gábornál: 06-30/ fõs csapatok jeléentkezését várjuk! A mérkõzések két pályán fognak zajlani. A játékidõ a csapatok számától függ! Az 1. kupa sorsolása lesz majd a 2. torna sorrendje is! Jótékonysági elõadás Jótékonysági elõadásra tisztelettel hív mindenkit a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány. Sas József rendezésével kerül színpadra a Mini Mikroszkóp - Meglepetés Kabaréja, a Veszprémi Városi Mûvelõdési Központban május 15-én órakor. A jótékonysági elõadásra tiszteletjegyek Ft és Ft/db áron igényelhetõk a 06/ faxszámon. A bevételt kisgyermekek életének megmentésére fordítják.

9 Mintha csak a sokszínûségét illusztrálta volna az idõjárás, volt frizurarontó tavaszi szél, simogató napsütés, de még hózápor is az idei Utazás kiállításon március 4-7 között, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A pavilonokban azonban egész más változatosság fogadta a nagyközönséget. Az Utazás és azon belül a Karát Ékszer Sziget, mellette a Budapest Boat Show, amivel a Golf Expo és a Karaván Szalon volt együtt. További érdekességet és választékot jelentett a II. Európai Leader Expo és a III. PORT.hu Bringaexpo is. Az idén elõször egy csokorba szedett kiállításokat a programokkal és a 35 ország közel 1000 kiállítójával együtt összesen m2-en berendezkedõ kora tavaszi fesztivált több mint 55 ezer látogató tekintette meg. Még ennél is többen részesülhettek volna a rendezvények nyújtotta élményekben, ha március 7-én vasárnap, a kora délutáni órákban egy rosszindulatú telefonáló - akit a BRFK nagy erõkkel keres - nem zavarja meg az addig zökkenõmentes zárónapi programokat. Ebben a helyzetben a Hungexpo Zrt.-nek nem volt más választási lehetõsége, mint hogy a látogatók és kiállítók testi épségét szem elõtt tartva a lehetõ legrövidebb idõ alatt kiürítse a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területét. Bár a kiürítési kényszer nem a Hungexpo Zrt.-nek felróható okból keletkezett, a menedzsment mind látogatóit, mind kiállítóit igyekszik lehetõségeihez mérten kárpótolni a kellemetlenségek miatt. Az Utazás kiállítás, a Budapest Boat Show, a Karát és a Karaván Szalon kiállítói 5%-os kedvezményben részesülnek ugyanazon kiállítások évi helydíjaiból. Az Utazás-Leader-Karát kiállítások m2-en 800 kiállítóval, a Budapest Boat Show, a Karaván Szalonnal és a Golf Expo-val m2-en 130 kiállítóval fogadta a vendégeket. A III. PORT.hu Bringaexpo idén elõször csatlakozott az Utazás kiállításhoz, "kereken" m2-en 55 kiállítóval. A Badacsony Régió (Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget, Ábrahámhegy) kínálatának megjelenítését a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezte. A kiállításon Egyesületünk a mikro régió hagyományos és új turisztikai kínálati elemeit mutatta be. A látogatók felé a kommunikációban kiemelt szerepet kaptak az egyesület szállásadói és szolgáltatói, s hozzájuk kapcsolódóan az üdülési csekk elfogadás lehetõsége, valamint a mikro régió rendezvényei, a jelenleg zajló BorBarangolás rendezvénysorozat, a Badacsony Régiós kártya és a régiós buszjárat. A hangsúlyt arra helyeztük, hogy az év 365 napján várjuk a látogatókat, hiszen a BorBarangolás május közepéig tartó Badacsony Régió a budapesti Utazás kiállításon sorozatát követõen egészen decemberig változatos programokat és eseményeket kínál a Badacsony Régió! Sõt, még ennél is többet, hiszen a jelentõs kedvezményeket nyújtó Badacsony Régiós Kártya és a helyi közlekedést megkönnyítõ buszjárat minden eddiginél vonzóbbá teszi a régiót. A standon elhelyezett plazmaképernyõn a látogatók folyamatosan láthatták a Kalmár György által készített bemutató filmet a régió természeti szépségeirõl, rendezvényeirõl. Az Egyesület által használt Destour informatikai rendszert biztosító Chrome Kreatív Munkák Kft. jóvoltából a standunk elõtt elhelyezett Touch info (érintõképernyõs információs terminál) segítségével a látogatók folyamatosan böngészhették egyesületünk honlapját illetve megtekinthették a BorBarangolásról, valamint a régiós buszjáratról készült filmet. A közönségnapokon a látogatókat borkóstolóval várták egyesületi tagjaink, naponta három borosgazda mutatkozhatott így be. Nagy sikert aratott az óránként megtartott kvízjáték is, amit Tapolcai Gábor vezetett. Az immár hagyományosnak mondható kérdõív- sorsjegy segítségével egyrészt hasznos információkat tudtunk meg a látogatóktól, - melyek feldolgozása már megkezdõdött és a szakmai tevékenység tervezéséhez nyújt majd segítséget -, másrészt a kérdõívet kitöltõk között minden nap 15 órakor értékes nyereményeket sorsoltunk ki a tagok felajánlásaiból. Egyesületi tagjaink felajánlásai nagy sikert arattak a nyertesek között. Ezúton is köszönjük tagjaink támogatását és segítségét!!! A sajtó munkatársai és potenciális partnereink számára CD-t készítettünk, s a szakmai napon, csütörtökön "névjegykártyaként" ezt adtuk át az érdeklõdõknek. Egyébként a szakmai nap sokkal jobban sikerült a tavalyinál, mivel csak szakmai látogatókat engedtek be, így érdemben tudtunk foglalkozni a sajtó illetve a szakma képviselõivel. Összességében a kiállításon való megjelenésünket sikeresnek értékeljük, a régiós összefogás és ennek jelentkezõ eredményei, mint pl. a Badacsony Régiós Kártya és a buszjárat, a gazdag programkínálat stb. vonzóbbá tehetik térségünket belföldi versenytársainknál. Tasner Mónika irodavezetõ Pünkösdkor indul a régiós buszjárat Régiós buszjárat - mobilitás fáradtság nélkül! Pünkösdtõl október közepéig naponta több alkalommal Badacsonyból a Szent-György hegyre, Szigligetre, Salföldre és Ábrahámhegyre közlekedõ Régiójáró busz igénybevételével Vendégeink fáradtság nélkül, kényelmesen járhatják végig a régió nevezetességeit és kóstolhatják meg a borvidék zamatos borait. A buszon hostess fogadja és kalauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések nevezetességeit, az aktuális rendezvényeket és a megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát. Napijegy vásárlásával Vendégeink megcsodálhatják a Badacsony-hegy szépségeit, megízlelhetik a Szent-György hegyi pincék remek borait, meghódíthatják a Szigligeti Várat, a káptalantóti Kecskefarmon elleshetik a sajtkészítés fortélyait, Salföldön a Nemzeti Park Majorjában õshonos magyar háziállatok és lovasbemutató várja a vendégeket, Ábrahámhegyen pedig a helyi borozók és vendéglõk specialitásai! A 2010-es menetrend a 2. oldalon olvasható. Közgyûlés április 23. (péntek) Tájékoztatjuk a tisztelt Tagságot, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület soros közgyûlése április 23- án órakor a Badacsonytomaji Közösségi Házban kerül megrendezésre. A korábbi közgyûlés határozata alapján, az a tag, aki címmel rendelkezik elektronikusan fogja megkapni a meghívót. Kérnénk minden tagot, hogy a témák fontosságára való tekintettel megjelenni szíveskedjen! Badacsonytördemic "100 Éve Született Tatay Sándor Író" Kiállítás megnyitó május 8-án a badacsonytördemici Faluházban. Információ: Faluház, Teleház Tel.: 87/ , Tel./Fax: 87/ Nyitva: Kedd-Szombat: ig BorBarangolás - egy jóízû kaland - Január végétõl folytatódik az immár 4. alkalommal megrendezésre kerülõ BorBarangolás rendezvénysorozat. Télen is érdemes felkeresni a Badacsonyt, mert mindig talál nyitva tartó pincét és vendéglõt! A badacsonyi borászok szombatonként órától mutatják be a pincék rejtekében õrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. További titkokat az étkekrõl, zenérõl, nyitva tartásról a honlapon lehet megkaparintani. Következõ Borvacsorák: április 24. május 8. május Válibor - Szabó Családi Pince - Szeremley Birtok 1 + 1% "Ahhoz, hogy segíteni tudj, nem kell hõsnek lenned, hiszen adód 1%-a is szuper nagy segítség." Tisztelt Egyesületi Tagok! Amennyiben Ön még nem döntötte el, hogy mely nemes ügy mellé kíván állni ez évben, kérjük, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet jelölje meg kedvezményezettként az adó 1%-os nyilatkozatában. Az adóbevallása elkészítésekor fordítson 1 percet az SZJA adó 1% felajánlásra. Ez Önnek semmibe sem kerül, de nagyon sokat segít vele! Támogassa Turisztikai Egyesületünket adója 1 %-ával. Az Egyesület pontos adatai: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület H-8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.: / Adószám: Számlaszám: (Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj)

10 MAN Nemesgulács Kisapáti Hegymagas Hegymagas Hegymagas Hegymagas Hegymagas Szigliget 39. Badacsony 37. Badacsonytomaj 38. Badacsony 36. Badacsonytomaj 34. Badacsonyörs 35. Badacsonyörs 32. Ábrahámhegy 33. Ábrahámhegy 31. Ábrahámhegy 29. Káptalantóti 30. Salföld 26. Káptalantóti 27. Káptalantóti 28. Káptalantóti 24. Badacsonytomaj 25. Badacsonytomaj 22. Badacsonytomaj 23. Badacsonytomaj 19. Badacsonylábdihegy 20. Badacsony 21. Badacsony 16. Szigliget 17. Szigliget 18. Badacsonytördemic 14. Szigliget 15. Szigliget Badacsony 4. Badacsonylábdihegy 5. Badacsonytördemic 2. Badacsony 1. Badacsony 0. Badacsony TELEPÜLÉS 71-es vasúti buszmegálló Hajókikötõ, Strand Tourinform-Iroda Hotel Neptun - Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum Kisfaludy úti feljáró Kéknyelû Borozó, Szt.Orbán Borház Étterem, Szegedy Róza-ház Borozó, Imre Borpince, Rózsakõ Borpince Étterem, Laposa Pincészet Óbester Panzió Ranolder utcai lejáró Faluház - Szõlõprés kiállítás Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház Mûvelõdési Ház Fischer Borház Szent György Pince és Étterem Horváth Pince Szászi Pince Nyári Pince Feljáró Tarányi Pincéhez Centrum VÁR, Várvendéglõ, Várkávézó, Pupos Pince Strand Hajóállomás Kikötõ Étterem Szent Antal Pince Güns Pince 71. sz. fõút buszmegálló Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház Eldorádo Camping Étterem 71. sz. út Muskotály utca Tourinform-Iroda Hajókikötõ, Strand, Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum Borbarátok Vendéglõ Tájház Lacus Pelso Pizzeria, Virág Ajándék Üzlet, Sörpatika, Tomaj Camping Szeremley Birtok Borbély Családi Pincészet Válibor Istvándy Pincészet Centrum Liliomkert Bio Piac Istvándy Borház Kecskefarm Természetvédelmi Major Válibor Sportpálya buszmegálló Lacus Pelso Pizzeria Vasútállomás - OPUS Utazási Iroda Iskola u. keresztezõdés Barna Borozó Varga Pincészet Vasútállomás Sipos Borház, Csanádi Pincsészet Vasútállomás Tomaj Camping, Lacus Pelso Pizzeria, Sörpatika, Virág Ajándék Üzlet Városi Strand Park utcai megálló miditourist Tourinform-Iroda Hajókikötõ, Strand, Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum MEGÁLLÓ 12:25 12:28 12:31 12:33 12:35 12:38 12:42 12:48 14:30 14:33 14:36 14:38 14:40 14:43 14:47 14:53 11:48 13:56 16:01 11:45 13:53 15:58 11:46 13:54 15:59 11:43 13:51 15:56 11:39 13:47 15:52 11:41 13:49 15:54 11:34 13:42 15:47 11:36 13:44 15:49 11:32 13:40 15:45 11:23 13:31 15:36 11:28 13:36 15:41 11:16 13:24 15:29 11:19 13:27 15:31 11:21 13:29 15:34 11:11 13:19 15:24 11:13 13:21 15:26 11:07 13:15 15:20 11:09 13:17 15:22 10:59 13:07 15:12 11:01 13:09 15:14 11:03 13:11 15:16 10:51 12:59 15:04 10:54 13:02 15:07 10:56 13:04 15:09 10:45 12:53 14:58 10:47 12:55 15:00 10:17 10:20 10:23 10:25 10:27 10:30 10:34 10:40 10:06 12:14 14:19 10:09 12:17 14:22 10:12 12:20 14:25 10:04 12:12 14:17 10:02 12:10 14:15 10:00 18:50 18:53 18:56 18:58 19:00 19:03 19:07 19:13 21:00 21:03 21:06 21:08 21:10 21:13 21:17 21:23 23:10 23:13 23:16 23:18 23:20 23:23 23:27 23:33 18:11 20:21 22:31 0:41 18:08 20:18 22:28 0:38 18:09 20:19 22:29 0:39 18:06 20:16 22:26 0:36 18:02 20:12 22:22 0:32 18:04 20:14 22:24 0:34 17:57 20:07 22:17 0:27 17:59 20:09 22:19 0:29 17:55 20:05 22:15 0:25 17:46 19:56 22:06 0:16 17:51 20:01 22:11 0:21 17:39 19:49 21:59 0:09 17:41 19:51 22:01 0:11 17:44 19:54 22:04 0:14 17:34 19:44 21:54 0:04 17:36 19:46 21:56 0:06 17:30 19:40 21:50 0:00 17:32 19:42 21:52 0:02 17:22 19:32 21:42 23:52 17:24 19:34 21:44 23:54 17:26 19:36 21:46 23:56 17:14 19:24 21:34 23:44 17:17 19:27 21:37 23:47 17:19 19:29 21:39 23:49 17:08 19:18 21:28 23:38 17:10 19:20 21:30 23:40 16:40 16:43 16:46 16:48 16:50 16:53 16:57 17:03 16:29 18:39 20:49 22:59 16:32 18:42 20:52 23:02 16:35 18:45 20:55 23:05 16:27 18:37 20:47 22:57 16:25 18:35 20:45 22:55

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 11. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. november Devecserben segítettek A Veszprém Megyei Védelmi Bizottság Elnöke, Lasztovicza Jenõ október 17-én (vasárnap)

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 9. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. szeptember Fotó: Deák Felavatták a város új házát Korszerû, városi szinten elvárható közszolgáltatásokat ellátó intézménnyel

Részletesebben

Folytatás a 3. oldalon.

Folytatás a 3. oldalon. XXV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. április Elzárták Örsön a vizet A minisztériumhoz fordultak A badacsonyörsi ivóvízhálózattal kapcsolatos megoldatlan problémák évek

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 6. szám A Járdányi Pál Zeneiskola fúvószenekarának zenés ébresztõje köszöntötte a település lakóit május 28-án, majd a Sportpályán elkezdõdtek a versenyek, labdarúgó mérkõzések

Részletesebben

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj

A szabadság szent szerelme Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 161. évfordulóján méltóképpen emlékezett hõseire Badacsonytomaj XIX. évfolyam 3. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Március 15-i ünnepség koszorúzással kezdõdött az alsó-temetõben, a Pöltenberg család sírjánál. Peti Géza, a Tomaj Ifjúságáért

Részletesebben

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban

Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban XXIV. évfolyam 4. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. április Sikeres volt a világ legnagyobb Kéknyelű kóstolója Ambiciózus tervek a Balaton borrégióban A Kéknyelű nemzeti érték, amelyről

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 100 éves az Észak-balatoni vasút Az Észak-balatoni vasútvonal 100. éves fennállásának évfordulója alkalmából érkezõ nosztalgia

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XX. évfolyam 12. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Az I. Magyar okushin Karate Seibukai Szervezet Országos Bajnokságát november 28-án rendezték Tapolcán. Fotó: Nagy Karate ezüstök

Részletesebben

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára.

A köszöntők után Földi István plébános, esperes rövid imádság után kérte Jézus Krisztus áldását a hajlékra, minden lakójára és dolgozójára. XXIV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. május Megnyitották az új Halászkert Hotelt Tovább bővült Badacsony szolgáltatása Ünnepélyes keretek között megnyitották és megáldották

Részletesebben

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál

A szezon elsõ félévét értékelték a Tomaj SE csapatainál XVIII. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft - A bajnokságban jelenleg a negyedik helyen áll az együttes, mindössze egy ponttal lemaradva a dobogóról. Koller Tamás a

Részletesebben

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár

Márton-napi Vigasság. Fotó: Kalmár XXIV. évfolyam 12. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. december Az alkotás a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak munkája Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, boldog Új

Részletesebben

A strandért indított harcot a BÖÉE

A strandért indított harcot a BÖÉE XVIII. évfolyam 8. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Megújult Borhetek Megnyílott a Badacsonyi Borhetek rendezvénysorozat július 19-én, az alsó bazársornál felállított színpadon.

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Ajándék a szívbéli karácsonyfára

Ajándék a szívbéli karácsonyfára XIX. évfolyam 1. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Ajándék a szívbéli karácsonyfára Évek óta az egyik legszebb közösségi ünnep a Nyugdíjas Karácsony, amelyet a hagyományoknak

Részletesebben

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások,

Fotó: Kalmár. sérülésébe. Nem ő volt az utolsó áldozat, hiszen a márciusi ifjakat követve többször is voltak felvonulások, XXIV. évfolyam 3. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. március Lassan megvalósuló szabadság Lakossági fórum A badacsonyi Alsó-bazársor és környékének, valamint a badacsonyi strand megújításával

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 5. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Családostól ünnepelték a Flórián-napot A badacsonytomaji tûzoltók május kilencedikén tartották Flórián-napi ünnepségüket a

Részletesebben

Elhunyt Kalmár László

Elhunyt Kalmár László XXIV. évfolyam 9. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. szeptember Felszentelték a Szent István király kápolnát Megvalósult Udvardi Erzsébet festőművész utolsó álma, augusztus 23-án dr.

Részletesebben

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének

XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január. akik nagy lelkesedéssel jelenítették meg Jézus születésének XXIV. évfolyam 1. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. január A város Adventi ünnepsége A település közös várakozásának ünnepét december 21-én tartottuk a templomtéren és a Szent Imre

Részletesebben

Felszentelték az új református templomot. Megnyílt a Balaton legforgalmasabb hídja. A fény festői. Nyílt nap az arborétumban. 20 éve várt esemény

Felszentelték az új református templomot. Megnyílt a Balaton legforgalmasabb hídja. A fény festői. Nyílt nap az arborétumban. 20 éve várt esemény XXV. évfolyam 5. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2015. május 20 éve várt esemény Felszentelték az új református templomot Felszentelték Badacsonytomajon a református közösség új református

Részletesebben

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. november Új kilátó, a bor és szerelem hegyén Fotó: Deák Krisztin N. László, Nagy Rudolfné és Vollmuth Péter polgármesterek

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XXI. évfolyam 2. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A mai napon - a szerelmesek napján - kezdjük el építtetni a hegy legmagasabb pontján az új Kisfaludy Kilátót - mondta Csizmarik

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft XIX. évfolyam 9. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft Világszínvonalú beruházás Badacsonyban elhelyezték az 1,2 milliárd forintból, az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június

XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június XXII. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2012. június Város- és Gyermeknap Pedagógusnap Reggeltől éjszakába nyúló program keretében került megrendezésre a Város- és Gyermeknap

Részletesebben

XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február

XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február XXIV. évfolyam 2. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. február Orgonaszentelés és koncert Önállóan dolgozhatnak A Badacsonyi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet múltja, jelene és jövője

Részletesebben

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak

A magyar szabadság ünnepe. Megalakult az új Képviselő-testület. Azonnal munkához láttak XXIV. évfolyam 11. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. november A magyar szabadság ünnepe Az Október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségek közül elmaradt a Nagy Imre

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben