A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen -"

Átírás

1 BADACSONY XX. évfolyam 4. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft április "Szerelmi álmok" Tomaj költõivel - Telt ház a Magyar Költészet Napján - A Mûvelõdési Ház kávéházi hangulatban berendezett elõterében rendezték meg április 9-én József Attila születésnapjára emlékezve a költészet napi irodalmi estet, melynek keretében Harmati Miklós bemutatta legújabb verseskötetét. A szerelmes versektõl kezdve számtalan más témájú költeményét adta ki Harmati Miklós, "Az új napszámoshoz" címû kötetében, melyet a helyszínen dedikált. A háttérben az est meglepés együttese játszik: Salamon Ferenc gitármûvész és Fodor József igazgató szaxofonnal. A kultúra érdekében régen gyûltek össze Badacsonytomajon ennyien - mondta meghatottan köszöntõjében Fodor József igazgató. A mûsor bevezetéseként Harmati Miklós, "Az új napszámoshoz" címû kötetének verseibõl adott elõ néhányat Margittai Elemér és Tóth Mariann, majd kapcsolódva a témához Tass Ildikó, a Magyar Állami Operaház magánékese elénekelte Huszka Jenõ: Erzsébet címû operettjébõl, A rózsám, viruló kis rózsám címû áriát. A Tóth Mariann rendezte rendhagyó összeállításban Kisfaludy Sándor, Jankovics Ferenc szerelemmel kapcsolatos verseit Ali Éva, Major Tünde, Vizkeleti Dóra, Ruzsa Mariann, Farkas Éva, Pusztai János, Szépligeti Mátyás adta elõ. A népdalokat a Nõk a Balatonért Egyesület kórusa, a szólókat, áriákat Tass Ildikó, a Magyar Állami Operaház magánékese tolmácsolta. A "kávéházi randevú" azonban nem ért véget a verseszenés összeállítással, hanem késõ estig folytatódott Salamon Ferenc és Fodor József alkalmi együttesének koncertjével és persze beszélgetéssel. 100 éve született Tatay Sándor Tatay Sándor evangélikus papi család hetedik gyermekeként Bakonytamásiban látta meg a napvilágot május 6-án. Az elemi iskolát szülõfalujában, a középiskolát Pápán és Szarvason végezte ben Sopronba került, ahol teológiát tanult. Ott és akkor jelent meg elsõ regénye: Az eke. Az 1930-as évek elején - a teológiát otthagyva - bekalandozta Nyugat-Európát, amelynek során eljutott Spanyolországba is. Hazatérve a pécsi egyetem bölcsész hallgatója lett. Az 1930-as évek közepén egyik novellájának sikerén fölbuzdulva - mint õ maga írta - elment Budapestre írónak és 1938 között a Kelet Népe c. folyóirat társszerkesztõje. Ezt követõen dolgozott irodában, gyárban, volt könyvkereskedése, könyvkölcsönzõje, de foglalkozott kiadással és grafológiával is. Folytatás a 6. oldalon... A tavasz eljöttének biztos jele - Hajózási idénynyitó immár két évtizede közösen - Huszadik alkalommal nyitották meg ünnepélyes keretek között a hajózási szezont Fonyód, Badacsonytomaj és a Bahart Zrt. képviselõi április 10-én, a Keszthely motoros fedélzetén, amelyre a badacsonyi kikötõben léptek fel. Az évszakok a természetben néha csúszhatnak, viszont a tavasz beköszöntének biztos jele, amikor a hajózási szezont megnyitjuk - mondta köszöntõjében a Bahart Zrt. nevében Kapocs Ferenc igazgatóhelyettes. Immár a 164. idényt kezdtük el és szeretnénk a tavalyihoz hasonló sikeres évet zárni, s ennek érdekében alaposan felkészültünk, a fõidényt pedig egy héttel késõbb, csak augusztus 29-én zárjuk, a nyár sikere biztosan nem rajtunk múlik. Legfontosabb eleme kapcsolatunknak a barátság, amely két évtizede töretlen - mondta Krisztin N. László polgármester - most is szinte családi ünnepre készültünk. A Balaton nem elválaszt, hanem összeköti településeinket a hajósok segítségével, s ennek jelentõségét szimbolizálja, hogy a kikötõvel rendelkezõ önkormányzatok tulajdonába került teljes egészében a Bahart Zrt. Mindegyik település turisztikai értéke jóval szegényebb lenne a személyhajózás nélkül. Abban reménykedem, hogy mindentõl függetlenül ez a kapcsolat még sokáig fennmarad és - a húsvéti csekély forgalom ellenére - sok vendég érkezik, sikeres szezont zárunk. Hídvégi József, Fonyód polgármestere megerõsítette a baráti szálak fontosságát, kiemelve az egymásra utaltság, a kölcsönös érdekek mellett a közös célokért történõ együtt gondolkodás és cselekvés jelentõségét. Annak a reményének is hangot adott, hogy belátható idõn belül az új kompjárat is Fotó: Lakatné összekötheti a két települést, még inkább elmélyítve a két város példaértékû kapcsolatát, jószomszédi viszonyát. A köszöntõket követõen a polgármesterek és Kapocs Ferenc közösen dobtak koszorúkat a vízre, a Balaton áldozataira emlékezve. Fonyódon a helyi mûvészeti iskola növendékeibõl alakult fúvószenekar várta az intézményvezetõkbõl, képviselõkbõl álló küldöttséget, majd egy helyi vendéglõben folytatódott a jó hangulatú találkozó. Köszönet az Önkormányzatnak és a Balatoni Hajózási Zrt-nek A hajózási évadnyitó keretében ingyenes sétahajózáson vehettek részt szülõi kísérettel az általános iskola tanulói és az óvodás gyermekek. A hajós kirándulás több mint 150 résztvevõje a borongós, szeles idõjárás ellenére nagyon jól érezte magát.

2 Badacsonytomaj Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (8258 Badacsonytomaj, Fõ út 2.) pályázatot hirdet Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályvezetõi állás betöltésére. A kinevezés határozatlan idõre szól. A munkakör május 17. napjával tölthetõ be. Ellátandó feladatok: Vagyongazdálkodási és beruházási ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása, az osztály irányítása és vezetése. Az állás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság;- cselekvõképesség; - büntetlen elõélet;- felsõfokú mûszaki végzettség; - B kategóriás jogosítvány; - legalább 5 év szakmai gyakorlat; - vagyonnyilatkozat tétel; - versenyvizsga vagy annak letétele alóli mentesülés igazolása; A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: - Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ, magasépítõ üzemmérnöki) szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki (városgazdasági mérnöki) szakképzettség vagy ezekkel Tájékoztató Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselõtestülete az óvodai felvétel-elõjegyzés idejét az alábbiak szerint határozta meg: április én óra április 22-én óra Nyílt napokat tartunk április én óra között látogathatóak a gyermekcsoportok. Kérjük, váltópapucsot az érdeklõdõ szülõk hozzanak magukkal. Nagy Lászlóné óvodavezetõ Tisztelt Szálláshely tulajdonos! A szálláshelyek hasznosítására vonatkozó jogszabályi változásról már tájékoztattuk Önt. A jelenleg hatályos a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeirõl szóló 239/2009. (X. 20. ) Kormány rendelet nem tartalmazza a vendégkönyv vezetésének szabályait, ezért az alábbiakra hívom fel a figyelmét: A szálláshely szolgáltatási tevékenység során adófizetési kötelezettség keletkezik helyi adó és az állami adó tekintetében is, ezért az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 44. -ában elõírt nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat kell betartani, amely az alábbiakat tartalmazza: "A jogszabályban elõírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást -ideértve a gépi adathordozón rögzített adatokat is- úgy kell kiállítani, illetve vezetni, hogy az az adó alapjának, az adó összegének, a mentességnek, a kedvezménynek, a költségvetési támogatás alapjának és összegének, továbbá ezek megfizetésének, illetve igénybevételének megállapítására, ellenõrzésére alkalmas legyen. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás egységes formátumú legyen és a szállásadókat, ne terhelje a már "megszokott és jól bevált" vendégkönyvtõl eltérõ nyilvántartás vezetése, ezért az továbbra is használható, azzal a kitétellel, hogy azt nem kell sem a megnyitáskor sem pedig évente hitelesíttetni. A vendégkönyv megnevezés helyett, arra javasoljuk rávezetni: "Nyilvántartás a szálláshelyen fogadott vendégekrõl". Tájékoztatásul közlöm, hogy az adózás rendjérõl szóló évi XCII. törvény 172. (1) bekezdés e.) pontja szerint a magánszemély adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható, ha a jogszabályokban elõírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja. A fentiekben leírt tájékoztatóm alapján kérem, hogy az adótörvénynek megfelelõ nyilvántartás vezetésérõl szíveskedjen gondoskodni. Badacsonytomaj, február 19. Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ megbízásából Marton Istvánné aljegyzõ Pályázati felhívás egyenértékû (településmérnöki) végzettség. - Vezetõi gyakorlat; - Közigazgatási szakvizsga; - Számítógépes felhasználói ismeretek. A javadalmazás a köztisztviselõk jogállásáról szóló évi XXIII. tv. szabályai alapján illetve megegyezés szerint történik. A pályázathoz csatolni kell: - szakmai önéletrajzot; - alkalmazási feltételek meglétét igazoló dokumentumok másolatait; - erkölcsi bizonyítványt (büntetlen elõélet igazolására) A pályázat benyújtásának határideje: április 30. Helye: Polgármesteri hivatal Badacsonytomaj, Fõ út 2. A pályázat elbírálásának módja: egyéni meghallgatás, munkáltatói döntés. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtását követõ 15 napon belül. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gelencsér Ottó jegyzõ nyújt a es telefonszámon. dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Képviselõ-testületi ülés Következõ ülés napirendjei évi munkaterv alapján. Tervezett idõpont április 28. (szerda) - Beszámoló a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseirõl - Az Önkormányzat és Intézményei évi költségvetési tervének teljesítése - A Pénzmaradvány felosztására javaslat - Beszámoló a évi belsõ ellenõrzések tapasztalatairól - A Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése - Az elmaradt gázellátás megvalósulása és lehetõségei - Az Intézmények munka és balesetvédelmi vizsgálatának tapasztalatai, értékelése - Kitüntetések odaítélése (zárt ülés) Eladó ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzata eladásra meghírdeti az alábbi ingatlant: Polgármesteri Hivatali épület és udvar (106/2. és 107. hrsz.; Fõ utca 2.), mely az új hivatali épület megépítésével, április 30-ával kerül kiürítésre. Az alapterülete m2, az irodaépület 460 m2-es. A forgalmi értéke ,-Ft Az ingatlan értékesítése pályázat útján történik, a részletes pályázati kiírás átvehetõ az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán (+36-87/ ) a megjelenéstõl számított 15 napon belül. A pályázaton való részvétel feltétele az alapár 10%-ának pályázati biztosítékként történõ befizetése. BADACSONY Badacsonytomaj Önkormányzat lapja. Helyi közéleti lap Honlap: Megjelenik 1150 példányban. Nytsz.: B/PHF/639/Ve/91. Felelõs szerkesztõ: Kalmár György; Felelõs kiadó: Badacsonytomaj Város Önkormányzatának megbízásából Kalmár György Telefon: / , / ; cím: A szerkesztõség címe: Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Tel.: / , fax: / A megjelent írások és levelek a szerzõk álláspontját tükrözik, mely nem feltétlenül egyezik a szerkesztõség véleményével. A beérkezett írásokat szerkesztett formában közöljük. Fotókat és kéziratokat nem küldünk vissza. Nyomdai munkák: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca Az újság a település honlapján is olvasható! Következõ lapzárta: május 8. A lapzárta után érkezett írások megjelenését nem garantáljuk. K Ö Z É R D E K Û A Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási rendje: Hétfõ: ig óráig; Szerda: ig óráig; Péntek: óráig Kedd, csütörtök zárt nap. Telefon: / , fax: / Fogadóórák: Krisztin N. László polgármester Minden hónap elsõ kedd: ig Sall Csaba alpolgármester Minden hónap második kedd: ig Mórocz István alpolgármester Minden hónap harmadik kedd: ig Dr. Gelencsér Ottó jegyzõ Minden szerda: ig Háziorvosi ellátás: Rendel: Dr. Scheller György Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: / ; hétfõ, szerda, csütörtök, péntek: óráig; kedd: óráig. Sürgõs esetben hétköznap ig hívható Dr. Scheller György Tel.: / Hétköznap tól másnap reggel 8.00-ig és hétvégén hívható: Tapolca körzeti ügyelet. Tel: / es telefonszámon Fogszakorvos: Rendel: Dr. Szörtsey Zoltán Bejelentkezés, idõpont egyeztetés: Tel.: / ; Hétfõ: óráig; kedd: 7-13 óráig; szerda: óráig; csütörtök: 7-13 óráig; minden pénteken 7-13 óráig Hétvégén, ünnep és szabadnapokon ügyelet: Veszprém szakrendelõ (Halle u.5/d) Gyermekorvosi betegrendelés-tanácsadás: Rendel: Dr. Sellyei Ferenc B.tomaj, Kert u. 32. Tel.: / Betegrendelés: Hétfõ, szerda, péntek: 8-12-ig Kedd, csütörtök: ig Tanácsadás: Minden hónap 2. és 4. csütörtök: ig Hétköznap: tól és a hétvégén központi ügyelet: Tapolca Kórház Tel.: / Védõnõi szolgálat: Piros Ágnes Várandós nõk részére: csütörtök , csecsemõ-, gyermek-, ifjúsági tanácsadás: csütörtök Tel.: / , / Gyermekjóléti Szolgálat: (Fogadóórák:) Minden csütörtökön: ig Elérhetõség: / Griff Gyógyszertár: B.tomaj, Hõsök tere 5. Tel.: / Hétfõ-szerda-péntek: ig, ig Kedd-csütörtök: ig, ig Szombat: óráig Zárás után ügyelet: Tapolcán Hatósági állatorvos Dr. Vecsera Ervin / , / Rendelõ: Tapolca, Batsányi u. 44. Rendelési idõ: hétfõtõl-péntekig , szombat ig Tûzoltóság: Fõ utca 58., / Rendõrség: / ; / Szolgálatot teljesítõ rendõr: / Polgárõrség: (Arany György elnök) Tel.: / Temetõgondnokság: Fõ utca 1. Tel.: / Badacsonytomaj VN KFT.: Badacsonytomaj 8258, Fõ u. 27. Tel.: / ; Fax: / ; Fogadó óra: munkanapokon 9 órától-12 óráig Kábeltelevízió hibabejelentés: ElektroV szervíz: Tel.: / Kulturális intézmények és szolgáltatások Tourinform Iroda: Tel/fax: / , / Badacsony, Park u. 6. Nyitva tartás: 9-17 óráig (hétfõtõl péntekig) Városi Könyvtár: Tel.: / ; Fõ u A könyvtár nyitva tartása: hétfõ: óráig, szerda: óráig, péntek: óráig, szombat: 9-13 óráig. Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár Városi Közösségi Ház: Tel.: / , Fax: / Kedd-Péntek: ; Szombat: ; Vasárnap: Zárva; Hétfõ: Szünnap Az intézmény nyitva tartása programfüggõ! Egry József Emlékmúzeum: ZÁRVA Szegedy Róza Ház: ZÁRVA Tájház: ZÁRVA

3 Megkötötték a Tatay Iskola felújítását végzõ vállalkozóval a megállapodást, milyen "forgatókönyv" szerint zajlik az építkezés? Aktuális kérdésekre válaszol: Krisztin N. László polgármester Az aláírt vállalkozói szerzõdés szerint a munkaterület átadására május 3. napján kerül sor, és augusztus 19. napján a beruházás befejezõdik. Az iskolai tanítást a tanév hátralévõ 22 tanítási napján a Mûvelõdési házban, és a Leszner épületben szerveztük meg, amely programot a Képviselõ-testület, a szülõkkel történõ egyeztetést és elfogadást követõen jóváhagyott. A program keretében az iskola épülete, környezete teljes mértékben megújul, mintegy Forint összegben, aminek eredményeként a felújított intézményben a kompetencián alapuló oktatási rendszer kistérségi módszertani központja jön létre városunkban. Aláírták a Badacsony-hegy új kilátójának megépítésére és a hozzávezetõ utak felújítására elnyert közel százmilliós pályázat támogatói szerzõdését. Ezzel minden akadály elhárult a beruházás útjából? Az aláírás valóban megtörtént, azonban a Nemzeti Vagyonkezelõ Szervezet még nem küldte meg a szükséges dokumentumokat, ezért a közbeszerzési eljárás még nem kerülhetett kiírásra. Rendkívül nehézkes az ügyintézés ebben a bürokratikus szervezetben, de szóbeli tájékoztatásuk alapján úgy tudjuk, hogy már aláírásra került az illetékes vezetõ részérõl a dokumentum, de a jogi osztály még nem hagyta jóvá a döntést. Bízunk abban, hogy a Támogató Szervezet által biztosított újabb 90 nap elég lesz az aláírás megszerzéséhez. Közel tízmillió forintnyi támogatást nyert az önkormányzat az óvoda nyílászáróinak cseréjére. Mikorra várható a munka elvégzése? Aláírtuk a támogatási szerzõdést, a forrás rendelkezésre áll. A pályázatunk 25 millió forintról szólt, de az igénylõk száma háromszoros volt a lehetõségekhez képest, így végül az önrészünk mellé 9,6 millió forintot nyertünk. A pályázatunk önálló egységként kimunkált részét a külsõ ablakok és ajtók cseréjét és a bontási munkák helyreállítását választották ki nyertesként a döntéshozók. Kéregetõk a településen Az áprilisi Képviselõ-testületi ülésen szóba került, hogy jegyzõi engedélyre hivatkozva "adományokat" gyûjtenek egyesek a településen. Megkérdeztük Dr. Gelencsér Ottó jegyzõt, hogy valóban hivatkozhat ilyen engedélyre valaki? Jegyzõ Úr mit javasol az ilyen esetek elkerülésére? A Képviselõ-testület ülésén elmondottakat megerõsítve, tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy semmiféle "engedélyt" nem adok ki adománygyûjtõ szervezetnek, személynek, tekintettel arra, hogy a Jegyzõnek nincs ilyen hatásköre. Alaptalanul hivatkoznak tehát a jegyzõ engedélyére az adománygyûjtõk, fel kell szólítani Õket annak bemutatására. Természetesen nem rendelkezhetnek eredeti aláírással, és eredeti bélyegzõ lenyomattal ellátott "engedéllyel". Ha erõszakos, tolakodó magatartást tanúsítanak, javaslom, hogy szíveskedjenek a rendõrséget értesíteni. A megyében egyébként a 3. legnagyobb összegû támogatást nyertük el. A beruházás terveink szerint a nyári idõszakban kerül megvalósításra. A sportpálya öltözõjének felújítására elnyert pályázati összeget felhasználják-e? Mire lesz elegendõ ez a pénz a felajánlásokkal kiegészítve? Az utolsó bajnoki forduló után szeretnénk elkezdeni a felújítást. A sportegyesületnél a közelmúltban bekövetkezett változások, elsõsorban az anyagi lehetõségek csökkenése átformálta ezt a felújítást is. Az elnyert támogatás, kiegészülve több helyi vállalkozó felajánlásával a meglévõ épület felújítását teszi lehetõvé. A tervezett tetõtér beépítést most nem tudjuk bevállalni. Abban reménykedünk, hogy az elkövetkezõ években is lesznek majd a települési sportot támogató pályázati lehetõségek. Orbán Péter képviselõtársunk vállalta, hogy társadalmi munkában elkészíti az átdolgozott program költségvetését, illetve folyamatosan felügyeli majd a felújítást. Mikor és milyen kiállítással nyílik meg az Egry József Emlékmúzeum? Mikor láthatja a közönség az ajándékba kapott Egry festményeket? A Tájház és a Szegedy Róza Ház mikor lesz látogatható? május 1-jén 17 órakor nyílik meg hivatalosan mindkét múzeum és október 24-ig tartanak nyitva. Jelenleg az elõkészítõ munkálatok folynak, a munkatársakat már felvettük. A Szegedy Róza házban a megszokott kiállítási anyag várja a látogatókat, az Egry József Emlékmúzeumban az Egry hagyaték mellett bemutatjuk az elmúlt idõszakban ajándékba kapott képeket is. Emellett az egész szezonban látható lesz az a Picasso anyag, amelyet ismételten Csikós Nagy Zsuzsanna biztosított a számunkra. Reméljük, hogy nagy lesz az érdeklõdés! Hamarosan kezdõdik a strandszezon, az örsi új fürdõhellyel kapcsolatban vállalta a tulajdonos, hogy május 15-re elkészíti a beruházást. Van-e információjuk arra vonatkozóan, hogy valóban elkészül ilyen rövid idõ alatt az új rész, vagy marad a tavalyi megoldás? A megkötött háromoldalú megállapodás úgy fogalmaz, hogy az örsi strand épületeinek megépítését az idei évre vonatkozóan nem kötelezettségként, hanem lehetõségként vállalta az SCD Holding tulajdonosi körébe tartozó Kft. Az Önkormányzatnak nincs hivatalos tudomása arról, hogy a fejlesztés május 31. napjáig megvalósulna. Az idei és az elkövetkezõ években a strandfürdõ mûködését a megkötött megállapodás rendezi, vagyis amíg nem épül meg a strand infrastruktúrája és a vízhez jutás nem biztosított az elképzelt helyen, addig engedélyezik a évi állapotoknak megfelelõen a terület használatát az eddigi gyakorlatnak megfelelõen. Önkormányzatunk felkészült a fürdõhely mûködtetésére, az elõzõ évinek megfelelõen a Városüzemeltetõ Kft. látja el az üzemeltetési feladatokat. Országgyûlési képviselõ választás A Badacsonytomaji Helyi Választási Iroda, az április 11-i országgyûlési képviselõ választás egyéni választókerület szavazóköri eredményeit az alábbiakban teszi közzé: Választópolgárok száma: 2018 Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1330 Érvényes szavazatok száma: 1313 Érvénytelen szavazatok száma: 15 Érvényes szavazatok száma jelöltenként: - Dobó Zoltán: 201; - Lasztovicza Jenõ: 731; - Lévai József: 335; - Mészáros László: 46 Listás választás szavazóköri eredménye: Érvényes szavazatok száma: 1320 Érvénytelen szavazatok száma: 9 Érvényes szavazatok száma listánként: - Jobbik: 208; - MSZP: 314; - MDF: 32; - FIDESZ- KDNP: 695; - Lehet Más a Politika: 71. Felhívás Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni a badacsonyi Szegedi Róza-ház ürmösfõzõ helyiségét. Az épület kereskedelmi célra bérelhetõ. A részletes pályázati dokumentációt április 20-tól lehet átvenni az Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Építéshatósági osztályán. Továbbá meghirdeti településén az alábbi saját tulajdonát képezõ, megüresedett, nem lakás céljára szolgáló üzlethelyiségek és az üzletek elõtti közterületek meghatározott idejû bérbeadását. Legkisebb bérleti díjak Ft/szezon Badacsonytomaj strand - 2 sz. üzlethelyiség (36, 05 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (41 m2) ,- - 3 sz. üzlethelyiség (43, 61 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (57 m2) Badacsony Felsõ-bazársor - 1 sz. üzlethelyiség (11 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (10 m2) ,- - 2 sz. üzlethelyiség (11 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (10 m2) ,- - 3 sz. üzlethelyiség (11 m2) ,- üzlethelyiség elõtti terület (10 m2) ,- A bérleti díj a Képviselõ-testület 311/2007. (XII.10.) számú határozata alapján és a KSH által hivatalosan közzétett inflációs ráta mértékének figyelembe vételével került megállapításra. A bérleti díjon felül a rezsi költségek megfizetésének biztosítékaként kauciót kérünk, mely az adott üzlethelyiség elõzõ évben felmerült rezsi költségének figyelembevételével kerül megállapításra. Az üzlethelyiségek kiadása pályázat útján történik, a részletes Pályázati felhívás átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Építéshatósági Osztályán ügyfélfogadási idõben.(tel: 06 87/ ). A pályázatok beérkezési ideje április 26. Több pályázó esetén a bérleti jog megszerzése licitálással történik. A licit lépcsõ minimum Ft. Krisztin N. László polgármester sk. Jelentõs javulás Örömmel számolhatok be arról, hogy a évi országos méréseken a megelõzõ évinél jobb eredményeket értük el, büszkék vagyunk a tanulók teljesítményére, a felkészítõ pedagógusok lelkiismeretes munkájára, s reméljük, az idei mérési eredmények is hasonlóan kiemelkedõek lesznek. Mivel a 2008/2009-es tanévben az országos mérések iskolánkra kimutatott eredményei az országos átlag alatt maradtak, intézkedési tervet kellett készítenünk a jobb eredmények elérése érdekében. Tantestületünk meghatározta azokat a feladatokat, amelyek segítségével javíthatunk az elért pontszámokon, az intézkedési terv végrehajtása most van folyamatban, a fejlesztõmunka eredménye majd csak a évi országos méréseken lesz tapasztalható. Iskolánk az elmúlt két esztendõben az országos mérések során a következõ eredményeket érte el (2008/2009): Osztály Tantárgy Országos Községi Városi Iskolánk 6.o. matematika 499/ / / /540 6.o. szövegértés 519/ / / /529 8.o. matematika 497/ / / /494 8.o. szövegértés 506/ / / /496 Felhívás! Csizmarik Béláné igazgató Várjuk azoknak a vállalkozóknak, kézmûveseknek, amatõr elõadóknak a jelentkezését, akik Badacsonytomaj városi és turisztikai rendezvényein közremûködni szándékoznak. Érdeklõdni, illetve jelentkezni lehet a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtárban, Fodor József igazgatónál. Elérhetõségek: Tel.: 06-87/

4 "Énekeljetek az úrnak " A térség elsõ egyházzenei kórustalálkozóját március 20- án a tapolcai Tamási Áron Mûvelõdési Központ fogadta be, melyen nyolc énekkar vállalt fellépést, köztük a badacsonytomaji NABE szervezet kórusa is. Az idézett zsoltárt Eizler Csaba kántor választotta mottóul, akinek irányításával részben saját választású mûsoraikat mutatták be a dalkörök, majd rövid szünet A Badacsonytomaji Nyugdíjas Egyesület által szervezett elõadássorozat keretében március 18-án "Tavaszi délutánok" címmel érdekes elõadás hangzott el a közember részérõl alig ismert diplomáciai munkáról, belsõ ügyekrõl, "huncutságokról", melyek elengedhetetlenek egy eredményes külképviselet munkájában. Az Egyesület az elõadássorozatot oly módon tervezte, hogy minden esetben olyan helyi lakost kér fel az elõadásra, vagy élménybeszámoló megtartására, aki az adott témával valamilyen kapcsolatban áll. Az elsõ elõadásra a Badacsony újságban már bemutatkozó badacsonyörsi lakost, Kárpáti Lajost kérte fel, aki igazán érdekes és relikviákkal tarkított elõadáson keresztül Manó Klub alakult a Városi Közösségi Házban, ahová szeretettel hívjuk és várjuk a 0 és 3 év közötti gyermekeket és szüleiket. A Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatójának, Fodor Józsefnek a klubbal az a célja, hogy már ilyen kicsi korban a Mûvelõdési Házba szoktassuk a gyerekeket. Az apróságok ezeken az összejöveteleken összeismerkedhetnek, barátkozhatnak, megismerik saját korosztályukat, ezáltal könnyebben tudnak majd beilleszkedni a bölcsõdébe, óvodába. A szülõk pedig olyan ismeretekkel gazdagodhatnak, amiket máshol nem hallanak. Minden páros héten pénteken tíz órától Rompos Patrícia a tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola tanárnõje tart zenés Ringató foglalkozást a 3 év alatti gyermekeknek és szüleiknek. Páratlan héten péntekenként pedig érdekes, kisgyermekes családokat érintõ elõadásokat tartanak szakemberek. Márciusban Peti Géza tartott elõadást 0 és 3 év közötti gyermekek beszédfejlõdésérõl, majd április 9-én Iskolánk lelkes tanulói Tapolcai Gábor vezetésével örömmel csatlakoztak a 3. Balaton Szuper Maraton Futóversenyhez. A tavat megkerülõ verseny siófokon kezdõdött, mi pedig Fotó: Tatay után valamennyien közösen énekelték az elõre megtanult, Istent dicsõítõ énekkari mûveket. Nagy izgalommal készültek a badacsonytomaji asszonyok és leányok az elsõ komolyabb megmérettetésre, s a Krisztin N. Lászlóné vezetésével folyó szorgalmas munka meghozta gyümölcsét, vastaps kísérte mûsorukat. Igényes mûveket énekeltek tisztán, szép elõadásmóddal, elegáns megjelenéssel. A sikerhez hozzájárult Vercz Dóra színvonalas zongorajátéka, aki az egyik énekhez saját maga készített átiratot az eredeti gitárkíséret alapján. A "Szívem csendben az úrra figyel" kezdetû dal összkari elõadásának karnagya is a tomaji kórus vezetõje volt, aki bejelentette, hogy jövõre felvállalja a fesztivál folytatásának szervezését, s kórustagjaival együtt szeretettel várja dalos társait a gyönyörû Szent Imre bazalt templomba. Mind a hallgatóság, mind az énekesek felejthetetlen élménnyel gazdagodtak, hisz a közel kétszáz torokból felcsendülõ ének a mennyei világot hozta közelebb. A NABE produkcióért Badacsonytomaj város vezetõi is a helyszínen szurkoltak, majd hazatérve virággal köszöntötték a dalos pacsirtákat. T.M. A diplomácia berkeirõl Manó klub Futással tisztelegtünk mutatta be a külképviseletek munkáját, azok szabályait, érdekességeit és nem egy esetben azokat a "huncutságokat", melyek szükségesek az eredményes munkához. A hallgatóság teljes körû képet kaphatott egy élet munkásságáról és arról az akaratról mely egy gépkocsivezetõt diplomatává érlelt, ahhoz szükséges minden képzettség elsajátításával. Az elõadás kötetlen beszélgetéssel zárult, mely során az elõadó minden, témával kapcsolatos kérdésre közvetlen választ adott. Az Egyesület reméli, hogy további felkéréssel sok helyi lakost tud megismerni egészen más oldalról, fõként a tevékenysége, vagy a kapcsolatainak, érdekes történeteinek elmondásával. Flamis Mihály elnök, Nyugdíjas Egyesület a tapolcai Nevelési Tanácsadó pszichológusa dr. Kovácsné Mozsolányi Melinda a gyermekek pszichés fejlõdésérõl beszélt. A Manó klub következõ vendége Dr. Sövényházi Ilona lesz, aki Homeopátiás orvoslás címmel tart elõadást április 23-án. Deák Ferencné Badacsonytomajon csatlakoztunk a futókhoz, hogy néhány kilométert megtéve, a rendezvény eszmeiségét átérezve, mi is részeseivé váljunk a programnak. Köszönöm név szerint a következõ tanulóknak a részvételét: Nagy Patrik, Samu Adrienn, Péntek Alexandra, Csalló Kristóf, Farkas Dániel, Vadász Attila, Scheiber Liza, Simon Laura, Szõke Márk, Szabó Marcell, Németh Benigna, Tar Kira, Pintér Márton, Szölösi Barbara, Gelencsér Ádám, Dancsok Nikolett, Péntek Patrik, Márkus Alexandra, Hoffman Kristóf, Szalay Gergõ, Hutvágner Gergõ, Tapolcai Gábor, Lakatné Mógor Katalin testnevelõ. A tapolcai egészségnap keretén belül megrendezett futóversenyen (4 km) Vadász Attila 6. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el. Gratulálunk a szép eredményhez. Lakatné Mógor Katalin ISK. elnök Szavalóverseny Nemesgulácson kistérségi szavalóversenyen vettünk részt március 30-án, ahol tanulóink: Novák Jázmin 1.o., Jagasits Gvendolin 2.o., Dér Eszter 6.o., Bolf Annabella 7.o., szépen helyt álltak Takács Péter 3. osztályos tanuló pedig elhozta az elsõ díjat. Köszönöm a felkészítõ tanárainknak (Csanádi Józsefné, Farkas Csilla, Tóth Natália) a lelkiismeretes munkát. Köszönöm tanulóinknak a részvételt. Kovácsné Zsebeházy Valéria munkaközösség vezetõ Víz világnapja A Water Care Festivál Kékkúti helyszínén sok érdekes és tanulságos játékkal vártak minket. Elõször sor került a megnyitó ünnepségre, ahol elmagyarázták nekünk, miért is olyan fontos a víz az emberek számára és szembesítették velünk a Föld egyre fogyó vízkészletét. Majd egy játékos feladat következett, amelyen a víz körforgásáról beszéltünk, ezt a folyamatot gyöngyfûzéssel próbáltuk szimbolizálni. Kis szünet után újabb játék következett, el kellett mondani különbözõ foglalkozásoknak a vízzel való kapcsolatát. Majd összegyûltünk a gyár elõtt és közösen próbáltuk utánozni a vihar hangjait. Kézmosás után az üzembe nyertünk betekintést. Megnéztük a palackozó sort, palackfúvót. Elfáradva, de élményekkel gazdagon értünk haza. Kovács Janka 6. osztályos tanuló Fotó: Tatay Úszásoktatás Fotó: Kovácsné Az idei évben is részt vehetett a 4. osztály úszás-oktatáson. Öt alkalommal összesen 10 órában tanulhattuk az úszást az ajkai uszodában. Eleinte a kismedencében gyakoroltunk úszódeszkával, majd amikor már elég ügyesek voltunk oktatóink Orsi néni és Lilla néni felügyeletével átmentünk a nagymedencébe. Boldogan köszöntük meg a lelkes tanítást. Pintér Laura 4. osztályos tanuló. Köszönjük Badacsonytomaj Város Önkormányzatának és a Badacsony Ifjúságáért Alapítványnak a támogatást, hogy ebben az évben is biztosíthattuk tanulóink számára az úszásoktatást. Csizmarik Béláné igazgató Költészet Napja József Attila Budapesten, április 11-én látta meg a napvilágot. Balatonszárszón hunyt el, december 3- án. XX. századi magyar költõ, a magyar költészet egyik legkiemelkedõbb alakja. Április 11-e József Attila születésnapja, egyben a Magyar Költészet Napja; 1964 óta ünnepeljük. A Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola diákjai április 9-én reggel emlékeztek irodalmunk egyik legnagyobb hatású költõjére Takács Péter 3. osztályos, valamint Maczó Lelle, Sírkó Patrícia és Molnár Mátyás 7. osztályos tanulók mûsorának segítségével. Tóth Natália

5 Pontyok a Balatonban Harmincöt mázsa háromnyaras pontyot engedtek a Balatonba a tomaji strand területén április 3-án, - a Badacsonyi Sporthorgász Egyesület vezetésének jelenlétében -, amelynek jó része a szakemberek megállapítása szerint már jelenleg fogható méretû. Jelentõs és igen ritka eseménynek nevezte a tomaji haltelepítést Mórocz István alpolgármester, amire azért kerülhetett sor, mert a horgászok évek óta panaszkodnak a halhiányról, eddig leginkább a halászok rablógazdálkodását okolva. Puskás István, a Bakony-Balaton Horgász Szövetség választmányi tagja a helyi horgász közgyûlésen szembesült a gondokkal és megszervezte a telepítést - köszönet érte valamennyi horgász és a város nevében. A szállítás során egyetlen hal sem pusztult el, ami az állomány megfelelõ minõségét jelenti. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel közösen döntöttünk a telepítésrõl - tudtuk meg Puskás Istvántól, a Bakony-Balaton Horgász Szövetség választmányi tagjától - a nagyszerû állományt õk biztosították. Emellett két napja mintegy csuka ivadékot már a környéken vízbe engedtünk. Szövetségünk támogatja ezeket a kezdeményezéseket, hiszen nekünk is érdekünk, hogy a horgászok és a horgászok vendégei jól érezzék magukat, Varga László vezérigazgató úr ígérete szerint pedig további pontytelepítés várható ezen a területen. Mesés reggel A mese a hagyományos megfogalmazások szerint olyan történet, amiben olyan népi figurák szerepelnek, mint tündérek, koboldok, manók, szörnyek, óriások, beszélõ állatok és gyakran varázslatok is. A mese ezen klasszikus formájában sokkal inkább az "egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren is túl" fiktív világában játszódik, mint valódi helyszíneken vagy idõben. A gyerekek emiatt szeretik nagyon a meséket. Dr. Boldizsár Ildikó mesekutató, meseterapeuta közvetlenségével alsósaink ebbe a csodálatos világba nyertek betekintést. Meseházikója lakóinak megismerése után beszélgetéssel, találós kérdésekkel járták végig együtt az ismerõs történeteket, meseszereplõket. Végezetül Ildikó két varázslatos mesével zárta foglalkozását. Lányok, fiúk csillogó szemmel köszöntek el tõle, és kérték máskor is jöjjön el hozzájuk. Köszönjük! Farkas Csilla osztályfõnök Fotó: Farkas Zöldágjárás az oviban Óvodánkban a népszokások áthatják mindenapjainkat. Magyar népmesék, mondókák, szólások, közmondások, találós kérdések, népi gyermekjátékok és gyermek néptánc formájában. A as nevelési évtõl hagyományõrzõ játszóház mûködik. A játszóházi foglalkozások a jeles napokhoz kötõdnek. Minden június elsõ hetében kézmûves tábort rendezünk. A es nevelési évtõl szeretnénk színesíteni a palettát, egy már majdnem elfeledett népi gyermekjátékkal, ezért választottuk az innováció témájaként a zöldágjárást. A húsvétvasárnaphoz és más tavaszi vasárnapokhoz kapcsolódó zöldágjárás a tavaszt, a természet megújulását jelképezõ énekes játék. A tél elmúlását, a tavasz eljövetelét ünnepli. A tél elûzésének szertartása egész Európában ismert valamilyen formában. Magyarországon elsõsorban a Dunántúlon, Zala- és Somogy megyében, továbbá a Balaton északi partján volt jellemzõ ez a szertartás. Bizonyos helyeken összekapcsolódott a kiszehajtással, vagy egyéb téltemetõ játékokkal. Városunkban nincs fellelhetõ emléke annak, hogy ez a népszokás honos lett volna, de a környezõ településeken él a mai napig. Egyes falvakban "bujbujócskázásnak", máshol "hajliliomozásnak" nevezik. A lányok, (egyes helyeken a legények is) a falu egyik végén kézfogással sorba állnak. A sor elején ünneplõbe öltözött fiatalok friss zöldágból kaput tartanak. A sor átbújik a kapu alatt, így vonulnak végig a falun. A napot különbözõ hidas játékokkal, párválasztókkal zárják. Az eddigi hagyományainkhoz hasonlóan a zöldágjárást játszóházi keretek között próbáltuk ki. A húsvétot megelõzõ két hétben a mindennapi nevelõmunkánkat áthatotta az ünnepvárás. A kis csoportosok a berzseléssel ismerkedtek, melynek során az óvónõ növényi részek ráhelyezésével díszítette a tojásokat. A középsõ csoportosok a "viaszolás", a nagy csoportosok az "írókázás" technikáját alkalmazzák a tojások díszítésére. Minden tevékenységünket a húsvéti népszokások köré csoportosítottuk. Elérkezett Nagycsütörtök, reggel a gyerekeket a játszóházi eszközök elõkészítésével fogadtuk, így már érkezéskor sejtették, hogy meglepetés vár rájuk. A tízórait követõen egyik óvó néni játékra hívogatta a nagy csoportosokat. A gyermekek az óvónõ vezetésével, kézfogással kivonultak a csoportszobából, és az elõtérben elhelyezett asztaloknál helyet foglaltak. A játszóház vezetõ ismertette a népszokást, és elmondta, hogy az óvó nénik és dadus nénik segítségével hogyan díszíthetik ki a kifújt tojásokat, amelyekkel majd a zöldágat fogják díszíteni. Bemutatta minden asztalnál egy felnõtt a "maratás" technikáját, mely oly módon történik, hogy az elõre megfestett tojásokra ecetbe mártott vékony, kihegyezett pálcikával különbözõ népi motívumokat rajzolnak. A többi eszközzel együtt odakészített hímestojás mintákból is válogathattak, de egyéni kreativitásuknak megfelelõen egyedi motívumokat is kitalálhattak. A tojásdíszítés alatt ismert tavaszi énekeket, és a ráhangolódás napjaiban megismert "zöldágjárásos" dalokat énekelgették. A szülõk segítségével elõzõ napon elkészített zöldágra helyeztük a gyermekekkel a csoportok által díszített tojásokat, majd felöltözünk, és kimentünk az óvoda udvarára. Két édesanya Mezõségi népviseletbe öltözve tartotta a zöldágat, amely alatt átbújt az óvoda apraja - nagyja. Ezután párválasztó dalos körjátékot játszottunk, befejezésként ismét átbújtunk a zöldág kapu alatt. A 2010-es tavasztól kezdõdõen szeretnénk mi is hagyományt teremteni, ezért a fõpróba megtörtént Nagycsütörtökön. Az óvodások nagyon élvezték, az idõjárás is kegyes volt hozzánk. Az apróbb bakik azt mutatták, hogy még van csiszolgatni valónk a koreográfiában, de az a tény, hogy a hagyományok alakulnak, módosulnak, településre formálódnak az idõk folyamán, nem tántorít el bennünket attól, hogy jövõre és azután meg még sokáig így ünnepeljük a természet megújulását. Dr. Gelencsér Ottóné Ifjú képzõmûvészek Az idei tanévben is rendkívül sikeres regionális irodalmi és képzõmûvészeti pályázatot hirdetett meg a Bakonykarszt Víz és Csatornamû ZRT a Víz Világnapjára való megemlékezés kapcsán. A pályázatra a környezõ megyék 54 iskolájából 700 alkotás érkezett be. A Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény három elsõ helyezést, három második helyezést, két harmadik helyezést és egy Különdíjat ért el a tanulók által beküldött alkotásokkal. Baranyai Zoltánné Fotó: Baranyai A badacsonytomaji Bodor Anna különdíjat vehett át Zergeboglár Sokak számára ismeretlen világba, a finnugor nyelvrokon udmurt nép múltjába és jelenébe kaptak bepillantást az érdeklõdõk a Collegium Fenno-Ugricum és a Közösségi Ház szervezésében március 25-én lezajlott Zergeboglár és táncház elnevezésû est során. Dr. Prof. Pusztay János meghívásának eleget téve Salánki Zsuzsa, az ELTE finnugor tanszékének munkatársa diaképes elõadásával és a - Göncz Árpád javaslatára létrehozott ösztöndíjjal - Magyarországon tanuló udmurt egyetemisták népdalaikkal, elbeszéléseikkel közelebb hozták világukat tomajhoz. Közeli finnugor nyelvrokonaink kétharmada az Orosz Föderáció tagjának számító, félmilliós lélekszámú önálló Udmurt Köztársaságban él, amelynek fõvárosa Izsevszk. A Moszkvától északra, a Káma fölött egy Dunántúlnyi területen található köztársaság 1,5 milliónyi lakójának kétharmada orosz, tehát az udmurtok kissebségben vannak saját hazájukban. A városiasodás az orosz nyelvhasználat elõretörését hozta magával a hagyományosan földmûvelõ nép életében. Az anyanyelv elvesztése fõként a fiatalok körében számottevõ, megõrzése érdekében komoly küzdelmet folytatnak. Ennek egyik látványos sikerét az idén érték el, ugyanis a Norvég Eurovíziós dalversenyre készülõk között, az orosz elõdöntõben harmadik helyezést ért el az átlag hetvenes korú udmurt énekegyüttes, a Buranavói Nagyik kórusa. Hatalmas népszerûségre tettek szert azzal, hogy vállalva önmagukat, népviseletüket, kultúrájukat mertek modernek is lenni azzal, hogy udmurt nyelven elõadták a Beatles Yesturtday címû számát. A figyelmet ráirányították ezzel nemcsak a saját, hanem a világ számos kis népének gondjára, miszerint hagyományos nyelvük és kultúrájuk elmúlásra van ítélve, ha maguk sem becsülik saját értékeiket. Az udmurt egyetemisták nemcsak bemutatták viseletüket, népdalokat énekeltek, hanem otthonuk ízvilágával is megismertették az érdeklõdõket

6 Kalmár László: 100 éve született Tatay Sándor Folytatás az 1. oldalról... Tatay Sándor 1944 tavaszán, Szõts István Hegyen égõ tüzek c. filmjének a forgatása révén - mint forgatókönyvíró - került Szigligetre, illetve mint lakó a badacsonyi Rodostó turistaházba. Itt aztán jó idõre le is horgonyzott: december 6-án ugyanis feleségül vette a ház gondnoknõjét és a háború után tavaszától - már közösen mûködtették a híres vendéglõt. Takács Gyula, Kossuth-díjas költõ és jó barát írta: "Akkor már megnyílt a turistaház és a Mikesinek szánt számûzetés helye mezei kaszinó lett, mert Sándorékat írók, mûvészek és filmesek látogatták. S a szõlõk között valóságával és reményeivel egy Tatay világkép, egy emberi és irodalmi stílus alakult ki, amely senkire sem formázott. El is kerülte sokáig a hivatalos elismerés, amely még a kritikában is kísértett Igen, mert jócskán különböztek ezek az írások a kötelezõ mintától, a szocreál uniformisától." Vagyis nem volt hajlandó úgy táncolni, ahogyan a hatalom fütyült. A hatalom pedig õvele már 1945-ben "Összeveszett", ezért kellett "számûzetésbe" vonulnia a badacsonyi szõlõk közé. A háborút követõ kényszerû hallgatás után 1953-ban jelent meg a Kinizsi Pál, majd a Puskák és galambok címû, nagy sikerû ifjúsági regénye. Utóbbi rákerült az általános iskolai ajánlott olvasmányok jegyzékére is. Õ pedig otthagyta a turistaházat és az írásaiból élt. Elõzõleg vett egy öreg szõlõt, amelyet kiforgatott, s az "elõjött" rengeteg kõbõl ben - felépítette badacsonyi házát, fenn a sziklák alatt. S mivel Angyalföldön is volt lakása - az évszakoktól függõen - felváltva lakott Pesten, Badacsonyban és a szigligeti Alkotóházban, de Badacsonyban legszívesebben. Most már sûrû egymásutánban jelentek meg a Tatay mûvek: Ének a szõlõhegyrõl, Vulkán, Ház a sziklák alatt, Fehér hintó. Tatay Sándor írói munkásságáról elmondhatjuk, hogy a badacsonyi szõlõmunkások életét õ tárta fel a magyar prózairodalomban. Az "Ének a szõlõhegyrõl" (Pécs, 1956) címû novelláskötetében már badacsonyi ihletésûek is vannak, a "Vulkán" címû kisregény és a "Kelj fel és járj!" (1961) címû novellás kötetében "A tizenharmadik szûz" címû elbeszélés pedig a hegy lakóinak életét eleveníti meg. Ugyancsak a hegylakók életének tragikus konfliktusait mutatja be a "Ház a sziklák alatt" címû novella és a belõle készült film, amely bejárta a fél világot. - És sorolni lehetne a "badacsonyi" írásokat egészen a "Szezon vége" címû utolsó, már a halála után megjelent kötetéig. Tatay Sándor nem csak a hegynek, de az itteni embereknek is egyik legjobb ismerõje volt. A "Gondolatok a Jézus a betániai Lázárral kapcsolatban mondta ezeket a szavakat, akit a negyedik napon feltámasztott a halálból. Lázárnak két testvére volt: Márta és Mária. Márta, amint megtudta, hogy Jézus megérkezett, odafutott hozzá, és így szólt: "Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem!" "Testvéred fel fog támadni" - válaszolta Jézus. Mire Márta: "Tudom, hogy fel fog támadni az utolsó napon." Jézus erre kijelentette: "Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre." Jézus meg szeretné értetni, ki is Õ az emberek számára. Nála van a létezõ legértékesebb ajándék, az Élet, amely után vágyakozunk: az Élet, amely nem múlik el. Ha olvastad János evangéliumát, megfigyelhetted, hogy Jézus ezt is mondja: "Amint az Atyának élete van önmagában, a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában." (Jn 5,26) S mivel Jézusban ott van az Élet, Õ életet tud adni, hogy fel fog támadni az utolsó napon."jézus azonban csodálatos kijelentésével: "Én vagyok a feltámadás és az élet", megérteti vele, hogy nem kell az eljövendõkre várnia ahhoz, hogy a halottak feltámadásában reméljen. Õ már most, a jelenben is, minden hívõ számára az isteni, elmondhatatlan, soha véget nem érõ örök Élet. Ha Jézus ott van a hívõkben, ha Õ benned él, nem fogsz meghalni. Ez az élet a hívõben a feltámadt Jézus természete szerint mûködik, egészen más tehát, mint az emberi természet. Ez a rendkívüli Élet már benned is ott van, és az utolsó napon fog kiteljesedni, amikor egész lényed feltámad. Állításával Jézus természetesen nem tagadja a fizikai halál létezését. Ez -A badacsonyi évek - Kõkeresztnél" címû írásából vett idézet is errõl tanúskodik: "Különös ellentmondás, hogy ezen a hegyen, mely nyáron át hangos a messzirõl jött idegenektõl, a kis nádas házak és pincék (mert ilyenek is voltak) szinte érintetlenül élték régesrégi életformájukat. Igaz, volt ebben az életben valami finom líraiság. Sehol ennyi nótázó emberrel, ennyi sajátos humorral, ennyi magányos bölcselkedõvel nem találkoztam parasztok között, mint ezen a hegyen, de ennyi pusztító hatásával az alkoholizmusnak sem és kevésszer ennyi szegénységgel, mint ennek az áldott hegynek az oldalain. Csak egyet nem találtam bennük: kisebbségérzetet. Bárminõ urak lehettek is azok annak idején, bizonyos fölénnyel, távolból szemlélték a hegyen bolyongó idegeneket. Jóízû anekdotákat meséltek róluk és ilyen anekdoták újra és újra születnek még ma is, a mostani vendégekrõl is." Tatay Sándor gazdag élményanyagának jó része a badacsonyi szõlõhegybõl, szõlõhegyrõl táplálkozik. Sok érdekes figurája is badacsonyi, s egyik-másik annyira életszerûre sikeredett, hogy például a Vulkán néhány szereplõjében önmagára ismerõ hegylakó bírósággal is fenyegette. Mindig hitelesen, mindig jó ízléssel írt, ezért szívesen olvassák élvezetes, ugyanakkor tanulságos történeteit. Közvetlensége nem csak az írásaiból sugárzik, de õ maga is a legjóravalóbb, a legszeretetreméltóbb emberek közé tartozott. Igazi társasági személyiség volt, s talán a megyében sincs olyan hely, ahová ne fûzte volna szinte családias kapcsolat. Bensõséges viszonyban volt a badacsonytomaji könyvtár munkatársaival is, akik születésének 75. évfordulójára nagyszabású kiállítást rendeztek mûveibõl és életének dokumentumaiból, amelyet aztán több ezren megnéztek a mûvelõdési házban. Tatay Sándor a mûvelõdési ház 1966-ban történt megnyitásától szinte minden évben találkozott itt olvasóival, tisztelõivel tõl itt köszöntötték születésének évfordulóin és itt ünnepelték akkor is, amikor 1991 tavaszán kitüntetések sora után - SZOT-díj, József Attila-díj, Munka Érdemrend (háromszor), Magyar Köztársaság babérkoszorúval ékesített Zászlórendje, Veszprém megyéért Érdemérem arany fokozata, Badacsonytomajért - megkapta a Kossuth-díjat is. Magas kitüntetésének azonban nem sokáig örülhetett, mert alig kilenc hónap múlva, december 2-án egy budapesti kórházban meghalt. 81 éves volt. Következõ számunkban Kalmár László Tatay Sándorral kapcsolatos összegyûjtött anekdotáit ismerhetik meg. (szerk.) Katolikus üzenet: Én vagyok a feltámadás és az élet (Jn 11,25) mégsem jelenti az igazi Élet elvesztését. A halál tapasztalata, mint minden ember számára, a te számodra is egyedüli, megrázó és talán félelmetes erejû marad, de ezen túl már nem a lét értelmetlenségét, abszurditását, már nem az élet kudarcát, nem a végsõ állomást jelzi. A halál számodra valójában többé nem halál. S hogy mikor fogant meg benned az Élet, a soha el nem múló élet? Amikor megkereszteltek. Bár mint ember halandó vagy, Krisztus halhatatlan Életet adott neked. A keresztségben ugyanis megkaptad a Szentlelket, aki feltámasztotta Jézust. Ahhoz, hogy részesülj ebben a szentségben, a hitedre volt szükség, melyet keresztszüleid vallottak meg a te nevedben. Jézus ugyanis a Lázár feltámasztásáról szóló történetben így szól Mártához: "Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. ( ) Hiszed ezt?" (Jn 11,26) A hit nagyon fontos, elengedhetetlen feltétel: nemcsak abban áll, hogy elfogadod a Krisztus által hirdetett igazságot, hanem, hogy egész lényeddel követed is azt. Ha tehát meg akarod kapni ezt az életet, ki kell mondanod az igenedet Krisztusnak, el kell fogadnod a tanítását, és a szavai, a parancsolatai szerint kell élned. Jézus világosan megmondta: "Aki megtartja tanításomat, nem ízleli meg a halált örökre." (Jn 8,51) Tanítását pedig egyetlen szó foglalja össze: a szeretet. Lehetetlen, hogy ne légy boldog: benned van az Élet! Ebben a húsvéti idõszakban segítsünk egymásnak megvalósítani elhatározásunkat, melyet állandóan meg kell újítanunk: próbáljunk újra és újra meghalni önmagunknak, hogy Krisztus, a Feltámadott már mostantól bennünk élhessen. István atya Könyvajánló Szépirodalom: Albert Gábor: Nekünk senki sem mondott jövendõt; Amis, Martin: Siker; Berde Mária: Földindulás; Bródy Sándor: Két feleség; Hófehérke; Cast, P. C.: Az Éjszaka Háza 1. köt. Megjelölve; Christie, Agatha: Halál a felhõk között; Dick, Philip K.: Csúszkáló valóságok; Dunmore, Helen: Ostrom; Finder, Joseph: Titkos kapcsolat; Giffin, Emily: Zûr van, babám!; Hassel, Sven: Kárhozottak légiója Marton, Kati: A nép ellenségei; McCaig, Donald: Rhett Butler; Móra Ferenc: Hiszek az emberben; Moriarty, Siénad: A földre szállt nagynéni; Rétfalvi Judit Mária: Fátylak; Steel, Danielle: Veszélyes szerelem Gyermek- és szépirodalom: Brezina, Thomas: A hétpecsétes titkok naplója; Nagy Bandó András: Hetvenhét macskajaj; Wass Albert: Tavaszébresztõ cinege Ismeretterjesztõ irodalom: Széchenyi Kinga: Megbélyegzettek: a kitelepítések tragédiája; Móser Zoltán: Névviseletek 3. köt. Raskó István: Honfoglaló gének; Ranschburg Jenõ: A mélységbõl kiáltok: depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülõkorban; Szûcs Gabriella: Autoimmun betegségek; Béres Klára: Cseppben az élet: Béres József életútja; Kriszten György: Gyakorlati fogások a szõlõtermesztésben; Petrovics Emil: Önarckép - álarc nélkül I. II. köt.; Gál Róbert: Délibábos Hortobágyon; Kötelezõ olvasmányok tartalma és elemzése középiskolásoknak ; Vass Judit: Verselemzõ érettségizõknek; Sabra, Martina: Jordánia; Klapka György: Klapka György, az élet koreográfusa A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár felolvasóestet rendez Tatay Sándor író születésének 100. évfordulója alkalmából. Helyszín: Városi könyvtár olvasóterme Idõpont: május 7. (péntek) 18,00-24,00 óra között Telefonon vagy személyesen azok jelentkezését várjuk, akik szívesen olvasnának fel a rendezvényen. Szántainé Ruzsa Mariann könyvtáros Gyászhírek: Wallovics Vilmosné sz. Mihályka Julianna (született 1915-ben) elhunyt február 28-án Borka Gyuláné sz. Mesterházy Piroska (született 1924-ben) elhunyt március 4-én Nyugodjanak békében! Polgárõr hírek Az OPSZ felhívására a polgárõrség május 8-ra országos tavaszi szemétgyûjtési, takarítási akciót szervez valamennyi egyesülete részvételével, kérve más civil szervezetek csatlakozását is. A PEB vezetõsége a nyári idegenforgalomra való felkészülés jegyében április 24-én 17 órától a Városi Közösségi Házban továbbképzést tart az egyesület tagsága részére. Kérjük a tagság pontos megjelenését, részvételét. Meghívó A Polgárõr Egyesület Badacsonytomaj (PEB) április 23-án (pénteken) 18 órakor tartja soros, rendes vezetõségi ülését Badacsonytomajon a Városi Közösségi Házban, melyre tisztelettel meghívom. Napirendi pontok: A hozott határozatok idõarányos teljesítése; A polgárõr szolgálat ellátás tapasztalatainak feldolgozása; Tagfelvétel; Aktuális kérdések feldolgozása (OPSZ és MPSZ Elnökségének intézkedései, tájékoztató, helyi történések és tennivalók); A közrend, közbiztonság helyzete, tájékoztató a PEB tevékenységérõl; A nyári vendégforgalom polgárõr feladatainak elõkészítése; A Balatoni Vízi Polgárõrség együttmûködési (csatlakozási) ajánlata. Az ülés nyilvános, melyre tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklõdõt. Mórocz István elnök

7 Lomtalanítás A Badacsonytomaj VN KFT. és a Remondis Tapolca Kft ben is szervez a lakosság közremûködésével lomtalanítási akciót. Kérjük a lakosságot, hogy ne helyezzék ki az építési törmeléket, veszélyes hulladékot (mikro, számítógép, akkumulátor, hûtõ stb. ) valamint a vashulladékot. A településeken néhány helyen gyûjtõszigeteket jelölünk ki, azon utcák lakosai részére, ahol nem megoldható az ingatlanok elõtt elhelyezett hulladék összegyûjtése. A fenti helyeket táblával jelöljük ki. A lomtalanítás ideje alatt a lim-lomot az ingatlanok elõtti területre kell kihelyezni. Kérjük a lakosságot, hogy lehetõség szerint úgy helyezzék el a hulladékot, hogy az a közlekedést ne zavarja. Mindhárom településrészen április a kihelyezés idõpontja és április én történik a lomok elszállítása. Badacsonytomaj városrész A Badacsonytomajon kijelölt gyûjtõszigetek a következõk: Magyar u. kijelölt pontján; Nagyköz u. 12. Házszámmal szembeni terület; Nagykör u.- Kiskör u. keresztezõdése; Nagykör u. - Iskola u. keresztezõdése; Erdõs u. Palackozó u. keresztezõdése; Erdõs u. kijelölt helyein; Föld u.; Mûvelõdési Ház parkolója: Palackozó u, és a Rózsa köz lakóinak részére; Szõlõhegyi u. - Szidónia u. keresztezõdése ( volt hulladékgyûjtõ helyén ); Ibos Ferenc u. - Szent Donát u. keresztezõdése; Ibos Ferenc u. kijelölt pontjain; Káptalantóti u. - Szénégetõi u. keresztezõdése; Badacsony településrész A Badacsonyban kijelölt gyûjtõszigetek a következõk: Panoráma u. közepe; Radnóti u. eleje és vége; Park u. - Strand u. keresztezõdése; Bogyai Lajos u. közepe; Kisfaludy u. -Radnóti u. keresztezõdése; Kisfaludy u. - Bogyai Lajos u. keresztezõdése; Herczeg F. u-hamvas B. u keresztezõdése; Móricz Zs.út kersztezõdései:vincellér u., Szürkebarát u., Zalai köz, Csabagyöngye u., Pauler Ákos u., Kossuth u.-római u. keresztezõdése A következõ utcák lakói a Római útra helyezhetik ki a hulladékot: Gyurkovics köz, Füge köz, Pöltenberg u., Napsugár u., Szõlõhegyi u., Kápolna u., Helbeck u., Muskotály u. Badacsonyörs településrész A Badacsonyörsön kijelölt gyûjtõszigetek a következõk: Csigáskúti u. eleje (buszmegálló); Csigáskúti u. - Kisörshegyi u. keresztezõdése; Csigáskúti u.-major u. keresztezõdése; Csigáskúti u. kijelölt pontjain; Öreghegyi u. -Hegyalja u. keresztezõdése; Öreghegyi u. kijelölt pontjain; Major u. kijelölt pontjain; Orgona u.- Székelydûlõ keresztezõdése; Orgona u.- Szépkilátó u; Orgona u.- Kiserdõ u. - Vadrózsa u.; Orgona u. Szõlõ u. keresztezõdése; Kiserdõ u. eleje, közepe; Kiserdõ u.- Szabó Ernõné u. keresztezõdése; Szõlõ u. kijelölt pontjain; Virág köz bejárata; Kemping u. kijelölt pontjain; Mandulás u. bekötõ útjainál; Arborétum u.- Kápolnavölgyi u. keresztezõdése; Kápolnavölgyi u. kijelölt pontjain; Hegyalja u. - Szépkilátó u. keresztezõdése; Arborétum u. - Klastrom u. keresztezõdése; Arborétum út eleje; Arborétum u. páratlan fele; Badacsonytomaj Város Önkormányzata Fizetett politikai hirdetés A T.E.T.T. Választási Fórum elérhetõségei: 8258 Badacsonytomaj, P.f. 4 Tel.: 30/ Új parkolási rend Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfeleink! Badacsonytomaj Képviselõ-testülete rendeletében módosította a fizetõ parkolókban fizetendõ díjakat az alábbiak szerint: Óradíj Napidíj Pótdíj A díjosztály 260 Ft Ft Ft B díjosztály 660 Ft Ft Továbbra is lehetõség van a Badacsonytomaj VN Kft. irodájában bérlet megvásárlására. A bérletek díjai évben az alábbiak: Heti bérlet Havi bérlet Idény bérlet Helyi lakos Ft Ft Helyi közület Ft Ft Nem helyi lakos, közület Ft Ft Ft A fenti árak az ÁFA-t tartalmazzák. A díjköteles idõ a továbbiakban is minden nap április 25-tõl október 31-ig, 8-20 óra között tart. Ügyfeleinknek lehetõségük van a parkoló díjat mobiltelefonnal megváltani. Ennek lehetõségérõl bõvebben a oldalon tájékozódhatnak. Az Ad-hoc mobiltelefonos parkolás menete Badacsonyban: 1. A parkolás megkezdésekor küldje el SMS-ben a rendszámát (nagybetûvel, kötõjel nélkül, pl.: ABC123) saját mobilszolgáltatójának megfelelõen a as telefonszámra. (pl.: T-mobilos ügyfél: / ) 2. Miután elküldte az üzenetet, a parkolási rendszer regisztrálja a rendszámot és kezdeményezi a parkolás elindítását. Az üzenet elküldését követõ pár percen belül SMS-ben visszaigazolják a kérést. Mindig várja meg a parkolás elindításának sikerességét igazoló SMS üzenetet! 3. A parkolás végén küldje el SMS-ben a STOP szót ugyanarra a telefonszámra, melyen a parkolást kezdeményezte. 4. A parkolás lezárásáról SMS érkezik telefonjára. Kérjük, ha a parkolással kapcsolatosan bármiféle kérdése, észrevétele van, jelezze a Badacsonytomaj VN Kft. felé, vagy látogasson el a honlapunkra. Badacsonytomaj VN Kft. Ferenczy Károly ügyvezetõ Nyílt válasz egy nyílt levélre Alulírott egy gyõri lakos, tehát nem választó és nem választható Badacsonytomaj városában. Ezért kérem a szerkesztõt, hogy alábbi soraimat ne tekintse fizetett politikai hirdetésnek, még akkor se, ha az elõzõ lapszám 5. oldalán ilyen megjelöléssel leadott írásra reagálok. Gondom van mindjárt a cikk minõsítésével. Hogy pénzért jelenhetett meg, ez a laptulajdonos és a szerkesztés magánügye, de az már nem, hogy a tartalma milyen mértékben "politikai". A politika ugyanis eredeti értelmében államtudományt jelent, tehát nem a személyeskedés "tudománya", amit ifj. Lukács László fél-újságoldalas írásában sûrûen gyakorol. Pedig így fejezi be: "Levelemet nem Ön ellen (vagyis Kárpáti Lajos ellen - Cs. A.) írtam, sokkal inkább gondolatébresztõnek szántam közös jövõnk, Badacsonytomaj város és az itt élõk érdekében." Szó szerint azonosulok ezzel magam is - jelen levelem fogadtatásához az olvasó jóindulatát kérve. Legfeljebb azt teszem hozzá, hogy én, mint egy badacsonyörsi nyaraló tulajdonosa 120 kilométerrõl is teljes mértékben szurkolok a település sikeres mûködéséért. És a magam módján teszek is érte. Olyan egyesületnek vagyok az egyik alelnöke, amelynek bizonyára sokkal több tagdíjfizetõje van, mint valamennyi bejegyzett magyar politikai párt badacsonytomaji összes tagjának, együttvéve Igen, a Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesületrõl van szó, amelynek - többek között - az örsi strandért tett erõfeszítései országos visszhangot keltettek. Itt nem részletezendõ az utóbbi idõszak számos örsi megmozdulása, hiszen többségükrõl korrektül ez az újság is beszámolt. Nos, mibõl gondolja tisztelt ifj. Lukács László, hogy egy ilyen aktív csoportosulás Tavaszi nagytakarítás április 22., 24. Tisztelt Hölgyeim, Uraim! A Közútkezelõ Nonprofit Zrt.. által a "Föld napja" alkalmából kezdeményezett környezetvédelmi akció jegyében április 22-én csütörtökön, 24-én szombaton mindhárom településrészen nagytakarítást szervezünk. Kérjük, akiknek fontos, hogy környezetünk szebb és tisztább legyen, jöjjenek el és dolgozzunk együtt! Kérésünk a lakossághoz, intézményekhez, a civil szervezetekhez szól annak érdekében, hogy egészségesebb és szebb környezetben éljünk. A Közútkezelõ Zrt. együttmûködést ajánl fel az országos közúthoz tartozó közterületekrõl (utak, parkolók, út menti területek) a hulladék, elszáradt lágyszárú növényzet összegyûjtésére és elszállítására. A már hagyományosan tervezett munkaterületek Badacsonytomaj városban: Sportpályák és környékük; Óvoda és környéke; Milleniumi Ifjúsági Park; Templomtól a ravatalozóig; Iskola és környéke (Kert. u.); Vasút utca; Történelmi Emlékpark; Római út és csatlakozó útjai; Badacsonyban: 71-es számú fõút mindkét oldala; Badacsony móló; Parkolók; Kõgát; Római út és csatlakozó útjai Badacsonyörsön: (Gyülekezõ: 8,45 órakor a Szent Antal Kápolnánál) Rózsa Büfé környéke; Csónak kikötõ; Milleniumi Emlékpark; Temetõ; Buszmegállók; 71-es számú fõút mellett; Belsõ közutak mentén; Csigáskúti út melletti játszótér; A "Tavaszi nagytakarítás" Április 22-én és 24-én óra között kerül megrendezésre! (Egyes civil szervezetek a fentiekbõl választott egyeztetett idõpontban dolgoznak). Mindenkit szeretettel várunk! Mórocz István alpolgármester, koordinátor óriási többséggel megválasztott elsõ embere nem való helyi képviselõnek? (Elég komolytalan hallomásos epizódnak hat a "magát felvállalni nem merõ" Simonné Visi Erzsébet felemlegetett levélkihordása...) Vagy mibõl feltételezi, hogy a helyi vállalkozók - a város bizonyára legjelentõsebb adófizetõi - rosszat akarnak, ha számukra reményteljes jelöltet keresnek döntési helyzetbe kerülõ személyére? Elnézést a kisiskolás okfejtésért, de ha egy vállalkozónak jobb feltételeket teremtenek, akkor õ többet fejleszt, többet adózik, tehát végsõ soron a város is profitál belõle. Végül milyen alapon prejudikál egy olyan embert (Kárpáti Lajost), aki ha nem is hosszú ideje, de aktívan bekapcsolódott új lakóhelye közéletébe, a BÖÉE munkájába, és mindezek alapján felajánlja szolgálatait a közösségnek. Nem biztos, hogy gunyoros megjegyzés jár ezért, ha valaki egy polgármesterséget fizetés nélkül vállalna el. Ugye, kedves ifj. Lukács László nem azért fogalmazott így fizetett soraiban, mert az önkormányzat vállalatának alkalmazottja? Hogy egy csöppet azért én is személyeskedjek. Tessék abba mindenkinek belenyugodni: a kiteljesedõ hazai demokrácia velejárója, hogy az egyre erõsödõ civil szervezetek - mint az Ön által említett kettõ is - igyekszik részt kérni az adott térség és népesség közös ügyeinek intézésébõl. S hogy ez a szándék aztán milyen sikerrel jár majd, arról fél év múlva úgyis a "demosz", azaz a nép fog dönteni a szavazófülke magányában. Csiszka Antal Miként a (x) jelzi, ez az írás mégis fizetettként jelenik meg a laptulajdonos döntése alapján, mely szerint minden hasonló téma csak íly módon kaphat helyet a Badacsony újságban. (X)

8 Mûsorajánló A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár programjai: Áprilisi rendezvényeink: - Április 22-én órától Elõadás és fotókiállítás a Keresztury házban. Dr. Pusztay János: A borostyánkõpart népe: A lívek - Április 23-án órától A Manó klub keretein belül dr. Sövényházi Ilona, gyermekorvos tart elõadást a Homeopátiás orvoslásról a Közösségi Házban. - Április 30-án órától Ringató foglalkozás a Manó klub keretein belül a Közösségi Házban. Zenés- verses foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek(nagyszüleiknek) a Kodály-elvek alapján. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola Tanára Májusi elõrevetítés: - Május 1. Sport-majális a városi edzõpályán - Május órakor Egry József Emlékmúzeum megnyitása, és egyben Picasso Litográfiáiból kiállítás nyílik. A picasso tárlat a Múzeum teljes nyitvatartási ideje alatt látható lesz! - Május 6-8. Tatay Emléknapok programok: Május órakor Indulás Bakonytamásiba (gyülekezõ az iskola elõtt) óra Irodalmi mûsor Tóth Mariann rendezésében a Keresztury házban Május óra Koszorúzás az Egry József mûvelõdési Ház oldalán elhelyezett emléktáblánál A Tatay Sándor Általános Iskola programjai Május 7.: 9.00 óra irodalmi összeállítás (Egry József Mûv. Ház Színházterme) óra kvízjáték (Színházterem) óra a Tapolcai Musical Színpad emlékmûsora (Színházterem) óra éjfélig tartó felolvasó est Tatay Sándor életmûvébõl a Városi Könyvtár Olvasótermében Május 8.: Tatay Emléknapok badacsonytördemici programjai: óra: Tatay Sándor Emléktúra a Rodostó túristaházhoz óra: Tatay Emlékkiállítás megnyitója az iskola épületben - Május órától Manó klub a Közösségi Házban - Május órakor Elõadás és kiállítás a Keretsztury házban - Május órától Ringató foglalkozás a Manó klub keretein belül a Közösségi Házban. Zenés- verses foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek(nagyszüleiknek) a Kodály-elvek alapján. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola Tanára - Május 16. Ranolder emléktúra órakor találkozó a Kisfaludy ház parkolójában - Május órától Manó klub a Közösségi Házban - Május órától Tánc-dal-fesztivál 2. címû elõadás megtekintése a balatonfüredi Pannon Várszínházban a Mûvelõdési Központ szervezésében - Május 23. Pünkösdi bál Badacsonyban a Dísztéren az S M S együttes közremûködésével - Május 27. Trianontól a Don-kanyarig történeti áttekintés és kamara kiállítás a Magyar Királyi Honvédségtõl címmel kiállítás nyílik a Városi közösségi Házban a Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, illetve a tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület közös szervezésében. - Május órától Ringató foglalkozás a Manó klub keretein belül a Közösségi Házban. Zenés- verses foglalkozás 0-3 éves korú gyermekeknek és szüleiknek(nagyszüleiknek) a Kodály-elvek alapján. A foglalkozást vezeti: Rompos Patrícia, a Járdányi Pál Zeneiskola Tanára - Május 29. "Városunk Napja "városnapi rendezvény a Sportpályán Megvan a Gyõzelem! A Badacsonytomaj NB III-as labdarúgó csapata lejátszotta újabb három bajnoki mérkõzését a Bakony csoportban. Badacsonytomaj-Csesztreg 2:2 (1:0) Közepes színvonalú mérkõzésen a 25 percig emberhátrányban játszó hazaiak megérdemelték volna a gyõzelmet. Jók: Tóbiás, Hegedûs, Csala, Nagy Zs. illetve. Nagy N., Bagó. Csorna-Badacsonytomaj 3:2 (2:1) Török Zoltán: - Gyenge színvonalú mérkõzésen és gyenge játékvezetés mellett megérdemelt hazai gyõzelem született. Badacsonytomaj-Mosonmagyaróvár 1:0 (0:0) Az 55. percben egy elõreívelést Kiss Márton vett le a tizenhatoson belül, majd egy fordulást és egy remek cselt követõen ballal a rövid sarokba lõtt, 1:0. Török Zoltán: - Amit vállaltunk azt maradéktalanul teljesítettük. Az összes mérkõzésen partiban voltunk ellenfeleinkkel, sõt több helyzetet is kidolgoztunk az adott meccseken. A szerencse a mai napig elkerült bennünket, reméljük, hogy ezzel a gyõzelemmel megtört a jég. Bízunk abban, hogy még több gyõzelemnek tudunk örülni a bajnokság végéig. Várjuk szurkolóinkat a mérkõzéseinkre, mert szükségünk van rájuk. A Badacsonytomaji második csapat legutóbbi négy mérkõzését megnyerte, a mérkõzések végeredményei: Lesencetomaj - Badacsonytomaj 3:4; Badacsonytomaj - Tapolca VSE Öregfiúk 4:0; Lesenceistvánd - Badacsonytomaj 3:8; Badacsonytomaj - Hegymagas 9:2 A Badacsonytomaji utánpótlás csapatok eredményei: U-19: Mosonmagyaróvár - Badacsonytomaj 6:0; Badacsonytomaj - Csorna 1:9; Csesztreg - Badacsonytomaj 5:1; Badacsonytomaj - Sárvár 1:4; Badacsonytomaj - Körmend 0:4. U-16: Mosonmagyaróvár - Badacsonytomaj 14:1; Badacsonytomaj - Csorna 0:1; Csesztreg - Badacsonytomaj 4:0; Badacsonytomaj - Sárvár 0:9; Badacsonytomaj - Körmend 1:2. Tapolcai Gábor Fõzõverseny A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár a "Városunk Napja 2010" rendezvényre fõzõversenyt hirdet civil szervezetek, vállalkozók, vállalkozó szellemû csoportok, magánszemélyek számára! Bõvebb felvilágosítást a lent található telefonszámokon kaphatnak! Jelentkezni a Városi Mûvelõdési Központban lehet az alábbi telefonszámon: 06-87/ , 06-20/ Városnapi rajzpályázat A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár rajzpályázatot hirdet "A mi városunk: Badacsonytomaj" címmel Leadási határidõ: április 30. Eredményhirdetésre és a díjak átadására a "Városunk Napja 2010." rendezvényen kerül sor május 29-én Az elkészített rajzokat a Városi Közösségi Házba kérjük a nevelõk által eljuttatni! Kincsünk a Víz A víz világnapja alkalmából március 21-én megtartotta "Víz napi Balcsi-partiját" a Nõk a Balatonért Egyesület helyi csoportja a Bányász strandon, hogy ezzel is felhívják a figyelmet vízkincsünk védelmének fontosságára. A hölgyek énekkel, verssel, a Balaton koszorúzásával, egy kis vitorláshajó útra bocsátásával tették emlékezetessé az éltetõ elemnek szánt napot. A kellemes tavaszi idõben a családok minden tagja jól érezhette magát, játszva, beszélgetve, napfürdõzve tölthették a délutánt. Víznapi tavasznyitó A Badacsonyörsi Érdekvédelmi Egyesület a Víz világnapja alkalmából az örsi strandon megkoszorúzta a Balatont. A szeles idõjárás ellenére sokan jöttek el március 20-án az elsõ tavaszi rendezvényünkre. A koszorú Vízre bocsátása után baráti beszélgetéssel zártuk a programot. Szóba kerültek többek között a stranddal kapcsolatos fejlemények, illetve az elkövetkezõ idõszak tennivalói. Ennek megfelelõen Egyesületünk felvállalta az Erdészet szakemberével történt egyeztetés után, hogy az örsi hegy szívében található kolostorromhoz vezetõ utat rendbe teszi. Fel kívánjuk tárni a hegyen az elhanyagolt területeket, s azok tulajdonosait megkeressük az ápolt környezet újra alakításáért. Szívesen vesszük azok jelentkezését, akik ezen munkafolyamatokban aktívan közremûködnének. Simonné Visi Erzsébet elnök, BÖÉE Kispályás focitorna A Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a Badacsonytomaji Sportegyesület "Badacsonytomaj Bajnok Csapata" címért kétfordulós, kispályás labdarúgó tornát hirdet! Az 1. fordulóra május 1-jén, szombaton, a Sportmajálison, a 2. fordulóra május 29-én, a "Városunk Napja 2010" rendezvényen, 9.00 órától kerül sor Jelentkezni lehet: április 30-ig Tapolcai Gábornál: 06-30/ fõs csapatok jeléentkezését várjuk! A mérkõzések két pályán fognak zajlani. A játékidõ a csapatok számától függ! Az 1. kupa sorsolása lesz majd a 2. torna sorrendje is! Jótékonysági elõadás Jótékonysági elõadásra tisztelettel hív mindenkit a Szent Erzsébet Gyermekalapítvány. Sas József rendezésével kerül színpadra a Mini Mikroszkóp - Meglepetés Kabaréja, a Veszprémi Városi Mûvelõdési Központban május 15-én órakor. A jótékonysági elõadásra tiszteletjegyek Ft és Ft/db áron igényelhetõk a 06/ faxszámon. A bevételt kisgyermekek életének megmentésére fordítják.

9 Mintha csak a sokszínûségét illusztrálta volna az idõjárás, volt frizurarontó tavaszi szél, simogató napsütés, de még hózápor is az idei Utazás kiállításon március 4-7 között, a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban. A pavilonokban azonban egész más változatosság fogadta a nagyközönséget. Az Utazás és azon belül a Karát Ékszer Sziget, mellette a Budapest Boat Show, amivel a Golf Expo és a Karaván Szalon volt együtt. További érdekességet és választékot jelentett a II. Európai Leader Expo és a III. PORT.hu Bringaexpo is. Az idén elõször egy csokorba szedett kiállításokat a programokkal és a 35 ország közel 1000 kiállítójával együtt összesen m2-en berendezkedõ kora tavaszi fesztivált több mint 55 ezer látogató tekintette meg. Még ennél is többen részesülhettek volna a rendezvények nyújtotta élményekben, ha március 7-én vasárnap, a kora délutáni órákban egy rosszindulatú telefonáló - akit a BRFK nagy erõkkel keres - nem zavarja meg az addig zökkenõmentes zárónapi programokat. Ebben a helyzetben a Hungexpo Zrt.-nek nem volt más választási lehetõsége, mint hogy a látogatók és kiállítók testi épségét szem elõtt tartva a lehetõ legrövidebb idõ alatt kiürítse a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont területét. Bár a kiürítési kényszer nem a Hungexpo Zrt.-nek felróható okból keletkezett, a menedzsment mind látogatóit, mind kiállítóit igyekszik lehetõségeihez mérten kárpótolni a kellemetlenségek miatt. Az Utazás kiállítás, a Budapest Boat Show, a Karát és a Karaván Szalon kiállítói 5%-os kedvezményben részesülnek ugyanazon kiállítások évi helydíjaiból. Az Utazás-Leader-Karát kiállítások m2-en 800 kiállítóval, a Budapest Boat Show, a Karaván Szalonnal és a Golf Expo-val m2-en 130 kiállítóval fogadta a vendégeket. A III. PORT.hu Bringaexpo idén elõször csatlakozott az Utazás kiállításhoz, "kereken" m2-en 55 kiállítóval. A Badacsony Régió (Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Szigliget, Ábrahámhegy) kínálatának megjelenítését a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület szervezte. A kiállításon Egyesületünk a mikro régió hagyományos és új turisztikai kínálati elemeit mutatta be. A látogatók felé a kommunikációban kiemelt szerepet kaptak az egyesület szállásadói és szolgáltatói, s hozzájuk kapcsolódóan az üdülési csekk elfogadás lehetõsége, valamint a mikro régió rendezvényei, a jelenleg zajló BorBarangolás rendezvénysorozat, a Badacsony Régiós kártya és a régiós buszjárat. A hangsúlyt arra helyeztük, hogy az év 365 napján várjuk a látogatókat, hiszen a BorBarangolás május közepéig tartó Badacsony Régió a budapesti Utazás kiállításon sorozatát követõen egészen decemberig változatos programokat és eseményeket kínál a Badacsony Régió! Sõt, még ennél is többet, hiszen a jelentõs kedvezményeket nyújtó Badacsony Régiós Kártya és a helyi közlekedést megkönnyítõ buszjárat minden eddiginél vonzóbbá teszi a régiót. A standon elhelyezett plazmaképernyõn a látogatók folyamatosan láthatták a Kalmár György által készített bemutató filmet a régió természeti szépségeirõl, rendezvényeirõl. Az Egyesület által használt Destour informatikai rendszert biztosító Chrome Kreatív Munkák Kft. jóvoltából a standunk elõtt elhelyezett Touch info (érintõképernyõs információs terminál) segítségével a látogatók folyamatosan böngészhették egyesületünk honlapját illetve megtekinthették a BorBarangolásról, valamint a régiós buszjáratról készült filmet. A közönségnapokon a látogatókat borkóstolóval várták egyesületi tagjaink, naponta három borosgazda mutatkozhatott így be. Nagy sikert aratott az óránként megtartott kvízjáték is, amit Tapolcai Gábor vezetett. Az immár hagyományosnak mondható kérdõív- sorsjegy segítségével egyrészt hasznos információkat tudtunk meg a látogatóktól, - melyek feldolgozása már megkezdõdött és a szakmai tevékenység tervezéséhez nyújt majd segítséget -, másrészt a kérdõívet kitöltõk között minden nap 15 órakor értékes nyereményeket sorsoltunk ki a tagok felajánlásaiból. Egyesületi tagjaink felajánlásai nagy sikert arattak a nyertesek között. Ezúton is köszönjük tagjaink támogatását és segítségét!!! A sajtó munkatársai és potenciális partnereink számára CD-t készítettünk, s a szakmai napon, csütörtökön "névjegykártyaként" ezt adtuk át az érdeklõdõknek. Egyébként a szakmai nap sokkal jobban sikerült a tavalyinál, mivel csak szakmai látogatókat engedtek be, így érdemben tudtunk foglalkozni a sajtó illetve a szakma képviselõivel. Összességében a kiállításon való megjelenésünket sikeresnek értékeljük, a régiós összefogás és ennek jelentkezõ eredményei, mint pl. a Badacsony Régiós Kártya és a buszjárat, a gazdag programkínálat stb. vonzóbbá tehetik térségünket belföldi versenytársainknál. Tasner Mónika irodavezetõ Pünkösdkor indul a régiós buszjárat Régiós buszjárat - mobilitás fáradtság nélkül! Pünkösdtõl október közepéig naponta több alkalommal Badacsonyból a Szent-György hegyre, Szigligetre, Salföldre és Ábrahámhegyre közlekedõ Régiójáró busz igénybevételével Vendégeink fáradtság nélkül, kényelmesen járhatják végig a régió nevezetességeit és kóstolhatják meg a borvidék zamatos borait. A buszon hostess fogadja és kalauzolja a vendégeket, aki bemutatja a települések nevezetességeit, az aktuális rendezvényeket és a megállókhoz kapcsolódó szolgáltatók kínálatát. Napijegy vásárlásával Vendégeink megcsodálhatják a Badacsony-hegy szépségeit, megízlelhetik a Szent-György hegyi pincék remek borait, meghódíthatják a Szigligeti Várat, a káptalantóti Kecskefarmon elleshetik a sajtkészítés fortélyait, Salföldön a Nemzeti Park Majorjában õshonos magyar háziállatok és lovasbemutató várja a vendégeket, Ábrahámhegyen pedig a helyi borozók és vendéglõk specialitásai! A 2010-es menetrend a 2. oldalon olvasható. Közgyûlés április 23. (péntek) Tájékoztatjuk a tisztelt Tagságot, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület soros közgyûlése április 23- án órakor a Badacsonytomaji Közösségi Házban kerül megrendezésre. A korábbi közgyûlés határozata alapján, az a tag, aki címmel rendelkezik elektronikusan fogja megkapni a meghívót. Kérnénk minden tagot, hogy a témák fontosságára való tekintettel megjelenni szíveskedjen! Badacsonytördemic "100 Éve Született Tatay Sándor Író" Kiállítás megnyitó május 8-án a badacsonytördemici Faluházban. Információ: Faluház, Teleház Tel.: 87/ , Tel./Fax: 87/ Nyitva: Kedd-Szombat: ig BorBarangolás - egy jóízû kaland - Január végétõl folytatódik az immár 4. alkalommal megrendezésre kerülõ BorBarangolás rendezvénysorozat. Télen is érdemes felkeresni a Badacsonyt, mert mindig talál nyitva tartó pincét és vendéglõt! A badacsonyi borászok szombatonként órától mutatják be a pincék rejtekében õrzött legzamatosabb boraikat, melyeket ínycsiklandó falatokkal és kellemes dallamokkal tesznek még felejthetetlenebbé. További titkokat az étkekrõl, zenérõl, nyitva tartásról a honlapon lehet megkaparintani. Következõ Borvacsorák: április 24. május 8. május Válibor - Szabó Családi Pince - Szeremley Birtok 1 + 1% "Ahhoz, hogy segíteni tudj, nem kell hõsnek lenned, hiszen adód 1%-a is szuper nagy segítség." Tisztelt Egyesületi Tagok! Amennyiben Ön még nem döntötte el, hogy mely nemes ügy mellé kíván állni ez évben, kérjük, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet jelölje meg kedvezményezettként az adó 1%-os nyilatkozatában. Az adóbevallása elkészítésekor fordítson 1 percet az SZJA adó 1% felajánlásra. Ez Önnek semmibe sem kerül, de nagyon sokat segít vele! Támogassa Turisztikai Egyesületünket adója 1 %-ával. Az Egyesület pontos adatai: Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület H-8261 Badacsony, Park u. 14. Tel.: / Adószám: Számlaszám: (Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Badacsonytomaj)

10 MAN Nemesgulács Kisapáti Hegymagas Hegymagas Hegymagas Hegymagas Hegymagas Szigliget 39. Badacsony 37. Badacsonytomaj 38. Badacsony 36. Badacsonytomaj 34. Badacsonyörs 35. Badacsonyörs 32. Ábrahámhegy 33. Ábrahámhegy 31. Ábrahámhegy 29. Káptalantóti 30. Salföld 26. Káptalantóti 27. Káptalantóti 28. Káptalantóti 24. Badacsonytomaj 25. Badacsonytomaj 22. Badacsonytomaj 23. Badacsonytomaj 19. Badacsonylábdihegy 20. Badacsony 21. Badacsony 16. Szigliget 17. Szigliget 18. Badacsonytördemic 14. Szigliget 15. Szigliget Badacsony 4. Badacsonylábdihegy 5. Badacsonytördemic 2. Badacsony 1. Badacsony 0. Badacsony TELEPÜLÉS 71-es vasúti buszmegálló Hajókikötõ, Strand Tourinform-Iroda Hotel Neptun - Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum Kisfaludy úti feljáró Kéknyelû Borozó, Szt.Orbán Borház Étterem, Szegedy Róza-ház Borozó, Imre Borpince, Rózsakõ Borpince Étterem, Laposa Pincészet Óbester Panzió Ranolder utcai lejáró Faluház - Szõlõprés kiállítás Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház Mûvelõdési Ház Fischer Borház Szent György Pince és Étterem Horváth Pince Szászi Pince Nyári Pince Feljáró Tarányi Pincéhez Centrum VÁR, Várvendéglõ, Várkávézó, Pupos Pince Strand Hajóállomás Kikötõ Étterem Szent Antal Pince Güns Pince 71. sz. fõút buszmegálló Katica Fagyizó, Andreas Panzió és Borház Eldorádo Camping Étterem 71. sz. út Muskotály utca Tourinform-Iroda Hajókikötõ, Strand, Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum Borbarátok Vendéglõ Tájház Lacus Pelso Pizzeria, Virág Ajándék Üzlet, Sörpatika, Tomaj Camping Szeremley Birtok Borbély Családi Pincészet Válibor Istvándy Pincészet Centrum Liliomkert Bio Piac Istvándy Borház Kecskefarm Természetvédelmi Major Válibor Sportpálya buszmegálló Lacus Pelso Pizzeria Vasútállomás - OPUS Utazási Iroda Iskola u. keresztezõdés Barna Borozó Varga Pincészet Vasútállomás Sipos Borház, Csanádi Pincsészet Vasútállomás Tomaj Camping, Lacus Pelso Pizzeria, Sörpatika, Virág Ajándék Üzlet Városi Strand Park utcai megálló miditourist Tourinform-Iroda Hajókikötõ, Strand, Hárskert Vendéglõ, miditourist, Alapozó Falatozó, Borpatika, Németh Pince, Egry Múzeum MEGÁLLÓ 12:25 12:28 12:31 12:33 12:35 12:38 12:42 12:48 14:30 14:33 14:36 14:38 14:40 14:43 14:47 14:53 11:48 13:56 16:01 11:45 13:53 15:58 11:46 13:54 15:59 11:43 13:51 15:56 11:39 13:47 15:52 11:41 13:49 15:54 11:34 13:42 15:47 11:36 13:44 15:49 11:32 13:40 15:45 11:23 13:31 15:36 11:28 13:36 15:41 11:16 13:24 15:29 11:19 13:27 15:31 11:21 13:29 15:34 11:11 13:19 15:24 11:13 13:21 15:26 11:07 13:15 15:20 11:09 13:17 15:22 10:59 13:07 15:12 11:01 13:09 15:14 11:03 13:11 15:16 10:51 12:59 15:04 10:54 13:02 15:07 10:56 13:04 15:09 10:45 12:53 14:58 10:47 12:55 15:00 10:17 10:20 10:23 10:25 10:27 10:30 10:34 10:40 10:06 12:14 14:19 10:09 12:17 14:22 10:12 12:20 14:25 10:04 12:12 14:17 10:02 12:10 14:15 10:00 18:50 18:53 18:56 18:58 19:00 19:03 19:07 19:13 21:00 21:03 21:06 21:08 21:10 21:13 21:17 21:23 23:10 23:13 23:16 23:18 23:20 23:23 23:27 23:33 18:11 20:21 22:31 0:41 18:08 20:18 22:28 0:38 18:09 20:19 22:29 0:39 18:06 20:16 22:26 0:36 18:02 20:12 22:22 0:32 18:04 20:14 22:24 0:34 17:57 20:07 22:17 0:27 17:59 20:09 22:19 0:29 17:55 20:05 22:15 0:25 17:46 19:56 22:06 0:16 17:51 20:01 22:11 0:21 17:39 19:49 21:59 0:09 17:41 19:51 22:01 0:11 17:44 19:54 22:04 0:14 17:34 19:44 21:54 0:04 17:36 19:46 21:56 0:06 17:30 19:40 21:50 0:00 17:32 19:42 21:52 0:02 17:22 19:32 21:42 23:52 17:24 19:34 21:44 23:54 17:26 19:36 21:46 23:56 17:14 19:24 21:34 23:44 17:17 19:27 21:37 23:47 17:19 19:29 21:39 23:49 17:08 19:18 21:28 23:38 17:10 19:20 21:30 23:40 16:40 16:43 16:46 16:48 16:50 16:53 16:57 17:03 16:29 18:39 20:49 22:59 16:32 18:42 20:52 23:02 16:35 18:45 20:55 23:05 16:27 18:37 20:47 22:57 16:25 18:35 20:45 22:55

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó!

A pécsváradi Tourinform iroda 2014/ÁPRILIS. Tisztelt Olvasó! A pécsváradi Tourinform iroda HÍRLEVELE 2014/ÁPRILIS Tisztelt Olvasó! Ön a pécsváradi Tourinform Iroda 2014. évi negyedik hírlevelét olvassa, amellyel célunk, hogy mind partnereinket, mind pedig az érdeklődőket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása

I. Településrészi önkormányzatok tagjainak megválasztása II. Aljegyző állásra kiírt pályázat elbírálása PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Személyi ügyek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/11 Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 29. (csütörtök) 18:00

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 18-i soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 318/2014. (XII. 18.) sz. képviselő-testületi határozat Keszthely Város Önkormányzata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo

2005. február 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű határo BALATONFÜRED VÁROS Képviselő-testületének 2005. évi munkaterve 2005. február 1. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása Városi Kincstár Valamennyi bizottság 2. Jelentés a folyamatos határidejű

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ április 23.

MEGHÍVÓ április 23. MEGHÍVÓ 2015. április 23. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 23-án (csütörtök) 10 00 órai kezdettel rendkívüli munkaülést tart. Javasolt napirendek: Az ülés helye: Veszprém, Megyeház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének január 21-ei ülésén hozott határozataiból: 1/2011. (I. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. január 21-ei ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése elnökének

Részletesebben

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének i ülésére (2. napirendi pont) Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2016.01.27.-i ülésére (2. napirendi pont) Tárgy: A 2016. évi munkaterv elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax:

Györteleki Napsugár Óvoda OM: Györtelek, Kossuth út 133/c Tel/fax: Különös Közzétételi Lista 2016/2017-es nevelési év Óvoda Az alábbi adatokat tesszük közzé a Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23 -a értelmében. SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Képviselő-testület 2014. december 16-i ülése ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez ELŐTERJESZTŐ NEVE: Szlahó Csaba Előterjesztés

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben