(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 312 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A61K 31/7 ( ) A61P 2/00 ( ) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/FR 04/ (30) Elsõbbségi adatok: FR (72) Feltalálók: BAULIEU, Etienne-Emile, F Neuilly-sur-Seine (FR); FELLOUS, Esther, F-700 PARIS (FR); ROBEL, Paul, F-701 PARIS (FR) (73) Jogosult: Mapreg, Le Kremlin Bicetre (FR) (74) Képviselõ: Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) 3-Metoxi-pregnenolon alkalmazása neurodegeneratív betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítására (7) Kivonat A találmány a 3¹metoxi-pregnenolon vagy a pregnenolon olyan származékának alkalmazása, amely 3¹metoxicsoportot tartalmaz, és nem képes a pregnenolon metabolitjává vagy észter-szulfátjává alakulni, idegrendszeri degeneratív betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítására. A találmány a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítményt is magában foglalja. HU T2 A leírás terjedelme 16 oldal (ezen belül 7 lap ábra) Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.

2 1 HU T2 2 A találmány neuroszteroidszármazékok, közelebbrõl a pregnenolonszármazékai új alkalmazására vonatkozik, az idegrendszer akut vagy krónikus sérülései kezelésére, különösen bizonyos neurodegeneratív betegségek kezelésére, amely alkalmazás elsõsorban azzal kapcsolatos, hogy ezek képesek a neuron mikrotubulusok polimerizációja stabilizálására és/vagy növelésére. A központi idegrendszeri sérülések és a neurodegeneratív betegségek túlnyomó részénél megfigyelhetõ a neuronok sejtvázának módosulása. Ez az elváltozás lehet az érintett sejtek károsodásának a következménye, de az oka is. Tulajdonképpen a mikrotubulusok depolimerizációja közvetlenül felelõssé tehetõ bizonyos neuronok mûködészavaráért, és kiválthatja ezek halálát. Ezenkívül ezek az elváltozások befolyásolják a megmaradó idegsejtek neurites megnyúlásának számát és hosszát, következésképpen csökkentik a hatékonyságukat. Egy NGF-fel végzett kezelés, amely megakadályozza a dendrites atrófiát, patkánynál agykéreg sérülés után jobb mûködés visszaállást tesz lehetõvé [lásd Kolb és munkatársai, Neuroscience (1996)]. Egy központi idegrendszeri sérülés után [lásd Zhang és munkatársai, J. Neuropathol. exp. Neurol. (2000)] vagy egy ischaemiás esemény után megfigyelt sejtváz lebomlás számos tényezõnek az eredménye, különösen az intracelluláris glutamát és a Ca ++ növekedésének eredménye, amely a mikrotubulusok depolimerizációját okozza, és a proteázok, például a kalpain aktivációjának következménye, amelyek lebontják az MAP2¹t. Ha egy kalpain inhibitort [lásd Schumacher és munkatársai, J. Neurochem. (2000)] és egy glutamát kibocsátás inhibitort [lásd Springer és munkatársai, J. Neurochem. (1997)] alkalmazunk, akkor csökkenthetjük állatoknál a velõ sérülés következményeit úgy, hogy részlegesen megõrizzük a sejtvázat. A sérülés gyógyulása megismétli a fejlõdést. A központi idegrendszer bizonyos régióiban az õssejtek létezése jelenleg jól meghatározott. A sérülések stimulálják ezeknek a sejteknek a burjánzását. Ezeknek a sejteknek azonban migrálni és differenciálódni kell. A differenciálódás elsõsorban a sejtváz kialakulásával jár. Az MAP2 fehérjék alkotják a neuron mikrotubulusokhoz kapcsolódó fehérjék egyik fõ alkotórészét. Ezek jelen vannak minden olyan nyúlványban, ami egy neuron dendrites ágszerûségét alkotja, amely elágazásokról ismert, hogy mennyire fontosak a szinaptikus kapcsolatok kialakításánál [lásd Matus, Microtubules (1994); Sanchez és munkatársai, Prog. Neurobiol. (2000)]. Az MAP2 proteinek feltétlenül szükségesek a dendritek kialakulásához, amint azt több szerzõ kimutatta, akik az MAP2 szintézis felfüggesztésével vagy a tenyészetben lévõ neuronok neurit növekedésének leállítását váltották ki [lásd Caceres és munkatársai, Neuron (1992)] vagy egérnél a dendrit növekedést állították így le knock out az MAP2 gén számára [lásd Harada és munkatársai, J. Cell. Biol. (2002)]. Önmagában az MAP2 proteinek szintézise nem elegendõ ennek a dendrit növekedési folyamatnak a kiváltásához. Bizonyos szteroidok, például az ösztradiol vagy a progeszteron, kiválthatják az MAP2 szintézis növekedését [lásd Reyna-Neyra és munkatársai, Brain Res. (2002)] anélkül, hogy látványos morfológiai változásokat indukálnának. Ezzel szemben bizonyos az MAP2-höz kötõdõ molekulák azzal az igen jelentõs és originális tulajdonsággal rendelkeznek, hogy erõsítik ennek a proteinnek az aktivitását, vagyis a tubulin polimerizációs folyamatának aktiválásában [lásd Murakami és munkatársai, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (2000)] és egy nagyobb stabilitású mikrotubulláris szerkezet kialakításában betöltött szerepét. A közelmúltban kimutatták, hogy agyi ischaemia után õssejtek neuronokká képesek differenciálódni, és képesek beépülni a meglévõ neuron áramlásokba [lásd Nakatomi és munkatársai, Cell (2002)]. Ha stimulálni tudjuk ezen sejtek neuritjeinek növekedését olyan molekulákkal, amelyek a tubulin polimerizációját segítik elõ, akkor növelni tudnánk a mûködõképességüket. Számos kutatás ellenére az MAP-ken kívül más specifikus célpontot jelenleg nem sikerült azonosítani a PREG számára. Az MAP2 protein elsõsorban a neuronokban van jelen. Az MAP2-höz kapcsolódó molekulák tehát célpontként rendelkeznek az idegsejtekkel. Tehát valószínû, hogy nincs jelentõs hatásuk az egyéb sejttípusokra, amelyekben az MAP2 koncentráció nagyon alacsony. Azok a vizsgálatok, amelyek a pregnenolon (PREG) in vivo hatását mutatják, csak kis számúak, de ennek a szteroidnak egy jótékony szerepére utalnak. Kimutatták, hogy a PREG csökkenti agyi sérülés után az asztrocita reakciót [lásd Garcia-Estrada és munkatársai, Int. J. Devl. Neuroscience (1999)] és az öregedés során megfigyelt asztrocita méretnövekedést [lásd Legrand és Alonso, Brain Res. (1998). Hozzájárul továbbá velõ sérülés után a mûködés helyreállításának javításához is [lásd Guth és munkatársai, Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1994)]. A PREG védi a hippokampusz sejtvonalból (HT¹22) származó sejteket, amelyek toxicitását a glutamát és a béta amiloid protein váltja ki [lásd Gursoy és munkatársai, Neurochem. Res. (2001)]. Ugyancsak kimutatták, hogy a PREG vagy valamely 3¹helyzetben gyorsan hidroxilcsoporttá hidrolizálható csoporttal helyettesített valamely származéka hasznos a központi idegrendszer betegségei kezelésére, mégpedig oly módon, hogy a mikrotubulusokat érintõ funkciókra hat [lásd WO 01/68068 A, WO 02/36128 A és Murakami és munkatársai, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 97, 7, (2000)]. A PREG valamennyi szteroid hormon prekurzora. Ezek szintézise magában foglalja a PREG 3(3¹OH szerkezetének a 4-3-keto szerkezetté történõ átalakulását (amelyet egy 3 HSD-nek nevezett enzim biztosít). Sikerült blokkolnunk a -3 ¹OH szerkezetet azért, hogy megakadályozzuk ennek a metabolizmusát, és ugyancsak megakadályozzuk a PREG észterszulfát képzõdését, amely molekula nagy koncentrációkban neurotoxikus lehet. Ugyancsak kimutattunk egy vegyületet, a 3¹metoxi-pregnenolont (3 -metoxipregna--én-20¹on, rövidítve 3¹metoxi-PREG), amely rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, és amely ezenkívül 2

3 1 HU T2 2 legalább annyira hatékony, mint a PREG. A vegyület metabolikus stabilitását gázkromatográfhoz kapcsolt tömegspektrométerrel igazoltuk. Úgy véljük tehát, hogy a találmány a 3¹metoxi- PREG¹re vonatkozik, de vonatkozik a pregnenolon valamennyi olyan származékára is, amely 3¹metoxicsoportot tartalmaz, vagy olyan 3 ¹csoportot tartalmaz, amely 3¹metil-éterré alakítható. Ezek a molekulák tehát nem képesek olyan metabolittá alakulni, amely progesztatív hatással (a progeszteron a PREG közvetlen metabolitja, és hormon hatásán kívül a PREG antagonistája is a mikrotubulusok polimerizációjához), androgén, ösztrogén- és glükokortikoidhatással rendelkeznek. Ugyancsak nem tudnak észter-szulfátokká alakulni, amelyek a PREG szulfáthoz hasonlóan neurotoxikus hatásúak lehetnek. A találmány keretén belül kimutattuk, hogy a 3¹metoxi-PREG vagy egyéb találmány szerinti molekulák fontos szerepet játszhatnak a mikrotubulusok polimerizációjában és/vagy stabilizációjában, és rendkívül figyelemre méltó hatásuk van az idegrendszerrel kapcsolatos betegségek kezelésére. Az idegrendszerrel kapcsolatos betegségek ¹en olyan betegségeket értünk, amely a központi vagy perifériás idegrendszerrel kapcsolatosak, különösen azokat, amelyekben szerepet játszanak az idegsejtek mikrotubulusai. A 3¹metoxi-PREG képlete a következõ: A találmány tárgya tehát a 3¹metoxi-pregnenolon vagy a pregnenolon olyan származékának alkalmazása, amely 3¹metoxicsoportot tartalmaz, és nem képes a pregnenolon metabolitjává vagy észter-szulfátjává alakulni, olyan gyógyszer elõállítására, amellyel a mikrotubulusok polimerizációja és/vagy stabilizálása stimulálható, az idegrendszer akut vagy krónikus sérülésének vagy degeneratív betegségének kezelésére, ahol az említett molekula az (I) általános képlettel ábrázolható: ahol: jelentése vagy (I) R1= CO ; CH(OH) vagy CH(O COCH 3 ) R2=H vagy CHCl 2, R3=H vagy CH 3, vagy R2 és R3 együtt egy alábbi gyûrût alkot: vagy Az egyik elõnyös megvalósítási módban az említett molekula a 3¹metoxi-PREG (3 -metoxi-pregna--én- 20¹on). Egy másik elõnyös megvalósítási módban az említett molekula a 3 -metoxi-pregna--én-20-on-17- -diklór-metil. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi- -pregnán-20¹on. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi- -pregnán-20 ¹ol. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi-preg-16 -metil. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi-preg-16 -metil. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi-pregna-,14-dién-20¹on. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi-preg-16,17 -epoxi. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi-preg-16,17 -metilén. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi-pregna--én-3,20 -diol-20-acetát. Egy további megvalósítás esetén a molekula a 3 metoxi- -pregnán-20-on-16 -metil. A találmány keretében a 3¹metoxi-PREG¹et felhasználhatjuk olyan gyógyszer elõállítására, amely egyéb tünetek kezelésére alkalmas, ilyenek például a mentális lassulás, a koncentrációvesztés, a fájdalom, ideértve az akut fájdalmat, a mûtét utáni fájdalmat, a krónikus fájdalmat, a nociceptív fájdalmat, a neuropátiás fájdalmat, a pszichogén fájdalom tüneteit, a perifériás neuropátiákkal kapcsolatos fájdalmat, bizonyos pszichiátriai állapotok (így a depressziós állapotok), disszociatív események, beleértve a disszociatív amnéziát, a disszociatív poriomániát és a disszociatív identitás rendellenességet, egyéb neurodegeneratív betegségek, például a Parkinson-kór, a Huntington-kór, a prionokkal kapcsolatos betegségek, az amiotrófiás laterális szklerózis (SLA), a sclerosis multiplex. Általában a 3¹metoxi-PREG¹et vagy a találmány szerinti származék molekulát minden olyan betegség kezelésére használjuk, ahol kívánatos vagy jótékony hatású a mikrotubulusok polimerizációja és/vagy megnövelt stabilizálása. A találmány egyik elõnyös megvalósításánál az említett betegséget az alábbi csoportból választjuk: Alzheimer-kór, Parkinson-kór, életkor által kiváltott memóriavesztés, anyagok bevétele által kiváltott memóriavesztés, baleset okozta sérülés, agyi sérülés, gerincvelõ sérülése, különösen velõ kompresszió, ischaemia, fájdalom, így a neurit okozta fájdalom, idegi eredetû degenerálódás és sclerosis multiplex. 3

4 1 HU T Egy elõnyös megvalósításnál, különösen a központi idegrendszer szabályozási rendellenességeivel kapcsolatos betegségek kezelésére, az említett gyógyszere tartalmaz egy vivõanyagot is vagy egy olyan vegyületet, amellyel a 3¹metoxi-PREG formálható, abból a célból, hogy az jobban áthatoljon a vér-agy gáton. Egy ilyen vivõanyag vagy vegyület lehetõvé teheti, hogy az említett vér-agy gáton gyorsabban vagy tartósabban legyen képes a hatóanyag áthatolni. Egy ilyen vivõanyag vagy vegyület lehet például egy peptid, amelyet a WO 00/32236 számú szabadalmi bejelentésben ismertettek, vagy lehet a 2¹pirrolidon. A találmány szerint alkalmazott gyógyszerkészítményeket bármely adagolási úton lehet adagolni, beleértve, de nem korlátozóan a következõket: orális, intravénás, intramuszkuláris, intraartériás, velõbe történõ, kamrába történõ, transzdermális, szubkután, intraperitoneális, intranazális, enterális, helyileg történõ, szublingvális vagy rektális úton. Tervezhetõ folyamatos vagy hosszú távú kezelés, amelyet közvetlenül az agyi vagy gerincvelõ folyadék közvetítésével végzünk egy pumpa alkalmazásával, amelyet az agy pókhálóhártya alatti vagy a gerincvelõ térbe implantálunk. Egy ilyen implantátum tartalmazhatja a 3¹metoxi-PREG koncentrált oldatát (például mesterséges agyi-gerincfolyadékkal hígított izopropilbéta-ciklodextrinben). Ezenkívül a 3¹metoxi-PREG¹et adagolhatjuk más biológiailag hatékony szerekkel (például ilyenek a felületaktív anyagok, vivõanyagok, hordozóanyagok, hígítószerek és/vagy közvetítõszerek, amelyek gyógyszerészetileg alkalmazhatók). Az ilyen vegyületeket a szakember jól ismeri. Ezen termékekrõl részletek találhatók a Remington s Pharmaceutical Sciences (Maack Publishing Co., Easton, Pa.) utolsó kiadásában. A találmány szerinti orális, szublingvális, szubkután, intramuszkuláris, intravénás, transzdermális, helyileg vagy rektálisan adagolandó gyógyszerkészítményben a hatóanyagot (3¹metoxi-PREG vagy származék molekula) adagolhatjuk egységnyi adagolási formákban, hagyományos gyógyszerészeti hordozókkal összekeverve, amelyek állatoknak vagy embereknek adagolhatók. A megfelelõ egységnyi adagolási formák közé tartoznak az orális úton adagolható formák, például tabletták, bevonattal ellátott tabletták, drazsék, kapszulák és lágyzselatin-kapszulák, porok, granulátumok, orális oldatok vagy szuszpenziók, a szublingvális és bukkális adagolásra alkalmas formák, a szubkután, intramuszkuláris, intravénás, intranazális vagy intraokuláris adagolásra alkalmas formák és a rektálisan adagolandó formák. A gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak ezenkívül konzerválószereket, oldódást elõsegítõ szereket, stabilizátorokat, nedvesítõszereket, emulgeátorokat, édesítõszereket, színezékeket, aromákat, az ozmózis nyomás módosítására szolgáló sókat, pufferokat, ízjavítókat vagy antioxidánsokat is. Tartalmazhatnak továbbá más gyógyászatilag hatékony anyagokat is. Így a találmány szerinti gyógyszerkészítmények tartalmazhatnak egyéb neuroprotektor szereket is, például olyan vegyületeket, amelyek növelik az idegsejtek regenerálódását. Ezeket a szereket választhatjuk például az idegsejt növekedési faktorok közül, mint amilyenek a fibroblaszt növekedési faktorok (FGF), amely lehet savas vagy lúgos, FGF 3, FGF 4, FGF 6, vagy a keratinocita növekedési faktor (KGF). Elképzelhetõ egy neuroprotektor szer hozzáadása is, mint amilyen az idegi növekedési faktor (NGF), az agyból származó neurotrófiás faktor (BDNF), a neurotrofin 3 vagy 4, a TGF-béta.1, interleukinok, az inzulinból származó növekedési faktorok (IGF¹ek). Alkalmazhatunk ezenkívül bármilyen típusú antioxidáns és neuroprotektor gyógyászati szert, mint amilyenek a glutamát inhibitorok. Amikor tabletta formájú szilárd készítményt állítunk elõ, összekeverjük a fõ hatóanyagot egy gyógyszerészeti vivõanyaggal, például zselatinnal, keményítõvel, laktózzal, sztearinsavval vagy magnézium-sztearáttal, talkummal, gumiarábikummal vagy analóg anyaggal. A tablettát bevonhatjuk szacharózzal vagy más megfelelõ anyaggal, vagy kezelhetjük oly módon, hogy nyújtott vagy késleltetett hatása legyen, és folyamatosan elõre meghatározott mennyiségû hatóanyagot szabadítson fel. Kapszula készítményt úgy állítunk elõ, hogy a hatóanyagot hígítószerrel összekeverjük, és a kapott elegyet kemény vagy lágy kapszulába töltjük, vivõanyagként növényi olajokat, viaszokat, zsírokat, félig szilárd vagy folyékony poliolokat stb. alkalmazhatunk. Szirup vagy elixír formájú készítmény a hatóanyagot édesítõszerrel, fertõtlenítõszerrel, továbbá ízesítõ anyaggal és megfelelõ színezékkel együtt tartalmazhatja. Vivõanyagként vizet, poliolokat, szacharózt, invert cukrot, glükózt stb. alkalmazunk. A vízben diszpergálható porok vagy granulátumok a hatóanyagot diszpergálószerekkel vagy nedvesítõszerekkel vagy szuszpendálószerekkel, továbbá ízjavítókkal vagy édesítõszerekkel elegyítve tartalmazhatják. Rektális adagolásra kúpot alkalmazunk, amelyeket a rektális hõmérsékleten olvadó kötõanyagokkal, például kakaóvajjal vagy félszilárd vagy folyékony poliollal, például polietilénglikollal, viasszal, természetes vagy hidrogénezett olajjal, zsírral állítunk elõ. Parenterális, intranazális vagy intraokuláris adagoláshoz vizes szuszpenziót, izotóniás sóoldatot vagy steril és injektálható oldatot alkalmazunk, ezek gyógyszerészetileg kompatibilis diszpergálószereket és/vagy nedvesítõszereket tartalmaznak. Vivõanyagként alkalmazhatunk vizet, alkoholt, poliolt, glicerint, növényi olajat stb. A hatóanyagot formálhatjuk mikrokapszula formában is, adott esetben egy vagy több további hordozóval. A fájdalom kezelésére az elõnyös adagolási mód a helyileg történõ felvitel. Ehhez a találmány szerinti készítmény lehet gél, paszta, kenõcs, krém, folyadék, vizes folyékony szuszpenzió, vizes alkoholos folyékony szuszpenzió, olajos oldat, alkoholos folyadék vagy szérum típusú diszperzió, vízmentes vagy lipofil gél vagy tejszerû folyékony vagy félszilárd konzisztenciájú emulzió, amelyet úgy állítunk elõ, hogy egy zsíros fázist egy 4

5 1 HU T2 2 vizes fázisban vagy fordítva diszpergálunk, vagy lehet krémszerûen puha, félszilárd konzisztenciájú emulzió vagy gél típusú, vagy lehet még mikroemulzió, mikrokapszula, mikrorészecske vagy ionos és/vagy nemionos típusú vezikuláris diszperzió. Ezeket a készítményeket szokásos eljárással állítjuk elõ. Ezenkívül a készítménybe felületaktív anyagot is bevihetünk, hogy a 3¹metoxi-PREG mélyebb penetrációját elõsegítsük. A szóbajöhetõ komponensek közül a találmány körébe tartoznak azok a szerek, amelyek a penetrációt növelik, ilyenek például az ásványi olajok, az etanol, a triacetin, a glicerin és a propilénglikol; a kohéziót elõsegítõ szerek közé tartoznak például a következõk: poliizobutilén, polivinil-acetát, polivinil-alkohol és a sûrítõszerek. A találmány egyik elõnyös megvalósítási módjánál a gyógyszer injektálható formában van. Egy másik elõnyös találmány szerinti módban a gyógyszer szájon át történõ bevételre alkalmas formában van. Elõnyösen a gyógyszer hatékony mennyiségû 3¹metoxi-PREG¹et tartalmaz, különösen parenterális úton adagolva 0 és 200 mg közötti mennyiséget. A gyógyszer elõnyösen hatékony mennyiségû 3¹metoxi-PREG¹et vagy pregnenolonszármazék molekulát tartalmaz, amely utóbbiban van egy 3¹metoxicsoport úgy, hogy a betegnek adagolt mennyiség 1 és 0 mg/kg közötti legyen. Hatékony mennyiségû 3¹metoxi-PREG¹en a találmány értelmében azt a mennyiséget értjük, amely a befogadónak történõ adagolás után biztosítja a mikrotubulusok stabilizálását és/vagy polimerizációját. Így hatékony mennyiségû 3¹metoxi-PREG adagolása a betegség javulását vagy megszüntetését eredményezi. A befogadónak adagolandó 3¹metoxi-PREG mennyiség különbözõ tényezõktõl függõen változik, ezek közé tartozik a magasság, életkor, testsúly, általános egészség, a nem, a bevitt táplálék minõsége és az adagolás idõtartama, valamint a mikrotubulusok depolimerizációjával/destabilizációjával kapcsolatos betegség idõtartama vagy sajátosságai. Például olyan dózist választunk, amely a hatás helyén 0, 0 mol körüli koncentrációt biztosít. A dózis pontos beállítását a szakember meg tudja valósítani. A találmány tárgya tehát a 3¹metoxi-PREG gyógyászati alkalmazása. A találmány tárgya tehát ez a vegyület, mint gyógyszer. Ugyancsak a találmány tárgyát alkotja az olyan gyógyszerkészítmény, amely hatóanyagként a 3¹metoxi-PREG¹et vagy egy (I) általános képletû 3¹metoxicsoportot tartalmazó pregnenolonszármazék vegyületet tartalmaz, és tartalmaz egy gyógyszerészetileg alkalmazható vivõanyagot. Kimutattuk a 3¹metoxi-PREG azon hatását, amely szerint egy sejt mikrotubulusait stabilizálja és/vagy azok polimerizációját váltja ki. Tehát, általánosságban a találmány tárgya eljárás egy sejtben a mikrotubulusok stabilitása javítására és/vagy polimerizációjának kiváltására, amely abból áll, hogy az említett sejtet körülbelül 0, 0 mol¹os, elõnyösen 0, 0 mol¹os koncentrációjú 3¹metoxi- PREG jelenlétébe helyezzük. A mikrotubulusok polimerizációját jelölhetjük és követhetjük az ezen mikrotubulusokhoz kapcsolt MAP2 protein immunjelölésével. Elõnyösen ezt a módszert in vitro végezzük vagy bizonyos esetekben ex vivo (egy betegtõl izolált sejteken, amelyeket in vitro kezelünk, majd újra beinjektálunk). A találmány további tárgya eljárás egy sejtben a neuritek növekedésének növelésére, amely abból áll, hogy az adott sejtet 3¹metoxi-PREG jelenlétébe helyezzük körülbelül 0, 0 mol koncentrációban. Ezt a módszert szintén elõnyösen in vitro végezzük. A találmány további tárgya eljárás egy sejtben mikrotubulusok depolimerizációja csökkentésére és/vagy neuritek összehúzódásának csökkentésére, amely tartalmazza azt a lépést, hogy az említett sejtet körülbelül 0, 0 mol koncentrációjú 3¹metoxi-PREG jelenlétébe helyezzük. Elõnyösen ezt az eljárást is in vitro végezzük. Az ábrák ismertetése 1. ábra: Mikrotubulusok polimerizációjának kinetikája in vitro: a PREG (pregnenolon) és a 43B molekula (3¹metoxi-PREG) hatása. Egy spektrofotométer küvettában elegyítünk MAP2¹t és tisztított tubulint 4 C¹on GTP jelenlétében. A polimerizációt 37 C¹ra történõ melegítéssel váltjuk ki, majd az optikai sûrûség (DO) növekedésével követjük, amely a képzõdött polimerek mennyiségét mutatja. A PREG és a 43B molekula jelenlétében a látenciaidõ csökken, míg a polimerizáció sebessége és a mikrotubulusok mennyisége jelentõsen nõ az összehasonlító kinetikához képest (csupán az oldószer jelenlétében). 2. ábra: A PREG és a 3¹metoxi-PREG (43B) hatása PC12 sejtekben a neuritek átlagos hosszára. A PC12 sejteket 3 napon keresztül tenyésztjük ng/ml NGF jelenlétében, a PREG vagy a 43B molekula (30 mol) hozzáadásával vagy anélkül (összehasonlító). Mindegyik molekulát három tenyésztõlyukon teszteltük. A méréseket lyukanként 200 sejten a Scion Image szoftver segítségével végeztük. A 3. ábrán: a 43B molekula dózis-hatás összefüggést vizsgáljuk a PC12 sejtek neuritjai átlagos hosszúságára. A PC 12 sejteket NGF ( ng/ml) jelenlétében tenyésztjük, és növekvõ koncentrációban tesszük hozzá a 3¹metoxi-PREG (43B) molekulát. A neuritek hosszúságát 200 sejten mérjük lyukanként, 2, és 8 napi tenyésztés után. 4. ábra: PREG-gel vagy 3¹metoxi-PREG-gel kezelt PC 12 sejtek mikrotubulusaihoz kapcsolódó MAP2 immunjelzése. A PC12 sejteket NGF ( ng/ml) és PREG vagy 3¹metoxi- PREG (20 mol) jelenlétében tenyésztjük.

6 1 HU T2 2 A sejteket rögzítettük, és anti-map2 antitesteknek tettük ki, amelyek kizárólag a mikrotubulusokhoz kapcsolt MAP2¹t teszik láthatóvá.. ábra: Nokodazollal kiváltott neurit retrakció. A sejteket 7 napon keresztül NGF ( ng/ml) jelenlétében tenyésztjük, majd egy órán keresztül elõkezeljük a PREG-gel (30 mol), vagy 43B-vel (30 mol), majd 1 percen keresztül nokodazollal érintkeztetjük (fehér oszlop: DMSO oldószer önmagában; szürke oszlop: Nokodazol). 6. ábra: Okadainsav toxicitása. Védelem szteroidokkal. SH SYY humán neuroblasztóma sejteket tenyésztünk 24 órán keresztül okadainsav jelenlétében önmagában vagy növekvõ koncentrációjú PREG-gel vagy 3¹metoxi-PREG-gel együtt. A sejt mortalitást az jelzi, hogy a tenyésztõközegben laktát-dehidrogenáz (LDH) szabadul fel. 7. ábra: A 43B molekula hatása patkányoknál a mozgatóképesség visszanyerésére gerincvelõ kompresszió után. Az állatok mozgását vakon értékeltük a mûvelet utáni 1 28 napon keresztül a BBB pontozással, amely a bénulás fokát jelzi (a pontszám annál magasabb, minél jobb a rekuperáció). Statisztikai szignifikáció: *: p<0,001; **: p<0, ábra: 43B molekula hatása olyan transzgén egerek mozgási koordinálatlanságára, amelyek neuronjaikban a leghosszabb humán tau protein izoformot expresszálják. A mozgás koordinálatlanságát 12 héten keresztül értékeltük vak kísérletben, miután üres vagy a PREG¹et vagy a 3¹metoxi-PREG¹et (43B) tartalmazó implantátumot szubkután beültettük. A motoros koordináció mértéke elesés elõtt a rotarod dob forgásának maximális sebessége (ez annál nagyobb, minél jobb a kezelés hatékonysága). 9. ábra: A 3¹metoxi-PREG (43B) agyban és gerincvelõben történõ megjelenésének kinetikája patkányoknál 12 mg/kg 43B szezámolajos oldatban történõ szubkután injektálása után. A következõ példák a találmány illusztrálását szolgálják. Példák példa: 3¹metoxi-PREG szintézise g (1,8 mmol) pregnenolon 30 ml piridinnel készített oldatához hozzáadunk g (2 mmol) paratoluolszulfonil-kloridot. Az elegyet 14 órán keresztül keverjük, majd 0 ml desztillált vízbe öntjük. A reakcióelegyet 0 C¹ra hûtjük, majd szûrjük, a kapott fehér szilárd anyagot vákuumban szárítjuk. 7,4 g pregnenolon-tozilátot kapunk (98%). 7,4 g pregnenolon-tozilátot 4 órán keresztül 0 ml metanolban visszafolyató hûtõ alatt forralunk. Az elegyet lehûtjük, az oldószer lepároljuk, a nyers reakcióterméket 0 ml etil-acetáttal felvesszük és háromszor mossuk 0 ml %¹os nátrium-hidrogén-karbonát-oldattal. A szerves fázist Na 2 SO 4 felett szárítjuk, majd vákuumban szárazra pároljuk.,2 g 3¹metoxi-PREG¹et kapunk fehér por formájában (0%). Egy következõ 3¹metoxi-PREG szintézist végzünk kilogrammos nagyságrendben. A végtermék tisztaságát NMR-rel igazoltuk, ez nagyobb, mint 97,%, egyetlen HPLC eljárással könnyen elválasztható kisebb szennyezést találtunk. A pregnenolont kereskedelmi forgalomban olcsó áron be lehet szerezni. 2. példa: 3¹metoxi-PREG hatásának vizsgálata Összehasonlítás a PREG-gel Ez a teszt in vitro méri molekulák hatását az MAP2 által kiváltott mikrotubulus polimerizációra. Ez a polimerizáció akkor megy végbe, amikor MAP2 fehérjéket és tubulint megfelelõ koncentrációkban GTP jelenlétében összekeverünk. A polimerizációt az optikai sûrûség növekedése kíséri, amelyet 34 nm¹en 1 30 percen keresztül mérünk 37 C¹ra termosztált UNICON spektrofotométerrel (1. ábra). Látható, hogy a 43B molekula, amely a 3¹metoxi- PREG-nek felel meg, a pregnenolonhoz hasonlóan (PREG) aktiválja a mikrotubulusok polimerizációját. Egyéb molekulák, mint a progeszteron vagy a pregnenolon-szulfát, ezt nem stimulálják, de antagonizálják a PREG hatását (ezt nem mutatjuk). 3. példa: sejt modellek Molekulák hatása neuritek növekedésére A választott molekuláknak a neurit növekedésre gyakorolt hatásának vizsgálatához elõször a PC 12 sejtvonalat használtuk, ezt régóta használják számos neurobiológiai kutatásban. Ennek a sejtvonalnak a sejtjei, amely a patkány feokromocitómájából származik, NGF jelenlétében (Nerve Growth Factor, idegsejt növekedési faktor) olyan mikrotubulusokat tartalmazó neurit meghosszabbodásokat képez, amelyekhez MAP¹k társulnak. Ezen megnyúlások növekedését a PREG adagolása stimulálja. PREG jelenlétében (30 mol) a neuritek átlagos hosszának a növekedése 4 napig tartó tenyésztés után eléri a 60%¹ot. Egyéb természetes vagy szintetikus szteroidok vizsgálatával több olyan molekulát sikerült találni, amely a PREG hatásánál nagyobb hatást mutat (2. ábra). Különösen a 43B molekula hozzáadása, amelyet a PREG-bõl könnyen elõ lehet állítani, látványos növekedést vált ki (ez elérheti az 00%¹ot) az NGF jelenlétében képzõdõ neuritek hosszúságánál (3. ábra). A neuritek ezen növekedése együtt jár az MAP2 és mikrotubulusok kapcsolódásának a 43B-vel történõ stimulálásával (4. ábra). Szteroidok hatása mikrotubulusok nokodazollal szembeni rezisztenciájára A nokodazol egy olyan szer, amely a mikrotubulusokat depolimerizálja. Ha ezt PC 12 sejttenyészethez 6

7 1 HU T2 2 adagoljuk, amelyek NGF jelenlétében differenciálódtak, akkor a neuritek retrakcióját váltjuk ki, ami a mikrotubulusaik depolimerizációjának a következménye. Ha a sejteket PREG-gel vagy 43B-vel elõkezeljük, akkor a neuritek rezisztenssé válnak a nokodazollal szemben a mikrotubulusok stabilitása növekedése következtében, amely feltétel szükséges hosszú neuritek képzõdéséhez (. ábra). Szteroidok hatása az okadainsav citotoxicitására Az okadainsav egy fehérje foszfatáz inhibitor. A tau protein hiperfoszforilezése pedig szerepet játszik a mikrotubulusok depolimerizációjában és az SH SYY humán neuroblasztóma sejtek halálában. Ha az SYY sejttenyészeteket okadainsavval érintkeztetjük, az ténylegesen jelentõs sejthalált okoz. Ez csökkenthetõ PREG egyidejû hozzáadásával vagy még erõteljesebben 3¹metoxi-PREG (43B) hozzáadásával (6. ábra). 4. példa: Toxicitási vizsgálat Sejttoxicitás A sejttoxicitás vizsgálatát szokásos módon végezzük PC 12 sejtvonalon. Az elsõ kapott eredmények azt mutatják, hogy a PREG és a 43B nem mutat toxicitást egészen az oldhatósági határ koncentrációkig (körülbelül 0 mol). Irt vivo toxicitás Patkányoknak 1 hónapon keresztül naponta 48 mg/kg 43B¹t injektáltunk (vagyis a velõsérülésekben hatékony dózis 4¹szeresét), ez nem befolyásolta a patkányoknak sem a testsúlyát, sem a viselkedését.. példa: In vivo kísérletek Velõsérülések Velõ-zúzódási modell A vizsgált molekulák neuroprotektor hatásának meghatározására velõ kompressziós modellt alkalmazunk. Ebben a modellben az állatoknál a beavatkozás utáni elsõ napokban teljes bénulás következik be. Ezt a bénulási periódust egy körülbelül háromhetes fázis követi, amelynek során az állatok részlegesen visszanyerik a mozgásfunkcióikat. Ezt a visszanyerést egy egyszerû és pontos mûködési teszttel vizsgáljuk, amely az állatok megfigyelésére alapul (BBB pontszámok), és ez lehetõvé teszi, hogy meghatározzuk az állatoknál a képességek visszanyerési fokát kezeléssel vagy anélkül. A patkányok két csoportja szenvedett velõ kompressziót. Az állatok ezután 2 héten keresztül kaptak naponta szubkután injekciót, amely vagy csupán a szezámolajat tartalmazta (összehasonlító csoport, n=20), vagy a 43B molekulát tartalmazó szezámolajat (43B csoport, n=20; 12 mg/kg/nap). Az elsõ injektálást perccel a velõ kompresszió után végeztük. Az állatok mozgását vak kísérletben határoztuk meg a BBB pontszámmal az operáció után 1, 4, 7, 14, 21 és 28 nappal. Mindegyik csoportból három állatot kellett kizárnunk a vizsgálatból. Az eredmények Mann Whitney nem paraméteres statisztikai analízise azt mutatja, hogy a 43B-vel kezelt állatok igen jelentõs mértékben jobb eredményeket mutatnak, mint az összehasonlító állatok, a mûtét utáni hetedik naptól kezdve (7. ábra). 6. példa: In vivo kísérletek Agyi ischaemia Patkánynál két agyi ischaemiás modellt fejlesztettünk ki. Az elsõ a közepes agyi artéria állandó vagy átmeneti fokális ischaemia modell elektrokoagulációval vagy csiptetéssel (a neuroprotekciót a sérült zóna térfogatának mennyiségi meghatározásával értékeljük). A második globális és átmeneti agyi ischaemia modell. Ezt a modellt patkánynál valósítjuk meg úgy, hogy a gerinc artériákat elektrokoaguláljuk és részekre osztjuk, majd a nyaki verõereket becsíptetjük 1 perc idõtartamra (a neuroprotekciót és az agyi plaszticitás növekedését úgy határozzuk meg, hogy meghatározzuk a hippokampuszban a CA1 zónában az idegsejtveszteség mennyiségét, és memóriateszteket végzünk). 7. példa: In vivo kísérletek Alzheimer típusú neurodegeneratív betegség modell (transzgén egerek) A 43B terápiás képességének meghatározására Alzheimer típusú neurodegeneratív betegségek kezelésére transzgén egerek (amilyeneket Götz ismertetett), [EMBO J. 14(7), (199)] homozigóta sejtvonalát alkalmazhatjuk. Ezek az egerek expresszálják a tau protein leghosszabb humán izoformját. Idegrendszeri mûködészavari tüneteket mutatnak, amelyek izomgyengeségben és a mozgáskoordináció csökkenésében nyilvánulnak meg, ezek hisztológiailag abnormális neuritek megjelenésével és hiperfoszforilezett tau proteinek megjelenésével hozhatók összefüggésbe, mint az Alzheimer-kórnál. Ez a patologikus foszforilezés csökkenti a tau affinitását a mikrotubulusokhoz, és elõsegíti aggregációját. Amikor ezeket az egereket olyan molekulákkal kezeljük, amelyek növelik a mikrotubulusok stabilitását, akkor növelni kívánjuk a mikrotubulusokhoz társuló tau protein arányt, és így késleltetni a tünetek megjelenését. Ezeket az egereket Bicetreben tenyésztettük génmeghatározással tudtuk kiválasztani a transzgénhez megfelelõ homozigóta egereket. 21±3 napos korban 3 egyenként egeret tartalmazó csoportot alkottunk, ezekbe szubkután beültettünk egy üres implantátumot, vagy egy PREG implantátumot, illetve egy 3¹metoxi- PREG implantátumot. Ezek az implantátumok 90 napon keresztül naponta 0,38 mg szteroidot adnak le. A mozgás koordinálatlanságának alakulását Rotarodon ismételt vizsgálatokkal követtük. A mozgási zavarokra mindössze a 3¹metoxi-PREG-nek volt elõnyös hatása (8. ábra). 8. példa: In vivo kísérletek Memória képesség Kolkicinnel kiváltott memóriahiány A kolkicint, amely olyan anyag, amely a mikrotubulusokat úgy depolimerizálja, hogy közben nem blokkolja a fehérje szintézist, alacsony dózisokban injektáljuk, amely dózisok nem váltják ki a patkány hippokampusz 7

8 1 HU T2 2 idegsejtek halálát. Ezek az injekciók tanulási romlást okoznak, amely a mikrotubulusok tartós depolimerizációjának az eredménye. A cél az, hogy vizsgáljuk a mikrotubulust stabilizáló molekulák hatását az emlékezethiányra, és a kolkicin által kiváltott hippokampusz szövet sérüléseire. Memóriahiány az öregedés során Az öregedéssel kapcsolatos vizsgálatokat idõs patkányokon végezzük, amelyeknél memóriahiány tapasztalható. Ennek a vizsgálatnak a célja, hogy ezeket a zavarokat enyhítsük a molekuláinkkal végzett krónikus kezeléssel. A kétlépéses memória kísérletek az újdonság spontán felfedezésére alapulnak, és a szakirodalomból ismert kísérleteknek az adaptációi [lásd Dellu és munkatársai, Brain Res., 88, (1992) és Ladurelle és munkatársai, Brain Res., 88, (2000)]. Ennek a két publikációnak a mûszaki tanítását, ami a labirintusok alkalmazásával történõ tér memória vizsgálatára vonatkozik, referenciaként beépítjük a jelen bejelentésbe. 9. példa: Farmakokinetika Az in vivo tesztelt molekulák farmakokinetikai vizsgálatát tömegspektrométerhez kapcsolt gázfázisú kromatográfiás eljárással végzett mennyiségi meghatározással végeztük (GCMS). A vizsgálatot a PREG-gel és a 43B molekulával végeztük. A fõ célja az volt, hogy kimutassuk, hogy a 43B molekula áthalad a vér-agy gáton. A patkányoknak vagy PREG¹et vagy 43B¹t injektáltunk szezámolajban hígítva, a különbözõ szervekben az injekció után 1, 4, 8 és 24 órával GCMS segítségével határoztuk meg a PREG vagy 43B mennyiségét (12 mg/kg 0, ml szezámolajban; szubkután injekció). A 9. ábrán bemutatott eredményekbõl látható, hogy a 43B molekula gyorsan áthalad az injektált patkányok gerincvelõjébe és agyába, és hajlamos ott felhalmozódni. Az in vitro és in vivo eredményekbõl jól látható, hogy a 43B molekula (3¹metoxi-PREG) látványos eredményeket ad a neuritek növekedésére tenyészetben és velõ kompresszió modellben.. példa: Egyéb találmány szerinti molekulák A kapcsolódási és aktivitási mutatókat százalékban fejezzük ki a PREG-hez viszonyítva. A kapcsolódást (affinitás) a PREG¹3H kiszorításával mérjük. Az aktivitást az optikai sûrûség növekedésével mérjük 34 nm¹en GTP jelenlétében 37 C¹on inkubált tubulin és tisztított MAP2 elegyben. A neurit növekedés stimulálását differenciálódott PC 12 sejteken mérjük ng/ml NGF és 30 mol vizsgálandó szteroid jelenlétében 3 napon keresztül. Valamennyi körülmény esetén 200 neurit átlagos hosszúságát minden sejtben a leghosszabbat 3 szimultán tenyészetben mérjük. Az eredményeket 1, 2 vagy 3 darab +jellel ábrázoljuk attól függõen, hogy a stimulálás a PREG által elértnél kisebb, azzal egyenlõ vagy annál nagyobb Szteroid Affinitás Aktivitás Neurit növekedés Pregnenolon (PREG) metoxi-pregna--én on 3 -metoxi-pregna--én on-17 -diklór-metil 3 -metoxi- -pregnán on 3 -metoxi- -pregnán ol PREG-16 -metil PREG-16 -metil (++) 3 -hidroxi-pregna-, dién-20-on PREG-16,17 -epoxi PREG-16,17 -metilén Pregna--én-3,20 -diol acetát 3 -hidroxi- -pregnán- 20-on-16 -metil 7 3 (+) A kapott eredményekbõl látható, hogy a pregnenolon egyéb származék molekulái is hatékonyak az MAP2 által kiváltott mikrotubulus polimerizáció stimulálására vagy a neurit növekedés stimulálására. Azon vegyületeknél, amelyeknek nincs 3 -metilszármazékuk, valószínûleg ez a származék képzés fenntartja legalább a hatékonyságukat. SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. A 3¹metoxi-pregnenolon vagy a pregnenolon olyan származékának alkalmazása, amely 3¹metoxicsoportot tartalmaz, és nem képes a pregnenolon metabolitjává vagy észter-szulfátjává alakulni, idegrendszer degeneratív betegségének kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítására, például az alábbi csoportból választott betegségre: Alzheimer-kór, Parkinson-kór, életkor által kiváltott memóriavesztés, anyagok bevétele által kiváltott memóriavesztés, baleset okozta sérülés, agyi sérülés, gerincvelõ sérülése, különösen velõ kompresszió, ischaemia, fájdalom, így a neurit okozta fájdalom, idegi eredetû degenerálódás és sclerosis multiplex, ahol a molekula az (I) képlettel ábrázolható: (I) 8

9 1 HU T2 2 ahol: jelentése vagy R1= CO ; CH(OH) vagy CH(O COCH 3 ) R2=H vagy CHCl 2, R3=H vagy CH 3, vagy R2 és R3 együtt egy alábbi gyûrût alkot: vagy 2. Az 1. igénypont szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a gyógyszer tartalmaz egy olyan vivõanyagot is, amely lehetõvé teszi, hogy a pregnenolonszármazék molekulát úgy formáljuk, hogy az áthatoljon a vér-agy gáton. 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a gyógyszer injektálható formában van. 4. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a gyógyszer orális adagolást lehetõvé tevõ formában van.. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a molekula a 3¹metoxi- PREG Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a molekula a 3 -metoxipregna--én-20-on-17 -diklór-metil. 7. Az 1 4. igénypontok bármelyike szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a molekula a 3 -metoxi- -pregnán-20¹on. 8. Az 1 7. igénypontok bármelyike szerinti alkalmazás, azzal jellemezve, hogy a gyógyszer 0 és 200 mg közötti mennyiségben tartalmaz 3¹metoxipregnenolont vagy annak származékát metoxi-pregna--én-20¹on gyógyszerként.. Gyógyszerkészítmény, amely hatóanyagként 3¹metoxi-pregnenolont vagy egy (I) általános képletû 3¹metoxicsoportot tartalmazó pregnenolonszármazék molekulát tartalmaz, és tartalmaz egy gyógyszerészetileg alkalmazható vivõanyagot. 11. In vitro eljárás egy sejtben mikrotubulusok stabilizációjának növelésére és/vagy polimerizációjának kiváltására, amely tartalmaz egy olyan lépést, amelyben a sejtet körülbelül 0, 0 mol¹os koncentrációjú 3¹metoxi-pregnenolon jelenlétébe helyezzük. 12. In vitro eljárás egy sejtben neuritek növekedésének növelésére, amely tartalmaz egy olyan lépést, amelyben a sejtet körülbelül 0, 0 mol koncentrációban 3¹metoxi-pregnenolon jelenlétébe helyezzük. 9

10 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7

11 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7 11

12 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7 12

13 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7 13

14 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7 14

15 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7 1

16 HU T2 Int. Cl.: A61K 31/7 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004186T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 186 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 711387 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004698T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 698 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 813821 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003700T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 700 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 04 803188 (22) A bejelentés napja: 04. 11. 19. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 418 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76746 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006789T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 789 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 079 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000617T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716834 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 806 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 808013 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004967T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 967 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 113191 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 568 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000768T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 68 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 841087 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1)

(11) Lajstromszám: E 005 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (1) !HU00000800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 814242 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 240 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 2 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81010 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008218T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 218 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77992 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 805 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 80 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7361 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007313T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 313 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 70877 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 845 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000684T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 84 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 749867 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 798326 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 695 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 695 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000769T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 69 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 4222 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008601T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 601 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 707434 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007571T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 571 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 787138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 779 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 78327 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003339T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 339 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 814028 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében.

Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR Farmakognóziai Intézet Intézetvezető: Dr. Hohmann Judit Egyetemi tanár Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében. SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 004 059 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B05C 1/08 (2006.01) !HU00000409T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 006221 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

összeállította: Keserű István / dualmed.hu Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964

összeállította: Keserű István / dualmed.hu Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964 Termés zetgyógyászati Stúdió 1045 Budapest, Rózsa u. 7. Bejelentkezés: 06 30 242 6964 http://www.dualmed.hu A bemutatott adatok, cikkek, fordítások, anyagok a tájékozott döntésekhez szolgáltatnak információt

Részletesebben

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdag Zoltán, Kerepesi Ildikó Kucsera Judit, Manczinger László, Pesti Miklós, Takács Krisztina, Uzsoki Boglárka, Vágvölgyi Csaba KÍSÉRLETES BIOLÓGIAI GYAKORLATOK

Részletesebben

6.1 Fehérjék: Hormonok, enzimek és monoklonális antitestek- bevezetés, háttérismeretek

6.1 Fehérjék: Hormonok, enzimek és monoklonális antitestek- bevezetés, háttérismeretek 6.1 Fehérjék: Hormonok, enzimek és monoklonális antitestek- bevezetés, háttérismeretek Wayne Materi, Zoltán Gombos és David S. Wishart National Institue for Nanotechnology, University of Alberta, Edmonton,

Részletesebben

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL

SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL SZAKVÉLEMÉNY A KLINIKAI DOKUMENTÁCIÓRÓL A CV247 készítményt jelenleg vizsgálják, megbízhatósága és hatékonysága még nem bizonyított Készítette: Dr Sebestény Andor BVSc, Dip. Bact, MRCVS, Hon. Prof. (Budapest)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 2874 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben