ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE. 356 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE. 356 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE Erdô Franciska 1, Konstantin-Alexander Hossmann 2 1 IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft., Farmakológia Osztály, Budapest 2 Experimentelle Neurologie, Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung, Köln ANIMAL MODELS OF CEREBRAL ISCHEMIA TESTING THERAPEUTIC STRATEGIES IN VIVO Erdô F, PhD; Hossmann KA, MD, DSc Ideggyogy Sz 2007;60(9 10): Az agyi ischaemiás betegségek, így a szívmegállás okozta globális agyi ischaemia vagy az arteria cerebri media elzáródását követô stroke (fokális agyi ischaemia) a vezetô halálokok közé tartoznak világszerte. Az ilyenkor bekövetkezô agyi morfológiai károsodásokat, az ezek következményeként jelentkezô funkcionális zavarokat, valamint a jelenségek hátterében álló molekuláris történéseket állatkísérletekkel próbáljuk modellezni. Ilyen kísérletes módszereket mutatunk be röviden ebben az összefoglaló közleményben. Ezek a modellek segítik a betegségek patológiájának jobb megismerését, továbbá lehetôséget adnak új molekulák, illetve terápiás stratégiák hatékonyságának tanulmányozására. Számos, az állatkísérletek során hatásosnak talált anyag a humán kipróbálás alkalmával nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Az ellentmondásosnak tûnô eredmények lehetséges magyarázatairól és a megoldási lehetôségekrôl is olvashatunk a közleményben. Kulcsszavak: állatmodellek, globális agyi ischaemia, fokális agyi ischaemia, stroke Acute cerebral ischemia is one of the leading causes of mortality and chronic disability worldwide. Animal models of focal (stroke-type) and global (cardiac arrest-type) ischemia have been established to investigate the morphological, functional and molecular consequences and to design therapeutic strategies for the improvement of ischemic injury. Despite highly beneficial effects in experimental studies, most human clinical trials were disappointing, suggesting inefficacies in the design and/or translation of animal experiments. In this review the pathophysiologically relevant particularities of ischemia models will be discussed to provide a rational basis for the proper selection of animal models for testing therapeutic strategies under experimental conditions. Keywords: animal models, global brain ischemia, focal brain ischemia, stroke Levelezô szerzô (correspondent): Dr. Erdô Franciska, IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft., 1045 Budapest, Berlini u Telefon: (20) , fax: (1) Érkezett: február 6. Elfogadva: június Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

2 Az agyi ischaemiás károsodás alapja Az agyi metabolizmus más szervekhez viszonyítva kitüntetetten függ az oxigén és a glükóz jelenlététôl. Az agy naponta mintegy 75 l molekuláris oxigént és 120 g glükózt fogyaszt. Bár az agy tömege a teljes testtömegnek csak mintegy 2%-a, perfúziója a teljes test perfúziójának 20%-át és oxigénfogyasztása is a teljes fogyasztás 20%-át teszi ki. Az agyi perfúzió akárcsak rövid ideig tartó csökkenése irreverzíbilis strukturális károsodáshoz vezethet. A különbözô agyi régiók és sejttípusok eltérô ischaemiaküszöbe meghatározza, hogy az adott sejt túléli-e az ischaemiás inzultust vagy sem. A perfúzió csökkenése következtében elôször a proteinszintézis gátlódik (0,55 ml/g/perc), majd megkezdôdik az anaerob glikolízis (0,35 ml/g/perc). Ez után bekövetkezik a glutamátfelszabadulás, az adenozin-trifoszfát (ATP) metabolizálódik (0,20 ml/g/perc), s végül 0,15 ml/g/percnél létrejön az anoxiás depolarizáció. A különbözô agyterületeken eltérôek a hemodinamikai, metabolikus és ionos jelenségek. Az ischaemiás terület középpontjában (core) az agyi vérkeringés kevesebb mint 20%-a a normális (0,8 ml/g/perc) szintnek. Ezen a területen a permanens és anoxiás depolarizáció az ischaemia kezdete után percek alatt kifejlôdik. Ez után a sejtek gyorsan elpusztulnak lipolízis vagy proteolízis útján, illetve a citoszkeleton összeomlása révén, ami az energiaés ionhomeosztázis elvesztéséhez vezet. A központi core-régió és a normális, nem ischaemiás szövet közt található a penumbra, az ischaemiás határzóna, ami funkcionálisan sérült, de metabolikusan még aktív. Elméletileg a teljes penumbrarégió megmenthetô idôben alkalmazott terápiás beavatkozás segítségével. Azonban, ha a kezelésre nem vagy csak túl késôn kerül sor, a penumbrazóna egyesül az infarktusos területtel, és metabolikusan is inaktiválódik. Az ischaemiát követô öngerjesztô patofiziológiai kaszkád kifejlôdése perceket, órákat, napokat, sôt, heteket vehet igénybe. Az eseménysor feltételezhetôen a következô jelentôsen leegyszerûsített lépéseket tartalmazza: 1. excitotoxicitás, 2. infarktus körüli depolarizáció, 3. gyulladás és 4. apoptózis. A legjelentôsebb klasszikus mediátorok így a tejsav, a kalcium, a glutamát, a nitrogén-monoxid, az arachidonsav és az oxigén-szabadgyökök fontos terápiás célpontok. Az ischaemiás folyamatok állatmodelljeinek használatát elsôsorban a modellezni kívánt betegség patofiziológiája határozza meg. További követelmény a módszerrel szemben, hogy jól reprodukálható, szenzitív, kevéssé invazív, technikailag egyszerû, etikailag elfogadható és költségtakarékos legyen. A következôkben áttekintjük a legfontosabb agyi ischaemiamodelleket a kezdetektôl, és megbeszélésre kerül ezek relevanciája is a különbözô cerebrovascularis betegségekkel összefüggésben. Globális agyi ischaemiamodellek Az ember számára tíz perc globális agyi ischaemia halálos következményekkel jár. A globális agyi ischaemia leggyakoribb klinikai oka a szívmegállás, ami az agyi véráramlás teljes megszûnéséhez vezet. Ezt, az esetleges újraélesztés sikerességétôl függôen, többé-kevésbé eredményes recirkuláció követi. A globális agyi ischaemia származhat elzáródásból, fulladásból, súlyos sokkból vagy intracranialis hipertenzióból is, de ezekben az esetekben az áramláscsökkenés inkomplett és heterogén. Mivel a keringés hiánya nemcsak az agy mûködését, de az összes szervet befolyásolja, és ez a funkcionális deficit a tranziens agyi ischaemia utáni visszatérésre (recovery) különbözö módon hat, ezért leginkább olyan állatmodelleket fejlesztettek ki, amelyekben az agyi keringés blokkkolása független a szívtôl és egyéb perifériás szervektôl. Jelen közleményünkben is csak a szelektíven az agyi keringés gátlására kifejlesztett legfontosabb módszerek ismertetésére szorítkozunk (1. táblázat). KOMPLETT AGYI ISCHAEMIA Komplett agyi ischaemiát egyebek mellett a következô módokon hoztak létre: a nyaki erek elkötésével vagy pneumatikus mandzsetta felfújásával 3 ; az arteria anonyma és a bal arteria subclavia intrathoracalis okklúziójával (ez mind a carotis communis, mind a vertebralis arteriákban megállítja a véráramlást) 8, illetve a cisterna magnába történô folyadékinfúzióval (magasabbra növeli az intracranialis nyomást a vérnyomásnál) 12. Hogy elkerüljék, hogy az agyba a kollaterálisokon keresztül vér jusson, egyes szerzôk a nagyartériák mellékágait is lekötötték 11, 54, vagy hipotenziót hoztak létre véreztetéssel, illetve ganglionblokkoló adagolásával 7, 11. INKOMPLETT AGYI ISCHAEMIA Az inkomplett globális agyi ischaemia klasszikus modelljét, a kétoldali carotis communis és a kétoldali arteria vertebralis extracranialis lekötését (4- vessel occlusion 4VO) Pulsinelli és Brierley 49 írták le elôször patkányon 1979-ben. Sugar és Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

3 1. táblázat. Globális agyi ischaemiamodellek (szelektív cerebrovascularis megközelítés) Komplett agyi ischaemia Nyaki stranguláció pneumatikus mandzsettával macska Hart és munkatársai 1 nyúl Hirsch 2 kutya Kabat és Dennis 3 és hipotenzió patkány Nemoto és Frinak 4, Siemkowicz és Hansen 5 macska Nemoto és munkatársai 6 majom Nemoto és munkatársai 7 Az arteria anonyma és subclavia okklúziója macska Gildea és Cobb 8 kutya Pike és munkatársai 9 és hipotenzió macska Hossmann és Sato 10 majom Hossmann és Zimmermann 11 Intracranialis hipertenzió liquorinfúzióval patkány Siesjö és Zwetnow 12 macska van Harreveld 13 nyúl Marshall és munkatársai 14 kutya Neely és Youmans 15 majom Heyreh és Edwards 16 és hipotenzió patkány Ljunggren és munkatársai 17 kutya Hallenbeck és Bradley 18, Kramer és Tuynman 19 és peritonealis dialízis patkány Kawakami és Hossmann 20 ballonnal macska Hekmatpanah 21 majom Langfitt és munkatársai 22 Izolált fej infantilis patkány Niu és munkatársai 23 felnôtt patkány Krieglstein és munkatársai 24 macska Hirsch és munkatársai 25 kutya Hinzen és munkatársai 26 majom White és munkatársai 27 Inkomplett agyi ischaemia Az arteria carotisok okklúziója (2VO) egér Barone és munkatársai 28, Sheng és munkatársai 29 hipertenziós patkány Fujishima és munkatársai 30 újszülött patkány Mitsufuji és munkatársai 31 gerbil Kobayashi és munkatársai 32 éber gerbil Chandler és munkatársai 33 birka Terlecki 34 majom Sengupta és munkatársai 35 és hipotenzió patkány Smith és munkatársai 36 macska Welsh és munkatársai 37 és hypoxia újszülött patkány Schwartz és munkatársai 38 és az arteria subclaviák patkány de la Torre 39 és az arteria basilaris (3VO) egér Panahian és munkatársai 40, Yonekura és munkatársai 41 patkány Kameyama és munkatársai 42 macska Ginsberg és munkatársai 43 és a pterygopalatinalis, carotis externa és occipitalis arteriák (9VO) patkány Melgar és munkatársai 44 és a vena jugularis patkány Argano és Doni 45 Az arteria carotisok stenosisa egér Shibata és munkatársai 46 és az arteria subclaviáké patkány Boehme és munkatársai 47 Az arteria carotis fisztulája patkány Hai és munkatársai Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

4 1. táblázat. Folytatás A carotis és vertebralis arteriák okklúziója (4VO) patkány Pulsinelly és Brierley 49, Toda és munkatársai 50 macska Sugar és Gerard 51 nyúl Yang és munkatársai 52 majom Teraura és munkatársai 53 és a pterygopalatinalis arteriáké (6VO) patkány Gumerlock és munkatársai 54 és retrográd leszívás kutya Fujishima 55 majom Wolin és munkatársai 56 és hipotenzió nyúl Kolata 57 Gerard 51 hasonló módszert alkalmazott macskákon már 1938-ban, Yang 52 nyulakon, Teraura 53 majmokon, Fujishima 55 kutyákon írta le ezt a módszert. Más munkacsoportok hipotenzióval 57, illetve retrográd lecsapolással 56 is kombinálták a technikát. Gerbileken súlyos oligaemia hozható létre a két arteria carotis communis lekötésével vagy klippel történô elzárásával (2-vessel occlusion 2VO). Ennél az állatfajnál a vertebralis artériák elzárására nincs szükség, mert az agyalapi artériás gyûrû (circulus arteriosus Willisii) inkomplett és nincs összeköttetés az arteria basilaris és az arteria carotis interna között Késôbb ezt a módszert éber gerbileken is alkalmazták 33, és ez az ismételt ischaemiás epizódok elôidézését is lehetôvé tette 59. Birkákon szintén elegendô a bilateralis carotislekötés a globális agyi ischaemiához, mivel ennél az állatfajnál a vertebralis arteriák nem egyesülnek basilaris arteriává 34. Globális agyi ischaemiás károsodás után a tipikus hisztológiai kép késôi neuronpusztulással és a gliasejtek megôrzésével (sôt, éppen astrogliosissal) írható le. A hypoxiára a hippocampus CA1 régiójában és a hilusban lévô piramissejtek, a dorsalis striatum és a reticularis thalamusmag, valamint a kisagyi piramis- és kosársejtek, illetve a neocortex III. rétegének sejtjei a legérzékenyebbek 61. Ezeken a területeken késôi sejtpusztulás következik be (néhány nap, sôt, hét után alakul ki a teljes pusztulás), míg más agyterületeken korai necrosis jön létre. A késôi neuronpusztulás már rövid ischaemiás periódust követôen is kialakul valamennyi globális agyi ischaemiamodellben. Kvantitatívan a leggyakrabban a hippocampusban mérik a károsodást. A korai necroticus elváltozás nagymértékben függ az ischaemia idôtartamától, az azt követô reperfúziótól és a hômérséklettôl 62. Permanens globális agyi ischaemiában a sejtpusztulás mellett az agyoedema megjelenése is jellemzô. Vizsgálati anyagok tesztelésére leginkább a Pulsinelli-féle négyér-lekötéses modellt használják patkányon vagy a technikailag még egyszerûbben kivitelezhetô kétér-lekötést gerbilen. A morfológiai elváltozás mellett (hippocampalis neuronpusztulás) jól értékelhetô az excitáns aminosavak felszabadulásából származó, az ischaemia után még több mint tíz napig értékelhetôen jelen lévô hipermotilitás 63. A hippocampus CA1 régiójának sejtpusztulása a memóriafunkciók károsodását is eredményezi, amit Morris water-maze teszttel (elôzetes tréning után a vízfelszín alá rejtett útvesztô megtalálásának latenciaidejét méri) vagy más labirintusteszttel 64, 65, illetve passzív elkerülési teszttel 66 (az áramütéssel társított sötét dobozba történô belépés latenciaidejét méri) szoktak értékelni. Fokális agyi ischaemiamodellek A fokális agyi ischaemia klinikai prototípusa a stroke, ami leggyakrabban az arteria cerebri media (middle cerebral artery MCA) thromboticus elzáródásaként jelentkezik. Tranziens formája idegsebészeti beavatkozások során az ér lecsíptetésekor, illetve súlyos vasospasmus esetén fordul elô. Szintén tranziens formában jelentkezik a kórkép az agyi thrombosis trombolitikummal történô kezelését követôen. Fokális agyi ischaemia esetében a véráramlás csökkenése a kialakuló infarktus központjában a legsúlyosabb. Ez alapvetô különbség az inkomplett globális agyi ischaemiás károsodással szemben, ahol az ischaemia a széli zónában a legkifejezettebb. Az infarktusterület nagysága stroke-ban nagymértékben függ a kollaterális vérellátástól. A három fô ér az arteria cerebri media, az arteria cerebri anterior és az arteria cerebri posterior egymással a Heubner-féle anastomosisokon keresztül kapcsolódik. Az ezen a rendszeren keresztüli vérellátás függ a hálózat anatómiai konfigurációjától 67, 68, az erek tónusától, a vér viszkozitásától és a vérnyomástól 69. Kedvezôtlen esetben az infarktus az elzáródott ér teljes ellátási területén kifejlôdik (ma- Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

5 2. táblázat. Fokális agyi ischaemiamodellek Az arteria carotis communis okklúziója gerbil Levine és Payan 60 hipertenzív patkány Choki és munkatársai 70 birka Terlecki 34 ismételt okklúzió gerbil Kuroiwa és munkatársai 71 az ellenoldali carotis és mindkét oldali vertebralis arteria elôzetes ligatiója után patkány Dougherty és munkatársai 72 és az ellenoldali anastomosisok az arteria carotis és a vena jugularis között patkány Bannister és munkatársai 73 és intracranialis hipertenzió patkány Busto és munkatársai 74 és anoxia patkány Levine 75 és hypoxia újszülött patkány Vannucci és munkatársai 76 és szén-monoxid-mérgezés patkány MacMillan 77 Az arteria cerebri anterior okklúziója pávián Liu és munkatársai 78 Az arteria cerebri media (MCA) okklúziója transorbitalis ligatio macska O Brien és munkatársai 79 kutya Fisk és munkatársai 80 majom Hudgins és munkatársai 81 és az arteria carotis interna okklúziója patkány Brint és munkatársai 82 macska Bose és munkatársai 83 kutya Diaz és munkatársai 84 és az arteria cerebri anterior okklúziója nyúl Steinberg és munkatársai 85 majom Huang és munkatársai 86 postorbitalis megközelítés macska van der Sprenkel és munkatársai 87 transcranialis megközelítés patkány Robinson 88 patkány Tamura és munkatársai 89 hipertenzív patkány Coyle és munkatársai 90 macska Sundt és munkatársai 91 kutya Anthony és munkatársai 92 majom Meyer és munkatársai 93 és mindkét arteria carotis patkány Chen és munkatársai 94 és az olfactorialis ág patkány Shiino és munkatársai 95 és az arteria communicans posterior gerbil Yoshimine és munkatársai 96 intraluminaris okklúzió szilikongumival patkány Turner 97 nyúl Zhang és munkatársai 98 kutya Molinari 99 majom Molinari és munkatársai 100 cianoakrilát monomerekkel majom Brassel és munkatársai 101 ezüst/arany golyókkal nyúl Hegedûs és munkatársai 102 visszahúzható embolussal patkány Csiba és munkatársai 103 nyúl Molnár és munkatársai 104 majom Bremer és munkatársai 105 visszahúzható filamenttel patkány Koizumi és munkatársai 106 egér Connolly és munkatársai 107 mutáns egér Fuji és munkatársai 108 rögembolia autológ vérröggel egér Kilic és munkatársai 109 patkány Kudo és munkatársai 110 kutya Hill és munkatársai 111 fotothrombosissal patkány Matsuno és munkatársai 112 hipertenzív patkány Yao és munkatársai 113 trombininfúzióval patkány Zhang és munkatársai Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

6 2. táblázat. Folytatás vasospasticus okklúzióval endotelin-1-gyel patkány Sharkey és munkatársai 115 macska Macrae 116 A vertebralis arteriák okklúziója gerbil Hata és munkatársai 117 és az arteria spinalis kutya Guo és munkatársai 118 Az arteria basilaris okklúziója klippel gerbil Yamada és munkatársai 119 szilikongumival macska Nakahara és munkatársai 120 vasreszelék mágneses lokalizációjával kutya Fujishima és munkatársai 121 A circulus arteriosus Willisii okklúziója kutya Suzuki és munkatársai 122 majom West és munkatársai 123 Az arteria choroidalis posterior okklúziója majom Vajda és munkatársai 124 Az arteria maxillaris interna okklúziója kecske Miletich és munkatársai 125 Az arteria pialisok okklúziója embolizáció acélgolyókkal kutya Penry és munkatársai 126 helyi endotelin-1-gyel patkány Agnati és munkatársai 127 Fotothromboticus okklúzió fokális fotothrombosis patkány Watson és munkatársai 128 gyûrû fotothrombosis patkány Wester és munkatársai 129 ximális infarktus), azonban az infarktus nagyon kicsi is lehet, ha a kollaterális vérellátás optimális (minimális infarktus). A legfontosabb fokális ischaemiamodelleket a 2. táblázatban foglaltuk össze. INTRACRANIALIS OKKLÚZIÓ A stroke klinikailag legrelevánsabb állatmodellje az MCA okklúziója. Ez az ér transcranialisan, transorbitalisan vagy intraluminarisan közelíthetô meg, és elcsíptethetô vagy elzárható ligatúra segítségével, operálómikroszkóp alatt. A transorbitalis megközelítés a szemgolyó eltávolítását feltételezi, azonban ez a mûtét magára az agyszövetre nézve atraumatikus. Ezt a fajta sebészi beavatkozást nagyobb testû emlôsökre, így macskákra 79, majmokra 81 és kutyákra 80 írták le. Jelenleg a módszer alkalmazása macskákra és majmokra korlátozódik, ahol az arteria carotis interna kanyarulatossága miatt az intraluminaris okklúzió nehezen kivitelezhetô. Az okklúder implantációja után a módszer akár éber állaton is alkalmazható 130, 131. A transcranialis megközelítés során a koponya temporoparietalis részén vágott ablakon keresztül tárják fel az MCA-t, és az ér ezen distalis szakaszát klippel, ligatúrával vagy permanens módon, elektrokoagulációval zárják el. A módszert patkányokon Tamura 89 írta le 1981-ben, majd késôbb (1986-ban) ezt az eljárást a kétoldali arteria carotis communis lekötésével kombinálták 94. Farmakológiai vizsgálatokra gyakran alkalmazzák az MCA permanens koagulációs modelljét 132, 133. Az MCA-okklúzió erôs vasoconstrictor anyag mint amilyen az endotelin-1 lokális adagolásával is létrehozható 115, 116. Az elmúlt években az MCA-okklúziós módszerek közül a különbözô eszközökkel történô intraluminaris érelzárás került elôtérbe. Az elsô kísérletekben makroembolusokat használtak, amelyek szilikongyantából 97, 98 vagy fémgolyócskákból 102 készültek. Késôbb finom filamenteket fejlesztettek ki, amelyeknek a hegyét lánggal legömbölyítették vagy szilikonnal vonták be. A szál hegyének méretét a kísérleti állat testtömegéhez, illetve az ebbôl következô érátmérôhöz igazították 134. Ezeket az eszközöket fôként patkányokon 103, 106 és egereken 107, 135 alkalmazták. A technikának számos elônye van a korábbiakkal szemben. Nincs szükség craniectomiára, mert a filamentet az arteria carotis externán és internán keresztül vezetik föl, és visszahúzásával könnyen létrehozható recirkuláció. A modell egereken is használható, ami lehetôvé teszi a betegség hátterében álló komplex molekuláris történések transzgenikus egérmodellen történô vizsgálatát. Hátránya viszont, hogy nehéz a precíz behelyezés, Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

7 ezért lézer-doppler-áramlásmérôvel szokták kontrollálni az érelzáródás pillanatát; könnyen elôfordul érperforáció a felvezetés során; nagyméretû infarktus alakul ki, mivel a szál nemcsak az MCA, hanem az arteria cerebri anterior eredését is elzárja. Számos szerzô ezért az elzárást csak rövid idôre korlátozza, azonban ez a fajta tranziens modell patofiziológiájában eltér a klinikai stroke-tól. Korai fázisban adagolt vizsgálati anyagok tesztelésére a módszer permanens formája ajánlott, mivel a stroke kezdeti szakaszában a véráramlás csak kismértékben változik 61. Az infarktusméretet ebben az esetben is jelentôsen befolyásolja a kollaterális keringés, ezért számos módszert alkalmaztak a kollaterális vérellátás csökkentésére, és így az infarktus standardizálására. Ezek a próbálkozások a maximális infraktusméret elérését eredményezték, ami nehezítette a vizsgálati anyagok hatásának kimutathatóságát. A maximális infarktus modellek csak olyan anyagok tesztelésére használhatók, amelyeknek a hatása nem a véráramlás javítására, hanem az áramlástól független másodlagos károsodások csökkentésére irányul (neuroprotekció). A klinikailag legrelevánsabb stroke-modell az MCA-rögembolia 110, 111, 136, ami nemcsak a thrombosisos stroke-ok nagy incidenciája miatt, hanem az egyre gyakrabban alkalmazott thrombolyticus terápia miatt is jelentõs. Ennél a módszernél nagy körültekintést igényel a vérrögök elôállítása és az állatfaj kiválasztása. El kell kerülni a vérrög öszszetételébôl 137, 138 és a különbözô fajok koagulációs rendszereinek eltérésébôl származó különbségeket. A thrombosist általában autológ vérbôl készített vérrögökkel hozzák létre 110, 137, 138, vagy fotoszenzitív festék (bengáli vörös) intravénás injekciója után az MCA megfelelô területére irányított fénysugárral indukálják (fotothrombosis) 112, 113. EXTRACRANIALIS OKKLÚZIÓ Az intracranialis MCA-okklúziós módszerek nehézségei miatt számos próbálkozás történt fokális agyi ischaemia létrehozására az arteria carotis communis extracranialis okklúziójával. Azonban a legtöbb állatfajon ez a fajta érelzárás nem hozott létre agyi ischaemiát további sebészi beavatkozás nélkül, mivel a circulus arteriosus Willisii az el nem zárt nyaki erek irányából elegendô kollaterális vérellátást biztosított. Ez alól kivételt képez néhány állatfaj: a mongol gerbil, amelynél a circulus inkomlett 60 ; a juh, amelyben a vertebralis arteriák nem egyesülnek basilaris arteriává 34 és a strokeprone spontán hipertenzív patkány, amelynek a kollaterális rendszere fejletlen 70. Ezeken az állatfajokon tehát egyoldali carotis communis okklúzióval is létre lehet hozni fokális agyi ischaemiát. Az infarktus kialakulásának incidenciája gerbileken nagymértékben növelhetô az ellenoldali arteria carotis externa koagulációjával, azaz a kollaterális keringés blokkolásával 139. Patkányokon a carotisokklúziót intracranialis hipertenzióval kombinálták 74 ; majmokon és kutyákon a circulus Willisii megszakítását az anterior és posterior arteria communicans lecsíptetésével hozták létre 140. Kecskében a vér a rete mirabilisen keresztül jut az agyba, amit az arteria carotis és az arteria maxillaris interna lát el vérrel. Az arteria maxillaris interna ligatiója és az extracerebellaris ágak thrombosisa után a vérellátás a carotisra korlátozódik. Ennek lekötése ischaemiát okoz az ipsilateralis oldalon 125. A másik, gyakran alkalmazott módszer az extracranialis okklúziók okozta infarktus létrehozására az érlekötés kombinációja hypoxiával vagy szénmonoxid-mérgezéssel. Levine 75 a permanens féloldali carotisokklúziót 100%-os nitrogén belélegeztetésével kombinálta. A módszer nem terjedt el széles körben a gyenge reprodukálhatósága és a nagyfokú kardiotoxicitása miatt, így egyedül újszülött patkányokon használják egyszerûsége és a hosszú távú értékelés lehetôsége miatt 141. A két arteria vertebralis és az egyik arteria carotis communis permanens okklúziója (3 vessel occlusion 3VO) nem eredményez fokális agyi ischaemiát patkányokon, azonban a permanens elzárás következtében egy hét alatt a krónikus agyi hipoperfúzió és a megnövekedett intraarterialis nyomásgradiens az erek újrastruktúrálódásához és vascularis remodellinghez vezet 142, 143. Az artériáknak ezt az átalakulását arteriogenesisnek nevezik, ami hemodinamikus stroke-ban (vérnyomáscsökkentéssel elôidézett fokális agyi ischaemia) az agyi infarktus területének csökkenését eredményezte 143. Ez a terápiás stratégia a stroke endogén úton történô kezelésének az egyik legkorszerûbb megközelítése. A fokális agyi ischaemia okozta motoros deficitet különbözô funkcionális tesztekkel lehet értékelni. Számos lehetôség közül itt csak néhányat említünk. Stroke után néhány napig kifejezett az ellenirányú forgó mozgás patkányokon 144. A mellsô végtag flexióját és a szemen megjelenô ptosist, illetve súlyosabb esetben Horner-triászt neurológiai pontozással szokták értékelni 145. A motoros koordinációt és egyensúlyozást egyebek mellett például forgórúd-teszttel (rota rod) 146 és beam walking teszttel 147 vizsgálják. A mellsô végtagok áramütés utáni elrántásának reakcióidejét, illetve a két végtag la- 362 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

8 tenciaideje közti különbséget szintén lehet mérni stroke-os állatokon 144. Újabban a lépcsôháztesztet (staircase) szintén sikerrel alkalmazták patkányokon a stroke okozta funkciózavar értékelésére 148. MIKROKERINGÉS-OKKLÚZIÓ Watson és munkatársai 128 konstans méretû infarktus elôállításának céljából fokális kérgiinfarktusmodellt vezettek be. A fotoszenzitív festék (bengáli vörös) intravénás injekcióját követôen a koponyacsonton át lézerfénnyel világították meg az agykérget. Az eredmény masszív mikrokeringési koaguláció a megvilágított szövetfelületen. E módszer módosítása a gyûrûlaesiós módszer, ahol a fényforrásból gyûrû alakban érkezik a fény az agykéregre. Ebben az esetben a kör centrumában található agyszövet az ischaemiás penumbra régiójának megfelelô módon viselkedik 129. Mikroemboliás modellek Bár nem tartozik a legjelentôsebb cerebrovascularis kórképek közé, mégis számos modellt fejlesztettek ki a mikroembolia tanulmányozására. A legelterjedtebb módszer a kalibrált mikrogömbök arteria carotis communisba történô injekciója 149 által kiváltott mikroembolia. Elônye, hogy a golyócskák mérete és száma standardizálható. További mikroembolia-modellek: levegôbuborékok carotisba történô injekciója 150, illetve adenozin-difoszfát 151, arachidonsav 152 vagy forbol-mirisztát-acetát 153 infúziója, ami thrombocytaaggregációt eredményez. A mikroembolia jellegzetessége, hogy bekövetkezése után a vér-agy gát azonnal károsodik, és az elzárt mikroerek környezetében multifokális reaktív hyperaemia jön létre, ami agyoedemához vezet. A mikrokeringés eloszlása inhomogénné válik, azaz az elzárt erekben nagyon lassú, míg a nem emboliás mikroerekben nagyon gyors lesz a véráramlás. Ezért az átlagos keringés az egész agyra vonatkoztatva normális értékek között marad. Genetikailag módosított állatok a stroke-kutatásban Mint azt az intraluminaris MCA-okklúziós modelleknél említettük, egereken is kifejlesztették a filamentokklúziós, valamint a vérrögembolia-modellt, és ezáltal lehetôvé vált a stroke molekuláris mechanizmusának mélyreható vizsgálata transzgén állatokon. A leggyakrabban SV129 és C57Bl6 egértörzseket használnak transzgén állatok elôállítására. Azonban ez a két törzs agyi vascularis hálózatában eltér. A C57Bl6 törzsben a latex-angiográfia kimutatta, hogy az MCA és az arteria cerebri anterior ágrendszere által lefedett agyterület mérete nagyobb, mint ugyanez a terület az SV129 törzsben 67, 154. Tehát a génmanipuláció elvégzése, illetve a strokevolumen értékelése elôtt figyelembe kell venni az egyes egértörzsek anatómiai sajátosságait is. Mivel a véráramlás-változások klinikai strokeban sokfélék (enyhébb és súlyosabb áramláscsökkenés, valamint különbözô idôpontokban kialakuló, különbözô mértékû recirkuláció), nem lehet minden betegre vonatkozó precíz áramlási profilt megadni. Klinikai szempontból csak az olyan molekuláris célpontok érdekesek, amelyek az ischaemiás sejtpusztulást modelltôl függetlenül, minden esetben jellemzik. A különbözô MCA-okklúziós modelleken a leggyakrabban az infarktusméret meghatározásával értékelik az egyes genetikai módosítások fokális agyi ischaemiára gyakorolt hatását. Számos molekuláris célpontot vizsgáltak már a stroke-kal összefüggésben egereken, így egyebek mellett szabad gyökös károsodással, apoptózissal és neurotoxicitással öszszefüggô, valamint gyulladásos, jelátvitellel és sejtes stresszválasszal kapcsolatos génmanipulációkat végeztek 155. Új terápiás stratégia stroke-ban: ôssejt-implantáció Számos formában vizsgálták állatkísérletekben a különbözô ôssejttípusok alkalmazhatóságát a fokális agyi ischaemia kezelésére. Ôssejteket implantáltak a stroke-os agyféltekébe ipsilateralisan az infarktus területére 156, 157, illetve a széli zónába 158 vagy contralateralisan 159, 160, illetve bilateralisan. Más szerzôk sejteket infundáltak intravénásan 161. A transzplantált sejteket a leggyakrabban zöld fluoreszcens proteinnel 159 vagy mágneses nanopartikulumokkal 162 jelezték, azért, hogy a befogadó gazda szervezetében a helyüket és differenciálódásuk irányát immunhisztokémiai módszerekkel, illetve képalkotó eljárásokkal követni lehessen. Számos szerzô funkcionális vizsgálatokkal is tesztelte a beültetett ôssejtek integrálódását az idegrendszeri neuronhálózatba 156, 158, 160. Vizsgálatok folytak különbözô állatfajokon (patkányon és egéren) az allogén (azonos speciesbôl származó sejtek) és a xenotranszplantáció (eltérô speciesbôl származó sejtek) eredményességének összehasonlítására 159. Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

9 A preklinikai és klinikai vizsgálatok eltérô eredményeinek háttere Miben rejlik a megoldás? Az elmúlt évtizedben számos közleményt publikáltak, amelyekben arról számoltak be, hogy a preklinikai vizsgálatokban hatékonynak talált vegyületek a humán kipróbálás során hatástalannak bizonyultak. Arról, hogy mi állhat ennek hátterében, illetve, hogy miként kell az állatkísérleteket a nagyobb siker érdekében megtervezni, egyebek mellett 1999-ben 163 és 2004-ben 164 jelent meg összefoglaló közlemény. A legfôbb problémákat és azok megoldására vonatkozó elôírásokat a következôkben sorolták fel: 1. A gyógyszerjelöltek dózisának kiválasztása a humán vizsgálatokhoz nem megfelelôen történik. Szükséges az állatkísérletekben meghatározni a minimális hatékony és a maximális tolerálható dózist. Bizonyítani kell, hogy a neuroprotektív koncentráció elérhetô ember esetében. 2. Az állatkísérletekben vizsgálni kell a terápiás ablakot. Bizonyítani kell, hogy a vegyület hatékony akkor is, ha a stroke bekövetkezése után késleltetve adagolják. 3. Problémát okozhat, ha a vizsgálati anyag hatékonyságát csak egy állatfajon bizonyították. Az állatkísérletes vizsgálatokat patkányon célszerû kezdeni, majd a kapott eredményt második állatfajon meg kell erôsíteni. Célszerû további kísérleteket is végezni gyrencephalicus állatfajon (macska, majom), mivel e fajok agyának struktúrája (szürke- és fehérállomány aránya, tekervényesség) már sokkal nagyobb hasonlóságot mutat az emberéhez, mint a rágcsálóké. 4. A klinikumban szükség van mind permanens, mind pedig tranziens stroke-ok kezelésére, ezért a preklinikai tesztelés során bizonyítani kell a gyógyszerjelölt neuroprotektív hatását mindkét típusú stroke-modellen. 5. Szintén a stroke-ok klinikai sokfélesége miatt, az új molekulákkal szemben követelmény, hogy többfajta fokális agyi ischaemiamodellben (például intraluminaris filamentokklúzió és rögembolia) legyenek hatékonyak. 6. További elvárás, hogy a molekulák hatását a szubjektív értékelés elkerülése céljából több, egymástól független laboratóriumban is igazolják. 7. Mivel a klinikai kipróbálás során a képalkotó eljárások mellett a betegek neurológiai statusát is értékelik, szükséges ezzel analóg értékelést végezni az állatkísérletekben is. Tehát a leggyakrabban használt infarktusméret-meghatározást ki kell egészíteni funkcionális és neurológiai vizsgálatokkal. 8. A klinikumban a stroke-ellenes neuroprotektív gyógyszerek hatását többnyire minimum három hónapos kezelést követôen értékelik. Az állatkísérletekben legtöbbször csak akut (néhány napos) kezelést végeznek, ami félrevezetô eredményeket produkálhat. Éppen ezért a klinikai kipróbálás elôtt szükséges a kezelés hatékonyságának igazolása krónikus körülmények között is. Ha a vizsgálati anyag jótékony hatását e követelményeknek megfelelôen sikerül igazolni állatokon, akkor jó esély van arra, hogy stroke-os betegek esetében is pozitív eredmények születnek. Megnehezíti a preklinikai és klinikai vizsgálatok harmonizálását, hogy állatkísérletekben mindig homogén csoportokkal dolgozunk (azonos nemû, életkorú, tömegû, egyébként egészséges egyedek), míg a humán populáció meglehetôsen heterogén (férfiak-nôk, különbözô életkorú és testtömegû betegek rendkívül sokrétû háttérrel). Természetesen nem csökkent az in vivo vizsgálatok jelentôsége az agyi ischaemiás betegségek tanulmányozásában, illetve a lehetséges terápiás beavatkozások tesztelésében a molekuláris vizsgálatok gyors ütemû fejlôdése ellenére sem. Szükség van azonban arra, hogy a klinikai vizsgálatok elôtt a fenti követelményeknek szigorúan eleget tegyenek és a hatást olyan kísérletes modelleken igazolják, amelyek a megcélzott klinikai kórkép szempontjából valóban relevánsak. 364 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

PROTEIN BIOMARKEREK SZEREPE A KOPONYASÉRÜLÉS KÍSÉRLETES MODELLJEIBEN ÉS A KLINIKUMBAN

PROTEIN BIOMARKEREK SZEREPE A KOPONYASÉRÜLÉS KÍSÉRLETES MODELLJEIBEN ÉS A KLINIKUMBAN ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY PROTEIN BIOMARKEREK SZEREPE A KOPONYASÉRÜLÉS KÍSÉRLETES MODELLJEIBEN ÉS A KLINIKUMBAN Lückl János 1, 2, Farkas Orsolya 2, Pál József 2, 3, Kövesdi Erzsébet 2, Czeiter Endre 2, Szellár

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet, Szeged 2

Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Orvosi Vegytani Intézet, Szeged 2 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A KRÓNIKUS AGYI HIPOPERFÚZIÓ SZEREPE AZ ALZHEIMER-KÓR KIALAKULÁSÁBAN Tények és hipotézisek Zádori Dénes 1, Datki Zsolt 2, Penke Botond 1, 2 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén Írta: DR. BARANYAI ÁRPÁD, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. TÓTH GYULA, DR. VALLUS GÁBOR Bevezetés A carotis endarteriectomia negyven

Részletesebben

A hyperbarikus Oxigén kezelés. jelentõsége a neurológiában

A hyperbarikus Oxigén kezelés. jelentõsége a neurológiában A hyperbarikus Oxigén kezelés jelentõsége a neurológiában Az Egészségügyi és Szociális Minisztérium III. Gyógyító és Ápolási Fõosztálya 17355-3/2003-0003 számú a Neurológiai Szakmai Kollégiumhoz intézett

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2008; 12 (6):191 224. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

Újszülöttkori Hipoxiás-Iszkémiás Enkefalopátia kezelése - Hipotermia terápia és további lehetőségek

Újszülöttkori Hipoxiás-Iszkémiás Enkefalopátia kezelése - Hipotermia terápia és további lehetőségek Újszülöttkori Hipoxiás-Iszkémiás Enkefalopátia kezelése - Hipotermia terápia és további lehetőségek Kerényi Áron SE ÁOK V. év I.sz. Gyermekklinika 2013 Konzulens: Dr. Szabó Miklós, PhD egyetemi docens

Részletesebben

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok magazin MOTESZ A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok Dr. Dézsi Lívia 1, Dr. Molnár Anna 2, Dr. Sztriha László 1, Dr. Ágoston Zsuzsanna 2, Dr. Sas Katalin 1, Dr. Vécsei László 1 és Dr.

Részletesebben

Budapesti Angiológiai Napok - 2011

Budapesti Angiológiai Napok - 2011 Budapesti Angiológiai Napok - 2011 Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusa Idõpont: 2011.

Részletesebben

Agyértágítás lézeres ganglion stimulálással Projekt összefoglaló ÉMOP-1.3.1.-12-2012-0026

Agyértágítás lézeres ganglion stimulálással Projekt összefoglaló ÉMOP-1.3.1.-12-2012-0026 1 Agyértágítás lézeres ganglion stimulálással Projekt összefoglaló ÉMOP-1.3.1.-12-2012-0026 1 TARTALOM Betegség bemutatása... 3 Kísérleti terv... 5 Ütemterv... 8 Kísérlet... 9 Irodalomjegyzék... 11 2 Agyértágítás

Részletesebben

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS Köszöntõ Kedves Kolléganõk, Kollégák! Tisztelettel köszöntjük Önöket az 5. Magyar Mikrokeringés Kongresszuson. Tíz évvel ezelõtt szerveztük az elsõ konferenciánkat,

Részletesebben

Sic itur ad astra. SZEGEDI EDI TUDÓS AKADÉMIA A MI MENTORAINK. Szent-Györgyi MENTOR

Sic itur ad astra. SZEGEDI EDI TUDÓS AKADÉMIA A MI MENTORAINK. Szent-Györgyi MENTOR Sic itur ad astra. SZEGEDI EDI TUDÓS AKADÉMIA A MI AINK Szent-Györgyi ANDÓ ISTVÁN MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Genetikai Intézet, Immunológiai Csoport Cím: H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62. e-mail:

Részletesebben

Az akut coronaria syndromák kezelése 2000

Az akut coronaria syndromák kezelése 2000 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNYEK SIMON KORNÉL Az akut coronaria syndromák kezelése 2000 Kucsszavak: akut coronaria syndroma, akut myocardialis infarctus, glycoprotein IIb IIIa receptorgátlók Összefoglaló: A szerzôk

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2008; 5:335-418. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2008; 5:335-418. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4

Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4 450 mg diosmin + 50 mg hesperidin-ben kifejezett flavonoid Krónikus vénás elégtelenségben Aranyérbetegségben Komplex vénavédelem az első tünetektől 1-4 1 - Lyseng-Williamson KA, Perry CM. Drugs. 2003;63:71-100.

Részletesebben

A z epilepsziás rohamtünet fizikai és lelki ÖSSZEFOGLALÓ. Az epilepsziás rohamokat bevezetô tünetek klinikai jelentôsége

A z epilepsziás rohamtünet fizikai és lelki ÖSSZEFOGLALÓ. Az epilepsziás rohamokat bevezetô tünetek klinikai jelentôsége 4 LEGE ARTIS MEDICINÆ Az epilepsziás rohamokat bevezetô tünetek klinikai jelentôsége ÖSSZEFOGLALÓ Rajna Péter Veres Judit Csibri Éva CLINICAL IMPORTANCE OF THE INITIAL SYMPTOMS OF EPILEPTIC SEIZURES The

Részletesebben

Sebkezelés. A Magyar Sebkezelõ Társaság folyóirata. XVII. évfolyam 2014. 2. sz. sebgyógyulás

Sebkezelés. A Magyar Sebkezelõ Társaság folyóirata. XVII. évfolyam 2014. 2. sz. sebgyógyulás Sebkezelés XVII. évfolyam 2014. 2. sz. sebgyógyulás A Magyar Sebkezelõ Társaság folyóirata TA R TA L O M j e g y z é k : Elnöki köszöntő u Az oxigén sebgyógyulásban betöltött szerepe Prof. Dr. Hunyadi

Részletesebben

Preventív nanoterápiás lehetőségek szintetikus enhancer anyagokkal

Preventív nanoterápiás lehetőségek szintetikus enhancer anyagokkal Preventív nanoterápiás lehetőségek szintetikus enhancer anyagokkal Semmelweis Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest A nanotechnológia a 21. század nagy ígérete, mely forradalmasíthatja

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A KATONAI SZOLGÁLAT VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA AZ AGY-ÉRKATASZTRÓFA ELLÁTÁS HONVÉD-EGÉSZSÉGÜGYÖN BELÜL TÖRTÉNŐ MEGÚJULÁSÁRA Napjainkban a NATO legjobban koordinált katonai-civil együttműködése az egészségügy

Részletesebben

Funkcionális idegsebészeti beavatkozások a mozgászavarok kezelésében

Funkcionális idegsebészeti beavatkozások a mozgászavarok kezelésében Funkcionális idegsebészeti beavatkozások a mozgászavarok kezelésében Kovács Norbert és Balás István Tartalom Bevezetés... 2 Klinikailag fontosabb mozgászavarok... 2 Parkinson-kór... 2 Parkinson-kór motoros

Részletesebben

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2009; S6:419-470. ORVOSKÉPZÉS

Semmelweis Kiadó www.semmelweiskiado.hu 2009; S6:419-470. ORVOSKÉPZÉS FELELÕS SZERKESZTÕ Merkely Béla merkely.bela@kardio.sote.hu FÕSZERKESZTÕK Gál János janos.gal67@gmail.com Langer Róbert roblanger@hotmail.com SZERKESZTÕBIZOTTSÁG Graduális képzés Matolcsy András matolcsy@korb1.sote.hu

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia. Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Pulmonalis embolia Készítette: A Kardiológiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások Definíció A pulmonalis embolia (PE) a vénás thromboemboliás betegség

Részletesebben

A STROKE FARMAKOTERÁPIÁJA

A STROKE FARMAKOTERÁPIÁJA A STROKE FARMAKOTERÁPIÁJA Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika ÖSSZEFOGLALÁS Magyarországon évente körülbelül 50.000 beteg kerül kórházba akut agyi vérkeringési zavar (stroke) miatt. Az esetek 85%-a

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról A Magyar Stroke Társaság és a Neurológiai Szakmai Kollégium szakmai irányelve, 2010 Készítette: A Magyar Stroke

Részletesebben

AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE

AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AZ EMBERI PRIONBETEGSÉGEK GENETIKAI HÁTTERE Kovács Gábor Géza Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Vienna GENETIC BACKGROUND OF HUMAN PRION DISEASES Kovacs GG, MD,

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2005; 9 (3-4):141 238. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Lennart Hansson (Uppsala),

Részletesebben

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA

HYPERTONIA ÉS NEPHROLOGIA 2009; 13 (2):67-102. Alapító elnök: FARSANG CSABA, NAGY JUDIT Szerkesztõbizottság társelnökei: DE CHÂTEL RUDOLF, TÚRI SÁNDOR Nemzetközi szerkesztõbizottság: Detlev Ganten (Berlin), Gavril Hercz (Toronto),

Részletesebben

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl

A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl 11 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY A perifériás és a centrális vérnyomás klinikai jelentôsége a neurológus szemszögébôl BERECZKI Dániel, VASTAGH Ildikó ÖSSZEFOGLALÁS A hypertonia az agyi nagy- és kiserek károsítása

Részletesebben

Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa

Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa 22/. Acta Pharmaceutica Hungarica 49 Acta Pharmaceutica Hungarica 72 49-6. 22 Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa KOCSIS PÁL, IARNAWA ISIV ÁN, KOVÁCS GYULA, SZOMBAIHEL YI ZSOLT ÉS FARKAS

Részletesebben

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN

MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN MÉLY AGYI STIMULÁCIÓ: EGY ÚJ PERSPEKTÍVA A MOZGÁSZAVAROK KEZELÉSÉBEN Összefoglaló közlemény Kovács Norbert 1, Balás István 2, Llumiguano Carlos 2, Aschermann Zsuzsanna 1, Nagy Ferenc 1, Janszky József

Részletesebben