ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE. 356 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE. 356 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek"

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE Erdô Franciska 1, Konstantin-Alexander Hossmann 2 1 IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft., Farmakológia Osztály, Budapest 2 Experimentelle Neurologie, Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung, Köln ANIMAL MODELS OF CEREBRAL ISCHEMIA TESTING THERAPEUTIC STRATEGIES IN VIVO Erdô F, PhD; Hossmann KA, MD, DSc Ideggyogy Sz 2007;60(9 10): Az agyi ischaemiás betegségek, így a szívmegállás okozta globális agyi ischaemia vagy az arteria cerebri media elzáródását követô stroke (fokális agyi ischaemia) a vezetô halálokok közé tartoznak világszerte. Az ilyenkor bekövetkezô agyi morfológiai károsodásokat, az ezek következményeként jelentkezô funkcionális zavarokat, valamint a jelenségek hátterében álló molekuláris történéseket állatkísérletekkel próbáljuk modellezni. Ilyen kísérletes módszereket mutatunk be röviden ebben az összefoglaló közleményben. Ezek a modellek segítik a betegségek patológiájának jobb megismerését, továbbá lehetôséget adnak új molekulák, illetve terápiás stratégiák hatékonyságának tanulmányozására. Számos, az állatkísérletek során hatásosnak talált anyag a humán kipróbálás alkalmával nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. Az ellentmondásosnak tûnô eredmények lehetséges magyarázatairól és a megoldási lehetôségekrôl is olvashatunk a közleményben. Kulcsszavak: állatmodellek, globális agyi ischaemia, fokális agyi ischaemia, stroke Acute cerebral ischemia is one of the leading causes of mortality and chronic disability worldwide. Animal models of focal (stroke-type) and global (cardiac arrest-type) ischemia have been established to investigate the morphological, functional and molecular consequences and to design therapeutic strategies for the improvement of ischemic injury. Despite highly beneficial effects in experimental studies, most human clinical trials were disappointing, suggesting inefficacies in the design and/or translation of animal experiments. In this review the pathophysiologically relevant particularities of ischemia models will be discussed to provide a rational basis for the proper selection of animal models for testing therapeutic strategies under experimental conditions. Keywords: animal models, global brain ischemia, focal brain ischemia, stroke Levelezô szerzô (correspondent): Dr. Erdô Franciska, IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft., 1045 Budapest, Berlini u Telefon: (20) , fax: (1) Érkezett: február 6. Elfogadva: június Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

2 Az agyi ischaemiás károsodás alapja Az agyi metabolizmus más szervekhez viszonyítva kitüntetetten függ az oxigén és a glükóz jelenlététôl. Az agy naponta mintegy 75 l molekuláris oxigént és 120 g glükózt fogyaszt. Bár az agy tömege a teljes testtömegnek csak mintegy 2%-a, perfúziója a teljes test perfúziójának 20%-át és oxigénfogyasztása is a teljes fogyasztás 20%-át teszi ki. Az agyi perfúzió akárcsak rövid ideig tartó csökkenése irreverzíbilis strukturális károsodáshoz vezethet. A különbözô agyi régiók és sejttípusok eltérô ischaemiaküszöbe meghatározza, hogy az adott sejt túléli-e az ischaemiás inzultust vagy sem. A perfúzió csökkenése következtében elôször a proteinszintézis gátlódik (0,55 ml/g/perc), majd megkezdôdik az anaerob glikolízis (0,35 ml/g/perc). Ez után bekövetkezik a glutamátfelszabadulás, az adenozin-trifoszfát (ATP) metabolizálódik (0,20 ml/g/perc), s végül 0,15 ml/g/percnél létrejön az anoxiás depolarizáció. A különbözô agyterületeken eltérôek a hemodinamikai, metabolikus és ionos jelenségek. Az ischaemiás terület középpontjában (core) az agyi vérkeringés kevesebb mint 20%-a a normális (0,8 ml/g/perc) szintnek. Ezen a területen a permanens és anoxiás depolarizáció az ischaemia kezdete után percek alatt kifejlôdik. Ez után a sejtek gyorsan elpusztulnak lipolízis vagy proteolízis útján, illetve a citoszkeleton összeomlása révén, ami az energiaés ionhomeosztázis elvesztéséhez vezet. A központi core-régió és a normális, nem ischaemiás szövet közt található a penumbra, az ischaemiás határzóna, ami funkcionálisan sérült, de metabolikusan még aktív. Elméletileg a teljes penumbrarégió megmenthetô idôben alkalmazott terápiás beavatkozás segítségével. Azonban, ha a kezelésre nem vagy csak túl késôn kerül sor, a penumbrazóna egyesül az infarktusos területtel, és metabolikusan is inaktiválódik. Az ischaemiát követô öngerjesztô patofiziológiai kaszkád kifejlôdése perceket, órákat, napokat, sôt, heteket vehet igénybe. Az eseménysor feltételezhetôen a következô jelentôsen leegyszerûsített lépéseket tartalmazza: 1. excitotoxicitás, 2. infarktus körüli depolarizáció, 3. gyulladás és 4. apoptózis. A legjelentôsebb klasszikus mediátorok így a tejsav, a kalcium, a glutamát, a nitrogén-monoxid, az arachidonsav és az oxigén-szabadgyökök fontos terápiás célpontok. Az ischaemiás folyamatok állatmodelljeinek használatát elsôsorban a modellezni kívánt betegség patofiziológiája határozza meg. További követelmény a módszerrel szemben, hogy jól reprodukálható, szenzitív, kevéssé invazív, technikailag egyszerû, etikailag elfogadható és költségtakarékos legyen. A következôkben áttekintjük a legfontosabb agyi ischaemiamodelleket a kezdetektôl, és megbeszélésre kerül ezek relevanciája is a különbözô cerebrovascularis betegségekkel összefüggésben. Globális agyi ischaemiamodellek Az ember számára tíz perc globális agyi ischaemia halálos következményekkel jár. A globális agyi ischaemia leggyakoribb klinikai oka a szívmegállás, ami az agyi véráramlás teljes megszûnéséhez vezet. Ezt, az esetleges újraélesztés sikerességétôl függôen, többé-kevésbé eredményes recirkuláció követi. A globális agyi ischaemia származhat elzáródásból, fulladásból, súlyos sokkból vagy intracranialis hipertenzióból is, de ezekben az esetekben az áramláscsökkenés inkomplett és heterogén. Mivel a keringés hiánya nemcsak az agy mûködését, de az összes szervet befolyásolja, és ez a funkcionális deficit a tranziens agyi ischaemia utáni visszatérésre (recovery) különbözö módon hat, ezért leginkább olyan állatmodelleket fejlesztettek ki, amelyekben az agyi keringés blokkkolása független a szívtôl és egyéb perifériás szervektôl. Jelen közleményünkben is csak a szelektíven az agyi keringés gátlására kifejlesztett legfontosabb módszerek ismertetésére szorítkozunk (1. táblázat). KOMPLETT AGYI ISCHAEMIA Komplett agyi ischaemiát egyebek mellett a következô módokon hoztak létre: a nyaki erek elkötésével vagy pneumatikus mandzsetta felfújásával 3 ; az arteria anonyma és a bal arteria subclavia intrathoracalis okklúziójával (ez mind a carotis communis, mind a vertebralis arteriákban megállítja a véráramlást) 8, illetve a cisterna magnába történô folyadékinfúzióval (magasabbra növeli az intracranialis nyomást a vérnyomásnál) 12. Hogy elkerüljék, hogy az agyba a kollaterálisokon keresztül vér jusson, egyes szerzôk a nagyartériák mellékágait is lekötötték 11, 54, vagy hipotenziót hoztak létre véreztetéssel, illetve ganglionblokkoló adagolásával 7, 11. INKOMPLETT AGYI ISCHAEMIA Az inkomplett globális agyi ischaemia klasszikus modelljét, a kétoldali carotis communis és a kétoldali arteria vertebralis extracranialis lekötését (4- vessel occlusion 4VO) Pulsinelli és Brierley 49 írták le elôször patkányon 1979-ben. Sugar és Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

3 1. táblázat. Globális agyi ischaemiamodellek (szelektív cerebrovascularis megközelítés) Komplett agyi ischaemia Nyaki stranguláció pneumatikus mandzsettával macska Hart és munkatársai 1 nyúl Hirsch 2 kutya Kabat és Dennis 3 és hipotenzió patkány Nemoto és Frinak 4, Siemkowicz és Hansen 5 macska Nemoto és munkatársai 6 majom Nemoto és munkatársai 7 Az arteria anonyma és subclavia okklúziója macska Gildea és Cobb 8 kutya Pike és munkatársai 9 és hipotenzió macska Hossmann és Sato 10 majom Hossmann és Zimmermann 11 Intracranialis hipertenzió liquorinfúzióval patkány Siesjö és Zwetnow 12 macska van Harreveld 13 nyúl Marshall és munkatársai 14 kutya Neely és Youmans 15 majom Heyreh és Edwards 16 és hipotenzió patkány Ljunggren és munkatársai 17 kutya Hallenbeck és Bradley 18, Kramer és Tuynman 19 és peritonealis dialízis patkány Kawakami és Hossmann 20 ballonnal macska Hekmatpanah 21 majom Langfitt és munkatársai 22 Izolált fej infantilis patkány Niu és munkatársai 23 felnôtt patkány Krieglstein és munkatársai 24 macska Hirsch és munkatársai 25 kutya Hinzen és munkatársai 26 majom White és munkatársai 27 Inkomplett agyi ischaemia Az arteria carotisok okklúziója (2VO) egér Barone és munkatársai 28, Sheng és munkatársai 29 hipertenziós patkány Fujishima és munkatársai 30 újszülött patkány Mitsufuji és munkatársai 31 gerbil Kobayashi és munkatársai 32 éber gerbil Chandler és munkatársai 33 birka Terlecki 34 majom Sengupta és munkatársai 35 és hipotenzió patkány Smith és munkatársai 36 macska Welsh és munkatársai 37 és hypoxia újszülött patkány Schwartz és munkatársai 38 és az arteria subclaviák patkány de la Torre 39 és az arteria basilaris (3VO) egér Panahian és munkatársai 40, Yonekura és munkatársai 41 patkány Kameyama és munkatársai 42 macska Ginsberg és munkatársai 43 és a pterygopalatinalis, carotis externa és occipitalis arteriák (9VO) patkány Melgar és munkatársai 44 és a vena jugularis patkány Argano és Doni 45 Az arteria carotisok stenosisa egér Shibata és munkatársai 46 és az arteria subclaviáké patkány Boehme és munkatársai 47 Az arteria carotis fisztulája patkány Hai és munkatársai Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

4 1. táblázat. Folytatás A carotis és vertebralis arteriák okklúziója (4VO) patkány Pulsinelly és Brierley 49, Toda és munkatársai 50 macska Sugar és Gerard 51 nyúl Yang és munkatársai 52 majom Teraura és munkatársai 53 és a pterygopalatinalis arteriáké (6VO) patkány Gumerlock és munkatársai 54 és retrográd leszívás kutya Fujishima 55 majom Wolin és munkatársai 56 és hipotenzió nyúl Kolata 57 Gerard 51 hasonló módszert alkalmazott macskákon már 1938-ban, Yang 52 nyulakon, Teraura 53 majmokon, Fujishima 55 kutyákon írta le ezt a módszert. Más munkacsoportok hipotenzióval 57, illetve retrográd lecsapolással 56 is kombinálták a technikát. Gerbileken súlyos oligaemia hozható létre a két arteria carotis communis lekötésével vagy klippel történô elzárásával (2-vessel occlusion 2VO). Ennél az állatfajnál a vertebralis artériák elzárására nincs szükség, mert az agyalapi artériás gyûrû (circulus arteriosus Willisii) inkomplett és nincs összeköttetés az arteria basilaris és az arteria carotis interna között Késôbb ezt a módszert éber gerbileken is alkalmazták 33, és ez az ismételt ischaemiás epizódok elôidézését is lehetôvé tette 59. Birkákon szintén elegendô a bilateralis carotislekötés a globális agyi ischaemiához, mivel ennél az állatfajnál a vertebralis arteriák nem egyesülnek basilaris arteriává 34. Globális agyi ischaemiás károsodás után a tipikus hisztológiai kép késôi neuronpusztulással és a gliasejtek megôrzésével (sôt, éppen astrogliosissal) írható le. A hypoxiára a hippocampus CA1 régiójában és a hilusban lévô piramissejtek, a dorsalis striatum és a reticularis thalamusmag, valamint a kisagyi piramis- és kosársejtek, illetve a neocortex III. rétegének sejtjei a legérzékenyebbek 61. Ezeken a területeken késôi sejtpusztulás következik be (néhány nap, sôt, hét után alakul ki a teljes pusztulás), míg más agyterületeken korai necrosis jön létre. A késôi neuronpusztulás már rövid ischaemiás periódust követôen is kialakul valamennyi globális agyi ischaemiamodellben. Kvantitatívan a leggyakrabban a hippocampusban mérik a károsodást. A korai necroticus elváltozás nagymértékben függ az ischaemia idôtartamától, az azt követô reperfúziótól és a hômérséklettôl 62. Permanens globális agyi ischaemiában a sejtpusztulás mellett az agyoedema megjelenése is jellemzô. Vizsgálati anyagok tesztelésére leginkább a Pulsinelli-féle négyér-lekötéses modellt használják patkányon vagy a technikailag még egyszerûbben kivitelezhetô kétér-lekötést gerbilen. A morfológiai elváltozás mellett (hippocampalis neuronpusztulás) jól értékelhetô az excitáns aminosavak felszabadulásából származó, az ischaemia után még több mint tíz napig értékelhetôen jelen lévô hipermotilitás 63. A hippocampus CA1 régiójának sejtpusztulása a memóriafunkciók károsodását is eredményezi, amit Morris water-maze teszttel (elôzetes tréning után a vízfelszín alá rejtett útvesztô megtalálásának latenciaidejét méri) vagy más labirintusteszttel 64, 65, illetve passzív elkerülési teszttel 66 (az áramütéssel társított sötét dobozba történô belépés latenciaidejét méri) szoktak értékelni. Fokális agyi ischaemiamodellek A fokális agyi ischaemia klinikai prototípusa a stroke, ami leggyakrabban az arteria cerebri media (middle cerebral artery MCA) thromboticus elzáródásaként jelentkezik. Tranziens formája idegsebészeti beavatkozások során az ér lecsíptetésekor, illetve súlyos vasospasmus esetén fordul elô. Szintén tranziens formában jelentkezik a kórkép az agyi thrombosis trombolitikummal történô kezelését követôen. Fokális agyi ischaemia esetében a véráramlás csökkenése a kialakuló infarktus központjában a legsúlyosabb. Ez alapvetô különbség az inkomplett globális agyi ischaemiás károsodással szemben, ahol az ischaemia a széli zónában a legkifejezettebb. Az infarktusterület nagysága stroke-ban nagymértékben függ a kollaterális vérellátástól. A három fô ér az arteria cerebri media, az arteria cerebri anterior és az arteria cerebri posterior egymással a Heubner-féle anastomosisokon keresztül kapcsolódik. Az ezen a rendszeren keresztüli vérellátás függ a hálózat anatómiai konfigurációjától 67, 68, az erek tónusától, a vér viszkozitásától és a vérnyomástól 69. Kedvezôtlen esetben az infarktus az elzáródott ér teljes ellátási területén kifejlôdik (ma- Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

5 2. táblázat. Fokális agyi ischaemiamodellek Az arteria carotis communis okklúziója gerbil Levine és Payan 60 hipertenzív patkány Choki és munkatársai 70 birka Terlecki 34 ismételt okklúzió gerbil Kuroiwa és munkatársai 71 az ellenoldali carotis és mindkét oldali vertebralis arteria elôzetes ligatiója után patkány Dougherty és munkatársai 72 és az ellenoldali anastomosisok az arteria carotis és a vena jugularis között patkány Bannister és munkatársai 73 és intracranialis hipertenzió patkány Busto és munkatársai 74 és anoxia patkány Levine 75 és hypoxia újszülött patkány Vannucci és munkatársai 76 és szén-monoxid-mérgezés patkány MacMillan 77 Az arteria cerebri anterior okklúziója pávián Liu és munkatársai 78 Az arteria cerebri media (MCA) okklúziója transorbitalis ligatio macska O Brien és munkatársai 79 kutya Fisk és munkatársai 80 majom Hudgins és munkatársai 81 és az arteria carotis interna okklúziója patkány Brint és munkatársai 82 macska Bose és munkatársai 83 kutya Diaz és munkatársai 84 és az arteria cerebri anterior okklúziója nyúl Steinberg és munkatársai 85 majom Huang és munkatársai 86 postorbitalis megközelítés macska van der Sprenkel és munkatársai 87 transcranialis megközelítés patkány Robinson 88 patkány Tamura és munkatársai 89 hipertenzív patkány Coyle és munkatársai 90 macska Sundt és munkatársai 91 kutya Anthony és munkatársai 92 majom Meyer és munkatársai 93 és mindkét arteria carotis patkány Chen és munkatársai 94 és az olfactorialis ág patkány Shiino és munkatársai 95 és az arteria communicans posterior gerbil Yoshimine és munkatársai 96 intraluminaris okklúzió szilikongumival patkány Turner 97 nyúl Zhang és munkatársai 98 kutya Molinari 99 majom Molinari és munkatársai 100 cianoakrilát monomerekkel majom Brassel és munkatársai 101 ezüst/arany golyókkal nyúl Hegedûs és munkatársai 102 visszahúzható embolussal patkány Csiba és munkatársai 103 nyúl Molnár és munkatársai 104 majom Bremer és munkatársai 105 visszahúzható filamenttel patkány Koizumi és munkatársai 106 egér Connolly és munkatársai 107 mutáns egér Fuji és munkatársai 108 rögembolia autológ vérröggel egér Kilic és munkatársai 109 patkány Kudo és munkatársai 110 kutya Hill és munkatársai 111 fotothrombosissal patkány Matsuno és munkatársai 112 hipertenzív patkány Yao és munkatársai 113 trombininfúzióval patkány Zhang és munkatársai Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

6 2. táblázat. Folytatás vasospasticus okklúzióval endotelin-1-gyel patkány Sharkey és munkatársai 115 macska Macrae 116 A vertebralis arteriák okklúziója gerbil Hata és munkatársai 117 és az arteria spinalis kutya Guo és munkatársai 118 Az arteria basilaris okklúziója klippel gerbil Yamada és munkatársai 119 szilikongumival macska Nakahara és munkatársai 120 vasreszelék mágneses lokalizációjával kutya Fujishima és munkatársai 121 A circulus arteriosus Willisii okklúziója kutya Suzuki és munkatársai 122 majom West és munkatársai 123 Az arteria choroidalis posterior okklúziója majom Vajda és munkatársai 124 Az arteria maxillaris interna okklúziója kecske Miletich és munkatársai 125 Az arteria pialisok okklúziója embolizáció acélgolyókkal kutya Penry és munkatársai 126 helyi endotelin-1-gyel patkány Agnati és munkatársai 127 Fotothromboticus okklúzió fokális fotothrombosis patkány Watson és munkatársai 128 gyûrû fotothrombosis patkány Wester és munkatársai 129 ximális infarktus), azonban az infarktus nagyon kicsi is lehet, ha a kollaterális vérellátás optimális (minimális infarktus). A legfontosabb fokális ischaemiamodelleket a 2. táblázatban foglaltuk össze. INTRACRANIALIS OKKLÚZIÓ A stroke klinikailag legrelevánsabb állatmodellje az MCA okklúziója. Ez az ér transcranialisan, transorbitalisan vagy intraluminarisan közelíthetô meg, és elcsíptethetô vagy elzárható ligatúra segítségével, operálómikroszkóp alatt. A transorbitalis megközelítés a szemgolyó eltávolítását feltételezi, azonban ez a mûtét magára az agyszövetre nézve atraumatikus. Ezt a fajta sebészi beavatkozást nagyobb testû emlôsökre, így macskákra 79, majmokra 81 és kutyákra 80 írták le. Jelenleg a módszer alkalmazása macskákra és majmokra korlátozódik, ahol az arteria carotis interna kanyarulatossága miatt az intraluminaris okklúzió nehezen kivitelezhetô. Az okklúder implantációja után a módszer akár éber állaton is alkalmazható 130, 131. A transcranialis megközelítés során a koponya temporoparietalis részén vágott ablakon keresztül tárják fel az MCA-t, és az ér ezen distalis szakaszát klippel, ligatúrával vagy permanens módon, elektrokoagulációval zárják el. A módszert patkányokon Tamura 89 írta le 1981-ben, majd késôbb (1986-ban) ezt az eljárást a kétoldali arteria carotis communis lekötésével kombinálták 94. Farmakológiai vizsgálatokra gyakran alkalmazzák az MCA permanens koagulációs modelljét 132, 133. Az MCA-okklúzió erôs vasoconstrictor anyag mint amilyen az endotelin-1 lokális adagolásával is létrehozható 115, 116. Az elmúlt években az MCA-okklúziós módszerek közül a különbözô eszközökkel történô intraluminaris érelzárás került elôtérbe. Az elsô kísérletekben makroembolusokat használtak, amelyek szilikongyantából 97, 98 vagy fémgolyócskákból 102 készültek. Késôbb finom filamenteket fejlesztettek ki, amelyeknek a hegyét lánggal legömbölyítették vagy szilikonnal vonták be. A szál hegyének méretét a kísérleti állat testtömegéhez, illetve az ebbôl következô érátmérôhöz igazították 134. Ezeket az eszközöket fôként patkányokon 103, 106 és egereken 107, 135 alkalmazták. A technikának számos elônye van a korábbiakkal szemben. Nincs szükség craniectomiára, mert a filamentet az arteria carotis externán és internán keresztül vezetik föl, és visszahúzásával könnyen létrehozható recirkuláció. A modell egereken is használható, ami lehetôvé teszi a betegség hátterében álló komplex molekuláris történések transzgenikus egérmodellen történô vizsgálatát. Hátránya viszont, hogy nehéz a precíz behelyezés, Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

7 ezért lézer-doppler-áramlásmérôvel szokták kontrollálni az érelzáródás pillanatát; könnyen elôfordul érperforáció a felvezetés során; nagyméretû infarktus alakul ki, mivel a szál nemcsak az MCA, hanem az arteria cerebri anterior eredését is elzárja. Számos szerzô ezért az elzárást csak rövid idôre korlátozza, azonban ez a fajta tranziens modell patofiziológiájában eltér a klinikai stroke-tól. Korai fázisban adagolt vizsgálati anyagok tesztelésére a módszer permanens formája ajánlott, mivel a stroke kezdeti szakaszában a véráramlás csak kismértékben változik 61. Az infarktusméretet ebben az esetben is jelentôsen befolyásolja a kollaterális keringés, ezért számos módszert alkalmaztak a kollaterális vérellátás csökkentésére, és így az infarktus standardizálására. Ezek a próbálkozások a maximális infraktusméret elérését eredményezték, ami nehezítette a vizsgálati anyagok hatásának kimutathatóságát. A maximális infarktus modellek csak olyan anyagok tesztelésére használhatók, amelyeknek a hatása nem a véráramlás javítására, hanem az áramlástól független másodlagos károsodások csökkentésére irányul (neuroprotekció). A klinikailag legrelevánsabb stroke-modell az MCA-rögembolia 110, 111, 136, ami nemcsak a thrombosisos stroke-ok nagy incidenciája miatt, hanem az egyre gyakrabban alkalmazott thrombolyticus terápia miatt is jelentõs. Ennél a módszernél nagy körültekintést igényel a vérrögök elôállítása és az állatfaj kiválasztása. El kell kerülni a vérrög öszszetételébôl 137, 138 és a különbözô fajok koagulációs rendszereinek eltérésébôl származó különbségeket. A thrombosist általában autológ vérbôl készített vérrögökkel hozzák létre 110, 137, 138, vagy fotoszenzitív festék (bengáli vörös) intravénás injekciója után az MCA megfelelô területére irányított fénysugárral indukálják (fotothrombosis) 112, 113. EXTRACRANIALIS OKKLÚZIÓ Az intracranialis MCA-okklúziós módszerek nehézségei miatt számos próbálkozás történt fokális agyi ischaemia létrehozására az arteria carotis communis extracranialis okklúziójával. Azonban a legtöbb állatfajon ez a fajta érelzárás nem hozott létre agyi ischaemiát további sebészi beavatkozás nélkül, mivel a circulus arteriosus Willisii az el nem zárt nyaki erek irányából elegendô kollaterális vérellátást biztosított. Ez alól kivételt képez néhány állatfaj: a mongol gerbil, amelynél a circulus inkomlett 60 ; a juh, amelyben a vertebralis arteriák nem egyesülnek basilaris arteriává 34 és a strokeprone spontán hipertenzív patkány, amelynek a kollaterális rendszere fejletlen 70. Ezeken az állatfajokon tehát egyoldali carotis communis okklúzióval is létre lehet hozni fokális agyi ischaemiát. Az infarktus kialakulásának incidenciája gerbileken nagymértékben növelhetô az ellenoldali arteria carotis externa koagulációjával, azaz a kollaterális keringés blokkolásával 139. Patkányokon a carotisokklúziót intracranialis hipertenzióval kombinálták 74 ; majmokon és kutyákon a circulus Willisii megszakítását az anterior és posterior arteria communicans lecsíptetésével hozták létre 140. Kecskében a vér a rete mirabilisen keresztül jut az agyba, amit az arteria carotis és az arteria maxillaris interna lát el vérrel. Az arteria maxillaris interna ligatiója és az extracerebellaris ágak thrombosisa után a vérellátás a carotisra korlátozódik. Ennek lekötése ischaemiát okoz az ipsilateralis oldalon 125. A másik, gyakran alkalmazott módszer az extracranialis okklúziók okozta infarktus létrehozására az érlekötés kombinációja hypoxiával vagy szénmonoxid-mérgezéssel. Levine 75 a permanens féloldali carotisokklúziót 100%-os nitrogén belélegeztetésével kombinálta. A módszer nem terjedt el széles körben a gyenge reprodukálhatósága és a nagyfokú kardiotoxicitása miatt, így egyedül újszülött patkányokon használják egyszerûsége és a hosszú távú értékelés lehetôsége miatt 141. A két arteria vertebralis és az egyik arteria carotis communis permanens okklúziója (3 vessel occlusion 3VO) nem eredményez fokális agyi ischaemiát patkányokon, azonban a permanens elzárás következtében egy hét alatt a krónikus agyi hipoperfúzió és a megnövekedett intraarterialis nyomásgradiens az erek újrastruktúrálódásához és vascularis remodellinghez vezet 142, 143. Az artériáknak ezt az átalakulását arteriogenesisnek nevezik, ami hemodinamikus stroke-ban (vérnyomáscsökkentéssel elôidézett fokális agyi ischaemia) az agyi infarktus területének csökkenését eredményezte 143. Ez a terápiás stratégia a stroke endogén úton történô kezelésének az egyik legkorszerûbb megközelítése. A fokális agyi ischaemia okozta motoros deficitet különbözô funkcionális tesztekkel lehet értékelni. Számos lehetôség közül itt csak néhányat említünk. Stroke után néhány napig kifejezett az ellenirányú forgó mozgás patkányokon 144. A mellsô végtag flexióját és a szemen megjelenô ptosist, illetve súlyosabb esetben Horner-triászt neurológiai pontozással szokták értékelni 145. A motoros koordinációt és egyensúlyozást egyebek mellett például forgórúd-teszttel (rota rod) 146 és beam walking teszttel 147 vizsgálják. A mellsô végtagok áramütés utáni elrántásának reakcióidejét, illetve a két végtag la- 362 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

8 tenciaideje közti különbséget szintén lehet mérni stroke-os állatokon 144. Újabban a lépcsôháztesztet (staircase) szintén sikerrel alkalmazták patkányokon a stroke okozta funkciózavar értékelésére 148. MIKROKERINGÉS-OKKLÚZIÓ Watson és munkatársai 128 konstans méretû infarktus elôállításának céljából fokális kérgiinfarktusmodellt vezettek be. A fotoszenzitív festék (bengáli vörös) intravénás injekcióját követôen a koponyacsonton át lézerfénnyel világították meg az agykérget. Az eredmény masszív mikrokeringési koaguláció a megvilágított szövetfelületen. E módszer módosítása a gyûrûlaesiós módszer, ahol a fényforrásból gyûrû alakban érkezik a fény az agykéregre. Ebben az esetben a kör centrumában található agyszövet az ischaemiás penumbra régiójának megfelelô módon viselkedik 129. Mikroemboliás modellek Bár nem tartozik a legjelentôsebb cerebrovascularis kórképek közé, mégis számos modellt fejlesztettek ki a mikroembolia tanulmányozására. A legelterjedtebb módszer a kalibrált mikrogömbök arteria carotis communisba történô injekciója 149 által kiváltott mikroembolia. Elônye, hogy a golyócskák mérete és száma standardizálható. További mikroembolia-modellek: levegôbuborékok carotisba történô injekciója 150, illetve adenozin-difoszfát 151, arachidonsav 152 vagy forbol-mirisztát-acetát 153 infúziója, ami thrombocytaaggregációt eredményez. A mikroembolia jellegzetessége, hogy bekövetkezése után a vér-agy gát azonnal károsodik, és az elzárt mikroerek környezetében multifokális reaktív hyperaemia jön létre, ami agyoedemához vezet. A mikrokeringés eloszlása inhomogénné válik, azaz az elzárt erekben nagyon lassú, míg a nem emboliás mikroerekben nagyon gyors lesz a véráramlás. Ezért az átlagos keringés az egész agyra vonatkoztatva normális értékek között marad. Genetikailag módosított állatok a stroke-kutatásban Mint azt az intraluminaris MCA-okklúziós modelleknél említettük, egereken is kifejlesztették a filamentokklúziós, valamint a vérrögembolia-modellt, és ezáltal lehetôvé vált a stroke molekuláris mechanizmusának mélyreható vizsgálata transzgén állatokon. A leggyakrabban SV129 és C57Bl6 egértörzseket használnak transzgén állatok elôállítására. Azonban ez a két törzs agyi vascularis hálózatában eltér. A C57Bl6 törzsben a latex-angiográfia kimutatta, hogy az MCA és az arteria cerebri anterior ágrendszere által lefedett agyterület mérete nagyobb, mint ugyanez a terület az SV129 törzsben 67, 154. Tehát a génmanipuláció elvégzése, illetve a strokevolumen értékelése elôtt figyelembe kell venni az egyes egértörzsek anatómiai sajátosságait is. Mivel a véráramlás-változások klinikai strokeban sokfélék (enyhébb és súlyosabb áramláscsökkenés, valamint különbözô idôpontokban kialakuló, különbözô mértékû recirkuláció), nem lehet minden betegre vonatkozó precíz áramlási profilt megadni. Klinikai szempontból csak az olyan molekuláris célpontok érdekesek, amelyek az ischaemiás sejtpusztulást modelltôl függetlenül, minden esetben jellemzik. A különbözô MCA-okklúziós modelleken a leggyakrabban az infarktusméret meghatározásával értékelik az egyes genetikai módosítások fokális agyi ischaemiára gyakorolt hatását. Számos molekuláris célpontot vizsgáltak már a stroke-kal összefüggésben egereken, így egyebek mellett szabad gyökös károsodással, apoptózissal és neurotoxicitással öszszefüggô, valamint gyulladásos, jelátvitellel és sejtes stresszválasszal kapcsolatos génmanipulációkat végeztek 155. Új terápiás stratégia stroke-ban: ôssejt-implantáció Számos formában vizsgálták állatkísérletekben a különbözô ôssejttípusok alkalmazhatóságát a fokális agyi ischaemia kezelésére. Ôssejteket implantáltak a stroke-os agyféltekébe ipsilateralisan az infarktus területére 156, 157, illetve a széli zónába 158 vagy contralateralisan 159, 160, illetve bilateralisan. Más szerzôk sejteket infundáltak intravénásan 161. A transzplantált sejteket a leggyakrabban zöld fluoreszcens proteinnel 159 vagy mágneses nanopartikulumokkal 162 jelezték, azért, hogy a befogadó gazda szervezetében a helyüket és differenciálódásuk irányát immunhisztokémiai módszerekkel, illetve képalkotó eljárásokkal követni lehessen. Számos szerzô funkcionális vizsgálatokkal is tesztelte a beültetett ôssejtek integrálódását az idegrendszeri neuronhálózatba 156, 158, 160. Vizsgálatok folytak különbözô állatfajokon (patkányon és egéren) az allogén (azonos speciesbôl származó sejtek) és a xenotranszplantáció (eltérô speciesbôl származó sejtek) eredményességének összehasonlítására 159. Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

9 A preklinikai és klinikai vizsgálatok eltérô eredményeinek háttere Miben rejlik a megoldás? Az elmúlt évtizedben számos közleményt publikáltak, amelyekben arról számoltak be, hogy a preklinikai vizsgálatokban hatékonynak talált vegyületek a humán kipróbálás során hatástalannak bizonyultak. Arról, hogy mi állhat ennek hátterében, illetve, hogy miként kell az állatkísérleteket a nagyobb siker érdekében megtervezni, egyebek mellett 1999-ben 163 és 2004-ben 164 jelent meg összefoglaló közlemény. A legfôbb problémákat és azok megoldására vonatkozó elôírásokat a következôkben sorolták fel: 1. A gyógyszerjelöltek dózisának kiválasztása a humán vizsgálatokhoz nem megfelelôen történik. Szükséges az állatkísérletekben meghatározni a minimális hatékony és a maximális tolerálható dózist. Bizonyítani kell, hogy a neuroprotektív koncentráció elérhetô ember esetében. 2. Az állatkísérletekben vizsgálni kell a terápiás ablakot. Bizonyítani kell, hogy a vegyület hatékony akkor is, ha a stroke bekövetkezése után késleltetve adagolják. 3. Problémát okozhat, ha a vizsgálati anyag hatékonyságát csak egy állatfajon bizonyították. Az állatkísérletes vizsgálatokat patkányon célszerû kezdeni, majd a kapott eredményt második állatfajon meg kell erôsíteni. Célszerû további kísérleteket is végezni gyrencephalicus állatfajon (macska, majom), mivel e fajok agyának struktúrája (szürke- és fehérállomány aránya, tekervényesség) már sokkal nagyobb hasonlóságot mutat az emberéhez, mint a rágcsálóké. 4. A klinikumban szükség van mind permanens, mind pedig tranziens stroke-ok kezelésére, ezért a preklinikai tesztelés során bizonyítani kell a gyógyszerjelölt neuroprotektív hatását mindkét típusú stroke-modellen. 5. Szintén a stroke-ok klinikai sokfélesége miatt, az új molekulákkal szemben követelmény, hogy többfajta fokális agyi ischaemiamodellben (például intraluminaris filamentokklúzió és rögembolia) legyenek hatékonyak. 6. További elvárás, hogy a molekulák hatását a szubjektív értékelés elkerülése céljából több, egymástól független laboratóriumban is igazolják. 7. Mivel a klinikai kipróbálás során a képalkotó eljárások mellett a betegek neurológiai statusát is értékelik, szükséges ezzel analóg értékelést végezni az állatkísérletekben is. Tehát a leggyakrabban használt infarktusméret-meghatározást ki kell egészíteni funkcionális és neurológiai vizsgálatokkal. 8. A klinikumban a stroke-ellenes neuroprotektív gyógyszerek hatását többnyire minimum három hónapos kezelést követôen értékelik. Az állatkísérletekben legtöbbször csak akut (néhány napos) kezelést végeznek, ami félrevezetô eredményeket produkálhat. Éppen ezért a klinikai kipróbálás elôtt szükséges a kezelés hatékonyságának igazolása krónikus körülmények között is. Ha a vizsgálati anyag jótékony hatását e követelményeknek megfelelôen sikerül igazolni állatokon, akkor jó esély van arra, hogy stroke-os betegek esetében is pozitív eredmények születnek. Megnehezíti a preklinikai és klinikai vizsgálatok harmonizálását, hogy állatkísérletekben mindig homogén csoportokkal dolgozunk (azonos nemû, életkorú, tömegû, egyébként egészséges egyedek), míg a humán populáció meglehetôsen heterogén (férfiak-nôk, különbözô életkorú és testtömegû betegek rendkívül sokrétû háttérrel). Természetesen nem csökkent az in vivo vizsgálatok jelentôsége az agyi ischaemiás betegségek tanulmányozásában, illetve a lehetséges terápiás beavatkozások tesztelésében a molekuláris vizsgálatok gyors ütemû fejlôdése ellenére sem. Szükség van azonban arra, hogy a klinikai vizsgálatok elôtt a fenti követelményeknek szigorúan eleget tegyenek és a hatást olyan kísérletes modelleken igazolják, amelyek a megcélzott klinikai kórkép szempontjából valóban relevánsak. 364 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

10 IRODALOM 1. Hart MN, Sokoll MD, Davies LR, Henriquez E. Vascular spasm in cat cerebral cortex following ischemia. Stroke 1978;9: Hirsch H. Über die Überlebenszeit von Aktionspotentialen der area striata nach elektrischer Reizung des tractus opticus bei kompletter Ischämie und die Bedeutung eines Restkreislaufs. Pflugers Arch 1958;268: Kabat H, Dennis C. Decerebration in the dog by complete temporary anaemia of the brain. Proc Soc Exp Biol Med 1938;38: Nemoto EM, Frinak S. Brain tissue ph after global brain ischemia and barbiturate loading in rats. Stroke 1981; 12: Siemkowicz E, Hansen AJ. Clinical restitution following cerebral ischemia in hypo-, normo- and hyperglycemic rats. Acta Neurol Scand 1970;58: Nemoto EM, Hossmann KA, Cooper HK. Post-ischemic hypermetabolism in cat brain. Stroke 1981;12: Nemoto EM, Bleyaert AL, Stezoski SW, Moossy J, Rao GR, Safar P. Global brain ischemia: a reproducible monkey model. Stroke 1977;8: Gildea EF, Cobb S. The effects of anemia on the cerebral cortex of the cat. Arch Neurol Psychiatr 1930;23: Pike FH, Guthrie CC, Stewart GN. Studies in Resuscitation: IV. The return of function in the central nervous system after temporary cerebral anaemia. J Exp Med 1908;10: Hossmann KA, Sato K. The effect of ischemia on sensorimotor cortex of cat. Electrophysiological, biochemical, and electronmicroscopical observations. Z für Neurologie 1970;198: Hossmann KA, Zimmermann V. Resuscitation of the monkey brain after 1 h complete ischemia. I. Physiological and morphological observations. Brain Res 1974;81: Siesjö BK, Zwetnow NN. Effects of increased cerebrospinal fluid pressure upon adenine nucleotides and upon lactate and pyruvate in rat brain tissue. Acta Neurol Scand 1970; 46: van Harreveld A. The electroencephalogram after prolonged brain asphyxiation. J Neurophysiol 1947;10: Marshall LF, Durity F, Lounsbury R, Graham DI, Welsh F, Langfitt TW. Experimental cerebral oligemia and ischemia produced by intracranial hypertension. Part 1: Pathophysiology. Electroencephalography, cerebral blood flow, blood-brain barrier, and neurological function. J Neurosurg 1975;43: Neely WA, Youmans JR. Anoxia of canine brain without damage. JAMA 1963;183: Heyreh SS, Edwards J. Vascular responses to acute intracranial hypertension. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1970; 34: Ljunggren B, Schutz H, Siesjö BK. Changes in the energy state and acid-base parameters of the rat brain during complete compression ischemia. Brain Res 1974;73: Hallenbeck JM, Bradley ME. Experimental model for systematic study of impaired microvascular reperfusion. Stroke 1977;8: Kramer W, Tuynman JA. Acute intracranial hypertension. An experimental investigation. Brain Res 1967;6: Kawakami S, Hossmann KA. Electrophysiological recovery after compression ischemia of the rat brain. J Neurol 1977;217: Hekmatpanah J. Cerebral circulation and reperfusion in experimental increased intracranial pressure. J Neurosurg 1970;32: Langfitt TW, Weinstein JD, Kassel NF. Cerebral vasomotor paralysis produced by intracranial hypertension. Neurology 1965;15: Niu A, Shimazaki K, Sugawara Y, Mizui T, Kawai N. Heterotopic graft of infant rat brain as an ischemic model for prolonged whole-brain ischemia. Neurosci Lett 2002; 325: Krieglstein G, Krieglstein J, Urban W. Long survival time of an isolated perfused rat brain. J Neurochem 1967;19: Hirsch H, Koch D, Krenkel W, Schneider M. Die Erholungslatenz des Warmblütergehirns bei Ischämie und die Bedeutung eines Restkreislaufs. Pflugers Arch 1955;261: Hinzen DH, Müller U, Sobotka P, Gebert E, Lang R, Hirsch H. Metabolism and function of dog s brain recovering from longtime ischemia. Am J Physiol 1972;223: White RJ, Albin MS, Verdura J, Locke GE. The isolated monkey brain: operative preparation and design of support systems. J Neurosurg 1967;27: Barone FC, Knudsen DJ, Nelson AH, Feuerstein GZ, Willette RN. Mouse strain differences in susceptibility to cerebral ischemia are related to cerebral vascular anatomy. J Cereb Blood Flow Metab 1993;13: Sheng HX, Laskowitz DT, Pearlstein RD, Warner DS. Characterization of a recovery global cerebral ischemia model in the mouse. J Neurosci Meth 1999;88: Fujishima M, Ishitsuka T, Nakatomi Y, Tamaki K, Omae T. Changes in local cerebral blood flow following bilateral carotid occlusion in spontaneouly hypertensive and normotensive rats. Stroke 1981;12: Mitsufuji N, Yoshioka H, Okano S, Nishiki T, Sawada T. A new model of transient cerebral ischemia in neonatal rats. J Cereb Blood Flow Metab 1996;16: Kobayashi M, Lust WD, Passonneau JV. Concentration of energy metabolites and cyclic nucleotides during and after bilateral ischemia in the gerbil cerebral cortex. 1977;29: Chandler MJ, DeLeo J, Carney JM. An unanesthetizedgerbil model of cerebral ischemia-induced behavioral changes. J Pharmacol Methods 1985,14: Terlecki S. Experimental cerebral ischemia in sheep. Neuropathology and clinical effects. Acta Neuropathol 1967;7: Sengupta D, Harper M, Jennett B. Effect of carotid ligation on cerebral blood flow in baboons. 1. Response to altered arterial PCO2. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1973;36: Smith ML, Bendek G, Dahlgren N, Rosén I, Wieloch T, Siesjö BK. Models for studying long-term recovery following forebrain ischemia in the rat. 2. A 2-vessel occlusion model. Acta Neurol Scand 1984;69: Welsh FA, O Connor MJ, Marcy VR. Effect of oligemia on regional metabolite levels in cat brain. J Neurochem 1977;31: Schwartz PH, Massarweh WF, Vinters HV, Wasterlain CG. A rat model of severe neonatal hypoxic-ischemic brain injury. Stroke 1992;23: de la Torre JC, Fortin T. Partial or global ischemia: the SCOT model. Brain Res Bull 1991;26: Panahian N, Yoshida T, Huang PL, et al. Attenuated hippocampal damage after global cerebral ischemia in mice Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

11 mutant in neuronal nitric oxide synthase. Neurosci 1996; 72: Yonekura I, Kawahara N, Nakatomi H, Furuya K, Kirino T. A model of global cerebral ischemia in C57BL/6 mice. J Cereb Blood Flow Metab 2004;24: Kameyama M, Suzuki J, Shirane R, Ogawa A. A new model of bilateral hemispheric ischemia in the rat. Three vessel occlusion model. Stroke 1985;16: Ginsberg MD, Budd MW, Welsh FE. Diffuse cerebral ischemia in the cat: I. Local blood flow during severe ischemia and recirculation. Ann Neurol 1978;3: Melgar MA, Park H, Rafols JA, Diaz FG. A model of global forebrain ischemia/reperfusion in the awake rat. Neurol Res 2002;24: Argano R, Doni MG. The exclusion of the cerebral circulation: effect of the in vivo platelet aggregation. Thrombosis Res 1976;9: Shibata M, Ohtani R, Ihara M, Tomimoto H. White matter lesions and glial activation in a novel mouse model of chronic cerebral hypoperfusion. Stroke 2004;35: Boehme RJ, Conger KA, Anderson ML. Computer-regulated constant pressure ischemia in the rat: the animal model. J Cereb Blood Flow Metab 1988;8: Hai J, Ding MX, Guo ZL, Wang BY. A new rat model of chronic cerebral hypoperfusion associated with arteriovenous malformations. J Neurosurg 2002;97: Pulsinelli WA, Brierley JB. A new model of bilateral hemispheric ischemia in the unanesthetized rat. Stroke 1979;10: Toda S, Ikeda Y, Teramoto A, Hirakawa K, Uekusa K. Highly reproducible rat model of reversible forebrain ischemia Modified four-vessel occlusion model and its metabolic feature. Acta Neurochir 2002;144: Sugar O, Gerard RW. Anoxia and brain potentials. J Neurophysiol 1938;1: Yang YJ, Tang WX, Tian HC, Yu PL. A new model of global postischemic reperfusion in rabbit. Molec Chem Neuropathol 1991;14: Teraura T, Meyer JS, Sakamoto K, et al. Hemodynamic and metabolic concomitants of brain swelling and cerebral edema due to experimental cerebral infarction. J Neurosurg 1972;36: Gumerlock MK, Hoffmann TJ, Long DJ, Corlija M, Holmes RA. Cerebral blood flow in rat forebrain ischemia: 6-vessel occlusion model. Stroke 1989;20: Fujishima M. Effect of constricting carotid arteries on cerebral blood flow and on cerebro-spinal fluid ph, lactate and pyruvate in dogs. Jpn Heart J 1971;12: Wolin LR, Massopust LC, White RJ, Taslitz N. Arrest of cerebral blood flow and reperfusion of the brain in the rhesus monkey. Resuscitation 1972;1: Kolata RJ. Survival of rabbits after prolonged cerebral ischemia. Stroke 1979;10: Kobayashi M, Lust WD, Passoneau JV. Concentrations of energy metabolites and cyclic nucleotides during and after bilateral ischemia in the gerbil cerebral cortex. J Neurochem 1977;29: Tomida S, Nowak TS, Vass K, Lohr JM, Klatzo I. Experimental model for repetitive ischemic attacks in the gerbil: the cumulative effect of repeated ischemic insults. J Cereb Blood Flow Metab 1987;7: Levine S, Payan H. Effects of ischemia and other procedures on the brain and retina of the gerbil (Meriones unguiculatus). Exp Neurol 1966;16: Hossmann KA. Experimental models for the investigation of brain ischemia. Cardiovasc Res 1998;39: Hossmann KA. Post-ischemic resuscitation of the brain: selective vulnerability versus global resistance. Prog Brain Res 1985;63: Katsuta K, Umemura K, Ueyama N, Matsuoka N. Pharmacological evidence for a correlation between hippocampal CA1 cell damage and hyperlocomotion following global cerebral ischemia in gerbils. Eur J Pharmacol 2003;467: von Euler M, Bendel O, Bueters T, Sandin J, von Euler G. Profound but transient deficits in learning and memory after global ischemia using a novel water maze test. Behav Brain Res 2006;166: Hartman RE, Lee JM, Zipfel GJ, Wozniak DF. Characterizing learning deficits and hippocampal neuron loss following transient global cerebral ischemia in rats. Brain Res 2005;1043: Dhar A, Kaundal RK, Sharma SS. Neuroprotective effect of FeTMPyP: a peroxynitrite decomposition catalyst in global cerebral ischemia model in gerbils. Pharmacol Res 2006; 54: Maeda K, Hata R, Hossmann KA. Regional metabolic disturbances and cerebrovascular anatomy after permanent middle cerebral artery occlusion in C57Black/6 and SV129 mice. Neurobiol Disease 1999;6: Maeda K, Hata R, Bader M, Walther T, Hossmann KA. Larger anastomoses in angiotensinogen-knockout mice attenuate early metabolic disturbances after middle cerebral artery occlusion. J Cereb Blood Flow Metab 1999;19: Hossmann KA. Collateral circulation of the brain. In: Schaper W, Schaper J (eds.). Collateral Circulation. Amsterdam: Kluwer Academic; p Choki JI, Yamaguchi T, Takeya Y, Morotomi Y, Omae T. Effect of carotid artery ligation on regional cerebral blood flow in normotensive and spontaneously hypertensive rats. Stroke 1977;8: Kuroiwa T, Mies G, Hermann D, Hakamata Y, Hanyu S, Ito U. Regional differences in the rate of energy impairment after threshold level ischemia for induction of cerebral infarction in gerbils. Acta Neuropathol 2000;100: Dougherty JH, Levy DEJ, Rawlinson DG, Ruff R, Weksler BB, Plum F. Experimental cerebral ischemia produced by extracranial vascular injury: protection with indomethacin and prostacyclin. Neurology 1982;32: Bannister CM, Chapman SA. Ischemia and revascularization of the middle cerebral territory of the rat brain by manipulation of the blood vessels in the neck. Surg Neurol 1984;21: Busto R, Ginsberg MD. Graded focal cerebral ischemia in the rat by unilateral carotid artery occlusion and elevated intracranial pressure: hemodynamic and biochemical characterization. Stroke 1985;16: Levine S. Anoxic-ischemic encephalopathy in rats. Am J Pathol 1960;36: Vannucci RC, Connor JR, Mauger DT, et al. Rat model of perinatal hypoxic-ischemic brain damage. J Neurosci Res 1999;55: MacMillan V. Cerebral energy metabolism during recovery from carbon monoxide hypoxia-oligemia. Brain Res 1978; 151: Liu X, Branston NM, Kawauchi M, Symon L. A model of acute focal ischemia in the territory of the anterior cerebral artery in baboons. Stroke 1992;23: O Brien MD, Waltz AG. Transorbital approach for occluding the middle cerebral artery without craniectomy. Stroke 1973;4: Fisk JR, Bender M, Owens G. Experimental cerebrovascular occlusion. New technique for evaluation. New York State J Med 1969;69: Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

12 81. Hudgins WR, Garcia JH. Transorbital approach to the middle cerebral artery of the squirrel monkey. A technique for experimental cerebral infarction applicable to ultrastructural studies. Stroke 1970;1: Brint S, Jacewicz M, Kiessling M, Tanabe J, Pulsinelli W. Focal brain ischemia in the rat: methods for reproducible neocortical infarction using tandem occlusion of the distal middle cerebral and ipsilateral common carotid arteries. J Cereb Blood Flow Metab 1988;8: Bose S, Osterholm JL, Berry R. A reproducible experimental model of focal cerebral ischemia in the cat. Brain Res 1984;311: Diaz FG, Mastri AR, Ausman JI, Chou SN. Acute cerebral revascularization: Part I. Cerebral ischemia experimental animal model. Surg Neurol 1979;12: Steinberg GK, Panahian N, Sun GH, Maier CM, Kunis D. Cerebral damage caused by interrupted, repeated arterial occlusion versus uninterrupted occlusion in a focal ischemic model. J Neurosurg 1994;81: Huang J, Mocco J, Choudhri TF, et al. A modified transorbital baboon model of reperfused stroke. Stroke 2000; 31: van der Sprenkel JWB, Tulleken CAF. The postorbital approach to the MCA in cats. Stroke 1988;19: Robinson RG. A model for the study of stroke using the rat. Surgical ligation of the MCA in the rat. Am J Pathol 1981;104: Tamura A, Graham DI, McCulloch J, Teasdale GM. Focal cerebral ischemia in the rat: 1. Description of the technique and early neuropathological consequences following middle cerebral artery occlusion. J Cereb Blood Flow Metab 1981;1: Coyle P, Jokelainen PT. Differential outcome to MCA occlusion in spontaneously hypertensive stroke-prone rats (SHRSP) and Wistar Kyoto (WKY) rats. Stroke 1983;14: Sundt TM, Waltz AG. Experimental cerebral infarction: retro-orbital, extradural approach for occluding the MCA. Proc Mayo Clin 1966;41: Anthony LU, Goldring S, O Leary JL, Swartz HG. Experimental cerebrovascular occlusion in dog. Arch Neurology 1963;8: Meyer JS, Denny-Brown D. The cerebral collateral circulation. 1. Factors influencing collateral blood flow. Neurology 1957;7: Chen ST, Hsu CY, Hogan EL, Maricq H, Balentine JD. A model of focal ischemic stroke in the rat: reproducible extensive cortical infarction. Stroke 1986;17: Shiino A, Harada K, Handa J. Focal brain ischemia model in rats. An experimental study. Surg Neuro 1989; 31: Yoshimine T, Yanagihara T. Regional cerebral ischemia by occlusion of the posterior communicating artery and the MCA in gerbils. J Neurosurg 1983;58: Turner JH. Brain scan in cerebral ischemia. An experimental model in the rat. Stroke 1975;6: Zhang SM, Ramirez-Lassepas M, Hernandez LA, Lee SH, Heros RC. A new model of experimental infarction in New Zealand white rabbits. J Tongji Med Univ 1995;15: Molinari GF. Experimental cerebral infarction. I. Selective segmental occlusion of intracranial arteries in the dog. Stroke 1970;1: Molinari GF, Moseley JI, Laurent JP. Segmental MCA occlusion in primates: an experimental method requiring minimal surgery and anesthesia. Stroke 1974;5: Brassel F, Dettmers C, Nierhaus A, Hartmann A, Solymosi L. An intravascular technique to occlude the MCA in baboons. Neuroradiol 1989;31: Hegedûs K, Fekete I, Tury F, Molnar L. Experimental focal ischemia in rabbits. J Neurol 1985;232: Csiba L, Bereczki D, Shima T, et al. A modified model of reversible middle cerebral artery embolization in rats without craniectomy. Acta Neurochir 1992;114: Molnár L, Hegedûs K, Fekete I. A new model for inducing transient cerebral ischemia and subsequent reperfusion in rabbits without craniectomy. Stroke 1988;19: Bremer AM, Watanabe O, Bourke RS. Artificial embolization of the MCA in the primates. Description of an experimental model with extracranial technique. Stroke 1975;6: Koizumi J, Yoshida Y, Nakazawa T, Ooneda G. Experimental studies of ischemic brain edema. 1. A new experimental model of cerebral embolism in rats in which recirculation can be introduced in the ischemic area. Jpn J Stroke 1986;8: Connolly ES, Winfree CJ, Stern DM, Solomon RA, Pinsky DJ. Procedural and strain-related variables significantly affect outcome in a murine model of focal cerebral ichemia. Neurosurgery 1996;38: Fuji M, Hara H, Meng W, Vonsattel JP, Huang ZH, Moskowitz MA. Strain-related differences in susceptibility to transient forebrain ischemia in SV-129 and C57black/6 mice. Stroke 1997;28: Kilic E, Hermann DM, Hossmann KA. A reproducible model of thromboembolic stroke in mice. Neuroreport 1998;9(13): Kudo M, Aoyama A, Ichimori S, Fukunaga N. An animal model of cerebral infarction. Homologous blood clot emboli in rats. Stroke 1982;13: Hill NC, Millikan CH, Wakim KG, Sayre GP. Studies in cerebrovascular disease. VII. Experimental production of cerebral infarction by intracarotid injection of homologous blood clot. Preliminary report. Mayo Clinic Proc 1955;30: Matsuno H, Uematsu T, Umemura K, et al. A simple and reproducible cerebral thrombosis model in rats induced by a photochemical reaction and the effect of a plasminogen-plasminogen activator chimera in this model. J Pharmacol Toxicol Methods 1993;29: Yao H, Ibayashi S, Sugimori H, Fujii K, Fujishima M. Simplified model of krypton laser-induced thrombotic distal middle cerebral artery occlusion in spontaneously hypertensive rats. Stroke 1996;27: Zhang FY, Eckman C, Younkin S, Hsiao KK, Iadecola C. Increased susceptibility to ischemic brain damage in transgenic mice overexpressing the amyloid precursor protein. J Neurosci 1997;17: Sharkey J, Ritchie IM, Kelly PAT. Perivascular microapplication of endothelin-1 a new model of focal cerebral ischemia in the rat. J Cereb Blood Flow Metab 1993; 13: Macrae IM. New models of focal cerebral ischemia. Br J Clin Pharmacol 1992;34: Hata R, Matsumoto M, Kitagawa K, et al. A new gerbil model of hindbrain ischemia by extracranial occlusion of the bilateral vertebral arteries. J Neurol Sci 1994;121: Guo J, Liao JJ, Preston JK, Batjer HH. A canine model of acute hindbrain ischemia and reperfusion. Neurosurgery 1995;36: Yamada K, Hayakawa T, Yoshimine T, Ushio Y. A new model of transient hindbrain ischemia in gerbils. J Neurosurg 1984;60: Nakahara T, Oki S, Muttaqin Z, Kuwabara S, Uozumi T. Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

13 A new model of brainstem ischemia by embolization technique in cats. Neurosurg Rev 1991;14: Fujishima M, Scheinberg P, Reinmuth OM. Effects of experimental occlusion of the basilar artery by magnetic localization of iron filings on cerebral blood flow and metabolism and cerebrovascular responses to CO 2 in the dog. Neurology 1970;20: Suzuki J, Yoshimoto T, Tananka S, Sakamoto T. Production of various models of cerebral infarction in the dog by means of occlusion of intracranial trunk arteries. Stroke 1980;11: West CR, Matsen FA. Effects of experimental ischemia on electrolytes of cortical cerebrospinal fluid and on brain water. J Neurosurg 1972;36: Vajda J, Branston NM, Ladds A, Symon L. A model of selective experimental ischemia in the primate thalamus. Stroke 1985;16: Miletich DJ, Ivankovic AD, Albrecht RF, Toyooka ET. Cerebral hemodynamics following internal maxillary artery ligation in the goat. J Appl Physiol 1975;38: Penry JK, Netsky MG. Experimental embolic occlusion of a single laptomeningeal artery. Arch Neurol 1960;3: Agnati LF, Zoli M, Kurosawa M, et al. A new model of focal brain ischemia based on the intracerebral injection of endothelin-1. Ital J Neurol Sci 1991;12: Watson BD, Dietrich D, Busto R, Wachtel MS, Ginsberg MD. Induction of reproducible brain infarction by photochemically initiated thrombosis. Annals Neurol 1985;17: Wester P, Watson BD, Prado R, Dietrich WD. A photothrombotic ring model of rat stroke-in-evolution displaying putative penumbral inversion. Stroke 1995;26: Hayakawa T, Waltz AG. Immediate effects of cerebral ischemia: evolution and resolution of neurological deficits after experimental occlusion of one middle cerebral artery in conscious cats. Stroke 1975;6: Little RJ. Implanted device for middle cerebral artery occlusion in conscious cats. Stroke 1977;8: Wolz P, Krieglstein J. Neuroprotective effects of alphalipoic acid and its enantiomers demonstrated in rodent models of focal cerebral ischemia. Neuropharmacology 1996;35: Rami A, Krieglstein J. Neuronal protective effects of calcium antagonists in cerebral ischemia. Life Sci 1994;55: Hata R, Mies G, Wiessner C, et al. A reproducible model of middle cerebral artery occlusion in mice: hemodynamical, biochemical and magnetic resonance imaging. J Cereb Blood Flow Metab 1998;18: Hara H, Fink K, Endres M, et al. Attenuation of transient focal cerebral ischemic injury in transgenic mice expressing a mutant ice inhibitory protein. J Cereb Blood Flow Metab 1997;17(4): Hara T, Mies G, Hossmann KA. Effect of thrombolysis on the dynamics of infarct evolution after clot embolism of middle cerebral artery in mice. J Cereb Blood Flow Metab 2000;20: Niessen F, Hilger T, Hoehn M, Hossmann KA. Thrombolytic treatment of clot embolism in rat: comparison of intraarterial and intravenous application of recombinant tissue plasminogen activator. Stroke 2002;33: Niessen F, Hilger T, Hoehn M, Hossmann KA. Differences in clot preparation determine outcome of recombinant tissue plasminogen activator treatment in experimental thromboembolic stroke. Stroke 2003;34: Bosma HJ, Paschen W, Hossmann KA. Cerebral ischemia in gerbils using a modified vacular occlusion model. In: Meyer JS, Lechner H, Reivich M, Ott EO, Areuibar A. Cerebral Vascular Disease 3, JGS 532. Amsterdam Oxford Princenton: Exerpta Medica; p West CR, Matsen FA. Effects of experimental ischemia on electrolytes of cortical cerebrospinal fluid and on brain water. J Neurosurg 1972;36: Hagberg H, Bona E, Gilland E, Puka-Sundvall M. Hypoxia-ischemia model in the 7-day-old rat: Possibilities and shortcomings. Acta Pediatr 1997;422: Busch HJ, Buschmann IR, Mies G, Bode C, Hossmann KA. Arteriogenesis in hypoperfused rat brain. J Cereb Blood Flow Metab 2003;23: Schneeloch E, Mies G, Busch HJ, Buschmann IR, Hossmann KA. Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor-induced arteriogenesis reduces energy failure in hemodynamic stroke. PNAS 2004;101: Erdô F, Berzsenyi P, Német L, Andrási F. Talampanel improves the functional deficit after transient focal cerebral ischemia in rats. A 30-day follow up study. Brain Res Bull 2006;68: Kilic E, Hermann DM, Hossmann KA. Recombinant tissue plasminogen activator reduces infarct size after reversible thread occlusion of middle cerebral artery in mice. NeuroReport 1999;10: Rogers DC, Campbell CA, Stretton JL, Mackay KB. Correlation between motor impairment and infarct volume after permanent and transient middle cerebral artery occlusion in the rat. Stroke 1997;28: Virley D, Beech JS, Smart SC, Williams SC, Hodges H, Hunter AJ. A temporal MRI assessment of neuropathology after transient middle cerebral artery occlusion in the rat: correlations with behavior. J Cereb Blood Flow Metab 2000;20: Windle V, Szymanska A, Granter-Button S, et al. An analysis of four different methods of producing focal cerebral ischemia with endothelin-1 in the rat. Exp Neurol 2006;201: Vise WM, Schuier FJ, Hossmann KA, Takagi S, Zülch KJ. Cerebral microembolization. I. Pathophysiological studies. Arch Neurol 1975;34: Fritz H, Hossmann KA. Arterial air embolism in the cat brain. Stroke 1979;10: Fieschi C, Battistini N, Volante F, Zanette E, Weber G, Passero S. Animal model of TIA: an experimental study with intracarotid ADP infusion in rabbits. Stroke 1975; 6: Furlow TW, Bass NH. Arachidonate-induced cerebrovascular occlusion in the rat. The role of platelets and aspirin in stroke. Neurology 1976;26: Akopov SE, Sercombe R, Seylaz J. Endothelial dysfunction in cerebral vessels following carotid artery infusion of phorbol ester in rabbits: The role of polymorphonuclear leukocytes. J Cereb Blood Flow Metab 1994;14: Maeda K, Hata R. Hossmann KA. Differences in the cerebrovascular anatomy of C57Black/6 and SV129 mice. NeuroReport 1998;9: Hossmann KA. Genetically modified animals in molecular stroke research. Acta Neurochir 2004;89: Borlongan CV, Tajima Y, Trojanowski JQ, Lee VM-Y, Sanberg PR. Transplantation of cryopreserved human embryonal carcinoma-derived neurons (NT2N cells) promotes functional recovery in ischemic rats. Exp Neurol 1998;149: Grabowski M, Johansson BB, Brundin P. Survival of fetal neocortical grafts implanted in brain infarcts of adult 368 Erdô: Agyi ischaemiás állatmodellek

14 rats: The influence of postlesion time and age of donor tissue. Exp Neurol 1994;127: Li Y, Chopp M, Chen J, et al. Intrastriatal transplantation of bone marrow nonhematopoietic cells improves functional recovery after stroke in adult mice. J Cereb Blood Flow Metab 2000;20: Erdô F, Bührle C, Blunk J, et al. Host-dependent tumorigenesis of embryonic stem cell transplantation in experimental stroke. J Cereb Blood Flow Metab 2003; 23: Veizovic T, Beech JS, Stroemer R, Watson W, Hodges H. Resolution of stroke deficits following contralateral grafts of conditionally immortal neuroepithelial stem cells. Stroke 2001;32: Chen J, Li Y, Wang L, Zhang Z, et al. Therapeutic benefit of intravenous administration of bone marrow stromal cells after cerebral ischemia in rats. Stroke 2001;32: Hoehn M, Küstermann E, Blunk J, et al. Monitoring of implanted stem cell migration in vivo: a highly resolved in vivo magnetic resonance imaging investigation of experimental stroke in rat. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99: Stroke Therapy Academic Industry Roundtable (STAIR). Recommendations for standards regarding preclinical neuroprotective and restorative drug development. Stroke 1999;30: Cheng YD, Al-Khoury L, Zivin JA. Neuroprotection for ischemic stroke: Two decades of succsess and failure. NeuroRx 2004;1: Ideggyogy Sz 2007;60(9 10):

Experimentelle Neurologie, Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung, Köln

Experimentelle Neurologie, Max-Planck-Institut für Neurologische Forschung, Köln ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY AGYI ISCHAEMIÁS ÁLLATMODELLEK TERÁPIÁS STRATÉGIÁK IN VIVO TESZTELÉSE Erdô Franciska 1, Konstantin-Alexander Hossmann 2 1 IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft., Farmakológia Osztály,

Részletesebben

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül Dr. Molnár Sándor A thrombolysis időablakán belül lévő, potenciálisan revascularisatiora

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

A krónikus agyi keringészavarok patológiai és klinikai

A krónikus agyi keringészavarok patológiai és klinikai A krónikus agyi keringészavarok patológiai és klinikai következményei Horváth Sándor dr. Pest Megyei Önkormányzat Flór Ferenc Kórháza, Kistarcsa, Neurológiai Osztály (osztályvezető főorvos: Horváth Sándor

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

EGYÉB. A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában

EGYÉB. A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában EGYÉB A K + -ioncsatornák szerepe az érsimaizom tónusának szabályozásában Írta: DR. BARI FERENC A vascularis simaizom tónusát alapvetıen a myoplasma szabad Ca 2+ -koncentrációja határozza meg. A sejten

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás korai fázisának vizsgálata szövettani, neurokémiai és funkcionális módszerekkel

Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás korai fázisának vizsgálata szövettani, neurokémiai és funkcionális módszerekkel Az ischaemiás-reperfúziós agyi károsodás korai fázisának vizsgálata szövettani, neurokémiai és funkcionális módszerekkel Doktori tézisek Benedek Angéla Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Részletesebben

2005.évi OTKA zárójelentés Vezető kutató: Dr. Boros Mihály

2005.évi OTKA zárójelentés Vezető kutató: Dr. Boros Mihály Kísérletes munkáinkkal két, párhuzamosan futó, majd egymással találkozó kutatási irányban indultunk el; in vitro és in vivo vizsgálataink egymással szorosan összefüggenek. Kiindulási pontként feltételeztük

Részletesebben

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika

T S O S. Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika T S O S I Oláh László Debreceni Egyetem Neurológiai Klinika A Miért kell beszélni a TIA-ról? Mert TIA után 90 napon belül a betegek 10-20%-a ischaemiás stroke-ot szenved. Mert a stroke betegek 25%-ban

Részletesebben

A Pseudotumor cerebri szindróma diagnosztikája. A legújabb diagnosztikai módszerek és kritériumok Szatmáry Gabriella, MD, PhD

A Pseudotumor cerebri szindróma diagnosztikája. A legújabb diagnosztikai módszerek és kritériumok Szatmáry Gabriella, MD, PhD A Pseudotumor cerebri szindróma diagnosztikája A legújabb diagnosztikai módszerek és kritériumok Szatmáry Gabriella, MD, PhD Aktualitása: a képalkotók fejlődése Dandy WE. Intracranial pressure without

Részletesebben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben

Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Őssejtkezelés kardiovaszkuláris kórképekben Papp Zoltán Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézet Klinikai Fiziológiai Tanszék Megmenthető a károsodott szív őssejtekkel? Funkcionális változások az öregedő

Részletesebben

KRÓNIKUS AGYI HYPOPERFUSIO: PATOLÓGIAI ÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEK. Dr. Horváth Sándor

KRÓNIKUS AGYI HYPOPERFUSIO: PATOLÓGIAI ÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEK. Dr. Horváth Sándor KRÓNIKUS AGYI HYPOPERFUSIO: PATOLÓGIAI ÉS KLINIKAI KÖVETKEZMÉNYEK Dr. Horváth Sándor Pest megyei Flór Ferenc kórház Neurológiai Osztály Szinonimák vascularis encephalopathia cerebrovascularis insufficientia

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

Az inzulin rezisztencia hatása az agyi vérkeringés szabályozására

Az inzulin rezisztencia hatása az agyi vérkeringés szabályozására Ph.D. Tézisek Az inzulin rezisztencia hatása az agyi vérkeringés szabályozására Dr. Erdos Benedek Témavezeto Dr. Sándor Péter Doktori Iskola 1. Elméleti orvostudományok Doktori Program A vérkeringési rendszer

Részletesebben

Definíció. Epidemiologiai adatok. Az agyi vérátáramlás határérékei. Definíció: TIA. Hirtelen fellépő fokális neurológiai tünetek

Definíció. Epidemiologiai adatok. Az agyi vérátáramlás határérékei. Definíció: TIA. Hirtelen fellépő fokális neurológiai tünetek Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Gyakorlati Neuroradiológia A stroke képalkotó diagnosztikája. Vascularis myelopathia. Vascularis malformatiók Dr. Barsi Péter Címzetes egyetemi docens

Részletesebben

Ex vivo izolált szívperfúziós technikák Ex vivo isolated heart perfusion techniques

Ex vivo izolált szívperfúziós technikák Ex vivo isolated heart perfusion techniques Állatkísérletek elmélete és gyakorlata B szint Animal experiments theory and practice C level Ex vivo izolált szívperfúziós technikák Ex vivo isolated heart perfusion techniques Dr. Csonka Csaba Tartalomjegyzék

Részletesebben

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását:

A CMDh megvizsgálta a PRAC alábbi, a tesztoszteron tartalmú készítményekre vonatkozó ajánlását: II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedélyek feltételeinek feltételekhez kötésben álló módosításának indoklása, valamint a PRAC ajánlástól való eltérések tudományos indoklásának

Részletesebben

A stroke miatti hospitalizáció Magyarországon. Bereczki Dániel és Ajtay András Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest

A stroke miatti hospitalizáció Magyarországon. Bereczki Dániel és Ajtay András Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest A stroke miatti hospitalizáció Magyarországon Bereczki Dániel és Ajtay András Semmelweis Egyetem, Neurológiai linika, Budapest Levelezési cím: Bereczki Dániel Semmelweis Egyetem Neurológiai linika, Budapest

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása

A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása MOZGÁSSZERVI DIAGNOSZTIKA Összefoglaló közlemény A felnôttkori combfejnecrosis korai kimutatása Gion Katalin, Palkó András Early detection of adult femoral head necrosis A felnôttkori combfejnecrosis a

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Kutyák cerebrospinalis folyadéktereinek anatómiai viszonyai, térbeli modellezése és térfogatmérése PhD értekezés tézisei Dr. Reinitz László Zoltán

Részletesebben

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai

Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Az új SM terápiák szemészeti vonatkozásai Magyar Szemorvostársaság Neuroophthalmológiai Szekciójának Szimpóziuma 2011 Június 16. Terápia Gyulladáscsökkentés Neuroregeneráció Immunmoduláló kezelések Első

Részletesebben

NEURORADIOLÓGIA. Esetmegbeszélés

NEURORADIOLÓGIA. Esetmegbeszélés NEURORADIOLÓGIA Esetmegbeszélés Vörös CT2012 32 éves nő 10 éves kora óta epilepsiás Migrációs és gyrifikációs zavar 32 éves nő 3-4 éve kezdődő bal oldali látásromlás, csőlátás N. opticus meningeoma 26

Részletesebben

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor

A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN. Kántor Sándor A SZEROTONIN-2 (5-HT 2 ) RECEPTOROK SZEREPE A SZORONGÁS ÉS ALVÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN Ph.D. értekezés tézisei Kántor Sándor Témavezetők: Prof. Dr. Bagdy György és Prof. Dr. Halász Péter Semmelweis Egyetem Idegtudományok

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

Anesztézia és prekondicionálás

Anesztézia és prekondicionálás Anesztézia és prekondicionálás Bátai István PTE ÁOK AITI 2008 Kezdetek Drosophila nyál mirigy sejt hőhatás "puffs" Ritossa F. A New puffing pattern induced and temperature shock and DNP in Drosophila.

Részletesebben

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában

A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában szarvasmarha 2012. szeptember 17. A Zuprevo preventív hatékonysága a szarvasmarha légzôszervi betegségének Mannheimia haemolytica ráfertôzéssel végzett vizsgálatában Markus Rose, Wibke Metz, Joachim Ullrich,

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK: A vér-agy gát zárt koponyasérülést követ acut változásának nyomonkövetése MRvizsgálattal

KÖZLEMÉNYEK: A vér-agy gát zárt koponyasérülést követ acut változásának nyomonkövetése MRvizsgálattal KÖZLEMÉNYEK: Function-dependent expressions of CGRP in neuromuscular junctions of facial muscles B. Csillik, E. Knyihár-Csillik, E. Kukla, J. Tajti, A. Czigner, G.W.Kreutzberg Eur. Arch. Otorhinolaryngol.,

Részletesebben

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon

A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ph.D. disszertáció tézisei A szívizom perfúzió számítógépes mérése koszorúér angiogramokon Ungi Tamás Fizika Doktori Iskola, Szegedi Tudományegyetem, Radiológiai Klinika Szeged, 2010 Iskolavezető: Prof.

Részletesebben

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben

Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben Lénárt Nikolett Doktori (Ph. D.) értekezés tézisei Témavezető: Dr. Sántha Miklós tudományos főmunkatárs

Részletesebben

A LACUNARIS STROKE PATHOMECHANIZMUSA, KLINIKUMA ÉS KIMENETELE

A LACUNARIS STROKE PATHOMECHANIZMUSA, KLINIKUMA ÉS KIMENETELE A LACUNARIS STROKE PATHOMECHANIZMUSA, KLINIKUMA ÉS KIMENETELE Dr. Horváth Sándor Pest megyei Flór Ferenc Kórház, Neurológiai és Stroke Osztály Pécs, 2008. november 13. Dechambre 1838-ban használta először

Részletesebben

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba

Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Hogyan lesznek új gyógyszereink? Bevezetés a gyógyszerkutatásba Keserű György Miklós, PhD, DSc Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont A gyógyszerkutatás folyamata Megalapozó kutatások

Részletesebben

Tudományos tevékenység 2005

Tudományos tevékenység 2005 Tudományos tevékenység 2005 Tudományos folyóiratokban megjelent cikkek 1. Domoki F, Kis B, Nagy K., Farkas Eszter, Busija DW, Bari F.: Diazoxide preserves hypercapnia-induced arteriolar vasodilation after

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Siró Péter. Morfológiai és funkcionális agyi ér ultrahang vizsgálatok a stroke rizikófaktoraiban

EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Siró Péter. Morfológiai és funkcionális agyi ér ultrahang vizsgálatok a stroke rizikófaktoraiban EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. Siró Péter Morfológiai és funkcionális agyi ér ultrahang vizsgálatok a stroke rizikófaktoraiban DEBRECENI EGYETEM IDEGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Debrecen, 2015 1 EGYETEMI

Részletesebben

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával

A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok a CAB horgok alkalmazásával A Debreceni Orvostudományi Egyetem, Ortopédiai Klinika és a **Szent János Kórház, Ortopéd-Traumatológiai Osztály közleménye A háti szakasz scoliosisának módosított instrumentálása Elsô klinikai tapasztalatok

Részletesebben

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN

AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN AZ INTERVENCIÓS NEURORADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STROKE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZELÉSÉBEN Dr. Vajda Zsolt egységvezető főorvos Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház, Neurovaszkuláris Intervenciós Egység

Részletesebben

A protézis alapanyagok tulajdonságai és feldolgozásuk új lehetőségei. Kötelező Szintentartó Továbbképzés, Pécs 2011

A protézis alapanyagok tulajdonságai és feldolgozásuk új lehetőségei. Kötelező Szintentartó Továbbképzés, Pécs 2011 A protézis alapanyagok tulajdonságai és feldolgozásuk új lehetőségei Dr. Szabó Gyula Dr. Szabó Gyula Kötelező Szintentartó Továbbképzés, Pécs 2011 Protézis vizsgálat Szokások, k higiéne, ié esztétika,

Részletesebben

A fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata

A fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata 46793 SZÁMÚ IFJÚSÁGI OTKA PÁLYÁZAT ZÁRÓJELENTÉSE OTKA pályázat címe: A fog extracelluláris mátrixának és mikrocirculációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Felszeghy Szabolcs 1 AZ EGYES CÉLTERÜLETEK KUTATÁS

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat

Mi is az funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálat Funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó vizsgálatok a fájdalom kutatásban Juhász Gabriella Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet MTA-SE-NAPB Genetikai Agyi Képalkotó Migrén Kutatató csoport

Részletesebben

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése

kórházba (SBO) kerülés idejének lerövidítése AZ ELŐADÁS VÁZLATA Neurológiai katasztrófák Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika Klinikai Idegtudományi Központ Ischaemiás (80%) és vérzéses (20%) stroke Subarachnoidalis vérzés

Részletesebben

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában

Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Terheléses vizsgálat krónikus pulmonális embóliában Csósza Györgyi Karlócai Kristóf Semmelweis Egyetem Pulmonológia Klinika Nógrádgárdony, 2012.02.10-11. Pulmonalis hypertonia CTEPH CTEPH - Incidencia

Részletesebben

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE

PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE PARABOLIKUS HATÁSFÜGGVÉNY ÉRTELMEZÉSE Tolner László 1 Kiss Szendille 2 Czinkota Imre 1 1 Szent István Egyetem, MKK, Talajtani és Agrokémiai Tanszék 2100 Gödöllő, Páter K. u. 1. E-mail: Tolner.Laszlo@mkk.szie.hu

Részletesebben

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391.

Polyák J., Moser Gy. A centralis támadáspontú antihipertenzív terápia elméleti alapjai Háziorvos Továbbképző Szemle 1998.(3):6; 384-391. Dr. Polyák József Egyetem:1980-86 Szegedi Orvostudományi Egyetem Szakdolgozat: az immunreaktív gastrointestinális peptidek ( gastrin, CCK és CCK analógok ) szerepe a stress intracerebrális mediációjában

Részletesebben

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG

Max. inger. Fotopikus ERG. Szkotopikus ERG. Oscillatorikus potenciál Flicker (30Hz) ERG ERG, VEP vizsgálatok. Elektrofiziológiai eto oógamódszerek e a látópálya funkcionális állapotának vizsgálatára Janáky Márta Jelentőségük nem invazív módszerek minimális kooperációt igényelnek objektív

Részletesebben

ᔗ卷- ü /2011. ( ) ö d H É í S b ó ó ó 24/2003. (XII. 23.) ö d ód í ó ᔗ卷- ü í ö í ó d ᔗ卷 ó ó 1997. LXX III. ö 6. (3).) j j, h ö ó ó ó 1990. LX. ö 8. (1) b d b gh f d ö b j, d g g ü g b, ö ᔗ卷 d : H É í S

Részletesebben

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában

Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Antihypertensiv és lipidcsökkentő kezelés a stroke másodlagos prevenciójában Dr. Szapáry László PTE KK Neurológiai Klinika A stroke leghatékonyabb prevenciója a hypertonia felismerése és kezelése Rizikófaktorok

Részletesebben

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán

A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán A beszéd lateralizáció reorganizációjának nyomonkövetésea fmri-velaneurorehabilitációsorán (klinikai tanulmány terv) Péley Iván, Janszky József PTE KK Neurológiai Klinika Az (emberi) agy egyik meghatározó

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel

Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Ischaemias szívbetegség kezelése PCI-vel Semmelweis Egyetem ÁOK Kardiológiai Központ Dr. Merkely Béla Ischaemiás szívbetegség klinikai formái tünetmentes (silent ischaemia!) congestiv functiozavar / /

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES

PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING PROPERTIES Anyagmérnöki Tudományok, 37. kötet, 1. szám (2012), pp. 371 379. PLATTÍROZOTT ALUMÍNIUM LEMEZEK KÖTÉSI VISZONYAINAK TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA TECHNOLOGICAL INVESTIGATION OF PLATED ALUMINIUM SHEETS BONDING

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely

A klinikai vizsgálatokról. Dr Kriván Gergely A klinikai vizsgálatokról Dr Kriván Gergely Mi a klinikai vizsgálat? Olyan emberen végzett orvostudományi kutatás, amely egy vagy több vizsgálati készítmény klinikai, farmakológiai, illetőleg más farmakodinámiás

Részletesebben

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika -

44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke. - kazuisztika - 44 éves férfibeteg: ocularis stroke és stroke - sürgősségi ellátás okai - kazuisztika - Somlai Judit, Szilágyi Géza, Szegedi Norbert MH Egészségügyi központ, Neurológia- Stroke, Neuroophthalmológia Stroke

Részletesebben

Computational Neuroscience

Computational Neuroscience Computational Neuroscience Zoltán Somogyvári senior research fellow KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics Supporting materials: http://www.kfki.hu/~soma/bscs/ BSCS 2010 Lengyel Máté:

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális

Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális Ipari Ökológia pp. 17 22. (2015) 3. évfolyam, 1. szám Magyar Ipari Ökológiai Társaság MIPOET 2015 Extraktív heteroazeotróp desztilláció: ökologikus elválasztási eljárás nemideális elegyekre* Tóth András

Részletesebben

STROKE PÁPAI TIBOR 1

STROKE PÁPAI TIBOR 1 STROKE PÁPAI TIBOR 1 Agyi térszűkítő folyamatok A koponya belső ürege zárt tér Agyburkok liquor agyállomány vér AGYÁLLOMÁNY COMPRESSIOJA KOPONYAŰRI NYOMÁSFOKOZÓDÁS koponyaűr beszűkül Vérzés Oedema Daganat

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

ISCHEMIÁS STROKE AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN. Vajda Zsolt STRO KE - TÜNETEK

ISCHEMIÁS STROKE AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN. Vajda Zsolt STRO KE - TÜNETEK AZ INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA SZEREPE AZ ISCHÉMIÁS STRO KE PREVENCIÓJÁBAN ÉS KEZ ELÉSÉBEN Vajda Zsolt Neurovasz kuláris Intervenciós Egys ég Somogy Megyei Kaposi Mór Oktatókórház ISCHEMIÁS STROKE Magy arorsz

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-8/1/A-29-11 Az orvosi biotechnológiai

Részletesebben

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning

A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi Társasága XXVIII. Vándorgyűlése Kaposvár, 2009. augusztus 27-29. A dinamikus ko-kontrakciós kontrakciós tréning alkalmazása a neurorehabilitációban

Részletesebben

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján

A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján A stabil angina kivizsgálását befolyásoló tényezők a finanszírozási adatbázok alapján Dr. Kósa István Ph.D. osztályvezető főorvos, egyetemi docens Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs

Részletesebben

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül

Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén keresztül Dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, ÁOK Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet Szívbetegségek hátterében álló folyamatok megismerése a ciklusosan változó szívélettani paraméterek elemzésén

Részletesebben

Az akut simvastatin kezelés hatása az iszkémia/reperfúzió okozta kamrai aritmiákra altatott kutya modellben

Az akut simvastatin kezelés hatása az iszkémia/reperfúzió okozta kamrai aritmiákra altatott kutya modellben 1 Az akut simvastatin kezelés hatása az iszkémia/reperfúzió okozta kamrai aritmiákra altatott kutya modellben Kisvári Gábor PhD Tézis Témavezető: Prof. Dr. Végh Ágnes Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I

2012.11.27. Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai. Neuronok izolálása I Neuronok előkészítése funkcionális vizsgálatokra. Az alkalmazható technikák előnyei és hátrányai Sejtszintű elektrofiziológia 1.: csatornák funkcionális Sejtszintű elektrofiziológia 2.: izolált/sejtkultúrában

Részletesebben

Élő szervezetek külső sztatikus mágneses tér expozícióra adott biológiai válaszai

Élő szervezetek külső sztatikus mágneses tér expozícióra adott biológiai válaszai Élő szervezetek külső sztatikus mágneses tér expozícióra adott biológiai válaszai készült az ELTE Alkalmazott Matematikus M. Sc. Önálló Projekt című tárgy témakiírására Dr. László János, Debreceni Egyetem

Részletesebben

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat

VeyFo. VeyFo Jungtier - Oral Mulgat VeyFo VeyFo Jungtier - Oral Mulgat Különleges táplálási igényeket kielégítő/diétás/ kiegészítő takarmány borjak, malacok, bárányok, kecskegidák és kutyák részére Használati utasítás Trimetox 240 oldat

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Szédüléssel járó kórképek differenciáldiagnosztikája a háziorvosi rendelőben. Komoly Sámuel egyetemi tanár PTE KK Neurológiai Klinika

Szédüléssel járó kórképek differenciáldiagnosztikája a háziorvosi rendelőben. Komoly Sámuel egyetemi tanár PTE KK Neurológiai Klinika Szédüléssel járó kórképek differenciáldiagnosztikája a háziorvosi rendelőben Komoly Sámuel egyetemi tanár TE KK Neurológiai Klinika szédülés nem-forgó forgó-vertigo szédülés nem-forgó Belgyógyászati bajok,

Részletesebben

Agyi kisér betegségek

Agyi kisér betegségek Agyi kisér betegségek Dr. Farkas Eszter 2016. december 1. Agyi kisérbetegségek Rosenberg et al., Lancet Neurology,, 2009 Vaszkuláris demencia Vaszkuláris kognitív rendellenesség Multi-infarktus demencia

Részletesebben

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter

CT/MRI képalkotás alapjai. Prof. Bogner Péter CT/MRI képalkotás alapjai Prof. Bogner Péter CT - computed tomography Godfrey N. Hounsfield Allan M. Cormack The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1979 MRI - magnetic resonance imaging Sir Peter Mansfield

Részletesebben

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata Pelyhe Liza BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. Hungary liza@t-online.hu Kulcsszavak: sztent, poliuretánbevonat,

Részletesebben

Markov modellek 2015.03.19.

Markov modellek 2015.03.19. Markov modellek 2015.03.19. Markov-láncok Markov-tulajdonság: egy folyamat korábbi állapotai a későbbiekre csak a jelen állapoton keresztül gyakorolnak befolyást. Semmi, ami a múltban történt, nem ad előrejelzést

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

Funkcionális képalkotó vizsgálatok.

Funkcionális képalkotó vizsgálatok. Neuro-Onkológia Tudományos Fórum 2007. október 5-6. Balatonfüred Funkcionális képalkotó vizsgálatok. Dr. Martos János Ph.D. Budapest, Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Neuroradiológiai vizsgáló

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus

Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Udvardyné Tóth Lilla intézeti biológus Tudományos közlemények Közlemények idegen nyelven TÓTH, L. GÁCSI, M. TOPÁL, J. MIKLÓSI, Á.: Playing styles and possible causative factors in dogs behaviour when playing

Részletesebben

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA

AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia Tanszék Ph.D. értekezés tézisei AZ ACETON ÉS AZ ACETONILGYÖK NÉHÁNY LÉGKÖRKÉMIAILAG FONTOS ELEMI REAKCIÓJÁNAK KINETIKAI VIZSGÁLATA Készítette

Részletesebben

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1

MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 107 112. MELEGZÖMÍTŐ VIZSGÁLATOK ALUMÍNIUMÖTVÖZETEKEN HOT COMPRESSION TESTS IN ALUMINIUM ALLOYS MIKÓ TAMÁS 1 A fémek alakváltozási tulajdonságainak laboratóriumi

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

Hipotermia:lesz-e valaha rutin kezelés koponyasérülteknél?

Hipotermia:lesz-e valaha rutin kezelés koponyasérülteknél? Hipotermia:lesz-e valaha rutin kezelés koponyasérülteknél? Ezer Erzsébet Pécsi Tudományegyetem AITI Szegedi Intenzíves Találkozó Pécs, 2013. november 16. Lépések a válaszadáshoz Visszapillantás a múltba

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2009. (X.15) rendelete Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) ᔗ厇- ü ö ó ó ó 990. LX. ö ( ) 8.. ( )

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com

Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere. Ferdinandy Péter. www.cardiovasc.com www.pharmahungary.com Induló egyetemi spin-off vállalkozások mozgástere Ferdinandy Péter kari innovációs igazgató, Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, alapító, ügyvezet igazgató, PharmaHungary 2000 Kft e-mail: peter.ferdinandy@pharmahungary.com

Részletesebben

HEMODINAMIKAI ÉS HEMOSZTÁZIS VIZSGÁLATOK CEREBROVASCULARIS MEGBETEGEDÉSEKBEN. Dr. OLÁH LÁSZLÓ

HEMODINAMIKAI ÉS HEMOSZTÁZIS VIZSGÁLATOK CEREBROVASCULARIS MEGBETEGEDÉSEKBEN. Dr. OLÁH LÁSZLÓ EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI HEMODINAMIKAI ÉS HEMOSZTÁZIS VIZSGÁLATOK CEREBROVASCULARIS MEGBETEGEDÉSEKBEN Dr. OLÁH LÁSZLÓ TÉMAVEZET : DR. CSIBA LÁSZLÓ DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Kezdeti tapasztalataink

Kezdeti tapasztalataink Kezdeti tapasztalataink Bács-Kiskun Megyei Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztály Dr. Mihály György, Dr. Szabó István, Dr. Fülep Zoltán, Dr. Erdélyi Zsuzsanna XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus

Részletesebben

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN

Részletesebben