Központi idegrendszene ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ban: egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Központi idegrendszene ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ban: egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek"

Átírás

1 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica 73 Acta Phannaceutica Hungarica Központi idegrendszene ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ban: egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek HORV ÁIH KAIALIN Gyógyszerkutató Intézet Kjt, 045 Budapest, Berlini u Sunaty K Horváth: Highlights of CNS Researc/ at IDR: 2,3-Benzodíazepines 2,3-benzodiazepines (2,3-BDZs) synthesized and investigated at the Institute for Drug Research (!DR) represent a unique Janily among CNS active c0npounds Though sharing c0nnon chenical backbone, 2,3-BDZs are phannacologically different. Over the clinically non-sedative anxiolytic parent conpound tofisopan, further derivatives with specific distribution of selective binding sites ín the CNS have been found. Furthennore, dopanine-uptake inhibitors with stínulant character were also described. Finally but inast ilnportantly c0npounds with unusually broad anticonvulsant spectrun were also discovered. Froin fiús latter series the first non-coinpetitive AMPA antagonist, GYKI serves today as the golden standard far investigating the glutanate neurotransnission and the therapeutical potentíal oj glutanate antagonísts The present paper sunnarizes the nain phannacological actions aj the nost proninent nieinbers aj the 2,3-BDZfainily Összefoglalás A Gyógyszerkutató Intézet 2, 3-benzodiazepin szánnazékai a központi idegrendszerre ható szerek egy sajátos vegyületcsaládját - képezik A közös 2,3-benzodiazepin alapváz ellenére farmakológiai hatásaik igen eltérőek. Az enzberen ne-szedatív szorongásoldó tofisopanról (Magyarországon Grandaxin néven került patikai forgalonba) és közeli szerkezeti analógjairól az intézet nzunkntársai igazolták, hogy szelektív kötőhelyekkel rendelkeznek az agyban Néhány származékról azonban kiderült, hogy dopainin felvétel gátlók, és ennek negfelelően központi idegrendszeri izgal- ni tüneteket váltanak ki Végül a család legérdekesebb tagjai a szokatlanul széleskörű görcsgátló knrakt,errel rendelkező nen- konpetitív AMPA antagonisták Közülük az első, a GYKI , nind a mai napig a glutanáterg neurotransznisszió tanulinányozásának és a glutamát antagonisták terápiás alkalnazhatóságra irányuló vizsgálatoknak nélkülözhetetlen eszköze Az alábbiakban a 2,3-benzodiazepinekfőbb farmakológiai hatásait foglaljuk össze / Bevezetés A 2,3-benzodiazepin strny" kezdete a hatvanas évek második felére nyúlik vissza, amikor Körösi és Láng számos, rágcsálókon szedatív és az agresszív viselkedést gátló vegyületet állított elő, melyek azonban a klasszikus benzodiazepinokkal ellentétben nem csökkentették az izomtónust, és nem mutattak görcsgátló tulajdonságot Közülük a leghatásosabb, a tofisopam, védjegyzett nevén Grandaxin, piacra került Magyarországon és még néhány további országban Napjainkban legna- Előadás a Gyógyszerkutató Intézet alapításának 50 éves évfordulója alkalmából tartott tudományos ülésen, Magyar Tudományos Akadémia, szeptember -2 gyobb sikerét Japánban aratja, ahol a harmadik legnagyobb forgalmú szorong"soldó A tofisopam klinikai sikere további szintetikus és farmakológiai munkára ösztönözte a kutatókat Ennek során az elmúlt két évtizedben mintegy 2000 új származék előállítására és szisztematikus farmakológiai vizsgálatára került sor A hatásszerkezet analízis eredményeképpen tisztázódott, hogy az azonos kémiai alapszerkezetű 2,3-benzodiazepin család vegyületei legalább három, farmakológiailag igen különböző alcsoportba sorolhatók Az első vegyületkörhöz a tofisopamhoz hasonló hankvilláns karakterű származékok tartoznak, közülük a két leghatásosabb a girisopam és a nerisopam. Valamennyien az agy shiato-nigropallidalis rendszerében található specifikus kötő-

2 74 Acta Pharmaceutica Hungarica 200. március helyekhez mutatnak magas affinitást Farmakológiai kísérletekben igazolódott, hogy az endogén opioid rendszer működését befolyásolják, és lehetséges, hogy e tulajdonságuk magyarázza szorongásoldó hatásukat 2. A második csoportba azok a vegyületek sorolhatók, melyek e kötőhelyekhez nem kapcsolódnak, és nem szedatív, hanem stimuláns karakterűek Antidepresszáns és antiparkinzon modellekben megnyilvánuló hatásuk dopamin felvétel gátló sajátságukkal függ össze 3. A harmadik csoportot azok az erős izomrelaxációt és széles görcsgátló spektrumot mutató vegyületek alkotják, melyek nem-kompetitív AMPA antagonista karakterét először elektrofiziológiai vizsgálatokban igazolták Közülük a leghatékonyabb származék a talampanel, mellyel 2. fázisú klinikai vizsgálatok folynak A 2,3-benzodiazepin vegyületcsalád leghatékonyabb vegyületeit az ábra mutatja be,oo.~' \ '" i r H CO -N,,, ""'- OCH, '" Tofisopam (Grandaxin*) Girisopam '"~,'" ' H,co <?-~ GYKl ~I "" Nerisopam GYKI o~'" < ~ I H 0 - v ~ "" GYKl o~'" ( J'-COCH o~,.,._ -N v ~ "" GYKI (LY 30()64) (T.a!ampanel) ábra A 2, 3~benzodiazepin család főbb vegyületei Eredmények Tofisopam-követő szorongásoldók A tofisopammal végzett első vizsgálatok eredményei [] igazolták a vegyület szedatív és antiagressziv karakterét, egyúttal arra is bizonyítékot szolgáltattak, hogy a totisopam preklinikai hatásspektruma nem emlékeztet a klasszikus benzodiazepinekére Klinikai sikere, mint nem-szedativ anxiolitikum [2-6] további kémiai és farmakológiai munkát iniciált, melynek során több száz rokon szerkezetű vegyületet vizsgáltunk Közülük a girisopamot és a nerisopamot választottuk ki részletes farmakológiai elemzésre és preklinikai fejlesztésre Bár az anyavegyület, a tofisopam szorongásoldó karakterét állatkísérletes modellekben az irodalmi adatok szerint nem lehetett egyértelműen igazolni [7, 8], kísérletet tettünk a kiválasztott hatékonyabb származékok hatásának kimutatására ú n büntetéses és büntetést nem alkalmazó szorongásos teszteken Hatékonyságukat a klasszikus GABA-A agonista benzodiazepin klórdiazepoxidéhoz, illetve az 5HI ra parciális agonista buspironéhoz hasonlítottuk [9-]. (Megjegyezzük, hogy ez utóbbi vegyületet a preklinikai vizsgálatok kezdetén dopamin antagonista antipszichotikumként jellemezték), A GYKI vegyületek a klórdiazepoxidhoz hasonlóan mind a büntetéses, ún lick conflict, mind a büntetéssel nem járó, emelt karú útvesztő" és nyitott mező" módszerekben hatottak, jellegzetes, harang alakú dózis-hatás görbét adva (2--4 ábrák) A klórdiazepoxiddal ellentétben azonban a görbe leszálló ága nincs összefüggésben esetleges szedatív hatással; amint azt további vizsgálatok igazolták, a '2,3-benzodiazepinek nem rontják a motoros ]s:oordinációt még magasabb dózisokban sem A klasszikus benzodiazepinektől eltérően azonban a 2,3-benzodiazepinek hatástalanok a Geller-Seifter-féle konfliktus szituációban A másik referens, a buspiron szorongásoldó hatását az alkalmazott teszteken - más szerzőkhöz hasonlóan - nekünk sem sikerült kimutatnunk [2, 3] A tofisopam és követő molekulái katalepsziát váltanak ki rágcsálókon magasabb dózisokban (>50-00 mg/kg i p ) Mivel ez a tünet a klasszikus antipszichotikumokra jellemző, mértük a vegyületek ilyen jellegű hatását néhány, a humán hatás szempontjából prediktívnek tartott módszerrel. A vegyületek hatékonyan gátolták kondicionált patkányokon a feltételes válaszokat (CAR), és eléggé sajátos módon az anti-apomorfin tesztek közül egyedül a climbing" -ot Nem gátolták viszont a hányást, a sztereotípiát, vagy nigra-irtott állatokon a forgó mozgást E vizsgálatok tehát a tofisopam és származékai sajátos, atípusos antípszichotíkus karakterét igazolták (ld T táblázat és 5. ábra)

3 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica w CDO ~ 40 0 ~ 30, -= 20 ~ ~ 50 ] GIR ':;' 40 ' ~ 30 j ~20j j : '-j Ln~.!\lll-_,._l Dózis mg/kg i..p I. táblázat Referens vegyületek és 2,3-benzodiazepinek hatása apon0finnal kiváltott clintbingre és kondicionált elhárítási válaszfa rágcsálókon Vegyület Climbing CAR gátlás CDO BUS CPZ GIR NER teszt egéren patkányon ED 50 MED (mg/kg po.) (mg/kg ip.) inaktív (>30 mg/kg) 4,0,5 2,0 0,9 inaktív (>20 mg/kg),25,25 50,0 5, Dózis mgfkg i p ábra Szorongásoldó hatás patkányokon "Lick confiict'' teszt 30 perces előkezelés után, 48 órán át szonjaztatott állatokon, 3 perc tesztidő alatt kapott értékek. A klórdiazepoxid (CDO), a buspíroir (BUS), a ginsopam (GIR) és a nerisopan (NER) szorongásoldó hatását az elviselt áranütések (2 A, 0 3 s) szá- nával jelleneztük. Minilnális állatszá: 0/csoport A szignifikanciát (*=p<o 05, **=p<o 0) ANOVA utáni Duncan teszttel szánoltuk " CDO ~ 0 i_9j_j]_jj Dózis mg.ll<g l.p 20 ' -':::i....,. BUS ~.. ~ -.-~~ "7IJ' ~ ~-40-: Dózis mg/l<g ip 60 GIR ~ ' I,_ I ':. -i:j. llh..i-.: NER, =. ',. i=, -- ' ~. i :.ii =-- Ji~- -_n- - : y D6ris m9'<9 Lp ábra Szorongásoldó hatás patkányokon 2 Nyitott ezó teszt A klórdiazepoxid (CDO), a buspíron (BU5), a girisopam (GIR) és a nerisopam (NER) hatása a függőleges és a vizszinte.s irányú notoros aktivitásra idegen környezetben A tesztaréna egy 40x30x30 CJn transzparens box volt, nelynek alját hat egyenlő részre osztottuk 0 perces tesztidő alatt nértük az áthaladások (sávozott oszlopok) és az ágaskodások (üres oszlopok) számát. A hatást a kontrollhoz viszonyítva százalékban fejeztük ki A szignifikanciát (*=p<o. 05, **=p<o 0) ANOVA utáni Duncan teszttel szánoltuk / A climbing tesztet egereken végeztük Röviden: a te.sztanyaggal történt orális kezelés után 30 perccel az állatok,5 mg/kg apomorfint kaptak s e., rnajd egyedenként függőleges rácsozatú ketrecekbe helyeztük őket. Az apofftorfin adását követő 0 és 20 percben score--oltuk viselkedésüket (0 = minde.n végtag a padozaton, = mellső végtagokkal a rácsba kapaszkodik az állat, 2=mind a négy végtcg a rácson) A score értékeket átlagoltuk, ii. kontrollhoz viszonyított változást százalékban fejeztük ki Az ED 50 értékeket, Litchfield-Wikoxon módszerével számoltuk A kondicionált elhárítási válaszra gyakorolt hatást shuttle boxban rnérhik Röviden: az állatokat 000 luxos kondicionáló fényingerrel lma, 50 Hz lábsokk ellárítására taútottuk Mérésenként 00 ciklust alkalmazhmk (0 s fényinger, 5 s lábsokk, 5 s szünet), a tesztanyagok hatását 5 perc előkezelés után vizsgáltuk MED = minimálisan effektív dózis, a szignifikanciát páros Student t teszttel Szá- noltuk Mindezek az eredmények egyértelműen alátámasztják azt a következtetést, hogy a 2,3-ben zodiazepinel hatásspektruma mind a klasszikus szorongásoldókétól, mind az antipszichotikumokétól eltér Míg a vegyületek sajátos far makológiai spektrumát állatkísérletekben kielégítően jellemez ni tudtuk, receptorkötési tesztekben vizsgálataink negatív eredménnyel zárultak Mivel sem a tofisopam, sem követői nem mu tattak affinitást az ismert köz ponti idegrendszeri receptorokhoz, kvalitatív és kvantitatív autoradiográfiás méréseket végeztünk [4-6], melyek során

4 76 Acta Pharmaceutica Hungarica 200 l. március l~ ~l Dózis (mg/kg i p) ~ 30, - 25: ' GIR ~ ' ~ 20] ~ sl -.-. l';l, Dózis (mg/kg i.p.) ~ :~ ~ 0, r - ;! sfl.tlj l!ij L8L,,,._....LOOLJ.._~~ Dózis {mg/kg i p) Dózis (mg/kg i p.) 4 ábra Szorongásoldó hatás patkányokon 3 EJne.lt karú útvesztő A 60 on nagasra emelt útvesztő két nyitott, 50.xlO cin niéretú fehérre festett, és két zárt, 50x0x40 cm-es fekttére festett karból állt - 20 perces előkezelés után az állatokat az egyik zárt karral szenben a "naze" közepére helyeztük, és 5 perces tesztidő alatt száinoltuk a világos, illetve a sötét karba tett belépések számát, valanint a világos karban töltött időt Az ábra ez utóbbi paranéter változását nutatja a kontroll százalékában (szorongásoldók hatására az állat a veszélyesebb", nyitott kart többször és hosszabb ideig látogatja) A szignifikanciát (*=p<o 05, *+=p<o 0) ANOVA utáni Duncan teszttel szá- noltuk S BUS fi" Elháritás i 2 Me~_i:_~.~~! ábra Kondicionált.feltételes válaszokra gyakorolt hatás shuttle bo.xban trenírozott patkányokon Az ellufrítások és a nenekülési reakciók szánát a saját kontroll értékek százalékában.fejeztük ki. A nerisopanz feltételes válaszokra gyakorolt szelektív hatása a referens klórpronazinéhoz és buspironéhoz hasonló feltártuk, hogy e vegyületek specifikus kötőhellyel rendelkeznek patkány agyban (6 ábia) Kémiai és mechanikus léziókkal azt is sikerült bizonyítani, hogy a kötőhely a striato-nigrális neuronokon posztszinaptikus lokalizációjú (az axonok a striatum Dl, GABA, substance P és dynorphin receptorokat expresszáló sejtjeiből erednek), illetve, hogy a kötődés feltétele az afferens striatalis pályák épsége [7-8] E sajátos lokalizáció, illetve a projektáló neuronok említett neurotranszmitter-spektruma alapján interakciós vizsgálatokat végeztünk, hogy pontosítsuk e 2,3-benzodiazepinek hatásmechanizmusát [9-20] Míg a klasszikus klórpromazinnal és klórdiazepoxiddal végzett mérések nem igazoltak szinergizmust, morfinnal specifikus interakciót sikerült igazolni mind katalepszia teszten (7 ábra), mind analgetikus módszerekkel (IJ táblázat) Fekete és mtsai legutóbbi adatai arra utalnak,, hogy a vegyületek valószínűleg a protein foszforiláció megváltoztatása révén hatnak Telenleg úgy képzeljük, hogy anxio!ítikus hatásuk a hedonikus állapot szabályozásában szerepet játszó opioid szignál-transzdukciós folyamatok befolyásolásán alapszik [2] Mivel a tofisopam több évtizedes klinikai használata sor.án nem alakult ki tolerancia, illetve dependencia, e vegyületek új utat jelenthetne;]< az affektív kór képek, illetve a különbö- /ZŐ függőségek terápiájában (A girisopammal és a nerisopammal klinikai Fázis J/a szintű vizsgálatok folytak) II táblázat 2, 3-benzodiazepinek hatása ú nor_fi n analgéziára taíl flick teszten patkányon -----~-- E D 50 (mg/kg s.e) Kezelés Kontroll Naloxon mg/kg 3 mg/kg Morfin+Fiz.só 0,87 >0 >0 Morfin+ Girisopam (0 mg/kg ip) 0,097 0,33 >0 Morfin+ Nerisopam (0 mg/kg ip.) 0,053 0,095 2,8 Morfin analgetikus hatását, ill a hatás visszafordíthatóságát girisoparnmal és nerisopammal 0 mg/kg i p. dózisban végzett 5 perces s.e előkezelés után vizsgáltuk A naloxonos előkezelést 30 pe:rccel a morfin adása előtt kapták az állatok A szárrútásokat ún least-squares linear regression analysis '' -sel végeztük

5 m 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica 77 ~ 40 T Tofisopam i} ' ;; 30 T 2 20 t ; 0t "' g 0- Girisopam :::.::: olf acc cau put vpall g!p subth nigra Agyi régió 6 ábra. [ 3 H]Tofisopam és rokon vegyületeinek kőtöhelyei a bazális ganglionokban Autoradiográfiás vizsgálat patkány agyban Olf=tuberculun olfactoriun, acc=nucleus accunbens-, cau=nucleus caudatus, put= putanen, vpall= ve.ntrális palliduin, glp= globus pallidus, subth=subthalanicus-és entopeduncularis nucleus, nigra=substantia nigra meglepő módon, az eddigi magatartási képtől eltérően, stimuláns karakterűnek bizonyult A vegyület 7,6 µm-os dopamin felvételt gátló C 50 értéke mérsékelt, de igen szelektív az egyéb transzmitterek felvételét illetően A GYKl hatékonyságát igazoltuk különböző antidepresszáns modellekben, így pl a tetrabenazin ptózis gátlásában (ED 50 =0,2 mg/kg p o.), a reszerpinnel kiváltott hőmérsékletesés visszafordításában (ED 50 =25 mg/kg p o ), illetve a Porsolt-féle ún. behavioral despair" teszten (MED=lü mg/kg p.o.) A vegyület enyhítette továbbá az MPTP-vel kiváltott kísérletes parkinzonizmust egéren, és gátolta az oxotremorintremort (ED 50 =3,6 mg/kg p o ), ami antiparkinzon hatásra utal [22] Mivel azonban enyhén mutagénnek bizonyult, preklini- - kai fejlesztése abbamaradt - "' 20 l GIR ~ 5 -: ""o " ~ 0 "' L) 0 i 5-0, 20 - GlR+MO BMO+NAL OGIR+MO+NAL 0 NER EIMO NER+MO mmo+nal DNER+MO+NAL MO mg/kg s e 20 ~0, MO mg/kg s e 7 ábra Girisopan és neric;opanjwtása a norfinnal kiváltott katalepsziára patkányokon A kataltpsziát Costall and Naylor szerint jegyeztük, a tünet teljes negszúnéséig (2-4 órán át) A norfin különböző dózisait közvetlenül a tesztanyagok (girisopan 50 ing/kg i.p. nerisopan: 0 ing/kg i p) után kapták az állatok s e A naloxon kezdés 5 plrccel a inorfin adása előtt történt s.e GlR=girisopam, Ner=nerisopan, MO=nzorfin, Nal=nalo.xon 2. Stimuláns karakterű 2,3-benzodiazepinek A 7-8 helyzetű metoxi csoportok metiléndioxigyűr űbe zárása és a 3-4 kettőskötés telítése a GYKl jelű vegyületet eredményezte, mely 3 Nem-kompetitív AMPA antagonista 2,3-benzod íazepínek (ld ugyanebben a kötetben Sólyom Sándor 2,3-Benzodiazepin típusú új AMPA antagonisták kutatása" e. írását is.) A további hatás-szerkezet vizsgálatok során bukkant fel a 2,3-benzodiazepinek hatástani szempontból harmadik, s talán legjelentősebb csoportja, a nem-kompetitív AMPA antagoajsták köre (III táblázat) E vegyületek az iro.dalomban leírt antiepileptikumoknál sokkal szélesebb spektrumban gátolják a különböző kemokonvulzív szerekkel kiváltott görcsöket rágcsálókon [23] Tarnawa és mtsaí írták le először, hogy az anyavegyület, a GYKl , és követőinek izomrelaxáns hatása gerincvelői szinten valósul meg Spinalizált (gerincvelő-átmetszett) macskákon, illetve patkányokon a GYKI mind a mono-(patella), mind a poliszinaptikus (flexor) mellső gyöki reflexeket gátolta, sőt, a klasszikus,4-benzodiazepinekkel ellentétben, bizonyos mértékig hátsó gyökeiket is [24, 25] Az említett szerzők kimutatták továbbá azt is, hogy a klasszikus,4-benzodiazepin antagonista flumazenil a GYKI hatását nem fordítja vissza [26] Mindezek az adatok egyértelműen igazolják, hogy a klasszikus benzodiazepinekkel ellentétben e vegyületek hatása nem a GABA effektusok fokozásán alapul A GYKl mint modellvegyület hatását igen

6 78 Acta Pharmaceutica Hungarica 200. március Komroll ábra MPTP-vel kiváltott Parkinson kór nodell egéren Kompetitfv (NBQX! és nem-kompetitív (GYK'47 26 and GYKl ) AMPA antagonisták neuroprotektív hatása MPTP-vel kezelt egereken. C57 fekete egereket 30 ng/kg MP'TP neurotoxinnal kezeltünk i.p, ajd a tesztanyagokat 20 mg/kg í p dózisban adagoltuk 4 alkalonnnal két órán át, 30 percenként. 3 nap elteltével a striatumokat kieneltük, és a dopanin tartallnat HPLC/ED nódszerrel neghatároztuk [38] Szignifikanciát (*=p<o 05, *f=p<0.0) ANOVA utáni Duncan teszttel szánoltuk széles körben vizsgálta számos ország kutatólaboratóriuma és e kísérletekben megerősítést nyert, hogy a hatás az AMPA receptorokon mediálódik nem kompetitív módon [27-28]. Anem kompetitív jelleg terápiás előnyt jelenthet a kompetitív vegyületekkel szemben, mivel extrém koncentrációjú agonista mellett sem kell emelni az antagonista dózisát, eképpen a mellékhatások megjelenésének valószínűsége kisebb, mint a kompetitív antagonisták esetében. Jól ismert, hogy az izgató jellegű aminosav receptorok túlzott ingerlése neurodegenerációt vált ki [29-30] Ischaemiás körülmények között, hoszszantartó epilepsziás görcsrohamban, hipoglikémia vagy trauma hatására mintegy százszorosára emelkedhet az extracelluláris glutamát koncentráció, mely végül a sejten belüli Ca++ szint extrém zet A 2,3-benzodiazepin nem-kompetitív AMPA antagonisták hatékonyan gátolják különböző kísérleti modellekben a glutamát excitotoxicitást, így pi az arteria cerebri media átmeneti okklúziójával kialakított kísérletes stroke modellben is, ahol saját adataink szerint két órá\ral az érelzárást után adva is csökkentik a nekrotikus terület méretét [3-32], jelezve, hogy az AMPA receptorok fontos szerepet játszanak a késői fázisú neurotoxicitásban [33-34] Egyes szerzők még 24 óra eltéréssel végzett kezelésnél is pozitív eredményt kaptak [35] Végtii, a krónikus neurodegeneratív betegségekben, mint pi a Parkinson-kórban megfigyelhető sejtpusztulás is minden valószínűség szerint excitotoxikus folyamatok következménye A betegség kapcsán megfigyelhető motoros tü- emelkedése következtében sejtpusztuláshoz venetek (diszkinézia) isia glutamát rendszer túlműködésének tulajdoníthatók: a csökkent nigrostriatális dopaminerg tónus a subthalamikus mag túlzott aktivitásához vezet További magyarázat, hogy a betegség terápiájára használt l-dopa és annak metabolitja AMPA agonista tulajdonságú, eképp toxikus az idegsejtekre. Mindez arra utal, hogy AMPA antagonistákkal végzett kiegészítő kezelés terápiás dőnyökkel járhat Parkinson-kóros betegeken [36Í37] Ezt a hipotézist támasztják alá az egyik igen hatásos gyógyszerjelölt vegyülettel, a GYKI gyel végzett kísérlete!< eredményei: a vegyület az MPTP-vel kiváltott toxikus tüneteket szignifikánsan mérsékelte (8 ábra) A nem-kompetitív AMPA antagonista 2,3-benzodiazepinek tényleges terápiás értékét azonban a jelenleg folyó és a közeljövőh:n induló klinikai vizsgálatok eredményei alapján lehet majd pontosan meghatározni ff! fi f f! PATCH CLAMP (KAINÁI) (µm) 9.8 A nen-konpetitív AMPA antagonista GYKI in vitro and in vivo hatásai PATCH RETINA RETINA ELEKTROSOKK FERDE CiAMP TESZT TESZT LEMEZ (AMPA) (KAINÁI) (AMPA) IC 50 ÉRTÉK ED 50 ERTÉK (µm) (µm) (µm) (mg/kg) po. (mg/kg) ip III táblázat FLEXOR REHEX (mg/kg) iv A kaináttal és az AMP Á-val kiváltott áramokat patkány kisagyi PurkinjE sejtekben inértünk teljes sejt patch clamp módszerrel Az ugyanezen agonistákkal indukált "spreading" depressziót izolált csirke retinán vizsgáltuk MES=maximal electrosokk görcsök (görcsgátló hatás). Az izomrelaxáns hatást a ferde lemez módszerrel mértük egereken, rrúg a flexor reflex gátlását spinalizált macskán határoztuk meg

7 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica 79 Köszönetnyilvánítás A szerző hálás köszönetét fejezi ki valamennyi kollégájának, akik a 2,3-benzodiazepin kutatás sikeres történetéhez áldozatos munkájukkal és több évtizedes szakmai tapasztalatukkal hozzájárultak, kiemelten hangsúlyozva Andrási Ferenc, Berzsenyi Pál, néhai Barsy József, Horváth Edit, Székely József Iván farmakológus; illetve Hámori Tamás, Láng Tibor, néhai Körösi Jenő és Sólyom Sándor vegyész közreműködését REFERENCES Petőcz, L; Kosóczky, L Iher. Hung. 23, (975) 2 Goldberg, HL; Finnarty, R ]: Arner j Psychiat. 36, (979) 3 Kanta, J; Kangas, L.; Leoppanen, T; Mansikka, M; Sibakov, M. L.: Int Clin Pharrnacol Ther TOxic. 45, (982) 4 Maier, K; Lehtinen, V; Haiba, A.: Curr. Iher Rev 35, (984) 5. Seppala, T; Falva, E; Matti/a, M J.; Kortilla, K; Shrotriya, R C : Psychopharmacology 69, (980) 6 Várady, G; Bolla, K, Sebó, ]: Ther Hung 23, (975) 7 Pellow, S; File, S E.: Pharmacol Biochem Behav 24, (986) 8. S tenger, A; Charveron, M; Briley, M: Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol. R24, 94 (983) 9 Andrási, F.; Berzsenyi, P; Barsy, J.; Hánori, T; Horváth, K; Kenessey, A; Kőrösi, J; Láng, I.; Sineger, E.; Tarr, M.: Arzneirn-Forsch Drug Res. 37, 9-24 (987) 0 Horváth, K; Andrási, F.; Berzsenyi, P; Pátfalusi, M.; Patthy, M; Szabó, G.; Sebestyén, L; Bagdy, E.; Kőrösi, J; Botka, P; Hámori, T; Láng, T.: Drug Res. 39, (989) Horváth, K; Andrá5i, F; Botka, P; Hánori, T: Acta Physiol Hung. 79, 53-6 (992) í2 Trabey, J; Glaser, T: Trends Pharmacol Sci. 8, (987) J Handley, S.L; McBlane, J W.: Psychopharmacology 2, 3-20 (993) 4 Salamon, C; Horváth, J.E, Fekete, M; Arányi, P: FEBS Lett 308, (992) 5 Horváth, J E; Hudák.. J; Palkovits, M; Lenkei, Zs; Fekete, M K; Arányi, P: Eur j Pharmacol. 236, 5-53 (993) 6 Horváth, J E, Palkovits, M; Lenkei, Zs.; Gyüre, K ; Fekete, M /.K; Arányi, P.: Mol Brain Res.. 22, 2-28 (994) 7 Horváth, J E; Fekete, M K; Palkovits, M: Mol. Brain Res. 45, 4-44 (997) 8. Palkovits, M; Lovas, G; Horváth, E: Neuoscience 83, (998) 9 Horváth, K.; Szentkuti, E; Andrási, F: Pharmacol. Res. 25, (52), 4-42 (992) 20 Fekete, MIK; Horváth, K; Kedves, R.; Máté,!.; Székely, J I; Szentkuti, E.: Eur J Phaimacol 3.3, (997) 2 Horváth, EJ; Horváth, K; Hámon, T.; Fekete, M K; Sólyon, S ; Palkovits, M : Progress -in Neurobiology 60, (2000) 22 Horváth, K., Szabó, H ; Pátfalusi, M; Berzsenyi, P; Andrási, F: Eur J Pharmacol 83, (990) 23 Tarnawa, I; Berzsenyi, P; Andrási, F; Botka, P, Hánori, I.; Ling,, Kőrösi, J: Bioorg Med Chem Lett 3, (993) 24 Tarnawa,, Engberg, I; Flatman, JA ln: Lubec, G, Rosenthal, G.A (Eds ), Amino Acids, Chernistry, Biology and Medicine, p , ESCOM Scientific Publishers, Leiden Farkas, S and Ono, H: Brit J Pharmacol 4, (995) 26 Tarnawa, J and Vizi, E S : Restorative Neurology and Neuroscience 3, 4-57 (998) 27 Donevan, S D and Rogawski, MA.: Neuron, 0, 5-59 (993) 28 Zorunski, C F; Yaada, K A; Price, M. I; Olney, J W: Neuron 0, 6-67 (993) 29 Meldrun, B.S; Garthwaite, J.: Trends Pharmacol Sci, (990) 30. Bea/, M F.: Curr. Op Neurobiol 2, 657 (992) 3 Smith, S E; Meldrum, B S; Chir, MB.B.: Stroke 23, (992) 32 Horváth, K; Bérzsenyi, P.; Király, I; Pataki, A; Andrási, F : Ftmdamept Clin Phazmacol 3, 34s, (999) 33 Danys~, W; Parsons, Ch.G; Bresink, I Quack, G.: Drug News"Pezspect 8, 26 (995) 34 Vizi, E S; Mike, Á ; Tarnawa, I: CNS Drug Rev. 2, 9-26 (996) 35 Xue, D, Huang, Z G; Barnes, K; Lesiuk, Hf, Smith, K E; Buchan, A M: J Cereb Flow Metab 4, (994) 36 Lange, KW; Kornhuber, J, Rudever, P; Neurosci Biobehav. Rev. 2, 393 (997) 37 Cooper, AJ; Carroll, CB; Mitchell, J: CNS Drugs 6, 42 (998) 38 Patthy, M; Király, ; Sziráki : j Chromatography, B, 664, (995) [Érkezett: 200 március ]

Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa

Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa 22/. Acta Pharmaceutica Hungarica 49 Acta Pharmaceutica Hungarica 72 49-6. 22 Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa KOCSIS PÁL, IARNAWA ISIV ÁN, KOVÁCS GYULA, SZOMBAIHEL YI ZSOLT ÉS FARKAS

Részletesebben

Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében.

Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR Farmakognóziai Intézet Intézetvezető: Dr. Hohmann Judit Egyetemi tanár Az ibogain - Egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében. SZAKDOLGOZAT

Részletesebben

Indolvázas vegyületek kutatása a Richterben

Indolvázas vegyületek kutatása a Richterben l 2002/l. Acta Pharmaceutica Hungarica 25 Acta Pharmaceutica Hungarica 72. 25-36 2002 Indolvázas vegyületek kutatása a Richterben KÁRPÁTI EGON, BÍRÓ KATALIN* ÉS KUKORELU TIBOR** Richter Gedeon Vegyészeti

Részletesebben

Új eredmények a neurodegeneratív kórképek genetikája és kezelése területén

Új eredmények a neurodegeneratív kórképek genetikája és kezelése területén Új eredmények a neurodegeneratív kórképek genetikája és kezelése területén Ph.D. értekezés Dr. Bereznai Tamás Benjamin Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Program: Klinikai

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés tézisei Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

Enzim inhibítorok használata gyógyászatban

Enzim inhibítorok használata gyógyászatban Enzim inhibítorok használata gyógyászatban A rákellenes küzdelem lehetséges célpontjai: a mitotikus kinezinek Szakdolgozat Biológia alapszak, biológus szakirány Készítette: MOLNÁR ESZTER Témavezető: DR.

Részletesebben

Doktori értekezés. Gyöngyösi Norbert. Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Doktori értekezés. Gyöngyösi Norbert. Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola A metiléndioxi-metamfetamin (MDMA) hosszútávú hatásai az 5-HT 1B, 5-HT 2 és 5- HT 3 receptorok funkcióira a vigilanciában és a motoros aktivitásban 6 hónappal neurotoxikus dózisú MDMA kezelés után Doktori

Részletesebben

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák. MTA doktori értekezés. Dr. Klivényi Péter

Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák. MTA doktori értekezés. Dr. Klivényi Péter Újabb adatok a neurodegeneratív betegségek pathomechanizmusához: terápiás perspektívák MTA doktori értekezés Dr. Klivényi Péter Neurológiai Klinika Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

Részletesebben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben

PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI PACAP (hipofízis adenilát-cikláz aktiváló polipeptid) hatásának vizsgálata a belső fülben in vitro és in vivo kísérletekben Dr. Németh Adrienn Katalin Anatómiai

Részletesebben

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ

ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ ALKALMAZOTT TERMÉSZETTUDOMÁNY ORVOSTUDOMÁNY SZEKCIÓ Lektorálták: Dr. Fekete Béla, (PEME) Dr. Kakas Péter Tartalomjegyzék Dr. Tőkés Tímea: Az FDG-PET-CT szerepe az emlőrák primer szisztémás kezelése során:

Részletesebben

Stresszorok hatásának vizsgálata szorongásos kórképek és morfinfüggőség kialakulására kísérleti állatmodelleken. Barsy Boglárka

Stresszorok hatásának vizsgálata szorongásos kórképek és morfinfüggőség kialakulására kísérleti állatmodelleken. Barsy Boglárka Stresszorok hatásának vizsgálata szorongásos kórképek és morfinfüggőség kialakulására kísérleti állatmodelleken Barsy Boglárka Doktori (Ph.D.) Értekezés Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi

Részletesebben

Preventív nanoterápiás lehetőségek szintetikus enhancer anyagokkal

Preventív nanoterápiás lehetőségek szintetikus enhancer anyagokkal Preventív nanoterápiás lehetőségek szintetikus enhancer anyagokkal Semmelweis Egyetem, ÁOK, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, Budapest A nanotechnológia a 21. század nagy ígérete, mely forradalmasíthatja

Részletesebben

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről

A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről A DANA Szövetség 2009. évi beszámolója az agykutatás legújabb eredményeiről Tudományos szerkesztők: Dr. Floyd E. Bloom Dr. Dennis W. Choi Ph.D. Dr. Joseph T. Coyle, Szerkesztő: Ben Mauk AZ EURÓPAI DANA

Részletesebben

FERMENTÁLT BÚZACSÍRA KIVONAT (AVEMAR) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A CSALÁDORVOSI GYAKORLATBAN

FERMENTÁLT BÚZACSÍRA KIVONAT (AVEMAR) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A CSALÁDORVOSI GYAKORLATBAN medicus universalis XXXIX/1. 2006. BIROMEDICINA ELSÔ MAGYAR RÁKKUTATÁSI RT. FERMENTÁLT BÚZACSÍRA KIVONAT (AVEMAR) ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI A CSALÁDORVOSI GYAKORLATBAN DR. FARKAS ELEK, klinikai onkológus

Részletesebben

Előadáskivonatok és poszterek

Előadáskivonatok és poszterek Előadáskivonatok és poszterek Génprioritizálástól az oksági következtetésig Antal Péter Budapesti Műszaki Egyetem A jelölt gén asszociációs vizsgálatok után a teljes genom szélességű vizsgálatok lehetővé

Részletesebben

dc_95_10 A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata Dr. Kamondi Anita MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés

dc_95_10 A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata Dr. Kamondi Anita MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés MTA Doktora Pályázat Doktori Értekezés A mozgatórendszer élettani és kóros működésének klinikai neurofiziológiai vizsgálata Dr. Kamondi Anita Budapest 2011 Tartalomjegyzék dc_95_10 Rövidítések jegyzéke

Részletesebben

A nyugtalan láb szindróma jelentısége krónikus vesebetegek körében

A nyugtalan láb szindróma jelentısége krónikus vesebetegek körében A nyugtalan láb szindróma jelentısége krónikus vesebetegek körében Doktori értekezés Dr. Szentkirályi András Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Novák Márta, egyetemi

Részletesebben

Az absence epilepszia modell molekuláris mechanizmusai. Szakdolgozat

Az absence epilepszia modell molekuláris mechanizmusai. Szakdolgozat Az absence epilepszia modell molekuláris mechanizmusai Szakdolgozat készítette: Cseri Barbara témavezető: Dr Kékesi Adrienna Katalin, egyetemi docens Élettani és Neurobiológiai Tanszék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS

Köszöntõ 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS 5. MAGYAR MIKROKERINGÉS KONGRESSZUS Köszöntõ Kedves Kolléganõk, Kollégák! Tisztelettel köszöntjük Önöket az 5. Magyar Mikrokeringés Kongresszuson. Tíz évvel ezelõtt szerveztük az elsõ konferenciánkat,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pszichológia Doktori Iskola Kognitív tudomány témakörben Csigó Katalin TERÁPIAREZISZTENS KÉNYSZERBETEGEK NEUROPSZICHOLÓGIAI

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Opiát használattal kapcsolatos betegségek kezeléséről. Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Opiát használattal kapcsolatos betegségek kezeléséről. Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Opiát használattal kapcsolatos betegségek kezeléséről Készítette: Az Országos Addiktológiai Intézet I. Alapvető megfontolások 1. Az orvosszakmai irányelv

Részletesebben

Az amfetamin-típusú drogok kultúrtörténete, kémiája, farmakológiája és toxikológiája

Az amfetamin-típusú drogok kultúrtörténete, kémiája, farmakológiája és toxikológiája JAVITOTT KÉZIRAT a PSYCHIATRIA HUNGARICA számára 2000. október 26. Megjelent: Psychiatria Hungarica 15, 641-687 (2000) Az amfetamin-típusú drogok kultúrtörténete, kémiája, farmakológiája és toxikológiája

Részletesebben

SZAKMAI JELENTÉS. 1. beszámolási periódus 2006. október. A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg.

SZAKMAI JELENTÉS. 1. beszámolási periódus 2006. október. A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg. SZAKMAI JELENTÉS 1. beszámolási periódus 26. október A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósult meg. 2 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:...2 1.1. altéma: Analgetikai kutatólaboratórium...5

Részletesebben

A) A neurodegeneráció és az agy öregedésének hormonális háttere Az agy öregedése és a normális öregedési folyamattól eltérő patológiás

A) A neurodegeneráció és az agy öregedésének hormonális háttere Az agy öregedése és a normális öregedési folyamattól eltérő patológiás A) A neurodegeneráció és az agy öregedésének hormonális háttere Az agy öregedése és a normális öregedési folyamattól eltérő patológiás neurodegeneráció (neurodegeneratív betegségek) kutatása szorosan összefügg

Részletesebben

Tizenhét év az EGIS Gyógyszergyár kutatás- fejlesztésének élén. Blaskó Gábor

Tizenhét év az EGIS Gyógyszergyár kutatás- fejlesztésének élén. Blaskó Gábor Tizenhét év az EGIS Gyógyszergyár kutatás- fejlesztésének élén Blaskó Gábor EGIS Gyógyszergyár yrt., Servier Kutatóintézet Zrt. Először is szeretnék köszönetet mondani az MTA Kémiai Tudományok sztálya

Részletesebben

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés

Hungarica. A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában. Bevezetés A kannabiszhasználat szerepe a pszichotikus állapotok kialakulásában Ψ Pajkossy Péter, Demetrovics Zsolt 145 ELTE PPK Pszichológiai Intézet Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszék Összefoglalás:

Részletesebben

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk

Hiteles(ebb) tudományos prezentációk Hiteles(ebb) tudományos prezentációk PEME VIII. Ph.D. - Konferencia 2014. március. 13. BUDAPEST 1 Hiteles(ebb) tudományos prezentációk című VIII. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. március.

Részletesebben

MTA Doktora Pályázat Rövid Értekezés

MTA Doktora Pályázat Rövid Értekezés MTA Doktora Pályázat Rövid Értekezés A hypophysis-működés és az anyagcsere-folyamatok szabályozásának kölcsönhatásai Korbonits Márta Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS... 3 2 RÖVIDÍTÉSEK... 3 3

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés Ph.D. munkám során az agynak a neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységét vizsgáltam, különös tekintettel a korai neonatális fejlődést befolyásoló különböző

Részletesebben

PSZICHOTOXIKUS MÉRGEZŐ HARCANYAGOK PSZICHIKAI ÉS FIZIOLÓGIAI HATÁSAI

PSZICHOTOXIKUS MÉRGEZŐ HARCANYAGOK PSZICHIKAI ÉS FIZIOLÓGIAI HATÁSAI VIII. Évfolyam 4. szám - 2013. december Kocsis György Halász László Boldis Ottó colonel1971@freemail.hu - halasz.laszlo@uni-nke.hu - ottoboldis@citromail.hu PSZICHOTOXIKUS MÉRGEZŐ HARCANYAGOK PSZICHIKAI

Részletesebben