Központi idegrendszene ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ban: egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Központi idegrendszene ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ban: egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek"

Átírás

1 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica 73 Acta Phannaceutica Hungarica Központi idegrendszene ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ban: egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek HORV ÁIH KAIALIN Gyógyszerkutató Intézet Kjt, 045 Budapest, Berlini u Sunaty K Horváth: Highlights of CNS Researc/ at IDR: 2,3-Benzodíazepines 2,3-benzodiazepines (2,3-BDZs) synthesized and investigated at the Institute for Drug Research (!DR) represent a unique Janily among CNS active c0npounds Though sharing c0nnon chenical backbone, 2,3-BDZs are phannacologically different. Over the clinically non-sedative anxiolytic parent conpound tofisopan, further derivatives with specific distribution of selective binding sites ín the CNS have been found. Furthennore, dopanine-uptake inhibitors with stínulant character were also described. Finally but inast ilnportantly c0npounds with unusually broad anticonvulsant spectrun were also discovered. Froin fiús latter series the first non-coinpetitive AMPA antagonist, GYKI serves today as the golden standard far investigating the glutanate neurotransnission and the therapeutical potentíal oj glutanate antagonísts The present paper sunnarizes the nain phannacological actions aj the nost proninent nieinbers aj the 2,3-BDZfainily Összefoglalás A Gyógyszerkutató Intézet 2, 3-benzodiazepin szánnazékai a központi idegrendszerre ható szerek egy sajátos vegyületcsaládját - képezik A közös 2,3-benzodiazepin alapváz ellenére farmakológiai hatásaik igen eltérőek. Az enzberen ne-szedatív szorongásoldó tofisopanról (Magyarországon Grandaxin néven került patikai forgalonba) és közeli szerkezeti analógjairól az intézet nzunkntársai igazolták, hogy szelektív kötőhelyekkel rendelkeznek az agyban Néhány származékról azonban kiderült, hogy dopainin felvétel gátlók, és ennek negfelelően központi idegrendszeri izgal- ni tüneteket váltanak ki Végül a család legérdekesebb tagjai a szokatlanul széleskörű görcsgátló knrakt,errel rendelkező nen- konpetitív AMPA antagonisták Közülük az első, a GYKI , nind a mai napig a glutanáterg neurotransznisszió tanulinányozásának és a glutamát antagonisták terápiás alkalnazhatóságra irányuló vizsgálatoknak nélkülözhetetlen eszköze Az alábbiakban a 2,3-benzodiazepinekfőbb farmakológiai hatásait foglaljuk össze / Bevezetés A 2,3-benzodiazepin strny" kezdete a hatvanas évek második felére nyúlik vissza, amikor Körösi és Láng számos, rágcsálókon szedatív és az agresszív viselkedést gátló vegyületet állított elő, melyek azonban a klasszikus benzodiazepinokkal ellentétben nem csökkentették az izomtónust, és nem mutattak görcsgátló tulajdonságot Közülük a leghatásosabb, a tofisopam, védjegyzett nevén Grandaxin, piacra került Magyarországon és még néhány további országban Napjainkban legna- Előadás a Gyógyszerkutató Intézet alapításának 50 éves évfordulója alkalmából tartott tudományos ülésen, Magyar Tudományos Akadémia, szeptember -2 gyobb sikerét Japánban aratja, ahol a harmadik legnagyobb forgalmú szorong"soldó A tofisopam klinikai sikere további szintetikus és farmakológiai munkára ösztönözte a kutatókat Ennek során az elmúlt két évtizedben mintegy 2000 új származék előállítására és szisztematikus farmakológiai vizsgálatára került sor A hatásszerkezet analízis eredményeképpen tisztázódott, hogy az azonos kémiai alapszerkezetű 2,3-benzodiazepin család vegyületei legalább három, farmakológiailag igen különböző alcsoportba sorolhatók Az első vegyületkörhöz a tofisopamhoz hasonló hankvilláns karakterű származékok tartoznak, közülük a két leghatásosabb a girisopam és a nerisopam. Valamennyien az agy shiato-nigropallidalis rendszerében található specifikus kötő-

2 74 Acta Pharmaceutica Hungarica 200. március helyekhez mutatnak magas affinitást Farmakológiai kísérletekben igazolódott, hogy az endogén opioid rendszer működését befolyásolják, és lehetséges, hogy e tulajdonságuk magyarázza szorongásoldó hatásukat 2. A második csoportba azok a vegyületek sorolhatók, melyek e kötőhelyekhez nem kapcsolódnak, és nem szedatív, hanem stimuláns karakterűek Antidepresszáns és antiparkinzon modellekben megnyilvánuló hatásuk dopamin felvétel gátló sajátságukkal függ össze 3. A harmadik csoportot azok az erős izomrelaxációt és széles görcsgátló spektrumot mutató vegyületek alkotják, melyek nem-kompetitív AMPA antagonista karakterét először elektrofiziológiai vizsgálatokban igazolták Közülük a leghatékonyabb származék a talampanel, mellyel 2. fázisú klinikai vizsgálatok folynak A 2,3-benzodiazepin vegyületcsalád leghatékonyabb vegyületeit az ábra mutatja be,oo.~' \ '" i r H CO -N,,, ""'- OCH, '" Tofisopam (Grandaxin*) Girisopam '"~,'" ' H,co <?-~ GYKl ~I "" Nerisopam GYKI o~'" < ~ I H 0 - v ~ "" GYKl o~'" ( J'-COCH o~,.,._ -N v ~ "" GYKI (LY 30()64) (T.a!ampanel) ábra A 2, 3~benzodiazepin család főbb vegyületei Eredmények Tofisopam-követő szorongásoldók A tofisopammal végzett első vizsgálatok eredményei [] igazolták a vegyület szedatív és antiagressziv karakterét, egyúttal arra is bizonyítékot szolgáltattak, hogy a totisopam preklinikai hatásspektruma nem emlékeztet a klasszikus benzodiazepinekére Klinikai sikere, mint nem-szedativ anxiolitikum [2-6] további kémiai és farmakológiai munkát iniciált, melynek során több száz rokon szerkezetű vegyületet vizsgáltunk Közülük a girisopamot és a nerisopamot választottuk ki részletes farmakológiai elemzésre és preklinikai fejlesztésre Bár az anyavegyület, a tofisopam szorongásoldó karakterét állatkísérletes modellekben az irodalmi adatok szerint nem lehetett egyértelműen igazolni [7, 8], kísérletet tettünk a kiválasztott hatékonyabb származékok hatásának kimutatására ú n büntetéses és büntetést nem alkalmazó szorongásos teszteken Hatékonyságukat a klasszikus GABA-A agonista benzodiazepin klórdiazepoxidéhoz, illetve az 5HI ra parciális agonista buspironéhoz hasonlítottuk [9-]. (Megjegyezzük, hogy ez utóbbi vegyületet a preklinikai vizsgálatok kezdetén dopamin antagonista antipszichotikumként jellemezték), A GYKI vegyületek a klórdiazepoxidhoz hasonlóan mind a büntetéses, ún lick conflict, mind a büntetéssel nem járó, emelt karú útvesztő" és nyitott mező" módszerekben hatottak, jellegzetes, harang alakú dózis-hatás görbét adva (2--4 ábrák) A klórdiazepoxiddal ellentétben azonban a görbe leszálló ága nincs összefüggésben esetleges szedatív hatással; amint azt további vizsgálatok igazolták, a '2,3-benzodiazepinek nem rontják a motoros ]s:oordinációt még magasabb dózisokban sem A klasszikus benzodiazepinektől eltérően azonban a 2,3-benzodiazepinek hatástalanok a Geller-Seifter-féle konfliktus szituációban A másik referens, a buspiron szorongásoldó hatását az alkalmazott teszteken - más szerzőkhöz hasonlóan - nekünk sem sikerült kimutatnunk [2, 3] A tofisopam és követő molekulái katalepsziát váltanak ki rágcsálókon magasabb dózisokban (>50-00 mg/kg i p ) Mivel ez a tünet a klasszikus antipszichotikumokra jellemző, mértük a vegyületek ilyen jellegű hatását néhány, a humán hatás szempontjából prediktívnek tartott módszerrel. A vegyületek hatékonyan gátolták kondicionált patkányokon a feltételes válaszokat (CAR), és eléggé sajátos módon az anti-apomorfin tesztek közül egyedül a climbing" -ot Nem gátolták viszont a hányást, a sztereotípiát, vagy nigra-irtott állatokon a forgó mozgást E vizsgálatok tehát a tofisopam és származékai sajátos, atípusos antípszichotíkus karakterét igazolták (ld T táblázat és 5. ábra)

3 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica w CDO ~ 40 0 ~ 30, -= 20 ~ ~ 50 ] GIR ':;' 40 ' ~ 30 j ~20j j : '-j Ln~.!\lll-_,._l Dózis mg/kg i..p I. táblázat Referens vegyületek és 2,3-benzodiazepinek hatása apon0finnal kiváltott clintbingre és kondicionált elhárítási válaszfa rágcsálókon Vegyület Climbing CAR gátlás CDO BUS CPZ GIR NER teszt egéren patkányon ED 50 MED (mg/kg po.) (mg/kg ip.) inaktív (>30 mg/kg) 4,0,5 2,0 0,9 inaktív (>20 mg/kg),25,25 50,0 5, Dózis mgfkg i p ábra Szorongásoldó hatás patkányokon "Lick confiict'' teszt 30 perces előkezelés után, 48 órán át szonjaztatott állatokon, 3 perc tesztidő alatt kapott értékek. A klórdiazepoxid (CDO), a buspíroir (BUS), a ginsopam (GIR) és a nerisopan (NER) szorongásoldó hatását az elviselt áranütések (2 A, 0 3 s) szá- nával jelleneztük. Minilnális állatszá: 0/csoport A szignifikanciát (*=p<o 05, **=p<o 0) ANOVA utáni Duncan teszttel szánoltuk " CDO ~ 0 i_9j_j]_jj Dózis mg.ll<g l.p 20 ' -':::i....,. BUS ~.. ~ -.-~~ "7IJ' ~ ~-40-: Dózis mg/l<g ip 60 GIR ~ ' I,_ I ':. -i:j. llh..i-.: NER, =. ',. i=, -- ' ~. i :.ii =-- Ji~- -_n- - : y D6ris m9'<9 Lp ábra Szorongásoldó hatás patkányokon 2 Nyitott ezó teszt A klórdiazepoxid (CDO), a buspíron (BU5), a girisopam (GIR) és a nerisopam (NER) hatása a függőleges és a vizszinte.s irányú notoros aktivitásra idegen környezetben A tesztaréna egy 40x30x30 CJn transzparens box volt, nelynek alját hat egyenlő részre osztottuk 0 perces tesztidő alatt nértük az áthaladások (sávozott oszlopok) és az ágaskodások (üres oszlopok) számát. A hatást a kontrollhoz viszonyítva százalékban fejeztük ki A szignifikanciát (*=p<o. 05, **=p<o 0) ANOVA utáni Duncan teszttel szánoltuk / A climbing tesztet egereken végeztük Röviden: a te.sztanyaggal történt orális kezelés után 30 perccel az állatok,5 mg/kg apomorfint kaptak s e., rnajd egyedenként függőleges rácsozatú ketrecekbe helyeztük őket. Az apofftorfin adását követő 0 és 20 percben score--oltuk viselkedésüket (0 = minde.n végtag a padozaton, = mellső végtagokkal a rácsba kapaszkodik az állat, 2=mind a négy végtcg a rácson) A score értékeket átlagoltuk, ii. kontrollhoz viszonyított változást százalékban fejeztük ki Az ED 50 értékeket, Litchfield-Wikoxon módszerével számoltuk A kondicionált elhárítási válaszra gyakorolt hatást shuttle boxban rnérhik Röviden: az állatokat 000 luxos kondicionáló fényingerrel lma, 50 Hz lábsokk ellárítására taútottuk Mérésenként 00 ciklust alkalmazhmk (0 s fényinger, 5 s lábsokk, 5 s szünet), a tesztanyagok hatását 5 perc előkezelés után vizsgáltuk MED = minimálisan effektív dózis, a szignifikanciát páros Student t teszttel Szá- noltuk Mindezek az eredmények egyértelműen alátámasztják azt a következtetést, hogy a 2,3-ben zodiazepinel hatásspektruma mind a klasszikus szorongásoldókétól, mind az antipszichotikumokétól eltér Míg a vegyületek sajátos far makológiai spektrumát állatkísérletekben kielégítően jellemez ni tudtuk, receptorkötési tesztekben vizsgálataink negatív eredménnyel zárultak Mivel sem a tofisopam, sem követői nem mu tattak affinitást az ismert köz ponti idegrendszeri receptorokhoz, kvalitatív és kvantitatív autoradiográfiás méréseket végeztünk [4-6], melyek során

4 76 Acta Pharmaceutica Hungarica 200 l. március l~ ~l Dózis (mg/kg i p) ~ 30, - 25: ' GIR ~ ' ~ 20] ~ sl -.-. l';l, Dózis (mg/kg i.p.) ~ :~ ~ 0, r - ;! sfl.tlj l!ij L8L,,,._....LOOLJ.._~~ Dózis {mg/kg i p) Dózis (mg/kg i p.) 4 ábra Szorongásoldó hatás patkányokon 3 EJne.lt karú útvesztő A 60 on nagasra emelt útvesztő két nyitott, 50.xlO cin niéretú fehérre festett, és két zárt, 50x0x40 cm-es fekttére festett karból állt - 20 perces előkezelés után az állatokat az egyik zárt karral szenben a "naze" közepére helyeztük, és 5 perces tesztidő alatt száinoltuk a világos, illetve a sötét karba tett belépések számát, valanint a világos karban töltött időt Az ábra ez utóbbi paranéter változását nutatja a kontroll százalékában (szorongásoldók hatására az állat a veszélyesebb", nyitott kart többször és hosszabb ideig látogatja) A szignifikanciát (*=p<o 05, *+=p<o 0) ANOVA utáni Duncan teszttel szá- noltuk S BUS fi" Elháritás i 2 Me~_i:_~.~~! ábra Kondicionált.feltételes válaszokra gyakorolt hatás shuttle bo.xban trenírozott patkányokon Az ellufrítások és a nenekülési reakciók szánát a saját kontroll értékek százalékában.fejeztük ki. A nerisopanz feltételes válaszokra gyakorolt szelektív hatása a referens klórpronazinéhoz és buspironéhoz hasonló feltártuk, hogy e vegyületek specifikus kötőhellyel rendelkeznek patkány agyban (6 ábia) Kémiai és mechanikus léziókkal azt is sikerült bizonyítani, hogy a kötőhely a striato-nigrális neuronokon posztszinaptikus lokalizációjú (az axonok a striatum Dl, GABA, substance P és dynorphin receptorokat expresszáló sejtjeiből erednek), illetve, hogy a kötődés feltétele az afferens striatalis pályák épsége [7-8] E sajátos lokalizáció, illetve a projektáló neuronok említett neurotranszmitter-spektruma alapján interakciós vizsgálatokat végeztünk, hogy pontosítsuk e 2,3-benzodiazepinek hatásmechanizmusát [9-20] Míg a klasszikus klórpromazinnal és klórdiazepoxiddal végzett mérések nem igazoltak szinergizmust, morfinnal specifikus interakciót sikerült igazolni mind katalepszia teszten (7 ábra), mind analgetikus módszerekkel (IJ táblázat) Fekete és mtsai legutóbbi adatai arra utalnak,, hogy a vegyületek valószínűleg a protein foszforiláció megváltoztatása révén hatnak Telenleg úgy képzeljük, hogy anxio!ítikus hatásuk a hedonikus állapot szabályozásában szerepet játszó opioid szignál-transzdukciós folyamatok befolyásolásán alapszik [2] Mivel a tofisopam több évtizedes klinikai használata sor.án nem alakult ki tolerancia, illetve dependencia, e vegyületek új utat jelenthetne;]< az affektív kór képek, illetve a különbö- /ZŐ függőségek terápiájában (A girisopammal és a nerisopammal klinikai Fázis J/a szintű vizsgálatok folytak) II táblázat 2, 3-benzodiazepinek hatása ú nor_fi n analgéziára taíl flick teszten patkányon -----~-- E D 50 (mg/kg s.e) Kezelés Kontroll Naloxon mg/kg 3 mg/kg Morfin+Fiz.só 0,87 >0 >0 Morfin+ Girisopam (0 mg/kg ip) 0,097 0,33 >0 Morfin+ Nerisopam (0 mg/kg ip.) 0,053 0,095 2,8 Morfin analgetikus hatását, ill a hatás visszafordíthatóságát girisoparnmal és nerisopammal 0 mg/kg i p. dózisban végzett 5 perces s.e előkezelés után vizsgáltuk A naloxonos előkezelést 30 pe:rccel a morfin adása előtt kapták az állatok A szárrútásokat ún least-squares linear regression analysis '' -sel végeztük

5 m 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica 77 ~ 40 T Tofisopam i} ' ;; 30 T 2 20 t ; 0t "' g 0- Girisopam :::.::: olf acc cau put vpall g!p subth nigra Agyi régió 6 ábra. [ 3 H]Tofisopam és rokon vegyületeinek kőtöhelyei a bazális ganglionokban Autoradiográfiás vizsgálat patkány agyban Olf=tuberculun olfactoriun, acc=nucleus accunbens-, cau=nucleus caudatus, put= putanen, vpall= ve.ntrális palliduin, glp= globus pallidus, subth=subthalanicus-és entopeduncularis nucleus, nigra=substantia nigra meglepő módon, az eddigi magatartási képtől eltérően, stimuláns karakterűnek bizonyult A vegyület 7,6 µm-os dopamin felvételt gátló C 50 értéke mérsékelt, de igen szelektív az egyéb transzmitterek felvételét illetően A GYKl hatékonyságát igazoltuk különböző antidepresszáns modellekben, így pl a tetrabenazin ptózis gátlásában (ED 50 =0,2 mg/kg p o.), a reszerpinnel kiváltott hőmérsékletesés visszafordításában (ED 50 =25 mg/kg p o ), illetve a Porsolt-féle ún. behavioral despair" teszten (MED=lü mg/kg p.o.) A vegyület enyhítette továbbá az MPTP-vel kiváltott kísérletes parkinzonizmust egéren, és gátolta az oxotremorintremort (ED 50 =3,6 mg/kg p o ), ami antiparkinzon hatásra utal [22] Mivel azonban enyhén mutagénnek bizonyult, preklini- - kai fejlesztése abbamaradt - "' 20 l GIR ~ 5 -: ""o " ~ 0 "' L) 0 i 5-0, 20 - GlR+MO BMO+NAL OGIR+MO+NAL 0 NER EIMO NER+MO mmo+nal DNER+MO+NAL MO mg/kg s e 20 ~0, MO mg/kg s e 7 ábra Girisopan és neric;opanjwtása a norfinnal kiváltott katalepsziára patkányokon A kataltpsziát Costall and Naylor szerint jegyeztük, a tünet teljes negszúnéséig (2-4 órán át) A norfin különböző dózisait közvetlenül a tesztanyagok (girisopan 50 ing/kg i.p. nerisopan: 0 ing/kg i p) után kapták az állatok s e A naloxon kezdés 5 plrccel a inorfin adása előtt történt s.e GlR=girisopam, Ner=nerisopan, MO=nzorfin, Nal=nalo.xon 2. Stimuláns karakterű 2,3-benzodiazepinek A 7-8 helyzetű metoxi csoportok metiléndioxigyűr űbe zárása és a 3-4 kettőskötés telítése a GYKl jelű vegyületet eredményezte, mely 3 Nem-kompetitív AMPA antagonista 2,3-benzod íazepínek (ld ugyanebben a kötetben Sólyom Sándor 2,3-Benzodiazepin típusú új AMPA antagonisták kutatása" e. írását is.) A további hatás-szerkezet vizsgálatok során bukkant fel a 2,3-benzodiazepinek hatástani szempontból harmadik, s talán legjelentősebb csoportja, a nem-kompetitív AMPA antagoajsták köre (III táblázat) E vegyületek az iro.dalomban leírt antiepileptikumoknál sokkal szélesebb spektrumban gátolják a különböző kemokonvulzív szerekkel kiváltott görcsöket rágcsálókon [23] Tarnawa és mtsaí írták le először, hogy az anyavegyület, a GYKl , és követőinek izomrelaxáns hatása gerincvelői szinten valósul meg Spinalizált (gerincvelő-átmetszett) macskákon, illetve patkányokon a GYKI mind a mono-(patella), mind a poliszinaptikus (flexor) mellső gyöki reflexeket gátolta, sőt, a klasszikus,4-benzodiazepinekkel ellentétben, bizonyos mértékig hátsó gyökeiket is [24, 25] Az említett szerzők kimutatták továbbá azt is, hogy a klasszikus,4-benzodiazepin antagonista flumazenil a GYKI hatását nem fordítja vissza [26] Mindezek az adatok egyértelműen igazolják, hogy a klasszikus benzodiazepinekkel ellentétben e vegyületek hatása nem a GABA effektusok fokozásán alapul A GYKl mint modellvegyület hatását igen

6 78 Acta Pharmaceutica Hungarica 200. március Komroll ábra MPTP-vel kiváltott Parkinson kór nodell egéren Kompetitfv (NBQX! és nem-kompetitív (GYK'47 26 and GYKl ) AMPA antagonisták neuroprotektív hatása MPTP-vel kezelt egereken. C57 fekete egereket 30 ng/kg MP'TP neurotoxinnal kezeltünk i.p, ajd a tesztanyagokat 20 mg/kg í p dózisban adagoltuk 4 alkalonnnal két órán át, 30 percenként. 3 nap elteltével a striatumokat kieneltük, és a dopanin tartallnat HPLC/ED nódszerrel neghatároztuk [38] Szignifikanciát (*=p<o 05, *f=p<0.0) ANOVA utáni Duncan teszttel szánoltuk széles körben vizsgálta számos ország kutatólaboratóriuma és e kísérletekben megerősítést nyert, hogy a hatás az AMPA receptorokon mediálódik nem kompetitív módon [27-28]. Anem kompetitív jelleg terápiás előnyt jelenthet a kompetitív vegyületekkel szemben, mivel extrém koncentrációjú agonista mellett sem kell emelni az antagonista dózisát, eképpen a mellékhatások megjelenésének valószínűsége kisebb, mint a kompetitív antagonisták esetében. Jól ismert, hogy az izgató jellegű aminosav receptorok túlzott ingerlése neurodegenerációt vált ki [29-30] Ischaemiás körülmények között, hoszszantartó epilepsziás görcsrohamban, hipoglikémia vagy trauma hatására mintegy százszorosára emelkedhet az extracelluláris glutamát koncentráció, mely végül a sejten belüli Ca++ szint extrém zet A 2,3-benzodiazepin nem-kompetitív AMPA antagonisták hatékonyan gátolják különböző kísérleti modellekben a glutamát excitotoxicitást, így pi az arteria cerebri media átmeneti okklúziójával kialakított kísérletes stroke modellben is, ahol saját adataink szerint két órá\ral az érelzárást után adva is csökkentik a nekrotikus terület méretét [3-32], jelezve, hogy az AMPA receptorok fontos szerepet játszanak a késői fázisú neurotoxicitásban [33-34] Egyes szerzők még 24 óra eltéréssel végzett kezelésnél is pozitív eredményt kaptak [35] Végtii, a krónikus neurodegeneratív betegségekben, mint pi a Parkinson-kórban megfigyelhető sejtpusztulás is minden valószínűség szerint excitotoxikus folyamatok következménye A betegség kapcsán megfigyelhető motoros tü- emelkedése következtében sejtpusztuláshoz venetek (diszkinézia) isia glutamát rendszer túlműködésének tulajdoníthatók: a csökkent nigrostriatális dopaminerg tónus a subthalamikus mag túlzott aktivitásához vezet További magyarázat, hogy a betegség terápiájára használt l-dopa és annak metabolitja AMPA agonista tulajdonságú, eképp toxikus az idegsejtekre. Mindez arra utal, hogy AMPA antagonistákkal végzett kiegészítő kezelés terápiás dőnyökkel járhat Parkinson-kóros betegeken [36Í37] Ezt a hipotézist támasztják alá az egyik igen hatásos gyógyszerjelölt vegyülettel, a GYKI gyel végzett kísérlete!< eredményei: a vegyület az MPTP-vel kiváltott toxikus tüneteket szignifikánsan mérsékelte (8 ábra) A nem-kompetitív AMPA antagonista 2,3-benzodiazepinek tényleges terápiás értékét azonban a jelenleg folyó és a közeljövőh:n induló klinikai vizsgálatok eredményei alapján lehet majd pontosan meghatározni ff! fi f f! PATCH CLAMP (KAINÁI) (µm) 9.8 A nen-konpetitív AMPA antagonista GYKI in vitro and in vivo hatásai PATCH RETINA RETINA ELEKTROSOKK FERDE CiAMP TESZT TESZT LEMEZ (AMPA) (KAINÁI) (AMPA) IC 50 ÉRTÉK ED 50 ERTÉK (µm) (µm) (µm) (mg/kg) po. (mg/kg) ip III táblázat FLEXOR REHEX (mg/kg) iv A kaináttal és az AMP Á-val kiváltott áramokat patkány kisagyi PurkinjE sejtekben inértünk teljes sejt patch clamp módszerrel Az ugyanezen agonistákkal indukált "spreading" depressziót izolált csirke retinán vizsgáltuk MES=maximal electrosokk görcsök (görcsgátló hatás). Az izomrelaxáns hatást a ferde lemez módszerrel mértük egereken, rrúg a flexor reflex gátlását spinalizált macskán határoztuk meg

7 200. március Acta Pharmaceutica Hungarica 79 Köszönetnyilvánítás A szerző hálás köszönetét fejezi ki valamennyi kollégájának, akik a 2,3-benzodiazepin kutatás sikeres történetéhez áldozatos munkájukkal és több évtizedes szakmai tapasztalatukkal hozzájárultak, kiemelten hangsúlyozva Andrási Ferenc, Berzsenyi Pál, néhai Barsy József, Horváth Edit, Székely József Iván farmakológus; illetve Hámori Tamás, Láng Tibor, néhai Körösi Jenő és Sólyom Sándor vegyész közreműködését REFERENCES Petőcz, L; Kosóczky, L Iher. Hung. 23, (975) 2 Goldberg, HL; Finnarty, R ]: Arner j Psychiat. 36, (979) 3 Kanta, J; Kangas, L.; Leoppanen, T; Mansikka, M; Sibakov, M. L.: Int Clin Pharrnacol Ther TOxic. 45, (982) 4 Maier, K; Lehtinen, V; Haiba, A.: Curr. Iher Rev 35, (984) 5. Seppala, T; Falva, E; Matti/a, M J.; Kortilla, K; Shrotriya, R C : Psychopharmacology 69, (980) 6 Várady, G; Bolla, K, Sebó, ]: Ther Hung 23, (975) 7 Pellow, S; File, S E.: Pharmacol Biochem Behav 24, (986) 8. S tenger, A; Charveron, M; Briley, M: Naunyn Schmiedeberg's Arch Pharmacol. R24, 94 (983) 9 Andrási, F.; Berzsenyi, P; Barsy, J.; Hánori, T; Horváth, K; Kenessey, A; Kőrösi, J; Láng, I.; Sineger, E.; Tarr, M.: Arzneirn-Forsch Drug Res. 37, 9-24 (987) 0 Horváth, K; Andrási, F.; Berzsenyi, P; Pátfalusi, M.; Patthy, M; Szabó, G.; Sebestyén, L; Bagdy, E.; Kőrösi, J; Botka, P; Hámori, T; Láng, T.: Drug Res. 39, (989) Horváth, K; Andrá5i, F; Botka, P; Hánori, T: Acta Physiol Hung. 79, 53-6 (992) í2 Trabey, J; Glaser, T: Trends Pharmacol Sci. 8, (987) J Handley, S.L; McBlane, J W.: Psychopharmacology 2, 3-20 (993) 4 Salamon, C; Horváth, J.E, Fekete, M; Arányi, P: FEBS Lett 308, (992) 5 Horváth, J E; Hudák.. J; Palkovits, M; Lenkei, Zs; Fekete, M K; Arányi, P: Eur j Pharmacol. 236, 5-53 (993) 6 Horváth, J E, Palkovits, M; Lenkei, Zs.; Gyüre, K ; Fekete, M /.K; Arányi, P.: Mol Brain Res.. 22, 2-28 (994) 7 Horváth, J E; Fekete, M K; Palkovits, M: Mol. Brain Res. 45, 4-44 (997) 8. Palkovits, M; Lovas, G; Horváth, E: Neuoscience 83, (998) 9 Horváth, K.; Szentkuti, E; Andrási, F: Pharmacol. Res. 25, (52), 4-42 (992) 20 Fekete, MIK; Horváth, K; Kedves, R.; Máté,!.; Székely, J I; Szentkuti, E.: Eur J Phaimacol 3.3, (997) 2 Horváth, EJ; Horváth, K; Hámon, T.; Fekete, M K; Sólyon, S ; Palkovits, M : Progress -in Neurobiology 60, (2000) 22 Horváth, K., Szabó, H ; Pátfalusi, M; Berzsenyi, P; Andrási, F: Eur J Pharmacol 83, (990) 23 Tarnawa, I; Berzsenyi, P; Andrási, F; Botka, P, Hánori, I.; Ling,, Kőrösi, J: Bioorg Med Chem Lett 3, (993) 24 Tarnawa,, Engberg, I; Flatman, JA ln: Lubec, G, Rosenthal, G.A (Eds ), Amino Acids, Chernistry, Biology and Medicine, p , ESCOM Scientific Publishers, Leiden Farkas, S and Ono, H: Brit J Pharmacol 4, (995) 26 Tarnawa, J and Vizi, E S : Restorative Neurology and Neuroscience 3, 4-57 (998) 27 Donevan, S D and Rogawski, MA.: Neuron, 0, 5-59 (993) 28 Zorunski, C F; Yaada, K A; Price, M. I; Olney, J W: Neuron 0, 6-67 (993) 29 Meldrun, B.S; Garthwaite, J.: Trends Pharmacol Sci, (990) 30. Bea/, M F.: Curr. Op Neurobiol 2, 657 (992) 3 Smith, S E; Meldrum, B S; Chir, MB.B.: Stroke 23, (992) 32 Horváth, K; Bérzsenyi, P.; Király, I; Pataki, A; Andrási, F : Ftmdamept Clin Phazmacol 3, 34s, (999) 33 Danys~, W; Parsons, Ch.G; Bresink, I Quack, G.: Drug News"Pezspect 8, 26 (995) 34 Vizi, E S; Mike, Á ; Tarnawa, I: CNS Drug Rev. 2, 9-26 (996) 35 Xue, D, Huang, Z G; Barnes, K; Lesiuk, Hf, Smith, K E; Buchan, A M: J Cereb Flow Metab 4, (994) 36 Lange, KW; Kornhuber, J, Rudever, P; Neurosci Biobehav. Rev. 2, 393 (997) 37 Cooper, AJ; Carroll, CB; Mitchell, J: CNS Drugs 6, 42 (998) 38 Patthy, M; Király, ; Sziráki : j Chromatography, B, 664, (995) [Érkezett: 200 március ]

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai

Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai Dózis-válasz görbe A dózis válasz kapcsolat ábrázolása a legáltalánosabb módja annak, hogy bemutassunk eredményeket a tudományban vagy a klinikai gyakorlatban. Például egy kísérletben növekvő mennyiségű

Részletesebben

A szkizofrénia dopamin elmélete. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt.

A szkizofrénia dopamin elmélete. Gyertyán István. Richter Gedeon NyRt. A szkizofrénia dopamin elmélete Az antipszichotikumok kutatása Gyertyán István Richter Gedeon NyRt. Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika. Dr. Bagdy György Skizofrénia

Részletesebben

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM

ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM ÖNINGERLÉS PRANCZ ÁDÁM Az agyi jutalmazási ( revard ) rendszere: Egyes fiziológiai tevékenységek, mint az evés, ivás, nemi kontaktus 2jutalmazottak, örömmel, gyönyörrel, kellemes érzéssel vagy kielégüléssel

Részletesebben

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban.

Zárójelentés. A) A cervix nyújthatóságának (rezisztencia) állatkísérletes meghatározása terhes és nem terhes patkányban. Zárójelentés A kutatás fő célkitűzése a β 2 agonisták és altípus szelektív α 1 antagonisták hatásának vizsgálata a terhesség során a patkány cervix érésére összehasonlítva a corpusra gyakorolt hatásokkal.

Részletesebben

Új tri- és tetraciklusos pirrolotriazepin származékok előállítása. Kutatási beszámoló. 1. ábra

Új tri- és tetraciklusos pirrolotriazepin származékok előállítása. Kutatási beszámoló. 1. ábra Új tri- és tetraciklusos pirrolotriazepin származékok előállítása. Kutatási beszámoló Földesi Tamás, 2015.11.19. Bevezetés A héttagú nitrogénheterociklusok kutatása és gyógyításban történő alkalmazása

Részletesebben

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája

A központi idegrendszer funkcionális anatómiája A központi idegrendszer funkcionális anatómiája Nyakas Csaba Az előadás anyaga kizárólag tanulmányi célra használható (1) Az idegrendszer szerveződése Agykéreg Bazális ganglionok Kisagy Agytörzs Gerincvelő

Részletesebben

Mozgás, mozgásszabályozás

Mozgás, mozgásszabályozás Mozgás, mozgásszabályozás Az idegrendszer szerveződése receptor érző idegsejt inger átkapcsoló sejt végrehajtó sejt központi idegrendszer reflex ív, feltétlen reflex Az ember csontváza és izomrendszere

Részletesebben

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban

A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban A sejtmembrán szabályozó szerepe fiziológiás körülmények között és kóros állapotokban 17. Központi idegrendszeri neuronok ingerületi folyamatai és szinaptikus összeköttetései 18. A kalciumháztartás zavaraira

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Antidepresszív szerek a gyakorlatban

Antidepresszív szerek a gyakorlatban Antidepresszív szerek a gyakorlatban Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet A depresszió kiújulásának valószínűsége a korábbi epizódok számának függvényében Korábbi epizódok száma

Részletesebben

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS a "A hátsó gyöki ganglionsejteken lokalizált ionotrop receptorok modulációjának vizsgálata" című T-047030 sz. OTKA projektről. Mivel a fájdalominger detektálásának egyik központi eleme

Részletesebben

I. Spinális mechanizmusok vizsgálata

I. Spinális mechanizmusok vizsgálata Az OTKA pályázat keretében több irányban végeztünk kutatásokat a fájdalom mechanizmusok tisztázása érdekében. Az egyes kutatások eredményeit külön fejezetekben ismertetem. I. Spinális mechanizmusok vizsgálata

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: T 046785 1 Haller J. és mtsai: Glukokortikodok és magatartási rendellenességek...

OTKA nyilvántartási szám: T 046785 1 Haller J. és mtsai: Glukokortikodok és magatartási rendellenességek... OTKA nyilvántartási szám: T 046785 1 ZÁRÓJELENTÉS A projekt célja az volt, hogy tisztázzuk a glukokortikoidok integráló szerepét három fő magatartási zavar kialakulásában, illetve azokat az idegrendszeri

Részletesebben

Sejtek közötti kommunikáció:

Sejtek közötti kommunikáció: Sejtek közötti kommunikáció: Mi a sejtek közötti kommunikáció célja? Mi jellemző az endokrin kommunikációra? Mi jellemző a neurokrin kommunikációra? Melyek a közvetlen kommunikáció lépései és mi az egyes

Részletesebben

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5.

Az agy betegségeinek molekuláris biológiája. 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Az agy betegségeinek molekuláris biológiája 1. Prion betegség 2. Trinukleotid ripít betegségek 3. ALS 4. Parkinson kór 5. Alzheimer kór 28 Prion betegség A prion betegség fertőző formáját nem egy genetikai

Részletesebben

A deramciclane anxiolytikus hatása és hatásmechanizmusa

A deramciclane anxiolytikus hatása és hatásmechanizmusa A deramciclane anxiolytikus hatása és hatásmechanizmusa Doktori tézisek Gacsályi István Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola Témavezetı: Dr. Klebovich Imre egyetemi tanár, az MTA doktora

Részletesebben

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára

Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Válasz Bereczki Dániel Professzor Úr bírálatára Először is hálás köszönettel tartozom Bereczki Professzor Úrnak, amiért elvállalta a disszertációm bírálatát és azt védésre alkalmasnak tartotta. A formai

Részletesebben

Az addiktológiai alapjai. Dr. Csorba József Nyirı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ

Az addiktológiai alapjai. Dr. Csorba József Nyirı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ Az addiktológiai alapjai Dr. Csorba József Nyirı Gyula Kórház Drogambulancia és Prevenciós Központ Tartalom Definiciók Etiopatológia Kezelési alapelvek Farmakoterápia Szenvedélybetegség WHO egészség :

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban.

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban. Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan 4. Spinalis shock. Agytörzs, kisagy, törzsdúcok, agykéreg szerepe a mozgásszabályozásban. Gerincvelői shock A gerincvelő teljes harántsérülését követően alakul

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában

Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Új terápiás lehetőségek (receptorok) a kardiológiában Édes István Kardiológiai Intézet, Debreceni Egyetem Kardiomiociták Ca 2+ anyagcseréje és új terápiás receptorok 2. 1. 3. 6. 6. 7. 4. 5. 8. 9. Ca

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék

A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben. Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék A PET szerepe a gyógyszerfejlesztésben Berecz Roland DE KK Pszichiátriai Tanszék Gyógyszerfejlesztés Felfedezés gyógyszertár : 10-15 év Kb. 1 millárd USD/gyógyszer (beleszámolva a sikertelen fejlesztéseket)

Részletesebben

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására

A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására OTKA 62707 A diabetes hatása a terhes patkány uterus működésére és farmakológiai reaktivitására Zárójelentés A gesztációs diabetes mellitus (GDM) egyike a leggyakoribb terhességi komplikációknak, megfelelő

Részletesebben

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan

Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Az idegrendszert felépítő sejtek szerepe Gyógyszerészeti neurobiológia. Idegélettan Neuronok, gliasejtek és a kémiai szinapszisok működési sajátságai Neuronok Információkezelés Felvétel Továbbítás Feldolgozás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 928 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007928T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 928 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 84994 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai

A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai A KAR-2, egy antimitotikus ágens egyedi farmakológiájának atomi és molekuláris alapjai A doktori értekezés tézisei Horváth István Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológia Doktori Iskola (A Doktori Iskola

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája

A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció Hétköznapi

Részletesebben

GLUTAMÁTERG VEGYÜLETEK HATÁSA A TOVATERJEDŐ DEPOLARIZÁCIÓRA, ÉS FELISMERÉSI MEMÓRIÁBAN AZ EMLÉKNYOM KIALAKULÁSÁRA: GYÓGYSZERFEJLESZTÉSI SZEMPONTOK

GLUTAMÁTERG VEGYÜLETEK HATÁSA A TOVATERJEDŐ DEPOLARIZÁCIÓRA, ÉS FELISMERÉSI MEMÓRIÁBAN AZ EMLÉKNYOM KIALAKULÁSÁRA: GYÓGYSZERFEJLESZTÉSI SZEMPONTOK EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR GLUTAMÁTERG VEGYÜLETEK HATÁSA A TOVATERJEDŐ DEPOLARIZÁCIÓRA, ÉS FELISMERÉSI MEMÓRIÁBAN AZ EMLÉKNYOM KIALAKULÁSÁRA: GYÓGYSZERFEJLESZTÉSI SZEMPONTOK DOKTORI

Részletesebben

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia

Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia Pszichoaktív gyógyszerek: abúzus és dependencia XIV. Országos Járóbeteg Szakellátási Konferencia és IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012 szeptember 14 Bitter István Semmelweis

Részletesebben

Élvezeti szerekhez történő hozzászokás in vivo és in vitro vizsgálata

Élvezeti szerekhez történő hozzászokás in vivo és in vitro vizsgálata Élvezeti szerekhez történő hozzászokás in vivo és in vitro vizsgálata A neurotrophinok (pl. nerve growth factor (NGF) brain-derived neurotrophic factor [BDNF], neurotrophin-3 [NT-3], neurotrophin-4 [NT-4])

Részletesebben

VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő)

VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM. Sárgaláz vakcina (élő) Vaccinum febris flavae vivum Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.7.5-1 07/2012:0537 VACCINUM FEBRIS FLAVAE VIVUM Sárgaláz vakcina (élő) DEFINÍCIÓ A sárgaláz vakcina (élő) a sárgaláz vírus 17D törzséből készített, előkeltetett

Részletesebben

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Igazgató: Dr. Varró András egyetemi tanár TDK felelős: Dr. Pataricza János egyetemi docens tel.: (62) 545-674 fax: (62) 545-680 E-mail: Pataricza@phcol.szote.u

Részletesebben

Szinaptikus folyamatok

Szinaptikus folyamatok Szinaptikus folyamatok Jelátvitel az idegrendszerben Elektromos szinapszisok Kémiai szinapszisok Neurotranszmitterek és receptoraik Szinaptikus integráció Szinaptikus plaszticitás Kettős információátvitel

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pályázat címe: A szívritmuszavarok és a myocardiális repolarizáció mechanizmusainak vizsgálata; antiaritmiás és proaritmiás gyógyszerhatások elemzése (NI 61902) Vezetı kutató:

Részletesebben

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS

MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS Bevezetés Ph.D. munkám során az agynak a neurodegeneratív folyamatok iránti érzékenységét vizsgáltam, különös tekintettel a korai neonatális fejlődést befolyásoló különböző

Részletesebben

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra.

2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. 2006 1. Nemszinaptikus receptorok és szubmikronos Ca 2+ válaszok: A két-foton lézermikroszkópia felhasználása a farmakológiai vizsgálatokra. A kutatócsoportunkban Közép Európában elsőként bevezetett két-foton

Részletesebben

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2.

A függőség fajtái 1. A függőség fajtái 2. A függőség pszichogenetikája A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26

A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája 2013.11.26 A függőség pszichogenetikája Addikciók fenotípusos vonatkozásai Addikciók genetikai vonatkozásai E kettő közötti asszociációk Függőség, szenvedélybetegség, addikció

Részletesebben

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta

1. A GYÓGYSZER NEVE 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL. Requip 0,5 mg filmtabletta 1. A GYÓGYSZER NEVE Requip 0,25 mg filmtabletta Requip 0,5 mg filmtabletta Requip 1 mg filmtabletta Requip 2 mg filmtabletta Requip 5 mg filmtabletta 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Requip 0,25 mg

Részletesebben

AMPA antagonista 2,3-benzodiazepinek: Metabolitok és heterociklusos származékok szintézise

AMPA antagonista 2,3-benzodiazepinek: Metabolitok és heterociklusos származékok szintézise 194 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények AMPA antagonista 2,3-benzodiazepinek: Metabolitok és heterociklusos származékok szintézise SÓLYM Sándor *, ÁBRAHÁM Gizella, CSUZDI Emese, KERTÉSZ

Részletesebben

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás)

Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok és a NADPH-oxidáz szerepe az ér- és neuronkárosodások kialakulásában (patomechanizmus és gyógyszeres befolyásolás) Az aminoxidázok két nagy csoportjának, a monoamin-oxidáznak (MAO), valamint

Részletesebben

Fenntartó adag: az a gyógyszermennyiség, amely egy adott hatás állandó szinten tartásához szükséges: elimináció visszapótlása!

Fenntartó adag: az a gyógyszermennyiség, amely egy adott hatás állandó szinten tartásához szükséges: elimináció visszapótlása! Farmakokinetika Tárgya: A gyógyszerhatás időbeni alakulásának vizsgálata. Meghatározható: a gyógyszer adagja a gyógyszerhatás erőssége a hatás időtartama az adagolás rendje Dosis efficans: terápiás dózis

Részletesebben

Antidepresszív szerek a gyakorlatban. Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet

Antidepresszív szerek a gyakorlatban. Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet Antidepresszív szerek a gyakorlatban Dr. Bagdy György Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet MÁNIA KEVERT EPIZÓD HIPOMÁNIA NORMÁL HANGULAT DEPRESSZIÓ A depresszió kiújulásának valószínűsége a korábbi

Részletesebben

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban

A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban A mágnesterápia hatékonyságának vizsgálata kettős-vak, placebo kontrollált klinikai vizsgálatban Dr Simkovics Enikő, Józsa Balázs, Horváth Anita, Dr Vekerdy Nagy Zsuzsanna Orvosi Rehabilitáció és Fizikális

Részletesebben

Parkinson kór gyógyszeres terápiája. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2008.12.02.

Parkinson kór gyógyszeres terápiája. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2008.12.02. Parkinson kór gyógyszeres terápiája Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2008.12.02. Parkinson kór terápiájában alkalmazott gyógyszerek Levodopa készítmények Dopamin agonisták Egyéb MAO-B gátlók

Részletesebben

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége

A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége A gyógyszerek okozta proaritmia - A repolarizációs rezerv jelentősége Varró András SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform

Részletesebben

4. előadás Idegrendszer motoros működése

4. előadás Idegrendszer motoros működése 4. előadás Idegrendszer motoros működése Szomatomotoros funkciók: Elemi reflex Testtartás Helyváltoztatás Létfenntartó működések (légzési, táplálkozási mozgások) Szexuális aktus egyes részei Emóciók Intellektuális

Részletesebben

Opponensi bírálat Tóth Attila: A kapszaicin receptor (TRPV1) farmakológiája és keringésélettani szerepe MTA doktori értekezéséről

Opponensi bírálat Tóth Attila: A kapszaicin receptor (TRPV1) farmakológiája és keringésélettani szerepe MTA doktori értekezéséről Opponensi bírálat Tóth Attila: A kapszaicin receptor (TRPV1) farmakológiája és keringésélettani szerepe MTA doktori értekezéséről Megtiszteltetés számomra, hogy bírálója lehetek Tóth Attila MTA doktori

Részletesebben

Zárójelentés OTKA K72592

Zárójelentés OTKA K72592 Zárójelentés OTKA K72592 Az OTKA K72592 sz. pályázat folytatása volt a korábbi T046589 sz. pályázatnak, melynek fő témája a PACAP neuroprotektív hatásainak vizsgálata volt. A jelenleg lezárásra kerülő

Részletesebben

ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK

ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK ÉLVEZETI SZEREK ALAPFOGALMAK 2. héth 2009. február r 17. Szeghy Lajos Gyógyszer, drog vagy kábítószer? GYÓGYSZER: GYSZER: betegs GYÓGYSZER: betegséget get vagy nemkívánt egészségi gi állapotot megelőző

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban

A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban A humán tripszinogén 4 expressziója és eloszlási mintázata az emberi agyban Doktori (PhD) értekezés Siklódi Erika Rozália Biológia Doktori Iskola Iskolavezető: Prof. Erdei Anna, tanszékvezető egyetemi

Részletesebben

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség

Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Biológiai perspektíva 2: Biológiai folyamatok és személyiség Alapkérdés: milyen mechanizmusok révén gyakorolnak hatást a genetikai tényezők a személyiségre? Kiindulópont: A személyiséget biológiai működések

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája

Dr. Péczely László Zoltán. A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája Dr. Péczely László Zoltán A Grastyán örökség: A játék neurobiológiája A motiváció A motiváció az idegrendszer aspeficikus aktiváltsági állapota, melyet a külső szenzoros információk, és a szervezet belső

Részletesebben

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia

Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Rovarméreg (méh, darázs) - allergia Herjavecz Irén Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Epidemiológia I. Prevalencia: - nagy helyi reakció: felnőtt 10-15 % - szisztémás reakció: gyerek 0.4-0.8

Részletesebben

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása

Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember izomrendszere, az izomműködés szabályozása Az ember csontváza és izomrendszere belső váz- izületek - varratok Energia szolgáltató folyamatok az izomban AEROB ANAEROB (O 2 elég) (O 2 kevés) szénhidrát

Részletesebben

A Gyógyszerkutató Intézet története és fó'bb eredményei

A Gyógyszerkutató Intézet története és fó'bb eredményei 2001. március Acta Pharmaceutica Hungarica 7 Acta Pharmaceutica Hungarica 71 7-12 2001 A Gyógyszerkutató Intézet története és fó'bb eredményei SIMAY ANIAl Gyógyszerkutató Intézet Kjt, 1045 Budapest, Berlini

Részletesebben

Gyógyszerek célba juttatása

Gyógyszerek célba juttatása ALKIMIA MA 2008. oktober 2 Gyógyszerek célba juttatása Hudecz Ferenc Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szerves kémiai Tanszék MTA-ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport, Budapest Paul Ehrlich 1854-1915 (Wellcome

Részletesebben

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában.

megerősítik azt a hipotézist, miszerint az NPY szerepet játszik az evés, az anyagcsere, és az alvás integrálásában. Az első két pont a növekedési hormon (GH)-felszabadító hormon (GHRH)-alvás témában végzett korábbi kutatásaink eredményeit tartalmazza, melyek szervesen kapcsolódnak a jelen pályázathoz, és már ezen pályázat

Részletesebben

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás

Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás Az Ames teszt (Salmonella/S9) a nemzetközi hatóságok által a kémiai anyagok minősítéséhez előírt vizsgálat, amellyel az esetleges genotoxikus hatás kockázatát mérik fel. Annak érdekében, hogy az anyavegyületével

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

GYÓGYSZERÉSZET 2006/11. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. A PET a gyógyszerkutatásban. Új törvény az állategészségügyben

GYÓGYSZERÉSZET 2006/11. A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL. A PET a gyógyszerkutatásban. Új törvény az állategészségügyben GYÓGYSZERÉSZET A MAGYAR GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI TÁRSASÁG LAPJA A TARTALOMBÓL A PET a gyógyszerkutatásban Új törvény az állategészségügyben A szentjánoskenyérfa magjáról Manuálisok Nagyváradon Gyógyszer-okozta

Részletesebben

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel

IONCSATORNÁK. I. Szelektivitás és kapuzás. III. Szabályozás enzimek és alegységek által. IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel IONCSATORNÁK I. Szelektivitás és kapuzás II. Struktúra és funkció III. Szabályozás enzimek és alegységek által IV. Akciós potenciál és szinaptikus átvitel V. Ioncsatornák és betegségek VI. Ioncsatornák

Részletesebben

Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27.

Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák. Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson-kór terápiája, főbb irányelvek és dilemmák Dr. Aschermann Zsuzsanna PTE Neurológiai Klinika 2013.11.27. Parkinson kór terápiájában alkalmazott gyógyszerek Levodopa készítmények Dopamin agonisták

Részletesebben

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems)

Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Az érzelmi felismerés viselkedészavaros lányokban (Emotion recognition in girls with conduct problems) Christina Schwenck, Angelika Gensthaler Marcel Romanos Christine M. Freitag, Wolfgang Schneider, Regina

Részletesebben

Az endorphinok fájdalomcsillapító hatásának felfedezése: ahogy azt az elfogult farmakológus látja

Az endorphinok fájdalomcsillapító hatásának felfedezése: ahogy azt az elfogult farmakológus látja 2001. március Acta Pharmaceutica Hungarica 25 Acta Phannaceutka Hungarka 71. 25--39. 2000 Az endorphinok fájdalomcsillapító hatásának felfedezése: ahogy azt az elfogult farmakológus látja SZÉKELY JÓZSEF

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. www.chem.elte.hu/pr ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz 1) Mikor kapott Paul Ehrlich orvosi Nobel-díjat? A) Idén. B) Pont 100 éve, 1908-ban. C) Nem

Részletesebben

Az érzőrendszer. Az érzőrendszerek

Az érzőrendszer. Az érzőrendszerek Az érzőrendszer Az érzőrendszerek 2/28 az érzőrendszerek a külvilágról (exteroceptorok) és a belső környezetről (interoceptorok) tájékoztatják az idegrendszert speciális csoport a proprioceptorok, amelyek

Részletesebben

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr!

VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE. Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! 1 VÁLASZ DR. JULOW JENİ TANÁR ÚR, AZ MTA DOKTORA OPPONENSI VÉLEMÉNYÉRE Tisztelt Julow Jenı Tanár Úr! Köszönöm Dr. Julow Jenı Tanár Úr részletes, minden szempontra kiterjedı opponensi véleményezését, megtisztelı,

Részletesebben

Drogok és addikciók különböző kultúrákban

Drogok és addikciók különböző kultúrákban Előadás a drogokról SzTE ÁOK Drogok és addikciók különböző kultúrákban Benyhe Sándor MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet 2009. szeptember 15. Előadás a drogokról SzTE ÁOK Heroin, kokain, kannabisz:

Részletesebben

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus

ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006. Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus ZÁRÓJELENTÉS Neuro- és citoprotektív mechanizmusok kutatása 2003-2006 Vezető kutató: Dr. Magyar Kálmán akadémikus 1. Bevezetés Az OTKA támogatással folytatott kutatás fő vonalában a (-)-deprenyl hatásmódjának

Részletesebben

A MEDIPOLISZ Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont küldetése kutatás-fejlesztési innovációs és

A MEDIPOLISZ Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont küldetése kutatás-fejlesztési innovációs és 3 É V E S J E L E N T É S 2 0 0 8 MEDIPOLISZ Dél-Dunántúli Regionális Egyetemi Tudásközpont 3ÉVES JELENTÉS 2006-2008 Életminôséget Javító Gyógyszerek és Gyógyító Eljárások Fejlesztése 3 Tartalom Küldetésnyilatkozat...5

Részletesebben

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata

A Caskin1 állványfehérje vizsgálata A Caskin1 állványfehérje vizsgálata Doktori tézisek Balázs Annamária Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola Témavezeto: Dr. Buday László egyetemi tanár, az orvostudományok doktora

Részletesebben

Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa

Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa 22/. Acta Pharmaceutica Hungarica 49 Acta Pharmaceutica Hungarica 72 49-6. 22 Mydeton: a Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa KOCSIS PÁL, IARNAWA ISIV ÁN, KOVÁCS GYULA, SZOMBAIHEL YI ZSOLT ÉS FARKAS

Részletesebben

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000.

Contramal. a sürgősségi betegellátásban. Ács Gábor dr. 2000. Contramal a sürgősségi betegellátásban Ács Gábor dr. 2000. A FÁJDALOM an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage...pain is always subjective. (IASP

Részletesebben

Metabolikus kórképek állatkísérletes modelljei (diabetes, diszlipidémia, hiperurikémia)

Metabolikus kórképek állatkísérletes modelljei (diabetes, diszlipidémia, hiperurikémia) Metabolikus kórképek állatkísérletes modelljei (diabetes, diszlipidémia, hiperurikémia) Dr. Zupkó István, tszvez. egy. docens SZTE Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet Diabetes, hiperglikémia Hiperurikémia

Részletesebben

2011. március 8. Szabad János. E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu

2011. március 8. Szabad János. E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu 2011. március 8. Szabad János E-mail: szabad@mdbio.szote.u-szeged.hu Huntington kór (vitustánc) jellemz i A kór természete A kór alapja Gén Gyógymód Fékezhetetlen, nem koordinált, rohamokban bekövetkez

Részletesebben

Glutamáterg vegyületek hatása a tovaterjedő depolarizációra, és felismerési memóriában az emléknyom kialakulására: gyógyszerfejlesztési szempontok

Glutamáterg vegyületek hatása a tovaterjedő depolarizációra, és felismerési memóriában az emléknyom kialakulására: gyógyszerfejlesztési szempontok Glutamáterg vegyületek hatása a tovaterjedő depolarizációra, és felismerési memóriában az emléknyom kialakulására: gyógyszerfejlesztési szempontok Doktori (PhD) értekezés Idegtudomány és humánbiológia

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

FOGALMAK, MEGNEVEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE (BMEVESZA001, 2009. február)

FOGALMAK, MEGNEVEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE (BMEVESZA001, 2009. február) 1 FOGALMAK, MEGNEVEZÉSEK GYŰJTEMÉNYE (BMEVESZA001, 2009. február) abúzus Egy pszichoaktív szer visszaélésszerű, ártalmas használata. A nemzetközi kábítószer-ellenőrzés szempontjából, a kábítószer abúzus

Részletesebben

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása

II. melléklet. Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása II. melléklet Tudományos következtetések és a forgalomba hozatali engedély feltételeit érintő módosítások indoklása 21 Tudományos következtetések Az Oxynal és a Targin és kapcsolódó nevek (lásd I. melléklet)

Részletesebben

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26.

ható gyógyszerjel Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Légzőrendszerre ható gyógyszerjel gyszerjelöltek ltek hatásoss sossága Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform, Gyógyszerhatásossági munkaértekezlet 2008 Nov. 26. Tudományos

Részletesebben

Korábbi vizsgálataink során megállapítottuk az egészséges rágcsálók és a nemhumán főemlősök homeosztázisában a mitokondriális uncoupling protein

Korábbi vizsgálataink során megállapítottuk az egészséges rágcsálók és a nemhumán főemlősök homeosztázisában a mitokondriális uncoupling protein Korábbi vizsgálataink során megállapítottuk az egészséges rágcsálók és a nemhumán főemlősök homeosztázisában a mitokondriális uncoupling protein 2-nek (UCP2) a jelenlétét. Szintén kimutattuk, hogy a neurodegeneráció

Részletesebben

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban

Jegyzőkönyv. dr. Kozsurek Márk. A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban Jegyzőkönyv dr. Kozsurek Márk A CART peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban című doktori értekezésének házi védéséről Jegyzőkönyv dr. Kozsurek

Részletesebben

Irwin-féle aktivitásvizsgálat

Irwin-féle aktivitásvizsgálat Központi idegrendszerre ható drogok viselkedésére gyakorolt hatásának vizsgálata Irwin-féle aktivitásvizsgálat A mérési adatok elemzése és értékelése Biológia BSc / Pszichológia BSc. hallgatók A mérést

Részletesebben

Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig

Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig MTA, Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Poszt-traumás stressz zavar: a vietnámi háborútól a orvosbiológiáig Haller József Mi idézi elı? háború (katona, áldozat, passzív résztvevı) terrortámadás természeti

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

változások az SM kezelésében: tények és remények

változások az SM kezelésében: tények és remények változások az SM kezelésében: tények és remények Prof. Dr. Illés Zsolt Dél-Dániai Egyetem Odense az SM klinikai típusai relapszussal remisszióval szekunderprogresszív primer progresszív progresszív relapszáló

Részletesebben

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA

AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet AZ INTRACEREBRÁLIS SZOMATOSZTATINERG INGERLÉSSEL KIVÁLTOTT ALVÁSGÁTLÁS ÉS IVÁS MECHANIZMUSA PhD-értekezés tézisei dr. Hajdú Ildikó

Részletesebben

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások

III. melléklet. Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások III. melléklet Az Alkalmazási előírás és a Betegtájékoztató vonatkozó fejezeteiben szükséges módosítások Megjegyzés: Ezen alkalmazási előírás, betegtájékoztató és cimkeszöveg a referál eljárás eredményeként

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs

Az afázia neurológiai megközelítése. Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs Az afázia neurológiai megközelítése Mooréhné Szikszai Klára Dr Horváth Szabolcs A kommunikáció anatómiája A kommunikáció = jelentés kódja Komplex / számos szint, nyelvek változatai: pl. olasz angol/ szintek

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Endogén és exogén ligandok, valamint a szociális izoláció hatásai a fájdalomérzékenységre Ph.D. értekezés tézisei

Endogén és exogén ligandok, valamint a szociális izoláció hatásai a fájdalomérzékenységre Ph.D. értekezés tézisei Endogén és exogén ligandok, valamint a szociális izoláció hatásai a fájdalomérzékenységre Ph.D. értekezés tézisei Dr. Tuboly Gábor Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Élettani Intézet

Részletesebben

Szomatomotoros működés

Szomatomotoros működés Szomatomotoros működés A központi idegrendszer működésének jelentős kapacitását teszi ki a vázizmok mozgásának irányítása. Ezt nevezzük szomatomotoros funkciónak. (A zsigerek mozgása, a visceromotoros

Részletesebben

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek)

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek) A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma 2014. május 9. (péntek) 8:30 órától: Regisztráció 9:50-10:00: Megnyitó Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere

Részletesebben

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció

Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Tudásmenedzsment és gyógyszerinnováció Ipari szükségletek / elvárások Dr. Bátori Sándor Sanofi-aventis Innovatív Gyógyszerek Kutatása, MAGYOSZ, 2009.01.07. Alapvető együttm ttműködések Hosszútávú elhatározás:

Részletesebben