Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás"

Átírás

1 Játékszabályzat és részvételi feltételek Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás A játékba történő belépéssel automatikusan elfogadod a Részvételi feltételeket és tudomásul veszed a játékszabályzatban írt tájékoztatást a játék menetéről és a nyerési lehetőségekről. A játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező, 13. életévét betöltött természetes személy, kivéve a Maspex Olympos Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1.), a Plotpoint Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka u. 48.), illetve az Promóció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezek közeli hozzátartozói (Ptk b) pont). A nyereményjáték április 7-e 16:00 órától április 20-a 23:59 óráig tart. A játékszabályzat a nyereményjáték ideje alatt folyamatosan elérhető a https://apps.facebook.com/nezz_a_kupak_ala/ oldalon lévő Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazásból. A játék menete: Azon játékosok vehetnek részt a játékban, akik kedvelik a Topjoy Facebook oldalát, majd ezután felveszik a Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazást. A játékosok a játékban 3 kupak közül választhatnak, a kupakok alatt vagy egy nyeremény található, vagy a nem nyert felirat. Ha a játékos az első választása után úgy dönt, hogy egy másik ajándékért szeretne játszani, akkor egyszer van lehetősége új kupakot választani, azonban az új választásnál lehetséges, hogy nem nyert feliratú kupakot választ, így az adott körben nem tud nyereményért versenyezni. Egy játék kör 5 órán át tart, ennyi ideje van a játékosnak, hogy minél több ismerősét meghívja a játékba, ezáltal minél nagyobb esélyt szerezzen az adott nyeremény megnyerésére. Naponta három nyeremény kerül kisorsolásra, kétszer 1-1 karton Topjoy gyümölcsital és egy tárgynyeremény (a nyereményeket és azok napi eloszlását a Nyeremények pont tartalmazza). A sorsoláson a játékosok súlyozott arányban vesznek részt, azaz egy játékosnak annál több esélye van nyerni, minél több ismerőst hív meg a játékba. Minden egyes ismerős meghívása plusz egy bekerülést jelent a sorsolási listába. A játékosok naponta több nyereményért is indulhatnak, de csak egy nyereményre lehetnek jogosultak az adott játéknapon, tehát, ha valaki az adott napon megnyeri az egyik napi nyereményt már nem indul a másik két napi nyeremény sorsolásán. A nyeremények naponta változnak, egy játéknap 0-24 óráig tart. Egy játék 5 órás, így előfordulhat, hogy egy játékos nem azon a napon kezdi a játékot, mint amelyiken befejezi, ez esetben a játék kezdő időpontja határozza meg melyik játéknaphoz tartozik a játékos pályázata. Amennyiben egy játéknapon egy adott nyereményre nem érkezik egy érvényes pályázat sem, úgy az a nyeremény a játék lezárását követően az összes játékos között kisorsolásra kerül. A játékban egy darab fődíj is kisorsolásra kerül, ezt a játék lezárását követően az összes játékos között sorsoljuk ki súlyozás nélkül.

2 Eredményhirdetés, és a Nyertesek neveinek közzététele: A nyerteseket a Nézz a kupak alá és nyerj! nyereményjátékban résztvevő játékosok között sorsoljuk ki. A napi nyereményeket az adott játéknapot követő első munkanap 11:00 órakor sorsoljuk ki. A fődíj sorsolását április 22-én tartjuk. A nyertesek nevét mindig a sorsolás napján 16:00 óráig tesszük közzé a Nézz a kupak alá és nyerj! alkalmazás nyertesek menüpontjában. A sorsolásra a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsoló program segítségével kerül sor. A Nyertesekkel a megadott címen vesszük fel a kapcsolatot. Amennyiben a Nyertes egy naptári héten belül nem reagál megkeresésünkre, elveszti jogosultságát a Játék keretében kisorsolásra kerülő nyereményre. Helyébe Tartaléknyertes lép. Nyeremények: Fődíj: 1 db Samsung Galaxy tab típusú tablet készülék Napi nyeremények: 28 X 1 karton (24 darab) Topjoy gyümölcsital különböző ízesítésekben 3 X 1 db AKG K430 típusú fejhallgató 8 X 1 db fesztivál belépő (3 db Sziget fesztivál belépő, 3 db fesztivál belépő, 2 db Volt fesztivál belépő) 3 X 1 db Aquaréna fürdő belépő A játékba belépők között garantált nyeremény nem kerül kiosztásra! Nyeremények napi eloszlása: Dátum Terméknyeremény/karton Terméknyeremény/karton Tárgynyeremény/darab 07.ápr Topjoy 100%-os almalé Topjoy körte ital AKG K430 fejhallgató 08.ápr Topjoy 100%-os narancsléital Topjoy őszibarack nektár Volt 09.ápr Topjoy meggy-alma ital Topjoy alma-görögdinnye ital Aquaréna belépő 10.ápr Topjoy fehérszőlő ital Sziget 11.ápr Topjoy 100%-os almaléital Topjoy körte ital AKG K430 fejhallgató 12.ápr Topjoy 100%-os narancslé Topjoy őszibarack nektár 13.ápr Topjoy meggy-alma ital Topjoy alma-görögdinnye ital Sziget 14.ápr Topjoy őszibarack nektár Aquaréna belépő 15.ápr Topjoy 100%-os almaléital Topjoy körte italital Volt 16.ápr Topjoy 100%-os narancslé Topjoy őszibarack nektár Sziget 17.ápr Topjoy meggy-alma ital Topjoy alma-görögdinnye ital 18.ápr Topjoy fehérszőlő ital AKG K430 fejhallgató

3 19.ápr Topjoy 100%-os narancslé Topjoy fehérszőlő ital Aquaréna belépő 20.ápr Topjoy meggy-alma italital Topjoy alma-görögdinnye ital Nyeremények átadása: A Szervező a Nyeremények pontban megjelölt ajándékok nyerteseit, az adott sorsolást követően 10 munkanapon belül ben értesíti az Ajándékok átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló üzenetet a nyertes által a Facebook regisztrációja során megadott e- mail címre juttatja el. A Szervező az ajándékokat a Játék lezártát követő 30 naptári napon belül futárszolgálattal és/vagy postai úton juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által megadott magyarországi címre. A Szervező a futárszolgálattal kézbesített Ajándék kézbesítését kétszer kíséreli meg a fenti időtartamon belül. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy az Ajándék átvételére a futárszolgálat érvényes Általános Szerződési Feltételeiben foglaltak szerint sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, ideértve különösen, de nem kizárólagosan azt is, amennyiben Nyertes a nyereményről küldött e- mail üzenetre nem, vagy csak a jelen Részvételi feltételekben megjelölt határidőhöz képest késedelmesen reagál, és így az Ajándék átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolítók terhére nem értékelhető. A Szervező az Ajándék átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Az Ajándékokhoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Ajándékok fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Az Ajándékok kézbesítésével járó futárköltséget és/vagy postaköltséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. az Ajándékok átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes Játékost terhelik. A szervező és a lebonyolítók az Ajándékok tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az Ajándékok gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Játékos nyereményjátékra történő jelentkezése során megadott személyes adatait a Maspex Olympos Kft. (székhely: 6032 Nyárlőrinc, Fő u. 1) kizárólag a nyereményjáték lebonyolításának céljából tárolja és kezeli. A játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben nyer neve megjelenjen a Topjoy Facebook oldalán. A játékba történő belépéssel a játékos automatikusan igazolja, hogy a jelen Részvételi feltételekben foglaltakat elolvasta, megértette, és azokat magára nézve kötelezőnek fogadta el. A részvételi feltételek elfogadásával elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt. A Maspex Olympos Kft. és a Plotpoint Kft., mint szerző minden jogot fenntart magának a programmal kapcsolatban. A program használatából eredő esetlegesen fellépő hibákért, károkért (szoftver és hardverhibákért, adatvesztésért, akár felhasználói oldalon, akár üzemeltetői oldalon történnek) semminemű felelősséget, sem a Maspex Olympos Kft. sem pedig a szerző nem vállal. A játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása csak a webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem az alkalmazás részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a

4 játékba a játékos kizárását eredményezi. Szervező, illetve lebonyolítók kizárják a felelősségüket a játékban való részvételhez szükséges alkalmazás rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az alkalmazás nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. Amennyiben a játék bármely résztvevője nem saját maga által regisztrált címet vagy Facebook profilt vesz igénybe, a játékkal kapcsolatos, postafiók vagy profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint lebonyolítók mindennemű felelősségüket kizárják. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik. Szervező bármikor jogosult bármely játékost kizárni a játékból, amennyiben az Szervező megítélése szerint nem felel meg a jelen Részvételi Feltételekben rögzítetteknek, vagy a játékban való részvétele egyéb okból összeférhetetlen a játék céljával és szellemiségével. Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. Szervező bármikor jogosult jelen Részvételi feltételeket módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a jelen feltételekben megadott elérhetőségen keresztül tájékoztatja. Adatvédelmi nyilatkozat A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan kezeljük. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk át! Az adatok kezelése mindenben megfelel a december 24-én megjelent évi CVIII. törvénynek ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait. Adatvédelmi tájékoztató

5 1. Az adatkezelő neve: Maspex Olympos Kft. 2. Az adatkezelő címe: 6032 Nyárlőrinc, Fő u Elérhetőség: 4. Az adatkezelés megnevezése: az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján a regisztrált felhasználók esetében. 5. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 6. A kezelt adatok köre: A felhasználó által kötelezően megadott adatok: név, cím, Facebook azonosító, kedvelt oldalak listája, ismerősök listája. 7. Az adatkezelés célja: A felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása a Játékban való részvételhez. 8. Az adatkezelés időtartama: A felhasználó által megadott adatok esetében, amíg a felhasználó regisztrált tagja a közösségnek. 10. Adatbiztonsági intézkedések: A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a Telekom Adatpark Budapest szervertermében telepített Plotpoint Kft. Tulajdonában lévő, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk. 11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége: A Maspex Olympos Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. 12. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban: Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás iránti kérelmet ben az címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint. 13. Jogérvényesítési lehetőségek: A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ):

2. A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: Játékos ): A "Nestlé Minyon" nyereményjáték hivatalos játékszabálya I. A nyereményjátékban való részvétel feltételei 1. A "Nestlé Minyon" nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője a Cereal Partners Hungária

Részletesebben

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata

Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata Őszi Pöttyös nyereményeső a LIDL-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 1. Részvételi feltételek 1.1. A FrieslandCampina Hungária zrt. (1134 Budapest Váci út 33.) továbbiakban: Szervező) ajándéksorsolásos

Részletesebben

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u. 8-14.) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata

DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata DAMONA-VITAL Kft. Nyerj a Damonával elnevezésű fogyasztói nyereményjáték és promóció Részvételi és Játékszabályzata A fogyasztói nyereményjáték és promóció szervezője a DAMONA-VITAL Kereskedelmi Kft. (Cg.:

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat

FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat FHB Van 5 jó érvünk a Netbankolásra! Játékszabályzat 1. A Játék időtartama 1. szakasz: 2014. április 01. napjának 00.00 órájától 2014. április 30. napjának 24.00 2. szakasz: 2014. május 01. napjának 00.00

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat A jelen Adatkezelési Szabályzat az IZINTA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29/33; Cg.: 01-09-261813) által üzemeltetett http://www.izinta.hu

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben