Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tavaszi zsongás. Tartalom: B e k ö s z ö n t ô"

Átírás

1

2 Tartalom: S t r a t é g i a 4 Piac és növekedés F e l ü l n é z e t 6 Széles körû egyetértés B e m u t a t j u k 7 Egyedi tömeggyártás K i t e k i n t ô 8 A NATO partnereként T r e n d 9 A mobil második hulláma E s e t t a n u l m á n y 10 Biztonságos, hatékony mentés S z o f t v e r 12 Üzletmenet zökkenô nélkül E s e t t a n u l m á n y 13 Windows 2000 migráció E s e t t a n u l m á n y 14 Komplett energetikai modul M e g o l d á s 16 A tartalom integrációja T e c h n o l ó g i a 17 Országos gerinchálózat T e c h n o l ó g i a 18 A tárolás jövôje E s e t t a n u l m á n y 20 Sikeres JDE-bevezetés L e á n y v á l l a l a t o k 22 Erôsödô pozíciók B e m u t a t j u k 23 Virtuális tanterem Rólunk írták 24 T a n f o l y a m a i n k 25 Kortárs Galéria 26 Bukta Norbert festômûvész S z a b a d i d ô 28 Kortárs mûvészet S z a b a d i d ô 29 Mobilroller mindenkinek Abstract 30 Címlap: A MEO Kortárs Galéria épülete Fotó: Bozsó András Synergon Magasyn Kiadja a Synergon Informatika Rt Budapest, Baross u Telefon: , fax: Internet: Felelôs kiadó: Keszthelyi András Felelôs szerkesztô: Kolossa Tamás Mûvészeti elôkészítés:absolut Reklám Kft. ISSN X Magasynunk ingyenesen megrendelhetô a fenti címen. B e k ö s z ö n t ô Tavaszi zsongás A tavasz mindig a virágzás, a friss napsütés, az új illatok, a remény évada. Oly sok felhôs hónap után szomjazzuk a fényt, a színt, a napsugár, a siker cirógatását. Keményen dolgoztunk a rövid napokon is megérdemljük hát a sikert. Bízzunk abban és a jelek szerint bízhatunk, hogy az informatikai iparág egésze is kilábalt a zordabb hónapokból, s így az elért sikerek megerôsíthetôk. A stratégiai tervezôk szerint az iparág ismét elérheti az évi 4-8, sôt talán még a 10 százalékos növekedést is. Igaz, ma már az egyszerû adok-veszek kereskedelemmel nem lehet tartósítani a sikert, de a Synergon éppen ezt felismerve állt át olyan üzleti pályára, amely máris pozitív eredményeket mutat. A lehetôségeket hatékonyan integráló, szolgáltató szemlélet meghozta gyümölcsét a cég történelmében elôször elérte és meghaladta az egy évre vetített 20 milliárd forintos árbevételt. Mégpedig úgy, hogy nemzetközi környezetben állt helyt a kizárólag magyar tulajdonú s mint ilyen, piacvezetô nagyvállalat. A nemzetközi környezet többféleképpen érthetô. Nem csak oly módon, hogy a piacon globális erejû óriásokkal kell versenyezni vagy gyakran szövetségben helyt állni, ami szintén nem könnyû feladat, de úgy is, hogy a cég azon kevesek közé tartozik, amelyek a régióban igyekeznek piaci lehetôségeiket kiterjeszteni. Az új évszak meghozta ennek a törekvésnek az elsô sikereit is. Lapunkból kiderül, hogy a Synergon horvát és cseh leányvállalatai az eredeti terveknél is jobban szerepeltek, kiváló eredményeikkel nemcsak önmaguk, de magyar partnereik sikereit is növelték. A nemzetközi versenykörnyezetben ugyancsak elismerésre méltó siker, hogy a Synergon megújította a Microsoft Gold Certified Partner for Support Services címet, és másodszor is elnyerte a Cisco Gold Partner of The Year kitüntetést is. Az év elején számos sajtóközleményben szerepelt a Synergon, amelyekbôl újabb sikeres tenderekrôl, szerzôdésekrôl értesülhetett az olvasó. Ennek megfelelôen ezúttal a feladatok sikeres megoldásáról írunk-tudósítunk többet, s ennek kapcsán több olyan partnert mutatunk be, akik régóta támaszkodnak szakembereink tudására: az AUDI Hungaria Motor Kft.-t, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program irodáját, a Budapest Bankot, a Magyar Villamos Mûveket és így tovább. Az árbevétel növelése szép eredmény, de a valódi sikerhez önmagában kevés. A Synergon megalakulása óta a közép- és nagyvállalati szegmensbe tartozó ügyfelek problémáinak megértését, s az arra legjobb választ adó megoldások kialakítását tartja legfontosabb feladatának. Az alkalmazott magas színvonalú és folyamatosan megújuló technológiai megoldások e cél elérésének eszközei. Fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink mindennapi erôfeszítéseiket vállalkozásuk fô tevékenységének szentelhessék. Annak érdekében, hogy a megrendelôk továbbra is megbízható partnerüknek tekintsék a Synergont, egy lépéssel a versenytársak elôtt kell járni a folyamatos termék- és szolgáltatás-innovációval és a szervezetnek a megrendelôi igényekre reagáló alakításával. A legnagyobb kihívást továbbra is a felhasználók igényeire való felkészülés jelenti. Ezek megértése és technológiai támogatása tartósan garantálhatja partnereink versenyelônyét. Amikor már süt a nap, de azért még kicsit hûvös az idô, a legjobb, ha a családdal tárlatlátogatásra megyünk. A Synergon hosszú ideje támogatja a kortárs magyar mûvészetet, sôt immár egy mûvészeti kiállító termet is. A MEO Kortárs Mûvészeti Gyûjtemény rövid idô alatt rangos kiállító terem lett, ahová a szép hétvégéken kellemes élmény ellátogatni. A szerk.

3 S t r a t é g i a Piac és növekedés Január végén a Synergon rendelésaránya eléri az elôzô éves árbevétel 35 százalékát, ami meglehetôsen magas érték ebben az ágazatban. Czakó Ferenc vezérigazgató azért így sem ijedne meg egy nagyobb megrendeléstôl ami azért nem teljesen kizárt, mert az informatikai piac a gazdaság nehézségei ellenére növekszik. Czakó Ferenc Mindenekelôtt nézzük a közeljövôt: milyen lendületre számítanak a választások környékén, illetve az idén milyen folyamatok várhatók az informatika piacán? Cz. F.: A választások mindenütt a piac átmeneti megtorpanásával járnak. A gazdaság szereplôi többnyire a nyugodt, sôt ilyen szempontból unalmas társadalmipolitikai életet szeretik; mivel azonban a választásokra szükség van, annak hatásaival mindenkinek számolni kell. Számunkra ezzel kapcsolatban a legfontosabb az, hogy ma minden számottevô politikai erô az információs társadalom további építése mellett tör lándzsát. Hosszabb távon gondolkodva azt kell felmérnünk, hogy akár többéves távlatban mire építhetjük a terveinket, mire alapozhatjuk stratégiánkat. Nos, a mi véleményünk szerint bár a gazdaság jelenleg valóban nem száguld, s továbbra sem lehet jelentôsebb gyorsulásra számítani a vállalati hatékonyság követelménye Magyarországon is egyre erôsödik. Ennek több oka van, a profittermelés, az eredményesség növelésének közvetlen kényszerétôl egészen az Európához való közeledés követelményrendszeréig. A költséghatékonyság fontossága nemcsak bennünket szorít, hanem a gazdaság egészét, annak minden szféráját. Mi továbbra is markáns megállapításnak tartj u k, hogy az informatika eszközei nélkül ma már nem lehet az eredményes versenyhez szükséges szintre emelni sem a költség-, sem a mûködési hatékonyságot. Mindezt nyilván nem lehet pusztán hardverfejlesztéssel megoldani Cz. F.: Ma már nem elegendô csak PCket vásárolni, hanem teljes gazdálkodási rendszereket kell üzembe állítani, munkafolyamat-szervezô, dokumentumkezel ô, ügyfélkiszolgáló rendszereket kell igénybe venni ahhoz, hogy nagyobb forgalmat lehessen elérni, és a költségek alakulását is pontosan lehessen figyelni, befolyásolni. Ez ráadásul nem csak a vállalati, hanem az állami szektorra is igaz, mégpedig nem pusztán a polgárbarát, demokratikus kormányzás követelménye miatt. Az egykapus kiszolgálás, az elektr onikus adóbevallás, a kormányzati hálózat mind az állami tevékenység hatékonyságának javítását célozza. Ezért jósolnak a tekintélyes elemzôk a magyar informatikának az adott gazdasági körülmények között is növekedést. Hogy ki, mekkora növekedéssel számol, az már más kérdés. Átlagban 4 8 százalékról beszélnek, de bizonyos szolgáltatások esetében dollárban számolva még 9 11 százalékos elôrejelzések is vannak. Manapság gyakran esik szó a magyar piac növelésének kormányzati megoldásáról (szereplôk összefogása, Széchenyi terv stb.). Mit tehet ebben az ügyben a Synergon? Cz. F.: Valóban, a hazai folyamatoknak ez is meghatározó része, amivel a stratégiai tervezésben számolni kell. Az állam a pedagógusoknak, a köztisztviselôknek számítógépet ad, s ennek következtében gyakoribbá válik az internet-elôfizetés, amelyhez a vállalatok a maguk módján tudnak csatlakozni. Remélhetôleg nálunk is gyakorlattá válik egyszer az a megoldás, hogy a vállalatok leselejtezett gépeit a munkavállalók a piaci értéknél kedvezôbben kapják meg, a szabályozás könnyítése révén. A Synergon speciális helyzetben van; nekünk nincs PC-gyártásunk vagy saját szoftverfejlesztésünk, mi elsôsorban a vállalatok számára dolgozunk, közvetlenül tehát nem tudunk a piac ilyen jellegû bôvítésében részt venni. Éppen ezért dolgozunk nagyon szívesen és ambiciózusan az e-learning projekten. Célunk annak elôsegítése, hogy az interneten legyen olyan, bárki által könnyen elérhetô tudás, amelynek a megszerzéséért ne kelljen sok tízezer forintba kerülô tanfolyamot elvégezni. Részt veszünk a nemzeti stratégiák kidolgozásában, a szakmai szervezetek munkájában, s szívesen adunk tanácsokat, ötleteket, illetve vállalunk szerepet például a tudás szétosztásának módszertanában. Arany partner Cisco Systems A Cisco Systems minden év tavaszán kihirdeti az elôzô pénzügyi évben legjobb teljesítményt nyújtó partnereinek szóló Év Partnere díjat. Az egyes kategóriák díjazottjainak kiválasztásánál a Cisco Systems által garantált minôségi termékek és szolgáltatási színvonal melletti elkötelezettség és az üzleti eredményeken túl a partner technológiai felkészültségét és stratégiáját értékelik, amely a közös üzleti sikerek alapjául szolgál. A Synergon eredményei elismeréseképpen immár másodszor nyerte el a tekintélyes Gold Partner of the Year címet. 4 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

4 A piac növekedésének egyik fontos eszköze a külföldi tôkebeáramlás, legyen szó a gazdaság egészérôl, vagy akár a Synergon terveirôl... Cz. F.: Örvendetes, hogy a gazdasági nehézségek ellenére Magyarországon a tôkebeáramlás nem állt meg, folyamatosan történnek olyan beruházások, amelyekn e k a legtöbbször van informatikai vonzata akár az informatikai kultúra emelése, akár közvetlen informatikai beruházások révén. A Synergon esetében a nyilvános tôzsdei kibocsátás célja a tôkésítés volt, s nem titok, hogy erre többek között a cég régiós terjeszkedési tervei miatt volt szükség. Hogyan állnak most a tervek? Cz. F.: Jelenleg három olyan célországot látunk, ahol aktívan dolgoznunk kell ez sorrendben Szlovákia, Románia és Szerbia, s minden országnak megvannak az elônyei és hátrányai. Szlovákiában például ugyancsak választások lesznek, amelyek után esetleg megváltozhatnak a preferenciák. Szerbia az utóbbi idôben került elôtérbe, méretben, porfólióban lehetnek jó célpontok. Természetesen figyeljük a szóba jöhetô, prosperáló cégeket, beszélgetünk velük, volt ahol felvetettük a lehetôségeket, s vizsgáljuk a számaikat. Hogyan teljesítettek a meglévô külföldi leányvállalatok? Cz. F.: Büszkén mondhatom, hogy mindkét leányvállalatunk az elvárások fölött szerepelt. A cseh Infinity jól teljesített, a horvát Span pedig jelentôsen túlteljesítette a tervet, ami azt jelenti, hogy a horvát piac növekedését még egy ambiciózus tervvel is alábecsültük. A két cég integrációja a Synergonnal tovább folyik, ami hosszú, összetett folyamat. A regionális együttmûködéshez nem csak a szakmai kompetenciák egyeztetése tartozik, de az emberi erôforrás tervezésétôl kezdve a közös marketingen, a szervizcentrumon, a raktárkészleten és állóeszköz-gazdálkodáson keresztül az ügyvitel egyeztetéséig sok minden. Szándékunk szerint nem pénzügyi, hanem szakmai befektetôk vagyunk, ami azt is jelenti, hogy bár nem kényszerítjük a helyi menedzsmentet, de az elônyök mérlegelésével közös folyamatokat dolgozunk ki, például a beszállítói kör szélesítése, a Cisco, a Peregrine termékek terjesztése, vagy a mindhárom területen 365*7*24 órás support-szolgáltatás mûködése terén. A Synergon rendelésállománya január végén 4,5 milliárd forint volt. Ez jelentôs kapacitás igényt jelent a Synergonnak. Mi volna, ha váratlanul beesne egy igazán nagy például NATO megrendelés? Cz. F.: A 4,5 milliárd forintos r e n d e l é s- állomány így az év elején nagyon jó szám, amire joggal lehetünk büszkék. Ebben több megkötött, de még aláírás elôtt álló megállapodás nincs is benne. Az hiszem, az informatikában kevés cég tud ilyen jó, mintegy 35 százalékos aránnyal belépni az új évbe. Ami az esetleges nagy megrendelést illeti; állunk elébe, hadd jöjjön. A NATO esetében ez azért örömteli meglepetés volna, mert látni kell, hogy bár beadtuk az elsô pályázatot, azt inkább amolyan hadgyakorlatként fogjuk fel, mert ezen a téren még zöldfülûek vagyunk, egyelôre az a fontos, hogy csatazajt halljunk és puskaport szagoljunk. Mindazonáltal nem ijednénk meg egyetlen nagy megrendeléstôl sem, amit talán az elmúlt hónapok hírei is jól mutatnak. Microsoft A Synergon ismét megkapta a Microsoft Gold Certified Partner for Support Services partneri címét. A Microsoft Certified Partner programhoz csatlakozó cégek olyan üzleti elônyökhöz jutnak a Microsoft által, amelyek segítségével egyszerûbben és hatékonyabban oldhatják meg ü g y f e l e i k támogatását, kiszolgálását, alkalmazottaik képzését stb. A Program keretén belül két a Microsoft Certified Partner, illetve a magasabb szintû és magasabb elvárásokat támasztó Microsoft Gold Certified Partner megszerzését kínálja fel a Microsoft. A fokozatok megszerzéséhez különbözô követelmények tartoznak és az általuk kínált elônyök is különbözôek. w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 5

5 F e l ü l n é z e t Széles körû egyetértés Az idei választások elôtt széles körû konszenzus bontakozott ki az informatika kiemelt társadalmi szerepét és jelentôségét illetôen. Az Inforum elnökét, dr. Beck Györgyöt kérdeztük a szakmai érdekképviselet helyzetérôl, az ipar közeljövôjérôl. dr. Beck György Hogyan, milyen céllal jött létre az Inforum? B. Gy.: Az Informatikai Érdekegyeztetô Fór u m (Inforum) 1997 májusában alakult meg Lotz Károly, az akkori KHVM-miniszter és Gyurós Tibor kezdeményezésére. Elsôdleges célja az informatikai szakmán belüli és kívüli szakmai-társadalmi érdekegyeztetés. Létjogosultságát az adta, hogy az akkor érvényes médiatörvény létrehozta a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsot, amelynek tagjai között az ORTT és más szervezetek mellett megemlíti az informatikai érdekegyeztetés fórumát is. Az Inforum a társadalom négy érintett körét fedi le: a felhasználókat, a szállítókat, a nonprofit szervezeteket és a szabályozó intézményeket 1999 óta. A vezetôség is így alakul ki: a non-profit szférát a Budapesti Mûszaki Egyetem részérôl delegált dr. Risztics Péter p r o- fesszor, a felhasználókat az NJSZT által delegált dr. Dömölki Bálint képviseli, illetve a szab ályozás területérôl az ISZT elnökét, M a r t o s B a l á z s tdelegálta. A szervezet mindennapi é l e t é t Dombi Gábor fôtitkár irányítja, a szállítói oldalról pedig az IVSZ engem delegált. Mennyire lehet manapság erôs és hatékony az informatika érdekvédelme? Valóban bevonja-e a kormányzat a tervezésbe a szervezetet? B. Gy.: Úgy látjuk, hogy az elmúlt két évben az informatika társadalmi szerepérôl és jelentôségérôl kialakult kép nagyon sokat erôsödött. Az elmúlt évtizedben már több alkalommal készült nemzeti informatikai stratég i a, de azok akár összetettségük, akár az adott helyzet miatt nem tudtak érvényre jutni. Ebbôl igyekeztünk tanulni, ezért 2000 elején széles szakmai konszenzus alapján elkészítettük a Magyar Informatikai Chartát, amely hét pontban foglalja össze a célokat és teendôket. Ott írtuk le elôször, hogy kiemelt kormányzati koordináló szervezetre van szükség, s örömmel láttuk, hogy ezután létrejött az Informatikai Kormánybiztosság, amely azóta aktívan dolgozik az információs társadalom megvalósítása érdekében. Megalakult az Országgyûlés Informatikai és Távközlési Bizottsága is, ahol több alkalommal volt lehetôségünk kifejteni a véleményünket. Biztató, hogy a politikai pártok mindegyike felismerte az informatika jelentôségét, és így a politika szintjén is széles körû konszenzus kezd kialakulni. Február elején szerveztünk egy konferenciát azt tudakolva, mit terveznek a pártok ezen a téren a választások után. Ebbôl kiderült, hogy bármelyik párt kerül is hatalomra, az informatika kiemelt szerepet kap. Komoly beruházásokat terveznek, s négy év alatt az összes központi informatikai kiadás nagysága elérheti a milliárd forintot. Végül is ez volt a legfontosabb célunk: a minél szélesebb körû konszenzus és a jövô iránti elkötelezettség érzékelése. Tehát minden párt komoly tervekkel rendelkezik, s egyetértés van abban is, hogy az ember, az eszköz és a tartalom egységében kell gondolkodni, vagyis az eszközellátottság és internetelérés fejlesztése mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a felhasználók oktatására és a megfelelô magyar tartalom kiépítésére egyaránt. Ön szerint az idei választások hogyan befolyásolják az informatikai vállalatok bevételeit? B. Gy.: Sajnos számolni kell azzal, hogy mint eddig minden választáskor, az idén is lesz egy U betû az elsô negyedév után gyenge második és harmadik következik, majd egy erôs záró szakasz, csak az a kérdés, hogy az U alja mennyire lesz mélyen, s mennyire nyúlik el. Nemrég voltam a Cseh Köztársaságban, ott is választás lesz, s ugyanígy számolnak a piac visszaesésével a választások környékén lévô hetekben. Kétségtelen, hogy mifelénk a választások még megremegtetik a lábakat és struktúrákat, nem úgy, mint a demokráciát régebben gyakorló országokban. De bízzunk abban, hogy az év második felében a piac nemcsak visszaáll a megszokott mederbe, de az elôbb elmondottak fényében talán még vissza is nyerhetünk valamit az elvesztegetett napokból. Eddig az érdekvédelemrôl, annak kormányzati támogatásáról beszéltünk. De mit tehet a szakma az informatika fejlôdése érdekében? B. Gy.: Valóban nem elegendô a tenyerünket tartani, aminthogy egymagában a kormányzat minden erôfeszítése is kevés volna a szakma együttmûködése nélkül. Az Inforum ilyen szempontból is igyekszik az élre állni. Nem állítom, hogy minden tervünk megvalósult, de a megfelelô anyagokat elôkészítettük. Ilyen például a svéd mintára kidolgozott munkavállalói PC-program, ami ott nagyon jól bevált. A lényege, hogy a szállító cégek otthoni felhasználásra haszon nélkül adnak eszközöket a munkavállalóknak. Vannak további fontos szakmai kezdeményezések, például a tagvállalatok támogatásával kiadott könyvek. Az oktatásba az idén is rengeteg eszköz és szakértelem kerül be kedvezményesen. Miként a pártoknak, nekünk is egy utunk van: az információs társadalom kiépítése. S ebben segítenünk kell a lemaradókat, és a legjobb eszközöket adni a haladóknak. Hét pont A 2000-ben kiadott Magyar Informatikai Charta hét pontban összegezte a legfontosabb célokat, teendôket. A hét pont kifejtése és az Inforum többi dokumentuma megtalálható a címen. 1. Az informatika kormányzati prioritása 2. Szolgáltató közigazgatás 3. Versenyképes és modernizált gazdaság 4. Az információs társadalomra felkészítô oktatás és továbbképzés 5. Széles információs kultúra 6. Az információk online hozzáférésének b i z t o s í t á s a 7. A hátrányos helyzetûek társadalmi integrációjának informatikai elôsegítése. 6 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

6 Egyedi tömeggyártás B e m u t a t j u k A Gyôr melletti zöld mezôn néhány év alatt nôtt ki Magyarország ma már legnagyobb exportôr gyára. Gyôri András informatikai vezetôt kértük meg, mutassa be az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft-t. Gyôri András Kérem, foglalja össze röviden az Audi eddigi magyarországi történetét. Gy. A.: A Volkswagen-konszernhez tartozó AUDI AG 1993-ban kezdte meg a magyarországi gyár építését. Az elsô motor 1994-ben gördült le a gyártószalagról. Akkor alakult meg az AUDI HUNGARIA MOTOR Kft., amely az AUDI AG 100 százalékos leányvállalata. A következô fontosabb döntés 1998-ban született meg, amikor beindítottuk a magyarországi autó-összeszerelést, elôször az Audi TT sportkocsival. Késôbb a gyártást bôvítettük az Audi A3 típussal. Ma az Audi Hungaria munkatársi létszáma majdnem ötezer, a pénzügyi forgalom szempontjából Magyarországon csak a MOL elôz meg minket, az exportbevét elekben viszont már egy ideje mi vagyunk az elsôk. A 2001-es évet a negatív piaci tendenciák ellenére a legtöbb üzleti mutatószámot illetôen rekorderedménnyel zártuk. Az elôzô évihez képest 15 százalékkal, több mint 1,2 millió motorra növeltük a termelést, amit az eddigi legmagasabb, 3,466 milliárd eurós árbevételünk is tükröz. Hogyan alakult az AUDI és a Synergon kapcsolata? Gy. A.: Eleinte az Oracle rendszerek, illetve a SUN alapú intranetes rendszerek kiépítésében dolgoztunk együtt. Nagyon korán kialakult az együttmûködés a Microsoft alapú rendszerek esetében, s a Synergon az NT vonalon ma már stratégiai partnerünk. Három esztendeje együtt építettük ki a gyôri telephely nagy megbízhatóságú, rugalmasan bôvíthetô hálózatát, amely olyan jól sikerült, hogy az azóta duplájára nôtt igényeket is megbízhatóan szolgálja ki. Emellett napi kapcsolatban állunk a hálózat további fejlesztése, a SUN-os r e n d s z erek üzemeltetése kapcsán is. Elmondhatom, hogy a Synergon az egyik legrégebbi és legmegbízhatóbb partnerünk, a szakembereik tanácsadó tevékenységére is sokat támaszkodunk. Hogy néz ki fôbb vonalaiban az informatikai infrastruktúra? Gy. A.: Ügyviteli rendszerünk a kezdetek óta egy, az SAP-hez hasonló, de kisebb vállalatokra méretezett szoftver, amely ma már egy HP 3000-es, erre a célra specializált konfiguráción fut. Az AUDI AG-val közösen az elmúlt évben kezdtük el az SAP rendszer bevezetését, az új rendszert IBM RS 6000-es szerverre telepítjük majd. Az irodai rendszer a Volkswagen-konszern elôírásainak megfelelôen Microsoft Windows NT alapú, a levelezést Exchange-gel oldottuk meg. Ezen a rendszer e n keresztül a konszern tagvállalatai között nem kevesebb, mint 60 ezer felhasználóval tudunk kapcsolatba lépni. Oracle adatbázisunk amely többek között adattárházunk alapját is alkotja SUN környezetben fut. A termelést kiszolgáló rendszerek esetében feltétlenül meg kell különböztetnünk a mot o r -, illetve az autógyártást. Elôbbi esetén az autógyárak által leadott megr e n d e l é s - k o n t i n- gensek alapján dolgozunk, vagyis a rendszer fô feladata a gyártás nagy tömegû adatainak kezelése, a lekérdezések rugalmasságának biztos ítása, illetve a logisztika segítése abban, hogy a gyártósorokhoz a megfelelô anyagok idôben eljussanak, beleértve a ki- és beszállítás támogatását. Az autógyártás ettôl gyökeresen eltér. Ott a konszernben használt termelésirányítási rendszer mûködik, amelyik minden pillanatban meg tudja mondani, éppen hol van a vásárló konkrét megrendeléséhez tartozó autó a németországi karosszériagyárban vagy a k á r az itteni összeszerelô soron, s mi a következô munkafázis. Vagyis ebben az esetben a legfontosabb az onl i n e biztonság. Másképp fogalmazva, e nélkül a rendszer nélkül senki nem tudná megmondani, melyik autó hol található, és a következô munkalépcsôben pontosan milyen alkatrészt kell beépíteni. Hozzá k e l l tenni, hogy az adatmennyiség itt is nagy. Egy számítás szerint az itt gyártott autóknak nem k e v e s e b b mint 40 ezer(!)-féle értelmes összeállításuk lehet. E g y autó teljes átfutási ideje nyolc óra, s a sorról ötpercenként gurul le egy kész jármû. Bár alapjában véve tömeggyártásról van szó, matematikailag kicsi az esélye, hogy egy nap két teljesen egyforma autó készüljön el. Folytatás a 10. oldalon. A u d i w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 7

7 K i t e k i n t ô A NATO partnereként Magyarországon a Synergon Informatika Rt. a technológiai versenyszférából elsôként lett a NATO minôsített partnere. A szerzôdéssel a Synergon a NATO által használt versenyeztetéses beszerzési eljáráshoz csatlakozott. A részletekrôl Száray Loránt vezérigazgató-helyettest kérdeztük. Száray Loránt Többéves elôkészítô munka eredmén y e- ként Czakó Ferenc vezérigazgató december 18-án, Brüsszelben írta alá Peter Dicksszel, az NC3A ügynökség vezérigazgatójával az úgynevezett Basic Order Agreement (BOA) szerzôdést. Az NC3A a NATO Consultation, Command and Control Agency rövidítés e. A NATO különbözô beszerzéseit nem k ö z v e t l enül, hanem hivatalos ügynökségei révén intézi. Ilyen ügynökség az NC3A, amely a NATO kommunikációs és informatikai rendszerének fejlesztéséért és biztonságáért felelôs. Alapos eljárás A szerzôdés, a BOA célja az, hogy felgyorsított és egyben költségkímélô beszerzési lehetôséget nyújtson a megrendelô számára. Konkrét beszerzési igény esetén az ügynökség automatikusan a keretszerzôdésben rögzítettekhez igazodó ajánlatot kér a Synergontól. A rendszer lényege egy kétlépcsôs szerzôdéses eljárás: az elsô fázisban az ügynökség (NC3A) és a szállítani szándékozó cég keretszerzôdésben rögzíti a szállítás alapfeltételeit, beleértve az árképzést, a minôségi megkötéseket, a szállítandó áruk és szolgáltatások körét, a garanciális feltételeket, a szállítási határidôket stb. A beérkezett ajánlatok közül a beszerzést kérô NATO-szervezet vagy befogadó nemzet a legalacsonyabb áru ajánlatot adó céget tekinti gyôztesnek. Speciális szempont felmerülése esetén a beszerzô másik ajánlattevôt is választhat gyôztesn e k, amennyiben ehhez megkapja a NATO Infrastrukturális Bizottságának elôzetes jóváhagyását. A világ egyik legigényesebb ügyfeleként nyilvántartott NATO elvárási rendszere különleges kihívást jelent a Synergonnak. Ez nemcsak a belépéskor, hanem az egyes projektek teljesítésekor is fontos tényezô marad. A szerzôdés megkötéséhez a Synergonnak többkörös minôsítési eljáráson kellett megfelelnie. Ez a NATO által felállított szigorú üzleti, minôségi és biztonsági követelményeken túl, olyan szubjektív tényezôket is magában foglal, melyek a NATO megismerését jelentik. Piaci lehetôségek A Synergon már idejekorán észlelte, hogy a magyar piac lehetôségei szûkösek, növekedési igényeit a nemzetközi piacokra való kilépéssel valósíthatja meg. A Synergon mindig is ambicionálta, hogy élen járjon a piacon, és szívesen vállalta, hogy úttörôként új, ismeretlen területekre lépjen be. Mint ismeretes, a Synergon három országban (Magyarországon túl, Cseh- és Horvátországban) tevékenykedik, így aktívan ki tudja használni az ebbôl adódó elônyöket és kompetenciákat. Ennek a stratégiának a része a nyitás a NATO felé is. A kapcsolatfelvétel a Magyar Honvédséggel már 2000-ben A BOA (Basic Order Agreement) A BOA alkalmazását a NATO Biztonsági Beruházási Programokat (NSIP) kezelô Infrastrukturális Bizottság írhatja elô, de kérhetik más NATO-szervezetek és -parancsnokságok, a tagországok illetékes NATOés kormányszervezetei is. A BOA típusú beszerzések lebonyolítását az NC3A végzi. A beszerzések végrehajtására az általa összeállított céglista alapján kéri fel a BOA-programra bejelentkezett cégeket az ajánlattételre. Erre a listára került fel a Synergon Informatika Rt. Magyarországon a technológiai versenyszférából elsôként. megindult, amit a közvetlen kapcsolatfelvétel követett. A Synergon jövôbeni üzleti lehetôségei számszerûleg ma még nem meghatározhatók, de fontos kiemelni, hogy a szerzôdés révén új üzleti területeken tudja majd kamatoztatni szakmai kompetenciáit. Tevékenysége túlnyúlhat Magyarország határain, és csoport szintû, nemzetközi mûködése is segíti a NATO-nak végzend ô projektek sikerét. Megvalósíthatók nagy partnerekkel való együttmûködések is, amelyekben a Synergon egy nemzetközi projekt tagjaként dolgozhat. Professzionális kínálat A Synergon Magyarországról a technológiai versenyszférából elsôként került ebbe a tekintélyes beszállítói körbe. A Synergon elôtt nem sokkal szerzôdést írt alá a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelô Rt. (HM EI Rt., a Honvédelmi Minisztérium 100 százalékos tulajdonában lévô vállalat). Az NC3A honlapján összesen 167 cég és szerzôdés listája található, melyek fôként nyugat- és dél-európai, amerikai cégek, de akadnak köztük lengyel, török és görög cégek is. Milyen termékekkel, illetve milyen területeken tud megjelenni a Synergon a NATO partnereként? A Synergon megfelelô erôforrással és referenciákkal rendelkezik a biztonság (secur i t y ),az übt, audit, tervezés, vizsgálat, az informatikai infrastruktúra biztonsági kiépítése, az IT infrastruktúra telepítése, t e r- vezése, a roll-out, az e-learning területén. A cég erre célra kidolgozott eszközökkel és szervezeti változással tervezi kiszolgálni a NATO igényeit mondta Száray Loránt. Egyrészt a Synergon szakembereinek szakértelme kiemelkedô, ami megfelelô alap ahhoz, hogy teljesítsük a projektek által elôírt követelményeket. A feladatok teljesítésére készen állnak a minôsítési eljárás során kijelölt szake m- berek. Nagyobb szervezeti változást e g y elôre nem terveznek, de az igények n a g y m é rtékben növekszenek, létrehoznak egy speciális NATO-csapatot, amely elsôdlegesen csak NATO-projektekben vesz majd részt. 8 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

8 A mobil második hulláma T r e n d Minden korábbi elképzelést felülmúl a mobilkultúra magyarországi terjedése. Már több mint ötmillióan használnak nálunk mobiltelefont, s egyes becslések szerint rövidesen akár hatmilliót is elérheti a számuk. Az életkor, az iskolai végzettség s a lakóhely természetesen erôsen meghatározza a mobilkommunikáció iránti fogékonyságot. A Távközlési Érdekegyeztetô Fórum felmérése szerint az év végén megkérdezettek közül a tizennyolc-huszonkilenc évesek 76 százaléka, a felsôfokú végzettségûek 87 százaléka, a fôvárosban élôk 60 százaléka függetlenítette magát a vezetékes hálózattól. Új alkalmazások A nyugat-európai jövedelmek töredékével rendelkezô hazai lakosságtól természetesen nem várhatók csodák. A mobilitás igénye még nô, de rohamosan bôvül a kiadásaikat elôre fizetett kártyával korlátozók és az SMS-ezôk száma is. S bár a kis hal is jó hal, az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel csökkenését a mobilszolgáltatók csak úgy mérsékelhetik, ha újabb, értékesebb alkalmazásokat kínálnak tehetôsebb ügyfeleiknek, illetve az üzleti vállalkozásoknak. Kérdés, milyen internetes-mobil tartalmak iránt érdeklôdnek a fizetôképes ügyfelek, s hogy ezek miként jelennek meg a már elérhetô vagy hamarosan megvalósuló technológiai környezetben. Az üzlet logikája szerint a mobilkultúra második hullámának utol kellene érnie az elsôt, mielôtt az a tetôpont után hanyatlani kezdene. Ezért az érdekeltek sokat várnak a vezeték nélküli adatátvitel, a mobilinternet fejlôdésétôl. Szakmai szempontból is óriási eredmény lenne, ha a mobilinternet fejlôdési görbéje ugyanúgy metszené az asztali gépeken megjelenô internetét, ahogy a mobil h a n g á t v i t e l é Mobil PDA keresztezte a vezetékes telefonét. Hiba volt azonban túlzott reményeket kelteni a befektetôkben, a felhasználókban és a kormányzatokban. Csalódást okozott az átvitel lassúsága, a kis képernyô kényelmetlensége, a szolgáltatások szerény választéka és az UMTS megjelenésének késedelme. A jóslatoktól elkápráztatott kormányok pedig elvonták a forrásokat a fejlesztéstôl a koncessziós díjakkal. Az új helyzet reális célokat és viszonylag hamar megtérülô fejlesztést igényelt. A reklámokkal, animációkkal teli internetes portálok letöltésének álma helyett az úton lévô ember tájékozódását, kikapcsolódását segítô, viszonylag egyszerû tartalom kerül az elôtérbe. Egy év alatt ötszörösére nôtt például a mobiltelefonos banki szolgáltatásokat igénybe vevô vállalati ügyfelek száma, két és félszeresére a lakossági ügyfeleké. Van olyan vállalkozás, amely GPRS-re és palmtopra szervezi üzletkötôinek munkáját az ügyfelek tájékoztatásától a szerzôdéskötésig. Úgy hírlik, az év második felében várható nagyobb áttörés a földrajzi információk magyarországi alkalmazásában, az emelt díjú mobilszolgáltatások bevezetésében és a GSM telefonok kártyáinak fizetôeszközként való használatában. A szükséges feltételek megteremtése után valószínûleg sokan élnek a testre szabott hírszolgáltatással, mobilkészülékükkel rendezik parkolásukat s jó néhány más szolgáltatás ellentételét. Választék A feltételek pedig egyre kedvezôbbek. Az egymással versengô készülékgyártók jóvoltából ma már válogathatunk a nagyobb sávszélességû adatátvitelre, képek továbbítására alkalmas, színes képernyôs, akár fényképezôgéppel is kiegészített készülékek között. Az adatátvitel technológiája is fejlôdött. A sokat emlegetett harmadik generációs UMTS ideje még nem érkezett el, megjelent viszont a HSCSD és a GPRS. A HSCSD (High Speed Circuit Switched Data, nagy sebességû áramkörrel létrehozott adatkapcsolat), négy CSD csatorn a egyesítésével 38,4 kbps, négy HSD csatorna egyesítésével pedig akár 57,6 kbps átviteli sebességre képes. Hátránya, hogy a forgalomtól függetlenül széles frekvenciasávot foglal le. Magyarországon jelenleg csak egy mobilszolgáltató hálózatán használható 43,2 kbps-os letöltési sebességgel. Elterjedtebb és olcsóbb a GPRS, azaz a General Packet Radio Service. Jelenleg két hazai GSM szolgáltató hálózatában mûködik, a harmadik pedig a bevezetésére készül. Ezzel a technológiával megjelent a csomagkapcsolt átvitel a mobil távközlésben. Akkora változás ez, mint az internetes telefónia (VoIP) volt a vezetékes környezetben. A készülék nem egy beszédcsatornát használ folyamatosan, hanem az adatátviteli igénytôl függôen akár többet párhuzamosan, adatforgalom híján pedig egyet sem. A beszéd és az adat átvitele így hatékonyabb, jobb a rendelkezésre álló spektrum kihasználása, és a GSM-nél nagyobb 26,8-42 kbps az á t- viteli sebesség. Az egyik szolgáltató prognózisa szerint akár a 53,6 kbps sebesség is elérhetôvé v á l h a t.a felhasználó nem az online töltött idô után, hanem az átvitt adatmennyiségtôl függôen fizet. GPRS A GPRS és az ISP hálózat új felhasználás i lehetôséget teremt. A LAN acces over GPRS révén a telephelyektôl távol dolgozó alkalmazottak is biztonságosan hozzáférnek a vállalati rendszerekhez, ahol ezt a GPRS-lefedettség megengedi. Az Internet access over GPRS révén egy gombnyomással elérhetôk az internet szolgáltatásai egy laptopon vagy PDA-n és egy GPRS telefonon. A WAP over GPRS segítségével pedig a mobil-elôfizetôk a szokásos módon hozzáférhetnek a WAP-tartalm a khoz és -szolgáltatásokhoz, a hagyományos áramkörkapcsolt WAP-hozzáféréssel ellentétben azonban nem számlázzák a kapcsolat idôtartamát. Mi mennyibe kerül? Mint minden új termék és szolgáltatás esetében, meg kell fizetnünk a jobb felhasználói lehetôségeket és a fejlesztés költségeit. Az új technológiák és a szolgáltatók versenye azonban nyilván a szolgáltatáscsomagok árának csökkenéséhez vezet. Aki élni akar az új lehetôségekkel, annak érdemes figyelemmel kísérnie a szolgáltatók kínálatát. Varga Miklós w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 9

9 E s e t t a n u l m á n y Biztonságos, hatékony mentés A banki adatok biztonságának megteremtése a legfontosabb feladatok egyike. A Budapest Bank a Synergonnal együttmûködve fejleszti informatikai rendszerét. Katkó András Egy jó bank számára a legnagyobb értékek közé tartozik ügyfeleinek bizalma. A folyamatosan épülô, fejlôdô banki informatikai rendszereknek ezért különös e n nagy biztonsággal és észrevétlenül kell szolgálniuk az ügymenetet. Aki pénzét a bankra bízza, akkor sem tapasztalhat leállást, üzemzavart, ha hétszer 24 órás heti üzemben dolgoznak a gépek. A mentés, karbantartás folyamatának áttetszônek kell lennie. A Budapest Bank is ezt tartja szem elôtt. Az újabb és újabb lehetôségekkel élve javítja a különbözô rendeltetésû, gyártmányú és típusú szerverek munkájának összhangját, konszolidálja az adatok tárolását és a mentési folyamatokat. Az üzemeltetés biztonságán túl döntô érv volt még a folyamatok egyszerûsítése, a hatékonyság növelése, az emberi tudással való jobb gazdálkodás lehetôsége is. Katkó András informatikai vezetô szerint az elmúlt másfél évben a mintegy hatvan fiók és a két központi telephely informatikai rendszereinek összehangolása szerep e l ta figyelmük középpontjában. A folyamat részeként a korábbiaknál lén y e g e s e n hatékonyabbá, biztonságosabbá, s fôleg egységessé tették a mentési rendszert is. A különféle szállítók ajánlatainak megismerése után az IBM Tivoli Storage Manager mentôrendszerét találták legalkalmasabbnak az elvégzendô feladatra. A konszolidált mûködtetô felület lehetôv é teszi a bank különféle rendszereinek egységes kezelését. A Tivoli Storage Menedzser szoftver 210 kazettás Tape Library háttértároló rendszert vezérel. Az automatizált, hibatûrô folyamat során minden visszaállítható, ellenôrizhetô, tesztelhetô. S mivel a sok terabájtnyi adat o t gyorsabban és biztonságosabban kezeli a központi rendszer, a munka eredménye kevésbé függ az emberi figyelem aktuális koncentrálásától. A rendszerek és a mentés konszolidációja megengedi, hogy más feladatokkal bízhatnak meg több, speciál i s felkészültségû szakembert. A két központi telephelyen hat plusz két meghajtóval kiépült nagy sebességû, katasztrófatûrô mentési rendszer a háttérben, a banki mûveleteket nem zavarva dolgozik. Az ügyfelekkel kapcsolatos adatok mentésén túl a tranzakciók auditálás a, az adatok feldolgozása, a zárás, illetve a zárás utáni mentés, az összegzô jelentés e k elôkészítése is lényegesen gyorsabbá vált, mint korábban. A megnövelt biztonságra jellemzô: bármilyen természeti, technikai vagy egyéb probléma adódna, olyan gyorsan visszaállíthatnák az adatokat, olyan zavartalanul folytatódna a munka, hogy a váltást észre sem vennék sem a külsô, sem a belsô felhasználók. Az informatikai rendszerek konszolidációja a Budapest Bankban a központi mentési rendszer mûködôképességét, teljesítményét, a mentés korrektségét vizsgáló tesztidôszakot követôen is folytatódik. Többek között növelik az Intel alapú rendszerek hatékonyságát, jobban kihasználják lehetôségeiket. Az információk központosításával a fiókok jelentéseinek, lokális adatainak helyi mentését is nélkülözhetôvé teszik. A célok megvalósításában több más partner mellett a Synergonnal is együttmûködnek. Egyedi tömeggyártás Folytatás a 7. oldalról. Milyen nagyobb projekteket terveznek a jövôben? Gy. A.: Hangsúlyoznom kell, hogy a Volkswagen-konszernen belül mûködô AUDI AG leányvállalataként az igazán nagy projektekrôl a döntéseket anyavállalatunkkal együtt hozzuk meg. Említettem már, hogy jövôre tervezzük az SAP bevezetését, és pénzügyi rendszerrôl lévén szó, az átállás idôpontja valószínûleg az új pénzügyi év, január 1-jén lesz. A konszern vállalataival együtt zajlik a Windows 2000 migrációs projektünk. A konszern méretébôl adódóan sajnos az ilyen projektek csak rendkívül hosszú egyeztetési szakasz után léphetnek a realizálás fázisába. Ez az oka annak is, hogy a már régóta piacra került Windows XP operációs rendszer egyelôre nem alternatíva számunkra. A gyár területén az egyik GSM szolgáltatóval tervezünk egy nagyobb projektet, amelynek során a vállalat teljes belsô vezeték nélküli kommunikációját a jövôben túlnyomórészt GSM rendszerre állítjuk át. Fontos megemlíteni az ugyancsak nagyvállalati szinten zajló security projektünket, amelynek elsô lépcsôjében a levelezési rendszert erôsítjük meg titkosítás és digitális aláírás révén, majd a következôkben a teljes külsôbelsô kommunikációs rendszer biztonságát vizsgáljuk felül. Ön a kezdetektôl irányítja az informatikai csapatot. Ugyancsak érdekes lehetett átélni a dinamikus növekedést... Gy. A.: Valóban, az IT-csapat növekedése éppen olyan exponenciális felfutású, mint amilyen a gyáré volt ban egy kollégával kezdtük, s eleinte a csapat egykét emberrel bôvült. Kezdetben egy 40 munkaállomást tartalmazó hálózatunk volt, gyakorlatilag szerver nélkül. Az elmúlt 8 évben ez a sokszorosára nôtt; ma már egy 1200 munkaállomást tartalmazó hálózaton 1500 felhasználó dolgozik öt-hat, sôt egyes területeken hétnapos, a legtöbb helyen három mûszakos munkarendben. Eleinte a viszonylag egyszerû rendszerben nem volt redundancia, ma viszont már két számítógép-központot üzemeltetünk. Az ügyviteli és más, kiemelt fontosságú rendszerek párhuzamosan mindkét k ö z p o n t b a n futnak. Ma a 24 órás folyamatos üzemeltetés feladatait és a helyi fejlesztések i g é n y e- it 48 fôs informatikai csapat oldja meg. 10 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

10 S z o f t v e r Üzletmenet zökkenô nélkül Egyre több cég látja világosan, hogy informatikai rendszereik támogatását célszerû minél kevesebb külsô szolgáltatón keresztül megoldani. A Synergon MAPS szolgáltatáscsomagjai ezt a lehetôséget nyújtják az ügyfelek számára. Szolgáltatáscsomagok: A MAPS (Microsoft Authorized Premier Support) szolgáltatások keretében az üzletmenet szempontjából fontos és kritikus pontokra helyezzük a hangsúlyt. Az egyre növekvô számú Windows NT és Windows 2000 alapú szerverek és a rájuk épülô alkalmazások esetében kritikus tényezô az idôkiesés. A Microsoft és a Synergon Informatika Rt. mint Gold Certified Partner for Support Services a MAPS keretein belül lehetôvé teszi, hogy ezek az üzletileg kritikus rendszerek a nap 24 órájában minél simábban, a lehetô legkevesebb állásidôvel biztosítsák a folyamatos üzletmenetet. A MAPS csomagokat úgy alakítottuk ki, hogy az elsôdleges Microsoft terméktámogatás mellett ügyfeleink elérhetik minden a Synergon portfoliójában megtalálható termék emelt szintû támogatását (pl. vállalatirányítási, vírusvédelmi, tûzfal-, faxadatbáziskezelô, diagnosztikai rendszerek stb.). Szolgáltatáscsomagjaink így egyaránt lefedik a kis- (Basic csomag) és középvállalatok (Advanced csomag), valamint a nagyvállalatok (Enterprise csomag) igényeit. Az alapcsomag is elegendô lehet számos vállalat részére, de az opcionális lehetôségekkel s z o l g á l t a- t ás u n k a t az adott partner igényeihez és méreteihez tudjuk igazítani. Ez az egyszerû incidens alapú hibaelhárítástól az informatikai s t r a t é g i a kidolgozásán keresztül, a Microsoft BackOffice-komponensek bevezetésén át a rendszeres jelenlétig terjedhet. Az alapszolgáltatások a következôket tartalmazzák: Állapotfelmérés. A terméktámogatási kapcsolat kezdetén a Synergon pillanatfelvételt készít az ügyfél informatikai rendszerérôl, s a felmérés eredményét dokumentálja. Stratégia kialakítása. A Synergon az ügyféllel közösen alakítja ki az IT infrastruktúrára, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó rövid, közép- és hosszú távú stratégiai elképzeléseket. Kijelölt technikai kapcsolattartó ( S y n e r g o n TAM). A Synergon által delegált magas szintû szakmai tudással rendelkezô technikai kapcsolattartó feladata a személyes kontaktus, a szerzôdés keretében nyújtott szolgáltatások biztosítása, illetve a háttértámogatás koordinálása. 24 órás Call Center- és eszkalációfelügyelet. A Synergon a hibabejelentések számára 7 x 24 órás telefonos ügyeletet biztosít. A Call Centeren keresztül a hibajegy állapota folyamatosan nyomon követhetô. Premier Service Desk. Ez a Microsoft belsô, jelszóval védett információbázisa a szerzôdéssel rendelkezô ügyfelek számára. Szakértôi kerekasztal. Meghatározott idôkb e n, elôre meghirdetett témákban, aktuális technikai problémák megvitatására szakértôi kerekasztal áll rendelkezésre az interneten keresztül. Figyelemfelhívás kritikus problémák esetén. Az ügyfél idôben értesülhet a legfrissebb hibákról és azok javításairól. A Synergon MAPS partnerei hírlevélben értesülnek az aktuális kritikus vírusokról, illetve szoftverbiztonsági javítócsomagokról. Állapotjelentés. A Synergon TAM minden Alapszolgáltatások Basic Advanced Enterprise Állapotfelmérés igen igen igen Stratégia kialakítása igen igen igen Technikai kapcsolattartó (TAM) igen igen igen Call Center, eszkalációfelügyelet igen igen igen Premier Service Desk igen igen igen Szakértôi kerekasztal igen igen igen Figyelemfelhívás igen igen igen Állapotjelentés negyedév negyedév negyedév Egyeztetés a stratégiáról félév negyedév negyedév BackOffice-termék bevezetése óra 40 óra Remote Dial-In --- igen igen Szolgáltatáslefedettség 9 17 h 7 x 24 7 x 24 Incidenscsomag Válaszidô 4 óra 2 óra 2 óra Szerzôdés-idôtartam 1 év 1 év 1 év negyedévben helyzetjelentést készít a vállalat számára, amely tartalmazza a megoldott és a még nyitott problémák leírását. Egyeztetés a stratégiáról. A Synergon-kapcsolattartó a vállalat képviselôivel közösen (negyed-, illetve félévente) áttekinti az elôzô idôszak fejlesztéseit, az elkövetkezô idôszak legfontosabb feladatait. Konzultáció egy BackOffice-termék bevezetéséb e n. A Synergon Terméktámogatási Csoportja egy alkalommal 25 óra konzultációs idôtartamban segítséget nyújt egy B a c ko f f i c e - komponens bevezetéséhez. A konzultáció célja a Synergon tapasztalataira építve a termék sikeres bevezetésének elôkészítése, a tipikus m e gvalósítási problémák kiszûrése, az elkerülésüket szolgáló alternatívák kidolgozása, valam i n t egy hatékonyan támogatható környezet megteremtése. Távbekapcsolódás (Remote Dial-in). A l k a l m a n- ként a hibaelhárítás sürgôssége szükségessé teheti, hogy távbekapcsolódás útján hozzá lehessen férni a vállalat rendszereihez. A bekapcsolódásra minden esetben elôzetes egyeztetés után kerül sor, a Synergon munkatársai a hozzáférést csak a vállalat által engedélyezett körben, a problémát elszenvedett rendszerekkel kapcsolatban gyakorolják. Szolgáltatáslefedettség. A Basic csomagban a szolgáltatást munkanapokon 9 17 óra között, az Advanced és az Enterprise csomag esetén 7 x 24 óra idôtartamban biztosítjuk ügyfeleinknek. Incidenscsomag. A szerzôdéscsomagok 5, 1 0, illetve 15 problémabejelentési lehetôséget t a r- t a l m a z n a k. Válaszidô. Basic szolgáltatáscsomag esetén 4 órán belül, míg Advanced és Enterprise csom a g esetén 2 órán belül kezdjük meg az érdemi hibaelhárítást. Szerzôdés idôtartam. A szolgáltatási szerzôdéscsomagok idôbeli hatálya minimálisan 1 év, ami tetszôlegesen meghosszabbítható. Opcionális szolgáltatások. A MAPS szerzôdés alapszolgáltatásain kívül lehetôség van kiegészítô szolgáltatásmodulok megrendelésére. Ezek a következôk: CISCO, AntiVírus, Back u p, J.D.Edvards, SAP stb. termékekhez tart o z ó támogatás- és konzultációs idôkeret, távmenedzsment, TechNet elôfizetés, MSDN elôfizetés. G. Nagy János 12 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

11 Windows 2000 migráció E s e t t a n u l m á n y A Windows 2000 platform bevezetésében a Synergon részérôl nemcsak professzionalizmust, hanem nagyon komoly elkötelezettséget is éreztünk hangsúlyozza Nagy Róbert, a Magyar Villamos Mûvek Rt. informatikai fômérnöke. Április elejére az MVM valóban professzionális üzemeltetési rendet alakíthat ki. Paks, atomerômû Mint oly sok nagyvállalatnál, az informatika fejlôdése a Magyar Villamos Mûvekben is azt jelentette, hogy az évek során a legkülönbözôbb operációs, irodai és levelezô rendszerek álltak munkába. Ám lassan nyilvánvalóvá vált, hogy ennyire heterogén informatikai infrastruktúrával nem lehet hosszú távon racionálisan, üzletileg elfogadható szinten mûködni vagy az ügyfeleket hatékonyan kiszolgálni. Ezért határoztak úgy, hogy egységes platformot vezetnek be hazánk egyik legnagyobb szolgáltató vállalatánál. Egységesítési projektekben mindig nagyon nehéz eldönteni, milyen legyen az operációs rendszer. Az MVM alkalmazásai három fô csoportra oszthatók: üzleti és üzletközeli alkalmazások (az MVM-ben ezek részben a villamosenergia-igények tervezését, részben pedig az energiaértékesítéssel összefüggô f e l a d a- tokat szolgálják). A másik két nagy terület: az SAP, illetve az irodai, ügyviteli munka. Ezek a területek többféle eszközzel is támogathatók. A társaság azonban olyan operációs rendszert és infrastruktúrát akart választani, amely a belsô erôkkel felügyelhetô. A vizsgálatok nyomán elsôsorban ezért esett a választás a Windows 2000 rendszerre. A döntésben szerepet játszott, hogy nemcsak a Windows 2000 támogatja az ügyviteli munkát, hanem vele összhangban használható az Office 2000, egységes levelezést nyújt az Exchange 2000, illetve dolgozhattak az Active Directoryval is. Elôzmények Az elsô feladatok közé tartozott annak áttekintése, valójában mi is indította el a Magyar Villamos Mûvekben a migrációs projektet, s miképpen lehet elérni, hogy az átállásnak csakugyan meglegyenek a célul kitûzött eredményei. Az ilyen típusú munkákban mindenképpen érdemes számba venni a célokat, hiszen az egységesítési program PC-s és microsoftos környezetben nagy ráfordítást kíván és igen kockázatos. Mire az ember a projekt végére ér, már megjelenik az új verzió, s meg lehetne kezdeni annak a felépítését is. Nagy Róbert, az MVM Rt. Informatikai Fômérnökségének vezetôje munkatársaival együtt úgy ítélte meg, hogy nem feltétlenül célszerû és érdemes valamennyi operációsrendszer-változatot átvenni. A fejlesztés mai ütemében nem okoz különösebb veszteséget, ha a társaság kihagy egy vagy két változatot. Az elôzményekhez hozzátartozik, hogy a Magyar Villamos Mûvek informatikája követte az energiaipar fejlôdési pályáját elôtt a Magyar Villamos Mûvek több volt monopolhelyzetben levô energiakereskedônél és -szolgáltatónál: az egész magyar villamosenergia-iparért felelt után megváltozott a helyzet, az áramszolgáltatókat, illetve az erômûvek jó részét értékesítették. Az MVM korábbi kizárólagos és egyedül meghatározó funkciója folyamatosan átalakult, bár ellátási kötelezettsége máig megmaradt. Ma is felel azért, hogy valamennyi fogyasztó hozzájusson az igényének megfelelô villamosenergia-mennyiséghez jóllehet a szereplôk ma már nagyrészt piaci szereplôk, s bizonyos szegmensekben versenyeznek egymással. Erôpróba A korábbi, központosított MVM tröszt egyközpontos informatikát követelt meg. Ahogyan ez a szerep elveszett, illetve átalakult, az informatika szerepe is megváltozott. mondja Nagy Róbert 2001-ben a közvetlen szolgáltatási felelôsség fôleg az MVM Részvénytársaság központjára korlátozódott, illetve tartalmazta és koordinálandóvá tette a társaságcsoport vállalatainak informatikáját is. Ilyenformán az informatikai szervezet elsôdleges célja a belsô igények kielégítése lett. Az MVM informatikusai az elmúlt idôszakban azon dolgoztak, hogy olyan szerepet adjanak az informatikának, amilyenre egy felügyelt minôségû belsô szolgáltatónak szüksége van. Az elmúlt év elején meghirdetett versenyben a Synergon adta a legkedvezôbb ajánlatot. A projekt végrehajtása tavaly augusztusban kezdôdött, és az ütemterveknek megfelelôen haladt. Majdnem teljes hardver- és kiszolgálócsere történt, egyszersmind kicserélték a teljes levelezôrendszert is. Nagy Róbert szerint ez utóbbi járt a legnagyobb nehézséggel, his z e n menet közben folyamatosan fenn kellett t a r t a- n i a társaság külsô kapcsolatait. Nagy erôpróba volt az ügyfél-operációs rendszer c s e r é j e is, mivel ügyféloldalon számtalan egyed ü l á l l ó alkalmazás mûködött, amelynek Windows 2000-kompatibilitását is biztosítani kellett. A mûködô üzemben legfeljebb egy-két órai leállással hajtottuk végre a változtatást mondja az MVM fômérnöke. Ügyféloldalon több mint 400 munkahelyet kellett az új platformra átállítani éspedig úgy, hogy a dolgozók ne vegyék észre, amint az infrastruktúra kicserélôdik. Elkötelezettség Ezzel párhuzamosan a Synergon abban is segített, hogy a rendszerbe a Windows 2000 erôforrásainak megfelelô ügyfélgépek kerüljenek ez körülbelül 150 asztali gép elôre meghatározott sorrendû cseréjével járt. Ebben a munkában a Synergon részérôl mindvégig nemcsak professzionalizmust, hanem nagyon komoly elkötelezettséget is éreztünk hangsúlyozta Nagy Róbert. Rugalmasan kezelték azokat a speciális, egyedi igényeket is, amelyeket a felhasználók ilyen szintû kiszolgálása támasztott. A Windows 2000 migrációs projekt már csak azért is nagy feladat volt, mert vele egy idôben a Magyar Villamos Mûvek elvégzett egy teljes hardverplatform-cserével egybekötött SAP frissítési projektet is. A két projekt közötti szinkronizálás ugyancsak erôforrásokat igényelt, ráadásul lényeges kérdésekben alkalmazkodniuk kellett egymáshoz, mivel az SAPfrissítést is éles üzemben kellett végrehajtani. Az MVM informatikai fômérnöke hangsúlyozta, hogy a Synergon kitûnô partnernek bizonyult. Jóllehet a projekt már lezárult, az utómunkálatok még folynak. Az újonnan kialakított infrastruktúrára alapozva április elejére a Magyar Villamos Mûvek valóban professzionális üzemeltetési rendet alakíthat ki. Ebben fôként saját erôkre akar támaszkodni, de arra is számít, hogy a Synergon a háttérbôl a jövôben is támogatást nyújt. Zimányi Katalin és Kolossa Tamás w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 13

12 E s e t t a n u l m á n y Komplett energetikai modul Sok százezer budapesti lakos élvezi a távfûtés elônyeit és állja számláit. A távfûtési rendszer korszerûsítésének egyik fontos részeként az átalánydíjas számlázásról áttérnek a mérésen alapuló számlázásra, aminek mûszaki, szervezeti, informatikai feltételei meglehetôsen összetettek. A Fôtáv Rt. az 1998-ban elfogadott törvény alapján elôször a mûszaki feltételeket teremtette meg; mindenütt beépítették a szükséges mûszereket. A szervezeti átalakítások és az elôzetes tervek 1999-ben jutottak el odáig, hogy kiírhatták az informatikai háttérrendszerre szóló pályázatot, melyet a Synergon fôvállalkozóként, az AAM Tanácsadó Kftvel konzorciumban nyert el. Az elôbbi feladata a projektvezetés és a fejlesztés, az utóbbié a rendszertervezés volt. SAP alapokon Mivel a megrendelônél régóta mûködött az SAP R/3-as vállalatirányítási rendszer, a mérésen alapuló elszámolásnak ezzel elôfeltételként kellett számolnia. A feladat azonban nem elsôsorban a pénzügyi elszámolás volt. A Hôháló névre keresztelt rendszerben a fogyasztói és energetikai törzsadatok tárolása mellett kellett megoldani az energetikai adatok gyûjtését, az adatok elemzését, a fogyasztás elszámolását és az alhálózatokhoz illeszkedô elosztását (az úgynevezett hôelosztást), s a feldolgozott adatok továbbítását a vállalati pénzügyi és értékesítési rendszerbe, amely azután a tényleges számlázást végzi. A rendszerterv a meglévô energetikai rendszerhez grafikai gráfeljárással illesztette hozzá a megfelelô informatikai hálózatot. A gráf objektumai azok a mûszaki berendezések, a m e l y eken keresztül a fûtés és a melegvíz eljut a lakásokba, beleértve a mérési pontokat is. A lakásokig a primer hôfogadó állomásokig a Fôtáv rendszere egy 11 objektumot tartalmazó gráffal jeleníthetô meg. Ettôl a ponttól két külön gráf mutatja meg az egymástól független melegvíz-, illetve fûtési rendszert. A rendszerterveket 2000-ben fogadták el, majd csaknem egy évig tartottak a fejlesztési munkálatok. Ezt a feladatot a Synergon SAP üzletágánál dolgozó szakemberei oldották meg, mert bár a feladat sok tekintetben meghaladta a szokásos SAP bevezetési projekteket ôk rendelkeznek széles körû tapasztalatokkal a külsô rendszerek és az SAP összekapcsolásában, a szükséges ABAP4 és adatintegrációs ismeretekkel. Hôháló à la Synergon Polgár Pál, a Synergon ERP üzletágának vezetôje elmondta, hogy az általuk fejlesztett rendszer a Fôtáv informatikai rendszerének közepén helyezkedik el: a mûszaki és a fogyasztói törzsadatok alapján méri és szétosztja a távhôt, majd az adatokat átadja az értékesítésnek. Ugyanakkor a Hôháló több is lett, m i n t mérési adatgyûjtô és nyilvántartó rendszer, mert fontos elemzések elvégzésére is a l k a lmas. Összevethetô például a primer hálózatból átadott és a szekunder hálózatban felhasznált hômennyiség, s ha a kettô között eltérés mutatkozik, akkor látható, hogy a fogyasztók nem használják el az összes hôenergiát, vagyis csökkenteni kell a megtermelt hômennyiséget. A Hôháló kapcsolódik a Fôtáv Hôtér nevû, a primer hálózatot megjelenítô térinformatikai rendszeréhez, az SAP R/3 tárg y ieszköz-moduljához, valamint a szerzôd é s - nyilvántartó alrendszerhez is. Természetesen a fôk ö n y v inyilvántartást is szolgálja adataival. Speciális követelmények A szokásos SAP bevezetésnél tehát jóval összetettebb projekt során, a feladat természetébôl adódóan alaposan meg kellett ismerni a megrendelô Fôtáv Rt. belsô mûködését. Az informatikusoknak meg kellett tanulniuk az energetikai hálózat mûködését, s minden kapcsol ó d ó alrendszert ahhoz, hogy jól készíthessék el a megfelelô interfészeket. Így nem t ú l z á s állítani, hogy egy komplett energetikai SAP modult hoztak létre. A feladatot tovább bonyolította néhány speciális követelmény. A mûködés során összegyûlt hatalmas mennyiségû adatot nemcsak e l e m e z- ni kell és feldolgozni nyilván e l f o g a dh a t ó feldolgozási sebességgel, hanem az elôírások szerint öt évig biztosítani kell az adatok visszakereshetôségét, sôt úgynevezett hatályintervallumok szerint, vagyis azt is tudni kell, hogy az objektumok adataiban keletkezett változások mely idôintervallumban, milyen elôírások alapján történtek meg. Ebbôl következôen, a rendszerterv részeként szigorú e l ô í r á s o k szabályozzák a gráf objektumainak adatváltozt a t ási lehetôségeit is hiszen innen erednek a rendszer alapadatai. Alapos teszt A rendszer átadása az elmúlt év nyarán kezdôdött meg, a funkcionális tesztekkel. Ennek eredményeként a megrendelô igazolta, hogy a rendszer mindazt tudja, amit eredetileg elterveztek. A teljesítménytesztek alapján több h e- lyen módosították, javították az eredeti terveket, így a rendszer ma már az óriási mennyiségû adatot is megfelelô hatásfokkal kezeli. Túl az integrációs teszteken amikor azt vizsgálták, h o g y megfelelôen áramlanak-e az adatok a kapcsolódó rendszerek felé, Polgár Pál elmondhatta, hogy a Fôtáv, az AAM Kft. és a Synergon szakembereinek hatékony együttmûködése jelentôs eredményt hozott létre. A Fôtáv új informatikai rendszere, a Hôháló március 1-jén állt éles üzembe. Budapest, Budai vár 14 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

13 M e g o l d á s A tartalom integrációja Ma már nem elegendô a különbözô dokumentumok egymástól független elektronikus feldolgozása. Az IBM Content Manager a tartalom integrációja révén minôségileg új információk elôállítására is képes. Kérdés, lehet-e tartalmat integrálni? Válasz: nemcsak lehet, de kell is. De mit is jelent a tartalomintegráció? Lassan közhelyszámba megy, hogy a fokozódó versenyhelyzetben csak megfelelô informatikai háttérrel és annak folyamatos, az üzleti igényeket egyre inkább kiszolgáló (sôt esetenként generáló) fejlesztésével lehet helytállni. Ennek megfelelôen a vállalatok üzleti folyamataiban kezelt információk nagyon jelentôs része elérhetô elektronikus formátumban többnyir e azonban csak a létrehozó alkalmazásokból. A Call Center-adatok a Call Center-rendszerbôl, a kontrolling és egyéb pénzügyi adatok a vállalatirányítási rendszerbôl, az elektronikus levelezés a levelezôrendszerbôl és így tovább. Az elektronikus hozzáférés önmagában is hasznos de a dokumentációk, adatok egyidejû áttekintése éppúgy több információval szolgálhat, mint ahogy egy adatbányászati eszköz is képes az adatok összekombinálásával minôségileg új információkat elôállítani. Papír alapú dokumentumok Ábránkon részletesen áttekintjük, milyen információkat milyen eszközökkel tudunk egységes rendszerben kezelni, és akár hosszú távon is tárolni, archiválni. Az IBM Content Manager OnDemand lehetôvé teszi, hogy a nagy tömegben elôállított (akár havi több százezer oldal) dokumentumokat kinyomtatott formájukban automatikusan indexelve tároljuk. Ha a vállalaton belül elektronikusan állítjuk is elô az üzleti dokumentumokat, a beérkezô papíriratok nagyon jelentôs információmennyiséget képviselnek, amit üzleti folyamatainkban fel kell dolgoznunk. Az IBM Content Manager képes arra, hogy a papíriratokat saját szkennerintegrációjával digitalizálja, és workflow funkcióinak segítségével a megfelelô indexelési, feldolgozási, dokumentumkezelési, archiválási feladatokat ellássa. Archiválás Vegyünk egy példát. Az általános gyakorlat szerint a SAP rendszereket egy-másfél évnyi üzleti adat hatékony kezelésére méretezik. Emiatt az ezt meghaladó adatmennyiség esetén a rendszer teljesítménye csökken. A másik probléma a papírdokumentumok SAP-ban való kezelése. Ezekre a problémákra az IBM Content Manager CommonStore for SAP néven nyújt megoldást. A papírdokumentumok archiválására háromféle lehetôséget nyújt: Korai archiválás, amikor a SAP-ba érkezô dokumentumhoz tartozó üzleti objektum még nem létezik. Ekkor a digitalizált dokumentumra mutató bejegyzés egy SAP workflow munkakosarába kerül. Egyidejû archiválás, amikor a dokumentum SAP-ba kerülésekor hozzák létre az üzlet i objektumot is. Késôi archiválás, amikor a SAP-ban már létezô üzleti objektumhoz csatoljuk az érkezô dokumentumot. Mindhárom lehetôségre igaz, hogy az adatelemeket, illetve a dokumentumot az archiváló háttérrendszerben (Content Manager, On- Demand, Tivoli Storage Manager) tároljuk, és a SAP-ba csak egy hivatkozás kerül be. Levelezés, ügyintézés A vállalati levelezô rendszerbe érkezô levelek értékes üzleti információt hordoznak. A level e k tárolására azonban többnyire csak korlátos tárkapacitást tudunk biztosítani. Az IBM Content Manager CommonStore for Exchange / Lotus Notes háromféle lehetôséget nyújt a levelek archiválására: Csatolt állományok archiválása, helyére a levélbe egy hivatkozás kerül. Teljes levéltörzs archiválása (a levél szövegével, csatolt állományokkal együtt). A rendszer a levél törzsét is egy hivatkozásra cseréli. Teljes levél archiválása, amikor a levél nyom nélkül eltûnik a levelezô rendszerbôl. Ekkor a levelezô kliensbôl indítható külön archívumkeresôvel bukkanhatunk archivált leveleink nyomára. Mindhárom lehetôségre igaz, hogy manuálisan, illetve automatikusan (szabályrendszer alapján) is indíthatók. Az Office dokumentumokban készült fájlok az általunk végzett ügyintézési munkát dokumentálják, és egy információs rendszerben egy ügyfél vagy ügy teljes képéhez ezekre is szükség van. Az IBM Content Manager képes arra, hogy integrált dokumentumarchiváló rendszerünk részévé tegye a megfelelô indexadatokkal ellátott irodai dokumentumok a t is. Az archiváláson túl az elkészítéshez is segítséget nyújt verziókezelési, élettörténetiadatgyûjtési, -kölcsönzési képességeivel. Külön gondot jelent a multimédia-anyagok visszakereshetô tárolása, archiválása, hiszen a nagy számosság mellett a nagy adatmennyiségekkel is meg kell küzdeni. Az IBM Content Manager VideoCharger lehetôvé teszi, hogy a visszakeresést a többi dokumentumtípussal összhangban a Content Managerbôl érhessük el, miközben a nagyméretû multimédia-állományok streamed visszajátszásával hatékonyan képes kezelni a gondjaira bízott video- és hangdokumentumokat. Az IBM Enterprise Information Portal lehetôvé teszi, hogy az archívumban tárolt anyagainkat és az online rendszerekben elérhetô információkat egy közös felületen jelenítsük meg, felhasználói szempontból egyetlen hatalmas adatbázisnak látva. 16 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

14 Országos gerinchálózat T e c h n o l ó g i a Immár második alkalommal építettek ki nagy sebességû adatátviteli technológiát a Synergon szakemberei. A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) Gigabit projektjében való részvétel a Synergon egyik kiemelkedô sikere. Az elsô fázisban a Synergon szakemberei 2000 közepén telepítették az elsô nagy teljesítményû kapcsológépeket az NIIF új n a g y sebességû hálózatához, aminek eredményeként a magyarországi NIIF program Európa egyik legnagyobb és legszínvonalasabb hálózatát mûködteti és használhatja (a programról lásd keretes írásunkat). Ez a fejlesztés hat vidéki és hét budapesti helyszínt érintett, amelyek mindegyike 155 Mbps sebességgel kapcsolód o t taz NIIF központhoz. A hálózatban bevezették az akkor még újdonságnak s z á m í t ó MPLS technológiát, amely az a d d ig ia k n á l hatékonyabb hálózatkihasználást és új alkalmazások bevezetését tette lehetôvé. Az NIIF gerinchálózata a HBONE már a m á s o d i k olyan szolgáltatói környezet, ahol a s z a k e mberek az MPLS adatátviteli technológiát alkalmazták az ügyfél legnagyobb megel é g e d é s é r e. Elsôként a MATÁV Rt. IP és ATM gerinchálóz a t integrálásánál használták ezt a technológiát, majd az NIIF után a Vivendi Telecom Hungarynél. Az MPLS Multi Protocol Label Switching alapvetô elônye, hogy a hagyományos hop-by-hop IP fejrész-analizálást lecseréli a sokkal gyorsabb és hatékonyabb címke alapú (destination based) kapcsolásra. A következô fázisban a cég szakemberei részt vettek újabb 22 NIIF régióközpont bekapcsolását lehetôvé tevô feladat végrehajtásában. Az új központok 34 Mbps, i l l e t v e 155 Mbps sebességû vonalakon csatlakoztak a HBONE maghoz. Az új infrastruktúrának egy sor követelményt kell teljesítenie, amelyek az intézményi kör, az oktatási-kutatási feladatok, a nemz e t k ö- A HBONE a 3. fázis után z i projektek, a technológiai eljárások sajátosságaiból fakadnak. Az NIIF és a S y n e r g o n szakemberei sikeresen integrálták a Cisco routereket a korszerû, MPLS alapú gerinchálózatba. Az NIIF hálózat 2,5 Gbps sebességû vonalakból álló országos gerincét az NIIF szakemberei tervezték meg. Újdonság, hogy az országos gerinc három propellerbôl áll. Az elôzô változatban csak a távközlési szolgáltatók által nyújtott SDH szolgáltatás tartalmazott tartalékot az NIIF gerinchálózatában. Balla Attila, az implementácó egyik tervezôje e l m o n dt a, hogy a harmadik fázisban a hálózat központjába a jelenleg legnagyobb teljesítm é n y û Cisco routert telepítették (Cisco t). Az összességében több száz millió forint nagyságrendû projekt eredményeként épült ki Magyarország jelenleg legkorszerûbb h á l ó z a t a és benne a legnagyobb kapacitású útvonalválasztó. A központi routerhez 6 vidéki h e l y s z í n 2,5 Gbps sebességgel kapcsolódik, illetve a központ ugyancsak 2,5 Gbps sebességgel k a p c s olódik a nemzetközi kutatói h á l ó z a t h o z(geant). A vidéki helyszíneken Catalyst 6509 készülékek fogadják a 2,5 Gbps összeköttetést, és Gigabit Etherneten kapcsolódnak a regionális routerekhez. A budapesti régió ugyancsak Gigabit Etherneten kapcsolódik az NIIF központhoz. A Synergon és az NIIF szakemberei között kialakult hagyományosan jó együttmûködés eredményeképpen most elôször valósult meg olyan topológia, amely redundanciát biztosít az NIIF gerinchálózatában. Így vidéken egy vonal, illetve egy hálózati eszköz kiesése esetén még mindig elérhetô marad a hálózat. A NIIF program Közel egy évtizede a magyarországi egyetemek-fôiskolák oktatói és kutatói, valamint a könyvtárak közötti kommunikáció fejlesztése érdekében indították el az úgynevezett nemzeti informatikai infrastrukturális fejlesztési (NIIF) programot. A hálózati infrastruktúra eleinte egy elektronikus levelezô rendszert jelentett, amely azután az internet térhódítása révén fejlôdött internetes hálózattá. A hálózat kiépítésének és mûködtetésének költségeit állami költségvetésbôl a Széchenyi-terv keretében finanszírozzák, a csatlakozást pályázati úton nyerhetik el az egyes intézmények. A körülbelül négyszázezer felhasználós hálózat jelenlegi összes kapacitása immár meghaladja a 10 Gbit/s-ot. A nagyobb végpontok közvetlenül a 155, illetve 34 Mbit/s sebességû gerinchálózathoz kapcsolódnak májusában a kutatói hálózat nemzetközi összes kapacitása 10 Mbit/s volt, jelenleg pedig 155 Mbit/s, amin belül 50%-os a tengerentúli hozzáférés aránya. A gyors és nagyfokú fejlôdés annak köszönhetô, hogy az EU támogatásával erôteljesen fejlôdött az európai kutatói hálózat (GEANT), és különösen az elmúlt három év kormányzati támogatása révén Magyarország ezekben a projektekben az elsôk között vehetett részt. A NIIF irodája a hálózatfejlesztéssel párhuzamosan a jövôben a digitális könyvtári rendszerek, az elektronikus aláírás, a hálózati cash rendszer, a hálózati információk indexelése, az IP-telefónia, a videokonferencia vagy például az elosztott szuper-számítógépes alkalmazások bevezetésére törekszik. A kutatás jó esetben mindig egy lépéssel a kereskedelmi szolgáltatások elôtt jár, aminek megoldását piaci szolgált a t ó k t ó l nem lehet elvárni. A Synergon magas szakmai kompetenciája révén jó partn e r volt abban, hogy az egyik legmagasabb színvonalú, külön célú felsôoktatási kutatási hálózatot létrehozhattuk mondta Nagy Miklós a NIIF Iroda igazgatója. w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 17

15 T e c h n o l ó g i a A tárolás jövôje Becslések szerint a világban felhalmozott összes tárolókapacitás egyetlen esztendô alatt nem kevesebb mint 60 százalékkal nô. Az összes adat mennyisége immár ezer petabájtokban mérhetô. A Compaq hálózati technológiája megoldja a rengeteg adat biztonságos tárolását. Csak egy példa a tárolási igények robbanásszerû növekedésére: alig tíz évvel ezelôtt a telefontársaságok csak a vonalat adták, mással nem nagyon törôdtek. Ma már az Üzleti Intelligencia-alkalmazások segítségével az elôfizetôi krôl a lehetô legtöbb adatot gyûjtik ö s s z e, ezek alapján határozzák meg a célközönség fôbb szokásait és tulajdonságait, elemzik a szolgáltatások hatékonyságát, s igyekeznek egyénenként változó marketingstratégiát kidolgozni. A Deutche Telecom egyes források szerint több mint 25 terabyte mennyiségû adatot tárol. SAN és ENSA Az Internet és az intranet fejlôdése ugyancsak ugrásszerûen növeli a tárolási igényeket beleértve minden egyes vállalkozást, a s t a r t- up cégektôl kezdve a legnagyobb multikig bezárólag. Becslések szerint a dedikált tároló rendszerek piaca az 1998-as 2,7 milliárd dollárról 2003-ra 27 milliárd dollárra nô. Vagyis öt év alatt megtízszerezôdik. Az e-üzlet korában ezek a mennyiségek azonban csak számok fontosabb, hogy egy-egy vállalkozás számára minden egyes bájtnak a nap 24 órájában, az év 365 napján nagy megbízhatósággal elérhetônek kell lennie. Ami pedig csak olyan eszközrendszerrel valósítható meg, amelyet éppúgy szükséges közmûnek foghatunk fel, mint amilyen a gáz vagy a villany. Ennek a közmûrendszernek a neve SAN (Storage Area Network), azaz kicsit pontatlan, nem eléggé kifejezô fordításban: háttértároló hálózat. A SAN olyan dedikált, nagy sebességû hálózat, amely közvetlen kapcsolatot létesít a tároló elemek és a szerverek között. A Compaq 1998 decemberében vezette be az ENSA (Enterprise Network Storage Architecture) rendszert. A SAN-technológiára épülô ENSA-architektúra lényegében az osztott, közös állományok nagy biztonságú és úgynevezett magas rendelkezésre állású tárolását nyújtja. Széles körûen alkalmazható és központilag kezelhetô, rendszer- és alkalmazásfüggetlen, iparilag szabványos megoldás, amelynek teljesítménye és kapacitása k ö n y- nyen kezelhetô és méretezhetô, így minden más megoldásnál alacsonyabb a teljes é l e t- ciklusra jutó költsége (TCO Total Cost of Ownership). Az elmúlt hónapokban a cégek többsége átváltott a központosított rendszerekrôl az osztott kliens-szerver rendszerekre, aminek eredménye egy rendkívül heterogén számítástechnikai környezet lett. Emiatt érzékenyebbé vált az üzleti szempontból kritikus információk biztosítása, védelme és kezelése olyan környezetben, ahol egyszerre több operációs rendszert kell támogatni. A központosított, illetve az osztott rendszerek közötti eltérést az ENSA a tárolók virtualizálásával kezeli. Hatalmas mennyiségû adatot enged összegyûjteni egy architektúrán keresztül, így egymástól távol telepített heterogén alkalmazáskiszolgálók is használhatják akár ugyanazt a háttértárolót is. Az erôforrások kioszthatók online módon, az egyedi közös készletbôl gigabájtól petabájtig, szinte fizikai határok nélkül. Az adatokról azonnali másolat készíthetô biztonsági vagy tesztelési céllal. A felhasználók központilag kezelik az osztott elsôdleges és a biztonsági tárolási erôforrásokat. Ez a megközelítés egy új irányvonalakon alapuló adattárolási gyakorlatot jelent, amely magában foglalja az adatok dinamikus elhelyezését, az automatikus újratelepítést, az intelligens adatmásolást és -védelmet és a teljesítményoptimalizációt. Open SAN Az ENSA-tároló termékeket, szolgáltatásokat, hálózati infrastruktúrát, csatoló eszközöket (kapcsolók, hubok), tároláskezelô szoftvereket és a teljes környezet adminisztrálását és kezelését végzô komponenseket foglal magába. A felhasználók csak egy megbízható, elérh e t ôszolgáltatást látnak, amely az igényeknek megfelelôen osztja el a tárolókapacitást. A Compaq az ENSA-t szakaszokban szállítja. Elôbb a tároló termékeket telepíti UltraSCSI és optikai hálózati alapokon. A következô fázis az összetett (multiple) hostok hozzáférésének kialakítása a közös tárolóeszközhöz. A Compaq üvegszál alapú hálózati backup-megoldást alkalmaz Enterprise Backup Solution, amely ugyanakkor lehetôvé teszi, hogy az összetett (multiple) hostok megosszák a közös könyvtárakat. Az architektúra a vezetô hardver- és szoftverpartnerek tapasztal a t a i n nyugszik, akik a piacot a nyílt szabványok irányába vezetik. Ilyen az Open SAN kezdeményezés is, amelyet a Compaq tároló-gyárában, Colorado Springsben dolgoztak ki. VersaStor Az Open SAN-kezdeményezést a Compaq szakemberei körülbelül olyan fontosnak látják, mint annak idején a LAN és WAN bejelentéseket, amelyekbôl azután kinôhetett az internet. Az Open SAN-rendszernek köszönhetôen a tároló-technológiában megvalósulhat a korlátlan, any to any és many to many funkcionalitás, vagyis elérhetô lesz bármely alkalmazás, operációs rendszer, szerverplatform, tárolóeszköz. A nyílt, széles körben publikált Open SAN-szabványt a vezetô tárolóeszköz-gyártók támogatják. A Compaq az Open SAN-szabványt az ENSA-eszközrendszerben valósította meg, amely kezelését a világ egyik legnagyobb tároló-szoftver gyártójaként a StorageWorks menedzsment szoftverekkel segíti. Ezekre épül a SANworks rendszer, amely már a központi kezelés terén is hasznosítja a nyílt s z a b v á n y elônyeit. A komplex hálózatitároló-kezelési r e n dszer VersaStor Technology néven k a p h a t ó a rendszerszoftver gyártók számára is. Aki szeretne mélyebben elmerülni a témában, keresse fel a h t t p : / / w w w. c o m p a q. c o m / p r o d u c t s / storageworks/san/enterprise-san.html c í m e t. A Compaq háttértárolói piaci szegmens szerint Éves eladások (az egész világon) Piaci részesedés (%) Értékben(milliárd dollár) NT-szerverek (Compaq-szerverben) 49 6,1 UNIX-szerverek (Compaq-szerverben) 12 11,2 Nem Compaq-szerverben 6 3,9 18 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

16 E s e t t a n u l m á n y Sikeres JDE-bevezetés A Synergon szakemberei sok tapasztalattal rendelkeznek a J. D. Edwards-ügyviteli rendszer bevezetése terén. Ma már az építôipar speciális igényeit is ki tudják szolgálni. A fôvárosi Középületépítô Rt. immár több mint félévszázados múlttal dicsekedhet. A Magyarországon szokatlanul nagy múltú cég a második világháborút követôen alakult meg, több kisebb építési vállalkozás összevonásából. A fél évszázad alatt számos tulajdonos i és szervezeti változás után alakult ki a ma mûködô, magyar tulajdonú részvénytársaság. A korábban állami vállalat privatizálással került magántulajdonba, a tulajdonosi többséget a társaság vezetôi által alapított gazdasági társaságok mondhatják magukénak, a munkavállalókból álló szervezet, valamint néhány önkormányzat kisebbségi hányada mellett. Hosszú távon Tevékenységük tehát az elmúlt ötven évben kristályosodott ki, hosszú távon alapozták meg a jó hírüket mind szakmai, mind megbízói körökben. Elôdeik munkáját büszkén vállalják, hiszen általuk formálódott a cég szakmai kultúrája, dolgozóinak, vezetôinek gárdája, amely a mai teljesítmény záloga. Az évi 20 milliárd forintos forgalmat elérô cégcsoportnál több mint hatszáz ember dolgozik. Sikerük több pillérre támaszkodik. A pályázatokon elnyert építési feladatok megvalósítását a projektmenedzsment irányítja. A konkrét kivitelezési munkákban a divíziók vesznek részt, alvállalkozókat bevonva. A Középületépítô Rt. érdekeltségébe tartozó különbözô kivitelezô, gyártó szolgáltató társaságok közremûködése is a hatékonyságot segíti. A cég már bevezette ISO 9002 minôsítési rendszert. Tevékenységük felöleli komplex épületek megvalósítását és felújítását, így születtek az oktatási, egészségügyi, kulturális, banki, vendéglátó és egyéb célokat szolgáló projektek. A Synergonnal való kapcsolatot hosszú távúra tervezik, hiszen a jelenlegi projektet követôen a részvénytársaság saját informatikai vállalkoz ásával, a Projekt Asszisztens Kft-vel együtt további építôipari cégeknél kívánják mûködtetni a J. D. Edwards ügyviteli rendszert. Teljes megoldás A tavaly novemberben kezdôdött új projekt lényege a J. D. Edwards-rendszer bevezetése. Mint Somogyi Emese, a Synergon projektvezetôje, a J. D. Edwards-üzletág vezetô konzulense elmondta, a projekt keretében Compaq szervereket szállítottak, helyeztek üzembe, és kialakították a megfelelô infrastruktúrát. Ezek mellett betanították a kulcsembereket, s természetesen meg kellett ismerniük a vállalati folyamatokat is ahhoz, hogy a J. D. Edwards-rendszer finom hangolását elvégezhessék. Márciusig, a rendszer indulásáig meg kell oldani a kiépített rendszeren a végfelhasználók oktatását, illetve ki kell alakítani az új ügyviteli rendet, s fel kell készülni a nyitásra. Marjai László, a részvénytársaság tulajdonosainak képviselôje, Györgyné Takács Ilona számviteli osztályvezetô, valamint a projekttitkár, Zajácz András nagyon sok feladatot vállalt magára a projekt bevezetése során. Cserébe számos elônyt várnak el az új rendszertôl. A legnagyobb elôny az, hogy eddig a vállalat folyamatai közül csak a pénzügyi és számviteli feladatokat támogatta néhány szigetrendszer, ezzel szemben a JDE a teljes üzleti folyamatra (a projektek, szerzôdések megkötésétôl, a beszerzéseken, az alvállalkozói szerzôdéseken át egészen a számlázásig) megoldást nyújt. A KÖZÉV munkatársai a késôbbiekben a mûszaki és logisztikai területeken tapasztalják majd a legnagyobb változást, emellett a pénzügy és számvitel is komplex megoldást kap. A felsô vezetés így valamennyi területrôl naprakész, teljes körû információkkal rendelkezik. Gyors bevezetés A KÖZÉV szervezeti felépítésében (pl. további gazdasági társaságok bekapcsolása) változások várhatók, amelyekhez az új rendszerben is igazodni kell. Ezen változások befogadására a kialakított üzleti modellt a Synergon munkatársai felkészítették. Somogyi Emese projektvezetô szerint a bevezetés üteme gyors volt, s természetesen számos problémát vetett fel, amire a szoros határidôk miatt mindkét fél számított. A bevezetés során felmerült problémákat a munkában résztvevôk hatékonyan kezelték, ezért a kitûzött feladatokat határidôre sikerült megoldani. A projekt résztvevôi tehát optimistán néznek a márciusi indulás elé. Zajácz András, a KÖZÉV projekttitkára szer i n ta bevezetés kezdetén nem tudták, mekkora feladatra vállalkoznak, hiszen az integrált megoldásokról addig csak elképzeléseik voltak. Az új rendszer megkövetel egyfajta ügyr e n d e t, hiszen a vállalat tevékenységeihez nyújt vonalvezetést. A projekttitkár és a kulcsfelhasználók: Haranginé Fenyvesi Judit, Májer Csaba n a g y o n sok feladatot vállalt magára a b e v ezetés során. Az építôipari sajátosságokhoz igazít á s b a n kiemelkedô szerepe volt Hárshegyi Ilonának, a pénzügyi osztályvezetô elsô helyettesének. Az új helyzet óriási elônyének tartják az információk kinyerésének gyorsaságát, könnyebbségét, az elôzô szigetrendszerekkel ellentétb e n, ahonnan nagy munkaráfordítással, különbözô helyekrôl érkeztek a mutatószámok. A J. D. Edwards-rendszer használatával a kimutatások egy helyrôl készülnek, az információk naprakészek, ami segíti a megalapozottabb d ö n t é- sek meghozatalát. Ezek mellett a KÖZÉV munk atársai látják, hogy ennek az elônynek az ára a rendszer karbantartása és a megfelelô ügyvitellel alátámasztott használata. A kulcskezelôk véleménye szerint a projekt bevezetése idején a Synergon csapata maximális segítôkészséget tanúsított, a tanácsadók nyitottak voltak, mindig a megfelelô megoldást keresték. Nagy nevek A Középületépítô Rt. referencialistáján több jelentôs épület található. Például: Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskola, Közép-Európa Egyetem, MATÁV Igazgatási Központ, Szépmûvészeti Múzeum, M û c s a r n o k,szent István-bazilika, Thália S z í n h á z, Hajós Alfréd uszoda, ELTE oktatási épület, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budai Vár. 20 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

17 L e á n y v á l l a l a t o k Erôsödô pozíciók A cseh és a szlovák piacon a Peregrine teljes termékválasztékát a Synergon csehországi leányvállalata, az Infinity képviseli. Az Infinity tavalyi eredményei kiemelkedôk voltak. Tomás Vymetal A Synergon cseh leányvállalata, az Infinity a.s. rendszerintegrációs megállapodást kötött az amerikai Peregine Systemsszel. Az együttmûködés keretében az Infinity kínálata kibôvül a Peregrine teljes vállalati infrastruktúra-megoldásaival, közöttük az infrastruktúra-menedzsment és e kereskedelmi megoldásokkal, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal és tanácsadással. A megállapodás tovább erôsíti a Synergon-csoport meglévô kapcsolatát a Peregrine-nel, hisz Magyarországon 2001 óta a Synergon a piacvezetô amerikai vállalat stratégiai partnere. A Peregrine-megállapodásról az Infinity a.s. kereskedelmi vezérigazgató-helyettesét, T o m á s Vymetalt kérdeztük. Hogyan látja az infrastruktúra-menedzsment és az e-beszerzés helyzetét a cseh és a szlovák piacon? T. V.: Úgy látjuk, hogy a vállalati rendszermenedzsment mindkét említett ága jelentôsen erôsödik ezeken a piacokon; a partnereink egyre gyakrabban igénylik az ilyen szolgáltatásokat. Miután a vállalatirányítás piacán az alapvetô alkalmazásokban mint például a leltározás, az erôforrás-kezelés stb. bizonyos telítettséget lehet tapasztalni, fokozódó igényeket tapasztalunk a vállalati infrastruktúra kezelése, illetve a vagyonkezelés teljes élettartamra vonatkozó adminisztrációja és megoldásai iránt. Az internet egyre bôvülô használatának és a lehetôségek teljes körû kiaknázása iránti igénynek, illetve a felhasználók érdeklôdésének köszönhetôen az új médium iránt az elektronikus kereskedelem ipara erôteljesen bôvül. Tehát ma Csehországban ez az aktualitás. Milyen üzleti elônyöket várnak a megállapodástól, illetve hogyan befolyásolja az Infinity helyzetét a piacon? T. V.: Azt gondoljuk, hogy a Peregrine Systems fejlett technológiai megoldásainak elérése az Infinity számára lehetôvé teszi, hogy teljes körû és korszerû szolgáltatásokat nyújtson a vállalati vagyonkezelésben, valamint az elektronikus kereskedelem kezelésében és admin i s z trációjában. Vagyis a pozícióink lényegesen erôsödnek és kiszélesednek ezen összetett rendszerek piacán. A Peregrine Systems megoldásai lehetôvé teszik ügyfeleink számára, hogy a vállalati infrastruktúra minden elemét a leghatékonyabb módon kezeljék és fejlesszék, s egyben ez az, amiért a Peregrine-megoldások logikusan kiegészítik a mi aktuális ajánlatainkban szereplô ERP- és CRM-megoldásokat. Ezen bôvítés révén a vállalati folyamatok sokkal átláthatóbbak és hatékonyabban kezelhetôk lesznek, s ezáltal a vállalat fô céljai és tevékenységei jobban támogathatók. Milyen üzleti terveket, lépéseket tartalmaz a megállapodás? T.V.: A fô cél az, hogy a Cseh és a Szlovák Köztársaságban bevezessük és kínáljuk ügyfeleink számára az elemzô, tanácsadó, integrációs és koordinációs szolgáltatásokat, a Solution Connection Partners elnevezésû nemzetközi partnerhálózathoz kapcsolódva. Ugyanakkor a régióban létre kell hoznunk a Peregrine Systems termékeinek eladás elôtti és utáni szervizét, üzembe helyezési, oktatási és felhasználó-támogatási szolgáltatásait. Elsô alkalommal lépnek a szlovák piacra, avagy volt már más példa? T. V.: Már tapasztaltak vagyunk a szlovák piacon. Ez az alapja annak a tervnek, hogy a megfelelô tárgyalások után a Synergon és az Infinity szorosan együttmûködve léphet be a szlovák piacra. Hogyan sikerült az Infinity számára az elmúlt év? Elérték vagy meghaladták várakozásaikat? T. V.: Az elmúlt év az Infinity történetének legjobb éve volt. Az üzleti terveinket mindkét fô elemében a forgalomban és a nyereségben túlteljesítettük. Melyek a legfontosabb célok a 2002-es évben? T. V.: Mindenekelôtt 2002-ben szeretnénk megôrizni a piaci eredményességünket. Befejezzük a vállalat átszervezését, amelyet az ISO 9001 szabályai alapján kidolgozott folyamatszervezéssel kezdtünk meg. A vállalatunk legfôbb célja pedig továbbra is az, hogy olyan elégedett ügyfeleink legyenek, akik az informatikai problémáikkal, feladataikkal és terveikkel rendre visszatérnek hozzánk. Új eszközgazdálkodási megoldás A Peregrine infrastruktúra menedzsment portfóliójának központi eleme az AssetCenter, a teljes életciklusú e s z k ö z g a z d á l- kodást támogató alkalmazás. Az AssetCenter az eszközök nyilvántartásán felül nyomon követi azok beszerzési folyamatát, az üzemeltetéshez kapcsolódó szerzôdéseket, valamint a költségeket is. Különösen alkalmas az informatikai infrastruktúra kezelésére, mivel képes a számítógépek pontos konfigurációjának és a t e l e p í- tett szoftverek nyilvántartására is. Az alkalmazás legújabb, 4.00 verziója, amely február elején jelent meg, integrált Kábel Menedzsment modult is tartalmaz, amely a hálózati topológ i á t és a csomópontokra, végpontokra kötött eszközöket tartja nyilván. Az AssetCenter teljes mértékben integrálható a különféle hálózat- és d e s k t o p-menedzsment eszközökkel, így a rendszerbôl közvetlenül elérhetôk a hálózatra kapcsolódó távoli számítógépek, feltérképezhetô a konfigurációjuk és aktualizálható a nyilvántartás. 22 M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

18 Virtuális tanterem B e m u t a t j u k Jó érzékkel fedezték fel a Centra Software szakemberei, hogy a tudás alapú gazdaság új, hatékony kommunikációs eszközöket igényel. Szoftvereik új menedzsmentkultúrát teremtenek. Minden új megoldás pénz és infrastruktúra kérdése. A gazdaság lassulása ellenére vagy talán éppen azért újabb és újabb vállalatok igyekeznek javítani mind üzleti kommunikációjuk hatékonyságát, mind szakembereik oktatási lehetôségeit s így felkészültségét. Ebben segítenek a Centra-szoftverek. Ma már a kisebb méretû vállalatoknál sem okoz gondot a folyamatos kapcsolattartáshoz szükséges infrastruktúra kiépítése, a 28,8 Kbps sávszélességhez szükséges PC-k, modemek, hangkártyák és mikrofonos fülhallgatók beszerzése. A Centra-licencek vásárlása pedig bôségesen megtérül olyan területeken, mint például a rendszergazdák és moderátorok képzése, a projektek menedzselése, a rendszer e s üzleti kapcsolatok tartása. Együttmûködés Ilyen infrastruktúra birtokában a világ bármelyik pontjáról egyetlen virtuális tanterembe ülhetnek a tanulócsoportok, vagy tárg y a l ó- terembe a szakmai teamek tagjai. Szimpóziumszerûen megvitathatják az adott helyzetet és a különféle elképzeléseket. Moderált keretek közt mindenki hozzászólhat. A nagy távolságban tartózkodó oktatók és tanulók, kollégák, üzleti partnerek kapcsolatának költségeit lényegesen jobban csökkenthetik, mintha utazgatnának, szállást foglalnának, vagy akár a hagyományos videokonferenciával oldanák meg több helyszín egyidejû kapcsolatát. Minden Centra-termék tartalmazza a Voice Over IP technológiát, így a hagyományos telefonvonalak akár konferencia közben is használhatók. A Centra termékei közül legkeresettebb a Symposium 4.0, amely lényegében egy jól skálázható platform a szinkron e-learninghez vagyis a weben tartott interaktív távoktatáshoz s az üzleti kapcsolatok fenntartásához egyaránt. Az e-learningben, a viszonteladók technikai tréningjein, az értékesítési és projektfejlesztési tréningeken, a csoportmunka interaktív gyakorlatában jellemzôen húsz harminc fôs csapatok dolgozhatnak, de a rendszert akár 250 fôs oktatásokhoz vagy nagy létszámú tanácskozásokhoz is használhatják. A prezentációs tábla egy idôben több elôadó között is megosztható. A Symposium 4.0 együttmûködik az Excellel, a PowerPointtal, a Worddel és más szoftverekkel. A program résztvevôi szükség szerint megkérdezhetik a moderátort, megvitath a tják vele és egymással a napirenden lévô témákat. Természetesen az oktató is kérdezhet, kérheti a hallgatók megerôsítését, meggyôzôdhet arról, értik-e, vagy netán érdemesebb részletesebben kifejteni a szóban forgó témát. Elôadásaihoz használhat írott szöveget, PowerPoint-állományokat, s mondandójának illusztrálására az interneten található hasonló témájú honlapokat is bemutathatja. Mûködésben a Centra Symposium Új kultúra A Centra Conference 3.0 csomag fôleg vállalati alkalmazásokhoz, termékbemutatókhoz, részvényesek tájékoztatásához használatos. Akár ötszázan használhatják szekciónként, s mobil eszközökre is gyorsan letölthetôk a hanggal integrált PowerPoint-prezentációk. A Centra emeeting pedig ad hoc tanácskozások elôkészítéséhez és rendezéséhez használható PC-vel és web-böngészôvel. A Centra nemcsak elôállítja és forgalmazza, hanem üzleti kapcsolataiban természetesen alkalmazza is a termékeit. E-learning partnere a Saba, a KnowledgePlanet, a Click2Learn és a Docent, az oktatási tartalomban szövetségese a SkillSoft és a GlobalKnowledge, technológiai partnerei között pedig a Cisco Systems, a Microsoft, az Oracle és az Ariba szerepel. A rendszerek képességeit és elônyeit három földrész közel harminc országában partnercégek ismertetik a felhasználókkal. A folyamat elônyére válik, hogy résztvevôit ugyancsak a Centra Symposium szoftvere kapcsolja össze. Ezt használják a tapasztalatcserére, a munkával kapcsolatos megbeszélésekre is. A Synergon videokommunikációs csoportvez e- tôje, Cseh Zsolt, a Synergon termékmenedzsere szerint, ha a felhasználók alaposan megismerik a Centra-szoftverek szolgáltatásait, egészen ú j menedzsmentkultúrát alakíthatnak ki. Magyarul A nemzetközi kapcsolatokhoz ma már elengedhetetlen, hogy a kommunikáció eszköze alkalmazkodjék a résztvevôk írásmódjához. A piacvezetô Centra ezért a Synerg o n n a l kötött szerzôdést követôen megoldotta, hogy a rendszer a magyar karaktereket is kezelje. Dinamikus fejlôdés Varga Miklós Az 1995-ben alakított cég 1997-ben kezdte forgalmazni jelenlegi termékeit, amelyek akár 28,8 Kbps sávszélességen interaktív audiovizuális kapcsolatot tesznek lehetôvé. Az új szoftverek lényegesen megkönnyítik a nagy távolságokat áthidaló szinkron elektronikus oktatást és az üzleti kommunikációt. Átütô sikerüket jelzi, hogy a fejlesztô és gyártó cég egy év múlva 4,3 millió dollár bevételt ért el, s az Argus Research Company elemzése szerint 2001-ben már közel 45 millió dollár bevételre számíthat. Mára 1,3 millióra nôtt a Centra szoftverek végfelhasználóinak száma. Többek közt olyan vállalatoknál alkalmazzák a szoftvereket, mint az American Express, az AT&T, a Cable&- Wireless, a Coca Cola, az Exxon Mobil, a L u c e n t,a NationWide Insurrance, a Nec, a Novell, a Procter & Gamble, a Siemens, a Sony és a Toshiba. w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 23

19 R ó l u n k í r t á k A Synergon 1 milliárd forintot meghaladó kormányzati megrendelést kapott közölte a társaság a Magyar Tôkepiacban. A szerzôdés értelmében a Synergon 4 ezer darab Compaq személyi számítógépet szállít a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága részére. A szerzôdéses tevékenység magában foglalja a számítógépek standard preinstallációját és kiszállítását a felhasználók részére. Magyar Hírlap, december 7. A Synergon Informatika Rt. megrendelést kapott a Kereskedelmi és Hitelbank Rt-tôl tájékoztatta a Synergon az MTI-t közleményben kedden. A Synergon meghívásos pályáztatás révén nyerte el a megrendelést, amely a K&H Bank három budapesti géptermének nagy sávszélességû optikai kapcsolaton megvalósított összeköttetésének és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásoknak a biztosítását szolgálja. Népszava, december 12. A Synergon Informatika Rt. az elmúlt idôszakban több megrendelést kapott e-learning rendszer kivitelezésére, e- learninges tananyag fejlesztésére. Egyre több vállalkozás ismeri fel az e-learning gazdaságosságát, amit a Raiffeisen és a K&H bankok megrendelései is bizonyítanak. Prim Online, december 13. Keretszerzôdést írt alá tegnap a Synergon nevében Czakó Ferenc vezérigazgató és Peter Dicks, a NC3A ügynökség vezérigazgatója. Ezzel a Synergon csatlakozott a NATO által használt versenyeztetéses beszerzési eljáráshoz (BOA Basic Order Agreement). A késôbbiekben konkrét beszerzési i g é n y esetén az ügynökség automatikusan a keretszerzôdésben rögzítettekhez igazodó ajánlatot kér a Synergontól. A mindenképp vonzó lehetôségnek tartja a NATO-val való esetleges együttmûködést. Napi Gazdaság, december 19. Az év végének a közeledtét jelzi, hogy megindult a legek választása. Az origo is beállt a sorba, öt kategóriában keresték a legjobbakat, most a kategóriagyôztesek közül választják ki az olvasók az Év emberét. Az üzletemberek közötti kategóriát Czakó Ferenc, a Synergon fô tulajdonos vezérigazgatója nyerte. A Synergon vezetôje olyan versenytársakat elôzött meg az olvasók szerint, mint Csányi Sándor, az OTP elnökvezérigazgatója, Demján Sándor, a Tri- Gránit-csoport vezetôje, Járai Zsigmond, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Straub Elek, a MATÁV Rt. elnök-vezérigazgatója. Portfólió Online, december 27. A Synergon egy tavaly decemberben megnyert pályázat révén kiépítheti az egységes kormányzati gerinchálózat budapesti szakaszát. A közbeszerzési értesítô ma megjelent száma pedig közreadja, hogy a Synergon az elsô vidéki ütem megvalósításának jogát is elnyerte. Ezzel 254 millió forint vállalkozási összeg fejében nagy sebességû adatátviteli kapcsolat épül ki 18 megyei és 3 budapesti intézmény, valamint a Miniszterelnöki Hivatal között. Számítástechnika Hírlevél, január 23. A Raiffeisen és a Synergon közötti partneri együttmûködés révén a Synergon szállította a bank újonnan megnyíló fiókjai számára a vállalati hálózatra csatlakozást biztosító Cisco hálózati eszközöket, illetve alakítja ki a teljes banki hálózatban a Cisco alapú adatkommunikáció rendszerét. Ennek részeként, 2001-ben a Synergon szakemberei a vállalat hálózatán bevezették a bankbiztonságot nagymértékben növelô, a telephelyek közötti adatkommunikáció-titkosítási funkciót, illetve elsô lépésben megvalósította a bank kiemelt fontosságú fiókjainál a VoIP (Voice over Internet Protocoll) technológia használatát, mely révén nem csak az adat-, hanem a hangkommunikáció is ugyanazon a rendszeren keresztül valósul meg, költséghatékony módon kihasználva a meglévô ITinfrastruktúrát. e-kereskedelem, január 23. A Synergon Informatika Rt. több mint egyéves elôkészítô munkája, valamint az általa végzett megvalósíthatósági felmérés alapján a Generali-Providencia Biztosító Rt. (GPR) a Synergonnal és az IBM Magyarország Kft-vel közösen dokumentumarchiválási projektet indított el. A megoldás gerincét az IBM Content Manager rendszere képezi. A projektben szállított IBMeszközöket a GPR a Synergon fôvállalkozásában szerezte be. A megoldás funkcionalitását tekintve Magyarországon egyedülálló, mivel együttmûködik a Generali üzletmenetet támogató IT-rendszereivel. A sikeres pilot után a Synergon szakemberei a Generali munkatársaival együttmûködve végezték el a bevezetéshez szükséges testre szabási és fejlesztési feladatokat. Telecomputer, január 28. A Synergon Informatika Rt. oktatási igazgatósága, a Synergon Education és a Nexon Kft. elvi megállapodást k ötöttek arról, hogy a Synergon és p a r tnerei által fejlesztett, Microsoftt e c h n ológiára épülô Synedu Phoenix 2.0 E-Learning Képzésmenedzsment Rendszert és a Nexon Best!HR elnevezésû Humáneroforrás-gazdálkodás Rendszerét együtt, integrált rendszerként kínálják ügyfeleiknek. Az egyelôre még gyerekcipôben járó elektronikus oktatás területén a Synergon Education Magyarországon vezetô szerepet tölt be, ám a piac méreteibôl következôen a rendszerintegrátor eredményére ez egyelôre nincs jelentôs hatással. A most megkötött elvi megállapodás is elsôsorban a késôbbiekben hajthat hasznot a Synergonnak, az üzlet mérete a társaság gazdálkodásához képest elhanyagolható. Napi Gazdaság, február 6. A Synergon Informatika Rt. és a Peregrine Systems tavaly kötött stratégiai megállapodása már több sikeres projektet eredményezett. Az ISC-Hungária Informatika Kft. informatikai outsourcing szolgáltató tevékenységét támogató új helpdeskjének bevezetése nemrég zárult, sikeresen folynak továbbá a Deloitte & Touche Central Europe eszközgazdálkodási és a Budapest Bank változáskezelési projektjei. A Synergon új üzletfejlesztési tevékenysége, a Peregrine Systems rendszereire épülô infrastruktúra menedzsment megoldáscsomagjának piaci bevezetése az iparági átlagnál rövidebb idô alatt történt. Telecomputer, február 11. A 2000-es 14,4 milliárd forintos árbevétel után a Synergon Informatika Rt. 21,5 milliárd forintos forgalmat ért el tavaly. 200 millió forinttal csökkent a cég vesztesége is, az Ebitda pedig már pozitív (427 millió forint) volt tavaly jelentették be tegnap. Magyar Hírlap, február M A G A S Y N / t a v a s z w w w. m a g a s y n. h u

20 Cisco tanfolyamok T a n f o l y a m a i n k Bevezetés a számítógéphálózatos technikába 2 nap Ft április 4 5. június 1 2. Kezdô Cisco tanfolyam 5 nap Ft április május Haladó Cisco tanfolyam 5 nap Ft május június ATM tanfolyam 2 nap Ft május 2 3. Exchange 2000 tanfolyamok 1572 Implementing & Managing MS Exchange nap Ft április június Designing MS Exchange 2000 for the Enterprise 3 nap Ft május Microsoft Office 2000 tanfolyam 1332 Deploying & Managing Office nap Ft Igény szerint indulnak a tanfolyamok Windows 2000 tanfolyamok 2151 MS Windows 2000 Network & Operating System Essentials Implementing MS Windows 2000 Professional & Server 5 nap Ft május június Implementing a MS Windows 2000 Network Infrastructure 5 nap Ft május Implementing, Administering MS Windows 2000 Directory Services 5 nap Ft június Updating Support from MS Windows NT 4.0 to Windows nap Ft május Designing MS Windows 2000 Directory Services Infrastructure 3 nap Ft május Designing a MS Windows 2000 Migration Strategy 2 nap Ft április Designing a MS Windows 2000 Networking Services Infrastructure 4 nap Ft június Designing a Secure MS Windows 2000 Network 5 nap Ft június Designing Highly Available Web Infrastructure 4 nap Ft április 2 5. június Microsoft SQL 7.0 tanfolyamok 1566 System Administration for SQL Server nap Ft április Implementing Database Design on SQL Server nap Ft május Accelerated Training for MS SQL Server nap Ft június Microsoft SQL 2000 tanfolyamok 2071 Querying MS SQL Server 2000 with Transact-SQL 2 nap Ft május Administering a MS SQL Server 2000 Database 5 nap Ft május Programming a MS SQL Server 2000 Database 5 nap Ft május II. negyedév Microsoft Solution Framework 1516 Principles of Application Development 3 nap Ft Igény szerint indulnak a tanfolyamok A tanfolyamok ára a segédletek árát és az ÁFÁ-t nem tartalmazza. A segédlet ára a kezdô és haladó Cisco oktatáshoz Ft+12% ÁFA. Oktatási audit A hatékony képzések érdekében kínáljuk ezen szolgáltatásunkat. Az audit során igény szerint a következô feladatokat végezzük el: jelenlegi tudás felmérése; felmérés oktatási igény elôrejelzéséhez; oktatások utáni felmérés az oktatások hatékonyságáról. Oktatási kondíciók Jelentkezést, megrendelést a tanfolyam kezdete elôtt min. 2 héttel írásban kérjük számunkra megküldeni en, faxon vagy postai úton módosítást is ezen idôszak alatt áll módunkban elfogadni. Lemondás esetén a tanfolyam kezdete elôtt 1 2 hét között a tanfolyam értékének 25%-át, 1 héten belül 50%-át, meg nem jelenés esetén 100%-át számítjuk fel kötbérként. A tanfolyamok árának és idôpontjának változtatási jogát fenntartjuk. A következô tanfolyamokra is fogadunk el jelentkezéseket, a tanfolyamok igény szerint indulnak (min. 5 fô jelentkezése esetén). 934 Accelerated Training for MS Windows NT 4.0 Enterprise Technologies & MS TCP/IP 983 Accelerated Training for MS Windows NT MS Exchange Server 5.5 Series Concepts & Administrator 1313 MS Exchange Server 5.5 Series Accelerated Training for Administration & Implementation Accelerated Training for MS SMS Server 2.0 Részletes tematika, információ: Synergon Education Budapest 1139, Váci út 99., Tel.: Fax: w w w. s y n e d u. h u w w w. m a g a s y n. h u M A G A S Y N / t a v a s z 25

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB ADATSEBESSÉG ÉS CSOMAGKAPCSOLÁS FELÉ 2011. május 19., Budapest HSCSD - (High Speed Circuit-Switched Data) A rendszer négy 14,4 kbit/s-os átviteli időrés összekapcsolásával

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése

Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Néhány sikeres külföldi eeducation projekt áttekintése Kovács Krisztina Education Business Developer Közép-Kelet Európa, Közel-Kelet, Afrika 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások

Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások Antenna Hungária Jövőbe mutató WiFi megoldások KIFÜ színpad Infotér Konferencia 2016. november 9. Lázár János Távközlési Üzletágvezető Antenna Hungária vezeték nélküli stratégia és célkitűzések ANTENNA

Részletesebben

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK SYNERGON ÜgymeNET TÉRSÉGFEJLESZTŐ HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltató önkormányzat, szolgáltató kistérség Az Európai Unióhoz való csatlakozás új teret nyitott hazánkban. Az önkormányzati testületek, kistérségi

Részletesebben

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet

Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vaszary János Általános Iskola és Logopédiai Intézet Informatikai stratégia Tata, 2011. Informatikai stratégia - 2 - Tartalom 1. Számítógépes hálózatok... - 3-2. Internet kapcsolat... - 3-3. Interaktív

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító

A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító INFORMATIKAI ÉS ÜZLETI TANÁCSADÁS RENDSZERINTEGRÁCIÓ HÁLÓZATI MEGOLDÁSOK RENDSZERTÁMOGATÁS OUTSOURCING VIRTUALIZÁCIÓ IP TELEFONRENDSZEREK A-NET Consulting a komplex informatikai megoldásszállító A-Net

Részletesebben

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH

Szélessávú piacok hatósági szabályozása. Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH Szélessávú piacok hatósági szabályozása Kihívások az infokommunikációban IVSZ NHH konferencia Ludányi Edgár - NHH 2 Tartalom I. Szélessávú piacok helyzete, fejlődési irányai II. Szélessávú piacok fejlődését

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata

Microsoft alapokon az országszerte mintegy 200 telephellyel rendelkező szervezet. hálózata Állami Foglalkoztatási Szolgálat: 30 százalékkal csökkentek az informatikai rendszer működtetési költségei a Microsoft Infrastruktúra Optimalizációs Modellje segítségével Microsoft alapokon az országszerte

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Vezetői információs rendszerek

Vezetői információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Kiadott anyag: Vállalat és információk Elekes Edit, 2015. E-mail: elekes.edit@eng.unideb.hu Anyagok: eng.unideb.hu/userdir/vezetoi_inf_rd 1 A vállalat, mint információs rendszer

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR

30 MB INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR INFORMATIKAI PROJEKTELLENŐR 30 MB DOMBORA SÁNDOR BEVEZETÉS (INFORMATIKA, INFORMATIAKI FÜGGŐSÉG, INFORMATIKAI PROJEKTEK, MÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI FELADATOK TALÁKOZÁSA, TECHNOLÓGIÁK) 2016. 09. 17. MMK- Informatikai

Részletesebben

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT

Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT Informatikai Igazgatóság: Ú J B E L É PŐK RÉSZÉRE NYÚJTOTT I N F O R M A T I K A S Z O L G Á L T A T Á S O K Az Igazgatóság felelős az informatikai szolgáltatások biztosításáért, kiemelten a központi gazdálkodási

Részletesebben

Konzultáció és terméktámogatás Linux alapokon. Basa Richárd igazgató Novell PSH Kft.

Konzultáció és terméktámogatás Linux alapokon. Basa Richárd igazgató Novell PSH Kft. Konzultáció és terméktámogatás Linux alapokon Basa Richárd igazgató Novell PSH Kft. Linux Ecosystem Linux ecosystem Adatbázis Csoport- munka Asztali Alkalmazások Rendszer- felügyelet Alkalmazás Integráció

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE

AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE AZ IKIR TANULSÁGAI ÉS KITERJESZTÉSE Minta projekt a gördülékenyebb együttműködés reményében 1. Intézményközi Információs Rendszer Adatkommunikációs központ Elektronikusan elérhető tájékoztató és adatszolgáltató

Részletesebben

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás

Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor PM10 Üzleti intelligencia megoldás Infor Üzleti intelligencia (Teljesítmény menedzsment) Web Scorecard & Műszerfal Excel Email riasztás Riportok Irányít Összehangol Ellenőriz Stratégia Stratégia

Részletesebben

Bartimex Kft. Cégbemutató

Bartimex Kft. Cégbemutató Bartimex Kft. Cégbemutató A Bartimex Kft. magyar magánszemélyek tulajdonában álló, bankkártya és informatikai területen tevékenykedő, tanácsadó vállalkozás. Szakértőként elsősorban az üzleti és technológia

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS

1047 Budapest, Baross u. 91.-95. tel: (1) 399-5500 fax: (1) 399-5599 GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS A Synergon Informatika Rt. 2005. január 1-jétől június 30-ig tartó 6 hónap pénzügyi eredményei Nem auditált, konszolidált Nemzetközi Pénzügyi Jelentés/ Beszámolói Szabályok szerint összeállított

Részletesebben

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.

Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. bemutatkozás: Az Angyal Business Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. magyarországi és európai közép-, és nagyvállalatok számára nyújt informatikai

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi

Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi Több mint 25 éves, különböző gazdasági területeken megszerzett informatikai gyakorlati tapasztalat Közel 20 éve dolgozom az egészségügyi számítástechnika területén A gyógyszerészekkel együtt éltem végig

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére

A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Sajtótájékoztató 2010. október 6. A tudás hatalom új generációs oktatás az IP telefónia népszerűsítésére Szekeres Viktor Gloster telekom Kft. Mészáros Attila Cisco Magyarország Kft. Mai témáink Rövid bemutatkozás

Részletesebben

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN )

2011.01.24. A konvergencia következményei. IKT trendek. Új generációs hálózatok. Bakonyi Péter c.docens. Konvergencia. Új generációs hálózatok( NGN ) IKT trendek Új generációs hálózatok Bakonyi Péter c.docens A konvergencia következményei Konvergencia Korábban: egy hálózat egy szolgálat Konvergencia: végberendezések konvergenciája, szolgálatok konvergenciája

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban

A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban A cloud szolgáltatási modell a közigazgatásban Gombás László Krasznay Csaba Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company HP Informatikai Kft. 2011. november 23. Témafelvetés 2 HP Confidential Cloud

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu

IT-Shield Mss. Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu IT-Shield Mss Biztonság a javából. Kezelt biztonsági szolgáltatások üzletéhez igazítva! www.it-shield.hu PAJZS a KiberviLág FELÉ Napjaink egyre nagyobb kihívásokkal küzdő üzleti informatikai világában

Részletesebben

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható

Az OpenScape Business rendszerek egységes architektúrára épülnek: Rugalmas, skálázható és megbízható Rugalmas, skálázható és megbízható Az OpenScape Business rendszer a kis- és közepes vállalkozások változatos igényeinek minden szempontból megfelelő korszerű, egységes kommunikációs (UC) megoldás. A rendszer-felépítése

Részletesebben

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő

ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL. Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő ÉLET A FELHŐBEN - HATÉKONYSÁGNÖVELÉS CLOUD TECHNOLÓGIÁVAL Baranyi Fanni Microsoft Online Szolgáltatások Értékesítési Szakértő Magunknak állítjuk elő: kapacitáshiány, vagy kapacitástöbblet Közműhálózatok:

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése

A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése A visegrádi országok vállalati információs rendszerek használati szokásainak elemzése és értékelése KRIDLOVÁ Anita Miskolci Egyetem, Miskolc anitacska84@freemail.hu A vállalkozások számára ahhoz, hogy

Részletesebben

Ellenőrzés kialakulása

Ellenőrzés kialakulása 2016. február 26. Címszavakban. Ellenőrzés kialakulása Cél: a hadsereg fenntartási költségeinek vizsgálata a költségvetés felhasználásának és az adófizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzése

Részletesebben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben

Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Szolgáltatás mérés/riportolás magas fokon Egy valós megoldás Pepsi berkekben Mérő Gábor PepsiAmericas Kft Technikai szolgáltatási Vezető Hajdú Miklós ICON Számítástechnikai Rt Alkalmazás- és Rendszerfelügyeleti

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Kontrolling a gyakorlatban

Kontrolling a gyakorlatban Költséghatékonyság házunk tájánt Kontrolling a gyakorlatban Mátyásföldi Imre LogControl Kft. www.logcontrol.hu Kis- és középvállalatok jelenlegi hatékonysága Lemaradás az EU többi országához képest Informatikai

Részletesebben

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA

A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS. SZERVEZETI PROFIL. SZERVEZETI STRATÉGIA A SZERVEZT SZERVEZETI IDENTITÁS.. SZERVEZETI STRATÉGIA 2 Szervezet neve:... 1. ALAPOK A. Szervezet neve B. Szervezet jogi háttere C. Szervezet víziója D. Szervezet missziója és célrendszere 2. TERVEK A.

Részletesebben

LIBRA: a programozott fejlődés

LIBRA: a programozott fejlődés www.mve.hu LIBRA: a programozott fejlődés Előadó: Galambosné Schuszter Anna Portfoliónk Kis- és Középvállalati rendszerek: LibraCom LIBRA3S LIBRA3S Standard Nagyvállalati rendszerek: LIBRA6i LIBRA6i spec.

Részletesebben

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu

Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT. keringer@szombathely.hu Szombathely Város Vezetõi Döntéstámogató Rendszere VDIR-STAT Miért? Az információ áramlás rendezetlen! Végrehajtási kontroll körülményes vagy hiányos! KSH adatbázis naprakészsége? Városról naprakész adatok

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork.

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: 467-70-30 F.: 467-70-49. info@scinetwork. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. Hotspot környezetek T.: 467-70-30 F.: 467-70-49 info@scinetwork.hu www.scinetwork.hu Sándor Tamás főmérnök Nem tudtuk, hogy lehetetlen, ezért megcsináltuk.

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ

8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI. Klaszter, mint virtuális logisztikai központ 8., ELŐADÁS VIRTUÁLIS LOGISZTIKAI KÖZPONTOK ALKALMAZÁSAI Klaszter, mint virtuális logisztikai központ Feladatai: a beszállítói feladatok kis és középvállalatok versenyképességeinek fokozása érdekében,

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel

OZEKI Phone System. A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére. A jövő üzleti telefon rendszere SMS. Mobil mellékek. Összhang az IT-vel A jövő üzleti telefon rendszere A jövő vállalati telefon rendszerének 4 alappillére SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés Összhang az IT-vel É rdemes elolvasni! Ajánlatkérés Kérem, töltse ki az űrlapot,

Részletesebben

Számítógépes hálózatok

Számítógépes hálózatok 1 Számítógépes hálózatok Hálózat fogalma A hálózat a számítógépek közötti kommunikációs rendszer. Miért érdemes több számítógépet összekapcsolni? Milyen érvek szólnak a hálózat kiépítése mellett? Megoszthatók

Részletesebben

Beszállítók: dualitás és lehetőség

Beszállítók: dualitás és lehetőség Beszállítók: dualitás és lehetőség Egy vállalati felmérés eredményei MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet, CEU 2015. október Lehetőség vagy dualitás? Kis, nyitott, feltörekvő gazdaságok vállalatai Nemzetközi

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

A gyártási rendszerek áttekintése

A gyártási rendszerek áttekintése SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Gyártócellák (NGB_AJ018_1) A gyártási rendszerek áttekintése Bevezetés A tantárgy célja A gyártócellák c. tárgy átfogóan foglalkozik a gyártás automatizálás eszközeivel, ezen

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Smarter cities okos városok. Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr Smarter cities okos városok Dr. Lados Mihály intézetigazgató Horváthné Dr. Barsi Boglárka tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI

Részletesebben

Beszerzés a Tesco-ban

Beszerzés a Tesco-ban Beszerzés a Tesco-ban Császár László Regionális Beszerzési & Flotta Menedzser 2015 december 09. 1 Tartalom Egységes Európai Tesco - Struktúra váltás a Tescoban Egységes Európai Beszerzés - A beszerzés

Részletesebben

IBM felhő menedzsment

IBM felhő menedzsment IBM Váltsunk stratégiát! Budapest, 2012 november 14. IBM felhő menedzsment SmartCloud Provisioning és Service Delivery Manager Felhő alapú szolgáltatások Felhasználás alapú számlázás és dinamikus kapacitás

Részletesebben

MLBKT XIII. kongresszusa

MLBKT XIII. kongresszusa MLBKT XIII. kongresszusa 2005. november 16-18. Werle Zoltán Beszerzési Igazgató, Magyar Telekom Rt. 2005.11.16-18., page 1 Szabályozott környezet Tulajdonosi szabályozások Vezérigazgatói szabályozások

Részletesebben

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN)

A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) A JÖVŐ SZOLGÁLTATÁSAI Ismerkedjen meg a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) előnyeivel! A vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok (WWAN) alkalmazásának előnyei Napjainkban egyetlen üzleti

Részletesebben

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu

Az Internet elavult. Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft. www.cardinal.hu Az Internet elavult Gyimesi István fejlesztési vezető Cardinal Számítástechnikai Kft wwwcardinalhu Cardinal Kft 2006 1 Elektronikus elérésre szükség van Internet híján betárcsázós ügyfélprogramok voltak:

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE)

Cloud Computing a gyakorlatban. Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Cloud Computing a gyakorlatban Szabó Gyula (GDF) Benczúr András (ELTE) Molnár Bálint (ELTE) Az el adás felépítése CLOUD ALKALMAZÁSI FELMÉRÉSEK CLOUD COMPUTING DEFINICIÓK CLOUD SZOLGÁLTATÁSI ÉS ÜZEMEL-

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről

ÁSZF 1. melléklet. GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b. részéről ÁSZF 1. melléklet GST-Max Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1021 Budapest, Völgy utca 32/b részéről Click&Flow licenc, éves szoftverkövetés és kapcsolódó szolgáltatások díjai érvényes: 2015.08.01-től 1/7

Részletesebben

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu

Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Ön a jogi feladataira koncentrálhat, az informatikai hátteret mi biztosítjuk. Arconsult Kft. (1) 225-8810 info@arconsult.hu www.eugyved.hu Elektronikus cégeljárás Szoftver és hardver megoldások Ügyviteli

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan

IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan IT Szolgáltatás Menedzsment az oktatási szektorban - 90 nap alatt költséghatékonyan Bácsi Zoltán Bedecs Szilárd Napirend Közép Európai Egyetem (CEU) bemutatása IT stratégia kialakítása Változás előtt Termék

Részletesebben

BYOD. Bring Your Own Device

BYOD. Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device BYOD Bring Your Own Device vagyis Hozd magaddal a saját eszközöd Magyarországon a táblagépek és az okostelefonok gyors terjedésével és azzal, hogy hazánkban is számos üzleti

Részletesebben

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu

Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu Digitális követ az információs társadalom segítésére Dr. Erényi István istvan.erenyi@nfm.gov.hu digitalchampion@nfm.gov.hu EU 2020 uniós gazdasági stratégia és Európai digitális menetrend Komoly kihívás

Részletesebben

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant

Probléma Menedzsment és a mérhetőség. Suba Péter, Service Delivery Consultant Probléma Menedzsment és a mérhetőség Suba Péter, Service Delivery Consultant Bemutatkozás Getronics - Informatikai outsourcing világcég - 27000 alkalmazott - Számos világcég informatikai infrastruktúrájának

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Távközlés, internet 2006. III. negyedév

Távközlés, internet 2006. III. negyedév www.ksh.hu A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LEGFRISSEBB ADATAIBÓL Következik: Előzetes adatok az ipari termelés változásáról 2006. december 7. Közzététel: 2006. december 6. Sorszám: 210. Távközlés, internet

Részletesebben

BalaBit IT Security. A sárkány útja. Györkő Zoltán Üzletfejlesztési Igazgató BalaBit IT Security Budapest, 2011. június 2. www.balabit.

BalaBit IT Security. A sárkány útja. Györkő Zoltán Üzletfejlesztési Igazgató BalaBit IT Security Budapest, 2011. június 2. www.balabit. BalaBit IT Security A sárkány útja Györkő Zoltán Üzletfejlesztési Igazgató BalaBit IT Security Budapest, 2011. június 2. A BalaBitről A BalaBit a világ egyik vezető IT-biztonsági szoftverfejlesztő vállalata

Részletesebben

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés

Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Az Internet jövője Nemzetközi és hazai kitekintés Dr. Bakonyi Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jövő Internet Nemzeti Technológiai Platform Nemzetközi kitekintés q Az elmúlt 30 évben

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Nyílt forráskódú technológiák központi és Önkormányzati környezetekben

Nyílt forráskódú technológiák központi és Önkormányzati környezetekben Nyílt Forráskódú Szoftverek a Közigazgatásban konferencia Nyílt forráskódú technológiák központi és Önkormányzati környezetekben Dr. Szentiványi Gábor ügyvezető ULX Open Source Consulting & Distribution

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT

TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT TECHNOLÓGIAI IGÉNYMENEDZSMENT 2017. március 22. Dr. Danyi Pál GTK MVT, egyetemi docens MAI TÉMÁK IT alkalmazások és típusaik Igényportfolió készítés Igénymenedzsment Üzleti terv készítés 2017. MÁRC. 22.

Részletesebben

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja.

A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A számítógép-hálózat egy olyan speciális rendszer, amely a számítógépek egymás közötti kommunikációját biztosítja. A hálózat kettő vagy több egymással összekapcsolt számítógép, amelyek között adatforgalom

Részletesebben

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető

Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Számítástechnikai kommunikációs lehetőségek a QB-Pharma rendszerrel. Előadó: Bagi Zoltán Quadro Byte Kft. ügyvezető Az Uniós országokban már alkalmazott új lehetőségek Korszerű zárt hálózatok, rendszerek,

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

Microsoft tesztvezetés

Microsoft tesztvezetés Microsoft tesztvezetés Az informatika ígérete Hatékony folyamatok, papírmentes iroda, jobb kommunikáció, időmegtakarítás csak egy néhány azok közül az ígéretek közül, amelyeket már évek, néha évtizedek

Részletesebben

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság

Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság Bosch 1200-as sorozatú tűzjelző központ Ha fontos a biztonság 2 1200-as sorozatú tűzjelző központ A biztonság nyugalma Tökéletes védelem az Ön igényihez szabva Az 1200-as sorozatú tűzjelző központ rugalmas,

Részletesebben