3. kép A völgy legfeltűnőbb kaktuszai: Astrophytum ornatum, Echinocactus grandis, Mammillaria geminispina var. Fotó: Balogh László

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. kép A völgy legfeltűnőbb kaktuszai: Astrophytum ornatum, Echinocactus grandis, Mammillaria geminispina var. Fotó: Balogh László"

Átírás

1

2 3. kép A völgy legfeltűnőbb kaktuszai: Astrophytum ornatum, Echinocactus grandis, Mammillaria geminispina var. nobile Fotó: Balogh László

3 DEBRECENI SUÍXIILENT POZSGÁSTAR MAGAZIN OF DEBRECEN (HUNGARY) A DEBRECENI KAKTl ISZC.YÜJTÖK KŐZHASZNlj EGYESÜLETÉNEK ISMERETTERJESZTŐ Internet honlap: www. c.t. A- mkoe/ debr. html hu S: 52/ fax: 52/ Educational Journal of Cactu s Collectors' Society in Debrecen Levélrim (Address): 4015 Debrecen, Pf: 82 vagy 40,^2 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5. Az Egyesület tisztségviselői (Ofücials): Elnök (Presldent): Papp László 4225 Debrecen, Zsindely u. 52/ /20.37 Titkár (Secretary): Horváth Lá.szló 4027 Debrecen, Nádor u. 17. : 06(20) Gazdasági ügyvivő (Hon. Treasurer): Molnár Imre 4032 Debrecen, Poroszlay u /5. S:52/ ;macko(ííexternet. hu Belföldi kapcsolatok referense: Ficzere Miklós 4028 Debrecen, Kétmalom. 6 /Fax:52/ Küllöldi kapcsolatok referense: Herceg István 4200 Hajdúszoboszló, Kösialja u.22. ffi:52/ Magfelelős: Szani Károly 4032 Debrecen, Lehel u.lo..viv/lli g?:52/ , X szerkesztőség (Editorial ofhce): 4032 Debrecen Poroszlay u. 38. II/5.vagy 4015 Debrecen Pf:82 íe:52/4!íl/985 vagy 52/ macko(rt)externet.hh.\ szerkesztőbizottság tagjai (Editorial team): Fő.szerkesztő (Managmg editor): Papp László 4225 Debrecen. Zsindely. 1 *í:52/ /2037 Szerkesztőségi titkár (Secretary of Editorial oflke): Molnár Imre4032 Debrecen Poroszlay u. 38. II/5.»: maeko(í7!extemet.hu Szerkesztőségi tagok (Members of Editorial): Bakk Tímea 4028 Dehreceiv Kétmalom u. 6. S? :06(20) Dr. Buglyó Péter 4028 Debrecen..Szigligeti u.l8.11/9. S':52'316/666/ bugiyo(atigris.klte.hu Deli Tamás 5500 Gyomaendröd, Hársfa u.21. g:66/ Ficzere Miklós 4028 Debrecen, Kétmalom u. 6 sz. S:/Fax:52/ Rácz László 4023 Debrecen. Dorogi u. 41 sz. *:52/ Szani Károly 4032 Debrecen, Lehel u.lo. XIV/111.?s?:52/ Idegen nyelvi lektorok :Huczka Gabriella Címlapfotó: Pappné Czappán Marianna Metzthhin völgy látványa Cepivilocereus seiiilis-okkel és Ediinocactus giuidis-szal Fotó: liilo^ lászló Hátsó oldal: 48 sz. kép. Echinocereus triglochidiatus var. melanacanthus Fotó: Libnár /Vntal 49 sz. kép. Lopliophora williamsii Fotó: Papp László 50 sz. kép. Echinocereus knippelianus var. kruegeri Fotó: Libnár Antal 51 sz.kép..aporocactus llagellifonnis Fotó: Libnár Antal Egyéb Információk (Other informatún) FOLYÓIRATA Kiadó: Debreceni KaktaszgyűjtcSc Közhasznú Egyesülete. Az újság megjelenik negyedévente. Címváltozások bejelentése: Az folyóiratot csak helyesen megadott cím esetében kaphatják meg időben. Amennyiben lakcíme megváltozik, úgy a változásról lehetőleg levélben, ínisban mielőbb értesítse a belföldi kapcsolat* referensét. Levelezés és hirszeiiiesztés: Minden, a folyóiratot és az egyesületet érintő általános kérdésben, valamint a lakóhelyén vagy annak körzetében készülő kiállításról gyűjtiía'öl és gyűjteményekről, működő vagy alakuló klubokról, vásári és értácesítési valamint kiáuífcisi lehetö.ségröl kérjük, keresse a beltbldi kapcsolatdc referensét aki, várja az ÖniJc hívását az tblyóirattian való közzététel céljából. Útmutató a csdiek szerzőinek: Az folyóirat szerkesztősége kéri és várja mindazok cikkeit, akik a kaktuszcitkal és egyéb pozsgás növényddcel bármilyen kapcsolatban vannak és késztetést éreznek útleírások, élőhelyi leírisok ás más a témával ös.szeíuggő írások megjelentetéséhez. A cikkeket küldhetik olva.sható kézinksal, géppel írva vagy floppyn (mágneslemezen rögatve), amelyeket kérésre vis.szaküldjük. A cikkhez tartozó totót, diát rajzot, téricépet stb. kérésre ugyancsak vi.s.szaküldjük. Fenntirtunk minden jogrt a szerkesztésben, a tartalmat nem érintő szakmai Idctorálásbiui, a cikkek illusztrációs kiegészítésére, változtatására és a megjelentetés idejére vonatkozixm. A cikkdc elején max. két mondatban legyen megfogalmazva az írás lényege, amelyet angoh-a és németre tbrdíttiitunk Egyben kérjük olvasóinkat, hogy a közreadott cikkddcel, a folyóirattal és az egyesülettel kijpcsolatos észrevételeiket a szerkesztőség címére szíveskedjenek levéltien me^ildeni. A folyóirat megrendelése és az egyesületi tagság: Debreceni Kaktuszgyűjtők Közliasznú Egyesületének bármely magán és jogi személy tagja lehet, aki a 2001.évre 2500,-Ft összeget az Egyesület részére befizet, mely összegtiöl 100,-Ft atíigsági dij, a fennmaradó összegért pedig postán, bérmentesítve megküldjük a folyóirat adott é\'ben megjelenő négy.szárnál A tíigsági dij féliogo.sít az egyesületi életben való részvételre, a maglistáfkíl tíirfénö rendelés esetén pedig a tagoknak járó árengedményre. «) Debi-eceni Pozsgástár: Minden jog fenntartva. A Debreceni Poz.sgástár szerivesztősegének írásos engedélye nélkül a folyóirat egyetlen részét sem szabad lemásolni vagy féllia.szrtilni semmilyen lijrmában. (Text and llu.sti-dlionn^ynj^^ LSSN: 1419-Í30X Terjeszti: Debreceni Kaktuszgiíijtők Közhasznú Egyesülete. A tőlyóinit niegjdené.sét tiimogatja: Moln;ír Imre Nyomdai munkiuatok: Litogr.ifia Kft 4034 Debrecen Pipóhegyii. 16.?i^:52/ ütog(a]mata\tiet.hu. Felelős vezető.: Vécsei Tibor ügn^'ez ig. Fonnálum: A/5 teljedelem: 4,5 (A/5) ív

4 a r t a l o m j e g y z é k Inhaltsverzeichnis, Table of contents Tartalomjegyzék 2 Gy. Mánfai ~ L. Papp: Jewel of our cactus Inhaltsverzeichnis Collection: Astrophytum coahuileuse Table of contents Egyesületi közlemények: Molnár Imre 43 Kaktuszos suli 3. : Mi az a pozsgás? Szerkesztői üzenet: Új köntösben Papp Láíztó 3 Deli Tamás 44 L. Papp: Vorwort des Chefredakteurs T. Deli: Kakteenschule 3. Was sind die L. Papp:Editor's message: Journal itt nen-guise Sukkalenten? Úti képek: Mexikó 2000 Balogh László T. Deli:School for cactus collectors 3. What is L. Balogh: Reisebilder: Mexikó 2000 The succulent? L. Balogh: Travelpicturesfrom Mexico in 2000 Magyar kaktuszgyűjtők: Horváth László 49 Élni akarás: Epresi László L. Horváth: Kakteensammler aus Ugarn L. Epresi: W'dle zum Lében L. Horváth: Hungárián cactus collectors L. Epresi: Plants wantto survive A rejtvényben bemutatott négy fajunk leírása: Könyvismertetés: Papp László Papp László 53 L. Papp:Buchbuspechung (Sajeva, Maurizio - L. Papp: Die Beschreibung der vier Arten aus Constanzo, Mariangelo: 2000: dem Ratsel Succulents II. The new illustrated L. Papp: Description of four species taking place Dictionary) in puzzle L. Papp: Book-reriew (Sajeva, Maurizio - Kezdő vagy tapasztalatlan?": Tar Sándor 5 5 Constanzo, Mariangelo: 2000: Succulents II Tar: Anfanger oder ohne Erhahrung The new illustrated Dictionary) S. Tar: Is he/she beginner or inexperienced? Szomszédolás Romániában: Herczeg István 10 KüUöldi gyűjtemények: Adelaide, Dél-Ausztrália I. Herczeg: Nachbarbesuch in Rumanien Gonda Sándor 56 I. Herczeg: Visiting Románia S. Gonda: Kakteensammlungen im Ausland: Folyóiratszemle: Papp László 15 Adalaide, Süd-Australien L. Papp: Zeitschriftenscitau (B.C.&SJ ) S. Gonda: Collectors abroad: Adalaide in South L. Papp: JournalRevien- (B.C.&S.J ) Australia Notocactus nemzetségről 8. (A természetes 16 Folyóiratszenüe: iíhg/yó Péter 59 taxtmok és cuüivar.-ok részletes letrásajrácz László P. Buglyó: Zeitschriftenschau (Kuas 7-9/2000) L. Rácz: Über die Gattung Notocactus(TeU:8.) P. Buglyó: Journal Review (Kuas 7-9/2000) (Die Detaillierte beschreibung der natürlíchen Varjúhájfajok mint a pozsgás sziklakert Taxen und der Kultivaren S.J növényei: Ficzere Miklós 61 L. Rácz: The Notocactus genus (part: VIII) (Full M. Ficzere: Die Fet^jflanzen, als die Pflanzen des description ofnatural taxons and cultivars Sukkulenten-Felsgartens Újabb- kiegészítő- adatok Anisits János 25 M. Ficzere: Sedum species as the plants of rock életéhez Nemes Lajos garden L. Nemes: Weitere Daten zum Lében von János Dísznövényklub működése Orosházán: Dániel Anisits L. Nemes:Somé newer - additional - data about János Dániel Anisist's life Nosztalgia: Libnár Antal: 30 A. Libnár: Nostalgie A. Libnár: Nostalgia Szutorisz Gyula: Hidegtürő Echinocereusok 33 Gy. Szutoris: Kaltertragende Echinocereen Gy. Szutoris: Cold resistant Echinocereus Kaktuszgyűjteményünk ékszere: AstroplQ'- tuni coahuilensemáfj/űí Gyula- Papp László 37 Gy. Mánfai - L. Papp: Schmucksiück unserer Sarrméingen:.Astrophytum coahuilense Kiss László 65 L. Kiss: Klub fúr Zierpflanzen in Orosháza L. Kiss: Operating of the club for the ornamental plánt breeders in Orosháza Keresek-kínálok: Molnár Imre 66 /. Molnár: Verkaufs-Angebote I. Molnár: Look for -offer Pozsgás kislexikon Bakk Timea: Ficzere Miklós, Papp László 67 T. BakkM. Ficzere.L. Papp: Kleinlexikon für sukktdenlen T. BakkM. Ficzere L. Papp: SmaU Encydopaedia of Sucadents

5 Papp László Szerkesztői üzenet Új köntösben Zusammenfassung: Der Chefradektuer und Vereinprasident berichtet über die neue áurere Erscheinung unserer Zeitschrift und darüber, dass man Jetzt auch zwischen den Texten Bilder einfügen kann. Dabei waren einige Vereinmitgiieder und die gut gelungene Saamenaktion eine grore Hilfe. Abstract: The president chief-in-editor reports what changes have occurred in the feature of the covering paper and in the structure of the Journal. Pictures will be edited into the text We thank it to somé members of the editorial board and to the success in selling seeds of cacti. Z elmúlt év jövőbe néző, optimista üzenetében leírtam, tiogy folyóiratunk Akülső megjelenésében fejlődést tervezünk. Szeretnénk, tia a gyarapodó illusztrációs színes fotóink az írások értelméhez alkalmazkodva a szövegközben is helyet kapnának, emelve oldalaink színvonalát, értékét. Szerkesztő társaim, tagtársaim szorgos munkája eredményeképpen is, talán e számmal sikerült átlépnünk a bűvös minőségi határt, hiszen mint látható - ha nem is minden oldalon -, a tervünket elértük, a mélynyomású lapok foglalják el folyóiratunk egy részét, képekkel megtűzdelve. Korábbi vágyaink közé tartozott lapunk címoldalának - némileg belső felépítésének - a megváltoztatása, egy praktikusabb, gondolatunk szerint kornak megfelelőbb imázsának megteremtése. Ugyancsak társaimat dicsérje, mert bízom benne, hogy dicsérhető e új címlap felépítése, amely néhány évig megint meghatározza a rólunk, folyóiratunkról kialakítható képet olvasóink szellemében. Hozzá kell tennünk, magakciónk sikere is közelebb vitt ehhez a stációhoz minket, így szeretném megköszönni adományozóinknak és a lebonyolítóknak is áldozatos munkájukat. Bízom benne, hogy cikkeink tartalmukban elég változatosnak bizonyulnak, s a megszokott" rovatok folytatásos írásai mellett az új témák új gondolatokat rejtenek. Örülök annak is, hogy a világ legkisebb földrészén, Ausztráliában is hírünk van, s az ott élő magyar származású barátunkat is arra inspirálhattuk, hogy bemutassa az ottani ideális klímában, szabadban tartott, nagyszerű gyűjteményét. Az erdélyi (romániai) és szlovákiai gyűjtőkkel is egyre gyümölcsözőbb a kapcsolatunk, amelynek írott formájú folyamatos vetületei is olvashatóak. Anisits János Dániel életének utolsó évtizedére is nagy vonalakban fény derült, így kiteljesedik lassan az egész életmű, a sorsát figyelemmel kísérő(k) következetes és értékes kutatásai által. Végezetül hálám szeretném kifejezni minden e számbeli szerzőnknek. Kívánok nekik és az összes többi gyűjtőtársamnak örömteli, szép vegetációs időszakot, sok kikelt magot, virító növényt és mindenekfelett jó egészséget! Papp László A DKKE elnöke-főszerkesztő

6 Balogh László Úti képek: Mexikó 2000 Zusammenfassung: Der Autor beschreibt, was er im berühmten Metztítlan-Tal geseliet hat, wo er unter einiger bel(annten und impsanten Arten auch die Gymnocactus l(orripilust gefunden hat. Abstract: The author writes about what they saw in the famous Metztitian Valley. They found, for exampie, Gymnocactus horripilus beside ofsome well-known but impressing species in ist size and age. últ év márciusában régi utazótársammal, Bácskai Tamással Szegedről, és Megy újabb, kaktuszos tájak után érdeklődő barátommal, Szabó Zoltánnal Mexikóba utaztunk. Legnagyobb meglepetésünkre a Ferihegyi repülőtéren öszszetalálkoztunk a sárszentmihályi gyűjtőtársunkkai, Elhart Zsolttal. Mexikó városba érkezésünk után elkezdtünk a repülőtéren bérelhető gépkocsi után kutatni, hogy a következő nap reggelén elindulhassunk utunk első célja felé, az őszapókák élőhelyére, a Hidalgó államban található, Baranca de Metztitian völgybe. Bérelt kocsinkat reggel 7-re kértük a szállodánk elé. Már kora reggel izgatottan vártuk az indulás pillanatát. Eljött a délelőtt 11 óra, és autónk még mindig nem volt. A kölcsönzővel hosszas viták és veszekedések után, az új időpont szerint délutánra kellett érkeznie, de mi még másnap délelőtt is a kocsira vártunk. Végül nem bírtuk tovább, és a portások segítségét kértük. így ajánlatukra egy ismerősüket béreltük fel kocsijával együtt, aki vállalta, hogy bejárja velünk Mexikó zegétzugát. Be kell vallanunk, hogy kissé féltünk a 34 millió lakosra duzzadt, hatalmas város autóforgatagától. De végre ott-tartózkodásunk második napján elindulhattunk egy Nissan mikrobusszal és újdonsült sofőrünkkel Hidalgó állam felé. A 90-es úton északnyugat irányba kb. másfél órába került, mire a hatalmas metropolist elhagytuk. Kísérletet tettünk arra, hogy a Pachuca 2000 m-es hegyein még sötétedés előtt valami érdekes kaktuszt találjunk. Először még reszkető lábakkal, erőtlenül másztuk az omladékos, meredek lejtőket. Végre előkerült első kaktuszunk, egy összetöppedt Echinofossulocactus, néhány nagytestű Opuntia társaságában. Visszafelé a biztonság kedvéért szinte fenéken csúszva érkeztem a gépkocsihoz a sötétben. Késő fáradtan, de boldogan, hogy végre kalandos utunkra elindulhattunk, hajtottuk le fejünket az első vidéki szálláshelyünkön. Másnap reggel tovább indultunk Metztitian felé. Pachuca hegyeit elhagyva, hatalmas Isolatocereus dumortieri erdők mellett este hajtottunk el. A csak néhány lelket számláló falvakban, a kertek fáin mindenütt Tillandsia-k sokasága csüngött alá, ismeretlen orchideát és különböző, más fán lakó növényeket (epifiton) fényképezhettünk. Még csak március volt, de a hőmérséklet dél felé megközelítette a 30 C- ot. Egy volt homokbánya belsejéből próbáltuk az első Cephalocereus seniliseket közelről megtekinteni. A felfelé haladás szinte lehetetlen volt. Már az első öt percben rongyosra szakítottam a nadrágomat, de csak egy kissé sovány, vörösre égett Dolichothele longimamma volt az első növény, ami utunkba került. Minden erőfeszíté-

7 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 5 4. kép Kidőlt vagy kidöltött hatalmas és matuzsálem koríj Echinocactus grandis Fotó: Balogh László 5. kép Gymnocactus horripilus Fotó: Balogh László

8 6 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 6. kép Több száz éves Astrophytum ornatumok Fotó: Balogh László 7. kép Teljes növénnyé regenerálódott Astrophytum ornatum Fotó: Epresi László

9 úti képek: Mexikó 2000 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 7 sünk ellenére sem tudtunk feljutni a szinte elérhetetlen helyen növő Cephalocereusokig. így csak néhány távoli fotót készítettünk róluk. Lefelé jövet Mammillaria geminispinákat találtunk, cm átmérőjűek lehettek.fí sz. kép) Míg mi a hegyeket másztuk, sofőrünk a forró kocsiban várt, s elcsodálkozott, hogy lehettünk ily gyengeelméjűek, hogy a kaktuszok látásáért és néhány fotóért testi épségünket is kockáztatjuk. Már Metztitian előtt gyökeresen megváltozott a táj. A hegyeken az őszapókák oly sűrűségben fordultak elő, hogy szinte hihetetlen, 5-6 m-ként állva, erdőt alkottak. Magasságuk kb. 6-7 méter, legfelül mindegyik a nap felé fordítja a cepháliumát, ahonnan a virágok törnek elő.(2 sz.kép) Ahol a Cephalocereus erdő megszűnik, ott a sziklákon hatalmas Echinocactus grandisok sokasodnak, melyek a kétméteres magasságot is elérik.(3 sz. kép) Mindegyiken régi termések s közben az újabb virágok jönnek elő. A kétméteres példányok között több kidőlt matuzsálem hívja fel a figyelmet az elmúlásra. (4sz. kép) Ezek a példányok életkorukban valószínűleg az ötszáz évet is meghaladták. Arrébb lépve, Gymnocactus horripilus rózsaszín virágára lettem figyelmes. Némely példány egyedül állt, de legtöbbjük csoportot alkotott. (Ssz. kép) Számunkra elérhetetlen sziklákon fordultak elő. Egy másik platón a bozótokból kiemelkedő oszlopkaktuszra bukkantunk, de nem ismertük fel, hogy milyen fajú. Közelebbről az Astrophytum ornatum példányait fedezhettük fel bennük. Némelyik példány a 80 cm-t is meghaladta. (6 sz. kép) Kicsiket, cm magasakat csak nagyon ritkán találtunk. A terep borzalmas, szinte járhatatlan, de újabb növények reményében próbáltunk feljebb jutni. Ismét bokrok tövében, most már nagyobb Dolichothele longimamma csoportra akadtunk, némelyik már virágzik. A felsőbb régiókban 2 m-es átmérőjű Mammillaria geminispina csoportokra találtunk. Még feljebb hatolva értük el a Ferocactus glaucescenseket. Némelyik cm átmérőjű, szinte az Echinocactus grusonii-ra hasonlítanak. Egyes példányok 7-8 fejűvé váltak és elérik a 1,5 métert átmérőt. Ilyenkor, március elején kezdenek virágozni, szép sárga virágúak. A hegyről lefelé ismét Cephalocereusokkal találkoztunk, de most már nem lelünk olyan nagy örömet bennük. A helybeli indiánok egyik-másika több, hatszáz éves példányt bozótvágó késsel összekaszabolt. Úgy látszik, ők még nem hallottak a Washingtoni Egyezményről, mely őshonos növényeket megvédeni hivatott, és még a helybeliektől is elvárná megbecsülést! E látványtól kissé elkedvetlenedve kezdtük meg a leereszkedést, ami nem is volt oly könnyű a szinte függőleges lejtőkőn. A sziklák és kőtönnelékek szinte velünk együtt gurultak lefelé. Egyensúlyozás közben egy tűzvirágba kapaszkodtam meg, mely védekezésül alattomosan megrázott (gyenge áramot" képes fejleszteni). Este Metztitian nevű kisvároskában aludtunk az OÁZIS Hotelben, melyet Kern Péter barátom Hotel Svábbogárra" keresztelt az éjjel minden helyiséget ellepő rovarok tiszteletére 1990-ben. Balogh Budapest László

10 Epresi László Az élnlakarás Zusammenfassung: Der Verfasser macht darauf aufmerksam, dass eine Pflanze, die dem Untergang nafie ist, mit einer einzigen gesunden Zeiie gerettet werden kann. Er war bei einer Mammiiiaria piumosa erfolgreicli. Abstract: Ttie article draw our attention to try to rescue the plánt if only the smallest IMng tissue survives. The whole plánt of Mammillaria plumsa can be developed from a mamilla afterits root- Ing. dősebb kedves gyűjtőtársaimnak tudom, nem mondok újat, viszont fiatal, kez társaknak esetleg közöl valamit. Egyes növényeink sokszor a legjobb aka Idő ratunk ellenére is károsodhatnak, berohadhatnak és elpusztulnak. Egy tapasztalt gyűjtő, főleg ha kedvesebb növényről van szó, megpróbálja menteni az esetleg még menthető részt. Egyik alkalommal, évekkel ezelőtt egy szép, kb. 10 cm átmérőjű Astrophytum ornatum az üvegházban az úgynevezett csöpögő alá került, így a földje több vizet kapott a kelleténél, és alulról berohadt. Próbáltam elmetszeni, hátha még nem húzódott fel egészen az edénynyalábban, de a vágással már annyira fent jártam, hogy a bemélyedt tenyészcsúcsot is kivágtam, csak a bordák fogták kissé össze a felső részt, a közepén egy lyuk maradt. Szomorúan félredobtam a megmaradt részt, és elkönyveltem növényem pusztulását. Úgy másfél hónap telhetett el, amikor felfigyeltem az eldobott részre, amely még mindig élénkzöld volt. Fel akartam venni, és azt tapasztaltam, hogy kapaszkodott a talajba, ugyanis szép gyökereket eresztett a bordák vágott részéből. Örömömben azonnal friss talajba ültettem, és a növényi csonk" a következő évben három sarjat hozott. Azóta több év eltelt, és a három sarj jelenleg cm-es átmérőjű. A növényem minden évben szépen virágzik és magot érlel. Kísérletképpen sikerült Mammillaria piumosa egyetlen szemölcsét is meggyökereztetni. Tehát azok a kedves kezdő gyűjtőtársak, akiknél akaratlanul is ehhez hasonló eset áll elő, próbálják meg menteni a menthetőt. Egyre azonban hadd hívjam fel a figyelmüket: a menthető részt a lehető legnagyobb sterilitással kezeljük! Minden vágás után a kést alkohollal (spiritusszal) fertőtleníteni kell! [A vágásfelületet 3-4 hétig be kell szárítani. Amíg a másodlagos bőrszövet (kallusz)* kialakul, majd száraz homokon érdemes gyökereztetni. írásomra bizonyíték az itt közölt fénykép. (7 sz. Szerk.] kép) Epresi László Komárom

11 Papp László Könyvismertetés Sajeva, Maurizio - Constanzo, Mariangelo: 2000: Succulents II. The new Dictionary (Pozsgasok II. Új képes szótár") Kiadta: Timber Press, Portland, Oregon. 234 oldalon 1218 színes fotóval. ISBN Ára 49,95 $. Illustrated z előző első kiadás (Succulent I.) után - amely már nem akármilyen mű volt A- talán nem lett volna meglepetés az ez évben kinyomtatott könyv. Mégis azt kell mondanunk, hogy egy különleges, lélegzetelállítóan szép alkotás, amit lapozgathatunk, ha hozzájutunk ehhez a második kiadáshoz. A két olasz szerző ebben az évben már anyanyelvén is kiadta, s most angolul tudhatjuk meg, miben tér el a korábbitól (1994), illetve azt, hogy ez nem a második része annak. Felépítésében és szövegében hasonló az előző kiadáshoz, de abban 900 fajt nem illusztráltak, amellett számos fotót is kicseréltek, a fajok más és jobb aspektusú szemléltetése érdekében. Minden faj képét ellátták egy rövid leírással, ahol jelölik a családot, ahova tartozik, röviden leírják az alaktani jellemzőit, méretét és színeit. Megadják az elterjedését (országok feltüntetésével) és a CITES* státuszát. A 2000 fajt tartalmazó, a fajokat alfabetikus sorrendben bemutató mű - és ezért szótár - a következő részekre tagolódik: A köszönetnyilvánítás és az előszó után a bevezetőben olvashatunk - külön alfejezetben - a pozsgasok élőhelyéről, termesztéséről, rendszerezéséről és védelmükről, valamint a CITES általi védelmükről. Itt megadják a teljes Washingtoni Egyezmény listát (Appendix l-ll), amely rájuk vonatkozik. A szótár használatával folytatják, majd a nagyszerű, sokszor az eredeti termőhelyen készített képekkel illusztrált (szótári) rész következik, mely felépítéséről már írtam, csak annyival egészítem ki, hogy a rokon fajokat is itt ebben a kép alatti szövegben említik meg. Érdekessége még e uralkodó fejezetnek, hogy nem csak a trópusi, szubtrópusi fajokról (nemzetségekről) emlékezik meg, hanem az európaiakról is. így a Sedumok* és Semperviviumok* egy részét is bemutatja, sőt az utóbbiakból néhány fajtát (cv.) is láthatunk. Az utolsó oldalakon a szinonim neveket és a legfőbb, családonként csoportosított irodalmak jegyzékét találjuk. A borító szélén lévő leírásból megtudhatjuk a szerzőkről azt amit, az egész könyv kiválóságával hirdet, hogy a téma két avatott szakemberével állunk szemben. Sajeva botanikus a palermói egyetem munkatársa, a CITES olaszországi tudományos szakértője (los-tag), Costanzo asszony pedig az olasz egyesület titkára, az alpesi pozsgasok ismerője. Mindezen egészen egyedülálló sajátosságai miatt csak ajánlani tudom magyar gyűjtőtársainknak e különleges képes albumot! P a p p Debrecen László

12 Herczeg István Szomszédolás Romániában Zusammenfassung: Der Autor berichtet über seine Reise nacfi Rumanien, wo er die Ausstellung des lokálén Vereines und einige Sammlungen besichtigte. Abstract: The author reports his trip to the neighbouring Románia. They have seen the exhibiíi'on of cactus assotiation there and they have visited several cactus coliectors, collections. J L Romániában működő AZTEKIUM kaktuszgyűjtő egyesület meghívásának ^^^eleget téve, felkerekedtünk Molnár Imre, Ficzere Miklós és jómagam, hogy a szeptember én meglátogassuk szomszédainkat". Azért írom, hogy a szomszédainkat, mert a romániai kaktuszgyűjtők távolságban sokkal közelebb vannak hozzánk, mint sok más, magyarországi településen élő barátunk. A román egyesület, a nyíregyházi klub és a debreceni egyesület között írásos együttműködési nyilatkozat került aláírásra án, melynek szellemében a személyes kapcsolattartással is segíteni kívántuk a kaktuszkedvelo emberek közötti, mindenki számára előnyös infomnációcserét. Az első és nagyon kellemes meglepetés a határon ért. Igaz, én sok évvel ezelőtt léptem át a magyar-román határt, de azóta sok minden jó irányba változott. Az útlevél- ellenőrzés és a vámvizsgálat percek alatt lezajlott. Első utunk Szatmárnémetibe vezetett, ahol Nevezi János várt bennünket. Örültünk a viszontlátásnak, hiszen nem is olyan régen, augusztusban a debreceni kaktuszkiállításon találkoztunk. Először János testvérének házához vezetett az utunk, ahol egy igényesen kialakított kertet láthattunk. Megtudhattuk a gazdától, hogy a smaragdzöld pázsit titka a jó talajban és a rendszeres öntözésben és nyírásban rejlik. A teraszhoz épített mini sziklakertben láttuk meg az első kaktuszokat, amelyek egy része télálló. (8 sz. kép) Ezután Tar Sándor gyűjteményét tekintettük meg. A társasház erkélyén elhelyezett kaktuszok bizonyították, hogy aránylag kis helyen nagy gyűjteményt lehet kialakítani. Külön öröm volt számomra hogy Sándor jóvoltából sikerült könyvesére útján megkapnom P. Dobrotá 1975-ben kiadott, magyar nyelvű KAK TUSZOK című muzeális" könyvét. A következő utunk Harangi Józsefhez vitt. A negyedik emeleti erkélyre szinte csak egyesével lehetett kijutni a sok szép kaktusz közé. IJgy mozogtunk, mint a robotok, hogy véletlenül le ne verjük valamelyik cserepet. Józsefről tudni kell, hogy művészi fokon foglalkozik márványesztergalassal, amit a munkahelyén is volt lehetőségünk meglátni, sőt valamennyiünket megajándékozott egy-egy szép, általa készített műtárggyal. (9 sz. kép)

13 DEBRECENI POZSGÁSTÁR kép Save Mircea üvegháza előtt Molnár Imrével 11. kép Pu^ka^ loan különleges gyűjteménye előtt Szatmárnémetiben fotó: Heraeg István Szatmárnémetiben fotó; Heraeg István

14 12 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 14. kép Lörincz István néhai Vida Géza híres gyűjteményének néhány növénye előtt Fotó: Herczeg István

15 Szomszédolás Romániában DEBRECENI POZSGÁSTÁR 13 Ezt követően látogatást tettünk Savu Mircea úrnál, aki a román egyesület elnöke. Elnök úr végigkalauzolt a családi ház mellé épített üvegházban, ahol egyszer már - sajnos - volt fűtéskimaradás miatti elfagyás. Ennek mi már nem tapasztaltuk nyomát, a polcokon szebbnél szebb kaktuszokban gyönyörködhettünk. Megtudtuk, hogy Romániában jelenleg az övék az egyedüli működő egyesület, amely összefogja a kaktuszokat szerető gyűjtőket. Rendszeresen jelenik meg újságuk, és kaktuszkiállításokkal is népszerűsítik ezeket az egzotikus növényeket. Mirceaval is sikerült könyvet cserélnem Copacescu, Bobírnac, Grigoras, 1984-ben kiadott CACTUSII című könyvével lettem gazdagabb. (iosz. kép) A sötétedés beállta előtt kerestük fel Pu ca loant. A kertes házat körülvevő kőfal valószínűleg kellemes mikroklímát eredményez a sok kaktusz és örökzöld részére. A házigazda saját készítésű faragásaival díszített kertben olyan érzésem volt, mintha egy arborétum és szoborpark jó arányú keverékében sétálnék. A rengeteg kaktusz szemmel láthatóan remekül érezte magát. Hosszasan elbeszélgettünk, és próbáltuk megtudni, vajon mi a titka a szenzációs látványnak. Többen mondták már, hogy a növények megérzik és visszatükrözik a rájuk eső szeretetet és gondoskodást. Lehet, hogy ebben az esetben is sokat számít ez a tényező, de ezen felül hallottunk speciális gúláról, öntözővízről, talajkeverékről, perlitröl és még sok egyéb másról. Remélem hamarosan olvashatunk Pu ca úr tollából a tartási praktikáiról részletes beszámolót. (11 sz. kép) Szállásunkra érve még benéztünk a szintén e társasházban lakó Polyák Lászlóhoz, akivel szintén találkoztunk az augusztusi kaktuszkiállításunkon. László több ízben megfordult már magyarban" és érdekes volt látni olyan Magyarországon kapható tűzdelotalcát magoncok számára, amit nagyon praktikusan lehet használni. Az átlagostól nagyobb beüvegezett erkélyen, a lemenő nap utolsó sugarait kihasználva sok különleges oltást, magvetést, krisztátát és más ritka pozsgást is láthattunk. Másnap reggel Nagybányára utaztunk. Első utunk Nevezi János lakásába vezetett, ahol a panellakás üvegezett erkélyén gyönyörködhettünk a fiatal és matuzsálem korú kaktuszokban. János előszeretettel készít oltványokat, emiatt a vékony alanyon található oltványokat mankóval kellett támogatni. (12 sz. kép) Ezután idősebbik Lörincz István kalauzolásával megtekintettük a helyi kertészetet. Az egyik üvegházi hajóban néztük meg Vida Géza kaktuszgyűjteményét. Vida Géza szenátor volt. Életében a világ sok részén megfordulva és kiterjedt levelezést folytatva, páratlan gyűjteményt hozott létre. Halála után a város vezetői úgy döntöttek, megmentik a pusztulástól a növényeket. Örömömre szolgált, hogy megmaradt ez a gyűjtemény, hiszen többen tudunk olyan eseteket, amikor egy haláleset egy szép gyűjtemény megsemmisüléséhez vezetett. Id. Lörincz István személyében egy nagy tudású, igazi kertészt ismertem meg.

16 14 DEBRECENIPOZSGÁTÁR Szomszédolás Romániában A jelentős nagyságú területen szerteágazó a feladat, a parkfenntartástól kezdve a dísznövénytermesztésig mindenben otthon kell lenni. Különleges volt a nagy mennyiségű pálma szaporítása is. {u sz. kép) Ezt követően meglátogattuk a Lörincz család ottani családi házához épített üvegházát. Szívesen időztünk volna még a sok oltott kaktusz között, de az idő szorított bennünket. Sajnos a kaktuszgyűjtő ifjabb Lörincz István nem volt otthon, vele nem tudtunk találkozni, de megtudtuk, hogy egyetemista, kertészeti szakon fog végezni ben, és a Budapesti Szent István Egyetem távoktatási tagozat hallgatója. Budapesten volt gyakorlaton. A régi pénzverdéből kialakított múzeum adott otthont a kaktuszkiállításnak (13 sz. kép). A kiállítás több napig tart nyitva, így ezer ember is megtekintheti. Zárt üvegvitrinekben helyezték el a kiállítók a gyűjteményeik legpompásabb darabjait. Az egyik kiállítási terem sarkában vásárolni is lehetett kaktuszokat és az egyesületünk által készített, kaktuszokat ábrázoló képeslapokat. A kiállításon találkoztunk Constantin Lati úrral, aki jelentős személyisége a román egyesületnek, többek között a kaktuszos folyóiratuk szerkesztésében szerzett érdemeket. A kiállítás megtekintése után még tettünk egy kirándulást a közeli víztározóhoz, ahol a kedvező párás körülmények között élő szenzációs fenyőket csodálhattunk meg. ígéretet kaptunk arra, hogy egy-két oldalas írásban bemutathatjuk a Romániában élő gyűjtötársakat, amely írásokat közölni fogunk folyóiratunkban. Ennek viszonzásaként az ott megjelenő AZTEKIUM-ban ők is bemutatják a Magyarországon élő gyűjtőket, ezzel is lehetőséget adva a közvetlen kapcsolatok kialakulásához. Bízunk benne, hogy minél többen fogják olvasni folyóiratunkat, s e területen is egymást segítve tudunk a választott hobbinknak hódolni. Végezetül megköszönöm a kedves gyűjtőtársaknak és feleségeiknek a szívélyes vendéglátást. Összegzésül elmondhatom, - bár mindegyik gyűjtemény és a kiállítás megtekintése megért volna önmagában is egy napot, - mégis eredményes volt a szomszédolás". A közös érdeklődés olyan személyes kapcsolatokat alakított ki, amelyek az elkövetkező időben fognak virágot nyitni és remélhetőleg szép termést is érlelnek. Herczeg István Hajdúszoboszló

17 Papp László British Cactus & Succulent Journal 2000/4. Folyóiratszemle Több oldalon számol be, ez évi utolsó számában, az angol íolyóirat a Brit Kaktusz és Szukkulens Társaság Nemzeti Kiállításáról, amelyet az ezredfordulóra rendeztek, 2000 augusztus 19-én a Springfíelds Kiállító Központban, közel Lincolnshirelioz, Spalding városában. Az utóbbi évek előkészülete és számos, munkával eltöltött hónap gyors összeállítása az eseményre volt az alapja annak, hogy egy jól sikerült nappal jelentős gyümölcse, felülmúlhatatlan kiállítása volt az eddigiek közül a jelenlegi Nemzeti Kiállítás. Óriási érdeklődés kísérte, és a kertészkedők széles tábora volt jelen Nagy-Britanniából, valamint tengerentúli támogatói és segítői, akik együtt teremtették meg e nap emlékezetes vohát. A cikket számos fényképfelvétel illusztrálja, amelyeken bepillanüiatunk a kiállítás részleteibe, és bemutatják a díjnyertes növényegyedeket is. Santa Catalina (Szent Katalin) Mexikó szigete" cínunel számol be G. James több erőteljes megjelenésű növényről, a szigetről, amely a Kaliforniai-félsziget által körülzárt Cortez-tengerben van. Többek között nagyszerű képeken látliatjuk a legmagasabbra növő (4-4.5 m) Ferocactus fajt (F. digiietii) és az ugyancsak hatalmas Pachycereus pringlei virágzó példányait is. A kétezredik évben a Brit Kaktusz és Szukkulens Társaság (BCSS) által vásárolt magból ajánl D. Ruslifortli, bemutatván néhány fajt ebből a listából, így az Astrophytum asterias-t, az Obregonia denegri-t, az Ariocarpus retusus-t, Echeveria laui-t, a Pachypodium líunerei-t, s a Conophytura pellucidum-ot > A néluíny kérdés" rovat után - amelyben az olvasók kérdeznek - találjuk meg a BCSS híreit, amelyet a Könyvespolc" könyvismertető rovat zár, például Doreen Court Dél-Afrika pozsgás flórája című könyvet ismertetve. > A Missouri Botanikus Kert (St. Louis) pozsgás növényeiről olvashatunk G. Smithtől. E kert viszonylagosan kontinentáus klímájú és több eurázsiai szukkulenset nevel, G. Rowley a monotipikus Akersia nemzetséget szünteti meg azáltal, hogy egyetlen faját a Cleistocactus nemzetségbe sorolja át. (Az analógiát a közben már az utóbbi nemzetségbe sorolt Seticereus icosagonus és felépítése szolgáltatta revíziójához.) > Kaktuszok és szukkulensek, amellyel gazdagítliatja gyíijteményét" címmel újabb hat pozsgás fajt mutat be. T, Jenkins, szép fotóin keresztül is (Mammillaria napina, Euphorbia ankarensis, Neoporteria villosa, Glandulicactus uncinatus v. wrightii, Crassula mesembryantliemopsis, Stapelia flavopurpurea.) 4- Egy szokatlan növényt mutat be számunkra M. Lowry, amely feltételezhetően az Oreocereus trouii, illetve v. celsianus és a Lobivia longispina Yavi-nál, Észak-Argentínában kialakult természetes hibridje. Az intergenerikus lűbridet X Oreobivia-iuik nevezték el, a két, ill. Mrom szülőfaj sajátosságait egyesíti, és teljes életciklust mutat, Végezetül B. Weightman beszámol egy új botanikus kertről, Mexikóból, amelyik a kipusztulás előtt álló növények megmentésére is hivatott, másik célja pedig, hogy megismertesse a mexikóiakkal flórájukat. Rendkívül jelentős kaktuszgyűjteménnyel és kaktuszmentési stratégiával is rendelkeznek. Papp László Debrecen

18 Rácz László A Notocactus nemzetségről 8. (A természetes t a x o n o k és cultivarok részletes leírása 7.) Rauschianae fajsor Zusammenfassung: Der Autor setz seine Artilieiserie ohne nach Voiistándigifeit strebend mit der detaillierten Dariegung der Notocactus-Arten, der darunter stehenden taxonomischen Einheiten und Cuitivaren fort. Abstract: The author continues his series giving exact description of Notocactus species, the ciassificationai units under species and cultivars avoiding to mention all the "taxons". He also criticizes whether they are real or not. Minden tagjában magányosan fejlődő fajokból álló, nagyon változatos fajsor. Jellegzetességük a "nem szabályos" virágszerkezet. Egy részük testfelépítése a Mammulosi - Melctiersianae fajson-a utal, a virágszerkezete viszont köztes, átmenet a Setacei, illetve Scopanae fajsorok felé. Másik részüknek a testfelépítése Setacei típusú, de a virágszerkezet a Mammulosi - Melchersianae fajson-al mutat rokonságot. Ezek alapján két sorozatra osztották a fajokat, "U1", illetve "U2"-re. Én nem alkalmazom a fenti felosztást, ilyen szempontok alapján nem vizsgáltam őket. N. allosiphon Marchesi 1972 Teste gömb alakú, sötétzöld színű, szürkés árnyalattal, cm magassággal és átmérővel. A csúcsa kissé bemélyed, piszkosfehér areolaszőrökkel ritkásan szórt. A db bordája egyenes lefutású, melyek éleiben a fehérfilces areolák mélyen ülnek, úgy, hogy a közöket kúpos dudorokra osztják. A 4-6 db peremtövis 8 mm hosszú, tű alakú, oldalsó állású, barnás szaruszínű. A 4db középtövis 2 cm hosszú, lilás vagy vöröses, a hegyük fekete, a legfelső testtől elálló, ez a legerősebb, az alsó testre simuló, a két oldalsó vékony, általában vöröses színű. Később az összes tövis megszürkül, és törékennyé válik. A virága 5 cm magas és átmérőjű, tölcsér alakú, színe világos kanárisárga, a torok rózsaszínes. A külső lepellevelek lekerekítettek, a belsők csúcsban végződnek. A porzószál, a portok, valamint a bibeszál színe egyezik a lepellevelek színével, a bibe bíbor színű, zárt bibeágakkal. A termés és a virágcső sűrű fehér gyapjúval borított. A magvak feketék, 1,2 m m átmérővel és nagy, világos köldöktájjal.

19 A Notocactus nemzetségről 8 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 17 Élőhely: Uruguay: Rivera tartomány. Közbenső helyet foglal el a Malacocarpus és Neonotocactus alnemzetségek között. PL: tölcséres virágszerkezet, gömbölyű test = Malacocarpus; mézfejtő megléte, kettős porzókör, erős dudorok az areolák között, valamint a terniés szerkezete, /nem a csúcsi gyapjúból emelkedik ki, végig látható, nem húsos, megszáradó / és az érlelés módja = Neonotocactus. Tennesztésben viszonylag gyorsan fejlődik a többi Noto.-hoz képest. N. arnostianus Kolarik et Lisal kép Notocactus arnostianus Fotó: Horváth László Teste lapított gömb alakú, fénylő sötétzöld színű, 7 cm szélességgel és 4 cm magassággal. A db t)ondája egyenes lefutású, alacsony, élek lekerekítettek, melybe a sűrti fehérfilces areolák bemélyednek. A db, 2-4 mm hosszú, serteszeai vékony peremtövis, a test felé hajlított, világosbamás, sokszor sárgás szaai színű. Az 1-2 db, mm hosszú középtövis barna, tövük sötétebb. A virága tölcséres, 6 cm magas és 7-8 cm átmérőjű, világossárga színű. A lepellevelek lándzsa alakúak. A porzószál és a portok, valamint a bibeszál citromsárga, a bibe bíbor, esetleg sötét bíbor színű. A porzószálak a bibe felé haj-

20 18 DEBRECENI POZSGÁSTÁR A Notocactus nemzetségről 8 lanak, de a magasságuk nem éri el azt. A bibe alatt egy csoportba tömörijinek és egyáltalán nem ingereltietők. A teimés zöld, nyijjtott, ritkás fetiér gyapjúval és vékony barna sertékkel borított. Éréskor az eredeti méretének sokszorosára nyúlik, gyorsan megszárad és felreped, majd szinte napok alatt szétesik, A mag 1 mm nagy, sisak alakú, mattfekete, szüri<ésbarna köldöktájjal. Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Dom Pedritotól északra. Még 1986-ban beszereztem N, elegáns n,n, / HU338 / és N. pseudoeremiticus n,n, magvakat, amelyek annak rendje és módja szerint kikeltek, és szépen fel is nőttek. Közben megtörtént a faj szabályos leírása N. arnostianus néven, itt jelezték is az előző két ideiglenes név megszüntetését és besorolását ide, ami elkerülte a figyelmemet. Ebből az 'új' fajból is beszereztem magvakat, kikeltettem és felneveltem. Miután szinte teljesen egyformák voltak - csekély tövisbeli eltéréstől eltekintve -, gyanút fogtam. Kiderijit, hogy három különböző néven tartom ugyanazon fajt. Ráadásul a HU338 gyűjtőszámnál valamilyen keveredés lehet, mert ugyanilyen számon N. litterianus és N. curvispinus nevű növényeim is vannak. A szakirodalomban is jelzik ezt a 'problémát', úgy látszik más is így járt. Egyék> ként a tartás és szaporítás semmilyen nehézséget nem okoz, csak 0 C kőrijii teleltetésnél erősen behúzódnak, sok vizet vesztenek, tavasszal nehezebben indulnak. IM. buiningii (Buxbaum 1968) Ritter 1979 Teste gömb alakú, 14 cm átmérővel és magassággal. A db, feltűnően vékony bordája csavart lefutású, melyek éleibe az elnyújtott, fehér vagy világosbarna filces areolák bemélyednek, nyújtott állszeaí dudorokra osztva. A 7-12 db peremtövise 3 cm hosszú, az oldalra mutatók rövidebbek, 2 cm hosszúak, sárgás szaruszínűek, tövük sötétebb. A 4 db középtövise kereszt alakban helyezkedik el, sárgásak, a tövük megvastagodott, itt sötétbamák, néha feketék. A virág 7 cm magas és 8 cm átmérőjű, harang alakú, kanárisárga színű, a külső lepelleveleken barnás középsáwal. A porzószál, a portok és a }ábeszá\ sárga, a b\be vörös. A virágcső és a golyó alakú termés fehér vagy világosbarna gyapjúval borított. Éréskor az eredeti méretének 3-4 szeresére nyúlik. Az 1 mm nagy magvak sisak alakúak, tompa feketék, a felületük dudoros, szüri^és köldöktájjal. Élőhely: Brazília és Uruguay határán Livramento-tól délre. Az élőhelyén sokszor mohák között fejlődik, így állandó savanyú, 5-ös ph körüli talajt igényel, ezért a talajába savanyú tőzeget keverjünk. Az öntözéséhez is lehetőleg esővizet használjunk a talaj kilúgozódásának elkertjlésére, mert egyébként a győkerijket elveszítik. Nálam új gyökereket legkönnyebben steril folyami homokon hoztak, úgy, hogy a növény testét naponta penneteztem. f. brunispinus n. n. A típustól, mellyel azonos élőhelyen él, csak a barna perem és középtöviseivel terel. A típussal történő keresztezéskor az utódok tövisek színében 3:1 arányban szétválnak, a 3 rész a típussal egyezik. Közbülső tővisszín nem jön létre.

1. kép A Longwood Botanikus Kert iiveghá/a. Fotó: Druzsin József. 2. kép A lenti üvegház belső részlete. l'otó: Druzsin József

1. kép A Longwood Botanikus Kert iiveghá/a. Fotó: Druzsin József. 2. kép A lenti üvegház belső részlete. l'otó: Druzsin József 1. kép A Longwood Botanikus Kert iiveghá/a 2. kép A lenti üvegház belső részlete Fotó: Druzsin József l'otó: Druzsin József DEBRECENI POZSGASTAR SUCCULENT MAGAZIN OF DEBRECEN (HUNGARY) A DEBRECENI KAKTUSZGYŰJTŐK

Részletesebben

DEBRECENI POZSGÁSTÁR. Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu

DEBRECENI POZSGÁSTÁR. Tel.: (52) 439-479 E-mail: szani@tvnetwork.hu 1. 2. DEBRECENI POZSGÁSTÁR A Magyar Pozsgásgyűjtők Közhasznú Egyesületének (Debrecen) ismeretterjesztő folyóirata Succulent Magazin of Debrecen (Hungary) Educational Journal of Hungarian Succulent Collectors'

Részletesebben

KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA

KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA KAKTUSZKEDVELO SZAKKÖR TÁJÉKOZTATÓJA -121-58 8 KJiKTUSZKf.eÍI,(ípZJÍKKÖR - K É Z I R A T K É N T - Kondér István oklevelm»ranydipiomá8 erdőmérnök, B.G.T.V. nyugdíja.s dolguzója, a Csili" Kaktuszkor elnöke.

Részletesebben

Kaktuszok pozsgások. búvár zsebkönyvek Móra

Kaktuszok pozsgások. búvár zsebkönyvek Móra Kaktuszok pozsgások búvár zsebkönyvek Móra AGÓCSY-BÍRÓ Kaktuszok, pozsgások BÚVÁR ZSEBKÖNYVEK MÓRA FERENC KÖNYVKIADÓ ÍRTA DR. AGÓCSY PÁL RAJZOLTA BÍRÓ KRISZTINA A BORÍTÓT URAI ERIKA TERVEZTE DR. AGÓCSY

Részletesebben

59. H Í R L E V É L 2014. augusztus. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

59. H Í R L E V É L 2014. augusztus. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 59. H Í R L E V É L 2014. augusztus Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Miért ünnepi szám? Az augusztus 20-a nemzetünk legnagyobb ünnepe, mely ünnepen tartjuk legnagyobb

Részletesebben

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek

Meddig élnek a fák? . A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Meddig élnek a fák?. A vének kis örömei Fánál-embernél közösek Ha meghalok legyetek segítőim Mintha felfognátok kidőlt társatokat Támogassatok borítsatok élő lombbal Csak még egy utolsó önámításra. (J.R.:

Részletesebben

48. H Í R L E V É L 2013. szeptember. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

48. H Í R L E V É L 2013. szeptember. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 48. H Í R L E V É L 2013. szeptember Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Molnár Imre emlékkiállítás Kaktuszok és pozsgás növények kiállítása 2013 Az immár több évtizedes

Részletesebben

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM

KISGRAFIKA. Nagy László Lázár fametszete, X2, Op. 664 (2008), 155 90 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton

Grafikusok: Kókay Szabolcs, Matyikó Tibor, Zsoldos Márton Vissza a jövőbe? Bukók A bukók a récék rokonságába tartozó madarak; az Európában költő három faj közül vonuló, kóborló vendégként mindegyik előfordul hazánkban, elsősorban a téli hónapokban. Leginkább

Részletesebben

Póker Trófea Klub Teszttelep 2009 Debrecen Bajnokok a bajnokokkal

Póker Trófea Klub Teszttelep 2009 Debrecen Bajnokok a bajnokokkal Póker Trófea Klub Teszttelep 2009 Debrecen Bajnokok a bajnokokkal Ez év tavaszán Magyarország, de talán a világ postagalambász történetében egyedülálló kezdeményezésről volt módom beszámolni. A Hajdúk

Részletesebben

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése

Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése Barkás vesszőként alkalmazható hazai Salix taxonok termesztésbe vonása és posztharveszt kezelése DOKTORI ÉRTEKEZÉS Treerné Windisch Mária Készült a Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési

Részletesebben

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/6.

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/6. Süvöltõ Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja XVI. évfolyam 2007/6. Nyíregyháza többet érdemel A hülye, aki nem ünnepel óta ritkán szántanak elmémben olyan mély barázdákat reklámszlogenek,

Részletesebben

Dr. T. Veress Éva. Az én biokertem. Biogazda füzetek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta.

Dr. T. Veress Éva. Az én biokertem. Biogazda füzetek. A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. 9 Dr. T. Veress Éva Biogazda füzetek Az én biokertem Sárközy Péter Alapítvány 2001 A kiadvány megjelenését a Földművelésügyi Minisztérium támogatta. Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Küldetésünk Az

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

Természet- www.termeszetbuvar.hu BÚVÁR. 68. évfolyam. 2013/5. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft. A világ végén

Természet- www.termeszetbuvar.hu BÚVÁR. 68. évfolyam. 2013/5. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft. A világ végén www.termeszetbuvar.hu Természet- 68. évfolyam 2013/5. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft BÚVÁR A világ végén DR. MÓCZÁR LÁSZL Ó KÖSZÖNTÉSE Kilencvenkilenc esztendő Szinte hihetetlen. Pedig az életrajzi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Közlemény

Tartalomjegyzék. Közlemény 1 Tartalomjegyzék Közlemény... 2 Idén is rendelhető a nagybetűs naptár... 3 Felhívás Braille olvasásversenyre... 4 Európai Uniós élelmiszerosztás... 5 Megkezdődött a Négypatkós trénerek című projekt...

Részletesebben

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja nevelési programunkat XVIII. évfolyam 2009/1. szám támogatja

Süvöltõ. Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja nevelési programunkat XVIII. évfolyam 2009/1. szám támogatja Süvöltõ Ára: 200 Ft - mellyel környezeti Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja nevelési programunkat XVIII. évfolyam 2009/1. szám támogatja Magyar kerecsensólymok Ázsia határán Szlovák

Részletesebben

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj

KONYVHET. Szappanopera arról, amirôl még beszélni is fáj KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 2003. JÚLIUS 10 24. www.konyv7.hu 144 FT KULTURÁLIS KÉTHETILAP Könyves nyár Ember és gondolat Kende Péter Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 26. Nyerges András Tûnô

Részletesebben

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár

68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár Kutyatár (Albert Ivett, EmArt Műhely, Szabadka) 68. évf., 2014. I. 23., ára 50 dinár 2 Az idei év a felsősökről szól majd Tavalyelőtt a magyar óvodások, majd tavaly a kisiskolások éve volt, legalábbis

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. 2008. július. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa 2008. július ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa Körkérdés a közoktatási intézménytársulásról Zsombói Falunapok 2008. Testvértelepülésünk a székelyföldi

Részletesebben

Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK III. (PELYHES FIÓKÁK) A hazai guvatfélék pelyhes fiókái első ránézésre nagyon hasonlóak: fekete tollcsomók, aránytalanul nagy lábbal, hosszú lábujjakkal. A guvatfélékre jellemző ősi tulajdonság,

Részletesebben

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál

Hangulat gondolatok. Õsz a Balatonnál 2014. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Heinrich Pál helytörténész gyûjtésébõl minden hónapban egy azonos havi, de évtizedekkel korábban íródott és valamilyen formában lakóhelyünket érintõ újságcikket

Részletesebben

Harkályok IV. A hazai harkályokat áttekintő sorozatunk végén a többitől jól elkülönülő két harkályfélénket mutatjuk be. Nyaktekercs röpkép frissen kirepült fiatal példány A nyaktekercs (Jynx torquilla)

Részletesebben

SzemFüles. A három kívánság. Könyvjelző. Jogi percek. 14. szám, 2012 TAVASZ. Gyerekszoba

SzemFüles. A három kívánság. Könyvjelző. Jogi percek. 14. szám, 2012 TAVASZ. Gyerekszoba Gyerekszoba A három kívánság Szemtől szemben Interjú Pytel József fül, - orr, -gégész professzorral Jogi percek Könyvjelző Mazsola Pályázati felhívások A Siketvakok Országos Egyesületének lapja Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak.

Fotók: Petô István. Ady Endre: Kis, karácsonyi ének. Tegnap harangoztak, Holnap harangoznak, Holnapután az angyalok Gyémánt-havat hoznak. mindenkinek van véleménye 2009. december III. évfolyam, 12. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Kávéház Advent harmadik vasárnapján... Pilinszky János szavai szerint az advent a várakozás szentsége.

Részletesebben

Birtokba vették az új játékokat a Napsugár Óvodában

Birtokba vették az új játékokat a Napsugár Óvodában www.hajdunanas.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 9. SZÁM Születésnapi mini tárlat 140 éves a városháza HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA A Bocskai AMI friss hírei 2. oldal 2014. MÁJUS 8. Kihajtási ünnep a Hortobágyon

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE

SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE TERMÉSZET SZERKESZTI: NADLER HERBERT KIADJA : BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT. ÉS NÖVÉNYKERTJE VI. ÉVFOLYAM T.-8. SZÁM 1930. ÁPRILIS 1.-15. KÖKÖRCSIN (PULSATILLA GRANDIS) A HÁRMASHATÁRHEGYEN. ifj. Józan M

Részletesebben

Az óbudavári Schönstatt-kápolna története

Az óbudavári Schönstatt-kápolna története Az óbudavári Schönstatt-kápolna története Családok a Családért Egyesület Az óbudavári Schönstatt-kápolna története AZ ÓBUDAVÁRI SCHÖNSTATT-KÁPOLNA története Családok a Családért Egyesület Óbudavár, 2010

Részletesebben