3. kép A völgy legfeltűnőbb kaktuszai: Astrophytum ornatum, Echinocactus grandis, Mammillaria geminispina var. Fotó: Balogh László

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. kép A völgy legfeltűnőbb kaktuszai: Astrophytum ornatum, Echinocactus grandis, Mammillaria geminispina var. Fotó: Balogh László"

Átírás

1

2 3. kép A völgy legfeltűnőbb kaktuszai: Astrophytum ornatum, Echinocactus grandis, Mammillaria geminispina var. nobile Fotó: Balogh László

3 DEBRECENI SUÍXIILENT POZSGÁSTAR MAGAZIN OF DEBRECEN (HUNGARY) A DEBRECENI KAKTl ISZC.YÜJTÖK KŐZHASZNlj EGYESÜLETÉNEK ISMERETTERJESZTŐ Internet honlap: www. c.t. A- mkoe/ debr. html hu S: 52/ fax: 52/ Educational Journal of Cactu s Collectors' Society in Debrecen Levélrim (Address): 4015 Debrecen, Pf: 82 vagy 40,^2 Debrecen, Poroszlay u. 38. II/5. Az Egyesület tisztségviselői (Ofücials): Elnök (Presldent): Papp László 4225 Debrecen, Zsindely u. 52/ /20.37 Titkár (Secretary): Horváth Lá.szló 4027 Debrecen, Nádor u. 17. : 06(20) Gazdasági ügyvivő (Hon. Treasurer): Molnár Imre 4032 Debrecen, Poroszlay u /5. S:52/ ;macko(ííexternet. hu Belföldi kapcsolatok referense: Ficzere Miklós 4028 Debrecen, Kétmalom. 6 /Fax:52/ Küllöldi kapcsolatok referense: Herceg István 4200 Hajdúszoboszló, Kösialja u.22. ffi:52/ Magfelelős: Szani Károly 4032 Debrecen, Lehel u.lo..viv/lli g?:52/ , X szerkesztőség (Editorial ofhce): 4032 Debrecen Poroszlay u. 38. II/5.vagy 4015 Debrecen Pf:82 íe:52/4!íl/985 vagy 52/ macko(rt)externet.hh.\ szerkesztőbizottság tagjai (Editorial team): Fő.szerkesztő (Managmg editor): Papp László 4225 Debrecen. Zsindely. 1 *í:52/ /2037 Szerkesztőségi titkár (Secretary of Editorial oflke): Molnár Imre4032 Debrecen Poroszlay u. 38. II/5.»: maeko(í7!extemet.hu Szerkesztőségi tagok (Members of Editorial): Bakk Tímea 4028 Dehreceiv Kétmalom u. 6. S? :06(20) Dr. Buglyó Péter 4028 Debrecen..Szigligeti u.l8.11/9. S':52'316/666/ bugiyo(atigris.klte.hu Deli Tamás 5500 Gyomaendröd, Hársfa u.21. g:66/ Ficzere Miklós 4028 Debrecen, Kétmalom u. 6 sz. S:/Fax:52/ Rácz László 4023 Debrecen. Dorogi u. 41 sz. *:52/ Szani Károly 4032 Debrecen, Lehel u.lo. XIV/111.?s?:52/ Idegen nyelvi lektorok :Huczka Gabriella Címlapfotó: Pappné Czappán Marianna Metzthhin völgy látványa Cepivilocereus seiiilis-okkel és Ediinocactus giuidis-szal Fotó: liilo^ lászló Hátsó oldal: 48 sz. kép. Echinocereus triglochidiatus var. melanacanthus Fotó: Libnár /Vntal 49 sz. kép. Lopliophora williamsii Fotó: Papp László 50 sz. kép. Echinocereus knippelianus var. kruegeri Fotó: Libnár Antal 51 sz.kép..aporocactus llagellifonnis Fotó: Libnár Antal Egyéb Információk (Other informatún) FOLYÓIRATA Kiadó: Debreceni KaktaszgyűjtcSc Közhasznú Egyesülete. Az újság megjelenik negyedévente. Címváltozások bejelentése: Az folyóiratot csak helyesen megadott cím esetében kaphatják meg időben. Amennyiben lakcíme megváltozik, úgy a változásról lehetőleg levélben, ínisban mielőbb értesítse a belföldi kapcsolat* referensét. Levelezés és hirszeiiiesztés: Minden, a folyóiratot és az egyesületet érintő általános kérdésben, valamint a lakóhelyén vagy annak körzetében készülő kiállításról gyűjtiía'öl és gyűjteményekről, működő vagy alakuló klubokról, vásári és értácesítési valamint kiáuífcisi lehetö.ségröl kérjük, keresse a beltbldi kapcsolatdc referensét aki, várja az ÖniJc hívását az tblyóirattian való közzététel céljából. Útmutató a csdiek szerzőinek: Az folyóirat szerkesztősége kéri és várja mindazok cikkeit, akik a kaktuszcitkal és egyéb pozsgás növényddcel bármilyen kapcsolatban vannak és késztetést éreznek útleírások, élőhelyi leírisok ás más a témával ös.szeíuggő írások megjelentetéséhez. A cikkeket küldhetik olva.sható kézinksal, géppel írva vagy floppyn (mágneslemezen rögatve), amelyeket kérésre vis.szaküldjük. A cikkhez tartozó totót, diát rajzot, téricépet stb. kérésre ugyancsak vi.s.szaküldjük. Fenntirtunk minden jogrt a szerkesztésben, a tartalmat nem érintő szakmai Idctorálásbiui, a cikkek illusztrációs kiegészítésére, változtatására és a megjelentetés idejére vonatkozixm. A cikkdc elején max. két mondatban legyen megfogalmazva az írás lényege, amelyet angoh-a és németre tbrdíttiitunk Egyben kérjük olvasóinkat, hogy a közreadott cikkddcel, a folyóirattal és az egyesülettel kijpcsolatos észrevételeiket a szerkesztőség címére szíveskedjenek levéltien me^ildeni. A folyóirat megrendelése és az egyesületi tagság: Debreceni Kaktuszgyűjtők Közliasznú Egyesületének bármely magán és jogi személy tagja lehet, aki a 2001.évre 2500,-Ft összeget az Egyesület részére befizet, mely összegtiöl 100,-Ft atíigsági dij, a fennmaradó összegért pedig postán, bérmentesítve megküldjük a folyóirat adott é\'ben megjelenő négy.szárnál A tíigsági dij féliogo.sít az egyesületi életben való részvételre, a maglistáfkíl tíirfénö rendelés esetén pedig a tagoknak járó árengedményre. «) Debi-eceni Pozsgástár: Minden jog fenntartva. A Debreceni Poz.sgástár szerivesztősegének írásos engedélye nélkül a folyóirat egyetlen részét sem szabad lemásolni vagy féllia.szrtilni semmilyen lijrmában. (Text and llu.sti-dlionn^ynj^^ LSSN: 1419-Í30X Terjeszti: Debreceni Kaktuszgiíijtők Közhasznú Egyesülete. A tőlyóinit niegjdené.sét tiimogatja: Moln;ír Imre Nyomdai munkiuatok: Litogr.ifia Kft 4034 Debrecen Pipóhegyii. 16.?i^:52/ ütog(a]mata\tiet.hu. Felelős vezető.: Vécsei Tibor ügn^'ez ig. Fonnálum: A/5 teljedelem: 4,5 (A/5) ív

4 a r t a l o m j e g y z é k Inhaltsverzeichnis, Table of contents Tartalomjegyzék 2 Gy. Mánfai ~ L. Papp: Jewel of our cactus Inhaltsverzeichnis Collection: Astrophytum coahuileuse Table of contents Egyesületi közlemények: Molnár Imre 43 Kaktuszos suli 3. : Mi az a pozsgás? Szerkesztői üzenet: Új köntösben Papp Láíztó 3 Deli Tamás 44 L. Papp: Vorwort des Chefredakteurs T. Deli: Kakteenschule 3. Was sind die L. Papp:Editor's message: Journal itt nen-guise Sukkalenten? Úti képek: Mexikó 2000 Balogh László T. Deli:School for cactus collectors 3. What is L. Balogh: Reisebilder: Mexikó 2000 The succulent? L. Balogh: Travelpicturesfrom Mexico in 2000 Magyar kaktuszgyűjtők: Horváth László 49 Élni akarás: Epresi László L. Horváth: Kakteensammler aus Ugarn L. Epresi: W'dle zum Lében L. Horváth: Hungárián cactus collectors L. Epresi: Plants wantto survive A rejtvényben bemutatott négy fajunk leírása: Könyvismertetés: Papp László Papp László 53 L. Papp:Buchbuspechung (Sajeva, Maurizio - L. Papp: Die Beschreibung der vier Arten aus Constanzo, Mariangelo: 2000: dem Ratsel Succulents II. The new illustrated L. Papp: Description of four species taking place Dictionary) in puzzle L. Papp: Book-reriew (Sajeva, Maurizio - Kezdő vagy tapasztalatlan?": Tar Sándor 5 5 Constanzo, Mariangelo: 2000: Succulents II Tar: Anfanger oder ohne Erhahrung The new illustrated Dictionary) S. Tar: Is he/she beginner or inexperienced? Szomszédolás Romániában: Herczeg István 10 KüUöldi gyűjtemények: Adelaide, Dél-Ausztrália I. Herczeg: Nachbarbesuch in Rumanien Gonda Sándor 56 I. Herczeg: Visiting Románia S. Gonda: Kakteensammlungen im Ausland: Folyóiratszemle: Papp László 15 Adalaide, Süd-Australien L. Papp: Zeitschriftenscitau (B.C.&SJ ) S. Gonda: Collectors abroad: Adalaide in South L. Papp: JournalRevien- (B.C.&S.J ) Australia Notocactus nemzetségről 8. (A természetes 16 Folyóiratszenüe: iíhg/yó Péter 59 taxtmok és cuüivar.-ok részletes letrásajrácz László P. Buglyó: Zeitschriftenschau (Kuas 7-9/2000) L. Rácz: Über die Gattung Notocactus(TeU:8.) P. Buglyó: Journal Review (Kuas 7-9/2000) (Die Detaillierte beschreibung der natürlíchen Varjúhájfajok mint a pozsgás sziklakert Taxen und der Kultivaren S.J növényei: Ficzere Miklós 61 L. Rácz: The Notocactus genus (part: VIII) (Full M. Ficzere: Die Fet^jflanzen, als die Pflanzen des description ofnatural taxons and cultivars Sukkulenten-Felsgartens Újabb- kiegészítő- adatok Anisits János 25 M. Ficzere: Sedum species as the plants of rock életéhez Nemes Lajos garden L. Nemes: Weitere Daten zum Lében von János Dísznövényklub működése Orosházán: Dániel Anisits L. Nemes:Somé newer - additional - data about János Dániel Anisist's life Nosztalgia: Libnár Antal: 30 A. Libnár: Nostalgie A. Libnár: Nostalgia Szutorisz Gyula: Hidegtürő Echinocereusok 33 Gy. Szutoris: Kaltertragende Echinocereen Gy. Szutoris: Cold resistant Echinocereus Kaktuszgyűjteményünk ékszere: AstroplQ'- tuni coahuilensemáfj/űí Gyula- Papp László 37 Gy. Mánfai - L. Papp: Schmucksiück unserer Sarrméingen:.Astrophytum coahuilense Kiss László 65 L. Kiss: Klub fúr Zierpflanzen in Orosháza L. Kiss: Operating of the club for the ornamental plánt breeders in Orosháza Keresek-kínálok: Molnár Imre 66 /. Molnár: Verkaufs-Angebote I. Molnár: Look for -offer Pozsgás kislexikon Bakk Timea: Ficzere Miklós, Papp László 67 T. BakkM. Ficzere.L. Papp: Kleinlexikon für sukktdenlen T. BakkM. Ficzere L. Papp: SmaU Encydopaedia of Sucadents

5 Papp László Szerkesztői üzenet Új köntösben Zusammenfassung: Der Chefradektuer und Vereinprasident berichtet über die neue áurere Erscheinung unserer Zeitschrift und darüber, dass man Jetzt auch zwischen den Texten Bilder einfügen kann. Dabei waren einige Vereinmitgiieder und die gut gelungene Saamenaktion eine grore Hilfe. Abstract: The president chief-in-editor reports what changes have occurred in the feature of the covering paper and in the structure of the Journal. Pictures will be edited into the text We thank it to somé members of the editorial board and to the success in selling seeds of cacti. Z elmúlt év jövőbe néző, optimista üzenetében leírtam, tiogy folyóiratunk Akülső megjelenésében fejlődést tervezünk. Szeretnénk, tia a gyarapodó illusztrációs színes fotóink az írások értelméhez alkalmazkodva a szövegközben is helyet kapnának, emelve oldalaink színvonalát, értékét. Szerkesztő társaim, tagtársaim szorgos munkája eredményeképpen is, talán e számmal sikerült átlépnünk a bűvös minőségi határt, hiszen mint látható - ha nem is minden oldalon -, a tervünket elértük, a mélynyomású lapok foglalják el folyóiratunk egy részét, képekkel megtűzdelve. Korábbi vágyaink közé tartozott lapunk címoldalának - némileg belső felépítésének - a megváltoztatása, egy praktikusabb, gondolatunk szerint kornak megfelelőbb imázsának megteremtése. Ugyancsak társaimat dicsérje, mert bízom benne, hogy dicsérhető e új címlap felépítése, amely néhány évig megint meghatározza a rólunk, folyóiratunkról kialakítható képet olvasóink szellemében. Hozzá kell tennünk, magakciónk sikere is közelebb vitt ehhez a stációhoz minket, így szeretném megköszönni adományozóinknak és a lebonyolítóknak is áldozatos munkájukat. Bízom benne, hogy cikkeink tartalmukban elég változatosnak bizonyulnak, s a megszokott" rovatok folytatásos írásai mellett az új témák új gondolatokat rejtenek. Örülök annak is, hogy a világ legkisebb földrészén, Ausztráliában is hírünk van, s az ott élő magyar származású barátunkat is arra inspirálhattuk, hogy bemutassa az ottani ideális klímában, szabadban tartott, nagyszerű gyűjteményét. Az erdélyi (romániai) és szlovákiai gyűjtőkkel is egyre gyümölcsözőbb a kapcsolatunk, amelynek írott formájú folyamatos vetületei is olvashatóak. Anisits János Dániel életének utolsó évtizedére is nagy vonalakban fény derült, így kiteljesedik lassan az egész életmű, a sorsát figyelemmel kísérő(k) következetes és értékes kutatásai által. Végezetül hálám szeretném kifejezni minden e számbeli szerzőnknek. Kívánok nekik és az összes többi gyűjtőtársamnak örömteli, szép vegetációs időszakot, sok kikelt magot, virító növényt és mindenekfelett jó egészséget! Papp László A DKKE elnöke-főszerkesztő

6 Balogh László Úti képek: Mexikó 2000 Zusammenfassung: Der Autor beschreibt, was er im berühmten Metztítlan-Tal geseliet hat, wo er unter einiger bel(annten und impsanten Arten auch die Gymnocactus l(orripilust gefunden hat. Abstract: The author writes about what they saw in the famous Metztitian Valley. They found, for exampie, Gymnocactus horripilus beside ofsome well-known but impressing species in ist size and age. últ év márciusában régi utazótársammal, Bácskai Tamással Szegedről, és Megy újabb, kaktuszos tájak után érdeklődő barátommal, Szabó Zoltánnal Mexikóba utaztunk. Legnagyobb meglepetésünkre a Ferihegyi repülőtéren öszszetalálkoztunk a sárszentmihályi gyűjtőtársunkkai, Elhart Zsolttal. Mexikó városba érkezésünk után elkezdtünk a repülőtéren bérelhető gépkocsi után kutatni, hogy a következő nap reggelén elindulhassunk utunk első célja felé, az őszapókák élőhelyére, a Hidalgó államban található, Baranca de Metztitian völgybe. Bérelt kocsinkat reggel 7-re kértük a szállodánk elé. Már kora reggel izgatottan vártuk az indulás pillanatát. Eljött a délelőtt 11 óra, és autónk még mindig nem volt. A kölcsönzővel hosszas viták és veszekedések után, az új időpont szerint délutánra kellett érkeznie, de mi még másnap délelőtt is a kocsira vártunk. Végül nem bírtuk tovább, és a portások segítségét kértük. így ajánlatukra egy ismerősüket béreltük fel kocsijával együtt, aki vállalta, hogy bejárja velünk Mexikó zegétzugát. Be kell vallanunk, hogy kissé féltünk a 34 millió lakosra duzzadt, hatalmas város autóforgatagától. De végre ott-tartózkodásunk második napján elindulhattunk egy Nissan mikrobusszal és újdonsült sofőrünkkel Hidalgó állam felé. A 90-es úton északnyugat irányba kb. másfél órába került, mire a hatalmas metropolist elhagytuk. Kísérletet tettünk arra, hogy a Pachuca 2000 m-es hegyein még sötétedés előtt valami érdekes kaktuszt találjunk. Először még reszkető lábakkal, erőtlenül másztuk az omladékos, meredek lejtőket. Végre előkerült első kaktuszunk, egy összetöppedt Echinofossulocactus, néhány nagytestű Opuntia társaságában. Visszafelé a biztonság kedvéért szinte fenéken csúszva érkeztem a gépkocsihoz a sötétben. Késő fáradtan, de boldogan, hogy végre kalandos utunkra elindulhattunk, hajtottuk le fejünket az első vidéki szálláshelyünkön. Másnap reggel tovább indultunk Metztitian felé. Pachuca hegyeit elhagyva, hatalmas Isolatocereus dumortieri erdők mellett este hajtottunk el. A csak néhány lelket számláló falvakban, a kertek fáin mindenütt Tillandsia-k sokasága csüngött alá, ismeretlen orchideát és különböző, más fán lakó növényeket (epifiton) fényképezhettünk. Még csak március volt, de a hőmérséklet dél felé megközelítette a 30 C- ot. Egy volt homokbánya belsejéből próbáltuk az első Cephalocereus seniliseket közelről megtekinteni. A felfelé haladás szinte lehetetlen volt. Már az első öt percben rongyosra szakítottam a nadrágomat, de csak egy kissé sovány, vörösre égett Dolichothele longimamma volt az első növény, ami utunkba került. Minden erőfeszíté-

7 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 5 4. kép Kidőlt vagy kidöltött hatalmas és matuzsálem koríj Echinocactus grandis Fotó: Balogh László 5. kép Gymnocactus horripilus Fotó: Balogh László

8 6 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 6. kép Több száz éves Astrophytum ornatumok Fotó: Balogh László 7. kép Teljes növénnyé regenerálódott Astrophytum ornatum Fotó: Epresi László

9 úti képek: Mexikó 2000 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 7 sünk ellenére sem tudtunk feljutni a szinte elérhetetlen helyen növő Cephalocereusokig. így csak néhány távoli fotót készítettünk róluk. Lefelé jövet Mammillaria geminispinákat találtunk, cm átmérőjűek lehettek.fí sz. kép) Míg mi a hegyeket másztuk, sofőrünk a forró kocsiban várt, s elcsodálkozott, hogy lehettünk ily gyengeelméjűek, hogy a kaktuszok látásáért és néhány fotóért testi épségünket is kockáztatjuk. Már Metztitian előtt gyökeresen megváltozott a táj. A hegyeken az őszapókák oly sűrűségben fordultak elő, hogy szinte hihetetlen, 5-6 m-ként állva, erdőt alkottak. Magasságuk kb. 6-7 méter, legfelül mindegyik a nap felé fordítja a cepháliumát, ahonnan a virágok törnek elő.(2 sz.kép) Ahol a Cephalocereus erdő megszűnik, ott a sziklákon hatalmas Echinocactus grandisok sokasodnak, melyek a kétméteres magasságot is elérik.(3 sz. kép) Mindegyiken régi termések s közben az újabb virágok jönnek elő. A kétméteres példányok között több kidőlt matuzsálem hívja fel a figyelmet az elmúlásra. (4sz. kép) Ezek a példányok életkorukban valószínűleg az ötszáz évet is meghaladták. Arrébb lépve, Gymnocactus horripilus rózsaszín virágára lettem figyelmes. Némely példány egyedül állt, de legtöbbjük csoportot alkotott. (Ssz. kép) Számunkra elérhetetlen sziklákon fordultak elő. Egy másik platón a bozótokból kiemelkedő oszlopkaktuszra bukkantunk, de nem ismertük fel, hogy milyen fajú. Közelebbről az Astrophytum ornatum példányait fedezhettük fel bennük. Némelyik példány a 80 cm-t is meghaladta. (6 sz. kép) Kicsiket, cm magasakat csak nagyon ritkán találtunk. A terep borzalmas, szinte járhatatlan, de újabb növények reményében próbáltunk feljebb jutni. Ismét bokrok tövében, most már nagyobb Dolichothele longimamma csoportra akadtunk, némelyik már virágzik. A felsőbb régiókban 2 m-es átmérőjű Mammillaria geminispina csoportokra találtunk. Még feljebb hatolva értük el a Ferocactus glaucescenseket. Némelyik cm átmérőjű, szinte az Echinocactus grusonii-ra hasonlítanak. Egyes példányok 7-8 fejűvé váltak és elérik a 1,5 métert átmérőt. Ilyenkor, március elején kezdenek virágozni, szép sárga virágúak. A hegyről lefelé ismét Cephalocereusokkal találkoztunk, de most már nem lelünk olyan nagy örömet bennük. A helybeli indiánok egyik-másika több, hatszáz éves példányt bozótvágó késsel összekaszabolt. Úgy látszik, ők még nem hallottak a Washingtoni Egyezményről, mely őshonos növényeket megvédeni hivatott, és még a helybeliektől is elvárná megbecsülést! E látványtól kissé elkedvetlenedve kezdtük meg a leereszkedést, ami nem is volt oly könnyű a szinte függőleges lejtőkőn. A sziklák és kőtönnelékek szinte velünk együtt gurultak lefelé. Egyensúlyozás közben egy tűzvirágba kapaszkodtam meg, mely védekezésül alattomosan megrázott (gyenge áramot" képes fejleszteni). Este Metztitian nevű kisvároskában aludtunk az OÁZIS Hotelben, melyet Kern Péter barátom Hotel Svábbogárra" keresztelt az éjjel minden helyiséget ellepő rovarok tiszteletére 1990-ben. Balogh Budapest László

10 Epresi László Az élnlakarás Zusammenfassung: Der Verfasser macht darauf aufmerksam, dass eine Pflanze, die dem Untergang nafie ist, mit einer einzigen gesunden Zeiie gerettet werden kann. Er war bei einer Mammiiiaria piumosa erfolgreicli. Abstract: Ttie article draw our attention to try to rescue the plánt if only the smallest IMng tissue survives. The whole plánt of Mammillaria plumsa can be developed from a mamilla afterits root- Ing. dősebb kedves gyűjtőtársaimnak tudom, nem mondok újat, viszont fiatal, kez társaknak esetleg közöl valamit. Egyes növényeink sokszor a legjobb aka Idő ratunk ellenére is károsodhatnak, berohadhatnak és elpusztulnak. Egy tapasztalt gyűjtő, főleg ha kedvesebb növényről van szó, megpróbálja menteni az esetleg még menthető részt. Egyik alkalommal, évekkel ezelőtt egy szép, kb. 10 cm átmérőjű Astrophytum ornatum az üvegházban az úgynevezett csöpögő alá került, így a földje több vizet kapott a kelleténél, és alulról berohadt. Próbáltam elmetszeni, hátha még nem húzódott fel egészen az edénynyalábban, de a vágással már annyira fent jártam, hogy a bemélyedt tenyészcsúcsot is kivágtam, csak a bordák fogták kissé össze a felső részt, a közepén egy lyuk maradt. Szomorúan félredobtam a megmaradt részt, és elkönyveltem növényem pusztulását. Úgy másfél hónap telhetett el, amikor felfigyeltem az eldobott részre, amely még mindig élénkzöld volt. Fel akartam venni, és azt tapasztaltam, hogy kapaszkodott a talajba, ugyanis szép gyökereket eresztett a bordák vágott részéből. Örömömben azonnal friss talajba ültettem, és a növényi csonk" a következő évben három sarjat hozott. Azóta több év eltelt, és a három sarj jelenleg cm-es átmérőjű. A növényem minden évben szépen virágzik és magot érlel. Kísérletképpen sikerült Mammillaria piumosa egyetlen szemölcsét is meggyökereztetni. Tehát azok a kedves kezdő gyűjtőtársak, akiknél akaratlanul is ehhez hasonló eset áll elő, próbálják meg menteni a menthetőt. Egyre azonban hadd hívjam fel a figyelmüket: a menthető részt a lehető legnagyobb sterilitással kezeljük! Minden vágás után a kést alkohollal (spiritusszal) fertőtleníteni kell! [A vágásfelületet 3-4 hétig be kell szárítani. Amíg a másodlagos bőrszövet (kallusz)* kialakul, majd száraz homokon érdemes gyökereztetni. írásomra bizonyíték az itt közölt fénykép. (7 sz. Szerk.] kép) Epresi László Komárom

11 Papp László Könyvismertetés Sajeva, Maurizio - Constanzo, Mariangelo: 2000: Succulents II. The new Dictionary (Pozsgasok II. Új képes szótár") Kiadta: Timber Press, Portland, Oregon. 234 oldalon 1218 színes fotóval. ISBN Ára 49,95 $. Illustrated z előző első kiadás (Succulent I.) után - amely már nem akármilyen mű volt A- talán nem lett volna meglepetés az ez évben kinyomtatott könyv. Mégis azt kell mondanunk, hogy egy különleges, lélegzetelállítóan szép alkotás, amit lapozgathatunk, ha hozzájutunk ehhez a második kiadáshoz. A két olasz szerző ebben az évben már anyanyelvén is kiadta, s most angolul tudhatjuk meg, miben tér el a korábbitól (1994), illetve azt, hogy ez nem a második része annak. Felépítésében és szövegében hasonló az előző kiadáshoz, de abban 900 fajt nem illusztráltak, amellett számos fotót is kicseréltek, a fajok más és jobb aspektusú szemléltetése érdekében. Minden faj képét ellátták egy rövid leírással, ahol jelölik a családot, ahova tartozik, röviden leírják az alaktani jellemzőit, méretét és színeit. Megadják az elterjedését (országok feltüntetésével) és a CITES* státuszát. A 2000 fajt tartalmazó, a fajokat alfabetikus sorrendben bemutató mű - és ezért szótár - a következő részekre tagolódik: A köszönetnyilvánítás és az előszó után a bevezetőben olvashatunk - külön alfejezetben - a pozsgasok élőhelyéről, termesztéséről, rendszerezéséről és védelmükről, valamint a CITES általi védelmükről. Itt megadják a teljes Washingtoni Egyezmény listát (Appendix l-ll), amely rájuk vonatkozik. A szótár használatával folytatják, majd a nagyszerű, sokszor az eredeti termőhelyen készített képekkel illusztrált (szótári) rész következik, mely felépítéséről már írtam, csak annyival egészítem ki, hogy a rokon fajokat is itt ebben a kép alatti szövegben említik meg. Érdekessége még e uralkodó fejezetnek, hogy nem csak a trópusi, szubtrópusi fajokról (nemzetségekről) emlékezik meg, hanem az európaiakról is. így a Sedumok* és Semperviviumok* egy részét is bemutatja, sőt az utóbbiakból néhány fajtát (cv.) is láthatunk. Az utolsó oldalakon a szinonim neveket és a legfőbb, családonként csoportosított irodalmak jegyzékét találjuk. A borító szélén lévő leírásból megtudhatjuk a szerzőkről azt amit, az egész könyv kiválóságával hirdet, hogy a téma két avatott szakemberével állunk szemben. Sajeva botanikus a palermói egyetem munkatársa, a CITES olaszországi tudományos szakértője (los-tag), Costanzo asszony pedig az olasz egyesület titkára, az alpesi pozsgasok ismerője. Mindezen egészen egyedülálló sajátosságai miatt csak ajánlani tudom magyar gyűjtőtársainknak e különleges képes albumot! P a p p Debrecen László

12 Herczeg István Szomszédolás Romániában Zusammenfassung: Der Autor berichtet über seine Reise nacfi Rumanien, wo er die Ausstellung des lokálén Vereines und einige Sammlungen besichtigte. Abstract: The author reports his trip to the neighbouring Románia. They have seen the exhibiíi'on of cactus assotiation there and they have visited several cactus coliectors, collections. J L Romániában működő AZTEKIUM kaktuszgyűjtő egyesület meghívásának ^^^eleget téve, felkerekedtünk Molnár Imre, Ficzere Miklós és jómagam, hogy a szeptember én meglátogassuk szomszédainkat". Azért írom, hogy a szomszédainkat, mert a romániai kaktuszgyűjtők távolságban sokkal közelebb vannak hozzánk, mint sok más, magyarországi településen élő barátunk. A román egyesület, a nyíregyházi klub és a debreceni egyesület között írásos együttműködési nyilatkozat került aláírásra án, melynek szellemében a személyes kapcsolattartással is segíteni kívántuk a kaktuszkedvelo emberek közötti, mindenki számára előnyös infomnációcserét. Az első és nagyon kellemes meglepetés a határon ért. Igaz, én sok évvel ezelőtt léptem át a magyar-román határt, de azóta sok minden jó irányba változott. Az útlevél- ellenőrzés és a vámvizsgálat percek alatt lezajlott. Első utunk Szatmárnémetibe vezetett, ahol Nevezi János várt bennünket. Örültünk a viszontlátásnak, hiszen nem is olyan régen, augusztusban a debreceni kaktuszkiállításon találkoztunk. Először János testvérének házához vezetett az utunk, ahol egy igényesen kialakított kertet láthattunk. Megtudhattuk a gazdától, hogy a smaragdzöld pázsit titka a jó talajban és a rendszeres öntözésben és nyírásban rejlik. A teraszhoz épített mini sziklakertben láttuk meg az első kaktuszokat, amelyek egy része télálló. (8 sz. kép) Ezután Tar Sándor gyűjteményét tekintettük meg. A társasház erkélyén elhelyezett kaktuszok bizonyították, hogy aránylag kis helyen nagy gyűjteményt lehet kialakítani. Külön öröm volt számomra hogy Sándor jóvoltából sikerült könyvesére útján megkapnom P. Dobrotá 1975-ben kiadott, magyar nyelvű KAK TUSZOK című muzeális" könyvét. A következő utunk Harangi Józsefhez vitt. A negyedik emeleti erkélyre szinte csak egyesével lehetett kijutni a sok szép kaktusz közé. IJgy mozogtunk, mint a robotok, hogy véletlenül le ne verjük valamelyik cserepet. Józsefről tudni kell, hogy művészi fokon foglalkozik márványesztergalassal, amit a munkahelyén is volt lehetőségünk meglátni, sőt valamennyiünket megajándékozott egy-egy szép, általa készített műtárggyal. (9 sz. kép)

13 DEBRECENI POZSGÁSTÁR kép Save Mircea üvegháza előtt Molnár Imrével 11. kép Pu^ka^ loan különleges gyűjteménye előtt Szatmárnémetiben fotó: Heraeg István Szatmárnémetiben fotó; Heraeg István

14 12 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 14. kép Lörincz István néhai Vida Géza híres gyűjteményének néhány növénye előtt Fotó: Herczeg István

15 Szomszédolás Romániában DEBRECENI POZSGÁSTÁR 13 Ezt követően látogatást tettünk Savu Mircea úrnál, aki a román egyesület elnöke. Elnök úr végigkalauzolt a családi ház mellé épített üvegházban, ahol egyszer már - sajnos - volt fűtéskimaradás miatti elfagyás. Ennek mi már nem tapasztaltuk nyomát, a polcokon szebbnél szebb kaktuszokban gyönyörködhettünk. Megtudtuk, hogy Romániában jelenleg az övék az egyedüli működő egyesület, amely összefogja a kaktuszokat szerető gyűjtőket. Rendszeresen jelenik meg újságuk, és kaktuszkiállításokkal is népszerűsítik ezeket az egzotikus növényeket. Mirceaval is sikerült könyvet cserélnem Copacescu, Bobírnac, Grigoras, 1984-ben kiadott CACTUSII című könyvével lettem gazdagabb. (iosz. kép) A sötétedés beállta előtt kerestük fel Pu ca loant. A kertes házat körülvevő kőfal valószínűleg kellemes mikroklímát eredményez a sok kaktusz és örökzöld részére. A házigazda saját készítésű faragásaival díszített kertben olyan érzésem volt, mintha egy arborétum és szoborpark jó arányú keverékében sétálnék. A rengeteg kaktusz szemmel láthatóan remekül érezte magát. Hosszasan elbeszélgettünk, és próbáltuk megtudni, vajon mi a titka a szenzációs látványnak. Többen mondták már, hogy a növények megérzik és visszatükrözik a rájuk eső szeretetet és gondoskodást. Lehet, hogy ebben az esetben is sokat számít ez a tényező, de ezen felül hallottunk speciális gúláról, öntözővízről, talajkeverékről, perlitröl és még sok egyéb másról. Remélem hamarosan olvashatunk Pu ca úr tollából a tartási praktikáiról részletes beszámolót. (11 sz. kép) Szállásunkra érve még benéztünk a szintén e társasházban lakó Polyák Lászlóhoz, akivel szintén találkoztunk az augusztusi kaktuszkiállításunkon. László több ízben megfordult már magyarban" és érdekes volt látni olyan Magyarországon kapható tűzdelotalcát magoncok számára, amit nagyon praktikusan lehet használni. Az átlagostól nagyobb beüvegezett erkélyen, a lemenő nap utolsó sugarait kihasználva sok különleges oltást, magvetést, krisztátát és más ritka pozsgást is láthattunk. Másnap reggel Nagybányára utaztunk. Első utunk Nevezi János lakásába vezetett, ahol a panellakás üvegezett erkélyén gyönyörködhettünk a fiatal és matuzsálem korú kaktuszokban. János előszeretettel készít oltványokat, emiatt a vékony alanyon található oltványokat mankóval kellett támogatni. (12 sz. kép) Ezután idősebbik Lörincz István kalauzolásával megtekintettük a helyi kertészetet. Az egyik üvegházi hajóban néztük meg Vida Géza kaktuszgyűjteményét. Vida Géza szenátor volt. Életében a világ sok részén megfordulva és kiterjedt levelezést folytatva, páratlan gyűjteményt hozott létre. Halála után a város vezetői úgy döntöttek, megmentik a pusztulástól a növényeket. Örömömre szolgált, hogy megmaradt ez a gyűjtemény, hiszen többen tudunk olyan eseteket, amikor egy haláleset egy szép gyűjtemény megsemmisüléséhez vezetett. Id. Lörincz István személyében egy nagy tudású, igazi kertészt ismertem meg.

16 14 DEBRECENIPOZSGÁTÁR Szomszédolás Romániában A jelentős nagyságú területen szerteágazó a feladat, a parkfenntartástól kezdve a dísznövénytermesztésig mindenben otthon kell lenni. Különleges volt a nagy mennyiségű pálma szaporítása is. {u sz. kép) Ezt követően meglátogattuk a Lörincz család ottani családi házához épített üvegházát. Szívesen időztünk volna még a sok oltott kaktusz között, de az idő szorított bennünket. Sajnos a kaktuszgyűjtő ifjabb Lörincz István nem volt otthon, vele nem tudtunk találkozni, de megtudtuk, hogy egyetemista, kertészeti szakon fog végezni ben, és a Budapesti Szent István Egyetem távoktatási tagozat hallgatója. Budapesten volt gyakorlaton. A régi pénzverdéből kialakított múzeum adott otthont a kaktuszkiállításnak (13 sz. kép). A kiállítás több napig tart nyitva, így ezer ember is megtekintheti. Zárt üvegvitrinekben helyezték el a kiállítók a gyűjteményeik legpompásabb darabjait. Az egyik kiállítási terem sarkában vásárolni is lehetett kaktuszokat és az egyesületünk által készített, kaktuszokat ábrázoló képeslapokat. A kiállításon találkoztunk Constantin Lati úrral, aki jelentős személyisége a román egyesületnek, többek között a kaktuszos folyóiratuk szerkesztésében szerzett érdemeket. A kiállítás megtekintése után még tettünk egy kirándulást a közeli víztározóhoz, ahol a kedvező párás körülmények között élő szenzációs fenyőket csodálhattunk meg. ígéretet kaptunk arra, hogy egy-két oldalas írásban bemutathatjuk a Romániában élő gyűjtötársakat, amely írásokat közölni fogunk folyóiratunkban. Ennek viszonzásaként az ott megjelenő AZTEKIUM-ban ők is bemutatják a Magyarországon élő gyűjtőket, ezzel is lehetőséget adva a közvetlen kapcsolatok kialakulásához. Bízunk benne, hogy minél többen fogják olvasni folyóiratunkat, s e területen is egymást segítve tudunk a választott hobbinknak hódolni. Végezetül megköszönöm a kedves gyűjtőtársaknak és feleségeiknek a szívélyes vendéglátást. Összegzésül elmondhatom, - bár mindegyik gyűjtemény és a kiállítás megtekintése megért volna önmagában is egy napot, - mégis eredményes volt a szomszédolás". A közös érdeklődés olyan személyes kapcsolatokat alakított ki, amelyek az elkövetkező időben fognak virágot nyitni és remélhetőleg szép termést is érlelnek. Herczeg István Hajdúszoboszló

17 Papp László British Cactus & Succulent Journal 2000/4. Folyóiratszemle Több oldalon számol be, ez évi utolsó számában, az angol íolyóirat a Brit Kaktusz és Szukkulens Társaság Nemzeti Kiállításáról, amelyet az ezredfordulóra rendeztek, 2000 augusztus 19-én a Springfíelds Kiállító Központban, közel Lincolnshirelioz, Spalding városában. Az utóbbi évek előkészülete és számos, munkával eltöltött hónap gyors összeállítása az eseményre volt az alapja annak, hogy egy jól sikerült nappal jelentős gyümölcse, felülmúlhatatlan kiállítása volt az eddigiek közül a jelenlegi Nemzeti Kiállítás. Óriási érdeklődés kísérte, és a kertészkedők széles tábora volt jelen Nagy-Britanniából, valamint tengerentúli támogatói és segítői, akik együtt teremtették meg e nap emlékezetes vohát. A cikket számos fényképfelvétel illusztrálja, amelyeken bepillanüiatunk a kiállítás részleteibe, és bemutatják a díjnyertes növényegyedeket is. Santa Catalina (Szent Katalin) Mexikó szigete" cínunel számol be G. James több erőteljes megjelenésű növényről, a szigetről, amely a Kaliforniai-félsziget által körülzárt Cortez-tengerben van. Többek között nagyszerű képeken látliatjuk a legmagasabbra növő (4-4.5 m) Ferocactus fajt (F. digiietii) és az ugyancsak hatalmas Pachycereus pringlei virágzó példányait is. A kétezredik évben a Brit Kaktusz és Szukkulens Társaság (BCSS) által vásárolt magból ajánl D. Ruslifortli, bemutatván néhány fajt ebből a listából, így az Astrophytum asterias-t, az Obregonia denegri-t, az Ariocarpus retusus-t, Echeveria laui-t, a Pachypodium líunerei-t, s a Conophytura pellucidum-ot > A néluíny kérdés" rovat után - amelyben az olvasók kérdeznek - találjuk meg a BCSS híreit, amelyet a Könyvespolc" könyvismertető rovat zár, például Doreen Court Dél-Afrika pozsgás flórája című könyvet ismertetve. > A Missouri Botanikus Kert (St. Louis) pozsgás növényeiről olvashatunk G. Smithtől. E kert viszonylagosan kontinentáus klímájú és több eurázsiai szukkulenset nevel, G. Rowley a monotipikus Akersia nemzetséget szünteti meg azáltal, hogy egyetlen faját a Cleistocactus nemzetségbe sorolja át. (Az analógiát a közben már az utóbbi nemzetségbe sorolt Seticereus icosagonus és felépítése szolgáltatta revíziójához.) > Kaktuszok és szukkulensek, amellyel gazdagítliatja gyíijteményét" címmel újabb hat pozsgás fajt mutat be. T, Jenkins, szép fotóin keresztül is (Mammillaria napina, Euphorbia ankarensis, Neoporteria villosa, Glandulicactus uncinatus v. wrightii, Crassula mesembryantliemopsis, Stapelia flavopurpurea.) 4- Egy szokatlan növényt mutat be számunkra M. Lowry, amely feltételezhetően az Oreocereus trouii, illetve v. celsianus és a Lobivia longispina Yavi-nál, Észak-Argentínában kialakult természetes hibridje. Az intergenerikus lűbridet X Oreobivia-iuik nevezték el, a két, ill. Mrom szülőfaj sajátosságait egyesíti, és teljes életciklust mutat, Végezetül B. Weightman beszámol egy új botanikus kertről, Mexikóból, amelyik a kipusztulás előtt álló növények megmentésére is hivatott, másik célja pedig, hogy megismertesse a mexikóiakkal flórájukat. Rendkívül jelentős kaktuszgyűjteménnyel és kaktuszmentési stratégiával is rendelkeznek. Papp László Debrecen

18 Rácz László A Notocactus nemzetségről 8. (A természetes t a x o n o k és cultivarok részletes leírása 7.) Rauschianae fajsor Zusammenfassung: Der Autor setz seine Artilieiserie ohne nach Voiistándigifeit strebend mit der detaillierten Dariegung der Notocactus-Arten, der darunter stehenden taxonomischen Einheiten und Cuitivaren fort. Abstract: The author continues his series giving exact description of Notocactus species, the ciassificationai units under species and cultivars avoiding to mention all the "taxons". He also criticizes whether they are real or not. Minden tagjában magányosan fejlődő fajokból álló, nagyon változatos fajsor. Jellegzetességük a "nem szabályos" virágszerkezet. Egy részük testfelépítése a Mammulosi - Melctiersianae fajson-a utal, a virágszerkezete viszont köztes, átmenet a Setacei, illetve Scopanae fajsorok felé. Másik részüknek a testfelépítése Setacei típusú, de a virágszerkezet a Mammulosi - Melchersianae fajson-al mutat rokonságot. Ezek alapján két sorozatra osztották a fajokat, "U1", illetve "U2"-re. Én nem alkalmazom a fenti felosztást, ilyen szempontok alapján nem vizsgáltam őket. N. allosiphon Marchesi 1972 Teste gömb alakú, sötétzöld színű, szürkés árnyalattal, cm magassággal és átmérővel. A csúcsa kissé bemélyed, piszkosfehér areolaszőrökkel ritkásan szórt. A db bordája egyenes lefutású, melyek éleiben a fehérfilces areolák mélyen ülnek, úgy, hogy a közöket kúpos dudorokra osztják. A 4-6 db peremtövis 8 mm hosszú, tű alakú, oldalsó állású, barnás szaruszínű. A 4db középtövis 2 cm hosszú, lilás vagy vöröses, a hegyük fekete, a legfelső testtől elálló, ez a legerősebb, az alsó testre simuló, a két oldalsó vékony, általában vöröses színű. Később az összes tövis megszürkül, és törékennyé válik. A virága 5 cm magas és átmérőjű, tölcsér alakú, színe világos kanárisárga, a torok rózsaszínes. A külső lepellevelek lekerekítettek, a belsők csúcsban végződnek. A porzószál, a portok, valamint a bibeszál színe egyezik a lepellevelek színével, a bibe bíbor színű, zárt bibeágakkal. A termés és a virágcső sűrű fehér gyapjúval borított. A magvak feketék, 1,2 m m átmérővel és nagy, világos köldöktájjal.

19 A Notocactus nemzetségről 8 DEBRECENI POZSGÁSTÁR 17 Élőhely: Uruguay: Rivera tartomány. Közbenső helyet foglal el a Malacocarpus és Neonotocactus alnemzetségek között. PL: tölcséres virágszerkezet, gömbölyű test = Malacocarpus; mézfejtő megléte, kettős porzókör, erős dudorok az areolák között, valamint a terniés szerkezete, /nem a csúcsi gyapjúból emelkedik ki, végig látható, nem húsos, megszáradó / és az érlelés módja = Neonotocactus. Tennesztésben viszonylag gyorsan fejlődik a többi Noto.-hoz képest. N. arnostianus Kolarik et Lisal kép Notocactus arnostianus Fotó: Horváth László Teste lapított gömb alakú, fénylő sötétzöld színű, 7 cm szélességgel és 4 cm magassággal. A db t)ondája egyenes lefutású, alacsony, élek lekerekítettek, melybe a sűrti fehérfilces areolák bemélyednek. A db, 2-4 mm hosszú, serteszeai vékony peremtövis, a test felé hajlított, világosbamás, sokszor sárgás szaai színű. Az 1-2 db, mm hosszú középtövis barna, tövük sötétebb. A virága tölcséres, 6 cm magas és 7-8 cm átmérőjű, világossárga színű. A lepellevelek lándzsa alakúak. A porzószál és a portok, valamint a bibeszál citromsárga, a bibe bíbor, esetleg sötét bíbor színű. A porzószálak a bibe felé haj-

20 18 DEBRECENI POZSGÁSTÁR A Notocactus nemzetségről 8 lanak, de a magasságuk nem éri el azt. A bibe alatt egy csoportba tömörijinek és egyáltalán nem ingereltietők. A teimés zöld, nyijjtott, ritkás fetiér gyapjúval és vékony barna sertékkel borított. Éréskor az eredeti méretének sokszorosára nyúlik, gyorsan megszárad és felreped, majd szinte napok alatt szétesik, A mag 1 mm nagy, sisak alakú, mattfekete, szüri<ésbarna köldöktájjal. Élőhely: Brazília: Rio Grandé do Sul, Dom Pedritotól északra. Még 1986-ban beszereztem N, elegáns n,n, / HU338 / és N. pseudoeremiticus n,n, magvakat, amelyek annak rendje és módja szerint kikeltek, és szépen fel is nőttek. Közben megtörtént a faj szabályos leírása N. arnostianus néven, itt jelezték is az előző két ideiglenes név megszüntetését és besorolását ide, ami elkerülte a figyelmemet. Ebből az 'új' fajból is beszereztem magvakat, kikeltettem és felneveltem. Miután szinte teljesen egyformák voltak - csekély tövisbeli eltéréstől eltekintve -, gyanút fogtam. Kiderijit, hogy három különböző néven tartom ugyanazon fajt. Ráadásul a HU338 gyűjtőszámnál valamilyen keveredés lehet, mert ugyanilyen számon N. litterianus és N. curvispinus nevű növényeim is vannak. A szakirodalomban is jelzik ezt a 'problémát', úgy látszik más is így járt. Egyék> ként a tartás és szaporítás semmilyen nehézséget nem okoz, csak 0 C kőrijii teleltetésnél erősen behúzódnak, sok vizet vesztenek, tavasszal nehezebben indulnak. IM. buiningii (Buxbaum 1968) Ritter 1979 Teste gömb alakú, 14 cm átmérővel és magassággal. A db, feltűnően vékony bordája csavart lefutású, melyek éleibe az elnyújtott, fehér vagy világosbarna filces areolák bemélyednek, nyújtott állszeaí dudorokra osztva. A 7-12 db peremtövise 3 cm hosszú, az oldalra mutatók rövidebbek, 2 cm hosszúak, sárgás szaruszínűek, tövük sötétebb. A 4 db középtövise kereszt alakban helyezkedik el, sárgásak, a tövük megvastagodott, itt sötétbamák, néha feketék. A virág 7 cm magas és 8 cm átmérőjű, harang alakú, kanárisárga színű, a külső lepelleveleken barnás középsáwal. A porzószál, a portok és a }ábeszá\ sárga, a b\be vörös. A virágcső és a golyó alakú termés fehér vagy világosbarna gyapjúval borított. Éréskor az eredeti méretének 3-4 szeresére nyúlik. Az 1 mm nagy magvak sisak alakúak, tompa feketék, a felületük dudoros, szüri^és köldöktájjal. Élőhely: Brazília és Uruguay határán Livramento-tól délre. Az élőhelyén sokszor mohák között fejlődik, így állandó savanyú, 5-ös ph körüli talajt igényel, ezért a talajába savanyú tőzeget keverjünk. Az öntözéséhez is lehetőleg esővizet használjunk a talaj kilúgozódásának elkertjlésére, mert egyébként a győkerijket elveszítik. Nálam új gyökereket legkönnyebben steril folyami homokon hoztak, úgy, hogy a növény testét naponta penneteztem. f. brunispinus n. n. A típustól, mellyel azonos élőhelyen él, csak a barna perem és középtöviseivel terel. A típussal történő keresztezéskor az utódok tövisek színében 3:1 arányban szétválnak, a 3 rész a típussal egyezik. Közbülső tővisszín nem jön létre.

19. H í r l e v é l. 2011. április. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja. Kaktusz klub Felsőpetény

19. H í r l e v é l. 2011. április. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja. Kaktusz klub Felsőpetény 19. H í r l e v é l 2011. április Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Kaktusz klub Felsőpetény Már készül a 2. szám! Nincs külön tagdíj! A Debreceni Pozsgástár csak

Részletesebben

DEBRECENI POZSGÁS-TÁR

DEBRECENI POZSGÁS-TÁR 2000. 111. ÉVFOLYAM 4. SZÁM DEBRECENI POZSGÁS-TÁR RECEPJACULUM[SUCCULENTARUMi DEBRECENIENSEÍ(HUNEÁRIA) I I S M E R E T T E R J E S Z T Ő F O L Y Ó I R A T Szerkesztői üzenet Az új év felé Zusammenfassung:

Részletesebben

18. H í r l e v é l 2011. március Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

18. H í r l e v é l 2011. március Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 18. H í r l e v é l 2011. március Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja Kaktusz klub Felsőpetény Már megjelent 2011. 1. száma! Nincs külön tagdíj! A Debreceni Pozsgástár

Részletesebben

DEBRECENI POZSGÁS-TÁR

DEBRECENI POZSGÁS-TÁR 2000. IIL ÉVFOLVAM 2. SZÁM DEBRECENI POZSGÁS-TÁR RECEPJACULUMiSUCCULENTARUM^ DEBRECENIENSEÍ(HUNCARIA) I ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRAT 1. kép Acanthocereus-ok a tisztáson Fotó: Sági Gábor 2. kép Kaktuszok

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

DEBRECENI POZSGÁS-TÁRi

DEBRECENI POZSGÁS-TÁRi 2000. lu. ÉVFOLVAM 3. SZÁM DEBRECENI POZSGÁS-TÁRi RECEPJACULUMISUCCULENTARVM, DEBRECENIENSÉÍ(HUNGÁRIA) ISMERETTERJESZTŐ EOLVÓIRAT Szerkesztői üzenet Tenni akarástól megtérhelten " Zusammenfassung: Der

Részletesebben

Hollandia (2010. márc máj. 03.)

Hollandia (2010. márc máj. 03.) Hollandia (2010. márc.29-2010. máj. 03.) Az első napunk utazással telt. Hajnal ötkor találkoztunk és indultunk útnak. Este kilenc és tíz között érkeztünk és foglaltuk el a szállást. Cees, aki kinti dolgainkat

Részletesebben

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201)

1. Gedő Ilka: Csendőrök, 1939, ceruza, papír, 229 x 150 mm, jelzés nélkül (leltári szám: F 63. 201) A Magyar Nemzeti Galériában őrzött Ilka-grafikák Az első három rajz kivételével, amelynek fotóját 2006. május 21-én kaptam meg a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztályától, az összes mű reprodukálva van

Részletesebben

Cnnlapfötó: Pelecyphora strobiliformis Rxó: Papp László

Cnnlapfötó: Pelecyphora strobiliformis Rxó: Papp László DEBRECENI POZSGÁSTÁR SUCCU; NT MAGAZIN OF DEBRECEN (HUNGARY) A DEBRECENI KAKTUSZGYŰJTŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK ISMERETTERJESZTŐ FOLYÓIRATA Educational Joumal of Cactus Collectors' Society in Debrecen

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény

A sziklai illatosmoha igaz története. Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha igaz története Papp Beáta Növénytár Mohagyűjtemény A sziklai illatosmoha (Mannia triandra) egy telepes májmoha. Ellentétben közeli rokonával, a közönséges illatosmohával, amiről ez

Részletesebben

Látogatásunk az orchideák birodalmában

Látogatásunk az orchideák birodalmában Látogatásunk az orchideák birodalmában.2014. november 14-én ellátogattunk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumba a Veres Péter Gimnázium 8.a, 8.b és a 10.c osztály biológia szakköröseivel Boncz Andrea és Őze

Részletesebben

26. H í r l e v é l 2011. november Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

26. H í r l e v é l 2011. november Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 26. H í r l e v é l 2011. november Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja (L390 és L391). A S. azurduyensishez hasonlóan a S. tarvitaensis előfordulása is elképesztő

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai Áttekintő raktári jegyzék sz. példány Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2.8.2.5. A BM III/V. csoportfőnökség titkos és szigorúan titkos állományú beosztottainak iratai 1949-1990 (1991) 71

Részletesebben

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban

Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Magyar Rózsák Sétánya a Szent István parkban Megbízó: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Kivitelező: Sopron Holding Zrt. Zöldterület-gazdálkodási divízió Átadás éve: 2013 Tusnád 1. 80 cm magas, lazán

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

2, kép A gyűjtemény talán legénékesebb példányai: Euphorbia pisciderniis és E. aboelknri

2, kép A gyűjtemény talán legénékesebb példányai: Euphorbia pisciderniis és E. aboelknri zsgástár, 1. kép Kaktuszágyás a szabadban 2, kép A gyűjtemény talán legénékesebb példányai: Euphorbia pisciderniis és E. aboelknri l'ol

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor

A karrier galamb. MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat. Szabó Gábor A karrier galamb MGKSZ Bíráló tanfolyam2011 - Szakdolgozat Szabó Gábor Tartalomjegyzék Bevezetés......2 Eredete.. 2 A karrier galamb helyzete, ahogy én látom....2 Tapasztalataim....3 Bírálata.....4 Mellékletek..

Részletesebben

RES IMMOBILES. Ingatlanjog a gyakorlatban

RES IMMOBILES. Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban A Veszprém Megyei Földhivatal ingatlanjogi szakfolyóirata Megjelenik negyedévenként IV. évfolyam, 2010/3-4. szám www.resimmobiles.hu

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor...

Németország. Ha az építészet valóban megfagyott zene, akkor... Németország... és szabadtéri éttermekkel, mint ez itt, ahol a blokkház mögött a város egyik jelképének a Frauenkirche templomnak a két tornya emelkedik. 49 Konzervált útipor A másik olyan emlékem, ami

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila

minden színben, sávokkal színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal kékeszöld, vagy pirosaslila Achát minden színben, sávokkal Mohaachát színtelen, zöld, barna vagy vörös berakódásokkal Alexandrit kékeszöld, vagy pirosaslila Amazonit zöld, kékeszöld Ametiszt ibolyalila, halvány pirosaslila Andaluzit

Részletesebben

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban

RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban RES IMMOBILES Ingatlanjog a gyakorlatban A Veszprém Megyei Földhivatal ingatlanjogi szakfolyóirata Megjelenik negyedévenként III. évfolyam, 2009/1-2. szám www.resimmobiles.hu

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés

1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Problémafelvetés 1. A Selters Balatonfüred projekt (2007) Számlákkal a német sajtóba Problémafelvetés A számla az egyik legkorábban selejtezhető, értéktelen iratfajta. Nem így, ha a számlák 19. századiak. Pl. a reformkori

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó

MAGYAR DÍSZPOSTA. Fajtaleírás (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Polgár Béla szakelőadó MAGYAR DÍSZPOSTA (UNGARISCHE SCHAUTAUBEN) Fajtaleírás Magyar Díszposta Fajtaklub Polgár Béla szakelőadó Magyar díszposta fajtaleírás (EE Standard Modell) A STANDARDOT MEGHATÁROZÓ FÓRUM: A fajtát a Magyar

Részletesebben

A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján

A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján A tűzikutya és holdidol kérdése magyarországi leletek alapján NAGY LÁSZLÓ Százhúsz éve folyik a vita az úgynevezett tűzikutya és holdidol kérdéséről. Mint a legtöbb vallástörténeti vonatkozású régészeti

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe

Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Kirándulás a Felvidéki bányavárosokba és a Szepességbe Felvidéki kirándulásunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre. A kirándulást hosszas előkészítő munka előzte meg, amiben tanáraink

Részletesebben

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek

A zavaró fényeket azok létrejötte szerint egy kicsit másként is megmagyarázhatjuk: zavaró fénynek Látnak-e még csillagot utódaink? Kolláth Zoltán Száz évvel ezelőtt a címben feltett kérdés értelmét nem igazán értették volna eleink. Pedig akkor már elindult az a folyamat, amely az éjszakai égbolt folytonos

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág.

szükség esetén támasztékot igényel. Hosszú életű virágágyi dísznövény a nyári és az őszi virágágyba. Ideális vágott virág. KERT Könnyen gondozható kerti növények Mivel minden kezdet nehéz, az újdonsült kertészek főleg olyan növényeket szeretnének, amelyeket egyszerű gondozni és az elvégzett munka után gyors eredményt látnánk.

Részletesebben

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9.

Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, március 9. Cím: Óriás dinók jönnek Patagóniából Forrás: Népszabadság, Ötvös Zoltán, 2007. március 9. Szövegtípus: magyarázó Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepesen nehéz, nehéz

Részletesebben

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása

Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása Alaszkai Malamut Az alaszkai malamut és a szibériai husky összehasonlítása (Forrás: Az Amerikai Alaszkai Malamut Klub bírói oktatóanyaga) Összeállította: W. Willhauck Fordította: Romoda Csilla Fajta eredete:

Részletesebben

Fiatal lány vagy öregasszony?

Fiatal lány vagy öregasszony? Zöllner-illúzió. A hosszú, átlós vonalak valójában párhuzamosak, de a keresztvonalkák miatt váltakozó irányúnak látszanak. És bár egyiküket sem látjuk párhuzamosnak a szomszédjával, ha figyelmesen és tudatosan

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása

Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Címlap Hagyományőrzés, helytörténet Hírek Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Tápiószecső Anno. A könyv méltatása Írta: Tarnavölgyi László 2015. január 08. csütörtök, 23:59 Anka László és Kucza Péter Tápiószecső

Részletesebben

Erasmus + Készítette: Csurgai Vivien

Erasmus + Készítette: Csurgai Vivien Erasmus + 2015 Készítette: Csurgai Vivien 1.NAP Délelőtt megismerkedtünk a szállásunk közvetlen környékével. Ez olyan mintha egy farm lenne, ahol 4-5 családi ház, szántóföldek és néhol állatok vannak.

Részletesebben

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL

XLI. ÉVFOLYAM SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL GÉPIPAR XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL AZ ORSZÁGOS TITKÁRI TANÁCSKOZÁSRÓL 2 XLI. ÉVFOLYAM 2010. 11.-12. SZÁM, NOVEMBER-DECEMBER AZ ORSZÁGOS TITKÁRI

Részletesebben

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék.

Wah múmiája és sírja. ledózerolták, hogy az ókori sírok további kifosztását megakadályozzák és a megfelelő régészeti feltárásukat megkezdhessék. Wah múmiája és sírja Mivel a Neszperennubot bemutató cikk sikert aratott, úgy döntöttem készítek egy hasonlót, egy korábban élt személyről, így akár össze is lehet hasonlítani kettejük temetkezését. A

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek

KÖTÉLSZERKEZETEK. Különleges Tartószerkezetek Hegyi Dezső Jegyzet kézirat 2012. v1 Kötélszerkezetek KÖTÉLSZERKEZETEK A kötélszerkezetek olyan szerkezeti elemekből épülnek fel, melyek csak húzószilárdsággal rendelkeznek. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szerkezeti elemeink a geometriai kialakításuk

Részletesebben

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról

Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról 2009. június Zöldségtermesztők figyelmébe Tapasztalatok a konténeres uborkahajtatásról Rova tvezető: Dr. Terbe István egyetemi tanár Dr. Slezák Katalin BCE Kertészettudományi Kar, Zöldség- és Gombatermesztési

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma:

Puriter. Szerzés: vásárlás - Lektorátus Érték: 700.000.-Ft Származás: a művésztől Állapot: Ép Fénykép száma: Lemez száma: Leltári szám: 2011/1 Puriter Baglyas Erika, 2005 Szappan, tükör, szöveg 90x30x300 cm Üveglapon három sorba rendezett szappandarabkákba vésett szórészletekből a tökéletes tisztaság lehetetlenségéről értekező

Részletesebben

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció

NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései. Motiváció NEM CSAK A ZSELICBEN POMPÁZIK CSILLAGFÉNYBEN AZ ÉJSZAKAI ÉGBOLT szekszárdi diákcsoport fényszennyezésmérései Döményné Ságodi Ibolya Garay János Gimnázium, Szekszárd A csillagos ég az egész emberiség öröksége,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/43. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja A földm ves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : E. Frischbutter; Sarah S. 60/43. Történet www.m1914.org

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans)

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans) Klánok (Clans) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Leugallee 99 40545 Düsseldorf info@winningmoves.de http://www.winningmoves.de/ 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő

Részletesebben

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk.

Első nap. Jól éreztük magunkat, sok szép, újat tanultunk Erdély történelméről és számos szép, régi építményt láthattunk. Első nap Reggel 6-kor indultunk a Cseresnyés Kollégium elől. A határ átlépése után az első megállónk Nagyszalonta volt. Megnéztük a város főterét ahol Erdély egyetlen Kossuth Lajos szobor található. Ellátogattunk

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.3. Baranya megye Pécs, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-999-9 Készült a Központi

Részletesebben

1. nap Indulás:

1. nap Indulás: 1. nap 2014.05.06. Indulás: 2014.05.06. 05.00. A korai indulás ellenére az 58 fős társaság frissen szállt buszra a sátoraljaújhelyi Latabár Színház mögötti parkolóban. A szülők és gyerekek egyaránt izgatottan

Részletesebben

KERT. FLORASCA HUNGARY KFT. 9354 OSLI, Tőzegüzem Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030 e-mail: florasca@florasca.hu.

KERT. FLORASCA HUNGARY KFT. 9354 OSLI, Tőzegüzem Elérhetőségeink: Tel./fax: 96/250-331, 96/690-030 e-mail: florasca@florasca.hu. KERT Kert 13 Hansági tőzegeket, tőzeg alapú földés tápanyagkeverékeket kínálunk. Az extenzív és intenzív zöldtetőépítéshez külön földkeverékeket ajánlunk! Egyedi igényekkel keresse munkatársainkat!!! Biotermesztésben

Részletesebben

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013

ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY. Informatika. Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 ROZGONYI-BORUS FERENC DR. KOKAS KÁROLY Informatika 5 Számítástechnika és könyvtárhasználat munkafüzet 6., JAVÍTOTT KIADÁS MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2013 HOGYAN KELL HASZNÁLNI? 1. Mi a szoftver? Fogalmazd meg

Részletesebben

GRDSZGY 2 durvakerámia kívül-belül szürke, sok grafitot tartalmazó, duzzadt peremű fazék

GRDSZGY 2 durvakerámia kívül-belül szürke, sok grafitot tartalmazó, duzzadt peremű fazék Appendix Havancsák Izabella, Bajnóczi Bernadett, Tóth Mária, Kreiter Attila, Szöllősi Szilvia "Kelta grafitos kerámia: elmélet és gyakorlat dunaszentgyörgyi kerámiák ásványtani, petrográfiai és geokémiai

Részletesebben

Lily Tiffin: A bűnjel

Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin: A bűnjel Lily Tiffin A bűnjel (Részlet) Regény (Részlet) Lomart Kiadó A digitális kiadás a 2008-ban meg jelent ISBN 978-963-9632-15-8 számú kiadás változtatás nélküli másolata. A digitális

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000

Felület 2/1 392x248 430x280 440x290 1 870 000 Borító IV. 215x280 220x290 1 460 000 Borító III. 215x280 220x290 1 210 000 az Autó Az autóslap Az Autó címû havilap olvasói számára továbbra is elsôdleges és meghatározó hírforrást kínál az autók és az autózás világának széles rétegeket érintô kérdéseiben. Hiteles, naprakész

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Kovács Péter felelôs szerkesztô

Kovács Péter felelôs szerkesztô ELEKTRONIKA ÉS ÜZLET 2013 MÉDIAAJÁNLAT ı Az ELEKTRONET megújulása folytatódik Lapunk alapítása óta eltelt 21 év alatt igen sokat változott az elekt - ronikai ipar, a kommunikáció és a média. A Több mint

Részletesebben

DR. IMMUN Egészségportál

DR. IMMUN Egészségportál Vásárlói vélemények Vásárlói vélemények termékeinkrõl: A lentebb idézett - vásárlóink által adott - beszámolók hitelességét alá tudjuk támasztani. A bõvebb adatok teljes név, cím, telefonszám a szerkesztõségünkben

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN

RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN A BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMPEDAGÓGIAI FÜZETEI RÉGÉSZETI LELETEK KEVERMESEN ÉS KÖRNYÉKÉN PELLE FERENC BÉKÉSCSABA, 1978. A sorozatot szerkeszti SZ. KOZÁK MARIA Az eddig megjelent füzetek: 1.

Részletesebben

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez

Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Értékelőlap a Kiváló magyar szótár versenyhez Az értékelt szótár címe és kiadója: A szótár szerzője: Dorogman György A szótár címe: Spanyol-magyar kéziszótár A szótár kiadója: Grimm Kiadó, 2007 I. Külső

Részletesebben

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése

Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése E L E M Z É S Az enyhe értelmi fogyatékos fővárosi tanulók 2009/2010. tanévi kompetenciaalapú matematika- és szövegértés-mérés eredményeinek elemzése 2010. szeptember Balázs Ágnes (szövegértés) és Magyar

Részletesebben

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4.

Ellenőrző kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ellenőrző kérdések 2. Ellenőrző kérdések 3. Ellenőrző kérdések 5. Ellenőrző kérdések 4. Ellenőrző kérdések. Hogy hívjuk a tájoló forgatható részét? Tájfutó elméleti ismeretek 3. foglalkozás Kelepce Szekerce X Szelence Ellenőrző kérdések. Mivel jelölik a vaddisznók dagonyázó-helyét? Ellenőrző

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

16. H í r l e v é l. 2011. január. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja

16. H í r l e v é l. 2011. január. Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja 16. H í r l e v é l 2011. január Magyar Kaktusz és Pozsgás Társaság Közhasznú Egyesület Internetes Újságja A Debreceni Pozsgástár 2011. évi 1., februárban megjelenı számának címlapja és hátsó borítója:

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK

43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK Telefon: 37-8900 Fax: 37-8901 43. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ, 1. forduló ÖTÖDIK OSZTÁLY- MEGOLDÁSVÁZLATOK 1. 1. Egy osztási műveletben az osztandó és az osztó összege 89.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Erasmusos utazásom Isztambulban

Erasmusos utazásom Isztambulban Erasmusos utazásom Isztambulban A hatodik Egyetemi félévemet az Istanbul Şehir Egyetemen töltöm Erasmus program keretein belül. Isztambul a legnépesebb város Törökországban a maga 15 millió hivatalosan

Részletesebben

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám

Hírmondó. Világosi. 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám CMYK CMYK Hírmondó Világosi 2006. január XVI. évfolyam, 1. szám S Z E M É T M E N T E S 2006 Pár hete lassan egy hónapja, hogy beköszöntött az új esztendõ, a megszokott évszám helyett eggyel többet, 2006-ot

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE

HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE HÁZIDOLGOZAT KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE Két mővészeti album összehasonlító elemzése Készítette: Koronczai-Fekete Viktória Konzulens: Buda Attila PPKE Könyvkiadói szakember képzés 2011. május hó BEVEZETÉS Feladtomnak

Részletesebben

A folyók és az ember

A folyók és az ember Honnan erednek a folyóvizek? A folyók és az ember A folyók járása A lehulló csapadék a kőzetek repedéseiben és a talajban összegyűlve a forrásokon keresztül tör a felszínre. Közben e közegek meg is szűrik,

Részletesebben

Falra rakható terméskövek

Falra rakható terméskövek Falra rakható terméskövek homlokzatburkolat.hu Az árlistában szereplő árak a raklapon 1 sort tartalmaznak ahol "/sor" a mértékegység, mely kb. 0.9-1 nm2-t fed le a burkolandó felületen, függően a fuga

Részletesebben

Két madaras könyv tipográfiai összevetése

Két madaras könyv tipográfiai összevetése A KÖNYVKIADÁS TÖRTÉNETE VIZSGADOLGOZAT Két madaras könyv tipográfiai összevetése Mark Rauzon: Képes madárenciklopédia (Maecenas Kiadó, 1994.) és Dr. Reinhardt Witt: Nagy európai madárkalauz (Officina Nova,

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN

KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN < 5 > MÁNDI PÉTER KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE M MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVTERJESZTŐK EGYESÜLÉSE PIACKUTATÓ CSOPORT MÁNDIPÉTER KÖNYVESBOLT NYÍLT MEDGYESEGYHÁZÁN

Részletesebben

Propaganda vagy útleírás?

Propaganda vagy útleírás? Földrajzi Értesítő XLVIII. évf. 1999. 3 4. füzet, pp. 363 367. Propaganda vagy útleírás? (Gondolatok a magyar katonai utazási irodalomról és Almásy László: Rommel seregénél Líbiában c. művéről) NAGY MIKLÓS

Részletesebben

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár.

Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. Az erdötalajban lakó állati véglények (protozoák) szerepének és kutatásának problémái (Befejezés.) írta: Dr. Varga Lajos, egyetemi magántanár. 2. A vizsgálatok nehézségei. Ismeretes, hogy a baktériumokhoz

Részletesebben

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén

Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén Városzöldítő Majális 2008. május 25-én Budapesten, az Erzsébet téren, a Gödör klub területén A Levegő Munkacsoport pályázatot indított annak érdekében, hogy Budapest belső kerületeiben megnöveljék az egy

Részletesebben

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata

Írásbeli beadandó feladatok formai szabályzata SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Írásbeli beadandó

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE)

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI SZAKTERÜLETI RÉSZ BALATONAKALI (VESZPRÉM MEGYE) Készült: Balatonakali község településrendezési tervéhez Készítette: Pintér László régész Laczkó Dezső

Részletesebben

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! IV. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén IV. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 37 párost tudtunk egymás

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK

REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ÉRTÉKELŐ ÉS KVANTITATÍV ANALÍZISEK REGIONÁLIS ORSZÁGELEMZÉSEK Készült az Eötvös Loránd Tudományegyetem Regionális Földrajzi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából Budapest, 2002. 1.

Részletesebben

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák

SIKER CLUB. SIKER CLUB 2009, No. 23. Siker tippek és stratégiák SIKER CLUB SIKER CLUB 2009, No. 23 Siker tippek és stratégiák James Vágyi vagyok a Siker Club huszonharmadik számával, ahol sikeres gondolatokat, ötleteket és információkat ajánlunk arról, hogy hogyan

Részletesebben

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI

A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI A 7744-es szovjet Mi 2 Magyarországon a HA-BGI Az ezredforduló környékén az addigi mentőhelikopterek pótlására néhány Mi 2-es helikopter külföldről érkezett Hazánkba. A szóban forgó helikopter Ukrajnából

Részletesebben