VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE"

Átírás

1 XVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM ÁPRILIS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról 74/2006. (IV.28.) sz. határozat Szociális módszertani és rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokat végző szakértői bizottságba tagok delegálásáról ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 7/2006. (IV. 28.) sz. rendelet A Vas megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelete módosításáról 224 8/2006. (IV. 28.) sz. rendelet Vas megye területrendezési tervéről 245 KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK 64/2006. (IV.28.) sz. határozat A közgyűlés legutóbbi ülése óta történt fontosabb döntésekről, eseményekről szóló beszámoló, valamint a közgyűlés elnökének saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 65/2006. (IV.28.) sz. határozat A évi ellenőrzések tapasztalatairól szóló jelentés elfogadásáról 66/2006. (IV.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat évi költségvetési előirányzatainak módosításáról készült könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 67/2006. (IV.28.) sz. határozat Vas megye területrendezési tervének megyei szabályozási irányelveinek elfogadásáról 68/2006. (IV.28.) sz. határozat A megyei önkormányzat folyószámla hitelkeretének megemeléséről 69/2006. (IV.28.) sz. határozat A megyei önkormányzat folyószámla hitelkertének megemelésével kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 70/2006. (IV.28.) sz. határozat Fejlesztési hitelszerződés, valamint megállapodás jóváhagyásáról

2 ÁPRILIS /2006. (IV.28.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat, valamint Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktatókórház által kötendő fejlesztési hitelszerződéssel kapcsolatos könyvvizsgálói vélemény elfogadásáról 72/2006. (IV.28.) sz. határozat A Vas Megyei Autóközlekedési Tanintézet megszüntetésének és az ezzel összefüggő adás-vételi szerződések jóváhagyásáról 73/2006. (IV.28.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény Kőszeg és a Rumi Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon alapító okiratának módosításáról 75/2006. (IV.28.) sz. határozat Foglalkoztatás, munkanélküliség, különös tekintettel a változó ellátási rendszerre című tájékoztató elfogadásáról 76/2006. (IV.28.) sz. határozat A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény közötti tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról /2006. (IV.28.) sz. határozat A évi címzett támogatási igények benyújtásáról /2006. (IV.28.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyűlés Ellátó Szervezete és az Életünk Szerkesztősége, valamint a Vasi Szemle Szerkesztősége között a pénzügyi, gazdasági feladatok ellátásának munkamegosztása és a felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás jóváhagyásáról 79/2006. (IV.28.) sz. határozat Az állami gondoskodásból kikerült nagykorúvá vált fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról 80/2006. (IV.28.) sz. határozat A NYD-i Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett vissza nem térítendő támogatás elnyerésére benyújtott pályázat csökkentett műszaki tartalommal történő módosításáról 81/2006. (IV.28.) sz. határozat A rábagyarmati Általános Iskola átszervezésére szakvélemény kiadásáról 82/2006. (IV.28.) sz. határozat A Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségével közös Vas Megye Biztonsági Programjának megvalósulását elősegítő pályázat kiírásáról 83/2006. (IV.28.) sz. határozat A Savaria Táncsport Egyesület által rendezendő Európabajnokság, valamint a Gyulai István Emlékverseny megrendezésének pénzügyi támogatásáról /2006. (IV.28.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2006. (IV.28.) sz. határozat Sárvár Város Önkormányzatával a nevelési tanácsadó működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról 86/2006. (IV.28.) sz. határozat A Felső-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulási Tanács kérelmének elutasításáról

3 2006. ÁPRILIS KÖZLEMÉNYEK Foglalkoztatás, munkanélküliség, különös tekintettel a változó ellátási rendszerre című tájékoztató 304 Beszámoló a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény közötti tevékenységéről 310 A Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége közös pályázati felhívása a Vas megyei polgárőr egyesületek részére, a megyei Biztonsági program megvalósításának segítésére, e témában a megyei és helyi célkitűzések, konkrét feladatok végrehajtásának anyagi támogatására 320 SZEMÉLYI RÉSZ A megyei közgyűlés 37/2006. (II.16.) sz. határozata a megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak és elismerések évi adományozásáról A közgyűlés évben: Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Közbiztonsági Tagozata elismerést: Dr. Tánczi Tibor r. alezredes Vas Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnügyi Szervek, Gazdaságvédelmi Osztály osztályvezetője Horváth Miklós tűzoltó alezredes Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Anyagi-Műszaki Alosztálya alosztályvezetője részére adományozza és megbízza elnökét a kitüntető elismerések átadásával. Felelős: a közgyűlés elnöke Határidő: április 27., illetve május 5. A közgyűlés: A megyei közgyűlés 74/2006. (IV.28.) sz. határozata szociális módszertani és rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokat végző szakértői bizottságba tagok delegálásáról 1. a módszertani szakértői bizottság tagjának Bebesné Bazsó Judit oligfrén gyógypedagógia, Sári Tünde szomatopedagógia, Kóczán Katalin tiflopedagógia szakos gyógypedagógusokat; 2. a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatot végző szakértői bizottság tagjának Dr. Grósz Pál pszichiátriai rehabilitációs főorvost delegálja. Felelős: Határidő: a közgyűlés elnöke azonnal

4 ÁPRILIS 28. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Vas megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2006. (IV.28.) számú rendelete a Vas megyei Önkormányzat évi költségvetéséről alkotott 1/2006. (II.16.) számú rendelete módosításáról A Vas megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv., a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXVI. tv., és az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény alapján Vas megye Önkormányzatának 1/2006.(II.16.) számú évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól alkotott - rendeletét /továbbiakban: R/ az előirányzat módosítás szabályaira vonatkozó döntésének megfelelően a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének bevételi előirányzatát a R. 3. -ban rögzített 21, E Ft-ról E Ft-ra módosítja. 2. A bevételi előirányzaton belüli forrásokat jogcímenként e rendelet 1. sz. mellékletének A/ pontja tartalmazza. 2.. A közgyűlés a finanszírozási bevételek előirányzatát E Ft-ról E Ft-ra módosítja, mely azonos a költségvetés pénzügyi hiányával 3.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza A költségvetés bevételi előirányzatából működési célokat szolgáló forrás 16, E Ft-ról E Ft-ra módosul, a felhalmozási feladatok finanszírozására számításba vehető bevétel 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet. 1/A. számú mellékletében szerepelnek. A költségvetés kiadásai A közgyűlés az önkormányzat évi költségvetésének kiadási előirányzatát 21, E Ft-ról E Ft-ra módosítja. 2. A kiadási előirányzaton belül intézmény típusonként a kiemelt előirányzatokat e rendelet 1. számú mellékletének B/ pontja tartalmazza. 3. Az 1. pontban rögzített kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők: E Ft Személyi juttatások előirányzata 7, E Ft-ról 7, Munkaadókat terhelő járulékok 2, E Ft-ról 2, Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 6, E Ft-ról 6, Speciális célú támogatások E Ft-ról Felújítási előirányzat E Ft-ról Beruházási előirányzat 3, E Ft-ról 3, Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások E Ft-ról

5 2006. ÁPRILIS Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Hitelek Pénzforgalom nélküli kiadások: Működési tartalék Államháztartási tartalék Költségvetési kiadási előirányzat összesen 21, E Ft-ról 21, A R. 5. /3/ bekezdésében szereplő kiemelt előirányzatokat címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza Az önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul, melyet költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. Az 1. pontban rögzített felhalmozási kiadási előirányzatból a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 8.. A közgyűlés az önkormányzati hivatal 1. működési kiadásait E Ft-ról E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról E Ft-ra változik/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít. 2. felhalmozási kiadásait 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra módosítja /ebből az Illetékhivatal részesedése: E Ft / e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában szereplő célokra. A közgyűlés 1. a költségvetési szervek létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti: ig 3.833,8 fő ig 3.827,3 fő ig 3.830,3 fő ig 3.821,3 fő. 2. az összlétszámból a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számát 308 főben határozza meg 3. az önkormányzati hivatal létszámából a tisztségviselők létszámát 2 főben, a köztisztviselők létszámát 68 főben, közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát 18 főben rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, április 28. Dr. Kun László sk. megyei főjegyző Markó Péter sk. a közgyűlés elnöke

6 ÁPRILIS 28.

7 2006. ÁPRILIS

8 ÁPRILIS 28.

9 2006. ÁPRILIS

10 ÁPRILIS 28.

11 2006. ÁPRILIS

12 ÁPRILIS 28.

13 2006. ÁPRILIS

14 ÁPRILIS 28.

15 2006. ÁPRILIS

16 ÁPRILIS 28.

17 2006. ÁPRILIS

18 ÁPRILIS 28.

19 2006. ÁPRILIS

20 ÁPRILIS 28.

21 2006. ÁPRILIS

22 ÁPRILIS 28.

23 2006. ÁPRILIS

24 ÁPRILIS 28.

25 2006. ÁPRILIS Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2006. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vas megye területrendezési tervéről A Vas Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 70. (1) bekezdés c) pontja, valamint a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény 11. (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés b) pontja felhatalmazása alapján az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény megyei területrendezési tervekre vonatkozó előírásainak megfelelően Vas megye területrendezési tervéről az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy meghatározza a megye egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszakiinfrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, illetve az erőforrások védelmére. (2) A rendelet hatálya Vas megye területére terjed ki. A megye területéhez tartozó települések felsorolását (kistérségi bontásban) jelen rendelet 5. -a tartalmazza. Fogalom-meghatározások E rendelet alkalmazásában: 2. a) Térség: a területrendezés szempontjából megkülönböztetett területi egység, amelyre vonatkozóan a területrendezési terv előírásokat határoz meg, b) Erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe legalább 75%-ban erdőterületek és erdőtelepítésre szánt területek tartoznak. c) Mezőgazdasági térség: országos területrendezési tervben alkalmazott terület-felhasználási kategória, amelybe elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak. A mezőgazdasági térségen belül két terület-felhasználási kategória: a belterjes és a külterjes mezőgazdasági térség került lehatárolásra: d) Belterjes mezőgazdasági térség: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági termelést folytatnak, ezen belül meghatározó a szántó vagy szőlő, illetőleg gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott terület, e) Külterjes mezőgazdasági térség: A külterjes mezőgazdasági térségbe mindazok a mezőgazdasági területek tartoznak, amelyek nem sorolhatók a belterjes mezőgazdasági térségbe. Olyan területek, amelyek gyenge termőhelyi adottságúak, környezeti szempontból érzékenyek, amelyeken olyan természet és környezetkímélő, illetve hagyományos gazdálkodási módok folytathatóak, amelyek biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféleség és a környezeti egyensúly fenntartását, a tájképi értékek megóvását. f) Települési térség: országos területrendezési tervben alkalmazott terület-felhasználási kategória, amelybe elsősorban települési területek tartoznak. A települési térségen belül két terület-felhasználási kategória: a városias és a hagyományosan vidéki térség került lehatárolásra.

26 ÁPRILIS 28. g) Városias települési térség: a megyei területrendezési tervben alkalmazott terület-felhasználási kategória, amelybe a megye városainak, városi rangra tervezett települései (Őriszentpéter kivételével), valamint a szombathelyi agglomerációnak települési területei tartoznak. h) Hagyományosan vidéki települési térség: megyei területrendezési tervben alkalmazott terület-felhasználási kategória, amelybe elsősorban a városi ranggal nem rendelkező települések, illetve a 15 fő/ha-nál kisebb belterületi laksűrűségű települések települési területei tartoznak. i) Építmények által igénybe vett térség: az országos és megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra, valamint a nem települési területekhez és települési funkciókhoz kapcsolódó egyedi építmények területe és szükséges védőterületük tartoznak, j) Vízgazdálkodási térség: országos és megyei területrendezési tervben alkalmazott terület-felhasználási kategória, amelybe elsősorban a vízgazdálkodási területek tartoznak. k) Területrendezési övezet: olyan területegység, amely valamilyen térségi, vagy ágazati szempontból, illetve érdekből egységes szabályozást igényel. A megyei területrendezési tervben lehatárolt övezetek nem fedik le szükségképpen a megye területét, egymással átfedésben lehetnek. Az övezetek területére a Megyei Területrendezési Szabályzat területhasználati előírásokat (kötelezettségeket és korlátozásokat), valamint irányelveket állapít meg. II. Fejezet A megyei területrendezési terv 3. (1) A megyei területrendezési terv a megye szerkezeti tervét, valamint a megye térségi övezeteit és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. (2) A megye szerkezeti tervét a rendelet M = 1: méretarányú 1. számú rajzi melléklete, a megyei övezetek határait a rendelet M = 1: méretarányú 2. számú rajzi melléklete tartalmazza. Vas megye szerkezeti terve 4. (1) A megye szerkezeti terve a megye településrendszerét térségi terület-felhasználását és a műszaki infrastruktúra hálózatok térségi rendszerét tartalmazó dokumentum. Vas megye településrendszere Városok: 5. Bük, Celldömölk, Csepreg, Jánosháza*, Körmend, Kőszeg, Őriszentpéter, Répcelak, Sárvár, Szentgotthárd, Szombathely, Vasvár Nem városi rangú települések (kistérségenként): Celldömölki kistérség települései: Boba, Borgáta, Csönge, Duka, Egyházashetye, Karakó, Keléd, Kemeneskápolna, Kemenesmagasi, Kemenesmihályfa, Kemenespálfa, Kemenessömjén, Kemenesszentmárton, Kenyeri, Kissomlyó, Köcsk, Mersevát, Mesteri, Nagysimonyi, Nemeskeresztúr, Nemeskocs, Ostffyasszonyfa, Pápoc, Szergény, Tokorcs, Vönöck Városhiányos térségek (társ) központjai, részben városi funkciókkal.

27 2006. ÁPRILIS Csepregi kistérség települései: Bő, Chernelházadamonya, Gór, Hegyfalu, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Simaság, Tompaládony, Tormásliget, Tömörd Körmendi kistérség települései: Csákánydoroszló, Daraboshegy, Döbörhegy, Döröske, Egyházashollós, Egyházasrádóc, Halastó, Halogy, Harasztifalu, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Kemestaródfa, Magyarnádalja, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagykölked, Nagymizdó, Nemesrempehollós, Pinkamindszent, Rádóckölked, Szarvaskend, Vasalja Kőszegi kistérség települései: Bozsok, Cák, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Velem Őriszentpéteri kistérség települései: Bajánsenye, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Pankasz, Szaknyér, Szalafő, Szatta, Szőce, Velemér, Viszák Sárvári kistérség települései: Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Csánig, Csénye, Gérce, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Meggyeskovácsi, Megyehid, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Porpác, Pósfa, Rábapaty, Sitke, Sótony, Szeleste, Uraiújfalu, Vámoscsalád, Vásárosmiske, Vasegerszeg, Vashosszúfalu, Zsédeny Szentgotthárdi kistérség települései: Alsószölnök, Apátistvánfalva, Csörötnek, Felsőszölnök, Gasztony, Kétvölgy, Magyarlak, Nemesmedves, Orfalu, Rábagyarmat, Rátót, Rönök, Szakonyfalu, Vasszentmihály Szombathelyi kistérség települései: Acsád, Balogunyom, Bozzai, Bucsu, Csempeszkopács, Dozmat, Felsőcsatár, Gencsapáti, Gyanógeregye, Horvátlövő, Ják, Kisunyom, Meszlen, Nárai, Narda, Nemesbőd, Nemeskolta, Perenye, Pornóapáti, Rábatöttös, Rum, Salköveskút, Sé, Sorkifalud, Sorkikápolna, Sorokpolány, Söpte, Szentpéterfa, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vaskeresztes, Vassurány, Vasszécseny, Vasszilvágy, Vát, Vép, Zsennye Vasvári kistérség települései: Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahidvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, 6. Vas megye térségi terület-felhasználása és a műszaki infrastruktúra hálózatok térségi rendszere A megyei szerkezeti terv - az alapvető rendeltetés szerint jellemző területhasználat szempontjából - az OTrT-ben meghatározott keretek figyelembevételével az alábbi térségi területhasználati egységeket különbözteti meg: Erdőgazdasági térség Belterjes mezőgazdasági térség

28 ÁPRILIS 28. Külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség Vízgazdálkodási térség Városias települési térség Hagyományosan vidéki települési térség Építmények által igénybe vett térség (az országos és térségi műszaki infrastruktúra -hálózatok és egyedi építmények területe) részeként az alábbi elemeket tartalmazza: Gyorsforgalmi út, főút (csomópontjai) Térségi jelentőségű mellékút Országos kerékpárút törzshálózat és térségi jelentőségű kerékpárút Nemzetközi és országos vasúti törzshálózat Vasúti mellékvonal Gyorsforgalmi úthoz, főúthoz és vasúthálózathoz tartozó híd Országos és térségi jelentőségű nyilvános kereskedelmi repülőtér Térségi ellátást biztosító ivóvíz ellátó rendszerek A szennyvíz elvezetés és tisztítás térségi rendszerei Szükségtározó Tározási lehetőségek (1M m 3 kapacitást meghaladó) A megyei terület-felhasználási egységekre vonatkozó szabályok 7. (1) A térségi terület-felhasználási egységek egymással nincsenek átfedésben. (2) A terület-felhasználási egységeken belül az adott területhasználat aránya minimum 75%. Erdőgazdasági térség 8. (1) A megyei szerkezeti tervben erdőgazdasági térségként lehatárolt területet a településrendezési tervekben legalább 85%-ban erdőterület kategóriába kell sorolni. E szabály alól kivételt képeznek azok a települések, amelyek közigazgatási területének legalább 50%-a védett. E térségben városi beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. (2) A közlekedési vonalas infrastruktúra erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el. Mezőgazdasági térség 9. (1) A megyei területrendezési tervben a belterjes mezőgazdasági térség legalább 75%-ban belterjes, vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági kategóriába oszlik, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki (2) A megye mezőgazdasági térségen belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során belterjes mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban, a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába kell sorolni. (3) Borvidéki és bortermőhelyi település szőlőkataszter szerinti I.-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítésre szánt területté nem minősíthető. Szőlőművelési ágban nyilvántartott földterület művelési ága csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének egyetértő nyilatkozata mellett változtatható meg.

29 2006. ÁPRILIS Vízgazdálkodási térség 10. (1) A területrendezési terv érvényesítéséhez a települési önkormányzatok az irányelvekben megfogalmazottak figyelembe vételével készítenek intézkedési tervet (2) A vízgazdálkodási belül a jellemzően vízgazdálkodási területhasználatú területek aránya legalább 90% az 1/2003. (IX.9.) TNM KTM rendelet és a 2003 évi XXVI. törvény 6. (1) bek. d) pontjának meghatározása alapján. Városias települési térség (1) A városias települési térség bármely települési terület-felhasználási egységbe sorolható. 11. Hagyományosan vidéki települési térség 12. (1) A hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható. Építmények által igénybe vett térség (az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények területe) 13. (1) E térségi terület-felhasználási kategóriába tartozó műszaki infrastruktúra hálózatok elemeit, valamint a nem települési területekhez tartozó egyedi építmények területét a települések településszerkezeti terveiben a területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény módosításáról szóló évi LXXV. Törvény ban rögzített eltérési szabályok figyelembevételével be kell építeni. Vas megye területrendezési övezetei Országos övezetek 14. a) Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete b) Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi terület övezete c) Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület Vas megyében nincs. Megyei övezetek: a) Megyei ökológiai hálózat övezetei a. Védett természeti terület övezete b. Természeti terület övezete c. Ökológiai zöld folyosó övezete b) Tájképvédelmi terület övezete c) Térségi hulladék-lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete d) Rendszeresen belvízjárta terület övezete e) Hullámtér és nyílt ártér övezete

30 ÁPRILIS 28. f) Csúszásveszélyes terület övezete g) Vízeróziónak kitett terület övezete h) Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete 1 Védett természeti területek védőövezete az Őrségi Nemzeti Park vonatkozásában nem került lehatárolásra. A területrendezési övezetekre vonatkozó szabályok (1) A megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezeteket és azok előírásait is alkalmazni kell. 15. (2) Ahol az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény külön övezeti előírást nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírást tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni. (3) A településrendezési tervek készítésekor figyelembe kell venni az övezetekre a megyei önkormányzati határozatban elfogadásra kerülő irányelveket. Országos ökológiai hálózat részét képező megyei övezetek 16. (1) Az országos ökológiai hálózat részét képező megyei övezetek: a) védett természeti terület övezete, b) természeti terület övezete, c) ökológiai (zöld) folyosó övezete. A Natura 2000 területek a védett területeket és a természeti területeket foglalják magukban. (2) A közművezetékeket és a járulékos közműépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a tájba illőek legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségű vezetékeket - ha azt táj- és természetvédelmi igények indokolják - földkábelben kell elhelyezni. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. Védett természeti terület övezete 17. (1) Az övezetbe a természet védelméről szóló évi LIII. tv., vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterületek tartoznak. (2) A védett természeti terület övezetébe eső terület a védelem kiterjedtségének, céljának, hazai és nemzetközi jelentőségének megfelelően lehet nemzeti park, tájvédelmi körzet, országos vagy helyi jelentőségű természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint a törvény értelmében (ex-lege) védettnek minősülő terület (lápok, szikes tavak, védett források, víznyelők, kunhalmok és földvárak, valamint különlegesen jelentős egyedi természeti érték, vagy képződmény védelmét szolgáló területek). (3) Védett természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bánya területe (bányatelek) nem bővíthető. 1 Tartalmilag megszűnt övezet. A Magyar Honvédséggel közvetlenül a terv véglegesítése előtt lefolytatott egyeztetés alapján a Honvédelmi és katasztrófavédelmi terület övezete tartalmilag megszűnt. Ennek oka, hogy a Magyar Honvédség valamennyi Vas megye területén lévő korábbi honvédségi területe időközben átadásra került.

31 2006. ÁPRILIS Természeti terület övezete 18. (1) Természeti terület valamennyi olyan földterület, amelyet elsősorban természet-közeli állapotok jellemeznek, azaz az élőhelyen, illetve a tájban végbemenő folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak (potenciálisan minden gyep, erdő, nádas és művelés alól kivett - nem építmény elhelyezésére szolgáló földterület) /1996. évi LIII. tv./ (2) Vas megyében a Natura 2000 európai természetvédelmi területek hálózatának, az országos jelentőségű természetvédelmi területeken kívül eső részei, megfelelnek a természeti területeknek. (3) A Natura 2000 európai természetvédelmi területek hálózata felhasználásánál az övezetre vonatkozó két uniós jogszabályt - a madárvédelmi (79/409/EEC ) és az élőhely-védelmi (92/43/EEC) irányelveket is figyelembe kell venni. (4) Természeti terület övezetben új külszíni művelésű bánya nem nyitható. Ökológiai (zöld) folyosó övezete (1) Az ökológiai (zöld) folyosó az elszigetelt, értékes természeti területeket, élőhelyeket köti össze. 19. (2) A megyei területrendezési tervben megfogalmazott (megyei szintű) ökológiai folyosó övezet legfontosabb építőelemei a kisvízfolyások menti élőhelyek, valamint a domborzati adottságokból adódó extenzívebb művelésű (természet-közelibb) területek. A folyók hullámtere teljes egészében olyan természeti terület, mely alakzatánál fogva ökológiai folyosónak minősül (Kormány 46/1999. /III.18./ rendelete). (3) Az ökológiai (zöld) folyosó övezete nem minősíthető beépítésre szánt területté. Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezet 20. (1) Az terület területére az OTrT szabályt nem állapít meg, mivel az övezetre az ágazati jogszabályt kell alkalmazni. Tájképvédelmi terület övezete 21. (1) A tájképvédelmi terület övezetben a kiemelt térségi és a megyei rendezési tervnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell; ennek érdekében a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell készíteni. (2) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a tájképet zavaró építmények és terület-felhasználási módok tilalmára, illetve az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 22. (1) A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetben regionális hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott vizsgálatok és az országos, illetve területi hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhető el.

32 ÁPRILIS 28. (2) Az övezet meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen, b) védett természeti területen és annak védőövezetében, védelemre tervezett területen, illetve ökológiai (zöld) folyosó területén, c) természeti területen, d) erdőben, e) kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területeken, f) rendszeresen belvízjárta területeken, g) eróziónak kitett és csúszásveszélyes területen, h) a településrendezési eszközeiben beépítésre szánt területként kezelt területeken - a jelentős mértékű zavaró hatású iparterület és a hulladékkezelő, hulladéklerakó különleges terület kivételével -, továbbá azok határaitól 500 m-es körzetben, i) honvédelmi és katonai érdeket szolgáló területen és annak 500 m-es körzetében, j) az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 13 km-es körzetében, k) hullámtér és nyílt ártér körzetében l) a kulturális örökség szempontjából fokozottan érzékeny és érzékeny területeken regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki. (3) Az övezetre vonatkozó irányelvek: a) A övezetbe a megyei területrendezési tervben kijelölhető azon területek tartoznak, amelyek a védendő terület-felhasználású területeken (erdő, kiváló termőhelyi adottságú szántó-, szőlő- és gyümölcsös területek) és a térségi védelmi övezeteken kívüliek. b) A vizsgálat alá vonható terület övezetben új térségi hulladéklerakó hely csak külön jogszabályokban meghatározott terület-alkalmassági vizsgálatok (környezeti hatásvizsgálatok - előzetes-, részletes környezeti tanulmány), valamint az országos-, a regionális és az előbbiekkel összhangban készítendő megyei hulladékgazdálkodási tervek alapján helyezhetők el. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete 23. (1) A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 24. (1) A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területébe tartoznak a 240/2000 (XII.23.) sz. Korm. rendelet szerinti területek. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 25. (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezet által érintett települések településrendezési eszközeinek készítése során, a vízügyi hatóság adatszolgáltatása alapján belvízrendezési munkarészt is készíteni kell. (2) Beépítésre szánt terület csak a belvízrendezési munkarészben meghatározott feltételek teljesülése esetén jelölhető ki.

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 15/2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 4. szám 2005. május 27. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2005. (V. 19.) MÖK határozat: A Veszprémi Petőfi Színház igazgatójának megbízásáról

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL

NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2005. (XII. 01.) Kgy. RENDELETE NÓGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉRŐL A NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 114/2005. (XI. 24.) Kgy. HATÁROZATA NÓGRÁD

Részletesebben

Va s m e gy e a d a t t á r a

Va s m e gy e a d a t t á r a Va s m e gy e a d a t t á r a Az adatok forrása a Területi Információs Rendszer és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. 1. Általános információk, 2003 Terület: 3 336 km 2 Közigazgatási egységek száma:

Részletesebben

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készült Pest Megye Önkormányzata megbízásából PEST MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE JAVASLATTEVŐ TERVFÁZIS EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ I. KÖTET ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK 1085 Budapest Kőfaragó u. 9. Tel:

Részletesebben

Központi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 7. Irodai cím: 1143 Budapest, Gizella út 24-26. Tel.: 06 20/517 23 94 e-mail: lazar@varoseshaz.

Központi cím: 1024 Budapest, Buday László u. 7. Irodai cím: 1143 Budapest, Gizella út 24-26. Tel.: 06 20/517 23 94 e-mail: lazar@varoseshaz. TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MEGBÍZÓ: TOLNA MEGYE ÖNKORMÁNYZATA Tolna Megye Önkormányzati Hivatal 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. MEGBÍZÓ KÉPVISELŐJE: dr. Puskás Imre Patkó Sándor a megyei

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. évfolyam 10. szám 2008. november 11. A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség 1055 Budapest, Honvéd u. 13 15. Telefon: 472-8534/Fax: 472-8324 E-mail: gazdasagi.kozlony@nfgm.gov.hu

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi. törvény 2007. évi. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény módosításáról 1. A Balaton

Részletesebben

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás

2008. évi L. törvény indokolása. Általános indokolás 2008. évi L. törvény indokolása az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról Általános indokolás Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

VI/8/d A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A HANYI-TISZASÜLYI TÁROZÓRA

VI/8/d A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A HANYI-TISZASÜLYI TÁROZÓRA MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A TISZAROFFI TÁROZÓRA

VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A TISZAROFFI TÁROZÓRA MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A CIGÁNDI TÁROZÓRA ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI MINTATERÜLETRE

VI/8/a A TÉRSZERKEZETI TERV ELHATÁROZÁSAINAK KIBONTÁSA 1:10.000 LÉPTÉKBEN A CIGÁNDI TÁROZÓRA ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI MINTATERÜLETRE MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának, módosító javaslatának véleményezésére Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke Készítette: Terület- és Vidékfejlesztési Osztály E L Ő T E R J E S Z T É S az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának,

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN

Tájvédelmi Kézikönyv 2014, internetes verzió TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN TÁJVÉDELMI KÉZIKÖNYV TÁJVÉDELMI SZEMPONTOK VIZSGÁLATA A HATÓSÁGI ELJÁRÁSOKBAN 2014 1 A kiadvány a Tájvédelmi Kézikönyv negyedik, átdolgozott kiadásának internetes verziója. Az eredeti változatot írta (2006):

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KÖRMEND INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November

SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. 2008. November SZENTENDRE, Kálvária úti lakóterület fejlesztés KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 2008. November Szentendre Kálvária úti lakóterület szabályozási terve KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Készítették: Dr. Balogh Ákos (TT-1 11-0008/04,

Részletesebben

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA

SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYVA SZÁNTÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZEKEZETI TEVE 80/2007.(V.22.) KÉPVISELŐTESTÜLETI HATÁOZATTAL JÓVÁHAGYVA MEGBÍZÓ: SZÁNTÓD KÖZSÉG ÖNKOMÁNYZATA 8622 SZÁNTÓD, VAJDA J. U. 5. TEVEZŐ: MISKOLC, 2007. MÁJUS HÓ IGAZOLJA,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata Megalapozó vizsgálat KISOROSZI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA MEGALAPOZÓ

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben