A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban. Salzinger György MBFH"

Átírás

1 A bányafelügyelet szerepe a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési és védelmi feladataiban Salzinger György MBFH

2 Jogszabályi alapok évi CLXVI. törvény a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló évi CLXVI. törvény végrehajtásáról (Ált. Vhr) 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről (Spec. Vhr) 2

3 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó rendszerek és létesítmények A kőolaj feldolgozás és a kőolajtermék kivételével a kőolajipar és a földgázipar Kőolajipar: a termelés, helyben végzett feldolgozás során használt létesítmény, kőolaj és cseppfolyós szénhidrogén termék szállítóvezeték Ágazati kritérium (Spec. Vhr 5. ): A kőolajipar tekintetében nemzeti létfontosságú rendszerelemként kell azonosítani, valamint nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a rendszerelemet, amelynek más módon nem pótolható kiesése ahhoz vezet, hogy a belföldi késztermékigény (motorikus gázolaj, motorbenzin, kerozin típusú sugárhajtómű-üzemanyag) 55 napon túl legalább 70%-ban nem kielégíthető. 3

4 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó rendszerek és létesítmények Földgázipar: - a Tv. szerint: 10. (1) c) a földgázipar tekintetében az együttműködő földgázrendszer, a célvezeték, a földgáztermelésben, előkészítésben és feldolgozásban használt mezők közötti vezeték, valamint az ezekhez kapcsolódó bányászati, tároló és gázüzemi létesítmény, valamint a cseppfolyósföldgáz-terminál. Ágazati kritérium (Spec. Vhr): a földgáztermelés, tárolás, szállítás és rendszerirányítás, - elosztás (gázfogadó állomás, nagynyomású vagy nagyközépnyomású földgázelosztó vezeték) érdekében üzemeltetett létesítményre van. 4

5 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó rendszerek és létesítmények Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál. Nem része az együttműködő földgázrendszernek. (2008. évi XL. törvény a földgázellátásról) Nincs rá ágazati kritérium meghatározva. (360/2013. (X. 11.) Korm. r.) Ennek ellenére a 360/2013. (X. 11.) Korm. r. 7. c) pont szerint a célvezeték üzemeltetőjének azonosítási eljárást kell lefolytatnia 5

6 A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban részt vevők EGT-állam Kormány A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter Az adott ágazat szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter Javaslattevő hatóság Nyilvántartó hatóság Szakhatóságok (egyéb véleménynyilvánító szervek) Helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv Az ellenőrzést koordináló szerv Biztonsági összekötő személy Ágazati kijelölő hatóság Üzemeltető 6

7 Az üzemeltető Tv. 1. h) Üzemeltető: az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az eszköz, létesítmény, rendszer rendszerelemének tulajdonosa, engedélyese, rendelkezésre jogosultja vagy napi működéséért felelős. 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet 7. Az energetikai létesítmény tekintetében azonosítási eljárást folytat le b) a kőolaj és cseppfolyós szénhidrogén termék szállítóvezeték és tároló, a kőolajtermelésben és - feldolgozásban használt létesítmény üzemeltetője, c) a földgázellátásról szóló törvény szerinti rendszerüzemeltető, a célvezeték üzemeltetője, valamint a normál légköri nyomáson és szobahőmérsékleten gáz halmazállapotú szénhidrogén bányászatához szükséges létesítmény üzemeltetője 7

8 Az üzemeltető feladatai a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban vizsgálati módszertant készít Spec. Vhr. 9. (1) bek a) pont elemelhatárolást végez Spec. Vhr. 9. (1) bek b) pont elvégzi a saját módszertana szerinti vizsgálatot Spec. Vhr. 9. (1) bek c) pont (Az európai és a nemzeti létfontosságú rendszerelemek azonosítása során az üzemeltetőnek a) az egyes rendszerelemeket normál üzemállapotban, külön-külön kell vizsgálnia, valamint b) azt kell vizsgálnia, hogy ha a normál üzemállapotban működő energetikai létesítmény vizsgált rendszereleme külső erőszakos beavatkozás következtében kiesik, az az adott tevékenység ellátása szempontjából más módon pótolható-e. Spec. Vhr. 8. A módszertanra vonatkozóan nincsenek jogszabályban előírt kötelező elemek! 8

9 Az üzemeltető feladatai a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban összefoglaló táblázatot készít Spec. Vhr. 9. (1) bek e) pont; (Az összefoglaló táblázat tartalmi elemei Spec. Vhr. 10. (1)) a vizsgálat eredményéről jelentést készít és nyújt be az ágazati kijelölő hatóságnak Spec. Vhr. 9. (1) bek f) pont (Az jelentés tartalmi elemei Spec. Vhr. 10. (2), (3)) időszakos (5 évente), és a soron kívüli (szükség szerinti) felülvizsgálatokat végez Spec. Vhr. 11. az azonosítási dokumentációt és az azonosítási jelentést az üzemeltető a vizsgálat zárónapjától számított 10 évig megőrzi Spec. Vhr. 9. (2) 9

10 Az üzemeltető feladatai a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban Az azonosítási jelentést első alkalommal az ágazatra vonatkozó ágazati kritériumokat megállapító jogszabály hatálybalépését (2014. január 1) követő 180 napon belül kell a kötelezettnek benyújtania. Tv. 15. Annak az üzemeltetőnek, amelynek a működési engedélye e rendelet hatálybalépését követően emelkedik jogerőre, az azonosítási jelentést első alkalommal a működési engedély jogerőre emelkedését követő 180 napon belül kell benyújtania az ágazati kijelölő hatósághoz. Spec. Vhr. 20. (1) 10

11 Az üzemeltető feladatai a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban Az üzemeltető feladatai a biztonsági dokumentum összeállítása során: Az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az ágazati kijelölő hatóság határozatában meghatározott határidőn belül - amely nem lehet rövidebb a kijelölő határozat közlésétől számított hatvan napnál - kidolgozza az ágazati hatóság kijelölő döntésében meghatározott tartalmi és formai követelmények szerinti üzemeltetői biztonsági tervet, és azt másolatban megküldi a nyilvántartó hatóságnak és az ágazati kijelölő hatóságnak. Tv.6. (1) Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető az elkészítést követően szükség esetén módosítja és kétévente felülvizsgálja. Az üzemeltető feladatai a nyilvántartásokkal kapcsolatban: Az üzemeltető a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változásokról 72 órán belül tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti nyilvántartó hatóságot. Vhr (2)

12 Az üzemeltető feladatai a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban Az üzemeltető egyéb feladatai: Az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjét terhelik az üzemeltetői biztonsági terv elkészítésének és módosításának, a biztonsági összekötő személy foglalkoztatásának költségei, valamint az üzemeltetői biztonsági tervben foglalt, a létfontosságú rendszerelemek védelmét szolgáló szervezeti és eszközrendszerrel kapcsolatban felmerült költségek. (Az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője az üzemeltetői biztonsági tervben foglaltakon kívüli védelmi intézkedésre vagy a védelmi intézkedés költségeinek megfizetésére nem köteles.) Tv. 7. Ha az üzemeltető, az ágazati kijelölő hatóság, a bányászati ügyekért felelős miniszter vagy az energiapolitikáért felelős miniszter szerint más, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban (a továbbiakban: EGT-állam) olyan, az Lrtv a szerinti ágazatba (energetikai ágazat) tartozó rendszerelem van, amely e rendelet szerint Magyarországot érintő lehetséges európai létfontosságú rendszerelem, erről a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert értesíti. Spec. Vhr.16. Az üzemeltető az együttműködés keretében katasztrófaveszély vagy katasztrófa esetén haladéktalanul köteles a kijelölő hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét értesíteni. Vhr. 11. (5) 12

13 A bányafelügyelet feladatai a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási, kijelölési, védelmi eljárásaiban A bányafelügyelet feladatai a nemzeti létfontosságú rendszerelemek ágazati minősítési eljárásban A bányafelügyelet feladatai az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásban A bányafelügyelet feladata az üzemeltetői biztonsági tervvel kapcsolatban A bányafelügyelet, mint az ellenőrzést lefolytató szerv A bányafelügyelet együttműködése más szervekkel A bányafelügyelet, mint szankcionáló szerv 13

14 A bányafelügyelet feladatai a nemzeti létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásban Tv. 12. (2) Az ágazati kijelölő hatóság az üzemeltető által benyújtott azonosítási jelentést döntésével a) jóváhagyja és aa) az üzemeltető által ágazati létfontosságú rendszerelemként azonosított rendszerelemeket nemzeti létfontosságú rendszerelemnek minősíti, vagy ab) elfogadja, hogy az üzemeltető egyetlen rendszerelemet sem azonosított nemzeti létfontosságú rendszerelemként, vagy b) új azonosítási jelentés benyújtását írja elő. Tv. 2. (3) Az ágazati kijelölő hatóság az ágazati és horizontális kritériumok alapján a közigazgatási hatósági eljárás szabályainak megfelelően határozatban dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelem kijelöléséről vagy a kijelölés visszavonásáról, meghatározza az üzemeltetői biztonsági terv kidolgozásának határidejét, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmével összefüggő, a rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a rendszerelem által potenciálisan előidézhető veszély mértékéhez igazodó feltételeket írhat elő az üzemeltető részére Tv. 2. (2) Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölés visszavonásáról hivatalból is dönthet. Vhr 4. (1) A kijelölő hatóság az Lrtv. 2. (3) bekezdése szerinti döntését az azonosítási jelentés kézhezvételétől számított 90 napon belül hozza meg. 14

15 A bányafelügyelet feladatai a nemzeti létfontosságú rendszerelemek ágazati minősítési eljárásban Spec Vhr. 12. (1) Az ágazati kijelölő hatóság az azonosítási jelentés elfogadásáról és a rendszerelem minősítéséről szóló döntése előtt az azonosítási jelentés alapján, az azonosítási eljárás jogszerűségének és teljességének ellenőrzése érdekében az üzemeltető helyiségében megtekinti az azonosítási dokumentációt, valamint vizsgálja az elemlehatárolás célszerűségét. Ennek során más, az általa vezetett nyilvántartásokban szereplő és az üzemeltető tevékenységére vonatkozó adatot felhasználhat (2) A helyszíni ellenőrzés során az ágazati kijelölő hatóság az összefoglaló táblázat valamennyi oldalát bélyegző-lenyomattal látja el, arról azonban másolatot vagy felvételt nem készíthet. Spec. Vhr. 13. (2) Az ágazati kijelölő hatóság az Lrtv. 12. (2) bekezdés b) pontja esetében az új azonosítási jelentés benyújtására legfeljebb 90 napos határidőt ír elő és a feltárt hibákat vagy azonosítási hiányosságokat tételesen megjelöli. Tv. 5. (3) A nyilvántartó hatóság az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat az ágazati kijelölő hatóságnak a kijelölési eljárásban meghozott hatósági határozata alapján veszi nyilvántartásba. Az ágazati kijelölő hatóság az erre vonatkozó jogerős határozatot haladéktalanul köteles megküldeni a nyilvántartó hatóságnak. Tv. 5. (6) A bányakapitányság a kijelölés visszavonására, vagy elutasítására vonatkozó jogerős határozatot haladéktalanul köteles megküldeni a nyilvántartó hatóságnak és valamennyi érintett hatóságnak. 15

16 A bányafelügyelet feladatai az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásban Tv. 12. (3) Az energetikai létesítmény rendszereleme vonatkozásában európai létfontosságú rendszerelemmé kijelölésére vagy a kijelölés visszavonására irányuló folyamat megindul a) ha a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésre vagy a kijelölés visszavonására irányuló eljárás megindításával együtt az üzemeltető azonosítási jelentése erre is kiterjed, b) ha azt EGT-állam kezdeményezte. (4) Az energetikai létesítmény rendszereleme vonatkozásában az európai létfontosságú rendszerelemmé kijelölésre irányuló azonosítási jelentést az ágazati kijelölő hatóság megvizsgálja és az európai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánítással kapcsolatos álláspontjáról - az energiapolitikáért felelős miniszter útján - a katasztrófák elleni védekezésért felelős minisztert tájékoztatja. Egyéb esetekben nincs eljárás indítás. 16

17 A bányafelügyelet feladatai az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásban (ha van ilyen) Spec. Vhr. 14. (1) Az ágazati kijelölő hatóság a) azonosítási jelentést jóváhagyó és nemzeti létfontosságú rendszerelemnek minősítő döntése jogerőre emelkedését követő 30 napon belül vagy b) az európai létfontosságú rendszerelemmé nyilvánítással kapcsolatos nemzetközi szerződésről való hivatalos tudomásszerzést követő napon megindítja a horizontális kijelölési eljárást. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ágazati kijelölő hatóság beszerzi a szakhatóság állásfoglalását a Vhr. 1. mellékletében meghatározott horizontális kritériumok teljesüléséről. A szakhatósági eljárás ügyintézési ideje 30 nap. A szakhatóság az azonosítás során készült iratok közül csak az összefoglaló táblázatot tekintheti meg, másolatot vagy felvételt arról nem készíthet. 17

18 A bányafelügyelet feladatai az európai létfontosságú rendszerelemek kijelölési eljárásban (3) Ha a szakhatóság állásfoglalása alapján egy rendszerelem lehetséges európai létfontosságú rendszerelem, és az (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzetközi szerződésről az ágazati kijelölő hatóságnak nincs hivatalos tudomása, az ágazati kijelölő hatóság a nemzetközi szerződés megkötését megelőzően a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény eljárás felfüggesztésére vonatkozó rendelkezései szerint jár el, és ennek tényét jelzi a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszternek. Spec. Vhr. 15. (1) Ha az ágazati kijelölő hatóság által nemzeti létfontosságú rendszerelemnek vagy lehetséges európai létfontosságú rendszerelemnek minősített rendszerelemre legalább egy, a Vhr. 1. mellékletében meghatározott horizontális kritérium is fennáll, az ágazati kijelölő hatóság - az összefoglaló táblázatra való utalással - az Lrtv. 2. (3) bekezdésének, valamint 3. (4) bekezdésének megfelelően létfontosságú rendszerelemként jelöli ki ezt a rendszerelemet. (2) Az ágazati kijelölő hatóság kijelölő határozata nem tartalmazhat olyan adatot, hogy annak nem jogosulthoz való kerülése önmagában elegendő legyen a létfontosságú rendszerelemnek minősített rendszerelem felismerésére. (3) Az ágazati kijelölő hatóság a kijelölést tartalmazó döntését közli az energiapolitikáért felelős miniszterrel. 18

19 A bányafelügyelet feladata az üzemeltetői biztonsági tervvel kapcsolatban Vhr. 7. (1) A kijelölő hatóság az üzemeltetői biztonsági terv tartalmára vonatkozó Lrtv. szerinti döntését a 2. mellékletben foglaltak figyelembevételével állapítja meg. (2) Az üzemeltetői biztonsági tervet az üzemeltető az elkészítést követően szükség esetén módosítja és kétévente felülvizsgálja. Az üzemeltető a felülvizsgálatról jegyzőkönyvet készít. (3) Soron kívüli felülvizsgálatot kezdeményezhet a) a kijelölő hatóság, vagy b) a kijelölő hatóságnál a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve. (4) Az üzemeltető a soron kívüli felülvizsgálatot a kezdeményezéstől számított 45 napon belül köteles elvégezni. 19

20 A bányafelügyelet, mint ellenőrzést lefolytató szerv Tv. 8. (3) A helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv (???) az európai létfontosságú rendszerelemet vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelemet legalább kétévenként helyszíni ellenőrzéssel ellenőrzi. A helyszíni ellenőrzést a nemzetbiztonsági szempontok figyelembevételével kell lefolytatni. (5) A jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező hatóságok az európai létfontosságú rendszerelemet vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemet érintő hatósági ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést koordináló szervet tájékoztatják. (7) Az ágazati kijelölő hatóság,(!!) a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv,(???) az (1) bekezdés szerinti esetben a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve az európai létfontosságú rendszerelemmé vagy nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés hatálya alatt lefolytatott hatósági ellenőrzése keretében ellenőrizheti azt is, hogy a biztonsági összekötő büntetlen előéletű-e. A hatósági ellenőrzés céljából a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag arra irányulhat, hogy a biztonsági összekötő büntetlen előéletű-e. 20

21 A bányafelügyelet együttműködése más szervekkel Vhr. 8. (1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével, a létfontosságú rendszerelemek védelmét a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szervek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének koordinálásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján összehangoltan is ellenőrzik, oly módon, hogy a létfontosságú rendszerelem 3 évente kerüljön ellenőrzésre. (3) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve, az összehangolt ellenőrzésben részt vevő, valamint a saját hatáskörben lefolytatott ellenőrzést végző szervektől eljárásaik kimeneteléről, a megállapított hiányosságok pótlásáról tájékoztatást kérhet, melyet a szervek haladéktalanul kötelesek a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére megadni. Vhr. 11. (4) A 8. (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési terv elkészítése érdekében az érintett hatóságok az együttműködés keretében, minden évben legkésőbb február 15. napjáig megküldik a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve részére az ellenőrzési terv elkészítéséhez szükséges javaslataikat, melyeket egyúttal a saját ellenőrzési rendszerükben is megjelenítenek. 21

22 A bányafelügyelet, mint szankcionáló szerv Tv. 9. Ha az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetője nem tesz eleget az e törvényben, az e törvényben foglalt felhatalmazás alapján kiadott más jogszabályokban vagy az ágazati kijelölő hatóság határozatában foglalt előírásoknak, az ágazati kijelölő hatóság határozatban a) felszólítja az európai létfontosságú rendszerelem vagy a nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjét a kötelezettségei betartására, b) kötelezi az üzemeltetői biztonsági terv módosítására vagy új üzemeltetői biztonsági terv készítésére, c) kormányrendeletben meghatározott mértékű bírságot szabhat ki. Tv. 12. (1) Az üzemeltető az energetikai létesítmény rendszereleme vonatkozásában azonosítási eljárást folytat le kormányrendeletben meghatározott gyakorisággal, amely azonosítási eljárás eredményeképpen azonosítási jelentést nyújt be az ágazati kijelölő hatóságnak. Ha az üzemeltető az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott határidőig nem nyújtja be az azonosítási jelentést, az ágazati kijelölő hatóság bírsággal sújthatja, és a kijelölést a javaslattevő hatóság és az ágazati kijelölő hatóság kezdeményezheti. 22

23 A biztonsági összekötő A biztonsági összekötő személy feladata a kapcsolattartás az üzemeltető és a kijelölési eljárásban részt vevő hatóságok, szakhatóságok között. Biztonsági összekötőnek az a büntetlen előéletű személy jelölhető ki, aki kormányrendeletben meghatározott képzettséggel rendelkezik. A büntetlen előéletre vonatkozó követelmény teljesülését a biztonsági összekötő igazolja. Ha az üzemeltető a képesítési követelményeknek megfelelő személy alkalmazásáról már gondoskodott, biztonsági összekötő személynek ez a személy kinevezhető. Alkalmazás? Munkajogi kategória - saját szervezeten belül, saját létszámban? - megbízási jogviszony alapján? vállalkozási formában? 23

24 Mi történt eddig? A bányafelügyelet kidolgozta az ügyre vonatkozó saját eljárásrendjét október 25-én kiadott körlevelében felhívta az üzemeltetők figyelmét a vonatkozó jogszabályokban foglaltakra. A bányafelügyelet több megkeresésre tájékoztatást adott az üzemeltetők részére a vonatkozó előírások értelmezésével kapcsolatban Az üzemeltetők vizsgálati módszert dolgoztak ki, megkezdték az elemlehatárolást, folytatják az azonosítást. Az azonosítási jelentést első alkalommal az ágazatra vonatkozó ágazati kritériumokat megállapító jogszabály hatálybalépését (2014. január 1) követő 180 napon belül kell a kötelezettnek benyújtania. 24

25 Köszönöm a figyelmet JÓ SZERENCSÉT! 25

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi XLII. törvény. a földgázellátásról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról Az Országgyűlés a fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű földgázellátása, az átlátható megkülönböztetésmentes szabályozás kialakítása, a földgáz versenypiaca

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet

373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYAR KÖZLÖNY 188. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 31., szerda Tartalomjegyzék 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet A földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól,

Részletesebben

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok

I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. Általános szabályok 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről Az Országgyűlés az Alkotmányból, a nemzetközi

Részletesebben

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7.

7.1 A szervezetek nyilvántartásba vétele... 17 7.2 Biztonsági események bejelentése, kezelése... 18 7.3 A hatóság egyes további feladatai... 18 7. Ajánlás szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elektronikus információs rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeknek való megfelelésének biztosításáról 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés...

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYAR KÖZLÖNY 22. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. február 25., szerda Tartalomjegyzék 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet Az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának

Részletesebben

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó eljárás és intézményrendszer ismertetése

A felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó eljárás és intézményrendszer ismertetése Szerzők: dr. Tóth Erzsébet, dr. Kerékgyártó László További közreműködők: Éliás János, Németh János, Pásztor Tibor Szakmai lektor: Bertalan Tamás Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet

393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére,

Részletesebben

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 Források: 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. JÚLIUS 15. A KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM II. RÉSZ JOGSZABÁLYOK 2008. évi XL. tv. a földgázellátásról... 218 2008.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről. I. Fejezet. A rendelet hatálya 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

2005. évi XLVII. törvény. az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. Általános rendelkezések

2005. évi XLVII. törvény. az igazságügyi szakértői tevékenységről 1. Általános rendelkezések Hatályos: 2014.03.15-2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1 Általános rendelkezések 1. (1) 2 Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

Törvények. 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések

Törvények. 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Értelmező rendelkezések 6360 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 70. szám II. Törvények 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról* Az Országgyűlés a nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes

Részletesebben

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról

2011. évi CXCI. törvény. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyűlés a megváltozott

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények

Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Engedélykötelesek lettek a zenés, táncos rendezvények Március elején megszületett az a kormányrendelet, mely a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről rendelkezik. A kereskedelmi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

MAGYAR KÖZLÖNY. 58. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd. Tartalomjegyzék. 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 15., kedd 58. szám Tartalomjegyzék 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 96/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 97/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 98/2012. (V.

Részletesebben

Budapest, 2015. április

Budapest, 2015. április MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4285. számú törvényjavaslat az energiahatékonyságról Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2015. április 2015. évi törvény az energiahatékonyságról

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I.

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról I. 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben