3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4."

Átírás

1 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 3.1. Településrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás és tájrendezés 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

2 M ó d o s í t á s i h e l y s z í n e k Településfejlesztési döntésből következő módosítások 1. számú módosítás 3. számú módosítás 4. számú módosítás Egyéb módosítások Régészeti adatfrissítésből következő módosítás Biológiai aktivitásérték változatlansága miatti módosítás (tervezett erdősítés) Elírás jellegű hibajavítás

3 3.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Módosítások ismertetése Biológiai aktivitásérték számítás

4 1. számú módosítás ismertetése / 5 h r s z - ú t e l e k ből építési telekalakítás meglévő v i r á g b o l t f i g y e l e m b e v é t e l é v e l (Közlekedési terület helyett településközpont terület) A 1735/5 hrsz-ú közterület bérlője és azon álló virágbolt tulajdonosa kezdeményezte az építési telekalakítás lehetőségét, amit képviselő-testület 43/2014. határozatában támogatott. Építési telekalakítás feltétele, hogy a közlekedési területből beépítésre szánt terület kerüljön lehatárolásra. Alaptérkép 1. módosítás ismertetése 1

5 Légifotó (2014. március 20.) Virágbolt 1. módosítás ismertetése 2

6 Fotók 1. módosítás ismertetése 3

7 H e l y z e t l e í r á s, j a v a s l a t o k A hatályos terv szerint az önkormányzati tulajdonban lévő, de 1730/5 hrsz-ú telek országos közút övezetbe sorolt. Az időközben magvalósított országos közútfejlesztés nem érinti a 1730/5 hrsz-ú telket, ezért települési lakó-gyűjtőút (KÖu-2) övezetbe és a már meglévő virágbolt telke beépítésre szánt (településközpont) területbe kerülhet a rendezési a módosítással. Beépítésre szánt területbe a virágbolt és az ahhoz tartozó közmű műtárgyak területe javasolt. Javasolt építési övezet: (Vt-4) Előírásai a HÉSZ 14. (4)bekezdés új d) pontjába kerülnek a következők szerint: a) kizárólag kereskedelmi épület helyezhető el. b) telekosztás nem végezhető c) beépítési mód: szabályozási terv szerint jelölt építési helyen. d) beépítettség: max 80% e) építménymagasság: max 3,5m f) zöldfelület: min 10% g) kerítés nem építhető Érvényes településszerkezeti terv Módosított településszerkezeti terv (SZ-2) részlete 1. módosítás ismertetése 4

8 Hatályos szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.3. szelvényének részlete Módosított szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.3. szelvényének részlete 1. módosítás ismertetése 5

9 3. számú módosítás ismertetése Z ö l d t e r ü l e t l a k ó t e r ü l e t i á t s o r o l á s a Hartai út 432, 433, 434 és 437 hrsz-ú telkek tulajdonosa telkeinek összevonása érdekében kezdeményezte a településrendezési terv módosítását, amit a képviselő-testület 43/2014. határozatában támogatott. Alaptérkép 3. módosítás ismertetése 1

10 Légifotó (2014. március 20.) hrsz 434 hrsz 437 hrsz Hármas-kobolya Hartai út 3. módosítás ismertetése 2

11 Fotók (2014. június) április H e l y z e t l e í r á s, j a v a s l a t o k 434 hrsz-ú telek a falusias lakóterület Lf-1HSZ építési övezete szerint beépült. A telektulajdonos módosítási kérelme telekösszevonásra vonatkozott. A kérelem teljesítése a két jelenleg zöldterületi besorolású telek változatlanul beépítetlen (beültetési kötelezettségű) lakóterületi átsorolásával történik. Így a település zöldfelületi ellátottsága nem romlok és a mai közterületi kapcsolat nélküli kertek helyzete rendeződik. 3. módosítás ismertetése 3

12 A területtel határos vízgyűjtők: az un. kobolyák a hatályos tervben falusias lakóterületben vannak. A tényleges helyzetre, azok vízgyűjtő szerepére való tekintettel vízgazdálkodási területi átsorolásuk javasolt. HÉSZ vízgazdálkodási területre vonatkozó része a következők szerint módosul: 33. (1) Egyéb terület (VT) jellel a Vízgazdálkodási terület Előírásait az OTÉK 30. -a tartalmazza. VT és Vgy övezetekre tagolódik. (2) VT övezetre az általános előírások vonatkoznak. (3) Vgy jelű Belterületi vízgyűjtő övezet: a) A felszíni vízgyűjtő és zöldfelületi környezetük területe d) Kizárólag rekreációs kerti építmények, berendezések helyezhetők el Érvényes településszerkezeti terv (SZ-2) részlete Módosított településszerkezeti terv (SZ-2) részlete 3. módosítás ismertetése 4

13 Hatályos szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.1. és 7.2. szelvényeinek részlete Módosított szabályozás (SZT-1) szabályozási terv 7.1. és 7.2. szelvényeinek részlete 3. módosítás ismertetése 5

14 4. módosítás ismertetése B é v á r d i m a j o r m e zőgazdasági üzemi területi kijelölése Képviselő-testület a Bévárdi major bővítéséről és a Nagy tanya telkének beépíthetőségről hozott elvi döntést 110/2011. számú határozatában. A Nagy tanya telkén korábban épületek álltak, jelenleg beépítetlen. Bávárdi major a hatályos tervben ipari terület, bővítésére nincs lehetőség. Módosítási helyszín átnézeti lapja Alaptérkép (2012. május) Nagy tanya Bévárdi major 4. módosítás ismertetése 1

15 Légifotó (2014. április) Fénykép (2014. június, április) Helyzetleírás és javaslatok A mezőgazdasági terület megműveléséhez, a természetes gyepek fenntartásához kapcsolódó beépítéseknek hagyománya van a területen. Gazdasági valamint természeti-, és épített örökségvédelmi szempontból egyaránt a már építési hagyományokkal rendelkező helyek beépíthetősége indokolható. A Bévárdi major (021/11 hrsz út felőli része, a 021/16-17 hrsz-ú telkek) Km-2 jelű építési övezetbe tartozó mezőgazdasági üzemként különleges beépítésre szánt területbe javasolt. 4. módosítás ismertetése 2

16 Az építésügyi előírások a terület természetvédelmi érintettségének figyelembevételével kerülnek megfogalmazásra. (Km-2) építési övezet javasolt előírásai (HÉSZ új 27/A új (3) bekezdés) (Km-2) mezőgazdasági üzemi terület előírásai a) A területen aa) szolgálati lakás ab) iroda ac) a legeltető állattartáshoz, falusi turizmushoz, megújuló energiához és gyepfenntartáshoz kapcsolódó: gazdasági célú építmény elhelyezhető b) Kialakítható telek: min 1000m 2 c) Beépítés módja: szabadon álló a szabályozási terven jelölt építési hely figyelembevételével. d) Beépítettség: max 40% e) Építménymagasság: max 7,5m, ami technológiai szükségszerűségből változhat. f) Zöldfelület: min 40% g) Építészeti előírások ga) tetőhajlásszög: fok közötti szimmetrikus nyeregtető gb) homlokzati felület: fehér színű gc) tetőhéjazat: nád, egyéb anyag csak a natúr égetett tetőcseréppel megegyező színben Szerkezeti terv (SZ-1) részlete Szerkezeti terv (SZ-1) módosított részlete 4. módosítás ismertetése 3

17 Hatályos szabályozás (SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv részlete) Módosított szabályozás (SZT-3 jelű külterületi szabályozási terv részlete) 4. módosítás ismertetése 4

18 R é g é s z e t i a d a t f r i s s í t é s ből következő módosítás Jelen módosításban a régészeti lelőhelyek frissített adatbázis szerinti ábrázolására és hrsz listájának aktualizálására is sor kerül. Forster Központ adatszolgáltatása szerint Dunapataj régészeti lelőhelyei az alábbiak: Hrsz lista a lelőhelyek azonosítójával: azonosító lelő hely szám név Szent Tamás-domb Parlag-dűlő 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása HRSZ 6512/1, 6521, 6530, 6512/2, 6531, 6509, 6518/1, 6518/2, 6528, 6519/2, 6520, 6527, 6519/1, 6511, 6510, 6042, 6014/2, 6010, 6009, 6020, 6021, 6019, 6018, 6015/2, 6060, 6059, /5, 08/6, 09/2, 08/2, 09/7, 05/15, 05/16, 07, 09/3, 06, 08/4, 05/14, 05/13, 05/12, 7821, 7813, 7820, 7829/1, 6633, 7809, 6632, 7825, 7824, 7810, 7808, 7807, 7806, 7811, 6631, 6630, 6629, 6628, 7826, 7822, 7823, 7832/1, 7834, 7812, 7831, 7832/2, 7844, 7819, 7804, 7846, 7845, 7848, 7816, 7817, 7818, 7815, 7814, 7847, 7803, 7774, 7775, 7776, 7777, 7783, 7799, 7798, 7800, 6613, 6624/1, 6624/2, 7797, 7790/1, 7791, 7790/2, 7790/3, 7796, 7795, 7794, 6622, 7802, 7801, 6625, 6609, 6626, 6614, 6612, 6611, 6610, 7805, 7787/1, 7786, 7772, 7768, 7769, 6600, 6598, 6599, 7771, 7785, 7784, 6594, 6595/1, 6604, 6603, 7787/2, 7788, 7789, 6597, 6593, 6558, 6559,6562/1, 6555, 6556, 6560, 6568, 6580, 6562/2, 6561, 6554, 6553, 6563/1, 6564, 6601, 6563/2, 6569, 6567, 6595/2, 6543/2, 1

19 6641, 6582, 6578, 6574, 6583, 6573, 6572, 6643/1, 6643/2, 6570, 6571, 6577, 6575, 6581, 6543/1, 6542, 6566, 6565, 6634, 6584/1, 6590, 6592, 6587, 6586, 6588, 6596, 6602/1, 6645, 6646, 6640, 6639, 6638/2, 6591, 6644, 6642, 6607, 6602/2, 6606, 6605, 6608, 6643/3, 6637, 6620, 6617, 6618, 6619, 6638/1, 6627, 6621, 6636, 6616, 6615, 6635, 6543/3, 6544, Böddpuszta Ny-i része- Pankod-hátja 083/4, 083/3, 083/16, 083/5, 083/33, 083/34, 083/35, 083/36, 083/ Szelidi-tó K-i vége - Kékesi rét 0201/2, 0203, 0204/2, 0201/ Szelidi földút 046/41, 071/ Felső-zátony II. 0132/ Linzer Kft. telephelye 1983, 1982, Dunapataj 1. lelőhely 054/58, 054/15, 054/ Hajnal u /2, 1349/2, 1347, 1350/1, 1349/ Nefelejcs u , 1316, 1323, Tompa u. - Zrinyi u. sarok 1933, 1951/1, Malom u , 1325, Szelid, VI. u , 4619, 4624, 4623, 4622, 4620, Középkori településmag 121, 120, 119, 115/3, 118, 99, 92/2, 109, 110, 115/1, 92/3, 115/4, 2502, 2481, 105, 111, 2482, 2486, 2503, 2501, 2500, 2505/1, 2505/2, 2507, 98, 2490, 2488, 2485, 2504, 2509, 2508, 2510, 122, 123/1, 1, 108, 103, 2516, 2517, 2528, 2529, 2514, 2515, 175, 113, 114, 8, 5/5, 6, 5/3, 7/1, 9/1, 11, 7/2, 9/2, 13/1, 13/2, 18, 14, 19, 308, 268, 168/1, 164, 259, 258, 169, 167, 165, 257, 255, 239, 256, 241, 170, 238, 161, 145, 143/2, 124/1, 124/2, 132, 163, 2480, 87/2, 88, 84, 2401/1, 123/2, 5/4, 143/1, 125, 129, 146, 147, 144, 141, 139, 138, 137, 136, 126, 135, 130, 131, 127, 128, 270, 310, 307, 306, 2541, 2543, 2540, 2545, 2546, 2535, 2483, 2484, 2525, 2523, 2522, 2542, 2547, 2527, 2499, 2526, 2521, 2524, 2519, 2534, 2531, 2532, 2552, 2518, 2530, 2496, 2498, 2493, 2491, 2550, 2549, 2548, 102, 101, 106, 112, 107, 3, 4, 46, 38, 58, 57, 47, 48, 49, 12, 15, 17, 44, 16, 45, 20, 42, 40, 39, 41, 37, 22/1, 21, 22/2, 23, 53, 55, 56, 36, 35, 34, 33, 59, 73, 71, 60, 72, 61, 62, 70, 312, 313, 311, 309, 1730/5, 315, 314, 31, 67, 65, 68, 64/1, 24, 25, 26, 249, 251, 260, 168/2, 166, 264, 262, 261, 254, 263, 265, 266, 267, 269, 253, 252, 250, 5/1, 2513, 2512, 2511, 0103/1, 92/1, 74, 75, 86, 85, 87/6, 87/4, 87/7, 51, 50, 52, 77, 76, 2410, 96/1, 2408, 2405, 2, 80, 10, 81, 82, 83, 78, 1972, 2402, 2403, 90, 91/3, 91/1, 2407, 96/2, 93, 2404, 91/2, 87/3, 89, 69, 63, 2420, 2417, 2419, 2418, 2416, 97, 2415, 2411, 2477, 2425, 2441, 2476, 2475, 2474, 2492, 2495, 2494, 2435, 2436, 2434, 2437, 2473, 2472, 2432, 2438, 2433, 1730/7, 1730/6, 27, 29, 28, 30, 32, 321, 322, 320, Sport u. 1245, 1269, 1270, 1268/2, 1247, 1267/2, 1298, 1327/2, 1324, 1328, 1291, 1274, 1273, 1268/1, 1266/1, 1266/2, 1266/3, 1253, 1271/2, 1271/1, 1272, 1292, 1327/1, 1297, 1293, 1295/2, 1246, 1243, Alsójárás, Csősz domb 011/7, 011/ Bakod-puszta 061, 060, 059/19, 059/1 Várhegy 4453/35, 4453/36, 4454/2, 4453/10, 4453/9, 4453/34, 4453/8, 4453/7, 4453/6, 4453/5, 4453/33, 4456, 4458/5, 4453/11, 4453/4, 4453/29, 4305, 4315, 4587, 4601, 4317, 4316, 4325, 4324, 4322, 4323, 4326, 4588, 4586, 4312, 4313, 4314, 4329, 4319, 4320, 4321, 4336, 4335, 4466/4, 4348, 4337, 4466/2, 4338, 4466/3, 4339, 4425, 4466/11, 4466/5, 4358, 4327, 4328, 4334, 4333, 4158, 4159, 4157, 4145, 4146, 4143/2, 4160, 4168, 4167, 4166, 4161, 4165, 4163, 4351, 4352, 4350, 4366, 4349, 4363, 4364, 4365, 4368, 4353, 4370, 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása 2

20 , 4371, 4372, 4383, 4382, 4362, 4361, 4354, 4360, 4117, 4118, 4119, 4136, 4135, 4134, 4190, 4189, 4359, 4342, 4345, 4344, 4343, 4355, 4357, 4356, 4341, 4340, 4332, 4330, 4331, 4347, 4143/1, 4142, 4162, 4141, 4138, 4137, 4140, 4346, 4293, 4278, 4453/1, 4303, 4282, 4453/3, 4453/2, 4295, 4292, 4294, 4296, 4291, 4290, 4289, 4297, 4298, 4299, 4453/13, 4453/12, 4301, 4302, 4300, 4283, 4284, 4285, 4288, 4286, 4287, 4271, 4270, 4268, 4269, 4257, 4258, 4238, 4265, 4264, 4237, 4235, 4234, 4236, 4233, 4261, 4260, 4259, 4262, 4263, 4267, 4266, 4219, 4192, 4307/2, 4386, 4387, 4385, 4388, 4389, 4397, 4401, 4394, 4398, 4396, 4395, 4399, 4402, 4417, 4416, 4403, 4220, 4221, 4404, 4400, 4405, 4406, 4407, 4409, 4408, 4466/14, 4418, 4411, 4410, 4466/17, 4412, 4413, 4414, 4415, 4422, 4421, 4420, 4419, 4424, 4423, 4430, 4431, 4432, 4435, 4429, 4279, 4434, 4280, 4277, 4276, 4275, 4250, 4453/31, 4452, 4453/18, 4281, 4304, 4453/19, 4433, 4306, 4307/1, 4449, 4451, 4450, 4436, 4437, 4439, 4438, 4249, 4248, 4247, 4246, 4223, 4222, 4245, 4272, 4256, 4252, 4194, 4193, 4188, 4251, 4274, 4253, 4254, 4273, 4255, 4244, 4440, 4239, 4232, 4212, 4213, 4231, 4230, 4242, 4227, 4241, 4228, 4240, 4229, 4243, 4226, 4225, 4211, 4210, 4208, 4209, 4200, 4199, 4174, 4164, 4179, 4180, 4175, 4201, 4182, 4173, 4181, 4183, 4184, 4172, 4207, 4206, 4203, 4204, 4202, 4198, 4197, 4214, 4224, 4218, 4155, 4156, 4171, 4186, 4169, 4185, 4170, 4466/8, 4463, 4380, 4381, 4384, 4378, 4373, 4374, 4375, 4379, 4391, 4466/10, 4392, 4390, 4466/6, 4367, 4377, 4376, 4466/9, 4466/7, 4466/12, 4466/13, 4393, 4466/15, 4139, 4195, 4196, 4216, 4215, 4217, 4187, út 0156/18, 072/21, 072/23, 072/22, 072/ Belső-parlag 05/ Felső-zátony 0132/ Alsójárás, Csősz domb és környéke, Dinnyeföld 011/1, 011/3, 011/4, 011/5, 011/7, 011/8, 011/ Vásártér , 1330/2, 1291, 1290, 1296, út 103. km Északkelet 7517, 7509, 7504, 7503, 7506, 7518, 7522, 7521, 7520, 7519, 7508, 7505, 7507, 7529, 7523, 7527, 7528, 7501, Vasút u. 492/3, 7631, 7630, 7638, 7632, 7684, 7676, 7677, 7670, 7681, 7683, 7682, 7678, 7672, 7671, 7674, 7673, 7675, 749/5, 749/7, 7680, 7691, 7692, 7695, 7696, 7694, 7693, 7689, 7687, 7688, 7685, 7686, 7715, 826/2, 7679, 7733, 7690, 644/2, 645, 734, 651, 705, 708, 702, 649, 710, 707, 706, 715/2, 711, 737, 738, 739/2, 739/1, 735, 736, 7735, 7738, 7737, 7736, 7636, 7634, 7635, 7633, Újhelyi Imre út 865, 927, 920, 926, 925, 923, 922, 921, 852, 871, 872, 870, 918, 917, 869, 866, 849, 850, 919, 864, 851, 879, 867, 875, 828/2, 880, 881, 874, 876, 873, 877, 878, 899, 833, 831, 834, 832, 839/1, 839/2, 868/2, 868/ Szent Tamás-domb ÉNY 1071, 6048, 6049, 6051, 6050, 6065, 6053, 6047, 6001, 7732, 6042, 6004, 6063, 6003, 6046, 6064, 6045, 6040, 6038, 6039, 6034, 6052, 6037, 6035, , 1729, 1329, 1382, 1383, Régi katolikus temető Kossuth L. utca Kelet 2078, 2080, 2079, 2089, 2090, 2887, 2083, 2082, 2081, 2071, 2074, 2066, 2086, 2069, 2087, 2085, 2084, 2100, 2092, 2091, , 1646, 1460, 1459, 1637/1, 1644, 8048, 8056, 8055, 8050, 8049, 8047, 8076, 8052, 8073, 8081, 8072, 8071, 8075, 8074, 8070, 8069, 8068, 8067, 8054, 8053, 8051, 1655, 1654/1, 1657, 1656, 1658, 1622/2, 8058, 8057, 8045, 8046, 1652, 1651, Régészeti lelőhelyek aktualizálása 3

21 Kalocsai út Kelet II Kalocsai út Kelet III. 8056, 8055, 8050, 8049, 8047, 8065, 8066, 8054, 7829/4, 8044, 8004, 8060, 8062, 8059/1, 8059/2, 8059/3, 8063, 8064, 8058, 8057, 8045, 8046, 8026, 8030, 8027, 8107, 8029, 8008, 8007, 8028, 8006, Kalocsai út Kelet 8096, 8098, 8116, 8114, 8117, 8099, 8113, 8111, 8112, József Attila u. 2766, Felső járás II. 0168/8, 0167, 0164/17, 0164/18, 0164/15, 0164/16, 0164/43, 0164/47, 0164/45, 0164/ Szentkirály 0246/1, 0243, Körtvélyes I. 0102/20, 0102/19, 0102/14, 0102/18, 0102/17, 0102/16, 0102/15, 0102/11, 0102/13, 0102/ Körtvélyes II. 097/6, 097/ Szelíd, földvár 4090, 4465, 4086/23, 4088, 4086/18, 4086/17, 4091, 4086/22, 4054 A nyilvántartott régészeti lelőhely adatok a hatályos terv régészet lelőhelyeitől különböznek. A nyilvántartott lelőhelyek kiterjedésben és számban is változtak, ezért jelen módosítással a településszerkezeti tervre és a szabályozási tervre az aktuális nyilvántartás szerinti régészeti lelőhelyek kerülnek. A változás a településszerkezeti tervet (SZ-1) és annak Belterületre és Szelidre vonatkozó részletterveit érintik. Módosulnak továbbá a Belterület és Szelid 1:2000 méretarányú szabályozási tervi szelvényei és az Igazgatási terület m=1: méretarányú szabályozási terve is. A helyi építési szabályzat régészeti lelőhelyekre vonatkozó helyrajzi számos függeléke jelen módosításban az adatszolgáltatás szerintire változik Régészeti lelőhelyek aktualizálása 4

22 A hatályos terv régészeti lelőhelyei a belterületi szabályozási terv szelvényezésének jelölésével évi adatszolgáltatás szerinti régészeti lelőhelyek a belterületi szabályozási terv szelvényezésének jelölésével 3.1. Régészeti lelőhelyek aktualizálása 5

23 Biológiai aktivitásérték változatlansága miatti módosítás (tervezett erdősítés) Az új beépítésre szánt területi kijelölésekkel együtt a biológiai aktivitásérték változatlansága érdekében 10 ha mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül a közigazgatási terület északi részén a következők szerint: Érvényes szerkezeti terv részlete Módosított szerkezeti terv A tervezett erdőterület a szabályozást nem érinti.

24 E l í r á s j e l l e gű hibajavítás Az 51. számú országos főút korszerűsítési és burkolat-megerősítési munkáihoz az engedélyezett útépítési terveknek megfelelően a 1893 hrsz-ú telek egy részére szükség volt. Az igénybevett telekrészen a közút részét képező burkolat illetve vízelvezető valósult meg. Az igénybevett telekrészt a térképi nyilvántartása következők szerint tartalmazza. A végleges térképezéshez a hatályos szabályozási terv kiigazítására van szükség, mivel az út közterületi szélesítését a terv nem tartalmazza. Hatályos szabályozás (SZT-1) terv szelvényének részlete Módosított szabályozás A szabályozás kiigazításával együtt a HÉSZ maradványtelekre vonatkozó kiegészítése is javasolt a következők szerint: (HÉSZ 5. új (4) bekezdése) Az övezeti határ által átmetszett telek telekalakítási és építési szabályai: a) övezethatár mentén nem kötelező a telket megosztani. b) építmény elhelyezésének helye a vonatkozó övezeti előírás szerint jelölendő ki. A megengedett legnagyobb beépítettség mértéke az övezethatár által elmetszett telekrészre számítandó, azaz mintha a telek megosztott lenne. c) ha megosztásra kerül a telek az övezethatár mentén a maradványtelekre nem vonatkozik a legkisebb teleknagyság.

25 B i o l ó g i a i a k t i v i t á s - é r t é k v á l t o z á s k i m u t a t á s a ( É t v 7. ( 3 ) b f e l t é t e l i g a z o l á s a ) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 7. (3) szerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet Számítás a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet alapján (nem differenciált számítás) készült. Meglévő területfelhasználás adatai Módosítás Terület minősége Terület Értékszorzó Értékmutató jele nagysága (ha) 1. kiszolgáló út 0,01 0,6 0,06 3. zöldterület 0,14 6 0,84 falusias lakóterület 4. általános mezőgazdasági terület ipari terület 1, ,4 3,41 3,7 48,1 0,4 0,8 össz. 53,21 Tervezett területfelhasználás adatai Módosítás jele Terület minősége Terület nagysága (ha) Értékszorzó Értékmutató 1. településközpont 0,01 0,5 0,05 3. falusias lakóterület vízgazdálkodási terület 0,14 1,42 2,4 6 0,33 8,52 4. mezőgazdasági üzem 15 0,7 10,5 össz. 19,4 A módosítás előtti (meglévő) és a módosítás utáni (tervezett) területfelhasználásokra számított biológiai aktivitásérték különbözete: 53,21-19,4=33,81 A biológiai aktivitásérték negatívuma miatt jelen módosítással mezőgazdasági terület helyére erdőterület kerül a településszerkezeti tervbe. A településszerkezeti tervbe jelen módosítással bevezetett erdőterület az erdőkataszterben már benne van. (34/C2 és 34D erdőrészlet) erdőrészletek 34/C2 34/D 10 ha mezőgazdasági terület biológiai aktivitásértéke: 10x3,7= ha erdőterület biológiai aktivitásértéke: 10x9= 90 A két érték különbsége: 90-37= 53: több, mint 33,8, tehát a biológiai aktivitásértékre vonatkozó feltételek teljesülnek. Biológiai aktivitásérték számítás

26 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

27 Vizsgálat alapja Jelen összeállítása 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési Tervet és a évi XXVI. törvény szerinti január 1-jétől hatályos Országos Területrendezési Tervet (OTrT) veszi alapul. Ország szerkezeti terv (hatályos megyei terv alapja) Hatályos OTrT Megyei területrendezési terv A szerkezeti terv infrastrukturális elemeket illetően nem változott. A vegyes területi többlet a megyei területben pedig benne van, ezért területfelhasználást illetően a megyei terv kerül figyelembevételre Területrendezési tervi megfelelés igazolása 2

28 Dunapataj igazgatási területe erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági-, vegyes területfelhasználású, hagyományosan vidéki-, és vízgazdálkodási-, térségbe tartozik. Településszerkezeti tervi átvezetést igénylő hálózati elem a töltésen és a jelű út mentén vezetett kerékpárút, az elektromos távvezeték, térségi CH vezeték. A szerkezeti terv a hálózati elemeket tartalmazza. Területfelhesználási megfelelés is biztosított A térségi területfelhasználási kategóriák megoszlása Dunapataj területén Térségi kategória megnevezése területe (ha) Erdőgazdálkodási térség 399 Mezőgazdasági térség Vegyes területfelhasználású térség 10 Hagyományosan vidéki települési térség 458 Vízgazdálkodási térség 222 Igazgatási terület összesen Településrendezési tervi területfelhasználások Területfelhasználás Erdőterület Mezőgazdasági terület (Biztosítandó min) Érvényes terv Mód. terv szerint (ha) szerint (ha) (megyei terv 85%-a) =365 (megyei terv 85%-a) = Erdő és mezőgazdasági terület együtt Hagyományosan vidéki térség =458 (megyei terv 90%-a) Vízgazdálkodási térség Igazgatási terület összesen A területrendezési terv területfelhasználásra vonatkozó követelményei teljesülnek 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3

29 Országos ökológiai hálózat övezet Országos ökológiai hálózat övezet Az övezet kiterjedése nem változott, ezért a megyei övezet kerül figyelembevételre, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet OTrT előírás 13/A. (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Településszerkezeti tervi megfelelés Módosítás az övezettel érintett területeket nem érinti Területrendezési tervi megfelelés igazolása 4

30 Jó termőhelyi adottságú szántóterület OTrT előírás 13/B. A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Településszerkezeti tervi megfelelés: A módosítás nem érinti Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület OTrT előírás 14. (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. (2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. Településszerkezeti tervi megfelelés Övezettel érintett terület erdőterületi besorolású. Bányatelek nincs és nem is javasolt az övezetben 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 5

31 Világörökségi és világörökség várományosi terület övezet Tájházhálózat Magyarországon világörökség várományos a település. OTrT előírás Településszerkezeti tervi megfelelés 14/B. (1) A világörökségi és világörökségi várományos Tájház hálózat Magyarországon terület övezetét a településrendezési eszközökben kell világörökség várományos területtel tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. érintett telkek a településszerkezeti terven művi értékvédelemmel érintettként jelöltek, a módosítás nem érinti. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete OTrT előírás 14/A. (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. (2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. (4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. (5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. (6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. Településszerkezeti tervi megfelelés Jelen módosításhoz a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv, amely az övezet pontosított lehatárolását tartalmazná nem áll rendelkezésre. Jelen tervezés nem a teljes közigazgatási területre vonatkozik. A 4. jelű módosítás az övezettel érintett terület határán található, ezért az építésügyi szabályozásban a tájképi szempontok megjelennek Területrendezési tervi megfelelés igazolása 6

32 Országos vízminőség-védelmi terület övezete OTrT előírás 15. (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. Településszerkezeti tervi megfelelés A hatályos terv a távlati partiszűrésű vízbázist és a vízmű üzemelő vízbázisokhoz tartozó hidrogeológiai A és B védőzónákat lehatárolja. Nagyvizi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése érdekében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe OTrT előírás 16. A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Településszerkezeti tervi megfelelés Az övezetben beépítésre szánt területi kijelölés nincs és a módosítás sem érinti. K i e m e l t f o n t o s s á g ú h o n v é d e l m i t e r ü l e t Az övezet nem érinti a települést Területrendezési tervi megfelelés igazolása 7

33 T é r s é g i ö v e z e t e k k e l v a l ó m e g f e l e l é s Magterület övezet (3256 ha) Ökológiai folyosó övezet (743 ha) Pufferterület övezet (1302 ha) érinti a települést. OTrT előírás Magterület övezet 17. (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Ökológiai folyosó övezete Településszerkezeti tervi megfelelés A településszerkezeti terv lehatárolja. A 4. módosítás magterület övezettel érintett. Az övezettel érintett terület építési helyen kívüliként szabályozott. A magterületi érintettség: 1,5 ha, az igazgatási területet érintő magterületnek ha-nak 0,04%-a. Az OTrT 12/A (4) bekezdésben biztosított 5%-os eltérésen belüli. Módosítás nem érinti. 18. (1)Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Pufferterület övezet 19. Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti. A településszerkezeti terv lehatárolja, a módosítás nem érinti Területrendezési tervi megfelelés igazolása 8

34 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (2 ha) OTrT előírás 19/A. A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. Településszerkezeti tervi megfelelés Módosítás nem érinti Az ásványi nyersanyag -gazdálkodási terület övezete településhatárosan érinti a települést. A Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint a konkrét helyszínek lehatárolására nincs szükség. Dunapataj ásványi nyersanyag-gazdálkodási övezeti besorolását a kutatási terület indokolja Területrendezési tervi megfelelés igazolása 9

35 Rendszeresen belvízjárta terület övezete (4692 ha) OTrT előírás Rendszeresen belvíz járta terület övezete 23. A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. Településszerkezeti tervi megfelelés Beépítésre szánt terület az övezetben nem kerül kijelölésre. A szerkezeti tervben üdülőterületnek jelölt terület változatlanul marad. Módosítás nem érinti. Földtani veszélyforrás területének övezete és a honvédelmi terület övezet nem érinti a települést Területrendezési tervi megfelelés igazolása 10

36 3.3. KÖRNYEZETALAKÍTÁS ÉS TÁJRENDEZÉS

37 S á n d o r u.. s z. 1 NATURA (ATÁSBECSLÉS) DOKUMENTÁC)Ó STRATÉG)A) KÖRNYEZET) V)ZSGÁLAT) DOKUMENTÁC)ÓVAL K)EGÉSZÍTVE DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁHOZ A tervmódosítás alcíme: A d u n a p a t a j i N a g y m a j o r é s B é v á r d i m a j o r b ő v í t é s e m e z ő g a z d a s á g i z e m i t e r l e t e k k i j e l ö l é s e A megrendelő, beruházó: G o l f - S z e l í d B t. D u n a p a t a j, P e t ő f i S á n d o r u s z. ) erdész technikus, környezetvédelmi, élővilág-védelmi igazság gyi szakértő, bejegyzett hatósági közvetítő Kiskőrös. április

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet)

EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA. (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATA (2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet) A környezeti vizsgálat lefolytatására minden esetben kötelezett tervek és programok köre A (a Korm. rendelet 1. számú

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE

KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE KUNFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZÉSE E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S ÉS K Ö R N Y E Z E T I V I Z S G Á L A T J A V A S O L T T E M A T I K A A

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 1 Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011.

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen igazolás a 19/2011.(XI.29.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun megyei területrendezési

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből

a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT Kihagyva a kihagyandókat! a Képviselő-testület 2015. december 17-i ülésének jegyzőkönyvéből 154/2015.(XII.17.) ÖH Településszerkezeti terv módosítása Határozat Lajosmizse

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48)

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) , Fax: (48) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., Pf.: 6. Tel.: (48) 506-000, Fax: (48) 506-001 info.anp@t-online.hu www.anp.hu Szerencs Város Önkormányzata Szerencs Rákóczi út 89.

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszínek és tételek 3.1. Településrendezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész)

3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész) 3. MÓDOSÍTÁS ISMERTETÉSE (alátámasztó munkarész) Előzmények Tabdi Község Képviselő-testülete 57/2016.(XII.19.) sz. határozatában a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte, amely során a mezőgazdasági

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPEK ÉS LEÍRÁSOK A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv áll, melyet az Országgyűlés a 2003.:

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október

T A L E N T P L A N Győrújbarát Településrendezési eszközök módosítása Véleményezési dokumentáció Msz: október T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail:talent_plan@arrabonet.hu Győrújbarát Településrendezési eszközök

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza! 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási tételek és helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció

Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció K á n t o r j á n o s i K ö z s é g T e l e p ü l é s f e j l e s z t é s i k o n c e p c i ó j á n a k k é s z í t é s é h e z Előz et es t ájékoztat ási d okumen táció Kon cepció készít éséről Tervező:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS 2016. MÁRCIUS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 MÁGOCS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS HÜBNER TERVEZŐ KFT

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben