A WINENVIRONMENTW. ECO-Innovation ECO/08/ ( ) 2012) és Marketing Konferencia Lakitelek, február r 23.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WINENVIRONMENTW. ECO-Innovation ECO/08/239045 (2009-2012) 2012) www.winenvironment.eu. és Marketing Konferencia Lakitelek, 2012. február r 23."

Átírás

1 Szabó Attila - Dr. Kerényi Zoltán A WINENVIRONMENTW ÖKO-INNOVÁCIÓS PROJEKT ECO-Innovation ECO/08/ ( ) 2012) Szőlészeti szeti-borászati és Marketing Konferencia Lakitelek, február r 23.

2 A Winenvironment projekt alapjai Minden emberi tevékenys kenység g hat a környezetk rnyezetére re ("ökológiai lábnyom" l bnyom") A szőlő-bor ágazat termelése térben t és s időben is nagyon kiterjedt és s tagolt, sokféle hatással jár j (termőhely piac; technológia; évjárat; érlelés s időtartama) A környezet k védelme v és s csökken kkenő terhelése érdekében - EU irányelvek nyelvek,, nemzeti és s nemzetközi zi szabályoz lyozási és támogatási rendszerek

3 Európai irányelvek Hatékony gazdálkod lkodás s a vízzelv a vízforrv zforrások védelmev a víz v z fenntartható felhasználása sa csak a szüks kséges minőségű és s mennyiségű víz z felhasználása sa A hulladékok kezelése a mennyiség és s a környezetkk rnyezetkárosító hatások csökkent kkentése az újrahasznosítás és újraalkalmazás s arány nyának nak növeln velése a hulladékok semlegesítése és s kezelése A növényvn nyvédő-szerek használata a felhasználás s optimalizálása a felhasznált lt mennyiségek csökkent kkentése a környezetre k és s emberre káros k hatások csökkent kkentése integrált eljárások alkalmazása szigorú ellenőrz rzési és s követk vetési rendszer (nemzeti és s EU)

4 A Winenvironment projekt alapjai Minden emberi tevékenys kenység g hat a környezetk rnyezetérere ("ökológiai lábnyom" l bnyom") A szőlő-bor ágazat termelése térben t és s időben is nagyon kiterjedt és tagolt, sokféle hatással jár j (termőhely piac; technológia; évjárat; érlelés s időtartama) A környezet k védelme v és s csökken kkenő terhelése érdekében - EU irányelvek, nemzeti és s nemzetközi zi szabályoz lyozási és támogatási rendszerek - növekvő tudatosság és s elkötelezetts telezettség g az ágazatban - az input-ok és s output-ok ok optimalizálása és s csökkent kkentése - a költsk ltségek optimalizálása, a hozzáadott adott-érték k növeln velése - innováci ciós és s K+F eredmények (ECO( ECO-Innovációs Program)

5 A Winenvironment projekt alapjai 2000 = 100 % (%) 340,0 320,0 Vízdíj Üzemanyagok ára Gázár Áramdíj Infláció 300,0 280,0 260,0 240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Termelési inputok árának és s az infláci ció változása Magyarországon gon

6 Öko-innovatív v eljárások fejlesztése se a szőlő-bor ágazatban Termékfejleszt kfejlesztés Termelési folyamat, technológia, technika fejlesztése se Folyamat-menedzsment menedzsment Szolgáltat ltatások fejlesztése se Fő cél: a fenntartható fejlődés és a gazdasági gi növekedn vekedés s (eredmény)

7 Együttm ttműködők Euroquality IFV,, VIF, CEVI Franciaorsz iaország INCAVI Spanyolország CRVV Portugália PROVMO Olaszország BCE SzBI KKÁ,, Hangya Magyarország 16 tesztüzem zem Begerow, Inoxpa NSzK,, Spanyolország Portugália Spanyolország Franciaország Olaszország Magyarország

8 A projekt várhatv rható eredményei Vízfelhasználás 30 %-os% csökkent kkentés Növényvédő-szerek felhasználása sa 20 %-os% csökkent kkentés Hulladék-kibocs kibocsátás és -kezelés a kibocsátás 20 %-os% csökkent kkentése az újrahasznosítás és újrafelhasználás 10 %-os% növeln velése Energiafelhasználás 10 %-os% csökkent kkentés Mellékterm ktermékek kek kezelése felhasználás, s, értékesítés

9 A projekt megvalósítása sa 1. A QUALENVI eljárás s alkalmazása Cél l a környezeti k problémák megismerése se kezelése elhárítása (optimalizálás) a. A környezeti indikátorok (in- és s outputok) elemzése adatbázis, monitoring, optimalizálás referencia innovatív v eljárások hatása, b. Az üzemek környezetterhelési rendszerének nek komplex elemzése és s akcióterv meghatároz rozása ("HACCP") felmérés, kérdk rdőíves adatgyűjt jtés, diagnosztika, elemzés környezetterhelési egyenlet Akcióterv, javaslatok

10 A projekt megvalósítása sa 2. Öko-innovatív technológi giák k vizsgálata, alkalmazása a. Környezetkímélő szűrési si eljárás b. Környezetkímélő tisztítási si eljárás

11 A környezetterhelk rnyezetterhelés s elemzése a QUALENVI rendszerben Hulladékok (mennyiség, jelleg, veszélyess lyesség, kezelés, újra/hasznosítás) s) Talaj és s altalaj (anyagok elfolyása, talaj, talajvíz z szennyezése) se) Víz (vízfelhaszn zfelhasználás, s, szennyvíz, z, vízszennyezv zszennyezés) s) Energia (felhasználás, s, típus) t Levegő (hő,, gázok, g illékony és s szilárd anyagok, szag, motorok) Zaj (üzemen belül és s kívül) k Tájképi környezet k (természet, táj, t előírások) Termék (fogyasztó egészs szsége, csomagolóanyagok) anyagok)

12 A Winenvironment projekt alapjai Tápanyag-gazdálkodás Növényvédelem Környezet Technológia (talajművel velés) Víz Üzemanyagok Csomagolóanyagok, anyagok, raklapok Fém- és műanyaghulladékok Száll llítóeszközök (91 % nem veszélyes) SZŐLŐTERM TERMÉS Zöld és s fás f s növényanyagn nyanyag Szaporítóanyag anyag Növényvédőszer-maradványok Csomagolóanyagok anyagok Megmaradt növényvn nyvédő-szerek Egyéni védőfelszerelv felszereléseksek Permetezőgép mosóvize Fáradt-olaj, olajszűrő,, használt akkumulátor CO 2, szennyvíz, z, hő, h, gáz, g szag, zaj (9 % veszélyes)

13 A Winenvironment projekt alapjai SZŐLŐTERM TERMÉS BOR Borászati anyagok Víz Szűrőanyagok Mosószerek szerek Fertőtlen tlenítőszerek A kiszerelés s anyagai Száll llítóeszközök Energia Üzemanyag Mellékterm ktermékek: kek: törkt rköly, ülepítési és s derítési alj, borkő Vizek: szennyezett és s tiszta Visszamaradó anyagok: szűrési aljak, lúgos folyadékok Csomagolóanyag anyag-hulladékok: karton, műanyagok, m üveg, borászati anyagok, fertőtlen tlenítőszerek,, raklapok Egyéb: hő, h CO 2, gázok, g zaj, szag, környezetk

14 A környezetterhelk rnyezetterhelés s elemzése a QUALENVI rendszerben Üzem Környezeti és termelési elemek Információk QUALENVI eszközök Elemzési és megvalósítási si terv Környezetet érő hatások Diagnosztika Kérdőív,, szemle Jelentős veszélyt okozó hatások Veszélyek elemzése Veszélyek elemzése, elhárítási módok m Kockázat = Alkalmazott elhárítás - (Gyakoriság g x Súlyosság) S Intézkedések Megelőzési és veszélykezelési terv Megelőzési és javító intézkedések Környezetvédelmi terv

15 A környezetterhelk rnyezetterhelés s elemzése a QUALENVI rendszerben A környezeti k veszélyek / kockázatok elemzése Termelési fázis Hatások Okok Alkalmazott üzemi gyakorlat Üzemi gyakorlat ( ) M Gyakoriság ( ) F Súlyosság ( ) G Veszély Veszély elhárítása Permetezés : (permetlé betöltése) Víz- és talajszenynyezés A technológia, műszaki háttér nem megfelelő Ellenőrzés, munkatársak képzése, technika Az üzemi felmérés alapján Megelőzés, Számítás kezelés, elhárítás Veszély = (M x 4) - (F x G)

16 A "környezetterhel" rnyezetterhelési egyenlet" a QUALENVI rendszerben R = M x 4 - (F x G) R = Környezeti K kockázatok / veszélyek Szőlőtermel termelés s Borászati technológia Palackozás, értékesítés Környezet Termékmin kminőség g Fogyasztók k egészs szsége M = Alkalmazott üzemi elhárítási eljárások (1-4) F = Veszélyek gyakorisága ga (1-4) G = Veszélyek mértm rtéke, súlyosss lyossága (1-4) R Ø meglévő eljárás s elegendő R < Ø meglévő eljárás s nem elegendő Akcióterv

17 A környezetterhelk rnyezetterhelés s elemzése a QUALENVI rendszerben a. VíznyomV znyomócső eltörése M x 4 - (F x G) = R F = 1 (ritka) G = 2 (jelentős) M = 3 (3 x 4) - (1 x 2) = 10 Ø meglévő eljárás s elegendő b. NövényvN nyvédő-szer elfolyása betölt ltéskor F = 3 (gyakori) G = 3 (súlyos) M = 1 (1 x 4) - (3 x 3) = -5 < Ø meglévő eljárás s nem elegendő Akcióterv Környezetvédelmi terv

18 Veszélyforr lyforrások a QUALENVI módszer m alapján n a hazai tesztüzemekben zemekben Szőlőtermeszt termesztés (növényv nyvédő-szerek!) (3 x 13-15/6) 15/6) peszticidek szennyvízbe zbe kerülése nincs kiépített töltt ltőhely elfolyás, talajszennyezés nincs kiépített töltt ltőhely tartálymos lymosás nincs kiépített töltt ltőhely visszakeveredés s a tiszta vízzel v visszazáró-szelep szelep hiánya Borászati tevékenys kenység (4 x 14-15/6) 15/6) víz- és s energiafelhasználás optimalizálás s hiánya anyagok elfolyása nincsenek elkülönített gyűjt jtőrendszerek higiéniai eljárások mosószerek, szerek, szennyvíz z kezelése Palackozás, kiszerelés (4 x 2/1) palacköbl blítés- és s mosás mosószerek, szerek, szennyvíz z kezelése Akcióterv: oktatás, optimalizálás, ellenőrz rzés, beruházás

19 Innovatív szűrési eljárás alkalmazása a tesztüzemekben Cellulóz-alapú, környezetkímélő, szűrőlap-rendszer regenerálható víz- és energia-megtakarítás a hulladékok mennyiségének csökkenése a szennyvíz mennyiségének csökkenése a borveszteség csökkenése az újrahasznosítás lehetősége (regenerálás) a szűrési kapacitás % a regenerálás után a szűrőanyag biológiai lebomlása kevesebb polifenol megkötése a mikroorganizmusok hatékonyabb megkötése

20 Innovatív szűrési si eljárás alkalmazása a tesztüzemekben zemekben Az innovatív v szűrőlap lap-rendszer alkalmazásának eredményei* Tesztüzem Szűrés előtti öblítővíz mennyiségének csökkenése Csepegési veszteség csökkenése 1 hl bor szűréséhez felhasznált víz megtakarítása % % % 1. 15,9 5,9 16, ,3 36,8 18, ,0 26,3 42, ,6 38,9 42,2 Megjegyzés: *Standard szűrőlaphoz képestk

21 Innovatív v tisztítási si eljárás alkalmazása a tesztüzemekben zemekben PIG (Pipeline( Inspection Gauge - "csőmalac") tisztítórendszer víz- és energiamegtakarítás mintegy 20 %-kal% kevesebb borveszteség és s vízfelhasznv zfelhasználás a csőrendszerek hatékony tisztítása, sa, kisebb tisztítószer szer-felhasználás a szennyvíz z mennyiségének nek csökken kkenése borminőség g javulása (nincs vízzel v való keveredés) költségek tervezhetősége PIG egység - a csőrendszer tisztítását végző szilikon golyó

22 Innovatív v tisztítási si eljárás alkalmazása a tesztüzemekben zemekben A PIG rendszer működési m elve

23 Innovatív v tisztítási si eljárás alkalmazása a tesztüzemekben zemekben Tesztüzem A PIG rendszer alkalmazásának eredményei A csőrendszerből Mosóvízmegtakarítás* kiürített bor (%) (%) Üzemi PIG Mosóvíz jellemzője (COD, mg/liter) Üzemi gyakorlat gyakorlat PIG 1. 68,6 97,3 98, ,5 96,5 98, ,1 97,3 98, Megjegyzés: *PIG mérési m standard = 11 liter mosóvíz z / 24 folyóméter cső

24 WINENVIRONMENT ÖKO-INNOVÁCIÓS PROJEKT Köszönjük k a figyelmet!

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék

TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK ÉS ZÖLD IPAR Tamás János DE MÉK, Víz és Környezetgazdálkodási Tanszék Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

Öko. Design. kapcsolata

Öko. Design. kapcsolata Öko Design a művészet m és s az újrahasznosítás kapcsolata Az öko-design eszmei háttereh A tervezés s felelőss sséggel jár! j A design árthat vagy használhat, veszélyeztetheti és s meg is óvhatja az embert.

Részletesebben

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE

A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA BEÉPÍTHETŐ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉGEK NEMZETI KERETE FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM AGRÁRPIACI FŐOSZTÁLY 1860 Budapest, Pf. 1. 301-4000 Fax: 301-4702 Ügyiratszám: 33435/22/2008. A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELŐI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSI PROGRAMJÁBA

Részletesebben

Vízbiztonság Tiszta, egészséges víz biztosítása termelés ponttól a megcsapolási pontig.

Vízbiztonság Tiszta, egészséges víz biztosítása termelés ponttól a megcsapolási pontig. Vízbiztonság Tiszta, egészs szséges víz v z biztosítása sa termelés ponttól l a megcsapolási si pontig. Szennyeződések a hálózatbanh Mikrobiológiai veszélyek Vízbiztonsági kérdk rdések Veszélyek és s kockázat

Részletesebben

Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében

Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében Környezeti fejlesztések a Kormány közép-és és hosszú távú fejlesztési elképzelései az Európa Terv keretében dr. Nemes Csaba, KvVM 2004. december 2. Környezeti fejlesztések Direkt környezetvédelmi, természetvédelmi

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA Az európai környezetvédelmi jogrendszerének felépítése 2. 2. rész. 4. fejezet 1 II.2.1 A környezetvédelmi politika alapelvei A környezeti kár és káresemény A Polgári

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

Teljesítmény a 6 fenntarthatósági

Teljesítmény a 6 fenntarthatósági fókuszterület mentén MOL filling station Budapest, Magyarország Eredmények Két sikeres kutatás-fejlesztési projektünk eredményeként új termékeket vittünk piacra 2013-ban. Folytatódtak a Csoport energiahatékonysági

Részletesebben

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Wölfling Anna. A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem. A követelménymodul megnevezése: Wölfling Anna A vegyipar egyes speciális területére vonatkozó környezetvédelem A követelménymodul megnevezése: Vegyipari alapmodul feladatok A követelménymodul száma: 1228-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése. 2005. december

A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése. 2005. december EURÓPAI BIZOTTSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett Technológiai Tanulmányok Intézete (Sevilla) Európai IPPC Iroda A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése

Részletesebben

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011

GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2011 GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 211 KÉSZÍTETTE: Vargáné Matláry Eleonóra KIR vezető 212.január 1 1. A Győri Hulladékégető Kft. minőség és Környezetpolitikája. A GYŐRI HULLADÉKÉGETŐ KFT.

Részletesebben

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC)

Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Integrált Szennyezés-megelőzés és Csökkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérhető legjobb technikákról tömörítvény a hazai sajátosságok figyelembe vételével Bőrgyártás TARTALOMJEGYZÉK 1 Az iparág szerkezete

Részletesebben

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról

Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata. a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról Fontos jogi nyilatkozat 32002D1600 Hivatalos Lap L 242, 10/09/2002 o. 0001-0015 Az Európai Parlament És A Tanács 1600/2002/EK határozata (2002. július 22.) a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november

ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN. Budapest 2009. november ÚTMUTATÓ AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA MEGHATÁROZÁSÁHOZ AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG TERÉN Budapest 2009. november Ez az Útmutató a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (KvVM) megbízásából készült az egységes

Részletesebben

MUNKAANYAG 2005. április

MUNKAANYAG 2005. április Környezeti Fenntarthatósági Útmutató EU támogatásokra pályázók és értékelõk számára MUNKAANYAG 2005. április Tartalom AZ ÚTMUTATÓ CÉLJA I. RÉSZ: A KÖRNYEZETI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE MINT HORIZONTÁLIS

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013.

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2009-2020 c. dokumentum STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁHOZ Kidolgoztató: 2013. IMPRESSZUM Környezeti értékelés az Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI,

1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék 1. AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELME ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSA...7 1.1. AZ EU KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJÁNAK JOGFORRÁSAI ÉS ALAPELVEI, KÖRNYEZETVÉDELMI JOG FELOSZTÁSA...7

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer

Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer Egyszerűsített környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Köszöntő... 3 BÜCHL HUNGARIA Kft. meghatározó dátumai...

Részletesebben

Nem mondunk le senkiről. Program

Nem mondunk le senkiről. Program Dél dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Nem mondunk le senkiről Új j Magyarország g Felzárk rkóztatási Program ( zászlóshajó program) Előad adó: Dr. GöndG ndöcs István A program indoklása A A területi

Részletesebben

A környezetterhelés néhány aktuális kérdése az élelmiszeriparban*

A környezetterhelés néhány aktuális kérdése az élelmiszeriparban* A környezetterhelés néhány aktuális kérdése * Dr. Pándi Ferenc ÖSSZEFOGLALÓ ASZERZÕ ISMERTETIAZ ÉLELMISZERIPARNAKAGAZDASÁGBAN BETÖLTÖTT SZEREPÉT, RÁVILÁGÍTOTT AZ ITT FOLYÓ KÖRNYEZETVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...

Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés... Környezetvédelmi nyilatkozat BÜCHL HUNGARIA Kft. 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Előszó...3 A BÜCHL HUNGARIA Kft. bemutatása...5 Cégtörténet...5 Tevékenységi körök...6 Szervezeti felépítés...8

Részletesebben

Audi A haladás technikája

Audi A haladás technikája 6 Audi A haladás technikája 9027 Gyôr, Kardán u. 1. Vagdalt László, környezetvédelmi megbízott (96) 668-227 (96) 668-266 laszlo.vagdalt@audi.hu Alapítás éve: 1993 Alkalmazottak száma: 4863 Nettó árbevétel

Részletesebben

Környezetvédelmi nyilatkozat

Környezetvédelmi nyilatkozat Környezetvédelmi nyilatkozat 2012 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 3.o. 1.1 Általános adatok... 4.o. 1.2 A Kádár Környezetvédelmi Kft. bemutatása... 5.o. 1.3 A tevékenység bemutatása... 7.o. 2. Környezetközpontú

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO002 Verzió: Oldalszám összesen: KEOP_070628.doc 165 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI

Részletesebben

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2.

Herczeg MártonM. herczegm@rec.org. gtudományi Egyetem. Budapesti Műszaki M. H 1111 Budapest, Stoczek u. 2. KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK 2006. őszi félévf Herczeg MártonM herczegm@rec.org St. épület 420. Budapesti Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan gtan Tanszék H 1111 Budapest,

Részletesebben

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc)

Környezetvédelem, munkavédelem (MSc) (MSc) Tantárgyjegyző: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Dr. Barótfi István: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000.) Moser, M.-Pálmai, Gy.:

Részletesebben

Környezetvédelem (BSc)

Környezetvédelem (BSc) (BSc) Tantárgyjegyző és gyakorlatvezető: Dr. Mannheim Viktória, egyetemi adjunktus Kötelező és ajánlott irodalmak: Órai előadásjegyzet Barótfi, I.: Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó, 2000) Moser, M.-Pálmai,

Részletesebben

tjrszámyűlés Hivetal d

tjrszámyűlés Hivetal d tjrszámyűlés Hivetal d Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 JúN 0 4, Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekr

Részletesebben