ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1."

Átírás

1 Projektterv A projekt leírása A projekt címe : Játékos egészség-, és környezetvédelmi témahét A projekt írója és megvalósítója: Rubóczkiné Nagy Marianna A projektben résztvevık köre, száma: tanulók 33 pedagógus 25 szülı 2 védını 1 fogorvos 2 óvónı 1 óvodai csoport A projekt intézményi elıélete: (információk az iskoláról, a pedagógiai munka gyakorlatáról) Az újfehértói ÁMIPSZ Erkel F. Tagintézménye 1998 óta viseli ezt a nevet. Több mint 40 éve mőködik nálunk emelt szintő zenei oktatás, valamint folytatunk emelt szintő testnevelést is. Idegen nyelvként angolt és németet oktatunk. Iskolánk tanulóinak létszáma jelenleg 600 fı, melynek 40%-a HH-s, 14%-a HHH-s tanuló. Fontos pedagógiai feladatunknak tartjuk többek között tanulóink személyiségfejlesztését, melynek releváns részét képezi az egészséges és kulturált életmódra nevelés is. Iskolánkban évek óta megrendezésre kerül a felsı tagozatosok számára egy, a Föld napja alkalmából szervezett környezetvédelmi vetélkedı, melybe eddig is szívesen bekapcsolódtak a gyerekek. Szeretnénk ezt a rendezvényt komplex programcsomag formájában témahétté kibıvíteni, mely mind az alsó, mind a felsı tagozatos diákok számára kínálna nekik tetszı programlehetıségeket, ezáltal megnövelve a hátrányos helyzető tanulók részvételi arányát is ezen a sokszínő program-kavalkádon. A projekt szükségessége: A témahét megszervezésével szeretnénk egészségesebb életmódra, környezettudatosabb gondolkodásra ösztönözni iskolánk minden diákját. A témahét sokszínő, érdekes programjaiban azon nagyszámú HH-s, HHH-s diákok is aktívan tevékenykedhetnek, 1

2 akik mikrokörnyezetükben sajnos kevés motivációt érezhetnek az egészségmegırzésre, tudatos természet-, és környezetvédelemre, hisz nekik, s családjuknak sokkal jelentısebb gondokkal kell megküzdeniük a mindennapokban. A megvalósítás helyszíne/helyszínei:(pl. intézményegység, tagozat, tanóra, tanórán kívüli tevékenység, rendezvények, versenyek, tábor stb.) Erkel F. Tagintézmény tantermei, ( esı esetén tornaterme), udvara A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: A témahét anyagában 2 nagy témakört ölel fel, megosztva az alsó és felsı tagozat között. A környezetvédelmi programokat fıként a felsı tagozatosok számára szervezzük. Délelıtt a különbözı tanórákon is ez a fı téma áll majd fókuszban : pl.: fizika: megújuló energiaforrások; földrajz: globális környezetszennyezés; biológia: természetvédelem, parlagfő; rajz: Én és a természet ; technika: újrahasznosítható anyagok megmunkálása; kémia: levegıszennyezés oka, hatásai. Tanórán kívüli programok lesznek számukra: játékos nyelvi vetélkedı ( Termé-, Nyelvé-, Költé- szett címmel ), idegen nyelvi, környezetvédelmi vetélkedı, divatbemutató az újrahasznosítható hulladékokból készített ruhákból. Az alsó tagozat programjaiban az egészségvédelem kap fı szerepet. Környezet órákon a helyes higiénérıl és egészséges táplálkozásról hallgatnak védınıi elıadást a gyerekek, illetve a helyes fogápolásról fogorvosi elıadást. Számukra tanórán kívüli tevékenységként kerékpár-ügyességi versenyt, illetve sportversenyt szervezünk óvodai csoportok bevonásával. Természetesen az intézmény minden tanulóját egyszerre tevékenykedtetı programokat is terveztünk: a témahét megnyitója, zárása, értékelése, szemétszüret, parkosítás virágokkal, valamint papírgyőjtés szerepelnek közös programokként. 2

3 A projekt fı célja: - a környezet-, egészségvédelem fontosságának felismertetése - problémamegoldó gondolkodás fejlesztése - szociális, természettudományos kompetencia fejlesztése - társas együttlét élménye, viselkedéskultúra fejlesztése - koncentrált munkafegyelem kialakítása Részcéljai: - a csoportban végzett közös munka során az önismeret elmélyítése - a csoporton belüli kapcsolatok erısítése - közösségépítés fejlesztése - egymás iránti tolerancia fejlesztése - igény kialakítása a tiszta, rendezett környezetre, ápoltságra - motiválás egészséges versenyszellemre - egészséges életmódra nevelés - kreativitás, szépérzék fejlesztése - tartós aktivitásra ösztönzés 3

4 A projekt feladat és idıterve 1. Elıkészítı rész: - a hét meghirdetése - plakát, tájékoztató (részterületeké is) osztályfınökök Tájékoztatás Kommunikáció ismertetés 1 héttel elıtte Programterv Plakát Részletes tájékoztató Alapítvány a meghívók készítése - elıadók felkérése (védınık,fogorvos) - résztvevık részletes tájékoztatója - beszélgetés a környezetrıl, egészségvédelemrıl papírgyőjtésrıl osztályfınöki órákon 4

5 2. Megvalósító rész: - A témahét megnyitása - szemétszüret az iskola udvarán és közvetlen környékén (részterületeké is) Tagintézményvezetı Osztályfınökök Tájékoztatás Csapatmunka Gumikesztyők Nagymérető szemeteszsákok Platós autó 1. nap délelıtt Programterv Jelenléti ív a résztvevı szülıknek - Parkosítás, Csoportvezetık tanulók Együttmőködés Közös részvétel Csoportmunka Jó hangulat 1. nap délután Jelenléti ív Fotók Balesetvédelmi jegyzıkönyv Szülıi és alapítványi - virágpalánták ültetése az iskola udvarán Ültetés eszközei Bevonás: segítı szülık 5

6 3. Megvalósító rész: (részterületek is) Csapatverseny 2. nap délután Tankönyvek Magyar szakos Szakkönyvek Játékos nyelvi vetélkedı Feladatlapok Értékelı lap felsısöknek Termé-, nyelvé-, költé- szett Kerékpárügyességi verseny Bemutatás 2. nap délután Pályatérkép alsósoknak /tanítók/ Értékelı lap szülık Egyéni versenyzés Kerékpárok Szülıi segítık akadályok 6

7 4. Megvalósító rész: (részterületeké is) Idegennyelvi vetélkedı 3. nap délután értékelılap Felsısöknek nyelvtanárok Csapatverseny Téma: természet Feladatlapok CD-s magnó CD- lemez 7

8 5. Megvalósító rész: (részterületek is) Környezetvédelmi vetélkedı 4. nap délután Értékelı lap felsısöknek Biológia, földrajz Beszélgetés szakos Csapatverseny Feladatlapok térképek CD lemez CD-s magnó Sportverseny Tanítók Bemutatás 4. nap délután Értékelı lap alsósoknak Közlekedési szakkör vezetı tanára Csapatverseny Óvónık óvodások sportszerek Szülıi segítık 8

9 6. Megvalósító rész: (részterületeké is) Újrahasznosítható Bemutatás 5. nap délelıtt Felvonulási hulladékokból készített ruhák Technika szakos Megfigyelés sorrend listája divatbemutatója Jó hangulat Fotók Szülıi segítık Osztályfınökök Értékelı lap Hangosító, fotózó Elkészített ruhák pedagógus Fényképezı Hangtechnika a hangosításhoz Rajzkiállítás megnyitása Tagintézményvezetı Bemutatás 5. nap délelıtt Fotók a témahét keretében, rajz Karbantartók Megfigyelés órákon készített munkákból Rajz szakos Paravánok állványok 9

10 7. Megvalósító rész: (részterületek is) Hulladékgyőjtés Mérıeszköz 5. nap délután Értékelı lap Diákönkormányzat- teherautó vezetı osztályfınökök Szülıi segítık Pedagógus 6. osztályfınökök Ellenırzés értékelés: Megbeszélés 6. nap délelıtt Fotók A hét rövid értékelése Tagintézmény videofelvétel vezetı Díjkiosztás Fényképezı kamera 10

11 A projekt várható eredményei: - a környezettudatosabb magatartás elterjedése - igény megjelenése a tiszta és rendezett környezet kialakítására, nem csak a diákok körében - aktív, önkéntes részvétel az iskolai programokban - odafigyelés a környezetvédelemre, a környezet tisztántartására - fokozatos életmódváltás - igény a helyes test-, fogápolásra, egészséges táplálkozásra Javaslat a projekt fenntarthatóságára: - a témahét beépítése az iskolai munkatervbe - váljon hagyománnyá a megszervezése - a környezetvédelemre, a szebb környezetre kiírt pályázatok megpályázása - a kapcsolatok erısítése a szülıkkel, óvodai közösségekkel Újfehértó, Rubóczkiné Nagy Marianna a projekt írójának aláírása 11

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség

Természettudományi munkaközösség Természettudományi munkaközösség Tagok: Bereginé Antal Csilla munkaköz. vezetı, ( biológia technika- természetismeretegészségtan) Mézes Mónika ( biológia- kémia- természetismeret- egészségtan) Cservenák

Részletesebben

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola

Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés. a Derkovits Gyula Általános Iskola Szakmai-pedagógiai beszámoló és értékelés a Derkovits Gyula Általános Iskola 2009-2010 tanévérıl (Intézményvezetıi beszámoló kerületi szempontsor alapján) Budapest, 2010. augusztus 10. Készítette: Kárpáti

Részletesebben

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program

Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program Dr. Mester György Általános Iskola Pedagógiai Program 2008 Tartalom 1. Az iskola adatai... 6 1.1 Az intézmény alaptevékenységei:... 6 2. Az intézmény bemutatása... 7 2.1 Az iskola tanulói, szociális helyzete...

Részletesebben

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM KÖRMENDI SOMOGYI BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék ISKOLÁNKRÓL... 4 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskolában folyó nevelı oktató munka pedagógiai alapelvei, célja, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA PÉCS PÉCS 2013. VÁROSKÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MOTTÓ A pedagóguspályánk szépsége abban rejlik,

Részletesebben

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010.

Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2132 Göd, Ifjúság út 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010. TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSI PROGRAM 4 1. Helyzetelemzés 5 1.1.

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT

Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Kompetencia alapú oktatás - egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT EGÉSZSÉGHÉT Jósika Miklós Általános Iskola Napkor 2010. március 16-18. Felelős:Kovácsné Bárány Marianne Milotainé

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás

PROJEKT. képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében. utazás hatodik osztály. Utazás PROJEKT Cím: Partneri együttmőködést és sokoldalú képességfejlesztést támogató program egy, a tanulók által választott projekt keretében utazás hatodik osztály Készítette: Forgóné Balogh Erika, Kovács

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 3. melléklet A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 1. Helyzetelemzés, helyzetkép: A Berzsenyi jogelődjét 1858. október 4.-én alapították, Pest első állami gimnáziumaként. Az évek során

Részletesebben

Tartalom BEVEZETŐ... 4

Tartalom BEVEZETŐ... 4 1 Tartalom BEVEZETŐ... 4 AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA JOGI ÉS TARTALMI KERETÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK... 4 Iskolánkról... 4 Küldetésnyilatkozat... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva

TÉMAHÉT TERVE. Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata. 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem. Készítette: Gulyásné Miklós Éva TÉMAHÉT TERVE Móricz Zsigmond Általános Iskola felső tagozata 6060.Tiszakécske, Erkel fasor 10. Környezetvédelem Készítette: - 1 - PROJEKTTERV A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer Az IPR-ből

Részletesebben

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA

A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA KAPOSVÁRI EGYETEM Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzı Fıiskola GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2007. 2 A Nevelési Program jellemzıi Törvényességi kötelezettség: minden

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12.

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. Rövid történet: Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és természeti örökségének

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400

PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 Tartalom BEVEZETŐ... 2 1 Iskolánk nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei,

TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... II. Bevezetı. III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény bemutatása... 6 II. Bevezetı. 9 III. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, eszközei, eljárásai.. 12 Alapelvek Közvetítendı értékek és megvalósításának

Részletesebben

Környezeti nevelés program

Környezeti nevelés program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Környezeti nevelés program 2013. 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája

FEJLESZTÉSI TERV. Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája FEJLESZTÉSI TERV Intézmény neve: Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola Arany János Általános Iskolája Intézmény címe: 2345 Apaj Dobó István utca 74. Intézmény OM azonosítója:032537 Intézményvezető

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt

Három hetet meghaladó projekt TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0023 A kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés megvalósítása Cegléd város innovatív intézményeiben. Három hetet meghaladó projekt TÁNC ÉS DRÁMA A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÖKOPROJEKT

EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÖKOPROJEKT EGÉSZSÉGMEGİRZÉS ÖKOPROJEKT Projektleírás Kiemelt téma: Egészségünk védelme Idıtartam: 16 nap Évfolyam: 1-8. osztályok Fejlesztési cél: A projekt során készült produktumok elsısorban az önállóan szerzett

Részletesebben

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1.

Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. Kollégium - Pedagógiai Program. 2013. szeptember 1. Szily Kálmán Mőszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kollégium - Pedagógiai Program 2013. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 4 1. JOGI ALAPOK 4 2. TÁRSADALMI KÖRNYEZET 4 II. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Ökoiskolai munkaközösség munkaterve 2013-2014

Ökoiskolai munkaközösség munkaterve 2013-2014 Ökoiskolai munkaközösség munkaterve 2013-2014 Készítette: Körmendiné Stoffer Zsuzsanna 1. Helyzetelemzés 1.1. A munkaközösség 2013. szeptember 17-én alakult. Kiemelt feladatunk az ökoiskolai programhoz

Részletesebben

Projekt. anytelek,, 2010

Projekt. anytelek,, 2010 Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4183 Kaba, Kossuth u. 2. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. január 0 A SÁRI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK

Részletesebben