BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT"

Átírás

1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

2 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. III. IV. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL MELLÉKLETEK 2

3 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BEVEZETÉS Hazánkban a környezetvédelem jogi szabályozását a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (KvT) alapozza meg. A évi XCI. törvény módosította a KvT több előírását a települési környezetvédelmi program (TKP) vonatkozásában. Az átfogó környezetvédelmi terv részeként a TKP-nak tartalmaznia kell: - a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést, - a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat, - a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket, valamint azok megvalósításának ütemezését, - a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, - az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. Az előbbiekben átfogóan megfogalmazottakon kívül a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban még a TKP-nak ki kell térni az alábbiakra: - légszennyezettség-csökkentési intézkedési program, - zaj- és rezgés elleni védelem, - zöldfelület-gazdálkodás, - települési környezet és a közterületek tisztasága, - ivóvízellátás, - települési csapadékvíz-gazdálkodás, - kommunális szennyvízkezelés, - településihulladék-gazdálkodás, - energiagazdálkodás, - közlekedés- és szállításszervezés, - feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások. A TKP a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmazhatja: - a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezetegészségügyi állapotának javítását, valamint a természeti értékek védelmét és a fenntartható használata érdekében a területhasználatot, a földtani képződmények védelmét, a talaj, illetve a termőföld védelmét, a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok véelmét, a rekultivációt és rehabilitációt, 3

4 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat a természet- és tájvédelmet, az épített környezet védelmét, az ár- és belvízgazdálkodást, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodást - a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A évben készült TKP az akkor érvényes törvényi előírásokon túl a jelenleg előírtakat is figyelembe véve a település méretét, helyét és lehetőségeit megfelelően tartalmazza. Jelen felülvizsgálat keretében az aktualizálások beépítése és az előírt tartalom tematikus bemutatása történt. I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS 1. Területi adatok ÖNKORMÁNYZATI ADATOK Régió neve Észak-magyarországi Megye neve Nógrád megye Kistérség neve Rétsági kistérség Település neve Bánk Polgármesteri hivatal címe 2653 Bánk, Hősök tere 11. Polgármester neve Ivanics András Alpolgármester neve Bálint Magdolna Jegyző neve Torma Andrea Telefon hivatal Fax- hivatal hivatal A település természeti viszonyaiban változás a évi TKP elkészülte óta nem történt. A külterület kis mértékben a Rétsággal határos területen növekedett. A társadalmi gazdasági környezet enyhén csökkenő állapotot jelez. A tervi környezet változásai: Bánk község településrendezési terve és a helyi építési szabályzat végleges formája évben elkészült, (Tervező: REGIONÁL Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1.) mely jelenleg is érvényben van, ugyan időközben módosították. A nyaralóterület lakott területté nyilvánítása a rendezési terv módosításával folyamatban van. 4

5 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Bánk község Önkormányzatának jelenleg érvényes környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei: 7/2003. Helyi Építési Szabályzat 14/2004. (XI. 18.) a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról (új rendelet készül) 15/2004. (XI. 18.) a közterületek és a Bánki-tó használatáról 2/2005. (II.15.) az állattartás helyi szabályairól 15/2005. (XI. 29.) a környezetvédelmi alapról 16/2005. (XI. 29.) a talajterhelési díjról Az megbízására készített környezetvédelmi vonatkozású tervezések: - Bánki-tó rehabilitációs munkáinak együtemű engedélyezési és kiviteli terve (KOMBAUTERV Kft.) A terv megvalósult, kotrás után a tóra a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (hatóság) megadta. - A Bánki-tó vízmennyiségi és vízminőségi összefüggéseinek elemzése (GATE diplomaterv) - Szilárd kommunális hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata (Szathmáry Gergely, Hősfi László) A felülvizsgálat alapján a hatóság környezetvédelmi működési engedélyt adott. - Bánk település kazettás szennyvíztisztító telepének környezetvédelmi felülvizsgálata (ÖCOPARTNER Mérnök Iroda) - Bánk település helyi hulladékgazdálkodási terve (Ökopartner Környezetvédelmi Mérnöki Iroda) - Bánk község szennyvíztisztítása vízjogi létesítési engedélyezési terv (Biomont Kft. Weprot Kkt.) A terv alapján a vízjogi létesítési engedély kérése folyamatban van. - Bánk nyaralóterület szennyvízhálózata (Plantor Kft.) A terv készítés alatt van. 2. Környezeti elemek Levegő A településen a légszennyezettség a évi TKP adatai alapján - a határértékeknél kisebb, a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. (10) bekezdése alapján levegővédelmi szempontból az alapvető cél a fenntartható fejlődéssel összhangban meg kell őrizni a meglévő állapotot. Felszíni víz A Bánki-tó kotrása után a hatóság a KTVF: /2008. számú határozatában adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt. A tóparti strand minden évben a vízminőség alapján hatósági engedéllyel működik. A felszíni vizek minőségét módosító változás nem történt. Felszín alatti víz A felszín alatti vízbe jutó szennyeződés a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével és a szilárd hulladéklerakó telep ez év eleji bezárásával csak csökkenhetett. A Bánk község szennyvíztisztítására készült engedélyezési terv alapján az technológia SBR eleveniszapos reaktorok alkalmazásával készül, iszapkezeléssel. 5

6 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Talaj A talajba jutó szennyeződés a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével és a szilárd hulladéklerakó telep ez év eleji évi bezárásával csak csökkenhetett. 3. Természeti környezet A természeti környezet minőségét módosító változás nem történt. 4. környezet művi elemeinek állapota A Bánki-tó partján üzemelő Tó-hotel fürdésre alkalmas melegített vizű külső-belső medencékkel egészült ki. A medencék ürítő és túlfolyó vizét a csapadékvíz csatorna, a vízforgatók szűrőinek szennyezett öblítővizét, az előszürletet és a lábmosók valamint a Kneipp medence elfolyó hidegvizét a szennyvízcsatorna fogadja. A hotel épületének további bővítésére az engedélyezett tervek alapján a beruházás folyamatban van. 5. Önállóan kezelt hatótényezők A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2005. iktatószámú határozatával december hó 31. napjáig a Bánk község 044 és 047 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakóra környezetvédelmi működési engedélyt adott ki év elejétől a települési szilárd kommunális hulladék a nógrádmarcali regionális hulladéklerakóba kerül. A három szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítése a településen folyamatban van. Hulladékudvar Rétság városban üzemel. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség értesítése alapján a település azonosítói: KÜJ: KTJ: Állapotértékelés S.W.O.T. analízis Erősségek gyengeségek Lehetőségek veszélyek Jó levegőminőség Rosszminőségű utak a Táj szépségének kihasználása Erős tájformáló hatás a nyaralótelep egy részén területhasználatok változásával Jó közműellátottság Teljes mértékű rákötés hiánya a Energiatakarékosság Külső légszennyezés szennyvízelvezető és gázhálózatra Kiépített közlekedési Bánki-patak veszélyeztetettsége Természetes és gazdag élővilágú infrastruktúra területek bemutatása Bánki-tó Alternatív energiák hasznosítása Vízi színpad Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Környezettudatos gondolkodás Lovas és kerékpáros turizmus 6

7 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK Levegőtisztaság-védelem Cél: a jó levegőminőségi állapot fenntartása, lehetőség szerint további javítása. Zaj és rezgés elleni védelem Cél: a környezeti zajok, rezgések olyan elfogadható szinten tartása, mely a lakosság egészségét, nyugalmát nem veszélyezteti. Zöldfelület-gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális szennyvízkezelés Cél: kedvező környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevés környezeti stresszhatást eredményező települési környezet kialakítása, fenntartása, amely a település lakosainak jó életfeltételt biztosít. hulladék-gazdálkodás Cél: a termelés és fogyasztás során a legkevesebb hulladék keletkezése, és a keletkezett hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a környezeti elemek minőségének veszélyeztetése nélkül. A konkrét célok meghatározása a helyi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban történhet. Energiagazdálkodás Cél: energiatakarékosság, környezetbarát energiafajták arányának növelése Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés Cél: a település lakosainak biztonsága, nyugalma érdekében a környezetveszélyeztetés megelőzése, elhárítása, és a károsodások csökkentése. Talajvédelem Cél: a talaj termőképességének megőrzése, javítása. Olyan területhasználati rendszer kialakítása, amely a természeti adottságokon alapul és a termelés hosszú távú fenntartása érdekében figyelembe veszi a környezet-, táj- és természetvédelmi követelményeket. Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme Cél: a felszín és a felszín alatti vizek minőségi jellemzőinek javítása, a szennyező források számának és az általuk kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének csökkentése Természet- és tájvédelem Cél: az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása, megőrzése és bemutatása, a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a fenntartható fejlődést biztosító többcélú tájhasznosítás és a tájpotenciál védelme. Épített környezet védelme Cél: a településszerkezet, a lakóházak, egyéb építmények és gazdálkodási módok akár több száz évvel ezelőtti állapotának megőrzése, bemutatása 7

8 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat III. A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK Levegőtisztaság-védelem - Intézkedések a lakossági gázbekötések számának növelésére, és a gázfűtés arányának növelésére. Zaj és rezgés elleni védelem - A közlekedési vagy ipari eredetű - zajterhelést okozó objektumok által okozott hatások csökkentésére zöldsávok kialakítása, érvényre juttatva a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendeletben, illetve a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt követelményeket. - zajvédelmi rendelet megalkotása lehetőséget ad az országosnál szigorúbb szabályozásra, illetve a lokális problémák kezelésére, a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 5. -ában foglaltak szerint. Zöldfelület-gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális szennyvízkezelés - Közhasznú zöldterületek kialakítása, fenntartása, növelése - A megalapozott, átgondolt környezetvédelmi intézkedések előfeltétele a Környezetvédelmi Program készítése és annak aktualizálása, mely jogszabályi kötelezettség is egyben - A környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell minden települési szintű tervezés során, így a településrendezési terv készítésénél is - A potenciális szennyezőforrások nyilvántartásba vétele a település területén, települési kárinfó készítése. - Az nak lehetősége van helyi rendeletben meghatározni a környezetvédelmi vonatkozású szabályozásokat - Telepengedélyek megadásakor a környezetvédelmi követelmények fokozott figyelembe vétele - Az ivóvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírtakat, mely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről intézkedik. - El kell érni, hogy minden lakos rákössön a település ivóvízellátó hálózatára. - A belterületi és külterületi patakok, vízfolyások, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, tisztítása, hidak, átereszek felülvizsgálata, fenntartása folyamatos feladat az elvezető rendszer kapacitásának megőrzése érdekében. - A település felszíni vizeinek befogadóira egységes vízrendezési terv készítése szükséges. Ellenőrizni kell, hogy a befogadók a mértékadó nagyvizeket (külterületen NQ 10%, belterületen NQ 2%) kiöntésmentesen képesek-e elszállítani. Amennyiben a befogadók kiépítése nem felel meg, a vízrendezési tervvel egyidejűleg a befogadók rendezését is be kell tervezni. - El kell érni, hogy 100 %-os rácsatlakozás legyen a település lakott belterületén szennyvízelvezető hálózatára, és a környezetszennyező szennyvízszikkasztó műtárgyak használaton kívül helyezésre, illetve felszámolásra kerüljenek. 8

9 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat hulladék-gazdálkodás - A meglévő szilárd hulladéklerakó potenciális veszélyt jelenthet a felszíni és felszín alatti vizekre és a talajra, ezért mielőbbi szakszerű lezárása (rekultivációja) szükséges. - A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírása alapján az a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodni kell. - A települési jogszabályi kötelezettsége a szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás rendeletbe foglalása. - Csatlakozás a régiós hulladékgazdálkodási tervben elsőrendű prioritásként szereplő komplex települési regionális begyűjtő-kezelő rendszerhez. (Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás regionális hulladékgazdálkodási program Nógrádmarcal) - Szelektív hulladékgyűjtés elterjedése mind az országos, mind a régiós hulladékgazdálkodási tervek fő célkitűzései közé tartozik. A települési feladata a lakosság tájékoztatása, a szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás megszervezése, beleértve a szerves hulladékot is. - A háztartásokban, illetve egyéb termelőknél keletkező veszélyes hulladék gyűjtését, tárolását és arra engedéllyel rendelkező szakcéggel történő elszállítását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet előírásai szerint kell végezni. Energiagazdálkodás - Kis energiaigényű korszerű, környezetkímélő technológiák elterjedésének előnyben részesítése, ami azt is jelenti, hogy a lakóövezetben jelentős kibocsátású telephelyek kialakítása nem kerül engedélyezésre. Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés - Ismert és ismeretlen szennyezőforrások felmérésének/felkutatásának elősegítése, figyelemmel kisérése, melyek a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését okozhatják. A feltárás/felkutatás során a tartós károkozások számbavétele, részletes feltárása, a szennyezők felelősségre vonása, a szennyezőforrások megszüntetése és a környezeti károk felszámolása - A település egyik legsürgetőbb környezet-egészségügyi feladata a pollenképződés (parlagfű) visszaszorítása, a gondozatlan területek felszámolása, gaztalanítása - Az közvetve hozzájárulhat az egészségi állapotának javításához a lakosság tájékoztatásával, egészségügyi felvilágosító programok szervezésével, illetve sportprogramok szervezésével. Talajvédelem - Az állattartásból származó trágya tárolása és hasznosítása környezetkímélő módon történjék. Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme - A Bánki-tó vízmennyiségének és vízminőségének szintentartása. - Szennvízelhelyezés megoldása környezetkímélő módon 9

10 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Természet- és tájvédelem - Az közvetett eszközökkel segítheti a környezetkímélő gazdálkodás elterjedését a településen, különös tekintettel a természetvédelmi területekre - Helyi természeti értékek védelmére jogi szabályozás kidolgozása, gyakorlása. - A település gazdag természeti értékekben, és ezek felmérését, megőrzését és bemutatását szolgáló tervek, fejlesztések megvalósításában részt kíván venni, az illetékes nemzeti park igazgatóság szakmai irányítása, felügyelete mellett. Épített környezet védelme - Épített környezet értékes elemeinek helyi védetté nyilvánítása (területi és egyedi). IV. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI A település minden lakosának joga, hogy egészséges környezetben éljen, ugyanakkor fogyasztóként hozzájárul a környezeti problémák kialakulásához. A Környezetvédelmi Program (TKP) a település minden lakóját szolgáló program, és minden a település fejlődésében érdekelt összehangolt cselekvését igényli. A helyi közigazgatás feladata, hogy az elfogadott környezetvédelmi programot végrehajtsa, a lakosság környezetvédelmi igényeinek és érdekeinek megfelelő módon. Ugyanakkor kapcsolódjon be a magasabb szintű környezetvédelmi programok kidolgozásába és végrehajtásába, képviselve a helyi lakosság érdekeit. Már a tervezés folyamatában az érdekeltek bevonása elkezdődik a bemutatással, ismeretterjesztéssel, kommunikációval, a gazdasági és területfejlesztési elképzelések összehangolásával. A tervezés folyamatát követő végrehajtási fázis az érdekeltek közreműködését továbbra is igényli, sőt annak hiánya veszélyezteti a program sikerét. A TKP-ban kitűzött célok elérésének folyamatrészei: - szemléletformálás, - környezettudatosság növelése, - tervezés, - jogi szabályozás, - közreműködés, - megvalósítás, - ellenőrzés A folyamat egyes részeken felgyorsulhat, vannak elemek az elején, melyek kihagyhatók. A célok egy része a folyamat elején, egy része a folyamat közepén, vagy végén tart. A megvalósítás eszközei A TKP megvalósításának eszközei a következők lehetnek: - Közvetlen beavatkozás, amelyek új beruházások, létesítmények megvalósítása, rekonstrukciós munkák, pl: o Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer létesítése o Új hulladék-ártalmatlanítási technológiák, rendszerek kialakítása o Energiatakarékos berendezések alkalmazása o Új zöldterületek létrehozása, zöldsáv kialakítása o Szennyezett területek kármentesítése - Szabályozás, amely lehet jogi, műszaki, gazdasági, pl: o Hiányzó helyi rendeletek megalkotása, meglévők felülvizsgálata o Helyi környezetvédelmi alap létrehozása 10

11 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat o Bizonyos tevékenységek területi korlátozása - Információs rendszer fejlesztése, pl: o Meglévő és potenciális szennyeződések felmérése - Kutatási, tervezési, fejlesztési lépések, melyek közé tartoznak a környezetvédelmi témájú tervek, programok, állapotfelmérések, pl: o Helyi hulladékgazdálkodási terv készítése o TKP készítése, kétévenkénti aktualizálása - Tudatformálás, oktatás, tájékoztatás, amely a lakosság bevonását, elkötelezettségének növelését is elősegíti, pl: o Egészségügyi felvilágosító programok szervezése o A természeti területek, értékek, bemutatását szolgáló fejlesztések, kiadványok - Együttműködés, amely jelenthet: o Települések közötti, kistérségi szintű együttműködést o Együttműködést a hatóságokkal, intézményekkel (KÖTEVIFE, KÖVIZIG, Nemzeti Park, ÁNTSZ, stb.) o Együttműködést a településen működő vállalkozásokkal, stb. Szabályozás A TKP-ban leírt célokon kívül a megvalósítás alatt lévő programokra, tervekre, koncepciókra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A konkrét beavatkozások mellett kiemelten kell kezelni a megelőző típusú közvetett intézkedéseket, a beruházásokat megalapozó tanulmány, koncepció színtű, - kisebb ráfordítást igénylő, de több oldalról megvizsgált tervezéseket. A szabályozás területén olyan rendszer létrehozására és működtetésére kell törekedni, amely elérhetővé teszi a TKP-ban meghatározott célok meghatározását. A település jogi, gazdasági és műszaki környezetvédelmi szabályozásának hatékonynak, bevezethetőnek, érvényesíthetőnek kell lenni. Mind a meglévő, mind az új szabályozások szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételeit körültekintően kell biztosítani, és egységes jogelveken kell nyugodnia. Nógrád településrendezési terve évben elkészült, majd évben módosításra került. Jelenleg is módosítási folyamat alatt van. Az Önkormányzat megalkotta az állattartási, a talajterhelési díjjal kapcsolatos, az avar és kerti hulladékok nyíltéri égetéséről rendelkező és a környezetvédelmi alapról szóló rendeletet. Egyéb környezetvédelmi rendelet még nincs érvényben. A hiányzó környezetvédelmi vonatkozású jogszabályok megalkotását programszinten javasoljuk. intézményrendszer A NKP-ban elfogadott és alkalmazott alapelvek sérülhetnek, ha a települési környezetvédelem területén az intézményrendszere nem erősödik. A helyi szervezeti és anyagi feltételeket a lehetőségek teljes tárházának felmérésével - biztosítani kell. Bánk Önkormányzatának intézményrendszere a következő: Intézmény Beosztás Főállású munkatárs fő neve megnevezése Polgármesteri hivatal Polgármester 1 Körjegyző 1 (körjegyzőség Tolmáccsal) Ügyintéző 6 Összesen: 8 11

12 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek intézésének jelenleg nincs külön felelőse az Önkormányzatnál, nincs szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs. Bánk Önkormányzata forráshiánnyal küzd, ezért környezetvédelmi szakértő, munkatárs felvételére nincs lehetőség. Ebből fakadóan a környezetvédelmi érdekek érvényesítéséhez, pályázatok megírásához, illetve jelen TKP-ban meghatározott környezetvédelmi célú programok koordinálásához, megvalósításához külső szakértők bevonása szükséges. 12

13 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 1.1. Energiatakarékosság támogatása (Energiagazdálkodás) Helyzetértékelés: Program célja: A települési elektromos energia igénybevétel csökkentéséhez korszerűsítés szükséges, a lakosság egy része nem kötött rá a gázhálózatra Energiatakarékossági lépések támogatása Kis energiaigényű, korszerű, környezetkímélő technológiák elterjedésének előnyben részesítése Teljes körű lakossági gázhálózatra kötés elősegítése Az energiatermelés és felhasználás jelentős mértékű környezetszennyezéssel jár, így közvetett módon nagymértékben hozzájárul a lakosság egészségi állapotának romlásához Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft országos Régiós megyei X X X Az energiafogyasztás csökkenése, a gázfűtés arányának növekedése Energiaszolgáltatók Illetékes szakhatóságok Külső szakértők Lakosság Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács Közreműködés Szakhatósági közreműködés Tervezés, kivitelezés Végrehajtás F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 13

14 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.2. Szennyvízelhelyezés megoldása környezetkímélő módon (Vízminőség-védelem) Helyzetértékelés: A településen a csatornahálózat kiépítésre került, azonban a keletkező szennyvíz egy részének elhelyezése környezetkímélő módon nem megoldott, mivel nem teljes körű a rákötés és a nyaralótelepen nem épült ki elvezető hálózat. Program célja: A településen keletkező összes szennyvíz korszerű, környezetbarát elhelyezése. A szennyvíz egy része jelenleg elszikkad a talajban, amely komoly veszélyt jelent a talajra és a felszín alatti vizekre. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft Teljes körű lakossági szennyvízhálózatra kötés elősegítése A telep környezetvédelmi felülvizsgálata alapján hozott hatósági határozatban elrendelt feladatok elvégzése Nyaralóterület szennyvízhálózatának tervezése és kivitelezése Szennyvíztelep tervezése és kivitelezése X X * X X 350 X X 180 * forrásigény meghatározása folyamatban Országos régiós megyei X X X Településrendezési terv Helyi hulladékgazdálkodási terv A szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldása, a tisztított szennyvíz arányának növekedése Illetékes hatóságok Illetékes szakhatóságok Külső szakértők Lakosság Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács Engedélyezés, ellenőrzés Szakhatósági közreműködés Tervezés, szakértés, kivitelezés Végrehajtás F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 14

15 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.3. Megfelelő ivóvízminőség és mennyiség biztosítása (Vízminőség-védelem) Helyzetértékelés: A település vízellátása a regionális hálózatról történik. A lakossági rákötések még nem teljes körűek. Program célja: Megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatásának teljes körűvé tétele 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt határértékek betartása kötelező érvényű, és az egészséges vízellátás biztosítása kötelező i feladat. A lakosság komfortfokozatának növelését az intézkedéseivel támogatja. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft Teljeskörű lakosssági rákötés elősegítése Vízellátás megfelelő mennyiségi és minőségi színvonalának biztosítása Regionális és Megyei Területfejlesztési Tanácsok Országos Régiós megyei X X X Megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása a teljes lakosság számára Ivóvíz szolgáltató Lakosság Ivóvíz szolgáltatás színvonalas működtetése Végrehajtás Forrástérkép: F folyamatos megvalósítású, R rövid távú (0-2 év megvalósítású), K közép távú (2-5 év megvalósítású), H hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N nem igényel forrást, S saját forrást igényel (i, lakossági), T állami támogatást igényel 15

16 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Helyzetértékelés: Program célja: A település felszíni vizeire egységes vízrendezési terv készítése, és annak kivitelezése Patakok, vízfolyások és árkok karbantartása, tisztítása * terv még nem készült 1.4. Csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése ( környezet védelme) A település területéről a csapadékvizet nyílt árkok és vízfolyások vezetik a befogadókba. (Bánki-patak, Jenői patak, Lókos patak) Az árkok, vízfolyások és patakok vízelvezető képességének fenntartása, a felszíni lefolyások késleltetése, visszatartása A nagy intenzitású, heves záporok a dombok alján lévő lakóházakban jelentős károkat okozhatnak, az árkok, vízfolyások és patakok medre a nagyobb esőzésekkor hirtelen és jelentősen megtelik vízzel, az elvezetés veszélybe kerül. A megfelelő előkészítés, karbantartás esetén a csapadékvíz levonulása kártétel nélküli. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft X X * X X 0,2/év országos Régiós megyei X X X Településrendezési terv Az akadálytalan árhullám levonulás Illetékes szakhatóságok Szakhatósági közreműködés Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 16

17 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.5. Bánki-tó vízmennyiségének és vízminőségének szinten tartása Helyzetértékelés: Program célja: (Vízminőség-védelem) A Bánki-tó vízmennyisége jelenleg a csapadékvízből, a fenékforrásokból és a mesterséges vízpótlásból képződik. A természetes vízadója a Bánki-patak volt, amit szennyezettsége miatt kizártak a tóból. A tó kotrása után a vízminőség kedvezőbb, mint előtte volt. A tó vízmennyiségének és vízminőségének szinten tartása. A programmal el kellene érni, hogy ismertté váljon a Bánki-patak tóba engedésének várható ideje, feltételei és így hosszú távú megoldást lehessen elérni a vízmennyiség területén. A jó vízminőség fenntartása érdekében, a prevenció jegyében már most lépéseket kell tenni. Időtartam Fedezet Forrásigény Millió Ft Bánki-patak tóba kötésének vizsgálata Az előző vizsgálatok eredményei alapján szükséges feladatok elvégzése X X 2-5 X X * A tó vízminőségének szinten tartása * a vizsgálat eredményétől függ a költsége X X 2-3 országos régiós megyei X X X Településrendezési terv A tó megfelelő vízmennyisége és vízminősége Illetékes szakhatóságok Szakhatósági közreműködés Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 17

18 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.6. Környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységek elősegítése (Talajvédelem) Helyzetértékelés: A település területén jövedelem kiegészítésként háztáji állattartás és növénytermesztés folyik. Program célja: Környezetkímélő gazdálkodás (erdő- és mezőgazdasági művelési módok) támogatása, különös tekintettel a természetvédelmi területekre (lehetőségek megismerése, tájékoztatás) Együttműködés a trágyatárolás és hasznosítás környezetkímélő módon történő megoldására (lehetőségek megismerése, tájékoztatás) Önkormányzati segítség nyújtása a mezőgazdasági tevékenységeket végzők részére a természetkímélő gazdálkodás elősegítése érdekében. Az segíthet a források megszerzésében, a hatósági eljárások ügyintézésében, a tájékoztatásban és a kommunikációban, valamint minden olyan esetben, amiben a lakosság érdekei azt megkívánják. Időtartam Fedezet Forrásigény Millió Ft Országos Régiós megyei X X X Természetkímélő gazdálkodást folytatók számának/arányának növekedése Környezetkímélő trágyatárolás és hasznosítás arányának növekedése Illetékes hatóságok Illetékes szakhatóságok Gazdálkodók Forrástérkép: Engedélyezés, ellenőrzés Szakhatósági közreműködés Végrehajtás F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 18

19 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.7. Természeti területek bemutatásában való közreműködés (Természet- és tájvédelem) Helyzetértékelés: A településen természeti területek és ökológiai hálózati elemek találhatóak Program célja: A természetvédelem intézkedéseinek elősegítése. A természeti területek, értékek, bemutatását szolgáló fejlesztések, kiadványok Folyamatos együttműködés a természetvédelmi szervezetekkel, a lakosság érdekképviselete és tájékoztatása Helyi természeti értékek védelme jogi szabályozásának kidolgozása, annak gyakorlása Kiadványok A település és azon belül a lakosság érdekeinek összehangolása a természetvédelmi intézkedésekkel. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft X X 0,5-1/év Országos Régiós megyei X X X Településrendezési terv Nemzeti Park Igazgatóság irányítása, végrehajtása Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 19

20 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Helyzetértékelés: Program célja: 1.8. Kerékpárút kialakítása (Levegőtisztaság-védelem) Jelenleg kerékpárút nincs a településen. A környezetkímélő közlekedési mód fejlesztése Kerékpárút engedélyezése, tervezése a vasúti pálya mentén Bánk és Rétság között, a közút mentén Romhány és Felsőpetény felé Kerékpárút megvalósítása a vasúti pálya mentén Bánk és Rétság között, a közút mentén Romhány és Felsőpetény felé A települések közötti megközelíthetőség a kerékpárút megépítésével jelentősen lecsökkenthető. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft X X * X X * * a kerékpárutakra tanulmányterv költségbecsléssel nem készült, így tervezési és kiviteli költsége nem ismert Országos régiós megyei Kerékpárutak megépülnek X X Településrendezési terv Illetékes hatóságok Illetékes szakhatóságok Külső szakértők Szomszéd Önkormányzatok Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács Engedélyezés Szakértői közreműködés Tervezés, kivitelezés Együttműködés F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 20

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A DUNAKESZI KISTÉRSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE PROGRAM 2007 2012. DUNAKESZI FÓT GÖD 2007. Készítette: A Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Hazai

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/96-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Dunakeszi Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV DUNAKESZI 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke

Részletesebben

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014)

Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (2009-2014) PROGRAM Békési Kistérségi Többcélú Társulás megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek megőrzése és

Részletesebben

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Eplény környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PROGRAMOK... 3 1.1. KÖRNYEZETVÉDELMI PRIORITÁSOK... 4 1.2. LEVEGŐMINŐSÉG VÉDELME... 7 1.2.1. A közúti forgalom korlátozása, a terhelés

Részletesebben

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Heresznye környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1. Levegőminőség-védelem...

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/124-3/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési

Részletesebben

melléklet a 2012-2017 időszakra

melléklet a 2012-2017 időszakra melléklet GYÁL VÁROS Települési Környezetvédelmi Programja a 2012-2017 időszakra 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM- STRATÉGIÁJA 4 2. GYÁL VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK

Részletesebben

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Szuhakálló környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 2. IRODALOMJEGYZÉK... 7 3. HELYZETFELTÁRÁS... 8 3.1. TERVI KÖRNYEZET... 8 3.1.1. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek:

TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. II. kötet. A program készítésében közreműködtek: TOLNA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA II. kötet Programfelelős: Baka György ( Öko-Eco Bt.) A program készítésében közreműködtek: Baka Éva, Környezetvédelmi szakmérnök Baka György, Környezetvédelmi szakmérnök

Részletesebben

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag)

Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis. Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Békés megye Területrendezési Terve módosítás Javaslattevő Tervfázis Környezeti Értékelés (munkaközi anyag) Készítette: Dr. Kollányi László Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/

Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megye KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA /III. munkarész/ Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Elnökének megbízása alapján Készítette: A Tisztább Termelés Győri Regionális Központja Győr, 2002.

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Göd Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV GÖD 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

Fót Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás

Fót Város Önkormányzata Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Intézkedési Terv 2007. Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI INTÉZKEDÉSI TERV FÓT 2 0 0 7. MEGRENDELŐ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos VEZETŐ TERVEZŐ Kovács László TERVEZŐ Szőke Norbert

Részletesebben

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011

ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 CSONGRÁD VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE (FELGYŐ, TÖMÖRKÉNY, CSANYTELEK) HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2010-2015 ATI KTVF ÁLTAL ELFOGADVA: 18187-6-3/2011 KÉSZZÜLLTT:: A CSONGRÁDII KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MEGBÍZZÁSÁBÓLL

Részletesebben

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport

2005. november NYME. Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem Környezettudományi Intézet Környezettervezés és Térségfejlesztés Tanszéki Csoport Cím: 9400 Sopron, Bajcsy Zs. út 4. Levélcím: 9401 Sopron, Pf. 132 Tel: 99/518-389, Fax:

Részletesebben

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ Pécs, 2004. június SIÓAGÁRD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE KÖRNYEZETALAKÍTÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MUNKARÉSZ A terület- és

Részletesebben

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu MÓR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS

HERESZNYE község RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS, KÖZMŰVESÍTÉS, HÍRKÖZLÉS Kaposvár, 2005. február. TARTALOMJEGYZÉK KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT... 5 1./ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE 5 2./ A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008

Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Nemzeti Környezetvédelmi Program 2003-2008 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50. Telefon: 06/1/457-3300, Honlap: www.kvvm.hu ISBN 963 85511 0 0 A dokumentum újrahasznosított

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben