BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT"

Átírás

1 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BÁNK KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT KÉSZÍTTETTE: BÁNK TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA

2 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. III. IV. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL MELLÉKLETEK 2

3 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat BEVEZETÉS Hazánkban a környezetvédelem jogi szabályozását a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (KvT) alapozza meg. A évi XCI. törvény módosította a KvT több előírását a települési környezetvédelmi program (TKP) vonatkozásában. Az átfogó környezetvédelmi terv részeként a TKP-nak tartalmaznia kell: - a környezeti elemek állapotának bemutatásán és az azt befolyásoló főbb hatótényezők elemzésén alapuló helyzetértékelést, - a fenntartható fejlődéssel összhangban álló, elérni kívánt környezetvédelmi célokat, valamint környezeti célállapotokat, - a célok és célállapotok elérése érdekében teendő főbb intézkedéseket, valamint azok megvalósításának ütemezését, - a kitűzött célok megvalósításának szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközeit, - az intézkedések végrehajtásának, valamint az eszközök alkalmazásának várható költségigényét, a tervezett források megjelölésével. Az előbbiekben átfogóan megfogalmazottakon kívül a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban még a TKP-nak ki kell térni az alábbiakra: - légszennyezettség-csökkentési intézkedési program, - zaj- és rezgés elleni védelem, - zöldfelület-gazdálkodás, - települési környezet és a közterületek tisztasága, - ivóvízellátás, - települési csapadékvíz-gazdálkodás, - kommunális szennyvízkezelés, - településihulladék-gazdálkodás, - energiagazdálkodás, - közlekedés- és szállításszervezés, - feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos feladatok és előírások. A TKP a település adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmazhatja: - a települési környezet minőségének, környezetbiztonságának, környezetegészségügyi állapotának javítását, valamint a természeti értékek védelmét és a fenntartható használata érdekében a területhasználatot, a földtani képződmények védelmét, a talaj, illetve a termőföld védelmét, a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok véelmét, a rekultivációt és rehabilitációt, 3

4 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat a természet- és tájvédelmet, az épített környezet védelmét, az ár- és belvízgazdálkodást, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz való alkalmazkodást - a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és előírásokat. A évben készült TKP az akkor érvényes törvényi előírásokon túl a jelenleg előírtakat is figyelembe véve a település méretét, helyét és lehetőségeit megfelelően tartalmazza. Jelen felülvizsgálat keretében az aktualizálások beépítése és az előírt tartalom tematikus bemutatása történt. I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS 1. Területi adatok ÖNKORMÁNYZATI ADATOK Régió neve Észak-magyarországi Megye neve Nógrád megye Kistérség neve Rétsági kistérség Település neve Bánk Polgármesteri hivatal címe 2653 Bánk, Hősök tere 11. Polgármester neve Ivanics András Alpolgármester neve Bálint Magdolna Jegyző neve Torma Andrea Telefon hivatal Fax- hivatal hivatal A település természeti viszonyaiban változás a évi TKP elkészülte óta nem történt. A külterület kis mértékben a Rétsággal határos területen növekedett. A társadalmi gazdasági környezet enyhén csökkenő állapotot jelez. A tervi környezet változásai: Bánk község településrendezési terve és a helyi építési szabályzat végleges formája évben elkészült, (Tervező: REGIONÁL Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1.) mely jelenleg is érvényben van, ugyan időközben módosították. A nyaralóterület lakott területté nyilvánítása a rendezési terv módosításával folyamatban van. 4

5 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Bánk község Önkormányzatának jelenleg érvényes környezetvédelemmel kapcsolatos rendeletei: 7/2003. Helyi Építési Szabályzat 14/2004. (XI. 18.) a hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, és a közterületek tisztántartásáról (új rendelet készül) 15/2004. (XI. 18.) a közterületek és a Bánki-tó használatáról 2/2005. (II.15.) az állattartás helyi szabályairól 15/2005. (XI. 29.) a környezetvédelmi alapról 16/2005. (XI. 29.) a talajterhelési díjról Az megbízására készített környezetvédelmi vonatkozású tervezések: - Bánki-tó rehabilitációs munkáinak együtemű engedélyezési és kiviteli terve (KOMBAUTERV Kft.) A terv megvalósult, kotrás után a tóra a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (hatóság) megadta. - A Bánki-tó vízmennyiségi és vízminőségi összefüggéseinek elemzése (GATE diplomaterv) - Szilárd kommunális hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata (Szathmáry Gergely, Hősfi László) A felülvizsgálat alapján a hatóság környezetvédelmi működési engedélyt adott. - Bánk település kazettás szennyvíztisztító telepének környezetvédelmi felülvizsgálata (ÖCOPARTNER Mérnök Iroda) - Bánk település helyi hulladékgazdálkodási terve (Ökopartner Környezetvédelmi Mérnöki Iroda) - Bánk község szennyvíztisztítása vízjogi létesítési engedélyezési terv (Biomont Kft. Weprot Kkt.) A terv alapján a vízjogi létesítési engedély kérése folyamatban van. - Bánk nyaralóterület szennyvízhálózata (Plantor Kft.) A terv készítés alatt van. 2. Környezeti elemek Levegő A településen a légszennyezettség a évi TKP adatai alapján - a határértékeknél kisebb, a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 7. (10) bekezdése alapján levegővédelmi szempontból az alapvető cél a fenntartható fejlődéssel összhangban meg kell őrizni a meglévő állapotot. Felszíni víz A Bánki-tó kotrása után a hatóság a KTVF: /2008. számú határozatában adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt. A tóparti strand minden évben a vízminőség alapján hatósági engedéllyel működik. A felszíni vizek minőségét módosító változás nem történt. Felszín alatti víz A felszín alatti vízbe jutó szennyeződés a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével és a szilárd hulladéklerakó telep ez év eleji bezárásával csak csökkenhetett. A Bánk község szennyvíztisztítására készült engedélyezési terv alapján az technológia SBR eleveniszapos reaktorok alkalmazásával készül, iszapkezeléssel. 5

6 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Talaj A talajba jutó szennyeződés a szennyvíz hálózatra kötés arányának növekedésével és a szilárd hulladéklerakó telep ez év eleji évi bezárásával csak csökkenhetett. 3. Természeti környezet A természeti környezet minőségét módosító változás nem történt. 4. környezet művi elemeinek állapota A Bánki-tó partján üzemelő Tó-hotel fürdésre alkalmas melegített vizű külső-belső medencékkel egészült ki. A medencék ürítő és túlfolyó vizét a csapadékvíz csatorna, a vízforgatók szűrőinek szennyezett öblítővizét, az előszürletet és a lábmosók valamint a Kneipp medence elfolyó hidegvizét a szennyvízcsatorna fogadja. A hotel épületének további bővítésére az engedélyezett tervek alapján a beruházás folyamatban van. 5. Önállóan kezelt hatótényezők A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: /2005. iktatószámú határozatával december hó 31. napjáig a Bánk község 044 és 047 hrsz. alatti szilárd hulladéklerakóra környezetvédelmi működési engedélyt adott ki év elejétől a települési szilárd kommunális hulladék a nógrádmarcali regionális hulladéklerakóba kerül. A három szelektív hulladékgyűjtő sziget létesítése a településen folyamatban van. Hulladékudvar Rétság városban üzemel. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség értesítése alapján a település azonosítói: KÜJ: KTJ: Állapotértékelés S.W.O.T. analízis Erősségek gyengeségek Lehetőségek veszélyek Jó levegőminőség Rosszminőségű utak a Táj szépségének kihasználása Erős tájformáló hatás a nyaralótelep egy részén területhasználatok változásával Jó közműellátottság Teljes mértékű rákötés hiánya a Energiatakarékosság Külső légszennyezés szennyvízelvezető és gázhálózatra Kiépített közlekedési Bánki-patak veszélyeztetettsége Természetes és gazdag élővilágú infrastruktúra területek bemutatása Bánki-tó Alternatív energiák hasznosítása Vízi színpad Szelektív hulladékgyűjtés bevezetése Környezettudatos gondolkodás Lovas és kerékpáros turizmus 6

7 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat II. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK Levegőtisztaság-védelem Cél: a jó levegőminőségi állapot fenntartása, lehetőség szerint további javítása. Zaj és rezgés elleni védelem Cél: a környezeti zajok, rezgések olyan elfogadható szinten tartása, mely a lakosság egészségét, nyugalmát nem veszélyezteti. Zöldfelület-gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális szennyvízkezelés Cél: kedvező környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevés környezeti stresszhatást eredményező települési környezet kialakítása, fenntartása, amely a település lakosainak jó életfeltételt biztosít. hulladék-gazdálkodás Cél: a termelés és fogyasztás során a legkevesebb hulladék keletkezése, és a keletkezett hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása a környezeti elemek minőségének veszélyeztetése nélkül. A konkrét célok meghatározása a helyi hulladékgazdálkodási tervben megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban történhet. Energiagazdálkodás Cél: energiatakarékosság, környezetbarát energiafajták arányának növelése Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés Cél: a település lakosainak biztonsága, nyugalma érdekében a környezetveszélyeztetés megelőzése, elhárítása, és a károsodások csökkentése. Talajvédelem Cél: a talaj termőképességének megőrzése, javítása. Olyan területhasználati rendszer kialakítása, amely a természeti adottságokon alapul és a termelés hosszú távú fenntartása érdekében figyelembe veszi a környezet-, táj- és természetvédelmi követelményeket. Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme Cél: a felszín és a felszín alatti vizek minőségi jellemzőinek javítása, a szennyező források számának és az általuk kibocsátott szennyezőanyag mennyiségének csökkentése Természet- és tájvédelem Cél: az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása, megőrzése és bemutatása, a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása, a fenntartható fejlődést biztosító többcélú tájhasznosítás és a tájpotenciál védelme. Épített környezet védelme Cél: a településszerkezet, a lakóházak, egyéb építmények és gazdálkodási módok akár több száz évvel ezelőtti állapotának megőrzése, bemutatása 7

8 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat III. A CÉLOK ÉS CÉLÁLLAPOTOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN TEENDŐ FŐBB INTÉZKEDÉSEK Levegőtisztaság-védelem - Intézkedések a lakossági gázbekötések számának növelésére, és a gázfűtés arányának növelésére. Zaj és rezgés elleni védelem - A közlekedési vagy ipari eredetű - zajterhelést okozó objektumok által okozott hatások csökkentésére zöldsávok kialakítása, érvényre juttatva a zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendeletben, illetve a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben foglalt követelményeket. - zajvédelmi rendelet megalkotása lehetőséget ad az országosnál szigorúbb szabályozásra, illetve a lokális problémák kezelésére, a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 5. -ában foglaltak szerint. Zöldfelület-gazdálkodás, települési környezet és a közterületek tisztasága, ivóvízellátás, csapadékvíz-gazdálkodás, kommunális szennyvízkezelés - Közhasznú zöldterületek kialakítása, fenntartása, növelése - A megalapozott, átgondolt környezetvédelmi intézkedések előfeltétele a Környezetvédelmi Program készítése és annak aktualizálása, mely jogszabályi kötelezettség is egyben - A környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni kell minden települési szintű tervezés során, így a településrendezési terv készítésénél is - A potenciális szennyezőforrások nyilvántartásba vétele a település területén, települési kárinfó készítése. - Az nak lehetősége van helyi rendeletben meghatározni a környezetvédelmi vonatkozású szabályozásokat - Telepengedélyek megadásakor a környezetvédelmi követelmények fokozott figyelembe vétele - Az ivóvíz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírtakat, mely az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről intézkedik. - El kell érni, hogy minden lakos rákössön a település ivóvízellátó hálózatára. - A belterületi és külterületi patakok, vízfolyások, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, tisztítása, hidak, átereszek felülvizsgálata, fenntartása folyamatos feladat az elvezető rendszer kapacitásának megőrzése érdekében. - A település felszíni vizeinek befogadóira egységes vízrendezési terv készítése szükséges. Ellenőrizni kell, hogy a befogadók a mértékadó nagyvizeket (külterületen NQ 10%, belterületen NQ 2%) kiöntésmentesen képesek-e elszállítani. Amennyiben a befogadók kiépítése nem felel meg, a vízrendezési tervvel egyidejűleg a befogadók rendezését is be kell tervezni. - El kell érni, hogy 100 %-os rácsatlakozás legyen a település lakott belterületén szennyvízelvezető hálózatára, és a környezetszennyező szennyvízszikkasztó műtárgyak használaton kívül helyezésre, illetve felszámolásra kerüljenek. 8

9 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat hulladék-gazdálkodás - A meglévő szilárd hulladéklerakó potenciális veszélyt jelenthet a felszíni és felszín alatti vizekre és a talajra, ezért mielőbbi szakszerű lezárása (rekultivációja) szükséges. - A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírása alapján az a közterületen elhagyott hulladék elszállításáról és hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltatás keretein belül gondoskodni kell. - A települési jogszabályi kötelezettsége a szilárd és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás rendeletbe foglalása. - Csatlakozás a régiós hulladékgazdálkodási tervben elsőrendű prioritásként szereplő komplex települési regionális begyűjtő-kezelő rendszerhez. (Észak Kelet Pest és Nógrád Megyei Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás regionális hulladékgazdálkodási program Nógrádmarcal) - Szelektív hulladékgyűjtés elterjedése mind az országos, mind a régiós hulladékgazdálkodási tervek fő célkitűzései közé tartozik. A települési feladata a lakosság tájékoztatása, a szelektív hulladékgyűjtési közszolgáltatás megszervezése, beleértve a szerves hulladékot is. - A háztartásokban, illetve egyéb termelőknél keletkező veszélyes hulladék gyűjtését, tárolását és arra engedéllyel rendelkező szakcéggel történő elszállítását a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Kormány rendelet előírásai szerint kell végezni. Energiagazdálkodás - Kis energiaigényű korszerű, környezetkímélő technológiák elterjedésének előnyben részesítése, ami azt is jelenti, hogy a lakóövezetben jelentős kibocsátású telephelyek kialakítása nem kerül engedélyezésre. Közlekedés- és szállításszervezés, rendkívüli környezetveszélyeztetés - Ismert és ismeretlen szennyezőforrások felmérésének/felkutatásának elősegítése, figyelemmel kisérése, melyek a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését okozhatják. A feltárás/felkutatás során a tartós károkozások számbavétele, részletes feltárása, a szennyezők felelősségre vonása, a szennyezőforrások megszüntetése és a környezeti károk felszámolása - A település egyik legsürgetőbb környezet-egészségügyi feladata a pollenképződés (parlagfű) visszaszorítása, a gondozatlan területek felszámolása, gaztalanítása - Az közvetve hozzájárulhat az egészségi állapotának javításához a lakosság tájékoztatásával, egészségügyi felvilágosító programok szervezésével, illetve sportprogramok szervezésével. Talajvédelem - Az állattartásból származó trágya tárolása és hasznosítása környezetkímélő módon történjék. Felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelme - A Bánki-tó vízmennyiségének és vízminőségének szintentartása. - Szennvízelhelyezés megoldása környezetkímélő módon 9

10 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Természet- és tájvédelem - Az közvetett eszközökkel segítheti a környezetkímélő gazdálkodás elterjedését a településen, különös tekintettel a természetvédelmi területekre - Helyi természeti értékek védelmére jogi szabályozás kidolgozása, gyakorlása. - A település gazdag természeti értékekben, és ezek felmérését, megőrzését és bemutatását szolgáló tervek, fejlesztések megvalósításában részt kíván venni, az illetékes nemzeti park igazgatóság szakmai irányítása, felügyelete mellett. Épített környezet védelme - Épített környezet értékes elemeinek helyi védetté nyilvánítása (területi és egyedi). IV. A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSI, ELLENŐRZÉSI, ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZEI A település minden lakosának joga, hogy egészséges környezetben éljen, ugyanakkor fogyasztóként hozzájárul a környezeti problémák kialakulásához. A Környezetvédelmi Program (TKP) a település minden lakóját szolgáló program, és minden a település fejlődésében érdekelt összehangolt cselekvését igényli. A helyi közigazgatás feladata, hogy az elfogadott környezetvédelmi programot végrehajtsa, a lakosság környezetvédelmi igényeinek és érdekeinek megfelelő módon. Ugyanakkor kapcsolódjon be a magasabb szintű környezetvédelmi programok kidolgozásába és végrehajtásába, képviselve a helyi lakosság érdekeit. Már a tervezés folyamatában az érdekeltek bevonása elkezdődik a bemutatással, ismeretterjesztéssel, kommunikációval, a gazdasági és területfejlesztési elképzelések összehangolásával. A tervezés folyamatát követő végrehajtási fázis az érdekeltek közreműködését továbbra is igényli, sőt annak hiánya veszélyezteti a program sikerét. A TKP-ban kitűzött célok elérésének folyamatrészei: - szemléletformálás, - környezettudatosság növelése, - tervezés, - jogi szabályozás, - közreműködés, - megvalósítás, - ellenőrzés A folyamat egyes részeken felgyorsulhat, vannak elemek az elején, melyek kihagyhatók. A célok egy része a folyamat elején, egy része a folyamat közepén, vagy végén tart. A megvalósítás eszközei A TKP megvalósításának eszközei a következők lehetnek: - Közvetlen beavatkozás, amelyek új beruházások, létesítmények megvalósítása, rekonstrukciós munkák, pl: o Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer létesítése o Új hulladék-ártalmatlanítási technológiák, rendszerek kialakítása o Energiatakarékos berendezések alkalmazása o Új zöldterületek létrehozása, zöldsáv kialakítása o Szennyezett területek kármentesítése - Szabályozás, amely lehet jogi, műszaki, gazdasági, pl: o Hiányzó helyi rendeletek megalkotása, meglévők felülvizsgálata o Helyi környezetvédelmi alap létrehozása 10

11 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat o Bizonyos tevékenységek területi korlátozása - Információs rendszer fejlesztése, pl: o Meglévő és potenciális szennyeződések felmérése - Kutatási, tervezési, fejlesztési lépések, melyek közé tartoznak a környezetvédelmi témájú tervek, programok, állapotfelmérések, pl: o Helyi hulladékgazdálkodási terv készítése o TKP készítése, kétévenkénti aktualizálása - Tudatformálás, oktatás, tájékoztatás, amely a lakosság bevonását, elkötelezettségének növelését is elősegíti, pl: o Egészségügyi felvilágosító programok szervezése o A természeti területek, értékek, bemutatását szolgáló fejlesztések, kiadványok - Együttműködés, amely jelenthet: o Települések közötti, kistérségi szintű együttműködést o Együttműködést a hatóságokkal, intézményekkel (KÖTEVIFE, KÖVIZIG, Nemzeti Park, ÁNTSZ, stb.) o Együttműködést a településen működő vállalkozásokkal, stb. Szabályozás A TKP-ban leírt célokon kívül a megvalósítás alatt lévő programokra, tervekre, koncepciókra is megkülönböztetett figyelmet kell fordítani. A konkrét beavatkozások mellett kiemelten kell kezelni a megelőző típusú közvetett intézkedéseket, a beruházásokat megalapozó tanulmány, koncepció színtű, - kisebb ráfordítást igénylő, de több oldalról megvizsgált tervezéseket. A szabályozás területén olyan rendszer létrehozására és működtetésére kell törekedni, amely elérhetővé teszi a TKP-ban meghatározott célok meghatározását. A település jogi, gazdasági és műszaki környezetvédelmi szabályozásának hatékonynak, bevezethetőnek, érvényesíthetőnek kell lenni. Mind a meglévő, mind az új szabályozások szakmai, pénzügyi és szervezeti feltételeit körültekintően kell biztosítani, és egységes jogelveken kell nyugodnia. Nógrád településrendezési terve évben elkészült, majd évben módosításra került. Jelenleg is módosítási folyamat alatt van. Az Önkormányzat megalkotta az állattartási, a talajterhelési díjjal kapcsolatos, az avar és kerti hulladékok nyíltéri égetéséről rendelkező és a környezetvédelmi alapról szóló rendeletet. Egyéb környezetvédelmi rendelet még nincs érvényben. A hiányzó környezetvédelmi vonatkozású jogszabályok megalkotását programszinten javasoljuk. intézményrendszer A NKP-ban elfogadott és alkalmazott alapelvek sérülhetnek, ha a települési környezetvédelem területén az intézményrendszere nem erősödik. A helyi szervezeti és anyagi feltételeket a lehetőségek teljes tárházának felmérésével - biztosítani kell. Bánk Önkormányzatának intézményrendszere a következő: Intézmény Beosztás Főállású munkatárs fő neve megnevezése Polgármesteri hivatal Polgármester 1 Körjegyző 1 (körjegyzőség Tolmáccsal) Ügyintéző 6 Összesen: 8 11

12 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat A környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek intézésének jelenleg nincs külön felelőse az Önkormányzatnál, nincs szakirányú végzettséggel rendelkező munkatárs. Bánk Önkormányzata forráshiánnyal küzd, ezért környezetvédelmi szakértő, munkatárs felvételére nincs lehetőség. Ebből fakadóan a környezetvédelmi érdekek érvényesítéséhez, pályázatok megírásához, illetve jelen TKP-ban meghatározott környezetvédelmi célú programok koordinálásához, megvalósításához külső szakértők bevonása szükséges. 12

13 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat V. VÁRHATÓ KÖLTSÉGIGÉNY, A TERVEZETT FORRÁSOK MEGJELÖLÉSÉVEL 1.1. Energiatakarékosság támogatása (Energiagazdálkodás) Helyzetértékelés: Program célja: A települési elektromos energia igénybevétel csökkentéséhez korszerűsítés szükséges, a lakosság egy része nem kötött rá a gázhálózatra Energiatakarékossági lépések támogatása Kis energiaigényű, korszerű, környezetkímélő technológiák elterjedésének előnyben részesítése Teljes körű lakossági gázhálózatra kötés elősegítése Az energiatermelés és felhasználás jelentős mértékű környezetszennyezéssel jár, így közvetett módon nagymértékben hozzájárul a lakosság egészségi állapotának romlásához Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft országos Régiós megyei X X X Az energiafogyasztás csökkenése, a gázfűtés arányának növekedése Energiaszolgáltatók Illetékes szakhatóságok Külső szakértők Lakosság Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács Közreműködés Szakhatósági közreműködés Tervezés, kivitelezés Végrehajtás F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 13

14 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.2. Szennyvízelhelyezés megoldása környezetkímélő módon (Vízminőség-védelem) Helyzetértékelés: A településen a csatornahálózat kiépítésre került, azonban a keletkező szennyvíz egy részének elhelyezése környezetkímélő módon nem megoldott, mivel nem teljes körű a rákötés és a nyaralótelepen nem épült ki elvezető hálózat. Program célja: A településen keletkező összes szennyvíz korszerű, környezetbarát elhelyezése. A szennyvíz egy része jelenleg elszikkad a talajban, amely komoly veszélyt jelent a talajra és a felszín alatti vizekre. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft Teljes körű lakossági szennyvízhálózatra kötés elősegítése A telep környezetvédelmi felülvizsgálata alapján hozott hatósági határozatban elrendelt feladatok elvégzése Nyaralóterület szennyvízhálózatának tervezése és kivitelezése Szennyvíztelep tervezése és kivitelezése X X * X X 350 X X 180 * forrásigény meghatározása folyamatban Országos régiós megyei X X X Településrendezési terv Helyi hulladékgazdálkodási terv A szennyvíz-elvezetés és tisztítás megoldása, a tisztított szennyvíz arányának növekedése Illetékes hatóságok Illetékes szakhatóságok Külső szakértők Lakosság Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács Engedélyezés, ellenőrzés Szakhatósági közreműködés Tervezés, szakértés, kivitelezés Végrehajtás F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 14

15 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.3. Megfelelő ivóvízminőség és mennyiség biztosítása (Vízminőség-védelem) Helyzetértékelés: A település vízellátása a regionális hálózatról történik. A lakossági rákötések még nem teljes körűek. Program célja: Megfelelő minőségű ivóvíz szolgáltatásának teljes körűvé tétele 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet által előírt határértékek betartása kötelező érvényű, és az egészséges vízellátás biztosítása kötelező i feladat. A lakosság komfortfokozatának növelését az intézkedéseivel támogatja. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft Teljeskörű lakosssági rákötés elősegítése Vízellátás megfelelő mennyiségi és minőségi színvonalának biztosítása Regionális és Megyei Területfejlesztési Tanácsok Országos Régiós megyei X X X Megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvíz biztosítása a teljes lakosság számára Ivóvíz szolgáltató Lakosság Ivóvíz szolgáltatás színvonalas működtetése Végrehajtás Forrástérkép: F folyamatos megvalósítású, R rövid távú (0-2 év megvalósítású), K közép távú (2-5 év megvalósítású), H hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N nem igényel forrást, S saját forrást igényel (i, lakossági), T állami támogatást igényel 15

16 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Helyzetértékelés: Program célja: A település felszíni vizeire egységes vízrendezési terv készítése, és annak kivitelezése Patakok, vízfolyások és árkok karbantartása, tisztítása * terv még nem készült 1.4. Csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése ( környezet védelme) A település területéről a csapadékvizet nyílt árkok és vízfolyások vezetik a befogadókba. (Bánki-patak, Jenői patak, Lókos patak) Az árkok, vízfolyások és patakok vízelvezető képességének fenntartása, a felszíni lefolyások késleltetése, visszatartása A nagy intenzitású, heves záporok a dombok alján lévő lakóházakban jelentős károkat okozhatnak, az árkok, vízfolyások és patakok medre a nagyobb esőzésekkor hirtelen és jelentősen megtelik vízzel, az elvezetés veszélybe kerül. A megfelelő előkészítés, karbantartás esetén a csapadékvíz levonulása kártétel nélküli. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft X X * X X 0,2/év országos Régiós megyei X X X Településrendezési terv Az akadálytalan árhullám levonulás Illetékes szakhatóságok Szakhatósági közreműködés Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 16

17 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.5. Bánki-tó vízmennyiségének és vízminőségének szinten tartása Helyzetértékelés: Program célja: (Vízminőség-védelem) A Bánki-tó vízmennyisége jelenleg a csapadékvízből, a fenékforrásokból és a mesterséges vízpótlásból képződik. A természetes vízadója a Bánki-patak volt, amit szennyezettsége miatt kizártak a tóból. A tó kotrása után a vízminőség kedvezőbb, mint előtte volt. A tó vízmennyiségének és vízminőségének szinten tartása. A programmal el kellene érni, hogy ismertté váljon a Bánki-patak tóba engedésének várható ideje, feltételei és így hosszú távú megoldást lehessen elérni a vízmennyiség területén. A jó vízminőség fenntartása érdekében, a prevenció jegyében már most lépéseket kell tenni. Időtartam Fedezet Forrásigény Millió Ft Bánki-patak tóba kötésének vizsgálata Az előző vizsgálatok eredményei alapján szükséges feladatok elvégzése X X 2-5 X X * A tó vízminőségének szinten tartása * a vizsgálat eredményétől függ a költsége X X 2-3 országos régiós megyei X X X Településrendezési terv A tó megfelelő vízmennyisége és vízminősége Illetékes szakhatóságok Szakhatósági közreműködés Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 17

18 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.6. Környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységek elősegítése (Talajvédelem) Helyzetértékelés: A település területén jövedelem kiegészítésként háztáji állattartás és növénytermesztés folyik. Program célja: Környezetkímélő gazdálkodás (erdő- és mezőgazdasági művelési módok) támogatása, különös tekintettel a természetvédelmi területekre (lehetőségek megismerése, tájékoztatás) Együttműködés a trágyatárolás és hasznosítás környezetkímélő módon történő megoldására (lehetőségek megismerése, tájékoztatás) Önkormányzati segítség nyújtása a mezőgazdasági tevékenységeket végzők részére a természetkímélő gazdálkodás elősegítése érdekében. Az segíthet a források megszerzésében, a hatósági eljárások ügyintézésében, a tájékoztatásban és a kommunikációban, valamint minden olyan esetben, amiben a lakosság érdekei azt megkívánják. Időtartam Fedezet Forrásigény Millió Ft Országos Régiós megyei X X X Természetkímélő gazdálkodást folytatók számának/arányának növekedése Környezetkímélő trágyatárolás és hasznosítás arányának növekedése Illetékes hatóságok Illetékes szakhatóságok Gazdálkodók Forrástérkép: Engedélyezés, ellenőrzés Szakhatósági közreműködés Végrehajtás F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 18

19 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat 1.7. Természeti területek bemutatásában való közreműködés (Természet- és tájvédelem) Helyzetértékelés: A településen természeti területek és ökológiai hálózati elemek találhatóak Program célja: A természetvédelem intézkedéseinek elősegítése. A természeti területek, értékek, bemutatását szolgáló fejlesztések, kiadványok Folyamatos együttműködés a természetvédelmi szervezetekkel, a lakosság érdekképviselete és tájékoztatása Helyi természeti értékek védelme jogi szabályozásának kidolgozása, annak gyakorlása Kiadványok A település és azon belül a lakosság érdekeinek összehangolása a természetvédelmi intézkedésekkel. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft X X 0,5-1/év Országos Régiós megyei X X X Településrendezési terv Nemzeti Park Igazgatóság irányítása, végrehajtása Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 19

20 Környezetvédelmi Program - felülvizsgálat Helyzetértékelés: Program célja: 1.8. Kerékpárút kialakítása (Levegőtisztaság-védelem) Jelenleg kerékpárút nincs a településen. A környezetkímélő közlekedési mód fejlesztése Kerékpárút engedélyezése, tervezése a vasúti pálya mentén Bánk és Rétság között, a közút mentén Romhány és Felsőpetény felé Kerékpárút megvalósítása a vasúti pálya mentén Bánk és Rétság között, a közút mentén Romhány és Felsőpetény felé A települések közötti megközelíthetőség a kerékpárút megépítésével jelentősen lecsökkenthető. Időtartam Fedezet Forrásigény millió Ft X X * X X * * a kerékpárutakra tanulmányterv költségbecsléssel nem készült, így tervezési és kiviteli költsége nem ismert Országos régiós megyei Kerékpárutak megépülnek X X Településrendezési terv Illetékes hatóságok Illetékes szakhatóságok Külső szakértők Szomszéd Önkormányzatok Forrástérkép: Regionális Fejlesztési Tanács Engedélyezés Szakértői közreműködés Tervezés, kivitelezés Együttműködés F - folyamatos megvalósítású, R - rövid távú (0-2 év megvalósítású), K - közép távú (2-5 év megvalósítású), H - hosszú távú (5 évnél tovább tartó), N - nem igényel forrást, S - saját forrást igényel (i, lakossági), T - állami támogatást igényel 20

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRE 6. IKTATÓSZÁM: 33-10/2015. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Bodajk Város környezetvédelmi program tervezetének véleményezésére ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. november 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 4. napirendi pont: Beszámoló a Programban megfogalmazott

Részletesebben

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT

PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLAT PÜSPÖKMOLNÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT, ÁLLAPOTÉRTÉKELÉS II. KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemről, közterületek használatáról és az állattartásról Hatályos: 2016. szeptember 6. Nyirád 2001

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata

Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Alsónémedi Nagyközség Települési Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata Készítette: Czafrangó Ágnes Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért Alsónémedi bemutatása Budapest Alsónémedi általános jellemzői

Részletesebben

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK

AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK AGRÁR-KÖRNYEZETI JOG JOGSZABÁLYJEGYZÉK 2013/14. tanév I. félév A következőkben felsorolt jogszabályok a felkészülést kívánják elősegíteni azzal a megjegyzéssel, hogy a fontos jogszabályokként megjelölt

Részletesebben

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium

Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei. Lajosmizse május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium Kistelepülések szennyvízelvezetési és -tisztítási lehetőségei Lajosmizse 2016. május 24. Dévai Henriett Főosztályvezető-helyettes Belügyminisztérium A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK

Részletesebben

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok

sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Kistelepülések sek Környezetvédelmi Programja Gyakorlati tanácsok Alapfogalmak Környezetvédelmi program Környezetvédelmi program, amely: Felméri a környezet állapotát Feltárja a hiányosságokat Megtalálja

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja

Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Sárpilis Község Önkormányzat Környezetvédelmi Programja Készítette: Tóth Vilmos okl. környezetvédelmi szakmérnök Jóváhagyta: Sárpilis Község Önkormányza 58/2009(VII.09.) KT számú határozatával Sárpilis,

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 10-én 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy --- --- Rendelet száma Tárgy 1/2012. (I. 11.) Az önkormányzati

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület február 24-ei rendes ülésére Budakalász Város Polgármestere 34/2011.(II.24.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2011. február 24-ei rendes ülésére Tárgy: Javaslat Környezetvédelmi Alapról szóló önkormányzati

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról

Tájékoztató. az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Magyar Köztársaság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tájékoztató az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések műszaki kialakításáról Budapest, 2009. augusztus Bevezető A közműves szennyvízelvezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 11/1997.(III.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 11/1997.(III.1.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Környezetvédelmi Alapjáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a környezt

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján

K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján K ö r n y e z e t v é d e l m i n y i l a t k o z a t a 106/1995. (IX.8.) sz. Korm. rendelet alapján 1/a. A felszámolás, végelszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet azonosító adatai Név: Székhely: KSH-szám:

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Önkormányzatok számára kiírt aktuális pályázati lehetőségek Témakör Nevelési intézmények fejlesztése Dél Alföld,

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2010. (II. 12.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. (3) bekezdésben

Részletesebben

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a

Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzatának a Az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának 1.-4. -a KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2005. ÉVRE 1. Fejezeti szám, megnevezése: 16 Környezetvédelmi

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében

Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Hulladékgazdálkodás Budapest III. kerületében Óbudai Zöld Szabadegyetem Szabó Magdolna 2011. december 1. főtanácsadó Törvényi háttér Európa Tanácsi alapelvek, Környezeti akcióprogramok 1990. évi LXV. trv.

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról

Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról Kálló Község Önkormányzata Képviselő testületének 6 /2010. (IV.13.) rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Terv Felülvizsgálatáról A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.. (3) bekezdésben

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve

Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve Dunaújváros Megyei Jogú Város 2007. évi környezetvédelmi intézkedési terve 2006. november 1 Bevezetés Dunaújváros Megyei Jogú Városnak a 2007-2012 évekre szóló 2. települési környezetvédelmi programjában

Részletesebben

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere

A hígtrágya tárolásának és kezelésének hatósági háttere Előadó: Hoffmann György tanácsos Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2007. szeptember 5. Budapest Az engedélyeztetés jogszabályi háttere A vizek mezőgazdasági eredetű

Részletesebben

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat?

Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Miért szeretjük a barnamezős beruházásokat? Dr. Tompai Géza főosztályvezető Belügyminisztérium, Területrendezési és Településügyi Főosztály 2011. 1 Helyi és térségi érdekek A településrendezés helyi közügy

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0

Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése KEOP-1.1.1/B TSZH rendszerek továbbfejlesztése KEOP-2.3.0 Rekultivációs programok Huba Bence igazgató Szombathely, 2010. 05. 11.

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL

Hatályos március 1-től A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2004. (IX.7.) sz. önkormányzati rendelete / 5/2005.(VI.15.), 4/2012.(II.29.) rendelettel egységes szerkezetbe/ Hatályos 2012. március 1-től A TALAJTERHELÉSI

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 23/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Módosítva: Kihirdetve:

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program

Környezet és Energia Operatív Program Környezet és Energia Operatív Program Heltai László referens, KEOP IH FVM VKSZI, 2008. június 17. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Derogációk: - Szennyvíz: - 2010-ig a 10 000 LE feletti agglomerációk,

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 12 /2004.(VIII.26.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 12 /2004.(VIII.26.) rendelete a talajterhelési díjról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi

Részletesebben

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete

Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete 4 Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013 (...) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Szuhakálló

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tolna Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/1997. (III.25.) Ör. rendelete a települési szippantott szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról Tolna Város

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.24.)Kt. rendelete Maglód Város Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról 1 KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2009. április 24.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások

1.. A rendelet hatálya 2.. Fogalmi meghatározások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2005./IV.20./ sz. r e n d e l e t e a település FOLYÉKONY HULLADÉK SZÁLLÍTÁSÁVAL, KEZELÉSÉVEL kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 22/2006.XII.20./ sz.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzatának 1./2005. (I.31.) sz. rendelettel módosított17/2004.(ix.1.) sz. rendelete a talajterhelési díjról Zalakomár Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003.

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11.

Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt szeptember 11. Az Intézkedési Programban megfogalmazott főbb szabályozási javaslatok Mozsgai Katalin Nagy István ÖKO Zrt. 2009. szeptember 11. A vízgyűjtő-gazdálkodás tervezésének főbb jellemzői a VGT három ciklusa:

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE

PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE Hort Község Önkormányzata 3014 Hort, Szabadság tér 40. 37/378-001, fax: 37/378-982 PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 2011. ÉVI MUNKATERVE 1 Pénzügyi és Gazdasági Bizottság üléseit, a Testületi üléseket megelőzően

Részletesebben

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete

Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete Borsodszirák községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003./IV. 15./számú rendelete A települési folyékony hulladék gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról

Részletesebben

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (IV.24.) számú rendelete a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról BOGDÁSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata 28/2013. (XII.20.) sz. önkormányzati rendelete közszolgáltatásról Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 5283/2016. J a v a s l a t közfoglalkoztatási programokban történő részvétellel kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás tartalma, területe Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatatásra Bocskaikert

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol

Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 14./2004. (IX. 27.) sz. rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrol Kakucs Községi Önkormányzat Képviselo-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ )

Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/ ) Simontornya város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása (KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047) KEOP-1.2.0/B/10-2010-0047 PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNY Simontornya Város Szennyvízelvezetése és Szennyvíztisztítása projekt

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

A környezetvédelem szerepe

A környezetvédelem szerepe A környezetvédelem szerepe Szerepek a környezetvédelemben 2010. június 17. 7. Tisztább Termelés Szakmai Nap TÖRTÉNETE Az emberi tevékenység hatásai a történelem során helyi, térségi, országos, majd ma

Részletesebben