A Shopline-webáruház Nyrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Shopline-webáruház Nyrt."

Átírás

1 A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság április 27-i éves közgyűlése Budapest, Ecseri út Telefon: (36-1) , Fax: (36-1) 505-9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz A gazdálkodó bemutatása Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Ellenőrzött társaság irányítói Az üzleti évi gazdálkodás körülményei A beszámoló közreműködői Beszámoló nyilvánossága A számviteli politika alkalmazása A könyvvezetés módja A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme Alkalmazott számviteli szabályok A számviteli politika tárgyévi változása Beszámoló választott formája és típusa Üzleti jelentés Mérlegkészítés választott időpontja Jelentős összegű hibák értelmezése Lényeges hibák értelmezése Ismételt közzététel alkalmazása Jelentős összegű különbözetek értelmezése Jelentős összhatás értelmezése Devizás tételek értékelése Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékvesztések elszámolása Visszaírások alkalmazása Értékhelyesbítések alkalmazása Valós értéken történő értékelés Vásárolt készletek értékelése Céltartalék-képzés szabályai Leltározási szabályok Pénzkezelési szabályok Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk Elemzések Adatok változása Mérlegtételek megoszlása Vagyoni helyzet Likviditás és fizetőképesség Jövedelmezőség Cash-flow Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Előző évek módosítása Sajátos tételbesorolások Összehasonlíthatóság A mérleg tagolása Valós értéken történő értékelés bemutatása Mérlegen kívüli tételek Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke... 30

14 Céltartalékok Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Előző évek módosítása Össze nem hasonlítható adatok Az eredménykimutatás tagolása Bevételek Ráfordítások Adófizetési kötelezettség Eredmény Tájékoztató adatok Import beszerzések Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Bér- és létszámadatok Környezetvédelem A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok... 43

15 -3-1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A Bookline.hu Nyrt évben alakult. Létrehozásának célja az volt, hogy az erőforrások fejlesztésével, bővítésével, a működés optimalizálásával a társaság piaci részesedése növekedjen, a jövedelmezősége megfelelő szintű legyen, a vagyona gyarapodjon. A Társaság a magyar piacon kívül jelen van a román és a szlovák internetes piacon is. A Bookline üzletfejlesztése során kiemelt hangsúlyt fektetett a tevékenységi körének folyamatos bővítésére, melynek eredményeként a klasszikus antikvár és új könyvek mellett, megjelentek az idegen nyelvű könyvek, műszaki és drogériai termékek, játékok, ajándékok és ajándékutalványok is a Társaság termékkínálatában. A Társaság termékbővítési stratégiájának köszönhetően, a 2012.január 5-i rendkívüli közgyűlésén, a Társaság Bookline.hu Nyrt. elnevezésének megváltoztatásáról döntött. A. nevet a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2012.március 21-én kelt határozatával bejegyezte. A Társaság nevének megváltoztatására az Igazgatóság a Shopline ernyőmárka bevezetése miatt tett javaslatot a közgyűlés számára, mely a Társaság stratégiájával összhangban a több üzletágra épülő diverzifikált működés támogatását célozza. A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges. A. tevékenységi köre az alábbi: Főtevékenység: könyv-kiskereskedelem Egyéb tevékenység: Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelem Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelem Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem Audió-,videoberendezés kiskereskedelme Újság, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Játék-kiskereskedelem Illatszer-kiskereskedelem Csomagküldő, internetes kiskereskedelem Számítógépes programozás Világháló portál szolgáltatás Médiareklám Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

16 -4- Fordulónapi tulajdonosi szerkezet: Megnevezés Részvények száma (db) Tulajdoni hányad Szavazati arány Közép Európai Média és Kiadó Zrt % 95% Egyéb intézményi és magán befektetők % 5% Összesen: % 100% A. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen, fióktelepen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek, fióktelepek főbb adatai és jellemzői az alábbiak: Belföldi telephelyek, fióktelepek Cím Tevékenység 1072 Budapest, Rákóczi út 16. könyv-kiskereskedelem 1152 Budapest, Szentmihályi út 134. könyv-kiskereskedelem 1052 Budapest, Múzeum krt.13. könyv-kiskereskedelem 1027 Budapest, Margit krt.1. könyv-kiskereskedelem 1148 Budapest, Örs vezér tere 24. könyv-kiskereskedelem 6000 Kecskemét, Fecske u.11 könyv-kiskereskedelem 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban Leányvállalatok A. leányvállalata: Bookline.ro Vanzari Pe Internet SRL Székhelye: Románia Bai Mare, Vasile Alecsandri u.61. Cégjegyzék: J24/2194/ Jegyzett tőke: RON, 1500 db egyenként 10 RON értékű üzletrész A. mentesítő anyavállalatnak minősül, ezért konszolidált beszámolót nem készít, arra a fölérendelt anyavállalat kötelezett. Közös vezetésű vállalkozások A. a fordulónapon az alábbi közös vezetésű vállalkozásokban bírt befolyással: Tulajdonosok: E-könyv Magyarország Kft. Székhely:1086 Budapest, Dankó u.4-8. Cégjegyzékszám: Törzstőke: Ft. (1097 Budapest, Ecserit út ) üzletrész 50% Líra Könyv Zrt. (1086 Budapest, Dankó u.4-8) üzletrész 50%

17 -5- Az E-könyv Magyarország Kft. létrehozásával a tulajdonosok az elektronikus könyvek, azaz ekönyvek magyar piacra történő bevezetését tűzték ki célul. Társult vállalkozások A. a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással. Többségi befolyás gazdasági társaságban A gazdálkodó a fordulónapon az alábbi ellenőrzött társaságokban rendelkezett többségi befolyással (mely által anyavállalatnak minősül): Többségi befolyás alatt álló társaságok Név és székhely Jegyzett tőke (1000HUF) Szavazati arány(%) Bookline.ro SRL Románia Minősített többséget biztosító befolyás gazdasági társaságban A. a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással Ellenőrzött társaság irányítói Konszolidálásba bevonás A. beszámolóját anyavállalata a magyar számviteli előírások szerinti konszolidálásba vonta be. A vállalatcsoport legkisebb és legnagyobb egységének összevont (konszolidált) beszámolóját készítő vállalkozások neve, székhelye, és a beszámolók - ha azok nyilvánosak - megtekinthetőségének helye az alábbi: Közép Európai Média és Kiadó Szolgátató Zrt. Székhely:1075 Budapest, Madách tér Az üzleti évi gazdálkodás körülményei Jelen beszámoló a január december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja december 31. Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvező, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények között zajlott. A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a. a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli

18 -6- szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Földváriné Bukor Emőke 2040 Budaörs, Deák Ferenc u.14. Regisztrációs szám: A beszámoló aláírója A. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Társaság képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Starcz Ákos 1032 Budapest, Bécsi út 229. A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői, neve, címe és kamarai tagsági száma: INTERAUDITOR NEUNER+HENZL TANÁCSADÓ Kft. HU-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/a II.em. Könyvvizsgálatért felelős személy: Móri Ferencné Lakcíme:1163 Budapest, Somoskő u.10. Kamarai nyt.szám: A számviteli beszámolóhoz kapcsolódóan - az arra jogosult legfőbb szervnek a beszámoló elfogadásához kapcsolódó döntésén kívül - a fentieken túl más szerv vagy személy közreműködése - akár az elkészítésben, akár a beszámoló ellenőrzésében, felülvizsgálatában - nem feltétel Beszámoló nyilvánossága A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a székhelyen és az interneten is megtekinthetők. A székhely pontos címe: A beszámolót tartalmazó honlap:www.shopline.hu 1097 Budapest, Ecseri út A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés módja A. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

19 2.3. Alkalmazott számviteli szabályok -7- Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel A számviteli politika tárgyévi változása A tárgyévben a. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna Beszámoló választott formája és típusa A. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan éves beszámolót készít. Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás. A Társaság az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban mind a mérleget mind az eredménykimutatást 'A' változatban állította össze. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó Üzleti jelentés A. a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja Mérlegkészítés választott időpontja A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év március Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy az 500 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra Lényeges hibák értelmezése A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibáknak minősülnek a feltárt hibák, ha összevont és göngyölített hatásukra a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20%-kal változik.

20 2.10. Ismételt közzététel alkalmazása -8- A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni, kivéve ha az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi beszámoló letétbe helyezése és közzététele - az előző éveket érintő módosítások kiemelésével - megtörtént. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni Jelentős összegű különbözetek értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételeknél jelentős összegnek az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Jelentős összhatás értelmezése Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérlegvagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott Devizás tételek értékelése Alkalmazott devizaárfolyam A külföldi pénzértékre szóló, vagy deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a forintért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások forintértékének meghatározása egységesen a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. Devizás értékelés változása A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest annyiban változott, hogy a jogszabályi előírások változásának megfelelően a mérleg fordulónapi átértékelés mérlegelés nélkül, minden esetben előírás. Ennek megfelelően a mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló minden követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon a beszámoló devizanemére átszámított értéken kerül bemutatásra Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - havonta kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

21 Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása -9- A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavétel időszakának záró napján értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke nem haladja meg a bekerülési érték 20%-át. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitel politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint kerül sor: A társaságnál a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési, illetve könyv szerinti értékes jelentősen és tartósan magasabb volt, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, ezért értékvesztés elszámolására került sor az alábbiak szerint: Raktári sérült fixes tételekre: Ft Központi raktári beragadt készletre: Ft Összesen: Ft A társaság befektetett pénzügyi eszközei között szereplő, tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban, azaz a Bookline.ro SRL nevezetű leányvállalatánál Ft, míg az E-Könyv Magyarország Kft. nevezetű, Líra Könyv Zrt-vel közös vezetésű vállalatánál Ft összegű értékvesztés elszámolására került sor. A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések könyvelésben elkülönített csoportjára az értékvesztés összege ezen, követelések nyilvántartásba vételi értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. A társaság vevőköveteléseinek értékelésekor az alábbi lejárat figyelembevételével számolta el az értékvesztést: 365 napon túli követelés esetén: 100% nap közötti értékvesztés esetén: 50% nap közötti követelés esetén: 25%

22 -10- A lejárat alapján 2011-ben Ft értékvesztés került elszámolásra az alábbi partnerbontásban: Belföldi általános vevőkövetelés HUF Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Cser Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft DOROR BOOKS KFT GICZY JÓZSEF HHP ELECTRONICS KFT HILLTOP NESZMÉLY ZRT KISS FERENCNÉ KÖNYV-TÁR KFT 2411 LIBRO-CENTER KFT MALÉV Zrt Saxum Kiadó Kft 4375 SemiramiS Kft: Trivium Kiadó Kft. 938 Varga Gyuláné 1089 Összesen Belföldi albizományosi vevőkövetelés HUF Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés DOROR BOOKS KFT FEHÉR VITORLA KFT GAFOUR BT LIBRO-CENTER KFT Térképvilág Kft Varga Gyuláné 1515 Összesen Belföldi RP-s átutalásos vevőkövetelés HUF Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés 10 Thousand Steps Inc/Timea Szabo-Zsedely AULA Kiadó Kft Balázs József Városi Könyvtár Belvárosi Kiss Antikvárium Black Books Kft 6178 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Congeria Településüzemeltető és Szolgáltató Kft CVT-aLapok Bt. 813 Dorogi Márton Városi Könyvtár és Művelődési Központ Dr. Szepesi Gábor 300 Drégelyvár Szakközépiskola Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulás 861 Éghajlat könyvkiadó 4192 Ernest & Young Tanácsadó Kft Fehér Vitorla Kft Felső-Bácskai ÁMK Közművelődési Intézmény Egys. Könyvtára 4398 Ferencmajor Kft 2625 FHB Jelzálogbank Nyrt 1906 Flaccus Kft. 334 Belföldi RP-s átutalásos vevőkövetelés HUF Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Fővárosi Állat- és Növénykert Gafour Bt 3193 GAMESZ - Petőfi 1406 GAMESZ Veresegyház (Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár) Gelse Község Önkormányzata Hajnóczy József Kollégium 1 Heves Város Polgármesteri Hivatala, HVMKI Könyvtár Tagintézmény 36358

23 -11- Belföldi RP-s átutalásos vevőkövetelés HUF Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Hosszúpályi Egységes Óvoda- Bölcsőde 1934 Hungaro DigiTel Kft IMAGE Kft JANA 91 Bt JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft Jókai Mór Városi Könyvtár 650 Justh Zsigmond Városi Könyvtár Orosháza, Kossuth u KEE 2605 Könnyű László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2754 Láng Téka Könyvesbolt 1415 Láng-Téka Kft Magyar Bencés Kongregáció 2981 Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ 1549 Mimézis Kft. 250 Miskolci Egyetem ÁJK Kari Könyvtár 1448 Mogyorósbánya Község Önkormányzata Monor Város Polgármesteri Hivatala Városi Könyvtár Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Neszmélyi Dávid 1 Óbudai Waldorf Iskola Platánusz 3 kft 1230 Polgármesteri Hivatal 6045 PTE BTK Kerényi Károly Szakkollégium Rafinanz Home Entertainment Kft Rocky Kft SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. 1 Sejt Marketing Kft. 1 Springer Pavilon 9895 Sümeg Város Önk. Ramassetter V.Testnev. Tag. Ált. Isk Szegedi Katalin 1907 SZIE GTK BKH 3563 Talentum Kft Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium Trans Art Area/Timea Szabo-Zsedely 1 Városi Könyvtár 6594 VD Általános Művelődési Közpnt 1958 Veres - Csetneki Erika Veres Csetneki Erika Veres-Csetneki Erika Victoria Kiadó Kft VIGI Könyvtár 7468 Zelend Gyuláné Összesen Belföldi DVD-Rent vevők Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Nagy Ilona Eszter 4900 Andreani Ferenc 9800 André László 4900 dr. Balogh Levente 4900 Balogh Csaba 4900 Benedek Zsolt 9800 Bihari Tamás 4900 Bitcontrol Kft 4400 Böszörményi István 4900 Bőti Mariann 4900

24 -12- Belföldi DVD-Rent vevők Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Bóth Veronika 9800 dr. Bozóki Zsolt 4900 BSC Business Software KFT 4900 Csatári Ferenc 4400 Csata Balázs 4900 Csikós Tamás 9800 Csöregh Ildikó 4900 Czeitlinger Sándor Czeitlinger Sándor 9800 Cziráki Petronella 9800 Cziráki Dóra Cziráky Petronella DBR Kft Demeter Zoltán 9800 Derczó Rita DVD RENTES TECHNIKAI PARTNER Fekete László Filó Mihály 4900 Főző László 4900 Gárdosiné L. Dorina 4900 Gubek Tamás Gunawan Yudhi 9800 Győri Gábor 4900 Hatlaczki László Holubkó István Holczer Gábor 4900 Horváth József 4900 Horváth lászló Horváth Attila Horváth Tamás 4900 Hunyady Attila 4900 Imed Kft Indri Dániel Jaszenovics Bálint Józsa-Szabó Tünde 4900 Juhász Krisztina Kardos-Erdődi Zsolt 9800 Kecskeméti Sándor Keresnyei István 4900 Kertesi Anita 4900 Kiss Judit Kiss Bernadett 4900 Belföldi DVD-Rent vevők Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Kiszely Gábor Kósa Csaba Kővári István 4900 Koval Krisztina 4900 Kovács István László 4400 Kovács Gyula 4900 Kozma Tamás 9800 Kubicza Béla 4900 Kulcsár Kálmán 4900 Kunos Gabriella 4900 Laska Andrea Dr. Lóczy Zoltán 4900 Mátyás Tamás 9800

25 -13- Belföldi DVD-Rent vevők Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Móricz Tamás 9300 Nádasdi Ferenc 4900 Nagy Ilona Eszter 9800 Nagy András 4400 Nagy Gábor 4900 Nagy István 4900 Nagy D. Tibor Nemes Réka 9800 Németi István 4900 Nemes Imre 4900 Néveri Gabriella 9800 Nováki Marianna 9800 Pabar Kálmán 4900 Pálmai Attila Palotahosp Kft Papp Boglárka Paróczi Balázs 4900 Pók Zoltán 9800 Potecz Judit 9800 Rácz Zsolt Rajczi Emilné Sándor Emese 9550 Rostás Attila 9800 Rózsa Sándor 9800 Sipos László 4900 Sós Zoltán 4900 Spiegel Viktor 4900 Szabó László Szabó Zsolt 4900 Szabó András 4900 Szenvégh Beáta 4900 Szilvási-Kiss Zsuzsanna 9800 Szőllősi Műhely Kft 4900 Szűcs Olivia 4900 Tóth Timea 9800 Tóth István 9800 Tóth Julianna Krisztina 4900 Tóth Mónika 4900 Válent Sándor Belföldi DVD-Rent vevők Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Varga Márton 9800 Végső Szabolcs 4900 Veress Sándor 4900 Warnex Kft 4900 Zsiga Zsolt 9800 Összesen Külföldi RP-s vevőkövetelés EUR Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés KNIHY-MOLNÁR-KÖNYV, s.r.o Panta Rhei Tanka Gábor 8114 Összesen Külföldi RP-s vevőkövetelés RON Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés A.I. Andras Veronika

26 -14- Külföldi RP-s vevőkövetelés RON Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Czifra Annamaria 2454 Deak Margit 2674 Dubovan Cristian Csaba 3279 EDITURA TÁRS S.R.L Gabos Izabella 5122 Janos Noemi Laszlo Lilla Intreprindere Individ. 999 Mircea Han 1618 S.C. Pallas-Akademi SRL Wilson Abei 6985 Összesen Külföldi Rp-s átutalásos vevőkövetelés RON 2010-es korrekció 4555 Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés EUR Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Andruska Katalin 6736 Bajza Erika Balogh Péter Balogh Tamás 9359 Barathova Denisa Barica Juraj 7287 Bedecs Tibor Benyovszky Krisztián Berényi Anna Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés EUR Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Bernáth Mónika Bognárová Marta Bohony Emese Both Hedvig 3167 Bozó András 3118 Bőd Titanilla CZINEGE MÁRTA Csóka Réka 9188 D&D Darányi Tamás 516 DARCUS, spol. s.r.o Drevana Alexander 8597 Duovezio, s.r.o Fulop Márta 1248 Gerenyiová Oľga Győri Ingrid H. Nagy Péter Horváth Ferenc Horváth István Horváth Julianna 7203 Hradné múzeum vo Fiľakove Ing. Ábrahám Csémi Katalin Izsof Zoltan 2663 Kárpáthy Bea 1618 Kaszmán Zoltán Kolocsics Judit Komzsik Diana Kotulova Silvia Kovacs Zoltan Kovács Zoltán Lacza Monika 24648

27 -15- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés EUR Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Lakatos Klára 6854 Lakos Melinda Lehel Erzsébet Madach Posonium,spol. s r.o Madach-Posonium,spol.s r.o Magyarics Ladislav 6702 Markó Andrea Marta Kiss Czajlik Mészáros Ildikó Mgr. Dányi Ladislav Miczák Tímea Molnár Ján 6409 Molnar Tomas Nagy László 6798 Nagy Mária Nagy Tamás Panda Tamas 5697 Pataki Attila 7560 Péter Ottó 9377 Peterbook Phoenix könyvesbolt varga Tamás Pinkeová Éva 7775 Poór Lucia Porubsky Adam 5846 Porubszky Adél 7249 Pozsonyi Mária 8027 Puha Szilvia Puskás Imre Rácz József Raftik Tímea 6752 Rajkovics Péter Reszutyík Angelika Ritter Alexander 5488 Sánta Balázs Sebők Adrianna Sebők Géza Sirgely Imre 6111 Skeren Zuzana Soóky Ildikó 3637 Szabo Claudia 5149 Szabó Dávid Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Alapszervezete - Ipolyszakállos Takács Árpád Tamás Enikő Tanka Judit Tar Myrtil Tímea Tóthová - Libro 1475 Toronyi Xénia Tóth Stefan Törörk Zsolt Ürge Štefan-AUMi Varga Tamás 2545 Vargova Maria 2144 Veszelei Éva Vizváry Erika wiedermann gabriella 6170 Základná škola Kráľov Brod Združenie maď.rod.na Sllovensku-ŠR pri ZŠ a G s VJM

28 -16- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés EUR Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Zdruzenie madarskych rodicov na Slovensku Základna skola Mihálya Katonu Búc Zuzana Ludikova Összesen Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés A. I. Andras Eugen A. I. Andras Jeno 86 A.I. Andras Veronika agocslittle Agota 7 Al-Aissa Zahra 29 Albert Ildikó 24 Ambrus Edit Kata Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Ambrus Emőke 721 Ambrus Tunde-Katalin 29 Andras Imola-Andrea PFA; CUI: ; Nr. Reg. Com:F19/1262/2009; Andras Kinga Andras Levente 43 Antal Ildikó 7495 Antal Zoltan 7 Antal-Tovissi Zsofia 14 Asociate Studetasca Bölöni Farkas Sándor CF: Babos László 5485 Balázs Magdolna 22 Balint Ildiko Bálint Márta Balog Ildiko 8832 Ban Peter Banga-Kuna Kinga 7 Banto Csilla 22 Banyai Margit Barabási Ildikó 4425 Barabasi Zsuzsanna Orsolya 7366 Baróti Judit Bartalis Barna Bartha Eva 36 Bartha Helen 288 Bartok Reka Edit 360 Bartus Reka 7 Benedek Ildiko 3964 Benedek Monika Benedek Orsolya 3099 Bereschi Zsuzsa Bikfalvi Emese 14 Biro Csilla 8576 Biro Hajnalka Bitay Levente Blaga Emese 7351 Boga Imre 58 Bohonyi Balazs Zsolt 36 Boloni Ildiko 5059 Botos Melinda Butyka Judit buzogany anna 2382 Chemeri Krisztina 7

29 -17- Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Cimbora Alapítvány CMF Dr Fulop 14 CMI DR KURJATKO TAMAS 14 Cunningham-Epli Franciska 9110 Csaki Emese 9765 Csedo Ildiko 360 Csep Laszlo 7135 Csorba-szegi Monika 4829 Darázs Viktor 5477 Darvas Beata 9729 Külföldi Rp-s utánvétes vevőkövetelés RON Partner neve 2011-re elszámolt értékvesztés Deak Andrea Deak Julia 4036 Dr. Szabó Szilvia Dul Szabolcs Ecsedy B. Erika 9946 Enache Tiberiu 2724 Fabich Karoly Farkas Ágnes Farkas Erika 2378 Fazakas Eniko Fejéregyházi Emőke Csönge 1153 Fellner Dániel 2234 Fenya Gyopar 6263 Fogarasi Janos Foszler Maria Julianna Fundatia Sapientia Fuzi Xenia 2811 Gábor Bodó 7495 Gal Tibor 3258 Gulácsi Andrea 4194 Gyarfas Eniko Jutka Gyorffy Emoke 180 Hadházi J. Attila 5809 Hart Gabor 3531 HID Egyesulet Higyed Emilia Horvath Jozsef Imecs Márton 2364 Imre Botond Imre Szabolcs Incze Emma Incze Gizella 1802 Jarfas-Feher Eszter (la fam. Borz) Jeszenszky Tamás 7207 JUHASZ KRISZTA-ORSOLYA 2522 Kelemen Attila Király Csaba 7207 Kis Erika 8879 Kiss Ildiko Kolumban Maria Konczey Lilla Koppándi Botond Koszti Reka Kovács Ilona 7207 kozma laszlo 8793

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója

A Bookline.hu Nyrt. 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója A 2010. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a 2011. április 19-i éves közgyűlése Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012

Kiegészítő melléklet 2012 Adószám: 11108944-2-51 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 2012 Fordulónap: 2012. december

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012.

Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14. Kiegészítő melléklet 2012. Adószám: 23395819-2-41 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963645 Vígszínház Nonprofit Kft 1137 Budapest, Szent István krt.14 Kiegészítő melléklet 2012. Fordulónap: 2012.

Részletesebben

-2- Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása Az Alapítvány tárgyévi közhasznú tevékenysége - annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei - az alábbiakban foglalható össze. Az Alapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 23969973-2-05 Cégbíróság: B.A.Z. Megyei Cégbíróság Cégjegyzék szám: 05-09-024327 3515 Miskolc - Egyetemváros, Egyetem utca 2. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013. január

Részletesebben

Adószám: 11088640-2-06 Cégbíróság: Cégjegyzék szám: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága 06-09-002643 CSONGRÁD MEGYEI KEGYELETI KFT. 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 1. Kiegészítő melléklet 2013.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h.

ELI-HU Nonprofit Kft. 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. 2013. január 1. 2013. december 31. P.h. Adószám: 22604255-2-06 Cégbíróság: Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 06-09-015211 ELI-HU Nonprofit Kft 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Kiegészítő melléklet 2013. Fordulónap: 2013. december

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

2013. évi. kiegészítő melléklete

2013. évi. kiegészítő melléklete KÉBSZ Kft. Csanytelek Volentér János tér 2. Adószám: 11086583-2-06 Cégjegyzékszám: 06-09-002424 2013. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ kiegészítő melléklete Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2014. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

.",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826

.,-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 .",-, J~I~\ Telefon: 06-70/933-9838, Fax: 06-42/411-826 V~ aras TTel1 ~ 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. r:--ij E-mail:info@nyiregyhazitv.hu --1" 1~_o_n~_of~it_K~ft_. A_ ~ do_ ám_ sz_ :l_ B7_ 96_ 64_7-_2.1_

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Hajdúböszörmény, 2014 május 20. Készítette: Will Csaba igazgatóság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben