BESZÁMOLÓ A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2008-2009."

Átírás

1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, június 29. Frank Gabriella igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatársak továbbképzésének megvalósulása Belső ellenőrzés Minőségfejlesztés Minőségfejlesztő munkánk Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 5 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 5 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Beszámoló a mérési csoport munkájáról Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója A felső tagozatos munkacsoport beszámolója Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról 35 Alsó tagozatos tehetséggondozó versenyek 35 Felső tagozatos tanulmányi versenyek (Kalmárné Takács Erzsébet) 37 Drámapedagógiai Műhely Beszámoló a továbbképzések szervezéséről A PEDAGÓGIAI ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TEVÉKENYSÉGE 41 KIEMELT FELADATOK 41 FOLYAMATOSAN ELLÁTANDÓ FELADATOK 43 I. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS 43 II. ÁLLOMÁNYVÉDELEM 44 III. RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS 44 IV. BEMUTATÁS 45 V. KULTURÁLIS ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 45 GYŰJTEMÉNYI EGYSÉGEK 47 2

3 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL A PIHGY alapfeladatainak megfelelően biztosította a helyi pedagógiai munkát segítő szakmai szolgáltatásokat és a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény tevékenységét. A többcélú intézmény az elmúlt tanévben is az engedélyezett Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint működött. Munkatársai elismerten magas színvonalon látták el az alapító okiratban és az éves munkatervben megfogalmazott feladatokat. A kedvezőtlen gazdasági változások ellenére a tanév a PIHGY számára több szempontból is sikeresen zárult. Közoktatási szakértő munkatársaink számos helyi és országos feladatot teljesítettek - közmegelégedésre májusában 23 kerületi óvónő és tanítónő szerezhetett szakvizsgát gyógytestnevelői szakirányú továbbképzésünkön. A HEFOP pályázat fenntartási kötelezettsége miatt 2013-ig működtetjük a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot. Disszeminációs tevékenységünk a kompetencia alapú oktatás kerületi elterjesztésére és a HEFOP pályázat középmagyarországi intézményeinek mentorálására fókuszálódott. Szívesen vállalkoztunk volna regionális központi szerepre is, de a októberben kiírt TÁMOP pályázat anyagi fedezetét és fenntarthatóságát nem láttuk biztosítottnak, ezért a pályázaton nem tudtunk elindulni. Sikerült megerősíteni a továbbra is kiállítási helyhiánnyal küszködő Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény tevékenységét is. Minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni arra, hogy a kerület polgárai megismerhessék lakóhelyük értékeit. Ebben az évben is részt vettünk valamennyi nagy kerületi rendezvényen (SzeptEmberFeszt, Havanna Napok, Krepuska Szüreti Mulatság, Majális), ill. a Nemzeti Múzeum kertjében tartott múzeumi bemutatkozó napon, és először kínáltunk szakmai programot a Múzeumok éjszakáján saját kiállítóhely híján az Új Tündérkertben, ahol a zord időjárás ellenére óráig kb. 120 látogatót köszönthettünk. A Havanna projekthez állandó kiállítást és múzeumpedagógiai foglalkozásokat terveztünk. Nagy lendülettel, kiállítással és kiadványokkal készülünk Pestszentlőrinc, ill. Pestszentimre községgé válása 100. és 80. évfordulójának méltó megünneplésére. 1.1 Személyi feltételek A költségvetésben elfogadott intézményi pedagógus létszám 14 fő (2 intézményvezetés, 7,75 pedagógiai szakértő/előadó, 4,25 gyűjteményi dolgozó), a technikai dolgozók létszáma 4,75 fő. Terület Pedagógus munkatársak Nem pedagógus munkatársak Intézményvezetés Pedagógiai Intézet Mérés-értékelés Szaktanácsadói munkacsoportok Tehetséggondozás Továbbképzés Frank Gabriella Heilauf Zsuzsa (ig.h., muzeológus) Maadadiné Borbély Mária Madárné Gyúrján Ildikó (4 óra) Tóthné Kővári Csilla gyeden (h. Mezeiné) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 óra) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Madárné Gyurján Ildikó (i. segítő, 2 óra) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 óra) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Ledőné Dolmány Mária (drámapedagógus) Csoroszlán Mihályné adminisztrátor Bene Andrásné adatkezelő, pénztáros, pályázatkezelő Szujkóné H. Rozália koordinátor (4 óra) Tájékoztatás Dr. Szilágyiné (médiatár, honlap) Varga Tamás rendszergazda (6) Helytörténeti Gyűjtemény Ritterné Pajor Csilla (múzeumped.-kvt. 8 ó.) Szegediné Mucsi Eleonóra (adattáros 8 ó.) Szujkóné Hegedüs Rozália (4) Horváth Jánosné gyűjt.kezelő (8) Feitl Irisz (tudom. munkatárs 6 óra) Kovács Márk (tudom. munkatárs 8 óra) Makai Gábor (kiáll. szervező 4 óra) Összesen 13 fő 4,75 fő 3

4 A technikai dolgozók létszáma 2008-ban 7,75 főről 4,75 főre csökkent, ezért nem tudunk alkalmazni gazdasági ügyintézőt (a pénzügyi-számviteli feladatokat, pályázati nyilvántartást a 3 adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozó között osztottuk meg), takarítót és karbantartót (az épület fenntartási feladatait a Nevelési Tanácsadó állományában lévő dolgozók látják el). A közgyűjteményi feladatok ellátására létrehozott Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményben a törvényi előírásoknak megfelelően 1 fő nem pedagógus végzettségű muzeológust alkalmazunk (pedagógus állományba sorolva). Irányításával a múzeumban folyó szakmai munkát 2 tudományos munkatárs, 1 fő múzeumpedagógus-könyvtáros, 1 fő gyűjteményi előadó és 1 kiállítás-szervező végzi. A 17,75 belső munkatárson kívül az intézmény az elmúlt tanévben 23 kerületi munkaközösség-vezetőt, 4 nyelvtanárt, 1 kerületi nyugdíjügy-intézőt foglalkoztatott folyamatos, 29 főt pedig gyűjteményi munkatársként, mentorként, felkért előadóként alkalmi megbízási szerződéssel. 1.2 Tárgyi feltételek A PIHGY a törvényileg előírt hely- és eszközfelszereltséggel csak részben rendelkezik. A pedagógiai jellegű szakmai munkához szükséges feltételek - a 2007-ben zárult HEFOP pályázatnak és a 4 évvel ezelőtti, a Nevelési Tanácsadóval közösen finanszírozott épület-felújításnak köszönhetően - megfelelnek a helyi igényeknek. A tanév végén sikerült megvalósítanunk 4 db számítógép 2008 elejére tervezett, de akkor anyagi okokból elmaradt cseréjét is. Továbbra sem megoldott viszont a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény jelenleg 4 helyszínen (PIHGY - Polgárok háza Eszterlánc óvoda Csontváry u. 15. üzlethelyiség) elhelyezett anyagának megfelelő raktározása-bemutatása. A tanév során rendkívüli igénybevételnek volt kitéve előadótermünk is (múzeumpedagógiai foglalkozások, Tájak, korok, múzeumok találkozói, rendszeres pedagógus továbbképzések (gyógytestnevelés szakirányú - nem szakrendszerű oktatás), szakmai munkaközösségi értekezletek, ill. a PIHGY és a Nevelési Tanácsadó heti munkaértekezleteit kellett összehangolnunk. Néhány kivétellel el tudtuk kerülni a sokféle folyamatos program ütközését. Hála a Csontváry iskola igazgatójának a helyhiányt átirányítással meg tudtuk oldani. 1.3 Munkatársak továbbképzésének megvalósulása A személyi állomány és a munkaköri feladatok megváltozása miatt az intézményi szakfeladatok előírásszerű elvégzéséhez 4 munkatárs (Heilauf, Tóthné, Ritterné, dr. Szilágyiné) átképzése vált szükségessé. Utóbbi két munkatársunk szakvizsgát tett, Heilauf Zsuzsanna doktori képzést folytat, Tóthné Kővári Csilla pedig a gyed időtartama alatt egyetemi tanulmányokba kezdett. Külső munkatársaink (munkaközösség-vezetőink) tervezett szakmai továbbképzését az iskolai munkarend kötöttebbé válása miatt ebben a tanévben sem tudtuk tanfolyamszerűen megvalósítani, de ismereteik bővítésére a csoportértekezleteken több szakmai előadást szerveztünk. 1.4 Belső ellenőrzés A technikai létszám radikális csökkenése ellenére a munkaterv szerinti belső ellenőrzés számottevő hiányosságot nem tárt fel. Egyes adminisztratív tevékenységek ésszerűsítésére intézkedési tervek kidolgozását javasoljuk. Határidő elmulasztása (munka-alkalmassági vizsgálat, postázás) miatt három írásbeli figyelmeztetésre került sor. A közalkalmazotti minősítés belépése miatt a tanév során újra kellett fogalmaznunk az IMIP teljesítményértékelési mellékletét. Hasonlóképpen módosításra szorul az SZMSZünk is. A változtatásokat augusztus 31-ig kell elvégeznünk. 1.5 Minőségfejlesztés Folytattuk 2003 márciusában indított minőségbiztosítási programunkat. A partnerazonosítás és a nyitott önértékelés eredményeinek összegzése után a tanévben a korábbi 1 minőségfejlesztési csoport helyett a PIHGY tagoltságának megfelelően három, eltérő feladatokkal foglalkozó munkacsoportot hoztunk létre. A 2007/2008. tanévben a július 3-i Képviselőtestületi határozatot követő szervezeti változások miatt visszaálltunk az egy, háromtagú intézményi minőségfejlesztő csoport működtetésére. 2008/2009-ben 7 fő végzett minőségfejlesztő feladatokat (programok minőségbiztosítása, elégedettségi kérdőívek készítése, intézkedési tervek készítése, munkaközösségek munkájának értékelése, nyilvánosság biztosítása). 4

5 A vállalt feladatokat (a PIHGY működésének ésszerűsítését és az intézmény munkájának szélesebb körű megismertetését célzó javaslatokat) a kollégákkal való egyeztetés után elvégezték. Az általuk kidolgozott terveket, beszámolókat az alkalmazotti közösség elfogadta. A jogszabályi háttér változása miatt újabb, a későbbekben elvégzendő feladatot jelent a 2007/2008. tanévben mind a pedagógiai, mind az ügyviteli dolgozókra vonatkozóan elkészített teljesítményértékelések átalakítása a Közalkalmazotti minősítési rendszernek megfelelően Minőségfejlesztő munkánk Az alkalmazotti testület 2008 októberében úgy döntött, hogy a PIHGY munkatervében foglaltaktól eltérően intézményfejlesztési munkacsoport létrehozása helyett az intézményfejlesztési folyamat legfontosabb elemeinek kimunkálására célprémiumot tűz ki. A munkakörönként változó fejlesztési feladatokkal megbízott munkatársak vállalt feladataikat elvégezték. A tanévzáró értekezleten részletesen beszámoltak munkájuk eredményéről Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 1. Munkaközösségek tevékenysége A munkaközösségek vezetői a tanév során min. 4 munkaközösségi foglalkozást tartottak. Ezeken átlagosan az iskolák 61%-a vett részt. A megjelentek visszajelzései szerint a résztvevők elégedettségének mértéke 89%. 2. Munkacsoport-vezetők tevékenysége 2.1 Csoportjuk tagjainak havi rendszerességgel személyes konzultációt tartottak. 2.2 Összegyűjtötték a munkaközösségi események jegyzőkönyveit, félévenként értékelték a munkát. 2.3 A tanév során átlagosan 10 közös rendezvényt tartottak. 3. Tehetséggondozó foglalkozások szervezése október 15-ig elkészült az Esemény- és versenynaptár. 3.2 Valamennyi kerületi versenyen jelen volt a pedagógiai intézet képviselője. 3.3 Házilagos megvalósítással, nyomdai segítséggel elkészült a 11. Aranyalbum. 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 1. A tanév során munkatervünknek megfelelően, a DPTIOK tapasztalatait is felhasználva kiemelten foglalkoztunk a kompetenciaalapú oktatásnak a kerület intézményeiben történő elterjesztésével, a tehetséggondozás összefogásával és a hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésének módszertanával (differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, drámapedagógia, projektmódszer). 2. Országosan és a kerületben is nagyobb hangsúlyt kapott a kerületi iskolák munkájának értékelése, a kompetenciamérések során elért eredménye. A jogszabályok változása és a szélesebb figyelem miatt a tanév során kiemelt szerephez jutott a mérések összegzése, értékelése, ill. az intézmények felkészítése a mérések szakszerű lebonyolítására és a szolgáltatott adatok értelmezésére. 3. Éves munkánknak fontos része volt a kerületi intézmények szakmai segítése a közoktatásban folyó változások (törvényi előírások, ellenőrzési rendszer, oktatási programok, pedagógiai módszerek, szakmai feladatok) nyomon követésében. Továbbra is nehézséget jelent a szakmai segítségnyújtás tervezhetetlensége és egyenetlen elosztása kerületi és intézményi rendezvényen adtunk tájékoztatást a kompetenciaalapú oktatásról. A szakmai szolgáltatás minden területén (szaktanácsadás, tájékoztatás, továbbképzés, mérés) továbbadtuk a kompetenciafejlesztő programcsomagok kipróbálásának DPTIOK intézményi tapasztalatait. A PIHGY 21 bemutató foglalkozást szervezett a kerület pedagógusai számára. 5

6 5. Saját és kihelyezett akkreditált tanfolyamok, előadássorozatok és műhelymunka szervezésével segítettük a közoktatási paradigmaváltást. 23 kerületi óvónő és tanítónő teljesítette a 4 szemeszteres gyógytestnevelés szakirányú képzés 4. szemeszterét, és tett szakvizsgát. 23 fő vett részt 120 órás nem szakrendszerű oktatást segítő, kihelyezett továbbképzésünkön, 18 kerületi pedagógus gyarapíthatta nyelvtudását, és mintegy 300 fő vett részt a munkaközösségeken belül szervezett előadássorozatokon. 6. Munkánkban kiemelt szerepe volt a kerületi tehetségek gondozásának. A kiemelkedő tanulók számára 13-féle alsós készségfejlesztő és 20-féle felsős tanulmányi versenyt szerveztünk. Aranygála ünnepségünkön 86 felkészítő pedagógusnak adtuk át az önkormányzat köszönetét. Tanulmányi versenyeink mellett az intézmények pedagógusainak igényeihez igazodva havonta legalább egy felsős komplex tehetséggondozó foglalkozássorozatot tartottunk. 7. Évek óta fontos feladatunknak tekintjük a digitális technika kínálta lehetőségek terjesztését, a digitális tartalmak közvetítését, az intézmények tájékoztatását szolgáló eszközök megújítását. Rendszeresen frissített honlapunkat idén is több mint tízezer látogató kereste fel. Önálló oldala van a Helytörténeti Gyűjteménynek, és májustól a 99. Tehetségpontnak is. Szakmai anyagainkkal, programjainkkal nemcsak a módszertani, hanem a kompetenciafejlesztést segítő eszközrendszerbeli megújulást is segíteni kívánjuk. Előadótermünkben projektor és aktív tábla használatát is biztosítani tudjuk. 8. Több száz munkaórát fordítottunk pályázatok írására, a megnyert pályázatok elszámolására, projektfenntartási kötelezettségünk teljesítéséről való beszámolásra, ill. szakmai tevékenységünk széleskörű bemutatására (a PIHGY honlapjának folyamatos frissítésére, szakmai kiadványok készítésére, gyűjteményi bemutatkozó napok szervezésére, kerületi kiállítások létrehozására külső helyszíneken). 9. A tanév során 6 ISBN számos és 2 belső használatra szánt kiadvány készült intézményünkben, ezeket nyomdai úton állítottuk elő szeptember és július között pedagógiai és gyűjteményi szakmai anyagot állítottunk össze és nyomtattunk ki az önkormányzat és az intézmények tájékoztatására, illetve különböző kiállításokhoz, konferenciákhoz, munkaközösségi foglalkozásokhoz és versenyekhez. Fenti anyagok korrektúrái és sokszorosítása többnyire saját fénymásolónkon készült a kijelző alapján szeptembertől júniusig fekete-fehér oldal. 10 hónap alatt 35 nagy kerületi rendezvényünkre 2880 színes meghívót, versenyünkre = 1961, az Aranygálára 1239 színes oklevelet, emléklapot, fedőlapot készítettünk, a kiállításainkhoz szükséges képanyaggal, feliratokkal, füzetekkel együtt összesen kb színes oldalt nyomtattunk. 10. A kerületi munkaközösség-vezetők közös szakmai értekezleteit és kiemelt programjainkat két kivétellel a munkatervnek megfelelően teljesítettük. Az egyik változás abból adódott, hogy a 100-éves évforduló rendezvényeinek időpontja az önkormányzattal való egyeztetés miatt csak év közben alakult ki. Mivel a következő tanév elején nagyszabású helytörténeti konferenciát kell rendeznünk, ezért a 2009 májusára tervezett Hadiipar, katonák Pestszentlőrincen konferencia ennek része lesz. A másik változás az Aranygála és a Pedagógusköszöntő gazdasági megfontolásból történt összevonása és az Aranygála június 4-re tervezett időpontjának az önkormányzati nagyrendezvényekkel való ütközés miatt egy nappal korábbra hozása volt. 11. Kulturális tevékenységünk sorában kiemelkedő szerepük volt évfordulós rendezvényeinknek végén történészkonferenciával és makett-kiállítással zártuk a kerületi reneszánsz évet ben Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója kapcsán a PIK-kel közösen vándorkiállítást szerveztünk (az anyagot eddig 4 helyszínen mutattuk be), a felsős munkacsoport irodalmi műsorral és versennyel tisztelgett Kazinczy Ferenc emléke előtt, és tanulói kutató munkával emlékeztünk Radnóti Miklósra. Zenei és informatikai vetélkedőkkel ünnepeltük meg a Haydn évfordulót. 12. Külön elismerést érdemel a PIHGY keretében működő Sonore Vegyeskar, ill. a Drámapedagógiai műhely áldozatkész tevékenysége, mellyel emelni tudjuk a kerületi rendezvények színvonalát. 6

7 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Intézetünk a fővárossal kötött közoktatási megállapodás alapján széleskörű pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a kerület valamennyi óvodájának, általános iskolájának, de több területen segíti az önkormányzati fenntartású középiskolákat is. A szakmai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tevékenységünk az elmúlt tanévben is kiterjedt a helyi mérés-értékelésre, pedagógiai tájékoztatásra, pedagógus-továbbképzések, ill. szaktanácsadás szervezésére és a tehetséggondozásra. 3.1 Beszámoló a mérési csoport munkájáról (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) Az oktatási intézmények részéről az elmúlt időszakhoz képest jóval nagyobb mértékű érdeklődést tapasztaltunk a mérésekkel elsősorban az Országos kompetenciaméréssel - kapcsolatosan. Ez a kitüntetett figyelem az OKSIB üléseire (2008. október 6, december 10, május, június), ill. az egyes iskolák tantestületi értekezleteire történő meghívásokban nyilvánult meg. I. Méréseink Méréseinket - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a 2008-ban még érvényes ÖMIP-nek megfelelően összeállított éves munkatervünk alapján végeztük. A mérési statisztika az alábbi táblázatban látható: Időpont Megnevezés Évfolyam/osztály Mért tanulók (fő) szeptemberoktóber okt nov máj. 14. DIFER -írásmozgáskoordináció, -beszédhang-hallás, -elemi számolás Kerületi neveltségm.: A reklámok hatása, fogyasztóvédelem Kerületi idegennyelvi mérés* Kerületi középiskolás neveltségi mérés: A reklámok hatása, fogyasztóvédelem 21 iskola, minden első, összesen 42 osztály 4. és 8. évfolyam 1-1 osztálya 9 iskola, 18 osztály. 8. évfolyam 9 általános iskolában Német: 6 isk., 9 csoport Angol: 9 isk., 14 csoport 9. és 11. évfolyam 21 osztály Érintett pedagógusok (mérőbiztosok) (fő) 953 fő Kb. 70 fő (a mérést az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógusok végezték) 386 fő 18 fő 236 fő 9 fő 595 fő 8 fő Összesen 60 iskola; 90 osztály 2170 fő 105 fő + 3 fő (mérési csoport) = 108 fő A kerületi mérések értékelését eljuttattuk a mérésben résztvevő iskoláknak és a fenntartónak (VIKI; OKSIB). II. Az Országos Kompetenciamérés 2008-as kerületi eredményeinek feldolgozása 18 önkormányzati fenntartású általános és 3 középiskola OKM eredményeit dolgoztam fel a fenntartói, iskolai és telephelyi jelentések alapján. Átlagokat, tendenciákat és pedagógiai hozzáadott értékeket számoltam. A vizsgálódásom eredményeiről írt tanulmányt eljuttattam a fenntartóhoz, az OKSIB tagjaihoz és az érintett oktatási intézményekbe is. III. Pedagógiai hét (nov ) rendezvényeinek szervezése 7

8 2008. november 11. Integrált természettudományi oktatás 1) Dr. Nahalka István docens (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) előadása a természettudományi nevelés megújításáról. 2) Veres Gábor a Közgazdasági Politechnikum tanára az integrált természettudományos oktatással kapcsolatos saját többéves tanítási tapasztalatát osztotta meg a hallgatósággal. 29 elégedettségi kérdőívet kaptunk vissza. Program Szempontok Elégedettség * A teljes program szervezése 86,2 % 1. Előadás A témaválasztás aktualitása 93,1 Dr. Nahalka Az elhangzottak hasznossága 84,5 89,2 István Előadói stílus 90,2 2. Előadás A témaválasztás aktualitása 89,7 Veres Gábor Az elhangzottak hasznossága 91,4 91,4 Előadói stílus 93,1 A teljes rendezvény elégedettségi mutatója: 89 % IV. Mérési tájékoztatók (15 alkalom): szeptember 4. PIHGY: Tájékoztató anyag összeállítása a DIFER-hez az első osztályos tanítónőknek szeptember 18. PIHGY: Előadás az Igazgatóhelyettesi munkaközösség tagjainak az OKMről szeptember 24. Gulnet: Előadás a mérésekről a tantestületnek szeptember 25. PIHGY: A negyedik osztályos nevelők tájékoztatása az OKM-ről szeptember 26. Vajk: Igazgatói felkérésre vezetőségi beszélgetés az OKM kerületi eredményeinek értelmezéséről szeptembert 30. Kapocs: Igazgatói értekezlet október 3-4: Alsós konferencia az óvoda-iskola átmenetről, a DIFER eredményeinek ismertetése, október 8. ETALON nevelőtestületének a mérésekről december 1. Brassó nevelőtestületének a mérésekről december 4. PIGY: szaktanácsadói értekezlet a DIFER-ről december 11. Az Iskolasegítő munkacsoportnak további tájékoztató az OKM-ről január 28. Kastélydomb: Előadás nevelőtestületnek a DIFER-ről február 12. Brassó: A német munkaközösség tájékoztatása a kerületi idegen nyelvi mérésekről május 4. Vajk: Előadás tartása a neveltségi mérések iskolai eredményeiről június 19. Kandó: Nevelőtestületi tájékoztató az iskola mérési eredményeiről. V. Munkatervben nem szereplő feladatok - Előterjesztési anyag összeállítása az OKSIB tagjainak a kerületi mérésekről, és részvétel az OKSIB - üléseken: - Október 15: MFFPTI Tájékoztató meghallgatása a középiskolás mérésekről. - November 18: Részvétel a kerületi Környezetvédelmi Konferencián. - November 20-21: Részvétel a Megújuló energiák 2 napos konferencián. - Megbeszélés Magyar Mártával, az igazgatói munkaközösség vezetőjével a jövőbeni mérési rendszerrel kapcsolatban. - December 8. Részvétel a Darus Iskola Zöld műhely megnyitóján. - December 17. Találkozó a Pongrácz Lászlóval az OH mérési vezetőjével. - Január 29. Csontváry: Benkő Noémi bemutató órája a projektoktatásról. * A hallgatóság többre értékelte az integrált természettudományi tantárgyat tanító kolléga előadásának hasznosságát, mint az egyetemi szakemberét. Érdekes, hogy a téma aktualitásának megítélése nem teljesen egyezik meg a két előadónál, holott maga a téma egyezett. 8

9 - A kerületi mérési rendszer átalakítására javaslat kidolgozása. - Az OKM-ről szóló Városkép-cikkek összeállítása január: Felmérés készítése a tanulói fluktuációról február 5: Előadás tartása a Tehet a tehetségekért konferencián tehetségazonosítás témában. - Március 17. Nevelési Tanácsadó Konferenciáján előadás tartása a bemeneti mérések tapasztalatairól. - Mérőanyag összeállítása tehetségazonosításhoz. - Április 9: TIT MTA Konferencia: Megújuló energiák. - Április 24-25: Részvétel a Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szegeden. - Április 30: Vörösmarty: Szaktanácsadóknak rendezett óralátogatás vezetése a pedagógusértékelés szempontjainak összeállítása érdekében. - Május 15: OKI Műhelykonferencia a nemzetközi mérések hazai eredményeiről. - Május 26. PIHGY: Részvétel Szűcs Imre pszichológus (Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület) előadásán. Téma: A tehetségazonosító és tehetséggondozó hálózat működésének tapasztalatai. IV. Egyéb szakmai tevékenységek - A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári szakosztály titkáraként minden évben részt veszek a Rácz Tanár Úr Díjra és a Richter-díjra beérkező pályázatok véleményezésében, valamint az Országos Kémiatanári Konferencia szervezésében és előkészítésében. - Kémia szaktanácsadóként támogatói nyilatkozatok írása kémiatanári kitüntetésekhez, pályázatokhoz. - Az integrált természettudományos oktatás tantervének véleményezése. - Környezeti nevelési szakértőként a Bókay Árpád Országos Biológiaverseny pályázatának szakmai ajánlása. - ELTE egyetemi hallgató pedagógiai gyakorlatának vezetése október 1. ELTE: Előadás a mérési eredmények közzétételére vonatkozó szabályokról (törvényi előírások, személyiségi jogok, stb.), március 31: Részvétel a kémia munkaközösségi foglalkozáson, tájékoztató előadás az integrált természettudományi oktatás helyzetéről, a tanterv véleményezéséről. - A 2009-es Országos kompetenciamérés során külső (Puskás Ferenc Ált. Isk.) minőségbiztosítói feladatok ellátása. - Külső szakértői feladatok ellátása a 2008-as Országos Kompetenciamérésben lemaradó iskoláknál. - Segítségnyújtás a kispesti PSZK munkatársának az OKM eredmények értelmezésével kapcsolatosan. - Környezeti nevelési szakértőként támogatói nyilatkozat készítése az iskola pedagógusának, Krakkerné Berki Hajnalka pályázatához június 20: Részvétel a Helytörténeti Gyűjtemény Múzeumok éjszakája c. programjában, látványos kémiai kísérletek bemutatása. 3.2 Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó pedagógiai előadó, médiaszakértő) A pedagógiai tájékoztatói és médiainformatikai tevékenységet D. Kenedli Eszter nyugdíjba vonulásáig 2 fő, május 1-től 1 fő látja el. A tanév kiemelt feladata volt a könyvtári feladatok átadás átvétele (a könyvállomány kezelője Ritterné Pajor Csilla lett), ill. a teljes (5500 db) pedagógiai könyvtári állomány leltározása. Ennek keretében zajlott a 3500 tankönyvtári és 1500 pedagógiai szakirodalmi kötet adatbázisba vétele, az elavult, ill. a középiskolai tankönyvek állományból való kiiktatása. 9

10 Az állományból törölt tankönyveket kerületi általános és középiskolák könyvtárának ajánlottuk fel, az adományozási jegyzőkönyvek elkészítése a következő tanév elején történik. A leltározási jegyzőkönyvek végleges elkészítése, valamint a teljes körű szak- és tankönyvtári állomány adatbázisba vétele az egyéb pedagógiai és médiatájékoztatói feladatok ellátása miatt átnyúlik a 2009/2010 tanév elejére. A leltározás mellett végzett pedagógiai tájékoztatói tevékenységünk: TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE helyszín iskolák részvétel elégedettség I. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK 1. Előadás: Műveltséggyarapítás a könyvtár-pedagógia módszerével (P.hét) 2. Tankönyvbörze alsó tagozat taneszközök Nemzeti Apáczai Dinasztia könyvkiadók (Pedagógiai Hét: ) ETALON fő 90% ETALON Bókay fő 120 fő 3. Nyílt Tankönyvtári napok ( ) Könyvtár fő 100% 4. Tankönyvek kiválasztásának segítése (Folyamatosan: ) II. SZAKTANÁCSADÁS 1. Szakdolgozók kutatómunkájának segítése ( től, 06. hóig) 90% Könyvtár fő 95% PIHGY főiskolások egyetem. 2. Személyes szaktanácsadás Kastélydombi, Csontvári, ETALON, Piros, Pitagorasz III. SZELLEMI TEVÉKENYSÉG 1. Könyvtárpedagógiai Módszertár CD digitális segédlet könyvtáros-tanároknak 2. Olvasóvá nevelés - módszertani könyv kiadása 5 fő 100% 5 fő 90% PIHGY % PIHGY % IV. MÉDIAINFORMATIKA új dokumentumok frissítések 1. PIHGY weblapjának gondozása 95 db (óvoda, alsó és felső munkaközösségi progr.) 2. PIHGY Tehetségpont weblapjának szerkesztése és gondozása 3. Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény weblapjának szerkesztése és gondozása Teljes honlapszerkesztés, 45 dokumentum felvitele Teljes honlapszerkesztés, 25 dokumentum átmásolása V. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA MŰHELY ISKOLAI KÖNYVTÁROS-TANÁROKNAK 75 alkalommal 15 alkalommal ( tól) 10 alkalommal ( től) 1. Alakuló értekezlet ( ) PIHGY fő 95% 2. Műhelybeszélgetés ( ) ETALON fő 85% 3. Konzultáció a Módszertár CD digitális segédlet kapcsán ( ) VI. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA PIHGY % 1. Munkatervkészítés Szakkönyvtár munkaterve Könyvtárpedagógiai Műhely munkaterve 2. E-könyvek a weblapon 15 db dokumentum, 30 db fájl 2008/2009 évben folyamatosan 2008/2009 évben folyamatosan 10

11 TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE tartalma ideje VII. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK 1. Előadások az olvasóvá nevelésről FSZEK FPPI Nev. Tan. Battonya Mvásárhely helyszín iskolák részvétel elégedettség isk. ig fő 22 fő 40 fő 35 fő 60 fő 95% 100% 95% 100% 100% 2. Pályázatírás Tehet a tehetségért 15. k. PSZK % 3. Versenyeken való zsűrizés Prózamondó Kazinczy PÓDO Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója (Tóthné Kővári Csilla) A 4 főből álló óvodai munkacsoport a 2008/2009 évben is olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek a kerületi óvodákban szakmai munkát végző óvodapedagógusok szemléletének formálásához, szakmai ismereteinek, módszertani kultúrájának fejlődéséhez, bővüléséhez jelentősen hozzájárultak. Szakmai koncepcióm, hogy az új módszereket, pedagógiai eljárásokat úgy ismertessem meg az óvodapedagógusokkal, hogy azok a meglévő, jól működő munkájuk szerves részéve válhassanak. Fontosnak tartom, hogy az elméleti alapok és a gyakorlat együttesen kerüljön bemutatásra. A munkatervben megjelölt feladatok 100%-os teljesítése felett újabb feladatokat vállaltunk, amelyek a kerületben élő családokat is megszólították. Októberben került sor az óvoda iskola átmenetet segítő munkacsoport vezetésével két napos szakmai konferenciára, melyet a kerületi óvodapedagógusoknak, tanítóknak szerveztünk, közösen az alsós munkaközösséggel. A program célja az átmenetet segítő elméletek, módszerek technikák megismerése. Ebben az évben a pedagógiai hét óvodapedagógiai szakmai napjának témája a hagyományőrzés, népi mesterségek köré szerveződött. Sándor Ildikó tartott előadást A népi játékok módszertana és az óvónői attitűd címmel, amelyet a műhelyfoglalkozások keretében szervezett gyakorlati technikákkal való megismerkedés követte. Lehetőség nyílt népi gyermekjátékokkal, gyöngytechnikával való megismerkedésre, népi hangszer, mézeskalács készítésére. 17 alkalommal szerveztünk szakmai foglalkozást a kerületi óvodák együttműködésével A szakmai bemutatók témája a Fa, annak megjelenési lehetősége az egyes tevékenységi területeken keresztül. A vezető-helyettesi munkaközösség részére 4 alkalommal szerveztünk szakmai programot. Két alkalommal rendeztünk kiállítást májusban a gyermeknaphoz kapcsolódóan gyerekrajzokból a Rózsa Művelődési Házban, júniusban a alsós és felsős szaktanácsadóval közös szervezésben rendeztük meg az Alkotó Pedagógusok tárlatát a Városház Galérián. Az Angyalkert hagyományőrző játszóház a kerületi családoknak nyújtott lehetőséget, hogy megismerkedjenek a régi idők játékaival. A programon olyan játékokat próbálhattak ki a gyerekek, melyeket a kerületi óvodák óvodapedagógusai készítettek. A rendezvény szervezését az óvodai munkacsoport vállalta magára, amely jelentette az óvodákkal való kapcsolattartás, a játékok összeállítását, kivitelezés segítését, kísérőprogramok összeállítását, megszervezését, kapcsolattartást, helyszín előkészítését. 11

12 Munkaközösség neve Óvodai mk. Munkacsoportértekezlet száma 10 alkalom /6 fő Szakmai bemutatók létszám Vezető helyettesi programok Ped. hét létszám Kiállítás fő 2 + Határtalan gyermekvilág vándorkiállítás 20 óvodában Továbbképzés Konferencia /2009. évi munkatervben vállalt feladatok értékelése Dátum Ráfordított idő (óra) Tevékenység megnevezése, célcsoport Óvoda - iskola átmenetet segítő szakmai konferencia Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Tápiószentmárton Előadás a törvényi változásokról Célcsoport: Óvodavezető helyettesek Helyszín Eszterlánc Óvoda Dajka továbbképzés Célcsoport: dajkák Helyszín: Gyöngyszem Óvoda Szakmai nap Célcsoport: Óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház Bóbita Óvoda Német műhely szakmai bemutatója Célcsoport: Óvodapedagógusok, tanítók - Helyszín: Vackor Óvoda Fókuszban az integráció - konzultáció Fejlesztő műhely szakmai délelőttje Célcsoport: óvodapedagógusok Helyszín: SOFI Az ének munkaközösség szakmai délelőttje Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Szivárvány Óvoda A mozgás munkaközösség szakmai bemutatója Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Bóbita Óvoda A mese-vers anyanyelvi nevelés munkaköz. szakmai bemutatója Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Dráva óvoda A vizuális munkaközösség szakmai bemutatója - óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Zenevár Óvoda A mozgás munkaközösség szakmai délutánja Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Szivárvány Óvoda A vizuális munkaközösség szakmai délutánja Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Kerekerdő Óvoda Résztvevők száma Tevékenység értékelése (miért volt fontos, miben segítette a pedagógusokat) A konferencia lehetőséget teremtett az óvónők, tanítók közötti tapasztalatcserére, szakmai műhelyfoglalkozások keretében a gyakorlatban alkalmazható módszerek átadására. Kérték az ilyen jellegű szakmai előadások, megbeszélések szervezését. A jelenlévők 100%-a kiválónak a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelték a programot. A dajka feladata a csoportban - gyakorlatorientált szakmai délelőtt. A jelenlévők 44% -a kiválónak 56% jónak értékelte a programot. A népi játékok módszertana és az óvónői attitűd volt a témája az óvodai szakmai napnak. Dr. Sándor Ildikó előadását 52% kiválónak, 22% jónak, 22% közepesnek 4% gyengének értékelte. A műhelyfoglalkozások a 4-fokú skálán 3.94 minősítést kaptak A Márton napi hagyományok bemutatása a német csoportban A szakmai programon részt vevő pedagógusok 89%-a kiválónak, 11% -a jónak értékelte a programot. Fontos, hogy az integrációt felvállaló intézmények folyamatos segítséget kapjanak. A fa témakörében énekes, mondókás tevékenységeket figyelhettek meg a pedagógusok. A jelenlévők 87%-a kiválónak, 13%-a jónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelték. A fa témakörében szakmai bemutatót szerveztünk 2 csoportban. A jelenlévő pedagógusok a két csoportban látottakat 92% -ra, a délelőtt szervezését 100%-ra értékelték. A fa témakörében szakmai bemutatót szerveztünk 2 csoportban. A jelenlévő pedagógusok a két csoportban látottakat 96%-ra, a délelőtt szervezését 95%-ra értékelték A jelenlévő pedagógusok a két csoportban látottakat 100% -ra, a délelőtt szervezését 100%- ra értékelték. A kerületi mozgás mentor óvodapedagógusoknak bottal végezhető gyakorlatokat állított össze. A jelenlévők 100%-a kiválónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelték a programot. A kerület vizuális mentora a fa felhasználhatósága a kézműves tevékenységekben témában gyakorlati technikákkal ismertette meg a pedagógusokat. A jelenlévők 100%-a kiválónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelte. 12

13 ig Külső világ munkaközösség szakmai délutánja - óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Napraforgó Óvoda A német műhely szakmai délelőttje Célcsoport: Óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Vackor Óvoda A fejlesztő műhely szakmai délelőttje Célcsoport: Óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Dráva Óvoda A dajka megváltozott szerepéről előadás. Dajka továbbképzés Célcsoport: dajkák Helyszín: Napsugár Óvoda A mozgás munkaközösség szakmai délelőttje - óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Csemete Óvoda Az ének munkaközösség szakmai délelőttje Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Kerekerdő Óvoda A fa témakörében óvodai foglalkozáson vettek részt a külső világ munkaközösség szakmai délelőttjén Helyszín: Zöld Liget Óvoda Vizuális munkaközösség szakmai délelőttje Célcsoport: Óvodapedagógusok, tanítók Helyszín: Vándor Óvoda Szakmai délelőtt Célcsoport: Vezető-helyettesek Helyszín: Napraforgó Óvoda Szakmai délelőtt Célcsoport: Vezető-helyettesek Helyszín: Nyitnikék Óvoda Gyermekmunka kiállítás Célcsoport: Gyerekek, szülők, pedagógusok, kerületi lakosok Angyalkert Hagyományőrző játszóház Célcsoport: gyerekek, szülők Helyszín: Bókay kert Alkotó pedagógusok tárlata Célcsoport: óvodapedagógusok, tanítók, tanárok Helyszín: Városház Galéria A külső világ munkaközösség vezetője az újra papír előállításának módszereit mutatta be. A jelenlévők 100% kiválónak a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelték a programot. A jelenlévők betekintést nyerhettek a német csoport mindennapi életébe. Lehetőség nyílt megismerni a német nyelv használatának lehetőségeit. A jelenlévők 97 % kiválónak 3% jónak, hasznosnak értékelte a programot. A jelenlévők a fa témakörében a tevékenység közbeni fejlesztési lehetőségeket ismerhették meg. A jelenlévők 78 % kiválónak 22% jónak, hasznosnak értékelte a programot. Az integrált nevelés adta plusz feladatokkal való ismerkedés, és lehetőség az óvoda mindennapi életébe betekinteni. A jelenlévők 100% kiválónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelte a programot. A fa témakörében drámapedagógiai elemekkel kombinált mozgásos tevékenység megfigyelése. A jelenlévők 100% kiválónak a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelték a programot. A fa témakörében a Március 15- hez kapcsolódó népi játékokat figyelhettek meg a pedagógusok. A jelenlévők 100% kiválónak a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelték a programot. Lehetőségük nyílt megtekinteni az óvoda udvara adta lehetőséget a tapasztalatszerzésre. A jelenlévők 69% kiválónak, 31% jónak értékelte a programot. A fa témakörében két csoportban vizuális tevékenységeket figyelhettek meg a pedagógusok. A jelenlévők 100%-a kiválónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelte a programot. A víz világnapjához kapcsolódóan két csoportban figyelhették meg a pedagógusok a tevékenységeket. A jelenlévők 100%-a kiválónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelte a programot. A Föld világnapjához kapcsolódóan figyelhettek meg gyakorlati tevékenységeket a pedagógusok. A jelenlévők 89% kiválónak, 11% jónak, a munkájuk végzéséhez hasznosnak értékelte.. A kiállításra 20 óvodából érkeztek rajzok, alkotások. Szakmai zsűri minden óvodából 3 alkotást állított ki. A kiállítást Szaniszló Sándor alpolgármester úr nyitotta meg és adta át az oklevelet a gyerekeknek. A 20 óvoda együttműködésével létrejött programot kiegészítette a Turi házaspár által vezetett táncház, valamint a Helytörténeti Gyűjtemény sátra. A három munkaközösség közös szervezésében létrejött kiállításon a kerületi pedagógusok alkotásai voltak láthatóak. 13

14 3.3.2 Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója (Madárné Gyurján Ildikó A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy képes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem kapna meg. Gilbert Keith Chesterton A 7 munkaközösség-vezetőből álló munkacsoportot ebben az évben is az együttműködés jellemezte. A két havonta megrendezésre kerülő összejövetelek alkalmával megvitattuk azokat a napirendi pontokat, amelyeket az egyes csoportok időről időre elterveztek. Ezen túl szinte minden hónapban találkoztunk, vagy egyéb módon konzultáltunk egymással, mert a kéthavonta történő értekezlet nem biztosította a számunkra, hogy a munkánk összehangolt, és sikeresen megvalósítható legyen. Ezért a jövő évre javasoljuk, hogy az eredetileg megszokott havi összejöveteleket állítsuk vissza. A munkacsoport kiemelt közös nagy rendezvényei egyetlen kivétellel megvalósulásra kerültek. A Víz világnapja alkalmából szerettünk volna az iskolák számára Környezeti konferenciát szervezni, de ezt rajtunk kívül álló okok miatt nem valósítottuk meg. Nem láttuk értelmét annak, hogy egy központilag megrendezésre kerülő önkormányzati konferencia után egy újabb ilyen témájú rendezvényt tartsunk a közoktatási intézményeknek. Itt jegyzem meg, hogy a következő évben figyelnünk kell arra, hogy a központi rendezvényekkel jobban összehangoljuk a saját rendezvényeinket. Az őszi Pedagógiai hétre tervezett konferencia idején betegeskedő Makó Margit helyett vállaltuk a Mit tehetünk a tehetséges gyermekért? című konferencia megszervezését és lebonyolítását. A konferencia nagy sikert aratott. Itt szeretném külön kiemelni az igazgató-helyettesi munkaközösség frissen megválasztott vezetőjének, Jámbrik Katalinnak a munkáját, aki összegyűjtötte a kerület iskoláiból a délutáni tanórán kívüli tehetséggondozással kapcsolatos adatokat, és a konferenciára ezekből az információkból hasznos előadást készített. Ugyancsak ezen a konferencián hangzott el Csermely Péter professzor javaslata, melynek hatására munkacsoportunk indítványozta, hogy Pedagógiai Intézet a Lőke Józsefné által vezetett Szeretve Tanulni Egyesülettel közösen pályázza meg a Tehetségpont címet. Ennek a pályázatnak a megírását, valamint a koordinátor szerepét szintén magamra vállaltam március 1- én elnyertük a Tehetségpont címet. Ehhez megterveztem és Szujkó Imréné segítségével elkészítettünk a logót, amely a 99. Tehetségpontot és intézetünket egyaránt fémjelezni tudja, és amelyet ettől kezdve a kerületi intézmények is használhatnak. (A SOFI ezt már meg is tette. ) A kerületi TV, a Városkép és a Helyi Téma is beszámolt arról, hogy létre jött a 99. Tehetségpont, amelyben a 18. kerületi lakosok a tehetséggondozáshoz szakértői team segítségét vehetik igénybe. Az iskolasegítő munkacsoportba tartozó minden munkaközösség meg tudta valósítani tervezett feladatait. Kiemelt szerep jutott ebben az évben a bemutató óráknak, és ezzel együtt a gyakorlatiasság felé való elmozdulásnak, továbbá az olyan rendezvényeknek, mint a Pályaválasztási Ankét, a tankönyvbemutatók vagy pl. az igazgatóhelyettesi munkaközösség külső helyszíneken tartott értekezletei, amelyeken az érdeklődők megismerkedhettek a kerületi intézmények tevékenységével, mindennapjaikkal. Anyagi lehetőségeink szűkössége miatt ebben az évben nem tudtuk megszervezni Molnár V. József néprajzi előadássorozatát. Az élvezetes, gyakorlati segítséget jelentő tréninget a napközis munkaközösség tagjai nagyon szeretik, ezért a következő tanévben mindenképpen indítani fogjuk a munkacsoport rendelkezésére álló keretből. 14

15 Munkaközösségek beszámolói: Igazgatóhelyettesi mk. (Jámbrik Katalin) Dátum Időtart. Tevékenység megnevezése (felelősök, helyszín) Célcsop. Tevékenység eredménye Az idei év tevékenységeinek meghatározása Munkaközösség-vezető választása szept. 3 óra Igh.-k Maadadiné Borbély Mária:Tájékoztató a évi OKÉV mérések eredményeiről eredményeket? nov febr márc május 14. vált. 4 óra 4 óra 3 óra - Részvétel a Pedagógiai hét programjain Kondor KH Miben segítheti a gyermekvédelem a tehetséges tanulókat? című konferencia előadásain való részvétel. - A nem szakrendszerű oktatás szakértői szemmel - Pedagógusértékelés a változó KJT tükrében Kalmárné Takács Erzsébet előadása - SOFI tevékenységének megismerése Kálmán Katalin igazgatónő - Eötvös Loránd Általános Iskola bemutatása Kuba Gábor igazgató úr - Biztonságos Iskola Mozgalom Molnárné Posta Júlia előadása - Tehetségpont ismertetése (Madár Ildikó) - Az idei tanév értékelése - Jövő tanév tevékenységeinek megtervezése Gyermek- és ifjúságvédelmi mk. (Makó Margit) Igh.-k Igh.-k Igh.-k Igh.-k Mérés értékelés szerepe, jelentősége az igh. munkájában. Hogyan kell értelmezni a meglévő - Minden igazgató helyettes részt vett valamelyik /vagy több/ rendezvényen, nagyon eredményesnek tartották a Pedagógiai hét programjait. Sok érdekes információval gazdagodtunk. A Tehetségpont kialakítása fontos feladat. - Az előadás bemutatja, hogyan lehet a pedagógusokkal közösen a program segítségével boldogulni e területen. Dátum Időtartam Tevékenység megnevezése Célcsoportok Tevékenység eredménye ,00 10,30 Alakuló értekezlet, Ösztöndíj progr oszt. és Útravaló pr oszt. Mayer Zsuzsa, HHH-s kategória értelmezése Hsz.: PIHGY Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök Tanévkezdés: hatékonyabb és könnyebb munkavégzés, kapcsolattartás kiépítése ,00 10,30 Konfliktuskezelés, Gordontréning, agresszió kezelése: Makó Margit - PIHGY ,00 10,30 Pedagógiai Hét: - Kondor B. Művelődési Ház ,00 10,30 A tehetséggondozás lehetőségei a tanórán kívüli nevelőmunkában Kondor B. Művelődési Ház ,00 10,30 Bűnmegelőzési előadás: dr. Topa Zoltán hadnagy; Zsiráfnyelvről ízelítő: Madár Ildi - PIHGY ,00 15,00 Katasztrófa- és polgárvédelmi ifjúsági verseny Bókay-kert ,00 17,00 PODO-HÍD Kondor B. Művelődési Ház Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felel. Óvodai és iskolai gyermekvéd.fel. fejlesztőpedag. Óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelősök Iskolai gyermekvédelmi felelősök Romológiai munkaközösség tagjai (gyermekvédelmi felel.) ,00 10,30 Záró értekezlet - PIHGY Gyermekvédelmi felelősök ,00 14,00 Drogprevenciós nap Gyermekjóléti Központ és Kondor B. Művelődési Ház Iskolai gyermekvédelmi felelősök Munkánk hatékonyabbá tétele, problémamegoldásunk javítása Pedagógusok továbbképzése Tehetséggondozás Prevenció Polgárvédelmi ismeretek szerzése, gyakorlatba való átültetése és gyakorlása Cigánykultúra ápolása, hagyományőrzés Éves munka értékelése, jövő tanév előkészítése Megelőzés. Ne nyúlj a drogokhoz! Ismeretszerzés diákok körében 15

16 Hátrányos helyzetű és roma gyermekekért mk. (Lőke Maya) Dátum Időtart. Tevékenység megnevezése Célcsop. Tevékenység eredménye, további teendők Havonta Hetente, Óvodáshavonta kortól 2008 november 16,17, január 19,20,21 január február 5. április 21 és július 25-aug. 1-ig Gyenesdiás Kicsiknek Játszóház Serdülőknek a Norvég pályázat keretében hetente foglalkozások, közös karácsony, farsang, anyák napja, mozi, színház. 3 nap Tanulmányi kirándulás Téma: A jövő vállalkozás ismereti központja. Helyszín: Szeged Képzés: Minden gyerek konferenciája Téma: A sikeres Norvég pályázat. Gyermekvédelmi konf. 5 A Roma kultúra és alkalom hagyományai 4 nap Drog prevenció tanf. Kispesti Gyermekjóléti Központ 400 fő PÓDO-HÍD fesztivál Rajz, ének, zene, próza, t ánc 70 fő Nyári ROMA tábor /Konfliktuskezelő, önismereti, közösségformáló tréningek/ 17 fő középiskolás Munkaközősség tagjai Főiskolai hallgatók Civil szervezetek Középiskolások Pedag., szoc.mu. Minden korosztály 6 évestől 16éves korig, ifivezetők Az egyik legfontosabb tevékenységünk a csellengőknek hasznos időtöltést teremteni óvodástól felnőtt korig. Pályorientáció, önismereti tréningek, önéletrajzirás, állásinterjúk, munkahelylátogatások (folyt. nyáron) f Rendszeres programok: ifivezetői, önismereti tréningek, játéktanítás Eredmény: áprilisban csatlakoztak a JAM-hez és elvégezték a tanításhoz szükséges tanfolyamot 21 fő (tanítók, tanárok, szoc. munkások, gyógypedagógusok) Óralátogatások Szegeden és Kiskundorozsmán Előadást tartottam az ELTE hallgatóinak. További lehetőség bemutatni romológiai munkánkat, ami mintaszerű a 18. kerületben. Pályaorientáció 7. osztályosoknak Hunyadi Gimnáziumon túl további középiskolákban tájékoztatót tartani Ingyenes drogprevenció, szabadidő-szervezés,, áldozattá válás Több naposra kell tervezni. ROMA-MAGYAR diákok együtt szereplése A Roma hagyományok szokások, a táj megismerése, tréningek Pályaválasztási és osztályfőnöki mk. (Szedmák Ágnes) Dátum Időtart. Tevékenység megnevezése Célcsoport Tevékenység eredménye, további teendők X óra Tájékoztató előadás: A 2008/09-es tanév pályaválasztási teendői, változások a középiskolai beiskolázással kapcs. A TISZK-ek szerepe a középfokú oktatásban Helyszín: Brassó ÁI Osztályfőnöki munkaközösségvezetők, pályaválasztási felelősök 8. évf. osztályfőnökei A kollégák pontos tájékoztatást kaptak a változásokról, egyeztettük a tanév legfontosabb teendőit. Eredményességi mutatók: az iskolák 70 % -ának képviselője volt jelen. Értékelő lapok átlaga: 4.0 II IV ,5 óra 2 óra Tájékoztató előadás : Megbeszélést tartottunk a továbbtanulási lapok kitöltésének a gyakorlati tapasztalatairól. Összegeztük a központi felvételi tapasztalatait. Helyszín: Brassó Utcai Általános Iskola Osztályfőnöki módszertani bemutatót tartottunk, drámapedagógiai játékokat tanultunk. Meghívott előadó: Ledő Mária drámapedagógus Helyszín: Brassó ÁI Osztályfőnöki munkaközösségvezetők, pályaválasztási felelősök 8. évf. osztályfőnökei. Osztályfőnöki munkaközösségvezetők, pályaválasztási felelősök 8. évf. osztályfőnökei. Bemutatásra került az elektronikus adatkitöltő rendszer működése gyakorlatban is, interaktív tábla segítségével. A tapasztalatcsere hasznos volt, valószínűleg a következő tanévben egyre több iskola fogja az elektronikus adatkitöltő rendszert választani. Eredményességi mutatók: az iskolák 65% -a volt jelen. Értékelő lapok átlaga: 4.0 Egy- egy módszer bemutatása interaktív tábla segítségével. Munkánk értékelése, jövő tanév munkaterve. További teendők: információcsere hatékonyságának javítása (kapcsolattartás erősítése en is). Eredményesség: iskolák 45 %.-a volt jelen. Értékelő lapok átlaga: 3,8 16

17 Napközis mk. (Lesnyák Mária) Dátum Időtart. Tevékenység megnevezése Célcsop. Tevékenység eredménye, további szept óra 2008.nov. 13. Kondor Isk jan óra Kondor Isk márc óra Kondor 2009.máj óra Kondor 2 óra - Alakuló értekezlet -A Ped. Hét Szervezési feladatai - Az éves munka elfogadása Kondor Isk.. 2 óra Ped.Hét.: Napközis bemutató foglalkozás Téma: Kompetencia alapú foglalkozások a napköziben Tanító: Nagyné Manczinger Anikó 2. osztály 2 óra Téma : A délutáni foglalkozások sikere Ötletek, beszámolók, tapasztalatcserék. A délután ne csak a hf.-ról szóljon. Szeressen a gyermek a napköziben lenni! 2 óra Téma: Mivel nagy volt az érdeklődés az általam végzett állatasszisztált foglalkozásról, ezért a kollégák kérésére bemutattam annak elméleti és gyakorlati részét, utalva annak fejlesztő céljára. 2 óra - Az év értékelése és a jövő év megtervezése, előterjesztésekkel. - Súlypontok kiértékelése - A jövő év terve. Napközis mk. Napközis és tanító mk. Napközis mk. Napközis mk. Napközis mk. teendők -Pontos tervezés és előkészítés. -Iskolák napközis munkájának segítése. A kollégák megfigyelhetik, hogy mitől lesz egy foglalkozás kompetencia alapú, megismerkedtek sok fejlesztő játékkal és feladatokkal. Nem csak a házi feladatok elkészítésével lehet fejleszteni a tanulók képességeit,/ha egyáltalán ez annak mondható/ hanem sokféle más feladatokkal. Új módszer, és egyben egy új fajta motiváció a tanulók részére. Nagy sikere volt. - A tanévben megvalósuló programok kiértékelése, és eredményességeik. Miben, hogyan kell változtatni. Fejlesztő pedagógia mk. (Dobó Márta) Dátum Időtart. Tevékenység megnevezése Résztvevők Tevékenység eredménye Szeptember Egész napos Szüreti fesztivál, Szeretve Tanulni Egyesület Fejlesztő pedagógusok November Részvétel a Pedagógiai Hét Fejlesztő Hasznos információk programjain pedagógusok November 13., 9 órától Résztvevők száma igen magas Február 5. Március 17. Iskolasegítő csoport napja: 1.Előadás és bemutató: A mozgásterápia jelentősége az általános iskolában, tartotta: Vargáné Karsai Emese 2.Előadás és bemutató: A nem szakrendszerű oktatás és a fejlesztő ped. kapcsolatáról, Szarkáné Bognár Andrea Konferencián való részvétel Nagy Sándorné előadása: Az alulteljesítő tehetséges gyermek pszichodinamikai megsegítése A Nevelési Tanácsadó konferenciasorozata A Pedagógiai Intézet munkatársai az Óvoda-iskola átmenet problémája címmel tartottak kerekasztalbeszélgetést Fejlesztő pedagógusok Szakmai összetételű közönség 60 fő szakmai összetételű közönség (tanárok, tanítók, gyógytest, gyógyped., fejl.ped, ig. helyettesek) 100%-os elégedettség, a résztvevők szerint rendkívül színvonalas, jól szervezett délelőtt volt. Rendkívül jó visszhangú, értékes előadás volt. A programot megelőző és követő reakciók az óvodai fejlesztő pedagógusok részéről felveti a sokkal konstruktívabb és egymás kompetenciáit figyelemmel kísérő kommunikáció elsajátítását, amely egyetlen záloga lehet a két intézmény együttműködésének. Mindezek ellenére a legmagasabb részvételi arányt tapasztaltuk, ami a téma fontosságát hangsúlyozza. Április 23. PŌDO-HÍD Fesztivál Kollégáim közül többen vettek részt lebonyolítóként, felkészítőként. 17

18 Integrációs összekötő (Vályiné Orbán Dóra) Dátum Időtart. Tevékenység megnevezése Célcs. Tevékenység értékelése szeptember Havanna napok: judo verseny - drámapedagógia óra 60 fő 50 fő november 19. szerda 9 óra november 20-án Február 22-én 10 óra 14 óra Logopédiai konferencia: - korai beszédfejlesztés - hangképzési zavarok - afázia Bemutató óra matematika 4. oszt.: egyéni fejlesztés, módszerek. Tanár: Csík Árpádné Nemzeti Tankönyvkiadó bemutatója. Előadó: Remeczné Komár Gabriella 240 fő 20 fő 35 fő Ebben az évben is népszerűek voltak programjaink. Jövőre is vállaltuk szervezésüket, lebonyolításukat. Fontos szerepe van az integrációban! Elméleti és a gyakorlati bemutatók nagy sikert arattak. Vidékről is sokan jöttek. Minőségbiztosítási kérdőíveken kiváló értékelés. A kollégák várják a folytatást. 10 főre hirdetett órára 20-an jöttek. Nagyon jó hangulatú órán egyéni és csoportos fejlesztéshez kaphattak ötleteket a kollégák. Kiválónak minősítették az órát a megjelent kollégák, várják a folytatást. A kollégák szerint hasznos volt, és jövőre is szeretnék, ha rendeznénk ilyen fórumot. 26-án Április 23-án Május én 14 óra 9 óra 9 óra JAM fontossága. Előadó: Lőke Józsefné PODO fesztivál aktív részvétel Balatonakali sporttábor - szervezés, lebonyolítás Játszóház SOFI-ban 18 fő Kb. 200 fő 63 fő 250 fő Ennek eredményeként 3-an elvégeztük a 4 napos képzést. Egész napos programon,mint szervező vettem részt. A rajzversenyen tanítványaim: nívó díjat, II. és III. helyezést kaptak. Fontos szerepe van a másság elfogadtatásában. 10 judos a többségi iskolákból jött. Ebben a sport és integrációs táborban a gyerekek sokat tanulnak és nagyon jól érzik magukat. megismerik a másságot. Ez az igazi integráció! 8 éve vezetem a tábort. Tánc témakörben. Nagyon színvonalas programok voltak. Jövőre is folytatjuk ezeket a programokat. Ebben a tanévben 2 szer voltam mérni a kijelőlt iskolákban / 5 osztályban/. 18

19 3.3.3 Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója (Patakfalvi Attiláné - Fábián Zoltánné, Lázárné Szabó Szilvia) Az alsós munkacsoportba mindössze két külső munkatárs tartozik. Mivel ilyen kevesen vagyunk, igen nagy munka hárult ránk. Lázárné Szabó Szilviának megterhelő iskolai munkája (28 első osztályos), Fábián Zoltánnénak pedig továbbtanulása miatt volt különösen nehéz az idei tanév szakmai munkájának megszervezése. Mindkét kolléga idejét igyekeztem a lehető legcélszerűbben igénybe venni. A rájuk bízott feladatokat mintaszerűen végezték mindketten. Fábián Zoltánné a komplex anyanyelvi versenyeket, Lázárné Szabó Szilvia a környezeti nevelés területét konferencia, rajzpályázat irányította. Kollégáimmal havonta szakmai konzultációt tartottunk. A minőségi munka érdekében minden hónapban az elvégzett munkát értékeltük, és áttekintettük a következő hónap teendőit. Jól tudtunk team munkában dolgozni. A tanév második felétől új feladatot kaptunk: megkezdőzött az alsó tagozatos tehetségek diagnosztizálása. Ehhez anyagokat állítottunk össze, kidolgoztuk a diagnosztizálás módjait, ill. a tehetséggondozás feladatait. Munkánk része lesz a következő tanévben az évfolyamok felkészítése: a tehetségek felismerése, tanórai- tanórán kívüli tehetséggondozás, differenciált tanórák megszervezése, személyre szabott tehetséggondozó programok kidolgozása. A felzárkóztatáshoz, ill. SNI tanulók fejlesztő programjához is adunk segítséget. Megfigyelő táblázat, ill. Képességcsokor vezetésével kap az osztály képességeiről tükröt a nevelő. A tanítók szakmai felkészítését e témában minden alsó tagozatos nevelő számára szeretnénk biztosítani. Szakmai munkáink, összejöveteleink, rendezvényeink Munkaközösségi foglalkozások 9 alkalommal Évfolyam értekezletek Mind a négy évfolyam számára év elején a tanévre felkészítő értekezletet tartottunk 4 alkalom Mérésfelkészítés 2 alkalommal Bemutató foglalkozások, óraelemzések 14 alkalommal Előadások, konferenciák 7 alkalommal Óvoda-iskola átmenet segítése 4 alkalom Versenyek, tehetséggondozás Évfolyamonként, témánként összesen 17 alkalom Óralátogatások, igazgatókkal szakmai konzultációk 35 alkalom Alsós szaktanácsadó munkacsoport összejövetele havonta 1 alk.,9 hó Módszertani kiadványok 2 db Szülők segítése táblázat oviknak 1 alk. Kapcsolat társintézményekkel 5 alk. Téma, tartalom Szakmai munka minőségének javítását célzó témák. - A megismerő munka hatékonysága - A DIFER mérés - A kompetencia alapú oktatás - Kompetenciamérés - Szövegértés fejlesztése Az elsős tanítók DIFER, illetve a 4. évfolyamon tanítók kompetencia mérése Humán, reál tárgyak a kooperatív tanulás, a projekt módszer, környezeti nevelés, a vizuális kultúra, a differenciált oktatás témákban Környezeti, nem szakrendszerű oktatás, kompetenciák, képességek fejlesztése a tanítási órákon Konferencia: óvónők-tanítók, bemutató foglalkozások, nyílt órák matematika, mesemondó, versmondó, természetismereti, komplex anyanyelvi, rajz, felolvasó, ének A Paletta program, kompetencia alapú oktatás segítése A hónap szakmai munkájának értékelése, programok megbeszélése, szakmai konzultáció A ló tetején maradva, Képességfejlesztő játékgyűjtemény Összesítő táblázat az iskolák nyílt óráiról Részvétel, célközönség Minden alkalommal átlag pedagógus jelenlétével, kb. 300 fő Közel 150 tanító részvételével 68 fő részvételével 497 fő részvételével 563 fő részvételével 156 fő részvételével 850 fő iskolás részvételével 55 pedagógus 9X3 fő 500 fő 20 óvodának Nevelési tanácsadó, SOFI szakmai 42 fő konzultáció, előadás Pályázatok 2 alk. Legszebb füzet, Ne bántsd a fát - rajzpályázat 89 fő Felzárkóztatásra szoruló, ill. SNIs tanulók fejlesztése 3 alkalom Megfigyelési táblázat, képességcsokor elkészítése 63 fő 19

20 Összesen : 110 alkalom 2483 pedagógus 850 fő tanuló 20

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft)

Ráfordított munka mennyisége (óra) Ráfordított költség (Ft) Összesítő táblázat Szakfeladat megnevezése PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK (856020) KÖZÖS INTÉZETI ÉS/VAGY MUNKACSOPORT RENDEZVÉNYEK MUNKAKÖZÖSSÉGI ÉRTEKEZLETEK MUNKAKÖZÖSSÉGEN BELÜLI MÉRÉSEK EGYÉNI,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve

A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve A felsős munkacsoport 2010-2011. évi munkaterve Kalmárné Takács Erzsébet munkacsoport-vezető A 11 kerületi munkaközösség vezetőjéből álló munkacsoport az általános iskola felső tagozatán szaktárgyakat

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus

Augusztus Tantestület. Mitev Ivánné igazgatóhelyettes. Augusztus Augusztus 24. ALAKULÓ ÉRTEKEZLET Augusztus 25. 11. 00 Augusztus 24 27. 24. 9 10 - ig 25. 9 10 - ig 9 10 ig 10 11 ig 11 12 - ig 26. 9 10 ig 9 10 - ig Augusztus 26. Augusztus 27 28. 1 Augusztus 31. Augusztus

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása

Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása 2008/2009. tanév Az óvoda-iskola kapcsolat, az átmenet gyakorlati megvalósulása Helyzetelemzés: Minden gyermek életének meghatározó élménye az iskolába lépés időszaka. Ekkor az óvoda játékos világa után

Részletesebben

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez

1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez 1. sz. melléklet a 23/2009. (V. 22.) OKM rendelethez Képesség-kibontakoztató, integrációs támogatás felhasználásának kerete általános iskolai székhely, tagintézmény esetén: KÖTELEZŐEN MEGALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17

A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 A Balatonfüredi Eötvös Loránd Általános Iskola és a Pécselyi Tagintézmény munkaterve 2016/17 Jóváhagyta a nevelőtestület: 2016. 08. 31. Készítette: Diószeghy Leopoldina igazgató Balatonfüred, 2016. 08.

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25.

- ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. - ÁLTALÁNOS FELADATOK - 1. Beszámoló a 2010. évi feladatvégzésről felelős: Both Éva határidő: január 25. 2. Jelentés a 2010. évi létszámadatokról és a beáramlásról felelős: Békés Zoltán, Kiss Máté határidő:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv

Lépésről- lépésre Munkaközösség Munkaterv Lépésről- lépésre Munkaterv 2014/ 2015. nevelési év Készítette: pedagógus Lépésről-lépésre munkaközösség vezető Lépésről-lépésre munkaközösség munkaterv 2014/2015. nevelési év A Lépésről-lépésre munkaközösség

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY

TÁMOP / EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0019 EGYÉNI FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ CSOPORT A KOOPERATÍV TECHNIKÁK BEVEZETÉSÉNEK KIDOLGOZÁSÁRA DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MŰHELY MUNKATERV -csoportvezető Somogyi Mónika Dég, 2010. január

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK

TOVÁBBKÉPZÉSEK ÉS MŰHELYFOGLALKOZÁSOK MÉRÉSI ÉRTÉKELÉSI TANFOLYAMOK Az FPPTI Mérési Értékelési Osztálya a 2007/08 as tanév első félévében az alábbi akkreditált tanfolyamokat tervezi indítani: A hozzáadott érték mit és miért mérünk? (Tudás,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és

Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és Kedvezményezett neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1054 Budapest Akadémia u. 3.) A projekt címe: Az oktatás és nevelés minőségének és hatékonyságának fejlesztése a Klapka György Szakközép és

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje

A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje A Sátoraljaújhelyi Tehetségpont hatókörében működő műhelyek működési rendje I. Alapfogalmak A Működési rend fogalomhasználata azonos az Országos Tehetségpont által kiadott Fogalomtár a Tehetségpontok számára

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21.

EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, február 21. EPSZTI és RPI Szaktanácsadói értekezlet Budapest, 2017. február 21. Szaktanácsadás segítség, támogatás, támasz, segítségnyújtás, (be)biztosítás közreműködés, segédeszköz, megsegítés Nem alá-főlé rendelt

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2014/2015. NEVELÉSI ÉV SZEPTEMBER 1. 09.01.- Szülői értekezletek megtartása 09.19. 2. 09.24. Ősz a Szigeten c. óvodai Botosné Simon rendezvény Edit Időpont: 09.30 órától 3. 09.26- ig Beválogatás, felmérés a tehetséggondozó műhelyekbe

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben