BESZÁMOLÓ A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2008-2009."

Átírás

1 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, június 29. Frank Gabriella igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL Személyi feltételek Tárgyi feltételek Munkatársak továbbképzésének megvalósulása Belső ellenőrzés Minőségfejlesztés Minőségfejlesztő munkánk Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 5 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 5 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Beszámoló a mérési csoport munkájáról Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója Az iskolasegítő munkacsoport beszámolója Az alsó tagozatos munkacsoport beszámolója A felső tagozatos munkacsoport beszámolója Beszámoló a kerületi tehetséggondozásról 35 Alsó tagozatos tehetséggondozó versenyek 35 Felső tagozatos tanulmányi versenyek (Kalmárné Takács Erzsébet) 37 Drámapedagógiai Műhely Beszámoló a továbbképzések szervezéséről A PEDAGÓGIAI ÉS HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY TEVÉKENYSÉGE 41 KIEMELT FELADATOK 41 FOLYAMATOSAN ELLÁTANDÓ FELADATOK 43 I. ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁS 43 II. ÁLLOMÁNYVÉDELEM 44 III. RENDSZEREZÉS, NYILVÁNTARTÁS 44 IV. BEMUTATÁS 45 V. KULTURÁLIS ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 45 GYŰJTEMÉNYI EGYSÉGEK 47 2

3 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL A PIHGY alapfeladatainak megfelelően biztosította a helyi pedagógiai munkát segítő szakmai szolgáltatásokat és a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény tevékenységét. A többcélú intézmény az elmúlt tanévben is az engedélyezett Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint működött. Munkatársai elismerten magas színvonalon látták el az alapító okiratban és az éves munkatervben megfogalmazott feladatokat. A kedvezőtlen gazdasági változások ellenére a tanév a PIHGY számára több szempontból is sikeresen zárult. Közoktatási szakértő munkatársaink számos helyi és országos feladatot teljesítettek - közmegelégedésre májusában 23 kerületi óvónő és tanítónő szerezhetett szakvizsgát gyógytestnevelői szakirányú továbbképzésünkön. A HEFOP pályázat fenntartási kötelezettsége miatt 2013-ig működtetjük a Délpesti Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központot. Disszeminációs tevékenységünk a kompetencia alapú oktatás kerületi elterjesztésére és a HEFOP pályázat középmagyarországi intézményeinek mentorálására fókuszálódott. Szívesen vállalkoztunk volna regionális központi szerepre is, de a októberben kiírt TÁMOP pályázat anyagi fedezetét és fenntarthatóságát nem láttuk biztosítottnak, ezért a pályázaton nem tudtunk elindulni. Sikerült megerősíteni a továbbra is kiállítási helyhiánnyal küszködő Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény tevékenységét is. Minden lehetőséget igyekeztünk kihasználni arra, hogy a kerület polgárai megismerhessék lakóhelyük értékeit. Ebben az évben is részt vettünk valamennyi nagy kerületi rendezvényen (SzeptEmberFeszt, Havanna Napok, Krepuska Szüreti Mulatság, Majális), ill. a Nemzeti Múzeum kertjében tartott múzeumi bemutatkozó napon, és először kínáltunk szakmai programot a Múzeumok éjszakáján saját kiállítóhely híján az Új Tündérkertben, ahol a zord időjárás ellenére óráig kb. 120 látogatót köszönthettünk. A Havanna projekthez állandó kiállítást és múzeumpedagógiai foglalkozásokat terveztünk. Nagy lendülettel, kiállítással és kiadványokkal készülünk Pestszentlőrinc, ill. Pestszentimre községgé válása 100. és 80. évfordulójának méltó megünneplésére. 1.1 Személyi feltételek A költségvetésben elfogadott intézményi pedagógus létszám 14 fő (2 intézményvezetés, 7,75 pedagógiai szakértő/előadó, 4,25 gyűjteményi dolgozó), a technikai dolgozók létszáma 4,75 fő. Terület Pedagógus munkatársak Nem pedagógus munkatársak Intézményvezetés Pedagógiai Intézet Mérés-értékelés Szaktanácsadói munkacsoportok Tehetséggondozás Továbbképzés Frank Gabriella Heilauf Zsuzsa (ig.h., muzeológus) Maadadiné Borbély Mária Madárné Gyúrján Ildikó (4 óra) Tóthné Kővári Csilla gyeden (h. Mezeiné) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 óra) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Madárné Gyurján Ildikó (i. segítő, 2 óra) Patakfalvi Attiláné (alsós, 4 óra) Kalmárné Takács Erzsébet (felsős, 4 ó.) Ledőné Dolmány Mária (drámapedagógus) Csoroszlán Mihályné adminisztrátor Bene Andrásné adatkezelő, pénztáros, pályázatkezelő Szujkóné H. Rozália koordinátor (4 óra) Tájékoztatás Dr. Szilágyiné (médiatár, honlap) Varga Tamás rendszergazda (6) Helytörténeti Gyűjtemény Ritterné Pajor Csilla (múzeumped.-kvt. 8 ó.) Szegediné Mucsi Eleonóra (adattáros 8 ó.) Szujkóné Hegedüs Rozália (4) Horváth Jánosné gyűjt.kezelő (8) Feitl Irisz (tudom. munkatárs 6 óra) Kovács Márk (tudom. munkatárs 8 óra) Makai Gábor (kiáll. szervező 4 óra) Összesen 13 fő 4,75 fő 3

4 A technikai dolgozók létszáma 2008-ban 7,75 főről 4,75 főre csökkent, ezért nem tudunk alkalmazni gazdasági ügyintézőt (a pénzügyi-számviteli feladatokat, pályázati nyilvántartást a 3 adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozó között osztottuk meg), takarítót és karbantartót (az épület fenntartási feladatait a Nevelési Tanácsadó állományában lévő dolgozók látják el). A közgyűjteményi feladatok ellátására létrehozott Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteményben a törvényi előírásoknak megfelelően 1 fő nem pedagógus végzettségű muzeológust alkalmazunk (pedagógus állományba sorolva). Irányításával a múzeumban folyó szakmai munkát 2 tudományos munkatárs, 1 fő múzeumpedagógus-könyvtáros, 1 fő gyűjteményi előadó és 1 kiállítás-szervező végzi. A 17,75 belső munkatárson kívül az intézmény az elmúlt tanévben 23 kerületi munkaközösség-vezetőt, 4 nyelvtanárt, 1 kerületi nyugdíjügy-intézőt foglalkoztatott folyamatos, 29 főt pedig gyűjteményi munkatársként, mentorként, felkért előadóként alkalmi megbízási szerződéssel. 1.2 Tárgyi feltételek A PIHGY a törvényileg előírt hely- és eszközfelszereltséggel csak részben rendelkezik. A pedagógiai jellegű szakmai munkához szükséges feltételek - a 2007-ben zárult HEFOP pályázatnak és a 4 évvel ezelőtti, a Nevelési Tanácsadóval közösen finanszírozott épület-felújításnak köszönhetően - megfelelnek a helyi igényeknek. A tanév végén sikerült megvalósítanunk 4 db számítógép 2008 elejére tervezett, de akkor anyagi okokból elmaradt cseréjét is. Továbbra sem megoldott viszont a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény jelenleg 4 helyszínen (PIHGY - Polgárok háza Eszterlánc óvoda Csontváry u. 15. üzlethelyiség) elhelyezett anyagának megfelelő raktározása-bemutatása. A tanév során rendkívüli igénybevételnek volt kitéve előadótermünk is (múzeumpedagógiai foglalkozások, Tájak, korok, múzeumok találkozói, rendszeres pedagógus továbbképzések (gyógytestnevelés szakirányú - nem szakrendszerű oktatás), szakmai munkaközösségi értekezletek, ill. a PIHGY és a Nevelési Tanácsadó heti munkaértekezleteit kellett összehangolnunk. Néhány kivétellel el tudtuk kerülni a sokféle folyamatos program ütközését. Hála a Csontváry iskola igazgatójának a helyhiányt átirányítással meg tudtuk oldani. 1.3 Munkatársak továbbképzésének megvalósulása A személyi állomány és a munkaköri feladatok megváltozása miatt az intézményi szakfeladatok előírásszerű elvégzéséhez 4 munkatárs (Heilauf, Tóthné, Ritterné, dr. Szilágyiné) átképzése vált szükségessé. Utóbbi két munkatársunk szakvizsgát tett, Heilauf Zsuzsanna doktori képzést folytat, Tóthné Kővári Csilla pedig a gyed időtartama alatt egyetemi tanulmányokba kezdett. Külső munkatársaink (munkaközösség-vezetőink) tervezett szakmai továbbképzését az iskolai munkarend kötöttebbé válása miatt ebben a tanévben sem tudtuk tanfolyamszerűen megvalósítani, de ismereteik bővítésére a csoportértekezleteken több szakmai előadást szerveztünk. 1.4 Belső ellenőrzés A technikai létszám radikális csökkenése ellenére a munkaterv szerinti belső ellenőrzés számottevő hiányosságot nem tárt fel. Egyes adminisztratív tevékenységek ésszerűsítésére intézkedési tervek kidolgozását javasoljuk. Határidő elmulasztása (munka-alkalmassági vizsgálat, postázás) miatt három írásbeli figyelmeztetésre került sor. A közalkalmazotti minősítés belépése miatt a tanév során újra kellett fogalmaznunk az IMIP teljesítményértékelési mellékletét. Hasonlóképpen módosításra szorul az SZMSZünk is. A változtatásokat augusztus 31-ig kell elvégeznünk. 1.5 Minőségfejlesztés Folytattuk 2003 márciusában indított minőségbiztosítási programunkat. A partnerazonosítás és a nyitott önértékelés eredményeinek összegzése után a tanévben a korábbi 1 minőségfejlesztési csoport helyett a PIHGY tagoltságának megfelelően három, eltérő feladatokkal foglalkozó munkacsoportot hoztunk létre. A 2007/2008. tanévben a július 3-i Képviselőtestületi határozatot követő szervezeti változások miatt visszaálltunk az egy, háromtagú intézményi minőségfejlesztő csoport működtetésére. 2008/2009-ben 7 fő végzett minőségfejlesztő feladatokat (programok minőségbiztosítása, elégedettségi kérdőívek készítése, intézkedési tervek készítése, munkaközösségek munkájának értékelése, nyilvánosság biztosítása). 4

5 A vállalt feladatokat (a PIHGY működésének ésszerűsítését és az intézmény munkájának szélesebb körű megismertetését célzó javaslatokat) a kollégákkal való egyeztetés után elvégezték. Az általuk kidolgozott terveket, beszámolókat az alkalmazotti közösség elfogadta. A jogszabályi háttér változása miatt újabb, a későbbekben elvégzendő feladatot jelent a 2007/2008. tanévben mind a pedagógiai, mind az ügyviteli dolgozókra vonatkozóan elkészített teljesítményértékelések átalakítása a Közalkalmazotti minősítési rendszernek megfelelően Minőségfejlesztő munkánk Az alkalmazotti testület 2008 októberében úgy döntött, hogy a PIHGY munkatervében foglaltaktól eltérően intézményfejlesztési munkacsoport létrehozása helyett az intézményfejlesztési folyamat legfontosabb elemeinek kimunkálására célprémiumot tűz ki. A munkakörönként változó fejlesztési feladatokkal megbízott munkatársak vállalt feladataikat elvégezték. A tanévzáró értekezleten részletesen beszámoltak munkájuk eredményéről Pedagógiai intézeti tevékenységek minősége 1. Munkaközösségek tevékenysége A munkaközösségek vezetői a tanév során min. 4 munkaközösségi foglalkozást tartottak. Ezeken átlagosan az iskolák 61%-a vett részt. A megjelentek visszajelzései szerint a résztvevők elégedettségének mértéke 89%. 2. Munkacsoport-vezetők tevékenysége 2.1 Csoportjuk tagjainak havi rendszerességgel személyes konzultációt tartottak. 2.2 Összegyűjtötték a munkaközösségi események jegyzőkönyveit, félévenként értékelték a munkát. 2.3 A tanév során átlagosan 10 közös rendezvényt tartottak. 3. Tehetséggondozó foglalkozások szervezése október 15-ig elkészült az Esemény- és versenynaptár. 3.2 Valamennyi kerületi versenyen jelen volt a pedagógiai intézet képviselője. 3.3 Házilagos megvalósítással, nyomdai segítséggel elkészült a 11. Aranyalbum. 2. KIEMELT, KÖZÖS FELADATOK TELJESÍTÉSE 1. A tanév során munkatervünknek megfelelően, a DPTIOK tapasztalatait is felhasználva kiemelten foglalkoztunk a kompetenciaalapú oktatásnak a kerület intézményeiben történő elterjesztésével, a tehetséggondozás összefogásával és a hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató felkészítésének módszertanával (differenciált tanulásszervezés, kooperatív tanulás, drámapedagógia, projektmódszer). 2. Országosan és a kerületben is nagyobb hangsúlyt kapott a kerületi iskolák munkájának értékelése, a kompetenciamérések során elért eredménye. A jogszabályok változása és a szélesebb figyelem miatt a tanév során kiemelt szerephez jutott a mérések összegzése, értékelése, ill. az intézmények felkészítése a mérések szakszerű lebonyolítására és a szolgáltatott adatok értelmezésére. 3. Éves munkánknak fontos része volt a kerületi intézmények szakmai segítése a közoktatásban folyó változások (törvényi előírások, ellenőrzési rendszer, oktatási programok, pedagógiai módszerek, szakmai feladatok) nyomon követésében. Továbbra is nehézséget jelent a szakmai segítségnyújtás tervezhetetlensége és egyenetlen elosztása kerületi és intézményi rendezvényen adtunk tájékoztatást a kompetenciaalapú oktatásról. A szakmai szolgáltatás minden területén (szaktanácsadás, tájékoztatás, továbbképzés, mérés) továbbadtuk a kompetenciafejlesztő programcsomagok kipróbálásának DPTIOK intézményi tapasztalatait. A PIHGY 21 bemutató foglalkozást szervezett a kerület pedagógusai számára. 5

6 5. Saját és kihelyezett akkreditált tanfolyamok, előadássorozatok és műhelymunka szervezésével segítettük a közoktatási paradigmaváltást. 23 kerületi óvónő és tanítónő teljesítette a 4 szemeszteres gyógytestnevelés szakirányú képzés 4. szemeszterét, és tett szakvizsgát. 23 fő vett részt 120 órás nem szakrendszerű oktatást segítő, kihelyezett továbbképzésünkön, 18 kerületi pedagógus gyarapíthatta nyelvtudását, és mintegy 300 fő vett részt a munkaközösségeken belül szervezett előadássorozatokon. 6. Munkánkban kiemelt szerepe volt a kerületi tehetségek gondozásának. A kiemelkedő tanulók számára 13-féle alsós készségfejlesztő és 20-féle felsős tanulmányi versenyt szerveztünk. Aranygála ünnepségünkön 86 felkészítő pedagógusnak adtuk át az önkormányzat köszönetét. Tanulmányi versenyeink mellett az intézmények pedagógusainak igényeihez igazodva havonta legalább egy felsős komplex tehetséggondozó foglalkozássorozatot tartottunk. 7. Évek óta fontos feladatunknak tekintjük a digitális technika kínálta lehetőségek terjesztését, a digitális tartalmak közvetítését, az intézmények tájékoztatását szolgáló eszközök megújítását. Rendszeresen frissített honlapunkat idén is több mint tízezer látogató kereste fel. Önálló oldala van a Helytörténeti Gyűjteménynek, és májustól a 99. Tehetségpontnak is. Szakmai anyagainkkal, programjainkkal nemcsak a módszertani, hanem a kompetenciafejlesztést segítő eszközrendszerbeli megújulást is segíteni kívánjuk. Előadótermünkben projektor és aktív tábla használatát is biztosítani tudjuk. 8. Több száz munkaórát fordítottunk pályázatok írására, a megnyert pályázatok elszámolására, projektfenntartási kötelezettségünk teljesítéséről való beszámolásra, ill. szakmai tevékenységünk széleskörű bemutatására (a PIHGY honlapjának folyamatos frissítésére, szakmai kiadványok készítésére, gyűjteményi bemutatkozó napok szervezésére, kerületi kiállítások létrehozására külső helyszíneken). 9. A tanév során 6 ISBN számos és 2 belső használatra szánt kiadvány készült intézményünkben, ezeket nyomdai úton állítottuk elő szeptember és július között pedagógiai és gyűjteményi szakmai anyagot állítottunk össze és nyomtattunk ki az önkormányzat és az intézmények tájékoztatására, illetve különböző kiállításokhoz, konferenciákhoz, munkaközösségi foglalkozásokhoz és versenyekhez. Fenti anyagok korrektúrái és sokszorosítása többnyire saját fénymásolónkon készült a kijelző alapján szeptembertől júniusig fekete-fehér oldal. 10 hónap alatt 35 nagy kerületi rendezvényünkre 2880 színes meghívót, versenyünkre = 1961, az Aranygálára 1239 színes oklevelet, emléklapot, fedőlapot készítettünk, a kiállításainkhoz szükséges képanyaggal, feliratokkal, füzetekkel együtt összesen kb színes oldalt nyomtattunk. 10. A kerületi munkaközösség-vezetők közös szakmai értekezleteit és kiemelt programjainkat két kivétellel a munkatervnek megfelelően teljesítettük. Az egyik változás abból adódott, hogy a 100-éves évforduló rendezvényeinek időpontja az önkormányzattal való egyeztetés miatt csak év közben alakult ki. Mivel a következő tanév elején nagyszabású helytörténeti konferenciát kell rendeznünk, ezért a 2009 májusára tervezett Hadiipar, katonák Pestszentlőrincen konferencia ennek része lesz. A másik változás az Aranygála és a Pedagógusköszöntő gazdasági megfontolásból történt összevonása és az Aranygála június 4-re tervezett időpontjának az önkormányzati nagyrendezvényekkel való ütközés miatt egy nappal korábbra hozása volt. 11. Kulturális tevékenységünk sorában kiemelkedő szerepük volt évfordulós rendezvényeinknek végén történészkonferenciával és makett-kiállítással zártuk a kerületi reneszánsz évet ben Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója kapcsán a PIK-kel közösen vándorkiállítást szerveztünk (az anyagot eddig 4 helyszínen mutattuk be), a felsős munkacsoport irodalmi műsorral és versennyel tisztelgett Kazinczy Ferenc emléke előtt, és tanulói kutató munkával emlékeztünk Radnóti Miklósra. Zenei és informatikai vetélkedőkkel ünnepeltük meg a Haydn évfordulót. 12. Külön elismerést érdemel a PIHGY keretében működő Sonore Vegyeskar, ill. a Drámapedagógiai műhely áldozatkész tevékenysége, mellyel emelni tudjuk a kerületi rendezvények színvonalát. 6

7 3. A PEDAGÓGIAI INTÉZET TEVÉKENYSÉGE Intézetünk a fővárossal kötött közoktatási megállapodás alapján széleskörű pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújt a kerület valamennyi óvodájának, általános iskolájának, de több területen segíti az önkormányzati fenntartású középiskolákat is. A szakmai szolgáltatókra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tevékenységünk az elmúlt tanévben is kiterjedt a helyi mérés-értékelésre, pedagógiai tájékoztatásra, pedagógus-továbbképzések, ill. szaktanácsadás szervezésére és a tehetséggondozásra. 3.1 Beszámoló a mérési csoport munkájáról (Maadadiné Borbély Mária, Madárné Gyurján Ildikó) Az oktatási intézmények részéről az elmúlt időszakhoz képest jóval nagyobb mértékű érdeklődést tapasztaltunk a mérésekkel elsősorban az Országos kompetenciaméréssel - kapcsolatosan. Ez a kitüntetett figyelem az OKSIB üléseire (2008. október 6, december 10, május, június), ill. az egyes iskolák tantestületi értekezleteire történő meghívásokban nyilvánult meg. I. Méréseink Méréseinket - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - a 2008-ban még érvényes ÖMIP-nek megfelelően összeállított éves munkatervünk alapján végeztük. A mérési statisztika az alábbi táblázatban látható: Időpont Megnevezés Évfolyam/osztály Mért tanulók (fő) szeptemberoktóber okt nov máj. 14. DIFER -írásmozgáskoordináció, -beszédhang-hallás, -elemi számolás Kerületi neveltségm.: A reklámok hatása, fogyasztóvédelem Kerületi idegennyelvi mérés* Kerületi középiskolás neveltségi mérés: A reklámok hatása, fogyasztóvédelem 21 iskola, minden első, összesen 42 osztály 4. és 8. évfolyam 1-1 osztálya 9 iskola, 18 osztály. 8. évfolyam 9 általános iskolában Német: 6 isk., 9 csoport Angol: 9 isk., 14 csoport 9. és 11. évfolyam 21 osztály Érintett pedagógusok (mérőbiztosok) (fő) 953 fő Kb. 70 fő (a mérést az első osztályos tanítók és a fejlesztő pedagógusok végezték) 386 fő 18 fő 236 fő 9 fő 595 fő 8 fő Összesen 60 iskola; 90 osztály 2170 fő 105 fő + 3 fő (mérési csoport) = 108 fő A kerületi mérések értékelését eljuttattuk a mérésben résztvevő iskoláknak és a fenntartónak (VIKI; OKSIB). II. Az Országos Kompetenciamérés 2008-as kerületi eredményeinek feldolgozása 18 önkormányzati fenntartású általános és 3 középiskola OKM eredményeit dolgoztam fel a fenntartói, iskolai és telephelyi jelentések alapján. Átlagokat, tendenciákat és pedagógiai hozzáadott értékeket számoltam. A vizsgálódásom eredményeiről írt tanulmányt eljuttattam a fenntartóhoz, az OKSIB tagjaihoz és az érintett oktatási intézményekbe is. III. Pedagógiai hét (nov ) rendezvényeinek szervezése 7

8 2008. november 11. Integrált természettudományi oktatás 1) Dr. Nahalka István docens (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) előadása a természettudományi nevelés megújításáról. 2) Veres Gábor a Közgazdasági Politechnikum tanára az integrált természettudományos oktatással kapcsolatos saját többéves tanítási tapasztalatát osztotta meg a hallgatósággal. 29 elégedettségi kérdőívet kaptunk vissza. Program Szempontok Elégedettség * A teljes program szervezése 86,2 % 1. Előadás A témaválasztás aktualitása 93,1 Dr. Nahalka Az elhangzottak hasznossága 84,5 89,2 István Előadói stílus 90,2 2. Előadás A témaválasztás aktualitása 89,7 Veres Gábor Az elhangzottak hasznossága 91,4 91,4 Előadói stílus 93,1 A teljes rendezvény elégedettségi mutatója: 89 % IV. Mérési tájékoztatók (15 alkalom): szeptember 4. PIHGY: Tájékoztató anyag összeállítása a DIFER-hez az első osztályos tanítónőknek szeptember 18. PIHGY: Előadás az Igazgatóhelyettesi munkaközösség tagjainak az OKMről szeptember 24. Gulnet: Előadás a mérésekről a tantestületnek szeptember 25. PIHGY: A negyedik osztályos nevelők tájékoztatása az OKM-ről szeptember 26. Vajk: Igazgatói felkérésre vezetőségi beszélgetés az OKM kerületi eredményeinek értelmezéséről szeptembert 30. Kapocs: Igazgatói értekezlet október 3-4: Alsós konferencia az óvoda-iskola átmenetről, a DIFER eredményeinek ismertetése, október 8. ETALON nevelőtestületének a mérésekről december 1. Brassó nevelőtestületének a mérésekről december 4. PIGY: szaktanácsadói értekezlet a DIFER-ről december 11. Az Iskolasegítő munkacsoportnak további tájékoztató az OKM-ről január 28. Kastélydomb: Előadás nevelőtestületnek a DIFER-ről február 12. Brassó: A német munkaközösség tájékoztatása a kerületi idegen nyelvi mérésekről május 4. Vajk: Előadás tartása a neveltségi mérések iskolai eredményeiről június 19. Kandó: Nevelőtestületi tájékoztató az iskola mérési eredményeiről. V. Munkatervben nem szereplő feladatok - Előterjesztési anyag összeállítása az OKSIB tagjainak a kerületi mérésekről, és részvétel az OKSIB - üléseken: - Október 15: MFFPTI Tájékoztató meghallgatása a középiskolás mérésekről. - November 18: Részvétel a kerületi Környezetvédelmi Konferencián. - November 20-21: Részvétel a Megújuló energiák 2 napos konferencián. - Megbeszélés Magyar Mártával, az igazgatói munkaközösség vezetőjével a jövőbeni mérési rendszerrel kapcsolatban. - December 8. Részvétel a Darus Iskola Zöld műhely megnyitóján. - December 17. Találkozó a Pongrácz Lászlóval az OH mérési vezetőjével. - Január 29. Csontváry: Benkő Noémi bemutató órája a projektoktatásról. * A hallgatóság többre értékelte az integrált természettudományi tantárgyat tanító kolléga előadásának hasznosságát, mint az egyetemi szakemberét. Érdekes, hogy a téma aktualitásának megítélése nem teljesen egyezik meg a két előadónál, holott maga a téma egyezett. 8

9 - A kerületi mérési rendszer átalakítására javaslat kidolgozása. - Az OKM-ről szóló Városkép-cikkek összeállítása január: Felmérés készítése a tanulói fluktuációról február 5: Előadás tartása a Tehet a tehetségekért konferencián tehetségazonosítás témában. - Március 17. Nevelési Tanácsadó Konferenciáján előadás tartása a bemeneti mérések tapasztalatairól. - Mérőanyag összeállítása tehetségazonosításhoz. - Április 9: TIT MTA Konferencia: Megújuló energiák. - Április 24-25: Részvétel a Pedagógiai Értékelési Konferencián, Szegeden. - Április 30: Vörösmarty: Szaktanácsadóknak rendezett óralátogatás vezetése a pedagógusértékelés szempontjainak összeállítása érdekében. - Május 15: OKI Műhelykonferencia a nemzetközi mérések hazai eredményeiről. - Május 26. PIHGY: Részvétel Szűcs Imre pszichológus (Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület) előadásán. Téma: A tehetségazonosító és tehetséggondozó hálózat működésének tapasztalatai. IV. Egyéb szakmai tevékenységek - A Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári szakosztály titkáraként minden évben részt veszek a Rácz Tanár Úr Díjra és a Richter-díjra beérkező pályázatok véleményezésében, valamint az Országos Kémiatanári Konferencia szervezésében és előkészítésében. - Kémia szaktanácsadóként támogatói nyilatkozatok írása kémiatanári kitüntetésekhez, pályázatokhoz. - Az integrált természettudományos oktatás tantervének véleményezése. - Környezeti nevelési szakértőként a Bókay Árpád Országos Biológiaverseny pályázatának szakmai ajánlása. - ELTE egyetemi hallgató pedagógiai gyakorlatának vezetése október 1. ELTE: Előadás a mérési eredmények közzétételére vonatkozó szabályokról (törvényi előírások, személyiségi jogok, stb.), március 31: Részvétel a kémia munkaközösségi foglalkozáson, tájékoztató előadás az integrált természettudományi oktatás helyzetéről, a tanterv véleményezéséről. - A 2009-es Országos kompetenciamérés során külső (Puskás Ferenc Ált. Isk.) minőségbiztosítói feladatok ellátása. - Külső szakértői feladatok ellátása a 2008-as Országos Kompetenciamérésben lemaradó iskoláknál. - Segítségnyújtás a kispesti PSZK munkatársának az OKM eredmények értelmezésével kapcsolatosan. - Környezeti nevelési szakértőként támogatói nyilatkozat készítése az iskola pedagógusának, Krakkerné Berki Hajnalka pályázatához június 20: Részvétel a Helytörténeti Gyűjtemény Múzeumok éjszakája c. programjában, látványos kémiai kísérletek bemutatása. 3.2 Beszámoló a PIHGY tájékoztató tevékenységéről (dr. Szilágyiné Gálos Ildikó pedagógiai előadó, médiaszakértő) A pedagógiai tájékoztatói és médiainformatikai tevékenységet D. Kenedli Eszter nyugdíjba vonulásáig 2 fő, május 1-től 1 fő látja el. A tanév kiemelt feladata volt a könyvtári feladatok átadás átvétele (a könyvállomány kezelője Ritterné Pajor Csilla lett), ill. a teljes (5500 db) pedagógiai könyvtári állomány leltározása. Ennek keretében zajlott a 3500 tankönyvtári és 1500 pedagógiai szakirodalmi kötet adatbázisba vétele, az elavult, ill. a középiskolai tankönyvek állományból való kiiktatása. 9

10 Az állományból törölt tankönyveket kerületi általános és középiskolák könyvtárának ajánlottuk fel, az adományozási jegyzőkönyvek elkészítése a következő tanév elején történik. A leltározási jegyzőkönyvek végleges elkészítése, valamint a teljes körű szak- és tankönyvtári állomány adatbázisba vétele az egyéb pedagógiai és médiatájékoztatói feladatok ellátása miatt átnyúlik a 2009/2010 tanév elejére. A leltározás mellett végzett pedagógiai tájékoztatói tevékenységünk: TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE helyszín iskolák részvétel elégedettség I. KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK 1. Előadás: Műveltséggyarapítás a könyvtár-pedagógia módszerével (P.hét) 2. Tankönyvbörze alsó tagozat taneszközök Nemzeti Apáczai Dinasztia könyvkiadók (Pedagógiai Hét: ) ETALON fő 90% ETALON Bókay fő 120 fő 3. Nyílt Tankönyvtári napok ( ) Könyvtár fő 100% 4. Tankönyvek kiválasztásának segítése (Folyamatosan: ) II. SZAKTANÁCSADÁS 1. Szakdolgozók kutatómunkájának segítése ( től, 06. hóig) 90% Könyvtár fő 95% PIHGY főiskolások egyetem. 2. Személyes szaktanácsadás Kastélydombi, Csontvári, ETALON, Piros, Pitagorasz III. SZELLEMI TEVÉKENYSÉG 1. Könyvtárpedagógiai Módszertár CD digitális segédlet könyvtáros-tanároknak 2. Olvasóvá nevelés - módszertani könyv kiadása 5 fő 100% 5 fő 90% PIHGY % PIHGY % IV. MÉDIAINFORMATIKA új dokumentumok frissítések 1. PIHGY weblapjának gondozása 95 db (óvoda, alsó és felső munkaközösségi progr.) 2. PIHGY Tehetségpont weblapjának szerkesztése és gondozása 3. Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény weblapjának szerkesztése és gondozása Teljes honlapszerkesztés, 45 dokumentum felvitele Teljes honlapszerkesztés, 25 dokumentum átmásolása V. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA MŰHELY ISKOLAI KÖNYVTÁROS-TANÁROKNAK 75 alkalommal 15 alkalommal ( tól) 10 alkalommal ( től) 1. Alakuló értekezlet ( ) PIHGY fő 95% 2. Műhelybeszélgetés ( ) ETALON fő 85% 3. Konzultáció a Módszertár CD digitális segédlet kapcsán ( ) VI. KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA PIHGY % 1. Munkatervkészítés Szakkönyvtár munkaterve Könyvtárpedagógiai Műhely munkaterve 2. E-könyvek a weblapon 15 db dokumentum, 30 db fájl 2008/2009 évben folyamatosan 2008/2009 évben folyamatosan 10

11 TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE tartalma ideje VII. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TEVÉKENYSÉGEK 1. Előadások az olvasóvá nevelésről FSZEK FPPI Nev. Tan. Battonya Mvásárhely helyszín iskolák részvétel elégedettség isk. ig fő 22 fő 40 fő 35 fő 60 fő 95% 100% 95% 100% 100% 2. Pályázatírás Tehet a tehetségért 15. k. PSZK % 3. Versenyeken való zsűrizés Prózamondó Kazinczy PÓDO Beszámoló a szaktanácsadás szervezéséről Az óvodai munkacsoport beszámolója (Tóthné Kővári Csilla) A 4 főből álló óvodai munkacsoport a 2008/2009 évben is olyan célokat tűzött ki maga elé, amelyek a kerületi óvodákban szakmai munkát végző óvodapedagógusok szemléletének formálásához, szakmai ismereteinek, módszertani kultúrájának fejlődéséhez, bővüléséhez jelentősen hozzájárultak. Szakmai koncepcióm, hogy az új módszereket, pedagógiai eljárásokat úgy ismertessem meg az óvodapedagógusokkal, hogy azok a meglévő, jól működő munkájuk szerves részéve válhassanak. Fontosnak tartom, hogy az elméleti alapok és a gyakorlat együttesen kerüljön bemutatásra. A munkatervben megjelölt feladatok 100%-os teljesítése felett újabb feladatokat vállaltunk, amelyek a kerületben élő családokat is megszólították. Októberben került sor az óvoda iskola átmenetet segítő munkacsoport vezetésével két napos szakmai konferenciára, melyet a kerületi óvodapedagógusoknak, tanítóknak szerveztünk, közösen az alsós munkaközösséggel. A program célja az átmenetet segítő elméletek, módszerek technikák megismerése. Ebben az évben a pedagógiai hét óvodapedagógiai szakmai napjának témája a hagyományőrzés, népi mesterségek köré szerveződött. Sándor Ildikó tartott előadást A népi játékok módszertana és az óvónői attitűd címmel, amelyet a műhelyfoglalkozások keretében szervezett gyakorlati technikákkal való megismerkedés követte. Lehetőség nyílt népi gyermekjátékokkal, gyöngytechnikával való megismerkedésre, népi hangszer, mézeskalács készítésére. 17 alkalommal szerveztünk szakmai foglalkozást a kerületi óvodák együttműködésével A szakmai bemutatók témája a Fa, annak megjelenési lehetősége az egyes tevékenységi területeken keresztül. A vezető-helyettesi munkaközösség részére 4 alkalommal szerveztünk szakmai programot. Két alkalommal rendeztünk kiállítást májusban a gyermeknaphoz kapcsolódóan gyerekrajzokból a Rózsa Művelődési Házban, júniusban a alsós és felsős szaktanácsadóval közös szervezésben rendeztük meg az Alkotó Pedagógusok tárlatát a Városház Galérián. Az Angyalkert hagyományőrző játszóház a kerületi családoknak nyújtott lehetőséget, hogy megismerkedjenek a régi idők játékaival. A programon olyan játékokat próbálhattak ki a gyerekek, melyeket a kerületi óvodák óvodapedagógusai készítettek. A rendezvény szervezését az óvodai munkacsoport vállalta magára, amely jelentette az óvodákkal való kapcsolattartás, a játékok összeállítását, kivitelezés segítését, kísérőprogramok összeállítását, megszervezését, kapcsolattartást, helyszín előkészítését. 11

BESZÁMOLÓ A 2009/2010.

BESZÁMOLÓ A 2009/2010. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSSAL BŐVÍTETT BESZÁMOLÓ A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁRÓL Budapest, 2010. augusztus 25. Frank Gabriella igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A PIHGY MŰKÖDÉSÉRŐL 3 1.1 Személyi feltételek

Részletesebben

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével

2010/2011. tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével 2010/ tanévi m u n k a t e r v az IMIP működtetésével Budapest, 2010. szeptember 15. Frank Gabriella igazgató 1 Tartalom AZ INTÉZMÉNY HELYZETE... 3 TOVÁBBKÉPZÉSI TERV... 4 BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV... 4 MINŐSÉGFEJLESZTÉS...

Részletesebben

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december)

A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve. (2013. január-december) A XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet 2013. éves munkaterve (2013. január-december) 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés, az intézmény bemutatása, feladata, tevékenysége... 4 1. Helyzetelemzés... 4 2. Az

Részletesebben

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény

Pályázat. XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény Pályázat a XVIII. Kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény 2012-ben meghirdetett igazgatói állására, amely megjelent az Oktatási és Kulturális Közlöny 2012. február 22. számában 2012. március

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL

BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL BESZÁMOLÓ A KŐBÁNYAI NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 2013. ÉVI MUNKATERVI FELADATAINAK TELJESÍTÉSÉRŐL 1. Az intézet szakmai munkájának áttekintése 1.1. A 2013. évi elfogadott munkaterv

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011-12. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2011 2012 Készítette : Palkóné

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették.

Az óvodavezetők a 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó értékelésüket 2008. július 2-áig határidőre elkészítették. Budapest Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest^ 2008 SZEPT B. L Tárgy: Tájékoztató

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről, valamint a 2013/14. tanév beindulásáról, terveiről Előkészítette: Kis Eszter tankerületi igazgató, Deákné Domonkos Julianna

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola

Beszámoló. Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11. tanév Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2010 2011 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Beszámoló - Zimándy Ignác Általános Iskola 2010-11.

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja 2011. október Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja A tartalomból BEMUTATKOZIK a paksi Deák Ferenc Általános Iskola Tehetségpont BEMUTATKOZIK a paksi

Részletesebben

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Óvoda Intézményi beszámoló 2012. Készítette: Forrainé Kószó Györgyi, intézményvezető 0 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA

P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA P Á L Y Á Z A T INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSRA Bélapátfalva, 2012. június 13. Készítette: Dorkóné Barta Edit Pályázati Nyilatkozat Alulírott, Dorkóné Barta Edit pályázatot nyújtok be a KSZK honlapján 2012.

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november

a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november a Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet tallózója VII/1 2006 november Kedves Olvasók! Terjedelmes lapszámot tarthat kezében a kiadványunk kedves olvasója, melyet az augusztus végétől november elejéig a sűrűn

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ

PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA. Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ PÁLYÁZAT 2013. ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA Pályázó: GYŐRI ISTVÁNNÉ TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0037 PÁLYÁZAT ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézményvezető

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2010. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN IGAZGATÓ 2011. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1. PEDAGÓGIAI,

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV

AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKAI BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2014/2015. TANÉV AJKA 2014. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 522 fő Számított létszám: 545 fő SNI 1 tanulók száma: 25 fő BTM 2 tanulók száma: 51 fő. Telephelyenként:

Részletesebben