Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása... 2 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról... 4 Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Tájékoztató Dombóvár Város Képviselőtestületének a hódmezővásárhelyi polgárokhoz írt nyílt leveléről Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerének dr. Bertényi Iván heraldikus általi felülvizsgálásáról Térfigyelő kamerák használatára vonatkozó szabályzat elfogadása A 36/2011.(02.11.) Kgy. sz. határozat visszavonása A hódmezővásárhelyi és 12873/3 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A hódmezővásárhelyi 01762/30 és 01762/31 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A 252/2011.(06.02.) Kgy. sz. határozat módosítása Külterületi utak állapota Korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképessé történő átminősítése és értékesítésre kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadandó Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználtságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011 pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázathoz önerő biztosítása (DAOP-5.2.1/A-11) Önerő biztosítása belterületi gyűjtő utak fejlesztésének pályázatához (DAOP-3.1.1/B-11)... 64

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db határozati javaslat Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/D kötet 3. oldal Száma: /2011. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s ének H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban számos olyan esemény történt - jogszabályváltozások, a Társulás intézményrendszerének átszervezése - amely indokolja a Megállapodás újbóli felülvizsgálatát, aktualizálását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Ez azt jelenti, hogy a Társulási megállapodásban kijelölésre kerül az az önkormányzat, amelynek rendelete tartalmazza a fentebb említett szabályokat. Az eddigi gyakorlat szerint a Társulási Tanács által elfogadott határozatot a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok helyi rendeletükbe beépítették, hiszen a Társulás nem hozhat rendeletet, az önkormányzatok pedig nem rendelkezhetnek önállóan, amennyiben a fenntartó önkormányzat, vagy többcélú kistérségi társulás. A fentiekben leírtak alapján, eleget téve a jogszabályban előírt kötelezettségnek, a Társulási megállapodás kiegészül a III/B Ágazati feladatok pontban a szociális feladatok cím alatti felsorolásban egy következő ponttal, melyben rögzítésre kerül, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseket a társulási megállapodásban szereplő szolgáltatások tekintetében. A Társulás év első félévében számos, az oktatási és szociális feladatellátást érintő döntést hozott, amely az intézményrendszerének átszervezésében mutatkozik meg, utolsó lépcsője az EGYMI beintegrálása a Kapcsolat Központba szeptember 1-i hatállyal. Ennek eredményeképpen a Társulási megállapodás már az aktuális intézményi struktúrához igazodóan a hatályos, illetve a szeptember 1-től hatályos állapotot is tükrözi. A Társulási megállapodás jelen módosítását a Társulási Tanács a 66/2011 (07.29.) HTKT számú határozatával jóváhagyta, azonban jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges a Társulásban résztvevő települések képviselő-testületeinek minősített többséggel történő jóváhagyása. A Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János sk. polgármester

4 I/D kötet 4. oldal Iktatószám:./20 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról Az anyagot készítette: Bálint Gabriella HTKT Kapcsolat Központ főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella főigazgató Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/D kötet 5. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) , Fax: (62) Száma: -... /2011. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Kapcsolat Központ július 01. napján kezdte meg komoly előkészületi munkákat követően működését. Engedélyezett dolgozói létszámuk 2006 évre 359 fő volt. Az elmúlt öt évben folyamatos változás jellemezte a Kapcsolat Központ működését, azonban a legjelentősebb ezek közül a 2011 évben bekövetkező átalakítás volt. Engedélyezett dolgozó létszámuk szeptember 01. napjától 250 fő. I. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásába január 01. napjától történő átadásáról a 138/2010 (11.15) HTKT számú határozatával, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Közgyűlése pedig az 509/2010 (11.24.) Kgy. számú határozatával döntött. Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Klauzál u.185/a Az intézmény a gondozottak teljes körű ellátását, ápolása-gondozása mellett biztosítja szükség szerinti foglalkoztatását, egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását, valamint munkarehabilitációs foglalkoztatását. Az ellátotti létszám 116 fő volt szakosított intézményünkben. Átadott dolgozói létszám: 45 fő II. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város februári Közgyűlése a 27/2011.(02.11.) Kgy. határozatában jóváhagyta, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Kapcsolat Központ alábbi szakfeladatainak/intézményeinek július 01. napjától történő, fenntartói jogának átadását a Katolikus Egyháznak a Szeged-Csanádi Egyházmegyének: Gondozási Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, Lakóotthon, Támogató Szolgálat.

6 I/D kötet 6. oldal Gondozási Központ Dr. Rapcsák András u. 52. Az idősek nappali ellátása lehetőséget biztosít a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások igénybevételére, közösségi programok szervezésére, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására. Feladata: fizikai ellátás, mentális segítségnyújtás, foglalkoztatás, szabadidős- kulturális programok szervezése, hivatalos ügyek intézése, egészségügyi ellátás biztosítása. Az Arany János utcai telephelyen az engedélyezett létszám 30 fő volt. Étkeztetés: szociálisan rászorulók részére nyújtott ellátás, akik a napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani önmaguk, illetve eltartottjaik számára. Az ellátotti létszám 228 fő volt. Házi segítségnyújtás: komplex gondozási tevékenység, az önálló életvitel megtartása mellett, segítségnyújtás a napi életvitel biztosításához az ellátott saját lakókörnyezetében. Az ellátotti létszám 122 fő volt, ellátásra fordított idő: óra/év volt. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: pályázati forrásból működik, bevont település Mindszent. Kihelyezett készülékek száma Hódmezővásárhely 54 készülék, Mindszent 27 db. Pályázatban vállalt feladatmutató: 81 kihelyezett készülék. Átadott dolgozói létszám:19 fő Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Csomorkányi u. 17. Legfontosabb feladatuk, a krízishelyzet azonnali elhárítása: szálláslehetőség, étel, ruhapótlás, fürdés, mosás lehetőségének biztosításával, mentális segítségnyújtással. Iratpótlás, tájékoztatás, pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése. Klienseknek ügyeik intézésében történő segítségnyújtás. A szállón lakók részére, egyéni esetkezelés, képzés, életvezetési tanácsadás, csoportfoglalkozások tartása. Adományok fogadása / kiosztása. Több társintézménnyel közösen működtettünk jelzőrendszert, melynek célja a fagyásból, kihűlésből adódó egészségkárosodások és halálesetek megelőzése volt. A jelzőrendszer végig jól működött, Hódmezővásárhelyen sem fagyás, sem kihűlés nem fordult elő. A nappali melegedőt 134 fő, az átmeneti szállót 57 fő, az éjjeli menedékhelyet 78 fő vette igénybe, az elmúlt évben. Problématípusok: Szenvedélybetegség, jövedelemnélküliség, bűncselekmények áldozatává válás. Alacsony iskolázottság, alacsony intellektus, munkanélküliség. Nehezen motiválhatóság. Férőhely hiány. Szolgáltatások, speciális szolgáltatások: Lakhatás, pihenés, egyéni tisztálkodás lehetősége, (hideg-meleg víz, tisztálkodó szerek, textília, hajszárító, mosási lehetőség, ruhapótlás). Orvosi ellátás. Étkezési lehetőségek biztosítása. Televízió nézési és számítógép használati lehetőség. Könyvtár használat. Postacím biztosítása. Értékmegőrző használatának lehetősége. Átadott dolgozói létszám: 10 fő Lakóotthon Klauzál u. 185/a A lakóotthon fogyatékos személyeket befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Az intézmény a gondozottak teljes körű ellátását, ápolása-gondozása mellett biztosítja szükség szerinti foglalkoztatását, egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását, valamint munkarehabilitációs foglalkoztatását. Az ellátotti létszám 8 fő volt intézményünkben.

7 I/D kötet 7. oldal Átadott dolgozói létszám: 6 fő Támogató Szolgálat Dr. Rapcsák András u. 52. A fogyatékkal élőknek nyújt segítséget lakókörnyezeten belül, segíti a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtást biztosít, az ellátott kliensek száma: 128 fő. Átadott dolgozói létszám: 4 fő III. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése február 7. napján döntött az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő fenntartói jogának átadásáról. Az átvételekre a 2011/2012. tanévtől, szeptember 01. napjától kerül sor. EGYMI és Nevelési Tanácsadó: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegység feladatai A többségi intézményekben nevelt sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megsegítése. Szakfeladatai: - Logopédia - Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás - Gyógytestnevelés - Konduktív pedagógiai ellátás - Utazó szakember hálózat - Fejlesztő felkészítés Nevelési Tanácsadó intézményegység feladatai A Nevelési Tanácsadó intézményegység a szülők és a pedagógusok nevelő munkáját, a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását segíti. A nevelési tanácsadó a 3-18 éves korú fiatalok mentálhigiénés ellátását biztosító pedagógiai szakszolgálati intézmény. A nevelési tanácsadás feladata: - annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, - ennek a szakvéleménynek a készítése, - valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása, a pedagógus és a szülő bevonásával. Átvett dolgozói létszám: 25 fő Tekintettel arra, hogy között már egy intézményrendszerben működött a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat valamint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia; a Kapcsolat Központ Alapellátási Egységében - Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ részéhez integrálta az oktatási szakfeladatokat ellátó intézményegységeket. Korábbi szakmai együttműködésük (észlelő- és jelzőrendszer működtetése, esetkonferenciák, családterápiák, pszichológiai tanácsadások, logopédiai foglalkozások) hatékonyan támogatták a rászoruló gyermekek és szüleik problémáinak megoldását. Az intézményeket érintő átadások, valamint átvételek kapcsán folyamatosak voltak az egyeztetések, a különböző fenntartóhoz tartozó szakemberek között. Minden esetben megtörtént a dolgozók és ellátottak tájékoztatása. Az intézményekre és szakfeladataikra vonatkozó valamennyi dokumentum megszületett:

8 I/D kötet 8. oldal - alapító okiratok, szakmai és pedagógiai programok, házi rendek, szervezeti és működési szabályzatok, működési engedélyek, - épületekre, ingóságokra, továbbfoglalkoztatásra, ellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások, - vagyonleltárak, - költségvetések, beszámolók, normatíva tervezetek, - szerződések és folyamatban lévő ügyek nyilvántartása, - ellátotti dokumentációk, - munkavállalói nyilvántartások, - folyamatban lévő pályázati tájékoztatók. Kiemelten fontos feladata a szociális szakma képviselőinek a további együttműködés városunk rászoruló közösségének ellátásában, bármely fenntartó irányítása alá tartozzanak is. Ennek megvalósítása érdekében megalakul egy rendszeresen ülésező szakmai fórum, hogy a különféle fenntartó által működtetett intézmények összehangoltan láthassák el feladataikat, a kliensek érdekében. Az előterjesztés mellékletét képező szervezeti ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ korábbi illetve az átadást és átvételt követő intézményi struktúráját. A gazdasági táblázatba összefoglalásra került, hogyan alakul a Kapcsolat Központ Önkormányzati támogatásának mértéke. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Dr. Lázár János polgármester

9 I/D kötet 9. oldal

10 I/D kötet 10. oldal

11 I/D kötet 11. oldal

12 I/D kötet 12. oldal Iktatószám: /2011. Az előterjesztés 12 határozati javaslatot tartalmaz. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

13 I/D kötet 13. oldal Száma: Tárgy: Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű lése Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által került kiírásra a TÁMOP /2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázati program. A pályázat célja: A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra és szolgáltatásaik széleskörű megismerésére és elterjesztésére. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat, kultúrájuk és eszközrendszerük egészében példaszerű, tanulmányozható és elemeiben honosítható. Mindez lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak. A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a kor követelményeivel és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre, mely az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is a hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények felkészüljenek nevelés-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. A pályázatban az alábbi szervezetek pályázhatnak: Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium, szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési oktatási intézmény Diákotthon, kollégium

14 I/D kötet 14. oldal A pályázatban támogatott tevékenységek köre: Részvétel továbbképzésen: - amely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be; - a gyakorló helyi mentori tevékenységek ellátására. Részvétel felkészítésen: - a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba; - a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítésének elősegítésére a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, kapcsolati formák). Szaktanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele - a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére, - a referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez, - referencia-intézményként való működés kiépítéséhez, - eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásához és minőségbiztosításához. Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei - referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása, - belső - tantestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel, - eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "jó gyakorlat" átadására és e folyamat minőségbiztosítására. Eszközbeszerzés, amely igazolhatóan a referencia-intézményi szolgáltatás ellátásához szükségesek Pályázatot benyújtó intézmények: A pályázatot a Brunszvik Teréz Óvoda, Hermann Alice Óvoda, Janikovszky Éva Óvoda, Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Varga Tamás Általános Iskola, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, HISZK Eötvös József Székhelyintézmény, HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény, HISZK Gregus Máté Tagintézmény, HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény, Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium kívánja benyújtani. A támogatás mértéke: A támogatás 100%-os finanszírozású, azonban előfinanszírozást igényel, amely a kedvezményezett számára megítélt támogatás 25 %-a. Az elnyerhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió forint az alábbi bontásban: I. kategória: óvoda, kollégium és diákotthon, nevelési - oktatási intézmények 8 tanulócsoportig, alapfokú művészetoktatási intézmények minimum 2 millió Ft, maximum 3 millió Ft, II. kategória: nevelési - oktatási intézmények 9-től 16 tanulócsoportig minimum 2 millió Ft, maximum 4 millió Ft, III. kategória: nevelési - oktatási intézmények 17 tanulócsoporttól minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió Ft.

15 I/D kötet 15. oldal Támogatásként igényelt összeg és az előfinanszírozás összege intézményenként Pályázó intézmény Támogatásként igényelt Előfinanszírozás összege összeg Brunszvik Teréz Óvoda 3 m Ft 750 e Ft Hermann Alice Óvoda 3 m Ft 750 e Ft Janikovszky Éva Óvoda 3 m Ft 750 e Ft Liszt Ferenc Ének-zenei 4 m Ft 1 m Ft Általános Iskola Szent István Általános 4 m Ft 1 m Ft Iskola Varga Tamás Általános 4 m Ft 1 m Ft Iskola Németh László Gimnázium 6 m Ft 1,5 m Ft és Általános Iskola HISZK Eötvös József 6 m Ft 1,5 m Ft Székhelyintézmény HISZK Corvin Mátyás 6 m Ft 1,5 m Ft Tagintézmény HISZK Gregus Máté 6 m Ft 1,5 m Ft Tagintézmény HISZK Kalmár Zsigmond 6 m Ft 1,5 m Ft Tagintézmény Vásárhelyi Cseresnyés 3 m Ft 750 e Ft Kollégium ÖSSZESEN 54 m Ft 13,5 m Ft A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó feltétel, hogy a pályázatot benyújtó intézménynek a pályázathoz csatolnia kell a fenntartó nyilatkozatát, melyben a projektben vállalt tevékenységek támogatásáról és arról a tényről kell nyilatkoznia, hogy rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel illetőleg a fenntartó egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben ez szükséges módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak érdekében, hogy az jogszerűen végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek körébe.) A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a fenti pályázat benyújtását támogatni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János polgármester

16 I/D kötet 16. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: Előadók Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

17 I/D kötet 17. oldal Száma: /2011. Tárgy: A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a április 7-i közgyűlésén, a 125/2011. (04.07.) számú közgyűlési határozatával hozzájárult ahhoz, hogy szakmai és célszerűségi okokból a HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény gyakorlati képzőhelye a Fekete Sas épületében kerüljön kialakításra, azzal, hogy a szakmai gyakorlati képzésben a Fekete Sas üzemeltetője, Bónus István egyéni vállalkozó is kerüljön bevonásra együttműködési megállapodás megkötésével. A 233/2011. (06.02.) Kgy. határozattal elfogadásra került a megállapodás, melynek tervezett szövegében az elmúlt időszak egyeztetését követően változtatást javaslok. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tavaszi döntést követően, amikor is nemcsak az új helyszín kijelölése történt meg, hanem a szükséges átalakításra vonatkozó döntés is meghozatalra került, megkezdődtek az átalakítási munkálatok. A Tisztelt Közgyűlés nettó 60 M Ft-ot biztosított a munkálatokra. A közbeszerzési eljárást az Építészmester Projekt Kft. nyerte meg a nettó ,- Ft-os ajánlatával. A beruházás megvalósulásával a HISZK egy modern tankonyhával lesz gazdagabb, amely lehetővé teszi az intézmény működésének racionalizálását is. Annak érdekében, hogy a tanulók a lehető legszélesebb ismereteket szerezzék meg a képzésük során előkészítésre került egy együttműködési megállapodás, amely a korábbi tervezet pontosítását jelenti. Ezen együttműködés keretében Bónus István ev. biztosítja a szakmai együttműködés lehetőségét. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot megvitatni és támogatni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János Polgármester

18 I/D kötet 18. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

19 I/D kötet 19. oldal Száma: /2011 Tárgy: Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 384/2010. (10.10.) Kgy. határozatával létrehozta - a Közgyűlés ülései között - a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntések meghozatalára jogosult Ideiglenes bizottságot. A határozat rendelkezése értelmében az Ideiglenes bizottság a döntéseiről a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja. Ezen kötelezettségének az ideiglenes bizottság az alábbiak szerint tesz eleget április 14-i ülés: Közbeszerzési eljárás indítása az alábbi tárgyban: Építési munkák végzése a Tornyai János Múzeumban és a HISZK Eötvös József Székhelyintézményben Becsült érték: nettó ,- Ft április 26-i ülés: Közvilágítás korszerűsítése új technológiát képviselő, energiatakarékos fényforrással működő lámpatestek cseréjével tárgyú munkálatok műszaki ellenőrzése Becsült érték: nettó ,- Ft május 05-i ülés: Szúnyoggyérítés Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.) és Rsz-Coop Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11.) közös ajánlattevők Bírálati szempont: Légi biológiai (nettó Ft/ha) Földi kémiai (nettó Ft/ha) Légi kémiai (nettó Ft/ha) Földi biológiai (nettó Ft/ha) Fizetési határidő kedvezmény (nap) Ajánlat ,- Ft/ha 1.200,- Ft/ha 1.200,- Ft/ha ,- Ft/ha 15 nap

20 I/D kötet 20. oldal Az egyetlen érvényes ajánlatot fenti közös ajánlattevők tették, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként. Fekete Sas Szálloda Zrínyi utcai szárny II. emeletén kialakítandó tankonyha és tanétterem tervezése és kivitelezése Építészmester Projekt Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Bírálati szempont: Nettó ajánlati ár (HUF) Ajánlat ,- Ft. Az egyetlen érvényes ajánlatot az Építészmester Projekt Kft. tette, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként május 12-i ülés: Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház - Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá Prímfest Kft., 1083 Budapest, Illés u. 17. Bírálati szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Jótállás időtartama (hónap) Késedelmi kötbér (forint/nap) Teljesítési határidő (naptári nap) Ajánlat ,- Ft 120 hónap ,- Ft/nap 100 naptári nap Építészmester Zrt., 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Bírálati szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Jótállás időtartama (hónap) Késedelmi kötbér (forint/nap) Teljesítési határidő (naptári nap) Ajánlat ,- Ft 120 hónap ,- Ft/nap 100 naptári nap Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Építészmester Zrt. tette, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti céget hirdette ki az eljárás nyerteseként. Közbeszerzési eljárás indítása az alábbi tárgyakban: HISZK gyakorlati képzési helye építőmesteri munkáinak elvégzése Becsült érték: nettó ,- Ft május 26-i ülés:

21 I/D kötet 21. oldal Hódtó - Kistiszai főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója Az eljárás a Kbt. 92. b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. SADE - Magyarország Mélyépítő Kft., 1117 Budapest, Budafoki út Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei körében előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója, továbbá a Kbt. 69. (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: M1. nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009., 2010.) összesen: - legalább 1 db összesen nettó 290 millió Ft értékű befejezett, városi környezetben lévő, nyílt és zárt csapadékvíz elvezető csatorna kivitelezéséből származó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) f) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő az alkalmasságát nem megfelelő módon igazolta: az ajánlatban bemutatott Mogosoaia községben kivitelezett referencia nem városi környezetben valósult meg. Délút Építő és Bányászati Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei körében előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója, továbbá a Kbt. 69. (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: M1. nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009., 2010.) összesen: - legalább 1 db összesen nettó 290 millió Ft értékű befejezett, városi környezetben lévő, nyílt és zárt csapadékvíz elvezető csatorna kivitelezéséből származó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) f) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő az alkalmasságát nem megfelelő módon igazolta: az ajánlatban bemutatott Makói Ipari Parkban kivitelezett referencia nyílt és zárt csapadékvíz elvezető csatorna építésére vonatkozó részének értéke nem éri el a nettó 290 millió Ft-ot. Az ülésen döntés született az eljárás újbóli kiírásáról is. A Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztéséhez kapcsolódó marketing feladatok ellátása Puerto de Dinero Kft., 6762 Sándorfalva, Dr. Bod Árpád u. 31. Bírálati szempont: Nettó ajánlati ár (HUF) Ajánlat ,- Ft Az egyetlen érvényes ajánlatot a Puerto de Dinero Kft. tette, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti céget hirdette ki az eljárás nyerteseként.

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások

I. II. III. IV. A közbeszerzés várható időpontjai. Hirdetmény feladásának ideje. Mennyisége. Teljesítés ideje: Építési beruházások 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat a Építési beruházások 1. Belterületi csapadék- és belvízelvezetés problémáinak megoldása Hódmezővásárhely Tarján városrészben és az Ipari Parkban 2 db

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. február 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Az Önkormányzat új beszerzési szabályzatának elfogadása... 2 Jogi Iroda

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy:

Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Intézkedési terv a Dömötör Géza Óvoda és a Tornyai János Általános Iskola fenntartói jogának átadásáról Az anyagot készítette:

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Turisztikai attrakciófejlesztés DDOP-2.1.1/A.B-12 tárgyú 90/2012.

Részletesebben

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója

I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója I. A közoktatás-fejlesztési szolgáltatást nyújtó referencia-intézmény definíciója Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal,

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 27. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /783-2/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 9 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel,

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után

A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után A szakszolgálati ellátás aktuális kérdései a jogszabályváltozás után Szatmáriné Mályi Nóra 2010.11.13. Logopédia Feladata: (Kt. 36.) a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvikommunikációs zavarok javítása,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 8-i rendkívüli ülésére

10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 8-i rendkívüli ülésére 10. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a Komplex mérnöki szolgáltatás a jótállási

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó *

Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők. Sokszorosításra érkezett: 2014. 06. 06. Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * Iktatószám: 22-7247-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Az anyagot készítette: Közgazdasági

Részletesebben

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u

Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u 2013 Háry László Általános Iskola 9124 Gyömöre, Rákóczi u. 5. 2013.06.01. 0 TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció átfogó céljai 1.2. A Háry László Általános Iskola referencia-intézményi céljai 2. A kommunikációs

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE

Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE T ÁMOP-3.1.7-11/2-2011- 0300 Felkészülés a referencia-intézményi szerepre a vaszari Ihász Gábor Általános Iskolában Az Ihász Gábor Általános Iskola KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 1 TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0300 Felkészülés

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása

Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az előterjesztés 2 határozati javaslatot tartalmaz 0 Iktatószám: 41- /2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Óvodai, iskolai felvételi körzetek meghatározása Az anyagot készítette:

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya 1. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) Hivatalos név:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 8. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /461-25/ 2011 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. szeptember 16 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. április 25-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott köznevelési intézményekben

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. szeptember 23-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Közösségi tér fejlesztése című (DAOP-2008-4.1.3 A.B.) pályázat benyújtása Az előterjesztést

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy

Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0045 A referencia-intézmény definíciója

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3.

ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér 3. 7. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, 7300 Komló, Városház tér

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes

Az anyagot látta: Előadók: Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes Iktatószám: 21-3429-1/2012. (1 db rendelet tervezet 1 db. határozati javaslat) Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek

Részletesebben

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés. A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosításáról A Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV törvény tartalmazza az a települési önkormányzatok

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti szerződéses kötelezettségei az államháztartási törvény 15/B -a alapján 2010.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti szerződéses kötelezettségei az államháztartási törvény 15/B -a alapján 2010. A Önkormányzat nettó 5 millió Ft feletti szerződéses kötelezettségei az államháztartási törvény 15/B -a alapján 2010. év 1. Sportszövetségek Szövetsége tárgya Önkormányzat kötelező sportfeladatainak ellátása

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 16/2010. (XII. 11.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/1999. (XII. 30) Kgy. rendelet módosításáról 1.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évben indított közbeszerzési eljárásai Közbeszerzési eljárás tárgya Projekt neve, azonosítószáma Közbeszerzési eljárás eredményéről a döntés időpontja Nyertes

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

MOB-KJSZE-13. Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására MOB-KJSZE-13 Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására Pályázók köre: belföldi székhelyű a szabadidősport terén működő sportszövetségek és sportszervezetek Magyarországon,

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2012. május 29 -én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére 508-22/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 27-i ülésére Tárgy: A nevelési tanácsadás kistérségi ellátásának létszámbővítési igénye 2012.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA. AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 87. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tervezési szerződés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. fizetendő térítési díjakról szóló 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xl 4444-1912015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax:

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: XI. 4204-4/2005. Előadó: Dr. Tóth Kálmán Mell.: Rendelet-tervezet Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon:

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7.

BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. BÉKÉSCSABA MEGYElJOGÚ VAR OS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István IéI' 7. Ikt. sz.: XI. 14212-312009 Előadó: Mell.. - Uhrin Nándorné Postacim: 560I I~l 112. Telefol1. (66) 523-S07 NYILVANOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testülete 2010. november 23-i ülésére Tanulói laptop program bevezetése

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA

MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA MARCALI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZLOPY GÁSPÁR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI ISKOLA KOMMUNIKÁCIÓS TERVE 2012. május TARTALOM 1. Célok 1.1. A konstrukció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A szociális és gyermekvédelmi ellátási formákról, támogatásokról

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben