Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet"

Átírás

1 I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása... 2 Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról... 4 Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Tájékoztató Dombóvár Város Képviselőtestületének a hódmezővásárhelyi polgárokhoz írt nyílt leveléről Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város címerének dr. Bertényi Iván heraldikus általi felülvizsgálásáról Térfigyelő kamerák használatára vonatkozó szabályzat elfogadása A 36/2011.(02.11.) Kgy. sz. határozat visszavonása A hódmezővásárhelyi és 12873/3 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A hódmezővásárhelyi 01762/30 és 01762/31 hrsz alatti ingatlanok értékesítésre történő kijelölése A 252/2011.(06.02.) Kgy. sz. határozat módosítása Külterületi utak állapota Korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképessé történő átminősítése és értékesítésre kijelölése Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által beadandó Szabadtéri Szabadidősport Létesítmények Fejlesztésének, Kihasználtságuk Növelésének Támogatása SPO-SZALÉT-2011 pályázat beadásának támogatása és az önrész biztosítása Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című pályázathoz önerő biztosítása (DAOP-5.2.1/A-11) Önerő biztosítása belterületi gyűjtő utak fejlesztésének pályázatához (DAOP-3.1.1/B-11)... 64

2 I/D kötet 2. oldal Iktatószám: /2011 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 db határozati javaslat Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Valamennyi Bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

3 I/D kötet 3. oldal Száma: /2011. Tárgy: A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s ének H e l y b e n Tisztelt Közgyűlés! A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának legutóbbi módosítása óta eltelt időszakban számos olyan esemény történt - jogszabályváltozások, a Társulás intézményrendszerének átszervezése - amely indokolja a Megállapodás újbóli felülvizsgálatát, aktualizálását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontja szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. Ez azt jelenti, hogy a Társulási megállapodásban kijelölésre kerül az az önkormányzat, amelynek rendelete tartalmazza a fentebb említett szabályokat. Az eddigi gyakorlat szerint a Társulási Tanács által elfogadott határozatot a Társulásban részt vevő települési önkormányzatok helyi rendeletükbe beépítették, hiszen a Társulás nem hozhat rendeletet, az önkormányzatok pedig nem rendelkezhetnek önállóan, amennyiben a fenntartó önkormányzat, vagy többcélú kistérségi társulás. A fentiekben leírtak alapján, eleget téve a jogszabályban előírt kötelezettségnek, a Társulási megállapodás kiegészül a III/B Ágazati feladatok pontban a szociális feladatok cím alatti felsorolásban egy következő ponttal, melyben rögzítésre kerül, hogy Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseket a társulási megállapodásban szereplő szolgáltatások tekintetében. A Társulás év első félévében számos, az oktatási és szociális feladatellátást érintő döntést hozott, amely az intézményrendszerének átszervezésében mutatkozik meg, utolsó lépcsője az EGYMI beintegrálása a Kapcsolat Központba szeptember 1-i hatállyal. Ennek eredményeképpen a Társulási megállapodás már az aktuális intézményi struktúrához igazodóan a hatályos, illetve a szeptember 1-től hatályos állapotot is tükrözi. A Társulási megállapodás jelen módosítását a Társulási Tanács a 66/2011 (07.29.) HTKT számú határozatával jóváhagyta, azonban jogszabályi előírásnak megfelelően szükséges a Társulásban résztvevő települések képviselő-testületeinek minősített többséggel történő jóváhagyása. A Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János sk. polgármester

4 I/D kötet 4. oldal Iktatószám:./20 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról Az anyagot készítette: Bálint Gabriella HTKT Kapcsolat Központ főigazgató Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella főigazgató Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

5 I/D kötet 5. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf: 23., Telefon: (62) , Fax: (62) Száma: -... /2011. Tárgy: Tájékoztató a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ 2011 évi átalakításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! A Kapcsolat Központ július 01. napján kezdte meg komoly előkészületi munkákat követően működését. Engedélyezett dolgozói létszámuk 2006 évre 359 fő volt. Az elmúlt öt évben folyamatos változás jellemezte a Kapcsolat Központ működését, azonban a legjelentősebb ezek közül a 2011 évben bekövetkező átalakítás volt. Engedélyezett dolgozó létszámuk szeptember 01. napjától 250 fő. I. A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásába január 01. napjától történő átadásáról a 138/2010 (11.15) HTKT számú határozatával, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Közgyűlése pedig az 509/2010 (11.24.) Kgy. számú határozatával döntött. Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Klauzál u.185/a Az intézmény a gondozottak teljes körű ellátását, ápolása-gondozása mellett biztosítja szükség szerinti foglalkoztatását, egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását, valamint munkarehabilitációs foglalkoztatását. Az ellátotti létszám 116 fő volt szakosított intézményünkben. Átadott dolgozói létszám: 45 fő II. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város februári Közgyűlése a 27/2011.(02.11.) Kgy. határozatában jóváhagyta, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Kapcsolat Központ alábbi szakfeladatainak/intézményeinek július 01. napjától történő, fenntartói jogának átadását a Katolikus Egyháznak a Szeged-Csanádi Egyházmegyének: Gondozási Központ, Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, Lakóotthon, Támogató Szolgálat.

6 I/D kötet 6. oldal Gondozási Központ Dr. Rapcsák András u. 52. Az idősek nappali ellátása lehetőséget biztosít a saját otthonukban élők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások igénybevételére, közösségi programok szervezésére, közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására. Feladata: fizikai ellátás, mentális segítségnyújtás, foglalkoztatás, szabadidős- kulturális programok szervezése, hivatalos ügyek intézése, egészségügyi ellátás biztosítása. Az Arany János utcai telephelyen az engedélyezett létszám 30 fő volt. Étkeztetés: szociálisan rászorulók részére nyújtott ellátás, akik a napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani önmaguk, illetve eltartottjaik számára. Az ellátotti létszám 228 fő volt. Házi segítségnyújtás: komplex gondozási tevékenység, az önálló életvitel megtartása mellett, segítségnyújtás a napi életvitel biztosításához az ellátott saját lakókörnyezetében. Az ellátotti létszám 122 fő volt, ellátásra fordított idő: óra/év volt. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: pályázati forrásból működik, bevont település Mindszent. Kihelyezett készülékek száma Hódmezővásárhely 54 készülék, Mindszent 27 db. Pályázatban vállalt feladatmutató: 81 kihelyezett készülék. Átadott dolgozói létszám:19 fő Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Csomorkányi u. 17. Legfontosabb feladatuk, a krízishelyzet azonnali elhárítása: szálláslehetőség, étel, ruhapótlás, fürdés, mosás lehetőségének biztosításával, mentális segítségnyújtással. Iratpótlás, tájékoztatás, pénzbeli ellátásokhoz való hozzájutás segítése. Klienseknek ügyeik intézésében történő segítségnyújtás. A szállón lakók részére, egyéni esetkezelés, képzés, életvezetési tanácsadás, csoportfoglalkozások tartása. Adományok fogadása / kiosztása. Több társintézménnyel közösen működtettünk jelzőrendszert, melynek célja a fagyásból, kihűlésből adódó egészségkárosodások és halálesetek megelőzése volt. A jelzőrendszer végig jól működött, Hódmezővásárhelyen sem fagyás, sem kihűlés nem fordult elő. A nappali melegedőt 134 fő, az átmeneti szállót 57 fő, az éjjeli menedékhelyet 78 fő vette igénybe, az elmúlt évben. Problématípusok: Szenvedélybetegség, jövedelemnélküliség, bűncselekmények áldozatává válás. Alacsony iskolázottság, alacsony intellektus, munkanélküliség. Nehezen motiválhatóság. Férőhely hiány. Szolgáltatások, speciális szolgáltatások: Lakhatás, pihenés, egyéni tisztálkodás lehetősége, (hideg-meleg víz, tisztálkodó szerek, textília, hajszárító, mosási lehetőség, ruhapótlás). Orvosi ellátás. Étkezési lehetőségek biztosítása. Televízió nézési és számítógép használati lehetőség. Könyvtár használat. Postacím biztosítása. Értékmegőrző használatának lehetősége. Átadott dolgozói létszám: 10 fő Lakóotthon Klauzál u. 185/a A lakóotthon fogyatékos személyeket befogadó intézmény, amely az ellátást igénybevevő részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátást biztosít. Az intézmény a gondozottak teljes körű ellátását, ápolása-gondozása mellett biztosítja szükség szerinti foglalkoztatását, egyéb habilitációs, rehabilitációs jellegű ellátását, valamint munkarehabilitációs foglalkoztatását. Az ellátotti létszám 8 fő volt intézményünkben.

7 I/D kötet 7. oldal Átadott dolgozói létszám: 6 fő Támogató Szolgálat Dr. Rapcsák András u. 52. A fogyatékkal élőknek nyújt segítséget lakókörnyezeten belül, segíti a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett, a lakáson belüli speciális segítségnyújtást biztosít, az ellátott kliensek száma: 128 fő. Átadott dolgozói létszám: 4 fő III. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése február 7. napján döntött az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola Szeged-Csanádi Egyházmegye, valamint az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó intézményegység Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő fenntartói jogának átadásáról. Az átvételekre a 2011/2012. tanévtől, szeptember 01. napjától kerül sor. EGYMI és Nevelési Tanácsadó: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményegység feladatai A többségi intézményekben nevelt sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megsegítése. Szakfeladatai: - Logopédia - Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás - Gyógytestnevelés - Konduktív pedagógiai ellátás - Utazó szakember hálózat - Fejlesztő felkészítés Nevelési Tanácsadó intézményegység feladatai A Nevelési Tanácsadó intézményegység a szülők és a pedagógusok nevelő munkáját, a nevelési-oktatási intézmények feladatainak ellátását segíti. A nevelési tanácsadó a 3-18 éves korú fiatalok mentálhigiénés ellátását biztosító pedagógiai szakszolgálati intézmény. A nevelési tanácsadás feladata: - annak megállapítása, hogy a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, - ennek a szakvéleménynek a készítése, - valamint a gyermek fejlesztő foglalkoztatása, a pedagógus és a szülő bevonásával. Átvett dolgozói létszám: 25 fő Tekintettel arra, hogy között már egy intézményrendszerben működött a Kagylóhéj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat valamint a Nevelési Tanácsadó és Logopédia; a Kapcsolat Központ Alapellátási Egységében - Pedagógiai és Szociális Szolgáltató Központ részéhez integrálta az oktatási szakfeladatokat ellátó intézményegységeket. Korábbi szakmai együttműködésük (észlelő- és jelzőrendszer működtetése, esetkonferenciák, családterápiák, pszichológiai tanácsadások, logopédiai foglalkozások) hatékonyan támogatták a rászoruló gyermekek és szüleik problémáinak megoldását. Az intézményeket érintő átadások, valamint átvételek kapcsán folyamatosak voltak az egyeztetések, a különböző fenntartóhoz tartozó szakemberek között. Minden esetben megtörtént a dolgozók és ellátottak tájékoztatása. Az intézményekre és szakfeladataikra vonatkozó valamennyi dokumentum megszületett:

8 I/D kötet 8. oldal - alapító okiratok, szakmai és pedagógiai programok, házi rendek, szervezeti és működési szabályzatok, működési engedélyek, - épületekre, ingóságokra, továbbfoglalkoztatásra, ellátásra vonatkozó együttműködési megállapodások, - vagyonleltárak, - költségvetések, beszámolók, normatíva tervezetek, - szerződések és folyamatban lévő ügyek nyilvántartása, - ellátotti dokumentációk, - munkavállalói nyilvántartások, - folyamatban lévő pályázati tájékoztatók. Kiemelten fontos feladata a szociális szakma képviselőinek a további együttműködés városunk rászoruló közösségének ellátásában, bármely fenntartó irányítása alá tartozzanak is. Ennek megvalósítása érdekében megalakul egy rendszeresen ülésező szakmai fórum, hogy a különféle fenntartó által működtetett intézmények összehangoltan láthassák el feladataikat, a kliensek érdekében. Az előterjesztés mellékletét képező szervezeti ábrák, jól szemléltetik a Kapcsolat Központ korábbi illetve az átadást és átvételt követő intézményi struktúráját. A gazdasági táblázatba összefoglalásra került, hogyan alakul a Kapcsolat Központ Önkormányzati támogatásának mértéke. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Dr. Lázár János polgármester

9 I/D kötet 9. oldal

10 I/D kötet 10. oldal

11 I/D kötet 11. oldal

12 I/D kötet 12. oldal Iktatószám: /2011. Az előterjesztés 12 határozati javaslatot tartalmaz. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

13 I/D kötet 13. oldal Száma: Tárgy: Előfinanszírozás biztosítása a TÁMOP referencia-intézményi pályázatokhoz Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város K ö z g y ű lése Tisztelt Közgyűlés! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által került kiírásra a TÁMOP /2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése című pályázati program. A pályázat célja: A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, iskolákra, kollégiumokra és szolgáltatásaik széleskörű megismerésére és elterjesztésére. A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-intézmények a közoktatás fejlesztésének minősített bázisai lesznek. A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat, kultúrájuk és eszközrendszerük egészében példaszerű, tanulmányozható és elemeiben honosítható. Mindez lehetővé teszi, hogy több, összefüggő, kidolgozott jó gyakorlatot is felkínáljanak. A konstrukció támogatja azt a szakmapolitikai célt, hogy értékalapú, a hazai pedagógiai hagyományt a kor követelményeivel és a nemzetközi innováció értékeivel ötvöző országos referencia-intézményi hálózat jöjjön létre, mely az egyenlő hozzáférés elvének érvényesülésével azt az intézményi kört is a hatókörébe vonhatja, mely eddig távol maradt az innovációtól. A pályázat célja, hogy a referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmények felkészüljenek nevelés-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységét. A pályázatban az alábbi szervezetek pályázhatnak: Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium, szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési oktatási intézmény Diákotthon, kollégium

14 I/D kötet 14. oldal A pályázatban támogatott tevékenységek köre: Részvétel továbbképzésen: - amely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját elősegítő támogató tevékenység módszertanát mutatja be; - a gyakorló helyi mentori tevékenységek ellátására. Részvétel felkészítésen: - a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, a hálózati tanulás referencia-intézményi munkaformáinak beépítésére a mindennapi gyakorlatba; - a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítésének elősegítésére a szolgáltatói körben (honlap, kiadványok, kapcsolati formák). Szaktanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele - a korszerű oktatásszervezési, tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató pedagógiai környezet elterjesztésére, - a referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez, - referencia-intézményként való működés kiépítéséhez, - eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozásához és minőségbiztosításához. Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei - referencia intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása, - belső - tantestületi, munkaközösségi -, szakmai műhelymunkában való részvétel, - eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "jó gyakorlat" átadására és e folyamat minőségbiztosítására. Eszközbeszerzés, amely igazolhatóan a referencia-intézményi szolgáltatás ellátásához szükségesek Pályázatot benyújtó intézmények: A pályázatot a Brunszvik Teréz Óvoda, Hermann Alice Óvoda, Janikovszky Éva Óvoda, Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola, Szent István Általános Iskola, Varga Tamás Általános Iskola, Németh László Gimnázium és Általános Iskola, HISZK Eötvös József Székhelyintézmény, HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény, HISZK Gregus Máté Tagintézmény, HISZK Kalmár Zsigmond Tagintézmény, Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium kívánja benyújtani. A támogatás mértéke: A támogatás 100%-os finanszírozású, azonban előfinanszírozást igényel, amely a kedvezményezett számára megítélt támogatás 25 %-a. Az elnyerhető támogatás összege: minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió forint az alábbi bontásban: I. kategória: óvoda, kollégium és diákotthon, nevelési - oktatási intézmények 8 tanulócsoportig, alapfokú művészetoktatási intézmények minimum 2 millió Ft, maximum 3 millió Ft, II. kategória: nevelési - oktatási intézmények 9-től 16 tanulócsoportig minimum 2 millió Ft, maximum 4 millió Ft, III. kategória: nevelési - oktatási intézmények 17 tanulócsoporttól minimum 2 millió Ft, maximum 6 millió Ft.

15 I/D kötet 15. oldal Támogatásként igényelt összeg és az előfinanszírozás összege intézményenként Pályázó intézmény Támogatásként igényelt Előfinanszírozás összege összeg Brunszvik Teréz Óvoda 3 m Ft 750 e Ft Hermann Alice Óvoda 3 m Ft 750 e Ft Janikovszky Éva Óvoda 3 m Ft 750 e Ft Liszt Ferenc Ének-zenei 4 m Ft 1 m Ft Általános Iskola Szent István Általános 4 m Ft 1 m Ft Iskola Varga Tamás Általános 4 m Ft 1 m Ft Iskola Németh László Gimnázium 6 m Ft 1,5 m Ft és Általános Iskola HISZK Eötvös József 6 m Ft 1,5 m Ft Székhelyintézmény HISZK Corvin Mátyás 6 m Ft 1,5 m Ft Tagintézmény HISZK Gregus Máté 6 m Ft 1,5 m Ft Tagintézmény HISZK Kalmár Zsigmond 6 m Ft 1,5 m Ft Tagintézmény Vásárhelyi Cseresnyés 3 m Ft 750 e Ft Kollégium ÖSSZESEN 54 m Ft 13,5 m Ft A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó feltétel, hogy a pályázatot benyújtó intézménynek a pályázathoz csatolnia kell a fenntartó nyilatkozatát, melyben a projektben vállalt tevékenységek támogatásáról és arról a tényről kell nyilatkoznia, hogy rendelkezik Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervvel illetőleg a fenntartó egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben ez szükséges módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak érdekében, hogy az jogszerűen végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást. (E tevékenységet beilleszti az alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenységek körébe.) A pályázat benyújtásának határideje: szeptember 15. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a fenti pályázat benyújtását támogatni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János polgármester

16 I/D kötet 16. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Oktatási Csoport Az anyagot látta: Előadók Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

17 I/D kötet 17. oldal Száma: /2011. Tárgy: A Fekete Sasban kialakított tankonyha gyakorlati oktatásához kötődő együttműködési megállapodás jóváhagyása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a április 7-i közgyűlésén, a 125/2011. (04.07.) számú közgyűlési határozatával hozzájárult ahhoz, hogy szakmai és célszerűségi okokból a HISZK Corvin Mátyás Tagintézmény gyakorlati képzőhelye a Fekete Sas épületében kerüljön kialakításra, azzal, hogy a szakmai gyakorlati képzésben a Fekete Sas üzemeltetője, Bónus István egyéni vállalkozó is kerüljön bevonásra együttműködési megállapodás megkötésével. A 233/2011. (06.02.) Kgy. határozattal elfogadásra került a megállapodás, melynek tervezett szövegében az elmúlt időszak egyeztetését követően változtatást javaslok. Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tavaszi döntést követően, amikor is nemcsak az új helyszín kijelölése történt meg, hanem a szükséges átalakításra vonatkozó döntés is meghozatalra került, megkezdődtek az átalakítási munkálatok. A Tisztelt Közgyűlés nettó 60 M Ft-ot biztosított a munkálatokra. A közbeszerzési eljárást az Építészmester Projekt Kft. nyerte meg a nettó ,- Ft-os ajánlatával. A beruházás megvalósulásával a HISZK egy modern tankonyhával lesz gazdagabb, amely lehetővé teszi az intézmény működésének racionalizálását is. Annak érdekében, hogy a tanulók a lehető legszélesebb ismereteket szerezzék meg a képzésük során előkészítésre került egy együttműködési megállapodás, amely a korábbi tervezet pontosítását jelenti. Ezen együttműködés keretében Bónus István ev. biztosítja a szakmai együttműködés lehetőségét. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatot megvitatni és támogatni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, augusztus 26. Tisztelettel: Lázár János Polgármester

18 I/D kötet 18. oldal Iktatószám: /2011. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Az anyagot készítette: Jogi Iroda Az anyagot látta: Előadók: Irodavezetők Aljegyzők.....Dr. Végh Ibolya, Dr. Makó András.. Címzetes főjegyző Dr. Korsós Ágnes.. Véleményezésre megküldve: Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Napirend kapcsán nincs meghívandó személy Az előterjesztés NYÍLT ZÁRT ülésen tárgyalandó * * a megfelelő rész aláhúzandó

19 I/D kötet 19. oldal Száma: /2011 Tárgy: Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 384/2010. (10.10.) Kgy. határozatával létrehozta - a Közgyűlés ülései között - a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntések meghozatalára jogosult Ideiglenes bizottságot. A határozat rendelkezése értelmében az Ideiglenes bizottság a döntéseiről a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja. Ezen kötelezettségének az ideiglenes bizottság az alábbiak szerint tesz eleget április 14-i ülés: Közbeszerzési eljárás indítása az alábbi tárgyban: Építési munkák végzése a Tornyai János Múzeumban és a HISZK Eötvös József Székhelyintézményben Becsült érték: nettó ,- Ft április 26-i ülés: Közvilágítás korszerűsítése új technológiát képviselő, energiatakarékos fényforrással működő lámpatestek cseréjével tárgyú munkálatok műszaki ellenőrzése Becsült érték: nettó ,- Ft május 05-i ülés: Szúnyoggyérítés Corax-Bioner Környezetvédelmi Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Hunyadi János út 9.) és Rsz-Coop Légiszolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11.) közös ajánlattevők Bírálati szempont: Légi biológiai (nettó Ft/ha) Földi kémiai (nettó Ft/ha) Légi kémiai (nettó Ft/ha) Földi biológiai (nettó Ft/ha) Fizetési határidő kedvezmény (nap) Ajánlat ,- Ft/ha 1.200,- Ft/ha 1.200,- Ft/ha ,- Ft/ha 15 nap

20 I/D kötet 20. oldal Az egyetlen érvényes ajánlatot fenti közös ajánlattevők tették, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként. Fekete Sas Szálloda Zrínyi utcai szárny II. emeletén kialakítandó tankonyha és tanétterem tervezése és kivitelezése Építészmester Projekt Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Bírálati szempont: Nettó ajánlati ár (HUF) Ajánlat ,- Ft. Az egyetlen érvényes ajánlatot az Építészmester Projekt Kft. tette, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti ajánlattevőt hirdette ki az eljárás nyerteseként május 12-i ülés: Hódmezővásárhely Erzsébet Kórház - Rendelőintézet sürgősségi fogadóhelyének fejlesztése sürgősségi osztállyá Prímfest Kft., 1083 Budapest, Illés u. 17. Bírálati szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Jótállás időtartama (hónap) Késedelmi kötbér (forint/nap) Teljesítési határidő (naptári nap) Ajánlat ,- Ft 120 hónap ,- Ft/nap 100 naptári nap Építészmester Zrt., 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria u Bírálati szempont: Egyösszegű nettó ajánlati ár (forint) Jótállás időtartama (hónap) Késedelmi kötbér (forint/nap) Teljesítési határidő (naptári nap) Ajánlat ,- Ft 120 hónap ,- Ft/nap 100 naptári nap Az összességében legelőnyösebb ajánlatot az Építészmester Zrt. tette, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti céget hirdette ki az eljárás nyerteseként. Közbeszerzési eljárás indítása az alábbi tárgyakban: HISZK gyakorlati képzési helye építőmesteri munkáinak elvégzése Becsült érték: nettó ,- Ft május 26-i ülés:

21 I/D kötet 21. oldal Hódtó - Kistiszai főcsatorna belterületi szakaszának rekonstrukciója Az eljárás a Kbt. 92. b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. SADE - Magyarország Mélyépítő Kft., 1117 Budapest, Budafoki út Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei körében előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója, továbbá a Kbt. 69. (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: M1. nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009., 2010.) összesen: - legalább 1 db összesen nettó 290 millió Ft értékű befejezett, városi környezetben lévő, nyílt és zárt csapadékvíz elvezető csatorna kivitelezéséből származó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) f) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő az alkalmasságát nem megfelelő módon igazolta: az ajánlatban bemutatott Mogosoaia községben kivitelezett referencia nem városi környezetben valósult meg. Délút Építő és Bányászati Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u Érvénytelenség indoka: Ajánlatkérő a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimumkövetelményei körében előírta, hogy alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a Kbt. 71. (1) bekezdés b.) pontja szerinti alvállalkozója, továbbá a Kbt. 69. (8) bekezdése szerinti esetben a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó ha: M1. nem rendelkezik az előző három évben (2008., 2009., 2010.) összesen: - legalább 1 db összesen nettó 290 millió Ft értékű befejezett, városi környezetben lévő, nyílt és zárt csapadékvíz elvezető csatorna kivitelezéséből származó szerződésszerűen teljesített referenciával. Az ajánlat a Kbt. 88. (1) f) pontja alapján érvénytelen, mert ajánlattevő az alkalmasságát nem megfelelő módon igazolta: az ajánlatban bemutatott Makói Ipari Parkban kivitelezett referencia nyílt és zárt csapadékvíz elvezető csatorna építésére vonatkozó részének értéke nem éri el a nettó 290 millió Ft-ot. Az ülésen döntés született az eljárás újbóli kiírásáról is. A Tornyai János Múzeum látogatóbarát fejlesztéséhez kapcsolódó marketing feladatok ellátása Puerto de Dinero Kft., 6762 Sándorfalva, Dr. Bod Árpád u. 31. Bírálati szempont: Nettó ajánlati ár (HUF) Ajánlat ,- Ft Az egyetlen érvényes ajánlatot a Puerto de Dinero Kft. tette, így a Bírálóbizottság javaslata alapján az Ideiglenes Bizottság fenti céget hirdette ki az eljárás nyerteseként.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 5-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet MEGHÍVÓ...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 Hódmezővásárhely

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet HISZK Gregus Máté Tagintézmény Gorzsai Tangazdaság fejlesztési tervének

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. április 11-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./C kötet I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./C kötet Tájékoztató az Ideiglenes bizottság által meghozott, közbeszerzési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 7-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2007.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. október 11-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...4

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Beszámoló a Békés Városi Szociális Sorszám: III/1. Szolgáltató Központ munkájáról Kádasné Öreg Julianna igazgató Döntéshozatal módja: Békés Városi Szociális

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 12-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A hódmezővásárhelyi 01211/11 hrsz-ú ingatlan értékesítése.... 2 A

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Iktatószám:./2007. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: 2007. évi zárszámadás Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta:......... Véleményezésre megküldve: Valamennyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet Beszámoló az Aranyossy Ágoston Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014.

Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. Kapuvár Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata 2014. 1 B e v e z e té s A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/593-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007 1 Tartalomjegyzék 1. Preambulum 2. Jogszabályi háttér 3. Hódmezővásárhely társadalmi-gazdasági helyzete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben