MAKÓI HÍREK. Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa október 12. X. évfolyam 41. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓI HÍREK. Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa. 2007. október 12. X. évfolyam 41. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA"

Átírás

1 MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA október 12. X. évfolyam 41. szám Idõsbarát önkormányzat címet nyert el Makó városa MAKÓ VÁROS HÍREI Idõsbarát önkormányzat díjat vehetett át a képviselõ-testület nevében dr. Buzás Péter polgármester, országgyûlési képviselõ szeptember 27-én, csütörtökön a Parlamentben Lamperth Mónikától, Szociális és Munkaügyi Minisztertõl. Az eseményen jelen volt Rózsa Istvánné, az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetõje és Csomor Ágnes, a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának vezetõje is. Makó Szeged, Budaörs, Terézváros, Abasári és Kunsziget társaságában nyerte el ezt a díjat, melyet elõször 2004-ben osztottak ki hat magyarországi település között. Ebben az évben 114 pályázó közül választotta ki az Idõsügyi Tanács a mi pályázatunkat, amelynek sikerét elsõsorban a képviselõ-testület munkáját segítõ Konzultatív Tanácsadó Testület, a Vének Tanácsa munkája vívta ki. Makón a lakosság száma hosszú idõ óta folyamatosan csökken, és tart a város lassú elöregedése. Ebben az évben a 60 éven felüliek száma Makó városban közel 6000 fõ. Látható, hogy az önkormányzatnak szüksége volt és van arra, hogy világosan megfogalmazza teendõit a lakosság egy jelentõs rétegét alkotó idõsekkel kapcsolatosan. Az evidenciaként felmerülõ szociális és egészségügyi gondok orvoslásán túl az önkormányzat segít, hogy a generációk egymásra találjanak, és közös programokon tudjanak kikapcsolódni. Az idõsek problémáik, gondjaik megoldásában, de örömeik, sikereik megosztásában is biztos partnerként tudják maguk mögött az önkormányzatot és intézményeit. Semmi sem idegen az önkormányzattól, ami az idõs emberek létfeltételeit vagy közérzetét javítja, és megvalósítható. A földeken, döntõ többségben kézi erõvel végzett munka egészségkárosító következményei az idõs korban jelentkeznek ízületi és reumatikus megbetegedések formájában. Ezek a betegségek korlátozzák az idõs emberek mozgásképességét, önellátó képességét. Közülük egyre többen szorulnak gondoskodásra, illetve teljes körû ellátásra. A képviselõ-testület elõször 2002-ben készíttette el a város szociális térképét, amelyet folyamatosan frissít, aktualizál. Az elkészült szociális térkép alapján a képviselõ-testület képet kapott többek között az idõs lakosság gazdasági, szociális helyzetérõl is. A végigdolgozott élet után kötelessége a társadalomnak, vagy egy város közösségének biztosítani, hogy méltósággal öregedjenek meg, és távozzanak az életbõl tagjai. A lakosság megkérdezése alapján készült felmérés is rámutatott arra, hogy bõvíteni kell az önkormányzat által folyósított pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A rászorulók, így az idõsek számára is elérhetõbbé kell tenni a szociális támogatások, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénylésének lehetõségét. Annak érdekében, hogy a lakosság közel 23%-át kitevõ idõskorúak életkörülményeirõl, gazdasági-szociális helyzetérõl konkrét információhoz jusson a képviselõ-testület, október hónapban valamennyi 60 éven felüli idõs lakosra kiterjedõ felmérés készült. Ez a felmérés megalapozza a képviselõ-testület az idõsekre vonatkozó döntéseit. Makó Város Önkormányzata azt szeretné, hogy minden idõs ember, ha kilép háza kapuján, ugyanazt a komfortot érezze, mint a jól megszokott falak között. Arra törekszünk, hogy szerettei körében, méltósággal érje meg minden makói idõs ember a szépkorát. Ahogy a jó unokák, odafigyelünk bölcsességükre, lehetõségeink szerint kitaláljuk és megvalósítjuk igényeiket. Makó élhetõ kisváros az idõsek számára éppúgy, mint a fiatalabbaknak ban Makó Város Önkormányzata önként vállalt feladatként 32 férõhellyel Idõskorúak Gondozóházát hozott létre. Annak érdekében, hogy az idõs ember minél tovább saját otthonában, lakókörnyezetében élhessen, 2001-ben 30 készülékkel megszervezte a jelzõrendszeres házigondozást, amelyet azóta további készülékekkel bõvített, és térségi szintre is kiterjesztett. A képviselõ-testület a szociális térkép tárgyalása során szembesült azzal a ténnyel is, hogy sok idõs embernek súlyos anyagi terhet jelent a gyógyszerek megvásárlása. Az elfogadható egészség megtartása érdekében szükséges egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a nyugdíj nem nyújt fedezetet. Ezen a helyzeten kívánt javítani Makó Város Önkormányzata akkor, amikor a gyógyszertámogatásról és a gyógyfürdõ igénybevételének támogatásáról döntött. A segítséghez szükséges adminisztratív terhek enyhítésére a hivatalba járást kiváltotta Makón az, hogy az önkormányzat ügyintézõi rendszeresen tartanak fogadóórát az idõsek otthonához közel fekvõ nyugdíjasklubokban. Itt az ügyintézésen túl személyes tanácsadással is segítik az idõseket mindennapi gondjainak megoldásában, ráadásul elsõ kézbõl kapnak információkat az önkormányzat munkatársai az idõs emberek aktuális helyzetérõl. A 2002-es, nagysikerû makói Idõsek éve valamennyi rendezvénye tovább él (Batyubál, generációk találkozója, Operett fesztivál, augusztus 20-i Nyugdíjas bál, Idõsek Világnapja, karácsonyi rendezvények, Nagyanyáink süteménye). Makó városban óta mûködik a Konzultatív Tanácsadó Testület, amelynek tagjai idõs, köztiszteletben álló, a város közéletéért hosszú idõn keresztül tevékenykedõ, megbecsült polgárok (orvos, ügyvéd, iskolaigazgató, tanár, muzeológus). A Konzultatív Tanácsadó Testület Makó város polgármestere mellett mûködik, és véleményével, javaslataival a lakosság széles rétegeit érintõ, nagy horderejû döntések elõkészítésében vesz részt. Mindezen tényeket figyelembe véve döntöttek a bírálók úgy, hogy Makó városa öt másik település mellett ebben az évben Idõsbarát Díjat nyer el.

2 2. MAKÓI HÍREK október 12. Változás a hulladékszállításban Bio-Pannónia Kft értesíti a lakosságot, hogy a hulladékszállításra Makón, október 22. (hétfõ) október 23. (kedd) helyett október 20-án(szombaton) kerül sor Kérik, hogy szíveskedjenek a gyûjtõedényzetet korán kihelyezni. Ügyfélszolgálati Iroda: Makó, Szent János tér 19. szám alatt T.: Meghívó NÉHÁNY HÉTIG KÖRÜLTEKINTÕEN KÖZELEKDJÜNK A NÁVAY TÉREN Alpinisták a makói víztornyon MAKÓ VÁROS HÍREI Immár 40 éve, hogy elkészült a Návay téren a város vízellátásában és tûzoltásában nagy szerepet játszó vasbeton víztorony. A szélsõséges idõjárási viszonyok miatt a víztorony külsõ felülete is öregszik, repedezik, balesetveszélyessé válik. Másodszor jött el az ideje annak, hogy a torony külsõ felületének javítását elvégezzék. Ez a feladat a legkisebb költséggel az alpintechnika igénybevételével végezhetõ el. Ennek során elõször a teljes felületet végigvizsgálják, és a meglazult részeket eltávolítják, majd következik a javítás. A közeli játszótér miatt a javítást halogatni nem lehet, napokon belül megkezdõdik, és ez várhatóan 2-3 hétig tart. A Vízmû és a vállalkozó minden óvintézkedést megtesz a munkavégzés alatt, de ugyanakkor lapunkon keresztül is kéri a Návay téren élõket, vagy az arra járókat, hogy saját magukra és a gyermekekre is különösen vigyázzanak. Köszönik együttmûködésüket! A Nagymáté Hanna Alapítvány szeretettel meghív minden érdeklõdõt a következõ jótékonysági elõadásra: A Hold szerepe mindennapi teendõnkben (bevezetés a holdnaptár használatába). Elõadó: Ferenczi Erzsébet tradicionális reiki mester. Idõpont: október 12, (péntek) 18 óra, helyszín: Makói Városi Könyvtár. A helyszínen lehetõség nyílik a Nagymáté Hanna Alapítvány támogatására is. Megtisztelõ jelenlétükre számítanak! Városháza Galéria A Városház Galéria következõ tárlata Nagy Orsolya munkáiból nyílik október 19-én, pénteken 16 órakor a Városház aulájában. A kiállítás címe Marosi legendárium, A tárlatot megnyitja Balázs István Balázs filmrendezõ. A kiállítás október 29-ig tekinthetõ meg. CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK Tegyük meg helyben, ami megtehetõ Németh Pál nyugalmazott mérnök abban különbözik a több ezer, a 43-as nemzetközi út extrém forgalma okozta problémák miatt szenvedõ embertõl, hogy lehetõségeihez mérten igyekszik tenni is a gondok enyhítése érdekében. Az elmúlt hetekben helyiekkel, de Makó város rendõrkapitányával, majd polgármesterével is egyeztetett annak érdekében, hogy miként lehetne enyhíteni az út mentén élõk szenvedését. Törvény szerint éjjel 55 decibel a megengedett legmagasabb zaj, ezzel szemben a 43-as mentén es zajt okoznak a kamionok mondta el lapunknak Németh Pál nyugalmazott mérnök. Azaz a zaj- és egyébként a rezgésmérés is, amelyet elvégeztettem, azt mutatja, hogy mind a zaj, mind a rezgés átlép minden törvényes átlagértéket. Nem kétséges, hogy valamit lépni kell teszi hozzá. Az elsõ szerencsés lépése a 43-as forgalmának enyhítése érdekében Németh Pál szerint az volt, hogy megkereste dr. Márton István makói rendõrkapitányt, aki annak ellenére, hogy megelõzõen nem találkoztak, ismeretlenül is fogadta. Az ismerkedõ beszélgetés hamar átfordult tárgyalásba. Mint azt Németh úr meséli, közel két órát beszélgettek, és végül szóban megegyeztek arról, hogy milyen lépéseket kell tenni a forgalom sebességének csökkentésére. A beszélgetés egyik legfontosabb tárgya a traffipax és a rendszeres mérés volt. Az eszközbõl a lapunknak nyilatkozó mérnök szerint olyan kell, amely éjjel is dolgozni tud. Szükséges annak a jogszabály-módosításnak a betartatása is, hogy immár a külföldi kamionosokat is meg tudjuk büntetni a sebességkorlátozás áthágása miatt. Németh Pál, miután konszenzust alakított ki Makó város rendõrkapitányával, a makói önkormányzatnál kopogtatott, ahol dr. Buzás Péter polgármesterrel, illetve Marosvári Attila alpolgármesterrel találkozott a 43-as út ügyében. Tõlük is azt kérte, hogy keressen az önkormányzat pályázati vagy egyéb forrásokat az éjjel is látó sebességmérõ radarok beszerzésére. Arra is javaslatot tett, hogy dr. Buzás Péter képviselõként kezdeményezze, a büntetések egy része maradhasson a helyi önkormányzatnál. Tárgyaltak még arról is, hogy ismét legyen 40-es tábla a fõúton egy olyan kiegészítõ táblával, amely 22 6 óra között érvényesíti a korlátozást ha ezt a szakemberek is támogatják. Németh úr szerint ezekkel a lépésekkel mindazt, amit az önkormányzat megtehet, megtette. Nyilván ennek a problémának van egy helyi, egy megyei és egy országos szintje. Rossz lenne, ha amit helyben nem tudunk megtenni, nem tennénk meg. Annak is örülne a nyugalmazott mérnök, ha amikor elkészülne az elkerülõ pálya, akkor lezárnánk a régi utat, és egy egész kistérséget érintõ bulit, ünnepélyt szerveznénk ennek örömére a 43-as úton.

3 2007. október 12. MAKÓI HÍREK 3. Beszámoló Makó polgármesterének munkájáról A makói képviselõ-testületi ülés szokásos napirendi pontja a polgármester tájékoztatója az ülések között végzett tevékenységérõl. Jelen rovat a testület elõtt elhangzottak alapján a polgármester az önkormányzat képviseletében ellátott tevékenységébõl a leginkább közérdekû elemekre koncentrálva mutatja be, mivel telt a polgármester kicsivel több mint egy hónapja. Dr. Buzás Péter polgármester augusztus 24-én a Galamb József Szakképzõ Iskola zártkörû vezetõi értekezletén vett részt az intézmény tanári termében. Horváth Zoltán igazgató bemutatta az intézmény új vezetését. Késõbb a Makói Grafikai Alkotótelep záró kiállítására látogatott el a Hagymaházba, majd az I. Makói Gitárfesztivál esti koncertjét tekintette meg. Augusztus 25-én Magyarcsanád Község Önkormányzatának ünnepi programsorozatán vett részt az Apátfalvi Mikrotérségben. Az ünnepi testületi ülésen díszpolgári cím adományozására került sor, majd a Regionális Operatív Program keretében felújított és kibõvített Óvoda átadási ünnepségén volt jelen. Ezt követõen a Váll-Ker Kft. 15 éves születésnapi rendezvényén köszöntötte a vezetõséget és a dolgozókat. A vállalat sikertörténete példaértékû lehet a kistérségben, hiszen az elmúlt 15 év alatt a makói cég piaci pozíciója komolyan megerõsödött. A nemrégiben megépített új csarnok új munkahelyeket is teremtett, a Váll-Ker Kft. a Makói Fémipari Kft.-vel közösen 250 fõ megélhetését biztosítja a Makói Kistérségben. Este az Állomás téri Napon köszöntötte a megjelent vendégeket dr. Bakos Gáborné települési képviselõvel együtt. A városrész lakói délutántól kedvükre válogathattak a kikapcsolódást nyújtó programokban. Igazán örömteli kezdeményezés volt néhány évvel ezelõtt az, hogy a Bajcsy lakótelepen élõk csatlakozva a többiekhez megteremtették maguknak a helyi városrészünnepet. Ebbõl az alkalomból augusztus 26-án köszöntötte Gilicze János települési képviselõvel együtt a városrész lakóit. A Bajcsy Nap mellett ma már településrészi napot ünnepelnek Igáson, Rákoson, a Vertán-telepen, a Patai és az Állomás téren is. Augusztus 27-én dr. Veres János pénzügyminiszterrel tárgyalt a as európai uniós projektek önkormányzati önerejének pénzügyi finanszírozásáról a Parlamentben, majd hasonló témában fogadta Varga Sándor, a Pénzügyminisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Fõosztály vezetõje is. Augusztus 29-én a VIII. Pedagógiai Konferencián köszöntötte a nagy számban megjelent makói és térségi pedagógus vendégeket, valamint a rendezvény elõadóit. Az eltérõ képességû gyerekekkel való foglalkozás témájú ülésen olyan közismert szakemberek mondták el gondolataikat, mint prof. dr. Czeizel Endre orvos, genetikus, vagy dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus, tanár, író. A plenáris ülés után délután kisebb csoportokban értekeztek a tanítók, tanárok, óvodapedagógusok a legújabb módszerekrõl. Ezt követõen a tervezett makói fürdõfejlesztésrõl és a helyi, térségi vállalkozók csatlakozásának lehetõségérõl megrendezett fórumon tájékoztatta a megjelent vállalkozókat, érdeklõdõket a városháza emeleti nagytermében. Hangsúlyozta, Makó számára a turisztika lehet az egyik lehetséges kitörési pont, ezért nagyon fontos, hogy az önkormányzati fejlesztések mellett elsõsorban olyan helyi, térségi vállalkozások is pályázzanak, akik a turizmus gazdaságélénkítõ hatásából szerezhetnek üzleti elõnyt. Vörös Imre, a Pannon Spa Consult Kft. ügyvezetõje a sárvári példát említve elmondta, nagyon fontos az, hogy minél több lábon álljon a fürdõ. Legdinamikusabban a wellness fejlõdik, de népszerûek az élményeket és családi programokat felsorakoztató fürdõk is. Brachna János, a Med-I-Terra Kft. ügyvezetõje ötletes tanácsokkal látta el a fórum résztvevõit, hogy a gyógyturizmus lendítõ erejének kihasználásával mi mindent lehetne uniós pályázatokkal megvalósítani. Augusztus 30-án este a Városi TV Döntés után címû mûsorának volt a vendége Marosvári Attila és Varga Zoltán alpolgármesterekkel együtt. Augusztus 31-én a Makói Kistérség Többcélú Társulása Polgármesterek Tanácsa és Jegyzõi Kollégiuma rendkívüli ülését vezette a földszinti házasságkötõ teremben. Az ülésen a Makói Kistérség Közoktatási Intézkedési tervét fogadták el. POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ Szeptember 2-án egy, a helybéliek összefogásának köszönhetõen megszervezett rendezvényen, Makó-Bogárzó templomának centenáriumi ünnepségén köszöntötte dr. Kiss-Rigó László Szegedcsanádi megyés püspökkel együtt a helyi és az elszármazott vendégeket az egykori makói tanyavilág központjában. Szeptember 7-én fogadta Benedek Fülöpöt, a Földmûvelésügyi és Vízügyi Minisztérium (FVM) szakállamtitkárát, aki a XVII. Nemzetközi Hagymafesztivál alkalmából érkezett városunkba, majd együtt látogattak ki a vásár helyszínére. Szeptember 11-én a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségének (KÖOÉSZ) következõ soros ülésén vett részt Budapesten, majd Makovecz Imre Kossuth-díjas építésszel a Makó Termál- és Gyógyfürdõ fejlesztésének tervezési feladatairól tárgyalt. Ez után Mosonyi Balázs, az NFÜ Regionális Fejlesztési Program Irányító Hatóságának Fõigazgatója is fogadta Budapesten a Makói Általános Iskola felújításának pályázati feltételeivel kapcsolatban. Szeptember 14- én a XVI. Lelei Falunapok keretében megrendezett ünnepi testületi ülésen vett részt Maroslelén. Szeptember 15-én Kiszombor Község Önkormányzatának falunapi rendezvényeire látogatott el. Szeptember 17- én Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) államtitkára fogadta Botka Lászlóval, Szeged Megyei Jogú Város polgármesterével együtt Budapesten. Tájékoztatást kaptak arra vonatkozóan, hogy a GKM megállapodott a Mol Nyrt.-vel az M43-as út megépítéséhez szükséges földterületekrõl. Ígéretet kaptak arra vonatkozóan is, hogy a kormány még októberben el fogja küldeni az M43-as támogatási szerzõdését Brüsszelbe. Ezt követen a Parlamentben Gyurcsány Ferenc, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke fogadta dr. Veres János pénzügyminiszterrel együtt a szennyvíz-projektünk jelenlegi helyzetével, finanszírozásával kapcsolatban. Szeptember 18-án a történelmi Hunyad megye területén, a Maros mentén található romániai Szászváros hivatalos delegációját fogadta. Iosif Veniamin Blaga polgármester településünkön való átutazásai során pozitív tapasztalatokat gyûjtött nálunk, jó benyomást keltett benne városunk rendezettsége, ezért határozta el, hogy megismeri a Maros-parti kisváros területét, zöld felületeit, épületeit, környezetvédelmi tevékenységét. Ezt követõen a polgármester a LEADER Helyi Vidékfejlesztési Közösség alakuló ülését vezette.

4 4. MAKÓI HÍREK október 12. Környezetvédelemrõl közérthetõen Lapunk cikksorozatot indít annak érdekében, hogy olvasónk még jobban megismerhessék az önkormányzat 2001-ben meghozott, a környezet megóvását célzó önkormányzati rendeletét. A jogszabály szövegén kívül magyarazátakat, segítõ kommentárokat is olvashatnak cikkeinkben, amelyet igyekszünk mindig az aktuális tevékenységekhez kötni. MAKÓ Város Önkormányzati Képviselõtestülete 2001-ben a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvénnyel összhangban rendeletet alkotott Makó város környezetvédelmérõl címmel. A rendelet célja Makó város közigazgatási területén a környezetvédelmi intézkedések hatékonyságának növelése, valamint a település környezetvédelmi, vízminõség-, levegõtisztaság-, zöldterület-, termõtalaj-, táj-, zaj- és rezgésvédelmi elemeinek meghatározása. A rendelet területi hatálya kiterjed Makó város kül- és belterületeire, a magán- és közcélú zöldterületekre, a véderdõkre és valamennyi természetes és mesterségesen kialakult, illetve kialakított vízfelületekre. A rendeletben foglaltak betartása kötelezõ érvényû Makó város közigazgatási területén belül valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra, ingatlantulajdonosra, vagy -használóra, a teljes lakosságra nézve. Az õszi idõszakban gyakori munkálatok az avar- és tarlóégetés, melyekre természetesen helyi rendeletünk is kitér. A levegõtisztaság védelmérõl szóló fejezetbõl most e két tevékenységre vonatkozó, mindenki számára kötelezõ szabályokat ismertetjük: A TARLÓÉGETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a jegyzõ adja ki. (2) Tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhetõ. (3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni növényegészségügyi szakhatóság állásfoglalását. (4) Tarlóégetés szélcsendes idõben az alábbiak betartásával végezhetõ: - a tarlóégetés idejét, helyét, terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával a Tûzoltóságra be kell jelenteni, - az égetésre kijelölt tarló területét legalább 3 m szélességben körül kell szántani és az égetés helyszínén traktort ekével készenlétben kell tartani, - menekülési utat kell biztosítani a területen tartózkodó állatok számára, a területet nem szabad teljes körben felgyújtani, - a tarlóégetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni, a parázslást meg kell szüntetni. AVAR ÉS KERTI HULLADÉK KEZELÉSÉRE VO- NATKOZÓ SZABÁLYOK KÖRNYEZETVÉDELEM (1) Az avar és a kerti hulladék ártalmatlanítása elsõsorban komposztálással történhet. (2) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Égetni a szomszédos telken lévõ épülettõl 10 m, saját telken lévõ épülettõl 5 m távolságon belül nem szabad. Szalma- és szálastakarmány kazlaktól 20 m-en belül égetni nem szabad. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkezõ hõ és füst a környéken levõ zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelõen tudjon cselekedni. Avart és kerti hulladékot magánszemélyek csak saját telkükön égethetnek, közterületen nem. (3) Az égetést a reggeli és esti talajközeli inverzió (levegõréteg hõmérsékleti változása) miatt 8 és 17 óra között lehet végezni szélcsendes idõben. (4) A tûz õrzésérõl és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végzõ köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén megszerelt kerti locsolótömlõt, vagy legalább 50 l vizet edényben vagy egy, a vizsgálati tûz oltására alkalmas tûzoltó készüléket kell készenlétben tartani. Ezen felül lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot kell az égetés helyszínén készenlétben tartani, amellyel a tûz terjedése megakadályozható. (5) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást meg kell szüntetni. (6) Az elégetendõ avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más, kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (mûanyag, gumi pvc stb.). Kérjük Önöket a fenti rendelkezések maradéktalan betartására az élhetõ városi környezet és a természet értékeinek megóvása érdekében. (Folytatjuk) Pályázati felhívás Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet a tulajdonát képezõ makói 5402/4/ A/48 helyrajzi számon felvett, természetben Makó, Kálvin utca 8 12., fsz. 48. sz. alatti, 33,44 m2 alapterületû üzlethelyiség bérlet útján történõ hasznosítására A pályázat benyújtásának határideje: október óra A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport (Makó, Széchenyi tér 22. szárnyépület II. emelet 206. szoba, telefon: 62/ ) A pályázati tárgyalás helyérõl és idejérõl a pályázóknak értesítést küldenek. A pályázati anyag átvehetõ: Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyoncsoport szárnyépület 206. szoba Pályázni csak pályázati anyaggal lehet, amely tartalmazza a kiírás részletes feltételeit és az ingatlan legfontosabb jellemzõit. A helyiség megtekintésének idõpontját a pályázati anyag átvételekor közli a hivatal a pályázóval.

5 2007. október 12. MAKÓI HÍREK 5. Kilenc ingyen telek a házépítõ makóiaknak Folytatja a Családok Évében megkezdtett telekprogramját a makói önkormányzat. A programot társadalmi igény hívta életre, hiszen rendre jelentkeztek olyan családok, akik ilyen segítséget kértek az önkormányzattól. A telekprogram lényege: az önkormányzat saját tulajdonában lévõ, közmûvesített telkeket ad pályázat keretében fiatal makói családoknak azért, hogy azon önálló lakóingatlant létesítsenek. A pályázatokról a tulajdonosi bizottság elõzetes véleménye alapján a képviselõ-testület dönt majd. A pályázat további részletei a mellékelt felhívásból, illetve a makói polgármesteri hivatal jegyzõi irodájának munkatársaitól munkaidõben megismerhetõk. Tornabajnokság a Keriben MEGHÍVÓ Pályázati felhívás építési telek hasznosítására FOLYTATÓDIK A TELEKPROGRAM Makó Város Önkormányzata egyfordulós, nyílt pályázatot hirdet 9 darab önkormányzati tulajdonú, közmûvesített építési telek hasznosítására visszatérítendõ támogatás formájában vagyoni, jövedelmi helyzetük alapján rangsorolt családok számára. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, a Magyar Torna Szövetség és a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium ebben az évben közösen mellékleteket. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., (I. emelet 114. szoba, tel.: 62/ , 136 mellék). rendezi meg a XIV. Old Boys & Girls torna és ritmikus sportgimnszatika országos bajnokság döntõjét Makón. 1. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete a makói fiatalok lakhatási helyzetének javítása és a városban történõ hosszútávú megtelepedésük elõsegítése érdekében elidegenít 9 darab, Makó, Velnök utcán kialakítandó közmûvesített önkormányzati tulajdonú telket. 2. Pályázhatnak azok a makói, a városban életvitelszerûen és hosszútávon letelepedni kívánó házaspárok vagy élettársak (Ptk. 685/A. ), továbbiakban együttesen: párok, akik az alábbi konjuktív feltételeknek megfelelnek: a pályázat benyújtásának napján egyikük életkora sem haladja meg a 40. életévet, és legalább 1 gyermeket nevelnek (szülõi felügyeletet gyakorolnak), vagy várnak, vagy vállalnak (a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet feltételei szerint )és legalább érettségivel vagy szakmunkásvizsgával és mestervizsgával rendelkeznek, és igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel bírnak, és lakáscélú igazolt megtakarításuk eléri a 2 M Ft-ot és a csatolt okiratokból, nyilatkozatokból megállapítható, hogy a rendelkezésre álló források alapján a tulajdonukba kerülõ telekre lakóingatlan felépítésére képesek, és vállalják, hogy a kapott telken a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 3. -a szerinti méltányolható lakásigénynek megfelelõ új lakóingatlant létesítenek. Lakóingatlan felépítésére való képesség megállapíthatósága érdekében szakember által készített költségvetést kell a pályázat kötelezõ mellékleteként beadnia a pályázóknak. 3. A pályázat benyújtásának határideje: november 5. (hétfõ) 16 óra 4. A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda (Makó, Széchenyi tér 22. I. emelet 114. szoba.) 5. Pályázati adatlap átvehetõ, és részletes felvilágosítás (jövedelmi feltételek, kizáró okok, támogatás mértéke, szükséges igazolások, mellékletek stb.) kérhetõ a Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda 114. szobájában vagy teljes terjedelemben letölthetõ a önkormányzati pályázatok oldalról. 6. Pályázni csak pályázati adatlapon lehet, amely tartalmazza a pályázat elbírálásához szükséges Képviselõi fogadóóra DR. HALMÁGYI PÁL települési képviselõ, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke október 12-én, pénteken 9 12 óráig lakossági fogadóórát tart. A fogadóóra helye: Makó, Úri u. 3. Az esemény idõpontja: október 21-e, vasárnap. Helyszín: az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, a Makói Oktatási Központ, Szakképzõ Iskola és Kollégium Tagintézményének tornacsarnoka. A bajnokság ünnepélyes megnyitója október 21-én, vasárnap, órakor lesz. Az eseményre minden érdeklõdõt tisztelettel hívunk, várunk. A rendezvény belépõdíjas. ENDES ZSIGMOND települési képviselõ, október 19-én, pénteken 9 12 óráig lakossági fogadóórát tart. A fogadóóra helye: Makó, Úri u. 3. A képviselõk minden érdeklõdõt tisztelettel várnak lakossági fogadóórájukon!

6 6. MAKÓI HÍREK október 12. A fûtéstámogatás formái A települési önkormányzat fûtéstámogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek eleget tesz. Az erre vonatkozó szabályozást a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: szociális törvény), valamint Makó Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 45/1995(XI.30.) rendelete (továbbiakban: helyi rendelet) tartalmazza. A települési önkormányzatnak az alábbi szociálisan rászorult személyeknek, családoknak kell lakásfenntartási támogatást nyújtania: 1. a szociális törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási támogatás), 2. az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (méltányos fûtés támogatás). Az önkormányzati rendeletek alapján tehát a szociális törvény feltételeinek megfelelõ családok mellett más rászorultak is kaphatnak támogatást. Valamennyi támogatási formára vonatkozó elõírás, hogy ugyanarra a lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától. A társbérlet, az albérlet és a jogerõs bírói határozattal megosztott lakás lakrészei külön lakásnak minõsülnek. Az jogosult normatív lakásfenntartási támogatásra, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át (2007. február 15- tõl forintot), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 százalékát meghaladja. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság és költsége az alábbiak szerint alakul: 1. ha a háztartásban egy személy lakik, a nagyság 35 m 2, fûtési költség: forint; 2. ha a háztartásban két személy lakik (45 m 2 ), forint; 3. ha a háztartásban három személy lakik (55 m 2 ), forint; 4. ha a háztartásban négy személy lakik (65 m 2 ): forint; 5. ha négy személynél több lakik a háztartásban, a 4.) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 m, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség évben 425 forint (az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésrõl szóló törvény a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel határozza meg). A normatív támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatás egy hónapra jutó összege a család jövedelmétõl és az elismert költségtõl függ. A támogatás összege: 1. az elismert lakásfenntartási költség 30 %-a, ha az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (vagyis a nyugdíjminimumnak) 50 százalékát (2007. február 15-tõl forint); 2. szociális törvényben rögzített az egy fõre jutó havi jövedelmet és a nyugdíjminimumot is tartalmazó képlet alapján kiszámított összeg, amely nem lehet 2500 forintnál kevesebb, ha az egy fõre jutó jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum felét (2007. február 15-tõl forint). A támogatás a közüzemekhez kerül átutalásra, illetve szén és fa formájában kerül kiszállításra. MAKÓ VÁROS HÍREI A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi fûtéstámogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és összegét. A fûtéstámogatás jogosultsági feltételei. Makó város illetékességi területén az együttlakó személyek számától függõen a következõ szobaszámú és alapterületû lakások fenntartásához nyújtható támogatás: Személyek száma Lakószobák száma Tömbházban lévõ lakás alapterülete (m 2 ) Családi ház alapterülete (m 2 ) ,5-2, ,5-3, ,5-4, nál több 4,5-140 Az jogosult támogatásra, akinek a háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) kettõ vagy több személy együttélése esetén a háztartásban 200%-át (2007. február 15-tõl forintot); b) egyedül élõ esetén 250%-át (2007. február 15-tõl forintot). További jogosultsági feltétel, hogy a fûtési költség havi összege eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 20%-át. Fûtési költségnél a fûtési szezon költségének 1/6-át kell figyelembe venni. A kérelem beadásakor a fûtési szezonra vonatkozó fûtési költségeket kell igazolni. A támogatás megállapításának ideje: fûtéstámogatás október 15. napjától a következõ év április 15. napjáig terjedõ fûtési szezonra, hat hónapra adható. a) november 15-ig benyújtott kérelmek esetén a támogatás október 15-tõl hat hónapra kerül megállapításra, b) november 15-e után és december 15-ig benyújtott kérelmek esetén a támogatás november 16-tól öt hónapra kerül megállapításra. Nem állapítható meg fûtésés méltányos lakásfenntartási támogatás annak, aki adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásban, vagy normatív lakásfenntartási támogatásban részesül. A támogatás összege: Fûtéstámogatás esetén havi forint. A támogatás a közüzemekhez kerül átutalásra, illetve szén és fa formájában kerül kiszállításra. Aki a támogatást jogosulatlanul és rosszhiszemûen veszi igénybe (a támogatás elnyerése érdekében hamis adatokat jelöl meg vagy az általa ismert hibás adatokról nem tájékoztatja a kérelmet elbíráló szervet), köteles azt kamatokkal együtt visszafizetni (A kamatokat a Polgári Törvénykönyvben határozzák meg). Ha a kérelmezõ nem tudott arról, hogy jogosulatlanul kapta a támogatást, a kamatokat nem kell megtérítenie. A támogatás iránti kérelmet a kérelmezõ Makó Város Polgármesteri Hivatala (Makó, Széchenyi tér 22.) 32-es irodában nyújthatja be a helyszínen beszerezhetõ nyomtatványon. A kérelemhez mellékelni kell az egy háztartásban élõk jövedelmére vonatkozó igazolást (GYES, GYET, családi pótlék, nyugdíj, munkaviszonyban állók esetén az elmúlt 3 havi nettó átlagkereset munkáltatói igazolása, õstermelésbõl származó jövedelemrõl saját kézzel írott nyilatkozat, munkanélküli kérelmezõ esetén a Munkaügyi Központ igazolását a regisztrációról stb.). A normatív lakásfenntartási támogatás kérelemhez a gázszolgáltatótól kapott utolsó számlát is csatolni kell. A méltányos fûtéstámogatás esetén a költségekre vonatkozó igazolást is csatolni kell.

7 2007. október 12. MAKÓI HÍREK 7. Célegyenesben a LEADER Õszi lomtalanítás MAKÓ VÁROS HÍREI A 9-szer-kezet-váltás Helyi Vidékfejlesztési Tervre, melyet õszén hirdetett meg a Maros-völgyi Akciócsoport, összesen 100 pályázat érkezett be, amibõl a Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság 64-et talált alkalmasnak arra, hogy Budapestre, a Döntés Elõkészítõ Bizottság (DEB) elé terjesszen. A nyár folyamán született döntés alapján a nyertesek között szerepel: 9 önkormányzat összesen Ft; 7 intézmény összesen Ft; 8 vállalkozás összesen Ft; 5 civil szervezet összesen Ft; 12 magánszemély összesen Ft. A rendelkezésre álló 85 millió forintból összesen forintot sikerült a pályázóknak megszerezniük. A nyertes pályázók külön értesítést kaptak, és a szerzõdéskötés október 10-ével elkezdõdött. A szerzõdéseket folyamatosan kötik az ügyintézõk, ezek idõpontjáról a LEADER munkacsoport munkatársai az érintetteket telefonon értesítik. A világ a Kálvin épületben A National Geographic ismeretterjesztõ kiállítása látható jövõ hét keddig a Makói Általános Iskola Kálvin épületében. A megnyerõ fotók mellett, melyek a világ különbözõ pontjain készültek, ismeretterjesztõ, a gyerekeket szórakozva fejlesztõ szövegek állnak. A kiállításhoz vetélkedõ is kapcsolódik. A National Geographic jóvoltából, amely egyébként az Egyesült Államok egyik vezetõ ismeretterjesztõ folyóirata és televíziós csatornája, a makói diákok, és más érdeklõdõk is megismerkedhetnek tizenegy színes, magyarázattal ellátott fotó segítségével Földünkkel. A tárlat része egy DVD film is, amely az Antarktisz világába vezeti be az érdeklõdõket. Az ismerkedést egy vetélkedõ is színesíti, amelyen életkor szerint más- és másképp összeállított feladatlapok kitöltésébõl áll. Természetesen díj is van, ennek sorsolása péntek este élõben történik a Makói Városi Televízió mûsorában. Nevelési és pályaválasztási tanácsadás Makón A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése a makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt bízta meg (6900 Makó, Vásárhelyi u. 1-3.) nevelési tanácsadás, illetve továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladatainak ellátásával. A feladatellátás október 1-jétõl díjmentesen igénybe vehetõ azon gyermekek esetében, akik a fent jelölt ellátásra szakértõi, illetve nevelési tanácsadói véleménnyel rendelkeznek, akik ellátását a szülõ vagy pedagógus indokoltnak látja. A nevelési tanácsadó biztosítja a szükséges vizsgálatok elvégzését, tanácsadást, és a gyermek rendszeres fejlesztését. A pályaválasztási tanácsadóban szakember várja a fiatal, és családja jelentkezését, érdeklõdését. Kapcsolattartó személy: Jesity Tamásné, telefonszáma: A sajátos nevelési igény megállapítása céljából továbbra is a Rendezvényház Kht-ban mûködõ Csongrád Megyei Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságot keressék (Szeged, Közép fasor 1-3.) A Bio Pannónia Kft Makó Város Önkormányzatával együtt idén is meghirdeti a lomtalanítási akciót, ezúttal három ütemben. Az utolsó ütem a város észak keleti részét érinti. A ütem idõpontja: október 21. (vasárnap). Kérjük az érintett helyen lakókat, hogy a házuk elé rakják ki október 20- án este az elszállítandó lomot. A lomtalanításban ezúttal érintett utcák: a Vásárhelyi utca páratlan oldala a Hajnal utca páratlan a Megyeház utca 22-tõl végig a páros oldal az Aradi utca páros oldala által határolt területen, azaz Szegfû utca, Hosszú utca, Bárány utca, Nagy csillag utca, Táncsics Mihály utca, Búza utca, Justh Gyula utca, Szikszai utca, Szilágyi Dezsõ utca, Dobó György utca, Gyóni Géza utca, Alma utca, Luther utca, Jókai utca, Bocskai utca, Csillag utca, Návai tér, Vásárhelyi utca, Erdélyi püspök utca, Toldi utca, Tulipán utca, Murányi utca, Szemere Pál utca, Bajza József utca, Meskó utca, Arany János utca, Nap utca, Móra Ferenc utca, Thököly utca, Mikócsa utca, Botond utca, Zoltán utca, Mész utca, Lázár utca, Damjanich utca, Kiss Ernõ utca, Wekerle utca, Perczel utca, Klapka utca, Királyhegyesi utca, Vasvári Pál utca, Kápolna utca, Wesselényi utca, Bethlen utca, Hosszú utca, Berzsenyi utca, Paizs utca, Dembinszky utca, Kmetty utca, Ágyú utca, Sark utca, Lendvai utca, Bercsényi utca, Bánffy utca, Honvéd utca, Sziget utca, Bem utca, Váradi utca, Patay utca, Paraszt utca, Madarász utca, Mészáros utca, Aulich utca, Tábor utca, Fecske utca. Minden utcába csak egyszer mennek, minden ingatlan elõl csak egyszer hozzák el a kitett lomot. A lomot ki lehet rakni kukában, most bármilyen zsákban, vagy rendezetten a közterületre. Kérjük a szálas hulladékot (virág maradék, fa-, bokor nyesedék, stb.) szíveskedjenek 1,5 méternél kisebbre darabolni, kötegelni, az apró hulladékot (fa lomb, virág, stb.) kukába vagy zsákba kihelyezni. Az elektronikai hulladékok átvétele, a begyûjtést végzõ konténernél történik az alábbi helyszínen és idõpontban: október 20-án szombaton 8-14 óra között a Návay Lajos tér 5 7. alatt, a Víztoronynál. Az akció során az alábbi hulladékokat gyûjtjük be: TV (bontatlan állapotban), videó, magnó, rádió, hûtõ, mosógép, centrifuga, háztartási kisgépek, gáztûzhely, gázbojler, mikrohullámú sütõ, elektromos sütõ,számítógép és tartozékai, monitor, nyomtató (patron nélkül), számológép, lemezjátszó. Nem kerül elszállításra és a Regionális Hulladéklerakó telepen továbbra sem helyezhetõ el a gumi hulladék, veszélyes hulladék (a fertõzés- tûz- és robbanásveszélyes anyag, ürülék, állati tetem, stb.nem kerül továbbá elszállításra az építési törmelék, föld amely a Hulladéklerakón egyedi beszállítással elhelyezhetõ. Kérjük ne helyezzenek ki háztartási hulladékot, ez a lomtalanítás ideje. Köszönjük együttmûködésüket a város és az ingatlanok szépítése, kitakarítása érdekében.

8 8. MAKÓI HÍREK október 12. ORVOSI ÜGYELET Felnõtt: hétköznap 16 8 óráig; szombat, vasárés ünnepnap: 8 8 óráig a Vorhand rabbi tér 3. szám alatt (tel: ). Gyermek: hétköznap 17 8 óráig a Kórház-Rendelõintézet gyermekosztályán, szombat, vasár- és ünnepnap 8 16 óráig a Kórház u. 2. szám alatti gyermekorvosi rendelõben, 16 8 óráig a Kórház-Rendelõintézet gyermekosztályán (tel: ). FOGÁSZATI ÜGYELET A hétvégén, azaz október én (szombaton és vasárnap) a Kórház- Rendelõintézetben található fogorvosi rendelõ ügyel Makón, 8 11 óráig. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET A Makón ügyeleti szolgálatot adó gyógyszertárak sorrendje a következõ: október 14-ig Korzó (Széchenyi tér 25), október között Apaffy Gyógyszertár (Kórház-Rendelõintézettel szemben). CÉGKÉPVISELETEK MAKÓN Dégáz ZRt. minden szerdán 8 15 óra között tart cégképviseletet a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Démász ZRt. minden pénteken 8 16 óra között ügyfelez a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Invitel ZRt. minden hónap második péntekjén tart cégképviseleti alkalmat a makói ESC Kft.-nél (Makó, Csanád vezér tér 4.). T-Kábel Kft. minden kedden 8 12 óra között (tel: , ) fogad a régi Városházán (Széchenyi tér 6., a Földhivatal épülete). Makó-Térségi Víziközmû Kft. ügyfélfogadása: hétfõ, kedd, szerda: 8 15 óráig, csütörtök: 8 17 óráig a Tinódi u. 8/a. szám alatt. A díjbeszedõk fogadónapja csütörtökön óráig. A Lonovics sgt. 24. szám alatt közmûnyilatkozat, szakvélemény, hozzájárulások kiadása pénteken 8 12 óra között. Szippantás megrendelése a ös telefonszámon. GAZDIT KERESÜNK A gyepmesteri telepen 4 keverék kutya található. Az ebek várják gazdáikat munkaidõben, hétfõtõl péntekig 7 15 óra között. Mivel két hét után elaltatják az ebeket, kérjük, ha tud, minél hamarabb segítsen rajtuk! A gyepmester tel. száma: 06-30/ A gyepmesteri telep az állati tetemeket ingyen átveszi, de a háztartási szemetet, kérjük, ne vigyék a telepre, mert az kommunális hulladék számít! Több egészséges és szép kutya várja reménykedve leendõ gazdáját a Makói Állatvédõ és Természetvédõ Egyesületnél is (telefon: 30/ , naponta 15 és 18 óra között, Nincs félfogadás A távhõszolgáltatás ügyfélfogadási irodája technikai okok miatt október 20- án és 27-én zárva tart. Ügyelet a kazánházakban lesz. Telefon , Megértésüket köszönjük. Anõiszeretetrõl Dr. Gõgh Edit pszichiáter elõadása A sokszínû nõi szeretet címmel október 18-án (csütörtök) 18 órakor kezdõdik a Makói József Attila Városi Könyvtár olvasótermében. Minden érdeklõdõt tisztelettel várnak! Ebgondolatok MAKÓI HÍREK KIADJA: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FELELÕS KIADÓ: MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERKESZTÕSÉG: 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22., TELEFON: 62/ INGYENES ZÖLD SZÁM: 06-80/ FELELÕS SZERKESZTÕ: DR. BÁNFI MARGIT JEGYZÕ ISSN: NYOMÁS: MAKÓI NYOMDA KÉZBESÍTI: MAGYAR POSTA ZRT. AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK Kárlista Az elmúlt héten a vandálok az alábbi károkat okozták Makón: padrongálás a fõtéren (10 ezer forint), a Petõfi-parkban (10 ezer forint), a Nagyéri sétányon (2x10 ezer forint), a Szent Gellért téri játszótér padja (10 ezer forint). A Vásárhelyi utcán 2 kuka tönkretétele (2x5 ezer forint), Marczibányi játszótér kukája (5 ezer forint), Kassai utcai játszótér játszóeszköze (5 ezer forint), Gerizdesi játszótér csúszdavár tartóoszlopának tönkretétele (15 ezer forint utóbbiaknál nem is elsõsorban az anyagi veszteség, de kisgyerek szórakozásának tönkretétele a fájó.) Újra és újra felmerülõ probléma a kóbor kutyákkal kapcsolatos gond. Emlékeztetõül összegyûjtöttük, a gondos gazdának mi mindenre kell ügyelnie. Az állam- és közbiztonságról szóló évi 17. Tve: 5. (3) Tilos a pitbull terrier és keverékeinek bármely módon való szaporítása, tenyésztés, az országba való behozatala, kivitele, elidegenítése, reklámozása, hirdetése, bármely formában történõ versenyeztetése, õrzõ-védõ feladatokra való tartása, képzése és alkalmazása. A 218/1999. Kormányrendeletbõl: 3. (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, illetõleg kóborolni hagyja, c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön szállítja, e) ki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. (2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc napon belül gyógyuló sérülését okozza, ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Részletek az 52/2003.(XI. 27.) önkormányzati rendeletbõl: 15. (1) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. (2) Az ebet közterületre csak felügyelet mellett lehet bocsátani. (4) Támadó természetû (amerikai staffordshire (bull)terrier; angol bullterrier, argentin dog, boxer, Cane Corso, dél-orosz juhászkutya, dobermann, fila brasileiro, kaukázusi juhászkutya, komondor, közép-ázsiai juhászkutya, kuvasz, moszkvai õrkutya,németjuhászkutya,rottweiler, sarplaninac, snauzer és fentiek keverékei), vagy egyébként harapós eb tartása esetén az ingatlan bejáratán az ilyen ebre utaló figyelmeztetõ táblát feltûnõ helyen kell elhelyezni. 17. (3) Közterületen, illetve közforgalmú közlekedési jármûvön ebet csak pórázon tartva szabad sétáltatni, illetve szállítani. Támadó természetû vagy egyébként harapós ebet a marás lehetõségét kizáró, zárt szájkosárral kell ellátni. A rendelet szabályainak megszegõi ,- forintig terjedõ pénzbírsággal sújthatók. A szabálysértés tetten ért elkövetõjét forintig terjedõ helyszíni bírsággal sújthatja a közterületfelügyelõ és a rendõr.

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2006. március 31. II. évfolyam 12. szám Szerda lehet az ügyintézõs nap Makón Hivatalosan is átadta március 22-én dr. Buzás Péter polgármester a város és a

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2010. január 15. XIII. évfolyam 2. szám Megértést kér az önkormányzat a fürdő környékén élőktől Lakossági fórumot szervezett

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. 2007. november 9. X. évfolyam 45. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA MAKÓ VÁROS HÍREI

MAKÓI HÍREK. 2007. november 9. X. évfolyam 45. szám A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA MAKÓ VÁROS HÍREI MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. november 9. X. évfolyam 45. szám Fogyasztási egység alatt a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszámát

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. javítják a közlekedés feltételeit a fõúton. Igény a kerékpárútra

MAKÓI HÍREK. javítják a közlekedés feltételeit a fõúton. Igény a kerékpárútra MKÓI HÍREK MKÓI ÖNKORMÁNYZT INFORMÁCIÓS HETILPJ 2008. november 14. XI. évfolyam 46. szám PÁLYÁZTI TÁMOGTÁSSL JVÍTHTJÁK KÖZLEKEDÉS FELTÉTELEIT Összeegyeztethetõ felvetések a forgalom okozta károk enyhítésére

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Meghívó a nemzeti ünnep programjaira. Polgármesteri fogadóóra. Változás a Bursa felhívásban. 2008. október 17. XI. évfolyam 42.

MAKÓI HÍREK. Meghívó a nemzeti ünnep programjaira. Polgármesteri fogadóóra. Változás a Bursa felhívásban. 2008. október 17. XI. évfolyam 42. MKÓI HÍREK MKÓI ÖNKORMÁNYZT INFORMÁCIÓS HETILPJ 2008. október 17. XI. évfolyam 42. szám Meghívó a nemzeti ünnep programjaira Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete nevében tisztelettel hívom, várom

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. TANÉVNYITÓ még sosem zajlott. Becsöngettek. Meghívó a Nemzetközi Hagymafesztiválra. 2007. szeptember 7. X. évfolyam 36.

MAKÓI HÍREK. TANÉVNYITÓ még sosem zajlott. Becsöngettek. Meghívó a Nemzetközi Hagymafesztiválra. 2007. szeptember 7. X. évfolyam 36. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. szeptember 7. X. évfolyam 36. szám Meghívó a Nemzetközi Hagymafesztiválra Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete, a Hagyma Terméktanács

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. szeptember 30. I. évfolyam 7. szám MACIKA PÁLYÁZAT KIFIZETÉS 2006-ban AMagyarországi Cigányokért Közalapítvány elõzõ években kiírt pályázata folytatódik

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Kórházi sorozat indul. Újra modellkísérletnek adhat otthont a makói kistérség

MAKÓI HÍREK. Kórházi sorozat indul. Újra modellkísérletnek adhat otthont a makói kistérség MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. június 8. X. évfolyam 23. szám Fókuszban az egészségügy A makói kórház, illetve a regionális mentõszervezet reform utáni helyzetét tekintette

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. 19:00 HAB PARTY 20:00 Hastánc bemutató 20.30 Dinnyeúsztató Verseny 21 22 SZTÁRVENDÉG! PELLER ANNA KONCERTJE

MAKÓI HÍREK. 19:00 HAB PARTY 20:00 Hastánc bemutató 20.30 Dinnyeúsztató Verseny 21 22 SZTÁRVENDÉG! PELLER ANNA KONCERTJE MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. július 13. X. évfolyam 28. szám Lesz Hagymafesztivál! Idén is szórakozhatunk, kikapcsolódhatunk a hagyományosan szeptember második hétvégéjén

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KÓI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2009. október 2. XII. évfolyam 39. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KÓI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2009. október 2. XII. évfolyam 39. szám. MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA 2009. október 2. XII. évfolyam 39. szám A SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS KÉSIK, DE NEM MARAD EL Tévúton haladhat, akit a hamis hírek

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. hanyagoltak. Makó mellett a márciusi rendezvényen Szekszárd és Törökszentmiklós

MAKÓI HÍREK. hanyagoltak. Makó mellett a márciusi rendezvényen Szekszárd és Törökszentmiklós MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. március 30. X. évfolyam 13. szám MAKÓ VÁROS HÍREI FÓKUSZBAN A TURIZMUS ÉS A TERMÁLENERGIA Vonzó ajánlattal várjuk a befektetõket Budapesten

Részletesebben

MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2010. február 5. XIII. évfolyam 5. szám.

MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2010. február 5. XIII. évfolyam 5. szám. A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA XIII. évfolyam 5. szám Egyszerű, szenvedélyes gyöngyszem bánsági ildikóé a kilencedik páger-gyűrű A kilencedik makói Páger Antal ünnepségen

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám.

MAKÓI HÍREK. A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA. 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám. MAKÓI HÍREK A M A KóI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC Ió S H E T I L A PJA 2009. július 24. XII. évfolyam 29. szám Százkettedik évében a legidősebb makói A város legidősebb polgára imádja a csokoládét

Részletesebben

Polgármesteri fogadóóra

Polgármesteri fogadóóra MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2009. január 23. XII. évfolyam 3. szám VÁLASZTÓKERÜLETI FÓRUM 6. vk. körzet (Sírkert u., Kálvária u., Szilágyi Dezső u., Hosszú utca által határolt

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. dr. Buzás Péter polgármester, országgyûlési képviselõ, augusztus 19., vasárnap

MAKÓI HÍREK. dr. Buzás Péter polgármester, országgyûlési képviselõ, augusztus 19., vasárnap MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. augusztus 17. X. évfolyam 33. szám Kiemelt projekt az M43-as! Az augusztus 8-i, a makói térség számára is kedvezõ kormánydöntést kommentálta

Részletesebben

Makó és Térsége. I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p. 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám

Makó és Térsége. I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p. 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. július 21. II. évfolyam 28. szám II. Makói Muzsika 2. Makó és Térsége 2006. július 21. Városi rendezvények Július 22. Veterán-jármû

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. HÁZIGAZDAKÉNT dr. Buzás Péter. A szakma elõtt vizsgáztak. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. 2008. január 25. XI. évfolyam 4.

MAKÓI HÍREK. HÁZIGAZDAKÉNT dr. Buzás Péter. A szakma elõtt vizsgáztak. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. 2008. január 25. XI. évfolyam 4. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2008. január 25. XI. évfolyam 4. szám MINDEN KOROSZTÁLY A MAGA MÓDJÁN KAPCSOLÓDHAT KI A szakma elõtt vizsgáztak a makói fürdõfejlesztés tervei Az

Részletesebben

MAKÓI HÍREK HETEDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2008. JÚNIUS 15-22.

MAKÓI HÍREK HETEDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2008. JÚNIUS 15-22. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2008. május 16. XI. évfolyam 20. szám MAKÓ VÁROS HÍREI HETEDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2008. JÚNIUS 15-22. Szeretettel invitálom önkormányzati képvisel

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és a magam nevében BOLDOG HÚSVÉTI

MAKÓI HÍREK. Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és a magam nevében BOLDOG HÚSVÉTI MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. április 6. X. évfolyam 14. szám Tisztelt Makóiak! Makó Város Önkormányzati Képviselõ-testülete és a magam nevében BOLDOG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok!

Részletesebben

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p

Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. április 28. II. évfolyam 16. szám Április 28. (péntek) 10.00 A világ gyermekszemmel Nemzetközi gyermekrajz kiállítás a Hagymaházban.

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA

ALPOLGÁRMESTERI FOGADÓÓRA MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2005. június 3. IX. évfolyam 22. szám Pedagógusnapra Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak

Részletesebben

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá

Levélben kért polgármesteri segítséget egy negyedikes makói kisdiák Számítógép került a fa alá Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. december 22. II. évfolyam 50. szám Lapunk következõ száma Makón 2007. január 5-én, pénteken jelenik meg. Boldog Karácsonyt! Péntektõl

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

MAKÓI HÍREK. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. Színes az oktatási palettánk. Mezõgazdasági Téli Esték. 2007. február 9. X. évfolyam 6.

MAKÓI HÍREK. Meghívó Batyusbálba nyugdíjasoknak. Színes az oktatási palettánk. Mezõgazdasági Téli Esték. 2007. február 9. X. évfolyam 6. MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2007. február 9. X. évfolyam 6. szám Zárva tart a DÉMÁSZ Az ügyfélszolgálati munkatársainak képzése miatt a DÉ- MÁSZ makói ügyfélszolgálata február

Részletesebben

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP

MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP MAKÓ és TÉRSÉGE INGYENES, TÁJÉKOZTATÓ HETILAP 2005. október 14. I. évfolyam 9. szám CSATORNAHÍRMONDÓ Újabb mérföldkõhöz érkezett a Makó-térségi csatornaépítés Sajtótájékoztatót tartott október 5-én este

Részletesebben

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT

HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2007. ÁPRILIS, 8. ÉVFOLYAM 4. SZÁM ÁRA: 120,- FT Hercegkútért Közalapítvány és a Hercegkúti Polgárőr és Tűzoltó Egyesület közös bálja A húsvétot követő hétvégén, 2007.

Részletesebben

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18.

ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Makó és Térsége I n g y e n e s, t á j é k o z t a t ó h e t i l a p 2006. június 9. II. évfolyam 22. szám V. Makói Operettfesztivál ÖTÖDIK MAKÓI OPERETTFESZTIVÁL 2006. JÚNIUS 11-18. Szeretettel invitálom

Részletesebben

MAKÓI HÍREK XVIII. MAKÓI NEMZETKÖZI HAGYMAFESZTIVÁL

MAKÓI HÍREK XVIII. MAKÓI NEMZETKÖZI HAGYMAFESZTIVÁL MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 2008. szeptember 12. XI. évfolyam 37. szám Felnõttkorba ért a Hagymafesztivál Szakmai konferencia a hagyma értékesítési áráról, hagyományos pörköltpárbaj,

Részletesebben

MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2010. április 16. XIII. évfolyam 15. szám.

MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA. 2010. április 16. XIII. évfolyam 15. szám. MAKÓI HÍREK A M A KÓI Ö N KOR M Á N Y Z AT I N F OR M ÁC IÓ S H E T I L A PJA 2010. április 16. XIII. évfolyam 15. szám Makói Medáliákat érdemelt ki Svébis Bence A hagyományios makói költészetnapi ünnepségen

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben