M Ó D O S Í T O T T H E L Y I N E V E L É S I P R O G R A M J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M Ó D O S Í T O T T H E L Y I N E V E L É S I P R O G R A M J A"

Átírás

1 WALLA JÓZSEF ÓVODA MÓDOSÍTOTT HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA

2 Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) Walla József szoborportréja Bevezető gondolatok E bölcs kínai mondással egyetértve, igaz hittel cselekedett Walla József a század elején, mikor feleségével Burda Ilmával úgy határozott, hogy ajándékként kisdedóvót építettet 1902 ben a település gyermekei számára. Négy kisgyermeket nevelve szentül hitte, hogy a szülőföld szeretete a kisgyermeki titkokkal kezdődik. Tisztes polgára, önzetlen harcosa volt a közügyeknek, különösen sokat áldozott jótékonyságra is. A Ferenc- József rend lovagkeresztjével kitüntetett kiváló üzletember és színvonalas iparos művész volt ban a Milleneumi Kiállítás Bizottságának tagja, ahol alkotó munkájával a Haza ügyét szolgálja. A harmadik évezred küszöbén az általa épített óvodában máig is tisztelettel adózunk emlékének és tetteinek. A mai kor gyermekeit megismertetjük példamutató cselekedeteivel és modellértékű gondolkodás módjával. Helyi óvodai nevelési programunk nevelésfilozófiájában is megfogalmaztuk a legfőbb értékeket: haza, gyermek, erkölcs, egészség, szeretet. Hisszük: minden lehetséges, amit közösen, szívvel, lélekkel akarunk! 1

3 GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP A gyermek a legfontosabb érték, érte és róla szól programunk, nevelésünk középpontjában áll, tehát a legfőbb érték számunkra. Walla József Óvoda helyi nevelési programjának alapjai Abból az alapelvből kiindulva, amit az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja meghatároz, hogy az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az emberi jogok és alapvető szabadságok tiszteletben tartásának megerősítésére kell irányulnia, programunk alapvető célkitűzéseként jelöltük meg a személyiség elfogadását, egymás megbecsülését és tiszteletét, a másság megértését és megértetését, a felelősségtudat megalapozását, a szeretet érvényesítését az emberi kapcsolatokban. Gyermekképünk Testileg, lelkileg szociálisan és értelmileg megfelelően fejlődő személyiséggé neveljük óvodásainkat. Figyelembe vesszük a genetikai adottságokat, a családi hátteret és az egyéb környezeti hatásokat. Fontosnak tartjuk, hogy óvodásaink vidám, mindenre nyitott, kiegyensúlyozott, játékában elmélyülő, kreatív, megfelelő önbizalommal rendelkező egyéniséggé fejlődjenek. Váljanak érzelmileg stabil, családszerető és tisztelő, társaikat, valamint a másságot is elfogadó, egymással együttműködő, szociálisan érett gyermekké. Tudjanak kommunikálni és kooperálni, figyeljenek egymásra. Ismerjék fel a szépet és a jót környezetükben, igényeljék azt. Elvünk, kialakítsuk a szereteten, őszinte érdeklődésen és elfogadáson alapuló magatartást. 2

4 ÓVODÁNK BEMUTATÁSA Személyi feltételek A nevelőmunkában 3 (kis, középső, nagy) csoportban 7 pedagógus, 1 logopédus, 1 fejlesztő pedagógus, 4 technikai dolgozó vesz részt. Az óvoda működését továbbá 1 óvodatitkár, 1 kertész. Felsőfokú végzettségű óvónők száma jelenleg 6 fő, 1 fő főiskolát végzi technikai dolgozók száma 4 fő. A dajkák elvégezték a dajka szakmunkás képesítő iskolát. Rendelkeznek az ÁNTSZ által előirt egészségügyi minimum vizsgával. Az óvoda pedagógusai rendelkeznek még a következő szakképzettségekkel: 1 fő vezetőképző menedzseri főiskolára járt és 2 fő a posztgraduális intenzív pedagógia tanfolyamot végezte el. Az óvodapedagógusok részt vettek különböző szakmai továbbképző tanfolyamokon, mint például: kézműves, gyermekvédelem, környezeti nevelés, alternatív neveléssel foglalkozó programok tanfolyamain, környezetvédelem, számítástechnikai tanfolyam szociológiai, filozófiai, társadalomtudományi valamint közgazdasági egyetemi és főiskolai előadásokon, a MOE által szervezett óvodapedagógiai tanácskozásokon, stb. Tárgyi feltételek Óvodánk Törökbálint központi helyén egy különálló, 1902 ben a század elején épített, műemlék jellegű épületben van. Alapterülete 219 négyzetméter. Az óvodához tartozó udvar és játszótér l100 négyzetméter, évtől 400 m²ˇterülettel bővül, fákkal, virágokkal és sziklakerttel beültetve, természetes anyagokból készült játékokkal felszerelve. Az óvodában 3 csoportszoba van a szobák területe 28, 42, 54 négyzetméter. Ezen kívül esztétikusan berendezett fürdőszoba, ipari mosogatógéppel felszerelt tálalókonyha, iroda, mosókonyha. Az óvoda helyiségei természetes fényt kapnak. A hőmérséklet biztosítására központi fűtés szolgál. Intézményi férőhelyünk a négyzetméter adatokat alapul véve 61 gyermek elhelyezését, nevelését biztosítaná zökkenőmentesen. Ezzel szemben az éves átlaglétszámaink: fő. Az új Alapító Okiratunk szerint (93/2004.(III.18.)ÖK határozat), mely április 01. naptól hatályos, a Fenntartói engedélyezett maximális férőhely szám 74 fő. Az fenntartó segítségével nagy beruházásokat hajtottunk végre; pl. a kert teljes felújítását, kerti bútorok cseréjét, az új fajátékok beszerzését, épület felújítás, szigetelés, festés mázolás, parkettázás, bútorok cseréje híradástechnikai berendezések vásárlása. Tárgyi feltételeink nem tekinthetők abszolút ideálisnak, mégis óvodánk szeretett, kedvelt, népszerű a gyermekek és a családok körében. 3

5 WALLA JÓZSEF ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK ELŐZMÉNYEI Helyzetkép Óvodánk gyermekeinek szociális helyzetét értékelve megnyugtató és kiegyensúlyozott képet kaphatunk. A családok gazdasági és műveltségi helyzete nagyobb eltérést, egyenlőtlenséget nem mutat. Általában a 2 gyermekes és nagycsaládok gyermekeit is neveli óvodánk. A Művelődési Ház programjait a családok keresik. A gyermekek szüleikkel különböző rendezvényeken vesznek részt, balett, torna, kézműves foglalkozásokon. A gyermekek egészségi állapota megfelelő, jól tápláltak, edzettek. Az utóbbi orvosi vizsgálat megállapította, hogy a testtartásuk, gerinc izomzat fejlesztésére nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A családok gyermeknevelése a műveltség átadása a tapintatos együttnevelés során nagyon jó eredményeket hozott. Szívesen vesznek részt szülői fórumokon, beszélgetéseken, nyílt napokon. Igénylik az óvodai gyermekprogramokat a közös tevékenységeket, nyári táborozásokat, játszóházakat. Nevelőtestületünk felismerve ezeket a tényeket, változtatott nevelési módszerein. Mottónk: Kisgyermekeinknek ahhoz,hogy boldoguljanak az élethelyzetekben meg kell tanulni megfelelően kommunikálni, aktívan tevékenykedni, társakkal együttműködni, s a mindennapi élethez kapcsolódó szerepeket magatartás mintákat elsajátítani. Múlt és jelen Nevelőtestületünk felismerve ezeket a tényeket változtatott nevelési módszerein, a törvény engedte szakmai módszertani szabadság elvét érvényesítve. Először továbbképzéseken ismerkedtünk a különböző alternatív pedagógiai elképzelésekről, később kidolgoztuk a helyi óvodai nevelésre vonatkozó speciális fejlesztési lehetőségeket, hogy gyermekeink a legoptimálisabb nevelési környezetben tevékenykedjenek. Munkánkat megkönnyítette, hogy nevelőtestületünk vállalkozó szellemű innovatív, rugalmas gondolkodású az együtt töltött évek eredményes, sikeres szakmai jó tapasztalatait hatékony munkavégzéssel alkalmazza. Mivel köztudottan a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben az óvodák kiegészítő szerepet játszanak, ezért tevékenységünk eme korai szakaszában Walla József óvoda helyi nevelési programjának mottója: gyermekeinknek meg kell mutatni a boldogság és a boldogulás lehetőségeit, figyelembe vesszük a különbözőségeket (pl. eltérő szociokultúrális környezet, testi szellemi érettség), valamint építünk az azonosságokra (az óvodáskorú gyermek életkori sajátosságaiból adódóan érzelmi beállítottságú). Ezzel óvodánk óvó-védő szociális feladatának tesz eleget, mert legfontosabb elv számunkra, hogy szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben, játékban, kommunikációban és a mozgásban gazdag életet megteremtsük. 4

6 Jövőkép Előzőekben kifejtettek miatt fontosnak tartjuk programunkban az olyan speciális helyzetek, körülmények lehetőségek biztosítását, mely gyermekeinket különböző környezetben gazdag élményekhez segítik. Szükséges több időt biztosítani az óvodán kívüli pozitív események, gazdag ismeretszerzések biztosítására is. Növeltük a egészséges életmód feltételeit, rendszeresen járnak gyermekeink uszodába, tervezzük a rendszeres láb-és testtartásjavító tornát. Szülői igények alapján évente egy alaklommal szervezünk egyhetes erdei óvodát, melynek költségeit pályázatokkal kívánjuk előteremteni. Eddigi táborozásaink alkalmával a rossz anyagi körülmények között élő gyerekeket az önkormányzat anyagilag támogatta. Rendkívül igényes a szabadidő tevékenységek összeállításának a programtervezete,tartalmazza a rendszeres múzeum, színház látogatásokat, zenei intenzív fejlesztési lehetőségeket, továbbá minden olyan képzési megoldásokat, amelyek a gyermek ismereteit a leghatékonyabban fejleszti. A nevelőmunka során a felmerülő problémákat szakmai beszélgetések alkalmával korrigáltuk, s természetesen a jövőben is maximálisan erre törekszünk. Összegezve Figyelembe kívánjuk venni mindenkor a társadalmi gazdasági környezetet, a helyi lehetőségeket, a gyermekek életkorát, a szülők igényeit. Óvodánkban nagyon kedvezőek ezeknek a feltételei, hiszen az évek óta folytatott tudatos munkával megteremtettük a feltételeket. A továbbiakban részben "csak" élni kell a meglévő lehetőségekkel, valamint bővíteni, újítani, óvni, szeretni, értékelni kívánatos. (Torna szoba, kézműves szoba, zeneszoba, számítógépek, jól felszerelt gyermekkert, szépen kialakított játszószobák, gazdag játékkészlet, speciális tevékenységformák).tervezzük továbbá: tornaszoba, számítógép-audiovizuális eszközök,természetes anyagokból készült esztétikus udvari játékok beszerzését. A nevelő munkában továbbra is szükségesnek tartjuk a nevelő részéről az etikus viselkedést, a rugalmasságot, a széles látókört, a tájékozottságot, műveltséget, intelligenciát, helyzetfelismerő képességet, önállóságot stb., mert csak olyan nevelő képes a gyermekeket az életre, az önálló gondolkodásra serkenteni, aki maga is rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, képességekkel. A haza, gyermek, család, erkölcs, egészség, szeretet a legfontosabb érték marad számunkra. 5

7 AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI Az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: Az egészséges életmód kialakítása Az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása Az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása Walla József Óvoda - helyi nevelési programjának pedagógiai célkitűzései Aki embernek hitvány, az magyarnak sem jó! Tamási Áron Alkotó, az élet alaphelyzeteiben cselekvő helyességgel eligazodó, gondolkodó jellemek karakterjegyeinek kialakítását célzó óvodai tevékenység szervezése. A kitartás, fegyelem, a társadalmi szabályozottság felismertetése. Anyanyelvünk ápolása, a szókincs állandó gyarapítása és a pontos, világos és szabatos fogalmazás kialakítása és elmélyítése gyermekeinknél. A nevelőtestületen belül változatlanul alkotó módon dolgozzuk fel az oktatási-nevelési reformokat, alternatív elgondolásokat és módszereket, alkalmazzuk az állandó szakmai továbbképzést és a pedagógiai koncepció megújulását. Az óvodában folyó nevelő tevékenységet szakmai fórumokon (szülőkkel, szakemberekkel, érdeklődőkkel) beszéljük meg. E tevékenység minél szélesebb körű ismertetése érdekében használjuk ki továbbra is a modern publikációs lehetőségeket, a helyi újságot, kábel TV-t., helyi kiadványok. Partneri kapcsolatokat építünk ki az óvodát fenntartó kerületi önkormányzattal, más szervezetekkel és egyesületekkel, annak érdekében, hogy megfelelő képet adjunk óvodánkról mindazoknak, akik közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba kerülnek intézményünkkel. A program szellemében az óvodapedagógusainknak elő kell segítenie, hogy az oktatónevelői tevékenység színtereivé váljanak a színházak, múzeumok, kiállítások, szabadidő központok, könyvtárak, a Főváros fontosabb középületei, egyéb kulturális és sport centrumai a továbbiakban is. Külön hangsúlyt kell helyezni a hazafias nevelésre, azáltal, hogy tudatosítjuk gyermekeinkben nemzeti hagyományainkat, kiemelkedő nemzeti ünnepeink jelentőségét, a hazáért és nemzetért önfeláldozó tetteket is vállaló hőseinket példaként állítva. Gyerekeinkben növelni kell a javak megóvása, környezeti értékek iránti érzékenységet. 6

8 Az óvodapedagógusainknak minden lehetséges és odaillő módszerrel, eszközzel erősítenie kell a gyermekekben az erőszak bármely fajtája elleni érzést és ki kell alakítani a tolerancia, a másság tisztelete alapján a huszadik század végén egyetlen helyes emberi magatartást. Az helyi programunk az óvodai nevelési tevékenység egyik alapelvének minősíti azt, hogy az óvodapedagógus mindenkor tartsa tiszteletben a gyermeki értelmet, akaratot, fejlessze a döntési képességet, érvényesítési szándékot, segítse elő, hogy a szülők és a környezet közgondolkodásában is természetessé váljon: már kora gyermekkorban tudatosan kell készülni a világ elvárásaihoz. Programunk megkülönböztetett figyelemmel fordul a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetben élő gyermekek felé. Változatos és célirányos nevelési módszerekkel kell gondoskodni felzárkóztatásukra, azokról a lehetőségekről, amelyek alkalmazása révén a sérült gyerek elfoglalhatja helyét a gyerektársadalomban. A hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésének lehetőségei: - Fontos, hogy megismerjük és megértsük a gyerek magatartását, azt a környezetet amiben él. (családlátogatás, felvilágosító beszélgetés szülőkkel) - A pedagógus a bátorító nevelés pedagógiai módszerét előtérbe helyezi, melynek lényege a gyermeki személyiség tisztelete. - A gyermek önbizalmának erősítése. - Hiszünk a gyermek képességeiben, elnyerjük bizalmát, erősítjük öntudatát. - Elismerjük a gyermek törekvéseit. - A gyermeki közösség ösztönzőleg hasson a gyermek fejlődésére. - A képességek fejlesztése mindig egyénre szabottan történjen. - A tanulás folyamatát a gyermek érdeklődési területeire építjük, ezzel gyorsítjuk az előrehaladását. - Igénybe vesszük a Nevelési Tanácsadó pszichológusának és fejlesztő pedagógusának foglalkozásait, valamint a logopédus munkáját. Az programunkban központi jelentőségű az óvodai tehetség gondozás. Abból a közismert tételből kiindulva, hogy minden ember tehetségesnek születik, az óvodai nevelésben szabad teret kell biztosítani a tehetség kibontakozásának. Kellő odafigyeléssel már a legzsengébb korban is észre kell venni, hogy vannak gyermekek, akik az élet apró rezdüléseiben is meglepő magabiztossággal választják ki kedvenc elfoglaltságukat és attól többnyire eltántorítani nem lehet őket. Izgatottabban szemlélik világukat és élik meg mindennapjaikat. Látszólag nehezebben kezelhetők, ha csak ugyanazt kívánjuk meg tőlük, mint társaiktól. Igénylik és viselkedésükkel meg is követelik a fokozottabb odafigyelést. Hiszen a tehetséges emberek zseniális munkája viszi előre a világot 7

9 AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD KERETEI ÉS FORMÁI Célunk: a kisgyermek testi szükségleteinek kielégítése, növekedésének, fejlődésének elősegítése, egészséges életmódjának kialakítása. A gondozás, alapvető biológiai-fiziológiai szükségleteket elégít ki, és szolgálja a kultúrhigiénés szokások kialakítását. Nevelő hatását a gondozási műveletek önálló gyakorlása és a testi képességek kialakulásának sokrétű fejlesztése teszi lehetővé. A gondozás szorosan kapcsolódik a különböző tevékenységekhez: a játékhoz, a munkajellegű feladatokhoz és a tanuláshoz. Az egészségnevelés célul kitűzött feladatai: a gyerekek testi-lelki egészségvédelme, a mozgás és a pihenés összhangjának megteremtése, az egészséges életritmus, életvezetés, az egészséges életmód megalapozása a család és az óvoda kapcsolatának, együttműködésének folyamatos alakítása, a személyi higiénia feltételrendszerének megteremtése, az egészséges életmód szabályainak rendszeres gyakorlásával az egészségügyi szokások kialakítása, a gondozási műveletek nevelési hatékonyságát szolgáló önállóság, segítőkészség, alkalmazkodóképesség gyakorlati érvényesülésének elősegítése. Helyi nevelési programunk, a gyerek egészséges életrendjét lefektetett elvek alapján a napirendi szakaszok folyamatossá tételével teremti meg. Így válik lehetővé, hogy a gyerekek a gondozási műveleteket egyéni szükségleteiknek megfelelően akkor, úgy és olyan ütemben végezhessék el, ahogyan erre már képesek. A gyerekek sürgetés nélkül annyi segítséget kaphatnak és igényelhetnek, amennyire az adott helyzetben és a további fejlődésükhöz szükségük van. Ez meggyorsíthatja önállóvá válásukat is. A folyamatosság által teremtett nyugalom biztonságot, eredményez. Az egésznapi nevelési folyamatban az óvodapedagógusok és a technikai a dajkák megosztott jelenléte, segítsége, a gyerektársak modellje és támogatása a szocializációs pedagógiai elvek gyakorlatba ültetését szolgálja. A gondozási tevékenység nevelő hatását befolyásoló tényezők Az óvoda helyi sajátosságai, épületi adottságai, berendezési tárgyai, felszerelési eszközei, a csoportok létszáma, kor és nemek szerinti csoportosítása. A családoknak is igazodniuk kell az óvoda napirendjéhez. Pihenés, alvás Az alvás, pihenés időtartama a gyerekek igényeitől függ. Nyugalmukra a csoport óvodapedagógusa felügyel. Azok a gyermekek, akik nem igénylik az alvást, aktív pihenéssel tölthetik az idejüket. Az alváshoz csendet, nyugodt légkört és szellőztetéssel friss levegőt biztosítunk. Tiszteletben tartjuk a gyermekek alvási szokásait, vagyis, ha kell a megszokott cumit, rongyot stb. hozhatnak be. Mesével, énekkel, verssel, halk zenével, simogatással teremtjük meg a nyugodt, biztonságérzetet nyújtó légkört. Figyelünk gyermekeink gerincének egészséges fejlődésére, ennek érdekében egyenes fekhelyet biztosítunk számukra. 8

10 Táplálkozás, étkezés Programunkban a civilizált táplálkozási szokásokat tudatosítjuk a gyermekekben. Az étkezések a naposságra épülnek és az önállóság kialakulására gyakorol kedvező hatást. Az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók feladatmegosztásban dolgoznak az étkező gyermekek mellett. Az óvodapedagógus számára az étkezési szabályok megismertetésében és a szokások kialakításában ez segítséget jelent, hiszen egyidejűleg kevesebb gyerek étkezési szokásait figyelheti meg, és ha szükséges, javíthatja. Láthatóvá válik az is, hogy ki mit szeret, miből mennyit eszik, kanállal vagy villával, esetleg késsel is étkezik. Étkezés közben senki sem kényszerül az étel elfogyasztására és nem tiltott az azonos asztalnál ülők egymás közötti beszélgetése sem. A felnőttek megkínálják a gyerekeket és kedvet ébresztenek az evéshez. Figyelünk a gyermekek napi folyadékfogyasztására folyamatosan víz áll a rendelkezésükre. Az egészséges táplálkozást hirdetjük, és igényeljük az óvodát ellátó konyhától. Célul kitűzött feladatok: Ismerjék meg a különböző táplálékok neveit, azok fontosságát, testépítő, energiabiztosító jelentőségét. Vegyék észre a helyes és helytelen étkezési módok közti különbségeket. Ismerjék a napi étrendet, segítsenek annak kialakításába Vegyük igénybe segítőkészségüket az étel elkészítésében. Ismerjék meg a konyhai berendezéseket, azok szabályait. Ismerjenek és alkalmazzanak egyszerű konyhatechnikai eljárásokat (burgonya, alma, zöldség hámozása, darabolása, tészta kavarása, szaggatása stb.). Ismerjék a háztartási munkák fontosságát, azok helyes és eredményes megszervezését. Tudatosítsuk bennük az alkalmi és ünnepi étkezések közti különbséget, azok társadalmi kapcsolatokat erősítő jelentőségét. Az étrend kialakításánál és a helyes táplálkozási szokások rögzítésénél mindenkor konzultáljunk az óvoda orvosával, védőnővel, egészségügyi szakemberekkel. Öltözködés A legfontosabb funkciója az időjárás változásaival szemben való védekezés, de kihat az önállóságra, az igényességre is. A szülők figyelmét felhívjuk a kényelmes, ízléses öltözködés fontosságára. Óvodánkban váltócipő kötelező. 9

11 Testápolás, tisztálkodás A folyamatosság teszi lehetővé, hogy a különböző családi háttérből érkező gyerekek higiénés szokásait az óvodapedagógus megismerje, és ennek megfelelően segítse. Minden intimitás a gyerek és az óvónő személyes ügye. A csak Rád és rám tartozik elfogadásával a gyerek bizalommal fordul nevelőihez, dajkáihoz A gyermek a családjában kialakult szokásrenddel és igényszinttel érkezik az óvodába, emiatt egyénenként nagy különbségek is tapasztalhatóak. A gyermeket ezért soha nem marasztaljuk el, nevelői és gondozói segíti abban, hogy civilizált testápolási és tisztálkodási szokásai idejében kialakuljanak, és tartósan rögzüljenek. Minden gyermeknek lehetősége van a mosdóban elérhető helyen elhelyezett, fogmosáshoz szükséges eszközök használatára. A papírzsebkendőt, a fésűt, kefét, tisztálkodó szereket is olyan helyen helyezzük el, hogy a gyerekek bármikor használhassák. Helyes életritmus, betegségek megelőzése A rendszeresség a tevékenységek állandósága a gyermek részére biztonságot jelentenek és elengedhetetlen feltételei a helyes életritmus kialakításának. A gyermekek napirendjét az élettani szükségleteik alapján tervezzük. Figyelembe vesszük a családból hozott szokásokat és segítünk tanácsainkkal a szülőknek az óvodán kívüli helyes életritmus kialakításában. Ügyelünk, hogy ne terheljük túl gyermekeinket, mindenkor érvényesítjük a folyamatosság, szabadság, önkéntesség és választhatóság elvét. Nevelőmunkánkban arra törekszünk, hogy a mozgás az egész napi gyermeki tevékenység szerves része legyen, gyermekeink úsznak, korcsolyáznak, túráznak, rendszeresen futnak, tornáznak, táncolnak. Nagymozgásokat az óvoda kertjében, vagy kirándulások alkalmával végeznek. 10

12 ÉRZELMI NEVELÉS Érzelmi nevelés - a boldog életérzés erősítése és a szocializáció biztosítása Az érzelmek sokfélék, egyensúlyának aránya befolyással van a személyiségre, különösen gyermekkorban dominánsak, illetőleg a kifinomult érzékenységű felnőtteknél karakterisztikus jegyként szolgálnak. Az érzelmek gyermekkori labilitása, természetesen egyszerre lehetnek: pozitívak, negatívak, rokonszenvezők, vonzók, ellenszenvesek, félelmet érzőek, haragot mutatóak, szeretetet éreztetőek stb. Az érzelmek befolyásolhatóak, a pozitív érzelmek elősegíthetőek, de ugyan úgy a negatív érzelmek is. A boldog érzésű gyermek szívesen adja át magát az élet adta kihívásoknak, gyorsabban fejlődik, egészségesebb, érdeklődőbb mosolygós arcán látszik a világ iránt érzett bizalom. Helyi nevelési programunk legfontosabb célkitűzésének írja elő a pozitív érzelmek erősítését. Célok, feladatok Érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes önbizalmat erősítő, családias boldog légkör megteremtése az - óvodás évek - alatt Élményekben gazdag helyzetekben a gyermek személyiségfejlődésének elősegítése, kibontakoztatása Pozitív érzelmekre épülő társas kapcsolatok kialakítása: gyermek gyermek, gyermek felnőtt viszonyban A gyermek erkölcsi tulajdonságainak formálása: szeretet, bizalom, őszinteség, tisztelet, becsület stb. Az érzelmi nevelésről a gyakorlatban Az óvodai nevelés kezdő szakaszában a beszoktatás milyenségétől függ, hogy a gyermek pozitív hatásokban részesül-e az első napokban. A beszoktatást óvodánkban különböző módszerekkel végzik a pedagógusok, de fontos elvként fogalmazzák meg, hogy már az első pillanatokban boldogan érezzék magukat a gyermekek. Ha a szülő érzi, hogy gyermekét szeretik, békés nyugodt megbízható körülmények veszik körül, szívesen veszi az együttgondolkodást a nevelésben. Ha a csoportokban a gyermekközösségekben derűs, szeretetteljes jókedvű a légkör, akkor gyermekek fejlődése jó irányban haladhat. A társas kapcsolatok is felhőtlenül alakulhatnak a bizalommal lelkes alkotó játékos cselekedtetések közepette. Az óvodapedagógus feladatai: Pozitív töltésű legyen közöttük a kapcsolat. A gyermekeket érzelmein keresztül közelíti meg. Keltsen megértő, segítő magatartással bizalmat a gyermekekben. 11

13 A gyermekekkel folytatott kommunikációban nem parancsoló, kioktató, hanem segítő, beszélgetést serkentő, bátorító, ösztönző, dicsérő, megerősítő, legyen, hogy a gyermek énképe kialakuljon boldognak érezze magát. A gyermek érzelmein keresztül vizsgálja a világot, barátok kiválasztásában is érzelmei döntenek ezt segítse. A kezdeti lényegtelen tulajdonságok után (pl. szép ruha, játék), később a fontosabb jellembeli értékek is felszínre kerülnek (pl. kedves, barátkozó, gyengéd). A pozitív tulajdonságok vezéregyéniséggé is tehetnek egy gyermeket, ha csoport úgy dönt és a pedagógus is erősíti a gyermekek választását. A beilleszkedési problémákkal küzdő, magányos, szorongó, agresszív és - a különböző okoknál fogva - peremhelyzetre kerülő gyermekek pozitív tulajdonságainak kiemelésével érhetünk el kiváló eredményeket. Az óvodáskorban a kisgyermekek a játékon keresztül megélt társas kapcsolataiban, gyakorolhatja a közösségi élet szabályaihoz, az érzelmi követelményekhez való alkalmazkodást. Ez az életkor sorsdöntő az erkölcsi jellem kialakulása szempontjából, mert ebben az időszakban rakódnak le a későbbi személyiség alapvonásai egész életre szólóan. Az erkölcsi normák megismerésében és elfogadásában az értelem és az érzelem, követésében,végrehajtásában pedig az akarat játszik elsődleges szerepet. Minden családban más és más értékrend, erkölcsi felfogás, szokások és szabályok a mérvadóak. Az alapvető erkölcsi normák értékeinek elfogadásában a mai családok egy részénél bizony súlyos gondok vannak.az óvoda helyes erkölcsi nevelést hirdető szerepe emiatt létfontosságú. Célunk és feladatainknak tekintjük: elsősorban az alapvető erkölcsi értékeknek a gyermeki személyiségbe való beépítését szülők, környezet, természet iránti tisztelet erősítését hazaszeretetre nevelés terén, magyarságtudat kialakítását, néphagyományok őrzését stb. munka megbecsülését, kötelességtudat tisztesség megalapozását emberbarátságot, segítségnyújtást, egymás tiszteletben tartását, a másság elfogadását, kultúrált beszédmodor elsajátítását ez irányú magatartás megalapozását helytelen viselkedés elutasítását, megakadályozását. Az óvodapedagógus szerepe, hogy az óvodai élet minden percében segítse a helyes erkölcsi normák gyakorlását, hogy értékes választásokra, döntésekre legyenek képesek gyermekeink. A pozitív és negatív értékek megfelelő megítélésével a gyermekeket alkalmassá tehetjük a problémák kezelésére, megoldására, a társadalomba való beilleszkedésre. Minden gyermeket olyan emberré kell nevelni, hogy tisztában legyen képességeivel, értékeivel, bizalommal forduljon környezete felé, ugyanakkor képes legyen megvédeni érdekeit, ha a helyzete úgy kívánja. Az élmények szerepe óvodás korban Az érzelmi nevelés elengedhetetlen feltétele a pozitív élmények szerepe a gyermekek életében. A közös élményekre épülő közös tevékenységek a boldog együttlétek, a sikeres vagy sikertelen élmények is a szocializáció szempontjából különös jelentőségűek. Az óvodáskorra jellemző a pozitív élmények meghatározó szerepe, ugyanis a világban való tájékozódása köztudottan az élménygondolkodással kezdődik. 12

14 Az élmények segítségével eligazodnak a környezetben, tapasztalatokat szereznek, kommunikálnak, alapvető viselkedési, magatartási szokásokat sajátítanak el. megismerkednek mások értékrendjével, személyiségével. A gyermek környezetének éppen ezért óriási felelőssége van. Az átélt események a megélt élmények a mindennapokban emlékképek formájában felidéződnek és erősítik a személyiséget. A gyermek élményei az élethelyzeteiből fakadhatnak, éppen ezért felelősséggel tartozunk a gyermek életében megélt mindent pillanatért. Az élmény helyzet lehetőségei: 13

15 természetes élethelyzetek gyermek tevékenység közvetlen környezet felfedezése művészetekkel való találkozások társas kapcsolatok Óvodánk ünnepei és hagyományai események, ünnepek, hagyományok átélése stb. A gyermekek számára a hétköznapokat színesebbé, varázslatosabbá kell tennünk. A mindennapok kis ünnepeit közös tervezgetéssel és készülődéssel örömteli várakozással erősítjük, az összetartozás érzését fokozzuk. Óvodánk életében kialakult régi hagyományok mellett mindig újabb és újabb ünnepi események teremtésével próbáljuk ezt a boldog életérzést szinten tartani. Ünnepek, hagyományok, megemlékezések, rendezvények Gyermekek születés- és névnapja Mikulás Karácsony, Luca napi vásár Farsang, téltemető Március 15. Húsvét, tavaszi szokások Tűzoltó nap Anyák napja Gyermek nap Nyílt napok Speciális programok bemutatói (a szabadidő tevékenységek bemutatása) Kirándulások, táborozások Természettel kapcsolatos megemlékezések (madarak,- fák,- föld napja) Kenyér ünnepe Évzáró ünnepségek Az ünnepek előkészületeit a nevelőtestület a gyermekekkel a szülőkkel a szakemberekkel közösen tervezik. A hangsúly az örömteli boldog élmény nyújtáson, az összetartozás életérzésének erősítésére helyeződik nem pedig a gyermekek felvonultató szerepeltetésére. 14

16 ÉRTELMI NEVELÉS A gyermek ismeretanyagának forrása a mindennapi élet a környezet. Ezért fontos,hogy érzelmi biztonság vegye körül kíváncsi gyermeket A gyermekek érzékszervein keresztül tapasztalatokat szereznek, ez a pontos megfigyeléseknek az alapja a helyes gondolkodásnak, emlékezetnek, fantázia kialakulásának. A képzelet fejlődése áthatja a játéktevékenységet, az alkotásban segít megszínesíti az életet. A gyermek emlékezeti bevésése erősödik, ha sikerek érik a tevékenységek során. Az óvodás gyermek problémamegoldását elsősorban a fantázia kötetlen működése segíti. A felnőtt szerepe óriási ebben az útkeresésben, élettapasztalatokat, tudást aktív közreműködést kíván a gyermek. Célunk, feladatainknak tekintjük: értelmi képességek alapozását, az ismeretanyag iránti érdeklődés felkeltését és fenntartását, az ismeretek gazdagítását, rendszerezését, problémaszituációk teremtésével, változatos tevékenységekkel a gondolkodás fejlesztését, a spontán szerzett tapasztalatok tudatos alakítását, a gyermek eljuttatását a cselekvő-szemléletes gondolkodási szintről a szemléletes képszerű gondolkodás szintre, ill. a legmagasabb szintre, a nyelvi gondolkodás szintjére. Óvodapedagógusok szerepe: optimális feltételek megteremtésével, nyugodt, derűs, pozitív kisugárzású légkör biztosítanak, játékos tevékenységeken keresztül megfigyelik, hogy a gyermek milyen tapasztalatokkal rendelkezik és az értelmi funkció milyen szinten áll, a családdal együttműködve alakítják ki az egyes gyermekekhez igazodó módszereket, a cselekvéseken keresztül szerzett ismereteket érzelmi hatásokkal, élményekkel erősítik, az önbizalom kialakulását pozitív megerősítéssel segítik. 15

17 ANYANYELV A szép beszéd egyben karakterjegy is, minősít és jellemez. Sikert ígérő óvodai tevékenység lehet a soknyelvűség megtapasztalása, s főképpen ha az egészen fiatal gyermekkorban történik, kiváló szolgálatot tehet a kultúrák sokféleségébe történő betekintés szempontjából, így már kora gyermekkorban elősegíti a kultúrák közötti megértést és az emberek közötti párbeszédet. Az anyanyelv az a nyelv, amelyet az ember gyermekkorában elsőként tanult meg, s amelyen rendszerint legjobban és a legszívesebben beszél, amelyben álmodik. Az anyanyelvi nevelőmunka minden feladatot, minden óvodai tevékenységet áthat, segítheti a gyermek önbizalmának kifejlődését, szociális kapcsolatainak kialakítását, zökkenőmentes iskolai tanulásának megkezdését is egyengeti. A nyelvfejlesztési feladatoknak a család, a környezet megismeréséből kell kiindulnia és a gyermek egyéni képességeinek figyelembevételével kell hatást kifejtenie. Ösztönözni kell a gyermekeket, hogy a különböző tevékenységi formák folyamán kommunikáljanak egymással, környezetükkel. Figyelnünk kell arra, hogy gyermekeink mindenkor a legmegfelelőbb választ kapjanak kérdéseikre, ezzel segítsük elő a világ megismeréséhez vezető útjukat. Bűn a gyermek érdeklődését, kíváncsiságát letörni, ízléstelenül, igénytelenül semmibe venni, kommunikációk során megalázni. ( Hagyjál békén, most ne zavarj! stb.) kifejezések. A beszédében visszamaradott, beszédhibás, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztéséről, a program szerint külső logopédus szakember foglalkozik. 16

18 AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI Az óvodai élet megszervezése A személyi és tárgyi feltételek, Óvodánk bemutatása c. fejezetből részletesen láthatóak.a továbbiakban fontosabb a helyi program eredményes megvalósításához szükséges feltételekről. a helyi programunk maximális munkaszeretet, intenzitást, pozitív gondolkodást, cselekvést és szervezést igényel. A nevelőtestület mindenkori feladatai a program eredményessége érdekében Folyamatos továbbképzésekkel, tanulással kell biztosítani az önképzést. Nem várható el, hogy csak az élet első szakaszában készüljünk fel egy adott feladatra! A mindenkori szakmai aktualitásnak megfelelő továbbképzésben kell részt venni. Tervezzük, hogy az önképzéshez vegyék igénybe az óvodapedagógusok a rendelkezésre álló összes információs és kommunikációs eszközt, (könyvtárak, médiák, iskolák, továbbképzési lehetőségek minden területi szinten, Internet, távoktatás stb.) A "tanulás határok nélkül" koncepciót kívánjuk érvényesíteni mindenki számára. Továbbképzések (belföldi- és külföldi utak szervezése). Fokozottabban építsenek a nevelésben a még kiaknázatlan helyi ismeretforrások felhasználására (helyi mesterek, cipész, pék, kereskedő, virágkötő, más szakemberek). Bátorítjuk a hatékony újításokat továbbra is a nevelőtestületen belül. Óvodapedagógusaink feladatává tesszük, hogy közös együtt gondolkodással ösztönözze a szülőket, a nevelésről, oktatásról, a Világ kérdéseiről. /Különböző fórumokon pl.: szülők fóruma, bemutatók, nyíltnapok, közös fórumok. Az óvodapedagógusaink feladatává tesszük, hogy neveljen tudatosan, az emberi jogokra, demokráciára, valamint a toleranciára és a megértésre a másság- elfogadására. Törekszünk arra, hogy az óvodapedagógus ne törje le a gyermeki értelmet, akaratot, sőt fejlessze a döntési képességet, érvényesítési szándékukat, valamint a türelmes odafigyelést, megtisztelő érdeklődést. Ismeretterjesztő, céltudatos, meggyőző pedagógiai munkával elősegítjük, hogy a társadalom, s legfőképpen a családok kérjék ki az óvodapedagógus szakmai véleményét, tiszteljék a korszerű innovatív gondolkodását. Megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a kiszolgáltatott és hátrányos helyzetben élő gyermekek felé. Tájékozódunk felzárkóztatásuk módjáról, lehetőségeiről. Intézkedünk a megfelelő szakemberek tájékoztatásáról. (Gyermekvédelmi felelős stb.) 17

19 Igényeljük, hogy tájékozódjanak a világ legfrissebb eseményeiről, naprakész információval rendelkezzenek, elérve azt, hogy tájékozottságuk, igényes intellektualitásuk példamutató legyen a társadalmi rétegekben. Beszédkészsége, megjelenése a XXI. sz. nevelőjét, oktatóját példázza. Kultúrált igényes öltözködés, megjelenés, ápoltság, viselkedés az elérendő cél. Keressünk új partneri kapcsolatokat szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal annak érdekében, hogy a megkezdett pedagógiai tevékenységek tartósságát, színvonalát biztosítani tudjuk (VII. kerületi óvodák, iskolák, szabadidő központok, óvodai egyesületek stb. testvér óvodák.) A jelenleg is sikeresen folyó közös munkánk, hagyományaink új lehetőséget nyújtsanak ahhoz, hogy közös akciós kereteket dolgozzunk ki pl.: pályázatok elkészítésénél, ünnepélyek, kirándulások egyéb események megszervezésénél, szakmai fejlesztés terén stb. Egészségnevelési program, környezetvédelmi programok tábori programok). Törekedjünk az emberi-szakmai partner kapcsolatokban arra, hogy világosan meghatározott munkamegosztásban jelöljük ki a feladatokat. Kerüljük a személyeskedést, bántó megjegyzéseket, sértő viselkedést, fölösleges érzékenykedést. Véleményünk szerint nélkülözhetetlen, hogy óvónőink a következő emberi, nevelői tulajdonságokkal rendelkezzenek a pedagógiai hitelesség érdekében: Társa a gyermeknek, meghallgatja, megérti, segíti, tiszteletben tartja. Bizalmat, biztonságot sugárzó egyéniség. Feltétel nélküli szeretet nyújt. A gyermeket mindig a pozitív oldalában erősíti. Kifinomult empátiás képességgel és toleranciával rendelkezik. Jó kapcsolatot tart a szülőkkel. Nyílt, kommunikatív. Figyelemmegosztó képességgel rendelkezik. Szakmai ismereteit szinten tartja, folyamatosan bővíti (önnevelés). A nevelés tervezése és időkeretei A teljes nevelési folyamatot tudatosan átgondoltuk, figyelembe vettük és építettünk a spontán gyermeki ötletekre, tapasztalatokra. Egyhetes periódusokra bontottuk le a nevelés tervezésének időkereteit, így lehetőséget nyithattunk az esetleges változtatásokra, alternatív megoldásokra. Egyénre szabott, differenciált tervezést készítünk. A fejlesztő foglalkozás formáját ebben az esetben nem a gyermekek kora, hanem fejlettségi szintje határozza meg. Tervezésnél kialakítottuk az óvodai életrendet, időbeosztást. Mindenkor szükséges megterveznünk a szervezési feladatokat, különös tekintettel a külső helyszíneken lebonyolított tevékenységekre, kulcs eseményekre (táborozások, kirándulások, sport- és kulturális programok stb.). 18

20 A tervező munkát időszakonként, negyedévenként értékeljük, elemezzük és döntünk a következő periódusban végzett nevelőmunkáról. A napirend megtervezésénél figyelembe vesszük a 3 csoport foglalkozási rendjét, elkerülve így az esetleges ütközéseket, ugyanis óvodánk helyi adottsága az abszolút összehangolt nevelőmunka tervezését, szervezését követeli meg. Az óvodapedagógusi tevékenységben célul kitűzött feladatok a nevelőmunka dokumentálásával kapcsolatban: Évi, negyedévi, nevelési program tervezése, értékelés. Havi, heti nevelési program tervezése. Havi szervezési feladatok. Kulcseseményeknél alternatív tervezés szükséges napi lebontásban. pl.: kirándulás, színházlátogatás stb. A gyermekekről szóló egyéni feljegyzések fejlődésüknek nyomon követése érdekében (folyamatos), 2 3 hónapra lebontott nevelési tervünkben jelenik meg. A gyermekek életéről kapcsolatos feljegyzések élményszerű eseményeknél, alkalomszerűen. A tervezéseket elemezni, értékelni, ellenőrizni szükséges. A gyermekek boldog, egészséges fejlődésének, fejlesztéséhez a napirend helyes megtervezése, megszervezése szükséges. Tervezésénél figyelembe vesszük az óvoda lehetőségeit, gyermekeink fejlettségét életkori sajátosságait és a helyi programunk előírásait ehhez igazodva tervezzük, szervezzük a tevékenységi formákat 19

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program

Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Nagy Imre Általános Művelődési Központ Óvoda Pedagógiai Program Tartalom Bevezető..3.old. 1. Gyermekkép...4.old. 2. Óvodakép 5.old. 3. Nevelési cél.7.old. 4. Az óvodai nevelés általános feladatai.8.old.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. /Véghelyi Balázs/ Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni /Véghelyi Balázs/ 1 Az óvoda hivatalos elnevezése: BALATONVILÁGOSI SZIVÁRVÁNY ÓVODA Az óvoda pontos

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM KIMBI ÓVODA 1121 Budapest, Tállya utca 22. OM: 034501 KIMBI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 3 2. Gyermekkép, óvodakép 4 2.1 Hitvallás 4 2.2

Részletesebben

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító:

Bukovicsné Nagy Judit közreműködésével az intézmény nevelőtestülete. OM azonosító: 1 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM azonosító: 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 210-0086; fax.: 210-0086 E-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda

Mosolykert Pedagógiai Program. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert Pedagógiai Program Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda ADATLAP Az óvoda neve: Rövidített neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Mosolykert Óvoda Mosolykert

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL

PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL S Ü N I Ó V O D Á K 1126 Budapest XII. Németvölgyi út 29. OM: 034481 PEDAGÓGIAI PROGRAM MONTESSORI ELEMEKKEL Készítette: Kovács Zsuzsa Érvényes: 2013. szeptember 01-től Készült: 5/2 eredeti példányban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Törcsvár Utcai Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Törcsvár Utcai Óvoda 1112 Budapest Törcsvár utca 19-21. Az intézmény OM azonosítója: 034463 Intézményvezető: Steixnerné Strausz Ildikó Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/

Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ K A S T É L Y P E D A G Ó G I A I Ó V O D A P R O G R A M J A Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet. /Kodály Zoltán/ Tartalomjegyzék I. Pedagógiai programunk törvényi háttere...

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

WALLA JÓZSEF ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI

WALLA JÓZSEF ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI WALLA JÓZSEF ÓVODA MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 2 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, HOGY GYERMEKEINK BOLDOGAN, AKTÍVAN, CSELEKVŐEN ÉLJÉK MEG MINDENNAPJAIKAT, SZEMÉLYISÉGÜK KIBONTAKOZHASSON, A VILÁG, A KÖRNYEZETÜK

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BŐSÁRKÁNYI TÜNDÉRFÁTYOL ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda nevelőtestülete Hatályos: 2013.szeptember 1. TARTALOM Tartalomjegyzék 2. 1.Bevezető 5. 1.2.Az óvodánk adatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAM Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik, hanem olyannak szeretik, amilyen. (Hermann Alice) Készítette:

Részletesebben

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MAROS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 1. Az óvoda jellemző adata 1 1.1. Az óvoda személyi feltétel 3 1.2. Óvoda tárgyi dologi feltétele 6 1.2.1. Az óvoda épületének legfőbb jegyei 6 1.2.2. Az

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM

PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS NEVELÉSI PROGRAM PAJKOS ÓVODA 1119 BUDAPEST, PAJKOS U. 35. Az intézmény OM azonosítója: 034459 Intézményvezető: Csályiné Schön Mária Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015

A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 A Rákosmenti Mákvirág Óvoda Pedagógiai Programja 2015 Személyiségfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése a művészetek pedagógiai eszközeivel, az egészséges életmód alakításával

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015.

Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. Rábapordányi Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA RÁBAPORÁNY, 2015. 1. BEVEZETÉS...4 2. BEMUTATKOZÁS...8 2.1 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI:...8 2.2. AZ ÓVODA SZEMÉLYI ERŐFORRÁSAI...13...13 2.3. AZ ÓVODA DOLOGI-TÁRGYI

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM

WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM OM AZONOSÍTÓ: 036472 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA PEDAGÓGIA PROGRAM 9700 Szombathely, Márton Áron u.58. 2013. -1- Tartalom Bevezető 3.o. I. A MI ÓVODÁNK 5.o. 1. Az óvodánk jellemző adatai 5.o. 2. Programunk küldetése,

Részletesebben

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető:

4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: 4., Általános közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23 4.1. Kapcsolat, szervezet, vezető: Óvoda nyitva tartása gyermekek számára: 6.30-17.30 Óvoda nyitva tartása dolgozók számára: 6.00-18.00

Részletesebben

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013.

A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. A GYOMAENDRŐDI SELYEM ÚTI ÓVODA INTEGRÁLT NEVELÉSI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2 1.1 Nevelőmunkánk jogszabályi háttere 2 1.2 Az óvodánk adatai 2 1.3 Óvodánk bemutatása 3 1.4

Részletesebben

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1

MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 MÉNFŐCSANAKI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Az Intézmény jellemző adatai... 2 1. Az intézmény neve... 2 2. A pedagógiai program jogháttere... 3 II. Bevezető...

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA Csak tiszta forrásból Érték közvetítés óvodánkban egy alternatív program szellemében CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODA BEMUTATKOZÁSA ÓVODÁNK NAGY JENİNÉ ÓVODAI NEVELÉS A MŐVÉSZETEK ESZKÖZEIVEL CÍMŐ ALTERNATÍ V PROGRAM

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016.

A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. A Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Óvodájának Pedagógiai Programja 2016. 2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Óvodánk sajátossága, pedagógusképünk, kapcsolatrendszerünk 1.1 Küldetésünk 1.2

Részletesebben

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi

Kisharang Keresztyén Családi Napközi. Bárány Keresztyén Családi Napközi Kisharang Keresztyén Családi Napközi - Bárány Keresztyén Családi Napközi A Családi napközik 2012. évi működéséről A CSANA fenntartásának célja: a családban nevelkedő gyermekek számára életkoruknak megfelelő

Részletesebben

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK

Ferencvárosi Napfény Óvoda 2016/17 évi munkaterv függeléke FÜGGELÉK FÜGGELÉK Gyermekvédelmi feladatok ellátásának terve Gyermekvédelmi felelős: 2 Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok koordinálására gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki munkáját a gyermekvédelmi törvényben

Részletesebben

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT

A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT BESZÁMOLÓ BÖLCSŐDE A GYERMEKLIGET ÓVODAI OKTATÓ NONPROFIT Kft. működéséről 2011. szeptember 01-től 2012. augusztus 31-ig Készítette: Szabó Istvánné Óvodavezető Ezen beszámolónk intézményünk 2011. szeptember

Részletesebben

Szakértői vélemény az

Szakértői vélemény az Szakértői vélemény az EGYÜTT-ÉRTÜK ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJÁRÓL Az intézmény székhelye: 5510 Dévaványa, Vörösmarty ú. 6-8. Az intézmény típusa: Többcélú, közös igazgatású közoktatási

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM

MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGISMERÉS ÁLLÓKÉPESSÉG VALÓSÁG PEDAGÓGIAI PROGRAM KŐBÁNYAI MOCORGÓ ÓVODA 1101. Budapest, Kőbányai út 30. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető 1 II. Gyermekkép, óvodakép 4 II. 1 Gyermekkép 4 II. 2 Óvodakép 5 II.2.1.

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése

TARTALOMJEGYZÉK Helyzetkép II. A program felépítése TARTALOMJEGYZÉK sorszám Megnevezés Oldalszám Bevezető 5 I. Helyzetkép 6 1. Óvodánk bemutatása 6 2. Az óvoda személyi és tárgyi feltételei 7 II. A program felépítése 8 1. Gyermekképünk 8 2. Óvodaképünk

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015.

PESTERZSÉBETI. 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. PESTERZSÉBETI 1202. Budapest, Mártírok útja 205/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. Az óvodai pedagógiai program törvényi és jogszabályi háttere: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Készítette:Győri Borbála 1 Tartalom I. BEVEZETŐ 4 1. Nevelőtestületünk választott mottója: 4 2. Az óvoda jellemző adatai: 4 3. Törvényi szabályozás 4 4. Óvodánk rövid bemutatása

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Szent László Óvoda Kisvárda

Szent László Óvoda Kisvárda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent László Óvoda Kisvárda TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 2. AZ ÓVODA BEMUTATÁSA... 5 3. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGPOLITIKA... 8 4. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK HOSSZÚTÁVRA SZÓLÓ ELVEI...

Részletesebben

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: CEGLÉDBERCEL 2009. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bemutatkozás 1.1. Funkció, ellátási kötelezettség...4 1.2. Kapcsolatrendszer..4 2. Tartalmi összetevők 2.1. A bölcsődei

Részletesebben

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011

PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 A POGÁNYVÖLGYI KISTÉRSÉG ÓVODAI INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2011 1 PTKT FIÓ Nevelési Program és PP I. fejezet 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetkép...

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM Kõbányai Zsivaj Óvoda Budapest X. Zsivaj u. 1-3. EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM - 2 - "Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövõ. Õrizd szüleid egészségét! -

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben