A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: MÁJUS 28-ÁN, ÓRAKOR ZALAEGERSZEGEN, A VÁROS DÍSZTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI ÍV SZERINT

2 I. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA Köszönti a Tanács tagjait és meghívott vendégeit. Elmondja, hogy az ülést Zalaegerszeg Város meghívására tartják a városban. Megállapítja, hogy a Tanács 21 tagja jelen van, tehát a Tanács határozatképes. Felkéri a házigazdát, Tombi Lajos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármesterét, köszöntse a Tanács ülését. Tombi Lajos Köszönti a Tanács elnökét, a Tanács tagjait és meghívottjait a város nevében. Elmondja, hogy már nem először vannak ebben az épületben. Tájékoztat, hogy polgármester úrnak fogadó órája van, ezért helyettesíti. Elmondja, hogy Zrínyi Miklós, Csányi László és Deák Ferenc képei alatt bölcs döntéseket hoztak, és reméli, hogy a mai nap a Tanács szokása szerint is ilyen döntések születnek. Jó munkát kíván és megköszöni, hogy Zalaegerszeget választották helyszínül. II. A NAPIREND MEGHATÁROZÁSA Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Makrai Szilvia, az RFÜ munkatársa, a jegyzőkönyv hitelesítője Tombi Lajos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere legyen. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztéseket en a tanácstagok megkapták. A Koordinációs Bizottság május 21-én Szombathelyen tartotta ülését, az erről készült jegyzőkönyvet a későbbiekben megküldik. Mielőtt rátérnének a napirend meghatározására, tájékoztatja a Tanácsot, hogy lezárult a Regionális Operatív Program ipari park innovációs központ pályázata, amin a Regionális Fejlesztési Tanács véleményezésének megfelelő végleges döntés született. Örömmel jelenti be, hogy a pályázaton forrást nyertek, méghozzá jelentős összegben a következő pályázatok: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Innonet Technológiai Központ Győrből, a Győri Nemzetközi Ipari Park, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Pannon Business Investment Ingatlanfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Claudius Ipari és Innovációs Park Szombathelyről, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Inkubátorháza Zalaegerszegen, Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. Körmenden, Mosonmagyaróvár Ipari és Logisztikai Üzletipar, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft Sármellékről. Elmondja, hogy tulajdonképpen azok nyertek, akik pályázatát a Regionális Fejlesztési Tanács támogatta. Összesen tehát közel 3 milliárd forint értékben tudtak végleges támogatási döntést hozni. Gratulál a győztes pályázóknak. Javasolja, új, 10. napirendi pontkén felvenni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöknek megválasztása c. előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést az ülés előtti napon a Tanács tagjai elektronikus formában megkapták. Mivel a napirendhez már módosító javaslat nem érkezett, így szavazásra bocsátja a módosított napirendet, és megállapítja, hogy a Tanács a módosítást egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja a kiegészített, megváltoztatott napirendet, és megállapítja, hogy a Tanács a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta. Tájékoztatja a Tanácsot és a meghívottakat, hogy a 10. és 11. napirendi pontot nyílt ülés keretében tárgyalják, majd azt követően zárt ülésre kerül sor. 2

3 Napirend: 1. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatairól 2. Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről 3. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi közhasznúsági jelentésének, és a jelentés részét képező számviteli beszámolójának elfogadása 4. Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program évi akciótervének előkészítéséről 5. Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Régió évre szóló hazai fejlesztési céljait tartalmazó dokumentumának elkészítéséről 6. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok (HÖF CÉDE, HÖF TEKI, TEÚT) pályázati felhívásaihoz kapcsolódó Szakértői Bizottságok felállítása 7. A évi helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatás- III. döntési kör 8. Döntés a évi céltámogatási igényekről 9. A évi INNOREG és INNOCSEKK pályázatok záró beszámolójának elfogadása 10. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének megválasztása 11. Egyebek ZÁRT ÜLÉS 12. NYDOP pályázati konstrukcióra beérkezett, szakmai minimumot teljesített pályázatok Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács általi véleményezése III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 1. napirendi pont Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatairól Elmondja, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni. Mivel hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 34 / 2008 (V. 28.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről Határidő: azonnal Felelős:, a Tanács elnöke Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem kíván tenni. Kérdezi a tisztelt Tanácsot, hogy van-e hozzászólás? Manninger Jenő Elmondja, hogy nem szerepel az előterjesztésben, de érinti a térséget, régiót, hogy a Kormány úgynevezett mentorokat nevezett ki a programokhoz, és úgy tudja, hogy dr. Ipkovich György társelnök urat is kinevezték. Hozzáteszi, hogy nem akarja ezt különösebben vitatni, számos problémát vet fel a kinevezése az uniós eljárással összhangban. Elmondja, hogy olyan elmaradások vannak a 86-os út fejlesztésében néhány év elteltéből adódóan gondol itt a csornai elkerülőre ami mindenkit 3

4 érdekel, még a Zala megyeieket is. Javasolja, hogy kapjanak a Tanács tagjai beszámolót, ha ezzel a mentor úr egyetért, javasolja, hogy háromhavonta számoljon be a 86-os úttal kapcsolatban. Véleménye szerint ez nem vet fel jogi aggályt, hiszen kivétel nélkül a mentorok országgyűlési képviselők, vagyis az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogosítványaikat használhatják fel, ami egyébként minden országgyűlési képviselőt megillet. Elmondja, hogy tipikusan ilyen, hogy minden állami szerv kérésének megfelelően információt kell adniuk. Ez a dolga a mentoroknak. Ráadásul az a felvetés, ami ellenzéki politikusok részéről az elmúlt időszakban gyakran elhangzik, hogy valamiféle pályázati befolyásolás lenne, ez azért sem igaz, mert csak olyan ügyben lettek mentorok felkérve, amik eldöntött ügyek. A mentorok a dolga végrehajtás felgyorsítása, a végrehajtással kapcsolatos esetleges eseményeknek a jelzése a miniszter felé. Hozzáteszi, hogy pályázatokba beleszólni nem tudnak, hiszen ezek eldöntött, Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek kivétel nélkül. Ilyen a 85-ös, illetve a 86-os út megfelelő szakaszainak megfelelő felújítása. dr. Ipkovich György Köszöni a kérdést elnök úrtól. Elmondja, hogy felkérést kapott a 86-os út és a hozzá kapcsolódó 85- ös szakasz építésének, négysávosításának felügyeletére és ezt örömmel fogadta el. Elmondja, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács olyan egyhangú döntést hozott, amely az észak-déli közlekedés fejlesztését prioritásként jelölte meg a beruházások sorában. Úgy gondolja, hogy valamennyiüket érdekli ennek az útfelújításnak a helyzete, így ígéri, amennyiben a Tanács igényt tart rá, nem háromhavonta, hanem ha kell, rövidebb időközökben is számot ad a tapasztalatairól és számot ad az útépítés helyzetéről. Amennyiben érdekli a Tanácsot, most is tud információt nyújtani a jelenlegi helyzetről. Szabó Lajos Nehogy a későbbiekben bármiféle információ eltitkolásának a vádja érhesse, ezért elmondja, a Sárvári Rehabilitációs Központnál felkérték a mentorságra. Elmondja, hogy ennek nem adott nagyobb hangot a Vas Népében, vagy máshol, így nem biztos, hogy tudnak erről a Regionális Fejlesztési Tanács tagjai. Ha már előkerült ez a kérdés, azért tartja fontosnak elmondani, hogy egy ilyen felkért mentora az egyik fejlesztésnek, ami a Regionális Fejlesztési Tanács működési területén működik, és ha igénylik a Fejlesztési Tanács tagok, akkor ugyanezt a tájékoztatást, amit polgármester úrtól kértek, meg tudja tenni. Hozzáteszi, hogy ezek után sem fog másképp eljárni, mint ahogy a felkérés előtt eljárt. Halmi Béla Tájékoztatja a Tanácsot, hogy Letenye Többcélú Kistérségi Társulásnál egy kistérségi területfejlesztési tudományos egyesület által nívódíj került kiadásra. A évi munkájukért az Élhető Muramente Letenye Térségi Foglalkoztatási Paktum kapta meg ezt a nívódíjat. Elmondja, hogy ez a paktum a térség foglalkozatását tűzte ki céljául. Hozzáteszi, hogy azt mindenki tudja, hogy Zala megyében Letenye kistérség a leghátrányosabb helyzetű kistérség. Ez a két éves projekt április 1-én kezdődött, és az idei év április 1-jével fejeződött be. Elmondja, hogy a kistérségi területfejlesztési tudományos egyesület öt éve működik, területfejlesztési szakemberekből áll, és ezt a nívódíjat ez a kistérség, ez a programja elnyerte. Megköszöni azoknak, akik ebben részt vettek. Köszöni a hozzászólást, és gratulál a kistérségnek. Elmondja, hogy ügyvezető úr szerette volna elmondani, de az érintett polgármester úr szájából talán még hitelesebben hangzott. Javasolja, mivel az előterjesztés döntést nem igényel, hogy a jegyzőkönyvbe és az előterjesztésbe kerüljön be ez a nagyon fontos nyugat-dunántúli esemény. 4

5 3. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi közhasznúsági jelentésének, és a jelentés részét képező számviteli beszámolójának elfogadása Tájékoztatja a Tanácsot, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a közhasznúsági jelentést és egyhangúlag elfogadta azt, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak is elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, megnyitja a vitát. Manninger Jenő Az Ügynökséggel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy jelentős létszámemelkedés történt. Míg 2007-ben 66 fő, addig 2008-ban 90 fő dolgozik az Ügynökségnél. Nem arra céloz ezzel, hogy ez indokolt, vagy indokolatlan, hanem arra felhívja fel a figyelmet, hogy a regionális átszervezések a Megyei Területfejlesztési Tanácsoknál végbemenő jelentős feladat-, vagy létszámcsökkentést eredményeztek, de ennek ellenére lényegesen nagyobb létszámot igényel a Regionális Tanács. Nyilván ezt javarészt indokolják az uniós pénzek elosztásával járó feladatok, de mégis azt rögzíteni kell, hogy jelentős létszámemelkedés történt. Kéri, hogy számoljanak be arról, hogy a Brüsszeli Iroda jelenlegi finanszírozását hogy oldották meg. Elmondja, hogy alapvetően két dolog miatt nőtt az Ügynökség létszáma. Az első az egy nagyon örömteli hír, mivel a Tanács kérésére és a Regionális Fejlesztési Tanács javaslatára a közötti regionális operatív program Közreműködői Szervezeti feladatait a Regionális Fejlesztési Ügynökség látja el. Korábban, között ezt alapvetően Váti Kht. látta el, de azt akarták, hogyha a teljes Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti feladatait a Tanács Ügynöksége lássa el. Elmondja, hogy ebben teljes egyetértés volt a Tanács tagjai között, és úgy gondolja, hogy ez az egyik oka a létszámbővülésnek. Hozzáteszi, hogy korábban a Megyei Területfejlesztési Tanácsoknak nem volt Közreműködői Szervezeti feladata, márpedig ez a legfontosabb a pályázati eljárás során. Ennek következménye, hogy nem egy független szervezet működik KSZ-ként, hanem a Tanács tulajdonában lévő Ügynökség látja el ezt a feladatot. Elmondja, hogy a másik, ami a létszámnövekedést okozta, az a Kistérségi Koordinációs Hálózat felállítása. Korábban a hálózat nem teljes egészében az Ügynökségen belül működött, hanem csak az egyik jogelődje volt, a másik az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban volt. A decentralizáció eredménye, hogy a hálózat a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez került, nem pedig Budapestről irányítják. Ez a másik oka a létszámnövekedésnek. A Koordinációs Hálózat az Ügynökségnél van, és nem Budapesten, a Közreműködő Szervezetet is az Ügynökségnél van, és nem pedig a Váti Kht. központjában. Másik kérdésre ügyvezető úr válaszol. Horváth Jácint A Brüsszeli Iroda kapcsán elmondja, hogy a költségvetés évi pénzügyi tervnél is tárgyalták ezt a kérdést. Csökkentették az iroda költségeit, ugyanakkor a színvonalat szeretnék megtartani úgy, ahogy eddig működött az iroda. Hozzáteszi, hogy jövőre teljesen más koncepcióval fognak előállni a partnerek részére a Brüsszeli iroda kapcsán, teljesen új elképzeléscsomagot vázolnak fel mind a működéssel, mind a fenntartással kapcsolatban. Módosító javaslatot tesz a határozat kapcsán. A határozatot egy új, 4. ponttal egészíti ki. Ahogyan tavaly és tavalyelőtt is eljártak szokásainknak megfelelően a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjének az esetleges jutalmát mindig a közhasznúsági szerződés elfogadásával kapcsolatos beszámolóba szokták beépíteni. Javasolja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetőjének a évben végzett munkájáért kéthavi munkabérének megfelelő összegű jutalmat hagyjon jóvá. Mivel hozzászólás ezzel kapcsolatban nem hangzik el, így szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, és megállapítja, hogy a 5

6 Tanács egyhangúlag elfogadta ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. Gratulál az Ügynökségnek és Ügynökség vezetőjének és egész munkatársi gárdájának a 2007-ben végzett jó munkájukért. 35 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht január december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi adózott eredményét közhasznú tevékenységének végzésére fordítja. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi közhasznúsági jelentését. Határidő: május 28. Felelős: Horváth Jácint, NYDRFÜ (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője részére évben végzett munkájáért 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat hagy jóvá. Határidő: május 28. Felelős:, NYDRFT elnöke 4. napirendi pont Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program évi akciótervének előkészítéséről Elmondja, hogy az első akciótervi időszak a év volt, most a év derekához érve el kell kezdeni a es akciótervi időszakot tervezni. Várhatóan erről a végső döntést a Kormány novemberben hozza meg, vagyis a Regionális Fejlesztési Tanácsnak ősszel, az októberi tanácsülésen kell határoznia a évi akcióterv részleteiről. Elmondja, hogy ennek a tervezését kezdték meg, és az előterjesztés az első munkaanyagot tartalmazza. Várhatóan minden egyes ülésen, vagy legalább az ülések nagy részén fog majd a Tanács ezzel foglalkozni, hiszen egy folyamatos, októberig tartó tervezési folyamatról van szó. Horváth Jácint Elmondja, hogy már jövő hónapban szeretnének egy akciótervi mintába összeépített akciótervet hozni, augusztusban egy olyan változatot, ami már társadalmi vitára fog kerülni. Ezután augusztus végétől szeptemberig társadalmi vitára kerülne az akcióterv, majd októberben fogadná el a Tanács, ahogy azt elnök úr is elmondta. Hozzáteszi, a jelentősebb változásokat, változási javaslatokat a mellékelt koncepcióba beépítették, de nyilván ezek nem kötelező érvényűek még a Tanács számára. Kötelező érvényű majd a végső elfogadásnál lesz az októberi ülésen, de ezekkel a koncepcionális irányokkal kezdenének el dolgozni, és amennyiben valahol változás van, évközben jelezni fogják a Tanács felé, illetve a munkaanyagokat rendszeresen hozni fogják. Alapvetően azoknál a prioritásoknál, amelyek népszerűek voltak, értve ezen a turizmus, humáninfrastruktúra fejlesztéseket, a környezetvédelmet, minél nagyobb keretösszeget szeretnének jóváhagyni. A pénzügyi tervet úgy 6

7 szeretnék előkészíteni, hogy a évi előrehozásokkal, esetleges későbbi módosításokkal ez könnyen megtörténhessen, és tényleg a lehető legnagyobb igényt tudják kielégíteni, és felhasználni azokat a tapasztalatokat, amelyek az első akciótervi periódusban jelentkeztek. Ezeket a célokat foglalták össze a koncepció második, harmadik és negyedik oldalán. Ezek a fő lényegi változások a leendő akciótervben. Köszöni a hozzászólást, megnyitja a vitát. dr. Ipkovich György Szerencsésnek érzi, hogy a folyamat elején vannak, és ha jól gondolja, a vita végén fogadják el a következő akcióterv prioritásait. Az előterjesztésben szereplő fürdőfejlesztéseket támogatandó céllal kapcsolatban elmondja, hogy az azért volt népszerűtlen, mert rendkívül kevés összeg állt rendelkezésre. Véleménye szerint jóval nagyobb lett volna az érdeklődés, ha nem 300 millió forintban limitálják az elérhető összeget, hanem nagyobban. Elmondja, hogy Szombathely ekkora támogatásból az áfát nem tudta volna kifizetni a tervei mellé. Javasolja, hogy miután a termálkincs az egész régióra jellemző olyan érték, amelynek a fejlesztése prioritást kell, hogy élvezzen, inkább azt nézzék meg, hogy hogyan lehetne forrásokat csoportosítani ehhez a célhoz. Ugyancsak támogatja a belterületi utak fejlesztésével kapcsolatos dolgokat, mert a belterületi utak rekonstrukciója mindig a homlokterében állt az önkormányzat érdeklődésének. Tombi Lajos Támogatja az előterjesztést, de a második prioritás, a turizmussal kapcsolatban elvi gondjai vannak. Úgy gondolja, másképp kellene fogalmazniuk. Az anyagban a szálláshelyfejlesztésnél az szerepel, hogy magas minőségű szálláshelyek fejlesztése a turisztikailag fejlett kistérségekben, az alacsony minőségűeké pedig a kisebb potenciálú térségekben előnyt kell, hogy élvezzenek. Véleménye szerint pont fordítva ülnek a lovon, hiszen a turisztikai potenciálhoz a természeti értékeken kívül, környezeten kívül pontosan a szálláshelyek is hozzátartoznak. Most ezzel konzerválják, ha úgy tetszik, mert ezek szerint Hévízen lehet minőségi szálláshelyeket fejleszteni, de mellette 10 km-re, ahol nincs ekkora potenciál, ott csak alacsonyabb, fapados szálláshelyeket. Egy olyan régióban, ahol nincsenek távolságok, és km-re vannak egymástól ezek a potenciális helyek, pontosan az lenne a lényeg, hogy a kisebb turisztikai potenciálú helyeken is minőségi szálláshelyeket lehessen kialakítani, hiszen pont ez adja a potenciálnak egy részét, egy lehetőséget. Elmondja, hogy szép példa erre Gosztola, ami néhány évvel, vagy évtizeddel ezelőtt leértékelt térség volt, most pontosan a szép környezet és a szálláshely minősége ad egy turisztikai potenciált a helynek. Véleménye szerint ne különböztessék meg ezt a lehetőséget. Ne az legyen, hogy 2008-ban alacsony potenciálú helyre ne engedjenek jó minőségű szálláshelyet fejleszteni, vagy legalábbis ne támogassák, csak a már kiemelt fürdőhelyeket. Kéri ezt a mondatot óvatosabban kezelni. Az új fürdők felé való nyitással kapcsolatban megjegyzi, hogy elég sok fürdő van a régióban, és azokat kellene lehetőleg támogatni, ne pedig újjal indulni. Hozzáteszi, a nagyobb városokban mindenhol megvan a fürdő, tehát ott a fejlesztés indokolt, azzal pedig tisztában vannak, hogy egy 500 lakosú falu nem valószínű, hogy ben egy fürdővel induljon támogatásért, mert csak egy alacsony színvonalú fürdőt tudna fejleszteni néhány 10 millióból, vagy néhány 100 millióból. Nem tették azt rosszul, amikor elsősorban a megközelíthető és a meglévő centrumokat próbálták támogatni. A szálláshelyeknél döntse el a piac, hogy hová akarnak és milyen minőségű szálláshelyet építeni, és nem pedig bizonyos diszkriminációkat eszközölni. Véleménye szerint ez pontosan konzerválja a régiónak a jelenlegi struktúráját, holott az a cél, hogy az egész régió legyen egy kiemelt, ha úgy tetszik vendégváró régió. Hogy ha egy toszkánai, vagy másik olasz példát néznek megjegyzi még messze vannak ettől km-en belül nem nagy különbséget lehet tenni a városok és fürdőhelyek között. Szeretné, hogy a nyugat-dunántúli régió is ilyen lenne, ha nem is az elkövetkezendő évtizedben. Cseresnyés Péter A turizmus fejezet a legnépszerűbb, így ehhez szeretne hozzászólni. Számára a szövegből az derült ki, hogy a meglévő fürdők fejlesztésére elég kevés pályázat érkezett be, és ezért kell elgondolkozni a 7

8 tervezet elfogadása előtt, hogy milyen alternatívákat fog javasolni és elfogadni a Tanács végleges döntésével. Javasolja és az anyagban alternatívaként szerepel is hogy az új fürdők felé való nyitást mindenképpen vegyék be ebbe a tervezetbe, bocsássák szavazásra. Elmondja, hogy saját térségükben mindenképpen gondolkoznak ezen, és ennek a lehetőségét szeretnék megpályázni. Ugyanolyan fontosnak tartja a meglévő fürdők fejlesztését, mint azt, hogy a még fürdővel nem rendelkező települések, főként nagyobb települések új fürdőknek létesítésére pályázatot tudjanak beadni. Javasolja, hogy a tervezet végleges elkészítése előtt, mint alternatíva és lehetőség szerepeljen a tervezetben, a tervezet mellékletében. Manninger Jenő Véleménye szerint ezt a megvizsgálást nagyon alaposan el kell végezni, ezért javasolja, hogy a Tanács tagjai is férhessenek hozzá egy ilyen tanulmányhoz. Megvizsgálás alatt nyilván azt értik, hogy egy szakértői anyag elkészül, amelynek ki kellene térni arra is, hogy a régióban általában a szálláshely kihasználtság, az új fürdők kihasználtsága, a településeken az ingatlanadó bevételek hogyan alakulnak, és ennek ismeretében lehetne állást foglalni arról, hogy tényleg érdemes-e új szálláshelyeket, új fürdőket támogatni. Egy általános szakértői anyag elkészítését javasolja a szálláshelyek és a fürdőhelyek elemzésével kapcsolatban. Ha jól érti, a 4. prioritáson belül a szennyvíztisztítókról, a belterületi vízrendezésről is szó van, de a belterületi vízrendezés már nincs megemlítve a pályázati kiírásnál. Kérdezi, hogy ezt most azt jelenti, hogy háttérbe szorul? Hogyan kezeljék ezt a problémát? A belterületi vízrendezéssel kapcsolatban kérdezi, hogy kihasználták-e a jelenlegi pályázatot egyáltalában, illetve, hogy lesz-e pótlólagos kiírás, lesz-e forrás átcsoportosítva, hogy néz ki ennek a helyzete? A fürdőkkel kapcsolatban elmondja, hogy azért kell újragondolni az eddigi rendszert, mert nagyon kevés pályázat érkezett be. Egyetlenegy pályázó volt, a lipóti fürdő, aminek a megvalósítását támogatták, ezen kívül több pályázat nem volt. Elmondja, hogy ennek többek között az is lehet az oka, hogy vannak kiemelt fürdők, amelyek kiemelt projektként finanszírozottak. Támogatásról Zalakaros, Hévíz, Bük esetében döntöttek, és a következő időszakra tették át a sárvári és a balfi kiemelt fürdők támogatását. Mivel alacsony volt a pályázási kedv, ezért az Ügynökség alternatívákat vázolt csak fel, akár a komponens szüneteltetése, magyarán szólva, hogy nem írnának ki ilyet. Eleinte arról volt megállapodás a tanácstagok között, hogy az első két évben nem írnak ki pályázatot új fürdőkre. A turisztikai vonzerő fejlesztési pályázatokba lenne beépítve, már csak azért is, mert komponensek között már most is mozogtak. A véleményezésnél egyben szavazott az RFT a teljes vonzerő-fejlesztési konstrukcióról, és ott komponenseken belül volt mozgás. Elmondja, hogy most csak az kerülne be az anyagba, hogy vizsgálja meg az Ügynökség, hogy mi lenne a jó megoldás a fürdőkkel kapcsolatban. A tisztelt tanácstagok biztos emlékeznek rá, hogy ebben állapodtak meg a soproni évindítón, felül kell vizsgálni ezt a dolgot, mert egyetlenegy pályázat érkezett mindösszesen a fürdő kiírásra. Elmondja, hogy azzal ért egyet, amit Tombi Lajos mondott, hogy nagyon sok fürdő van ebben a régióban, inkább a minőség fejlesztése és a javítás lehet az igazi cél, viszont ezt nem támasztotta alá a pályázatok száma. Horváth Jácint Hozzáteszi, oka lehetett az is a kevés pályázatnak, hogy 30%-os volt a támogatás intenzitása, viszont ez nem fog emelkedni a későbbiekben sem, arra remény nincs. Azon elgondolkodhatnak, hogy nagyobb összegű támogatást adjanak, és ez nagyobb fejlesztésre sarkallhat. Megjegyzi, hogy a belterületi utakat beépítik a munkaváltozatba, ahogy Ipkovich polgármester úr mondta. A szálláshelyfejlesztés alacsony- és magas minőségével kapcsolatban elmondja, hogy előnyben részesítést említ az anyag, hogy kb. azok a kistérségek pályáztak szálláshelyfejlesztésre, ahol egyébként is más a turisztikai potenciál, azaz azokból a térségekből jött a pályázatok zöme, ahol már sok szálloda és sok panzió van. Javasolja, hogy amikor a Tanács is látta már a beadott pályázatok listáját, és látja azt, hogy honnan és milyen mennyiségben jöttek pályázatok, annak tükrében vizsgálják meg ezt újra, mivel azt szeretnék erősíteni, hogy azok a térségek, ahol nincs és nem érkezett egyetlen egy pályázat sem ebben a konstrukcióban, ott ösztönözni kell. Véleménye szerint azzal tudnák 8

9 ösztönözni, hogy nem a négycsillagos, de a jó minőségű panziókat igenis támogatnának, és előnyben részesítenék. Hozzáteszi, hogy mindig minőségi szálláshelyet, nem pedig fapados szálláshelyet támogatnának ebből a keretből. A minőségi kritériumoknak mindig meg kell felelni a szálláshelyfejlesztésnél, itt már nem lehet gyengébb minőséget támogatni, nincs rá kereslet, a piac ezt mutatja. A fürdőkkel kapcsolatos kérdést az elnök úr megválaszolta. Manninger úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a szakértői anyag mind a fürdőkre, mind a szálláshelyekre vonatkozóan elkészül ebben az időszakban. A belterületi vízrendezéssel kapcsolatban elmondja, hogy azért nincs az anyagban, mert nem változik a kiírás, ugyanezekkel a feltételekkel menne tovább, ami az első időszakban volt. Hozzáteszi, 33 pályázat érkezett be a belterületi vízrendezéses konstrukciónkra, és kb. kétszeres igény volt, mint amennyi forrás rendelkezésre áll. Remélik, a következő hónapban a Tanács elé kerülhet véleményezésre ez a konstrukció, tehát le lesz kötve a rendelkezésre álló forrás. Hozzáteszi, hogy új kiírás a következő akciótervben a jövő év elején várható. Kovács Ferenc Kéri, hogy amikor a fürdőfejlesztésekre vonatkozó pályáztatást átgondolják, inkább magasabb százalékarányban határozzák meg, és kisebb feladatok megoldására azokat a pénzeket, amelyeket a pályázat céljára rendelkezésre bocsátanak ebben a keretben. Elsősorban arra a feladatra gondol, amely az ivóvízbázis, illetve a gyógyvízkincs megóvását jelenti, ugyanis a gyógyfürdők területén nagyon sok vízforgató, szűrő nélküli medence van még. Elmondja, hogy a jelenlegi európai uniós jogszabályok a gyógyfürdőknek ezt még kb. 10 évig engedélyezik, de előbb-utóbb itt is el kell látniuk ezeket szűrőkkel és vízforgató berendezésekkel, és bizonyos szintű vízutánpótlásról kell gondoskodni. Nagyon fontos feladat az, hogy gyógyfürdőknél és ezt nem lehet megoldani idegenforgalmi keretekből előbb-utóbb kötelező a vizek visszasajtolása bizonyos szintig, oda, ahonnét kinyerték. Tehát ha speciálisan megjelölik, hogy azon fürdők kapnak prioritásban, pl. 60%-os támogatást, akik megoldják azt, hogy szűrik, forgatják a vizet és visszasajtolják a talajba, és ezt 60%-osan támogatják, nagyon nagy dolgot tesznek ezzel a környeztük védelméért, a gyógyvízbázisuk védelméért és az emberek egészségéért is. Kéri, hogy emeljék meg azt a keretet, amellyel a kistelepüléseknek a víztisztító rendszerrel, illetve csatornarendszerrel való ellátását támogatja. Elmondja, hogy kaotikus állapotok és nonszensz helyzetek állnak elő. Elmondja, hogy talán ismert, hogy Boba községet, magát a polgármestert ,- Ft-ra az önkormányzatot pedig 40 millió forintra büntette a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség azért, mert a tavaly novemberben vagy októberben lejárt a szennyvízlerakó telepüknek az engedélye. A polgármester továbbra is engedélyezte egy szállítónak, hogy szállítsa a településen keletkezett szennyvizeket, ugyanis a környék szennyvíztisztító telepén nem fogadták be. Egy-egy tartállyal való szennyvíz elszállítása eft-ba kerülne lakosonként. Mivel a Marcal partján van, sajnos az a helyzet, hogy iskoláknál, óvodáknál, közintézményeknél havonta kell ezt az összeget fizetni, ha Szombathelyre szállítanák fel ezt a szennyvíz iszapot. Gondoljanak bele, hogy van egy 40eFt-os nyugdíjjal rendelkező ember, és kéthavonta kellene ezt fizetni. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy továbbra is engedélyezi a szennyvíz régi helyre történő szállítását, aminek az lett a következménye, hogy a polgármestert, az önkormányzatot megbüntették, ráadásul a szennyvízszállító kisiparost 140 millió forintra büntette meg ugyanez a felügyelőség. Egyik sem fogja tudni kifizetni, ez képtelenség. Elmondja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne így legyen, de sajnos nagyon sok település kerülhet ebbe a helyzetbe. Sok apró falu van, ahol ez megoldatlan kérdés, és most már azokat a szennyvíztároló medencéket az érvényben lévő részben európai uniós, részben hazai szabályok miatt sajnos be kellett zárni, és emiatt sok település ellehetetlenül. Hozzáteszi, hogy az már országgyűlési képviselőknek lesz feladatuk, hogy feloldják azt a 10 %-os határt, ami a szennyvíztisztító telepekre idegen áru beszállítását engedélyezi, vagy csak ebben maximálja. Lehet, hogy segít abban, ha felemelik 20 vagy 30%-ra, hogy azok a települések, amelyek rendelkeznek szennyvíztisztítóval, többet tudjanak befogadni, de úgy gondolja, hogy a környezetvédelem területén ez vonatkozik Zala megyére és Győr-Moson-Sopron megyére is, mert alapvetően aprófalvas településrendszere van a régiónak. Véleménye szerint meg kell ezt oldaniuk, és legyen ez egy kiemelt prioritás továbbra is, és ezeknek a kisfalvaknak valóban millió Ft között próbálják meg megoldani ezt a problémáját. Úgy gondolja, hogy egy tematikus időrendben is felállított rendszert kellene felállítaniuk, hogy határozzák el magukban, hogy a kistelepülések többségét valamilyen szinten megpróbálják segíteni, támogatni elsősorban környezetvédelmi problémák 9

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. SZEPTEMBER 19-ÉN, 11.00 ÓRAKOR BÜKFÜRDŐN, A KONFERENCIA-KÖZPONT TERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. szeptember 6-án, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Gazdasági Bizottság üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2007. szeptember 6-án, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Gazdasági Bizottság üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2007. szeptember 6-án, 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Gazdasági Bizottság üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári Gábor, a bizottsági elnöke 2. Balogh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 4-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-18/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. december 10-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. november 28-án (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Vasemberház Díszterem Nagykanizsa, Erzsébet tér

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 08-án (Kedd) 11.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről 5087-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2015. február 27-i üléséről Az ülés helye: Baja, Városháza Díszterem, Szentháromság tér 1. Jelen vannak: Dr. Balogh László, Fercsák Róbert,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-3/2013. ikt.sz. 3/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-10/2007. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2007. június 15-én tartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 26-16/2014. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 28-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-4/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla király

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-35/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 29-én 9.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. október 27-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. december 20-án 9:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 18-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. november 2-i üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 5/2009. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án 14,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V

J E G Y Z Ő K ÖN Y V J E G Y Z Ő K ÖN Y V Készült Cegléd Város Önkormányzata Képviselő testületének 2009. november 19 ei nyilvános üléséről, mely 9 óra 20 perckor kezdődött. Az ülés helye: a Városháza Díszterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2009. október 15-én 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

Részletesebben