A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: MÁJUS 28-ÁN, ÓRAKOR ZALAEGERSZEGEN, A VÁROS DÍSZTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI ÍV SZERINT

2 I. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA Köszönti a Tanács tagjait és meghívott vendégeit. Elmondja, hogy az ülést Zalaegerszeg Város meghívására tartják a városban. Megállapítja, hogy a Tanács 21 tagja jelen van, tehát a Tanács határozatképes. Felkéri a házigazdát, Tombi Lajos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármesterét, köszöntse a Tanács ülését. Tombi Lajos Köszönti a Tanács elnökét, a Tanács tagjait és meghívottjait a város nevében. Elmondja, hogy már nem először vannak ebben az épületben. Tájékoztat, hogy polgármester úrnak fogadó órája van, ezért helyettesíti. Elmondja, hogy Zrínyi Miklós, Csányi László és Deák Ferenc képei alatt bölcs döntéseket hoztak, és reméli, hogy a mai nap a Tanács szokása szerint is ilyen döntések születnek. Jó munkát kíván és megköszöni, hogy Zalaegerszeget választották helyszínül. II. A NAPIREND MEGHATÁROZÁSA Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Makrai Szilvia, az RFÜ munkatársa, a jegyzőkönyv hitelesítője Tombi Lajos, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város alpolgármestere legyen. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó előterjesztéseket en a tanácstagok megkapták. A Koordinációs Bizottság május 21-én Szombathelyen tartotta ülését, az erről készült jegyzőkönyvet a későbbiekben megküldik. Mielőtt rátérnének a napirend meghatározására, tájékoztatja a Tanácsot, hogy lezárult a Regionális Operatív Program ipari park innovációs központ pályázata, amin a Regionális Fejlesztési Tanács véleményezésének megfelelő végleges döntés született. Örömmel jelenti be, hogy a pályázaton forrást nyertek, méghozzá jelentős összegben a következő pályázatok: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Innonet Technológiai Központ Győrből, a Győri Nemzetközi Ipari Park, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a Pannon Business Investment Ingatlanfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, a Claudius Ipari és Innovációs Park Szombathelyről, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Inkubátorháza Zalaegerszegen, Schober és Társa Ingatlanközvetítő Kft. Körmenden, Mosonmagyaróvár Ipari és Logisztikai Üzletipar, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Cape Clear Aviation Repülőtér Üzemeltető és Fejlesztő Kft Sármellékről. Elmondja, hogy tulajdonképpen azok nyertek, akik pályázatát a Regionális Fejlesztési Tanács támogatta. Összesen tehát közel 3 milliárd forint értékben tudtak végleges támogatási döntést hozni. Gratulál a győztes pályázóknak. Javasolja, új, 10. napirendi pontkén felvenni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöknek megválasztása c. előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztést az ülés előtti napon a Tanács tagjai elektronikus formában megkapták. Mivel a napirendhez már módosító javaslat nem érkezett, így szavazásra bocsátja a módosított napirendet, és megállapítja, hogy a Tanács a módosítást egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja a kiegészített, megváltoztatott napirendet, és megállapítja, hogy a Tanács a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta. Tájékoztatja a Tanácsot és a meghívottakat, hogy a 10. és 11. napirendi pontot nyílt ülés keretében tárgyalják, majd azt követően zárt ülésre kerül sor. 2

3 Napirend: 1. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatairól 2. Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről 3. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi közhasznúsági jelentésének, és a jelentés részét képező számviteli beszámolójának elfogadása 4. Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program évi akciótervének előkészítéséről 5. Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Régió évre szóló hazai fejlesztési céljait tartalmazó dokumentumának elkészítéséről 6. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok (HÖF CÉDE, HÖF TEKI, TEÚT) pályázati felhívásaihoz kapcsolódó Szakértői Bizottságok felállítása 7. A évi helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatás- III. döntési kör 8. Döntés a évi céltámogatási igényekről 9. A évi INNOREG és INNOCSEKK pályázatok záró beszámolójának elfogadása 10. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének megválasztása 11. Egyebek ZÁRT ÜLÉS 12. NYDOP pályázati konstrukcióra beérkezett, szakmai minimumot teljesített pályázatok Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács általi véleményezése III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 1. napirendi pont Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatairól Elmondja, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni. Mivel hozzászólás nincs, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 34 / 2008 (V. 28.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont Beszámoló az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményeiről Határidő: azonnal Felelős:, a Tanács elnöke Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem kíván tenni. Kérdezi a tisztelt Tanácsot, hogy van-e hozzászólás? Manninger Jenő Elmondja, hogy nem szerepel az előterjesztésben, de érinti a térséget, régiót, hogy a Kormány úgynevezett mentorokat nevezett ki a programokhoz, és úgy tudja, hogy dr. Ipkovich György társelnök urat is kinevezték. Hozzáteszi, hogy nem akarja ezt különösebben vitatni, számos problémát vet fel a kinevezése az uniós eljárással összhangban. Elmondja, hogy olyan elmaradások vannak a 86-os út fejlesztésében néhány év elteltéből adódóan gondol itt a csornai elkerülőre ami mindenkit 3

4 érdekel, még a Zala megyeieket is. Javasolja, hogy kapjanak a Tanács tagjai beszámolót, ha ezzel a mentor úr egyetért, javasolja, hogy háromhavonta számoljon be a 86-os úttal kapcsolatban. Véleménye szerint ez nem vet fel jogi aggályt, hiszen kivétel nélkül a mentorok országgyűlési képviselők, vagyis az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogosítványaikat használhatják fel, ami egyébként minden országgyűlési képviselőt megillet. Elmondja, hogy tipikusan ilyen, hogy minden állami szerv kérésének megfelelően információt kell adniuk. Ez a dolga a mentoroknak. Ráadásul az a felvetés, ami ellenzéki politikusok részéről az elmúlt időszakban gyakran elhangzik, hogy valamiféle pályázati befolyásolás lenne, ez azért sem igaz, mert csak olyan ügyben lettek mentorok felkérve, amik eldöntött ügyek. A mentorok a dolga végrehajtás felgyorsítása, a végrehajtással kapcsolatos esetleges eseményeknek a jelzése a miniszter felé. Hozzáteszi, hogy pályázatokba beleszólni nem tudnak, hiszen ezek eldöntött, Kormány által jóváhagyott kiemelt projektek kivétel nélkül. Ilyen a 85-ös, illetve a 86-os út megfelelő szakaszainak megfelelő felújítása. dr. Ipkovich György Köszöni a kérdést elnök úrtól. Elmondja, hogy felkérést kapott a 86-os út és a hozzá kapcsolódó 85- ös szakasz építésének, négysávosításának felügyeletére és ezt örömmel fogadta el. Elmondja, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács olyan egyhangú döntést hozott, amely az észak-déli közlekedés fejlesztését prioritásként jelölte meg a beruházások sorában. Úgy gondolja, hogy valamennyiüket érdekli ennek az útfelújításnak a helyzete, így ígéri, amennyiben a Tanács igényt tart rá, nem háromhavonta, hanem ha kell, rövidebb időközökben is számot ad a tapasztalatairól és számot ad az útépítés helyzetéről. Amennyiben érdekli a Tanácsot, most is tud információt nyújtani a jelenlegi helyzetről. Szabó Lajos Nehogy a későbbiekben bármiféle információ eltitkolásának a vádja érhesse, ezért elmondja, a Sárvári Rehabilitációs Központnál felkérték a mentorságra. Elmondja, hogy ennek nem adott nagyobb hangot a Vas Népében, vagy máshol, így nem biztos, hogy tudnak erről a Regionális Fejlesztési Tanács tagjai. Ha már előkerült ez a kérdés, azért tartja fontosnak elmondani, hogy egy ilyen felkért mentora az egyik fejlesztésnek, ami a Regionális Fejlesztési Tanács működési területén működik, és ha igénylik a Fejlesztési Tanács tagok, akkor ugyanezt a tájékoztatást, amit polgármester úrtól kértek, meg tudja tenni. Hozzáteszi, hogy ezek után sem fog másképp eljárni, mint ahogy a felkérés előtt eljárt. Halmi Béla Tájékoztatja a Tanácsot, hogy Letenye Többcélú Kistérségi Társulásnál egy kistérségi területfejlesztési tudományos egyesület által nívódíj került kiadásra. A évi munkájukért az Élhető Muramente Letenye Térségi Foglalkoztatási Paktum kapta meg ezt a nívódíjat. Elmondja, hogy ez a paktum a térség foglalkozatását tűzte ki céljául. Hozzáteszi, hogy azt mindenki tudja, hogy Zala megyében Letenye kistérség a leghátrányosabb helyzetű kistérség. Ez a két éves projekt április 1-én kezdődött, és az idei év április 1-jével fejeződött be. Elmondja, hogy a kistérségi területfejlesztési tudományos egyesület öt éve működik, területfejlesztési szakemberekből áll, és ezt a nívódíjat ez a kistérség, ez a programja elnyerte. Megköszöni azoknak, akik ebben részt vettek. Köszöni a hozzászólást, és gratulál a kistérségnek. Elmondja, hogy ügyvezető úr szerette volna elmondani, de az érintett polgármester úr szájából talán még hitelesebben hangzott. Javasolja, mivel az előterjesztés döntést nem igényel, hogy a jegyzőkönyvbe és az előterjesztésbe kerüljön be ez a nagyon fontos nyugat-dunántúli esemény. 4

5 3. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi közhasznúsági jelentésének, és a jelentés részét képező számviteli beszámolójának elfogadása Tájékoztatja a Tanácsot, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta a közhasznúsági jelentést és egyhangúlag elfogadta azt, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak is elfogadásra javasolja. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, megnyitja a vitát. Manninger Jenő Az Ügynökséggel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet, hogy jelentős létszámemelkedés történt. Míg 2007-ben 66 fő, addig 2008-ban 90 fő dolgozik az Ügynökségnél. Nem arra céloz ezzel, hogy ez indokolt, vagy indokolatlan, hanem arra felhívja fel a figyelmet, hogy a regionális átszervezések a Megyei Területfejlesztési Tanácsoknál végbemenő jelentős feladat-, vagy létszámcsökkentést eredményeztek, de ennek ellenére lényegesen nagyobb létszámot igényel a Regionális Tanács. Nyilván ezt javarészt indokolják az uniós pénzek elosztásával járó feladatok, de mégis azt rögzíteni kell, hogy jelentős létszámemelkedés történt. Kéri, hogy számoljanak be arról, hogy a Brüsszeli Iroda jelenlegi finanszírozását hogy oldották meg. Elmondja, hogy alapvetően két dolog miatt nőtt az Ügynökség létszáma. Az első az egy nagyon örömteli hír, mivel a Tanács kérésére és a Regionális Fejlesztési Tanács javaslatára a közötti regionális operatív program Közreműködői Szervezeti feladatait a Regionális Fejlesztési Ügynökség látja el. Korábban, között ezt alapvetően Váti Kht. látta el, de azt akarták, hogyha a teljes Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezeti feladatait a Tanács Ügynöksége lássa el. Elmondja, hogy ebben teljes egyetértés volt a Tanács tagjai között, és úgy gondolja, hogy ez az egyik oka a létszámbővülésnek. Hozzáteszi, hogy korábban a Megyei Területfejlesztési Tanácsoknak nem volt Közreműködői Szervezeti feladata, márpedig ez a legfontosabb a pályázati eljárás során. Ennek következménye, hogy nem egy független szervezet működik KSZ-ként, hanem a Tanács tulajdonában lévő Ügynökség látja el ezt a feladatot. Elmondja, hogy a másik, ami a létszámnövekedést okozta, az a Kistérségi Koordinációs Hálózat felállítása. Korábban a hálózat nem teljes egészében az Ügynökségen belül működött, hanem csak az egyik jogelődje volt, a másik az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban volt. A decentralizáció eredménye, hogy a hálózat a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez került, nem pedig Budapestről irányítják. Ez a másik oka a létszámnövekedésnek. A Koordinációs Hálózat az Ügynökségnél van, és nem Budapesten, a Közreműködő Szervezetet is az Ügynökségnél van, és nem pedig a Váti Kht. központjában. Másik kérdésre ügyvezető úr válaszol. Horváth Jácint A Brüsszeli Iroda kapcsán elmondja, hogy a költségvetés évi pénzügyi tervnél is tárgyalták ezt a kérdést. Csökkentették az iroda költségeit, ugyanakkor a színvonalat szeretnék megtartani úgy, ahogy eddig működött az iroda. Hozzáteszi, hogy jövőre teljesen más koncepcióval fognak előállni a partnerek részére a Brüsszeli iroda kapcsán, teljesen új elképzeléscsomagot vázolnak fel mind a működéssel, mind a fenntartással kapcsolatban. Módosító javaslatot tesz a határozat kapcsán. A határozatot egy új, 4. ponttal egészíti ki. Ahogyan tavaly és tavalyelőtt is eljártak szokásainknak megfelelően a Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetőjének az esetleges jutalmát mindig a közhasznúsági szerződés elfogadásával kapcsolatos beszámolóba szokták beépíteni. Javasolja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetőjének a évben végzett munkájáért kéthavi munkabérének megfelelő összegű jutalmat hagyjon jóvá. Mivel hozzászólás ezzel kapcsolatban nem hangzik el, így szavazásra bocsátja a módosító javaslatot, és megállapítja, hogy a 5

6 Tanács egyhangúlag elfogadta ellenszavazat, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot. Szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a kiegészített határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. Gratulál az Ügynökségnek és Ügynökség vezetőjének és egész munkatársi gárdájának a 2007-ben végzett jó munkájukért. 35 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht január december 31. közötti beszámolási időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolóját. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi adózott eredményét közhasznú tevékenységének végzésére fordítja. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht évi közhasznúsági jelentését. Határidő: május 28. Felelős: Horváth Jácint, NYDRFÜ (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ügyvezetője részére évben végzett munkájáért 2 havi munkabérének megfelelő összegű jutalmat hagy jóvá. Határidő: május 28. Felelős:, NYDRFT elnöke 4. napirendi pont Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program évi akciótervének előkészítéséről Elmondja, hogy az első akciótervi időszak a év volt, most a év derekához érve el kell kezdeni a es akciótervi időszakot tervezni. Várhatóan erről a végső döntést a Kormány novemberben hozza meg, vagyis a Regionális Fejlesztési Tanácsnak ősszel, az októberi tanácsülésen kell határoznia a évi akcióterv részleteiről. Elmondja, hogy ennek a tervezését kezdték meg, és az előterjesztés az első munkaanyagot tartalmazza. Várhatóan minden egyes ülésen, vagy legalább az ülések nagy részén fog majd a Tanács ezzel foglalkozni, hiszen egy folyamatos, októberig tartó tervezési folyamatról van szó. Horváth Jácint Elmondja, hogy már jövő hónapban szeretnének egy akciótervi mintába összeépített akciótervet hozni, augusztusban egy olyan változatot, ami már társadalmi vitára fog kerülni. Ezután augusztus végétől szeptemberig társadalmi vitára kerülne az akcióterv, majd októberben fogadná el a Tanács, ahogy azt elnök úr is elmondta. Hozzáteszi, a jelentősebb változásokat, változási javaslatokat a mellékelt koncepcióba beépítették, de nyilván ezek nem kötelező érvényűek még a Tanács számára. Kötelező érvényű majd a végső elfogadásnál lesz az októberi ülésen, de ezekkel a koncepcionális irányokkal kezdenének el dolgozni, és amennyiben valahol változás van, évközben jelezni fogják a Tanács felé, illetve a munkaanyagokat rendszeresen hozni fogják. Alapvetően azoknál a prioritásoknál, amelyek népszerűek voltak, értve ezen a turizmus, humáninfrastruktúra fejlesztéseket, a környezetvédelmet, minél nagyobb keretösszeget szeretnének jóváhagyni. A pénzügyi tervet úgy 6

7 szeretnék előkészíteni, hogy a évi előrehozásokkal, esetleges későbbi módosításokkal ez könnyen megtörténhessen, és tényleg a lehető legnagyobb igényt tudják kielégíteni, és felhasználni azokat a tapasztalatokat, amelyek az első akciótervi periódusban jelentkeztek. Ezeket a célokat foglalták össze a koncepció második, harmadik és negyedik oldalán. Ezek a fő lényegi változások a leendő akciótervben. Köszöni a hozzászólást, megnyitja a vitát. dr. Ipkovich György Szerencsésnek érzi, hogy a folyamat elején vannak, és ha jól gondolja, a vita végén fogadják el a következő akcióterv prioritásait. Az előterjesztésben szereplő fürdőfejlesztéseket támogatandó céllal kapcsolatban elmondja, hogy az azért volt népszerűtlen, mert rendkívül kevés összeg állt rendelkezésre. Véleménye szerint jóval nagyobb lett volna az érdeklődés, ha nem 300 millió forintban limitálják az elérhető összeget, hanem nagyobban. Elmondja, hogy Szombathely ekkora támogatásból az áfát nem tudta volna kifizetni a tervei mellé. Javasolja, hogy miután a termálkincs az egész régióra jellemző olyan érték, amelynek a fejlesztése prioritást kell, hogy élvezzen, inkább azt nézzék meg, hogy hogyan lehetne forrásokat csoportosítani ehhez a célhoz. Ugyancsak támogatja a belterületi utak fejlesztésével kapcsolatos dolgokat, mert a belterületi utak rekonstrukciója mindig a homlokterében állt az önkormányzat érdeklődésének. Tombi Lajos Támogatja az előterjesztést, de a második prioritás, a turizmussal kapcsolatban elvi gondjai vannak. Úgy gondolja, másképp kellene fogalmazniuk. Az anyagban a szálláshelyfejlesztésnél az szerepel, hogy magas minőségű szálláshelyek fejlesztése a turisztikailag fejlett kistérségekben, az alacsony minőségűeké pedig a kisebb potenciálú térségekben előnyt kell, hogy élvezzenek. Véleménye szerint pont fordítva ülnek a lovon, hiszen a turisztikai potenciálhoz a természeti értékeken kívül, környezeten kívül pontosan a szálláshelyek is hozzátartoznak. Most ezzel konzerválják, ha úgy tetszik, mert ezek szerint Hévízen lehet minőségi szálláshelyeket fejleszteni, de mellette 10 km-re, ahol nincs ekkora potenciál, ott csak alacsonyabb, fapados szálláshelyeket. Egy olyan régióban, ahol nincsenek távolságok, és km-re vannak egymástól ezek a potenciális helyek, pontosan az lenne a lényeg, hogy a kisebb turisztikai potenciálú helyeken is minőségi szálláshelyeket lehessen kialakítani, hiszen pont ez adja a potenciálnak egy részét, egy lehetőséget. Elmondja, hogy szép példa erre Gosztola, ami néhány évvel, vagy évtizeddel ezelőtt leértékelt térség volt, most pontosan a szép környezet és a szálláshely minősége ad egy turisztikai potenciált a helynek. Véleménye szerint ne különböztessék meg ezt a lehetőséget. Ne az legyen, hogy 2008-ban alacsony potenciálú helyre ne engedjenek jó minőségű szálláshelyet fejleszteni, vagy legalábbis ne támogassák, csak a már kiemelt fürdőhelyeket. Kéri ezt a mondatot óvatosabban kezelni. Az új fürdők felé való nyitással kapcsolatban megjegyzi, hogy elég sok fürdő van a régióban, és azokat kellene lehetőleg támogatni, ne pedig újjal indulni. Hozzáteszi, a nagyobb városokban mindenhol megvan a fürdő, tehát ott a fejlesztés indokolt, azzal pedig tisztában vannak, hogy egy 500 lakosú falu nem valószínű, hogy ben egy fürdővel induljon támogatásért, mert csak egy alacsony színvonalú fürdőt tudna fejleszteni néhány 10 millióból, vagy néhány 100 millióból. Nem tették azt rosszul, amikor elsősorban a megközelíthető és a meglévő centrumokat próbálták támogatni. A szálláshelyeknél döntse el a piac, hogy hová akarnak és milyen minőségű szálláshelyet építeni, és nem pedig bizonyos diszkriminációkat eszközölni. Véleménye szerint ez pontosan konzerválja a régiónak a jelenlegi struktúráját, holott az a cél, hogy az egész régió legyen egy kiemelt, ha úgy tetszik vendégváró régió. Hogy ha egy toszkánai, vagy másik olasz példát néznek megjegyzi még messze vannak ettől km-en belül nem nagy különbséget lehet tenni a városok és fürdőhelyek között. Szeretné, hogy a nyugat-dunántúli régió is ilyen lenne, ha nem is az elkövetkezendő évtizedben. Cseresnyés Péter A turizmus fejezet a legnépszerűbb, így ehhez szeretne hozzászólni. Számára a szövegből az derült ki, hogy a meglévő fürdők fejlesztésére elég kevés pályázat érkezett be, és ezért kell elgondolkozni a 7

8 tervezet elfogadása előtt, hogy milyen alternatívákat fog javasolni és elfogadni a Tanács végleges döntésével. Javasolja és az anyagban alternatívaként szerepel is hogy az új fürdők felé való nyitást mindenképpen vegyék be ebbe a tervezetbe, bocsássák szavazásra. Elmondja, hogy saját térségükben mindenképpen gondolkoznak ezen, és ennek a lehetőségét szeretnék megpályázni. Ugyanolyan fontosnak tartja a meglévő fürdők fejlesztését, mint azt, hogy a még fürdővel nem rendelkező települések, főként nagyobb települések új fürdőknek létesítésére pályázatot tudjanak beadni. Javasolja, hogy a tervezet végleges elkészítése előtt, mint alternatíva és lehetőség szerepeljen a tervezetben, a tervezet mellékletében. Manninger Jenő Véleménye szerint ezt a megvizsgálást nagyon alaposan el kell végezni, ezért javasolja, hogy a Tanács tagjai is férhessenek hozzá egy ilyen tanulmányhoz. Megvizsgálás alatt nyilván azt értik, hogy egy szakértői anyag elkészül, amelynek ki kellene térni arra is, hogy a régióban általában a szálláshely kihasználtság, az új fürdők kihasználtsága, a településeken az ingatlanadó bevételek hogyan alakulnak, és ennek ismeretében lehetne állást foglalni arról, hogy tényleg érdemes-e új szálláshelyeket, új fürdőket támogatni. Egy általános szakértői anyag elkészítését javasolja a szálláshelyek és a fürdőhelyek elemzésével kapcsolatban. Ha jól érti, a 4. prioritáson belül a szennyvíztisztítókról, a belterületi vízrendezésről is szó van, de a belterületi vízrendezés már nincs megemlítve a pályázati kiírásnál. Kérdezi, hogy ezt most azt jelenti, hogy háttérbe szorul? Hogyan kezeljék ezt a problémát? A belterületi vízrendezéssel kapcsolatban kérdezi, hogy kihasználták-e a jelenlegi pályázatot egyáltalában, illetve, hogy lesz-e pótlólagos kiírás, lesz-e forrás átcsoportosítva, hogy néz ki ennek a helyzete? A fürdőkkel kapcsolatban elmondja, hogy azért kell újragondolni az eddigi rendszert, mert nagyon kevés pályázat érkezett be. Egyetlenegy pályázó volt, a lipóti fürdő, aminek a megvalósítását támogatták, ezen kívül több pályázat nem volt. Elmondja, hogy ennek többek között az is lehet az oka, hogy vannak kiemelt fürdők, amelyek kiemelt projektként finanszírozottak. Támogatásról Zalakaros, Hévíz, Bük esetében döntöttek, és a következő időszakra tették át a sárvári és a balfi kiemelt fürdők támogatását. Mivel alacsony volt a pályázási kedv, ezért az Ügynökség alternatívákat vázolt csak fel, akár a komponens szüneteltetése, magyarán szólva, hogy nem írnának ki ilyet. Eleinte arról volt megállapodás a tanácstagok között, hogy az első két évben nem írnak ki pályázatot új fürdőkre. A turisztikai vonzerő fejlesztési pályázatokba lenne beépítve, már csak azért is, mert komponensek között már most is mozogtak. A véleményezésnél egyben szavazott az RFT a teljes vonzerő-fejlesztési konstrukcióról, és ott komponenseken belül volt mozgás. Elmondja, hogy most csak az kerülne be az anyagba, hogy vizsgálja meg az Ügynökség, hogy mi lenne a jó megoldás a fürdőkkel kapcsolatban. A tisztelt tanácstagok biztos emlékeznek rá, hogy ebben állapodtak meg a soproni évindítón, felül kell vizsgálni ezt a dolgot, mert egyetlenegy pályázat érkezett mindösszesen a fürdő kiírásra. Elmondja, hogy azzal ért egyet, amit Tombi Lajos mondott, hogy nagyon sok fürdő van ebben a régióban, inkább a minőség fejlesztése és a javítás lehet az igazi cél, viszont ezt nem támasztotta alá a pályázatok száma. Horváth Jácint Hozzáteszi, oka lehetett az is a kevés pályázatnak, hogy 30%-os volt a támogatás intenzitása, viszont ez nem fog emelkedni a későbbiekben sem, arra remény nincs. Azon elgondolkodhatnak, hogy nagyobb összegű támogatást adjanak, és ez nagyobb fejlesztésre sarkallhat. Megjegyzi, hogy a belterületi utakat beépítik a munkaváltozatba, ahogy Ipkovich polgármester úr mondta. A szálláshelyfejlesztés alacsony- és magas minőségével kapcsolatban elmondja, hogy előnyben részesítést említ az anyag, hogy kb. azok a kistérségek pályáztak szálláshelyfejlesztésre, ahol egyébként is más a turisztikai potenciál, azaz azokból a térségekből jött a pályázatok zöme, ahol már sok szálloda és sok panzió van. Javasolja, hogy amikor a Tanács is látta már a beadott pályázatok listáját, és látja azt, hogy honnan és milyen mennyiségben jöttek pályázatok, annak tükrében vizsgálják meg ezt újra, mivel azt szeretnék erősíteni, hogy azok a térségek, ahol nincs és nem érkezett egyetlen egy pályázat sem ebben a konstrukcióban, ott ösztönözni kell. Véleménye szerint azzal tudnák 8

9 ösztönözni, hogy nem a négycsillagos, de a jó minőségű panziókat igenis támogatnának, és előnyben részesítenék. Hozzáteszi, hogy mindig minőségi szálláshelyet, nem pedig fapados szálláshelyet támogatnának ebből a keretből. A minőségi kritériumoknak mindig meg kell felelni a szálláshelyfejlesztésnél, itt már nem lehet gyengébb minőséget támogatni, nincs rá kereslet, a piac ezt mutatja. A fürdőkkel kapcsolatos kérdést az elnök úr megválaszolta. Manninger úr kérdésére válaszul elmondja, hogy a szakértői anyag mind a fürdőkre, mind a szálláshelyekre vonatkozóan elkészül ebben az időszakban. A belterületi vízrendezéssel kapcsolatban elmondja, hogy azért nincs az anyagban, mert nem változik a kiírás, ugyanezekkel a feltételekkel menne tovább, ami az első időszakban volt. Hozzáteszi, 33 pályázat érkezett be a belterületi vízrendezéses konstrukciónkra, és kb. kétszeres igény volt, mint amennyi forrás rendelkezésre áll. Remélik, a következő hónapban a Tanács elé kerülhet véleményezésre ez a konstrukció, tehát le lesz kötve a rendelkezésre álló forrás. Hozzáteszi, hogy új kiírás a következő akciótervben a jövő év elején várható. Kovács Ferenc Kéri, hogy amikor a fürdőfejlesztésekre vonatkozó pályáztatást átgondolják, inkább magasabb százalékarányban határozzák meg, és kisebb feladatok megoldására azokat a pénzeket, amelyeket a pályázat céljára rendelkezésre bocsátanak ebben a keretben. Elsősorban arra a feladatra gondol, amely az ivóvízbázis, illetve a gyógyvízkincs megóvását jelenti, ugyanis a gyógyfürdők területén nagyon sok vízforgató, szűrő nélküli medence van még. Elmondja, hogy a jelenlegi európai uniós jogszabályok a gyógyfürdőknek ezt még kb. 10 évig engedélyezik, de előbb-utóbb itt is el kell látniuk ezeket szűrőkkel és vízforgató berendezésekkel, és bizonyos szintű vízutánpótlásról kell gondoskodni. Nagyon fontos feladat az, hogy gyógyfürdőknél és ezt nem lehet megoldani idegenforgalmi keretekből előbb-utóbb kötelező a vizek visszasajtolása bizonyos szintig, oda, ahonnét kinyerték. Tehát ha speciálisan megjelölik, hogy azon fürdők kapnak prioritásban, pl. 60%-os támogatást, akik megoldják azt, hogy szűrik, forgatják a vizet és visszasajtolják a talajba, és ezt 60%-osan támogatják, nagyon nagy dolgot tesznek ezzel a környeztük védelméért, a gyógyvízbázisuk védelméért és az emberek egészségéért is. Kéri, hogy emeljék meg azt a keretet, amellyel a kistelepüléseknek a víztisztító rendszerrel, illetve csatornarendszerrel való ellátását támogatja. Elmondja, hogy kaotikus állapotok és nonszensz helyzetek állnak elő. Elmondja, hogy talán ismert, hogy Boba községet, magát a polgármestert ,- Ft-ra az önkormányzatot pedig 40 millió forintra büntette a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség azért, mert a tavaly novemberben vagy októberben lejárt a szennyvízlerakó telepüknek az engedélye. A polgármester továbbra is engedélyezte egy szállítónak, hogy szállítsa a településen keletkezett szennyvizeket, ugyanis a környék szennyvíztisztító telepén nem fogadták be. Egy-egy tartállyal való szennyvíz elszállítása eft-ba kerülne lakosonként. Mivel a Marcal partján van, sajnos az a helyzet, hogy iskoláknál, óvodáknál, közintézményeknél havonta kell ezt az összeget fizetni, ha Szombathelyre szállítanák fel ezt a szennyvíz iszapot. Gondoljanak bele, hogy van egy 40eFt-os nyugdíjjal rendelkező ember, és kéthavonta kellene ezt fizetni. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy továbbra is engedélyezi a szennyvíz régi helyre történő szállítását, aminek az lett a következménye, hogy a polgármestert, az önkormányzatot megbüntették, ráadásul a szennyvízszállító kisiparost 140 millió forintra büntette meg ugyanez a felügyelőség. Egyik sem fogja tudni kifizetni, ez képtelenség. Elmondja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy ez ne így legyen, de sajnos nagyon sok település kerülhet ebbe a helyzetbe. Sok apró falu van, ahol ez megoldatlan kérdés, és most már azokat a szennyvíztároló medencéket az érvényben lévő részben európai uniós, részben hazai szabályok miatt sajnos be kellett zárni, és emiatt sok település ellehetetlenül. Hozzáteszi, hogy az már országgyűlési képviselőknek lesz feladatuk, hogy feloldják azt a 10 %-os határt, ami a szennyvíztisztító telepekre idegen áru beszállítását engedélyezi, vagy csak ebben maximálja. Lehet, hogy segít abban, ha felemelik 20 vagy 30%-ra, hogy azok a települések, amelyek rendelkeznek szennyvíztisztítóval, többet tudjanak befogadni, de úgy gondolja, hogy a környezetvédelem területén ez vonatkozik Zala megyére és Győr-Moson-Sopron megyére is, mert alapvetően aprófalvas településrendszere van a régiónak. Véleménye szerint meg kell ezt oldaniuk, és legyen ez egy kiemelt prioritás továbbra is, és ezeknek a kisfalvaknak valóban millió Ft között próbálják meg megoldani ezt a problémáját. Úgy gondolja, hogy egy tematikus időrendben is felállított rendszert kellene felállítaniuk, hogy határozzák el magukban, hogy a kistelepülések többségét valamilyen szinten megpróbálják segíteni, támogatni elsősorban környezetvédelmi problémák 9

10 megoldásában. Kéri, hogy a gondolkodásuk ebbe az irányban menjen mind a gyógyfürdők támogatásában, mind pedig a környezetvédelem kapcsán, a szennyvízkezelés kapcsán. Cseresnyés Péter Megerősíti előző gondolatait és visszatér az új fürdők alternatívaként való szerepeltetésére. Elhangzott, hogy megállapításra jutottak abban, hogy túl sok fürdő van a térségben. Lehet, hogy így van, de kéri, hogy azt a lehetőséget, ha egy megyei jogú város új fürdőt akar létesíteni, akkor tudjon pályázni erre. Természetesen azt, hogy valahol nem úgy működik a fürdő, ahogy ezt eltervezték, ez tervezési hiba volt, nem vizsgálták megfelelően, mekkora a piaci igény, de ez ne zárja ki annak a lehetőségét, hogy egy település élhessen ezzel a lehetőséggel. Megemlíti, hogy amikor kiderült, hogy Hévíz mellett, kb. 10 km-re egy nagyon komoly fürdőt akarnak építeni, akkor úgy gondolták, hogy Hévíz egyszerűen megállítja az új fürdőbe való irányulást, az embereknek az új fürdő keresését, és annak a szolgáltatásnak az igénybevételét. Kiderült, hogy egymástól 10 km-re lévő két település más szolgáltatással, jó szolgáltatással, talán másfajta vevőkört megcélozva nagyon-nagyon jól tud működni. Kéri, hogy úgy kerüljön a Tanács elé ez az előterjesztés, hogy az új fürdők fejlesztése bent legyen. Tombi Lajos Úgy látja, nagyon fontos a kistelepülések szennyvízkezelése, de a megoldás nem az lehet, hogy a 10 % fölé emelkedjen a beszállítási határ, ugyanis egy szippantott szennyvíz biológiailag és kémiailag egy más rendszer, és a 10 % is magas határ, így tehát az nem növelhető, sőt még sok is, mert többnyire biológiai tisztítórendszereket tönkreteszi. Az a probléma, hogy jelenleg az egyéb rendszerek kiépítése nem élvez előnyt a kiírásban. Létezik a mérnöki gyakorlatban több tucat olyan alternatív megoldás, amely egy párszáz lakosú településnek bőven elég lenne. Ezt parlamenti szinten kell megoldani és növelni a pénzeket, amelyek ezeknek a kistelepüléseknek egy tisztességes megoldást ad, de véleménye szerint nem az a megoldás, hogy a tisztítótelepekre többet lehessen ezekből vinni, hanem meg kell engedni és prioritást kell adni az egyéb alternatív módoknak, mert létezik Zalában nagyon szép példa a gyökérzónás vagy egyéb más telepekre. Elmondja, hogy a szándékot érti a szálláshelyekkel kapcsolatban, de a pályázót köti a kiírás. Ha már egyszer feketén-fehéren leírták, hogy az alacsony potenciálú térségekben az alacsony élvez előnyt, a magas potenciálú térségekben pedig a magas minőségű szálláshely, akkor hiába van jelentkező, ki fogják dobni azt, aki nem ebben a kategóriában van. A turista, a fizetővendég, nem attól függ, hogy hova megy, hanem, hogy mennyi pénze van. Vélhetően Hévíz vagy Balf, vagy Bükfürdő környékén is igény van egy alacsonyabb minőségű szállásra, vagy például egy alacsonyabb kategóriájú helyen is a minőségi szállásra, van, aki igénybe szeretné venni. A kettőnek egymáshoz semmi köze. Úgy gondolja, hogy bölcs volt az eddigi szabályozás, azt kellene megtartani, és nehogy saját magukat korlátozzák azzal, hogy előírják, hogy itt és itt csak fapados szolgáltatás lehet. Ezt olvassa ki az anyagból, ez van leírva, hogy előnyt élvez. Márpedig ha egy pályázati kiírásban elő van írva, hogy előnyt élvez, hogyha bejön a bírálóhoz, ad egy bizonyos pontot előnyként, és ettől a pillanattól kezdve okafogyottá válik a pályázat. Megjegyzi, óvatosabban bánna az ilyen megszorításokkal. Véleménye szerint sokkal bölcsebb dolog, hogy ha lehetőség van mindenféle szálláshelyre, és az élet el fogja dönteni, hogy lesz-e rá igény. Maradna az eddigi formulánál. Horváth Jácint Kovács elnök úr felvetésével kapcsolatban elmondja, hogy a szűrő, vízforgató berendezések, víz visszasajtoláshoz kapcsolódóan magasabb támogatás intenzitást nem tudnak beépíteni, mivel jogszabályokhoz vannak kötve, így maximum 30% lehet. Ezt a pontozásban vissza tudják hozni, tehát azt be lehet építeni az akciótervbe, hogy ezek a pályázatok előnyt élveznek, és több pontot fognak kapni, így valamilyen módon jobb helyzetbe fognak kerülni, mint a más pályázók, akik nem vállalják be a szűrő, vízforgató berendezések beépítését. A szennyvízzel kapcsolatban elmondja, hogy szeretnék növelni az elmúlt időszakhoz képest a támogatás felső határát, ami eddig 100 millió volt. Terveik szerint 400 millió Ft-ra emelnék ezt a határt, így nyilván azt is jelenti, hogy kevesebb pályázat kap támogatást, hiszen a keretösszeg nem nagyon fog emelkedni. Szeretnék azt is emelni, akár más komponensek terhére a prioritáson belül, mert itt volt a legnagyobb igény és legnagyobb lemaradás tulajdonképpen a pályázatoknál. 10

11 Elmondja, hogy a fürdőről való vitában addig hoznák mind a két variációt, amíg a Tanács el nem dönti, hogy melyik változat lesz. Szeretnék alátámasztani ezt a dolgot, hogy hol és milyen feltételekkel történhet új fürdő létesítés. Tombi alpolgármester úr kérdése válaszul elmondja, hogy a szálláshelyfejlesztéseknél több módszer van arra, hogy előnyben részesítsék a pályázatot, vagy ne. A keretösszegeket is meghatározhatják úgy, hogy úgy részesül előnyben, hogy 2/3-át a keretnek ilyen típusú fejlesztésre költik, és 1/3-át meghagyják arra, hogy kis potenciálú helyeken is jöjjön magas minőség. Ahogy arra korábban is utaltak, jól látszik a határozati javaslatban, hogy csak tervezési koncepcióról döntenek, és gyakorlatilag felhatalmazzák az ügyvezetőt és az Ügynökséget, hogy munkaváltozatot terjesszenek a Tanács elé. Tehát nincs szó komoly döntésről, a további munkát alapozhatja meg ennek a határozatnak ez elfogadása. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot 2 tartózkodás és 19 igen szavazattal elfogadta. 36 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező, a Nyugat-dunántúli operatív program es évekre vonatkozó akciótervének tervezési koncepcióját. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget a Nyugat-dunántúli operatív program es évekre vonatkozó akciótervének (1) pontban elfogadott koncepció alapján történő kidolgozására, és a munkaváltozatok Tanács elé terjesztésére. Határidő: folyamatos Felelős: Horváth Jácint, ügyvezető igazgató 5. napirendi pont Tájékoztatás a Nyugat-dunántúli Régió évre szóló hazai fejlesztési céljait tartalmazó dokumentumának elkészítéséről Elmondja, hogy a korábbi egyeztetéseken is szó volt már arról, hogy szinkronba szeretnék hozni fejlesztések tekintetében az EU-s tervezést a hazai források tervezésével. Egyrészt azért, mert egy két éves akciótervi időszak kerülne kialakításra, másrészt pedig világos lehatárolásokat tudnának tenni, hogy mi az, amit közösségi forrásból és mi az, amit hazai költségvetési forrásból tudnak a következő időszakban finanszírozni. Elmondja, hogy ez így nagyobb fokú tervezhetőséget biztosít, mint most, amikor évről évre a vonatkozó Kormányrendelet függvényében kellett ezt a programot megtervezniük. Az is indokolja ezt az alaposabb tervezést, hogy a hazai források összege jelentősen nőtt tavaly óta, így két és félszer több hazai forrásról tud majd dönteni a Tanács. Ellentétben az Uniós forrásokkal több esetben jóval erősebb, nem csak véleményezési, hanem konkrét döntési joga is van a Tanácsnak. Szóbeli kiegészítést nem kívánnak tenni, de várják a tanácstagok hozzászólásait, mert az ülést megelőző elnöki-polgármesteri egyeztetésen több felvetés is elhangzott. Tombi Lajos Mint ahogy azt az elnöki-polgármesteri egyeztetésen is jelezte, miután kevés pénz van mind az Uniós, mind pedig az egyéb forrásokban belterületi csapadékvízre, úgy gondolja, hogy méltatlanul kevés forrást és figyelmet kapott ez a terület. Egy aprófalvas térségben, mint Zala megye elég, ha megnézik a vis maiorra kiosztott összegek jelentős részét, minden olyan tételhez hozzá kellene 11

12 csatolni a csapadékvíz elvezetési lehetőséget is akár közmunkából, akár hazai forrásból mert a következő évtizednek komoly problémája lesz ebből a térségnek, és mind a három megyét érinti. Úgy gondolja, hogy mindenhol, ahol belterületi út, vagy járda, vagy egyéb olyan infrastruktúra van, akkor támogatható legyen a csapadékvíz elvezetés is, mint ahogyan a második prioritásnál hozzá is kapcsolták, javasolja, hogy ugyanúgy máshova is kapcsolják hozzá, hátha így néhány milliós pluszforrást kaphat egy-egy kistérség. Székely Imre Elmondja, hogy az ülés előtt is jelezte már, hogy annyi problémájuk van ezzel az előterjesztéssel, hogy jobb lett volna ismerniük azt a megállapodást, amit a Tanács és az Ügynökség kötött az ÖTM-mel. Azóta eltelt közel fél év. Tekintettel arra, hogy a megyék 11 éven keresztül kezelték ezeket a forrásokat, tehát némi tapasztalata van a három megyei munkaszervezetnek, így szerencsés volna ezekre a tapasztalatokra alapozva folytatni a munkát. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mennyi forrás lesz majd a következő években. Kérdezi, hogy ez biztosan ennyi-e, vagy lehet-e lépni annak érdekében, hogy ez a keret nagyobb legyen? Látható, hogy vannak olyan területek, melyeket az Uniós források nem fednek le. Javasolja, hogy a Tanács kezdeményezze, hogy nagyobb legyen a decentralizált forrás, amit a régió kaphat majd. Hozzáteszi, akár határozati javaslatként is támogatná ezt. Jelen van: 19fő Ismerteti a Tanáccsal az elnöki-polgármesteri egyeztetésen elhangzottakat. Az egyik módosítás, amit úgy gondolja érdemes támogatni, az Tombi alpolgármester úr javaslata, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos lehetőséget csatolják azokhoz a prioritásokhoz is, ahol ez nem szerepel. A város és kistérségi központ szóhasználatával kapcsolatban elmondja, hogy ez jóval világosabban és jogszabályszerűen legyen megfogalmazva, amely úgy gondolja szintén támogatható. Az összeg növelésével kapcsolatban elmondja, hogy központi költségvetés keretében dönt erről az Országgyűlés, hiszen hazai forrásról van szó, így ezzel az összeggel kell két évre tervezniük. Az egy másik kérdés, és az országgyűlési képviselőknek lehet erre javaslatot tenniük ősszel, a költségvetési törvény megvitatásakor, de ez most a Tanács döntését nem befolyásolja, hiszen két évre kell tervezniük, és ezzel az összeggel kell az Ügynökségnek ezt a tervezést elkészítenie. Úgy gondolja, a kettőt érdemes egymástól elválasztani, bár kétség kívül lehet igazság a felvetésben, azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ez már egy jelentősen növelt összeg. Tavaly 1 milliárd forint körüli összeg állt rendelkezésre decentralizált forrásként, idén ez az összeg 2,5 milliárd forint, ami lehet, hogy nominálisan nem sok, de úgy gondolja dinamikáját tekintve egy nagyon jelentős emelés. A megyei területfejlesztési tanácsok bevonásával kapcsolatban megbízza az Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy ezzel kapcsolatban egyeztessen a Megyei Területfejlesztési Tanácsokkal, hogy miként lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Mivel más javaslat nem hangzik el, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megjegyzi, hogy az első pontban van egy elírás, mivel a kidolgozást már nem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, hanem a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal kell elvégeznie az Ügynökségnek. Csapadékvíz elvezetés pontosítása kapcsán felhatalmazzák az ügyvezetőt, hogy vezesse át az anyagon ezeket a módosításokat. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot 1 tartózkodás mellett 18 igen szavazattal elfogadta. 37 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megtárgyalta és az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja Nyugat-dunántúli Regionális Területfejlesztési Operatív Program (NYDRTOP) című dokumentum tartalmi kereteit. A Tanács megbízza az Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy a felmerült módosításokat vezesse át a dokumentumban, valamint folytassa a munkaanyag további kidolgozását az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (jogutódja: Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium) és VÁTI iránymutatásai alapján. 12

13 (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízza a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatóját, hogy a módosított ÖTM-NYDRFT-NYDRFÜ háromoldalú megállapodás keretében szabályozott határidőnek megfelelően készítse el a tervezési folyamat szakmai és pénzügyi beszámolóját és felhatalmazza elnökét, hogy a beszámolót elfogadó záradékkal lássa el. Határidő: június 10. Felelős: Horváth Jácint, NYDRFÜ ügyvezető 6. napirendi pont A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok (HÖF CÉDE, HÖF TEKI, TEÚT) pályázati felhívásaihoz kapcsolódó Szakértői Bizottságok felállítása Jelen van: 20 fő Elmondja, hogy ezeket a pályázati kiírásokat évre megtették, így lassan a bírálatuk következik, ezért a szakértői bizottságokat fel kell állítaniuk. A tavalyi hagyománynak megfelelően ugyanolyan összetétellel állítanák össze ezeket a bizottságokat, értelemszerű módosítások átvezetésével, mint ahogy most már nincs Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, így értelemszerűen ehelyett a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot jelölték meg, de a felépítése mind a két bizottságnak ugyanaz. Egy bizottságot hoznának létre a CÉDE és a TEKI pályázatokra, és egyet a TEÚT pályázatokra. A kettő közötti különbségtételt az indokolja, hogy a TEÚT bíráló bizottságba szeretnék bevonni a megyei közútkezelőket is, ami a CÉDE és TEKI pályázatoknál természetesen nem szükséges. Az előterjesztés szerint a Tanács három tagot delegál a szakértői bizottságokba úgy, hogy az egyik tagot kijelölné a bizottság elnökének. Szívesen emlékezteti a Tanácsot Manninger elnök úr korábbi nyilatkozatára. Tavaly az elbírálást követően, amikor nem csupán egyhangúlag megszavazta a szakértői bizottságot a Tanács, hanem elnök úr még meleg szavakkal a szakértői előkészítésnek a pontosságát is méltatta. Úgy gondolja, hogy ezeket a haladó hagyományokat tudnák folytatni, ha egy hasonló összetételű szakértői bizottság, egy hasonló minőségű szakmai előterjesztést tudna tenni, és biztos megmelengeti a szívét a tanácstagoknak, ha Manninger elnök úr az elbírálást követően egy ugyanilyen rendkívül korrekt és támogató nyilatkozatot tesz. Mivel hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra bocsátja a személyi javaslatokat. Elmondja, hogy az adatlapokat megkapták, és az összeférhetetlenséget megállapították, vagyis minden jelölés estében lehetőség nyílik arra, hogy a jelölt személy a bizottság tagja lehessen. A közigazgatási hivatal korábbi döntésének megfelelően valamennyi jelöltet szavazásra bocsátja. Kérdezi a jelölőket, hogy fenntartják-e jelölésüket. Manninger Jenő Visszavonja Nagy Tibor jelölését. Székely Imre Dukkó Renáta és Székely Imre jelölését visszavonja. Rab János jelölését fenntartják. Szavazásra bocsátja a jelölteket. Először a CÉDE, TEKI szakértői bizottságok tagjait teszi fel szavazásra. Szavazásra bocsátja Bali Józsefre érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a személyi javaslatot 8 igen és 12 tartózkodás mellett nem fogadta el. Jelen van: 21 fő Szavazásra bocsátja Rab Jánosra érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 9 igen 12 tartózkodás mellett nem fogadta el. 13

14 Szavazásra bocsátja Varga Péterre érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 8 tartózkodás 13 igen mellett elfogadta. Szavazásra bocsátja Ferenczi László érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 14 igen 7 tartózkodás mellett elfogadta Szavazásra bocsátja dr. Gajdán István érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 15 igen 6 tartózkodás mellett elfogadta. Javasolja, hogy a bizottság elnöke Ferenczi László legyen. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 3 tartózkodás 18 igen szavazattal elfogadta. A TEÚT szakértői bizottság tagjaira érkezett személyi javaslatokat bocsátja szavazásra. Szavazásra bocsátja Székely Gáborra érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 9 igen 12 tartózkodás mellett nem fogadta el. Szavazásra bocsátja Varga Péterre érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 13 igen 8 tartózkodás mellett elfogadta. Szavazásra bocsátja Ferenczi Lászlóra érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 13 igen 8 tartózkodás mellett elfogadta. Szavazásra bocsátja dr. Gajdán István érkezett személyi javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 15 igen 6 tartózkodás mellett elfogadta. Javasolja, hogy a bizottság elnöke Ferenczi László legyen. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 3 tartózkodás 18 igen szavazattal elfogadta. Szavazásra bocsátja az egész határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozati javaslatot 8 tartózkodás és 12 igen mellett elfogadta. 38 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a 47/2008. (III.5.) Kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak és a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása (HÖF CÉDE, HÖF TEKI) decentralizált regionális keret felhasználására kiírt pályázati felhívás döntés-előkészítő feladatait ellátó Szakértői Bizottság javasolt összetételét. A bizottság tagjai: a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az önkormányzati miniszter, a nemzeti fejlesztési ügynökség elnökének egy-egy delegáltja, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium építésügyi és területfejlesztési szakállamtitkárságának egy tisztviselője, a megyei területfejlesztési tanácsok által delegált egy-egy fő, a Regionális Fejlesztési Tanács által delegált által delegált 3 fő, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottság delegáltja. A szakértői bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság egy tisztviselője. A titkársági feladatokat az Ügynökség munkatársai látják el. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a 47/2008. (III.5.) Kormányrendelet alapján a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása decentralizált regionális keret felhasználására kiírt pályázati felhívás döntés-előkészítő feladatait ellátó Szakértői Bizottság javasolt összetételét. A bizottság tagjai: a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, az önkormányzati miniszter, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, a nemzeti fejlesztési ügynökség elnökének egy-egy delegáltja, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium építésügyi és területfejlesztési szakállamtitkárságának egy tisztviselője, a megyei területfejlesztési tanácsok által delegált egy-egy fő, a Regionális Fejlesztési Tanács által delegált által delegált 3 fő, valamint a Magyar Közút Kht Győr- Moson-Sopron, Zala, Vas Megyei Igazgatóságainak képviselői. A szakértői bizottság ülésein tanácskozási joggal részt vesz a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság egy tisztviselője. A titkársági feladatokat az Ügynökség munkatársai látják el 14

15 (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a HÖF CÉDE, HÖF TEKI Szakértői Bizottság tagjának Varga Pétert, dr. Gajdán Istvánt és Ferenczi Lászlót választotta. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Szakértői Bizottság elnökének Ferenczi Lászlót választotta. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a TEÚT Szakértői Bizottság tagjának Varga Pétert, dr. Gajdán Istvánt és Ferenczi Lászlót választotta. A Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Szakértői Bizottság elnökének Ferenczi Lászlót választotta. Határidő: június 15. Felelős:, a Tanács elnöke 7. napirendi pont A évi helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatás- III. döntési kör Elmondja, hogy a évi keret 111,8 millió forint, a döntés meghozása után 83 millió forint kerete marad az év hátralevő részére a Tanácsnak. Hozzászólás nem érkezik, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 39 / (V. 28.) NYDRFT határozat (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 47/2008. (III.5.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása előirányzathoz kapcsolódóan a évi III. döntési körben a megjelölt támogatási összeggel az alábbi igénybejelentéseket támogatja: Reg. szám Önkormányzat/Társulás neve Vis maior káresemény megnevezése Támogatás (Ft) NYD- VISM- 10/2008 Hövej Község Önkormányzata Polgármesteri hivatal tetőszerkezetében vihar miatt keletkezett kár Határidő: május 28. Felelős:, a Tanács elnöke 8. napirendi pont Döntés a évi céltámogatási igényekről Javaslatuk, hogy egészségügyi gép-műszer beszerzésre a Zala Megyei Önkormányzat kapjon két évre 6 millió forint támogatást. Hozzáteszi, hogy egy támogatási igény érkezett be céltámogatásra. Mivel más javaslat, hozzászólás nem érkezik, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 15

16 40 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) Nyugat-dunántúli Regionális Tanács az évi LXXXIX törvény alapján a évi céltámogatás működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései céljánál a megjelölt támogatási összeggel az alábbi igénybejelentést támogatja: Beruházá s típus eü gépműszer beszerzés Önkormányz at Zala Megyei Önkormányzat Támogat ás összesen évi támogatás ezer Ft évi támogatá s (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a vonatkozó jogszabályok alapján felhatalmazza elnökét a évi céltámogatás nyertes pályázójával kötendő támogatási szerződés aláírására, valamint a műszaki tartalom módosítására vonatkozó kérelem engedélyezésére. Határidő: május 31. Felelős:, a Tanács elnöke 9. napirendi pont: A évi INNOREG és INNOCSEKK pályázatok záró beszámolójának elfogadása Elmondja, hogy minden ülésen foglalkoznak ezekkel a pályázatokkal. Mivel hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 41 / (V. 28.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte a Nyugat-dunántúli Innovációs Fejlesztések (INNOREG 2005) program befejezett projektjeinek (Kedvezményezett: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, BAROSS / OMFB-00764/2006, Digitáltechnika Információ Technika Kft., BAROSS / OMFB-00732/2006, Nagykanizsai Gazdaságfejlesztő Kht., BAROSS / OMFB-00127/2007) ellenőrzési folyamatát. Azok eredményéről tájékozódott és a projekteket befejezettnek tekinti, felkéri a Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a döntésről tájékoztassa a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt. Határidő: július 31. Felelős:, NYDRFT elnöke 10. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének megválasztása Elmondja, azért kerül sor új elnök megválasztására, mert május 31-i hatállyal lemond az elnöki tisztségéről, mert egy másik fontos közjogi tisztségre nevezték ki, és úgy gondolja, hogy ha közjogilag nem is, de politikailag és munkateher szempontjából a két tisztség összeférhetetlen lenne. A lemondó nyilatkozatát a Tanácsnak már eljuttatta, amely május 31-vel hatályos, ennek megfelelően az új elnök június hó első napjával fog hivatalba lépni. Elmondja, hogy az Ügyrend alapján nem írásban, hanem 16

17 szóban kell javaslatot tenni az új elnök személyére, és az SzMSz-nek megfelelően egyszerű többség szükséges a döntéshez. Kérdezi a tanácstagokat, hogy milyen személyi javaslataik vannak. dr. Ipkovich György Megköszöni tevékenységét. Emlékeztet a két évvel ezelőtti indulásra, amikor az a vita dúlt, hogy választott tisztségviselő, vagy főállásban ellátó személy legyen a Tanács elnöke. Akkor dr. Molnár Csabára esett a választás, és az eltelt idő úgy gondolja igazolta ennek a teóriának a helyességét. Dr. Molnár Csaba szerénysége talán tiltja elmondani, hogy a Kormány értékelése szerint az egyik legeredményesebb Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség, és ebben a konstruktív együttműködés mellett az elnök úrnak is volt szerepe. Köszöni a régió nevében a tevékenységét. Ugyanebben a szellemben tenne javaslatot az új elnök személyére, Balogh József, Győr város volt polgármesterére, jelenleg országgyűlési képviselőre, aki szakértelmével, elkötelezettségével méltó utóda lehet dr. Molnár Csabának. Megköszöni polgármester úr méltató szavait és a jelölést. Kérdezi a tanácstagokat, van-e más személyi javaslat? Manninger Jenő Elmondja, hogy nem akarják a két évvel ezelőtti vitát feleleveníteni. Hozzáteszi, hogy az álláspontjuk nem változott. A társelnök úr nem fogalmazott pontosan, amikor azt mondta, hogy főállású személy volt az elnök, mert úgy tudja, hogy a jogállás szerint a parlamenti képviselőség a főállás. Az álláspontjuk az volt és ez nem változott és úgy gondolják, hogy a régió fejlődését leginkább az szolgálná, ha a megyék választott vezetői továbbra is váltva látnák el ezt a feladatot. Hozzáteszi, hogy ez szolgálná a térségi kiegyenlítést a legjobban, és ennek a jegyében javasolja, fenntartva korábbi álláspontját, hogy választott személy és a megyék váltva lássák el ezt a feladatot. Ezen felállás alapján Kovács Ferenc, Vas megye elnöke látná el ezt a feladatot. Javasolja, hogy fontolják meg újra, nagyon sok mindenben változtatott a Kormány, így úgy gondolja, hogy másban is kellene változtatni, tehát itt a lehetőség erre, hogy valóban kinyissák a kapukat az érdemi változások felé. Javasolja, hogy Kovács Ferencet, Vas megyei elnököt válasszák meg a Tanács elnökének. Kiegészítésként elmondja, hogy a választott, nem választott tisztségviselő irreleváns, hiszen mind Kovács Ferenc, mind Balogh József személyében egyéni körzetben demokratikusan megválasztott országgyűlési képviselőkről van szó. Mind a ketten választott tisztséget váltnak el, mind a ketten választott országgyűlési képviselők, elnök úr pedig a megyei közgyűlés elnöke is. Több javaslat nem érkezett, így szavazásra bocsátja a javaslatokat. Manninger Jenő Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy itt nem parlamenti képviselői minőségben van jelen, hanem a Kormány kinevezettjeként, nem választott személyként. Úgy gondolja, belemehetnek ebbe a vitába, ha szeretnének. Kovács Ferenc képviselő úr, mint ahogy Manninger Jenő képviselő úr is, nem mint a megyei közgyűlés választott elnöke van itt, hiszen a megyei közgyűlés nem tagja a Regionális Fejlesztési Tanácsnak, hanem a Megyei Területfejlesztési Tanács elnökeként, a Megyei Területfejlesztési Tanács elnökére pedig nem történik választás, hiszen a törvény határozza meg, hogy a megyei közgyűlés elnöke a Tanács elnöke lesz. Tehát ugyanúgy nem választották meg a Megyei Területfejlesztési Tanács elnökének Kovács Ferenc urat, mint ahogy Balogh József úrnak sincs ilyen választott tisztsége. A megyei közgyűlések az RFT-nek nem tagjai, csak a Megyei Területfejlesztési Tanácsok. Szavazásra bocsátja a javaslatokat. Kérdezi, hogy ki támogatja azt a javaslatot, hogy a Tanács elnöke június 1-től az önkormányzati választásokat követően a Tanács alakuló ülésének összehívásáig 17

18 Balogh József legyen? Megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 9 tartózkodás mellett 12 igen szavazattal elfogadta. Kérdezi, hogy ki támogatja azt a javaslatot, hogy a Tanács elnöke június 1-től az önkormányzati választásokat követően a Tanács alakuló ülésének összehívásáig Kovács Ferenc legyen? Megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 8 igen mellett 13 tartózkodó szavazattal nem fogadta el.. 42 / (V. 28.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke június 1-től az önkormányzati választásokat követően a Tanács alakuló ülésének összehívásáig Balogh József. 11. napirendi pont Egyebek Határidő: június 1. Felelős:, a NYDRFT elnöke Tájékoztat, hogy az egyebek napirendi pontot a zárt ülés követi. Elmondja, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Leonardo II. programja során összesen 14 városi, megyei és kistérségi szakember tölthetett kilenc-kilenc hetes szakmai gyakorlatot Brüsszelben. Ez a projekt lezárásra került, és ezzel kapcsolatban tanúsítványok átadására kerül sor, mellyel igazolják, hogy a résztvevők részt vettek a Regionális szereplők felkészítése a strukturális alapok fogadására as időszakban című Leonadro da Vinci Mobilitási Programban. Ezeket a tanúsítványokat adják át a következő szakemberek részére: Erdősi Katalin, dr. Papp Zsuzsanna, Mihovics Zoltán, Huszti Levente, Soós Ákos, Vezér Beáta, Balogh Zsófia, Szintén László, Szerdahelyi Judit, Szakos Diána, Varga Marianna. ZÁRT ÜLÉS 18

19 IV. AZ ÜLÉS BEZÁRÁSA Bezárja az ülést. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Elnök Tombi Lajos Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Alpolgármester 19

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 21 / 2009 (III.25.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 22 / 2009 (III.25.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 40 / 2009 (V.27.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 41 / 2009 (V.27.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal (1)

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2010. MÁRCIUS 12-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Zártkörű tanácskozás.

Zártkörű tanácskozás. JEGYZŐKÖNYV DUNAKANYAR TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. március 30-ai váci üléséről Készült: A Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács 2007. március 30-ai alakuló váci ülésén. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti

Részletesebben

Németh Sándor polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint.

Németh Sándor polgármester: Javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívóban kiküldöttek szerint. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában 2013. április 4-én 16.10 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról

Jegyzőkönyv. 1. napirendi pont (201. számú): Tájékoztató és vita új pályázati kiírásokról Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Napirendi pontok: 2009. január 20-án Etyek Község Önkormányzat Képviselő-testület Vállalkozói és Pályázati Bizottságának nyílt üléséről A mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 8-án tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat 2013.november 8-án tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 52-57., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Beszámoló az önkormányzat 2013.évi költségvetésének háromnegyedéves

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete július 29.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. - 428 - Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 29.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 248 / 10 /2012 Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 24./2012.(V.16.) határozata A 2012. évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2012. szeptember 26-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 67/2012. (IX.26.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 5/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. március 22-én 17,30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Eplény Közösségi Ház Jelen vannak: Fiskál János

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. július 26.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 10 órai kezdettel megtartott, soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tanakajd Község Képviselő-testületének június 2-án megtartott üléséről 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tanakajd Község Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 33/2011. számú határozat Megállapodás módosító javaslatainak támogatásáról 34/2011.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 9.-én, a Községházán 10 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak:,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 18-án. megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete január 18-án. megtartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat: 14-15 Rendelet: - Jegyzőkönyv Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. január 18-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jegyző könyv. Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete május 29- én órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. Jegyző könyv Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 29- én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésén. A Képviselőtestületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/

Napirendi pontok: Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/ , 6 25/ Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS ALSÓSZENTIVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 116 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A Községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2006. november 30-án tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 03-án órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 14.30 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta.

A bizottság a kiküldött napirendi pontokat egyhangúlag elfogadta. SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS K INFORMATIKAI SZAKMAI BIZOTTSÁG 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Abajkovics Péter: Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, köszöntötte a e szavazásra. A bizottság

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-5/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. április 28-án megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 19 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben