BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje"

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV Előadó: Vass Csaba Mell.: 1 db tájékoztató Hiv. sz.:- Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) Telefax: (66) E-maii: NYIL VÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! Tárgy: Tájékoztató a volt Patyolat vállalat területén folyamatban lévő kármentesítésről Előkészítő: Stratégiai - Fejlesztési Osztály Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-án tartandó nyilvános ülésére Tisztelt Közgyűlés! Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének (a továbbiakban: Közgyűlés) évi munkatervében foglaltak szerint a március hónapban tartandó Közgyűlés napirendi pontjai között az alábbi témakör szerepel a volt Patyolat vállalat területének kármentesítése kapcsán:"tájékoztató a volt Patyolat vállalat területén folyamatban lévő kármentesítésről". A fenti témakörhöz kapcsolódó előterjesztést Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága több alkalommal tárgyalta, amelyen a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) képviselői bemutató előadást tartottak, valamint a kérdések kapcsán kiegészítő táj ékoztatást nyújtottak a képviselők részére. A közgyűlési előterjesztés mellékleteként csatolásra került az Igazgatóság által készített, a volt Patyolat Vállalat kármentesítésével kapcsolatos tájékoztató anyag. Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja, a bizottsági ülés jegyzőkönyyi kivonata a közgyűlési előterjesztés mellékletét képezi. A határozat végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai - Fejlesztési Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy döntését az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg.

2 2 HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a volt Patyolat vállalat területén folyamatban lévő kármentesítés tárgyában jelen határozat mellékleteként csatolt tájékoztatót megismerte és elfogadja. Felelős: Szarvas Péter polgármester Határidő: március 31. Békéscsaba, március 18. ;~:nje~~~é.~:!t. Pénzügyi: ~':"::f....

3 Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Körös Valley District Water Directorate Velwaltung für Wasserwesen des Körös-gebietes Ikt.sz.: K /2015. Ea.: Juhász András Szarvas Pétes úrnak polgármester Tárgy: Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területének környezeti kármentesítéséhez kapcsolódó tájékoztatás Irányítás: Stratégiai Fejlesztési osztály Mellékletek: l. Időrendirészletes összefoglaló, 2. Hatósági határozatok, engedélyek összefoglaló táblázata 3. Békéscsaba MJV részére megküldött tájékoztató ( ) 4. Békéscsaba MJV PGVfbizottsága számára tartott táj ékoztató PPT. anyag ( ) Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere Békéscsaba Szent István tér Tisztelt Polgármester Úr! Hivatkozással az Igazgatóságunkhoz írott IV. 248/2015. ikt. számú levelére, a Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területén folyamatban lévő kármentesítési munkáiról mellékleten megküldjük a kért tájékoztatást. Jelen levelünk mellékletét képező tájékoztató anyag a környezeti szennyeződés bekövetkezésétől és annak hatósági feltárásától indulva, a szennyeződés megszüntetését célzó korábbi beavatkozásokon át, a napjainkban is folyamatban lévő műszaki beavatkozáson keresztül mutatja be a kármentesítési munkálatokat. A kronológia mellett külön fejezetekben kerültek bemutatásra az Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) keretében azok a környezeti szennyeződéssel kapcsolatos tevékenységek, melyeket még nem Igazgatóságunk koordinált. Ezt követik az Igazgatóságunk által koordinált, továbbra is az OKKP-ba tartozó kivitelezési időszak eseményei. VégÜl, a jelenleg folyamatban lévő, KEOP pályázati forrásból megvalósuló kármentesítési munkálatok, valamit a közeljövő feladatai kerülnek ismertetése. A második mellékletként csatolt táblázatos összefoglaló tartalmazza a kármentesítési munkálatok elvégzésére kiadott hatósági kötelezéseket, melyben félkövér kiemeléssel szerepelnek azon hatósági dokumentumok, melyek hatóságilag megküldésre kerültek Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére is. Harmadik mellékletként a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága által feltett kérdések megválaszolására korábban megküldött Igazgatósági válaszlevelünk másolati példányát csatoljuk. KÖVIZIG H-570) Gyula, Városház utca 26. Pf.: 19. Telefon: 66/ *, Igazg?tó: 66/ I, Fax: 66/ E-maiI: Honlap:

4 Négyes számmal csatolt mellékletként a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság február 24-i ülésén bemutatásra került Igazgatósági tájékoztató előadás anyaga található, mely több térképmásolattai, mérési eredménnyel egészíti ki az előző mellékleteket. Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. Gyula, március 18. Bak Sándor igazgató

5 Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat területén bekövetkezett környezeti szennyeződés kármentesítése. Az érintett területek helyrajzi számai: 1283/1, 1283/2, 1284/AlI, 1284/Al2, 1285, Előzmények A Békés Megyei Patyolat Vállalat 1973-tól kezdte meg tevékenységét a Vandháti út 1. sz. alatti, 1283/1 és 1283/2 hrsz. mintegy 8000 m 2 területen. A ruhák vegytisztításához tetraklóretilént (PCE) használt. A városban lévő régebbi üzemrészben korábban triklór- etilént használtak még, melynek regenerálása szintén a Vandháti úti telephelyen történt. A klórozott szénhidrogén felhasználás kb l/éves nagyságendü volt. A vegyszerfelhasználás során, desztillációs úton visszanyerték a tisztítószer 80%-át. A desztillációs maradékot 20 % kovaföldben itatták fel. A kovaföldet a Budapesti Vegyimüvektől vásároltak. Az eljárás során keletkezett viszkózus, folyós anyagot nevezzük persárnak. A vákuum desztillációs rendszerrel a saját, illetve beszállított gépipari hulladékból próbálták visszanyerni a klórozott szénhidrogén tartalmú vegyszert. A persárban, kötött állapotban még 5% vegyszer maradt óta a telephelyen került elhelyezésre a persár. A kb. 280 tonna persárt fólia zsákokba csomagoltan, zárt raktárakban, míg kb. 900 tonnát döntően betonozott felületen, fólia zsákokba csomagolva, vagy hordókba rakott fólia zsákokban, a telephely udvarán tároltak. A nem megfelelően tárolt anyag a talajbajutott. A Patyolat december 31-ig fogadott beszállított anyagokat (a régi telephelyről és egyéb városi üzemektől), majd megkezdődött a vállalat felszámolása, amely 1995-ig tartott. A területen lévő környezetszennyezés, mint környezeti terhelés rendezésére, a felszámolási eljárás során nem volt fedezet. A kárrendezés az állami felelősségi körbe tartozó területek kármentesítésére indított Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) projektjei közzé került. A Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező OKKP célja a hátrahagyott tartós környezetszennyeződések károsító, veszélyeztető hatásának megszüntetése, földtani közeg vagy felszín alatti víz szennyezettségének, veszélyeztetettségének csökkentése vagy megszüntetése. A munkálatok a Környezetgazdálkodási Intézet Kármentesítési Területi Egysége (KGI KTE) központi koordinációjával valósultak meg. A KGI KTE megszűnése után annak kármentesítési feladatait az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság vette át. 2. A szennyezés megszüntetése érdekében korábban végzett intézkedések, beavatkozások novemberében gyorsintézkedés keretében 1119 tonna persár, 19 tonna göngyöleg, 28 tonna kitermelt szennyezett talaj és 18 m 3 szennyezett mosóvíz került elszállításra a területről a gyorsintézkedést végző POKKER Kft által december 2-án a területen felvett Jegyzőkönyv szerint: "A tárolt persár teljes mennyisége elszállításra került. Továbbá a központi üzem hátsó részén lévő betonszegély melletti területről 25 cm átlagos rétegvastagságban kitermelt földet is elszállították. A kitermelt földből és visszamaradt talajfelszínről 5-5 db pontmintából képzett átlagminta vételére került sor november 28-án. A Jegyzőkönyv felvételnél jelen voltak többek között KGI KPI helyi képviselője, Békéscsaba Polgármesteri Hivatal, Körös Vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség is. A kármentesítés második ütemében a Keviterv- Aqua Kft. végzett tényfeltárást, de az általa elvégzett vizsgálatok eredményei pontatlannak bizonyultak. 1

6 ben tényfeltárást végzet a Keviterv -Aqua Kft., amely a terület felső 5,5 m feltárása korlátozódott. A tényfeltárás során 7 db (Fl - F7) monitoring kút létesült. Az Fl és F3 jelű kutak az Önkormányzat tulajdonában lévő 1285 hrsz-ú területen, a Sportpálya kerítése mellett kerültek elhelyezésre között talajvíz tisztítás történt, melyről az OKTVF által készített összefoglaló azt írja: "eredménye: szennyeződés csak a figyelő kutakkal körülhatárolt területen belül maradt". Az üzemi tapasztalatok alapján megállapításra került, hogya szennyezés lehatárolására figyelemmel a műszaki beavatkozás folytatása indokolt ban létesítésre került újabb 15 db figyelőkút - ezekből 11 db kapott vízjogi üzemeltetési, illetve fennmaradási engedélyt. A további intézkedések megalapozása érdekében a Körös-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség a részletes tényfeltárásra adott ki kötelezést a területre, az egykori Patyolat Vállalat által okozott talaj- és felszín alatti vízszennyezés kiterjedésének részletes felmérésére. A tényfeltárást az IMSYS Kft (1033 Budapest, Mozaik u 14/a) végezte. 3. A szennyezés megszüntetése céljából KÖVIZIG által végzett intézkedések, beavatkozások évben a 276/2005. (XII.20.) Korm. rendelet 18. (5) c) pontja alapján az OKTVF megszűnésével az 500 millió költséget meg nem haladó Környezeti Kármentesítési projektek a területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok hatáskörébe kerültek át. Ez az intézkedés a Körös- vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működési területét hét (7 db) projekttel érintette, ezek egyike a Békéscsaba, volt Patyolat Vállalat kármentesítési helyszíne. A kármentesítési feladatok átadás-átvételi folyamata ténylegesen év végére történt meg május hónapban a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Biotechnológia Intézete (6726 Szeged Derkovits fasor 2.) BOT Hungária Környezettechnológiai Kft. (1119 Bp., Keveháza ul-3.) engedélykérelmet nyújtott be kis mennyiségű élelmiszeripari adalékanyag (nátrium -laktát) felszín alatti vízbe történő jutatására. Az Alsó-Tisza- vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ATI-KTVF) Hatósági Osztálya által kiadott /2007.számú határozatával engedélyezte a kísérleti jelleggel történő hatóanyag kijuttatást a felszín alatti vízbe. A tárgyi határozat kizárólag a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány részére került megküldésre. Az IMSYS Kft. - mint a korábban megkezdett tényfeltárást végző Vállalkozó - által készített záródokumentációt, az ATI-KTVF elfogadta. A műszaki beavatkozásra és kármentesítési monitoring tevékenység elvégzésére kötelezést adott ki, a meghatározott (B) szennyezettségi határértékig év áprilisában a 2 db (K-20. és K- 21. számú) talajvíz figyelő kút eltömedékelési munkái kerültek kivitelezésre. Ezek a szakszerűt1enül kiképzett figyelőkutak szennyezés mélyebb rétegekbe történő terjedését okozták április 29. napján került lefolytatásra a műszaki átadás - átvételi eljárás, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (TI-KTVF) valamint a KÖR-KÖVIZIG képviselőinek jelenlétében november hónapban az ERBO-PLAN Kft. benyújtotta az általa elkészített a műszaki beavatkozási és kármentesítési monitoring tervet. Az Igazgatóságunk Tervbírálati Bizottsága a benyújtott anyagot elbírálta és minimális kiegészítésekbekérésével elfogadta. A TI-KTVF június 24-én kiadta a monitoring rendszer bővítéséhez kapcsolódóan tervezett 21 db új talaj- és 16 db rétegvíz figyelő kút vízjogi létesítési engedélyét, azonban azok megvalósítására - és a kármentesítés folytatására - központi OKKP-ban nem állt rendelkezésre pénzügyi forrás. 2

7 A kánnentesítés befejezése érdekében, a fentiek figyelembevételével kezdődött meg Igazgatóságunknál KEOP pályázati konstrukció előkészítése. 4. A szennyezés megszüntetése érdekében KEOP pályázat keretében végzett intézkedések, beavatkozások év július 8-án megérkezett a Nemzeti Kánnentesítési Prioritási Lista (NKPL). A Békéscsaba volt Patyolat Vállalat területének prior száma: július hónapban Igazgatóságunk kétfordulós KEOP pályázatot nyújtott be Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a kánnentesítés eredményes befejezése érdekében. A KEOP / számon a kánnentesítési pályázat támogatást nyert szeptember 9-dátummal adta ki Vantara Gyula Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgánnestere a projekt megvalósulását Támogató Nyilatkozatát. ( Ikt.sz.: II /2009.) év január 22-én került aláírásra a Támogatási szerződés a projekt előkészítéshez április hónapban jelent meg az Ajánlati felhívás június 18-án került aláírásra a Megbízási szerződés, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és VízügYi Igazgatóság (KÖR-KÖVIZIG) és a VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. (9025 Győr, Bálint Mihály u. 100.) között. A szerződés tárgya a "Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kánnentesítése, azonosító szám: KEOP / " projekt előkészítési szakaszához kapcsolódó projektmenedzsment (generál lebonyolító) ellátására vonatkozó feladatok elvégzése július 9-én került aláírásra a Vállalkozási szerződés a KÖR-KÖVIZIG és a BGT Hungaria Környezettechnológiai Kft. (1119 Budapest, Keveháza u. 1-3.) között. A Vállalkozási szerződés tárgya a "Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének kánnentesítése azonosító szám: KEOP / " elnevezésű projekt komplett tervezése" melynek része: tényfeltárás, in situ modellkísérletek végzése, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT) elkészítése és a Közreműködő Szervezet (KSZ) általi jóváhagyatása, tenderezéshez július 27-én Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgánnestere Hozzájáruló nyilatkozatot adott hrsz-ú területen a talaj és talajvíz vizsgálatok végzéséhez. Aláíró: Vantara Gyula polgánnester, Dr. Szvercsák Szilvia jegyző asszonyellenjegyzésével július 30-án érkezett meg Igazgatóságunkhoz a TI-KTVF által kiadott értesítés a végzendő félüzemi kísérletek eljárásának megindításáról. A TI-KTVF /2010. iktatási számú határozatában elfogadta dokumentációt és engedélyezte az Félüzemi kísérletek elvégzését. A Félüzemi kísérlet során az alábbi munkák kerülnek elvégzésre~ ex situ kísérlet a földtani közeg kezelésére - 3 db, 1 m 0,6 m mélységű zárható fedőlapú cső akna (Al, A2, A3) - 3 db, 3,3 m x 3,0 m x 0,5 m nagyságú prizma (Pl, P2, P3). A félüzemi kísérlet során reagens (mikro vas) bekeverése történt, különböző koncentrációval (Pl: 0,5 mim %, P2: 1m1m %, P3: 2 mim %). Az eljárás során 10 napig anaerob, majd az követően 4 napig aerob körülményeket biztosítottak a reakció végbemenetele alatt. A 14 napos ciklus végén mintavétel és analitikai vizsgálat következett. A kezelés folytatták a "D" határérték eléréséig, majd visszatöltötték a kezelt talajt az aknákba, a csőköpenyt felhúzták, betonburkolatot helyfeállították. 3

8 A földtani közeg kezelését célzó in situ kísérlet a 2 db teszt cella került kijelölésre. Az Fl kúttól kb. 5 m távolságban 3 m él hosszúságú négyzet csúcspontjain elhelyezkedő, 6 m mélységű injektáló furat (cellánként 4 db), és a cellák közepén 1db 7 m mélységű mintavételi furat került lemélyítésre. A félüzemi kísérlet során mikrovas beinjektálásával történt a szennyezett térrész kezelése október 18-án megérkezett a BGT Hungaria Környezettechnológia Kft. által készített Tényfeltárási Záródokumentáció (TFZD), melyet a BGT Kft. vezető tervezője mutatott be a KÖR-KÖVIZIG Terv Bíráló Bizottsága számára, október 25-én. A tényfeltárás keretében elvégzett vizsgálatok: - Szelvényezés (összesen 324,0 fm hosszon) ERT tomogrráfia és gerjesztett polarizáció - CPT -MIP szondázás 6 ponton (össz. 59,02 fm hosszon) - Ideiglenesen biztosított vízmintavételi furat (40 db) (össz. 355,0 fm hosszon) - Talajminta vételi furat (20 db) (153,1 fm hosszon) ideiglenesek - Talajminta vétel 0,5 m mélységközönként, a magminták PID detektoros ellenőrzése - Talajgáz mintavétel (10 db ponton) aktív szén töltetű mintacsövekre, - Talajgáz mintavétel (8 db ponton) 24 órás környezeti levegő /Radiello típ. passzív diffúziós - Talajgáz mintavétel (8 db ponton) beltéri levegőből - Vízmintavétel valamennyi monitoring kútból - Vízmintavétel ideiglenes biztosított furatokból - Vízmintavétel a K-1101 jelű víztermelő kútból - Vízmintavétel a vezetékes ivóvízből A területen feltárt szennyező anyagok: PCE (tetraklór-etilén), TCE (triklór-etilén), TCE bomlástermékei (cisz1,2 -diklór-etilén), VC (vinil-klorid). A felsorolt klórozott szénhidrogéneken kívül a telephely ÉK-i részén alifás ásványolaj eredetű CH-ek (TPH) is jelen vannak. A szennyezett terület nagysága, a földtani közeg tekintetében: 7543 m 2 A felszín alatti víz tekintetében: m 2 A klórozott szénhidrogének a legfelső vízadóban 6 m mélységig akkumulálódtak, de lejutottak a talajvízadó réteg alatti kis áteresztő képességű képződmény alá - vélhetően a 200S-évben megszüntetett, rosszul kivitelezett es számú figyelő kutak csőpalástja mentén. Ez alatt lévő két vékonyabb vízadó rétegben 25 m mélységig észlelhető a szennyezés, a talajvízhez képest, nagyságrendekkel, kisebb koncentrációval és kiterjedésében kisebb mennyiségben. A TFZD földtani közeg szennyezettsége c. fejezetében a T49 furást, mint kivételt említi, (a vertikális lehatárolás 1 m mélységig megvalósult) itt mérték a legmagasabb klórozott alifás szénhidrogén (CAH) koncentrációt 51,12 mg/kg a 10,5-11,0 m mélységű tartományban október 25-én a terület bejárás során, a félüzemi kísérletek aktuális állapotának megtekintése történt, a TI-KTVF munkatársa részvételével. A bejáráson megállapításra került, hogy a régi monitoring kutak egy része megrongálódott, más részük a zárhatósága nem megoldott november 15. Tényfeltárásról készített Záródokumentáció benyújtásra került az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz a TI-KTVF-hez év január 6-án telefon konferencia megbeszélésre került sor a projekt menedzsment szervezet képviselőivel (VIDRA Kft.), a megbeszélt kérdések feladatok: - A projekt menedzsment Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT)-ban meghatározott feladata a kármentesítéssel érintett ingatlanok tulajdonosainak tájékoztatása, tulajdonosi konzultációk megszervezése. 4

9 - a Tartós környezetei kár bejegyeztetése: - a projekt menedzsment szervezet véleménye szerint, mindenképpen az a szerencsés, ha megállapodás jön létre a Tulajdonosi kör tagjaival, nem pedig az, ha a LIII. törvény (4) bekezdése szerint fog megkezdődni a műszaki beavatkozás. :"... az érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni köteles a megelőző és helyreállítási intézkedések elvégzését.! Az érintett ingatlan tulajdonosát, birtokosát (használóját) kártalanítás illeti meg." - az ATI-KTVF iktatási számú Határozat 6.a.) pontja a 22-es és 26-os számú hibás monitoring kutak szakszerű eltömedékeléséről és egyidejűleg pótlásukról rendelkezik. - Igazgatóságunk a TI-KTVF ikt. számú Értesítése alapján jogerős engedéllyel rendelkezik a figyelőkutak 49-7/2008. munkaszámú (ERBO-PLAN Kft.) tervdokumentáció szerinti megszüntetésre január 14. és IS-én került sor a projektmenedzsment szervezet vezetője feladatát képező egyeztető tárgyalásra. A kármentesítési projekttel érintet területek tulajdonosai, illetve képviselői (Békéscsaba, MJV Önkormányzat részéről Bába Sándor, Fazekas István, Plendik, Líbió, Prima-Protetika Kft, 1284 hrsz-ú területek tulajdonosai számára mutatatta be a pályázat jelenlegi állását. Az egyeztetések során projekt közelebbi feladatai kerültek tisztázásra, a kármentesítés "C" változata szerint érintett területen, amelyen szükséges az egyes épületek bontása, a bennük működő vállalkozások ipar áthelyezése, majd az I. fokú környezetvédelmi hatósággal történt egyeztetés. A területek ingatlan értékbecsléséhez szükséges tulajdoni lapok all91, 1283/1, 1283/2, 1284, 1285 hrsz-ú területek 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjai beszerzésre és megküldésre kerültek február 03. dátummal került kiadásra az Értékbecslői Jelentés, az alábbi ingatlan részeket illetően: Tulajdonos Hrsz tulajdoni ingatlan címe telek felépítmény hányad össz terület Kaposi Lászlóné 1284/A/2 III Tündeu m 2 306m 2 Plendik Kft. 1283/2 112 Vandháti u m ,8 m 2 Líbio Coop Kft 1283/2 112 Vandháti u. 1. Az Ingatlan forgalmi Szakértőijelentéseket készítette: HUNGAVENT Pénzügyi és Befektetési Kft. (l052 Budapest, Szervita tér 20. Tel/fax: 06 (l) , , E-maii: február 7-én kapta meg Igazgatóságunk a TI-KTVF Gyulai Kirendeltségétől a BGT Hungaria Kft. által készített "Jelentés klórozott alifás szénhidrogénekkel szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz ex situ és in situ kezeléseinek félüzemi kísérletiről" dokumentációt (Project No.: /mk). A félüzemi kísérletek során alapvetően kétféle kezelési mód került kipróbálásra: - 1, a szennyezett területről kitermelt földtani közeg 3 prizmában és különböző arányban mikrovas hozzá keverésével. (Al jelű prizma 0,5 mim %> 37,5 kg,. A2 jelű prizma 1 mim % > 75 kg, A3 jelű prizma 2 mim % > 150 kg, 1500 kg/m 3. A kezelési ciklusok: I. (39 nap), II. (13 nap) és III. (16 nap), összesen = 68 nap. Az összes illékony halogénezett alifás szénhidrogén tekintetében a kezelés előtt vett alapminták maximális értékhez viszonyítva, a kezeléseket követően mért maximális értékek jelentős koncentráció csökkenés mutattak. -2. in situ kezelés: helye a 1283/2 hrsz. É-i részén az F-1 jelű kút közelében és a terület ÉK-i részén, a B 13 furat (és a A3 akna) mellet, két db 2 m él hosszúságú teszt cella csúcspontjain 5

10 (összesen8 db) lévő injektáló pont. (melyekből az injektálás F-1 teszt cella 2,5-3,2 mélységtől 6,0-6,7 B13 teszt cella 2,6-3,3 mélységtől 6,7-8,9 mélységű tartományban) középen pedig (TCC-1 és TCC-2) jelű, 6 m mélységű mintavételi pontok. Az in situ kezelés tól 29-ig tartott, azt követően havonta egy alkalommal analitikai vizsgálat február 17- én Egyeztetés történt a 1283/2 és 1284/A/2 hrsz-ú területek tulajdonosaival március 25-i dátummal adta ki Békéscsaba, Megyei JogÚ Város Polgármesteri Hivatala - Városüzemeltetési Osztálya a vákuumos talajvízszint sülyestés során kitermelt víz csapadék csatornába történő bevezetésére vonatkozó üzemeltetői nyilatkozatot (lkt. sz,: VI. 783/2011. Hiv. szám: /2-001) április l-én megjelent a BEOL-on (internetes hírújságban) egy cikk, melynek címe: "Időzített környezeti bomba ketyeg Békéscsabán" április ll-én vált jogerőssé a BGT Hungaria Kft. által készített Tényfeltárási Záródokumentáció, amely alapján az I. fokú környezetvédelmi hatóság (TI-KTVF) kötelezést adott ki műszaki beavatkozásra és monitoring tevékenység végzésére ( /2011.ikt. sz). A határozat az alábbiakat tartalmazza: - A "D" kármentesítési célállapot határértéke talaj és talajvíz egyes komponenseire -6.0 m mélységig, - Az "E" kármentesítési célállapot határértéke mélység alatti rétegekre április 12. Lakossági fórum került megtartásra. Helyszín: Esély Pedagógiai Központ Aulája Békéscsaba, Vandháti út 3. Résztvevők: Vantara Gyula polgármester, Bak Sándor igazgató KÖR-KÖVIZIG, Zelenyánszki Péter képviselő április 14-én igazgatóságunk levélben (K /2011. ikt. sz) felkérte az I. fokú környezetvédelmi hatóságot (TI-KTVF), hogy vizsgálja ki a Lakossági fórumon elhangzott felszólalások közül azokat, amelyek alapvetően befolyásolják a projekt folytatását: 1,- A volt Patyolat Vállalat területén lévő épületekben jelenleg is található hordós vegyi anyagi tisztítószer tárolás. 2, A volt Patyolat vállalat az üzemelése és felszámolása alatti időszakban a környékbeli magánházak területén is raktározott különböző hordókat. Állítólag ezek a hordók jelenleg is megtalálhatóak egyes házának udvarán április 15-én Békés Megyei Kormányhivatal NépegészségÜgyi Szakigazgatási Szerv Békéscsabai, (Békési, Szeghalmi,) Kistérségi Intézete részére írott levélben Igazgatóságunk kérte - a TFZD-ra hivatkozva - a szükséges hatósági intézkedés megtételét. Válaszlevelében a fenti szakigazgatási szerv tájékoztat a területen végzett ellenőrzésről, valamint arról, hogya légszennyezettséggel kapcsolatos intézkedési jogosultságot a Békés Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve gyakorolja május 20-án Tájékoztató levelet küldött Igazgatóságunk a projekt előrehaladásáról, (K /2011.) és az RMT eikészültéről levélben Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatala, Plendik Kft, Libió Kft, Kaposi Lászlóné, Sánta Lívia és Mladonyiczki Béláné részére. Az érvényes vízjogi üzemeltetési engedély (Ikt. sz.: /2009.TI-KTVF) alapján 13 db monitoring kútból (F-1- F-7 jelű, 23, 24, 25, 27 számú, OBCs-101 és OBCs-102jelűkutak), a K-1101 jelű termelő kútból (amely a futópálya öntözését szolgálja), valamint a terület környezetében lévő: 1183, 1185, 1193, 1233, 1236, 1237, 1272, 1356, 1415/7 hrsz.-ú ingatlanokon található ásott, illetve fúrott kutakból további mintavételezések történtek. A további kutakból: évente 1 alkalommal március hónapban július 22-én megérkezett Igazgatóságunkra a Vidékfejlesztési Minisztérium által megküldött Monitoring jelentés, (K /2011. ikt. szám) amelyet a VITUKI Kft. készített. A Jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy nem zárható ki, hogy a területen 6

11 másodlagos szennyezés történt, amennyiben a területhasználók tevékenységük során szennyeződést okoztak, úgy egyetemleges kötelezést célszerű kiadni akármentesítésre. A területen fokozott hatósági ellenőrzést javasoltak. A részletek a monitoring jelentés megállapítási közül: - a 22 -es számú kút nem található, megsemmisült, a 26 --{)s számú kút eltömedékelése nem történt meg, a 20, 21-es számúkutak megszűntetésre kerültek, eltömedékelésük megtörtént, - az F6 és F7 számú kutak környezete rendezetlen, az F7 2,1 m -nél eltömve mintavétel nem lehetséges, 23-as kút megsemmisült, mintavétel nem lehetséges. A területhasználatból egyéb szennyezés lehetősége fennáll, illetve a kutak védelme nem biztosított. Az F4 számú kútban megemelkedett TPH szennyezettség forrása valószínűsíthetően összefügg a területhasználattal. A területen jellemző a rendetlenség/ amely további szennyezőanyag terhelési lehetőséget hordoz magában augusztus 12-én Igazgatóságunk határidő hosszabbítást kért a I. fokú környezetvédelmi hatóságtól (TI-KTVF) a monitoring rendszer (21 db talajvíz és 16 db rétegvíz kút) bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély tekintetében, augusztus 31. napjáig augusztus IS-én Dr. Szabó Dániel telefonon érdeklődött a Csiky u. 2. szám alatti ház (hrsz.1194), tervezett megvásárlásával kapcsolatosan, a kármentesítés jelenlegi állásáról, szennyezés terjedési irányával, a monitoring mintavételek eredményeivel kapcsolatosan. A projekt menedzsment szervezettel történő konzultáció után Igazgatóságunk tájékoztatta az érdeklődőt arról, hogy szennyezés nem érinti a fenti ingatlan területét. A szennyeződés terjedési irányát és a talajvíz áramlását figyelembe véve (É-i) kármentesítés nélkül sem veszélyeztetné az érintett ingatlant. A megvalósítandó műszaki beavatkozás arra irányul. hogy megszüntesse a földtani közegben lévő szennyező anyagok további beoldódását, valamint a szennyezési csóva terjedését szeptember 16. Tulajdonosi egyeztetetés történt, Résztvevők: dr. Pikó Sándor - Libio Coop Kft. dr. Zimmerman Zoltán - Plendik Kft., Bába Sándor, Fazekas István - Békéscsaba. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala., VIDRA Kft., a BGT-Hungária Kft., valamint a KÖR-KÖVIZIG illetékes munkatársai,. A Tulajdonosi nyilatkozatok módosításra kerülnek. A bontásnak feltétele volt a megállapodás a Tulajdonosok és a kivitelezést végző között szeptember 28-án egyeztetés történt a TI-KTVF jogi igazgató helyettesével. Megállapításra került, hogy a hatósági eljáráshoz (vízjogi létesítési engedély és kármentesítésre szóló kötelezés kiadása) nem szükséges a tulajdonosok beleegyező nyilatkozata október 3. benyújtásra került a TI-KTVF a Műszaki Beavatkozási Terv (MBT) november 4-én Igazgatóságunk tájékoztatta Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közigazgatási Osztályát a projekt aktuális állásáról, a lefolytatott tulajdonosi egyeztetésekről illetve, a beszerzett Tulajdonosi nyilatkozatokról november 4-én érkezett Igazgatóságunkhoz Békéscsaba, MJV Építéshatósági Csoportjának Nyilatkozata mely szerint a 1283/2 hrsz. és 1284 hrsz. -ú épületek bontásához telkenként külön - bontási bejelentés szükséges november ll-én bejárás történt az Atlétikai Club vezetőivel, (Tóth Sándor, Czeglédi Katalin, Germán Tibor), valamint Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársaival és TI-KTVF munkatársával, valamint a KÖR-KÖVIZIG illetékes munkatársaival. 7

12 2011. november 14-én a Bejárásról készült emlékeztető feljegyzést Igazgatóságunk megküldte az alábbi érdekelt feleknek (K /2011.iktatási szám) név képviselt szervezet elérhetőség Vass Csaba Békéscsaba MJV Önkonnányzata Szigeti Csaba Békéscsaba MJV Önkonnányzata Czeglédi Katalin Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Tóth Sándor Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club Bencsik Imre TI-KTVF A feljegyzésben külön részletezésre került a 1285 hrsz-ú terület (Sportpálya) érintettsége a Larssen szádfal sor leverésével kapcsolatban, valamint az un. fedet futófolyosó tervezett bővítését célzó önkonnányzati pályázati beruházás elhalasztásnak javaslata, mert az bővítési munkaterület a kánnentesítés műszaki beavatkozás során végzendő injektálási munkaterületekkel (különös tekintettel III-as injektálási területre) átfedésben lenne november 16-án a Buda-Cash Békéscsabai Atlétikai Club - a helyszínrajzon feltüntette a tervezett bővítés-felújítási munkák konkrét helyét. Igazgatóságunk levélben (K /2011.ikt. sz.) tájékoztatta a Clubbot az építkezés tudomásul vételéről november 22-én megtörtént a BGT által készített a TFZD adatai alapján kitöltött FAVI- KÁRINFÓ B 2adatlapok benyújtása a VITUKI Kht. részére, annak érdekében, hogya kánnentesítés új a NKPL prior számot kapjon. A FAVI adatlapok, a vonatkozó jogszabályi előírások szerint, a TI-KTVF részére is megküldésre kerültek november 30-án a VITUKI Kht. kiadta kánnentesítésre vonatkozó az új NKPL prior számot amely: 646 lett. (a régi 611 volt.) december l-én az Energia Központ Nonprofit Kft. befogadta Igazgatóságunk 2. fordulóra benyújtott pályázati dokumentációját december 7-én a TI-KTVF kiadta a munkagödör víztelenítésére, F-1 jelű kút megszüntetésére és monitoring rendszer bővítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt. A Műszaki Beavatkozási Terv (MBT) fontosabb adatai: A szennyezett terület nagysága földtani közeg tekintetében: 7543 m 2 feszín alatti víz tekintetében: m2 A műszaki beavatkozás során kialakításra kerülő munkagödör megtámasztását és kihorgonyzott szádfasorral kell kialítani. (538 db G61-13 m hosszú - típusú Larssen szádlemez, - 3 m mélységben kihorgonyozása. A földmunkák kivitelezése két ütemben történik: I. ütem: m 3 II. ütem m 3 összesen: m 3 A kitennelt szennyezett talaj elszállításra kerül. A munkák tervezett időszükséglete: I. ütem:196 nap, II. ütem: 47 nap = 244 nap. A munkagödör teljes alapterülete, 4286 m 2. A munkagödör aljára kerül mintegy 20 mm vastagságban al-5 mm átmérőjű növényi szerves anyaggal kevert vasat tartalmazó reagens (Adventus Europe GmbH által forgalmazott Daramend; összesen 58,3 t), majd erre a rétegre 200g/m 2 sűrűségű geotextília, majd e fölé 1,5 mm vastag hegesztett HDPE fólia majd ismét geotextília következik. A többrétegű szigetelés kivezetésre kerül a szádfal belső palástjával párhuzamosan. A szennyeződéstől külső helyszínen megtisztított talaj folyamatos tömörítés mellett kerül a munkagödörbe visszatöltésre, a 1,5 m mélységig. Annak elérésekor geotextilia kerül terítésre, amelyre 1,5 mm vastag hegesztett HDPE fólia majd ismét geotextilia kerül. A szigetelés zsindely szerűen, 10 cm es átlapolással, hegesztéssel történik. Az injektálással kezelendő ún. csóva terület nagysága: 4449 m 2, injektálandó talaj térfogata: m 3. 8

13 2011. december 13. Békéscsaba, Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának ülése történt. Az ülés első napirendi pontja a volt Patyolat Vállalat kánnentesítési munkáinak ügye. A KÖR-KÖVIZIG Igazgatója megtartotta tájékoztatóját, külön kiemelve az Önkonnányzat munkákkal kapcsolatos szerepét, eloszlatva a Polgánnesteri Hivatal osztályai és bizottságai között tapasztalt belső dezinfonnációkat. Az Igazgató úr tájékoztatójában leszögezte: a KÖR-KÖVIZIG kötelezettként végzi a környezeti kánnentesítési munkákat, melyek országosan évben kerültek átsorolásra az OKTVF feladatai közül a VIZIG-ek feladatai közzé. A tulajdonosok együttműködése elengedhetetlen, mert az - bár bírósági úton - kikényszeríthető, azonban a pályázat idő ütemezése ezt nem teszi lehetővé. Takács Péter képviselő kérte, hogy a Békéscsaba, Polgánnesteri Hivatal részére korábban a kánnentesítéssel kapcsolatban megküldött határozatok, értesítések és tájékoztatások tárgyainak és dátumainak tartalmazó lista megküldésre kerüljön a Bizottság részére is december 20-án érkezett Igazgatóságunkra a Vidékfejlesztési Minisztériumtól a Szakmai támogató nyilatkozat, mely felhívja a figyelmet, "hogy a KEOP projektek kötelező utómonitoring feladatait az EU nem finanszírozza, így ezen költségeket a Magyar Államnak kell finanszíroznia, OKKP alapból" év január 4. Békés Megyei Hírlapban egy cikk jelent meg "Kánnentesítés milliárdokból Patyolat - Kicserélnék a szennyezet földterületet" címmel június 6-án az Energia Központ (EK) a benyújtott 2. fordulós pályázati anyagot támogatásra érdemesnek ítélte. (100%) támogatásban részesíthető. (ikt. szám.: KEOP 3515/2/2012.) június 14-én Igazgatóságunk egyeztetető tárgyalásokat kezdeményezett Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatalával, a KEOP projekt 2. fordulója és az azzal kapcsolatos további lépések megtételét illetően, valamint a Polgánnesteri Hivatal szerepvállalása a tulajdonosok kártalanításában. A projekt első fordulója során lefolytatott tulajdonosi egyeztetetések alkalmával a 1283/2 hrsz-ú ingatlan képviselői (Plendik Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. valamint a Líbió Coop Kereskedelmi Szolgáltató és Vendéglátóipari Kft.) hozzájáruló nyilatkozatott adtak ki a kánnentesítés folytatásához, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanon lévő épületek bontását megelőzően megegyezésnek kell létrejönni a kártalanítás ügyében. A 1284/A/2 hrsz-ú ingatlan Tulajdonosa nem tett nyilatkozatot kánnentesítés folytatása- az épületek bontására vonatkozólag. Az Igazgatóságunk által kezdeményezett Tulajdonosi egyeztetések célja a kártérítések pontos és végleges összegeivel kapcsolatos tárgyalás lefolytatása július 2-án megérkezet a Nyilatkozat a Belügyminisztériumtól (BM), amelyben BM vállalja a fenntartási, üzemeltetési költséget a projekt megvalósulását követően öt évre július 3-i dátummal elkészült Malatyinszi Mihály igazságügyi ingatlanforgalmi szakértő értékbecslő szakértői véleménye az 1284/A/2 hrsz-ú, valamint 1283/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan. Az első értékbecslő szakértői véleményelkészíttetésének célja a tulajdonosi kártalanítási megállapodások előkészítése volt július 12-én Igazgatóságunk a tulajdonosi kártalanításhoz fedezet biztosítása érdekében. az Országos Vízügyi Főigazgatóságon (OVF) keresztül, BM részére kérelmet terjesztett elő július 17-én Igazgatóságunk levelet küldött a PLENDIK Kft. és Líbió-Coop Kft., valamint Kaposi Lászlóné részére, melyben tájékoztatja a tulajdonosokat, hogy a munkálatok hamarosan megkezdődnek, az igazságügyi ingatlanforgalmi szakvélemény elkészült, a 9

14 kánnentesítési munkák tervezett kezdési időpontjáról (2013. március) továbbá arról, hogy munkakezdésről a tulajdonosok az ingatlant már nem tudják használni, hasznosítani a munkálatok befejezéséig, tervszerűen május végéig. Tájékoztatta arról is, hogy az ebből adódó jövedelem- kiesés megtérítésére tarthatnak igényt a tulajdonosok augusztus 2-án egyeztető tárgyalás történt a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatala és Békéscsabai Atlétikai Klub vezetőjével, a kánnentesítés ütemezése és a 1285 hrsz-ú területen bontandó fémszerkezetes tároló épület és dobó körök áthelyezésével kapcsolatban augusztus 28-án a korábbi egyeztető tárgyalással kapcsolatban Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatala kérte a dobókörök és a könnyűszerkezetes szerraktár átépítését, valamint az Atlétikai Klub- hoz történő sánnentes bejárás biztosítását év június IS-ig a tartós környezeti kár bejegyeztetésének érdekében Igazgatóságunk dokumentációs anyagot állított össze, a BGT által készített RMT, MBT Tervdokumentációk és külön megküldött térkép és helyszínrajzok alapján. A dokumentáció megküldésre került az I. fokú környezetvédelmi hatóság (TI-KTVF) részére, amely alapján a Hatóság határozatában elrendelte a tartós környezeti kár bejegyzését az érintett ingatlanokra a Békéscsabai Járási Földhivatalnál szeptember 24-én a közbeszerzési eljárásokat követően, megkötésre került szerződések alapján: Mérnöki műszaki ellenőr: Repét Kft._(1143 Budapest, Hungária Krt ) Vállalkozó~ PATYOLAT Konzorcium (Békés Drén Kft. Geohidroterv Kft. Bácska Mérnöki Kft. HOLOGÉN Kft. FITOREM Kft. Körös-Kör Kft.) Projekmenedzsment feladatok EUBILITY Kft., Jogi szakértő: Dr. Rajnai Csaba PR: Gyula Rádió-és Televíziós Műsorkészítő Kft október 31. Lefolytatásra került az elhúzódó tulajdonosi megegyezések miatt, csak a részleges munkaterület átadás-átvételi eljárás november 7. Megtörtént az építési napló megnyitása és az injektálási területek geodéziai kitűzése november 18. Megtörtént a tartós környezetkárosodás bejegyzése (a 1191, 1280, 1283/1 1283/2, 1284, 1285 hrsz-ú ingatlanok területrészeit illetően - volt Patyolat Vállalat területére, valamint az a körül lévő két önkonnányzati tulajdonban lévő, három magántulajdonban lévő fólterületek egyes részterületeire - összesen m 2 nagyságú fólterületre.), Békéscsabai Járási Földhivatal által (ikt sz /2013.) december 16. A Vállalkozói konzorcium, mint Kivitelező megküldte a munkálatokra vonatkozó aktualizált ütemtervet az Igazgatóságunk részére év február 17. A Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgánnesteri Hivatala kérésére (IV:366- /2014. ikt. számú levél) tájékoztató anyag készült február 18-án megtartott területi kooperáción a 1285 hrsz-on lévő súlyemelő klub épület állékonysága került felült felülvizsgálatra. Megállapításra került, hogy a korábbi tényfeltárás során a kérdés nem vizsgálták. A Igaztóság megrendelésre statikai vélemény készült az épületről, mely megállapította az épület a műszaki beavatkozás (szádlemez leverése) során, biztonsági okokból nem használható. 10

15 2014. február 24-én a Kivitelező és a tervező felmérte a 1284 hrsz. területen bontandó épületeket a Tulajdonos képviselője jelenlétében: Bontandó épületek ,97 m ,95 m ,23 m 2 össz alapterület: 340,15 m március 3. K /2014. ikt.sz. Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala meghívta Igazgatóságunkat március 25-re, a Pénzügyi Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésére, amelyen Igazgatóságunk képviselője előadást tartott a kármentesítési munkák aktuális állásáról április 2-án megíörtént a 1284/A/2 hrsz-ú terület Birtokba adása, azaz az ingatlan kármentesítési munkaterületté nyilvánítása. A fenti Birtokbaadási jegyzőkönyvek aláírása után megíörtént a Munkaterület átadás-átvétele Megrendelő (KÖVIZIG) átadó, Patyolat Konzorcium átvevő, Mérnök-műszaki ellenőr: Repét Kft április 23. Lakossági Fórum megíartása az Esély Pedagógiai Központ Aulája április - május hónapban megíörténtek az épületbontási munkák és helyszíni bejárásokra került sor június 4-én Békéscsaba, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai Fejlesztési Osztálya e-maii-ben kért tájékoztatást Igazgatóságunktól, továbbítva Szabóné Kocziha Tünde önkormányzati képviselő asszony levelét, kérve a kérdés megválaszolásához szükséges információkat június 5-én levélben kértük a Békés-Drén Kft. a kérdések kivizsgálására június 10-én érkezett meg e-maii-ben a Békés Drén Kft. tájékoztatása, 5-kérdés 5 válasz tagolásban megadva a választ, melyek a rendelkezésükre bocsátott munkaterületre vonatkoznak. A válasz K /2014. ikt. számon került megküldésre Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére június 13-án Igazgatóságunk úgynevezett sajtóreggeli keretében tájékoztatta a médiát, Csaba TV, Békés Megyei Hírlap a kármentesítés aktuális állásáról, illetve kivitelezési munkák előrehaladásáról július 7- Séllei Gyuláné (Vandháti u. 4.) a Békés Drén Kft. címre írt elektronikus levelet, melyben azt írja, hogy "a beruházással kapcsolatos tájékoztatás még az elégséges szintet sem éri el." Igazgatósági álláspont szerint a lakossági észrevételt, a Jegyző asszony hatásköre megyálaszolni július 9. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégia Fejlesztési Osztálya továbbította Dr. Szvercsák Szilvia Jegyző asszony levelét, melyhez csatolta Súlyemelő Klub levelét, valamint a lakossági észrevételt, melyet Vandháti úti lakosok közül tízen, valamint a Prima-Protetika Képviselője írt alá. Igazgatóságunk továbbra is fenntartja azon álláspontját miszerint a lakossági tájékoztatás Jegyző asszony hatásköre. Igazgatóságunk tájékoztatási kötelezettsége Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben áll fent, ezért a fenti kérdésekre a válasz levelünket megküldtünk az Polgármesteri Hivatal részére (K /2014. ikt sz.) július 16. Ismételt bejárás történt a kivitelezés helyszínén augusztus 6-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Helyszíni Ellenőrzési Osztályának munkatársai elvégezték beruházás helyszíni ellenőrzését augusztus 26-i kooperáción a Kivitelező munkatársai, Mérnök Mérnök-műszaki ellenőr, valamint a KÖVIZIG munkatársai vettek részt. A szádlemez sor leverése befejeződött, megkezdődött a horgonyzási sík előkészítése akitermelendő munkagödör DK-i, D-i, DNY-i oldalán szeptember 3. Békéscsaba, Megyei Jogú Város Jegyzője tájékoztatást kért Igazgatóságunktól. Leveléhez mellékiete Séllei Gyuláné, at. Jegyző asszonyhoz címzett 11

16 levelét, kérve, hogy Igazgatóságunk az Önkonnányzat mellett a lakosságot is tájékoztatni szíveskedjen. A jegyző asszony Igazgatóságunk részére korábban megküldött levelében (2014. június 30.) kérte, hogya felvetett problémák (parkolók kialakítása, lábteniszpálya helyre állítása) megoldása érdekében helyszíni szemle kerüljön megiartásra, melynek keretében célszerű a kérdések, minden érdekelt fél által elfogadható megoldásokat kidolgozni szeptember 4-én megválaszolta a fenti levelet november 6-án újabb Lakossági Fórum került megiartásra az Esély Pedagógia Központban, (15:00-tól 17:00-ig). A kivitelező Konzorcium részéről Tamás Csaba ügyvezető tartott előadást, bemutatva az elvégzett, a folyamatban lévő és az ezt követően elvégzendő feladatokat november IS-án megiartott kooperáció témája a folyamatban lévő szennyezett földtani közeg kitennelése volt. A kiszállítási útvonal a szádfallal körülzárt munkagödör közepéről vezet ki a Vandháti útra november 24-én érkezett meg Békéscsaba, Megyei JogÚ Város Önkonnányzata a Tulajdonosi hozzájárulása, a 1280 hrsz -ú területen tervezett 23A és 49 jelű monitoring kutak létesítéséhez december 09-én megiartott koordináción megiörtént a drén-rendszerben összegyülekező vízmennyiséget tisztító berendezés műszaki átadás-átvételi eljárása december 13-án megküldésre került Békéscsaba Megyei JogÚ Város Polgánnesteri Hivatal Stratégiai Fejlesztési Osztály részére a Lakossági fórum kapcsán feltett Képviselői kérdések megválaszolása. (K /2014. ikt sz.) év január 23-án Igazgatóságunk részére elektronikus levél érkezett Békéscsaba, Megyei JogÚ Város Önkonnányzatának PénzügYi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának előterjesztésével, a korábban megválaszolt kérések kiegészítését kérve. Igazgatóságunk tájékoztató válaszlevelének mellékletét képezte az I. fokú környezetvédelmi hatóság által kiadott a levegőszennyező forrásra (sztrippelő berendezés) levegőtisztaság védelmi engedélye (TI-KTF Ikt Sz.: /2014.). Az analitikai eredmények alapján egyik mérési eredmény sem éri el a fenti határozatban szereplő határértéket január 27. Békéscsaba Megyei JogÚ Város Pénzügyi, Gazdasági ésvárosfejlesztési Bizottsága ülésén Igazgatóságunk munkatársai újabb tájékoztatást tartottak február 24. Békéscsaba Megyei JogÚ Város Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága ülésén Igazgatóságunk ismételten táj ékoztatást tartott, ahol az eltelt időszakban felmerült újabb Bizottsági kérdések kerültek megválaszolásra. A Bizottság a tájékoztatást elfogadta március 3-án Békéscsaba Megyei JogÚ Város Polgánnesteri hivatalával egyeztetés történt a március hónapra esedékes, részben meghiúsult monitoring vizsgálatok teljesítése érdekében. 12

17 A kármentesítés hátralévő feladatai A munkagödörből a fennmaradó szennyezett talaj kitermelése, kezelőtelepre történő kiszállítása, a talaj nanovas-reagens hozzákeveréssel történő mentesítése. A munkagödör fenéksíkjára, és oldalfalaira a HDPE fólia réteg terítése. A kezelőtelepen lévő bekevert talaj analitikai vizsgálatainak elvégzése. A megtisztított "B" szennyezettségi szintű talaj visszatöltése a munkagödörbe, a szádlemezsor kihúzása, a munkagödör lefedése, rekultivációja. A monitoring vizsgálatok végzése, azok eredményeit tartalmazó záródokumentáció készítése és engedélyeztetése az illetékes hatóságokkal. A munkaterület visszaadása a tulajdonosoknak. A kármentesítési záródokumentáció illetékes hatóságok általi elfogadást követően várhatóan öt éves utómonitoring következik a területen kialakított monitorig hálózat segítségéve. Gyula, március

18 A Békéscsaba, volt Patyolat Vállat területén bekövetkezett környezeti szennyeződés kármentesítési munkáival kapcsolatos határozatok-kötelezések összefo2laló táblázata Iktató szám Kiadó hatóság dátum tárgy Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság /1998. KÖVI-KÓFE /1998. Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság. mint I. fokú vízügyi hatósá /1998. Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság /1999. KÖVI-KÖFE Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság Vízjogi létesítési engedély a KEVITERV AKVA Kft. részére 7 db talajvízfigyelő kútra (F-1 és F-3 az hrsz-ú területen) talajvíz tisztítás létesítési engedélyéhez szakhatósági állásfoglalás megadása talajvíz szennyezés - kárfelszámolása vízi létesítményeinek vízjogi létesítési engedélye- a PORR Környezettechnika Mo. Kft. részére talajvíz szennyezés kárfelszámolás vízi létesítményei vízjogi létesítési engedély névátírás PORR ~ Pyrus Körny.tech. Kft Ilgl1 értékre történő talajvíz tisztítás létesítési engedély módosításhoz szakhatósági állásfoglalás me2adása A vízjogi létesítési engedély 100 Ilgfl értékre történő módosítása /2003. Kör-KöFe Kötelezés tényfeltárásra kötelezett: Környezetgazdálkodási Intézet Kármentesítési Területi Egysége (KGI KTE) nevére XVII.2573/2003 Bcs, MJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Irodája mint I.fokó Építésügyi Hatóság /2004. Körös Vidéki VízügYi Felügyelet /2004. Körös Vidéki Vízügyi Felügyelet Szakhatósági nyilatkozat a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete részére a hrsz-ú telken fennálló talajvíz figyelőkutak fennmaradásához Bcs, MJV Polg Hiv Közigazgatási Irodája mint I.fokó Építésügyi Hatósá2 adta ki Talajvíz-figyelő kutak üzemeltetési engedélyének névátírása Talajvíz-figyelő kutak vízjogi üzemeltetési engedélye a KGI részére 14766/ 002/2004. Körös-vidéki Környezet-védelmi Felü2Yelősé Tényfeltárási dokumentáció benyújtási határidő módosítás 1

19 /2006. Körös-vidéki Környezet Hiánypótlás elrendelése a VITUKI által a védelmi Felügyelőség Körös-vidéki Környezet-védelmi Felügyelőséghez benyújtott tényfeltárási dokumentáció igazgatási szolgáltatási díjával kapcsolatosan /2006. Körös-vidéki Környezet- Jogutódlás megállapítása védelmi Felügyelőség OKTVF ~ Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság részére /2007. Alsó- Tisza-vidéki Engedély élelmiszeripari adalék Környezet-védelmi, bejuttatására Bay Zoltán Alkalmazott Természetvédelmi és Kutatási Közalapítvány részére Vízügyi Felügyelőség /2007. Alsó-Tisza-vidéki Tényfeltárási záródokumentáció Környezetvédelmi, elfogadása és műszaki beavatkozásra Természetvédelmi és kötelezés "B" szennyezettségi Vízügyi Felügyelőség határértékig és monitoring tevékenységre. 22-es, 26-os hibás monitoring.kutak megszüntetése, F-1, 24 kutak fennmaradási engedély beszerzése /2007. Alsó-Tisza-vidéki hiánypótlás /2007. Környezetvédelmi, Tényállás tisztázása- Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2008. Alsó-Tisza-vidéki Vízjogi létesítési engedély Környezetvédelmi, 20 és 21-es kutak megszüntetése Természetvédelmi és /2008. Vízügyi Felügyelőség Végzés, határidő módosítások: MBT 2008.aug.30., monitorig terv 2008.aug 30. kutak eltömedékelése: feb /2008. Tiszántúli Műszaki beavatkozási-és monitoring Környezetvédelmi, terv beadási határidő módosítás Természetvédelmi és ( i~ /2009. Vízügyi Felügyelőség Értesítés Helyszíni bejárással egybekötött egyeztető tárgyalásról Békéscsaba MJV Polgármesteri Hivatala részvételével /2009. Tiszántúli Felhívás igazgatási szolgáltatási. díj (F-1 Környezetvédelmi, és 24) fennmaradási engedélye /2009. Természetvédelmi és Hiánypótlás elrendelése az F-1 és 24 jelű Vízügyi Felügyelőség monitoring kutak fennmaradási engedélyéhez 1280 és 1285 hrsz tulajdonosi hozzájárulás benyújtása (hat.idő:06.20) / Felhívás igazgatási szolg. díj (26 kút megszüntetéséhez engedélye 2

20 /2009. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség /2009. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és /2009. Vízügyi Felügyelőség /2009. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és /2009. Vízügyi Felügyelőség /2009. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és f ; Vízügyi Felügyelőség / Hiánypótlás elrendelése a 26 jelű monitoring kút megszüntetéséhez engedélyéhez 1285 hrsz tulajdonosi hozzájárulás benyújtása Vízjogi létesítési engedély a a 26 jelű monitoring kút megszüntetéséhez Felhívás igazgatási szolg. díj (21 db talaj- és 16 db rétegvíz figyelő kút a monitoring rendszer bővítéséhez Tájékoztatás környezetvédelmi hatósági eljárás megíndításáról Kötelezés kiegészítő tényfeltárásra javaslat tétel "D" kármentesítési cél határ értékre (határidő: ) Jegyzőkönyv egyeztető tárgyalásról hogy a korábban benyújtott tervnek csak a monitoring részét bírálják el, valamint aktualizáló TF f02nak előírni Kármentesítési monitoring terv elfogadása és 21 db talajvíz-és 16 db rétegvíz figyelőkúttal történő bővítése 21 db talajvíz-és 16 db rétegvíz figyelőkútvízjogi létesítési engedélye Érvényes: augusztus 31. napjáig K / / /2010. bejövő ikt. sz. IV.440-3/ /2010. f i /2010. Békéscsaba, Polgármestere MJV Békéscsaba, MJV Polgármestere Támogató nyilatkozat "... a beruházás megvalósulását kiemeit fontosságúnak tartom, azt támo~atom" Monitoring rendszer vízjogi üzemeltetési engedélye és Bcs, MJV Önk is kapta. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Vízü2Yi Felü2Yelősé2 Tiszántúli Környezetvédelmi, természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Békéscsaba, MJV Polgármestere Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Ertesítés a végzendő félüzemi kísérlet dokumentációjának elfogadására irányuló eljárás megíndításáról Hozzájáruló nyilatkozat a félüzemi kísérlethez a 1285 hrsz-ú ingatlanon Vantara Gyula polgármester, Dr. Szvercsák Szilvia jegyző Félüzemi kísérlet engedélyezése (BGTteszt cellák mikrovas, 3 db akna) f l A végzendő félüzemi kísérlet engedélyezése 3

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE

MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE MH ÓCSAI ÜZEMANYAGRAKTÁR TERÜLETÉN FELTÁRT SZÉNHIDROGÉN SZENNYEZETTSÉG KÁRMENTESÍTÉSE Intézményi háttér Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) KEOP Környezet és Energia Operatív Program (Irányító Hatóság

Részletesebben

A KÖVIZIG területén sikeresen befejezett projektek és fennmaradó problémák

A KÖVIZIG területén sikeresen befejezett projektek és fennmaradó problémák A KÖVIZIG területén sikeresen befejezett projektek és fennmaradó problémák Előadó: Réti László vízvédelmi és vízgyűjtő-gazdálkodási osztályvezető Körös-vidéki és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) 20 éves az

Részletesebben

Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének. kármentesítése

Békéscsaba, volt Patyolat vállalat területének. kármentesítése vállalat területének LAKOSSÁGI FÓRUM BÉKÉSCSABA, 2014 ÁPRILIS 23. TAMÁS CSABA PROJEKTVEZETŐ BÉKÉS DRÉN KFT. 1 vállalat területének A kivitelező konzorcium tagjai BÉKÉS DRÉN Kft. Békés (48%) konzorciumvezető

Részletesebben

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.

Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4. Szolnok, Kilián György úti laktanya MH 86. SZHB központi üzemanyagtelep szénhidrogén szennyezettségének kármentesítése KEOP-2.4.0/2F/09-2010-0004 Jeszenői Gábor témavezető ELGOSCAR-2000 Kft. Szolnok, MH

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 18389-8-8/2011. Tárgy: OMSZ F igazgatóság, Ea: dr. Petrovics György Szentes, 499/1 hrsz, Imre Marianna kármentesítési

Részletesebben

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése

Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Sármellék-Zalavár volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése Intézményi háttér ÚJ SZÉCHENYI TERV KEOP Környezet és Energia Operatív Program Szennyezett területek kármentesítése Irányító Hatóság (Nemzeti

Részletesebben

Teljesítési jelentés

Teljesítési jelentés Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Debrecen Hatvan u. 8-10. 4025 Teljesítési jelentés A Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területén az állami vízfolyások környezetébe illegálisan

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: IV. 65412015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf. 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRME5TERE Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xiv228-3612007 Előadó: Kis Béla Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804 E-maii:

Részletesebben

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS

SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS HÉB HUNGÁRIA ÉPÍTŐ ÉS BEFEKTETÉSI KFT. 1095 BUDAPEST, IPAR U. 7. B ÉP. VII. EM. 2. JÁNOSHALMA-MÉLYKÚT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT KEOP-1.3.0/09-11-2011-008 SZEPTEMBER HAVI JELENTÉS Kedvezményezett: Jánoshalma

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tiszavasvári Települési Szilárd Hulladéklerakó rekultivációjának utógondozási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról

TÁJÉKOZTATÓ. Tájékoztató az új iskola építéséről és a közbeszerzési eljárásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztató az új iskola

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma

7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 7. számú melléklet a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez A tényfeltárási záródokumentáció tartalma 1. Alapadatok a) Az érintett terület (a szennyezőforrás, a szennyezett terület) pontos lehatárolása,

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5.

Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása november 5. Vas megyei, és Vas megyét érintő közútfejlesztési projektek bemutatása 2015. november 5. 1 8. sz. főút és az M8-M9 gyorsforgalmi úti szakaszok 1.) M8 autópálya Országhatár Körmend Kelet közötti szakasz

Részletesebben

László Tamás (Golder Associates); dr. Soós Miklós (Auroscience Kft.); Lonsták László, Izing Imre (GeoConnect Kft.)

László Tamás (Golder Associates); dr. Soós Miklós (Auroscience Kft.); Lonsták László, Izing Imre (GeoConnect Kft.) László Tamás (Golder Associates); dr. Soós Miklós (Auroscience Kft.); Lonsták László, Izing Imre (GeoConnect Kft.) Nulla vegyértékű nanovas helyszíni előállítására alkalmas berendezés kifejlesztése és

Részletesebben

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás

Tárgy: Az állati hulladék ártalmatlanítási díj ához történő hozzájárulás Ikt. sz.: II. 4105/2013. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS JEGYZŐJE Békéscsaba, Szent István tér 7. Üg)dntéző: Dr. Urbán-Zsilák Klára, Dr. Deák Zoltán, Csukás Zsolt Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens

Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai. Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Árvízvédelmi fejlesztési munkák tapasztalatai Készítette: Ambrus Krisztián Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Árvízvédelmi referens Környezet és Energia Operatív Program Állami tulajdonú árvízvédelmi fejlesztések

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.

ALAPÍTÓI DÖNTÉSHOZATAL Tárgy: A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. SZ.: IV 394-3/20J5. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: Jdb Hiv. sz: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség H A T Á R O Z A T Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 52.198-2-5/2011. Ea.: dr. Balthazár Éva Kitka Gergely Tárgy: Einkaufs-Center Szeged G.m.b.H., Szeged Árkád bevásárlóközpont

Részletesebben

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén

Vízügyi hatósági feladatok a felszín alatti vizek területén Vízügyi szervezet felépítése BELÜGYMINISZTÉRIUM Vízügyi Helyettes Államtitkársága Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízügyi Igazgatóságok Országos Vízügyi Hatóság Területi Vízügyi Hatóságok OVF és VIZIGEK

Részletesebben

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe: címe: Telefonszáma:

KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT. (projekt megnevezése) Neve: Levelezési címe:  címe: Telefonszáma: Kormányhivatal (település) (utca/tér)..(ir.sz.) KÉRELEM KISAJÁTÍTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA IRÁNT (projekt megnevezése) I. KÉRELMEZŐ Neve: Címe / Székhelye: Bankszámlaszáma Képviselőjének Neve: Levelezési

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 232 - '.U2010. Előadó: Vass Csaba Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66)

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Talajvédelem-talajremediáció KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az Országos Környezeti Kármentesítési Program 51.lecke Célja A felszín alatti víz,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! Együttműködési megállapodás jóváhagyása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Alsó-Tisza vidéki

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének november 2-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 2-i ülésére Egyszerű többség Tárgy: Szennyvíz-beruházási projekttel kapcsolatos döntések Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Részletesebben

Környezeti kármentesítés előkészítése - tervezés Taszár üzemanyagtelepen és Mezőkövesd üzemanyagbázison (KEOP konstrukció)

Környezeti kármentesítés előkészítése - tervezés Taszár üzemanyagtelepen és Mezőkövesd üzemanyagbázison (KEOP konstrukció) Környezeti kármentesítés előkészítése - tervezés Taszár üzemanyagtelepen és Mezőkövesd üzemanyagbázison (KEOP - 7.9.0 konstrukció) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/59 1 Beszerzés tárgya: Környezeti kármentesítés

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 490/2015. Előadó: Edit Mell.: l db Hiv.: - Czigléczkiné Liszkai Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL

Részletesebben

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS

XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS XVIII. NEMZETKÖZI KÖZTISZTASÁGI SZAKMAI FÓRUM ÉS KIÁLLÍTÁS Szombathely, 2008. április 24. A HULLADÉKLERAKÓK REKULTIVÁCIÓS PÁLYÁZATÁVAL KAPCSOLATOS ANOMÁLIÁK Előadó: Déri Lajos ügyvezető SOLVEX Kft. TERVEZŐI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem.

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 13715-24-12/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Csókási Anita Tel.: +36 (62) 553-060/44127 Tárgy: MÁV Szolgáltató Központ Zrt., Szentes, kármentesítési monitoring

Részletesebben

{0rVszámú előterjesztés

{0rVszámú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere {0rVszámú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X., volt l. sz. törzsgyári agyagbánya területén vízjogi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARMESrERÉrŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VII. 201-446/2014. Előadó: Gergely Tamás Mell.: 1 db sze rződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem.

H A T Á R O Z A T. monitoring záródokumentációt elfogadom, és a kármentesítést befejezettnek tekintem. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 43187-8-13/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Király Dániel Koczkáné Kristó Gyöngyi Nagy Eszter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Vásárhelyi Róna Kft., Hódmez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 15-én tartandó rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Kerékpárút építésére vonatkozó pályázat benyújtása Iktatószám:

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS. Békéscsaba, Szell' István lér 7. NYILVANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MECYEI JOCÚ VAROS POLcARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szell' István lér 7. Ikl. s:.: IV. 923-5.12009. Elóllt/ó: Leszkóné Pataki Ágnes Mell.:] db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf J12. Telefoll: (66) 523-SOl

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS Kérdőív Kelt: Kitöltötte: Beosztás, telefon, telefax: 1. Biztosított neve címe: 2. Tevékenység ismertetése: Mutassa be a telephelyen végzett tevékenységet Kérjük,

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 435/2015. Előadó:Tarné Stuber Éva / Kucseráné dr. Krizsán Gyöngyi Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Előterjesztés BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTEJlÉTőL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 669-2/2012. Előadó: Márton László Mell: 2db Postacím: 5601 Pl 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány

Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány Bakó Krisztina Környezettudományi szak Környezet-földtudomány szakirány A vizsgálat tárgya: pakurával szennyezett, majd kármentesített terület A vizsgálat célja: meglévő adatok alapján végzett kutatás

Részletesebben

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére

Békéscsaba, Szent István tér 7. Előterjesztés. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szeptember 29-én tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 342-312015. Előadó: Moravszkyné Kalcsu Gizella Mell.: 1 db térkép, 4 db fotó, Hiv.sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 228-2012015. Előadó: Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601Pf112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

1. sz. szerz. mód. Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének területén

1. sz. szerz. mód. Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének területén 1. sz. szerz. mód. Kármentesítési monitoring rendszer üzemeltetése Eger, Ipari park 9847 hrsz. és környékének területén Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) FAX: (06-32) JAVASLAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) 460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-30/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. JAVASLAT a pásztói hulladékgazdálkodási

Részletesebben

A K. É /2013. iktatószámú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/97

A K. É /2013. iktatószámú hirdetmény módosítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/97 A K. É. 13060/2013. iktatószámú hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/97 1 Beszerzés tárgya: A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet 26-28. szerinti,

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Szám: 13062-13-11/2014. Ügyintéz : Berényi András Dr. Séra Judit Tárgy: MOL Nyrt. kardoskúti reptéri iszaptározó - monitoring záródokumentáció

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 11. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ügyiratszám: 01/69127-14/2013 Tárgy: Szeged város helyi jelentőségű természeti területeinek és emlékeinek védelméről szóló 35/2009. (XI. 11.) Kgy. rendelet

Részletesebben

MŰSZAKI BEAVATKOZÁSI ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ

MŰSZAKI BEAVATKOZÁSI ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Debrecen Hatvan u. 16. 4025 MŰSZAKI BEAVATKOZÁSI ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ a Püspökladány külterület 087/10. hrsz. alatti sertéstelepen található

Részletesebben

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja:

1. Ismertesse a projekt keretében megvalósítandó beruházást : 2. A beruházás kivitelezése várható megkezdésének és befejezésének időpontja: Formanyomtatvány tulajdonosi(vagyonkezelői) hozzájárulás kéréséhez (a pályázói nyilatkozatok című rész a formanyomtatvány részét képezi) szélessávú hálózatok fejlesztésére irányuló pályázatok vagyonkezelői

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A KvVM beruházásában 2004. decemberében indított kármentesítési projektek

A KvVM beruházásában 2004. decemberében indított kármentesítési projektek A KvVM beruházásában 2004. decemberében indított kármentesítési projektek 1 Gyomaendrőd, Nagylapos 02392/7, 02392/9 és 02392/14 hrsz-ú terület - műszaki beavatkozás Szerződéskötés időpontja: 2005. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére

TÁRGY: Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET : 2 db TÁRGY: Javaslat az Ipari Park fejlesztési területén ingatlan értékesítésére E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel!

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősitett többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOCÚ VAROS POLGÁRMESTERE Békéscsaba, Szenl István tér 7. Ikl. SZ.: IV. 560/2010. Előadó: Liplók Margil Mell.: lrósbeli szakvélemény Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól

Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól Lakossági tájékoztató az összevont engedélyezési eljárás szabályairól 1.) Milyen esetben lehet összevont engedélyt kérni? Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó

Részletesebben

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG Hantken M. u. 8. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 738 760 FAX.: 06 33 738 763 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.

DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG Hantken M. u. 8. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 738 760 FAX.: 06 33 738 763 E-MAIL : JEGYZO@DOROG. DOROG VÁROS JEGYZŐJE 2510 DOROG Hantken M. u. 8. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 738 760 FAX.: 06 33 738 763 E-MAIL : JEGYZO@DOROG.HU Beadvány tárgya: Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról A 358 / 2008

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKf.."SCSABA MEGfEJ JOGÚ varas POLCÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. Ikl. sz.:1v.855-612009. Elűadó:Czigléczkiné Liszkai Edil Mell.:2 db Hiv. sz.: Postacím: 560/ Pf 112. relefoll: (66) 523-801

Részletesebben

Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezésére

Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési engedélyezési- valamint kiviteli tervdokumentációjának áttervezésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Polgármestere 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerületi Rendőrkapitányság építési

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI 630/2012. Előadó: Petrovszki Zoltán Mell.: szerződésmódosítás Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013)

Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Szervezeti és szakmai változások, beleértve a felszín alatti vizekkel foglalkozó közigazgatási tudományos és kutató intézményeket (1993-2013) Jelinek Gabriella Főosztályvezető-helyettes Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. SZEPTEMBER 24-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-9/2015. MELLÉKLET: 5 db TÁRGY: Tájékoztató Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

III. Vízbázisvédelem fázisai

III. Vízbázisvédelem fázisai III. Vízbázisvédelem fázisai Horváth Szabolcs okleveles hidrogeológus mérnök Igazgató Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Üzletág Aquaprofit Zrt. Az előadás tartalma 1. Diagnosztikai fázis 2. Biztonságba

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2012. november 22-én Magyar Horizont Energia Kft.

Részletesebben