JELENTÉS a Nyugat-dunántúli környezetvédelmi beruházások ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Nyugat-dunántúli környezetvédelmi beruházások ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Nyugat-dunántúli környezetvédelmi beruházások ellenőrzéséről október

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3 Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-7-034/2002. Témaszám: 595 Vizsgálat-azonosító szám: V0028 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Hegedűsné dr. Műllern Veronika főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Papp Sándor osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Beck Miklós számvevő Csóry Györgyné számvevő tanácsos, tanácsadó Dr. Horváth Erika számvevő gyakornok Kalmár István számvevő tanácsos Dr. Mohácsi Istvánné számvevő tanácsos Sinka Zoltán számvevő gyakornok A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: Az ÁSZ ebben a témában eddig vizsgálatot nem folytatott le. Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A levegő védelmét szolgáló jogszabályi és szervezeti háttér A levegővédelmet szolgáló jogszabályi háttér A levegőminőségi és a kibocsátási mérések és ellenőrzések szervezeti háttere Az érintett régió levegőszennyezettségének okai, a befolyásoló tényezők változásának tendenciái A központi forrásokból származó környezetvédelmi támogatások A nemzetközi, ezen belül a szomszédos országokból érkező támogatások kezelését biztosító jogszabályi, illetve költségvetési intézményi háttér A városi energia koncepciók elkészítése, végrehajtása A koncepciók elkészítésének folyamata A koncepciók pénzügyi háttere A koncepciókban lefektetett energia-korszerűsítési és levegőminőség védelmét szolgáló célok teljesülése Az energiakoncepciókban megjelent fő célkitűzések A koncepciókban foglalt javaslatok teljesülése A koncepciók javaslataitól függetlenül hozott intézkedések A koncepciókban javasolt környezetvédelmi célkitűzések teljesülése A levegő szennyezettségének és minőségének javítását célzó beruházások Fűtés korszerűsítését célzó beruházások Gázüzemre való átállást célzó beruházások Biomassza fűtőművek építését célzó beruházások Energiamegtakarítást célzó beruházások Villamos energia felhasználást csökkentő beruházások Primer energia felhasználás csökkentését célzó beruházások Osztrák cégek további megbízásai A koncepciók végrehajtásának, a beruházások megvalósításának a levegőminőség és levegő szennyezett-ség mutatóira gyakorolt hatása A károsanyag kibocsátás (emisszió) mutatóinak alakulása Az imisszió mutatószámainak alakulása 36

4 MELLÉKLET 1. számú melléklet: Kimutatás az önkormányzatok tanulmányterveihez igényelt és kifizetett pályázati összegeiről 2. számú melléklet: A beruházások főbb adatai 3. számú melléklet: A beruházások pénzügyi adatai 4. számú melléklet: A környezetvédelmi és vízügyi miniszter észrevétele FÜGGELÉK 1. számú függelék: A koncepciók elkészültének és pénzügyi hátterének adatai 2. számú függelék: Az egyes városokra vonatkozó a koncepciókban rögzített energetikai és légszennyezettségi adatok részletezése 2

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁNTSZ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat EHP Energia Hitel Program EKFM Energetikai, Környezetvédelmi és Faipari Mérnöki Kft. GM Gazdasági Minisztérium IKIM Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium KöM Környezetvédelmi Minisztérium KWI Kapustra és Wildburger G.m.b.h. OKTH Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal Ökoplan Ökoplan Energietechnische Ökologische Beatungs und Planungs G.m.b.h. SZTKFT Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. t.r.b. I.C. Interdiscipälinare Consulenten ZT G.m.b.h.

6 4

7 JELENTÉS a Nyugat-dunántúli környezetvédelmi beruházások ellenőrzéséről BEVEZETÉS A Környezetvédelmi Minisztérium A nagy távolságra jutó, határokon átterjedő légszennyezésről szóló Genfi Egyezmény című évi kiadványa alapján a környezeti károk növekvő mértéke fokozottan igényli a környezetszennyezés csökkentését, illetve a növekedése ütemének mérséklését. A levegőt szennyező kibocsátási források természeti eredetűek, illetve emberi tevékenységből - főként tüzelőanyag felhasználásból - származnak. A légszennyezés nem ismer határokat, terjedése nem áll meg az országhatárokon. A légköri folyamatok révén a légszennyező anyagok káros hatásaikat nem csak keletkezésük környezetében fejtik ki, hanem attól nagy távolságra, akár több ezer kilométerre is. A helyzet javítására csak széles nemzetközi együttműködés keretében van lehetőség. A légköri környezet védelmére szolgáló első nemzetközi megállapodást 1979-ben Genfben fogadták el. A magyar környezetvédelemre vonatkozó jogi szabályozás alapjait és ezen belül a levegő tisztaságának védelmét a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény (Kvt.) biztosítja, a részletes szabályozás kormány- és miniszteri rendeletek, illetve rendelkezések útján valósul meg. Az Osztrák Köztársaság - környezetfejlesztési törvénye alapján 1996-tól támogatást nyújtott Magyarország nyugati határvidékén fekvő városainak olyan energiakoncepciók kidolgozásához, amelyek Ausztria számára környezeti szempontból kedvezőbb helyzetet eredményezhetnek (a magyar fél által benyújtott pályázat kidolgozását az osztrák állam finanszírozta és közvetlenül a pályázatot készítő osztrák cég(ek)nek fizette ki). A program és év között 5 magyar város (Szombathely, Sopron, Körmend, Mosonmagyaróvár Csorna), köztük a szombathelyi FALCO Rt. 7 projektjét támogatta, összesen 13,768 millió ATS összegben. A projektek döntően az érintett városok környezetvédelmi feladatait, az energiafelhasználás optimalizálását, korszerűsítését, valamint a javasolt beruházások megvalósíthatósági tanulmányát foglalták magukban. A program Ausztriában a Környezetvédelmi Minisztériumhoz tartozott, a kifizetések és az elszámolások kezelő szerve egy osztrák pénzintézet, a Kommunalkredit AG volt. Az osztrák támogatásból elkészült tanulmányok alapján megvalósult beruházások forrásaként a hazai lehetőségeken belül az önkormányzati saját erőn és a lakossági hozzájáruláson kívül a környezetvédelmi és a gazdasági tárca célelőirányzatai, valamint a nemzetközi pályázatokon elnyerhető támogatások (például Phare) jöhettek szóba.

8 A két ország számvevőszékének elnökei a február i határmenti találkozón megállapodtak a határokon átnyúló környezeti kérdések egyidejű, egymástól független vizsgálatában. Az Osztrák Számvevőszék a Környezetvédelmi Minisztérium tevékenységét 2002-ben vizsgálja. Jelentésében be kívánja mutatni a magyar településeknek nyújtott környezetvédelmi támogatások eredményességét. A vizsgálathoz két lépésben kapcsolódtunk. Az osztrák támogatással készített projektek megvalósulásáról részletes adatokat szolgáltattunk februárjában. A jelen ellenőrzésünk célja annak értékelése volt, hogy hogyan valósultak meg az Osztrák Köztársaság által pénzügyileg támogatott energiaracionalizálási és környezetvédelmi projektek, és a megvalósult beruházások mennyiben csökkentették a környezetterhelést, illetve milyen jellegű energiakorszerűsítést és energia megtakarítást eredményeztek. Egyidejűleg áttekintettük a szomszédos országokkal való környezetvédelmi együttműködés hazai szabályozását. Az ellenőrzés 13 megvalósult, illetve befejezés előtt álló, valamint négy előkészületben levő beruházásra irányult. Helyszíni ellenőrzést végeztünk az öt érintett város polgármesteri hivatalaiban, a Környezetvédelmi Minisztériumban, az Észak-dunántúli és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségeknél. Tájékozódás céljából megkerestük a Gazdasági Minisztériumot, illetve az Energiaközpont Kht-t, a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetét, az Országos Meteorológiai Szolgálatot, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-t, és adatokat kértünk. Vizsgálatunk során figyelembe vettük a Környezetvédelmi Minisztérium év elején lefolytatott átfogó ellenőrzésének vonatkozó megállapításait. Az osztrák támogatás hasznosulását a teljesítmény-ellenőrzés módszerével értékeltük. A megvalósult beruházások energia korszerűsítési és megtakarítási hatását hatékonysági, míg a környezetre gyakorolt hatását eredményességi szempontból értékeltük. A ráfordítások hatékonyságának megállapításához az energiamegtakarítások mértékét és a megtérülési időt vettük alapul. Az eredményesség alapjául a koncepciókban célként rögzített indikátorok és a környezetvédelmi hatóságok méréseinek, valamint az üzemeltetők bevallásainak az adatai szolgáltak. Összevetéssel értékeltük - ahol adatok rendelkezésre álltak - a szennyező források beruházások előtti és a megvalósítást követően mért káros anyag kibocsátási adatait. A tervezett, illetve folyamatban lévő beruházásoknál a választott műszaki megoldás révén elérhető környezetszennyezés csökkentésének várható mértékét mutattuk be. Az ellenőrzés az január május 10. közötti időszakot fogta át. Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (5) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (3) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 92. (2) bekezdése alapján került sor. A jelentést véglegezés előtt egyeztettük a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel, aki az abban foglalt megállapításokra észrevételt nem tett. (4. sz. melléklet) 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A környezet és ezen belül a levegőtisztaság védelmét az osztrák támogatásból finanszírozott energiakoncepciók készítése, illetve megvalósulása idején a környezet védelmének általános szabályairól szóló, többször módosított törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei szabályozzák. Az érintett magyar városok levegőszennyezettségének javítását célzó tanulmányok készítésére irányuló osztrák kezdeményezés és annak magyar részről történt kedvező fogadtatása megfelelt a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésre vonatkozó, Genfben, az év november hó 13. napján aláírt NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY szellemének. Ebben az aláíró országok így Ausztria és Magyarország is - vállalták, hogy közösen lépnek fel a környezeti szennyezések ellen. A felajánlás önkormányzatok általi elfogadásának alapját az önkormányzatokról illetve a környezetvédelem általános szabályairól szóló törvények biztosították. Az önkormányzatok az önkormányzati törvény és a Ptk. által biztosítottan magánjogilag is önálló jogalanyok, ennél fogva befogadhatnak a feladatstruktúrájukba illeszthető, pl. környezetvédelmet célzó tanulmánykészítésre irányuló kezdeményezéseket. Az önkormányzati törvény nagyfokú önállóságot biztosít számukra a közszolgáltatási feladatok kiválasztásában és megvalósításában. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szintén kitér az önkormányzatok környezetvédelmet érintő feladataira. A vizsgálatban érintett öt magyar város osztrák cégektől, illetve külső információk alapján értesült a pályázati lehetőségről. Az adott városokra vonatkozó energiakoncepciókat az ajánlattevő cégek készítették el, amit a Kommunalkredit osztrák pénzintézet finanszírozott. Az öt város energiakoncepcióját (a FALCO Rt. támogatása nélkül) az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium Ökofond alapjából finanszírozták. Erre a célra összesen 11,975 millió ATS-t fordítottak. A kifizetések ütemezése városonként eltérő volt. Szombathely Energetikai Főtervére a szerződésben rögzített összeg 70 %-át fizették ki. A kifizetések során, pl. Körmend és Csorna városokban a helyszínen nem tisztázható pénzügyi konstrukciók is előfordultak (pl. odavisszautalás, vállalás nélküli önrész kifizetés). Egyéb dokumentumok hiányában ennek tisztázása csak az osztrák cégeknél lehetséges. Az önkormányzatok nem fordítottak kellő figyelmet az eljárással kapcsolatos dokumentumok kezelésére. Az eljárás menetének (pl. szerződések), valamint a környezetvédelmi, illetve energetikai célkitűzéseknek az értékelését (pl. pályázatok) az alátámasztó dokumentumok hiánya korlátozta. Az Osztrák Számvevőszék előzetes véleménye szerint a koncepciók készítése nem volt szabályszerű, ezt vizsgálatunk is megerősítette. Erre utal, hogy az elő- 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK készítő szakasz (pl. szerződéskötés) eljárási folyamata városonként eltérő volt, az önkormányzatok az osztrák cégek útmutatása alapján jártak el, a megbízásokat versenyeztetés nem előzte meg. (A pályáztatás osztrák eljárási rendjéről ismereteink nem voltak.) Szombathely város Energetikai Főterve a Világbank által finanszírozott országos program keretében készült el, a tanulmány kidolgozását az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium irányította. A finanszírozásba a Kommunalkredit is bekapcsolódott. Az elkészült koncepciókat két város képviselő-testülete nem tárgyalta meg, ennek ellenére az abban javasolt beruházásokat megvalósították. A koncepciók javaslatai az ajánlatokban és a pályázatokban foglalt előzetesen kijelölt feladatokhoz és célokhoz igazodtak. Ezek hangsúlyozottan az energiagazdálkodás korszerűsítésére, kisebb részben és közvetetten a környezet javítására irányultak. A marketing és kommunikációs javaslatok a racionális energiagazdálkodás széles körben való elterjesztésének szükségességére mutattak rá. A gázfűtésre való átállást a kibocsátott károsanyag mennyiség és a fajlagos költségcsökkentés, a biomassza fűtőanyag használatát a hagyományos tüzelőanyagokkal szembeni előnye, az ún. üvegház-hatás kialakulásához vezető széndioxid kibocsátás csökkenése, valamint a helyben rendelkezésre álló tüzelőanyag mennyisége is alátámasztotta. A napenergia hasznosítása és a közvilágítás korszerűsítése, valamint az épületek utólagos szigetelése a primer energiahordozók igénybevételének csökkentését célozta. A javaslatok megvalósulása eltérő képet mutat. A városok környezeti javulását célzó marketing és kommunikációs jellegű javaslatokat az érintett önkormányzatok nem minősítették feladatkörükbe tartozónak, a végrehajtásukhoz szükséges forrásokat biztosítani nem tudták. A javaslatok koncepciókban való megjelenése az osztrák és a magyar fél közötti kommunikáció hiányosságára utal. A konkrét beruházási javaslatokon belül az önkormányzatok az azonnali eredményt hozókat helyezték előtérbe. Az összességében kedvező fogadtatáson még az sem változtatott, hogy Sopron - a javaslatok városi tervekbe történt beépítése mellett -, a fűtőmű építésére, illetve a napkollektor telepítésére vonatkozó javaslatot elutasította. A városok 13 beruházást kezdtek el, illetve valósítottak meg, ezek összege 640,1 millió Ft. A 10 megvalósult beruházás 402,9 millió Ft-ba került, 3 pedig még folyamatban van. Az előkészítési fázisban lévő 4 legnagyobb összegű beruházás közül 3 tervezett összege millió Ft, egynek költségtervezete még nincs. Három beruházás biomassza fűtőmű építését célozza, vagyis az önkormányzatok kedvezően fogadták az erre irányuló javaslatokat. A projektek finanszírozása több különböző forrásból történt. A koncepciók elkészítését az osztrák támogatás finanszírozta, az azokban foglaltak végrehajtásának fedezetét az önkormányzatok biztosították. A megvalósult, illetve folyamatban levő beruházások finanszírozásában a közvetlen önkormányzati forrás mindössze 3,2 millió Ft volt, a forráshiány áthidalására az önkormányzatok 188,9 millió Ft hitelt és 7,4 millió Ft visszatérítendő támogatást vettek igénybe. A megvalósulást 27 millió Ft állami támogatás és az egyéb forrásokon belül 27 millió Ft lakossági hozzájárulás is segítette. A legnagyobb összeget, 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 357,8 millió Ft-ot az önkormányzati tulajdonú cégek biztosították. Források hiányára utal, hogy először a kisebb összegű beruházásokat kezdték meg. A beruházások közül hat érte el a közbeszerzési törvényben foglalt értékhatárt, ebből két esetben volt közbeszerzési eljárás, két esetben a beruházást az üzemeltető maga hajtotta végre. Ugyancsak két esetben a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó törvényi előírások mellőzésével kötöttek szerződést (versenyeztetés, illetve közvetlen szerződéskötés). Az önkormányzatok a koncepciók megvalósításának folyamatában a tervezést végző osztrák cégeknek további megbízást adtak szakértői és bonyolítói tevékenység elvégzésére. Körmenden és Mosonmagyaróváron a közvilágítás korszerűsítésében, Szombathelyen a biomassza fűtőművel kapcsolatos munkálatokban vettek részt. Mosonmagyaróváron a közvilágítás korszerűsítéséhez szükséges eszközök beszállítását is osztrák cég végezte. A koncepciókra fordított osztrák támogatás hasznosulását jelzi a beruházások megvalósításával elért energia és pénzügyi megtakarítás, valamint a levegő minőségének a javulása. Az energiamegtakarítást célzó beruházásoknál (pl. közvilágítás korszerűsítése) a teljesítményben számított megtakarítás 50 % feletti, a megtérülés az üzemi ráfordításoknál átlagosan 5-8, a közvetlen energia költségeknél kb. 10 év alatti. A tanulmányok az energiamegtakarításon túl az energiatermelőhely károsanyag-kibocsátásának csökkenését is prognosztizálták. A környezetvédelmi célú beruházásoknál (pl. gázfűtésre való átállás) az újonnan bevezetett energiahordozó alacsonyabb fajlagos költségszintje pénzügyi megtakarítást is eredményezett. A beruházásoknak a levegőre gyakorolt hatását már nem lehet ilyen egyértelműen értékelni. A koncepciók Mosonmagyaróvár kivételével a városra vonatkozó legjellemzőbb levegőterhelési és légszennyezettségi bázisadatokon túl a környezetvédelmi céloknak megfelelő konkrét elvárásokat nem fogalmaztak meg. A károsanyag-kibocsátást a beruházást követően mérésekkel nem ellenőrizték. A levegő terhelés csökkenése mindössze egy, a javaslatok között nem szereplő beruházásnál mutatható ki az átalakítást megelőző kibocsátási adatokkal való összehasonlíthatóság alapján. A vizsgálatba vont városok levegő terhelési adatai a környezetvédelmi felügyelőségek mérései szerint javultak. Ez azonban nem hozható szoros összefüggésbe a koncepciók alapján megvalósult beruházásokkal, mivel a vezetékes gázfűtésre való áttérés a koncepciótól függetlenül a városokban a kibocsátott károsanyagok csökkenését, illetve az egyes összetevők mértékének, arányának a változását vonta maga után. Az adott régiókban nyilvántartott több ezres levegőszennyező pontforrás egyikén megvalósított beruházás következtében elérhető károsanyag kibocsátás csökkenés alig vagy egyáltalán nem mutatható ki a határmenti terület levegőminőségében. A légszennyezettségi adatok alapján a városok levegőminősége a vizsgált időszakban némiképp javult. Mosonmagyaróváré és Soproné megfelelő maradt, Szombathelyé a korábbi szennyezett minősítésről mérsékelten szennyezettre

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK változott. Két szennyezőanyag (kéndioxid és ülepedő por) mutatói az országos átlaggal megegyezően határérték alatt maradtak. Ugyanakkor - elsősorban a közlekedéssel összefüggésben a nitrogéndioxid koncentráció Mosonmagyaróváron és Sopronban az M 1 autópálya közelsége miatt többször túllépte az egészségügyi határértéket. Ezeknek az eseteknek a száma azonban a vizsgálatba vont régióban folyamatosan csökken. A levegő minőségének javulása elsősorban hazánkban érzékelhető. A Csorna városra készített tanulmány szerint Ausztriában is kismértékű javulás jelentkezhet. Az uralkodó szélirány gyakorisága, illetve az osztrák határ távolsága (25 km) miatt Ausztriába a károsanyag-kibocsátás 10%-a jut. A Körmendre készített tanulmány alapján a legkedvezőtlenebb hatás a kibocsátó forrástól délre, max. 120 méter távolságban várható. A koncepciók adatbázisai a további fejlesztésekhez alapként szolgálhatnak, szellemi tőkeként a jövőben is hasznosíthatóak. Az előkészület alatt álló beruházásoknál a technikai fejlődés és a jogszabályi változások felvetik a koncepciók időszakos aktualizálásának szükségességét. A koncepciókban a városok tágabb környezetét érintő, nem kizárólag önkormányzati feladatkörbe tartozó javaslatok is megjelentek. Ilyen javaslat volt pl. az energiahordozó-váltás hatása a környezetszennyezésre és ennek népszerűsítése. A KöM a kétoldalú kapcsolatok koordinálásában nem vett rész, annak ellenére, hogy a minisztériumot két város is megkereste. Szombathely Energetikai Főterve világbanki kezdeményezésre, minisztériumi közreműködés mellett készült el, ami ugyancsak az érintett tárcák jövőbeni együttműködésének a szükségességére hívja fel a figyelmet. Az Osztrák Számvevőszék Elnöke levélben tájékoztatta a Magyar Állami Számvevőszék Elnökét az Osztrák Környezetvédelmi Minisztérium konkrét beruházások támogatására irányuló szándékáról. A vizsgálat tapasztalatai szerint az önkormányzatok részéről fokozott igény mutatkozik - elsősorban visszatérítési kötelezettség nélküli - támogatási lehetőségek iránt. A magyar környezetvédelem javítását célzó osztrák támogatás - megfelelő keretben kiegészülve a magyar támogatási rendszer forrásaival - hatékonyan szolgálná a környezetvédelmi beruházások megvalósulását. Ennek feltétele a környezetvédelmi beruházásokat célzó források komplex kezelésének megoldása. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek: A regionális környezetvédelmi feladatok megvalósítása érdekében fokozottabban működjön közre a kétoldalú kapcsolatok koordinálásában, a kezdeményezések felkarolásában, szervezze meg a források hatékony és koncentrált felhasználását. Vegye fel a kapcsolatot az Osztrák Környezetvédelmi Minisztériummal és tájékozódjon a várható magyarországi támogatásokról. 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a vizsgálatban érintett önkormányzatok polgármestereinek: 1. Gondoskodjanak a beruházások előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos dokumentáció egységes és hiánytalan kezeléséről. 2. Intézkedjenek a koncepcióban foglalt javaslatok, valamint adatbázisok szükség szerinti aktualizálásáról és kísérjék figyelemmel a megvalósulásukat 3. Fordítsanak kiemelt figyelmet a beruházásokra vonatkozó szabályok, különösen a közbeszerzésre és a szabadkézi vételre vonatkozó jogszabályok betartására.

14 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A LEVEGŐ VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYI ÉS SZERVEZETI HÁTTÉR 1.1. A levegővédelmet szolgáló jogszabályi háttér A levegőtisztaság-védelem alapjait a környezet védelmének általános szabályairól szóló (2000-ben módosított) évi LIII. tv. biztosítja. Fontos kiegészítő szabályokat tartalmaz az egészségügyről szóló évi CLIV törvény. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló évi XI. törvény a légszennyezettséggel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezeti hátterét jelöli ki. Az egészségügyről szóló évi CLIV tv. 45. (1) a környezet egészségkárosító hatásainak vizsgálatával és a megelőzés lehetőségeinek feltárásával összefüggő feladatokat a környezet- és település-egészségügy feladatává jelöli ki. A tv a tiltja a talaj, a vizek és a levegő fertőzését, illetőleg az ember egészségét veszélyeztető mértékű szennyezését. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról (ÁNTSZ) szóló tv. 4. (1) a. pont szerint az ÁNTSZ feladata a légszennyezettség (immisszió) egészségügyi határértékeinek megállapításában való közreműködés, a légszennyezettség rendszeres közegészségügyi értékelése. A levegőtisztasággal kapcsolatos szabályokat a levegőtisztaság védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet rögzítette, a vizsgált időszakban közepéig - ez képezte bázisát a további rendelkezéseknek. Az MT rendelet az ország területét a védelem megkívánt szintjéhez igazodva védett és kiemelten védett területek kategóriába sorolta. A kiemelten védett területre (pl. természetvédelmi terület, gyógy- és üdülőhelyek) az egészség- illetve a környezet védelme érdekében a legalacsonyabb határértékek vonatkoztak. A többi terület a védett I-II. kategóriába tartozott. A II. kategóriába tartoztak a lakott és a kiemelten védett területekkel közvetlenül nem érintkező ipari, illetve mezőgazdasági nagyüzemi telepek, ezekre enyhébb levegő tisztasági követelményeket lehetett meghatározni. Erre az érintett önkormányzatok képviselő testülete volt jogosult. A vizsgált régióban a gyógy- és üdülőhelyek védelme érdekében Sopronban volt kijelölt kiemelten védett terület. Sopron egyéb részei, illetve Csorna és Mosonmagyaróvár a védett I. kategóriába tartozott. Sopronban a képviselő testület tavaszán a védett II. kategória eltörléséről határozott. Az MT rendelet a levegőminőségi (imissziós) határértékek vonatkozásában is differenciált határértéket állapított meg. A kibocsátási (emissziós) határ- 12

15 értékekre vonatkozó előírásokon belül területi, illetve technológiai kibocsátási határértéket különböztetett meg. Ezekre differenciált alkalmazást írt elő. A kevésbé szennyezett területek további elszennyeződése, illetve a súlyosan szennyezett területek javulása érdekében a rendelet előírta, hogy a két határérték közül mindig a szigorúbbat (kisebbet) kell alkalmazni. A rendelettel az egyes légszennyezők által kibocsátható szennyező anyag mennyiségét és a bírságolás alapjául is szolgáló tényleges kibocsátás ellenőrzését az önbevallás rendszerével valósította meg. A kötelezettség teljesítése adatbevallásra, alapbejelentésre, illetve a változások bejelentéseire terjedt ki. Az alapbejelentés olyan légszennyező anyagokra vonatkozott, amelyek mérésére országos, illetve ágazati szabvány előírások rendelkezésre álltak. A változás bejelentését a kibocsátási határérték módosulását eredményező változás esetén (pl. légszennyező forrás magasságának változása) 30 napon belül, a mérési szabvány alá tartozó anyagnál év végén kell megtenni. Az évi LIII. törvény évi módosítását a kapcsolódó joganyagok aktualizálása követte. Az MT rendelet hatályon kívül helyezését követően annak a helyébe a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet lépett. Az önbevallás rendszere továbbra is az adatszolgáltatás alapját képezte, fennmaradt az alapbejelentési kötelezettség (légszennyező anyagokra), új elemként jelentkezett a légszennyezés mértékére vonatkozó éves bejelentés. A rendelet a légszennyezettség mértéke alapján 5 betűvel jelölt zónát állapított meg, ezeken belül ökológiailag sérülékeny területek kijelölését engedte meg. A kibocsátási (emissziós) határértékek megállapítására egy új alapfogalom az elérhető legjobb technika bevezetése szolgált. A pontforrások emisszióját a korábbiaktól eltérően a térfogatáram és egy kibocsátási koncentráció megadásával határozza meg, új mértékegysége a korábbi kilogramm/óra helyett kifejezett mg/nm 3. A kormányrendelet 3. -a pontosította a levegőre vonatkozó két fontos mutató értelmezését: levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása; légszennyezettség (immisszió): a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését. Az MT rendelet a határértékek meghatározását a népjóléti miniszter feladatává tette. A légszennyező anyagokról, a levegőminőségi határértékekről és a légszennyezettség méréséről szóló 17/1993. (VIII. 25.) NM rendelet intézkedett. A kormányrendelet hatálybalépését követően a levegő legfontosabb összetevőire vonatkozó követelményeket az NM rendeletet hatályon kívül helyező, a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet írta elő.

16 Az EU környezetpolitikájának alapja a szennyezés megelőzése, illetve csökkentése, de szintén nagy hangsúly helyeződik a megfelelő információcsere biztosítására. Ezért a kormányrendelet új feladatként írta elő a légszennyezettségi vizsgálatokat végző állami szervezetek számra az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer felé történő adatszolgáltatást. Előírta az állami és nem állami mérőhálózatok egymás közötti adatcsere-rendszer kialakítását, illetve a szabályozás megteremtését, a légszennyezettségi adatok nyilvánosságának, valamint a környezetvédelmi miniszter nemzetközi adatszolgáltatásainak kötelezettségét. Az EU környezetvédelmi szabályozásának fő irányvonala a fenntartható fejlődés megvalósítására való törekvés, ezen belül a környezetre legnagyobb hatást gyakorló energiapolitika. Az ipar és energetika területén alapvető cél a kibocsátások csökkentése, vagyis a megelőzés. A káros hatások teljes, illetve részleges semlegesítéséhez a fűtési energiaigény csökkentése, a kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezések és megfelelő tüzelőanyagok alkalmazása szükséges. Ennek eszköze a határértékek megállapítása és rendszeres ellenőrzése. Hazánkban a fenti törekvések a fűtő- és tüzelőberendezések légszennyező hatásainak korlátozását szakágazati rendeletekben meghatározott kibocsátási határértékek szabályozásával és korlátozásával biztosították. Ez a kör 2001-től szélesebb szabályozást nyújtott a korábbinál alacsonyabb bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezésekre vonatkozó előírások lefektetésével. A 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet az 50 MWth-nál kisebb, de 140 KWth-nál nagyobb tüzelőberendezéseket is hatálya alá vonta A levegőminőségi és a kibocsátási mérések és ellenőrzések szervezeti háttere A levegőminőség mérésével, ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörök és feladatok februárjáig megosztottak voltak. A környezet védelméről szóló évi LIII. tv. a környezet állapotának elemezését és értékelését a környezetvédelmi miniszter feladatává tette. Ennek érdekében a minisztérium a környezeti állapot figyelemmel kísérésére mérő, értékelő és ellenőrző hálózatot létesít és működtet. Ugyanezen feladatot rögzíti a környezetvédelmi miniszter feladat - és hatásköréről szóló 158/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet is. A települések légszennyezettségének rendszeres ellenőrzését 2001 előtt az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló évi XI. tv. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) feladatává tette. A levegő állapotának nyomon követésére az Országos Imisszióvizsgáló Hálózat manuális mérőrendszere (RIV) és monitorállomásai szolgáltak. Az imisszió mérése nem teljes körűen megoldott. RIV mérőpont a vizsgált városok közül Szombathelyen, Sopronban és Mosonmagyaróváron található. Csornán és Körmenden mérőállomás nincs. 14

17 Az ÁNTSZ által mért adatokat a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete összesítette és értékelés nélkül félévente továbbította a Környezetvédelmi Minisztériumba. A 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet a helyhez kötött légszennyező források légszennyező-anyag kibocsátásával kapcsolatos feladatok ellátására az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatalt (OKTH) jelölte ki. A légköri háttérszennyezettség mérését az Országos Meteorológiai Szolgálat látta el. A tevékenységbe a vizsgálatba vont térségben a környezetvédelmi felügyelőség is bekapcsolódott. A mérőhálózatok közötti adatforgalmi rendet, az adatcserét, az adatfeldolgozás és értékelés módját rendelet nem szabályozta. A Környezetvédelmi és az Egészségügyi Minisztérium közötti adatcserét együttműködési megállapodás alapján látták el. A mérések adatait a KöM kezelte és értékelte, ezeket évente kiadvány formájában tette közzé. A 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a káros anyagot kibocsátó forrás tevékenysége és hőteljesítménye alapján jelölte ki az önbevallások kezelésére hivatott szervezetet. A jogszabály értelmében, levegővédelmi ügyekben első fokon a környezetvédelmi felügyelőség, illetőleg e rendeletben meghatározott esetekben, a települési önkormányzat polgármestere illetve jegyzője jogosult eljárni. A 120 KW feletti üzemi hőtermelő berendezések légszennyező anyag kibocsátását 2001 közepéig a környezetvédelmi felügyelőségek mérték, és elvégezték az üzemi technológiákból származó több mint 100 légszennyező komponens adatainak nyilvántartását, ellenőrzését. Ezt a feladatot a szolgáltatók vonatkozásában a települések jegyzői végezték el. A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés szerint a bevallási kötelezettség a 120 KW alatti tüzelőberendezésekre nem vonatkozott. A környezetvédelmi felügyelőség határozatban állapíthatja meg - a helyhez kötött légszennyező források tekintetében - a kibocsátási határértékeket, levegővédelmi követelményeket, valamint ezek ellenőrzési módját és gyakoriságát. Ennek ellátására mérést, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet. A törvénymódosítás alapján végétől a mérőhálózatot az ÁNTSZ és a környezetvédelmi felügyelőségek közösen működtették, elejétől a feladatok véglegesen a környezetvédelmi felügyelőségekhez kerültek. A fenti feladatokat a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet alapján mind a termelők, mind a szolgáltatók esetében az önbevallás rendszerének fenntartásával a felügyelőségek vették át. Továbbra is az önkormányzatok hatósági jogkörében maradtak a háztartási tüzelőberendezések forrásai, valamint a 140 KW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásai.

18 1.3. Az érintett régió levegőszennyezettségének okai, a befolyásoló tényezők változásának tendenciái A légszennyezési anyagok kibocsátásának és területi megoszlásának vizsgálatához négyzethálós rendszerű emisszió kataszterek készülnek. A legjelentősebb légszennyező anyagok a tüzeléssel megjelenő kéndioxid, a közlekedéshez kapcsolható nitrogéndioxid, ezeken kívül jelentős még a szénmonoxid és a szilárd anyagok aránya is. A környezetvédelmi kimutatások szerint a gazdaságszerkezet átalakulása, a tüzelőberendezések korszerűsítése, a felhasznált tüzelőanyagok változásának eredményeként a kéndioxid és a szilárd anyag kibocsátásának mutatói javultak. A közlekedésben a korszerűbb üzemanyagok és katalizátorok alkalmazásának pozitív hatását a közúti közlekedés volumenének növekedése lerontotta. Erre utal a nitrogéndioxid kibocsátás mértékének növekedése. Vas megyében a levegőminőségi állapotot alapvetően befolyásoló ipari üzemek nincsenek, a légszennyezettséget a nagymértékű tranzit forgalom határozza meg. A nitrogéndioxid és a szilárd anyag emisszió a megyében 1996 óta stagnál, a széndioxid (20 %-kal), a szénmonoxid emisszió (65 %-kal) csökkent. Oka a vezetékes gáz használatának elterjedése (a lakásállomány 56 %-a vezetékes gázzal ellátott). A térség a szeles területek közé tartozik, ennek hígító hatása a levegő minősége szempontjából kedvező. A megye az imissziós mérések alapján az országos adatokkal való összevetéssel a rangsor első harmadában van, ugyanakkor Szombathely térségében a porkoncentráció a legnagyobb 5-ös kategóriába esik. Győr-Moson-Sopron megyében az ismét termelésbe lépő és az új üzemek kibocsátása alacsony - lényegében az as éveknek megfelelő - szinten maradt. Mindezek következtében az összkibocsátás valamennyi komponense csökkenő tendenciát mutatott. A szennyezett térségek levegőminőségének javítására irányuló 1079/1993. (XII. 23.) Korm. határozat alapján elindított levegőtisztaság-védelmi Ágazatközi Intézkedési Program keretében a megengedett határérték felett kibocsátó források üzemeltetőit kötelezték a káros kibocsátás megszüntetésére. Az elért eredmények és a folyamatos bírságolás ellenére még mindig üzemelnek a határértéket meghaladó szennyező források. A javulást elősegítette a vezetékes gáz hálózat kiépítése, ugyanakkor az állandósuló átmenő közúti forgalommal összefüggő nitrogéndioxid koncentráció növekedése a légszennyezettséget kedvezőtlenül befolyásolta. 16

19 1.4. A központi forrásokból származó környezetvédelmi támogatások A költségvetési pénzek közül a környezetvédelmi és a gazdasági tárca célelőirányzatai jelentettek forrást a levegő állapotát befolyásoló beruházások finanszírozásához. Környezetvédelmi beruházásokhoz a vizsgált időszakban a Környezetvédelmi Minisztérium kezelésében levő Környezetvédelmi Alap (KKA), illetve a fejezet célelőirányzatai közé 1999-ben integrálódott Környezetvédelmi Alap Célfeladat biztosított pályázati úton - döntően vissza nem térítendő - támogatást. A levegő védelme érdekében I. féléve között 1118 pályázó összesen 150,2 milliárd Ft beruházásához 66,2 milliárd Ft támogatást kért. A tárcaközi bizottság 464 pályázatot támogatott 13,3 milliárd Ft összeggel, a tényleges kifizetés 7 milliárd Ft volt. Győr-Moson-Sopron megyében ebből 16 pályázat részesült támogatásban 161,4 millió Ft összértékben. A támogatások környezetre gyakorolt hatásának eredményességéről értékelések nem állnak rendelkezésre. Az egyes pályázatok célkitűzéseit nem rögzítették, az eredményesség értékeléséről alapot szolgáltató követelményeket, mutatókat nem határoztak meg. A KöM működéséről szóló évi ÁSZ jelentés szerint a fejlesztésekre fordított támogatásokról, azok hasznosságára, eredményességére következtetést lehetővé tevő összegezések, nyilvántartások nincsenek. Az említett forrásokon kívül a GM fejezet - Széchenyi terv céljaival összhangban levő - vállalkozási célelőirányzata biztosíthatott támogatást, az energia megtakarítás és korszerűsítés finanszírozásával. A pályázati rendszerben től 2002 közepéig a vizsgált két megyében (Győr-Moson-Sopron és Vas) összesen 461,1 millió Ft támogatást nyújtottak, a támogatásokból a lakosság, az önkormányzatok és a vállalkozások egyaránt részesültek. A lakosság részesedése mintegy 188 millió Ft (40 %) volt, a célok között a megújuló energiaforrások hasznosítása is szerepelt 89,5 millió Ft támogatással A nemzetközi, ezen belül a szomszédos országokból érkező támogatások kezelését biztosító jogszabályi, illetve költségvetési intézményi háttér Az Osztrák Köztársaság környezetvédelmi törvénye alapján évtől Magyarország határvidékén lévő városoknak nyújtott támogatások kezelésére külön jogszabályi, illetve költségvetési intézményi háttér nem alakult ki. A magyar városok levegőszennyezettségének javítását célzó tanulmányok készítése megfelelt a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésre vonatkozó, Genfben, az évi november hó 13. napján aláírt NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY-ben foglaltak szellemének. Magyarország 1980; az Osztrák Köztársaság 1982 óta részese az egyezménynek.

20 elismerve a levegőszennyező anyagok nagy távolságokra való továbbjutásával járó következmények tanulmányozásának és a felismert problémák megoldása keresésének szükségességét megerősítve készségüket, hogy fokozzák az aktív nemzetközi együttműködést..továbbá arra, hogy információcsere, konzultáció, kutatás és megfigyelés révén összehangolják a levegőszennyezés - ezen belül a nagy távolságokra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezés elleni küzdelemmel kapcsolatos nemzeti tevékenységet. Az önkormányzati törvény és a Ptk. által biztosítottan az önkormányzatok magánjogilag is önálló jogalanyok, ennél fogva befogadhatnak ingyenes vagy visszterhes, a feladatstruktúrájukba illeszthető külföldi tanulmánykészítésre irányuló tevékenységet, illetve felajánlást. Az önkormányzati törvény 8. (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében az épített és a természeti környezet védelme is. Az önkormányzati törvény nagyfokú önállóságot biztosít az önkormányzatoknak a közszolgáltatási feladatok kiválasztásában és a megvalósításában. Ennek következtében az osztrák cégeknek az önkormányzatok felé irányuló közvetlen megkeresése is megfelel a hazai törvényi előírásoknak. A törvény 8. (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat maga határozza meg a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. A törvény 1. (4) bekezdése értelmében önkormányzati alapjog, hogy a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény ugyancsak kitér az önkormányzatok környezetvédelmet érintő feladatira. A törvény 12. (3) bekezdése szerint az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni. A törvény IV. fejezete a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait részletesen meghatározza. Például a 46. (1) alapján a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot hoz, a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását. 2. A VÁROSI ENERGIA KONCEPCIÓK ELKÉSZÍTÉSE, VÉGREHAJTÁSA 2.1. A koncepciók elkészítésének folyamata Három város Mosonmagyaróvár, Szombathely, Sopron vezetését ban osztrák cégek keresték meg és egy energiakoncepció elkészítésére tettek javaslatot. Két város, Csorna és Körmend külső információkból szerzett tudomást 18

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére

A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére A közúti forgalom hatása Pécs város levegőminőségére Készítette: Emesz Tibor Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 2014. május 29. Jogszabályi háttér 306/2010 (XII.23.) Korm.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Belügyminisztérium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtitkársága pályázatot hirdet 1. A pályázat célja üzemeltetési költségcsökkentést eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi

Részletesebben

kapcsolódó kémények levegőminőségre

kapcsolódó kémények levegőminőségre Kisteljesítményű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények levegőminőségre Steiner Ferenc Fővárosi Levegőtisztaság védelmi Kft. Vitatott t tt kérdés: Jelentős e a kisteljesítményű (háztartási) tüzelőberendezések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya 1.

A rendelet célja és hatálya 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 22/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kwth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet a 140 kw th és az ennél nagyobb, de 50 MW th -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS

2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS 2. melléklet LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK BAZ-MEGYEI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KHT. 2005. 1 Törvény szintű szabályozás 1995. évi LIII. Törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: TOP-3.2.2-15 Napelemes kiserőmű létesítése Komlón című pályázat támogatása

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Smitola László Széchenyi Programiroda Nyugat-dunántúli Régió fejlesztési tanácsadó KEOP tel.: 06-20-450-5878 Széchenyi Programirodák

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft Környezetvédelemi és Energetikai fejlesztések támogatási lehetőségei 2007-13 KEOP Energia prioritások Megújuló energiaforrás felhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek ERFA alapú támogatás KMR

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról

ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia felhasználásának optimalizálásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Középületeink energia

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az

Előterjesztés a képviselő-testület számára. Intézkedési terv az Polgármester Előterjesztés a képviselő-testület számára önkormányzat rendszerének 2008. ellenőrzéséről szóló számvevőszéki jelentés alapján Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Intézkedési terv az gazdálkodási

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás

Hatályos jogszabályok. Levegőtisztaság-védelem. I. Fejezet. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. Általános rendelkezések. Hatályos szabályozás Hatályos jogszabályok Levegőtisztaság-védelem Hatályos szabályozás 1. A Kormány 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a levegővédelméről 2. A vidékfejlesztési miniszter 4/2011. (I. 14.) VM rendelete a levegőterheltségi

Részletesebben

Finanszírozásszervezés, hitelügyintézés Megvalósítás. Új finanszírozási források

Finanszírozásszervezés, hitelügyintézés Megvalósítás. Új finanszírozási források Finanszírozásszervezés, hitelügyintézés Megvalósítás Új finanszírozási források Előadó: Vámosi Melinda Dia 1 Raiffeisen Bank Zrt. Bemutatkozás Fiókhálózaton keresztül történő ügyfélkiszolgálás, központosított

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek A derogációval érintett szennyvíz-elvezetési és tisztítási projektek előrehaladása során szerzett tapasztalatok, jövőbeni fejlesztési lehetőségek Fülöp Júlia főosztályvezető NFM, Kiemelt Közszolgáltatások

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4319-2/1/2014./I.

Részletesebben

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ

A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől. Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ A Pályázati és Innovációs Központ tevékenységei 2014. évtől Soltész-Lipcsik Melinda Pályázati és Innovációs Központ Helyzetfelmérés Az elmúlt két hónap tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy erőforrás

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete. 14/2005.(VI.10) rendelete. az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 14/2005.(VI.10) rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete ( továbbiakban: képviselőtestület )

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 977-7/1/2013. Paksa

Részletesebben

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 479-1/2/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA TARTALOM I. HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1. KEHOP, GINOP 2014-2020 2. Pályázatok előkészítése II. ENERGIA HATÉKONY VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEK

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 793-2/2/2014./II. Tárgy: a Derula

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban

Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas Városban A projekt bruttó összköltsége: 166.817.040.- Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett. Megvalósítási időszak: 2015.02.02-2015.05.29. Projektazonosító:

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 2667-2/5/2014/I.

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fejlesztési

Részletesebben

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról

T/7395. számú törvényjavaslat. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7395. számú törvényjavaslat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter Budapest,

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3363-3/1/2013. Paksa

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A Fejlesztési program eszközrendszere: Energiahatékonyság Zöldenergia megújuló energiaforrások

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA

MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA MEGÚJULÓ ENERGIAPOLITIKA BEMUTATÁSA Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fenntartható gazdaság szempontjai

Részletesebben

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése

Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Tájékoztató a szerződés módosításáról - Rákóczi Ferenc Szakközépiskola és Szakiskola energetikai korszerűsítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/28 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1459-1/3/2014.II. Jogi ea: dr.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 410-1/2/2014.II. Paksa Tibor

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 1053-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

A kisméretű szálló por (PM 10 ) csökkentés ágazatközi intézkedési programja, tapasztalatok és eredmények.

A kisméretű szálló por (PM 10 ) csökkentés ágazatközi intézkedési programja, tapasztalatok és eredmények. A kisméretű szálló por (PM 10 ) csökkentés ágazatközi intézkedési programja, tapasztalatok és eredmények. főigazgató-helyettes Herman Ottó Intézet Kéményjobbítók Országos Szövetsége A kisméretű szálló

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2011. február 28. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum

TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. Preambulum 1. melléklet TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.Önkormányzati rendelete a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI GÉCZYNÉ POLYÁK EDIT NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016. NOVEMBER

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 223-1/2/2014.II. Spiegler Mihály

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A

ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK ÉS KÖZVILÁGÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE KEOP-2012-5.5.0/A A konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai

Nemzetközi Geotermikus Konferencia. A pályázati támogatás tapasztalatai Nemzetközi Geotermikus Konferencia A pályázati támogatás tapasztalatai Bús László, Energia Központ Nonprofit Kft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetőségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Dalkia Energia Zrt. KEOP-2012-5.4.0

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források

Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége. Új finanszírozási források Épületek energetikai felújításának gyakorlata és lehetősége Új finanszírozási források Előadó: Lakatos Norbert Dia 1 Előadás vázlat Bemutatkozás Finanszírozási lehetőségek A jó projekt előfeltételei Példa

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75.

Hatástávolság számítás az. Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. Hatástávolság számítás az Ipari Park Hatvan, Robert Bosch út és M3 autópálya közötti tervezési terület (Helyrajzi szám: 0331/75. ) légszennyező forrásaira (pontforrás engedélykérelemhez) Összeállítva:

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI

A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) AKTUALITÁSAI PUSKÁS DÁNIEL FŐOSZTÁLYVEZETŐ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 2016.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben