Mosonszolnok szabályozási terv módosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mosonszolnok szabályozási terv módosítás"

Átírás

1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ; E mail: Mosonszolnok szabályozási terv módosítás Előlap - Jogosultsági számok: Felelős vezetőtervező: Németh Gyula TT Társtervező: Tóth Csaba Közlekedés-, Miklósi Attila közművezetőtervező: K1d-1/ T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

2 Tartalomjegyzék: MŰSZAKI LEÍRÁSOK - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1. ELÕZMÉNYEK 2. A RENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 3. KÖTELEZŐ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3.1. Biológiai aktivitásérték 3.2. Közmûvesítettség 3.3. Tájrendezés és környezetalakítás TERVIRATOK Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat Indító határozat Egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz iratai JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK SZABÁLYOZÁSI TERVI MUNKARÉSZEK Helyi építési szabályzat rendelet tervezet TRT-3/m Szabályozási tervlap módosítás M = 1: T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

3 1. ELÕZMÉNYEK Mosonszolnok település mind szerkezeti tervvel (Mosonszolnok község Önkormányzata képviselõ-testületének 9/2010. (II. 16.) határozata a településszerkezeti terv módosításáról); mind szabályozási tervvel (Mosonszolnok Önkormányzat képviselõ-testületének 13/2002. (XI. 26.) rendelete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervrõl) rendelkezik, az utolsó módosítást 118/2012. (VI.26.) határozattal és a 9/2012. (VII.2.) önkorm. Rendelettel hagyták jóvá. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 41. (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban a következő hatóságokat, szervezeteket kereste meg az önkormányzat: Sorszám Hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze* (GYD-01/383-2/2013.) Észak- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ( /2013) Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-Dunántúli Kirendeltség** (323/2013.) 4 Országos Vízügyi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (GYR/047/ /2013.) Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (2732-2/2013.) Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség (GY/UO/NS/A/655/6/2013.) Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága 10 Mosonmagyaróvári Építéshatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (GY-01D/EPH/3236-2/2013.) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (821-7/2013) Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (17.2/2340-2/2013.) Nem nyilatkozott rész kíván venni nyilatkozott, a véleményezésben nem kíván részt venni T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

4 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Földhivatala (11.045/2/2013.) Vas megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság (VAG/01/6102-2/2013.) Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (6059-1/2013/hho) 17 Mosonmagyaróvári Földhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság (08000/8284-1/2013.ált.) Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság (VBK/2205-4/2013.) Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (CS/ /2013.) Forster Központ (100/81-4/2013) Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal (3112-4/2013.) Várbalog Község Önkormányzat Polgármesterétől (444-1/2013/V.) Újrónafő Község Önkormányzat Polgármesterétől (713-1/2013./Ú.) Levél Községi Önkormányzat (999-2/2011.) 26 Hegyeshalom Polgármesteri Hivatal 27 Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ( /2013) *: Tudomásul veszi, hogy az üzem fejlesztése a meglévő területen belül lehetséges, így a tervezett módosítás ellen elvi kifogása nincs. A zöldfelület-csökkentés és a beépíthetőség növelésének feltételeként javasolja a kerítések mentén a telken belüli fásítás vagy fasor, valamint a 86-os útra vezető út üzem előtti szakaszán a szabályozási terven jelölt fásítás előírását. **: A község közműves vízellátása a Mosonmagyaróvári Regionális Vízműrendszerről biztosított. A település közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik. Az elvezetett szennyvizek tisztítása az m3/d és LE kapacitású Jánossomorja térségi szennyvíztisztító telepen történik. A községi vízelosztó- és szennyvíz elvezető hálózat üzemeltetője az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.). A település fejlesztéséből adódó többlet vízigények kiszolgálása és a meglévő szennyvízelvezető rendszer bővítése, illetve a területfejlesztés során keletkező többlet szennyvíznek a szennyvíztisztító telepen történő tisztítása az üzemeltető szervezet jóváhagyása mellett történhet. Önkormányzati válasz tervezői közreműködéssel: *: A 900/1 hrsz-ú út ill. a 86-os útra vezető út mentén a kötelező fasortelepítés kijelölésre került a szabályozási terven. Az út mellett jelölt piros karikasor a tervezett kerékpárutat jelezte, amely átszínezésre került feketére, mert a kerékpárút megépült. A nagy parkolótelepítési állapot és leendő parkolóigény ill. a föld feletti elektromos távvezetékek miatt csak a telephely északi oldalán került feljelölésre a telken belüli fasortelepítés. Mosonszolnok, december..... Török Sándor polgármester T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

5 2. RENDEZÉSI TERVI MÓDOSÍTÁSOK A 900/13-/14 hrsz-ú gazdasági ipari terület beépítési százaléka a ma. 50 %-on, a zöldfelület a min. 25 %-on áll. Az önkormányzat meg kívánja emelni a beépítési százalékot 60 %-ra ill. le kívánja csökkenteni a zöldfelületet 15 %-ra, ehhez az OTÉK alól felmentést kér az Állami Főépítésztől. A telephely bővítésére nincs lehetőség, mert a település belterületét körbezárják a Natura-2000 területek. Az önkormányzat ugyanakkor nem szeretne gátat szabni a már tervezés alatt álló épületbővítésnek; ezzel tovább növelné a település gazdasági erejét ill. a munkahelyteremtést is támogatná. Jelenlegi, hatályos állapot Tervezett állapot T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

6 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3.1. Biológiai aktivitásérték Az Étv. 8. (2) bek. b): újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet a település közigazgatási területén. Mivel jelen módosítás alatt nem jelölünk ki újonnan beépítésre szánt területet, ezért nem kell biológiai aktivitásértéket számolni Közművesítettség Vízellátás: Napjainkig Mosonszolnok teljes területén egységes, rendszerű vízhálózat épült ki. A közműterületen kiépített, megfelelő NA 150 KM PVC(gerinc) és NA 100 KM PVC (ellátó) átmérőjű vezetékes ivóvízhálózat biztosítja a lakóterületek, közintézmények és az ipari, mezőgazdasági területek maradéktalan vízigény kielégítését. A hálózatra telepített tűzcsapok kielégítik a tüzivízbiztosítás szükségleteit, ugyanakkor a fejlesztési elképzelések megoldhatóak a jelenlegi rendszer bővítésével. A tervezett új beépítések vízvezetéki ellátására új NA 100 KM PVC gerinc kiépítését javasoljuk. A biztonságos ellátás érdekében körvezetékes módon kell az új nyomvonalakat kialakítani. A gerincvezetékekre 200 m-enként kitörésbiztos föld feletti tűzcsapokat kell építeni. Az ipari létesítmények oltóvizeinek biztosítását a közüzemi hálózatokon túl helyi tüzivíztározók építésével kell kielégíteni. Szennyvízelvezetés: Mosonszolnok teljes területén kiépült a regionális rendszerbe kapcsolódó szennyvízhálózat. Mosonszolnok közterületein vezetett vegyes kialakítású zárt szennyvízcsatorna kiszolgálja a teljes beépítési területet. A helyi adottságokat figyelembe véve (a település síkvidék jellegű) a község nagy részén gravitációs hálózat valósult meg, amelyet a település zöldterületein elhelyezett 3 szennyvízátemelő műtárgyak szakítanak meg. A dél-keleti irányú regionális rendszerbe a település nyomott ággal kapcsolódik be. A tervezett fejlesztések szennyvízcsatorna kiszolgálása a kedvező helyen elhelyezett átemelõ műtárgyak miatt egyszerű műszaki megoldások alkalmazásával biztosítható. A garvitációs csatornahálózat minden esetben lehetőséget ad a szennyvízelvezetésre. A tervezett új gerincvezetékek NA 200 KG PVC méretben épülhetnek ki, a helyi magassági viszonyoknak pontos meghatározásával. Csapadékvízelvezetés: A felszíni vizek befogadója a közterületi árokhálózat, de a legtöbb helyen a víz áramlása akadályozott, mert a kocsibejárók alatt a csőátereszek hiányoznak, vagy a lakosok saját maguk temetik be az árkokat. Ezen árkok nagy része esés nélküli szikkasztó árok. Az árkok többi része követve a terep természetes esési adottságait, a felhagyott, ma már elnövényesedett zöldterületekre folyik, és a szikkadás itt következik be. A település síkvidéki jellegéből, talajadottságaiból és vízrajzi elhelyezkedéséből adódóan lefolyástalan adottságú. A csapadék-elvezető árkok rendszerére jellemző, hogy nagyobb felszíni vízösszegyűlés, még hosszabb esőzések idején is csak néhány helyen jellemző. Az árkok karbantartását az önkormányzat az utak és járdák építésekor elvégzi. Az új beépítések során a közterületek kialakításának minden esetben meg kell oldani a csapadékvíz kérdést is. A kedvező talajösszetétel és rétegrend miatt a szikkasztóárkos megoldással is kivitelezhető. Az ipari területekről a csapadékvizet nem lehet a közterületek irányába kivezetni, elhelyezését tározó, szikkasztókutak stb., telephelyen belül kell megodani. Ez a műszaki megoldás fokozottan felveti a helyi tisztítások szükségességét az egyéb rendeletek kielégítésével. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

7 Elektromos energiaellátás: Mosonszolnok Önkormányzat területének villamos energia ellátása a Mosonmagyaróvár 120/20/10 kv-os transzformátorállomásból induló Mosonszolnok 20 kv-os gerincvezetékrõl történik. A terület biztonságos villamos energia ellátására, üzemzavar esetén, tartalékul szolgálnak a : - Mosonmagyaróvár 120/20/10 kv-os állomásból induló LHÁG 20 kv-os gerincvezeték a sz. oszlopkapcsolón keresztül - Kimle 120/20 kv-os állomásból induló Jánosi 20 kv-os gerincvezeték a sz. oszlopkapcsolón keresztül - Mosonmagyaróvár 120/20/10 kv-os állomásból induló Kavicsbánya 20 kv-os gerincvezeték a sz. oszlopkapcsolón keresztül A község területén lévõ kommunális fogyasztók villamos-energia ellátására 4 (négy) db 20/0,4 kv-os transzformátorállomás szolgál. Az ipari és mezőgazdasági fogyasztók ellátása külön ipari transzformátor-állomásokról történik (TSZ, Szárító, SAPU, SAMA, Öntözőmű, stb.). A kommunális transzformátorállomások terhelése a névlegesnek kb. 60 %-a, tehát ezek terhelése az állomások átalakítása nélkül növelhetõ 40 %-kal. A község természetes kommunális villamos energia fogyasztásának növekedése fedezhetõ a meglévõ transzformátorállomásokról. Ezek esetleges átalakítása szükségessé válhat Tájrendezés és környezetalakítás A település belterületén több közpark jellegű zöldfelület található. Összességében mindegyikről elmondható, hogy területük rendezett. A domborzatilag előnytelen területek (gödrök), melyek a belterületen találhatók, is példaszerű rendezettségnek örvendnek. E területek általában füvesítettek. Nemesebb taonok (cserjék, fák) telepítése, ülőalkalmatosságok elhelyezése növelné a területek esztétikai valamint funkcionális értékét. A lakóterületek által közrezárt zöldfelületek lakóterületi parkként működnek. A lakóterület fejlesztésére szánt területek utcáin is követendő a meglévő példa. A hiányos fásítás esetén a kizárólag utcafásításra használatos fafajok telepítése a mérvadó. Az újonnan kialakítandó lakóövezetek utcafásításánál figyelembe kell venni továbbá a hulladékgyűjtő gépjárművek biztonságos közlekedését is. A családi házak kertjei kertvárosias beépítési mód jegyeit hordozzák. Zömében rendezettek. Az előkerteket szinte mindenütt virágok díszítik. A belterületen lévő ipari ill. gazdasági területek rendezettek, védőfásításuk megoldott. Az ipar fejlesztésére szánt területek kapcsolódnak a meglévőkhöz. A lakóterületektől megfelelő védőfásítással kell őket elhatárolni. Ezek a füves területek, virágoskertek, parkok nélkülözhetetlenek az ember jó közérzetének, egyszersmind tisztább, egészségesebb környezetének kialakításához. A települési környezet részeként nagy szerepet játszanak a települési környezet védelmében. T P TALENT-PLAN Kft Györ, Richter J.u.11. Tel: 96/ ; Fa: 96/ ;

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás)

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás) KARTAL településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a belterületi, 795/53 és 795/54 hrsz.-ú területekre és azok környezetére kiterjedően) (alátámasztó műszaki leírás) A jelen

Részletesebben

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november

Pákozd településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat 2009. november PÁKOZD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Egyeztetési anyag 2009. június 1 ALÁÍRÓLAP Közmű munkarész: Horváth Gyula Településtervezési munkarész: Viziközmű Vezető

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 47 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014 (VI.02.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Pilisvörösvár

Részletesebben

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MEDGYESBODZÁS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 59/2006. (VII.31.) sz. Kt. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 9/2006. (VII.31.) sz. Önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS BEÖTHY & KISS ÉPÍTÉSZTERVEZŐ ÉS GEODÉTA MÉRNÖKIRODA KFT. B Mérnökiroda Kft. K 1125. BP. VÁROSKÚTI ÚT 14-16.

Részletesebben

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland..

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki.

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. (1) E rendelet hatálya Nagyhegyes község igazgatási területére terjed ki. Nagyhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról és a hozzá tartozó Szabályozási Tervéről Nagyhegyes Község

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25.

MONOSZLÓ KÖZSÉG. Településszerkezeti terve. 2005. július 25. MONOSZLÓ KÖZSÉG Településszerkezeti terve 2005. július 25. Monoszló, Településszerkezeti terv Készítette Monoszló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából a Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben