Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Minőségirányítási Program Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2011.

2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 Az intézmény bemutatása 5 Intézményi minőségpolitika 7 Intézményi minőségi célok 8 A fenntartói MIP intézményünktől elvárt feladatainak felsorolása: 11 Kulcsfolyamatok meghatározása A VEZETÉS FELELŐSSÉGE ÉS ELKÖTELEZETTSÉGE Jogszerű működés modellje Jogi dokumentumok azonosítása Az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának rendje Jogi sség vizsgálata A minőségirányítási rendszer működtetése Minőségi csoport Az intézmény működésének folyamatos javítása, fejlesztése Folyamatok azonosítása, szabályozása Folyamatos fejlesztés eszközrendszerének kialakítása, működtetése: Az Intézményi Minőségirányítási Program beépítése az intézmény működésébe folyamatos fejlesztés AZ INTÉZMÉNYI MUNKA TERVEZÉSE Stratégiai tervezés szabályozása A programok helye az intézmény dokumentumai között, azok rendszerében A Pedagógiai és a Nevelési Program meghatározásának és módosításának folyamata A MIP elkészítésének folyamata Az éves munka tervezése Az éves munkaterv elkészítése Az éves munkaterv tartalma A tanuló/ gyermek csoportra vonatkozó éves pedagógiai tervezés Tanmenetek, foglalkoztatási tervek, óvodai nevelési tervek, tevékenységi formák készítése Intézmény működésének értékelése A vezetői ellenőrzés és értékelés rendszere Ellenőrzési-értékelési rendszerünk Az ellenőrzés folyamatának leírása Felelősségek és hatáskörök A keletkezett dokumentumok és bizonylatok Az ellenőrzés területei Egy tanévre vonatkozó ellenőrzési terv Az értékelés rendje A fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszer területe, szempontok, indikátorok PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA, MENEDZSELÉSE 38 2

3 3.1. Partnereink meghatározása Partnerek meghatározásának eljárásrendje: A kiemelt partneriek igény és elégedettségmérése A kiemelt partnerek igény és elégedettség mérése Visszajelzés a partnereknek a mérésről Kommunikáció a partnerekkel Partnereinkkel való kapcsolattartás formái: Panaszkezelés Tanulási életút nyomon követése Felelősségek és hatáskörök: MÉRÉS, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ INTÉZMÉNYEN BELÜL A vezetők értékelése A pedagógusok teljesítményértékelése A pedagógus é teljesítményértékelés területei Minősítés tartalma: Pedagógus-teljesítményértékelés eljárásrendje Oktatási és nevelési tevékenységek ellenőrzése, értékelése A tanulási folyamatban alkalmazott tankönyv kiválasztása A tanulókra, gyerekekre vonatkozó értékelési rendszerünk Egységes mérési rendszerünk: A kompetenciamérés eredményeinek elemzése, feldolgozása 50 Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembe vétele Országos mérés eredményeinek eljárásrendje Irányított önértékelés Az értékelés területei Intézményi önértékelés eljárásrendje Az önértékelés megállapításainak összegzése AZ INTÉZMÉNYI MIP PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A MIP érvényessége, hatálya A MIP értékelése, felülvizsgálata ZÁRÓ DOKUMENTUMOK Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Az Iskolaszék véleményezte és támogatta, a véleményről szóló dokumentum az Iskolaszék jegyzőkönyvében található Az iskolai Diákönkormányzat Diáktanácsa véleményezte és támogatta, a véleményről szóló dokumentum a Diákönkormányzat jegyzőkönyvében található Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 58 3

4 6.5. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 58 MELLÉKLET: 59 1.sz melléklet: A minőségi csoport (MICS) működési szabályzata sz melléklet: Beszámoló az intézményi minőségirányítási programjának megvalósulásáról számú melléklet: A pedagógusok teljesítményértékelés A teljesítményértékelési elvek, célok, jellemzők A teljesítményértékelés jellemzői Pedagógus-teljesítményértékelés eljárásrendje A teljesítményértékelő megbeszélés technikai kérdései Egyéni teljesítményértékelés területi, szempontok Az információgyűjtés eszközei Az értékelés lebonyolítói Kérdőívek Óvodai változat Nem pedagógus munkakörök Vezetők A pedagógusok és nem pedagógusok teljesítményértékelésének minősítési lapja A dolgozói teljesítményértékelés során keletkező adatok kezelésének szabályai számú melléklet: Mérőlapok az irányított önértékeléshez A vezetés értékelése Az iskolapolitika és a stratégia értékelése Az alkalmazottak irányításának értékelése Az erőforrások értékelése A folyamatok és a szabályozottság értékelése A szülők és diákok elégedettsége Szülők elégedettsége Az alkalmazottak elégedettsége Társadalmi szerepvállalás Az intézmény kulcsfontosságú eredményei, mutatói A munkatársak részvétele, bevonásának mértéke A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje A szervezeti kultúra értékelése 127 4

5 Általános rész Az intézmény bemutatása A Szigetvári Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 2004-ben alakult. A társulás a települések közös munkaerőpiaci, termelési, ellátási érdekazonossága, a települések összehangolt fejlesztése, a közös területfejlesztési programok megvalósítás céljából jött létre. Segítve ezzel az önkormányzatokat, hogy a térség lakói a közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. Forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítják a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. A Többcélú Társulás feladatai közé tartozik a közoktatás, az egészségügy, a szociális ellátás egyaránt. A kistérség demográfiai viszonyai, az intézmények fenntartási költségei, a biztonságos és hosszú távú fenntartás, az oktatáspolitikai kívánalmaknak való megfelelés tették szükségessé a racionalizálást, melynek eredményeként megalakult az integrált oktatási intézmény. A Szigetvár Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő integrált oktatási intézmény július 1. óta működik Dél Zselic Oktatási Központ Óvodái, Általános Iskolái és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye néven. Tagintézmények: Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola és a Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménye többcélú összetett Intézményegység Szigetvár Istvánffy Miklós Általános Iskola, Szigetvár Általános Iskola, Somogyapáti Általános Iskola, Nagydobsza Általános Iskola, Szentlászló Micimackó Óvoda, Szigetvár Napsugár Óvoda, Szigetvár Zöldmanó Óvoda, Szigetvár Óvoda, Nagydobsza Óvoda, Somogyapáti Óvoda, Szentlászló Az Szigetvár Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő integrált oktatási intézmény szeptember 1. óta működik Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde néven. Továbbiakban Dél- Zselic Középiskola Tagintézmények: Dél Zselic Középiskola Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Szigetvár Dél Zselic Középiskola Istvánffy Miklós Általános Iskolája Szigetvár Dél Zselic Középiskola Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolája, Szigetvár Dél Zselic Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája és Óvodája, Kétújfalu Dél Zselic Középiskola Nagydobszai Általános Iskolája és Óvodája, Nagydobsza Dél Zselic Középiskola Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája és Nagypeterd-Rózsafa- Szendénesi Óvodája, Nagypeterd Dél Zselic Középiskola Somogyapáti Általános Iskolája és Óvodája, Somogyapáti Dél Zselic Középiskola Szentlászlói Általános Iskolája és Óvodája, Szentlászló Dél Zselic Középiskola Napsugár Óvodája, Szigetvár Dél Zselic Középiskola Bölcsődéje, Szigetvár 2011.júliús 1-től Dél Zselic Középiskola Mozsgói Lengyeltóti János Iskolája és Óvodája, Mozsgó 5

6 A jelenlegi struktúra megalkotásának elsődleges célja egy hatékonyan működtethető, egymás erősségeit felhasználó, a gyengeségeket fejlesztő intézmény létrehozása volt, amelyen belül a tagintézmények egymást kölcsönösen kiegészítő szolgáltatásokkal segítik a korszerűsítést. Az összeolvadás szükségessé teszi a közös intézményi dokumentumok elkészítését. A törvényi változásoknak is eleget téve az egy OM azonosító alá tartozó nagy intézménynek egy SZMSZ-e, egy pedagógiai programja, egy házirendje és egy minőségirányítási programja lehet. E szabályzatok megalkotása nehéz feladat elé állítja az intézményvezetőket és a pedagógusokat egyaránt. Meg kell tartani az intézmények specialitásait, egyéni arculatát. Ez kihívást jelent mindannyiunk számára, akik gyerekekkel foglalkozunk és legjobb tudásunk szerint, igyekszünk nevelni a jövő nemzedékét. A Szigetvár Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás intézményegységei különböző minőségfejlesztési múlttal rendelkeznek. Valamennyi intézményegység a partnerközpontú iskolai, óvodai működés rendszerében végezte eddigi minőségfejlesztő tevékenységét, de módszereiben, eljárásaiban önálló rendszert működtettek. A következő időszak feladata lesz az alkalmazott módszerek és eszközök megismerése után a lehetséges közös pontok összehangolása, közös mérőeszközök kidolgozása és egy egységes arculat kimunkálása. A Dél Zselic Középiskola minőségirányítási programja valamennyi intézményegysége közös dokumentuma. Az ebben megfogalmazottak minden egységére vonatkoznak, amelyekben az érintett feladatokat ellátják. 6

7 Intézményi minőségpolitika A Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde minőségpolitikai nyilatkozata Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. ( Szent Györgyi Albert ) Intézményünk törvényes, eredményes és hatékony működésének alapja a minőség. A minőség biztosításáért az intézmény vezetése és minden intézményi dolgozó felelős. Folyamatosan vizsgáljuk, hogy partnereink felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk, minőségpolitikánkat érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben. Célul tűzzük ki, hogy EU-komform oktatással szilárd, továbbépíthető alapokat nyújtsunk tanulóinknak. A megismerési folyamatot sokszínű, intenzív, a gyermeki tevékenységet középpontba állító módszerekkel segítjük. Fontosnak tartjuk, hogy megőrizve hagyományainkat erősítsük eredményeinket, és kiegyenlítsük az intézmények közti különbségeket. Célul tűztük ki a kulcskompetenciák folyamatos és tervszerű fejlesztését. Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink, gyermekeink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. Valljuk, hogy folyamatos intézményfejlesztéssel, színvonalas neveléssel, oktatással korszerű általános műveltséget, biztos alapkészségeket nyújtunk tanulóinknak, ez által megteremtve tanulóink számára a képességeiknek továbbhaladás lehetőségét. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében valljuk, hogy a jelen dokumentum hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az intézményünkbe beiratkozó lemaradók, különös bánásmódban részesülők, szociálisan hátrányban lévő gyerekek gondjaira, állapotának jelzőire adatokon alapuló megoldásokat találjunk, és ezzel hátrányaikat csökkentsük. Céljaink elérése érdekében kiépítjük, fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész pedagógusokkal és nem pedagógus munkatársakkal valósítjuk meg. Valamennyien hozzájárulunk az intézményi minőségpolitikai nyilatkozatban a rövid- és hosszú távú minőségcélokban megfogalmazottak megvalósításához. Törekvéseink megvalósításához legfőbb szövetségesünknek a szülőt tekintjük, hiszen érdekeink közösek. Célunk, hogy az intézményünk működése kiszámíthatóbb, stabilabb legyen, ezzel is mérsékelve az átalakulás nehézségeit. 7

8 Intézményi minőségi célok Minőségcél Indikátorok Sikerkritériumok 1. A tehetséges tanulók fejlesztése 2. Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzáció Az óvodába való bekerülés előkészítése Az SNI- s gyermekek befogadása, fejlesztése integrált tantervvel Évről évre gyarapodjon a differenciált órák száma. Szaktárgyi és sport vagy egyéb versenyekben megyei fordulóba jutottak száma, Szakkörökben a tanévet befejező és kezdő tanulók aránya Óvodáztatott létszám/gyerekszám a HH-s gyerekekre vonatkozóan SNI-s tanulók és 16 éves korukig végzők aránya. A naplóbejegyzések az órákról, esetszám Minél több versenyen és más területen megjelennek a tehetséges tanulók. A szakköre jelentkezettek 90%-a a szakkör tagja marad A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 70%-a 3 éves kortól óvodába jár minden településen. Az SNI tanulók 80%-a legalább 16 éves koráig befejezi az Ált. Iskola 8. osztályát. Intézményenként évi egy nyilvános differenciált óra 3. Emberi erőforrások fejlesztése Hatékony intézményi humán erőforrás gazdálkodás Nem szakos/szakos órák aránya Terv/tény arány (Diplomák száma, tanúsítványok száma) Oklevelek száma tagintézményenként pedagógus létszám (végzett/állásban lévő) 100%-os szakos ellátottság A továbbképzési tervben foglaltak 100%-os teljesítése Tagintézményenként hétévente legalább egy pedagógus szerezzen további szakképesítést, szakvizsgát Tantestületek tagjainak 100 %- százaléka 120 órás tanúsítványt szerez 7 év alatt. 8

9 Minőségcél Indikátorok Sikerkritériumok 4. Az országos kompetencia mérés eredményeinek évenkénti javítása. A DIFFER mérés az óvodákban A teljesítmények százalékos aránya Arány Fő Azon intézményeknél, ahol a kompetenciamérés nem éri el az országos átlagot évi 1%-os eredménynövelés DIFFER mérés alkalmazása alapján készült fejlesztés után a tanköteles korú gyerekek 85% iskolaérettséget ér el legalább hétéves korban 5. Partneri elégedettségi mutatók javítása 6. Együttműködés bővítése az intézményegységek között (Közös programok, egymás programjainak megismerése, egymástól tanulás, horizontális tanulás, társuláson belüli együttműködés, hospitációs lehetőségek szervezése) A kiküldött/beérkezett kérdőívek aránya A válaszok aránya. Program szám A megkérdezettek válaszadási hajlandósága legalább 70% legyen. A partneri elégedettségmérés eredménye átlagosan 60%-ban pozitív legyen. Havonta legalább egy közös program tanulóknak, pedagógusoknak. 7. Teljes körű intézményi szintű értékelési rendszer működtetése. A nevelőoktatómunka mérési, értékelési indikátor rendszerének kidolgozása 8. A középiskola partnereinek és munkaerőpiaci kínálatnak szakképzési irányok, szakok kialakítása Elkészül-e a dokumentum? Szakok száma 4 évente fenntartói MIPnek en A végzett tanulók 50%-a tudjon a tanult szakmájában elhelyezkedni 9

10 Minőségcél Indikátorok Sikerkritériumok A végzős tanulók (beleértve az érettségizőket, szakközép évfolyamon végzőket) legalább 70%-a jelentkezzen felsőfokú képzésre Jelentkezők száma/ végzősök arány A jelentkezettek 50%-át vegyék fel felsőfokú képzésre A minőségi célok újbóli azonosítására a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatakor kerül sor. 10

11 A fenntartói MIP intézményünktől elvárt feladatainak felsorolása: Fenntartói MIP intézményünktől elvárt feladataink Intézményi célok Sikerkritériumok Kulcsfolyamatok meghatározása 1. Vezetés felelőssége, elkötelezettsége 2. Az intézményi munka tervezése 3. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése 4. Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül A folyamat megnevezése Vezetés felelőssége, elkötelezettsége Jogi követelmények betartása Minőségirányítási rendszer működtetése Folyamatos fejlesztés (Az intézmény működésének javítása és fejlesztése) Munkaerő felvétel és betanulás Továbbképzési rendszer működtetése Az intézményi munka tervezése Stratégiai tervezés Éves tervezés szabályozása Éves pedagógiai tervezés Intézmény működésének értékelése Irányított önértékelés Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partnerazonosítás és igényfelmérés Partneri kommunikáció Panaszkezelés Itt szabályozott, szabályozás helye MIP MIP MIP MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzat MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzata Más helyen szabályozott Továbbképzési terv Nem szabályozott X 11

12 A folyamat megnevezése Tanulási életút nyomon követése Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül Pedagógus teljesítményértékelési rendszer Vezetői ellenőrzés Tanulók, gyerekek értékelése Indikátorrendszer működtetése Irányított önértékelés (A teljes körű intézményi értékelés periódusa,) A kompetenciamérés eredményeinek elemzése, feldolgozása Itt szabályozott, szabályozás helye 9. és 10. osztályosoknál a MIP szerint MIP MIP, Éves munkaterv, SZMSZ PP. NP PP, MIP, Házirend MIP szabályzat MIP, PP Más helyen szabályozott HHH gyerekeknél IPR szerint, Nem szabályozott A kulcsfolyamatok újbóli azonosítására a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatakor kerül sor. 1. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége Cél: Az intézmény vezetője biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak en, külső és belső jogrendszer és a jelenlegi dokumentumok és a minőségpolitikai nyilatkozat, valamint a pedagógiai, nevelési program rendszeres felülvizsgálatával. 1.1 Jogszerű működés Cél: Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok (törvények, rendeletek), megismertetése, betartása. Ennek érdekében a vezetés folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerhessék és betartsák. 12

13 Jogszerű működés modellje A jogszabályok és a belső szabályozók ismerete alapfeltétel. Betartásuk minden alkalmazott számára kötelező. A törvényeket, a hatályos jogszabályokat mindenki eléri a közigazgatási portálon. A fontos változások közül azokat, amelyekről értesítést kap, és a fenntartói szabályzókról a főigazgató illetve az általa kijelölt felelősök értesítik a tagintézmény vezetőket azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított egy héten belül. Nevelési vagy rendkívüli értekezleten az intézményegység vezető megismerteti ezeket szükség szerint mérlegelési jogkörében a tantestület tagjaival. A Magyar Közlöny, az Oktatási Közlöny, a CD-jogtár a székhelyintézmény könyvtárában rendelkezésre áll a könyvár működési rendje szerint. Mindenkit érintő esetben, vagy átfogó változás esetén, illetve, ha a főigazgató így rendelkezik a tagintézmény vezető nevelőtestületi megbeszélésen szóban közli a változásokat, majd egy példányát közzéteszi a faliújságon, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség. A technikai dolgozókat érintő tételek esetén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatást ad személyesen vagy megbízottja útján. Szükség esetén intézményegység vezető utasítást vagy körlevelet fogalmaz meg, a dolgozók, pedig aláírásukkal jelzik, hogy a leírtakat megértették és betartják. A legfontosabb változások intézményi beépítéséről úgy győződik meg az intézmény, hogy főigazgatói döntés alapján bekerül a következő tanévi munkatervbe a z ellenőrzés mikéntje Jogi dokumentumok azonosítása Dokumentumok fellelhetősége és nyilvánossága Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Igazgatók, iskolatitkár Az intézmény Főigazgatói, Alkalmazottak teljes működését Igazgatók által köre meghatározó külső meghatározott Szülők Tanulók törvények, rendeletek, szabályzatok Az intézmény működését meghatározó belső szabályzók: Alapító okirat Főigazgatói, Alkalmazottak teljes Igazgatók, iskolatitkár Igazgatók által köre meghatározott Szülők Tanulók Iktató Iratkezelési és adatvédelmi szabályzat Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Alkalmazottak teljes köre Igazgatók igazgatóhelyettes, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár 13

14 Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Pedagógiai nevelési program Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Szülői szervezet szervezeti és működési szabályzata Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári, Könyvtár Iktató, Weblap Tanári, Iktató Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Munkaterv Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató, irattár MIP Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Könyvtár Iktató, Weblap Ellenőrzési terv Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató, irattár Házirend Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári, Tantermek Iktató, Weblap Munkaszerződések Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Minden érdeklődő Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Alkalmazottak teljes köre Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Igazgató Gazdasági ügyintéző Érintett munkavállaló A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Igazgatók, Igazgatóhelyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgatóhelyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgatóhelyettes, iskolatitkár Diákönkormányzatot segítő Igazgatók, Igazgató helyettes iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár, minőségügyi vezető Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár, minőségügyi vezető Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, patronáló tanár, iskolatitkár Főigazgató, Igazgatók, Igazgató helyettes gazdasági ügyintéző, iskolatitkár 14

15 Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága Kinevezési okmányok Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Munkaköri leírások Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Igazgatói, Iktató Vezetői megbízások Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Éves intézményi és munkaközösségi munkatervek Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató, Irattár Igazgató, Gazdasági ügyintéző, munkavállaló Alkalmazottak teljes köre Fenntartó Igazgatók, Igazgató helyettes, Gazdasági ügyintéző, Érintett Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Főigazgató, Igazgatók, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár Főigazgató, Igazgatók, Igazgató helyettes, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár Főigazgató, Igazgatók, iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Továbbképzési szabályzat Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Tanári, Iktató Nevelőtestület Igazgatók Igazgató helyettes, iskolatitkár Beiskolázási terv Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Iktató Irattár Nevelőtestület Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Munkavédelmi szabályzatok (Kockázatértékelés) Tűzvédelmi szabályzat Működési engedély (ha van konyha, büfé) Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Iktató Alkalmazottak teljes köre Szülők, Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Az adott helyen kifüggesztéssel Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Főigazgató, iskolatitkár 15

16 Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága Osztálynapló, csoportnapló Tanári, vagy a kijelölt hely irattár Beírási napló Igazgatói irattár Törzslapok Iskolatitkári iroda, vagy a megjelölt hely irattár Tanuló-nyilvántartás Igazgatói (KIR) irattár Tantárgyfelosztás Főigazgatói, Igazgatói Irattár Órarend Igazgatói Tanári Iskolatitkári iroda Tanügyi dokumentációk Nevelőtestület Szülők (csak a gyermekére vonatkozó adatok) Tanulók (csak a rá vonatkozó adatok) Gazdasági ügyintéző Igazgatók, Igazgató helyettes Igazgatók, Igazgató helyettes, osztályfőnökök Igazgatók, Igazgató helyettes, Szaktanár Nevelőtestület Szülők Igazgatók, Igazgató helyettes, Nevelőtestület Szülők, Tanulók Igazgatók, Igazgató h. Bizonyítványok Igazgatói Igazgatók, Igazgató helyettes, Szaktanár, Szülő, Tanuló A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Osztályfőnökök, foglalkozásvezetők, ig. h. Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h,., megbízott személy osztályfőnök Foglalkozási naplók Jegyzőkönyv a vizsgákhoz Igazgatói Irattár Igazgatói Iskolatitkári iroda Nevelőtestület, Szülők (csak a gyermekére vonatkozó adatok) Tanulók (csak a rá vonatkozó adatok) Igazgató, Igazgató helyettes, Szaktanár, Igazgatók, ig.h., iskola titkár Igazgatók, ig.h., iskola titkár Folyamatokban megjelölt felelősök beosztásának pontosítására az SZMSZ elfogadása után kerül sor. 16

17 Az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának rendje A használhatósággal, gyakorlati megvalósulással, a szabályzat betartásával kapcsolatos megállapítások Dokumentum megnevezése Jóváhagy ás (évszám) Felülvizsgálat Érvényess Jogszabályi Felelős ég működési sség Apavető általános dokumentumok 1. Alapító okirat Határozatl fenntartó an időre 2. SZMSZ 4 évente igazgató 3. Házirend 4 évente igazgató Alapvető szakmai dokumentumok 4. Pedagógiai/ 4 évente igazgató, nevelési program nevelőtestül et 5. Továbbképzési 5évente igazgató program 6. MIP 4 évente igazgató, minőségbiztosítási felelős 17

18 Jogi sség vizsgálata A minőségirányítási program ellenőrzési lapja Meg nem felelés Pótlandó Átírandó Kihúzandó Kiegészítendő Igazolás (hivatkozás a (felelős, (felelős, (felelős, (felelős, (aláírás, pontra határidő) határidő) határidő) határidő) dátum) számmal Eljárásrend: A minőségirányítási program ellenőrzési lapját tagintézményenként, intézményegységenként első ízben április 30-ig el ki kell tölteni, majd június 30-ig intézkedési tervet kell készíteni a javításra. Az intézkedési terv egy évnél hosszabb időtartamot nem határozhat meg. Amennyiben a szabályzat elkészítésének költségvetési vonzata van, úgy azt a 2010-es költségvetési évben tervezni szükséges. Felelősök: ellenőrzési lap elkészítése MIP csoport tagintézmény-vezetői, intézményegységvezetői segítséggel. Intézkedési terv javaslat: MIP csoport. Nevelőtestületi elfogadás: tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezető. Költségvetési tervezés: tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezető Jelen fejezetet szeptember 30-ig szükség esetén módosítani kell. Eddig a határidőig kerül véglegesítésre: Az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának rendje című táblázat A minőségirányítási rendszer működtetése Cél: Az intézményi minőségpolitika megvalósulásának segítése, az intézményi minőségcélok elérésének támogatása. Az intézményi szervezeti működés folyamatos fejlesztése, javítása. A Dél Zselic Középiskola Minőségirányítási Programjának működtetéséért a főigazgató a felelős. 18

19 Minőségi csoport Az intézmény vezetője a minőségirányítási program elkészítésére, működtetésére minőségirányítási csoportot hoz létre A minőségügyi rendszer irányítását a minőségügyi vezető, intézményegységek minőségirányítási felelősei látják el a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. Munkájukat szükség esetén a Belső Támogatói Csoport (BECS) segíti. A 2009/2010-es tanévtől a minőségfejlesztési munkafolyamat tervezése beépült az intézményi éves munkatervbe. A partneri igényfelmérés során felmerült problémákra, és az egyes folyamatok szabályozására minőségi körök alakulnak. A minőségi körökbe való delegálást az intézményegységek vezetői javasolják, előzetesen kikérve az intézményi minőségirányítási felelős véleményét is. A minőségi-körök maguk választják ki vezetőiket. A minőségi-körök vezetői a MICS-tagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot. Meghatározott időnként beszámolnak a minőségügyi-vezetőnek, intézményi minőségi felelősöknek. Működésüket saját SZMSZ-ben szabályozzák (1. számú melléklet) A csoport meghatározása: Vezetői team, mely az intézményi teljes körű minőségirányítás kiépítését, felügyeletét, irányítását vállalja. A csoport tagjai: Minőségügyi vezető Intézményi minőségirányítási felelősök Intézményi minőségirányítási felelősök munkáját segítő személyek (BECS tagok minőségi körök tagjai) Szervezeti felépítés Főigazgató Intézményegységek vezetői Minőségügyi vezető Intézményi minőségirányítási felelősök Intézményi minőségirányítási felelősök munkáját segítő személyek (alkalmi megbízatás egy-egy feladatra) Belső Támogató Csoport 19

20 1.3. Az intézmény működésének folyamatos javítása, fejlesztése Folyamatok azonosítása, szabályozása Cél a minőségirányítási rendszer megvalósítása során két PDCA ciklus kialakítása. A napi működés során feltárt hibák javítására a kis PDCA ciklus, a mérések, értékelések alapján megfogalmazott fejlesztések folyamatának megvalósítására a nagy PDCA ciklus működtetése. - indikátorrendszer kialakítása - a folyamatok azonosítása, szabályozása - a minőségirányítási rendszer fejlesztése - a folyamatos fejlesztés Az intézmény vezetése a mérések, értékelések tapasztalatainak összegezése alapján meghatározza a vezetői beavatkozást igénylő javítandó, fejlesztendő területeket Folyamatos fejlesztés eszközrendszerének kialakítása, működtetése: - problémák, tapasztalatok gyűjtésének módja - javítási tevékenység (okok feltárása, okok megszüntetése) - intézkedés végrehajtásának ellenőrzése Az Intézményi Minőségirányítási Program beépítése az intézmény működésébe folyamatos fejlesztés Tevékenység folyamata 1. Helyzetelemzés 1.1. Az előző tanévben végzett mérések, értékelések, partneri mérések, önértékelések tapasztalatainak elemzése A problémák, okok feltárása: eseti, visszatérő problémákelszigetelt, egyedi, rendszerszintűtervezési, vagy végrehajtási szakaszra vonatkoztatható problémák Felelős Főigazgató, Tagint.vez. Főigazgató, Tagint.vez, MIP vez. Eszköz, módszer Dokumentum elemzés Beszélgetés, interjú Produktum Gyakoriság Hivatkozás Összegezés Összegező feljegyzés, jegyzőkönyv Szabályzat szerint Évente, ill. értelem szerint Partneri igénymérés igényfelmér és 20

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓDOSÍTOTT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011-2016 GUBÁNÉ CSÁNKI ÁGNES IGAZGATÓ Intézmény neve: Petőfi Sándor Általános Iskola Címe: Gödöllő, Munkácsy Mihály u. 1. Intézményvezető:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SUKORÓI TAGISKOLA Tartalomjegyzék: Bevezetés...4. 1. Az intézmény minőségpolitikája...4. 1.1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1.

2. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézménye 6600. Szentes, Kereszt tér 1. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800. Hódmezővásárhely, Kutasi út 34-36.

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Mészáros Ferenc Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004. április 26. Fenntartóhoz

Részletesebben

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a

2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. [ H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. I d e í r h a t j a 1 a c é g c í m é t ] TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 5 1. A MINŐSÉGRŐL...5

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 028011 Készítette: Horváth Lajos, igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2004.06.11. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2004.06.16.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium OM azonosító: 201177 Készítette: Leviczky Cirill igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának

Részletesebben

Minőségirányítási Program

Minőségirányítási Program Gyerekkuckó Óvoda 1165 Budapest Centenáriumi stny. 1. 1.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hermina u- 66-68. 2.sz. tagintézmény 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Minőségirányítási Program Előzmények Az 1993.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben