Minőségirányítási Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minőségirányítási Program"

Átírás

1 Minőségirányítási Program Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2011.

2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 Az intézmény bemutatása 5 Intézményi minőségpolitika 7 Intézményi minőségi célok 8 A fenntartói MIP intézményünktől elvárt feladatainak felsorolása: 11 Kulcsfolyamatok meghatározása A VEZETÉS FELELŐSSÉGE ÉS ELKÖTELEZETTSÉGE Jogszerű működés modellje Jogi dokumentumok azonosítása Az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának rendje Jogi sség vizsgálata A minőségirányítási rendszer működtetése Minőségi csoport Az intézmény működésének folyamatos javítása, fejlesztése Folyamatok azonosítása, szabályozása Folyamatos fejlesztés eszközrendszerének kialakítása, működtetése: Az Intézményi Minőségirányítási Program beépítése az intézmény működésébe folyamatos fejlesztés AZ INTÉZMÉNYI MUNKA TERVEZÉSE Stratégiai tervezés szabályozása A programok helye az intézmény dokumentumai között, azok rendszerében A Pedagógiai és a Nevelési Program meghatározásának és módosításának folyamata A MIP elkészítésének folyamata Az éves munka tervezése Az éves munkaterv elkészítése Az éves munkaterv tartalma A tanuló/ gyermek csoportra vonatkozó éves pedagógiai tervezés Tanmenetek, foglalkoztatási tervek, óvodai nevelési tervek, tevékenységi formák készítése Intézmény működésének értékelése A vezetői ellenőrzés és értékelés rendszere Ellenőrzési-értékelési rendszerünk Az ellenőrzés folyamatának leírása Felelősségek és hatáskörök A keletkezett dokumentumok és bizonylatok Az ellenőrzés területei Egy tanévre vonatkozó ellenőrzési terv Az értékelés rendje A fenntartói ellenőrzési, értékelési rendszer területe, szempontok, indikátorok PARTNERKAPCSOLATOK IRÁNYÍTÁSA, MENEDZSELÉSE 38 2

3 3.1. Partnereink meghatározása Partnerek meghatározásának eljárásrendje: A kiemelt partneriek igény és elégedettségmérése A kiemelt partnerek igény és elégedettség mérése Visszajelzés a partnereknek a mérésről Kommunikáció a partnerekkel Partnereinkkel való kapcsolattartás formái: Panaszkezelés Tanulási életút nyomon követése Felelősségek és hatáskörök: MÉRÉS, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDSZERE AZ INTÉZMÉNYEN BELÜL A vezetők értékelése A pedagógusok teljesítményértékelése A pedagógus é teljesítményértékelés területei Minősítés tartalma: Pedagógus-teljesítményértékelés eljárásrendje Oktatási és nevelési tevékenységek ellenőrzése, értékelése A tanulási folyamatban alkalmazott tankönyv kiválasztása A tanulókra, gyerekekre vonatkozó értékelési rendszerünk Egységes mérési rendszerünk: A kompetenciamérés eredményeinek elemzése, feldolgozása 50 Az országos mérés és értékelés eredményeinek figyelembe vétele Országos mérés eredményeinek eljárásrendje Irányított önértékelés Az értékelés területei Intézményi önértékelés eljárásrendje Az önértékelés megállapításainak összegzése AZ INTÉZMÉNYI MIP PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A MIP érvényessége, hatálya A MIP értékelése, felülvizsgálata ZÁRÓ DOKUMENTUMOK Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Az Iskolaszék véleményezte és támogatta, a véleményről szóló dokumentum az Iskolaszék jegyzőkönyvében található Az iskolai Diákönkormányzat Diáktanácsa véleményezte és támogatta, a véleményről szóló dokumentum a Diákönkormányzat jegyzőkönyvében található Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 58 3

4 6.5. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 58 MELLÉKLET: 59 1.sz melléklet: A minőségi csoport (MICS) működési szabályzata sz melléklet: Beszámoló az intézményi minőségirányítási programjának megvalósulásáról számú melléklet: A pedagógusok teljesítményértékelés A teljesítményértékelési elvek, célok, jellemzők A teljesítményértékelés jellemzői Pedagógus-teljesítményértékelés eljárásrendje A teljesítményértékelő megbeszélés technikai kérdései Egyéni teljesítményértékelés területi, szempontok Az információgyűjtés eszközei Az értékelés lebonyolítói Kérdőívek Óvodai változat Nem pedagógus munkakörök Vezetők A pedagógusok és nem pedagógusok teljesítményértékelésének minősítési lapja A dolgozói teljesítményértékelés során keletkező adatok kezelésének szabályai számú melléklet: Mérőlapok az irányított önértékeléshez A vezetés értékelése Az iskolapolitika és a stratégia értékelése Az alkalmazottak irányításának értékelése Az erőforrások értékelése A folyamatok és a szabályozottság értékelése A szülők és diákok elégedettsége Szülők elégedettsége Az alkalmazottak elégedettsége Társadalmi szerepvállalás Az intézmény kulcsfontosságú eredményei, mutatói A munkatársak részvétele, bevonásának mértéke A folyamatos fejlesztés alkalmazásának szintje A szervezeti kultúra értékelése 127 4

5 Általános rész Az intézmény bemutatása A Szigetvári Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás 2004-ben alakult. A társulás a települések közös munkaerőpiaci, termelési, ellátási érdekazonossága, a települések összehangolt fejlesztése, a közös területfejlesztési programok megvalósítás céljából jött létre. Segítve ezzel az önkormányzatokat, hogy a térség lakói a közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jussanak hozzá. Forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítják a mind magasabb szintű ellátást és szolgáltatást. A Többcélú Társulás feladatai közé tartozik a közoktatás, az egészségügy, a szociális ellátás egyaránt. A kistérség demográfiai viszonyai, az intézmények fenntartási költségei, a biztonságos és hosszú távú fenntartás, az oktatáspolitikai kívánalmaknak való megfelelés tették szükségessé a racionalizálást, melynek eredményeként megalakult az integrált oktatási intézmény. A Szigetvár Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő integrált oktatási intézmény július 1. óta működik Dél Zselic Oktatási Központ Óvodái, Általános Iskolái és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye néven. Tagintézmények: Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola és a Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménye többcélú összetett Intézményegység Szigetvár Istvánffy Miklós Általános Iskola, Szigetvár Általános Iskola, Somogyapáti Általános Iskola, Nagydobsza Általános Iskola, Szentlászló Micimackó Óvoda, Szigetvár Napsugár Óvoda, Szigetvár Zöldmanó Óvoda, Szigetvár Óvoda, Nagydobsza Óvoda, Somogyapáti Óvoda, Szentlászló Az Szigetvár Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában lévő integrált oktatási intézmény szeptember 1. óta működik Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde néven. Továbbiakban Dél- Zselic Középiskola Tagintézmények: Dél Zselic Középiskola Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Szigetvár Dél Zselic Középiskola Istvánffy Miklós Általános Iskolája Szigetvár Dél Zselic Középiskola Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolája, Szigetvár Dél Zselic Középiskola Kétújfalui Konrád Ignác Általános Iskolája és Óvodája, Kétújfalu Dél Zselic Középiskola Nagydobszai Általános Iskolája és Óvodája, Nagydobsza Dél Zselic Középiskola Nagypeterd-Rózsafai Általános Iskolája és Nagypeterd-Rózsafa- Szendénesi Óvodája, Nagypeterd Dél Zselic Középiskola Somogyapáti Általános Iskolája és Óvodája, Somogyapáti Dél Zselic Középiskola Szentlászlói Általános Iskolája és Óvodája, Szentlászló Dél Zselic Középiskola Napsugár Óvodája, Szigetvár Dél Zselic Középiskola Bölcsődéje, Szigetvár 2011.júliús 1-től Dél Zselic Középiskola Mozsgói Lengyeltóti János Iskolája és Óvodája, Mozsgó 5

6 A jelenlegi struktúra megalkotásának elsődleges célja egy hatékonyan működtethető, egymás erősségeit felhasználó, a gyengeségeket fejlesztő intézmény létrehozása volt, amelyen belül a tagintézmények egymást kölcsönösen kiegészítő szolgáltatásokkal segítik a korszerűsítést. Az összeolvadás szükségessé teszi a közös intézményi dokumentumok elkészítését. A törvényi változásoknak is eleget téve az egy OM azonosító alá tartozó nagy intézménynek egy SZMSZ-e, egy pedagógiai programja, egy házirendje és egy minőségirányítási programja lehet. E szabályzatok megalkotása nehéz feladat elé állítja az intézményvezetőket és a pedagógusokat egyaránt. Meg kell tartani az intézmények specialitásait, egyéni arculatát. Ez kihívást jelent mindannyiunk számára, akik gyerekekkel foglalkozunk és legjobb tudásunk szerint, igyekszünk nevelni a jövő nemzedékét. A Szigetvár Dél- Zselic Többcélú Kistérségi Társulás intézményegységei különböző minőségfejlesztési múlttal rendelkeznek. Valamennyi intézményegység a partnerközpontú iskolai, óvodai működés rendszerében végezte eddigi minőségfejlesztő tevékenységét, de módszereiben, eljárásaiban önálló rendszert működtettek. A következő időszak feladata lesz az alkalmazott módszerek és eszközök megismerése után a lehetséges közös pontok összehangolása, közös mérőeszközök kidolgozása és egy egységes arculat kimunkálása. A Dél Zselic Középiskola minőségirányítási programja valamennyi intézményegysége közös dokumentuma. Az ebben megfogalmazottak minden egységére vonatkoznak, amelyekben az érintett feladatokat ellátják. 6

7 Intézményi minőségpolitika A Dél Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde minőségpolitikai nyilatkozata Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. ( Szent Györgyi Albert ) Intézményünk törvényes, eredményes és hatékony működésének alapja a minőség. A minőség biztosításáért az intézmény vezetése és minden intézményi dolgozó felelős. Folyamatosan vizsgáljuk, hogy partnereink felénk irányuló elvárásainak megfeleljünk, minőségpolitikánkat érvényesítjük valamennyi eljárásunkban, döntésünkben. Célul tűzzük ki, hogy EU-komform oktatással szilárd, továbbépíthető alapokat nyújtsunk tanulóinknak. A megismerési folyamatot sokszínű, intenzív, a gyermeki tevékenységet középpontba állító módszerekkel segítjük. Fontosnak tartjuk, hogy megőrizve hagyományainkat erősítsük eredményeinket, és kiegyenlítsük az intézmények közti különbségeket. Célul tűztük ki a kulcskompetenciák folyamatos és tervszerű fejlesztését. Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanulóink, gyermekeink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. Valljuk, hogy folyamatos intézményfejlesztéssel, színvonalas neveléssel, oktatással korszerű általános műveltséget, biztos alapkészségeket nyújtunk tanulóinknak, ez által megteremtve tanulóink számára a képességeiknek továbbhaladás lehetőségét. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében valljuk, hogy a jelen dokumentum hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az intézményünkbe beiratkozó lemaradók, különös bánásmódban részesülők, szociálisan hátrányban lévő gyerekek gondjaira, állapotának jelzőire adatokon alapuló megoldásokat találjunk, és ezzel hátrányaikat csökkentsük. Céljaink elérése érdekében kiépítjük, fejlesztjük minőségirányítási rendszerünket. Mindezeket jól felkészült, szakmailag igényes, megújulásra képes, a minőség iránt elkötelezett, segítőkész pedagógusokkal és nem pedagógus munkatársakkal valósítjuk meg. Valamennyien hozzájárulunk az intézményi minőségpolitikai nyilatkozatban a rövid- és hosszú távú minőségcélokban megfogalmazottak megvalósításához. Törekvéseink megvalósításához legfőbb szövetségesünknek a szülőt tekintjük, hiszen érdekeink közösek. Célunk, hogy az intézményünk működése kiszámíthatóbb, stabilabb legyen, ezzel is mérsékelve az átalakulás nehézségeit. 7

8 Intézményi minőségi célok Minőségcél Indikátorok Sikerkritériumok 1. A tehetséges tanulók fejlesztése 2. Esélyegyenlőség megteremtése, hátránykompenzáció Az óvodába való bekerülés előkészítése Az SNI- s gyermekek befogadása, fejlesztése integrált tantervvel Évről évre gyarapodjon a differenciált órák száma. Szaktárgyi és sport vagy egyéb versenyekben megyei fordulóba jutottak száma, Szakkörökben a tanévet befejező és kezdő tanulók aránya Óvodáztatott létszám/gyerekszám a HH-s gyerekekre vonatkozóan SNI-s tanulók és 16 éves korukig végzők aránya. A naplóbejegyzések az órákról, esetszám Minél több versenyen és más területen megjelennek a tehetséges tanulók. A szakköre jelentkezettek 90%-a a szakkör tagja marad A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek 70%-a 3 éves kortól óvodába jár minden településen. Az SNI tanulók 80%-a legalább 16 éves koráig befejezi az Ált. Iskola 8. osztályát. Intézményenként évi egy nyilvános differenciált óra 3. Emberi erőforrások fejlesztése Hatékony intézményi humán erőforrás gazdálkodás Nem szakos/szakos órák aránya Terv/tény arány (Diplomák száma, tanúsítványok száma) Oklevelek száma tagintézményenként pedagógus létszám (végzett/állásban lévő) 100%-os szakos ellátottság A továbbképzési tervben foglaltak 100%-os teljesítése Tagintézményenként hétévente legalább egy pedagógus szerezzen további szakképesítést, szakvizsgát Tantestületek tagjainak 100 %- százaléka 120 órás tanúsítványt szerez 7 év alatt. 8

9 Minőségcél Indikátorok Sikerkritériumok 4. Az országos kompetencia mérés eredményeinek évenkénti javítása. A DIFFER mérés az óvodákban A teljesítmények százalékos aránya Arány Fő Azon intézményeknél, ahol a kompetenciamérés nem éri el az országos átlagot évi 1%-os eredménynövelés DIFFER mérés alkalmazása alapján készült fejlesztés után a tanköteles korú gyerekek 85% iskolaérettséget ér el legalább hétéves korban 5. Partneri elégedettségi mutatók javítása 6. Együttműködés bővítése az intézményegységek között (Közös programok, egymás programjainak megismerése, egymástól tanulás, horizontális tanulás, társuláson belüli együttműködés, hospitációs lehetőségek szervezése) A kiküldött/beérkezett kérdőívek aránya A válaszok aránya. Program szám A megkérdezettek válaszadási hajlandósága legalább 70% legyen. A partneri elégedettségmérés eredménye átlagosan 60%-ban pozitív legyen. Havonta legalább egy közös program tanulóknak, pedagógusoknak. 7. Teljes körű intézményi szintű értékelési rendszer működtetése. A nevelőoktatómunka mérési, értékelési indikátor rendszerének kidolgozása 8. A középiskola partnereinek és munkaerőpiaci kínálatnak szakképzési irányok, szakok kialakítása Elkészül-e a dokumentum? Szakok száma 4 évente fenntartói MIPnek en A végzett tanulók 50%-a tudjon a tanult szakmájában elhelyezkedni 9

10 Minőségcél Indikátorok Sikerkritériumok A végzős tanulók (beleértve az érettségizőket, szakközép évfolyamon végzőket) legalább 70%-a jelentkezzen felsőfokú képzésre Jelentkezők száma/ végzősök arány A jelentkezettek 50%-át vegyék fel felsőfokú képzésre A minőségi célok újbóli azonosítására a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatakor kerül sor. 10

11 A fenntartói MIP intézményünktől elvárt feladatainak felsorolása: Fenntartói MIP intézményünktől elvárt feladataink Intézményi célok Sikerkritériumok Kulcsfolyamatok meghatározása 1. Vezetés felelőssége, elkötelezettsége 2. Az intézményi munka tervezése 3. Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése 4. Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül A folyamat megnevezése Vezetés felelőssége, elkötelezettsége Jogi követelmények betartása Minőségirányítási rendszer működtetése Folyamatos fejlesztés (Az intézmény működésének javítása és fejlesztése) Munkaerő felvétel és betanulás Továbbképzési rendszer működtetése Az intézményi munka tervezése Stratégiai tervezés Éves tervezés szabályozása Éves pedagógiai tervezés Intézmény működésének értékelése Irányított önértékelés Partnerkapcsolatok irányítása, menedzselése Partnerazonosítás és igényfelmérés Partneri kommunikáció Panaszkezelés Itt szabályozott, szabályozás helye MIP MIP MIP MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzat MIP szabályzata MIP szabályzata MIP szabályzata Más helyen szabályozott Továbbképzési terv Nem szabályozott X 11

12 A folyamat megnevezése Tanulási életút nyomon követése Mérés, ellenőrzés, értékelés rendszere az intézményen belül Pedagógus teljesítményértékelési rendszer Vezetői ellenőrzés Tanulók, gyerekek értékelése Indikátorrendszer működtetése Irányított önértékelés (A teljes körű intézményi értékelés periódusa,) A kompetenciamérés eredményeinek elemzése, feldolgozása Itt szabályozott, szabályozás helye 9. és 10. osztályosoknál a MIP szerint MIP MIP, Éves munkaterv, SZMSZ PP. NP PP, MIP, Házirend MIP szabályzat MIP, PP Más helyen szabályozott HHH gyerekeknél IPR szerint, Nem szabályozott A kulcsfolyamatok újbóli azonosítására a minőségirányítási rendszer felülvizsgálatakor kerül sor. 1. A vezetés felelőssége és elkötelezettsége Cél: Az intézmény vezetője biztosítja a minőség iránti elkötelezettségét, a működés rendjét, a folyamatos fejlesztéshez és szervezeti kultúra fejlesztéséhez szükséges erőforrásokat a partneri elvárásoknak en, külső és belső jogrendszer és a jelenlegi dokumentumok és a minőségpolitikai nyilatkozat, valamint a pedagógiai, nevelési program rendszeres felülvizsgálatával. 1.1 Jogszerű működés Cél: Az intézményvezetés egyik legfontosabb felelőssége az intézmény működését szabályozó jogi dokumentumok (törvények, rendeletek), megismertetése, betartása. Ennek érdekében a vezetés folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályozó jogi dokumentumok, különböző szintű rendeletek, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályozói hozzáférhetőek legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerhessék és betartsák. 12

13 Jogszerű működés modellje A jogszabályok és a belső szabályozók ismerete alapfeltétel. Betartásuk minden alkalmazott számára kötelező. A törvényeket, a hatályos jogszabályokat mindenki eléri a közigazgatási portálon. A fontos változások közül azokat, amelyekről értesítést kap, és a fenntartói szabályzókról a főigazgató illetve az általa kijelölt felelősök értesítik a tagintézmény vezetőket azonnal, de legfeljebb a kézhezvételtől számított egy héten belül. Nevelési vagy rendkívüli értekezleten az intézményegység vezető megismerteti ezeket szükség szerint mérlegelési jogkörében a tantestület tagjaival. A Magyar Közlöny, az Oktatási Közlöny, a CD-jogtár a székhelyintézmény könyvtárában rendelkezésre áll a könyvár működési rendje szerint. Mindenkit érintő esetben, vagy átfogó változás esetén, illetve, ha a főigazgató így rendelkezik a tagintézmény vezető nevelőtestületi megbeszélésen szóban közli a változásokat, majd egy példányát közzéteszi a faliújságon, melynek figyelemmel kísérése mindenki számára munkaköri kötelesség. A technikai dolgozókat érintő tételek esetén előre megbeszélt időpontban szóbeli tájékoztatást ad személyesen vagy megbízottja útján. Szükség esetén intézményegység vezető utasítást vagy körlevelet fogalmaz meg, a dolgozók, pedig aláírásukkal jelzik, hogy a leírtakat megértették és betartják. A legfontosabb változások intézményi beépítéséről úgy győződik meg az intézmény, hogy főigazgatói döntés alapján bekerül a következő tanévi munkatervbe a z ellenőrzés mikéntje Jogi dokumentumok azonosítása Dokumentumok fellelhetősége és nyilvánossága Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Igazgatók, iskolatitkár Az intézmény Főigazgatói, Alkalmazottak teljes működését Igazgatók által köre meghatározó külső meghatározott Szülők Tanulók törvények, rendeletek, szabályzatok Az intézmény működését meghatározó belső szabályzók: Alapító okirat Főigazgatói, Alkalmazottak teljes Igazgatók, iskolatitkár Igazgatók által köre meghatározott Szülők Tanulók Iktató Iratkezelési és adatvédelmi szabályzat Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Alkalmazottak teljes köre Igazgatók igazgatóhelyettes, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár 13

14 Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Pedagógiai nevelési program Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Szülői szervezet szervezeti és működési szabályzata Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári, Könyvtár Iktató, Weblap Tanári, Iktató Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Munkaterv Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató, irattár MIP Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Könyvtár Iktató, Weblap Ellenőrzési terv Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató, irattár Házirend Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári, Tantermek Iktató, Weblap Munkaszerződések Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Minden érdeklődő Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Alkalmazottak teljes köre Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Igazgató Gazdasági ügyintéző Érintett munkavállaló A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Igazgatók, Igazgatóhelyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgatóhelyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgatóhelyettes, iskolatitkár Diákönkormányzatot segítő Igazgatók, Igazgató helyettes iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár, minőségügyi vezető Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár, minőségügyi vezető Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, patronáló tanár, iskolatitkár Főigazgató, Igazgatók, Igazgató helyettes gazdasági ügyintéző, iskolatitkár 14

15 Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága Kinevezési okmányok Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Munkaköri leírások Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Igazgatói, Iktató Vezetői megbízások Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Iktató Éves intézményi és munkaközösségi munkatervek Főigazgatói, Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató, Irattár Igazgató, Gazdasági ügyintéző, munkavállaló Alkalmazottak teljes köre Fenntartó Igazgatók, Igazgató helyettes, Gazdasági ügyintéző, Érintett Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Főigazgató, Igazgatók, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár Főigazgató, Igazgatók, Igazgató helyettes, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár Főigazgató, Igazgatók, iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Továbbképzési szabályzat Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Tanári, Iktató Nevelőtestület Igazgatók Igazgató helyettes, iskolatitkár Beiskolázási terv Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Iktató Irattár Nevelőtestület Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Munkavédelmi szabályzatok (Kockázatértékelés) Tűzvédelmi szabályzat Működési engedély (ha van konyha, büfé) Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Tanári Iktató Főigazgatói Igazgatók által meghatározott Iktató Alkalmazottak teljes köre Szülők, Tanulók Alkalmazottak teljes köre Szülők Tanulók Az adott helyen kifüggesztéssel Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Igazgatók, Igazgató helyettes, iskolatitkár Főigazgató, iskolatitkár 15

16 Dokumentum Fellelhetősége Nyilvánossága Osztálynapló, csoportnapló Tanári, vagy a kijelölt hely irattár Beírási napló Igazgatói irattár Törzslapok Iskolatitkári iroda, vagy a megjelölt hely irattár Tanuló-nyilvántartás Igazgatói (KIR) irattár Tantárgyfelosztás Főigazgatói, Igazgatói Irattár Órarend Igazgatói Tanári Iskolatitkári iroda Tanügyi dokumentációk Nevelőtestület Szülők (csak a gyermekére vonatkozó adatok) Tanulók (csak a rá vonatkozó adatok) Gazdasági ügyintéző Igazgatók, Igazgató helyettes Igazgatók, Igazgató helyettes, osztályfőnökök Igazgatók, Igazgató helyettes, Szaktanár Nevelőtestület Szülők Igazgatók, Igazgató helyettes, Nevelőtestület Szülők, Tanulók Igazgatók, Igazgató h. Bizonyítványok Igazgatói Igazgatók, Igazgató helyettes, Szaktanár, Szülő, Tanuló A hozzáférhetőségért és nyilvánosságért felelős személy Osztályfőnökök, foglalkozásvezetők, ig. h. Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h., megbízott személy, iskola titkár Igazgatók, ig.h,., megbízott személy osztályfőnök Foglalkozási naplók Jegyzőkönyv a vizsgákhoz Igazgatói Irattár Igazgatói Iskolatitkári iroda Nevelőtestület, Szülők (csak a gyermekére vonatkozó adatok) Tanulók (csak a rá vonatkozó adatok) Igazgató, Igazgató helyettes, Szaktanár, Igazgatók, ig.h., iskola titkár Igazgatók, ig.h., iskola titkár Folyamatokban megjelölt felelősök beosztásának pontosítására az SZMSZ elfogadása után kerül sor. 16

17 Az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának rendje A használhatósággal, gyakorlati megvalósulással, a szabályzat betartásával kapcsolatos megállapítások Dokumentum megnevezése Jóváhagy ás (évszám) Felülvizsgálat Érvényess Jogszabályi Felelős ég működési sség Apavető általános dokumentumok 1. Alapító okirat Határozatl fenntartó an időre 2. SZMSZ 4 évente igazgató 3. Házirend 4 évente igazgató Alapvető szakmai dokumentumok 4. Pedagógiai/ 4 évente igazgató, nevelési program nevelőtestül et 5. Továbbképzési 5évente igazgató program 6. MIP 4 évente igazgató, minőségbiztosítási felelős 17

18 Jogi sség vizsgálata A minőségirányítási program ellenőrzési lapja Meg nem felelés Pótlandó Átírandó Kihúzandó Kiegészítendő Igazolás (hivatkozás a (felelős, (felelős, (felelős, (felelős, (aláírás, pontra határidő) határidő) határidő) határidő) dátum) számmal Eljárásrend: A minőségirányítási program ellenőrzési lapját tagintézményenként, intézményegységenként első ízben április 30-ig el ki kell tölteni, majd június 30-ig intézkedési tervet kell készíteni a javításra. Az intézkedési terv egy évnél hosszabb időtartamot nem határozhat meg. Amennyiben a szabályzat elkészítésének költségvetési vonzata van, úgy azt a 2010-es költségvetési évben tervezni szükséges. Felelősök: ellenőrzési lap elkészítése MIP csoport tagintézmény-vezetői, intézményegységvezetői segítséggel. Intézkedési terv javaslat: MIP csoport. Nevelőtestületi elfogadás: tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezető. Költségvetési tervezés: tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezető Jelen fejezetet szeptember 30-ig szükség esetén módosítani kell. Eddig a határidőig kerül véglegesítésre: Az intézményi dokumentumok és szabályzatok felülvizsgálatának rendje című táblázat A minőségirányítási rendszer működtetése Cél: Az intézményi minőségpolitika megvalósulásának segítése, az intézményi minőségcélok elérésének támogatása. Az intézményi szervezeti működés folyamatos fejlesztése, javítása. A Dél Zselic Középiskola Minőségirányítási Programjának működtetéséért a főigazgató a felelős. 18

19 Minőségi csoport Az intézmény vezetője a minőségirányítási program elkészítésére, működtetésére minőségirányítási csoportot hoz létre A minőségügyi rendszer irányítását a minőségügyi vezető, intézményegységek minőségirányítási felelősei látják el a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. Munkájukat szükség esetén a Belső Támogatói Csoport (BECS) segíti. A 2009/2010-es tanévtől a minőségfejlesztési munkafolyamat tervezése beépült az intézményi éves munkatervbe. A partneri igényfelmérés során felmerült problémákra, és az egyes folyamatok szabályozására minőségi körök alakulnak. A minőségi körökbe való delegálást az intézményegységek vezetői javasolják, előzetesen kikérve az intézményi minőségirányítási felelős véleményét is. A minőségi-körök maguk választják ki vezetőiket. A minőségi-körök vezetői a MICS-tagokkal folyamatosan tartják a kapcsolatot. Meghatározott időnként beszámolnak a minőségügyi-vezetőnek, intézményi minőségi felelősöknek. Működésüket saját SZMSZ-ben szabályozzák (1. számú melléklet) A csoport meghatározása: Vezetői team, mely az intézményi teljes körű minőségirányítás kiépítését, felügyeletét, irányítását vállalja. A csoport tagjai: Minőségügyi vezető Intézményi minőségirányítási felelősök Intézményi minőségirányítási felelősök munkáját segítő személyek (BECS tagok minőségi körök tagjai) Szervezeti felépítés Főigazgató Intézményegységek vezetői Minőségügyi vezető Intézményi minőségirányítási felelősök Intézményi minőségirányítási felelősök munkáját segítő személyek (alkalmi megbízatás egy-egy feladatra) Belső Támogató Csoport 19

20 1.3. Az intézmény működésének folyamatos javítása, fejlesztése Folyamatok azonosítása, szabályozása Cél a minőségirányítási rendszer megvalósítása során két PDCA ciklus kialakítása. A napi működés során feltárt hibák javítására a kis PDCA ciklus, a mérések, értékelések alapján megfogalmazott fejlesztések folyamatának megvalósítására a nagy PDCA ciklus működtetése. - indikátorrendszer kialakítása - a folyamatok azonosítása, szabályozása - a minőségirányítási rendszer fejlesztése - a folyamatos fejlesztés Az intézmény vezetése a mérések, értékelések tapasztalatainak összegezése alapján meghatározza a vezetői beavatkozást igénylő javítandó, fejlesztendő területeket Folyamatos fejlesztés eszközrendszerének kialakítása, működtetése: - problémák, tapasztalatok gyűjtésének módja - javítási tevékenység (okok feltárása, okok megszüntetése) - intézkedés végrehajtásának ellenőrzése Az Intézményi Minőségirányítási Program beépítése az intézmény működésébe folyamatos fejlesztés Tevékenység folyamata 1. Helyzetelemzés 1.1. Az előző tanévben végzett mérések, értékelések, partneri mérések, önértékelések tapasztalatainak elemzése A problémák, okok feltárása: eseti, visszatérő problémákelszigetelt, egyedi, rendszerszintűtervezési, vagy végrehajtási szakaszra vonatkoztatható problémák Felelős Főigazgató, Tagint.vez. Főigazgató, Tagint.vez, MIP vez. Eszköz, módszer Dokumentum elemzés Beszélgetés, interjú Produktum Gyakoriság Hivatkozás Összegezés Összegező feljegyzés, jegyzőkönyv Szabályzat szerint Évente, ill. értelem szerint Partneri igénymérés igényfelmér és 20

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA

PORTFÓLIÓ LIPUSZ PÉTER PORTFÓLIÓJÁNAK BEMUTATÓJA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA KÉSZÍTETTE: LIPUSZ PÉTER - HBGMNC KÖZOKTATÁSI VEZETŐ PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA LIPUSZ PÉTER JÁNAK BEMUTATÓJA 0.

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Belső ellenőrzési terv Hatályba lép: 2009. szeptember 1. Horváth Zoltán igazgató I. A nevelő-oktató munka ellenőrzése A.) Pedagógiai munka ellenőrzésének

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA. Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Selényiné Stier Márta sk. Budapest, 2013.09.30. 1 A szabályzat létrehozásának jogalapját a 2011. évi CXC. tv a köznevelésről, a 2013. évi CXXIX.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL BESZÁMOLÓ A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGÜGYI MUNKÁRÓL Bonyhád, 2010-10-20.. Adorján Gyöngyi minőségügyi vezető 1 1. A MINŐSÉGÜGYI CSOPORT TEVÉKENYSÉGE A

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A mentori rendszer működésének leírása

A mentori rendszer működésének leírása 1. sz. melléklet A mentori rendszer működésének leírása (kiegészítés az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program szervezeti felépítéséhez) Bevezetés Az Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program eredményességének

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8)

ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) ELLENŐRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN (TÁMOP-3.1.8) INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS - ELŐZMÉNYEK COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program (2000 2004) - COM I. Intézményi modell: partnerközpontú

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541

Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI. OM azonosító: 038541 Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI OM azonosító: 038541 2100 Gödöllő Dobó Katica utca 2. Tel/Fax: 06/28 514-005, 06/28-414-984, e-mail:

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Minőségirányítási Program /módosított változat/

Minőségirányítási Program /módosított változat/ Minőségirányítási Program /módosított változat/ Intézmény neve: Az intézmény OM azonosítója: 030275 Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Soproni u. 63. A módosított MIP készítőjének neve:

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett

Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Iskola és diákönkormányzat egymás mellett Előadó: Petróczi Gábor igazgató, közoktatási szakértő címzetes főiskolai docens Ságvári Endre Gimnázium, 3700 Kazincbarcika Jószerencsét u. 2. Tel: 48-510-050,

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2015. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu

6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu suli@rendor-szeged.sulinet.hu SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: szrszki@bm.gov.hu

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23.

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu RPI ORSZÁGJÁRÓ 2014. MÁJUS 20-23. Intézményértékelés, de miért? Mitől jó, milyen a jó iskola? A mi iskolánk jó iskola? Hogyan,

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11

NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 NAGYATÁDI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2010/11 Nagyatád, 2011. 06. 30. Gyulainé Bukovics Ildikó min.ügyi vezető 1 BEVEZETŐ: A MIP végrehajtásának nevelőtestület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND

E L İ T E R J E S Z T É S. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND E L İ T E R J E S Z T É S A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2009. február 19-i ülésére 8. NAPIREND Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye intézményi alapdokumentumainak

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben