ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015"

Átírás

1 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek Sürgős felújítást igénylő területek A nyár folyamán megvalósult munkák Tervezett munkák: Személyi feltételek Megszűnő munkaviszonyok Új és a tanév során változó munkaviszonyok A tanév feladatai Tanügyi feladatok Tanügyi dokumentumok felülvizsgálata Pályázatokon való részvétel A beiskolázási tevékenységünk további fejlesztése Pedagógusok minősítő eljárásainak lebonyolítása Pedagógiai feladatok A munkafegyelem és viselkedéskultúra további fejlesztése Közösségfejlesztő, kulturális életünket fejlesztő tevékenységeink Hagyományaink ápolása, hagyományőrző rendezvényeink megtartása Feladatok: Közösségi szolgálat szervezése Szakmai feladatok A művészeti képzés fejlesztése, gondozása A ruhaipari technikus képzés gondozása a szakképző évfolyamon A szakmai gyakorlat oktatásának további fejlesztése Szakmai, módszertani munka fejlesztése Tanulmányi mutatók javítása A kétszintű érettségire való felkészítés Tehetséggondozás fejlesztése A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése Mérések eredményeinek elemzése, a tapasztalatok beépítése az oktató-nevelő munkába Munkaközösségek munkatervei Közismereti tárgyak munkaközösségei Művészeti tárgyak munkaközösségei Szakmai tárgyak munkaközösségei Tanórán kívüli feladatok A Diákönkormányzat munkaterve Ifjúságvédelmi munkaterv Orvos munkaterve A tanév rendje A tanév, a szorgalmi idő Tanítási szünetek Tanítás nélküli munkanapok A vizsgák rendje Országos mérés Tanulmányi versenyek A tanév kiemelt rendezvényei

3 5. Részletes programterv Tanári továbbképzési terv 2014/ Ellenőrzési terv Mellékletek számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

4 A 2014/2015. tanévre vonatkozó célkitűzéseinket a Pedagógiai programunkkal összhangban fogalmaztuk meg. A két dokumentum egymásra épül, ezért együttesen használható. Bevezetés Sok szép sikert hozó, nagyon eredményes tanév áll mögöttünk. Ezt kell folytatnunk az előttünk álló tanévben, ha lehet, még eredményesebben óta a változások áramába kerültünk, s ez a folyamat nem lassul. Szükségünk lenne néhány nyugodtabb évre, amikor a létrehozott új oktatási rendszer letisztulhatna, kicsiszolódhatna. Attól tartok, hogy ebben nem lesz részünk. 1. Tárgyi feltételek 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek Az elöregedett és túlterhelt elektromos vezetékhálózat cseréje. Cél: biztonságos működés, energiatakarékosság. A 30 éve üzemelő kazán kicserélése. Cél: a fűtés hatékonyságának növelése, a hideg tantermek felfűtése, energiatakarékosság. Nyílászárók cseréjének folytatása. Cél: energiatakarékosság. Tanulói WC-k felújítása. Cél: kulturált, higiénikus környezet kialakítása. Beléptető- és kamerarendszer kiépítése. Cél: az iskola tulajdonának védelme, biztonság fokozása. 4

5 Ezek évek óta megoldásra váró feladatok, mivel nagy költséggel járó beruházások, amelyekre nincsenek forrásai iskolánknak. Feladat: anyagi források keresése. Felelős: igazgató. Határidő: folyamatosan. Új tornaterem kialakítása. Cél: a megnövekedett testnevelés órák szakszerű megtartásának biztosítása. Rajztermek kialakítása Feladat: anyagi források keresése Felelős: igazgató. Határidő: folyamatosan. 1.2 A nyár folyamán megvalósult munkák Megkezdődött a 42. terem felújítása. (A katedrát, az elöregedett szekrényeket elbontottuk, az elhasználódott linóleumot kicseréltük (majdnem), s kifestettük.) Rajz szaktanterem lesz a továbbiakban is. A 61. termet átalakítottuk. A belső két termet összenyitottuk. Művészeti szaktanteremként fog a továbbiakban is funkcionálni. (kézműves + tervezés) Megtörtént a nyári karbantartás. Megtörtént az épület nagytakarítása is. A fenntartó az idén már nem engedélyezte takarító cég alkalmazását az ablakok lemosásához. Ezt most saját erőből oldottuk meg. A tanév során megsérült üvegtáblákat kicseréltük. 1.3 Tervezett munkák: Földszinti hosszú folyosó festése. Ezzel befejeződne a földszint rendbetétele. Feladat: A folyosó festése, mosható lábazat kialakítása, (az aulában is) radiátorok mázolása. A második emeleti aula és a folyosók festése. Erre kaptunk ígéretet a fenntartótól, de az Ybl csak szorgalmi időben tudja vállalni. Feladat: Az aula és a folyosók festése, mosható lábazat kialakítása, mázolás. Még felújításra vár a két informatika terem. Feladat: anyagi erőforrás keresése, kivitelezés megszervezése. Felelős: gondnok. Határidő: augusztus 30. Ellenőrzés: igazgató. A folyosók, aulák, tantermek igényes dekorálása, az oktató munka színvonalához méltó környezet megteremtése. Felelős: művészeti munkaközösségek, osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 5

6 2. Személyi feltételek 2.1 Megszűnő munkaviszonyok Galambos Ágnes kérésére megszüntettük munkaviszonyát áthelyezéssel. Június 30. napjával lejárt a határozott idejű munkaszerződése és nem hosszabbítottuk meg: - Kerezsi Jenőnek (biológia-kémia szakos tanárt vettünk fel). - Balogh Mónikának. (Molnár Madarász Melindát helyettesítette, aki ebben a tanévben már visszajön GYES-ről. Jelenleg szabadságát tölti.) 2.2 Új és a tanév során változó munkaviszonyok Hiány szakmára, külön engedély alapján, továbbra is vissza lehet foglalkoztatni a nyugdíjasokat megbízási jogviszony keretében. Beadtam a kérelmet a fenntartóhoz Mihályné Molnár Zsuzsanna megbízási jogviszonyban való foglalkoztatására. A kolléganőt heti 10 órában munkavédelem és anyagismeret-laborgyakorlat tantárgyak oktatására szeretném alkalmazni, s lehetőség szerint tovább vinné az iskolai minőségbiztosítási feladatokat is. Újra kötünk Kramarik Évával megbízási szerződést, ha engedélyezi a fenntartó. Meghosszabbítottuk Takács Máté és Szamos Márton szerződését. Új kollégákat vettünk fel: - Bányai Adalbert közismereti tanár (biológia-kémia) munkakörbe határozatlan idejű, részmunkaidős szerződéssel. - László Nóra Vivien táncművész pedagógust testnevelés órák ellátására határozott idejű részmunkaidős szerződéssel. - Ezüst Gy. Zoltán művész tanár (rajz, népművészet, művészettörténet) munkakörbe határozatlan idejű, teljes állású szerződéssel). - Markóné Szalai Szilvia művész tanár (rajz) munkakörbe határozott idejű, teljes állású szerződéssel. - Lucza Zsigmond művész tanár (rajz) munkakörbe határozott idejű, teljes állású szerződéssel. - Csegöldi Mária Erika művész tanár (tervezés) munkakörbe határozatlan idejű, teljes állású szerződéssel. - Kertész Katalin. művész tanár (tervezés) munkakörbe határozott idejű, teljes állású szerződéssel. - Menyhárt Krisztina takarító munkakörbe, határozatlan idejű teljes állású szerződéssel. 6

7 Feladat: Az új kollégák beilleszkedésének segítése szakmailag, emberileg. Felelős: Szarka Csilla, munkaközösség vezetők. Határidő: a tanév tartama alatt folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. A tanév során megszűnik Bánföldi Zoltán munkaviszonya. Február 1. napjától másik iskolában fog tanítani. Két pedagógus álláshelyünk még nincs betöltve (nem jelent még mindig meg a hirdetésünk, s ismerős körből nem tudtuk betölteni): történelem-angol szakos és tervező tanári álláshelyek. gazdasági ügyintéző állás még nincs betöltve (június óta nem jelentette meg a fenntartó az álláshirdetésünket!), jelenleg helyettesítéssel látjuk el a feladatot. 3. A tanév feladatai 3.1 Tanügyi feladatok Tanügyi dokumentumok felülvizsgálata Feladatok: A Pedagógiai Program módosítása a jogszabályi és egyéb változásoknak megfelelően. Felelős: igazgató Határidő: augusztus 30. Ellenőrzés: Fenntartó. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend módosítása a pedagógiai program változásának megfelelően. Felelős: igazgató. Határidő: szeptember 30. Ellenőrzés: Fenntartó. Az új kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek felülvizsgálata, korrekciója, ezek alapján a tanmenetek elkészítése. A művészeti iskolákra vonatkozó kerettanterv alapján a természettudomány tantárgy helyi tantervének és tanmenetének elkészítése. Felelős: munkaközösség vezetők. Határidő: szeptember 30. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes. 7

8 3.1.2 Pályázatokon való részvétel Feladatok: Sikeres DECEFA pályázat lebonyolítása. Az eddigi sikeres területeken újabb pályázatok készítése, lehetőségek szerint. Olyan új pályázati lehetőségek keresése, amelyek összeegyeztethetőek pedagógiai céljainkkal. Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató A beiskolázási tevékenységünk további fejlesztése Feladatok: Iskolánkat bemutató propagandaanyagunk aktualizálása. Az iskolai honlap ellenőrzése, további fejlesztése, feltöltése. Felelős: rajz munkaközösség vezető, rendszergazda Határidő: súlyozottan a beiskolázási időszak, ezt követően a tanév során folyamatosan. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. A beiskolázási területünkön (Budapest, Pest megye) működő általános iskolákkal felvenni és fenntartani a kapcsolatot. A volt 9. és 10. évfolyam tanulóinak általános iskoláját értesíteni a gyerekek előmeneteléről. Felelős: Kozárné Fehér Gabriella, osztályfőnökök. Határidő: súlyozottan a beiskolázási időszak, ezt követően a tanév során folyamatosan. Ellenőrzés: igazgató. Részt venni a pályaválasztási börzéken. Felelős: Laza Gáspárné. Határidő: a beiskolázási időszak. Ellenőrzés: szakmai igazgatóhelyettes. A nyitott napok hatékony megszervezése, lebonyolítása. Arculat, program kidolgozása, kiállítás rendezése (nyitott rajzóra a Rákóczi téren stb.). Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, művészeti munkaközösségek vezetői. Határidő: beiskolázási időszak (október, január). Ellenőrzés: igazgató. 8

9 3.1.4 Pedagógusok minősítő eljárásainak lebonyolítása Feladatok: A minősítő eljárások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. Felelős: érintettek, munkaközösségek vezetői, igazgató. Határidő: 2015 folyamán. Ellenőrzés: OH. 3.2 Pedagógiai feladatok A munkafegyelem és viselkedéskultúra további fejlesztése Feladatok: Tanári példamutatás erősítése (munkafegyelem, adminisztrációs fegyelem). A tanórák védelme. A tanórák pontos kezdése, befejezése, az órai fegyelem megtartása. A könyvtári ügyeleti rend megtartása. A tanárok jobb együttműködésének fejlesztése. Felelős: a tantestület minden tagja. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: munkaközösség vezetők, nevelési igazgatóhelyettes. A Panaszkezelő-és Fegyelmi Bizottság folyamatos működése az iskola fegyelmi helyzetének további javítására. Felelős: Lipták Éva. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató Közösségfejlesztő, kulturális életünket fejlesztő tevékenységeink Feladatok: Az összetartozás tudatának erősítése, az iskola iránti lojalitás erősítése diákokban, tanárokban egyaránt. (iskolai logóval ellátott eszközök, egyenruha stb.) Csapatépítő programok mind a tanárok, mind a diákok számára. Kulturális programok szervezése. Felelős: DÖK segítő tanár, munkaközösség vezetők. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató. 9

10 3.2.3 Hagyományaink ápolása, hagyományőrző rendezvényeink megtartása Feladatok: Szalagavató bál szervezése Felelős: Lipták Éva, évfolyamok osztályfőnökei. Határidő: november 7. Ellenőrzés: igazgató. Karácsonyi projektnapok szervezése Felelős: DÖK segítő tanár, művészeti munkaközösségek vezetői, osztályfőnökök. Határidő: december 20. Ellenőrzés: igazgató helyettesek Közösségi szolgálat szervezése Feladatok: Iskolai programok bővítése. Eljárási rend, adminisztráció finomítása. Közösségi szolgálat szervezése. Felelős: Baginé Kaszala Enikő, iskolatitkár, osztályfőnökök. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 3.3 Szakmai feladatok A művészeti képzés fejlesztése, gondozása Feladatok: Az új OKJ szerinti szakmai képzések (divat- stílustervező, textilműves) bevezetése a 10. évfolyamon, szakmai programok kidolgozása. A 2 éves szakmai képzés (divat- stílustervező) bevezetése, szakmai program kidolgozása. A végzős textilrajzoló osztályok átállítása a divat- stílustervező képzésre a szakmai évfolyamon. A kézműves szakág képzési programjának továbbfejlesztése. Jelky portfólió létrehozása. Felelős: művészeti, szakmai munkaközösségek vezetői. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: szakmai igazgatóhelyettes. 10

11 3.3.2 A ruhaipari technikus képzés gondozása a szakképző évfolyamon Feladatok: A moduláris képzés tapasztalatainak beépítése a tanmenetekbe, a munkaközösségi munkatervekbe. A tanulók eredményes felkészítése a modul záróvizsgára. A szakmai együttműködés fejlesztése a művészeti munkaközösséggel. Felelős: szakmai, művészeti munkaközösségek vezetői. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: szakmai igazgatóhelyettes A szakmai gyakorlat oktatásának további fejlesztése Feladatok: A kivitelezés és a tervezés tananyagának további összehangolása. Készségfejlesztő, ízlést formáló, divatos modellek tervezése, kivitelezése. Tetszetős, a gyerekek igényeihez jobban igazodó munkadarabok készítése. Eredményesség fokozása. Felelős: gyakorlati oktatás munkaközösségének vezetője. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: szakmai igazgató helyettes Szakmai, módszertani munka fejlesztése Feladatok: Munkaközösségek szakmai munkájának összehangolása. Munkaközösségek tagjainak szakmai munkájának fejlesztése. Módszertani ismeretek bővítése. Belső továbbképzések. Felelős: munkaközösség-vezetők Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 11

12 3.3.5 Tanulmányi mutatók javítása Feladatok: Hiányzások, lemorzsolódások számának további csökkentése. - A hiányzások pontos nyomon követése, a fegyelmi intézkedések következetes megtétele. - Jogszabályban meghatározott mérték elérése esetén továbbítani az ügyet az illetékes hatóságok felé. Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. Tanulmányi eredmények javítása. - A tudásalapú oktatás erősítése. - A szakmai és pedagógiai követelmények összehangolása a munkaközösségeken belül. - Hatékonyabb módszerek keresése, alkalmazása. - Szintfelmérés felzárkóztató korrepetálások szervezése a 9. évfolyamon. - A szakkörök, korrepetálások és az egyéni foglalkozások hatékonyságának növelése. - Tanulószoba, szaktanulószoba igény szerinti biztosítása. - A szülők bevonása a problémák megoldásába a lehetőségek szerint. Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. Évfolyamvizsgák megszervezése a évfolyamokon. Az évfolyamvizsgák tapasztalatainak kiértékelése, szükséges korrekciók végrehajtása. Felelős: Laza Gáspárné. Határidő: a tanév folyamán. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 12

13 3.3.6 A kétszintű érettségire való felkészítés Feladatok: Az emelt szintű érettségire való felkészítés biztosítása külön órák tartásával. A középszintű érettségire való felkészítés biztosítása előkészítő órák tartásával. Érettségi eredmények javítása. Felelős: munkaközösség vezetők, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes Tehetséggondozás fejlesztése Feladatok: Felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés külön szakkörök szervezésével. Tanulmányi- és művészeti versenyekre való felkészítés szakkörök szervezésével. Művészeti, szakmai pályázatok kidolgozása. Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, művészeti, szakmai vezetők. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése Feladatok: A szakértői javaslatoknak megfelelően korrepetálások, egyéni foglalkozások tartása. Fokozott együttműködés az osztályfőnökök és a tanító tanárok között a nevelői hatás eredményesebbé tétele érdekében. Tanári továbbképzéseken új ismeretek, új módszerek tanulása az eredményesebb oktatás érdekében. Felelős: Skerlanitzné Füredi Zsuzsanna, osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 13

14 3.3.9 Mérések eredményeinek elemzése, a tapasztalatok beépítése az oktató-nevelő munkába Feladatok: Minden tantárgy oktatása során nagyobb hangsúlyt kell helyezni a szövegértelmezésre. A gyenge előképzettségű tanulók felzárkóztatása korrepetálásokon. Szövegértési képességek fejlesztése célirányos foglalkozásokon. A nem szakszerű helyettesítési órákon fejleszteni a tanulók szövegértési kompetenciáit. Felelős: Báthori Katalin, munkaközösségek, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. A Hivatal által feldolgozott tanulói és intézményi adatok alapján az iskola pedagógiai munkájának elemzése, és ennek alapján intézkedési terv készítése, melyben meg kell határozni az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Felelős: Báthori Katalin, nevelési igazgatóhelyettes. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében. Felelős: Sinkáné Kispál Mariann, Kun Dávid. Határidő: Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 14

15 3.4 Munkaközösségek munkatervei Közismereti tárgyak munkaközösségei A közismereti munkaközösségek munkaterveit az 1. számú melléklet tartalmazza Művészeti tárgyak munkaközösségei A művészeti munkaközösségek munkatervét a 2. számú melléklet tartalmazza Szakmai tárgyak munkaközösségei A szakmai munkaközösségek munkaterveit a 3. számú melléklet tartalmazza. 3.5 Tanórán kívüli feladatok A Diákönkormányzat munkaterve A Diákönkormányzat munkatervét a 4. számú melléklet tartalmazza Ifjúságvédelmi munkaterv Az Ifjúságvédelmi munkatervet az 5. számú melléklet tartalmazza Orvos munkaterve Az iskolaorvos munkatervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 15

16 4. A tanév rendje 4.1 A tanév, a szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a tanítási napok száma 180 nap. A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: évfolyamokon: június évfolyamon: április évfolyamon: május 8. A szorgalmi idő első félévének vége: január Tanítási szünetek Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet: október 27-től október 31-ig tart december 22-től január 2-ig tart április 2-től április 7-ig tart. 4.3 Tanítás nélküli munkanapok A tanév folyamán összesen 6 munkanap. 1 munkanap: Jelky-nap a Diákönkormányzat szervezésében. 1 munkanap: tanulói kirándulás 1 munkanap: karácsonyi ünnepség a Diákönkormányzat szervezésében. 1 munkanap: őszi nevelési értekezlet. 1 munkanap: tavaszi nevelési értekezlet. 1 munkanap: félévi értekezlet 4.4 A vizsgák rendje Őszi érettségi vizsgaidőszak: Írásbeli vizsgák emelt- és közép szinten: október Szóbeli vizsgák közép szinten: november Szóbeli vizsgák emelt szinten: november Nyári érettségi vizsgaidőszak: Írásbeli: vizsgák emelt- és közép szinten: május Szóbeli vizsgák közép szinten: június Szóbeli vizsgák emelt szinten: június

17 Őszi szakmai vizsgaidőszak: Írásbeli, vizsga: október Szóbeli és gyakorlati vizsga: október Nyári szakmai vizsgaidőszak: Írásbeli vizsga: május Szóbeli és gyakorlati vizsga: május-június 4.5 Országos mérés Matematikai és anyanyelvi készségek mérése: május 27. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata január 5-május Tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek Rajz és vizuális kultúra Művészettörténet Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek Országos Rajzverseny Országos Népművészeti Verseny Szakmai Tanulmányi Versenyek SZÉTV OSZTV 4.7 A tanév kiemelt rendezvényei október Kiállítás tanulóink munkáiból (rajz, tervezés mk.) október 22. Megemlékezés október 23. tiszteletére (humán mk.) november 7. Szalagavató bál (Lipták Éva, végzős osztályfőnökök) december Projekt napok (Karácsony témakörben) (munkaközösségek) február 20. Szülők bálja március 13. Megemlékezés nemzeti ünnepünk tiszteletére (humán mk.) április 30. Ballagás (humán mk.) május 30. Projekt nap ( évfolyamos művészeti osztályok divatbemutatója) június 6. Kézműves vizsgakiállítás június Projekt hét (benne: 13. osztályok vizsga-divatbemutatója) 17

18 5. Részletes programterv A tanév beosztása a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján készült, kiegészítve helyi dátumokkal. Szeptember Időpont Esemény Felelős 1. A tanév első napja. Tanévnyitó ünnepség, utána 3 osztályfőnöki óra. Tanulói szekrények kiosztása. 2. Az első órarend szerinti tanítási nap. Első tanműhelyi foglalkozások, munka- és tűzvédelmi oktatás a tanulók számára. Sommerné Béla Bernadett osztályfőnökök Urbanics Mihály Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Krasznavölgyi Lászlóné Fülöpné Simon Zsuzsa 1-3. Tankönyvek kiosztása. Marton Éva. Tantárgyfelosztás elküldése a fenntartónak. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 1-5. Órarend, teremrend finomítása, a változások átvezetése. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 5. Az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje. Laza Gáspárné 5. Osztálylétszámok, osztálynévsorok véglegesítése. A javító vizsga záradékainak beírása a bizonyítványba és a Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa osztályfőnökök törzslapokba. 5. Ügyeleti beosztások elkészítése Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 5. A szükséges munkaügyi módosítások végrehajtása. Dr. Enczi Jánosné Szakkörök, korrepetálások, egyéb foglalkozások megszervezése. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa szaktanárok. Statisztikai adatszolgáltatás. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 15. Indulhatnak az engedélyezett tanórán kívüli foglalkozások. Az e-napló kitöltése. 15. DECEFA pályázat lezárása. Munkaterv megküldése a fenntartónak. 17. Igazgatósági értekezlet Dr. Derényiné Erl Zsuzsa osztályfőnökök Torma Tamás Kozárné Fehér Gabriella Dr. Enczi Jánosné Dr. Enczi Jánosné munkaközösség vezetők Szülői értekezlet a 9. és 12. évfolyamon. érintett osztályfőnökök Dr. Enczi Jánosné SZMK értekezlet. Babik Lászlóné E-napló, törzskönyvek, bizonyítványok adminisztrációs osztályfőnökök teendőinek ellátása. 19. Gólyanap a 9. évfolyam számára Urbanics Mihály érintett osztályfőnökök 19. OKTV versenyek jelentkezési határideje a tanulóknak (rajz, Kozárné Fehér Gabriella művészettörténet) 22. Tanmenetek leadásának határideje. munkaközösség vezetők 24. Délutáni operatív értekezlet (SZMSZ, Házirend módosítása). munkaközösség vezetők Dr. Enczi Jánosné Újpesti börzén való részvétel. Laza Gáspárné 26. Kirándulás a végzős osztályok számára. osztályfőnökök 18

19 26. OKTV jelentkezés határideje az ADAFOR rendszeren keresztül Naplók, törzskönyvek, bizonyítványok, ellenőrzők adminisztrációjának ellenőrzése. 30-ig Az osztályozó- és évfolyam vizsgák témaköreinek közzé tétele az iskola honlapján. Decentralizált pályázatok monitoring jelentésének elküldése. Az általános iskolák tájékoztatása volt tanulóik eredményeiről a évfolyamokon Nyári szakmai gyakorlat munkájából kiállítás rendezése (kézműves, rajz). Honlap aktualizálása. Kozárné Fehér Gabriella Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Ofmk. vezető Lipták Éva munkaközösség vezetők Kozárné Fehér Gabriella Osztályfőnökök Hendzsel Ilona Zölley Ágnes Torma Tamás igazgató helyettesek osztályfőnökök Végzett tanulók után követése. 30. Tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése Ofmk. vezető gondnok Október Időpont Esemény Felelős 1-2. Sulimix börze Laza Gáspárné 4. Szülők napja. Babik Lászlóné gondnok Szakmai írásbeli vizsga Kozárné Fehér Gabriella 6. Aradi vértanúk napja megemlékezés az Iskola Rádió Baginé Kaszala Enikő műsorával 9. KMO börzén való részvétel Laza Gáspárné Statisztikai adatszolgáltatás Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Nyitott napok program előkészítése (kiállítások rendezése, épület dekorációja). Hendzsel Ilona Zölley Ágnes 17-ig Idegen nyelvi házi verseny I. forduló. Urkom-Fabic Irena. Művészettörténet OKTV első fordulója. Páljános Erzsébet 15. A tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak. Kozárné Fehér Gabriella Erdősi-Kovács Katalin 15. Igazgatósági értekezlet. Délutáni operatív értekezlet. munkaközösség vezetők Dr. Enczi Jánosné Kőbányai Művelődési Ház börze. Laza Gáspárné 18. Áthelyezett munkanap (október 24. pótlása). 22. Megemlékezés október 23. tiszteletére. Fehér madarak dekoráció. Sommerné, Szőcs Lívia Hendzsel Ilona Zölley Ágnes Írásbeli érettségi vizsgák. Laza Gáspárné 22. Tantermek rendjének, tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető 31. Felvételi eljárási rend nyilvánosságra hozatala a felvételi tájékoztatóban és a felvételi tájékoztató közzé tétele a közoktatás információs rendszerében Őszi szünet Kozárné Fehér Gabriella Erdősi-Kovács Katalin 19

20 November Időpont Esemény Felelős 3. Őszi szünet utáni első tanítási nap. Szérűskert utcai és az Újlak utcai börzéken való részvétel. Laza Gáspárné Normatív táblák kitöltése. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Rajzversenyekre előválogatók megszervezése. Zölley Ágnes 3-7. Nyitott napok - pályaválasztási rendezvény. Kozárné Fehér Gabriella 14. Jelentkezési határidő a felvételi előkészítőre 8. osztályosoknak. 7. Szalagavató bál. Lipták Éva 11. évf. of Felvételi előkészítő foglalkozások indulása. Szarka Csilla Zölley Ágnes 14. Első negyedévi tanulmányi értékelés lezárása. szaktanárok 14. Jelentkezési határidő a felvételi előkészítőre 8. osztályosoknak. iskolatitkár Nevelőtestületi értekezletek a tanulmányi helyzet értékelése. Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa osztályfőnökök 19. Délutáni operatív értekezlet. Szülői értekezlet a 10. és 11. évfolyamok számára és szaktanári fogadóóra. Dr. Enczi Jánosné osztályfőnökök szaktanárok Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (Leőwey Szki.) Laza Gáspárné 21. Eddig kell megküldeni a Hivatal részére az országos méréshez Dr. Derényiné Erl Zsuzsa szükséges adatokat Báthori Katalin 26. Igazgatósági értekezlet. munkaközösség vezetők 28. Tantermek rendjének, tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető December Időpont Esemény Felelős első hét SZÉTV iskolai elméleti verseny házi döntő. Laza Gáspárné Vizsgamunkák véglegesítése 13. évfolyam 12. Feladatlap-igényünk jelentése a Hivatalnak a központi írásbeli Dr. Derényiné Erl Zsuzsa felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján. 13. Áthelyezett munkanap (december 24. ledolgozása). Nevelési értekezlet. (megtartható 10-én!) Dr. Enczi Jánosné Projekt hét Karácsony. (Jelky-nap, 13. évfolyam kipakolás, nyugdíjas találkozó, Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Kozárné Fehér Gabriella karácsonyi ünnepség stb.) 19. A tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése gondnok Téli szünet A jövő évi tantárgyfelosztás előkészítő munkálatai. ofmk. vezető Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 20

21 Január Időpont Esemény Felelős 2. Téli szünet 5. Szünet utáni első tanítási nap Idegen nyelv évfolyam vizsga írásbeli része 11. évfolyamon. Urkom-Fabic Irena 7., 14., 21. Nyitott napok I. Művészeti-szakmai konzultáció a évfolyam vizsgamunkáiról. Kozárné Fehér Gabriella Hendzsel Ilona Ujhelyiné Kiss Judit Osztályozó vizsgák szervezése Lipták Éva 9. Rajz és vizuális kultúra OKTV első fordulója Zölley Ágnes Nevezések leadása rajzversenyekre (Országos, Budapesti Zölley Ágnes Komplex, Kondor Béla). Hendzsel Ilona 16. Az első félév utolsó tanítási napja. Jegylezárás. osztályfőnökök szaktanárok 17. Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Félévi osztályozó konferenciák. Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 20. Készségfelmérő rajzok készítése az előkészítő tanfolyamon. Szarka Csilla Zölley Ágnes 22. Pótló központi felvételi vizsgák. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 23. A szülők értesítése a félévi eredményekről. osztályfőnökök 23. A magyar kultúra napja megemlékezés. Kassainé Kőhalmi Adrienn 27. Az előkészítősök utolsó foglalkozása, a rajzok értékelése. Szarka Csilla 30. Nevelőtestületi értekezlet a féléves pedagógiai munka értékelése. Tanítás nélküli munkanap. 30. Tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 21

22 Február Időpont Esemény Felelős 3. Országos rajzverseny jelentkezési határideje Kozárné Fehér Gabriella 4. Tanulói félévi értékelés. Szülői értekezlet. Dr. Enczi Jánosné osztályfőnökök 4. Pályázat meghirdetése: film készítése nemzeti ünnepünk tiszteletére. Sommerné Béla Bernadett Urbanics Mihály 5. A hozzánk jelentkező tanulók értesítése a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Erdősi-Kovács Katalin Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól osztályfőnökök osztályfőnöki órákon. Baginé Kaszala Enikő 13. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a Erdősi-Kovács Katalin középfokú iskolának. 15. A nyári érettségi vizsgára való jelentkezés határnapja. A nyári szakmai vizsgára való jelentkezés határnapja. A felsőfokú képzésekre jelentkezés határnapja. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Kozárné Fehér Gabriella osztályfőnökök SZÉTV verseny középdöntője Laza Gáspárné Diákparlament Dr. Enczi Jánosné DÖK vezető Idegen nyelvi iskolai verseny 2. forduló. Urkom-Fabic Irena osztályosok rajz készségfelmérője és szóbeli meghallgatások. Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Szarka Csilla 20. Szülői Támogatói bál Babik Lászlóné SZMK 25. Igazgatósági értekezlet Dr. Enczi Jánosné 28. A tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető 22

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014.

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2013-2014. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

Munkaterv a 2014/15-es tanévre

Munkaterv a 2014/15-es tanévre Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Munkaterv a 2014/15-es tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola 1 A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola OM 029297 MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre 2 A tanév feladatait meghatározzák: - 110/2012. (VI. 4.) Korm rendelet Nemzeti alaptanterv kiadásáról - a Közoktatásról

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola. OM azonosító. 030213. Munkaterv. 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató Dunaferr Szakközép- és Szakiskola OM azonosító. 030213 Munkaterv 2014/2015-ös tanév P.H. Csapó Gábor igazgató TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. A központi iskola munkaterve... 3 A tanév indítása...

Részletesebben

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Hilszenráth Györgyné A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium MUNKATERV 2013/2014. 1 Bevezetés A 2013/2014-es tanév munkaterve a minőségirányítási stratégiából ismert intézkedési tervekhez hasonlóan a

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve

A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY. 2013/2014. tanév munkaterve A NAGYKANIZSAI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A ZSIGMONDY- SZÉCHENYI SZÉKHELYINTÉZMÉNY 2013/2014. tanév munkaterve NAGYKANIZSA 2013. Az intézmény a 2013/2014. évi munkatervét a 2012/2013. tanév

Részletesebben

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA M U N K A T E R V A Szegedi VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 / 2014 - es tanévre Szeged, 2013. szeptember 19. Személyi feltételek: A 2013/2014. tanév Helyzetelemzés A tanulócsoportok száma 15, az

Részletesebben

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév

Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű. (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév Az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) MUNKATERVE 2012-2013. tanév 2 1. Jogforrások A Munkaterv elkészítésénél a következő jogszabályok

Részletesebben

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre

ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE. a 2014/15. tanévre ÉRDI TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (2030 Érd, Törökbálinti út 1.) MUNKATERVE a 2014/15. tanévre Készítette: Patkóné Séra Ilona igazgató A 2014/15. TANÉV munkaterv készítésekor figyelembevételre kerültek:

Részletesebben

M U N K A T E R V 2013/2014.

M U N K A T E R V 2013/2014. Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok utca 53. M U N K A T E R V 2013/2014. Jóváhagyta: a nevelőtestület a 2013. augusztus 30.-án megtartott értekezleten. Gazda Sándor Mihály

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

MUNKATERV 2014/2015. TANÉV 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Munkaterv. 2013/2014. tanév

Munkaterv. 2013/2014. tanév 1 Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vályi Péter Szakképző Iskolai Tagintézmény 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. tel: 06/74-471-127 valyi@valyi.szltiszk.hu www.valyip.hu Munkaterv 2013/2014.

Részletesebben

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre

Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon. munkaterve. a 2013/14. tanévre Az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon munkaterve a 2013/14. tanévre A nevelőtestület a 2013. augusztus 29-én megtartott értekezleten jóváhagyta. Kazincbarcika, 2013. augusztus 29. Pál-Kutas

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. 2011/2012. tanév MUNKATERVE KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium 2011/2012. tanév MUNKATERVE - 1 -. A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik, hogyan

Részletesebben

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138.

Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. Szihalmi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3377 Szihalom Hunyadi út 138. OM: 031593 Munkaterve a 2013-2014. tanév Készítette: Kotánné Szentgyörgyi Szilvia Gulyás László 2013. Amikor a változás

Részletesebben

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE

I. A TANÉV RENDJE. I.1. Munkaszüneti napok átrendezése: A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf., 12.E első tanítási nap: 2014. szeptember 1. hétfő utolsó tanítási nap: 2015. június 15. hétfő 12. évf., 13.E, 14.A első tanítási

Részletesebben

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V

I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1 3 - A S T A N É V Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A M U N K A T E R V E 2012 / 2 0 1

Részletesebben

A Debreceni Ady Endre Gimnázium

A Debreceni Ady Endre Gimnázium 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 082001 egységkódú intézménye A Debreceni

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Az Újpesti Általános Iskola és. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Munkaterve 2014-15. tanév Készítette: Korfanti Andrea Intézményvezető Felhasznált dokumentumok A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben