ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015"

Átírás

1 ISKOLÁNK MUNKATERVE 2014/2015 A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1

2 Tartalomjegyzék 1. Tárgyi feltételek Sürgős felújítást igénylő területek A nyár folyamán megvalósult munkák Tervezett munkák: Személyi feltételek Megszűnő munkaviszonyok Új és a tanév során változó munkaviszonyok A tanév feladatai Tanügyi feladatok Tanügyi dokumentumok felülvizsgálata Pályázatokon való részvétel A beiskolázási tevékenységünk további fejlesztése Pedagógusok minősítő eljárásainak lebonyolítása Pedagógiai feladatok A munkafegyelem és viselkedéskultúra további fejlesztése Közösségfejlesztő, kulturális életünket fejlesztő tevékenységeink Hagyományaink ápolása, hagyományőrző rendezvényeink megtartása Feladatok: Közösségi szolgálat szervezése Szakmai feladatok A művészeti képzés fejlesztése, gondozása A ruhaipari technikus képzés gondozása a szakképző évfolyamon A szakmai gyakorlat oktatásának további fejlesztése Szakmai, módszertani munka fejlesztése Tanulmányi mutatók javítása A kétszintű érettségire való felkészítés Tehetséggondozás fejlesztése A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése Mérések eredményeinek elemzése, a tapasztalatok beépítése az oktató-nevelő munkába Munkaközösségek munkatervei Közismereti tárgyak munkaközösségei Művészeti tárgyak munkaközösségei Szakmai tárgyak munkaközösségei Tanórán kívüli feladatok A Diákönkormányzat munkaterve Ifjúságvédelmi munkaterv Orvos munkaterve A tanév rendje A tanév, a szorgalmi idő Tanítási szünetek Tanítás nélküli munkanapok A vizsgák rendje Országos mérés Tanulmányi versenyek A tanév kiemelt rendezvényei

3 5. Részletes programterv Tanári továbbképzési terv 2014/ Ellenőrzési terv Mellékletek számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet számú melléklet

4 A 2014/2015. tanévre vonatkozó célkitűzéseinket a Pedagógiai programunkkal összhangban fogalmaztuk meg. A két dokumentum egymásra épül, ezért együttesen használható. Bevezetés Sok szép sikert hozó, nagyon eredményes tanév áll mögöttünk. Ezt kell folytatnunk az előttünk álló tanévben, ha lehet, még eredményesebben óta a változások áramába kerültünk, s ez a folyamat nem lassul. Szükségünk lenne néhány nyugodtabb évre, amikor a létrehozott új oktatási rendszer letisztulhatna, kicsiszolódhatna. Attól tartok, hogy ebben nem lesz részünk. 1. Tárgyi feltételek 1.1 Sürgős felújítást igénylő területek Az elöregedett és túlterhelt elektromos vezetékhálózat cseréje. Cél: biztonságos működés, energiatakarékosság. A 30 éve üzemelő kazán kicserélése. Cél: a fűtés hatékonyságának növelése, a hideg tantermek felfűtése, energiatakarékosság. Nyílászárók cseréjének folytatása. Cél: energiatakarékosság. Tanulói WC-k felújítása. Cél: kulturált, higiénikus környezet kialakítása. Beléptető- és kamerarendszer kiépítése. Cél: az iskola tulajdonának védelme, biztonság fokozása. 4

5 Ezek évek óta megoldásra váró feladatok, mivel nagy költséggel járó beruházások, amelyekre nincsenek forrásai iskolánknak. Feladat: anyagi források keresése. Felelős: igazgató. Határidő: folyamatosan. Új tornaterem kialakítása. Cél: a megnövekedett testnevelés órák szakszerű megtartásának biztosítása. Rajztermek kialakítása Feladat: anyagi források keresése Felelős: igazgató. Határidő: folyamatosan. 1.2 A nyár folyamán megvalósult munkák Megkezdődött a 42. terem felújítása. (A katedrát, az elöregedett szekrényeket elbontottuk, az elhasználódott linóleumot kicseréltük (majdnem), s kifestettük.) Rajz szaktanterem lesz a továbbiakban is. A 61. termet átalakítottuk. A belső két termet összenyitottuk. Művészeti szaktanteremként fog a továbbiakban is funkcionálni. (kézműves + tervezés) Megtörtént a nyári karbantartás. Megtörtént az épület nagytakarítása is. A fenntartó az idén már nem engedélyezte takarító cég alkalmazását az ablakok lemosásához. Ezt most saját erőből oldottuk meg. A tanév során megsérült üvegtáblákat kicseréltük. 1.3 Tervezett munkák: Földszinti hosszú folyosó festése. Ezzel befejeződne a földszint rendbetétele. Feladat: A folyosó festése, mosható lábazat kialakítása, (az aulában is) radiátorok mázolása. A második emeleti aula és a folyosók festése. Erre kaptunk ígéretet a fenntartótól, de az Ybl csak szorgalmi időben tudja vállalni. Feladat: Az aula és a folyosók festése, mosható lábazat kialakítása, mázolás. Még felújításra vár a két informatika terem. Feladat: anyagi erőforrás keresése, kivitelezés megszervezése. Felelős: gondnok. Határidő: augusztus 30. Ellenőrzés: igazgató. A folyosók, aulák, tantermek igényes dekorálása, az oktató munka színvonalához méltó környezet megteremtése. Felelős: művészeti munkaközösségek, osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: osztályfőnöki munkaközösség vezetője. 5

6 2. Személyi feltételek 2.1 Megszűnő munkaviszonyok Galambos Ágnes kérésére megszüntettük munkaviszonyát áthelyezéssel. Június 30. napjával lejárt a határozott idejű munkaszerződése és nem hosszabbítottuk meg: - Kerezsi Jenőnek (biológia-kémia szakos tanárt vettünk fel). - Balogh Mónikának. (Molnár Madarász Melindát helyettesítette, aki ebben a tanévben már visszajön GYES-ről. Jelenleg szabadságát tölti.) 2.2 Új és a tanév során változó munkaviszonyok Hiány szakmára, külön engedély alapján, továbbra is vissza lehet foglalkoztatni a nyugdíjasokat megbízási jogviszony keretében. Beadtam a kérelmet a fenntartóhoz Mihályné Molnár Zsuzsanna megbízási jogviszonyban való foglalkoztatására. A kolléganőt heti 10 órában munkavédelem és anyagismeret-laborgyakorlat tantárgyak oktatására szeretném alkalmazni, s lehetőség szerint tovább vinné az iskolai minőségbiztosítási feladatokat is. Újra kötünk Kramarik Évával megbízási szerződést, ha engedélyezi a fenntartó. Meghosszabbítottuk Takács Máté és Szamos Márton szerződését. Új kollégákat vettünk fel: - Bányai Adalbert közismereti tanár (biológia-kémia) munkakörbe határozatlan idejű, részmunkaidős szerződéssel. - László Nóra Vivien táncművész pedagógust testnevelés órák ellátására határozott idejű részmunkaidős szerződéssel. - Ezüst Gy. Zoltán művész tanár (rajz, népművészet, művészettörténet) munkakörbe határozatlan idejű, teljes állású szerződéssel). - Markóné Szalai Szilvia művész tanár (rajz) munkakörbe határozott idejű, teljes állású szerződéssel. - Lucza Zsigmond művész tanár (rajz) munkakörbe határozott idejű, teljes állású szerződéssel. - Csegöldi Mária Erika művész tanár (tervezés) munkakörbe határozatlan idejű, teljes állású szerződéssel. - Kertész Katalin. művész tanár (tervezés) munkakörbe határozott idejű, teljes állású szerződéssel. - Menyhárt Krisztina takarító munkakörbe, határozatlan idejű teljes állású szerződéssel. 6

7 Feladat: Az új kollégák beilleszkedésének segítése szakmailag, emberileg. Felelős: Szarka Csilla, munkaközösség vezetők. Határidő: a tanév tartama alatt folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. A tanév során megszűnik Bánföldi Zoltán munkaviszonya. Február 1. napjától másik iskolában fog tanítani. Két pedagógus álláshelyünk még nincs betöltve (nem jelent még mindig meg a hirdetésünk, s ismerős körből nem tudtuk betölteni): történelem-angol szakos és tervező tanári álláshelyek. gazdasági ügyintéző állás még nincs betöltve (június óta nem jelentette meg a fenntartó az álláshirdetésünket!), jelenleg helyettesítéssel látjuk el a feladatot. 3. A tanév feladatai 3.1 Tanügyi feladatok Tanügyi dokumentumok felülvizsgálata Feladatok: A Pedagógiai Program módosítása a jogszabályi és egyéb változásoknak megfelelően. Felelős: igazgató Határidő: augusztus 30. Ellenőrzés: Fenntartó. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend módosítása a pedagógiai program változásának megfelelően. Felelős: igazgató. Határidő: szeptember 30. Ellenőrzés: Fenntartó. Az új kerettantervek alapján elkészített helyi tantervek felülvizsgálata, korrekciója, ezek alapján a tanmenetek elkészítése. A művészeti iskolákra vonatkozó kerettanterv alapján a természettudomány tantárgy helyi tantervének és tanmenetének elkészítése. Felelős: munkaközösség vezetők. Határidő: szeptember 30. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes, szakmai igazgatóhelyettes. 7

8 3.1.2 Pályázatokon való részvétel Feladatok: Sikeres DECEFA pályázat lebonyolítása. Az eddigi sikeres területeken újabb pályázatok készítése, lehetőségek szerint. Olyan új pályázati lehetőségek keresése, amelyek összeegyeztethetőek pedagógiai céljainkkal. Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, munkaközösség vezetők. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató A beiskolázási tevékenységünk további fejlesztése Feladatok: Iskolánkat bemutató propagandaanyagunk aktualizálása. Az iskolai honlap ellenőrzése, további fejlesztése, feltöltése. Felelős: rajz munkaközösség vezető, rendszergazda Határidő: súlyozottan a beiskolázási időszak, ezt követően a tanév során folyamatosan. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. A beiskolázási területünkön (Budapest, Pest megye) működő általános iskolákkal felvenni és fenntartani a kapcsolatot. A volt 9. és 10. évfolyam tanulóinak általános iskoláját értesíteni a gyerekek előmeneteléről. Felelős: Kozárné Fehér Gabriella, osztályfőnökök. Határidő: súlyozottan a beiskolázási időszak, ezt követően a tanév során folyamatosan. Ellenőrzés: igazgató. Részt venni a pályaválasztási börzéken. Felelős: Laza Gáspárné. Határidő: a beiskolázási időszak. Ellenőrzés: szakmai igazgatóhelyettes. A nyitott napok hatékony megszervezése, lebonyolítása. Arculat, program kidolgozása, kiállítás rendezése (nyitott rajzóra a Rákóczi téren stb.). Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, művészeti munkaközösségek vezetői. Határidő: beiskolázási időszak (október, január). Ellenőrzés: igazgató. 8

9 3.1.4 Pedagógusok minősítő eljárásainak lebonyolítása Feladatok: A minősítő eljárások előkészítése, megszervezése, lebonyolítása. Felelős: érintettek, munkaközösségek vezetői, igazgató. Határidő: 2015 folyamán. Ellenőrzés: OH. 3.2 Pedagógiai feladatok A munkafegyelem és viselkedéskultúra további fejlesztése Feladatok: Tanári példamutatás erősítése (munkafegyelem, adminisztrációs fegyelem). A tanórák védelme. A tanórák pontos kezdése, befejezése, az órai fegyelem megtartása. A könyvtári ügyeleti rend megtartása. A tanárok jobb együttműködésének fejlesztése. Felelős: a tantestület minden tagja. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: munkaközösség vezetők, nevelési igazgatóhelyettes. A Panaszkezelő-és Fegyelmi Bizottság folyamatos működése az iskola fegyelmi helyzetének további javítására. Felelős: Lipták Éva. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató Közösségfejlesztő, kulturális életünket fejlesztő tevékenységeink Feladatok: Az összetartozás tudatának erősítése, az iskola iránti lojalitás erősítése diákokban, tanárokban egyaránt. (iskolai logóval ellátott eszközök, egyenruha stb.) Csapatépítő programok mind a tanárok, mind a diákok számára. Kulturális programok szervezése. Felelős: DÖK segítő tanár, munkaközösség vezetők. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató. 9

10 3.2.3 Hagyományaink ápolása, hagyományőrző rendezvényeink megtartása Feladatok: Szalagavató bál szervezése Felelős: Lipták Éva, évfolyamok osztályfőnökei. Határidő: november 7. Ellenőrzés: igazgató. Karácsonyi projektnapok szervezése Felelős: DÖK segítő tanár, művészeti munkaközösségek vezetői, osztályfőnökök. Határidő: december 20. Ellenőrzés: igazgató helyettesek Közösségi szolgálat szervezése Feladatok: Iskolai programok bővítése. Eljárási rend, adminisztráció finomítása. Közösségi szolgálat szervezése. Felelős: Baginé Kaszala Enikő, iskolatitkár, osztályfőnökök. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 3.3 Szakmai feladatok A művészeti képzés fejlesztése, gondozása Feladatok: Az új OKJ szerinti szakmai képzések (divat- stílustervező, textilműves) bevezetése a 10. évfolyamon, szakmai programok kidolgozása. A 2 éves szakmai képzés (divat- stílustervező) bevezetése, szakmai program kidolgozása. A végzős textilrajzoló osztályok átállítása a divat- stílustervező képzésre a szakmai évfolyamon. A kézműves szakág képzési programjának továbbfejlesztése. Jelky portfólió létrehozása. Felelős: művészeti, szakmai munkaközösségek vezetői. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: szakmai igazgatóhelyettes. 10

11 3.3.2 A ruhaipari technikus képzés gondozása a szakképző évfolyamon Feladatok: A moduláris képzés tapasztalatainak beépítése a tanmenetekbe, a munkaközösségi munkatervekbe. A tanulók eredményes felkészítése a modul záróvizsgára. A szakmai együttműködés fejlesztése a művészeti munkaközösséggel. Felelős: szakmai, művészeti munkaközösségek vezetői. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: szakmai igazgatóhelyettes A szakmai gyakorlat oktatásának további fejlesztése Feladatok: A kivitelezés és a tervezés tananyagának további összehangolása. Készségfejlesztő, ízlést formáló, divatos modellek tervezése, kivitelezése. Tetszetős, a gyerekek igényeihez jobban igazodó munkadarabok készítése. Eredményesség fokozása. Felelős: gyakorlati oktatás munkaközösségének vezetője. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: szakmai igazgató helyettes Szakmai, módszertani munka fejlesztése Feladatok: Munkaközösségek szakmai munkájának összehangolása. Munkaközösségek tagjainak szakmai munkájának fejlesztése. Módszertani ismeretek bővítése. Belső továbbképzések. Felelős: munkaközösség-vezetők Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 11

12 3.3.5 Tanulmányi mutatók javítása Feladatok: Hiányzások, lemorzsolódások számának további csökkentése. - A hiányzások pontos nyomon követése, a fegyelmi intézkedések következetes megtétele. - Jogszabályban meghatározott mérték elérése esetén továbbítani az ügyet az illetékes hatóságok felé. Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. Tanulmányi eredmények javítása. - A tudásalapú oktatás erősítése. - A szakmai és pedagógiai követelmények összehangolása a munkaközösségeken belül. - Hatékonyabb módszerek keresése, alkalmazása. - Szintfelmérés felzárkóztató korrepetálások szervezése a 9. évfolyamon. - A szakkörök, korrepetálások és az egyéni foglalkozások hatékonyságának növelése. - Tanulószoba, szaktanulószoba igény szerinti biztosítása. - A szülők bevonása a problémák megoldásába a lehetőségek szerint. Felelős: munkaközösség vezetők, osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. Évfolyamvizsgák megszervezése a évfolyamokon. Az évfolyamvizsgák tapasztalatainak kiértékelése, szükséges korrekciók végrehajtása. Felelős: Laza Gáspárné. Határidő: a tanév folyamán. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 12

13 3.3.6 A kétszintű érettségire való felkészítés Feladatok: Az emelt szintű érettségire való felkészítés biztosítása külön órák tartásával. A középszintű érettségire való felkészítés biztosítása előkészítő órák tartásával. Érettségi eredmények javítása. Felelős: munkaközösség vezetők, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes Tehetséggondozás fejlesztése Feladatok: Felsőoktatásban való továbbtanulásra való felkészítés külön szakkörök szervezésével. Tanulmányi- és művészeti versenyekre való felkészítés szakkörök szervezésével. Művészeti, szakmai pályázatok kidolgozása. Felelős: szakmai igazgatóhelyettes, művészeti, szakmai vezetők. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók segítése Feladatok: A szakértői javaslatoknak megfelelően korrepetálások, egyéni foglalkozások tartása. Fokozott együttműködés az osztályfőnökök és a tanító tanárok között a nevelői hatás eredményesebbé tétele érdekében. Tanári továbbképzéseken új ismeretek, új módszerek tanulása az eredményesebb oktatás érdekében. Felelős: Skerlanitzné Füredi Zsuzsanna, osztályfőnökök, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 13

14 3.3.9 Mérések eredményeinek elemzése, a tapasztalatok beépítése az oktató-nevelő munkába Feladatok: Minden tantárgy oktatása során nagyobb hangsúlyt kell helyezni a szövegértelmezésre. A gyenge előképzettségű tanulók felzárkóztatása korrepetálásokon. Szövegértési képességek fejlesztése célirányos foglalkozásokon. A nem szakszerű helyettesítési órákon fejleszteni a tanulók szövegértési kompetenciáit. Felelős: Báthori Katalin, munkaközösségek, szaktanárok. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. A Hivatal által feldolgozott tanulói és intézményi adatok alapján az iskola pedagógiai munkájának elemzése, és ennek alapján intézkedési terv készítése, melyben meg kell határozni az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Felelős: Báthori Katalin, nevelési igazgatóhelyettes. Határidő: a tanév időtartamára kiterjedő folyamatos feladat. Ellenőrzés: igazgató. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében. Felelős: Sinkáné Kispál Mariann, Kun Dávid. Határidő: Ellenőrzés: nevelési igazgatóhelyettes. 14

15 3.4 Munkaközösségek munkatervei Közismereti tárgyak munkaközösségei A közismereti munkaközösségek munkaterveit az 1. számú melléklet tartalmazza Művészeti tárgyak munkaközösségei A művészeti munkaközösségek munkatervét a 2. számú melléklet tartalmazza Szakmai tárgyak munkaközösségei A szakmai munkaközösségek munkaterveit a 3. számú melléklet tartalmazza. 3.5 Tanórán kívüli feladatok A Diákönkormányzat munkaterve A Diákönkormányzat munkatervét a 4. számú melléklet tartalmazza Ifjúságvédelmi munkaterv Az Ifjúságvédelmi munkatervet az 5. számú melléklet tartalmazza Orvos munkaterve Az iskolaorvos munkatervét a 6. számú melléklet tartalmazza. 15

16 4. A tanév rendje 4.1 A tanév, a szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a tanítási napok száma 180 nap. A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 1. A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: évfolyamokon: június évfolyamon: április évfolyamon: május 8. A szorgalmi idő első félévének vége: január Tanítási szünetek Őszi szünet: Téli szünet: Tavaszi szünet: október 27-től október 31-ig tart december 22-től január 2-ig tart április 2-től április 7-ig tart. 4.3 Tanítás nélküli munkanapok A tanév folyamán összesen 6 munkanap. 1 munkanap: Jelky-nap a Diákönkormányzat szervezésében. 1 munkanap: tanulói kirándulás 1 munkanap: karácsonyi ünnepség a Diákönkormányzat szervezésében. 1 munkanap: őszi nevelési értekezlet. 1 munkanap: tavaszi nevelési értekezlet. 1 munkanap: félévi értekezlet 4.4 A vizsgák rendje Őszi érettségi vizsgaidőszak: Írásbeli vizsgák emelt- és közép szinten: október Szóbeli vizsgák közép szinten: november Szóbeli vizsgák emelt szinten: november Nyári érettségi vizsgaidőszak: Írásbeli: vizsgák emelt- és közép szinten: május Szóbeli vizsgák közép szinten: június Szóbeli vizsgák emelt szinten: június

17 Őszi szakmai vizsgaidőszak: Írásbeli, vizsga: október Szóbeli és gyakorlati vizsga: október Nyári szakmai vizsgaidőszak: Írásbeli vizsga: május Szóbeli és gyakorlati vizsga: május-június 4.5 Országos mérés Matematikai és anyanyelvi készségek mérése: május 27. Tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata január 5-május Tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek Rajz és vizuális kultúra Művészettörténet Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek Országos Rajzverseny Országos Népművészeti Verseny Szakmai Tanulmányi Versenyek SZÉTV OSZTV 4.7 A tanév kiemelt rendezvényei október Kiállítás tanulóink munkáiból (rajz, tervezés mk.) október 22. Megemlékezés október 23. tiszteletére (humán mk.) november 7. Szalagavató bál (Lipták Éva, végzős osztályfőnökök) december Projekt napok (Karácsony témakörben) (munkaközösségek) február 20. Szülők bálja március 13. Megemlékezés nemzeti ünnepünk tiszteletére (humán mk.) április 30. Ballagás (humán mk.) május 30. Projekt nap ( évfolyamos művészeti osztályok divatbemutatója) június 6. Kézműves vizsgakiállítás június Projekt hét (benne: 13. osztályok vizsga-divatbemutatója) 17

18 5. Részletes programterv A tanév beosztása a 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján készült, kiegészítve helyi dátumokkal. Szeptember Időpont Esemény Felelős 1. A tanév első napja. Tanévnyitó ünnepség, utána 3 osztályfőnöki óra. Tanulói szekrények kiosztása. 2. Az első órarend szerinti tanítási nap. Első tanműhelyi foglalkozások, munka- és tűzvédelmi oktatás a tanulók számára. Sommerné Béla Bernadett osztályfőnökök Urbanics Mihály Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Krasznavölgyi Lászlóné Fülöpné Simon Zsuzsa 1-3. Tankönyvek kiosztása. Marton Éva. Tantárgyfelosztás elküldése a fenntartónak. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 1-5. Órarend, teremrend finomítása, a változások átvezetése. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 5. Az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje. Laza Gáspárné 5. Osztálylétszámok, osztálynévsorok véglegesítése. A javító vizsga záradékainak beírása a bizonyítványba és a Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa osztályfőnökök törzslapokba. 5. Ügyeleti beosztások elkészítése Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 5. A szükséges munkaügyi módosítások végrehajtása. Dr. Enczi Jánosné Szakkörök, korrepetálások, egyéb foglalkozások megszervezése. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa szaktanárok. Statisztikai adatszolgáltatás. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 15. Indulhatnak az engedélyezett tanórán kívüli foglalkozások. Az e-napló kitöltése. 15. DECEFA pályázat lezárása. Munkaterv megküldése a fenntartónak. 17. Igazgatósági értekezlet Dr. Derényiné Erl Zsuzsa osztályfőnökök Torma Tamás Kozárné Fehér Gabriella Dr. Enczi Jánosné Dr. Enczi Jánosné munkaközösség vezetők Szülői értekezlet a 9. és 12. évfolyamon. érintett osztályfőnökök Dr. Enczi Jánosné SZMK értekezlet. Babik Lászlóné E-napló, törzskönyvek, bizonyítványok adminisztrációs osztályfőnökök teendőinek ellátása. 19. Gólyanap a 9. évfolyam számára Urbanics Mihály érintett osztályfőnökök 19. OKTV versenyek jelentkezési határideje a tanulóknak (rajz, Kozárné Fehér Gabriella művészettörténet) 22. Tanmenetek leadásának határideje. munkaközösség vezetők 24. Délutáni operatív értekezlet (SZMSZ, Házirend módosítása). munkaközösség vezetők Dr. Enczi Jánosné Újpesti börzén való részvétel. Laza Gáspárné 26. Kirándulás a végzős osztályok számára. osztályfőnökök 18

19 26. OKTV jelentkezés határideje az ADAFOR rendszeren keresztül Naplók, törzskönyvek, bizonyítványok, ellenőrzők adminisztrációjának ellenőrzése. 30-ig Az osztályozó- és évfolyam vizsgák témaköreinek közzé tétele az iskola honlapján. Decentralizált pályázatok monitoring jelentésének elküldése. Az általános iskolák tájékoztatása volt tanulóik eredményeiről a évfolyamokon Nyári szakmai gyakorlat munkájából kiállítás rendezése (kézműves, rajz). Honlap aktualizálása. Kozárné Fehér Gabriella Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Ofmk. vezető Lipták Éva munkaközösség vezetők Kozárné Fehér Gabriella Osztályfőnökök Hendzsel Ilona Zölley Ágnes Torma Tamás igazgató helyettesek osztályfőnökök Végzett tanulók után követése. 30. Tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése Ofmk. vezető gondnok Október Időpont Esemény Felelős 1-2. Sulimix börze Laza Gáspárné 4. Szülők napja. Babik Lászlóné gondnok Szakmai írásbeli vizsga Kozárné Fehér Gabriella 6. Aradi vértanúk napja megemlékezés az Iskola Rádió Baginé Kaszala Enikő műsorával 9. KMO börzén való részvétel Laza Gáspárné Statisztikai adatszolgáltatás Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Nyitott napok program előkészítése (kiállítások rendezése, épület dekorációja). Hendzsel Ilona Zölley Ágnes 17-ig Idegen nyelvi házi verseny I. forduló. Urkom-Fabic Irena. Művészettörténet OKTV első fordulója. Páljános Erzsébet 15. A tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak. Kozárné Fehér Gabriella Erdősi-Kovács Katalin 15. Igazgatósági értekezlet. Délutáni operatív értekezlet. munkaközösség vezetők Dr. Enczi Jánosné Kőbányai Művelődési Ház börze. Laza Gáspárné 18. Áthelyezett munkanap (október 24. pótlása). 22. Megemlékezés október 23. tiszteletére. Fehér madarak dekoráció. Sommerné, Szőcs Lívia Hendzsel Ilona Zölley Ágnes Írásbeli érettségi vizsgák. Laza Gáspárné 22. Tantermek rendjének, tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető 31. Felvételi eljárási rend nyilvánosságra hozatala a felvételi tájékoztatóban és a felvételi tájékoztató közzé tétele a közoktatás információs rendszerében Őszi szünet Kozárné Fehér Gabriella Erdősi-Kovács Katalin 19

20 November Időpont Esemény Felelős 3. Őszi szünet utáni első tanítási nap. Szérűskert utcai és az Újlak utcai börzéken való részvétel. Laza Gáspárné Normatív táblák kitöltése. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Rajzversenyekre előválogatók megszervezése. Zölley Ágnes 3-7. Nyitott napok - pályaválasztási rendezvény. Kozárné Fehér Gabriella 14. Jelentkezési határidő a felvételi előkészítőre 8. osztályosoknak. 7. Szalagavató bál. Lipták Éva 11. évf. of Felvételi előkészítő foglalkozások indulása. Szarka Csilla Zölley Ágnes 14. Első negyedévi tanulmányi értékelés lezárása. szaktanárok 14. Jelentkezési határidő a felvételi előkészítőre 8. osztályosoknak. iskolatitkár Nevelőtestületi értekezletek a tanulmányi helyzet értékelése. Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa osztályfőnökök 19. Délutáni operatív értekezlet. Szülői értekezlet a 10. és 11. évfolyamok számára és szaktanári fogadóóra. Dr. Enczi Jánosné osztályfőnökök szaktanárok Középszintű szóbeli érettségi vizsgák (Leőwey Szki.) Laza Gáspárné 21. Eddig kell megküldeni a Hivatal részére az országos méréshez Dr. Derényiné Erl Zsuzsa szükséges adatokat Báthori Katalin 26. Igazgatósági értekezlet. munkaközösség vezetők 28. Tantermek rendjének, tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető December Időpont Esemény Felelős első hét SZÉTV iskolai elméleti verseny házi döntő. Laza Gáspárné Vizsgamunkák véglegesítése 13. évfolyam 12. Feladatlap-igényünk jelentése a Hivatalnak a központi írásbeli Dr. Derényiné Erl Zsuzsa felvételi vizsgákra jelentkezettek alapján. 13. Áthelyezett munkanap (december 24. ledolgozása). Nevelési értekezlet. (megtartható 10-én!) Dr. Enczi Jánosné Projekt hét Karácsony. (Jelky-nap, 13. évfolyam kipakolás, nyugdíjas találkozó, Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Kozárné Fehér Gabriella karácsonyi ünnepség stb.) 19. A tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése gondnok Téli szünet A jövő évi tantárgyfelosztás előkészítő munkálatai. ofmk. vezető Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 20

21 Január Időpont Esemény Felelős 2. Téli szünet 5. Szünet utáni első tanítási nap Idegen nyelv évfolyam vizsga írásbeli része 11. évfolyamon. Urkom-Fabic Irena 7., 14., 21. Nyitott napok I. Művészeti-szakmai konzultáció a évfolyam vizsgamunkáiról. Kozárné Fehér Gabriella Hendzsel Ilona Ujhelyiné Kiss Judit Osztályozó vizsgák szervezése Lipták Éva 9. Rajz és vizuális kultúra OKTV első fordulója Zölley Ágnes Nevezések leadása rajzversenyekre (Országos, Budapesti Zölley Ágnes Komplex, Kondor Béla). Hendzsel Ilona 16. Az első félév utolsó tanítási napja. Jegylezárás. osztályfőnökök szaktanárok 17. Az általános felvételi eljárás kezdete. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Félévi osztályozó konferenciák. Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 20. Készségfelmérő rajzok készítése az előkészítő tanfolyamon. Szarka Csilla Zölley Ágnes 22. Pótló központi felvételi vizsgák. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 23. A szülők értesítése a félévi eredményekről. osztályfőnökök 23. A magyar kultúra napja megemlékezés. Kassainé Kőhalmi Adrienn 27. Az előkészítősök utolsó foglalkozása, a rajzok értékelése. Szarka Csilla 30. Nevelőtestületi értekezlet a féléves pedagógiai munka értékelése. Tanítás nélküli munkanap. 30. Tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa 21

22 Február Időpont Esemény Felelős 3. Országos rajzverseny jelentkezési határideje Kozárné Fehér Gabriella 4. Tanulói félévi értékelés. Szülői értekezlet. Dr. Enczi Jánosné osztályfőnökök 4. Pályázat meghirdetése: film készítése nemzeti ünnepünk tiszteletére. Sommerné Béla Bernadett Urbanics Mihály 5. A hozzánk jelentkező tanulók értesítése a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Erdősi-Kovács Katalin Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól osztályfőnökök osztályfőnöki órákon. Baginé Kaszala Enikő 13. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a Erdősi-Kovács Katalin középfokú iskolának. 15. A nyári érettségi vizsgára való jelentkezés határnapja. A nyári szakmai vizsgára való jelentkezés határnapja. A felsőfokú képzésekre jelentkezés határnapja. Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Kozárné Fehér Gabriella osztályfőnökök SZÉTV verseny középdöntője Laza Gáspárné Diákparlament Dr. Enczi Jánosné DÖK vezető Idegen nyelvi iskolai verseny 2. forduló. Urkom-Fabic Irena osztályosok rajz készségfelmérője és szóbeli meghallgatások. Dr. Enczi Jánosné Dr. Derényiné Erl Zsuzsa Szarka Csilla 20. Szülői Támogatói bál Babik Lászlóné SZMK 25. Igazgatósági értekezlet Dr. Enczi Jánosné 28. A tantermek rendjének és tisztaságának ellenőrzése. gondnok ofmk. vezető 22

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanévre

Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanévre A Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A tantestület kollektív munkája alapján összeállította: Dr. Enczi Jánosné igazgató 1 A munkaterv felépítése I. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján

A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján A 2008/2009. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 17/2008. (V.9.) OKM rendelete a 2008/2009. tanév rendjéről alapján 2008. augusztus 25. 9 óra: nevelőtestületi értekezlet - a tanév előkészítése

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre

Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Feladatellátási terv a 2015/2016-os tanévre Időpont Feladat megnevezése Felelősök 2015.08.25. Javítóvizsgák Szaktanárok, 2015.08.26. Lelki nap a tanároknak és helyettes Tanévnyitó Szekszárdon 2015.08.27-28.

Részletesebben

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés

A TANÉV ESEMÉNYEI. 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK. 27-31. Órarendkészítés F: iskolavezetés A TANÉV ESEMÉNYEI 2009. augusztus 16-20. Verébtábor F.: Varga Sz. + DÖK 24. 9 00 Alakuló értekezlet 25-26. 9 00 Előrehozott írásbeli osztályozóvizsga 26. 9 00 Szakmai továbbképzések 26-27. 9 00 Előrehozott

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV

SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2013/2014. TANÉV igazgató Időpont Esemény Felelős SZEPTEMBER 1. 17.00 Tanévnyitó ünnepség a 9. évfolyam számára Poór Mária, Berczeliné

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre

Kollégium. Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Ütemterv (elfogadott) a 2012-2013-as tanévre A 2012/2013-es tanévben a szorgalmi idő Első tanítási nap: Utolsó tanítási nap: 2012. szeptember

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév

RÉSZLETES ÜTEMTERV. 2015/2016 tanév RÉSZLETES ÜTEMTERV 2015/2016 tanév 2 2015. év Augusztus 24. Alakuló értekezlet: 9:00 Herczeg Mária Korrepetálás: 10:00-13:00 25. Korrepetálás: 09:00-13:00 Igazgatóhelyettesek 26. Javító-pótló vizsgák:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

A 201Ő/201ő. tanév programja

A 201Ő/201ő. tanév programja 1. oldal Árpád Szakképz Iskola és Kollégium (Székesfehérvár, Seregélyesi út 88-90.) A 201Ő/201ő. tanév programja Készítette: Szereminé Hegedűs Krisztina igazgatóhelyettes Jóváhagyta: igazgató Program Alakuló

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉVES MUNKATERVE 2015/2016. A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola 2015/2016-os tanévi programtervezete: 2015. augusztus Dátum 24. H 25. K 9.30: Vezetőségi értekezlet;

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye. Munkarend Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye Munkarend 2014/2015. tanév Tényleges tanítási napok száma: 180 nap Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 nap (nappalin) 2014.

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

2015/2016. tanév helyi rendje

2015/2016. tanév helyi rendje Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4. OM azonosító: 203 048 (32) 412-504 (32) 510-290 http://www.ker-st.hu 2015/2016.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE

ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE. A 2013 / 2014 es TANÉVRE ZIPERNOWSKY KÁROLY MŐSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKA-, RENDEZVÉNY-, ÉS FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2013 / 2014 es TANÉVRE A 2013/2014-es tanévben a szorgalmi idı Elsı tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfı)

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség

Munkaterv 2014/2015-ös tanév. Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés. Vezetőség. Tantestület. Munkaközösség Munkaterv 2014/2015-ös tanév Dátum Feladat Érdekelt Felelős Dokumentum/ellenőrzés 2014. aug.25. 9h Vezetőségi megbeszélés Vezetőség, Vezetőség Jelenléti ív 2014. aug. 25. 17h i tanévnyitó értekezlet 2014.

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje Szeptember 1. K 08.00 Évnyitó 1. Cs Október Egészségnap 5 röv.óra 11.00-13.00, Operakaland okt.1-10.között 2. Sze 2. P Pályaválasztási kiállítás 3. Cs 3. Szo Pályaválasztási kiállítás 4. P 4. V 5. Szo

Részletesebben