A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A Budapest Ifjúmunkás u. 13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13."

Átírás

1 A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. Intézményi Minőségirányítási Program IMIP

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Törvényi háttér Az Intézmény bemutatása Jövőkép Előzmények a minőségügyi munkában, Minőségpolitika Fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat Fenntartói elvárások Az általános iskolákra vonatkozó elvárások A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárások Minőségcélok a fenntartói elvárásokkal összhangban Szabályozás a pedagógusok és a vezetői feladatot ellátó munkatársak teljesítményértékelésére Az értékelés bevezetésének folyamata A teljesítmény-értékelés mérőegysége Az információgyűjtés Az információgyűjtés folyamata Óralátogatási lap Óralátogatási önértékelő lap A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűdmérés A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve A tantárgy iránti attitűdmérés értékelő lapja, táblázata Önértékelő lap Értékelési beszélgetés A pedagógusok értékelésének rendje Teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi szintű értékelés területei Az önértékeléssel kapcsolatos feladatok Intézményi működési területek Oktatás-nevelés Az oktatási nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Tanulás támogatása- az önálló tanulásra és szabadidő eltöltésére nevelés A tanulók egységes írásbeli értékelésének szabályzata Dokumentálás rendje: Ellenőrzés, értékelés rendje Az országos mérések értékelésének beépítése az intézmény munkájába Tanulói mérés, értékelés, kompetenciamérés Szervezet és vezetés

3 Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége Minőségi cél A dokumentumok elkészítésének rendje Hosszú távú dokumentumok elkészítése Rövid távú dokumentumok elkészítése A partneri igények alapján készített pedagógiai illetve nevelési program A stratégia és célok megismertetése a szervezeten belül A dokumentumok ismeretének és betartásának szabályzata Kapcsolatrendszer Közvetlen partnerek Közvetett partnerek A partnerek igény-és elégedettség mérésének szabályozása Az igény-meghatározás folyamatának rögzítése Tájékoztatás az összesített eredményekről Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség kapcsolattartásának rendje A diákközgyűlés (iskolagyűlés) A diákönkormányzat kapcsolattartásának rendje A szülői közösséggel való kapcsolattartás A szülők szóbeli tájékoztatási rendje A szülők írásbeli tájékoztatási rendje A szülői választmány és az intézmény kapcsolattartásának rendje A kapcsolattartás rendje Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A külső kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külső kapcsolatok Partneri panaszkezelés folyamatának szabályozása A panaszkezelés folyamatleírása Az iskola PR tevékenységének szabályozása Közvetlen környezet Tájékoztatás Belső környezeti elemek Rend, tisztaság Térkialakítás, berendezés, dekoráció Az iskolai jelképek elhelyezése Az iskola eredményeit bemutató tárgyi eszközök kiállítása Az iskola arculatát bemutató egyéb reklámtevékenységek Az iskola jelképeinek gondozása Iskolai hagyományok, rendezvények népszerűsítése Az iskola által szervezett tanulmányi- és sportrendezvények népszerűsítése Nyílt napok, bemutató foglalkozások szervezése A József Attila ltp-i részönkormányzat (RÖNK) kulturális rendezvényein rendszeres, aktív részvétel Az iskolai PR tevékenység eredményének mérése A partnerek tájékoztatása az eredményekről A tanulók nyomon követése

4 8.1. Az első évfolyamra beiratkozott tanulók iskolaérettségi vizsgálatának és óvodai jellemzésének beszerzése Az első évfolyamos tanulók jellemzése, összehasonlító elemzés az óvodai véleménnyel Visszajelzés az óvodáknak Az eredmények beillesztése a fejlesztési folyamatba A féléves tapasztalatok A gyermekek tanulási útjának első nyolc évfolyamában Beavatkozás a vizsgálat eredményeinek megfelelően Az azonos tanulócsoport mérési eredményeinek összehasonlító vizsgálata a 8. évfolyam végén A mérés eredménye az egyéni fejlődés vizsgálata Átmenet a tanulási folyamat 8-9. évfolyamában Feltételek: Humán és egyéb erőforrások Biztonságos intézmény Mentálhigiéné Prevenció Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Gazdálkodás, tanügyigazgatás Az intézmény dokumentum listája Egyéb kiszolgáló folyamatok Karbantartás, felújítás, hibaelhárítás Az IMIP-pel kapcsolatos egyéb intézkedések Az IMIP érvényességi ideje A IMIP értékelése, felülvizsgálata A IMIP módosítása A IMIP nyilvánosságra hozatala

5 Az IMIP hatálya kiterjed a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolára Hatálybalépés időpontja: október Az IMIP tervezet felülvizsgálatának időpontja: április Az IMIP elfogadásának időpontja: október Tantestületi: Szülői választmány:

6 1. Bevezetés 1.1.Törvényi háttér Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról ) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az szülői választmány (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A Ferencvárosi Önkormányzat január 31-ig elkészítette a kerület oktatási intézményeire vonatkozó minőségirányítási programját. (ÖMIP). Az ebben megjelenő általános és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárásokkal összhangban elkészítettük az Intézményi Minőségirányítási Programunkat.(IMIP). 6

7 1.2. Az Intézmény bemutatása Fölrajzi helyzet: A főváros IX. kerületében, a József Attila lakótelepen található, szép zöld, rendezett környéken, a 3-as metró vonalán. Könnyen megközelíthető, de forgalommentes övezetben. Az épület: A 60-as évek elején épült, 2002-ben felújították a külső homlokzatot és a vizes blokkot. A külső és belső környezet esztétikájára nagy gondot fordítunk. Az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő dekorációval, melynek döntő része gyermekmunka. Pedagógiai munka: Jól képzett, összeszokott stabil tantestület a pedagógiai programban is megfogalmazott célja, hogy minden gyermek képességeihez mérten a lehető legnagyobb fejlődést érje el az iskolás évei alatt, miközben jól érzi magát. Ennek érdekében őszinte, bizalom teli kapcsolat kialakítására törekszik a tanulókkal és szüleikkel egyaránt. Az igények lehetőség szerinti figyelembe vételével alakítjuk a programjainkat. Magas szintű tanulmányi munka folyik, amely megmutatkozik a kerületi tanulmányi versenyeken elért jó helyezésekben, a külső kerületi, fővárosi és országos mérések eredményeiben, a gimnáziumi továbbtanulási arányokban, a magas hozzáadott értékben. Az alsó tagozat napközis formában működik, nagyon eredményes az itt folyó alapozó munka. A felső tagozaton lehetőség van második idegen nyelv tanulására, a számítástechnikát kedvelők szakköri foglalkozásokon vehetnek részt. Nagy gondot fordítunk a tanulás tanítására. A felzárkóztatásra szorulók, tanulási nehézségekkel küzdők számára egyéni fejlesztési tervet készítenek a tanítók és a tanárok is. A rászoruló tanulókat differenciált foglalkozásokon felzárkóztatjuk. Az iskolában pszichológus és logopédus is dolgozik. A tehetséges tanulók az óratervbe beépítve angol nyelven fejleszthetik nyelvi tudásukat különböző műveltségi területeken. Akinek ahhoz van tehetsége, kézműves foglalkozásokra járhat. A tanórákon kívüli programok sorában gyakoriak a múzeumi órák, a kirándulások, erdei iskolák. A szabadidős kínálatot az egészséges életmódra nevelést és a partneri kapcsolatok alakítását célkitűzéseinek figyelembevételével, azokkal összhangban igyekszünk változatossá tenni. A nyári balatoni táborozáson kívül tavasszal biciklis tábort, télen sí tábort szervezünk, melyeken a szülők is részt vehetnek. Ezenkívül lovas tábor és evezős tábor is gazdagítja az iskolai kínálatot a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. 7

8 Az iskolában DSE működik, a testnevelés órák keretében minden tanuló szervezetten tanul meg úszni és korcsolyázni. Szabadidőben lehetőség van, küzdő sportok gyakorlására, kézilabdázásra, kosárlabdázásra. Az arra szorulók gyógytestnevelésen vehetnek részt. Az iskolában működik az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett zongora, hegedű, fúvós hangszer és szolfézs tanszaka. A szabad vallásgyakorlás lehetőségét katolikus és református hitoktató segítségével biztosítjuk az azt igénylők számára Jövőkép A fenti vonzerőleltárból is látszik, hogy a kínálat minden piaci szegmens igényét igyekszik kielégíteni a sportot kedvelőkét, a gyógytestnevelésre szorulókét éppúgy, mint a tehetséges vagy a felzárkóztatásra szoruló tanulók szükségleteit. A demográfiai hullámvölgy nálunk is érezhető volt az elmúlt években, ezért úgy gondoltuk, mindenkit szívesen fogadunk, aki minket választ. A társadalmi és kulturális viszonyok azonban visszahatnak az intézményi stratégiára. A hosszú távon jó tanulmányi eredmények az iskolát azok számára tették inkább vonzóvá, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik gyermekeiktől is ezt várják el. Ők viszont nem tanúsítanak túl nagy toleranciát azokkal szemben, akik zavarják a tanítást, akadályozzák a tanulni vágyók megfelelő ütemű haladását. Meglehetősen nagy nyomást gyakorolnak az iskolára saját érdekeik megvalósításának érdekében.. A tanulók összetételét, a tantestület felkészültségét, innovációs készségét figyelembe véve továbbra is feladatunknak tekintjük a tehetséges, kiemelkedő szorgalmú gyerekek fejlesztését, de ugyanakkor minden pedagógiai segítséget megadunk a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására is. Ez magas fokú specializációt igényel, hisz két tanítási nyelvű iskolává alakultunk. A döntést hároméves kísérleti időszak, tapasztalatcserék, közvélemény-kutatás előzte meg. A 2004 óta eltelt évek tapasztalatai bizonyították, hogy jó úton haladunk, a nyelvi programot folytatjuk a következő években is. Cél, hogy a 8. év végére, a két tannyelvű osztályokban végzett tanulók az Európai Unió által elfogadott Cambridge B1 típusú középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezzenek. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a nem nyelvi tagozatos osztályokba járó gyerekek számára továbbra is felkínálunk olyan foglalkozásokat, amelyek a kulcskompetenciák fejlesztését segítik / korrepetálások, differenciált foglalkozások, 8

9 szakkörök, kézműves és művészeti foglalkozások, a német nyelv tanulásának lehetősége, stb./ 1.4. Előzmények a minőségügyi munkában, A minőségügyi munkában 1999 óta részt veszünk a Magyar Gallup Intézet tanácsadói segítségével. Ekkor a QPSA-modell alkalmazásával partnerazonosítást, igényfelmérést végeztünk és teljeskörű elégedettséget mértünk. Az itt szerzett tapasztalatok és a tantestület hivatás iránti elkötelezettsége biztosítékként szolgált arra, hogy a teljes körű minőségirányítási modellt is meg tudja valósítani, ezért 2000-ben, amikor ez lehetővé vált, sikeresen pályáztunk a Comenius II. Teljeskörű Minőségirányítási Program bevezetésére. A két és fél év folyamán sok, új munkamódszerrel ismerkedtünk meg, fejlődött a szervezeti kultúra, képesek vagyunk a folyamatos fejlesztésre. A testület elkötelezett és érdekelt a folyamatok szabályozásában és a további fejlesztésben. 2. Minőségpolitika 2.1. Fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat A Ferencvárosi Önkormányzat közoktatási intézményrendszerének irányításában, működtetésében legfőbb feladatának tekinti az intézményrendszer szolgáltatásai az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő sokszínűségét megőrizni, betartatni a tanügy igazgatási feladatok intézményi végrehajtásának törvényességét Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tudás- a műveltség, a humánum értékei dominálnak, ahol partneri kapcsolatainkat a fegyelem, az önfegyelem, a korrektség, a kölcsönös tisztelet jellemzi, ahol az oktatási nevelési tevékenységet a közös cél érdekében kifejtett együtt gondolkodás és a közös munka fémjelzi, harmonikus, nyugodt munkahelyi légkörben. Ennek érdekében folyamatosan képezzük magunkat, a tapasztalatainkat megosztjuk egymással és más iskolák pedagógusaival. Örömmel vállalunk kerületi feladatokat, részt veszünk a tantárgygondozói rendszerben. Együttműködünk más iskolákkal, közös programokban, pályázatokban. 9

10 A társadalmi kihívásoknak megfelelően, a lakosság igényeinek megfelelően korszerű ismereteket nyújtunk, 2004-től két tanítási nyelvű osztályokat indítunk. Tehetséges tanulóink felkészítése mellett fokozott figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra szorulókra. Törekszünk arra, hogy iskolánkban a hozzáadott pedagógiai érték továbbra is magas legyen Fenntartói elvárások Az általános iskolákra vonatkozó elvárások FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK 1. A társadalmi kihívásoknak való megfelelés, korszerű ismeretek nyújtása. INTÉZMÉNYI FELADATOK 1. Két tannyelvű oktatás bevezetése 2. Tehetséggondozás 3. Lemaradók felzárkóztatása, fejlesztés 2. Sokszínű Kapcsolatok más iskolákkal Óvodákkal közös programok Együttműködés (pl. művészeti nevelés, pályázatok) 3. A művészeti nevelés támogatása József Attila Általános Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának működtetése. 4. A tantárgygondozói És óvodai mentori koncepció érvényesülése, mely elsősorban az adott szociokulturális hátterű tanulók optimális nevelésének, taníthatóságának módszereire vonatkozik tudományos igényű megalapozottsággal. 5. Az integrált nevelés elvének érvényesítése új módszerek bevezetésével támogatni heterogén összetételű tanuló-csoportok differenciált foglalkoztatását, az egyéni bánásmód megvalósítását az adott keretek között, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyerekekre. 6. Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése a gyermekek számára - tanítók ismerjék meg az óvodai nevelés módszereit és az életkori sajátosságokra megfelelően figyelő módszerekkel vezessék be a gyermekeket az iskola világába. 7. Általános elvárás, hogy a leszakadó társadalmi helyzetben lévő, hátránnyal induló tanulók megmaradhassanak az intézményben, és a 8. osztályt be tudják ott fejezni, de úgy, hogy ne csak a megtartás legyen a cél, hanem kapjanak valami pluszt, foglalkozzanak velük, és a felkészítésük, felzárkóztatásuk megtörténjen. Az is fontos, hogy Részvétel új módszerek kidolgozásában, kutatásban. Módszertani eszköztár kultúra C.II. Egyéni fejlesztési tervek készítése, kooperatív tanulási módszerek bevezetése, tanulástechnika tanítása. Lemaradók korrepetálása. Rendszeres kapcsolattartás a környék óvodáival. A tolerancia növelése, a módszertani kultúra fejlesztése, bővítése, szülők meggyőzése. 10

11 minden iskolára jellemző legyen ez a szemlélet, ne csak arra a párra, amelyek most is vállalják ezek a gyerekeknek az oktatását-nevelését. 8. A nevelés és a kompetenciafejlesztés előtérbe kerülésének elve a nevelő munka hatékonyságának fokozása, a motiváció erősítése. 9. Az intézmény, mint munkahely és mint oktatási környezet mentálhigiénéjének fejlesztése. 10. A pedagógus munkája elismerésének alapja az óvodától a középiskoláig a pedagógiai hozzáadottérték legyen méréssel alátámasztva. Belépéskor és kilépéskor mérni kellene a diákok tudását, neveltségi szintjét, a pedagógiai hozzáadott-értéket. A fő cél az lenne, hogy az 5.-esek, majd ugyanezeket a tanulókat 8.-ban kiemeltként mérni, a neveltségi szintet és a tudást együtt. 11. A kor követelményének megfelelő intézményvezetés működése. Eszközbeszerzések, továbbképzések, koncepcióváltás. Tantestületi tréningek szervezése, közös tantestületi programok. Humán erőforrás C.II. Megbízható mérőeszköz a hozzáadott érték mérésére. Követő tantárgyi mérések iskolai adatbázis feladatbank kialakításához infrastruktúra fejlesztése. Továbbképzések, tapasztalatgyűjtés A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárások Elvárások A kéttannyelvű oktatás fenntartása, fejlesztése. A művészeti iskolákkal való együttműködés kiterjesztése, elmélyítése. Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatokon való részvétel. A tehetséges tanulók felkészítése a magas követelmény szintű középiskolák elvárásaihoz. Feladatok Tárgyi és személyi feltételek biztosítása Kapcsolat felvétel, együttműködés értékelése Pályázatok figyelése Tehetséggondozó szakkörök és foglalkozások tartása, második idegen nyelv tanulásának megajánlása Minőségcélok a fenntartói elvárásokkal összhangban Pedagógiai célok, értékek, elvek A nevelési program alapján, a nevelési-oktatási folyamat célja Minőségcélok Amelyek szervezeti szinten segítik a pedagógiai célok megvalósítását, és amelyek a folyamatos minőség fejlesztésre is vonatkoznak (C.II:1.1.) Szilárd erkölcsi alapok biztosítása Biztos tudás megszerzése, a középiskolára való Példamutatás, a személyes beszélgetések számának növelése. A tanári módszertani kultúra fejlesztése, a 11

12 felkészítés Az önálló tanulásra való képesség megszerzése, az önképzés fontossága Toleranciára nevelés. Társas viselkedés javítása A természetes és mesterséges környezet védelme. Egészséges életmódra nevelés. Biztonságos, esztétikus iskolai környezet biztosítása. A szülők bizalmának elnyerése Hagyományőrzés kooperatív munkaformák elterjesztése, a tanmenetekben is megjelenő, tudatos tervezése. Az ötödikesek átadása. A beiskolázási mutatók figyelemmel kisérése. (C.II:1.7.) Jobb tanulmányi eredmények elérése, a tantárgyi eredmények nyomon követése. A tanulás módszertanának tanítása, erre felkészült pedagógusok képzése. Az önképzés segítése, könyvtárhasználat gyakoribbá tétele, évenkénti kimutatása. A szakkörökön, színház, múzeum látogatásokon való részvétel évenkénti kimutatása(c.ii:1.7.) Szociometriai mérések rendszeres összehasonlítása. Egységes szerkezetű, de egyéni fejlesztési terveket tartalmazó osztályfőnöki munkatervek készítése. Szabályok tanítása, betartatása. (C.II.1.4.) Az elégedettségi mutatók javítása. Humán erőforrás gazdálkodás (C.II:1.3,1.5) Hulladékgyűjtés, elemgyűjtés évente egyszer. A szülőkkel való együttműködés fejlesztése, szülői fórumok szervezése. Az igény- és elégedettségi mutatók figyelemmel kisérése. (C.II: 1.2.) A fenntartóval való konstruktív kapcsolatszemélyes beszélgetések, értekezletek.(c.ii: 1.2, ) A belső kommunikáció javítása (C.II:1.2.2.) Az üzenő füzet, hírtábla használata. Közös programok, munkák szervezése. A fogadóórák, szülői értekezletek látogatottságának növelése. A nyitott napok iránti érdeklődés fokozása.(c.ii:1.2.) A közös ünnepekre való felkészülés szabályozása- folyamatszabályozás. A szervezettség, a színvonal emelése.(c.ii: 1.7.)k 3. Szabályozás a pedagógusok és a vezetői feladatot ellátó munkatársak teljesítményértékelésére 12

13 A szabályozás célja: Biztosítva legyen valamennyi pedagógus értékelésében az egységes alapelvek, szempontok szerinti értékelés, és a résztvevők számára követhető legyen a folyamata. Az értékelés fejlesztésorientált, személyre szabott, és motivál a jobb teljesítményre. A szabályozás hatálya kiterjed: A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára. Az értékelés felelőse: intézményvezető Az értékelésben részt vesznek az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők munkakör alapján, beszámolási kötelezettséggel. Az értékelés gyakorisága: évente (május, június) Az értékelés szempontjai: Az értékelés kompetencia-alapú, az 5 kulcskompetencia szerint - Szakmai tudás - Kommunikáció, kapcsolatok kezelése - Megbízhatóság, felelősségvállalás - Együttműködés - Komplexitás kezelése - Az értékelés nyilvánossága: A személyre szóló értékelés nem nyilvános, dokumentumai a személyi anyag részét képezik. Az értékelés további hasznosítása: A személyre szóló értékelést figyelembe lehet venni a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés, jutalmazás, illetve más elismerés, anyagi ösztönzés odaítélésénél. Eszközök: - Értékelőlap - Adatgyűjtő lap - Óralátogatási szempontsor - Szervezetfejlesztési terv COM II. Min. Fejl Az értékelés bevezetésének folyamata Az értékelő modell megismertetése a nevelőtestülettel Az adott tanévben az értékelésre kerülő pedagógusok személyének és az értékelés időpontjának megtervezése az éves munkatervben. Az értékeléshez előzetesen gyűjtött adatok, információk rendszerezése Az értékelőlap kitöltése Értékelő megbeszélés - A vezető és az értékelt véleményének egyeztetése - Javasolt fejlesztési feladatok egyeztetése 13

14 - Szöveges összegzés, aláírás A dokumentum átadása az értékeltnek és archiválása a személyi anyagban. A megállapodás nyomon-követése A teljesítmény-értékelés mérőegysége A teljesítmény-értékelést egy négyjegyű értékelési skála szerint végezzük. A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni: a) Kiemelkedő minősítés: 3 pont b) Megfelelő minősítés: 2 pont c) Kevéssé megfelelő minősítés: 1 pont d) Nem megfelelő minősítés: 0 pont A minősítés eredményét, a kapott pontok alapján százalékosan kell megadni: 80%-100% - Kiválóan alkalmas 60%-79% - Alkalmas 30%-59% - Kevéssé alkalmas 30% alatt Alkalmatlan Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő Az információgyűjtés Az értékelés részletes követelmény-rendszere a vizsgálandó területeken hozzárendelt indikátor alapján nyújtott teljesítmény-értékelésre kidolgozott mérőrendszerekben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. A kritériumokra vonatkozó információkat öt mérőeszköz segítségével gyűjtsük be. 14

15 Az információgyűjtés időterve: S. sz Feladat Óralátogatás Tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűd kérdőív kitöltés, értékelés Önértékelő lap kitöltése Értékelése Véleménykérő lap kitöltése Értékelése Értékelő megbeszélés Értékelőlap összesítése Módszer Óralátogatási lap Önértékelő lap Kérdőív kitöltése Eszköz Felelős Határidő Dokumentum Összegyűjtésért felelős TEAM vezető Október 15-től Kitöltött Mk. Vezető Május 15-ig óralátogatási lap TEAM vezető Látogatott pedagógus Látogatást Kitöltött követő 3 önértékelő lap napon belül TEAM vezető Minőségirányítási felelős Április 30. Kiértékelt kérdőívek TEAM vezető Kérdőív Látogatott pedagógus Május 15. Kitöltött kérdőív Minőségirányítási felelő Minőségirányítási Kiértékelt Kitöltött kérdőív Május 30. TEAM vezető Felelős kérdőív Kérdőív Látogatott pedagógus Március 30. Kitöltött kérdőív Minőségirányítási Kitöltött kérdőív Minőségirányítási felelős Április 15. Interjú Igazgató Június 30. Dokumentumelemzés Az előző 4. pont alapján TEAM vezető Június Kiértékelt kérdőív Értékelő lap kitöltése Kiértékelt értékelőlap. Erősségek, fejlesztendő területek felelős TEAM vezető TEAM vezető Igazgató vagy az értékelő interjút vezető 15

16 Az információgyűjtés folyamata 1. Óralátogatás: Az óralátogató tapasztalatot szerez a pedagógus által vezetett óra felépítéséről, szervezettségéről; a pedagógus által alkalmazott módszerekről; a tanulók munkájáról; magatartásáról; a nevelő munkájáról; egyéniségéről; a kitűzött cél eléréséről és az óra eredményességéről. - Ha a látogató úgy ítéli meg, hogy nem kapott elég információt az óralátogatási lap kitöltésére tetszőleges látogatást tehet. - Az óralátogatás időpontját legalább egy héttel előtte közölni kell a látogatónak a tanárral. - Az óralátogatást követően a legrövidebb időn belül, ha lehetséges még aznap vagy közvetlen az óra után megbeszélést kell tartani. - A meglátogatott óra értékelését az iskola pedagógus kollektívája által jól ismert és szakmailag jóváhagyott, óralátogatási lapon feltüntetett szempontok szerint kell végezni. Az óralátogató az óralátogatási lapon értékeli a tanárt. - Az óralátogatási lap másolatát legkésőbb a tárgymunkanapon belül átadja a meglátogatott pedagógusnak, ahol szükséges konkrét indoklással. - Az óralátogatási lapot az óralátogató és a meglátogatott pedagógus is aláírja. - A pedagógus kitölti az óralátogatási önértékelő lapot. - Az önértékelés lehetőséget ad a pedagógusnak, hogy az értékelés után átgondolja órai tevékenységét az adott szempontok alapján. Az önértékelő lap segít meghatározni a pedagógus erősségeit és fejlesztendő területeit az értékelés e területén. Az óralátogatási önértékelő lapot az értékelő TEAM értékeli, az elfogadott szempontok szerint az értékelt lap fénymásolását megkapja a pedagógus is. Eszközei: - Óralátogatási lap - Óralátogatási önértékelő lap - Az óralátogatási önértékelő lap értékelő lapja 16

17 Óralátogatási lap Az óralátogató neve, beosztása: S.sz. A látogatott pedagógus neve, megbízatásai:.. A látogatás ideje: Tantárgy:. Osztály:. Megfigyelési szempontok 1. Szakmai felkészültsége 2. Az óra célja, szervezettsége, felépítése 3. Alkalmazott módszerek 4. A tanár előadásmódja, kérdéskultúrája, Értékelési skála egyénisége, hangneme, 5. Az óra eredményessége 6. A tanulók aktivitása, magatartása A értékelés átlaga: A megfigyelésre adott pontszám összege/megfigyelési pontok száma A látogató egyéb feljegyzése, javaslat: A látogatott pedagógus eltérő véleménye:..... a látogatott pedagógus látogató.. órát Óralátogatási önértékelő lap Az óralátogató neve, beosztása: A látogatott pedagógus neve, megbízatásai:.. A látogatás ideje: Tantárgy:. Osztály:. A kérdőív megállapításokat tartalmaz. Azt a számot karikázd be, amely legjobban tükrözi az adott órádon a megállapítással kapcsolatos véleményedet. 17

18 1. Úgy éreztem, hogy óra alatt nagyon Nagyon felszabadult voltam feszült voltam 2. Az óra alatt nagyon bizonytalan voltam Nagyon magabiztos voltam 3. Tanításom az órán igen unalmas volt Igen változatos volt 4. A türelmem a gyerekekkel igen kicsi Igen nagy volt volt 5. A humorérzékem nagyon rossz volt Nagyon jó volt 6. A hangom az órán nagyon monoton volt Nagyon változatos volt 7. A testtartásom nagyon mesterkélt volt Teljesen természetes volt 8. A magyarázatom nagyon nehézkes volt Nagyon érthető volt 9. Előfordult, hogy rövidzárlat állt be Sohasem Gyakran 10. A gyerekeket az órán nagyon mereven irányítottam Nagyon szabadon irányítottam 11 A tanulóknak az órán igen kicsi Igen nagy önállóságot adtam. önállóságot adtam 12. Az órán elsősorban az aktív tanulókat figyeltem A passzív tanulókat is figyeltem 13 A gyerekekkel a kapcsolatom nagyon Nagyon jó volt. rossz volt 14 Az órán az osztály nyugtalan volt Nyugodt volt. 15 A gyerekek arcokat vágtak. Mindig Soha. 16 A tanulók ellentmondtak. Mindig Csak indokolt esetben. 17 A gyerekek zavarták egymást az órán Soha. Gyakran 18 A gyerekek feszültek voltak Oldottak voltak. 19 A gyerekek tanulási kedve az órán Nagyon jó volt. nagyon gyenge volt. 20 Vitatkoztak az órán a tanult anyagról Indokolt esetben.. Soha 21 A gyerekek kérdeztek. Soha Gyakran. 22 A gyerekek tárgy iránti érdeklődését Nagyon jónak tartom. nagyon gyengének tartom. 23 A tananyaghoz a példákat a gyakorlati Mindig. életből vettem. Ritkán. 24 Nem tudtam differenciálni az egyes Kellően tudtam differenciálni. tanulók képességei szerint 25 A tanórán a készség- és Nagy gondot fordítottam. képességfejlesztésre nem tudtam gondot 26. fordítani Nem éreztem jól magam az órán Jól éreztem magam az órán 18

19 A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűdmérés - Az attitűdmérés lényege, hogy ismerjük meg azon partnerek véleményét is, akikkel a legközvetlenebb kapcsolatban kell, hogy legyünk. Szolgáltatásaink, munkánk a tanulók értelmi képességeit, fejlődését szolgálja. - A mérést alsó tagozatban, csak 3-4. osztályban végezzük. - A felső tagozatban értékelő pedagógus osztályai közül, azokban az osztályokban, ahol óralátogatás történt, minimum két osztályban. - A mérést az értékelő TEAM-ből a minőségirányító felelős végzi, egy tanítási óra utolsó 10 percében. - A kérdőívek név nélküliek, csak a tantárgyat tartalmazzák. - A tantárgyat tanító pedagógus az eredményről az értékelő interjú során értesül a kérdőíveket nem tekintheti meg. - A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűd kérdőív feldolgozását a kérdések alapján négy terület szerint vizsgáljuk. A vizsgált területek: A tanár személyisége a tanulók megítélése szerint (8., 9., 12., 14.) A tanár motiváltságának hatása a tanulókra a tantárgyán keresztül (1., 2., 3., 7.) A tanár szakmai felkészültségének megítélése a tanulók részéről 19

20 (4., 6., 10., 15.) A tanár és a tanuló partnerkapcsolatának megítélése a tanítványok részéről Eszközei: - A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve - A tantárgy iránti attitűdmérés értékelő lapja, táblázata A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve Időpont:.. Tantárgy:.. Osztály:... Kedves Tanuló! Kérlek, olvasd el figyelmesen a lapon lévő állításokat! Ha az állítással egyetértesz, igaznak tartod, karikázd be az I betűt, ami azt jelenti: Igaz. Ha Te másképpen gondolod, nem értesz egyet az állítással, az N betűt karikázd be, ami azt jelenti: Nem igaz. Most gondolj a. tantárgyra, és ennek megfelelően töltsd ki a lapot. 1. Ez az óra nagyon érdekes, az idő gyorsan elmúlik. I N 2. A tanár olyan vonzóvá tette a tárgyát, hogy jobban szeretem, mint a többit I N 3. Az óra egyhangú, ugyanazt tesszük napról, napra I N 4. A tanár kísérletezik, amit lehet bemutat, szemléltet I N 5. A tanárnak kedvencei vannak a gyerekek között I N 6. A tanár jól ismeri a tantárgyát I N 7. A tantárgyban sok érdekes és értékes dolog fordul elő a tanítási órán kívül (versenyek, vetélkedők, szabadidős programok, stb.) I N 8. A tanár biztatja a nehézségekkel küzdő gyerekeket, egyénileg segít nekik I N 9. A tanár rendszerint jól válaszol a gyerekek kérdéseire, és megértik azt I N 20

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat?

Jegyzőkönyv. Önértékelés. Hogyan követi a szakmában megjelenő újdonságokat, a végbemenő változásokat? Jegyzőkönyv Az eljárás azonosítója Az eljárás típusa Az értékelt neve Az értékelt azonosítója Az adatgyűjtés módszere Az adatgyűjtést végző neve Az adatgyűjtést végző oktatási azonosítója Az adatgyűjtés

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a

Szül zü ők ő Az A e l e ég é e g d e e d t e tts t ég é g r an a g n s g or o a Partnerelégedettség- mérés összefoglaló Szülők Az elégedettség rangsora Szülői kérdőívek visszaküldése 1. 10/14 71% 2. 10/12 83% 3. 9/11 82% 4. 11/12 92% 5. 9/15 60% 6. 14/15 93% 7. 14/15 93% 8. 10/14

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló

Partneri elégedettségmérés. összefoglaló Partneri elégedettségmérés összefoglaló Szülői kérdőívek visszaküldése Évfolyam Visszaküldött kérdőívek 1. 75% 2. 57% 3. 85% 4. 92% 5. 67% 6. 75% 7. 80% 8. 90% Összesen 76% Szülők Az elégedettség rangsora

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS)

A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) A KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA ŐRISZENTPÉTER MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI- ÉS INTÉZMÉNYÉRTÉKELÉSI PROGRAMJA (KIEGÉSZÍTÉS) ŐRISZENTPÉTER 2008 Készítette: Pátiné Horváth Ilona Szemerics Antalné Szépné László Valéria Anduska

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek IV VI. fejezet a KOLLÉGIUMOK számára Dátum:... Készítette:......

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata

Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelési szabályzata Az adminisztratív és technikai feladatokat ellátó foglalkoztatottak teljesítmény-értékelése Felelős: az igazgató Hatóköre:

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása

IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása A közoktatási intézmény megnevezése IMIP végrehajtásának értékelése, az értékelés jóváhagyása Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Mészöly Géza Általános Iskola Tagintézménye:

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV

ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV ÉVES ÖNÉRTÉKELÉSI TERV Bersek József Általános Iskola Kőszeg 2017.01.01. 2017.12.31. Jogszabályi háttér: Az intézményi önértékelést az Önértékelési kézikönyvben rögzítettek szerint kell végezni. Az intézményi

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése

A évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése A 2008. évi országos kompetenciamérés iskolai eredményeinek elemzése, értékelése Bevezetés A közoktatásért felelős minisztérium megbízásából 2008-ban hatodik alkalommal került sor az Országos kompetenciamérésre.

Részletesebben

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév Szolnoki Szolgáltatási Szakközép-és Szakiskola Feldatterv 2012/13. tanév 2012. 2013. TEVÉKENYSÉG I I II I II III IV V VI VII VIII EREDMÉNYESSÉGI KRITÉRIUM ÉRINTETT ÉVFOLYAM(OK) Kapcsolatfelvétel a programban

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév

Helyi értékelési szabályzat. 2016/2017. tanév 2016/2017. tanév Tartalomjegyzék A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat... 2 1. A szabályzat

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN

ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN ZUGLIGET ÓVODA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOKNAK MEGFELELŐEN Összeállította: 2007. március Óvodavezető Bevezető Az oktatáspolitika folyamatos változásokon megy keresztül.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája. Szent-Györgyi Albert MAGYAR SZENTEK RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA és ÁLTALÁNOS ISKOLA 3060 Pásztó Deák Ferenc út 17. telefon: 32/889-103; 889-104; email cím: titkarsag.paszto@ekif-vac.hu A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010.

Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Beszámoló a Partneri igény- és elégedettségmérésről 2009 / 2010. Készítette: Scsureczné Pór Magdolna minőségirányítási vezető 1 1. A mérés előzményei Októberben a Partneri igény és elégedettségmérés végrehajtásáért

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

A fenti módosításoknak megfelelően IMIP-ünk az alábbiakban módosul.

A fenti módosításoknak megfelelően IMIP-ünk az alábbiakban módosul. Intézményi Minőségirányítási Programunk módosítását a többször módosított a Közalkalmazottak Jogállásáról szóló 199. évi XXXIII. Törvény (Kjt) 009. január 1-jei módosítása, illetve a Közoktatási Törvény

Részletesebben

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből

Intézményértékelés összehasonlítása tanár és diák szemszögéből Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Intézményértékelés összehasonlítása és szemszögéből Képet készítette: adam44 Készítette: Bozóki Judit és minőségbiztosítási

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

Németvölgyi Általános Iskola

Németvölgyi Általános Iskola A Németvölgyi Általános Iskola MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Dohány András igazgató Hatályos: 2007. szeptember 1-től 1. Az iskola Minőségbiztosítási Program kiegészítésének törvényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI MUNKATERV 2010/2011. tanév Budapest XIX. kerület 2010. szeptember 20.. igazgató Feladatok 1 I. Áthúzódó intézkedések a, A pedagógus értékelések

Részletesebben