A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A Budapest Ifjúmunkás u. 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13."

Átírás

1 A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. Intézményi Minőségirányítási Program IMIP

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Törvényi háttér Az Intézmény bemutatása Jövőkép Előzmények a minőségügyi munkában, Minőségpolitika Fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat Fenntartói elvárások Az általános iskolákra vonatkozó elvárások A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárások Minőségcélok a fenntartói elvárásokkal összhangban Szabályozás a pedagógusok és a vezetői feladatot ellátó munkatársak teljesítményértékelésére Az értékelés bevezetésének folyamata A teljesítmény-értékelés mérőegysége Az információgyűjtés Az információgyűjtés folyamata Óralátogatási lap Óralátogatási önértékelő lap A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűdmérés A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve A tantárgy iránti attitűdmérés értékelő lapja, táblázata Önértékelő lap Értékelési beszélgetés A pedagógusok értékelésének rendje Teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi szintű értékelés területei Az önértékeléssel kapcsolatos feladatok Intézményi működési területek Oktatás-nevelés Az oktatási nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Tanulás támogatása- az önálló tanulásra és szabadidő eltöltésére nevelés A tanulók egységes írásbeli értékelésének szabályzata Dokumentálás rendje: Ellenőrzés, értékelés rendje Az országos mérések értékelésének beépítése az intézmény munkájába Tanulói mérés, értékelés, kompetenciamérés Szervezet és vezetés

3 Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége Minőségi cél A dokumentumok elkészítésének rendje Hosszú távú dokumentumok elkészítése Rövid távú dokumentumok elkészítése A partneri igények alapján készített pedagógiai illetve nevelési program A stratégia és célok megismertetése a szervezeten belül A dokumentumok ismeretének és betartásának szabályzata Kapcsolatrendszer Közvetlen partnerek Közvetett partnerek A partnerek igény-és elégedettség mérésének szabályozása Az igény-meghatározás folyamatának rögzítése Tájékoztatás az összesített eredményekről Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség kapcsolattartásának rendje A diákközgyűlés (iskolagyűlés) A diákönkormányzat kapcsolattartásának rendje A szülői közösséggel való kapcsolattartás A szülők szóbeli tájékoztatási rendje A szülők írásbeli tájékoztatási rendje A szülői választmány és az intézmény kapcsolattartásának rendje A kapcsolattartás rendje Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A külső kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külső kapcsolatok Partneri panaszkezelés folyamatának szabályozása A panaszkezelés folyamatleírása Az iskola PR tevékenységének szabályozása Közvetlen környezet Tájékoztatás Belső környezeti elemek Rend, tisztaság Térkialakítás, berendezés, dekoráció Az iskolai jelképek elhelyezése Az iskola eredményeit bemutató tárgyi eszközök kiállítása Az iskola arculatát bemutató egyéb reklámtevékenységek Az iskola jelképeinek gondozása Iskolai hagyományok, rendezvények népszerűsítése Az iskola által szervezett tanulmányi- és sportrendezvények népszerűsítése Nyílt napok, bemutató foglalkozások szervezése A József Attila ltp-i részönkormányzat (RÖNK) kulturális rendezvényein rendszeres, aktív részvétel Az iskolai PR tevékenység eredményének mérése A partnerek tájékoztatása az eredményekről A tanulók nyomon követése

4 8.1. Az első évfolyamra beiratkozott tanulók iskolaérettségi vizsgálatának és óvodai jellemzésének beszerzése Az első évfolyamos tanulók jellemzése, összehasonlító elemzés az óvodai véleménnyel Visszajelzés az óvodáknak Az eredmények beillesztése a fejlesztési folyamatba A féléves tapasztalatok A gyermekek tanulási útjának első nyolc évfolyamában Beavatkozás a vizsgálat eredményeinek megfelelően Az azonos tanulócsoport mérési eredményeinek összehasonlító vizsgálata a 8. évfolyam végén A mérés eredménye az egyéni fejlődés vizsgálata Átmenet a tanulási folyamat 8-9. évfolyamában Feltételek: Humán és egyéb erőforrások Biztonságos intézmény Mentálhigiéné Prevenció Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Gazdálkodás, tanügyigazgatás Az intézmény dokumentum listája Egyéb kiszolgáló folyamatok Karbantartás, felújítás, hibaelhárítás Az IMIP-pel kapcsolatos egyéb intézkedések Az IMIP érvényességi ideje A IMIP értékelése, felülvizsgálata A IMIP módosítása A IMIP nyilvánosságra hozatala

5 Az IMIP hatálya kiterjed a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolára Hatálybalépés időpontja: október Az IMIP tervezet felülvizsgálatának időpontja: április Az IMIP elfogadásának időpontja: október Tantestületi: Szülői választmány:

6 1. Bevezetés 1.1.Törvényi háttér Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról ) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az szülői választmány (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A Ferencvárosi Önkormányzat január 31-ig elkészítette a kerület oktatási intézményeire vonatkozó minőségirányítási programját. (ÖMIP). Az ebben megjelenő általános és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárásokkal összhangban elkészítettük az Intézményi Minőségirányítási Programunkat.(IMIP). 6

7 1.2. Az Intézmény bemutatása Fölrajzi helyzet: A főváros IX. kerületében, a József Attila lakótelepen található, szép zöld, rendezett környéken, a 3-as metró vonalán. Könnyen megközelíthető, de forgalommentes övezetben. Az épület: A 60-as évek elején épült, 2002-ben felújították a külső homlokzatot és a vizes blokkot. A külső és belső környezet esztétikájára nagy gondot fordítunk. Az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő dekorációval, melynek döntő része gyermekmunka. Pedagógiai munka: Jól képzett, összeszokott stabil tantestület a pedagógiai programban is megfogalmazott célja, hogy minden gyermek képességeihez mérten a lehető legnagyobb fejlődést érje el az iskolás évei alatt, miközben jól érzi magát. Ennek érdekében őszinte, bizalom teli kapcsolat kialakítására törekszik a tanulókkal és szüleikkel egyaránt. Az igények lehetőség szerinti figyelembe vételével alakítjuk a programjainkat. Magas szintű tanulmányi munka folyik, amely megmutatkozik a kerületi tanulmányi versenyeken elért jó helyezésekben, a külső kerületi, fővárosi és országos mérések eredményeiben, a gimnáziumi továbbtanulási arányokban, a magas hozzáadott értékben. Az alsó tagozat napközis formában működik, nagyon eredményes az itt folyó alapozó munka. A felső tagozaton lehetőség van második idegen nyelv tanulására, a számítástechnikát kedvelők szakköri foglalkozásokon vehetnek részt. Nagy gondot fordítunk a tanulás tanítására. A felzárkóztatásra szorulók, tanulási nehézségekkel küzdők számára egyéni fejlesztési tervet készítenek a tanítók és a tanárok is. A rászoruló tanulókat differenciált foglalkozásokon felzárkóztatjuk. Az iskolában pszichológus és logopédus is dolgozik. A tehetséges tanulók az óratervbe beépítve angol nyelven fejleszthetik nyelvi tudásukat különböző műveltségi területeken. Akinek ahhoz van tehetsége, kézműves foglalkozásokra járhat. A tanórákon kívüli programok sorában gyakoriak a múzeumi órák, a kirándulások, erdei iskolák. A szabadidős kínálatot az egészséges életmódra nevelést és a partneri kapcsolatok alakítását célkitűzéseinek figyelembevételével, azokkal összhangban igyekszünk változatossá tenni. A nyári balatoni táborozáson kívül tavasszal biciklis tábort, télen sí tábort szervezünk, melyeken a szülők is részt vehetnek. Ezenkívül lovas tábor és evezős tábor is gazdagítja az iskolai kínálatot a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. 7

8 Az iskolában DSE működik, a testnevelés órák keretében minden tanuló szervezetten tanul meg úszni és korcsolyázni. Szabadidőben lehetőség van, küzdő sportok gyakorlására, kézilabdázásra, kosárlabdázásra. Az arra szorulók gyógytestnevelésen vehetnek részt. Az iskolában működik az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett zongora, hegedű, fúvós hangszer és szolfézs tanszaka. A szabad vallásgyakorlás lehetőségét katolikus és református hitoktató segítségével biztosítjuk az azt igénylők számára Jövőkép A fenti vonzerőleltárból is látszik, hogy a kínálat minden piaci szegmens igényét igyekszik kielégíteni a sportot kedvelőkét, a gyógytestnevelésre szorulókét éppúgy, mint a tehetséges vagy a felzárkóztatásra szoruló tanulók szükségleteit. A demográfiai hullámvölgy nálunk is érezhető volt az elmúlt években, ezért úgy gondoltuk, mindenkit szívesen fogadunk, aki minket választ. A társadalmi és kulturális viszonyok azonban visszahatnak az intézményi stratégiára. A hosszú távon jó tanulmányi eredmények az iskolát azok számára tették inkább vonzóvá, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik gyermekeiktől is ezt várják el. Ők viszont nem tanúsítanak túl nagy toleranciát azokkal szemben, akik zavarják a tanítást, akadályozzák a tanulni vágyók megfelelő ütemű haladását. Meglehetősen nagy nyomást gyakorolnak az iskolára saját érdekeik megvalósításának érdekében.. A tanulók összetételét, a tantestület felkészültségét, innovációs készségét figyelembe véve továbbra is feladatunknak tekintjük a tehetséges, kiemelkedő szorgalmú gyerekek fejlesztését, de ugyanakkor minden pedagógiai segítséget megadunk a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására is. Ez magas fokú specializációt igényel, hisz két tanítási nyelvű iskolává alakultunk. A döntést hároméves kísérleti időszak, tapasztalatcserék, közvélemény-kutatás előzte meg. A 2004 óta eltelt évek tapasztalatai bizonyították, hogy jó úton haladunk, a nyelvi programot folytatjuk a következő években is. Cél, hogy a 8. év végére, a két tannyelvű osztályokban végzett tanulók az Európai Unió által elfogadott Cambridge B1 típusú középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezzenek. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a nem nyelvi tagozatos osztályokba járó gyerekek számára továbbra is felkínálunk olyan foglalkozásokat, amelyek a kulcskompetenciák fejlesztését segítik / korrepetálások, differenciált foglalkozások, 8

9 szakkörök, kézműves és művészeti foglalkozások, a német nyelv tanulásának lehetősége, stb./ 1.4. Előzmények a minőségügyi munkában, A minőségügyi munkában 1999 óta részt veszünk a Magyar Gallup Intézet tanácsadói segítségével. Ekkor a QPSA-modell alkalmazásával partnerazonosítást, igényfelmérést végeztünk és teljeskörű elégedettséget mértünk. Az itt szerzett tapasztalatok és a tantestület hivatás iránti elkötelezettsége biztosítékként szolgált arra, hogy a teljes körű minőségirányítási modellt is meg tudja valósítani, ezért 2000-ben, amikor ez lehetővé vált, sikeresen pályáztunk a Comenius II. Teljeskörű Minőségirányítási Program bevezetésére. A két és fél év folyamán sok, új munkamódszerrel ismerkedtünk meg, fejlődött a szervezeti kultúra, képesek vagyunk a folyamatos fejlesztésre. A testület elkötelezett és érdekelt a folyamatok szabályozásában és a további fejlesztésben. 2. Minőségpolitika 2.1. Fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat A Ferencvárosi Önkormányzat közoktatási intézményrendszerének irányításában, működtetésében legfőbb feladatának tekinti az intézményrendszer szolgáltatásai az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő sokszínűségét megőrizni, betartatni a tanügy igazgatási feladatok intézményi végrehajtásának törvényességét Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tudás- a műveltség, a humánum értékei dominálnak, ahol partneri kapcsolatainkat a fegyelem, az önfegyelem, a korrektség, a kölcsönös tisztelet jellemzi, ahol az oktatási nevelési tevékenységet a közös cél érdekében kifejtett együtt gondolkodás és a közös munka fémjelzi, harmonikus, nyugodt munkahelyi légkörben. Ennek érdekében folyamatosan képezzük magunkat, a tapasztalatainkat megosztjuk egymással és más iskolák pedagógusaival. Örömmel vállalunk kerületi feladatokat, részt veszünk a tantárgygondozói rendszerben. Együttműködünk más iskolákkal, közös programokban, pályázatokban. 9

10 A társadalmi kihívásoknak megfelelően, a lakosság igényeinek megfelelően korszerű ismereteket nyújtunk, 2004-től két tanítási nyelvű osztályokat indítunk. Tehetséges tanulóink felkészítése mellett fokozott figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra szorulókra. Törekszünk arra, hogy iskolánkban a hozzáadott pedagógiai érték továbbra is magas legyen Fenntartói elvárások Az általános iskolákra vonatkozó elvárások FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK 1. A társadalmi kihívásoknak való megfelelés, korszerű ismeretek nyújtása. INTÉZMÉNYI FELADATOK 1. Két tannyelvű oktatás bevezetése 2. Tehetséggondozás 3. Lemaradók felzárkóztatása, fejlesztés 2. Sokszínű Kapcsolatok más iskolákkal Óvodákkal közös programok Együttműködés (pl. művészeti nevelés, pályázatok) 3. A művészeti nevelés támogatása József Attila Általános Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának működtetése. 4. A tantárgygondozói És óvodai mentori koncepció érvényesülése, mely elsősorban az adott szociokulturális hátterű tanulók optimális nevelésének, taníthatóságának módszereire vonatkozik tudományos igényű megalapozottsággal. 5. Az integrált nevelés elvének érvényesítése új módszerek bevezetésével támogatni heterogén összetételű tanuló-csoportok differenciált foglalkoztatását, az egyéni bánásmód megvalósítását az adott keretek között, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyerekekre. 6. Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése a gyermekek számára - tanítók ismerjék meg az óvodai nevelés módszereit és az életkori sajátosságokra megfelelően figyelő módszerekkel vezessék be a gyermekeket az iskola világába. 7. Általános elvárás, hogy a leszakadó társadalmi helyzetben lévő, hátránnyal induló tanulók megmaradhassanak az intézményben, és a 8. osztályt be tudják ott fejezni, de úgy, hogy ne csak a megtartás legyen a cél, hanem kapjanak valami pluszt, foglalkozzanak velük, és a felkészítésük, felzárkóztatásuk megtörténjen. Az is fontos, hogy Részvétel új módszerek kidolgozásában, kutatásban. Módszertani eszköztár kultúra C.II. Egyéni fejlesztési tervek készítése, kooperatív tanulási módszerek bevezetése, tanulástechnika tanítása. Lemaradók korrepetálása. Rendszeres kapcsolattartás a környék óvodáival. A tolerancia növelése, a módszertani kultúra fejlesztése, bővítése, szülők meggyőzése. 10

11 minden iskolára jellemző legyen ez a szemlélet, ne csak arra a párra, amelyek most is vállalják ezek a gyerekeknek az oktatását-nevelését. 8. A nevelés és a kompetenciafejlesztés előtérbe kerülésének elve a nevelő munka hatékonyságának fokozása, a motiváció erősítése. 9. Az intézmény, mint munkahely és mint oktatási környezet mentálhigiénéjének fejlesztése. 10. A pedagógus munkája elismerésének alapja az óvodától a középiskoláig a pedagógiai hozzáadottérték legyen méréssel alátámasztva. Belépéskor és kilépéskor mérni kellene a diákok tudását, neveltségi szintjét, a pedagógiai hozzáadott-értéket. A fő cél az lenne, hogy az 5.-esek, majd ugyanezeket a tanulókat 8.-ban kiemeltként mérni, a neveltségi szintet és a tudást együtt. 11. A kor követelményének megfelelő intézményvezetés működése. Eszközbeszerzések, továbbképzések, koncepcióváltás. Tantestületi tréningek szervezése, közös tantestületi programok. Humán erőforrás C.II. Megbízható mérőeszköz a hozzáadott érték mérésére. Követő tantárgyi mérések iskolai adatbázis feladatbank kialakításához infrastruktúra fejlesztése. Továbbképzések, tapasztalatgyűjtés A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárások Elvárások A kéttannyelvű oktatás fenntartása, fejlesztése. A művészeti iskolákkal való együttműködés kiterjesztése, elmélyítése. Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatokon való részvétel. A tehetséges tanulók felkészítése a magas követelmény szintű középiskolák elvárásaihoz. Feladatok Tárgyi és személyi feltételek biztosítása Kapcsolat felvétel, együttműködés értékelése Pályázatok figyelése Tehetséggondozó szakkörök és foglalkozások tartása, második idegen nyelv tanulásának megajánlása Minőségcélok a fenntartói elvárásokkal összhangban Pedagógiai célok, értékek, elvek A nevelési program alapján, a nevelési-oktatási folyamat célja Minőségcélok Amelyek szervezeti szinten segítik a pedagógiai célok megvalósítását, és amelyek a folyamatos minőség fejlesztésre is vonatkoznak (C.II:1.1.) Szilárd erkölcsi alapok biztosítása Biztos tudás megszerzése, a középiskolára való Példamutatás, a személyes beszélgetések számának növelése. A tanári módszertani kultúra fejlesztése, a 11

12 felkészítés Az önálló tanulásra való képesség megszerzése, az önképzés fontossága Toleranciára nevelés. Társas viselkedés javítása A természetes és mesterséges környezet védelme. Egészséges életmódra nevelés. Biztonságos, esztétikus iskolai környezet biztosítása. A szülők bizalmának elnyerése Hagyományőrzés kooperatív munkaformák elterjesztése, a tanmenetekben is megjelenő, tudatos tervezése. Az ötödikesek átadása. A beiskolázási mutatók figyelemmel kisérése. (C.II:1.7.) Jobb tanulmányi eredmények elérése, a tantárgyi eredmények nyomon követése. A tanulás módszertanának tanítása, erre felkészült pedagógusok képzése. Az önképzés segítése, könyvtárhasználat gyakoribbá tétele, évenkénti kimutatása. A szakkörökön, színház, múzeum látogatásokon való részvétel évenkénti kimutatása(c.ii:1.7.) Szociometriai mérések rendszeres összehasonlítása. Egységes szerkezetű, de egyéni fejlesztési terveket tartalmazó osztályfőnöki munkatervek készítése. Szabályok tanítása, betartatása. (C.II.1.4.) Az elégedettségi mutatók javítása. Humán erőforrás gazdálkodás (C.II:1.3,1.5) Hulladékgyűjtés, elemgyűjtés évente egyszer. A szülőkkel való együttműködés fejlesztése, szülői fórumok szervezése. Az igény- és elégedettségi mutatók figyelemmel kisérése. (C.II: 1.2.) A fenntartóval való konstruktív kapcsolatszemélyes beszélgetések, értekezletek.(c.ii: 1.2, ) A belső kommunikáció javítása (C.II:1.2.2.) Az üzenő füzet, hírtábla használata. Közös programok, munkák szervezése. A fogadóórák, szülői értekezletek látogatottságának növelése. A nyitott napok iránti érdeklődés fokozása.(c.ii:1.2.) A közös ünnepekre való felkészülés szabályozása- folyamatszabályozás. A szervezettség, a színvonal emelése.(c.ii: 1.7.)k 3. Szabályozás a pedagógusok és a vezetői feladatot ellátó munkatársak teljesítményértékelésére 12

13 A szabályozás célja: Biztosítva legyen valamennyi pedagógus értékelésében az egységes alapelvek, szempontok szerinti értékelés, és a résztvevők számára követhető legyen a folyamata. Az értékelés fejlesztésorientált, személyre szabott, és motivál a jobb teljesítményre. A szabályozás hatálya kiterjed: A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára. Az értékelés felelőse: intézményvezető Az értékelésben részt vesznek az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők munkakör alapján, beszámolási kötelezettséggel. Az értékelés gyakorisága: évente (május, június) Az értékelés szempontjai: Az értékelés kompetencia-alapú, az 5 kulcskompetencia szerint - Szakmai tudás - Kommunikáció, kapcsolatok kezelése - Megbízhatóság, felelősségvállalás - Együttműködés - Komplexitás kezelése - Az értékelés nyilvánossága: A személyre szóló értékelés nem nyilvános, dokumentumai a személyi anyag részét képezik. Az értékelés további hasznosítása: A személyre szóló értékelést figyelembe lehet venni a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés, jutalmazás, illetve más elismerés, anyagi ösztönzés odaítélésénél. Eszközök: - Értékelőlap - Adatgyűjtő lap - Óralátogatási szempontsor - Szervezetfejlesztési terv COM II. Min. Fejl Az értékelés bevezetésének folyamata Az értékelő modell megismertetése a nevelőtestülettel Az adott tanévben az értékelésre kerülő pedagógusok személyének és az értékelés időpontjának megtervezése az éves munkatervben. Az értékeléshez előzetesen gyűjtött adatok, információk rendszerezése Az értékelőlap kitöltése Értékelő megbeszélés - A vezető és az értékelt véleményének egyeztetése - Javasolt fejlesztési feladatok egyeztetése 13

14 - Szöveges összegzés, aláírás A dokumentum átadása az értékeltnek és archiválása a személyi anyagban. A megállapodás nyomon-követése A teljesítmény-értékelés mérőegysége A teljesítmény-értékelést egy négyjegyű értékelési skála szerint végezzük. A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni: a) Kiemelkedő minősítés: 3 pont b) Megfelelő minősítés: 2 pont c) Kevéssé megfelelő minősítés: 1 pont d) Nem megfelelő minősítés: 0 pont A minősítés eredményét, a kapott pontok alapján százalékosan kell megadni: 80%-100% - Kiválóan alkalmas 60%-79% - Alkalmas 30%-59% - Kevéssé alkalmas 30% alatt Alkalmatlan Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő Az információgyűjtés Az értékelés részletes követelmény-rendszere a vizsgálandó területeken hozzárendelt indikátor alapján nyújtott teljesítmény-értékelésre kidolgozott mérőrendszerekben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. A kritériumokra vonatkozó információkat öt mérőeszköz segítségével gyűjtsük be. 14

15 Az információgyűjtés időterve: S. sz Feladat Óralátogatás Tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűd kérdőív kitöltés, értékelés Önértékelő lap kitöltése Értékelése Véleménykérő lap kitöltése Értékelése Értékelő megbeszélés Értékelőlap összesítése Módszer Óralátogatási lap Önértékelő lap Kérdőív kitöltése Eszköz Felelős Határidő Dokumentum Összegyűjtésért felelős TEAM vezető Október 15-től Kitöltött Mk. Vezető Május 15-ig óralátogatási lap TEAM vezető Látogatott pedagógus Látogatást Kitöltött követő 3 önértékelő lap napon belül TEAM vezető Minőségirányítási felelős Április 30. Kiértékelt kérdőívek TEAM vezető Kérdőív Látogatott pedagógus Május 15. Kitöltött kérdőív Minőségirányítási felelő Minőségirányítási Kiértékelt Kitöltött kérdőív Május 30. TEAM vezető Felelős kérdőív Kérdőív Látogatott pedagógus Március 30. Kitöltött kérdőív Minőségirányítási Kitöltött kérdőív Minőségirányítási felelős Április 15. Interjú Igazgató Június 30. Dokumentumelemzés Az előző 4. pont alapján TEAM vezető Június Kiértékelt kérdőív Értékelő lap kitöltése Kiértékelt értékelőlap. Erősségek, fejlesztendő területek felelős TEAM vezető TEAM vezető Igazgató vagy az értékelő interjút vezető 15

16 Az információgyűjtés folyamata 1. Óralátogatás: Az óralátogató tapasztalatot szerez a pedagógus által vezetett óra felépítéséről, szervezettségéről; a pedagógus által alkalmazott módszerekről; a tanulók munkájáról; magatartásáról; a nevelő munkájáról; egyéniségéről; a kitűzött cél eléréséről és az óra eredményességéről. - Ha a látogató úgy ítéli meg, hogy nem kapott elég információt az óralátogatási lap kitöltésére tetszőleges látogatást tehet. - Az óralátogatás időpontját legalább egy héttel előtte közölni kell a látogatónak a tanárral. - Az óralátogatást követően a legrövidebb időn belül, ha lehetséges még aznap vagy közvetlen az óra után megbeszélést kell tartani. - A meglátogatott óra értékelését az iskola pedagógus kollektívája által jól ismert és szakmailag jóváhagyott, óralátogatási lapon feltüntetett szempontok szerint kell végezni. Az óralátogató az óralátogatási lapon értékeli a tanárt. - Az óralátogatási lap másolatát legkésőbb a tárgymunkanapon belül átadja a meglátogatott pedagógusnak, ahol szükséges konkrét indoklással. - Az óralátogatási lapot az óralátogató és a meglátogatott pedagógus is aláírja. - A pedagógus kitölti az óralátogatási önértékelő lapot. - Az önértékelés lehetőséget ad a pedagógusnak, hogy az értékelés után átgondolja órai tevékenységét az adott szempontok alapján. Az önértékelő lap segít meghatározni a pedagógus erősségeit és fejlesztendő területeit az értékelés e területén. Az óralátogatási önértékelő lapot az értékelő TEAM értékeli, az elfogadott szempontok szerint az értékelt lap fénymásolását megkapja a pedagógus is. Eszközei: - Óralátogatási lap - Óralátogatási önértékelő lap - Az óralátogatási önértékelő lap értékelő lapja 16

17 Óralátogatási lap Az óralátogató neve, beosztása: S.sz. A látogatott pedagógus neve, megbízatásai:.. A látogatás ideje: Tantárgy:. Osztály:. Megfigyelési szempontok 1. Szakmai felkészültsége 2. Az óra célja, szervezettsége, felépítése 3. Alkalmazott módszerek 4. A tanár előadásmódja, kérdéskultúrája, Értékelési skála egyénisége, hangneme, 5. Az óra eredményessége 6. A tanulók aktivitása, magatartása A értékelés átlaga: A megfigyelésre adott pontszám összege/megfigyelési pontok száma A látogató egyéb feljegyzése, javaslat: A látogatott pedagógus eltérő véleménye:..... a látogatott pedagógus látogató.. órát Óralátogatási önértékelő lap Az óralátogató neve, beosztása: A látogatott pedagógus neve, megbízatásai:.. A látogatás ideje: Tantárgy:. Osztály:. A kérdőív megállapításokat tartalmaz. Azt a számot karikázd be, amely legjobban tükrözi az adott órádon a megállapítással kapcsolatos véleményedet. 17

18 1. Úgy éreztem, hogy óra alatt nagyon Nagyon felszabadult voltam feszült voltam 2. Az óra alatt nagyon bizonytalan voltam Nagyon magabiztos voltam 3. Tanításom az órán igen unalmas volt Igen változatos volt 4. A türelmem a gyerekekkel igen kicsi Igen nagy volt volt 5. A humorérzékem nagyon rossz volt Nagyon jó volt 6. A hangom az órán nagyon monoton volt Nagyon változatos volt 7. A testtartásom nagyon mesterkélt volt Teljesen természetes volt 8. A magyarázatom nagyon nehézkes volt Nagyon érthető volt 9. Előfordult, hogy rövidzárlat állt be Sohasem Gyakran 10. A gyerekeket az órán nagyon mereven irányítottam Nagyon szabadon irányítottam 11 A tanulóknak az órán igen kicsi Igen nagy önállóságot adtam. önállóságot adtam 12. Az órán elsősorban az aktív tanulókat figyeltem A passzív tanulókat is figyeltem 13 A gyerekekkel a kapcsolatom nagyon Nagyon jó volt. rossz volt 14 Az órán az osztály nyugtalan volt Nyugodt volt. 15 A gyerekek arcokat vágtak. Mindig Soha. 16 A tanulók ellentmondtak. Mindig Csak indokolt esetben. 17 A gyerekek zavarták egymást az órán Soha. Gyakran 18 A gyerekek feszültek voltak Oldottak voltak. 19 A gyerekek tanulási kedve az órán Nagyon jó volt. nagyon gyenge volt. 20 Vitatkoztak az órán a tanult anyagról Indokolt esetben.. Soha 21 A gyerekek kérdeztek. Soha Gyakran. 22 A gyerekek tárgy iránti érdeklődését Nagyon jónak tartom. nagyon gyengének tartom. 23 A tananyaghoz a példákat a gyakorlati Mindig. életből vettem. Ritkán. 24 Nem tudtam differenciálni az egyes Kellően tudtam differenciálni. tanulók képességei szerint 25 A tanórán a készség- és Nagy gondot fordítottam. képességfejlesztésre nem tudtam gondot 26. fordítani Nem éreztem jól magam az órán Jól éreztem magam az órán 18

19 A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűdmérés - Az attitűdmérés lényege, hogy ismerjük meg azon partnerek véleményét is, akikkel a legközvetlenebb kapcsolatban kell, hogy legyünk. Szolgáltatásaink, munkánk a tanulók értelmi képességeit, fejlődését szolgálja. - A mérést alsó tagozatban, csak 3-4. osztályban végezzük. - A felső tagozatban értékelő pedagógus osztályai közül, azokban az osztályokban, ahol óralátogatás történt, minimum két osztályban. - A mérést az értékelő TEAM-ből a minőségirányító felelős végzi, egy tanítási óra utolsó 10 percében. - A kérdőívek név nélküliek, csak a tantárgyat tartalmazzák. - A tantárgyat tanító pedagógus az eredményről az értékelő interjú során értesül a kérdőíveket nem tekintheti meg. - A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűd kérdőív feldolgozását a kérdések alapján négy terület szerint vizsgáljuk. A vizsgált területek: A tanár személyisége a tanulók megítélése szerint (8., 9., 12., 14.) A tanár motiváltságának hatása a tanulókra a tantárgyán keresztül (1., 2., 3., 7.) A tanár szakmai felkészültségének megítélése a tanulók részéről 19

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010.

Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2010. Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma: 2010. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2010. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014 Készítette: Huber Gabriella

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80.

EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Intézmény neve: EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Intézmény címe: 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM azonosító: 200020 Készítette: Szabó Gyula Alkalmazotti

Részletesebben

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP)

A Fiumei Úti Általános Iskola. Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) A Fiumei Úti Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP), 2009. március 27. Készítette: A Minőségfejlesztési csoport Jóváhagyta: Dr. Láncziné Kiss Mária igazgató Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja

Intézményi minőségirányítási program. Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja Intézményi minőségirányítási program Szentistváni Általános Művelődési Központ Baja 2009 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1... Az intézményi minőségirányítás alapjai 1.1. Helyzetelemzés... 3 1.2. ÖMIP...

Részletesebben

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program

KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program 1188 Budapest Nemes u. 56-60. Tel: 291-31-33; Fax: 290-1993 e-mail: kastelydomb@kastelydomb.axelero.net KASTÉLYDOMBI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségirányítási program Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Gondolatok a minőségről

Gondolatok a minőségről Gondolatok a minőségről A minőség fogalma nem állandó, csak egyedi, helyi lehet, mindig változik, folytonos újraértelmezést igényel, és amely a helyi nevelési program célkitűzésein alapul. Társadalmi,

Részletesebben

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004.

MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM. Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAM Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola 2004. Intézményi Minőségirányítási Program 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Készítette:. Hrenkó Lászlóné ( tanító )vezetésével. Bátyiné Nagy Búza Mária ( tanító )..

Részletesebben

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Szűcs Sándor Általános Iskola 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. OM azonosító 034872 A SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÓDOSÍTVA: 2009. AUGUSZTUS TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ BEVEZETŐ...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet 6900 Makó, Kálvin tér 6. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2007. augusztus 15. TÁRGYMUTATÓ 1. Helyzetelemzés 2. Az intézményi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja

Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda Minőségirányítási Programja 2013. 1 1. Igazgatói beköszöntő A köztudatban szokás a színvonal, az eredményesség,

Részletesebben

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011.

JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. JÁSZSÁGI KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. A Jászsági Többcélú Társulás mint fenntartó - jóváhagyta a... sz. határozattal Hatályba lép: 2011... Felülvizsgálat időpontja:. A példány

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Budapest Főváros X. kerület Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ 1107 Budapest Gém u. 5-7. :267 76-91 / 261-68 63 :433 26-66 gem@komplexaltisk.axelero.net

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja

Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium. Minőségirányítási programja Makói Oktatási Központ, Szakképző Iskola és Kollégium Minőségirányítási programja 2008 1 TARTALOM 1. Bevezetés... 2 2. A fenntartó minőségpolitikája... 3 3. Intézményi minőségpolitika... 4 3.1.Törvényi

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben