A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A Budapest Ifjúmunkás u. 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A. 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13."

Átírás

1 A K Ő R Ö S I C S O M A S Á N D O R K É T T A N N Y E L V Ű Á L T A L Á N O S I S K O L A 1091 Budapest Ifjúmunkás u. 13. Intézményi Minőségirányítási Program IMIP

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Törvényi háttér Az Intézmény bemutatása Jövőkép Előzmények a minőségügyi munkában, Minőségpolitika Fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat Fenntartói elvárások Az általános iskolákra vonatkozó elvárások A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárások Minőségcélok a fenntartói elvárásokkal összhangban Szabályozás a pedagógusok és a vezetői feladatot ellátó munkatársak teljesítményértékelésére Az értékelés bevezetésének folyamata A teljesítmény-értékelés mérőegysége Az információgyűjtés Az információgyűjtés folyamata Óralátogatási lap Óralátogatási önértékelő lap A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűdmérés A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve A tantárgy iránti attitűdmérés értékelő lapja, táblázata Önértékelő lap Értékelési beszélgetés A pedagógusok értékelésének rendje Teljes körű intézményi önértékelés Az intézményi szintű értékelés területei Az önértékeléssel kapcsolatos feladatok Intézményi működési területek Oktatás-nevelés Az oktatási nevelési tevékenység közös követelményeinek érvényesítése Tanulás támogatása- az önálló tanulásra és szabadidő eltöltésére nevelés A tanulók egységes írásbeli értékelésének szabályzata Dokumentálás rendje: Ellenőrzés, értékelés rendje Az országos mérések értékelésének beépítése az intézmény munkájába Tanulói mérés, értékelés, kompetenciamérés Szervezet és vezetés

3 Az intézményvezetés felelőssége és elkötelezettsége Minőségi cél A dokumentumok elkészítésének rendje Hosszú távú dokumentumok elkészítése Rövid távú dokumentumok elkészítése A partneri igények alapján készített pedagógiai illetve nevelési program A stratégia és célok megismertetése a szervezeten belül A dokumentumok ismeretének és betartásának szabályzata Kapcsolatrendszer Közvetlen partnerek Közvetett partnerek A partnerek igény-és elégedettség mérésének szabályozása Az igény-meghatározás folyamatának rögzítése Tájékoztatás az összesített eredményekről Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje A tanulói közösség kapcsolattartásának rendje A diákközgyűlés (iskolagyűlés) A diákönkormányzat kapcsolattartásának rendje A szülői közösséggel való kapcsolattartás A szülők szóbeli tájékoztatási rendje A szülők írásbeli tájékoztatási rendje A szülői választmány és az intézmény kapcsolattartásának rendje A kapcsolattartás rendje Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere A külső kapcsolatok célja, formája és módja Rendszeres külső kapcsolatok Partneri panaszkezelés folyamatának szabályozása A panaszkezelés folyamatleírása Az iskola PR tevékenységének szabályozása Közvetlen környezet Tájékoztatás Belső környezeti elemek Rend, tisztaság Térkialakítás, berendezés, dekoráció Az iskolai jelképek elhelyezése Az iskola eredményeit bemutató tárgyi eszközök kiállítása Az iskola arculatát bemutató egyéb reklámtevékenységek Az iskola jelképeinek gondozása Iskolai hagyományok, rendezvények népszerűsítése Az iskola által szervezett tanulmányi- és sportrendezvények népszerűsítése Nyílt napok, bemutató foglalkozások szervezése A József Attila ltp-i részönkormányzat (RÖNK) kulturális rendezvényein rendszeres, aktív részvétel Az iskolai PR tevékenység eredményének mérése A partnerek tájékoztatása az eredményekről A tanulók nyomon követése

4 8.1. Az első évfolyamra beiratkozott tanulók iskolaérettségi vizsgálatának és óvodai jellemzésének beszerzése Az első évfolyamos tanulók jellemzése, összehasonlító elemzés az óvodai véleménnyel Visszajelzés az óvodáknak Az eredmények beillesztése a fejlesztési folyamatba A féléves tapasztalatok A gyermekek tanulási útjának első nyolc évfolyamában Beavatkozás a vizsgálat eredményeinek megfelelően Az azonos tanulócsoport mérési eredményeinek összehasonlító vizsgálata a 8. évfolyam végén A mérés eredménye az egyéni fejlődés vizsgálata Átmenet a tanulási folyamat 8-9. évfolyamában Feltételek: Humán és egyéb erőforrások Biztonságos intézmény Mentálhigiéné Prevenció Az egészséges és biztonságos munka és tanulási körülmények biztosítása Gazdálkodás, tanügyigazgatás Az intézmény dokumentum listája Egyéb kiszolgáló folyamatok Karbantartás, felújítás, hibaelhárítás Az IMIP-pel kapcsolatos egyéb intézkedések Az IMIP érvényességi ideje A IMIP értékelése, felülvizsgálata A IMIP módosítása A IMIP nyilvánosságra hozatala

5 Az IMIP hatálya kiterjed a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskolára Hatálybalépés időpontja: október Az IMIP tervezet felülvizsgálatának időpontja: április Az IMIP elfogadásának időpontja: október Tantestületi: Szülői választmány:

6 1. Bevezetés 1.1.Törvényi háttér Az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról ) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. A minőségpolitikát és minőségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minőségirányítási program). Az intézményi minőségirányítási programot az intézmény vezetője készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása előtt be kell szerezni az szülői választmány (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minőségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. (12) A szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és az intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába, iskolába, kollégiumba történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni. A Ferencvárosi Önkormányzat január 31-ig elkészítette a kerület oktatási intézményeire vonatkozó minőségirányítási programját. (ÖMIP). Az ebben megjelenő általános és a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárásokkal összhangban elkészítettük az Intézményi Minőségirányítási Programunkat.(IMIP). 6

7 1.2. Az Intézmény bemutatása Fölrajzi helyzet: A főváros IX. kerületében, a József Attila lakótelepen található, szép zöld, rendezett környéken, a 3-as metró vonalán. Könnyen megközelíthető, de forgalommentes övezetben. Az épület: A 60-as évek elején épült, 2002-ben felújították a külső homlokzatot és a vizes blokkot. A külső és belső környezet esztétikájára nagy gondot fordítunk. Az évszakoknak, ünnepeknek megfelelő dekorációval, melynek döntő része gyermekmunka. Pedagógiai munka: Jól képzett, összeszokott stabil tantestület a pedagógiai programban is megfogalmazott célja, hogy minden gyermek képességeihez mérten a lehető legnagyobb fejlődést érje el az iskolás évei alatt, miközben jól érzi magát. Ennek érdekében őszinte, bizalom teli kapcsolat kialakítására törekszik a tanulókkal és szüleikkel egyaránt. Az igények lehetőség szerinti figyelembe vételével alakítjuk a programjainkat. Magas szintű tanulmányi munka folyik, amely megmutatkozik a kerületi tanulmányi versenyeken elért jó helyezésekben, a külső kerületi, fővárosi és országos mérések eredményeiben, a gimnáziumi továbbtanulási arányokban, a magas hozzáadott értékben. Az alsó tagozat napközis formában működik, nagyon eredményes az itt folyó alapozó munka. A felső tagozaton lehetőség van második idegen nyelv tanulására, a számítástechnikát kedvelők szakköri foglalkozásokon vehetnek részt. Nagy gondot fordítunk a tanulás tanítására. A felzárkóztatásra szorulók, tanulási nehézségekkel küzdők számára egyéni fejlesztési tervet készítenek a tanítók és a tanárok is. A rászoruló tanulókat differenciált foglalkozásokon felzárkóztatjuk. Az iskolában pszichológus és logopédus is dolgozik. A tehetséges tanulók az óratervbe beépítve angol nyelven fejleszthetik nyelvi tudásukat különböző műveltségi területeken. Akinek ahhoz van tehetsége, kézműves foglalkozásokra járhat. A tanórákon kívüli programok sorában gyakoriak a múzeumi órák, a kirándulások, erdei iskolák. A szabadidős kínálatot az egészséges életmódra nevelést és a partneri kapcsolatok alakítását célkitűzéseinek figyelembevételével, azokkal összhangban igyekszünk változatossá tenni. A nyári balatoni táborozáson kívül tavasszal biciklis tábort, télen sí tábort szervezünk, melyeken a szülők is részt vehetnek. Ezenkívül lovas tábor és evezős tábor is gazdagítja az iskolai kínálatot a tanulók szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. 7

8 Az iskolában DSE működik, a testnevelés órák keretében minden tanuló szervezetten tanul meg úszni és korcsolyázni. Szabadidőben lehetőség van, küzdő sportok gyakorlására, kézilabdázásra, kosárlabdázásra. Az arra szorulók gyógytestnevelésen vehetnek részt. Az iskolában működik az Ádám Jenő Zeneiskola kihelyezett zongora, hegedű, fúvós hangszer és szolfézs tanszaka. A szabad vallásgyakorlás lehetőségét katolikus és református hitoktató segítségével biztosítjuk az azt igénylők számára Jövőkép A fenti vonzerőleltárból is látszik, hogy a kínálat minden piaci szegmens igényét igyekszik kielégíteni a sportot kedvelőkét, a gyógytestnevelésre szorulókét éppúgy, mint a tehetséges vagy a felzárkóztatásra szoruló tanulók szükségleteit. A demográfiai hullámvölgy nálunk is érezhető volt az elmúlt években, ezért úgy gondoltuk, mindenkit szívesen fogadunk, aki minket választ. A társadalmi és kulturális viszonyok azonban visszahatnak az intézményi stratégiára. A hosszú távon jó tanulmányi eredmények az iskolát azok számára tették inkább vonzóvá, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek, és akik gyermekeiktől is ezt várják el. Ők viszont nem tanúsítanak túl nagy toleranciát azokkal szemben, akik zavarják a tanítást, akadályozzák a tanulni vágyók megfelelő ütemű haladását. Meglehetősen nagy nyomást gyakorolnak az iskolára saját érdekeik megvalósításának érdekében.. A tanulók összetételét, a tantestület felkészültségét, innovációs készségét figyelembe véve továbbra is feladatunknak tekintjük a tehetséges, kiemelkedő szorgalmú gyerekek fejlesztését, de ugyanakkor minden pedagógiai segítséget megadunk a lassabban haladó tanulók felzárkóztatására is. Ez magas fokú specializációt igényel, hisz két tanítási nyelvű iskolává alakultunk. A döntést hároméves kísérleti időszak, tapasztalatcserék, közvélemény-kutatás előzte meg. A 2004 óta eltelt évek tapasztalatai bizonyították, hogy jó úton haladunk, a nyelvi programot folytatjuk a következő években is. Cél, hogy a 8. év végére, a két tannyelvű osztályokban végzett tanulók az Európai Unió által elfogadott Cambridge B1 típusú középfokú angol nyelvvizsgával rendelkezzenek. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a nem nyelvi tagozatos osztályokba járó gyerekek számára továbbra is felkínálunk olyan foglalkozásokat, amelyek a kulcskompetenciák fejlesztését segítik / korrepetálások, differenciált foglalkozások, 8

9 szakkörök, kézműves és művészeti foglalkozások, a német nyelv tanulásának lehetősége, stb./ 1.4. Előzmények a minőségügyi munkában, A minőségügyi munkában 1999 óta részt veszünk a Magyar Gallup Intézet tanácsadói segítségével. Ekkor a QPSA-modell alkalmazásával partnerazonosítást, igényfelmérést végeztünk és teljeskörű elégedettséget mértünk. Az itt szerzett tapasztalatok és a tantestület hivatás iránti elkötelezettsége biztosítékként szolgált arra, hogy a teljes körű minőségirányítási modellt is meg tudja valósítani, ezért 2000-ben, amikor ez lehetővé vált, sikeresen pályáztunk a Comenius II. Teljeskörű Minőségirányítási Program bevezetésére. A két és fél év folyamán sok, új munkamódszerrel ismerkedtünk meg, fejlődött a szervezeti kultúra, képesek vagyunk a folyamatos fejlesztésre. A testület elkötelezett és érdekelt a folyamatok szabályozásában és a további fejlesztésben. 2. Minőségpolitika 2.1. Fenntartói minőségpolitikai nyilatkozat A Ferencvárosi Önkormányzat közoktatási intézményrendszerének irányításában, működtetésében legfőbb feladatának tekinti az intézményrendszer szolgáltatásai az igényeknek és a lehetőségeknek megfelelő sokszínűségét megőrizni, betartatni a tanügy igazgatási feladatok intézményi végrehajtásának törvényességét Intézményi minőségpolitikai nyilatkozat Olyan iskolát szeretnénk, ahol a tudás- a műveltség, a humánum értékei dominálnak, ahol partneri kapcsolatainkat a fegyelem, az önfegyelem, a korrektség, a kölcsönös tisztelet jellemzi, ahol az oktatási nevelési tevékenységet a közös cél érdekében kifejtett együtt gondolkodás és a közös munka fémjelzi, harmonikus, nyugodt munkahelyi légkörben. Ennek érdekében folyamatosan képezzük magunkat, a tapasztalatainkat megosztjuk egymással és más iskolák pedagógusaival. Örömmel vállalunk kerületi feladatokat, részt veszünk a tantárgygondozói rendszerben. Együttműködünk más iskolákkal, közös programokban, pályázatokban. 9

10 A társadalmi kihívásoknak megfelelően, a lakosság igényeinek megfelelően korszerű ismereteket nyújtunk, 2004-től két tanítási nyelvű osztályokat indítunk. Tehetséges tanulóink felkészítése mellett fokozott figyelmet fordítunk a felzárkóztatásra szorulókra. Törekszünk arra, hogy iskolánkban a hozzáadott pedagógiai érték továbbra is magas legyen Fenntartói elvárások Az általános iskolákra vonatkozó elvárások FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK 1. A társadalmi kihívásoknak való megfelelés, korszerű ismeretek nyújtása. INTÉZMÉNYI FELADATOK 1. Két tannyelvű oktatás bevezetése 2. Tehetséggondozás 3. Lemaradók felzárkóztatása, fejlesztés 2. Sokszínű Kapcsolatok más iskolákkal Óvodákkal közös programok Együttműködés (pl. művészeti nevelés, pályázatok) 3. A művészeti nevelés támogatása József Attila Általános Művészeti Iskola kihelyezett tagozatának működtetése. 4. A tantárgygondozói És óvodai mentori koncepció érvényesülése, mely elsősorban az adott szociokulturális hátterű tanulók optimális nevelésének, taníthatóságának módszereire vonatkozik tudományos igényű megalapozottsággal. 5. Az integrált nevelés elvének érvényesítése új módszerek bevezetésével támogatni heterogén összetételű tanuló-csoportok differenciált foglalkoztatását, az egyéni bánásmód megvalósítását az adott keretek között, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyerekekre. 6. Az óvoda iskola átmenet megkönnyítése a gyermekek számára - tanítók ismerjék meg az óvodai nevelés módszereit és az életkori sajátosságokra megfelelően figyelő módszerekkel vezessék be a gyermekeket az iskola világába. 7. Általános elvárás, hogy a leszakadó társadalmi helyzetben lévő, hátránnyal induló tanulók megmaradhassanak az intézményben, és a 8. osztályt be tudják ott fejezni, de úgy, hogy ne csak a megtartás legyen a cél, hanem kapjanak valami pluszt, foglalkozzanak velük, és a felkészítésük, felzárkóztatásuk megtörténjen. Az is fontos, hogy Részvétel új módszerek kidolgozásában, kutatásban. Módszertani eszköztár kultúra C.II. Egyéni fejlesztési tervek készítése, kooperatív tanulási módszerek bevezetése, tanulástechnika tanítása. Lemaradók korrepetálása. Rendszeres kapcsolattartás a környék óvodáival. A tolerancia növelése, a módszertani kultúra fejlesztése, bővítése, szülők meggyőzése. 10

11 minden iskolára jellemző legyen ez a szemlélet, ne csak arra a párra, amelyek most is vállalják ezek a gyerekeknek az oktatását-nevelését. 8. A nevelés és a kompetenciafejlesztés előtérbe kerülésének elve a nevelő munka hatékonyságának fokozása, a motiváció erősítése. 9. Az intézmény, mint munkahely és mint oktatási környezet mentálhigiénéjének fejlesztése. 10. A pedagógus munkája elismerésének alapja az óvodától a középiskoláig a pedagógiai hozzáadottérték legyen méréssel alátámasztva. Belépéskor és kilépéskor mérni kellene a diákok tudását, neveltségi szintjét, a pedagógiai hozzáadott-értéket. A fő cél az lenne, hogy az 5.-esek, majd ugyanezeket a tanulókat 8.-ban kiemeltként mérni, a neveltségi szintet és a tudást együtt. 11. A kor követelményének megfelelő intézményvezetés működése. Eszközbeszerzések, továbbképzések, koncepcióváltás. Tantestületi tréningek szervezése, közös tantestületi programok. Humán erőforrás C.II. Megbízható mérőeszköz a hozzáadott érték mérésére. Követő tantárgyi mérések iskolai adatbázis feladatbank kialakításához infrastruktúra fejlesztése. Továbbképzések, tapasztalatgyűjtés A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolával kapcsolatos elvárások Elvárások A kéttannyelvű oktatás fenntartása, fejlesztése. A művészeti iskolákkal való együttműködés kiterjesztése, elmélyítése. Pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatokon való részvétel. A tehetséges tanulók felkészítése a magas követelmény szintű középiskolák elvárásaihoz. Feladatok Tárgyi és személyi feltételek biztosítása Kapcsolat felvétel, együttműködés értékelése Pályázatok figyelése Tehetséggondozó szakkörök és foglalkozások tartása, második idegen nyelv tanulásának megajánlása Minőségcélok a fenntartói elvárásokkal összhangban Pedagógiai célok, értékek, elvek A nevelési program alapján, a nevelési-oktatási folyamat célja Minőségcélok Amelyek szervezeti szinten segítik a pedagógiai célok megvalósítását, és amelyek a folyamatos minőség fejlesztésre is vonatkoznak (C.II:1.1.) Szilárd erkölcsi alapok biztosítása Biztos tudás megszerzése, a középiskolára való Példamutatás, a személyes beszélgetések számának növelése. A tanári módszertani kultúra fejlesztése, a 11

12 felkészítés Az önálló tanulásra való képesség megszerzése, az önképzés fontossága Toleranciára nevelés. Társas viselkedés javítása A természetes és mesterséges környezet védelme. Egészséges életmódra nevelés. Biztonságos, esztétikus iskolai környezet biztosítása. A szülők bizalmának elnyerése Hagyományőrzés kooperatív munkaformák elterjesztése, a tanmenetekben is megjelenő, tudatos tervezése. Az ötödikesek átadása. A beiskolázási mutatók figyelemmel kisérése. (C.II:1.7.) Jobb tanulmányi eredmények elérése, a tantárgyi eredmények nyomon követése. A tanulás módszertanának tanítása, erre felkészült pedagógusok képzése. Az önképzés segítése, könyvtárhasználat gyakoribbá tétele, évenkénti kimutatása. A szakkörökön, színház, múzeum látogatásokon való részvétel évenkénti kimutatása(c.ii:1.7.) Szociometriai mérések rendszeres összehasonlítása. Egységes szerkezetű, de egyéni fejlesztési terveket tartalmazó osztályfőnöki munkatervek készítése. Szabályok tanítása, betartatása. (C.II.1.4.) Az elégedettségi mutatók javítása. Humán erőforrás gazdálkodás (C.II:1.3,1.5) Hulladékgyűjtés, elemgyűjtés évente egyszer. A szülőkkel való együttműködés fejlesztése, szülői fórumok szervezése. Az igény- és elégedettségi mutatók figyelemmel kisérése. (C.II: 1.2.) A fenntartóval való konstruktív kapcsolatszemélyes beszélgetések, értekezletek.(c.ii: 1.2, ) A belső kommunikáció javítása (C.II:1.2.2.) Az üzenő füzet, hírtábla használata. Közös programok, munkák szervezése. A fogadóórák, szülői értekezletek látogatottságának növelése. A nyitott napok iránti érdeklődés fokozása.(c.ii:1.2.) A közös ünnepekre való felkészülés szabályozása- folyamatszabályozás. A szervezettség, a színvonal emelése.(c.ii: 1.7.)k 3. Szabályozás a pedagógusok és a vezetői feladatot ellátó munkatársak teljesítményértékelésére 12

13 A szabályozás célja: Biztosítva legyen valamennyi pedagógus értékelésében az egységes alapelvek, szempontok szerinti értékelés, és a résztvevők számára követhető legyen a folyamata. Az értékelés fejlesztésorientált, személyre szabott, és motivál a jobb teljesítményre. A szabályozás hatálya kiterjed: A Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola valamennyi pedagógus munkakörben foglalkoztatott alkalmazottjára. Az értékelés felelőse: intézményvezető Az értékelésben részt vesznek az igazgatóhelyettes és a munkaközösség vezetők munkakör alapján, beszámolási kötelezettséggel. Az értékelés gyakorisága: évente (május, június) Az értékelés szempontjai: Az értékelés kompetencia-alapú, az 5 kulcskompetencia szerint - Szakmai tudás - Kommunikáció, kapcsolatok kezelése - Megbízhatóság, felelősségvállalás - Együttműködés - Komplexitás kezelése - Az értékelés nyilvánossága: A személyre szóló értékelés nem nyilvános, dokumentumai a személyi anyag részét képezik. Az értékelés további hasznosítása: A személyre szóló értékelést figyelembe lehet venni a minőségi munkáért járó kereset kiegészítés, jutalmazás, illetve más elismerés, anyagi ösztönzés odaítélésénél. Eszközök: - Értékelőlap - Adatgyűjtő lap - Óralátogatási szempontsor - Szervezetfejlesztési terv COM II. Min. Fejl Az értékelés bevezetésének folyamata Az értékelő modell megismertetése a nevelőtestülettel Az adott tanévben az értékelésre kerülő pedagógusok személyének és az értékelés időpontjának megtervezése az éves munkatervben. Az értékeléshez előzetesen gyűjtött adatok, információk rendszerezése Az értékelőlap kitöltése Értékelő megbeszélés - A vezető és az értékelt véleményének egyeztetése - Javasolt fejlesztési feladatok egyeztetése 13

14 - Szöveges összegzés, aláírás A dokumentum átadása az értékeltnek és archiválása a személyi anyagban. A megállapodás nyomon-követése A teljesítmény-értékelés mérőegysége A teljesítmény-értékelést egy négyjegyű értékelési skála szerint végezzük. A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő pontszámokat kell alkalmazni: a) Kiemelkedő minősítés: 3 pont b) Megfelelő minősítés: 2 pont c) Kevéssé megfelelő minősítés: 1 pont d) Nem megfelelő minősítés: 0 pont A minősítés eredményét, a kapott pontok alapján százalékosan kell megadni: 80%-100% - Kiválóan alkalmas 60%-79% - Alkalmas 30%-59% - Kevéssé alkalmas 30% alatt Alkalmatlan Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap, ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő Az információgyűjtés Az értékelés részletes követelmény-rendszere a vizsgálandó területeken hozzárendelt indikátor alapján nyújtott teljesítmény-értékelésre kidolgozott mérőrendszerekben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. A kritériumokra vonatkozó információkat öt mérőeszköz segítségével gyűjtsük be. 14

15 Az információgyűjtés időterve: S. sz Feladat Óralátogatás Tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűd kérdőív kitöltés, értékelés Önértékelő lap kitöltése Értékelése Véleménykérő lap kitöltése Értékelése Értékelő megbeszélés Értékelőlap összesítése Módszer Óralátogatási lap Önértékelő lap Kérdőív kitöltése Eszköz Felelős Határidő Dokumentum Összegyűjtésért felelős TEAM vezető Október 15-től Kitöltött Mk. Vezető Május 15-ig óralátogatási lap TEAM vezető Látogatott pedagógus Látogatást Kitöltött követő 3 önértékelő lap napon belül TEAM vezető Minőségirányítási felelős Április 30. Kiértékelt kérdőívek TEAM vezető Kérdőív Látogatott pedagógus Május 15. Kitöltött kérdőív Minőségirányítási felelő Minőségirányítási Kiértékelt Kitöltött kérdőív Május 30. TEAM vezető Felelős kérdőív Kérdőív Látogatott pedagógus Március 30. Kitöltött kérdőív Minőségirányítási Kitöltött kérdőív Minőségirányítási felelős Április 15. Interjú Igazgató Június 30. Dokumentumelemzés Az előző 4. pont alapján TEAM vezető Június Kiértékelt kérdőív Értékelő lap kitöltése Kiértékelt értékelőlap. Erősségek, fejlesztendő területek felelős TEAM vezető TEAM vezető Igazgató vagy az értékelő interjút vezető 15

16 Az információgyűjtés folyamata 1. Óralátogatás: Az óralátogató tapasztalatot szerez a pedagógus által vezetett óra felépítéséről, szervezettségéről; a pedagógus által alkalmazott módszerekről; a tanulók munkájáról; magatartásáról; a nevelő munkájáról; egyéniségéről; a kitűzött cél eléréséről és az óra eredményességéről. - Ha a látogató úgy ítéli meg, hogy nem kapott elég információt az óralátogatási lap kitöltésére tetszőleges látogatást tehet. - Az óralátogatás időpontját legalább egy héttel előtte közölni kell a látogatónak a tanárral. - Az óralátogatást követően a legrövidebb időn belül, ha lehetséges még aznap vagy közvetlen az óra után megbeszélést kell tartani. - A meglátogatott óra értékelését az iskola pedagógus kollektívája által jól ismert és szakmailag jóváhagyott, óralátogatási lapon feltüntetett szempontok szerint kell végezni. Az óralátogató az óralátogatási lapon értékeli a tanárt. - Az óralátogatási lap másolatát legkésőbb a tárgymunkanapon belül átadja a meglátogatott pedagógusnak, ahol szükséges konkrét indoklással. - Az óralátogatási lapot az óralátogató és a meglátogatott pedagógus is aláírja. - A pedagógus kitölti az óralátogatási önértékelő lapot. - Az önértékelés lehetőséget ad a pedagógusnak, hogy az értékelés után átgondolja órai tevékenységét az adott szempontok alapján. Az önértékelő lap segít meghatározni a pedagógus erősségeit és fejlesztendő területeit az értékelés e területén. Az óralátogatási önértékelő lapot az értékelő TEAM értékeli, az elfogadott szempontok szerint az értékelt lap fénymásolását megkapja a pedagógus is. Eszközei: - Óralátogatási lap - Óralátogatási önértékelő lap - Az óralátogatási önértékelő lap értékelő lapja 16

17 Óralátogatási lap Az óralátogató neve, beosztása: S.sz. A látogatott pedagógus neve, megbízatásai:.. A látogatás ideje: Tantárgy:. Osztály:. Megfigyelési szempontok 1. Szakmai felkészültsége 2. Az óra célja, szervezettsége, felépítése 3. Alkalmazott módszerek 4. A tanár előadásmódja, kérdéskultúrája, Értékelési skála egyénisége, hangneme, 5. Az óra eredményessége 6. A tanulók aktivitása, magatartása A értékelés átlaga: A megfigyelésre adott pontszám összege/megfigyelési pontok száma A látogató egyéb feljegyzése, javaslat: A látogatott pedagógus eltérő véleménye:..... a látogatott pedagógus látogató.. órát Óralátogatási önértékelő lap Az óralátogató neve, beosztása: A látogatott pedagógus neve, megbízatásai:.. A látogatás ideje: Tantárgy:. Osztály:. A kérdőív megállapításokat tartalmaz. Azt a számot karikázd be, amely legjobban tükrözi az adott órádon a megállapítással kapcsolatos véleményedet. 17

18 1. Úgy éreztem, hogy óra alatt nagyon Nagyon felszabadult voltam feszült voltam 2. Az óra alatt nagyon bizonytalan voltam Nagyon magabiztos voltam 3. Tanításom az órán igen unalmas volt Igen változatos volt 4. A türelmem a gyerekekkel igen kicsi Igen nagy volt volt 5. A humorérzékem nagyon rossz volt Nagyon jó volt 6. A hangom az órán nagyon monoton volt Nagyon változatos volt 7. A testtartásom nagyon mesterkélt volt Teljesen természetes volt 8. A magyarázatom nagyon nehézkes volt Nagyon érthető volt 9. Előfordult, hogy rövidzárlat állt be Sohasem Gyakran 10. A gyerekeket az órán nagyon mereven irányítottam Nagyon szabadon irányítottam 11 A tanulóknak az órán igen kicsi Igen nagy önállóságot adtam. önállóságot adtam 12. Az órán elsősorban az aktív tanulókat figyeltem A passzív tanulókat is figyeltem 13 A gyerekekkel a kapcsolatom nagyon Nagyon jó volt. rossz volt 14 Az órán az osztály nyugtalan volt Nyugodt volt. 15 A gyerekek arcokat vágtak. Mindig Soha. 16 A tanulók ellentmondtak. Mindig Csak indokolt esetben. 17 A gyerekek zavarták egymást az órán Soha. Gyakran 18 A gyerekek feszültek voltak Oldottak voltak. 19 A gyerekek tanulási kedve az órán Nagyon jó volt. nagyon gyenge volt. 20 Vitatkoztak az órán a tanult anyagról Indokolt esetben.. Soha 21 A gyerekek kérdeztek. Soha Gyakran. 22 A gyerekek tárgy iránti érdeklődését Nagyon jónak tartom. nagyon gyengének tartom. 23 A tananyaghoz a példákat a gyakorlati Mindig. életből vettem. Ritkán. 24 Nem tudtam differenciálni az egyes Kellően tudtam differenciálni. tanulók képességei szerint 25 A tanórán a készség- és Nagy gondot fordítottam. képességfejlesztésre nem tudtam gondot 26. fordítani Nem éreztem jól magam az órán Jól éreztem magam az órán 18

19 A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűdmérés - Az attitűdmérés lényege, hogy ismerjük meg azon partnerek véleményét is, akikkel a legközvetlenebb kapcsolatban kell, hogy legyünk. Szolgáltatásaink, munkánk a tanulók értelmi képességeit, fejlődését szolgálja. - A mérést alsó tagozatban, csak 3-4. osztályban végezzük. - A felső tagozatban értékelő pedagógus osztályai közül, azokban az osztályokban, ahol óralátogatás történt, minimum két osztályban. - A mérést az értékelő TEAM-ből a minőségirányító felelős végzi, egy tanítási óra utolsó 10 percében. - A kérdőívek név nélküliek, csak a tantárgyat tartalmazzák. - A tantárgyat tanító pedagógus az eredményről az értékelő interjú során értesül a kérdőíveket nem tekintheti meg. - A tanulók által kitöltött tantárgy iránti attitűd kérdőív feldolgozását a kérdések alapján négy terület szerint vizsgáljuk. A vizsgált területek: A tanár személyisége a tanulók megítélése szerint (8., 9., 12., 14.) A tanár motiváltságának hatása a tanulókra a tantárgyán keresztül (1., 2., 3., 7.) A tanár szakmai felkészültségének megítélése a tanulók részéről 19

20 (4., 6., 10., 15.) A tanár és a tanuló partnerkapcsolatának megítélése a tanítványok részéről Eszközei: - A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve - A tantárgy iránti attitűdmérés értékelő lapja, táblázata A tantárgy iránti attitűdmérés tanulói kérdőíve Időpont:.. Tantárgy:.. Osztály:... Kedves Tanuló! Kérlek, olvasd el figyelmesen a lapon lévő állításokat! Ha az állítással egyetértesz, igaznak tartod, karikázd be az I betűt, ami azt jelenti: Igaz. Ha Te másképpen gondolod, nem értesz egyet az állítással, az N betűt karikázd be, ami azt jelenti: Nem igaz. Most gondolj a. tantárgyra, és ennek megfelelően töltsd ki a lapot. 1. Ez az óra nagyon érdekes, az idő gyorsan elmúlik. I N 2. A tanár olyan vonzóvá tette a tárgyát, hogy jobban szeretem, mint a többit I N 3. Az óra egyhangú, ugyanazt tesszük napról, napra I N 4. A tanár kísérletezik, amit lehet bemutat, szemléltet I N 5. A tanárnak kedvencei vannak a gyerekek között I N 6. A tanár jól ismeri a tantárgyát I N 7. A tantárgyban sok érdekes és értékes dolog fordul elő a tanítási órán kívül (versenyek, vetélkedők, szabadidős programok, stb.) I N 8. A tanár biztatja a nehézségekkel küzdő gyerekeket, egyénileg segít nekik I N 9. A tanár rendszerint jól válaszol a gyerekek kérdéseire, és megértik azt I N 20

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Körzeti Általános Iskola és Óvoda INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉS 2007. március 31. 1 2004-2010 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés. 1. Az IMIP kiegészítésének jóváhagyása, módosítása.. 2. I. Az

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS A KOSSUTH ZSUZSANNA LEÁNYKOLLÉGIUMBAN 1 1. A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógiai munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szemjai és az értékelés rendje

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND

TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 4. számú melléklet ANDRÁSSY GYULA SZAKKÖZÉPISKOLA TANÁRMINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSREND 2013. 2 TANÁRMINŐSÍTÉS Andrássy Gyula Szakközépiskola Iskolahasználói elvárások és minőségpolitikai indikátorok 1. szint: alapvető

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN

A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 2. sz. melléklet A KOMPETENCIA MÉRÉSEK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNYI MUNKÁBAN 1. Törvényi háttér 1.1. Kt. 40. (11) A minőségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat SZÁMÁRA) alapján írta és szerkesztett anyag (szerkesztette: www.ovodaiszakerto.hu) Oldal 1 Tartalomjegyzék 1. ALAPADATOK... 3 2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV

MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV 1. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGÜGYI BESZÁMOLÓ 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Tősér Gyuláné minőségügyi csop. vezető Minőségügyi beszámoló Intézményünkben minden kolléga

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q I Közvetett partneri elégedettség SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd 2012.01.23. Bertáné Szakálas Andrea - 2 - SIOK Fekete István Általános Iskola Ádánd Minőségirányítási munkánk 2011-2012. tanév

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában

A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában A 2014.évi kompetenciamérés eredményei a Létavértesi Irinyi János Általános Iskolában Összeállította: Szentmiklósi Miklós mérés-értékelés munkaközösség vezető Vályiné Pápai Viola igazgató A mérésre 2014.

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. 1Tim 1,12 Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI kelemen.gabriella@reformatus.hu

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK

OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK OKM ISKOLAI EREDMÉNYEK Statisztikai alapfogalmak Item Statisztikai alapfogalmak Átlag Leggyakrabban: számtani átlag Egyetlen számadat jól jellemzi az eredményeket Óvatosan: elfed Statisztikai alapfogalmak

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A KAPOSVÁRI KODÁLY ZOLTÁN KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kinizsi Lakótelepi Tagiskola OM 033966 7400 Kapvár, Búzavirág u. 21. TANULÓI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az intézmény főja: Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink

A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink A SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 2008. évi országos kompetenciamérésben elért eredményeinek elemzése; Feladataink Intézményi stratégia az OKM eredményeinek hasznosításához Belső mérési-értékelési

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS Az Országos kompetenciamérés céljai Iskolák, fenntartók: a visszajelzés az intézmény, tanulócsoportok és a tanulók egyéni teljesítményéről saját elemzések készítése saját mérések

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben